Program konferencji 21-23.04.2015r

Komentarze

Transkrypt

Program konferencji 21-23.04.2015r
RADA NAUKOWO – PROGRAMOWA
Przewodniczący:
• dr hab. inż. Adam ŁUKSA, prof. UTH – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny,
Radom
Z – cy Przewodniczącego:
• prof. dr hab. inż. Józef HANSEL – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
• dr inż. Jarosław MOLENDA – Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut
Badawczy, Radom
• prof. dr hab. inż. Antoni SKOĆ – Politechnika Śląska, Gliwice
Członkowie:
• dr inż. Piotr GŁUCH – Politechnika Śląska, Gliwice
• prof. dr hab. inż. Horst GONDEK – Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny,
Ostrawa, Czechy
• mgr inż. Kazimierz GRZECHNIK – Tauron Wydobycie S.A., Jaworzno
• mgr inż. Joachim IREK – Główny Instytut Górnictwa, Katowice
• mgr inż. Józef KOCZWARA – Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
• prof. dr hab. Kazimierz LEBECKI – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy,
Katowice
• mgr inż. Zbigniew de LORM – Specjalistyczny Urząd Górniczy, Katowice
• mgr inż. Zygmunt ŁUKASZCZYK – Katowicki Holding Węglowy S.A., Katowice
• mgr inż. Krzysztof MIJALSKI – Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego
Sp. z o.o., Lędziny
• prof. dr hab. inż. Stanisław PYTKO – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
• mgr inż. Krzysztof SĘDZIKOWSKI – Kompania Węglowa S.A., Katowice
• dr inż. Jacek SPAŁEK – Politechnika Śląska, Gliwice
• dr inż. Iwona SZWACH – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”,
Kędzierzyn-Koźle
• mgr inż. Wiesława URZĘDOWSKA – Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut
Badawczy, Kraków
• dr inż. Andrzej WIECZOREK – Politechnika Śląska, Gliwice
• dr inż. Anna ZAJEZIERSKA – Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy,
Kraków
KOMITET ORGANIZACYJNY CBiDGP
• mgr Czesław FILIPEK
• mgr Ewa KANIA
• dr inż. Grzegorz SPORYSZ
Program konferencji
21 kwietnia 2015r. – wtorek
12:30 – 13:30
Rejestracja uczestników
13:30 – 14:30
Obiad
14:45 – 15:00
Inauguracja konferencji – mgr inż. Krzysztof MIJALSKI – Prezes Zarządu, Dyrektor
Naczelny Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Lędziny
SESJA I
Środki eksploatacyjne – bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
Sesji przewodniczy: dr hab. inż. Adam ŁUKSA, prof. UTH
15:00 – 15:20
Tendencje w produkcji i zastosowaniu dodatków uszlachetniających do przemysłowych
środków smarowych – dr hab. inż. Adam ŁUKSA, prof. UTH, mgr inż. Dominik
CZERWONKA – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom
15:25 – 15:45
Oleje elektroizolacyjne – właściwości, wymagania, metody badawcze – mgr Ewa KANIA
– Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Lędziny
15:50 – 16:10
Porównanie dwóch metod oceny podatności na biodegradację środków smarnych
w środowisku – dr Iwona SZWACH, mgr inż. Karolina KOZUPA, mgr inż. Barbara
KRZYSIAK-WARZAŁA, dr inż. Renata KULESZA, mgr Piotr WOSZCZYŃSKI, mgr Izabela
SEMENIUK – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle
16:15 – 16:35
Badanie możliwości modyfikacji stabilności termooksydacyjnej olejów bazowych
– mgr inż. Magdalena ŻÓŁTY – Zakład Oceny Właściwości Eksploatacyjnych – Instytut Nafty
i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków
16:40 – 17:10
Przerwa na kawę
17:10 – 17:30
Biodegradowalne środki smarowe do zastosowań przemysłowych – dr inż. Tadeusz HŁADKI
– Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o., Gliwice
17:35 – 18:05
Nowoczesne środki smarne i energooszczędność – mgr inż. Jarosław JAKUBOWSKI
– SmarT Plus Sp. z o.o., Tychy
19:00
Uroczysta kolacja
*Po
każdym wystąpieniu przewidziano 5 minut na dyskusję.
22 kwietnia 2015r. – środa
8:00 – 8:45
SESJA II A
Śniadanie
Inżynieria smarowania w utrzymaniu ruchu
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. inż. Antoni SKOĆ
9:00 – 9:20
O czym powinny wiedzieć osoby zajmujące się smarowaniem maszyn – prof. dr hab. inż.
Stanisław PYTKO, dr inż. Paweł PYTKO – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
9:25 – 9:45
Diagnostyka olejowa jako klucz do zapewnienia trwałości i niezawodności urządzeń
mechanicznych – mgr Ewa KANIA – Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego
Sp. z o.o., Lędziny
9:50 – 10:10
Zaawansowane techniki analizy instrumentalnej stosowane w diagnostyce jakości płynów
eksploatacyjnych oraz badaniach tribochemicznych – dr inż. Jarosław MOLENDA – Instytut
Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom
10:15 – 10:45
Przerwa na kawę
10:45 – 11:05
Analiza wpływu wybranych technologii obróbki kół zębatych na warunki smarowania
