trZY - Alumero

Komentarze

Transkrypt

trZY - Alumero
SOLAr
PL
W
L A I N S TAL
Y D
A
CJ
RNYCH
TEM MO
N
LA
SYS
SO
TA
O
I
Ż
AErOcOMPAcT
1 0 L AT
Najlepsza
ność
I
jonal
G W Funkc
C
AR
OŚ
A N CJA JAK
AEROCOMPACT S
& AEROCOMPACT +
AERODYNAMICZNY SYSTEM MONTAŻOWY DLA DACHÓW PŁASKICH
Firma ALUMErO od lat rozwija i produkuje aerodynamiczne systemy montażowe dla dachów płaskich, tym samym
umoż-liwiając montaż modułów na dachach z małą rezerwą
dodatkowego obciążenia. Wraz z nową generacją produktów
AerocompAct s dla modułów zorientowanych na południe i AerocompAct + o orientacji wschód/zachód, wyznaczamy nowe możliwości montażu na dachach płaskich.
Poprzez optymalizację zastosowanego materiału proponowane systemy należą do nadzwyczaj korzystnych cenowo.
Dodatkowo, mając na uwadze efektywność i optymalne
wykorzystanie środka transportu konstrukcja na 200 kWp
może zostać dostarczona do klienta jednym samochodem
ciężarowym.
MADE IN
NAJWIĘKSZE ZALETY:
+ szybki i łatwy montaż
+ niewielka ilość poszczególnych
komponentów
+ testy w tunelu aerodynamicznym
i obliczenia statyczne
+ montaż bez naruszania pokrycia dachu
+ maty ochronne zapobiegające
przemieszczaniu się konstrukcji
+ odporność na korozję
+ planowanie dostosowane do projektu
wraz z oszacowaniem obciążeń
+ optymalny odpływ wody
NFORMS TO
CO
EUROPE
SUB 2703
wg EN 1090-2:2008+A1:2011
oraz EN 1090-3:2008
IN PrOGrESS
2
ALUmero AerocompAct s
ALUmero AerocompAct +
10°
710
1795
B
300
Aerocompact S Klein
Aerocompact s
2
15°
1
300
Wersja MAŁA
950
2
300
A
90
90
Aerocompact+
Groß
2016
0
- 102
300
200
120
020
950 - 1
D
Wersja DUŻA
710
1795
4
10°
15°
GŁÓWNE KOMPONENTY
3
ca.235
D
B
1
4
ca. 325
TYLKO TRZY
3
590
Aerocompact S Groß
1486
A
120
40
770 - 8
C
10°
770
200
aerocompact
200
2373
Aerocompact
+
Aerocompact+ Klein
- 840
ca. 280
C
200
ca.205
300
ca.235
ca.
15°
B
120
020
950 - 1
B
300
200
2373
200
200
E
Aerocompact S Klein
E
Aerocompact+ Klein
Uwagi/Bemergungen:
F
Rysunek zatwierdził/
Zeichnung freigegeben:
Nr rys./Zg.-Nr.:
Data/Datum:
Waga/Gewicht:
Wykończenie/Bearbeintung:
0,033 kg/Stk
05.06.2013
10 kg/m²
min. rezerwa obciążenia dachu*:
Tel. + 48-32-346-17-60
ul.Kluczborska 29
41-508 Chorzów
e-mail:[email protected]
A4
Indeks/index:
Wersję elektroniczną sporządził/
Elektronische Form erstellt von:
A
Materiał/Material:
590
120
C
Format/Format:
800300
Mittelkemme zur Schnellmontage
15°
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
300
Nazwa rysunku/Benennung:
7
Uwagi/Bemergungen:
ca.205
770
Dürnberger
0
70 - 84
F
Skala/Maßstab:
EN AW 6060/T5
1:50
90
Rysunek zatwierdził/
Zeichnung freigegeben:
Data/Datum:
1486
300
Dürnberger
10°
Wersję elektroniczną sporządził/
Elektronische Form erstellt von:
- 840
ca. 280
C
Tel. + 48-32-346-17-60
ul.Kluczborska 29
41-508 Chorzów
e-mail:[email protected]
90
800300
Nr rys./Zg.-Nr.:
2016
200Format/Format:
A4
Indeks/index:
Nazwa rysunku/Benennung:
AC+ Abmessungen
15kg/m²
Waga/Gewicht:
B
Materiał/Material:
Wykończenie/Bearbeintung:
Skala/Maßstab:
1:50
14.03.2014
D
min. wielkość systemu: 2 rzędy po 3 moduły
D
2 rzędy po 4 moduły
Strefa brzegowa dachu:
obszar dachu F i G nie może być użyty
obszar dachu F i G może być użyty opcjonalnie
(minimalna odległość od brzegu 550 mm)
*) rzeczywiste wymagane obciążenie jest obliczane indywidualnie dla projektu i zależy od lokalnie występującego obciążenia śniegiem
E
E
SPECYFIKACJA OGÓLNA
Uwagi/Bemergungen:
Tel. + 48-32-346-17-60
ul.Kluczborska 29
41-508 Chorzów
e-mail:[email protected]
Uwagi/Bemergungen:
Materiał konstrukcji montażowej:elementy główne: aluminium EN AW 5754, akcesoria: stal nierdzewna A2-70 i aluminium EN AW 6063
Tel. + 48-32-346-17-60
ul.Kluczborska 29
41-508 Chorzów
e-mail:[email protected]
Wersja standardowa:
F
Wersja Alpine (górska):
do 2,4 kN/m² maksymalnego łącznego obciąż enie wiatrem i śniegiem
Wersję elektroniczną sporządził/
Elektronische Form erstellt von:
Nr rys./Zg.-Nr.:
Dürnberger
Rysunek zatwierdził/
Zeichnung freigegeben:
Data/Datum:
Format/Format:
800300
A4
Nazwa rysunku/Benennung:
Mittelkemme zur Schnellmontage
Indeks/index:
A
do 5,4 kN/m² maksymalnego łącznego obciąż enie wiatrem i śniegiem
Waga/Gewicht:
05.06.2013
Wykończenie/Bearbeintung:
0,033 kg/Stk
Materiał/Material:
EN AW 6060/T5
Wersję elektroniczną sporządził/
Elektronische Form erstellt von:
F
Dürnberger
Rysunek zatwierdził/
Zeichnung freigegeben:
Data/Datum:
14.03.2014
Nr rys./Zg.-Nr.:
800300
Nazwa rysunku/Benennung:
AC+ Abmessungen
Waga/Gewicht:
Wykończenie/Bearbeintung:
Materiał/Material:
Format/Format:
A4
Indeks/index:
B
Skala/Maßstab:
1:50
Skala/Maßstab:
1:50
Dla modułów o wymiarach:
wersja mała: 770 – 840 mm × 1570 – 1615 mm
wersja duża: 950 – 1020 mm × 1630 – 1675 mm
Maksymalne nachylenie dachu:
5°
Maksymalne wysokość budynku:
25 m
Mocowanie modułów:
zaciski mocujące na krótszym boku modułu
Wyposażenie:
zaciski z płytką uziemiającą dla wyrównania potencjałów
3
W
L A I N S TAL
Y D
A
CJ
RNYCH
TEM MO
N
LA
SYS
300
3
.
