Abacus 3 i 5

Komentarze

Transkrypt

Abacus 3 i 5
Zapraszamy do skorzystania z naszej dodatkowej oferty:
Odczynniki hematologiczne do aparatów:
DIATRON ABACUS
ABBOTT: Cell-Dyn 1600, 1700, 2000
Cell-Dyn 3200
Cell-Dyn 3000, 3500, 3700
ABX:
MICROS 40/60
PENTRA 60, 80
PENTRA 120, ARGOS, HELIOS
COULTER: Coulter T series, S series
Coulter ST, JT, MD-18, ONYX
Coulter MAXM, STKS, GEN*S
Coulter ACT 5 Diff
SYSMEX: TOA-SYSMEX KX-21
TOA-SYSMEX K-1000/4500; E-4000/5000
MINDRAY: Mindray 2800, 3000, 3000+,3200
Mindray 2800 Vet
Rodzina analizatorów hematologicznych
Abacus i Abacus Junior ( 3 diff i 5 diff )
dostosowana do potrzeb każdego laboratorium
Oferta analizatorów i odczynników uzupełniona jest kompleksowo o ofertę
krwi kontrolnej firmy Streck wraz z bezpłatnym udziałem w Międzynarodowym
Programie Kontroli Jakości oraz o ofertę autoryzowanych usług serwisowych
świadczoną przez inżynierów przeszkolonych u Producenta analizatorów
Wy³¹czny Dystrybutor w Polsce
Abacus 3 i 5
Abacus 3 i 5
Abacus 3 i 5
Dystrybucja i serwis:
BioMaxima S.A.
ul. Mireckiego 29-31, 20-460 Lublin
tel. 81 745 51 40/43, fax 81 744 29 15
e-mail: [email protected]
www.biomaxima.com
Abacus 3 i 5
Abacus 3 i 5
•
•
•
•
ABACUS 3
Rozdział 3 diff WBC, 20 parametrów
Wydajność 60 testów/h
Pobieranie próbek w systemie otwartym (obrotowy pojedyńczy podajnik probówek)
Kontrola jakości: 6 poziomów, +/- zakresy, SD i CV dla wszystkich parametrów,
16 i 64 dniowe wykresy Levey-Jennings’a, oddzielna baza danych QC
ABACUS JUNIOR 3
•
•
•
•
•
•
•
•
Menu łatwe w obsłudze, interfejs z 6 przyciskami funkcyjnymi, ikonki graficzne
Wyświetlacz LCD kolorowy
Polskie oprogramowanie
Dopisywanie danych pacjenta do wyniku (nazwisko, ID i typ próbki, data urodzenia,
płeć, lekarz) – brak konieczności podłączania analizatora do komputera
• Pamięć wyników do 10 000 z histogramami i danymi pacjenta
•
•
•
•
•
•
ABACUS 5
Abacus 3 i 5
Mierzone parametry tryb CBC+5DIFF (min. 22 parametry)
Pomiar metodami impedancji oraz cytometrii przepływowej
Automatyczny podajnik na 100 próbek
Trzy systemy pobrań krwi – otwarty, zamknięty, automatyczny podajnik próbek
Skład odczynnikowy maks. trzy odczynniki zapewniające pełny pomiar CBC+5DIFF
Kontrola jakości 16 i 64 dniowa wykres L-J dla min. 3 poziomów krwi kontrolnej
Rozdział 3 diff WBC, 18 parametrów
Wydajność 30 testów/h
Pobieranie próbek w systemie otwartym (obrotowy pojedyńczy podajnik probówek)
Kontrola jakości: 6 poziomów, +/- zakresy, SD i CV dla wszystkich parametrów
wykresy Levey-Jennings’a, oddzielna baza danych QC
• Menu łatwe w obsłudze, interfejs z 6 przyciskami funkcyjnymi, ikonki gra�czne
• Polskie oprogramowanie
• Dopisywanie danych pacjenta do wyniku (nazwisko, ID i typ próbki, data urodzenia, płeć, lekarz)
– brak konieczności podłączania analizatora do komputera
• Pamięć wyników do 1000 ( 2000/ 10 000 opcjonalnie ) z histogramami
• Komunikacja za pomocą dużego ekranu dotykowego
• Identyfikacja próbki: wprowadzanie informacji manualnie (z poziomu wyświetlacza LCD
lub klawiatury zewnętrznej), możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych
• Polskie oprogramowanie
• Pojemność pamięci 100 000 kompletnych wyników (z flagami, skategramami i histogramami)
• Możliwość stosowania systemu: Sarstedt S-Monovette®, Venosafe® Terumo 100, Vacutainer® BD
ABACUS JUNIOR 5
•
•
•
•
Mierzone parametry w trybie 3 i 5 DIFF (min. 22 parametry)
Pomiar metodami impedancji
Kontrola jakości: wykresy L-J dla min. 3 poziomów krwi kontrolnej
Trzy systemy pobrań krwi – otwarty, zamknięty,
automatyczny podajnik próbek
• Identy�kacja próbki: wprowadzanie informacji manualnie
(z poziomu wyświetlacza LCD lub klawiatury zewnętrznej),
możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych
• Polskie oprogramowanie
• Możliwość stosowania systemu: Sarstedt S-Monovette®, Venosafe®
Terumo 100, Vacutainer® BD

Podobne dokumenty