KerrNews I kwartał

Komentarze

Transkrypt

KerrNews I kwartał
Kerr News
Czasopismo dla lekarzy stomatologów
Kwartał I 2014
Artykuł kliniczny:
Samoadhezyjny, płynny kompozyt:
uproszczenie procedur wykonywania
doskonałych wypełnień
kompozytowych
Czytaj więcej na stronie 2.
TF Adaptive:
prostota i skuteczność działania
G. Gambarini
Czytaj więcej na stronie 11.
Expodental Madrid
Czytaj więcej na stronie 20.
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 1
15.01.2014 19:40
Robert A. Lowe
Ronald Frankenberger
Claude Finelle
Gianluca Gambarini
Spis treści
„Druga rewolucja w firmie Kerr”
Carlos López
Area Sales Manager, Portugalia i północno-wschodnia Hiszpania
1
Artykuł kliniczny:
Samoadhezyjny, płynny kompozyt:
uproszczenie procedur wykonywania doskonałych wypełnień kompozytowych
2
Artykuł kliniczny:
Ocena kliniczna nowego kompozytu typu bulk-fill: wyniki rocznej obserwacji
5
Artykuł kliniczny:
Prezentacja przypadku klinicznego: OptiBond™ XTR
Claude Finelle
6
Artykuł kliniczny:
Take 1® Advanced™ Przewodnik rozwiązywania problemów
8
Artykuł kliniczny:
TF Adaptive: prostota i skuteczność działania
G. Gambarini
11
Artykuł kliniczny:
Wymiana wypełnienia w zębie 26
Monika Dzieciątkowska
15
Analiza przypadku:
Pielęgnacja prac Implantoprotetycznych
18
Wydarzenia / Opinie o Demi Ultra
20
Imprint
Wydawca KerrNews:
Kerr Europe, Via Strecce 4, 6934 Bioggio, Switzerland
Redakcja:
Debra Engler
Wsparcie redakcji i koordynacja:
Arianna Leo
Czekamy na Państwa opinie!
Grafiki i litografie w czasopiśmie KerrNews:
Andrea Sala
Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji lub podzielić
się z nami opinią na temat niniejszego wydania KerrNews,
prosimy o kontakt e-mail: [email protected]
Cieszymy się na kontakt z Państwem!
Współautorzy:
Fayçal Iratni, Catherine Stahl, Olga Lamua-Olivar,
Luisa Roncoroni
Uprzejmie informujemy, że wybór materiałów
i podejście kliniczne opisane w artykułach autorów odzwierciedlają ich własne, osobiste doświadczenia i praktyki.
Kerr News – Kwartał I, 2014
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 2
15.01.2014 19:40
Druga rewolucja w firmie Kerr
Mija już prawie 14 lat, odkąd zacząłem pracować i rozwijać
moje umiejętności zawodowe w firmie Kerr i muszę z przyjemnością przyznać, że jestem wciąż tak samo zmotywowany do
pracy, jak wtedy, gdy przyszedłem do tej firmy po raz pierwszy.
Już przed przyjęciem propozycji pracy miałem bardzo pozytywną opinię o tej firmie, podobnie zresztą, jak większość znanych
mi osób zajmujących się zawodowo stomotologią.
Takie opinie, jak ‘posiada niezawodne, produkty o wysokiej jakości’, ‘oferuje renomowane produkty, ale wprowadza również
interesujące innowacje’, sprawiły, że decyzja o dołączeniu do
firmy Kerr była prosta. Dużą satysfakcją jest dla mnie świadomość, że każdego dnia wiele produktów firmy Kerr jest wykorzystywanych w gabinetach stomatologicznych i pracowniach
techniki dentystycznej. Czasami mogą Państwo nawet nie
zdawać sobie sprawy z tego, że stosują produkty firmy Kerr
– ponieważ wiele z nich już od tak dawna stanowi nieodłączną
część codziennej praktyki – np. Life, TempBond, Maxcem Elite,
Herculite XRV, paski do formówek i kliny.
Od czasu mojego dołączenia do zespołu firmy Kerr zaszło wiele
zmian zarówno w świecie stomatologii, jak i w naszej firmie.
Silniejszą niż kiedykolwiek wcześniej pozycję naszej firmy na
rynku hiszpańskim i portugalskim zawdzięczamy innowacyjnym
badaniom, wprowadzeniu nowych produktów na rynek oraz
dołączeniu do naszych iberyjskich zespołów nowych osób,
które posiadają najwyższe kwalifikacje.
W tych dwóch krajach przewidujemy jeszcze większy wzrost
liczby użytkowników w dziedzinie stomatologii. Główną zmianą
jest to, że w całej Europie, Kerr i Axis SybronEndo, które są
częścią platformy dentystycznej Danaher, pracują razem nad
zapewnieniem Państwu najlepszych produktów i równie znakomitej obsługi. Podobnie jak Kerr, SybronEndo dąży do tworzenia produktów, które wspomagają naszych klientów w wykonywaniu codziennych zadań, a głównym celem jest zapewnienie
jakości i innowacyjności.
Biorąc to pod uwagę, KerrNews będzie zawierał także artykuły
na temat endodoncji. Pierwszy z nich znajduje się w niniejszym
wydaniu naszego czasopisma i został przygotowany pod kątem
praktycznym, przez prof. Gambariniego, który jest jednym
z najbardziej znanych autorytetów w tej dziedzinie.
Niewątpliwie jest jeszcze jeden produkt, który zasługuje na
twierdzenie wyrażone w tytule – nowa lampa polimeryzacyjna
Demi Ultra. Najnowszy z linii produktów Demetron wyznacza
nowy standard lamp stosowanych w polimeryzacji.
Efekt wieloletnich badań – lampa Demi Ultra – to obecnie najbardziej zaawansowane i niezawodne urządzenie do polimeryzacji dostępne w stomatologii. Urządzenie to pozwala nam
zapomnieć o problemach związanych z rozładowanymi akumulatorami lub z wydłużonymi okresami ich ładowania, nie tracąc
jednocześnie tego, co naprawdę ważne, czyli zapewnienia jednolitej głębokości wiązania kompozytu i niewielkiej emisji ciepła
bez wydłużenia czasu polimeryzacji.
Demi Ultra posiada intuicyjny interfejs będący elementem systemu działającego zawsze optymalnie i z najlepszą efektywnością, co pozwala dentyście skupić całą jego uwagę na wykonaniu właściwej odbudowy. Inne zalety urządzenia, takie jak
materiały użyte do jego produkcji czy jego konstrukcja, sprawiają, że chętnie prezentujemy Demi Ultra naszym klientom.
W tym kontekście chciałbym na zakończenie wspomnieć, że
następne targi Expodental odbędą się w Madrycie w dniach
13-15 marca 2014 roku. Będzie to doskonała okazja zarówno
dla krajowych, jak i zagranicznych specjalistów do podzielenia
się swoimi opiniami na temat tych, czy innych produktów.
Takie rozmowy i dyskusje stanowią dla nas zawsze inspirację
do dalszej pracy, tak abyśmy mogli w dalszym ciągu zasługiwać
na Państwa pełne zaufanie. Serdecznie Państwa pozdrawiam
i przypominam, że czekamy na Was w Madrycie z naszą drugą
rewolucją.
Carlos López
Area Sales Manager, Portugalia i północno-wschodnia Hiszpania
Od wydawcy
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 1
1
15.01.2014 19:40
Samoadhezyjny, płynny kompozyt:
uproszczenie procedur wykonywania
doskonałych wypełnień kompozytowych
Robert A. Lowe
Robert A. Lowe, D.D.S
Członek F.A.G.D., F.I.C.D.,
F.A.D.I., F.A.C.D., F.I.A.D
F.E., Amerykańskiej Rady
Stomatologii Estetycznej
Wprowadzenie
Wyobraź sobie zakładanie bezpośredniego wypełnienia kompozytowego bez dodatkowych etapów wytrawiania i bondingu...
Czyż nie brzmi to niewiarygodnie? Niedawno wprowadzono do
sprzedaży samoadhezyjny, płynny materiał kompozytowy, dzięki
któremu wytrawianie, bonding i zakładanie linera wykonywane
są jako jeden etap pracy! Dowiedz się, jak połączyć to ekscytujące odkrycie w dziedzinie badań nad materiałami na bazie
żywic z nanohybrydowymi materiałami kompozytowymi i z formówkami sekcyjnymi, aby maksymalnie uprościć proces wypełniania ubytków.
Nowa kategoria materiałów kompozytowych...
W historii stomatologii nie ma drugiego takiego materiału, który
przeszedłby większą ewolucję, niż żywice kompozytowe. Wraz
ze stworzeniem połączenia adhezyjnego z zębiną stomatologia
odtwórcza zmieniła się na zawsze. Od tego czasu celem badań
klinicznych i materiałowych było opracowanie prostego, przewidywalnego postępowania w zakresie rekonstrukcji tkanek twardych materiałami złożonymi. W przeciwieństwie do amalgamatów, które są pierwowzorem wypełnień, osiągnięcie najlepszych
rezultatów w przypadku materiałów kompozytowych wymaga
wielu dodatkowych etapów i dokładnej techniki. Procesy adhezji,
przygotowania powierzchni zęba, aplikacji primera i czynnika łączącego, a następnie warstwowego nakładania materiału kompozytowego wymagają wielu niezależnych etapów, które należy
przeprowadzać prawidłowo, aby uzyskać dobre wyniki. Kolejne
generacje systemów wiążących z zębiną miały na celu zmniejszenie liczby etapów zakładania wypełnienia, bez pogorszenia
jakości uzyskiwanych wyników klinicznych. Siódma generacja
samotrawiących systemów wiążących z zębiną przyczyniła się
do skrócenia procedury klinicznej i zmniejszenia wrażliwości pozabiegowej, pozwalając jednocześnie na uzyskiwanie wciąż akceptowalnych klinicznie wypełnień. Prawdą jest także, że po nałożeniu czynnika wiążącego wielu klinicystów stosowało płynne
kompozyty jako pierwszą warstwę materiału kompozytowego,
aby obniżyć napięcie powierzchniowe warstwy adhezyjnej oraz
zmniejszyć naprężenia polimeryzacyjne, dzięki niższej wartości
modułu elastyczności płynnych kompozytów (grubość warstwy
< 0,5 mm).
Nowy materiał kompozytowy Vertise™ Flow (Kerr) działa jak system adhezyjny i, jednocześnie, jak płynny liner tworząc w ten sposób pierwszy samoadhezyjny materiał kompozytowy na rynku.
Mechanizm adhezji – porównywalny z systemami wiążącymi
siódmej generacji
W przypadku materiałów samotrawiących istnieją dwa zasadnicze mechanizmy adhezji: chemiczny i mikromechaniczny.
Pierwotnym mechanizmem łączenia w materiale Vertise jest
chemiczne wiązanie pomiędzy jonami wapnia kryształów hydroksyapatytu w tkankach, a grupami fosforanowymi cząsteczek dimetakrylanu difosforanu glicerolu (GPDM), który jest monomerem adhezyjnym występującym we wszystkich systemach
wiążących z rodziny OptiBond™ (Kerr). Vertise Flow łączy się
także ze strukturą zęba poprzez mikromechaniczną retencję,
która jest wynikiem interpenetrującej sieci, powstałej pomiędzy
spolimeryzowanymi cząsteczkami monomeru w materiale Vertise
Flow oraz włóknami kolagenu i kryształami hydroksyapatytu
w obrębie warstwy hybrydowej.
Energiczne wcieranie tej pierwszej warstwy materiału w powierzchnię zęba poprawia jego penetrację w głąb tkanek i powoduje powstanie wiązania – adhezji porównywalnej z tą osiąganą w przypadku większości dostępnych systemów wiążących
siódmej generacji.
Przypadki kliniczne – uproszczone postępowanie
Przedstawione zostaną dwa przypadki kliniczne, jako przykład
„uproszczonego postępowania” podczas zakładania wypełnień w odcinkach bocznych, z użyciem formówki. Ta technika zapewnia dokładne odtworzenie powierzchni proksymalnej
i punktu stycznego, zmniejszając jednocześnie liczbę etapów
wymaganych w procesie wykonywania rekonstrukcji adhezyjnej.