ca
0
260
SO
TA
O
I
Ż
LANDScAPE 2.1
1 0 L AT
Najlepsza
ność
I
jonal
G W Funkc
C
AR
OŚ
A N CJA JAK
LANDSCAPE 2.1
NAZIEMNY SYSTEM MONTAŻOWY
MADE IN
EUROPE
wg EN 1090-2:2008+A1:2011
oraz EN 1090-3:2008
IN PrOGrESS
4
NAJWIĘKSZE ZALETY:
+ optymalne dopasowanie do terenu poprzez
łatwość regulacji
+ efektywne wykorzystanie materiału
+ szybki i łatwy montaż
+ niewielka ilość pojedynczych komponentów
+ planowanie i obliczenia statyczne dla każdego
projektu
+ brak konieczności uszczelniania powierzchni
gruntu
+ długa żywotność dzięki najwyższej jakości
komponentom
+ odporność na korozję
+ łatwa pielęgnacja terenu i możliwość spasania
+ całkowicie nadające się do recyklingu
ca. 1750
20°
Naziemy system montażowy LANDscApe 2.1 firmy
ALUMErO poprzez zręczne połączenie wysokiej jakości komponentów stalowych i innowacyjnych elementów aluminiowych w optymalny sposób wychodzi naprzeciw Państwa wymaganiom. Podobnie jak
w przypadku pozostałych produktów ALUMErO łatwość montażu jest i tym razem naszą podstawową
zasadą. Wstępnie zmontowane elementy do szybca. 1800
kiego montażu zdecydowanie sprzyjają skróceniu
czasu realizacji. Dzięki użyciu standardowych komponentów, różnorodne konfiguracje stołów mogą
być realizowane od ręki. Poza tym, prosta regulacja
umożliwia w łatwy sposób dostosować każdy stół do
lokalnych warunków terenu. W ten sposób Państwa
park fotowoltaiczny jest zawsze optymalnie umiejscowiony, nawet na trudnym terenie.
ALUmero LANDscApe 2.1
Stah-Stahl version 2.PDF
1
13.06.13
14:59
1
2
LANDScAPE 2.1
3
4
A
0
330
ca.
0
260
bis 25.000
B
20°
ca. 700
Klemy jako zmontowane podzespoły
C
ca. 1750
ca. 1800
ca. 2400
przykład
przykład
D
Aluminiowe profile montażowe, dobierane
zależnie od obciążenia wiatrem i śniegiem
E
Uwagi/Bemergungen:
Tel. + 48-32-346-17-60
ul.Kluczborska 29
41-508 Chorzów
e-mail:[email protected]
Wersję elektroniczną sporządził/
Elektronische Form erstellt von:
F
Łącznik profili z zabezpieczeniem
przed przesuwaniem
mgr inż. Radosław Gajos
Rysunek zatwierdził/
Zeichnung freigegeben:
Data/Datum:
mgr inż. Mirosław Domagalski
Waga/Gewicht:
Nr rys./Zg.-Nr.:
A4
Mittelkemme zur Schnellmontage
Wykończenie/Bearbeintung:
0,033 kg/Stk
10.06.2013
Format/Format:
800300
Nazwa rysunku/Benennung:
Materiał/Material:
EN AW 6060/T5
Indeks/index:
A
Skala/Maßstab:
1:1
podstawa stalowa
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
OBERFLÄCHENGÜTE:
Układ stołu:
2 moduły pionowo, jeden nad drugim
Nachylenie stołu:
19 ° - 35 °
Maßstab X:X
ÄNDERUNG
XXXXX
Systematic Solutions GmbH
NAME
GEZEICHNET
SIGNATUR
DATUM
BENENNUNG:
Kühlprofil AKASOL
Dürnberger
GEPRÜFT
GENEHMIGT
Długość stołu:
do 25 m
Głebokość wbicia słupów podstawy:
standardowo 1750 mm, względnie według wytycznych klienta
Wysokość dolnej krawędzi od ziemi:
zmienne
rozstaw między słupami podstawy:
wyliczany indywidualnie dla projektu - zależny od lokalnych wskaźników obciążenia wiatrem i śniegiem
Profil montażowy:
dobierany indywidualnie dla projektu - zależnie od lokalnych wskaźników obciążenia wiatrem i śniegiem
Materiał podstawy:
stal ocynkowana
Materiał profili i klem:
aluminium eN AW 6063 / t66
Materiał elementów złącznych:
stal nierdzewna A2-70
Opcjonalne akcesoria:
zacisk do uziemienia, opaskin kablowe, płytki uziemiające do wyrównania potencjałów, przewód uziemiający
klemy do wszystkich typów modułów
PRODUKTION
QUALITÄT
WERKSTOFF:
ZEICHNUNGSNR.
