Omówienie wyników 2015Q1-Q3

Komentarze

Transkrypt

Omówienie wyników 2015Q1-Q3
Omówienie wyników
2015Q1-Q3
24 listopada 2015 r.
Agenda
WSTĘP
KLUCZOWE WYDARZENIA
WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE
PERSPEKTYWY
PODSUMOWANIE
2
Zarząd OT Logistics
dr Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu
W latach 2002-2015 Przewodniczący Rady Nadzorczej OT Logistics S.A.
Rozległe doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i zarządzania zdobyte
w wielkich spółkach międzynarodowych
Absolwent Politechniki Wrocławskiej,
Doktor nauk ekonomicznych (Institut d’Etudes Politiques de Paris)
dr Piotr Ambrozowicz, Wiceprezes Zarządu
Szerokie kompetencje i doświadczenie w zakresie rozwoju i wzrostu wartości
przedsiębiorstw, restrukturyzacji, akwizycji, finansowania firm, a także zarządzania
międzynarodowym zespołem personelu
Pełnił bądź pełni funkcję zarządcze lub nadzorcze w spółkach krajowych
i międzynarodowych w Czechach, Niemczech
Ryszard Warzocha, Wiceprezes Zarządu
Od czerwca 2014 r. Pełnomocnik Zarządu do Spraw Operacyjnych,
a od listopada 2014 r. Prezes Zarządu C.Hartwig Gdynia S.A.
Laureat wielu prestiżowych nagród m.in. „Menadżer Roku 2004”
przyznawanej przez Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki
3
OT LOGISTICS w skrócie
4
Segmenty i dywersyfikacja
Transport
Spedycja
Logistyka
30% przychodów
55% przychodów
15% przychodów
DBR, RIS, Landkol, OT Rail
Ponad 800 jednostek żeglugi
śródlądowej
(jedna z największych flot w UE)
Lider polskiego rynku
(ponad 80% udziału)
C. Hartwig Gdynia, RTC
OT Port Gdynia, OT Port Świnoujście
Kompleksowe usługi na rynku polskim
i międzynarodowym
Największy i najbardziej wszechstronny
operator portowy w Polsce
Usługi spedycji morskiej,
lądowej i lotniczej, agencji celnej,
magazynowe i wspierające transport
Porty morskie w Gdyni, Świnoujściu,
Kołobrzegu i Rijece (Gdańsk w budowie)
Porty śródlądowe we Wrocławiu i Opolu
Lider rynku wschodnich Niemiec
(udział ponad 40% udziału)
Jeden z większych podmiotów w UE
Obsługa kluczowych klientów, m.in.:
ArcelorMittal, HTAG,
US Steel, EDF, PGE, Ikea,
PKN Orlen, Hortex, Danone
Terminal przeładunkowy w Krównikach
k/Medyki (na granicy z Ukrainą)
Powierzchnie magazynowe
na terenie kraju
5
One-stop-shop - przykłady realizowanych zleceń
6
Agenda
WSTĘP
WSTĘP
KLUCZOWE WYDARZENIA
WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE
PERSPEKTYWY
PODSUMOWANIE
7
Kluczowe wydarzenia
Podpisanie ostatecznej umowy dzierżawy gruntu w Porcie Morskim Gdańsk
Prace nad ostatecznym planem inwestycyjnym
Działania operacyjne
Nabycie ~21% akcji spółki operującej największym chorwackim portem morskim
Wprowadzenie do RN Luka Rijeka przedstawiciela OTL
Rozpoczęcie prac nad aktualizacją planów rozwoju portu
Nabycie 100% udziałów spedytora kolejowego Landkol
Włączanie spółki w struktury GK OTL
Optymalizacja
i zwiększenie
rozpoznawalności
Inne zdarzenia
korporacyjne
Intensywne działania optymalizacyjne wewnątrz Grupy
Kontynuacja ujednolicania nazewnictwa spółek GK OTL
Refinansowanie zadłużenia
8
Morski Port Zewnętrzny w Gdańsku (1/3)
Podpisanie ostatecznej umowy dzierżawy gruntu
30 lat - okres trwania dzierżawy
Maksymalnie 60 miesięcy - termin wykonania inwestycji
Zamiar budowy terminalu od podstaw
Plany inwestycyjne
Nowoczesny, uniwersalny terminal masowy
Kompleksowe centrum obrotu portowo-morskiego
Gotowość do obsługi największych statków towarowych w Polsce
Pirs o długości 600m – możliwość jednoczesnej obsługi 2 statków pełnomorskich
9 ha powierzchni składowej
Unikalna w skali regionu oferta jednoczesnego rozładunku i załadunku statku przy jednym podejściu
9
Morski Port Zewnętrzny w Gdańsku (2/3)
Największy port agro w regionie
I etap
II etap
Paszowy
Masowy
2,5 mln ton rocznie
5 mln ton rocznie
2016-2018
2018-2020
10
Morski Port Zewnętrzny w Gdańsku (3/3)
Dogodne położenie w Trójmieście
Położenie w centralnej części Portu Zewnętrznego w Gdańsku
Bezpośredni dostęp do morza
Rozbudowany układ drogowy, zmodernizowany system kolejowy
11
Działalność OTL w Luka Rijeka
20,81%
Przedstawiciel OTL w składzie RN Luka Rijeka
udział OTL w akcjonariacie
największego portu morskiego w Chorwacji
Rozpoczęcie prac nad planami rozwoju portu
Luka Rijeka: Przeładunki towarów
(mln ton)
93 PLNm
Przychody Luka Rijeka d.d.