Czas trwania wizyty w gabinecie także ulega skróceniu dzięki
mniejszym wymaganiom dotyczącym opracowania wstępnego i polerowania, które są niezbędne, aby uzyskać wypełnienia
o odpowiedniej jakości powierzchni.
Opracowanie ubytku i formówka
Ryc. 1 przedstawia ubytek klasy II znajdujący się na mezjalnej
powierzchni lewego drugiego trzonowca szczęki. Po opracowaniu proksymalnej części ubytku doszło do draśnięcia wiertłem
brodawki międzyzębowej, co spowodowało krwawienie, mogące zaburzyć proces adhezji. Do przestrzeni międzyzębowej
wprowadzono bezpośrednio ze strzykawki nowy środek hemostatyczny - Hemostasyl™ (Kerr). Materiał pozostawiono w miejscu przez około minutę (ryc. 2), a następnie wypłukano sprayem
wodno-powietrznym. Jego unikalna konsystencja sprawia, że
Hemostasyl, w przeciwieństwie do płynnych środków hemostatycznych, pozostaje w miejscu podania do czasu jego wypłukania. Na ryc. 3 przedstawiono dwa ubytki, znajdujące się na
sąsiadujących powierzchniach stycznych pierwszego i drugiego lewego przedtrzonowca szczęki. Po aplikacji i wypłukaniu
Hemostasylu przestrzeń interproksymalna jest całkowicie wolna od krwi i można łatwo założyć formówkę bez spowodowania
krwawienia tkanek (ryc. 4). Aby ułatwić procedurę odbudowy,
zastosowano formówkę sekcyjną (Composi-tight 3D: Garrison
2 Artykuł kliniczny
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 2
15.01.2014 19:40
Dental Solutions). Miękkie, anatomicznie ukształtowane płaszczyzny pierścienia 3D wypełniają nisze międzyzębowe, gwarantując precyzyjną adaptację paska formówki sekcyjnej do brzegu
ubytku. Jeśli tylko pasek formówki wizualnie dotyka powierzchni stycznej sąsiedniego zęba, to kontakt jest zapewniony bez
dodatkowego dociskania paska formówki, co mogłoby spowodować deformację wypełnienia. Ponieważ pierścień powoduje
separację poprzez ucisk w przestrzeni więzadła ozębnej, do
usunięcia paska po wykonaniu wypełnienia należy użyć zagiętych kleszczyków hemostatycznych. Ostatnim udoskonaleniem
systemu Composi-tight 3D są „gładkie paski”. Nielepiąca powierzchnia wewnętrzna pozwala na uzyskiwanie dokładniejszych i gładszych powierzchni proksymalnych podczas wykonywania wypełnień z materiałów złożonych. Należy pamiętać, że
najgładszą powierzchnią jest ta bezpośrednio po zdjęciu paska
formówki. Celem jest uzyskanie takiego efektu, aby stosowanie
instrumentów rotacyjnych lub pasków polerskich w przestrzeni
międzyzębowej nie było konieczne, ponieważ odzyskanie oryginalnej gładkości, jaką zapewnia pasek formówki, nie będzie już
możliwe. Nielepka powierzchnia ułatwi również usunięcie paska
formówki bez naruszenia powierzchni wypełnienia.
Uproszczenie procedury odbudowy za pomocą samoadhezyjnego płynnego materiału kompozytowego na bazie żywicy
Po założeniu formówki sekcyjnej rozpoczyna się procedura
odbudowy. Zastosowany zostanie samoadhezjny, płynny kompozyt (Vertise, Kerr), który łączy się z tkankami bez konwencjonalnych etapów wytrawiania, płukania i nakładania czynnika
1
wiążącego. Cienką warstwę materiału Vertise Flow (mniej niż
0,5 mm grubości) wciera się we wszystkie ściany ubytku, szkliwo i zębinę (łącznie ze ściętymi skośnie brzegami) stosując
umiarkowany nacisk, przez 15-20 sekund. Wszelkie nadmiary
przy brzegach usuwa się pędzelkiem i naświetla się wypełnienie
lampą polimeryzacyjną przez 15-20 sekund (ryc. 5).
Na ryc. 6 przedstawiono ubytek po opracowaniu, aplikacji materiału Vertise Flow na wszystkie powierzchnie i utwardzeniu
światłem lampy. Zwraca uwagę wygląd powierzchni ubytku
w porównaniu z powierzchnią bezpośrednio po opracowaniu,
widoczna na ryc. 4. Ściany ubytku wyglądają podobnie do powierzchni malowanych techniką faux painting, którym nadano
teksturę. Jest to potwierdzeniem zastosowania odpowiedniej
ilości materiału Vertise Flow w celu uzyskania pierwotnej adhezji
do zębiny i szkliwa. W razie potrzeby można nałożyć kolejną porcję materiału Vertise Flow (nieprzekraczającą 0,5 mm grubości)
jako liner na dno ubytku i wprowadzić zgłębnikiem do wszystkich zagłębień ubytku (ryc. 7). Takie postępowanie zapewnia całkowite i dokładne pokrycie wszystkich ścian wewnątrz ubytku.
1. Ząb 27 z ubytkiem na powierzchni aproksymalnej od strony mezjalnej, widok
przed zabiegiem.
2. Przed umieszczeniem formówki zastosowano Hemostasyl (Kerr), aby powstrzymać krwawienie z brodawki międzyzębowej po preparacji.
3. Ubytki klasy II w zębach 24, 25. Widoczne krwawienie w przestrzeni międzyzębowej.
4. Po wypłukaniu środka Hemostasyl (Kerr) przestrzeń międzyzębowa jest wolna od krwawienia i można dokończyć procedurę odbudowy.
5. Zastosowano pędzelek i umiarkowany nacisk podczas wcierania, w celu
dokładnej aplikacji i nasycenia szkliwa i zębiny wszystkich powierzchni ubytku
materiałem Vertise (Kerr). Ten etap jest ważny dla uzyskania optymalnej siły
wiązania.
6. Ubytek po naświetleniu materiału Vertise Flow światłem lampy polimeryzacyjnej. Warto zwrócić uwagę na matowy, „lepki” wygląd spolimeryzowanego
materiału.
7. Nałożono dodatkową porcję materiału Vertise Flow jako liner i pierwszą warstwę materiału kompozytowego.
2
3
4
5
6
7
Artykuł kliniczny
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 3
3
15.01.2014 19:40
8
9
10
11
12
13
Zakładanie nanohybrydowego materiału kompozytowego
Materiały kompozytowe do wypełnień bezpośrednich ewoluowały w kierunku materiałów o uniwersalnym zastosowaniu,
niemniej materiały przeznaczone do odbudów w zębach przednich i bocznych cechuje zawsze pewien kompromis pomiędzy
łatwością pracy, a polerowalnością. Nanohybrydowy kompozyt
Herculite® Ultra™ (Kerr) ma, według zapewnień producenta, ułatwić procedurę wykonywania estetycznych wypełnień zarówno
w odcinku przednim, jak i w odcinkach bocznych. Produkt ten
jest przeznaczony do wypełnień wykonywanych z użyciem jednego odcienia i ma stanowić alternatywę dla technik, w których,
aby uzyskać optymalny efekt estetyczny, należy postępować
według skomplikowanej metody warstwowej. Materiał Herculite
Ultra ma kremową konsystencję, łatwo poddaje się rzeźbieniu,
nie odkształca się i cechuje go efekt kameleona. Pierwszą porcję
materiału Herculite Ultra nakłada się i kondensuje za pomocą
gładkiego upychadła (ryc. 8).
Na ryc. 9 przedstawiono nakładacz zastosowany do modelowania okluzyjnej warstwy materiału w lewym, drugim przedtrzonowcu szczęki. Proszę zwrócić uwagę, że w prezentowanym
przypadku, w którym odbudowy wymaga powierzchnia proksymalna sąsiedniego zęba, należy założyć formówkę i w pierwszej
kolejności wypełnić całkowicie jeden ubytek, a następnie założyć formówkę na sąsiedni ząb i odbudować go tworząc kontakt
z wcześniej założonym wypełnieniem. Przed przystąpieniem
do wypełnienia sąsiedniego ubytku zawsze należy opracować
wstępnie i wypolerować powierzchnię już wykonanego wypełnienia. Na ryc. 10 przedstawiono 8-rowkowe wiertło z węglika
spiekanego do wykańczania (TDF- 3: Axis SybronEndo), stosowane do precyzyjnej korekty materiału w niszy międzyzębowej,
okluzyjnie względem uzyskanego kontaktu stycznego. Należy
pamiętać, aby punkt styczny odbudować 1 mm dowierzchołkowo od poziomu listewki brzeżnej.
Po wypolerowaniu założono formówkę sekcyjną na sąsiedni ząb
i wykonano odbudowę. Ryc. 12 i 13 przedstawiają wypełnienia
po aplikacji środka uszczelniającego powierzchnię. Warto zwró-
cić uwagę, jak estetyczne wypełnienia naśladują naturalne tkanki zębów.
Podsumowanie
Przedstawiono technikę wykorzystującą innowacyjny, samoadhezyjny materiał kompozytowy i uproszczoną technikę
wypełnienia jednym odcieniem kompozytu nanohybrydowego.
Wykazano, że stosując materiał Vertise Flow można uzyskiwać
rezultaty porównywalne z wieloma systemami wiążącymi siódmej generacji, bez konieczności przeprowadzania dodatkowego
etapu aplikacji systemu wiążącego. Technika ta, w połączeniu
z uproszczonym systemem odtwórczym Herculite Ultra, oferuje
alternatywną w stosunku do tradycyjnych procedur metodę wykonywania wypełnień, mniej zależną od umiejętności technicznych operatora.
8. Nałożenie pierwszej porcji nanohybrydowego materiału kompozytowego
(Herculite Ultra: Kerr) do proksymalnej części ubytku w zębie 27.
9. Modelowanie okluzyjnej porcji materiału w drugim, lewym przedtrzonowcu
szczęki przy użyciu nakładacza Goldstein Flexithin Mini-4 (HuFriedy).
10. Zastosowanie wiertła TDS 3 (Axis SybronEndo) do wykończenia powierzchni proksymalnej wypełnienia kompozytowego przed przystąpieniem do
założenia wypełnienia w sąsiednim zębie.
11. Formówka sekcyjna (Composi-tight 3D: Garrision Dental Solutions) przed
zdjęciem, po wykonaniu wypełnienia kompozytowego w zębie 24.
12. Gotowe wypełnienie mezjalno-okluzyjne w zębie 27, widok od strony powierzchni żującej. Należy zwrócić uwagę, że punkt styczny jest zlokalizowany
poniżej listwy brzeżnej dzięki zastosowaniu formówki sekcyjnej, która pozwala
na dokładne odtworzenie anatomii powierzchni stycznych.
13. Gotowe wypełnienia klasy II w zębach 24, 25, widok od powierzchni okluzyjnej. Należy zwrócić uwagę na to, jak te anatomiczne wypełnienia zlewają się
z otaczającymi je naturalnymi tkankami zęba, chociaż zastosowano tylko jeden
odcień materiału kompozytowego (Herculite Ultra: Kerr).
4 Artykuł kliniczny
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 4
15.01.2014 19:40
Ocena kliniczna nowego kompozytu
typu bulk-fill: wyniki rocznej
obserwacji
Cel:
w kontrolowanym, prospektywnym badaniu klinicznym na modelu split-mouth obserwowano kliniczne właściwości dwóch różnych technik stosowania materiałów kompozytowych (technika warstwowa z warstwami 2 mm vs pojedyncza warstwa 5 mm)
w ubytkach klasy II przez okres sześciu miesęcy.
Prof.
Roland
Frankenberger
D.M.D., P.h.D., F.IC.D.,
F.A.D.M., F.P.F.A.
Prezydent German Association of
Conservative Dentistry
Członek Zarządu German Association of Pediatric Dentistry
Redaktor Naczelny Quintessence
Germany
Członek Academy of Dental Materials
Członek International College of
Dentists
Członek Pierre Fauchard Academy
Metody:
czterdziestu trzech pacjentów miało wykonanych 118 wypełnień kompozytowych
metodą bezpośrednią (n=64 OptiBond FL/SonicFILL w pojedynczej warstwie 5 mm;
n=54 OptiBond FL/Herculite XRV w 2 mm warstwach) przez trzech lekarzy dentystów,
w dwóch prywatnych gabinetach. W grupie SonicFILL wypełnienia wykonano w 28 górnych przedtrzonowcach, 11 górnych trzonowcach, 10 dolnych przedtrzonowcach i 15
dolnych trzonowcach. W grupie Herculite wypełnienia wykonano w 26 górnych przedtrzonowcach, 12 górnych trzonowcach, 10 dolnych przedtrzonowcach i 6 dolnych trzonowcach na podstawie losowej decyzji zgodnie z zaleceniami deklaracji CONSORT.