EN AW-6060
GEWICHT:
MASSSTAB
XXX
A3
Algemeintoleranz nach DIN ISO 2768-m
5
SOLAr.PrO.TOOL
SOLAR.PRO.TOOL
SZYBKIE I PEWNE PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI SOLARNYCH
Program solar.pro.tool umożliwia planowanie oraz
projektowanie konstrukcji solarnych w szybki i prosty
sposób. Po zapisaniu każdego projektu program generuje plan modułów wraz z symulacją zacienienia,
rysunek konstrukcji z możliwością obróbki w programie cAD, listę materiałów, którą możemy dowolnie
modyfikować oraz raport projektu.
Wyniki opierają się na wyliczeniach statycznych oraz
normach obliczeniowych przypisanych wybranemu
systemowi mocowania ALUMErO.
Z narzędziem solar.pro.tool projektowanie
i wykonywanie obliczeń dla podkonstrukcji
solarnych jest dziecinnie proste.
6
NAJWIĘKSZE ZALETY:
+ Szybkie i łatwe projektowanie i planowanie
+ Obliczenia statyczne bazujące na normach EN
+ Analiza zacienienia
+ centralne zarządzanie projektem
+ Pewność planowania
+ Uproszczone zdobywanie informacji
i minimalizacja błędów
+ Dokumentacja i plan montażu dla każdego projektu
+ Lista niezbędnych materiałów dla
indywidualnych projektów
SOLAr.PrO.TOOL
PLANOWANIE W 8 KROKACH
1
Dane projektu
3
Powierzchnie
zakłócające
5
Konstrukcja
7
Statyka
2
Dane dachu
4
Moduły PV
6
Plan cAD
8
Wykaz materiałów
+ SZYBKO
+ WYDAJNIE
+ PEWNIE
7
W
L A I N S TAL
Y D
A
CJ
RNYCH
TEM MO
N
LA
SYS
SO
TA
O
I
Ż
SYSTEM DAcHOWY AS 2.1
1 0 L AT
Najlepsza
ność
I
jonal
G W Funkc
C
AR
OŚ
A N CJA JAK
DACHY SKOŚNE-SYSTEM AS 2.1
PROGRAM DOSTAWY
+ wewnętrzne biuro planowania i konstrukcji
+ kompetentni i odpowiedzialni pracownicy
+ aluminiowe profile montażowe także według projektu klienta
+ profesjonalna obróbka mechaniczna
+ produkcja komponentów i kompletne konfekcjonowanie w jednym miejscu
+ system montażowy na dachy i instalacje wolnostojące
+ zaciski do modułów bezramowych i z ramką aluminiową
+ indywidualne rozwiązania-od projektu po wykonanie
+ krótkie terminy realizacji
+ terminowa dostawa i elastyczne rozwiązania logistyczne
ALUMErO poleca oprogramowanie Solar.Pro.Tool do projektowania systemu
montażowego AS 2.1 Program umożliwia tworzenie raportów obejmujących
obliczenia statyczne oraz wykaz potrzebnych materiałów dla każdego projektu.
Odpowiedzi na wszelkie pytania udziela profesjonalny zespół ALUMErO.
Nasi kompetentni inżynierowie i technicy chętnie służą Państwu pomocą.
MADE IN
EUROPE
wg EN 1090-2:2008+A1:2011
oraz EN 1090-3:2008
8
IN PrOGrESS
SYSTEM DAcHOWY AS 2.1
Profile
Nr artykułu: 605455
Numer produktu: 802100-42
Nr artykułu: 600764
Numer produktu: 802100-62
Nr artykułu: 600788
Numer produktu: 802102-62
Profil montażowy 45
L=4.200mm (-0/+10mm)
Wymiary: 32 x 45 x 6200 mm
1x kanał montażowy pod nakrętkę młoteczkową M8
1x kanał montażowy pod śrubę młoteczkową M8 lub M10
Profil montażowy 45
L=6.200mm (-0/+10mm)
Wymiary: 32 x 45 x 6200 mm
1x kanał montażowy pod nakrętkę młoteczkową M8
1x kanał montażowy pod śrubę młoteczkową M8 lub M10
Profil montażowy 65
L=6.200mm (-0/+10mm)
Wymiary: 40 x 65 x 6200 mm
1x kanał montażowy pod nakrętkę młoteczkową M8
1x kanał montażowy pod śrubę młoteczkową M8 lub M10
rysunek numer:
powierzchnia:
802100-42 A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
Wx, Wy:
EN AW 6063 / T66
0,816 kg/m
rysunek numer:
powierzchnia:
802100-62 A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
Wx, Wy:
EN AW 6063 / T66
0,816 kg/m
rysunek numer:
powierzchnia:
802102-62 A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
Wx, Wy:
EN AW 6063 / T66
1,216 kg/m
3007 mm³, 1972 mm³
3007 mm³, 1972 mm³
7795 mm³, 3922 mm³
9
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Profile
Nr artykułu: 600795
Numer produktu: 802103-62
Nr artykułu: 605462
Numer produktu: 802104-62
Nr artykułu: 600771
Numer produktu: 802190-62
10
10
Profil montażowy 95
L=6.200mm (-0/+10mm)
Wymiary: 62 x 95 x 6200 mm
1x kanał montażowy pod nakrętkę młoteczkową M8
1x kanał montażowy pod śrubę młoteczkową M8 lub M10
Profil montażowy 80
L=6.200mm (-0/+10mm)
Wymiary: 50 x 80 x 6200 mm
1x kanał montażowy pod nakrętkę młoteczkową M8
1x kanał montażowy pod śrubę młoteczkową M8 lub M10
Profil montażowy 45 czarny
L=6.200mm (-0/+10mm)
Powierzchnia anodowana na kolor czarny
Wymiary: 32 x 45 x 6200 mm
1x kanał montażowy pod nakrętkę młoteczkową M8
1x kanał montażowy pod śrubę młoteczkową M8 lub M10
rysunek numer:
powierzchnia:
802103-62 A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
Wx, Wy:
EN AW 6063 / T66
1,655 kg/m
rysunek numer:
powierzchnia:
802104-62 A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
Wx, Wy:
EN AW 6063 / T66
1,437 kg/m
rysunek numer:
powierzchnia:
802190-62 A
anodowana E6/C35
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
Wx, Wy:
EN AW 6063 / T66
0,816 kg/m
16700 mm³, 9830 mm³
11797 mm³, 5943 mm³
3007 mm³, 1972 mm³
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Elementy łączące
Nr artykułu: 600368
Numer produktu: 802150
Łącznik profili 45
Długość 270mm
Wymiary: 22,3 x 22 x 270 mm
rysunek numer:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
802150 A
EN AW 6063 / T66
0,075 kg/szt.
