Nawiewnik sufitowy

Komentarze

Transkrypt

Nawiewnik sufitowy
Nawiewnik sufitowy
IDA
Ferdinand Schad KG
Steigstraße 25-27
D-78600 Kolbingen
Telefon: +49 74 63 - 980 - 0
Telefax +49 74 63 - 980 - 200
[email protected]
www.schako.de
Nawiewnik sufitowy IDA
Spis treści
Opis ....................................................................................................................................... 3
Materiał ...................................................................................................................................................................... 3
Wykonanie .................................................................................................................................................................. 3
Wyposażenie dodatkowe ............................................................................................................................................... 3
Zamocowanie .............................................................................................................................................................. 3
Szybki dobór ............................................................................................................................................................... 4
Próba dymowa ............................................................................................................................................................. 4
Wykonanie i wymiary .................................................................................................................... 5
Wymiary ..................................................................................................................................................................... 5
Wyposażenie dodatkowe - wymiary ................................................................................................................................. 7
Możliwości zamocowania ............................................................................................................................................... 8
Dane techniczne ........................................................................................................................10
Strata ciśnienia i poziom mocy akustycznej .....................................................................................................................10
maksymalna prędkość strumienia powietrza ....................................................................................................................13
krytyczny zasięg strumienia powietrza ............................................................................................................................14
Maksymalny zasięg strumienia ......................................................................................................................................15
Współczynnik redukcji różnicy temperatury i indukcji ........................................................................................................15
Schemat podłączenia siłowników elektrycznych ..............................................................................................................17
Dane techniczne siłowników elektrycznych .....................................................................................................................17
Legenda .................................................................................................................................18
Dane do zamówienia ...................................................................................................................19
Opis ......................................................................................................................................20
02/04 - 2
Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu.
Stan na: 19.07.2013
Zmiany nie upoważniają do reklamacji!
Nawiewnik sufitowy IDA
Opis
Wyposażenie dodatkowe
Dla grzania i chłodzenia wysokich pomieszczeń konieczne
jest stosowanie nawiewników przestawialnych za pomocą
siłownika.
Dla funkcji chłodzenia większa część powietrza nawiewana jest
poziomo, aby uniknąć przeciągów. Dla funkcji grzania ciepłe
powietrze powinno dotrzeć do strefy przebywania ludzi konieczny jest
wypływ pionowy.
Nawiewnik IDA spełnia obydwie te funkcje w sposób optymalny.
Efektywne grzanie i chłodzenie będą z pewnością zapewnione.
Nawiewnik składa się z ruchomego leja napływowego i płyty
czołowej. Ruchomy lej napływowy jest regulowany ręcznie albo za
pomocą elektrycznego napędu, tak że kieruje całkowity strumień
nawiewu pionowo (grzania) albo poziomo (chłodzenie).
W króćcu skrzynki przyłącznej można za dopłatą zamontować punkt
pomiarowy ilości powietrza. Dokładność pomiaru wynosi ± 5 % dla
prędkości w króćcu 2-5m/s i prostym odcinku napływu min 1xD.
Pomiar przy zamontowanym nawiewniku Do regulacji przepustnicy
nawiewnik sufitowy musi zostać zdemontowany. Alternatywnie można
za dopłatą zamówić linkę sterującą, z pomocą której przepustnica
może być regulowana przy zamontowanym od strony pomieszczenia
nawiewniku.
Aby umożliwić zastosowanie robotów czyszczących przewody
wentylacyjne istnieje możliwość zamówienia skrzynki przyłącznej w
wersji ROB, z której można szybko zdemontować przepustnicę i
kierownicę powietrza.
Materiał
Płyta czołowa
- z blachy stalowej lakierowanej na kolor RAL 9010 (biały)
- z blachy stalowej lakierowanej, w innym kolorze RAL (za dopłatą)
Lej napływowy
- z blachy stalowej lakieowanej na RAL 9005 (czarny)
Przestawianie ręczne
- z blachy stalowej ocynkowanej z wewnętrzną śrubą
sześciokątną M6 (zgodnie z DIN EN ISO 4762)
Wykonanie
IDA-Z
IDA-A
IDA-R-Z
IDA-R-A
- kwadratowa płyta czołowa do nawiewu, z ręcznym
przestawianiem leja napływowego
- kwadratowa płyta czołowa do wywiewu, bez
ręcznego przestawiania leja napływowego
- okrągła płyta czołowa do nawiewu, z ręcznym
przestawianiem leja napływowego
- okragła płyta czołowa do wywiewu, bez leja
napływowego
UWAGA!