Odbudowy były badane zgodnie ze zmodyfikowanymi kryteriami Publicznej Służby
Zdrowia Stanów Zjednoczonych (ang. United States Public Health Service, USPHS) bezpośrednio po założeniu oraz trzy, sześć i dwanaście miesięcy później.
Wyniki:
wszyscy pacjenci zgłosili się na wizyty kontrolne (odsetek osób niezgłaszających się:
0%). Całkowity odsetek powodzenia po jednym roku wynosił 94,9% (algorytm przetrwania Kaplana-Meiera). Odnotowano sześć niepowodzeń, po trzy w każdej grupie (SonicFILL: 1 pęknięcie wypełnienia kompozytowego, 1 przypadek próchnicy wtórnej, 1 utrzymująca się nadwrażliwość; Herculite XRV: 1 utrzymująca się nadwrażliwość, 2 przypadki
próchnicy wtórnej), co złożyło się na 95,3% odsetek powodzenia w grupie SonicFILL
oraz 94,5% w grupie Herculite (p > 0,05). Wszystkie zaobserwowane niepowodzenia
miały miejsce pomiędzy wizytami kontrolnymi po 3 i 6 miesiącach. Ani materiał wypełniający, ani lokalizacja wypełnień nie miały istotnego wpływu na żadne kryterium po jednym
roku (p > 0,05; test U Manna-Whitneya). Niezależnie od zastosowanego materiału stwierdzono istotne zmiany szczelności brzeżnej w funkcji czasu (test Friedmana; p < 0,05).
Wniosek:
oba materiały wykazały zadowalające parametry na przestrzeni rocznej obserwacji.
Materiał kompozytowy typu bulk-fill SonicFILL wykazał parametry co najmniej równe
konwencjonalnemu kompozytowi nakładanemu warstwowo w trakcie pierwszego roku
niniejszego badania klinicznego.
Badania sponsorowane przez firmy KaVo i Kerr.
Authors: Vera E. Vosen 1, Thomas Seitner 2, Severin Holl 3, Matthias J. Roggendorf 1,
Andreas Braun 1, Roland Frankenberger 1
1. Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Giessen
i Marburgu, Kampus w Marburgu, Niemcy
2. Gabinet prywatny, Singen, Niemcy
3. Gabinet Prywatny, Geislingen, Niemcy
Wyniki kliniczne
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 5
5
15.01.2014 19:40
Prezentacja przypadku klinicznego:
Claude Finelle
Claude Finelle
Ukończył studia w 1975 r. (Université de Paris V)
Były pracownik Wydziału Stomatologii Université de Paris V
w Zakładzie Protetyki.
Stworzył w 1992 r., wraz z prof.
Mauricem Mimounem (kierownikiem Kliniki Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej), ideę
“Smile Consultation”, która jest
obecnie stosowana w Szpitalu
Św. Łukasza w Paryżu.
Członek zwyczajny od 1993 r.,
a później fellow Amerykańskiego Towarzystwa Stomatologii
Estetycznej.
Autor licznych wykładów i artykułów publikowanych we Francji i poza jej granicami, przygotowuje artykuły i wykonuje
filmy dla profesjonalnych portali
internetowych.
Prowadzi prywatny gabinet
w Paryżu.
83-letni pacjent, w dobrym ogólnym stanie zdrowia, zgłosił się celem konsultacji
dotyczącej możliwości „poprawy uśmiechu”.
Stan uzębienia pacjenta był przedmiotem
żartów jego wnuków, co też zmotywowało go do sięgnięcia po pomoc specjalisty. Problem dotyczył 6 zębów przednich
szczęki. Pacjent nie zgłaszał życzenia wybielenia zębów.
Podczas badania klinicznego na pierwszej wizycie stwierdzono obecność licznych ubytków przyszyjkowych oraz odłamań w obrębie brzegów siecznych zębów
11 i 21. Wspomniane powyżej odłamania
brzegów siecznych siekaczy przyśrodkowych, obecność zmiany próchnicowej na
mezjalnej powierzchni zęba 11, stare wypełnienie kompozytowe na mezjalnej powierzchni zęba 21 i skarga pacjenta dotycząca wydłużenia koron obu siekaczy
przyśrodkowych skłoniła nas do decyzji
o wykonaniu dwóch pełnoceramicznych
koron e.max z ceramiki feldszpatowej,
wzmocnionej dwukrzemianem litu. Biorąc
pod uwagę wiek pacjenta wybór takiej
metody leczenia nie był obarczony ryzykiem bliskiej obecności miazgi.
Wybraliśmy technologię e.max w nadziei,
że dzięki przezierności materiału zapewniającej widoczność mocniej wysyconych
i naturalnie wyglądających tkanek własnych zęba uzyskamy lepszą integrację
estetyczną. Przy uzupełnieniach pełnoceramicznych tego typu możemy korzystać
z techniki cementowania adhezyjnego,
co wydawało nam się najlepszym rozwiązaniem w przypadku żywych zębów
(zastosowany czynnik wiążący umożliwił szczelne zamknięcie kanalików zębinowych i poprawę uszczelnienia koron
w okolicy przyszyjkowej).
Wypełniliśmy przyszyjkowe ubytki abrazyjne wszystkich zębów, łącznie z siekaczami przyśrodkowymi (od 14 do 23).
Zastosowaliśmy w tym celu OptiBond™
XTR, dwubutelkowy, samotrawiący system wiążący (SAM2) i materiał kompozytowy Miris w odcieniu S6. Następnie
opracowaliśmy siekacze przyśrodkowe
w ten sposób, że przydziąsłowa granica
preparacji na powierzchni wargowej znajdowała się w obrębie materiału kompozytowego, w sposób opisany powyżej. Zastosowaliśmy wiertła o grubym nasypie,
oznaczonym kolorem zielonym (Komet),
a następnie, do polerowania, wiertła z nasypem oznaczonym kolorem czerwonym,
z intensywnym chłodzeniem wodnym.
Preparację przeprowadzono w powiększeniu pola zabiegowego (2.5x), a granice
preparacji znajdowały się przydziąsłowo.
Na tej samej wizycie pobrano wyciski obu
opracowanych zębów. Tydzień później
dostarczono do naszego gabinetu dwie
korony wykonane w laboratorium LNT
w Paryżu. Przeprowadzono wewnątrzustną kontrolę koron, po czym wytrawiono
je 5% kwasem fluorowodorowym przez
20 sekund. Po zneutralizowaniu kwasu
i starannym osuszeniu koron, bezpośrednio przed aplikacją cementu, pokryto
wewnętrzną ich powierzchnię warstwą
uniwersalnego czynnika wiążącego OptiBond XTR Adhesive (druga butelka).
Zaletą preparatu OptiBond XTR jest zdolność jego adhezji do wszystkich rodzajów
materiałów protetycznych bez wstępnego
przygotowania czy nakładania primera.
Pozwoliło nam to na bardziej efektywne
przeprowadzenie procedury preparacji,
ponieważ mogliśmy równocześnie przygotowywać oba uzupełnienia, niezależnie
od tego, z jakiego materiału były wykonywane. Do cementowania adhezyjnego przygotowano również opracowane
zęby za pomocą tego samego bondu
OptiBond XTR, ale tym razem nałożono
pierwszą warstwę primera OptiBond XTR
Primer (pierwsza butelka), który wtarto w
szkliwo i zębinę przez 20 sekund, a następnie osuszono przez 5 sekund. Podczas aplikacji primera kilkukrotnie zanurzaliśmy pędzelek, aby odpowiednia ilość
świeżego kwasu miała każdorazowo kontakt z powierzchnią zębiny, co zapewnia
optymalne wytrawienie.
Przed aplikacją OptiBond XTR Adhesive
(buteleczka druga) delikatnie wstrząsneliśmy buteleczką, aby zapewnić homogenność jej zawartości i nałożyliśmy bond
poprzez wcieranie go w powierzchnię
zębiny przez 15 sekund i suszenie przez
5 sekund najpierw umiarkowanym,
a potem silnym strumieniem powietrza.
Następnie postępowaliśmy w taki sam
sposób jak przy aplikacji primera, zanurzając go kilkukrotnie tak, aby zapewnić
pokrycie powierzchni zębiny czynnikiem
wiążącym. Krótko po aplikacji uniwersalnego czynnika wiążącego – OptiBond XTR
(buteleczka
druga) – bez uprzedniej
6 Prezentacja przypadku klinicznego: Claude Finelle
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 6
15.01.2014 19:40
polimeryzacji, pokryliśmy wewnętrzną powierzchnię koron cementem NX3™, bezpośrednio z samomieszającej strzykawki.
Po wprowadzeniu korony na miejsce,
utwardzono cement NX3 światłem lampy
przez 1 sek. uzyskując konsystencję żelu,
dzięki czemu łatwo można było usunąć
jego nadmiary. Ostateczne utwardzenie
materiału uzyskano naświetlając materiał
po 40 sekund z każdej strony oraz dzięki
jego samoistnemu wiązaniu.
Nowoczesne techniki cementowania
adhezyjnego, połączone z odpowiednim
zastosowaniem materiałów wiążących,
umożliwiły nam wykonanie odbudów
przyszyjkowych oraz osadzenie dwóch
koron, a pacjentowi dały możliwość
uśmiechania się do swoich wnuków bez
obawy o nieestetyczny wygląd.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Wyjściowy stan kliniczny. Pacjent zgłaszał
skargi natury estetycznej, dotyczące głównie
zębów górnych.
2. Obecność zmiany próchnicowej na mezjalnej powierzchni zęba 11 i stare wypełnienie
kompozytowe na mezjalnej powierzchni zęba
21.
3. Preparacja zębów ze znaczną obliteracją
komory miazg. Zastosowano wiertła o nasypie oznaczonym kolorem zielonym, a następnie czerwonym do polerowania, z intensywnym chłodzeniem wodnym.
4. Preparację zębów przeprowadzono w 2,5
–krotnym powiększeniu pola zabiegowego.
Granicę preparacji wykonano dodziąsłowo.
5. Pełnoceramiczne korony e.max.
6. Korony wytrawiono 5% kwasem fluorowodorowym przez 20 sekund. Widoczna biała,
kredowa powierzchnia wewnętrzna.
7. Wewnętrzne powierzchnie koron pokryto
OptiBond XTR Adhesive (druga butelka).
8. Cement kompozytowy NX3 wprowadzono
bezpośrednio do koron.
9. Osadzone korony.
10. Po 1-sekundowej polimeryzacji światłem
uzyskano konsystencję żelu. Dzięki temu z łatwością usunięto nadmiar cementu.
11. Efekt w dniu osadzenia koron.
11
Prezentacja przypadku klinicznego: Claude Finelle
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 7
7
15.01.2014 19:41
Take 1® Advanced™
Przewodnik rozwiązywania problemów
Poliwinylosiloksanowa (VPS) masa wyciskowa Take 1® Advanced™
powstała na bazie wieloletniego doświadczenia firmy Kerr w wytwarzaniu wysokiej klasy mas wyciskowych z wykorzystaniem
najnowszych zdobyczy technologii.
W efekcie uzyskano produkt, który stanowi optymalne połączenie właściwości fizycznych - odporności, elastyczności, stabilności
wymiarów – ze zdolnością do znakomitego odwzorowywania szczegółów w każdym środowisku. Take 1 Advanced oferuje
najszerszy wybór czasów wiązania, sposobów dozowania i gęstości spośród dostępnych obecnie mas wyciskowych, dzięki czemu
doskonale sprawdza się w każdej technice potencjalnie preferowanej przez lekarza.
Przewodnik rozwiązywania problemów z Take 1 Advanced
Poniżej znajdą Państwo listę najczęstszych problemów pojawiających się w trakcie pobierania wycisków. Ten praktyczny przewodnik wyjaśnia co może być przyczyną niepowodzeń oraz daje wskazówki jak uniknąć ich w przyszłości.
