Program konferencji - Centrum Badań i Dozoru Górnictwa

Komentarze

Transkrypt

Program konferencji - Centrum Badań i Dozoru Górnictwa
RADA NAUKOWO – PROGRAMOWA
Przewodniczący:
• dr hab. inż. Adam ŁUKSA, prof. P.R. – Politechnika Radomska, Radom
Z – cy Przewodniczącego:
• prof. dr hab. inż. Józef HANSEL – Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków
• prof. dr hab. Kazimierz LEBECKI – Główny Instytut Górnictwa, Katowice
• dr inż. Iwona SZWACH – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”,
Kędzierzyn – Koźle
Członkowie:
• dr inż. Piotr GŁUCH – Politechnika Śląska, Gliwice
• prof. dr hab. inż. Horst GONDEK – Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny,
Ostrawa, Czechy
• mgr inż. Kazimierz GRZECHNIK – Południowy Koncern Węglowy S.A., Jaworzno
• mgr inż. Józef KOCZWARA – Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
• mgr inż. Roman ŁÓJ – Katowicki Holding Węglowy S.A., Katowice
• mgr inż. Krzysztof MIJALSKI – Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego
Sp. z o.o., Lędziny
• prof. dr hab. inż. Jan PILARCZYK – Instytut Spawalnictwa, Gliwice
• prof. dr hab. inż. Stanisław PYTKO – Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków
• prof. dr hab. inż. Antoni SKOĆ – Politechnika Śląska, Gliwice
• dr inż. Jacek SPAŁEK – Politechnika Śląska, Gliwice
• mgr Joanna STRZELEC – ŁOBODZIŃSKA – Kompania Węglowa S.A., Katowice
• prof. dr hab. inż. Marian SZCZEREK – Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy
Instytut Badawczy, Radom
• prof. dr hab. inż. Jan WACHOWICZ – Główny Instytut Górnictwa, Katowice
• dr inż. Andrzej WIECZOREK – Politechnika Śląska, Gliwice
• mgr inż. Jarosław ZAGÓROWSKI – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Jastrzębie Zdrój
• dr inż. Adam ZYGMUNT – Specjalistyczny Urząd Górniczy, Katowice
KOMITET ORGANIZACYJNY CBiDGP
•
•
•
•
mgr Czesław FILIPEK
mgr Mariusz KOSTRZEWSKI
dr inż. Grzegorz SPORYSZ
mgr inż. Franciszek SLANINA
Program konferencji
24 kwietnia 2013r. – środa
12:30 – 13:30
Rejestracja uczestników
13:30 – 14:30
Obiad
14:45 – 15:00
Inauguracja konferencji – mgr inż. Krzysztof MIJALSKI – Prezes Zarządu, Dyrektor
Naczelny Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Lędziny
SESJA I
Przemysłowe środki smarowe w eksploatacji
Sesji przewodniczy: dr hab. inż. Adam ŁUKSA, prof. P.R.
15:00 – 15:20
Wyniki badań zużycia węzłów tarciowych smarowanych zanieczyszczonym olejem
hydraulicznym – dr inż. Andrzej WIECZOREK – Instytut Mechanizacji Górnictwa,
Politechnika Śląska, Gliwice
15:20 – 15:40
Rola inżynierii smarowania w kształtowaniu trwałości przemysłowych przekładni
zębatych – mgr inż. Maciej KWAŚNY, dr inż. Jacek SPAŁEK – Instytut
Mechanizacji Górnictwa, Politechnika Śląska, Gliwice
15:40 – 16:00
Dobór środków smarowych do maszyn górniczych – mgr inż. Marek DĘBIŃSKI
– LOTOS Oil S.A., Gdańsk
16:00 – 16:30
Przerwa na kawę
16:30 – 16:50
Płukanie systemów hydraulicznych i smarnych podstawą ich niezawodności
– mgr inż. Włodzimierz SIERADZKI – Pall Poland Sp. z o.o., Warszawa
16:50 – 17:10 ANAC INDUS – Monitoring maszyn w eksploatacji poprzez analizę przemysłowych
środków smarnych – mgr inż. Kamil KALETA – Total Polska Sp. z o.o., Warszawa
17:10 – 17:30
Oleje przekładniowe stosowane w trudnych warunkach eksploatacyjnych – dr inż.
Tadeusz HŁADKI – Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o., Gliwice
17:30 – 18:00
Dyskusja
19:00
Uroczysta kolacja
25 kwietnia 2013r. – czwartek
8:00 – 8:45
SESJA II
Śniadanie
Zagadnienia eksploatacyjne
hydraulicznych
olejów
przemysłowych
i
mediów
Sesji przewodniczy: dr inż. Iwona SZWACH
9:00 – 9:20
Badania wpływu wybranych cieczy hydraulicznych na powstawanie korozji
szczelinowej i wżerowej w siłownikach hydraulicznych obudowy zmechanizowanej
– mgr Joanna DURŁAK – Zakład Badań Urządzeń Mechanicznych, Główny Instytut
Górnictwa, Katowice
9:20 – 9:40