w 2014 r.
8,2
2,0
2014
Potencjał roczny
Potencjał
do istotnego zwiększenia wolumenu przeładunków
Perspektywy rozwoju
w oparciu o kontrakty i know-how GK OTL
Nowe możliwości
współpracy z globalnymi koncernami
12
Włączanie spedytora kolejowego Landkol w struktury GK OTL
Zakup 100% udziałów w Landkol
- zdobycie kompetencji w kolejowych przewozach towarowych
Nawiązywanie synergii z podmiotami GK OTL
Rebranding
13
Działania optymalizacyjne wewnątrz Grupy
Przegląd kadrowy w spółkach
Zmiany osobowe w spółkach kolejowych – podniesienie kompetencji i pozyskanie nowych
Konsolidacja działań operacyjnych – podniesienie efektywności i jakości operacyjnej, synergie
Łączenie biur – obniżenie kosztów, synergie
Przegląd kosztowy umów podwykonawczych w spółkach kolejowych
Porządkowanie struktury sprzedażowej – tworzenie struktury grupowej
Zwiększanie kompetencji Key Account Managementu - lepsze zarządzanie kontraktami na poziomie Grupy
Lepsze powiązanie budżetu na 2016 r. z systemem motywacyjnym dla handlowców i KAM
Działania zorientowane na podniesienie rozpoznawalności marki
Poszukiwanie nowych możliwości biznesowych
14
Kontynuacja ujednolicania nazewnictwa spółek GK OTL
Landkol, RIS, RTC
Port Morski
Kołobrzeg
OT Porty Morskie
Bałtycki Terminal
Drobnicowy Gdynia
Port Handlowy
Świnoujście
Odratrans Porty
15
Agenda
WSTĘP
WSTĘP
KLUCZOWE WYDARZENIA
WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE
PERSPEKTYWY
PODSUMOWANIE
16
Sytuacja makroekonomiczna
PKB
[%]
3,7
3,5 3,6
3,0
3,6
3,3 3,3
3,3 3,3 3,4*
3,4*3,4*3,4*
3,8*
Q1
2,4
2,2
Q2
1,3
0,5
0,2
0,8
Q3
Q4
2012
2013
2014
PMI
[pkt]
2016
Produkcja przemysłowa
[%]
52,4
52,3
5,1
5,0
52,2
4,3
4,4
3,4
2,6
49,3
1,6
1,3
48,1
2015Q1
2014Q4
2014Q3
2014Q2
2014Q1
2013Q4
2013Q1
2013Q3
-1,5
2013Q2
-1,8
2012Q4
2012Q3
2012Q2
2012Q1
2015Q3
2015Q2
2015Q1
2014Q4
2014Q3
2014Q2
2014Q1
2013Q4
0,2
2013Q3
2013Q2
48,5
2013Q1
48,0
2012Q4
48,3
2012Q3
2012Q2
48,7
4,7
3,9
51,0
50,8
4,9
4,7
53,6
2015Q3
55,0
2015Q2
55,1
53,7
2012Q1
2015
Stabilny wzrost PKB na poziomie ok. 3,5%
Słabsze odczyty PMI w 2015Q3 przede wszystkim w wyniku spadku zamówień eksportowych
Źródła: Markit Economics/HSBC , GUS, MG
*Prognozy GUS, IBnGR, ** Eurostat
17
2015Q1-Q3 - Wyniki finansowe
GK OTL: Przychody (podmioty zewnętrzne)
[PLNm]
GK OTL: Struktura przychodów (podmioty zewnętrzne)
[%]
-9%
600
13,2
2,2
500
400
300
11,5
610,9
2014
Q1-Q3
200
100
2015
Q1-Q3
1,9
554,1
30,1
36,0
54,5
50,7
0
2014Q1-Q3
2015Q1-Q3
GK OTL: Wynik EBITDA
[PLNm]
Transport
Spedycja
Logistyka
Pozostałe
GK OTL: Wynik netto
[PLNm]
-9%
12%
15
50
40
10
30
20
47,7
14,2
43,1
14,4*
12,9*
5
6,7
10
0
0
2014Q1-Q3
2015Q1-Q3
2014Q1-Q3
2015Q1-Q3
*Wynik znormalizowany
18
2015Q1-Q3 - Marże
GK OTL: Marża brutto ze sprzedaży
[%]
GK OTL: Marża EBITDA
[%]
12,3
13,0
7,8
7,8
2014Q1-Q3
2015Q1-Q3
2014Q1-Q3
2015Q1-Q3
GK OTL: Marża EBIT
[%]
GK OTL: Marża netto
[%]
4,6
3,4
2,3
1,2
2014Q1-Q3
2015Q1-Q3
2014Q1-Q3
2015Q1-Q3
Wzrost marży brutto ze sprzedaży
Stabilna marża na poziomie EBITDA
19
2015Q1-Q3 - Wpływ zdarzeń jednorazowych na wynik EBITDA