Problem
Przedwczesne
wiązanie masy
8
Objawy
• Nagła zmiana z konsystencji
‘heavy’ na ‘light-body’
• Obniżona precyzja odwzorowania szczegółów na krawędziach
preparacji
Przyczyna
• Brak synchronizacji czasów
wiązania pierwszej i drugiej warstwy wycisku
• Przekroczenie czasu pracy materiału
Rozwiązanie
• Rozpocząć jednocześnie mieszanie materiału o konsystencji heavy i light-body
• Sprawdzić, czy czas wiązania dla obu
warstw jest zsynchronizowany
• Nie przekraczać czasu pracy materiałów
Przewodnik rozwiązywania problemów z Take 1 Advanced
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 8
15.01.2014 19:41
Problem
Objawy
Przyczyna
Rozwiązanie
Deformacja/
zmiana wymiarów
• Za wysokie lub za niskie korony
• Brak kontaktów w obszarze
punktów stycznych
• Niepowodzenie w osadzeniu
korony na filarze
• Niedostateczne wymieszanie
materiału
• Zbyt wczesne wyjęcie wycisku
z jamy ustnej
• Poruszanie łyżką w trakcie wiązania
• Niedostateczna elastyczność
materiału
• Absorpcja płynu w trakcie dezynfekcji
• Przed rozpoczęciem pobierania wycisku
sprawdzić, czy masa jest odpowiednio wymieszana
• Przed usunięciem wycisku z jamy ustnej
upewnić się, że masa całkowicie związała
• Podtrzymywać łyżkę w odpowiedniej pozycji podczas pobierania wycisku przy otwartych ustach
• Upewnić się, że zęby nie są w kontakcie
z łyżką i nie przebijają materiału w trakcie pobierania wycisku przy zamkniętych ustach
• Stosować materiał o odpowiedniej elastyczności
• Podczas dezynfekcji wycisku postępować
zgodnie z instrukcją
Naderwanie brzegów
stopnia
• Widoczne naderwanie masy
w okolicy brzegów stopnia
• Brak odwzorowania pola dowierzchołkowo wokół obszaru
preparacji
• Materiał niewystarczająco odporny na rozrywanie
• Obecność znacznych podcieni
• Niedostateczna retrakcja dziąseł
• Stosować materiał o adekwatnej odporności na rozerwanie
• Blokować podcienie – szczególnie w przypadku obecności recesji dziąsłowych
• Zapewnić co najmniej 0,5 milimetrową
retrakcję dziąsła
Inhibicja powierzchniowa lub całkowity brak
wiązania masy
• Niezwiązana lub ‘plamista’
powierzchnia masy wokół
obszaru preparacji
• Brak odwzorowania detali
• Błyszczący/mokry
wygląd
wycisku
• Zanieczyszczenie
spowodowane stosowaniem rękawiczek
lateksowych; bezpośredni kontakt z materiałem lub resztkami
pozostałymi na zębach
• Zanieczyszczenie materiałami
tymczasowymi lub kompozytowymi
• Materiał o przekroczonym terminie ważności lub okresie trwałości materiału
• Podczas pracy z masami VPS stosować
rękawiczki bezlateksowe
• Pamiętać o dokładnym przemywaniu
obszaru preparacji po zastosowaniu innych materiałów
• Używać automatycznego mieszalnika
w celu zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia masy
• Nie używać masy w przypadku upłynięcia terminu ważności
Nieprecyzyjne odwzorowanie detali na modelu
• Małe pęcherzyki/ wgłębienia
w modelu gipsowym
• Miałkie, pokryte proszkiem
guzki
• Uwolnienie wodoru z masy
wyciskowej VPS po odlaniu
modelu
• Bezpośredni kontakt przeciwstawnych zębów z łyżką
podczas pobierania wycisku
przy zamkniętych ustach
• W trakcie odlewania modelu postępować zgodnie z zaleceniami producenta,
zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące ewentualnych opóźnień w odlewaniu modeli
• Podczas pobierania wycisków przy zamkniętych ustach włożyć wałek ligniny
pomiędzy łyżkę i przeciwstawne zęby –
zapobiegnie to przeciekaniu wody przez
łyżkę po wlaniu gipsu
Przewodnik rozwiązywania problemów z Take 1 Advanced
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 9
9
15.01.2014 19:41
Problem
Objawy
Przyczyna
Rozwiązanie
Puste przestrzenie w materiale o małej gęstości
(‘wash’)
• Puste przestrzenie
w materiale o małej gęstości
(‘wash’) w okolicy preparowanego zęba
• Pęcherzyki powietrza wprowadzone do materiału w trakcie mieszania lub napełniania
podajnika
• Pęcherzyki powietrza
wprowadzone do materiału
w czasie dozowania materiału
wewnątrzustnie
• Używać automatycznych podajników
do mieszania mas
• Wstrzykiwać materiał wewnątrzustnie
jednostajnym strumieniem, utrzymując końcówkę aplikacyjną zanurzoną
w masie
Niewystarczająca lub
nadmierna kompresja
• Niewystarczająca kompresja: materiał o małej gęstości
(‘wash’) wypływa z preparowanego obszaru
• Nadmierna kompresja: materiał o małej gęstości zostaje
wypchnięty z preparowanego obszaru
• Niewystarczająca kompresja
materiału o małej gęstości przez
masę o dużej gęstości (heavy
-body) lub sąsiednie zęby/łyżkę
• Nadmierna kompresja materiału o małej gęstości w wyniku
zastosowania zbyt gęstej masy
pierwszej warstwy
• Niewystarczająca kompresja: w warstwie podstawowej stosować materiał
o większej kompresji lub skorzystać
z łyżki indywidualnej
• Nadmierna kompresja: stosować materiał warstwy podstawowej o mniejszej
gęstości w celu uniknięcia przemieszczenia materiału drugiej warstwy (‘wash’)
Niekompletne odwzorowanie stopnia
• Puste przestrzenie lub
‘przeskoki’ widoczne na
powierzchni stopnia
• Nieodpowiednie przygotowanie tkanek miękkich
• Zanieczyszczenie śliną, krwią
lub płynem dziąsłowym
• Niewystarczająca kompresja
materiału o małej gęstości
(typu ‘wash’)
• Otworzyć bruzdy dziąsłowe pastą
Expasyl™ - umożliwi to retrakcję i utrzymanie suchego pola zabiegowego
• Stosować hydrofilną masę o małej gęstości (typu ‘wash’)
• Dobrać masę o odpowiedniej kompresji
dla warstwy podstawowej wycisku
Puste przestrzenie
w warstwie podstawowej wycisku
• Puste przestrzenie widoczne
w wycisku
• Postrzępienie wycisku
• Złe dopasowanie pracy do
filarów
• Wprowadzenie pęcherzyków
powietrza do materiału
w trakcie wypełniania łyżki;
warstwowe nakładanie masy
• Wprowadzenie pęcherzyków
powietrza w trakcie ręcznego
mieszania masy
• W czasie nakładania utrzymywać
końcówkę
dozownika
zanurzoną
w aplikowanej masie
• Nakładać masę ruchem ciągłym; unikać
nawarstwiania materiału
• Stosować automatyczne urządzenie do
mieszania
Zęby w kontakcie z łyżką
• Widoczne przebicia
w materiale
• Nieodpowiedni rozmiar łyżki
wyciskowej
• Łyżka umieszczona w jamie
ustnej niezgodnie z przebiegiem łuków zębowych
• Zapewnić odpowiedni rozmiar łyżki
(powinna mieścić 2 mm masy pomiędzy powierzchnią zębów, a ścianą łyżki)
10 Artykuł kliniczny
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 10
15.01.2014 19:41
TF Adaptive:
prostota i skuteczność działania
Prof. G. Gambarini
Celem techniki wykorzystującej narzędzia niklowo-tytanowe jest zapewnienie:
1. prostego, bezpiecznego i skutecznego sposobu osiągnięcia długości roboczej.
2. odpowiedniej preparacji stożkowej, zapewniającej uzyskanie optymalnej irygacji
i obturacji, przy jednoczesnym ograniczeniu błędów jatrogennych.
Gianluca Gambarini
MD, DDS
Jest wykładowcą endodoncji na Uniwersytecie Sapienza
w Rzymie, kierownikiem Wydziału Endodontycznego, naukowcem i wykładowcą międzynarodowym. Prof. Gambarini
szczególnie interesuje się zagadnieniami z zakresu endodoncji
klinicznej i powiązanych z nią
materiałów. Jest konsultantem
wielu producentów, pomagając
w rozwijaniu nowych technologii, procedur zabiegowych oraz
materiałów do leczenia kanałowego. Jest byłym redaktorem
naukowym Italian Journal of Endodontics, czasopisma Włoskiego Towarzystwa Endodontycznego. Jest oficjalnym członkiem
Amerykańskiego Narodowego
Instytutu Normalizacji (ANSI) /
Amerykańskiego Towarzystwa
Stomatologicznego (ADA) oraz
komitetu ds. materiałów endodontycznych Międzynarodowej
Organizacji
Normalizacyjnej
(ISO). Prof. Gambarini jest także
aktywnym członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Stomatologicznego (IADR), Włoskiego
Towarzystwa Endodontycznego
(ISE) oraz Europejskiego Towarzystwa
Endodontycznego
(ESE), jak również członkiem
Amerykańskiego Stowarzyszenia Endodontów (AAE). Obecnie
jest przedstawicielem Włoch
w ESE. Prof. Gambarini prowadzi prywatną praktykę ograniczoną do leczenia endodontycznego w Rzymie, we Włoszech.
Idealnie byłoby, gdyby każda nowa technika endodontyczna była łatwa do opanowania
i przyjazna dla użytkownika, zapewniając mu możliwość efektywnej i przewidywalnej
preparacji kanału korzeniowego.
W okresie ostatnich lat w endodoncji pojawiło się wiele nowych form narzędzi, czy
stopów, w których starano się kierować powyższą zasadą, a całkiem niedawno doszły
do tego techniki tzw. pracy recyprokalnej z wykorzystaniem jednego pilnika. Jednak,
mimo korzyści oferowanych przez te zmiany, nie były one wolne od wad, jeżeli porównać je z tradycyjnymi niklowo-tytanowymi narzędziami rotacyjnymi.
Dlaczego system TF Adaptive jest wyjątkowy?
Ideą TF Adaptive było stworzenie nowego, innowacyjnego systemu endodontycznego
przez połączenie spiralnego kształtu, specjalnej obróbki cieplnej stopu, zasady ciągłej
rotacji i ruchu recyprokalnego (w prawo/w lewo), który umożliwia prostą, przewidywalną i bezpieczną preparację kanału korzeniowego zarówno w złożonych, jak i prostych
przypadkach.
Podstawą systemu było opracowanie mikrosilnika, który automatycznie wykrywa
naprężenia generowane podczas pracy (im bardziej skomplikowany przypadek, tym
większe naprężenia), a następnie automatycznie wybiera najlepszą metodę opracowania kanału. Milisekunda po milisekundzie wybiera on różne wartości kątów dla ruchu
recyprokalnego lub ciągłą rotację. System Adaptive jest oparty na takim właśnie „inteligentnym” silniku, który dobiera indywidualne parametry (w tym prędkość) do pracy
w poszczególnych kanałach.
Do niedawna gabinety endodontyczne nie miały dostępu do tak nowoczesnej technologii. Teraz jest ona dostępna w postaci nowego systemu TF Adaptive z mikrosilnikiem
endodontycznym Elements (ryc. 1).
Artykuł kliniczny
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 11
11
15.01.2014 19:41
Sposób działania TF Adaptive
TF Adaptive wykonuje opatentowany, unikalny ruch, który automatycznie dostosowuje się do naprężeń powstajacych w narzędziach w czasie pracy. Kiedy narzędzie systemu TF Adaptive nie
jest poddawane obciążeniom (lub tylko w nieznacznym stopniu),
to ruch instrumentu możnaby opisać jako ciągły ruch rotacyjny
z lepszą skutecznością cięcia i usuwania zanieczyszczeń.
Skuteczność ta wynika z faktu, że kształt przekroju i rowkowania
instrumentu zapewniają jego najlepszą efektywność podczas
pracy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Dokładniej rzecz biorąc jest to ruch przerywany z następującymi po sobie ruchami prawo- i lewoskrętnymi o kątach 600-0°.