10 szt.
Nr artykułu: 600399
Numer produktu: 802152
Łącznik profili 65
Długość 400mm
Wymiary 30, x 58,3 x 400mm
rysunek numer:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
802152 B
EN AW 6063 / T66
0,220 kg/szt.
10 szt.
Nr artykułu: 600405
Numer produktu: 802153
Łącznik profili 95
Długość 400mm
Wymiary 51,1 x 91,3 x 400 mm
rysunek numer:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
802153 B
EN AW 6063 / T66
0,453 kg/szt.
10 szt.
Nr artykułu: 605332
Numer produktu: 802154
Łącznik profili 80
Długość 400mm
Wymiary: 39,1 x 76,3 x 400 mm
rysunek numer:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
802154 A
EN AW 6063 / T66
0,345 kg/szt.
10 szt.
11
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Elementy łączące
Nr artykułu: 600290
Numer produktu: 802200
Łącznik krzyżowy 2.1
Do profili montażowych 45 oraz 65
rysunek numer:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
802200 A
EN AW 6063 / T66
0,092 kg/szt.
20 szt.
Płytka uziemiająca do zacisków środkowych
L=66 mm; B= 35 mm
Dla wyrównania potencjału;
Do zacisków środkowych o dl.=50mm i szerokości=20mm
rysunek numer:
powierzchnia:
800301P A
surowa
materiał:
1.4301 waga:
jednostka opakowania:
Stal nierdzewna
0,300 kg/100 szt.
100 szt.
Zacisk środkowy - komplet 31-33
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Dla wysokości ramki 31-33 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802301-31V A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,046 kg/szt.
50 szt.
Zacisk środkowy - komplet 34-38
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Dla wysokości ramki 34-38 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802301-34V A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,048 kg/szt.
50 szt.
Zaciski
Nr artykułu: 600627
Numer produktu: 800301P
Nr artykułu: 600412
Numer produktu: 802301-31V
Nr artykułu: 600306
Numer produktu: 802301-34V
12
12
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Zaciski
Nr artykułu: 600221
Numer produktu: 802301-40V
Nr artykułu: 600269
Numer produktu: 802301-45V
Nr artykułu: 600313
Numer produktu: 802301-50V
Nr artykułu: 604564
Numer produktu: 802301C
Zacisk środkowy - komplet 40-43
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Dla wysokości ramki 40-43 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802301-40V A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,050 kg/szt.
50 szt.
Zacisk środkowy - komplet 45-46
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Dla wysokości ramki 45-46 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802301-45V A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,052 kg/szt.
50 szt.
Zacisk środkowy - komplet 47-50
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Dla wysokości ramki 47-50 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802301-50V A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,054 kg/szt.
50 szt.
Zacisk środkowy Click 2.1
L=50 mm
Z funkcja otwarcia, z elementem połączeniowym typu Click
Dla wysokości ramki 35-50 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802301C A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,058 kg/szt.
13
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Zaciski
Nr artykułu: 600474
Numer produktu: 802304-31V
Nr artykułu: 600467
Numer produktu: 802304-34V
Nr artykułu: 600320
Numer produktu: 802304-35V
Nr artykułu: 600450
Numer produktu: 802304-36V
14
14
Zacisk końcowy - komplet 31
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Dla wysokości ramki 31 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802304-31V A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,046 kg/szt.
20 szt.
Zacisk końcowy – komplet 34
L=50mm
Z funkcją otwarcia
Dla wysokości ramki 34 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802304-34V A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,048 kg/szt.
20 szt.
Zacisk końcowy - komplet 35
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Dla wysokości ramki 35 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802304-35V A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,048 kg/szt.
20 szt.
Zacisk końcowy - komplet 36
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Dla wysokości ramki 36 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802304-36V A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,049 kg/szt.
20 szt.
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Zaciski
Nr artykułu: 600443
Numer produktu: 802304-38V
Nr artykułu: 600238
Numer produktu: 802304-40V
Nr artykułu: 600276
Numer produktu: 802304-42V
Nr artykułu: 600436
Numer produktu: 802304-43V
Zacisk końcowy - komplet 38
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Dla wysokości ramki 38 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802304-38V A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,050 kg/szt.
20 szt.
Zacisk końcowy - komplet 40
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Dla wysokości ramki 40 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802304-40V A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,051 kg/szt.
20 szt.
Zacisk końcowy - komplet 42
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Dla wysokości ramki 42 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802304-42V A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,051 kg/szt.
20 szt.
Zacisk końcowy - komplet 43
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Dla wysokości ramki 43 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802304-43V A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,052 kg/szt.
20 szt.
15
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Zaciski
Nr artykułu: 600351
Numer produktu: 802304-45V
Nr artykułu: 600429
Numer produktu: 802304-46V
Nr artykułu: 600252
Numer produktu: 802304-50V
Nr artykułu: 600566
Numer produktu: 802391-34V
16
16
Zacisk końcowy - komplet 45
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Dla wysokości ramki 45 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802304-45V A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,052 kg/szt.
20 szt.
Zacisk końcowy - komplet 46
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Dla wysokości ramki 46 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802304-46V A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,053 kg/szt.
20 szt.
Zacisk końcowy - komplet 50
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Dla wysokości ramki 50 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802304-50V A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,054 kg/szt.
20 szt.
