REGIONALNA IZBA PAMIĘCI w wysokiEm

Komentarze

Transkrypt

REGIONALNA IZBA PAMIĘCI w wysokiEm
Twój pomysł, europejskie pieniądze
PAGINA
GMINA ZAMOŚĆ
Zielone serca Europy
Regionalna Izba Pamięci
w Wysokiem
Egzemplarz bezpłatny
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
1
gmina zamość
Wędrówka po Roztoczu
GMINA ZAMOść
G
mina Zamość jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie
miasta Zamość – perły renesansu. Jest jedną z największych gmin wiejskich w województwie lubelskim zarówno
pod względem obszaru (197 km kw) jak i liczby ludności. Tworzy ją 35 miejscowości zamieszkiwanych przez ponad 21 tysięcy mieszkańców. Południowe tereny Gminy Zamość sięgają
Roztocza i Roztoczańskiego Parku Narodowego. Znajdują się
tutaj rezerwaty: „Wieprzec” położony wśród łąk wsi o tej sa-
Na Ułańskim Szlaku Konnym
2
mej nazwie, chroniący roślinność torfowiskową oraz „Hubale”
leżący pomiędzy miejscowościami Mokre i Hubale. Tu na stepowych łąkach żyje w koloniach suseł perełkowany, gatunek
gryzonia zagrożonego wyginięciem i wpisanego do Polskiej
Czerwonej Księgi Zwierząt. Pomniki przyrody, rozległe krajobrazy dają mieszkańcom i odwiedzającym te tereny poczucie
wolności i symbiozy z naturą. Uroki gminy można podziwiać
jadąc Ścieżką Rowerową Gminy Zamość lub wędrując pieszymi szlakami. Miłośnicy turystyki konnej mogą mile spędzić
czas podczas jazdy na Ułańskim Szlaku Konnym. Urzekają
tu urodą wiekowe przydrożne kapliczki, dawne dwory i drewniane, wiejskie zagrody.
Tradycja jest tu ciągle żywa. Każdego dnia pielęgnują
ją mieszkańcy, twórcy ludowi, 27 Kół Gospodyń Wiejskich, 12
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zespoły wokalne,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Ukazują ją podczas dorocznych
uroczystości i imprez: „Dni z Tradycją” w Wysokiem, „Dni Samorządowca” w Żdanowie, „Dnia Susła” w Mokrem, „Kresowych
Spotkań Miłośników Konia Orientalnego” w Wólce Wieprzeckiej i barwnych Dożynek Gminnych, przyciągających tysiące
gości. Na turystów, którzy zechcą odpocząć po krajoznawczych wędrówkach lub pozostać tu dłużej, czekają motele, gościńce a także gospodarstwa agroturystyczne oferujące noclegi i smaczne regionalne dania. To bogactwo Gminy Zamość
zachęca do odwiedzania jej, a nawet zamieszkania tu. Gościnność i otwartość mieszkańców zjednuje sympatię turystów
i zagranicznych partnerów.
gmina zamość
Dożynki Gminy Zamość
Od początku 2010 roku Gmina Zamość realizuje międzynarodowy projekt pn. „Zielone serca Europy – promocja walorów
kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość”. Całość
projektu realizowanego przez Gminę Zamość jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, a partnerami
Gminy są: Gmina Sárospatak (Węgry), Agentúra regionálneho
rozvoja Poloniny (Słowacja), Gmina Staffolo (Włochy), Polskie
Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Rzeszowie (Polska).
Wśród wielu zadań i pomysłów jakie, znalazły miejsce w jego
szerokich ramach, znajduje się inicjatywa podjęta przez mieszkanki Wysokiego – panie z Koła Gospodyń Wiejskich, którą jest
ocalenie od zapomnienia pamiątek życia w dawnej wsi.