Ruch przerywany jest równie skuteczny w cięciu bocznym, jak
ciągły ruch rotacyjny, zapewniając działanie pilnika na całym
obwodzie i efekt wymiatający, co skutkuje lepszym usuwaniem
zanieczyszczeń w kanałach owalnych. Ponadto, ruch przerywany minimalizuje błędy jatrogenne poprzez zmniejszenie tendencji instrumentów niklowo-tytanowych o większej zbieżności do
wkręcania się w ściany kanału.
Dodatkowo, w przypadku zwiększenia naprężeń i zmęczenia
materiału podczas opracowywania kanału, system TF Adaptive
dostosowuje do danej sytuacji program ruchu recyprokalnego
ze specjalnie zdefiniowaną formą ruchu prawo- i lewoskrętnego,
mieszcząca się w przedziale od 600-0° do 370-50° (ryc. 2).
Kąty nie są stałe, ale zmieniają się w zależności od struktur anatomicznych i naprężeń występujących w kanale. Ta “adaptacyjna” zmiana sposobu pracy ma na celu redukcję ryzyka powikłań
wewnątrz kanału, ale bez uszczerbku dla jakości i wydajności
pracy. Mikrosilnik Adaptive osiąga ten cel przez automatyczny
wybór najlepszego trybu pracy w danej sytuacji klinicznej.
Jeżeli chodzi o ogólne zarzuty wobec ruchu recyprokalnego, to
należy powiedzieć, że kąty tnące w ruchach TF Adaptive (kąty
prawoskrętne), są o wiele większe niż u konkurencji (WaveOne/
Reciproc). W związku z tym system TF Adaptive pracuje dłużej
ruchami prawoskrętnymi, co pozwala na poprawę wydajności
cięcia i usuwania resztek oraz zmniejsza tendencję do przesuwania zanieczyszczeń dowierzchołkowo lub na boki – dzięki
zaprojektowaniu rowków w sposób zapewniający usuwanie zanieczyszczeń w trakcie ruchów zgodnych z ruchem wskazówek
zegara.
12 Artykuł kliniczny
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 12
15.01.2014 19:41
Sekwencje pracy TF Adaptive
Technika TF Adaptive jest zasadniczo metodą 3-pilnikową, przeznaczoną dla opracowania wszystkich kanałów. TF Adaptive
pozwala lekarzom podczas pracy zarówno w wąskich, trudno
dostępnych, jak też w szerokich i prostych kanałach, na osiągnięcia odpowiedniej końcowej zbieżności ścian kanału i zwiększonej efektywności preparacji przywierzchołkowej.
System TF Adaptive jest z punktu widzenia ergonomii wydajny
oraz przyjazny dla użytkownika. Wykorzystuje intuicyjny system
kolorów oparty na sekwencji świateł drogowych:
• Start – kolor zielony,
• Kontynuuj lub zatrzymaj – żółty,
• Zatrzymaj – czerwony (ryc. 3).
Liczba narzędzi stosowanych w ramach danej sekwencji pracy
może być różna i zależy od anatomii kanału, ale zawsze oferują one precyzję preparacji. Przykładowo, gdy potrzebne jest
szersze opracowanie wierzchołkowe, konieczne ze względu na
większe wymiary kanału i/lub techniki poprawy efektywności
ostatecznego płukania, można zastosować końcowe narzędzie,
którego nie zastosowanoby w innym przypadku.
Co ciekawe, obie sekwencje pracy (ryc. 4) są oparte na rożnych
założeniach: metoda crown-down przeznaczona do stosowania w średnio szerokich kanałach, w której narzędzia o większej
zbieżności mogą łatwiej osiągnąć długość roboczą przy minimalnym obciążeniu oraz podejście odwrotne – od mniejszych
do większych rozmiarów pilników i większej zbieżności w tzw.
sekwencji „wąskiej”. Ta druga metoda pozwala łatwiej i bezpieczniej uzyskać lejkowaty kształt po wstępnym poszerzeniu
kanału narzędziem o mniejszej zbieżności.
Artykuł kliniczny
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 13
13
15.01.2014 19:41
Zdjęcie usuniętego zęba (ryc. 6) prezentuje
pierwsze zastosowanie TF Adaptive pokazując, dlaczego użycie narzędzia SM1 (04 20) jest
konieczne w skomplikowanych przypadkach.
Elastyczność tego narzędzia, uzyskana dzięki połączeniu małej średnicy z opatentowaną
technologią i kształtem TF, umożliwia opracowywanie instrumentem SM1 skomplikowanych systemów korzeniowych w sposób łatwy
i bezpieczny, dzięki kontroli ruchów, naprężeń
i optymalizacji obrotów wewnątrz kanału przez
system TF Adaptive. Warto odnotować, że lekarze prawie nie zauważają zmiany kierunku ruchu, dzięki złożonemu algorytmowi pracy, który
ułatwia płynne przechodzenie między różnymi
kątami.
Opis przypadku
Przypadek kliniczny pokazuje, jak prosta i przewidywalna
może być preparacja skomplikowanych systemów korzeniowych przy użyciu TF Adaptive.
Wybór sekwencji pracy jest zazwyczaj prosty.
Po uzyskaniu prostego dostępu do ujścia kanału przechodzi
się do udrożnienia kanału do części wierzchołkowej i jego
wstępnego opracowania na długość roboczą pilnikami ręcznymi, od rozmiaru 8 przez 10 do co najmniej rozmiaru 15.
W przypadku trudności w osiągnięciu długości roboczej pilnikiem numer 15, kanał zostaje uznany za „wąski”. Należy wtedy użyć narzędzi (oznaczonych jednym kolorowym paskiem)
z zestawu do wąskich kanałów (“Small Pack”) i przypisanej im
sekwencji (ryc. 5).
Po poszerzeniu kanału przy użyciu narzędzia SM1 (zielony
pasek), drugi instrument (żółty) służy do opracowaniu kanału
do odpowiedniej szerokości i zbieżności (SM2 06 25). Ruchy
i elastyczność narzędzi TF Adaptive umożliwiają łatwe i przewidywalne opracowanie kanału przy zachowaniu jego anatomicznego kształtu (ryc. 7).
W skomplikowanych przypadkach użycie narzędzia SM3
(czerwony pasek) pozwala na lepsze opracowanie 1/3 dowierzchołkowej kanału. W ogromnej większości przypadków
użycie trzeciego narzędzia staje się proste i bezpieczne. Poszerzając większą część kanału stwarza ono odpowiednią
przestrzeń do oczyszczenia przy pomocy Endovac i wypełnienia kanału.
14 Artykuł kliniczny
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 14
15.01.2014 19:41
Wymiana wypełnienia w zębie 26
Lek dent. Monika Dzieciątkowska, Łódź, Polska
Pacjent zgłosił się celem leczenia zachowawczego. Wypełnienie w zębie 26 wymagało
wymiany (1).
W znieczuleniu nasiękowym usunęłam stare wypełnienie i próchnicę wtórną. Krawędzie ubytku wygładziłam wiertłem diamentowym z drobnym nasypem 40 mikronów.
Gładkie krawędzie pozwalają na lepszą adaptację kompozytu do ścian zęba, a tym
samym dobrą szczelność brzeżną wypełnienia (2).
Mimo szeregu nowszych systemów łączących dostępnych na rynku, cały czas wierna
jestem materiałowi OptiBond™ FL (Kerr). To dwuskładnikowy system łączący, wymagający wytrawienia szkliwa i zębiny przed jego zastosowaniem. Wytrawiacz zaaplikowałam najpierw na szkliwo (3), a po 15 sek. także na zębinę (4).
Monika Dzieciątkowska
Monika Dzieciątkowska ukończyła Łódzką Akademię Medyczną na Oddziale Stomatologicznym w 1994 roku. Zdobyła
I stopień specjalizacji ze Stomatologii Ogólnej. Od zawsze pasjonowała ją endodoncja, a od
pewnego czasu także stomatologia estetyczna i protetyka. Prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Łodzi. Od 2000 roku
związana jest z firmą Kerr, dla
której prowadzi wykłady i szkolenia na terenie całego kraju.
Interesuje się fotografią, której
tajniki wykorzystuje zarówno
w pracy zawodowej jak i po
godzinach, rejestrując chwile
z życia rodziny i znajomych.
Drugą jej pasją są podróże, częściowo odbywane palcem po
mapie za pośrednictwem książek i magazynów podróżniczych.
Uczy się hiszpańskiego wierząc,
że kiedyś zrealizuje podróż marzeń – na Kubę.
1. Sytuacja przez zabiegiem. Wypełnienie w zębie 26, które wymagało wymiany.
2. Po usunięciu wadliwego wypełnienia i próchnicy wtórnej. Krawędzie ubytku wygładzono
wiertłem z drobnym nasypem diamentowym.
3. Wytrawiacz na powierzchni szkliwa.
4. Po 15 sek. wytrawiania szkliwa nałożono wytrawiacz na zębinę. Po kolejnych 15 sek. wypłukano wytrawiacz silnym strumieniem wody, a ubytek osuszono delikatnym strumieniem
powietrza.
1
2
3
4
Artykuł kliniczny
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 15
15
15.01.2014 19:41
Po następnych 10-15 sek. wypłukałam wytrawiacz. Delikatnym
strumieniem osuszyłam powierzchnię ubytku. Primer z systemu
OptiBond FL (Kerr) wtarłam w powierzchnię zębiny. Zawsze robię to bardzo dokładnie i poświęcam na tę czynność minimum
20 sekund. Po osuszeniu powierzchni zębiny przez następne 20
sekund wcierałam Adhesive. Spolimeryzowałam system łączącym diodową lampą polimeryzacyjną przez 20 sekund (5).
Stosowanie OptiBondu FL eliminuje konieczność stosowania
płynnego kompozytu na dno ubytku. Adhesive tego systemu ma
w swoim składzie dużą ilość wypełniacza (48%) i pokrywa powierzchnię zębiny grubą, homogenną warstwą. To sprawia, że
dno ubytku jest gładkie, pozbawione nierówności i chropowatości, a materiał kompozytowy łatwo się do niego adaptuje (6).
sowałam do tego odcień zębinowy o wysokim wysyceniu koloru
(Herculite Ultra A3.5). Takie warstwowanie kompozytu (wysokie wysycenie odcienia zębinowego i wysoka jasność odcienia
szkliwnego) nadaje wypełnieniu odpowiednią głębię.
Zaczęłam od odbudowy guzka policzkowego bliższego (8) i dalszego (9).
Każdy guzek był polimeryzowany oddzielnie. Pozostawiłam niewielką ilość miejsca na odcień szkliwny. Kolejny krok to odbudowa guzka podniebiennego (10), który jest największym guzkiem
górnego pierwszego trzonowca.
Moja technika odbudowy w zębach bocznych polega na tym, że
chcę jak najszybciej stworzyć ubytek I kl., zatem w pierwszej kolejności zaplanowałam odbudowę ściany mezjalnej. Brak zęba
25 sprawił, że miałam łatwy i wygodny dostęp, dlatego zdecydowałam na odtworzenie tej ściany z wolnej ręki (7).
Użyłam do tego celu odcienia szkliwnego A2 Herculite® Ultra™.
W dalszej kolejności przystąpiłam do odbudowy guzków. Zasto-
5. Nałożony primer systemu łączącego.
6. Po aplikacji Optibond Fl Adhesive. Gęsty, zawierający 48% wypełniacza bond pokrywa zębinę homogenną, grubą warstwą, eliminując
konieczność stosowania płynnego kompozytu.
7. Ścianę mezjalną odtworzono z wolnej ręki materiałem Herculite Ultra w odcieniu szkliwnym A2.
8. Po odtworzeniu zębinowej części guzka policzkowego bliższego.
9. Po odtworzeniu zębinowej części guzka policzkowego dalszego.
10. Po odtworzeniu zębinowej części guzka podniebiennego.
5
6
7
8
9
10
16 Artykuł kliniczny
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 16
15.01.2014 19:41
Pozostałe miejsce wypełniły guzek podniebienny dalszy i maleńki stok odchodzący od listwy mezjalnej (11).
Wymodelowałam ostateczny kształt bruzdy i spolimeryzowałam
materiał (15).
Na koniec zamknęłam odbudowę odcieniem szkliwnym A2, budując guzki w takiej samej kolejności, czyli zaczynając od guzka
policzkowego bliższego (12).