Zacisk środkowy - komplet 34-38 czarny
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Powierzchnia anodowana na kolor czarny
Dla wysokości ramki 34-38 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802391-34V A
anodowana E6/C35
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,048 kg/szt.
50 szt.
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Zaciski
Nr artykułu: 600634
Numer produktu: 802391-40V
Nr artykułu: 600573
Numer produktu: 802391-45V
Nr artykułu: 600580
Numer produktu: 802391-50V
Zacisk środkowy - komplet 40-43 czarny
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Powierzchnia anodowana na kolor czarny
Dla wysokości ramki 47-50 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802391-40V A
anodowana E6/C35
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,050 kg/szt.
50 szt.
Zacisk środkowy - komplet 45-46 czarny
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Powierzchnia anodowana na kolor czarny
Dla wysokości ramki 45-46 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802391-45V A
anodowana E6/C35
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,052 kg/szt.
50 szt.
Zacisk środkowy - komplet 47-50 czarny
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Powierzchnia anodowana na kolor czarny
Dla wysokości ramki 47-50 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802391-50V A
anodowana E6/C35
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,054 kg/szt.
50 szt.
17
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Zaciski
Nr artykułu: 600542
Numer produktu: 802394-35V
Nr artykułu: 600597
Numer produktu: 802394-40V
Nr artykułu: 600603
Numer produktu: 802394-45V
18
18
Zacisk końcowy - komplet 35 czarny
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Powierzchnia anodowana na kolor czarny
Dla wysokości ramki 35 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802394-35V A
anodowana E6/C35
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,048 kg/szt.
20 szt.
Zacisk końcowy - komplet 40 czarny
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Powierzchnia anodowana na kolor czarny
Dla wysokości ramki 40 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802394-40V A
anodowana E6/C35
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,051 kg/szt.
20 szt.
Zacisk końcowy - komplet 45 czarny
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Powierzchnia anodowana na kolor czarny
Dla wysokości ramki 45 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802394-45V A
anodowana E6/C35
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,052 kg/szt.
20 szt.
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Zaciski
Nr artykułu: 600610
Numer produktu: 802394-50V
Zacisk końcowy - komplet 50 czarny
L=50mm
Z funkcja otwarcia
Powierzchnia anodowana na kolor czarny
Dla wysokości ramki 50 mm
Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8
rysunek numer:
powierzchnia:
802394-50V A
anodowana E6/C35
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,054 kg/szt.
20 szt.
Zacisk środkowy SECURITAS 6.8
L=70mm
Do modułów Calyxo 6.9
Do modułów First Solar 6.8
Do innych modułów o grubości 6.8 - 6.9 mm
rysunek numer:
powierzchnia:
800311 A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; EPDM
0,070 kg/szt.
210 szt.
Zacisk końcowy SECURITAS 6.8
L=70mm
Do modułów Calyxo 6.9
Do modułów First Solar 6.8
Do innych modułów o grubości 6.8 - 6.9 mm
rysunek numer:
powierzchnia:
800312 A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; EPDM
0,038 kg/szt.
470 szt.
Zaciski do modułów bezramowych
Nr artykułu: 600061
Numer produktu: 800311
Nr artykułu: 600078
Numer produktu: 800312
19
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Zaciski do modułów bezramowych
Nr artykułu: 600023
Numer produktu: 800323
Nr artykułu: 600047
Numer produktu: 800323
Nr artykułu: 600894
Numer produktu: 800323
Nr artykułu: 604540
Numer produktu: 800323
20
20
Zacisk środkowy CLICK 6.8
L=100mm
Do modułów Calyxo 6.9
Do modułów First Solar 6.8
Do innych modułów o grubości 6.8 - 6.9 mm
rysunek numer:
powierzchnia:
800323 A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; EPDM
0,109 kg/szt.
120 szt.
Zacisk środkowy CLICK 6.8
L=80mm
Do modułów First Solar 6.8
Do innych modułów o grubości 6.8 - 6.9 mm
rysunek numer:
powierzchnia:
800323 A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; EPDM
0,086 kg/szt.
140 szt.
Zacisk środkowy CLICK 6.8
L=200mm
Do modułów o grubości 6.8 - 8.0 mm
rysunek numer:
powierzchnia:
800323 A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; EPDM
0,218 kg/szt.
60 szt.
Zacisk środkowy CLICK 5.0
L=100mm
Do modułów o grubości 5.0 - 6.2 mm
rysunek numer:
powierzchnia:
800323
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; EPDM
0,109 kg/szt.
120 szt.
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Zaciski do modułów bezramowych
Nr artykułu: 600085
Numer produktu: 800323
Nr artykułu: 603611
Numer produktu: 800323
Nr artykułu: 605363
Numer produktu: 800323
Nr artykułu: 605370
Numer produktu: 800323
Zacisk środkowy CLICK 6.8
L=120mm
Do modułów Solibro/Hanergy SL2
Do innych modułów o grubości 6.8 - 6.9 mm
rysunek numer:
powierzchnia:
800323 A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; EPDM
0,130 kg/szt.
100 szt.
Zacisk środkowy CLICK SHARP
L=200mm
Do modułów SHARP
rysunek numer:
powierzchnia:
800323 B
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; EPDM
0,218 kg/szt.
60 szt.
Zacisk środkowy CLICK 3.0
L=100mm
Do modułów o grubości 3.0 - 4.2 mm
rysunek numer:
powierzchnia:
800323 A
surowy
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; EPDM
0,109 kg/szt.
120 szt.
Zacisk środkowy CLICK Hanwha Q CELLS
L=100mm
Do modułów Hanwha Q CELLS
rysunek numer:
powierzchnia:
800323
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; Silikon
0,109 kg/szt.
120 szt.
21
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Zaciski do modułów bezramowych
Nr artykułu:
Numer produktu: 800323
Nr artykułu: 600030
Numer produktu: 800324
Nr artykułu: 600054
Numer produktu: 800324
Nr artykułu: 600092
Numer produktu: 800324
22
22
Zacisk środkowy CLICK
rysunek numer:
powierzchnia:
800323
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; EPDM/Silikon
Zacisk końcowy CLICK 6.8
L=100mm
Do modułów Calyxo 6.9
Do modułów First Solar 6.8
Do innych modułów o grubości 6.8 - 6.9 mm
rysunek numer:
powierzchnia:
800324 A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; EPDM
0,084 kg/szt.