Przy kapliczce św. Romana w Lipsku Polesiu
Europejskie Dni z Tradycją w Wysokiem
3
regionalna izba pamięci w wysokiem
WYSOKIE
W
ieś położona jest w północno – zachodniej części Gminy
Zamość. Nazwa jej swój początek bierze od charakterystycznego położenia na wysokim brzegu rzeki Kalinowicy, dzisiaj nazywanej Łabuńką. Założona została około połowy XVI
wieku. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z rejestru poborowego z 1564 roku, który wymienił Wysokie w parafii szczebrzeskiej. W ciągu wieków Wysokie należało do wielkiej włości
szczebrzeskiej, Ordynacji Zamojskiej, a obecnie jest częścią
Gminy Zamość. Dziś wieś liczy ponad 700 mieszkańców i dzieli
się na dwie części: Stare Wysokie położone przy trakcie z Chyżej i nowe Wysokie, które powstało po połowie XIX w.
Dawne dzieje miejscowości przypominają przydrożne kapliczki i krzyże, otulone lipami. W 1908 r. Jakub i Julina Łój ufundowali tu kapliczkę umiejscowioną na słupie. Dziś otaczają ją 4
zrośnięte lipy. Według tradycji ludowej lipa ma mieć szczególną moc. Wierzono, że nie uderza w nią piorun, a żadna nieczysta moc nie potrafi rozerwać lipowego łyka. Pod lipami
odbywano sądy, a kwiaty i gałązki z tegoż drzewa miały pomagać w chorobach. Wiara ta wypływała z legendy, według
której Matka Boska znalazła schronienie w cieniu tego drzewa podczas swej ucieczki do Egiptu. Ustawiona na skarpie
figura zwieńczona kutym w żelazie krucyfiksem z 1899 roku
przez lata przypominała o położeniu nieistniejącego już dziś
folwarku, obok figury wiodła bowiem prowadząca do niego
droga. Szczególnym miejscem w Starym Wysokiem jest budynek starej remizy strażackiej. Jest to miejsce, gdzie pierwotnie
była zlokalizowana od 2005 roku Regionalna Izba Pamięci.
Budynek pełni także funkcję świetlicy wiejskiej, jest miejscem
spotkań mieszkańców, a nawet poświęcenia wielkanocnych
koszyczków w Wielką Sobotę.
W historię Wysokiego na zawsze wpisana została osoba
Kapliczka z 1899 r. w Wysokiem
pierwszego dyrektora tutejszej szkoły, Edwarda Kasprzysiaka. Urodził się on w Samborze. Jako młody człowiek walczył
na froncie przeciw bolszewikom. W 1921 roku otrzymał medal
„Polska – swemu obrońcy 1918-1921”. Jeszcze w tym samym
roku świeżo upieczony maturzysta został skierowany na posadę nauczyciela w Wysokiem. Miał tylko 20 lat, a zjednał wszystkich przy budowie nowego piętrowego budynku szkoły. Prace
budowlane prowadzono od 1923 do 1926 roku. Szkoła stała
się centrum intelektualnym wsi. Podczas II wojny światowej
Edward Kasprzysiak prowadził działalność
konspiracyjną. Do końca pracował z młodzieżą, został aresztowany przez gestapo w 1940 r. w czasie prowadzenia lekcji.
Wywieziony do obozu koncentracyjnego
koło Hamburga, wkrótce zmarł.
Wśród mieszkańców Wysokiego są też
artyści: malarz Robert Gomułka, rzeźbiarz-amator Jerzy Tkaczyk, a także niezapomniana Anna Tkaczyk, malarka, konserwatorka
dzieł sztuki, nauczyciel młodych artystów.
Działają tutaj: Koło Gospodyń Wiejskich, od 1954 roku Ochotnicza Straż Pożarna, zrzeszająca 24 druhów, Międzyparafialny Klub Sportowy „Nord’ 98 Wysokie”
Zespół Szkół w Wysokiem i Regionalna
Izba Pamięci.
Sołectwo Wysokie w korowodzie dożynkowym
4
regionalna izba pamięci w wysokiem
REGIONALNA IZBA PAMIęCI W WYSOKIEM
R
egionalna Izba Pamięci w Wysokiem powstała dzięki inicjatywie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem
w dniu 12 listopada 2005 roku. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była Pani Wanda Szpuga przewodnicząca Koła.
Na pierwotną siedzibę Izby wybrano dom z lat 30-tych XX
wieku, dawne centrum kultury Wysokiego i miejsce spotkań mieszkańców.