Optymalne działanie IDA-Z / IDA-R-Z jest gwarantowana tylko w
połączeniu z oryginalną skrzynką przyłączną.
Skrzynka przyłączna (-AK / -AKR)
- z poziomym króćcem przyłączeniowym (-H)
- z pionowym króćcem przyłączeniowym (-V)
- z blachą rozdzielającą powietrze, blacha stalowa lakierowana
RAL 9005 (czarny) (tylko przy wykonaniu nawiewnym)
- obudowa i króćce przyłączeniowe z blachy stalowej
ocynkowanej, lakierowane wewnątrz RAL 9005 (czarny)
- VM- trawers z aluminium lakierowanego RAL 9005 (czarny)
- VM- kształtka z tworzywa sztucznego , w kolorze podobnym
RAL 9005 (czarny)
Przepustnica (-DK)
- w króćcu przyłącznym
- z blachy stalowej ocynkowanej
- zamocowanie przepustnicy z tworzywa sztucznego
- z linką sterującą (-SZV) (za dopłatą)
napęd elektryczny (-ME) (3-punktowa regulacja)
- 24 V AC (standard)
- E3 (bez styku pomocniczego)
- E3-IS2 (z 2 zintergowanymi stykami pomocniczymi)
- 230 V AC (-E1)
Uszczelka gumowa (-GD)
- w króćcu przyłącznym skrzynki
- guma specjalna
wykonanie ROB (-ROB)
- przepustnica i pomiar przepływu powietrza
Pomiar przypływu ilości powietrza (-VME)
- zamocowanie z blachy stalowej ocynkowanej
- element pomiarowy z tworzywa sztucznego
- podłączenie z aluminium
Zabezpieczenie przed uderzeniem piłką (-BS)
- możliwe tylko dla IDA z SM montażem i przy NW 800 tylko z
SM-V montażem
- Stal lakierowana RAL 9010 (biały), inny kolor jest możliwy za dopłatą
Izolacja wewnątrz (-Ii)
- izolacja termiczna wewnątrz skrzynki przyłącznej
Izolacja zewnętrzna (-la)
- izolacja termiczna na zewnątrz skrzynki przyłącznej
Zamocowanie
Ukryty montaż (-VM, standard)
- Mocowanie do poprzeczki (trawersu) za pomocą śruby
sześciokątnej M6 (zgodnie z DIN EN ISO 4762) do skrzynki
przyłącznej.
Montaż widoczny (-SM)
- tylko dla wykonania z zabezpieczeniem przed uderzeniem piłką
- ze sfazowymi blachowkrętami (poza dostawą)
z montażem ukrytym VM (-SM-V)
- Montaż widoczny (-SM) w połączeniu z montażem ukrtytym
(-VM)
- tylko dla NW 800 w połączeniu z zabezpieczeniem prze
uderzeniem piłką (-BS)
02/04 - 3
Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu.
Stan na: 19.07.2013
Zmiany nie upoważniają do reklamacji!
Nawiewnik sufitowy IDA
Szybki dobór
NW
Vmin
Vmax
400
500
600
800
(m³/h)
280
300
400
800
[l/s]
78
83
111
222
(m³/h)
1300
2000
3000
4000
[l/s]
361
556
833
1111
(m³/h)
530
780
1100
1550
[l/s]
147
217
306
431
(m³/h)
600
850
1250
1800
[l/s]
167
236
347
500
V przy 40 dB(A):
Nastawa w przypadku
chłodzenia
Nastawa w przypaku
grzania
Próba dymowa
Zdjęcia IDA 600, wysokość montażu = 4,0 m
Grzanie
Chłodzenie
z siłownikiem elektrycznym
Napięcie 10 V
VZU = 1250 m³/h
ΔTO = + 10 K
z siłownikiem elektrycznym
Napięcie 0 V
VZU = 1250 m³/h
ΔTO = - 10 K
Przykład doboru
Dane:
możliwość zabudowy w halach 4,0 m
ΔTO = + 10 K
dobrano:
NW 600
VZU= 1250 m³/h
maksymalny zasięg strumienia powietrza przy +10 K = yH = 4m
ΔTO = - 10 K
odległość między nawiewnikami = 8 m = x = 4 m
y= 4,0 m -1,8 m = 2,2 m
vmax = 0,24 m/s ( vmittel = 0,12 m/s) zgodnie x + y = 6,2 m
IDA 600 ze skrzynką przyłaczną:
LWA nastawa w przypadku grzania = 40 dB (A)
Δpt = 22 Pa
LWA nastawa w przypadku chłodzenia = 42 dB(A)
Δpt = 26 Pa
02/04 - 4
Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu.