jednostopniowej przekładni zębatej – dr inż. Andrzej WIECZOREK – Instytut Mechanizacji
Górnictwa, Politechnika Śląska, Gliwice
11:10 – 11:30
Smary oraz środki smarne stosowane w przemyśle górniczym i hutniczym – dr inż. Bogdan
MIŚTA – Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o., Gliwice
11:35 – 11:55
Środki smarne w eksploatacji - silniki gazowe, diagnostyka – Tomasz WASYLUK
– SmarT Plus Sp. z o.o., Tychy
12:00 – 12:20
Doświadczenia z nowymi smarami stosowanymi w otwartych przekładniach zębatych
– prof. dr hab. inż. Horst GONDEK – Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny,
Ostrawa, Czechy, inż. Jiří NERUDA – Kopalnie Północnoczeskie S.A. – Chomutov, Czechy,
inż. Roman KAMINSKI – TOTAL Česká Republika s.r.o., Ostrawa, Czechy
12:30 – 13:30
Obiad
SESJA II B
Inżynieria smarowania w utrzymaniu ruchu
Sesji przewodniczy: dr inż. Jarosław MOLENDA
13:30 – 13:50
Wpływ sposobu smarowania na drgania skrętne przekładni zębatej – prof. dr hab. inż.
Antoni SKOĆ, dr inż. Maciej KWAŚNY – Instytut Mechanizacji Górnictwa, Politechnika
Śląska, Gliwice
13:55 – 14:25
Utrzymanie ruchu – wyzwanie dla środków smarnych – mgr inż. Jarosław JAKUBOWSKI
– SmarT Plus Sp. z o.o., Tychy
14:30 – 14:50
Dobór sprzętu i metod pielęgnacji olejów – Rafał ZAWISZ – AD MOTO, Katowice
14:55 – 15:25
Przerwa na kawę
*Po
każdym wystąpieniu przewidziano 5 minut na dyskusję.
15:25 – 15:45
Oleje smarowe do stacjonarnych silników gazowych - kierunki rozwoju – mgr inż. Michał
SKROBECKI – Orlen Oil Sp. z o.o., Kraków
15:50 – 16:10
Pielęgnacja cieczy roboczych w procesach wytwórczych ze szczególnym uwzględnieniem
kontroli nad jakością chłodziw – mgr Włodzimierz SIERADZKI – MWS Technical Solutions,
Goczałkowice-Zdrój
16:15 – 16:35
Filtracja oleju i monitoring = czysty olej i zysk – mgr inż. Krzysztof BOJDOŁ – Ponar Silesia
S.A., Łaziska Górne
17:30
Kolacja plenerowa
23 kwietnia 2015r. – czwartek
8:00 – 8:45
SESJA III
Śniadanie
Rozwój technologii środków smarnych i ich dobór do urządzeń
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. inż. Józef HANSEL
9:00 – 9:20
Badania nad przemieszczaniem się smaru w szczelinie płasko-równoległej – mgr inż. Jan
DUENAS-DOBROWOLSKI, dr hab. Marek GAWLIŃSKI, prof. PWr. – Instytut Inżynierii
Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych, Politechnika Wrocławska, Wrocław
9:25 – 9:45
Identyfikacja tarcia w styku elastomerowego pierścienia uszczelniającego z wałem – mgr inż.
Leszek GRABKA, dr inż. Jacek SPAŁEK, dr hab. inż. Stanisław SZWEDA, prof. Pol. Śl.
– Instytut Mechanizacji Górnictwa, Politechnika Śląska, Gliwice
9:50 – 10:10
Korozja kotwi strunowych i sposoby jej ograniczenia – dr inż. Piotr GŁUCH – Wydział
Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, Gliwice, mgr inż. Adam RATAJCZAK
– Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., KWK „Knurów-Szczygłowice”, Knurów, mgr Damian
GIZA – Jennmar Merol Sp. z o.o., Stalowa Wola
10:15 – 10:45
Przerwa na kawę
10:45 – 11:05
Dobór lepkości oleju do przekładni zębatych kombajnu chodnikowego z wykorzystaniem teorii
elastohydrodynamicznego smarowania – dr inż. Maciej KWAŚNY, dr inż. Jacek SPAŁEK
– Instytut Mechanizacji Górnictwa, Politechnika Śląska, Gliwice, mgr inż. Piotr OBRZUD
– Kompania Węglowa S.A., Oddział KWK „Bolesław Śmiały”, Łaziska Górne
11:10 – 11:30
Zastosowanie spektroskopii FT-NIR do ilościowego oznaczania wolnych kwasów
tłuszczowych w oleju rzepakowym – mgr Izabela SEMENIUK, mgr inż. Barbara KRZYSIAK
-WARZAŁA, mgr Beata KOREŃ-SZWARC – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
„Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle
11:35 – 11:55
Ochrona przed korozją, stabilność strukturalna i mikrobiologiczna oraz własności smarowe
cieczy HFA - podstawy sprawności eksploatacyjnej układów hydraulicznych obudów
zmechanizowanych – mgr inż. Franciszek SLANINA – Centrum Badań i Dozoru Górnictwa
Podziemnego Sp. z o.o., Lędziny
12:00 – 12:15
Zakończenie konferencji – mgr inż. Krzysztof MIJALSKI – Prezes Zarządu, Dyrektor
Naczelny Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Lędziny
12:15 – 13:15
Obiad
13:30
Wyjazd uczestników
*Po
każdym wystąpieniu przewidziano 5 minut na dyskusję.

Podobne dokumenty

Program konferencji - Centrum Badań i Dozoru Górnictwa

Program konferencji - Centrum Badań i Dozoru Górnictwa • prof. dr hab. inż. Marian SZCZEREK – Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom • prof. dr hab. inż. Jan WACHOWICZ – Główny Instytut Górnictwa, Katowice • dr inż. Andr...

Bardziej szczegółowo