Panie postanowiły gromadzić eksponaty związane z dawnym życiem wsi i pracą rolników. Pomysł spotkał się z żywym
i ciepłym przyjęciem mieszkańców Wysokiego i całego regionu. Pierwsze eksponaty zaczęły napływać w 2005 roku, a obecnie ich liczba wynosi ponad 300 sztuk. Pochodzą z Wysokiego oraz innych miejscowości Gminy Zamość, Zamojszczyzny
i Roztocza: Bortatycz, Białowoli, Zawady, Sitańca, Kątów, Jacni,
Bródka, Małożowa i innych, z których wciąż są przekazywane
eksponaty. Najstarszym eksponatem w Izbie są żarna (używano ich przed I wojną światową). Są tu też międlice i metalowe
szczotki do obróbki lnu, dzieże, łopaty i kociuby przydatne przy
wypieku chleba, tary do prania, maglownice, maślniczki, barlacze, nosiłki i wiele innych rzeczy z domu pod strzechą. Zbiory sukcesywnie się powiększają. W prowadzeniu Izby pomagają mężowie i synowie gospodyń – druhowie z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wysokiem oraz sołtys wsi. Dzięki nim wiele
zniszczonych, cennych sprzętów odzyskało pierwotny wygląd. Co roku w miesiącu kwietniu odbywają się tu kilkudnio-
Panie Maria Szypuła i Grażyna Kwoka prezentują
użycie dawnej sokowirówki
we spotkania z tradycją przyciągające wielu gości. Obejmują
one pokazy praktycznego użycia dawnych sprzętów, oprowadzanie turystów po Izbie, wiejski poczęstunek oraz obchody
Dnia Muzealnika. Izbę odwiedzają turyści indywidualni i grupy
zorganizowane. Wśród nich był Ambasador Japonii w Polsce,
i delegacja Agencji Regionalnego Rozwoju Połoniny ze Słowacji. Tylko w kwietniu 2010 roku podczas „Europejskich Dni
z Tradycją” Wysokie i Izbę zwiedziło ponad 900 osób.
Izba jest otwarta dla turystów cały rok, jednak o swojej
wizycie warto powiadomić kustosza muzeum, Panią Henrykę
Sobczuk, która chętnie oprowadzi, opowie i pokaże praktyczne użycie sprzętów.
Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiem: Wanda Szpuga, Maria Szypuła, Alina Marczuk, Henryka Sobczuk, Jolanta Kiecana, Barbara Muszyńska, Teresa Kwoka, Krystyna Rysak, Maria Kwarciana, Mirosława Chrzan, Anna Karpowicz, Zdzisława
Bożek, Grażna Kwoka, Zofia Waśko, Stanisława Działa, Jolanta Malinowska, Ewa Surmacz.
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem
5
eksponaty
Piesek - zabawka dziecięca, kołyska i konik na biegunach
Maślniczki, skopek i blaszana bańka na mleko
Kwadratowa maślniczka z szybą
Z tyłu: maglownica z wałkiem, drewniana tara, zolnik z kopyścią do
mieszania. Z przodu: wyżymaczka do bielizny, kijanka do prania,
żelazko z kominkiem, blaszana tara
Kufer do przechowywania odzieży
Od lewej: niecki, kociuby do wygartania popiołu z chlebowego
pieca, łopaty do wkładania i wyjmowania chleba, kazubek do przechowywania zboża i lniany worek na zboże
6
Skrzynia na wiano panny młodej
eksponaty
Widły, kosa i drewniane grabie
Część warsztatu tkackiego
Kustosz Izby - pani Henryka Sobczuk przy ekspozycji
Szczotki do czesania lnu
Antałek na piwo
7
eksponaty
Drewniany wóz, a na nim ręczna pompa strażacka z 1954 r.