Stan na: 19.07.2013
Zmiany nie upoważniają do reklamacji!
Nawiewnik sufitowy IDA
Wykonanie i wymiary
Wymiary
IDA-Z ze skrzynką przyłączną typu AK-H
na zewnątrz
zawieszenie poza dostawą
lakierowana od wewnątrz
RAL 9005 (czarny)
IDA-A ze skrzynką przyłączną typu AK-H
na zewnątrz
zawieszenie poza dostawą
lakierowana
od wewnątrz
RAL 9005 (czarny)
IDA-Z/A ze skrzynką przyłączną typu AK-V
na zewnątrz
Dostarczane wielkości
NW
400
500
600
625
800
A
398
498
598
623
798
øD
248
313
353
353
448
E
370
470
570
570
770
H
395
460
500
500
595
R
12
12
12
24
12
tylko wykonanie dla nawiewu
02/04 - 5
Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu.
Stan na: 19.07.2013
Zmiany nie upoważniają do reklamacji!
Nawiewnik sufitowy IDA
IDA-R-Z ze skrzynką przyłączną typu AKR-H
na zewnątrz
zawieszenie poza dostawą
lakierowana
od wewnątrz
RAL 9005 (czarny)
IDA-R-A ze skrzynką przyłączną typu AKR-H
na zewnątrz
zawieszenie poza dostawą
lakierowana
od wewnątrz
RAL 9005 (czarny)
IDA-Z/A ze skrzynką przyłaczną typu AKR-V
na zewnątrz
tylko wykonanie dla nawiewu
Dostarczane wielkości
NW
400
500
600
625
800
øA
500
600
700
725
900
øD
248
313
353
353
448
øKd
470
570
670
670
845
E
545
670
845
845
945
KH
350
400
455
455
550
GH
395
445
500
500
595
Przestawianie ręczne IDA / IDA-R
dla pionowego i poziomego kierunku powietrza
Zakres:
Zamek sześciokątmy M6
(poza dostawą)
02/04 - 6
Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu.
Stan na: 19.07.2013
Zmiany nie upoważniają do reklamacji!
Nawiewnik sufitowy IDA
Wyposażenie
dodatkowe - wymiary
Przepustnica (-DK)
z linką sterującą (-SZV)
Uszczelka gumowa (-GD)
Szczegół X
siłownik elektryczny (-ME)
24 V AC / 230 V AC (3-punktowe sterowanie)
wykonanie ROB (-ROB)
przepustnica i pomiar przepływu powietrza
Pomiar przypływu ilości powietrza (-VME)
Dostarczane wielkości
NW
400
500
600
625
800
B
195
230
250
250
295
Izolacja dla AK
wewnątrz (-Ii)
øD
248
313
353
353
448
zewnątrz (-Ia)
02/04 - 7
Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu.
Stan na: 19.07.2013
Zmiany nie upoważniają do reklamacji!
Nawiewnik sufitowy IDA
Zabezpieczenie przed uderzeniem piłką (-BS)
(możliwe tylko dla IDA z SM montażem i przy NW 800 z SM-V
montażem)
Możliwości zamocowania
Montaż widoczny (-SM) (tylko IDA)
tylko dla wykonania z zabezpieczeniem przed uderzeniem piłką
NW 400-600
ze sfazowanym otworem na
blachowkręt
(poza dostawą)
- NW 400-800:
DIN ISO 7051 ST4,8
NW625
IDA
Szczegół Z
NW800
ULS śruba
DIN EN ISO 7380 M6x30
Dostarczane wielkości
A
NW
400
398
500
498
600
598
625
623
800*
798
* NW 800:
z SM-V montażem
Wymiary SM-V montażu
(tylko dla NW 800)
Sfazowany otwór na blachodachówkę wg
DIN ISO 7051 ST 4,8 (zamocowanie
02/04 - 8
Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu.
