Ethernet Switch DSF005/DSF008 Installation Guide

Komentarze

Transkrypt

Ethernet Switch DSF005/DSF008 Installation Guide
Easy, Reliable & Secure
Podręcznik instalacji
Przełącznik Ethernet DSF005/DSF008
Znaki towarowe
Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli. Informacje
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Oświadczenia i warunki
W celu ulepszenia konstrukcji, działania lub niezawodności firma On
Networks może bez uprzedzenia wprowadzić zmiany w produkcie opisanym
w niniejszym dokumencie. Firma On Networks nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za skutki wykorzystania lub zastosowania produktów lub
obwodów opisanych w niniejszym dokumencie.
Ten symbol został umieszczony zgodnie z dyrektywą Unii
Europejskiej 2002/96 w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE). Jeśli produkt jest utylizowany na terenie
Unii Europejskiej, powinien on być traktowany i poddany
recyklingowi zgodnie z obowiązującym lokalnie prawem oraz z
zastosowaniem postanowień dyrektywy WEEE.
Zawartość opakowania
Zawartość opakowania:
•
•
•
Przełącznik Ethernet DSF005/DSF008
Zasilacz AC z wyłącznikiem
Podręcznik instalacji (niniejszy dokument)
3
Podłączanie przełącznika i pozostałych urządzeń
1. Połóż przełącznik na płaskiej powierzchni.
2. Dla każdego urządzenia użyj kabla Ethernet, aby podłączyć je
do portu przełącznika.
modem
8-portowy przełącznik
Ethernet DSF008
router
3. Podłącz przewód zasilacza z tyłu przełącznika, a następnie
podłącz zasilacz do źródła zasilania (np. gniazda ściennego lub
listwy zasilającej).
4
4. Włącz wyłącznik zasilacza.
5. Sprawdź, czy wskaźniki LED wskazują na prawidłowe
podłączenie sprzętu.
Zasilanie
Wskaźnik LED Działanie
Zasilanie
• Wł. Włączone zasilanie przełącznika.
• Wył. Brak zasilania.
Porty
• Wł. Do portu jest podłączone urządzenie z
włączonym zasilaniem.
• Miganie. Port jest wykorzystywany.
• Wył. Port nie jest wykorzystywany.
5
Specyfikacja techniczna
Zgodność z normami
• IEEE 802,3u 100BASE-TX Fast Ethernet
• IEEE 802,3i 10BASE-T Ethernet
• IEEE 802,3x Flow Control
Interfejs sieciowy
Złącze RJ-45 dla interfejsu Ethernet 10BASE-T
i 100BASE-TX
Zasilanie
Maks. 12 W i 12 V (wejście 1 A DC)
Zużycie energii
(maks.)
DSF005: 2,7 W
DSF008: 2,7 W
Wymiary
(szer. x dł. x wys.)
DSF005: 116 x 75 x 28 mm (4,6 x 3 x 1,1 cala)
DSF008: 157 x 95 x 32 mm (6,18 x 3,74 x 1,26
cala)
Waga
DSF005: 0,1 kg (0.22 lb.)
DSF008: 0,2 kg (0.44 lb.)
Temperatura otoczenia 0° do 40° C (32° do 104° F)
podczas pracy
Wilgotność otoczenia
podczas pracy
Wilgotność względna 10% do 90%, bez
kondensacji
Zgodność
elektromagnetyczna
FCC, CE, C-Tick
6
Pomoc techniczna
Dziękujemy za wybranie produktu firmy On Networks.
Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie
produktu i użyj go do zarejestrowania urządzenia pod adresem
www.on-networks.com/register. Rejestracja jest wymagana, by
uzyskać dostęp do telefonicznego centrum obsługi.
Pomoc można uzyskać pod adresem
www.on-networks.com/support/products/DSF005/ lub
www.on-networks.com/support/products/DSF008/.
Pełna treść deklaracji zgodności znajduje się pod adresem
www.on-networks.com/doc.
OSTRZEŻENIE: Nie należy kłaść urządzeń na sobie ani umieszczać
ich w ciasnych miejscach, szufladach lub na dywanach. Należy
zadbać o to, żeby urządzenie miało co najmniej 5 cm wolnej
przestrzeni wokół siebie.
Tylko do użytku wewnętrznego na terenie państw UE i Szwajcarii.
7
Wrzesień 2012

Podobne dokumenty