Ostateczna polimeryzacja odbywa się przez żel, który uniemożliwia powstawanie warstwy inhibicji tlenowej.
Opracowanie końcowe obejmuje korektę w zgryzie, opracowanie niewielkich nierówności wiertłem diamentowym z drobnym
nasypem (40 mikronów).
Polerowanie gumką (gumka Opti1step) i szczotką polerską Occlubrush.
Nie polimeryzowałam go jednak.
Odtworzyłam guzek policzkowy dalszy. Igłą Millera pomiędzy
dwoma guzkami zaznaczyłam wąską bruzdę i wprowadziłam do
niej niewielką ilość podbarwiacza w kolorze ochry (Kolor Plus).
Dzięki temu, że kompozyt nie był spolimeryzowany, mogłam
ukształtować bruzdę, zmniejszyć jej rozmiar i nadać odpowiednią nieregularność (13).
Pokryłam guzek podniebienny cienką warstwą masy szkliwnej
(14).
Nie polimeryzowałam jej jednak. Przystąpiłam od razu do odbudowy guzka podniebiennego dalszego i maleńkiego stoku odchodzącego z listwy mezialnej. Pomiędzy stokami guzków igłą
Millera narysowałam cienkie bruzdy, do których wprowadziłam
ten sam podbarwiacz w kolorze ochry.
11. Odbudowana część zębinowa guzka podniebiennego dalszego i stoku odchodzącego od listwy mezjalnej.
12. Guzek policzkowy bliższy pokryty materiałem Herculite Ultra w kolorze szkliwnym A2. Na tym etapie pozostawiono materiał bez utwardzenia
światłem lampy.
13. Po nałożeniu materiału w kolorze szkliwnym w części policzkowej dalszej, zaznaczono bruzdę pomiędzy guzkami stosując podbarwiacz
(Kolor Plus) w kolorze ochry.
14. Cienka warstwa masy szkliwnej nałożona od strony podniebiennej.
15. Po ostatecznym wymodelowaniu i utwardzeniu wypełnienia.
16. Efekt ostateczny.
11
12
13
14
15
16
Artykuł kliniczny
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 17
17
15.01.2014 19:41
Pielęgnacja prac implantoprotetycznych
Cristina Alández
Specjalistka higieny stomatologicznej, członek Rady Wykonawczej Madryckiej Szkoły
Higieny (w latach 1999-2001),
nauczyciel z zakresu podstaw
periodontologii w Perio Clinic
(Madryt) – prywatna praktyka
w Perio Clinic (Madryt).
Cristina Navarro
Asystentka stomatologiczna,
technik stomatologiczny (specjalizacja w ortodoncji), specjalistka higieny stomatologicznej
– koordynator kursów szkoleniowych z zakresu higieny stomatologicznej w Perio Clinic;
prywatna praktyka w Perio
Clinic (Madryt).
Mercedes Liquete
Asystentka
stomatologiczna,
specjalistka higieny stomatologicznej, członek Rady Wykonawczej Madryckiej Szkoły
Higieny, członek Hiszpańskiego
Towarzystwa
Periodontologii
i Osteointegracji (SEPA Hygienists) – prywatna praktyka
w Perio Clinic (Madryt).
Rola higienistki stomatologicznej jest nie do przecenienia w zabiegach pielęgnacji u pacjentów implantologicznych – wykonywana przez nią praca zapobiega występowaniu peri
-implantitis (zapaleń okołoimplantowych), zapewniając tym samym długoterminowy sukces
kliniczny prac implantoprotetycznych.
Tak samo jak w przypadku terapii periodontologicznej, stworzenie rygorystycznego programu pielęgnacji prac opartych na implantach jest integralną i niezbędną częścią całościowego leczenia.
Po udanej implantacji niezwykle ważne jest osiągnięcie optymalnego zdrowia jamy ustnej
poprzez utrzymanie i wydłużenie żywotności implantów oraz prac protetycznych na nich
osadzonych.
Odpowiednie opracowanie planu wizyt higienizacyjnych następuje po wstępnym oszacowaniu czynników ryzyka dla poszczególnych pacjentów (kontrola płytki nazębnej, występowanie zapalenia przyzębia, nikotynizm itp.).
Optymalny program pielęgnacji powinien obejmować następujące elementy:
• Zagwarantowanie, że pacjent będzie zdolny do utrzymania optymalnej higieny jamy ustnej.
Rolą higienistki jest w tym przypadku instruktaż higieny jamy ustnej, motywacja i doradztwo
w sprawie doboru odpowiednich produktów użytku domowego do walki z płytką nazębną.
• Przeprowadzanie regularnego, profesjonalnego usuwania złogów nazębnych w obrębie implantów i prac protetycznych na nich osadzonych.
• Zapobieganie potencjalnemu powstawaniu zapaleń okołoimplantowych, lub wdrożenie odpowiedniego leczenia, zanim progresja choroby zagrozi integracji implantu z kością i utrzymaniu wszczepu.
• Okresowe kontrolowanie stabilności i funkcji prac protetycznych osadzonych na implantach.
Implanty w porównaniu z naturalnym uzębieniem są bardziej narażone na atak bakterii
bytujących w płytce nazębnej, a ich przyczep nabłonkowy jest znacznie słabszy, niż w przypadku zębów własnych. Dlatego właśnie redukcja płytki nazębnej w okolicy implantu jest
zagadnieniem kluczowym dla uniknięcia i kontrolowania występowania patologii, takich jak
zapalenie błony śluzowej, czy periimplantitis, mogących wpływać na proces osteointegracji
i zaistnienie ewentualnych niepowodzeń w leczeniu implantologicznym.
• Zebrać skrupulatny wywiad ogólny celem oceny czynników ryzyka, mając na uwadze:
choroby ogólne, palenie, stres itp. Wywiad stomatologiczny powinien zawierać informację
o ewentualnych chorobach przyzębia, występujących w przeszłości lub w chwili obecnej.
• Dokładnie zbadać stan błony śluzowej i tkanek miękkich, przeprowadzić badania mikrobiologiczne w celu ustalenia obecności i oszacowania ilości mikroorganizmów w szczelinie/
kieszonce okołoimplantowej.
• Ocenić ilość złogów nazębnych przy pomocy preparatów do wybarwiania płytki nazębnej.
Należy również przeprowadzić instruktaż w zakresie prawidłowego szczotkowania zębów
w celu uzyskania przez pacjenta maksymalnej kontroli nad płytką nazębną.
• Sprawdzić stan prac protetycznych: ruchomość, naprężenia na śrubach, kanały dostępu
do śrub. Dodatkowo należy przeprowadzić badanie okluzji i ocenę istniejących szyn relaksacyjnych.
• Pracę protetyczną osadzoną na implancie należy w razie potrzeby zdjąć, w celu uzyskania
lepszego dostępu do wszczepu i filaru w procesie ich oczyszczania.
• Raz do roku zaleca się wykonanie zdjęć rtg celem oceny poziomu kości oraz ustawienia
filarów i prac protetycznych.
Profesjonalne oczyszczanie powierzchni implantów musi być przeprowadzane za pomocą
przyrządów wykonanych z materiałów specjalnie do tego celu przeznaczonych – bardziej
miękkich niż zęby naturalne.
Zaleca się stosowanie kiret tytanowych, plastikowych lub węglowych – jak na przykład proponowane przez firmę Kerr Hawe kirety uniwersalne i Orofacial (Implant Deplaquers). Poleca
się również końcówki teflonowe lub kielichy gumowe do polerowania. Pasta polerska musi
być możliwie mało abrazyjna, by zapobiec powierzchniowym zadrapaniom a w rezultacie
zwiększonemu odkładaniu się złogów na implantach.
18 Analiza przypadku
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 18
15.01.2014 19:41
h
W przypadku klinicznym zaprezentowanym poniżej użyto pasty Hawe Implant Paste.
Została ona stworzona specjalnie dla potrzeb implantologii –
ma niższy współczynnik ścieralności w porównaniu z konwencjonalnymi pastami polerskimi (RDA 9.8) i charakteryzuje się
przyjemnym, rześkim, miętowym smakiem.
Przypadki kliniczne
Podsumowując, odpowiedzialność za pacjenta leczonego implantologicznie nie kończy się w momencie zacementowania
pracy protetycznej na implancie. Naszym zadaniem jest zapewnienie kompleksowej, stałej opieki w celu utrzymania optymalnego zdrowia jamy ustnej i zapewnienia długoterminowego sukcesu leczenia implantoprotetycznego.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Uzupełnienie protetyczne zdejmuje się w celu oczyszczenia implantu. Niestosowanie profesjonalnej higieny implantów zwiększa ryzyko
zakażenia tkanek okołowszczepowych.
2 i 3. Powierzchnie są polerowane przy pomocy pasty o niskim współczynniku ścieralności oraz szczoteczki w kształcie kielicha lub gumowej
końcówki.
4 - 5 - 6. Oczyszczanie uzupełnienia opartego na implantach przy pomocy pasty Hawe Implant oraz gumowej końcówki 1805 (firmy Kerr).
7. Zabiegi higienizacyjne przy pomocy narzędzia Deplaquer firmy Kerr, wykonanego z plastiku wzmacnianego włóknem szklanym, nie uszkadzają
powierzchni implantu.
8. Zeskrobanie krawędzi uzupełnienia protetycznego w celu usunięcia biofilmu z powierzchni implantu.
9. Obszar wokół każdego implantu należy oczyszczać nicią dentystyczną.
10 i 11. Kontrola radiologiczna poziomu kości wokół implantu.
Analiza przypadku
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 19
19
15.01.2014 19:41
Targi i wystawy
Berno, Szwajcaria | Bern Expo
24–25 Styczeń 2014 | Jahreskongres Swiss Society for Endodontology (SSE)
Dubai, UAE | ADEEC
2–6 Luty 2014 | Dubai International Convention & Exhibition Center | Booth 313
Madryt, Hiszpania | Expodental
13–15 Marzec 2014 | Targi w Madrycie (IFEMA)
Rimini, Włochy | Congresso Amici di Brugg
22–24 Maj 2014 | Targi w Rimini
Berno, Szwajcaria | Berndental
22–24 Maj 2014 | Messe Berno
Opinie o Demi Ultra
„
Nowa lampa Demi Ultra to prawdziwie innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie technologii polimeryzacji. Skuteczna intensywność światła (PLS: 1100 -1 330 mW/cm2)
połączona z przełomowym sposobem magazynowania energii w układzie kondensatorów. Nie trzeba martwić się o wyładowane baterie, ponieważ pełne naładowanie lampy Demi Ultra zajmuje mniej niż 40 sekund!
Idealne rozwiązanie dla gabinetu pracującego na pełnych obrotach ...
Dr. Filip Keulemans, DDS, PhD
Uniwersytet w Gandawie. Szkoła Stomatologii, Wydział Medycyny i Nauk o Zdrowiu. Oddział
Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji. Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego.
De Pintelaan 185 P8, 9000 Gent, Belgia
„
‟
Używam lampy Demi Ultra od ponad dwóch miesięcy i uważam, że jest znacznie
lepsza od lamp, które stosowałem do tej pory: ultrakondensator to ogromny krok
naprzód, który sprawia, że problemy z bateriami odchodzą do historii. Kumulacja
ciepła w skomplikowanym wypełnieniu pod koniec jego naświetlania jest znacznie
mniejsza w porównaniu z czymkolwiek, czego używałem do tej pory. Radiometr
wbudowany w stację ładowania daje mi gwarancję jakości światła, której do tej
pory nie byłem pewny.
Dr. med. dent. Alex Kottenhahn
Guernsey Smile Centre
St Peter Port, Guernsey – UK
‟
20 Wydarzenia / Opinie o Demi Ultra
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 20
15.01.2014 19:41
B E Z
B A T E R I I
B E Z
P R Z E W O D U
B E Z
P O R Ó W N A N I A
Rewolucyjny ultrakondensator U-40™
Umożliwia pełne naładowanie lampy w ciągu
40 sekund, zapewniając wyjątkową wygodę.
Prawnie zastrzeżona technologia C.U.R.E.™
Zapewnia jednolitą głębokość utwardzania oraz
niską temperaturę polimeryzacji, gwarantując
optymalizację efektów klinicznych.