Stan na: 19.07.2013
Zmiany nie upoważniają do reklamacji!
Nawiewnik sufitowy IDA
Ukryty montaż (-VM)
Przy montażu ukrytym (-VM), nawiewnik IDA NW 400-625 jest
mocowany za pomocą poprzeczki (trawersu) i śruby M6 zgodnie z
DIN EN ISO 4762 do skrzynki przyłącznej i IDA NW 800 z dwiema
śrubami M6 zgodnie z DIN EN ISO 4762.
Nawiew
Wywiew
IDA-Z-AK-H 400-625
IDA-A-AK-H 400-625
M6 x 120
M6 x 90
IDA-Z-AK-H 800
IDA-A-AK-H 800
M6 x 90
IDA-R-Z-AKR-H 400-625
M6 x 120
IDA-R-A-AKR-H 400-625
M6 x 90
IDA-R-Z-AKR-H 800
M6 x 120
IDA-R-A-AKR-H 800
M6 x 90
M6 x 120
02/04 - 9
Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu.
Stan na: 19.07.2013
Zmiany nie upoważniają do reklamacji!
Nawiewnik sufitowy IDA
Dane techniczne
Strata ciśnienia i poziom mocy akustycznej
IDA-Z 400 (chłodzenie)
IDA-Z 400 (grzanie)
IDA-Z 500 (chłodzenie)
IDA-Z 500 (grzanie)
Ustawienie przepustnicy:
0%
=
ZU (zamknięta)
100%
=
AUF (otwarta)
02/04 - 10
Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu.
Stan na: 19.07.2013
Zmiany nie upoważniają do reklamacji!
Nawiewnik sufitowy IDA
IDA-Z 600/625 (chłodzenie)
IDA-Z 600/625 (grzanie)
IDA-Z 800 (chłodzenie)
IDA-Z 800 (grzanie)
Ustawienie przepustnicy:
0%
=
ZU (zamknięta)
100%
=
AUF (otwarta)
02/04 - 11
Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu.
Stan na: 19.07.2013
Zmiany nie upoważniają do reklamacji!
Nawiewnik sufitowy IDA
IDA-A 400
IDA-A 600/625
IDA-A 500
IDA-A 800
Ustawienie przepustnicy:
0%
=
ZU (zamknięta)
100%
=
AUF (otwarta)
02/04 - 12
Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu.
Stan na: 19.07.2013
Zmiany nie upoważniają do reklamacji!
Nawiewnik sufitowy IDA
maksymalna prędkość strumienia powietrza
(izotermiczna) z wpływem sufitu
IDA-Z 400
IDA-Z 600/625
IDA-Z 500
IDA-Z 800
02/04 - 13
Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu.
Stan na: 19.07.2013
Zmiany nie upoważniają do reklamacji!
Nawiewnik sufitowy IDA
krytyczny zasięg strumienia powietrza
IDA-Z 400
IDA-Z 600/625
IDA-Z 500
DA-Z 800
02/04 - 14
Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu.
Stan na: 19.07.2013
Zmiany nie upoważniają do reklamacji!
Nawiewnik sufitowy IDA
Maksymalny zasięg strumienia
IDA-Z 400 (grzanie)
IDA-Z 600/625 (grzanie)
IDA-Z 500 (grzanie)
IDA-Z 800 (grzanie)
02/04 - 15
Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu.
Stan na: 19.07.2013
Zmiany nie upoważniają do reklamacji!
Nawiewnik sufitowy IDA
Współczynnik redukcji różnicy temperatury i
indukcji
IDA 800
IDA 400
IDA 500
IDA 600/625
02/04 - 16
Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu.
Stan na: 19.07.2013
Zmiany nie upoważniają do reklamacji!