Babcine, wizytowe torebki
Maszyna do szycia firmy Singer
8
eksponaty
Pani Jolanta Kiecana z żelazkiem z duszą na kuchennej ławce
Pionier - pierwsze powojenne radia na prąd
Dwojaki na żywność, np. ziemniaki i zsiadłe mleko
Przedwojenne wagi: szalkowe i uchylna (po środku)
Niemiecka maszyna do pisania Mercedes
9
eksponaty
Drewniane powojenne liczydła
Bańki i kanka na mleko
Ekspozycja żelazek: z duszą, na węgiel, z kominkiem, na prąd i z 1969 r. żelazko na gaz
10
eksponaty
Żelazka
Wyszywana poduszka z lat 50-tych
Szatkownice do szatkowania kapusty i beczka do kiszenia
Szafa ubraniowa z 1918 r., sukienki (żorżeta jedwabna ręcznie malowana), garnki kamionkowe na mleko
Buty tyszowiaki, męskie skórzane oficerki, filcowe - odświętne damskie buty, drewniane prawidła i barlacz - ochronny słomiany kalosz
na but tyszowiak
Przedwojenny kredens kuchenny z wysuwanymi krajalnicami
11
Museo delle Tradizioni Locali di Wysokie
Comune di Zamość
I
l Comune di Zamość, ubicato nelle vicinanze dirette della città omonima detta „La Perla del Rinascimento”, è uno
dei più grandi comuni nella regione di Lublin, sia rispetto
la sua superficie (197 km2), sia la popolazione. È composto
da 35 villaggi abitati da ca 21 mila
cittadini. Verso il sud il comune si
stende fino a Roztocze e al Parco Nazionale di Roztocze, dove si trovano
riserve naturali e importanti scavi
archeologici che confermano gli assediamenti antichi in queste zone. Si
possono ammirare le bellezze della
natura, seguendo l’itinerario “Pista
comunale per Ciclisti” oppure camminando lungo gli itinerari preparati
per turisti. Chi ama i cavalli, può cavalcare lungo l’itinerario “Cavalleresco” (Ułański Szlak Konny). Ai turisti stancati dai viaggi, o a quelli che
preferiscono rimanere più a lungo
nella nostra zona, aspettano parecchi hotel, pensioni, trattorie e fattorie agrituristiche che offrono, oltre il
pernottamento, anche i saporiti piatti tradizionali. Infatti, le
tradizioni qui sono sempre vive: coltivate dai cittadini, dagli artisti tradizionali, da 27 “Circoli delle Contadine” e da 12
gruppi Volontari di Vigili del Fuoco.
Dożynkowe wieńce w Gminie Zamość
Kapliczka pw. św. Jana Nepomucena w Wólce Wieprzeckiej
12
Museo delle Tradizioni Locali di Wysokie
WYSOKIE (VILLAGGIO ALTO)
I
l villaggio è ubicato nella parte nord-ovest del Comune di
Zamość e ha preso il suo nome
proprio dalla ubicazione sulla
riva alta del fiume Kalinowica,
oggi chiamato “Łabuńka”. I primi assediamenti risalgono alla
metà del XVI sec. mentre la prima nota scritta la troviamo nel
registro di leva del 1564, dove
si nominava “Wysokie della
parrocchia di Szczebrzeszyn”.
Per molti anni Wysokie apparteneva al grande podere di Szczebrzeszyn, al Maggiorascato
della stirpe di Zamoyski e attualmente fa parte del Comune
di Zamość. Oggi nel villaggio
vivono più di 700 abitanti che partecipano volentieri alle attività del “Circolo delle Contadine” e , dal 1954, del gruppo dei
volontari dei Vigili del Fuoco, alle attività sportive del Club
Bociany co rok wracają do Wysokiego
Inter-Parrocchiale “Nord ’98 Wysokie”, del Gruppo musicale
di Wysokie e del piccolo Museo delle Tradizioni Locali attivo
presso l’Istituto Comprensivo delle Scuole di Wysokie.