Nie wymieniaj baterii,
zmień lampę polimeryzacyjną!
www.demiultra.pl
Demi Ultra
™
Diodowa, ultrakondensatorowa lampa do polimeryzacji
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 21
Nr. art 35664
Zawartość:
rękojeść, 1 x 8 mm przystawka z diodą, stacja ładowania z radiometrem, zasilacz, osłona oczu, krążek do sprawdzania twardości
materiału, 1 x 5 szt. jednorazowych osłonek, instrukcja użycia.
©2013 Kerr
15.01.2014 19:41
Marki Kerr – Your practice is
our inspiration™
Kerr angażuje się we wszystko, czym zajmują się lekarze dentyści. Marka Kerr to
gama produktów z segmentu Premium, które oferują rozwiązania zapewniające
praktykom stomatologicznym niezawodność i codzienne korzyści ekonomiczne.
Skupiając się na procedurach odtwórczych, higienie jamy ustnej i profilaktyce, portfolio Kerr odzwierciedla stała wymianę doświadczeł z dentystami na całym świecie.
Wartości jakie wnosi Kerr do codziennej praktyki oparte są na technologiach, które spełniają potrzeby Twoich pacjentów, jednocześnie skracając czas i zmniejszając dyskomfort leczenia. Wartości te opierają się na ponad 100 latach współpracy
z lekarzami takimi jak Ty. Innowacyjne produkty klasy premium, największa
wydajność.
Axis SybronEndo od ponad 100 lat jest synonimem innowacji w dziedzinie endodoncji. Nasza spółka matka, Kerr Endo, była pierwszym w świecie producentem
narzędzi i materiałów endodontycznych. Nazwa pilników „K” pochodzi właśnie od
pierwszej litery nazwy firmy Kerr. Nasze produkty są tworzone z myślą o eliminacji
bólu pacjenta, ale przy zachowaniu jego naturalnego uzębienia. Połączenie oferowanych przez nas bezpiecznych i bardzo efektywnych pilników endodontycznych
z optymalnymi metodami obturacji zapewnia nam pozycję lidera w wyznaczaniu
standardów w dziedzinie endodoncji. Nieustannie pracujemy nad wprowadzaniem
nowych produktów, materiałów oraz rozwiązań, które mają na celu poprawę pracy i wsparcie gabinetu endodontycznego. Axis|SybronEndo, jest czołową firmą
w dziedzinie wysokiej jakości produktów do endodoncji oraz instrumentów
rotacyjnych.
Pentron wyznacza standardy jakości i wartości w segmencie materiałów
stomatologicznych. Pentron stale koncentruje się na rozwoju nowych produktów
i na najnowszych osiągnięciach naukowych w dziedzinie materiałoznawstwa, oferując nowoczesne materiały dentystyczne, które sà wygodne w użyciu, skuteczne
i korzystne. Cel, który realizuje Pentron jest taki sam jak 40 lat temu – tworzenie
markowych, zaawansowanych technologicznie produktów wspomagających Twoją
codzienną pracę. Pentron wypełnia to zobowiązanie dostarczając produkty o wysokiej jakości i zapewniając kompetentny serwis, na którym możesz polegać budując
Twojà praktykę. Wspaniałe produkty, niezawodna jakośç i rozsądne ceny.
Guide
2012
SpofaDental to materiały stomatologiczne, które łączą doskonała, pierwszorzędną
jakość z nową technologią, za przystępną cenę. Ta ekonomiczna marka produktów
jest synonimem doświadczenia firmy Kerr w zakresie badań i rozwoju oraz obecności na światowych rynkach. Dzięki temu SpofaDental jest w stanie sprostać wyzwaniom stawianym przez nawet najbardziej wymagających specjalistów w każdym
zakątku świata. Doskonałe produkty, najlepszy stosunek jakości do ceny.
Kerr Europe
ul. Londyńska 27, 03-921 Warszawa
tel.: 22 597 69 06, fax: 22 597 69 07, [email protected]
PL_Kerr News_1/14_PL-druk.indd 22
www.kerrhawe.pl
15.01.2014 19:41
Promocja Polska | Kerr News | Kwartał l 2014 | 23
Kerr News | Kwartał l 2014
Promocja Polska
Szanowna Pani Doktor,
Szanowny Panie Doktorze,
Nowy Rok to zwykle czas mocnych postanowień, ambitnych planów i nowych nadziei.
Czas ten niezmiennie zmusza nas do refleksji nad kończącym się rokiem, zaistniałymi
zdarzeniami oraz osiągniętymi sukcesami. Jednocześnie, nakłania do zastanowienia się
co przyniesie nowy rok, jakie będą zmiany i nasze oczekiwania.
Magdalena Pawelczyk
Trade Marketing Manager
Professional Consumables
Dla Kerr Polska miniony 2013 rok z pewnością był czasem sukcesu. Sporo naszych
produktów zostało docenionych przez lekarzy w Polsce i na całym świecie. Wśród nich
szczególnym zainteresowaniem cieszyła się nowatorska lampa polimeryzacyjna Demi
Ultra, działająca bez baterii, bez przewodu, bez porównania! Lampa ta dołączyła do
bogatego portfolio materiałów i urządzeń firmy Kerr, które ułatwiają codzienną pracę
w gabinetach stomatologicznych.
Dla nas rozpoczynający się rok 2014 rok zapowiada się, jak zawsze, bardzo aktywnie!
Mamy nadzieję, że zaplanowane warsztaty i wykłady spotkają się z Państwa
zainteresowaniem, a ciekawe pomysły na atrakcyjne promocje zachęcą do zapoznania
się z naszymi najnowszymi produktami.
W imieniu całego Zespołu Kerr Polska życzę Państwu, aby nadchodzące miesiące
były pełne pogodnych dni i ciekawych wyzwań oraz aby były wypełnione pasmem
sukcesów i pozytywną energią! Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby sprostać
wytyczonym zadaniom. Jesteśmy przekonani, że nasza dotychczasowa współpraca
nadal będzie owocna!
Serdecznie pozdrawiam,
Magdalena Pawelczyk
Trade Marketing Manager Professional Consumables
Ultrakondensatorowa, diodowa lampa polimeryzacyjna
FE RT
1
A
O
Demi Ultra
Nr kat. 35664
Pierwsza i jedyna na rynku lampa polimeryzacyjna wykorzystująca
nowoczesną technologię ultrakondensatorów. Źródłem energii jest
rewolucyjny ultrakondensator U-40 – ekskluzywna technologia,
która pozwala na całkowite naładowanie lampy w zaledwie
40 sekund, zapewniając wyjątkową wygodę pracy. Zastrzeżona
technologia C.U.R.E. sprawia, że lampa Demi Ultra zapewnia
szybką polimeryzację pełnej grubości warstwy materiału przy
bezkonkurencyjnie niskich temperaturach, a interfejs użytkownika
Easy Suite zapewnia łatwe i intuicyjne posługiwanie się
urządzeniem oraz jego bezpieczne czyszczenie.
specjalna
cena
Bez baterii, bez przewodu, bez porównania!
Zawartość opakowania: rękojeść, 1 x 8 mm przystawka z diodami,
stacja ładowania z radiometrem, osłona, zasilacz,
instrukcja użycia, krążek do sprawdzania twardości
4450
materiału, 5 jednorazowych osłonek.
zł
CENY Z PODATKIEM VAT – oferta ważna do 31 marca 2014 roku lub do wyczerpania zapasów magazynowych
Promo_IT_01-2014-last.indd 23
15.01.2014 18:31
24 | Kwartał l 2014 | Kerr News | Promocja Polska
O
FE RT
2
Szybki i prosty system kompozytowy do wypełnień
ubytków w zębach bocznych, który składa się
z kompozytu o dużej gęstości i instrumentu
do aktywacji dźwiękowej.
A
SonicFill
GRATIS
Przy zakupie 12 opakowań uzupełniających SonicFill
z materiałem w dowolnym odcieniu odcieniu otrzymasz
w prezencie instrument dźwiękowy o wartości 2950 pln!
SonicFill – uzupełnienia (12 x)
Do wyboru:
Nr kat. 35182 SonicFill, kapsułki z materiałem w odcieniu A1
Nr kat. 35183 SonicFill, kapsułki z materiałem w odcieniu A2
Nr kat. 35184 SonicFill, kapsułki z materiałem w odcieniu A3
Nr kat. 35330 SonicFill, kapsułki z materiałem w odcieniu B1
gratis
4 115 zł
FE RT
Uniwersalny, nanohybrydowy materiał kompozytowy
3
A
Herculite XRV Ultra Standard Kit
O
Zawartość opakowania: 20 x 0,3 g kapsułek z materiałem
kompozytowym, instrukcja użycia.
Nr kat. 33856
Zawartość opakowania: 10 x 4 g strzykawek z materiałem w odcieniach
szkliwnych (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2) i zębinowych (A2, A3),
akcesoria: 1 x 1.7 g strzykawka z materiałem Premise Flowable (A2),
10 końcówek aplikacyjnych, 1 x 5 ml butelka OptiBond® Solo Plus™,
1 x 3 g strzykawka z wytrawiaczem Kerr Gel Etchant, 10 końcówek
do wytrawiacza, po 15 x 12,5 mm szt. krążków OptiDisc® (Coarse/Medium,
Fine i Extra-Fine), 2 trzymadełka do krążków, 25 jednorazowych tacek
do systemów wiążących, 50 aplikatorów.
GRATIS
Przy zakupie zestawu Herculite XRV Ultra Standard Kit otrzymasz
gratis Herculite XRV Ultra MiniKit!
Herculite XRV Ultra MiniKit
Nr kat. 33860
1190 zł
gratis
Zawartość opakowania: 3 x 4 g strzykawki z materiałem
w odcieniach szkliwnych (A2, A3) i odcieniu zębinowym (A2),
1 x 5 ml butelka OptiBond Solo Plus, 1 x 3 g strzykawka
wytrawiacza Kerr Gel Etchant + końcówki, 50 aplikatorów,
25 tacek do mieszania.
CENY Z PODATKIEM VAT – oferta ważna do 31 marca 2014 roku lub do wyczerpania zapasów magazynowych
Promo_IT_01-2014-last.indd 24
15.01.2014 18:31
Promocja Polska | Kerr News | Kwartał l 2014 | 25
O
FE RT
4
A
Herculite XRV Ultra Refill Syringe
Uniwersalny, nanohybrydowy materiał kompozytowy
Nr kat. 34001-34027
GRATIS
Przy zakupie trzech dowolnych strzykawek Herculite XRV Ultra
jedna dowolna strzykawka Herculite XRV Ultra gratis!
Zawartość opakowania: 1 x 4 g pojedyncza strzykawka.
499 zł
Dostępne odcienie:
– Enamel: XL (34001), A1 (34002), A2 (34003), A3 (34004),
A3.5 (34005), A4 (34006), B1 (34007), B2 (34008), B3 (34009),
B4 (34010), C1 (34011), C2 (34012), C3 (34013),
C4 (34014), D2 (34015), D3 (34016), D4 (34017),
– Incisal-Neutral (34027),
– Dentine: A1 (34018), A2 (34019), A3 (34020), A3.5 (34021),
B1 (34022), B2 (34023), C2 (34024), D2 (34025), D3 (34026).
gratis
O
FE RT
5
Samotrawiący system wiążący 6 generacji
A
OptiBond XTR Bottle Kit
specjalna
Nr kat. 35122
cena
Zawartość: 1 x 5 ml butelka OptiBond XTR
Primer, 1 x 5 ml butelka OptiBond XTR
Adhesive, 100 aplikatorów, 25 tacek
do systemów wiążących, instrukcja użycia,
instrukcja obrazkowa.
382 zł
O
FE RT
Innowacyjne formówki typu „All-in-One”,
które ułatwiają i przyspieszają pracę przy
wypełnianiu ubytków kl. II
6
A
MetaFix Matrices Kit
Nr kat. 3604
Zawartość opakowania: 3 x 50 szt. formówek w rozmiarze
małym (small), średnim (medium) i dużym (large).
579 zł
GRATIS
Przy zakupie opakowania MetaFix Matrices Kit otrzymasz
w prezencie dowolne opakowanie Hawe Transparent
Cervical Matrices Refill!