[PLN]
-1,5%
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
EBITDA 2014Q1-Q3
aktualizacja wartości
nieruchomości 2014
EBITDA 2014Q1-Q3 po
oczyszczeniu/eliminacji
oneoff
EBITDA 2015Q1-Q3
zdarzenia jednorazowe
2015
ujemne odchylenie EBITDA
RE 2015 vs 2014
EBITDA OTPG 2015H1
odpisy aktualizujące
należności sporne i trudno
ściągalne
EBITDA 2015Q1-Q3 po
oczyszczeniu/eliminacji
oneoff
20
2015Q1-Q3 - Wyniki segmentu transportowego (1/2)
Udział poszczególnych
szlaków w przychodach
segmentu
Szlaki wodne śródlądowe, na których OTL realizuje usługi transportowe
Problemy z żeglownością szlaków spowodowane suszą
Przesunięcie realizacji części kontraktów na Q4
21
2015Q1-Q3 - Wyniki segmentu transportowego (2/2)
Segment transportowy: Przychody (podmioty zewnętrzne)
[PLNm]
16
250
-24%
Brutto
14
EBITDA
12
200
Netto
10
150
100
Segment transportowy: Marże
[%]
8
219,8
166,6
50
6
4
11,8
13,5
6,7
5,1
2
0
12,5
9,8
0
2014Q1-Q3
2015Q1-Q3
Segment transportowy: Wynik EBITDA
[PLNm]
2015Q1-Q3
Segment transportowy: Wynik netto
[PLNm]
1%
-1%
30
2014Q1-Q3
15
25
10
20
15
26,9
26,6
14,0
14,2
2014Q1-Q3
2015Q1-Q3
5
10
5
0
0
2014Q1-Q3
2015Q1-Q3
22
2015Q1-Q3 - Wyniki segmentu spedycyjnego
Segment spedycyjny: Przychody (podmioty zewnętrzne)
[PLNm]
7,0
-2,5%
350
Brutto
6,0
300
EBITDA
5,0
250
Netto
4,0
200
150
Segment spedycyjny: Marże
[%]
309,8
302,0
3,0
100
2,0
50
1,0
0
2014Q1-Q3
2014Q1-Q3
1,4
2015Q1-Q3
3,2%
5
10
4
8
3
6
4
2,2
1,2
Segment spedycyjny: Wynik netto
[PLNm]
-22%
12
2,5
2015Q1-Q3
Segment spedycyjny: Wynik EBITDA
[PLNm]
6,0
5,2
9,6
2
4,6
4,8
2014Q1-Q3
2015Q1-Q3
7,5
1
2
0
0
2014Q1-Q3
2015Q1-Q3
23
2015Q1-Q3 - Wyniki segmentu logistycznego (1/3)
Spadek przeładunków – pogorszenie koniunktury na rynkach globalnych
24
2015Q1-Q3 - Wyniki segmentu logistycznego (2/3)
Segment logistyczny: Przychody (podmioty zewnętrzne)
[PLNm]
25
Brutto
20
EBITDA
15
Netto
4,6%
75
50
Segment logistyczny: Marże
[%]
70,0
73,2
10
22,8
13,1
5
25
17,6
17,5
8,4
2,9
0
2014Q1-Q2
2015Q1-Q2
Segment logistyczny: Wynik EBITDA
[PLNm]
2014Q1-Q3
2015Q1-Q3
Segment logistyczny: Wynik netto
[PLNm]
-53%
20
8
15
6
10
4
15,7
15,7
5
7,5
2
0
3,5
0
2014Q1-Q3
2015Q1-Q3
2014Q1-Q3
2015Q1-Q3
25
2015Q1-Q3 - Wyniki segmentu logistycznego (3/3)
OTPG: Wolumeny przeładunków
(tys. ton)
OTPŚ: Wolumeny przeładunków
(tys. ton)
1 964
1 942
72
66
140
209
1%
r/r
60
109
148
168
3 924
697
308
277
439
210
292
1 224
-22%
r/r
3 053
208
290
740
252
556
791
1 138
1 024
2014Q1-Q3
2015Q1-Q3
287
741
438
2014Q1-Q3
Śruta i zboża
Papier i celuloza
Chemikalia
Wyroby stalowe
2015Q1-Q3
Jednostki toczne
Koks
Pozostałe masowe
Pozostała drobnica
Ruda żelaza
Węgiel import
Węgiel eksport
Pozostałe
Koks
Spadek importu węgla do Polski o 30% w okresie styczeń-sierpień 2015 r.*
* Eurostat
26
Agenda
WSTĘP
WSTĘP
KLUCZOWE WYDARZENIA
WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE
PERSPEKTYWY
PODSUMOWANIE
27
Perspektywy makro
107 mld PLN - zapowiadane inwestycje rządowe w program rozwoju autostrad i dróg ekspresowych
w Polsce do 2023 r.