Museo delle Tradizioni Locali di Wysokie
Il Museo è nato grazie alle iniziative del „Circolo delle Contadine” di Wysokie il 12 novembre 2005. L’idea è stata data
dalla signora Wanda Szpuga, Presidente del Circolo. Le signore hanno deciso di raccogliere oggetti legati alla vita di
campagna e alle tradizini dei nostri contadini. Tale idea ha
trovato subito l’applauso dei cittadini di Wysokie e del rsto
del Comune. I primi oggetti all’esposizione sono arrivati nel
2005 e oggi ne sono più di 300, provenienti da ca 100 donatori. L’oggetto più antico è il mulino
a mano (usato ancora prima della
I guerra mondiale). L’esposizione
è in sviluppo continuo a cui attribuiscono anche i mariti e i figli
delle brave “contadine” - volontari
del gruppo dei Vigili del Fuoco di
Wysokie e anche il Capovillaggio di
Wysokie. Grazie ai loro sforzi, molti
preziosi oggetti antichi hanno riacquistato l’aspetto originale. Il Museo è aperto con l’entrata libera ai
turisti, ma occorre avvisare la visita
alla Signora Henryka Sobczuk,il curatore della esposizione che volentieri si offre come guida. Ogni anno
in aprile il Museo organizza con successo gli “Incontri con la tradizione”.
Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiem
13
REGIONÁLNA PAMÄTNÁ IZBA
Gmina Zamość
rezervátcie – pomníky prírody, aj archeologické vykopávky
– pamiatky po osadníctve, ktoré trvalo mnoho státočí. Krásy
gminy môžeme obdivovať na Bicyklovej ceste alebo idúc po
pešej zóne. Milovníci konskej turistiky môžu príjemne tráviť čas na koni po Hulánskej konskej ceste. Na turistov, ktorí
by si chceli oddýchnuť po putovaní v prírode albo zostať tu
dlhšie, čakajú ich motely, hosťovské izby, agroturistické hospodárstva, ktoré Vám ponúkajú nocľah a chutné regionálne
jedlá. Tradícia je tu trváca, pevná. Strážia ju miestni občania,
ľudoví umelci, 27 Súborov dedinských gazdiniek a 12 jednotiek Ochotníckych hasičských zborov.
300-letnia kapliczka w Lipsku
G
mina Zamość (administratívne miesto) priamo susedí
s mestom Zamošč, ktoré sa nazýva „perlou poľskej renesancie”. Je jednou z najväčších gmín lublinského vojevodztva, vzhľadom na rozlohu (197 km2) a počet občanov (21
tisíc). V južnej časti územie Gmina Zamość hraničí s Roztočou a Roztočanským národným parkom. Nachádzajú sa tu
Sportowo-rekreacyjne lotnisko w Mokrem
14
Darcie pierza w Bortatyczach
REGIONÁLNA PAMÄTNÁ IZBA
WYSOKIE
O
bec sa nachádza v severozápadnej
časti Gminy Zamość. Bola tak pomenovaná, pretože sa nachádza na vysokom brehu rieky Kalinowica, dnes sa
nazýva Łabuňka. Wyské bolo založené
około polovice XVI. storočia. Prvé vesti
o ňom pochádzajú zo zoznamu povolaných na vojnu v roku 1564, ktorí to meno
uviedli v ščebžeskej fare. Cez stáročia Wysoké patrilo k veľkej ščebžeskej sedliackej osade – k Ordynacji Zamoyskej, teraz
je časťou Gminy Zamość. Dnes obec má
718 občanov. Pôsobia tu: * Koło Gospodyń Wiejskich (Skupina dedinských gazdiniek)*, od roku 1954 Ochotnicza Straż Požarna (Ochotnícky hasičský zbor)*, ktorý
má 24 členov; *Międzyparafialny Klub
Sportowy „Nord `98 Wysokie (Medzifarský športový klub Nord` 98 Wysoké)*;
*Regionalna Izba Pamięci (Regionálna
pamätná izba)*.
Zespół Szkół w Wysokiem
REGIONÁLNA PAMÄTNÁ IZBA
R
egionalna Izba Pamięci vo Wysokom vznikla vďaka iniciatíve Koła Gospodyń Wiejskich (Súboru deninských
gazdiniek) vo Wysokom dňa 12. novembra 2005. Vynaliezavosťou sa preukázala pani Wanda Szputa, predsedkyňa Kola.