Hawe Transparent Matrices
Nr kat. 851 S Nr kat. 852 S Nr kat. 853 S Nr kat. 854 S Nr kat. 855 S
Przezroczyste formówki do ubytków przydziąsłowych
Nr kat. 851S – 857S
Nr kat. 856 S
Nr kat. 857 S
gratis
Zawartość opakowania: 150 szt. formówek w jednym kształcie.
CENY Z PODATKIEM VAT – oferta ważna do 31 marca 2014 roku lub do wyczerpania zapasów magazynowych
Promo_IT_01-2014-last.indd 25
15.01.2014 18:31
specjalna
cena
Urządzenie do modelowania materiałów kompozytowych
FE RT
7
A
Compothixo Intro Kit
O
26 | Kwartał l 2014 | Kerr News | Promocja Polska
Nr kat. 5400
Zawartość opakowania: 1 x Compothixo, 4 końcówki w różnych
kształtach (płaska, zaokrąglona, w kształcie płomyka, w kształcie
płaskiego upychadła).
624 zł
O
Samoadhezyjny, uniwersalny cement kompozytowy
FE RT
8
A
Maxcem Elite Standard Kit
Nr kat. 34055
Samoadhezyjny, uniwersalny cement kompozytowy o udowodnionej
skuteczności, przeznaczony do osadzania uzupełnień na bazie
materiałów kompozytowych, tlenku cyrkonu, ceramiki i metalu.
Zawartość opakowania: 5 x 5 g strzykawek z materiałem w odcieniach
Clear (2x), White, Opaque, Yellow, 30 końcówek mieszających,
20 końcówek mieszających z szerokim ujściem, 10 końcówek
wewnątrzustnych, 10 końcówek dokanałowych, instrukcja obrazkowa.
GRATIS
Przy zakupie Maxcem Elite Standard Kit otrzymasz gratis
uzupełnienie Vertise Flow Refill w wybranym odcieniu!
gratis
Vertise Flow Refill
Samoadhezyjny materiał kompozytowy – uzupełnienia
Nr kat. 34401-34409
Zawartość opakowania: 2 x 2 g strzykawki z materiałem w jednym
odcieniu, 20 końcówek aplikacyjnych, 20 pędzelków, instrukcja
obrazkowa, instrukcja użycia.
Dostępne odcienie:
A1 (34401), A2 (34402), A3(34403), A3.5 (34404),
B1 (34405), B2 (34406), Universal Opaque (34407),
XL (34408), Translucent (34409).
665 zł
CENY Z PODATKIEM VAT – oferta ważna do 31 marca 2014 roku lub do wyczerpania zapasów magazynowych
Promo_IT_01-2014-last.indd 26
15.01.2014 18:31
Promocja Polska | Kerr News | Kwartał l 2014 | 27
FE RT
9
Tradycyjny cement kompozytowy
A
O
NX3 Intro Kit
Nr kat. 33642
Zawartość opakowania: 3 x 5 g strzykawki z podwójnie utwardzalnym
materiałem w odcieniach Clear, White, Yellow; 3 x 1,8 g strzykawki
zawierające światłoutwardzalny materiał w odcieniach Clear, White,
Yellow; 3 x 3 g strzykawki z żelem próbnym Try-In Gel w odcieniach
Clear, White, Yellow; 1 x 5 ml butelka z silanem Silane Primer;
30 końcówek mieszających, instrukcja obrazkowa.
GRATIS
Przy zakupie zestawu NX3 Intro Kit otrzymasz
gratis Temphase Refill!
943 zł
gratis
Temphase Refill
Materiał do tymczasowych koron i mostów – uzupełnienia
Nr kat. 28070-29367
Zawartość opakowania: 1 x 72 g pojemnik do automatycznego
podajnika, 12 końcówek mieszających.
Dostępne odcienie: A1 (29366), A2 (28070), A3.5 (28071), B1 (28072),
C2 (28073). Temphase RegularSet, dostępne odcienie: A1 (29367),
A2 (28655), A3.5 (28656), B1 (28657), C2 (28658).
FE RT
O
A
TempBond Clear with Triclosan Automix Syringe 10
Cement do tymczasowego osadzania uzupełnień
protetycznych
Nr kat. 33351
Zawartość opakowania: 1 x 7 g strzykawka z cementem,
20 końcówek mieszających.
GRATIS
Przy zakupie opakowania Temp Bond Clear with Triclosan
Automix Syringe otrzymasz w prezencie OptiClean Kit!
OptiClean Kit
150 zł
Narzędzia do usuwania cementów tymczasowych
Nr kat. 950
gratis
Zawartość: 12 szt. OptiClean.
CENY Z PODATKIEM VAT – oferta ważna do 31 marca 2014 roku lub do wyczerpania zapasów magazynowych
Promo_IT_01-2014-last.indd 27
15.01.2014 18:31
28 | Kwartał l 2014 | Kerr News | Promocja Polska
O
Cienkie, perforowane arkusze folii adhezyjnej do przykrywania wszystkiego, czego może dotykać
operator w trakcie zabiegu. Jednorazowe, łatwe do przyklejenia i usunięcia, nie pozostawiają
śladów. Dostępne są osłonki przezroczyste i niebieskie, w wersji normalnej i szerokiej.
Cover-All single pack Clear
Nr kat. PE3700/C
FE RT
11
A
Cover-All
259 zł
Zawartość opakowania: 1200 arkuszy folii przezroczystej o wymiarach 10,2 cm x 15,2 cm.
Cover-All single pack Blue
Nr kat. PE3710/B
Zawartość opakowania: 1200 arkuszy folii niebieskiej o wymiarach 10,2 cm x 15,2 cm.
Cover-All single pack Clear Wide
Nr kat. PE3725/CW
Zawartość opakowania: 800 arkuszy folii przezroczystej o wymiarach 15,2 cm x 22,9 cm.
GRATIS
Przy zakupie jednego opakowania Cover-All single pack Clear lub Blue oraz jednego
opakowania Cover-All single pack Clear Wide otrzymasz w prezencie dozownik
do osłonek Cover-All Dispenser!
Dozownik Cover-All Dispenser
gratis
Nr kat. PE1600
Dozownik o wymiarach 15,2 cm x 17,8 cm x 22,9 cm do ustawienia na stole, ułatwiający szybkie pobieranie folii.
Służy do folii o szerokości do 10,2 cm. Dozowanie folii Cover-All i osłonek Tube Sleeve.
Chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji
O
32 zł
FE RT
12
A
CaviWipes
Nr kat. 4731160
CaviWipes to wygodne, gotowe do użycia chustki do czyszczenia i dezynfekcji twardych,
nieporowatych powierzchni w gabinetach stomatologicznych, medycznych i weterynaryjnych.
Teraz w nowym opakowaniu!
Zawartość opakowania: każdy pojemnik zawiera 160 nasączonych chustek o wymiarach 15 x 16,8 cm.
O
FE RT
13
A
Seal-Tight Tips Assorted Colors
Końcówki do dmuchawek wodno-powietrznych
Nr kat. PE72220
303 zł
Zawartość opakowania: 200 szt. jednorazowych końcówek w różnych kolorach.
2+1
gratis
GRATIS
Przy zakupie dwóch opakowań Seal-Tight Tips Assorted Colors dodatkowe opakowanie Seal-Tight Tips Assorted Colors gratis!
CENY Z PODATKIEM VAT – oferta ważna do 31 marca 2014 roku lub do wyczerpania zapasów magazynowych
Promo_IT_01-2014-last.indd 28
15.01.2014 18:31
O
Seal-Tight Tips Assorted Colors
FE RT
O
Promocja Polska | Kerr News | Kwartał l 2014 | 29
FE RT
A
14
Seal-Tight to jednorazowe końcówki do dmuchawek
wodno-powietrznych, które przy zastosowaniu odpowiedniego
adaptera, zakłada się bez odkręcania i dokręcania nakrętki
dmuchawki wodno-powietrznej.
W razie konieczności, końcówkę można zgiąć pod kątem 90º.
Końcówki Seal-Tight dostępne są w kolorze białym
i w gamie kolorystycznej „Spektrum”.
Nr kat. PE72220
Zawartość opakowania: 200 szt. jednorazowych końcówek
w różnych kolorach.
GRATIS
Przy zakupie trzech opakowań Seal Tight tips Assorted Colors
otrzymasz w prezencie Seal tight Adapter!
439 zł
gratis
Seal Tight Adapter
Dostępne adaptery:
Nr kat. PE77026/K
Nr kat. PE77028/S
Nr kat. PE77027/L
Adapter do unitów Kavo
Adapter do unitów Sirona
Adapter do unitów Luzzani
15
A
Cure Sleeve Single Pack
Jednorazowe osłonki na światłowody do lamp polimeryzacyjnych
Nr kat. PE4500
Zawartość opakowania: 400 osłonek jednorazowych na światłowody o średnicy 7 i 8 mm.
GRATIS
Przy zakupie dwóch opakowań Cure Sleeve single pack, otrzymasz gratis dowolne
opakowanie osłonek Sensor Cover!
Sensor Cover
Osłonki na czujniki do radiowizjografii
specjalna
cena
246 zł
Dostępne osłonki:
Nr. kat. PE3735
Zawartośc opakowania: 500 szt. osłonek o wymiarach 3,5 x 20,5 cm.
Nr. kat. PE3736
Zawartośc opakowania: 500 szt. osłonek o wymiarach 4 x 21 cm.
©2014 Kerr Corporation
Firma Kerr nie ponosi odpowiedzialnoÊci za ewentualne b∏´dy w druku. Informacje zawarte w broszurze nie sà ofertà handlowà w rozumieniu art. 66 Kod. Cyw. Podane ceny mogà ulec zmianom
bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku istotnych zmian kursu Euro.
Promo_IT_01-2014-last.indd 29
15.01.2014 18:31
| Kwartał l 2014 | Kerr News | Promocja Polska
Zespół Kerr Polska
Kamila Wojtulewska-Hańczaruk
Country Manager Professional Consumables Poland
e-mail: [email protected]
tel. 22 597 69 06
Magdalena Brzychcy
Asystentka ds. sprzedaży i marketingu
e-mail: [email protected]
tel. 22 597 69 06
Magdalena Pawelczyk
Trade Marketing Manager
Professional Consumables Poland
e-mail: [email protected]
tel. 22 597 69 06; 600 097 071
Dariusz Miśkiewicz
Clinical Affairs Manager
Professional Consumables Poland
e-mail: [email protected]
tel. 22 597 69 17; 602 648 448
Dział handlowy
Andrzej Wiśniewski
Kierownik regionalny: Region centralny i wschodni
e-mail: [email protected]
tel. 22 597 69 06; tel. 600 483 833
Izabela Siemieniako
Przedstawiciel medyczny:
Region wschodni
e-mail: [email protected]
tel. 600 019 418
Michał Gowik
Przedstawiciel medyczny:
Region południowo-zachodni
e-mail: [email protected]
tel. 606 908 574
Aleksandra Chrząszcz
Przedstawiciel medyczny:
Region południowo-wschodni
e-mail: [email protected]
tel. 600 203 413
Dawid Stachowiak
Przedstawiciel medyczny:
Region zachodni
e-mail: [email protected]
tel. 600 047 150
Michał Baranowski
Specjalista ds. sprzedaży w dziale techniki dentystycznej
e-mail: [email protected]
tel. 694 429 715
Maciej Moskalewicz
Przedstawiciel medyczny: Region północny
e-mail: [email protected]
tel. 600 203 831
Dział Call Centre
Monika Baranowska
Specjalista ds. telefonicznej obsługi klienta
e-mail: [email protected]
tel. 22 597 69 01
Kerr SpofaDental Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Londyńska 27, 03-921 Warszawa
tel. +48 22 597 69 06, fax +48 22 597 69 07
e-mail: [email protected]
Promo_IT_01-2014-last.indd 30
Anna Malinowska
Specjalista ds. telefonicznej obsługi klienta
e-mail: [email protected]
tel. 22 597 69 02
www.kerrhawe.pl
15.01.2014 18:31

Podobne dokumenty

Promocja Polska - Intertech dental

Promocja Polska - Intertech dental Aktywacja dźwiękowa przy użyciu instrumentu dźwiękowego zmniejsza czasowo gęstość kompozytu umożliwiając jego szybkie nałożenie do ubytku i zapewniając doskonałą adaptację materiału do szkliwa i zę...

Bardziej szczegółowo