Nawiewnik sufitowy IDA
Schemat podłączenia siłowników elektrycznych
Siemens
(-E1) GLB 331.2.E Sterowanie trzypunktowe
(Y2)
(N)
(Y1)
AC 230 V
Siemens
(-E3) GLB 131.2.E Sterowanie trzypunktowe
(Y2)
Produkt Siemens (-E1) GLB 331.2.E /
(-E3) GLB 131.2.E (standard) / (-E3-IS2) GLB 136.2.E
Zasilanie AC 24 V (SELV / PELV)
- Napięcie robocze / częstotliwość: AC 24 V ±20 % / 50 / 60 Hz
- Pobór mocy GLB13..2
2 VA / 1 W
Zasilenie AC 230 V
- Napięcie robocze / częstotliwość AC 230 V ±10 % / 50 / 60 Hz
- Pobór mocy GLB33..2
2 VA / 1 W
Dane funkcjonalne
- Siła nominalna
250 N
- Czas przesuwu o 60mm:
150 s (50 Hz) / 125 s (60 Hz)
Stopień ochrony obudowy
- Stopień ochrony zgodnie z EN
60529 (przestrzegać instrukcji IP 40
montażu)
Klasa ochronności
- Klasa izolacji
EN 60 730
Warunki zewnętrzne
- Temperatura
-30...+55 °C / -30...+60 °C
(G)
(Y1)
AC 0V
Dane techniczne siłowników elektrycznych
AC 24V
Siemens
(-E3-IS2) GLB 136.2.E sterowanie trzypunktowe
(z 2 zintegrowanymi stykami pomocniczymi)
AC 0 V
AC
AC 24 V
02/04 - 17
Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu.
Stan na: 19.07.2013
Zmiany nie upoważniają do reklamacji!
Nawiewnik sufitowy IDA
Legenda
VZU
VAB
VX
(m³/h)/[l/s] = ilość powietrza nawiewanego
(m³/h)/[l/s] = ilość powietrza wywiewanego
(m³/h)/[l/s] = całkowita objętość strumienia powietrza w
punkcie x
vmax (m/s)
= maksymalna prędkość strumienia powietrza
vmittel (m/s)
= średnia prędkość strumienia powietrza
(vmittel = vmax x 0,5)
x
(m)
= poziomy zasięg strumienia
y
(m)
= pionowy zasięg strumienia
x+y (m)
= poziomy + pionowy zasięg strumienia
powietrza
xkr
(m)
= krytyczny zasięg strumienia powietrza
yH
(m)
= maksymalny zasięg pionowy strumienia
przy ogrzewaniu
ρ
(kg/m³)
= gęstość
Δpt (Pa)
= strata ciśnienia
LWA [dB(A)]
= poziom mocy akustycznej w skali A
ΔTO (K)
= różnica temperatur pomiędzy powietrzem
nawiewanym
a
temperaturą
pomieszczenia (ΔTO = tZU - tR )
ΔTX (K)
= różnica temperatury w punkcie x
tZU
(°C)
= temperatura powietrza nawiewanego
tR
(°C)
= temperatura w pomieszczeniu
i
(-)
= współczynnik indukcji (i = VX / VZU)
TV
(-)
= współczynniki
redukcji
różnicy
temperatury (TV=ΔTX/ΔTO)
DS
(%)
= ustawienie przepustnicy (0% = "ZU"/
100% = "AUF")
02/04 - 18
Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu.
Stan na: 19.07.2013
Zmiany nie upoważniają do reklamacji!
Nawiewnik sufitowy IDA
Dane do zamówienia
Wyposażenie dodatkowe:
skrzynka przyłączna
-AK
Nawiewnik sufitowy
Typ IDA
kwardatowa płyta czołowa
-
okrągła płyta czołowa
-R
Nawiew
-Z
dla kwadratowej płyty czołowej
-
Wywiew
-A
lakierowana od
RAL 9005
(czarny)
NW
400
500
Montaż widoczny
-SM
(tylko dla wykonania z
zabezpieczeniem przed
uderzeniem piłką)
Przykład zamówienia:
IDA-Z-600-AK-DK-GD
600
625
dla okrągłej płyty czołowej
-R
800
poziome podłączenie króćców
-H
Montaż ukryty
-VM
pionowe podłączenie króćców
-V
bez przepustnicy
-
Montaż ukryty z VM
-SM-V
(tylko dla wykonania z
zabezpieczeniem przed
uderzeniem piłką)
z przepustnicą
-DK
bez nastawy linki
sterującej
-
Jeżeli w zamówieniu nie zostaną podane pełne dane
dostarczone będzie wykonanie jak w pogrubieniu!
bez uszczelki gumowej
-
z nastawą linki
sterującej
-SZV
(za dopłatą)
z uszczelką gumową
-GD
bez pomiaru przepływu
ilości powietrza
-
z pomiarem przepływu
ilości powietrza
-VME
wykonanie standardowe
-
wykonanie ROB
-ROB
bez
Izolacji
z izolacją
wewnątrz
-Ii
siłownik elektryczny
zabezpieczenie przed
uderzeniem piłką
-BS
(sterowanie 3-pkt.)