180 szt.
Zacisk końcowy CLICK 6.8
L=80mm
Do modułów FirstSolar 6.8
Do innych modułów o grubości 6.8 - 6.9 mm
rysunek numer:
powierzchnia:
800324 A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; EPDM
0,067 kg/szt.
220 szt.
Zacisk końcowy CLICK 6.8
L=200mm
Do modułów o grubości 6.8 - 6.9 mm
rysunek numer:
powierzchnia:
800324 A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; EPDM
0,168 kg/szt.
90 szt.
Inne długości, powierzchnie, grubości modułów,
indywidualnie przygotowane zestawy zawierające śruby i
nakrętki jak również inne jednostki opakowaniowe na
zapytanie.
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Zaciski do modułów bezramowych
Nr artykułu: 604557
Numer produktu: 800324
Nr artykułu: 600108
Numer produktu: 800324
Nr artykułu: 603628
Numer produktu: 800324
Nr artykułu: 604380
Numer produktu: 800324
Zacisk końcowy CLICK 5.0
L=100mm
Do modułów o grubości 5.0 - 6.2 mm
rysunek numer:
powierzchnia:
800324
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; EPDM
0,084 kg/szt.
180 szt.
Zacisk końcowy CLICK 6.8
L=120mm
Do modułów Solibro/ Hanergy SL2
Do innych modułów o grubości 6.8 - 6.9 mm
rysunek numer:
powierzchnia:
800324 A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66, EPDM
0,101 kg/szt.
180 szt.
Zacisk końcowy CLICK SHARP
L=200mm
Do modułów SHARP
rysunek numer:
powierzchnia:
800324 B
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66, EPDM
0,168 kg/szt.
90 szt.
Zacisk końcowy CLICK 3.0
L=100 mm
Do modułów o grubości 3.0 - 4.2 mm
rysunek numer:
powierzchnia:
800324 A
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; EPDM
0,084 kg/szt.
180 szt.
23
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Zaciski do modułów bezramowych
Nr artykułu: 605356
Numer produktu: 800324
Nr artykułu:
Numer produktu: 800324
Zacisk końcowy CLICK Hanwha Q CELLS
L=100mm
Do modułów Hanwha Q CELLS
rysunek numer:
powierzchnia:
800324
surowa
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; Silikon
0,084 kg/szt.
180 szt.
Zacisk końcowy CLICK
rysunek numer:
powierzchnia:
800324
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
EN AW 6063 / T66; EPDM/Silikon
Inne długości, powierzchnie, grubości modułów,
indywidualnie przygotowane zestawy zawierające śruby i
nakrętki jak również inne jednostki opakowaniowe na
zapytanie
Haki dachowe
24
24
Nr artykułu: 600122
Numer produktu: 800423
Hak dachowy Schiefer
Uchwyt: 30 x 5
rysunek numer:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
800423 A
Stal nierdzewna 1.4301
0,391 kg/szt.
Nr artykułu: 600115
Numer produktu: 800425
Hak dachowy Biberschwanz
Uchwyt: 30 x 5
Montować łącznie z dachówką stalową (800666).
rysunek numer:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
800425 A
Stal nierdzewna 1.4301
0,520 kg/szt.
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Haki dachowe
Nr artykułu: 600757
Numer produktu: 800666
Dachówka stalowa Biber
Powlekana Zn-Mg
Do montażu haków (800425).
rysunek numer:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
800666
Blacha stalowa
0,500 kg/szt.
65 szt.
Nr artykułu: 600375
Numer produktu: 802400
Hak dachowy standard 35 x 6 - szybki montaż
Płytka: 150x50x5; uchwyt: 35x6
rysunek numer:
materiał:
802400 B
Stal nierdzewna 1.4301; EN AW 6063 / T66
waga:
jednostka opakowania:
0,826 kg/szt.
10 szt./karton; 400 szt./paleta
Nr artykułu: 600481
Numer produktu: 802401
Hak dachowy z regulacja DV 30 x 6 – szybki montaż
Płytka: 140x56x5; uchwyt: 30x6; kątownik: 70x60x5
3 punkty regulacji
rysunek numer:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
802401 B
Stal nierdzewna 1.4301; EN AW 6063 / T66
1,061 kg/szt.
10 szt./karton; 400 szt./paleta
Nr artykułu: 600283
Numer produktu: 802402
Hak dachowy SL 35 x 8 – szybki montaż
Płytka: 150x80x5; uchwyt: 35x8
rysunek numer:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
802402 C
Stal nierdzewna 1.4301; EN AW 6063 / T66
1,234 kg/szt.
10 szt./karton; 240 szt./paleta
25
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Haki dachowe
Nr artykułu: 600818
Numer produktu: 802406
Hak dachowy 40 x 10 – szybki montaż
Płytka: 157x80x5; uchwyt: 40x10
rysunek numer:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
802406 B
Stal nierdzewna 1.4301; EN AW 6063 / T66
1,647 kg/szt.
10 szt./karton; 240 szt./paleta
Nr artykułu: 603598
Numer produktu: 802407
Hak dachowy z regulacja 35x8 - szybki montaż
Płytka: 150x80x5; uchwyt: 35x8
rysunek numer:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
802407 B
Stal nierdzewna 1.4301; EN AW 6063 / T66
1,400 kg/szt.
10 szt./karton; 240 szt./paleta
Nr artykułu: 605349
Numer produktu: 802413
Hak dachowy AL13
rysunek numer:
materiał:
802413 A
EN AW 6063 / T66; A2-70
waga :
jednostka opakowania:
0,714 kg/szt.
rysunek numer:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
802605 A
Stal nierdzewna 1.4301
0,071 kg/szt.