Jej nápad milo prijali občania Wyskokého aj celého regiónu. Prvé exponáty prichádzali už v roku 2005, teraz je už zhromaždených 300 kusov. Veci darovalo až
100 osôb. Najstarším exponátom v Izbe
je žarnov (ručný mlyn, ktorý bol používaný pred I. svetovou vojnou). Zbierky
sú stále doplňované. O izbu sa starajú
muži a synovia gazdín – priatelia Ochotníckeho hasického zboru aj richtár. Vďaka ich práci mnoho zničených, cenných
náradí teraz vyzerá ako pôvodne. Izba je
otvorená pre turistov, ale o svojej návšteve treba skôr informovať správkyňu
múzea – pani Henryku Sobczuk, ktorá
Vás bude rada sprevádzať, ukáže Vám 7
a povie o každej časti vybavenia. Každoročne v apríli sa tu uskutočňujú niekoľkodenné stretnutia s tradíciami, ktoré
lákajú mnohých hostí.
Dawne sprzęty do prania
15
Regionális Emlékkamara Wysokieben
A ZAMOŚĆ KÖZSÉG
A
Zamość község fekszik a Zamość város közelében,
amely a reneszansz gyöngyszeme. A község egyik
legnagyobb falusi község a lublini vajdaságban felületileg
(197 négyzetméter) és lakosságilag. 35 faluből áll, amelynek a lakossága meghaladja 21 ezret. A Zamość Község
déli területei a Roztocze-ig valamint Roztocze-i Nemzeti
Parkig terjednek. Találhatunk itt a természetvédelmi területeket, természeti emlékeket valamint fontos régészeti
ásatásokat, amelyek a többszázéves történelemről szólnak.
Na Ułańskim Szlaku Konnym
kiprobálni. A hagyomány itt mindig élő. A hagyományról
törödnek a község lakói, népművészek, 27 Falusi Gazdas�szonykör és 12 Önkéntes Tűzoltósági egység.
Stawy rybackie w Topornicy
A község varázslatát lehet csodálni biciklizve a Zamość
Község Bicikliúton vagy sétálva a turistaútakon. A lovagolás rajangói tudnak tekinteni az Ulánus Lovagútat. Azokra
a turistákra, akik szeretnének pihenni az országjáró sétákon
vagyis maradni itt hosszab időre, várnak a motelek, vendégházak, vendégszobák, ahol a regionáls konyhát is lehet
16
Kapliczka słupowa z 1908 r. w Wysokiem
Regionális Emlékkamara Wysokieben
WYSOKIE
A
falu a Zamość Község északnyugati részén fekszik. A neve
lengyelul magasat jelent és a falu
jellegzetes fekvéséről szármozik,
amely a Kalinowica folyó magas
partján található, ma a folyót már
Łabuńkanak hívnak. XVI század közepén lett alapítva. Az első említés róla az adójegyzékben lett készítve 1564 évben, ahol a Wysokie
a szczebrzeskiei egyházközséghez
tartozott. Az évszázadok folyamán
a Wysokie a nagy szczebrzeskiei
földbirtokhoz tartozott a Zamoyska
Hittbizomány birtokhoz, jeleleg
a Zamość Község egyik része. Ma
a faluban több mint 700 fő él.
Tevénykednek itt: Falusi Gazdasszonykörök, 1954 év
óta az Önkéntes Tűzoltóság, amelynek 24 tagja van,
Dożynkowe stoisko sołectwa Wysokie
Egyházközségközötti Sportklub „Nord’ 98 Wysokie”, Iskolacsoport Wysokieben, Regionális Emlékkamara.
Regionális Emlékkamara Wysokieben
R
egionális Emlékkamara Wysokieben keletkezett a Wysokiei Falusi Gazdaasszonykör intézkedéseinek köszönhetően 2005 november 12-én. Az ötletadó ennek a vállalkozásnak Wanda Szpuga volt, aki a Kör vezetője. Az asszonyok
döntöttek arról, hogy gyűjteni fognak a tárgyakat, amelyek
a falu régi életéről illetve a parasztok munkairól szolnak.