-ME
230 V AC
-E1
z izolacją
na zewnątrz
-Ia
24 V AC
(możliwe tylko dla IDA z
SM montażem)
bez styku
ze stykiem
pomocniczego
pomocniczym
-E3
-E3-IS2
Jeżeli w zamówieniu nie zostaną podane pełne dane
dostarczone będzie wykonanie jak w pogrubieniu!
02/04 - 19
Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu.
Stan na: 19.07.2013
Zmiany nie upoważniają do reklamacji!
Nawiewnik sufitowy IDA
Opis
Nawiewnik sufitowy IDA do chłodzenia i grzania dużych i wysokich
pomieszczeń został specjalnie zaprojektowany do montażu na
przestrzenne i architektoniczne wymagania.
Dla funkcji chłodzenia większa część powietrza nawiewana jest
poziomo, aby uniknąć przeciągów. Dla funkcji grzania ciepłe
powietrze powinno dotrzeć do strefy przebywania ludzi. Nawiewnik
sufitowy IDA posiada przestawialny ręcznie lej napływowy i
kwadratową płytę czołową, te dwie funkcje są łączone w sposób
optymalny. Do montażu na wysokości od 3 do max. 10 metrów.
Nawiewnik wykonany jest z blachy stalowej lakierowanej na kolor
RAL 9010 (biały, standard), dostosowany do łączenia z kanałem
okrągłym. Połączenie ze skrzynką za pomocą śruby centralnej i
poprzeczki (trawersu) - ukryty montaż (-VM).
Produkt: SCHAKO typu IDA-Z
- Wykonanie wywiewne bez leja napływowego
Produkt: SCHAKO typu IDA-A
- Wykonanie nawiewne z okrągłą płytą czołową i lejem
napływowym
Produkt: SCHAKO typu IDA-R-Z
- Wykonanie wywiewne z okrągłą płytą czołową bez leja
napływowego
Produkt: SCHAKO typu IDA-R-A
- z montażem widocznym (-SM) (tylko IDA) tylko dla wykonania
z zabezpieczeniem przed uderzeniem piłką (-BS)
- z montażem widocznym z VM (-SM-V), tylko dla
wykonania z zabezpieczeniem przed uderzeniem piłką (BS) (tylko dla NW 800)
Wyposażenie dodatkowe:
- z prostokątną skrzynką przyłączną (-AK /-AKR) z blachy stalowej
ocynkowanej z uchwytami do zawieszenia
- z poziomym króćcem przyłączeniowym (-H)
- z pionowym króćcem przyłączeniowym (-V)
- z przepustnicą (-DK) w skrzynce przyłacznej do regulowania
ilości nawiewanego powietrza
- z nastawą linki sterującej (-SZV)
- z pomiarem przepływu ilości powietrza (-VME)
- w wykonaniu ROB (-ROB): z możliwością demontażu
przepustnicy regulacyjnej i punktu pomiaru przepływu
powietrza.
- z uszczelką gumową (-GD), na króćcu skrzynki
- z izolacją termiczną
- wewnątrz (-Ii)
- zewnątrz (-Ia)
- z napędem elektrycznym (-ME) do przestawiania kierunku
wypływu powietrza
- - E1, 230 V AC, sterowanie 3-punktowe
- - E3, 24 V AC, sterowanie 3-punktowe
- E3-IS2, 24 V AC, 3-punktowa sterowanie, 2 zintegrowane
styki pomocnicze
- Zabezpieczenie przed uderzeniem piłką (-BS) ze stali o wysokiej
jakości RAL 9010 (biały), inny kolor RAL możliwy za dopłatą
możliwe (tylko dla IDA z SM montażem i przy NW 800 tylko SMV montażem)
02/04 - 20
Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu.
Stan na: 19.07.2013
Zmiany nie upoważniają do reklamacji!

Podobne dokumenty