Nr artykułu: 605479
Numer produktu: 802605
26
26
Do profili 45
3 punkty regulacji
Podkładka 2mm
Do montowania haków dachowych z systemu AS 2.1
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Haki dachowe
Nr artykułu: 605486
Numer produktu: 802606
Podkładka 3mm
Do montowania haków dachowych z systemu AS 2.1
rysunek numer:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
802606 A
Stal nierdzewna 1.4301
0,107 kg/szt.
rysunek numer:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
800459 A
Stal nierdzewna 1.4301, EPDM
98,000 kg/100 szt.
rysunek numer:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
800462-10 A
EN AW 6063 / T66
0,116 kg/szt.
rysunek numer:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
800462-12 A
EN AW 6063 / T66
0,116 kg/szt.
Mocowania do dachów z blachy falistej
Nr artykułu: 600146
Numer produktu: 800459
Śruba dokrokwiowa
Nr artykułu: 600344
Numer produktu: 800462-10
Płytka do szybkiego montażu 2.1
Nr artykułu: 600511
Numer produktu: 800462-12
Płytka do szybkiego montażu 2.1
Mocowanie A2 JZ3-SB-8,0 x 100/50 FZD, bez płytki montażowej
Dla śrub M10
Dla śrub M12
27
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Mocowania do dachów z pokryciem falistym
Nr artykułu: 600498
Śruba dokrokwiowa 2.1
rysunek numer:
802403 A
Numer produktu: 802403
M10 x 200
materiał:
A2-70; EN AW 6063 / T66; EPDM
Komplet zawierający 3 nakrętki z kołnierzem, uszczelkę praz płytkę do szybkiego montażu 2.1
waga:
22,800 kg/100 szt.
Uwaga: Minimalna głębokość wkręcenia 60 mm !
jednostka opakowania:
20 szt./karton; 1000 szt./paleta
Nr artykułu: 600337
Śruba dokrokwiowa 2.1
rysunek numer:
802404 A
Numer produktu: 802404
M12 x 300
materiał:
A2-70; EN AW 6063 / T66; EPDM
Komplet zawierający 3 nakrętki z kołnierzem, uszczelkę praz płytkę do szybkiego montażu 2.1
waga:
35,400 kg/100 szt.
Uwaga: Minimalna głębokość wkręcenia 80 mm!
jednostka opakowania:
20 szt./karton; 1000 szt./paleta
Nr artykułu: 600641
Śruba dokrokwiowa 2.1
rysunek numer:
802405 A
Numer produktu: 802405
M12 x 200
materiał:
A2-70; EN AW 6063 / T66; EPDM
Komplet zawierający 3 nakrętki z kołnierzem, uszczelkę praz płytkę do szybkiego montażu 2.1
waga:
28,300 kg/100 szt.
Uwaga: Minimalna głębokość wkręcenia 80 mm!
jednostka opakowania:
20 szt./karton; 1000 szt./paleta
Śruba dokrokwiowa / inne mocowania
rysunek numer:
802499
Nr artykułu:
Numer produktu: 802499
materiał:
Na zapytanie
waga:
jednostka opakowania:
28
28
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Mocowania do dachów z blachy
Nr artykułu: 600184
Numer produktu: 800435
Nr artykułu: 600177
Numer produktu: 800436
Nr artykułu: 604236
Numer produktu: 802440
Zacisk Kalzip
Zacisk do blachy na felc (rąbek)
Nośność oraz odkształcanie się zacisku i jego polaczeń z konstrukcja dachu nie zostały uwzględnione w
obliczeniach i powinny być sprawdzone przez inwestora.
Mostek trapezowy 2.1
Długość 400mm
Zestaw zawiera gumę EPDM oraz 4 wkręty samowiercące z uszczelka.
Do blachy trapezowej o rozstawie fali 100 - 333 mm.
Nr artykułu: 603949
Numer produktu: 802445
Mostek Trapezowy Plus
Długość: 400mm
Zestaw zawiera gumę EPDM oraz 4 wkręty samowiercące z uszczelka.
Do blachy trapezowej o rozstawie fali 100 - 333 mm.
rysunek numer:
materiał:
800435 A
Stal nierdzewna 1.4301
waga:
jednostka opakowania:
0,130 kg/szt.
rysunek numer:
materiał:
800436 A
Stal nierdzewna 1.4301
waga:
jednostka opakowania:
0,347 kg/szt.
rysunek numer:
materiał:
802440 A
EN AW 6063 / T66; EPDM
waga:
jednostka opakowania:
0,269 kg/szt.
rysunek numer:
materiał:
802445 A
EN AW 6063 / T66; EPDM
waga:
jednostka opakowania:
0,359 kg/szt.
29
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Mocowania do dachów z blachy
Nr artykułu: 603956
Numer produktu: 802446
Nr artykułu: 603963
Numer produktu: 802447
Nr artykułu: 603970
Numer produktu: 802448
Wspornik czołowy Plus
Długość: 100mm
rysunek numer:
materiał:
802446 A
EN AW 6063 / T66; EPDM
Do montażu z mostkiem trapezowym Plus (802445)
waga:
jednostka opakowania:
0,082 kg/szt.
Wspornik tylny Plus
Długość 100mm
rysunek numer:
materiał:
802447 A
EN AW 6063 / T66; EPDM
Do montażu z mostkiem trapezowym Plus (802445)
waga:
jednostka opakowania:
0,152 kg/szt.
Zestaw zabezpieczający Plus
rysunek numer:
materiał:
802448 A
A2-70
waga:
jednostka opakowania:
0,025 kg/szt.
rysunek numer:
800610 DIN 912
materiał:
A2-70
waga:
1,310 kg/100 szt.
jednostka opakowania:
200 szt.
Do montażu z mostkiem trapezowym Plus (802445)
Zestaw zawiera śrubę imbusowa, płytkę z gwintem oraz podkładkę.