Badania cieczy hydraulicznych pracujących w układach sterowania sekcji obudowy
zmechanizowanej w warunkach wysokiego ciśnienia – dr inż. Andrzej PYTLIK
– Zakład Badań Urządzeń Mechanicznych, Główny Instytut Górnictwa, Katowice
9:40 – 10:00
Nowe kierunki w chemii trudnopalnych cieczy hydraulicznych – mgr Bronisław
DEJNEGA, mgr inż. Halina MITKA, mgr inż. Julia HAWRANKE – Instytut Ciężkiej
Syntezy Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn – Koźle
10:00 – 10:30
Przerwa na kawę
10:30 – 10:50
Surfaktanty gemini jako nowoczesne składniki trudnopalnych cieczy hydraulicznych
dla górnictwa – mgr inż. Julia HAWRANKE, mgr Bronisław DEJNEGA, mgr inż.
Halina MITKA – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn
– Koźle
10:50 – 11:10
Smarowanie łańcuchów w przemyśle – dr inż. Bogdan MIŚTA – Fuchs Oil
Corporation (PL) Sp. z o.o., Gliwice
11:10 – 11:30
Optymalizacja cieczy roboczych HFAE i HFAS podczas ich eksploatacji w układach
hydraulicznych obudów zmechanizowanych – mgr inż. Franciszek SLANINA
– Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Lędziny
11:30 – 12:00
Dyskusja
12:30 – 13:30
Obiad
SESJA III
Problemy bezpieczeństwa pracy oraz środowiska
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. Kazimierz LEBECKI
14:00 – 14:20
Spoiwa i pianki organiczne stosowane w górnictwie węgla kamiennego – mgr inż.
Marta KASPERKIEWICZ – Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego
Sp. z o.o., Lędziny
14:20 – 14:40
Metody badawcze wykorzystywane w ocenie ekologicznej środków smarnych
– dr inż. Iwona SZWACH, dr Ewa NOWAKOWSKA – BOGDAN – Instytut Ciężkiej
Syntezy Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn – Koźle
14:40 – 15:00
Problemy bezpieczeństwa pracy i środowiska w Chińskiej Republice Ludowej – prof.
dr hab. Kazimierz LEBECKI – Główny Instytut Górnictwa, Katowice
15:00 – 15:30
Przerwa na kawę
15:30 – 15:50
Transformacja gospodarcza a problemy zarządzania eksploatacją obiektów
technicznych – dr hab. inż. Adam ŁUKSA, prof. P.R., mgr inż. Dominik
CZERWONKA – Politechnika Radomska, Radom
15:50 – 16:10
Korzyści z usuwania zanieczyszczeń stałych i wody z olejów napędowych
stosowanych w silnikach urządzeń górniczych – mgr inż. Włodzimierz SIERADZKI
– Pall Poland Sp. z o.o., Warszawa
16:10 – 16:30
Rozwój oferty produktowej Orlen Oil w zakresie trudnopalnych cieczy hydraulicznych
HFAE – mgr inż. Marcin OSIKA – Orlen Oil Sp. z o.o., Kraków
16:30 – 17:00
Dyskusja
18:00
Kolacja plenerowa
26 kwietnia 2013r. – piątek
8:00 – 8:45
SESJA IV
Śniadanie
Problematyka smarów linowych i uszczelnień
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. inż. Józef HANSEL
9:00 – 9:20
Problemy eksploatacyjne w smarowaniu lin nośnych w zakładach górniczych – mgr
Ewa KANIA, mgr inż. Magdalena WALTER – KASPERCZYK – Centrum Badań
i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Lędziny
9:20 – 9:40
Wyniki badania wpływu smarowania na sprzężenie cierne pomiędzy linami
a wykładzinami modar® – prof. dr hab. inż. Józef HANSEL – Katedra Transportu
Linowego, Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków
9:40 – 10:00
Uszczelnienia techniczne GM–Seal – mgr inż. Damian TWARDZIK – Marat
Sp. z o.o., Rybnik
10:00 – 10:20
Co powinniśmy wiedzieć o smarowaniu maszyn – dane podstawowe – prof. dr
hab. inż. Stanisław PYTKO, dr inż. Paweł PYTKO – Akademia Górniczo
– Hutnicza, Kraków
10:20 – 10:50
Dyskusja
10:50 – 11:00
Zakończenie konferencji – mgr inż. Krzysztof MIJALSKI – Prezes Zarządu, Dyrektor
Naczelny Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Lędziny
11:30 – 12:30
Obiad
12:30
Wyjazd uczestników

Podobne dokumenty

Program konferencji 21-23.04.2015r

Program konferencji 21-23.04.2015r • mgr inż. Zbigniew de LORM – Specjalistyczny Urząd Górniczy, Katowice • mgr inż. Zygmunt ŁUKASZCZYK – Katowicki Holding Węglowy S.A., Katowice • mgr inż. Krzysztof MIJALSKI – Centrum Badań i Dozor...

Bardziej szczegółowo