30 mld PLN - planowane inwestycje w rozwój infrastruktury kolejowej do 2030 r.
4 mld PLN* - prognozowane inwestycje w poprawę żeglowności Wisły i Odry według dokumentu
implementacyjnego do Strategii rozwoju transportu do 2020 r. (Ministerstwo Infrastruktury)
3 mld PLN* - wydatki na wspólny polsko-niemiecki projekt pogłębienia Odry i związanych z tym budowli
hydrotechnicznych. Prace powinny zacząć się w najbliższym roku, a finansowane zostanie zapewnione
z funduszy unijnych oraz z pożyczek Banku Światowego
2 mld PLN* - łączna wartość 675 projektów inwestycyjnych, które do 2021 r. mają zostać zrealizowane na Wiśle.
Część z nich jest zorientowana na poprawę warunków żeglugi
610 mln PLN - Planowane inwestycje Morskiego Portu Gdynia w przebudowę i rozwój infrastruktury portowej
w latach 2015-2017
Infrastruktura
Transport
Współfinansowanie przez UE na realizację projektów
infrastrukturalnych w nowej perspektywie finansowej
2014-2020
Prognozowany wzrost popytu na usługi transportowe
- podstawa stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstw TSL
Polityka transportowa UE wspierająca rozwój transportu
wodnego śródlądowego
Źródła: MIR, ZMPG S.A.
*dane szacunkowe
Silna integracja międzygałęziowa i technologiczna
systemu transportowego
Możliwość podniesienia jakości usług świadczonych przez sektor
TSL w wyniku poprawy warunków dla rozwoju konkurencji
na tym rynku
28
Wzrost popytu na przewozy w Polsce – prognozy długoterminowe
Popyt na przewozy kolejowe
(mld tkm)
Popyt na przewozy samochodowe
(mld tkm)
CAGR
2,4%
CAGR
1,8%
63
69
53
57
313
2015
2020
2025
2030
2015
Popyt na przewozy wodne śródlądowe
(mld tkm)
1,7
2015
2020
358
2020
2025
444
2030
Popyt na przewozy morskie
(mld tkm)
CAGR
6,1%
1,4
393
CAGR
2,2%
3,3
2,0
2025
2030
122
134
2015
2020
Źródło: MIR „Strategia rozwoju transportu do 2020, z perspektywą 2030”
148
2025
168
2030
29
Agenda
WSTĘP
WSTĘP
KLUCZOWE WYDARZENIA
WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE
PERSPEKTYWY
PODSUMOWANIE
30
Podsumowanie
Intensywne działania operacyjne w Porcie Morskim w Gdańsku i Luka Rijeka
Działania optymalizacyjne w spółkach - podnoszenie rentowności operacyjnej
Konsolidacje aktywności biznesowych i biur
Zmiany organizacyjne w strukturach sprzedażowych
Istotny wzrost marż
Spedycja
Stabilny poziom wyniku EBITDA i netto
Stabilny poziom przychodów i wyniku netto
Logistyka
Transport
Stabilny poziom marż na poziomie GK OTL
Stabilny poziom przychodów oraz wyniku EBITDA
Sprzyjające perspektywy rynkowe
31
Q&A
Kontakt
InnerValue
Piotr Książek
+48 501 988 693
[email protected]
OT Logistics
Monika Sadowska
+48 694 448 781
[email protected]
32

Podobne dokumenty