Elementy standardowe/wyposażenie
Nr artykułu: 600191
Śruba imbusowa
Numer produktu: 800610
M8 x 20 z kołnierzem ząbkowanym
30
30
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Elementy standardowe / wyposażenie
Nr artykułu: 600207
Śruba imbusowa
Numer produktu: 800613
M8 x 35 z kołnierzem ząbkowanym
Nr artykułu: 600009
Śruba sześciokątna
Numer produktu: 800627
M10 x 45 z pełnym gwintem
Nr artykułu: 600016
Nakrętka sześciokątna
Numer produktu: 800634
M10 z kołnierzem ząbkowanym
Nr artykułu: 600160
Numer produktu: 800637
Płytka z gwintem 28x15
Gwint M8
rysunek numer:
800623 DIN912
materiał:
A2-70
waga:
1,800 kg/100 szt.
jednostka opakowania:
200 szt.
rysunek numer:
800627 DIN 933A2-70
materiał:
A2-70
waga:
jednostka opakowania:
100 szt.
rysunek numer:
800634 DIN 6923
materiał:
A2-70
waga:
1,120 kg/100 szt.
jednostka opakowania:
100 szt.
rysunek numer:
powierzchnia:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
800637
z powloką typu Tuflock
Stal nierdzewna V2A
0,700 kg/100 szt.
200 szt.
31
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Elementy standardowe / wyposażenie
Nr artykułu: 600153
Numer produktu: 800643
Nr artykułu: 600139
Śruba z łbem talerzowym
8 x 80
Śruba z łbem młoteczkowym
Numer produktu: 800646
M10 x 25
Nr artykułu: 600245
Śruba z łbem młoteczkowym
Numer produktu: 800647
M10 x 30
rysunek numer:
powierzchnia:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
800643
powlekana
A2-70
rysunek numer:
800646
materiał:
A2-70
1,990 kg/100 szt.
waga:
jednostka opakowania:
100 szt.
rysunek numer:
800647
materiał:
A2-70
1,990 kg/100 szt.
waga:
jednostka opakowania:
Nr artykułu: 600658
Numer produktu: 800664
32
32
Śruba z łbem talerzowym
8 x 120
50 szt.
rysunek numer:
powierzchnia:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
100 szt.
800664
powlekana
A2-70
50 szt.
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Elementy standardowe/wyposażenie
Nr artykułu: 600599
Numer produktu: 800665
Nr artykułu: 605509
Numer produktu: 800667
Nr artykułu: 600825
Numer produktu: 800668
Nr artykułu: 600832
Numer produktu: 800669
Śruba z łbem talerzowym
8 x 100
Śruba z łbem talerzowym
8 x 140
Śruba z łbem talerzowym
8 x 160
Śruba z łbem talerzowym
8 x 200
rysunek numer:
powierzchnia:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
800665
powlekana
A2-70
rysunek numer:
powierzchnia:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
800667
powlekana
A2-70
rysunek numer:
powierzchnia:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
800668
powlekana
A2-70
rysunek numer:
powierzchnia:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
800669
powlekana
A2-70
50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.
33
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Elementy standardowe / wyposażenie
Nr artykułu: 605493
Numer produktu: 800670
Nr artykułu: 600214
Śruba z łbem talerzowym
8 x 180
Opaska kablowa z klipsem
Numer produktu: 800706
34
34
rysunek numer:
powierzchnia:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
rysunek numer:
materiał:
800670
powlekana
A2-70
50 szt.
800706
PA 66 odporny na promieniowanie UV
0,300 kg/100 szt.
Opaska kablowa 200 x 4,6
waga:
Do mocowania w profilach o grubości ścianki 1-3 mm
jednostka opakowania:
Nr artykułu: 600535
Numer produktu: 802601
Zaślepka profili 45
Zaślepka do profili montażowych 45 (802100)
rysunek numer:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
Nr artykułu: 600665
Drut uziemiający 8mm
rysunek numer:
802602 A
Numer produktu: 802602
Do uziemiania instalacji.
materiał:
EN AW 6101 półtwardy
waga:
0,136 kg/m
jednostka opakowania:
Zwój 145m (ok. 20 kg)
100 szt.
802601 MT0030246#1
PVC czarne
0,007 kg/szt.
SYSTEM DACHOWY AS 2.1
Elementy standardowe/wyposażenie
Nr artykułu: 600863
Numer produktu: 802603
Zacisk do uziemienia 8-10 mm
Do zamocowania drutu uziemiającego do profili montażowych z kanałem dla śruby z łbem młoteczkowym M8
rysunek numer:
materiał:
waga:
jednostka opakowania:
802603 A
VA; A2-70
0,072 kg/szt.
Nr artykułu: 600801
Opaska kablowa z klipsem
rysunek numer:
802604 A
materiał:
PA 66 odporny na promieniowanie UV
Opaska kablowa 200 x 4,8
waga:
0,200 kg/100 szt.
Do mocowania w profilach montażowych z kanałem M8
jednostka opakowania:
100 szt.
Numer produktu: 802604
NOTATKI
NOTAtki
35
SEEHAM ÖSTERREICH
SINGEN DEUTSCHLAND
CHORZOW POLEN
HELMOND NIEDERLANDE
SL. BISTRICA SLOWENIEN
Alumero
Systematic Solutions GmbH
Sonnenweg 1-2
5164 Seeham - Österreich
Alumero
Lean Extrusions GmbH & co. KG
carl-Benz-Str. 35
78224 Singen - Deutschland
Alumero
Metal components Sp. z., o.o
Ul. Kluczborska 29
41-508 chorzów - Polska
Alumero
Finex Extrusions B.V.
Duizeldonksestraat 20
5705 cA Helmond - Nederland
Alumero
Metal components d.o.o.
Kolodvorska 39
2310 Sl. Bistrica - Slovenija
WWW.ALUMErO.PL
ZAWSZE TU JESTEM
GDY MNIE POTRZEVUJESZ.
Alumero Systematic Solutions GmbH
Sonnenweg 1-2
5164 Seeham - Österreich
T +43 6217 / 68 41-0
F +43 6217 / 68 41-41
[email protected]
www.alumero.at
Wydanie Maj 2014
KONTAKT HEADQUARTER

Podobne dokumenty