Az ötlet el lett fogadva nagy örömmel a Wysokie és a régió
lakoi között. Az első tárgyak érkeztek 2005 évben, jelenleg
már 300 darabbal rendelkezik a kamara. Az adományozók
száma meghaladta 100-at. A legöregebb tárgy a Kamaraban
a kézimalom, amelyt még I világhaború előtt használták. A gyűjtemény folyamatosan nő. A Kamara vezetésében segítenek
a gazdaasszonyok férjei és fiai
– a Wysokiei Önkéntes Tűzoltóság tagjai valamint a községi
bíró. A munkájuk köszönhetően sok elhanyagolt, értékes
tárgy visszanyerte az eredeti
kinézetet. A Kamara nyítva
áll turisták számára, de mindig a látogatásról informálni
kell a múzeumőrt – a Sobczuk
Henryka asszonyt, aki szívesen
megmutatja és elmeséli a tárgyakról. Minden évben áprilisban folytatnak itt párnapos
találkozások hagyománnyal,
ami sok vendéget vonza.
Na wycieczce w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem
17
informator
Gmina Zamość
ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość
tel. 84 639 29 59, fax 84 639 23 64
www.gminazamosc.pl
e-mail: [email protected]
tel. kierunkowy + 48 84 prefix
kod pocztowy: 22-400 Zamość
Urząd Gminy Zamość
ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość
tel. 84 639 29 59, fax 84 639 23 64,
www.gminazamosc.pl
e-mail: [email protected]
SPORT, REKREACJA I TURySTYKA
Stadnina Koni Małopolskich „Tarka”
Wólka Wieprzecka
tel. 606 365 434
www.stadninatarka.za.pl
NOCLEGI I GASTRONOMIA
Agroturystyka
Jakubczak Henryk
Sitaniec Kolonia 113A
22-400 Zamość
tel. 84 616 68 33
Hotel ARTIS
Sitaniec 1
22-400 Zamość
tel. 84 616 62 62
www.hotelartis.com
Gościniec Magnat
Kalinowice 187
tel./fax 84 616 70 20
www.gosciniec.magnat.emeteor.pl
Eden, Płoskie 402
tel. 84 641 10 10
www.moteleden.
zam.pl
Motel Wojto
Wólka Panieńska 21d
tel. 84 641 17 42
www.wojto.pl
Zajazd Na Błoniach
Sitaniec 243 a
tel. 84 616 69 40
www.nabloniach.zam.pl
Pokoje Gościnne
Chata Magnata
Zarzecze 64
tel. 84 671 36 46
Gospodarstwo
agroturystyczne
„Nad stawem”
Renata Szczygieł
Wierzchowiny 19
22-400 Zamość, tel. 500 674 924
www.nadstawem.cba.pl
Stajnia Rozalia (Gospodarstwo Agroturystyczne)
Wólka Wieprzecka, 22470 Zwierzyniec, tel. 84 63 94 350
Aeroklub Ziemi
Zamojskiej
ul. Królowej Jadwigi 8
tel./fax 84 638 59 53
www.aeroklub.zamosc.pl
e-mail:[email protected]
Regionalna Izba
Pamięci w Wysokiem
Wysokie 84
tel. 84 616 63 50
Dodatkowa informacja – Ośrodek Promocji,
Turystyki i Sportu Gminy Zamość
Ferma Strusi
Afrykańskich
Wólka Panieńska 51
tel. 604 953 486
www.strusafrykanski.za.pl
Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, tel./fax 84 627 00 83, e-mail: [email protected]
18
informator
Darczyńcy, którzy ofiarowali eksponaty do Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem:
Adamczuk Irena – Sitaniec Wolica,
Adamczyk Wojciech – Wysokie,
Bilska Sława – Zamość,
Bojarczuk Stefania – Wysokie,
Bożek Barbara – Wysokie,
Chmielewska Bogusława – Białowola,
Ciurysek Helena – Kąty I,
Czuba Mieczysław – Wysokie,
Dawid Mieczysław – Wysokie,
Dobromilski Henryk – Zawada,
Dziadosz Olga – Bortatycze Kolonia,
Działa Stanisława – Wysokie,
Frydrych Halina,
Frydrych Piotr – Wrocław,
Garbaty Józef – Wysokie,
Gawęda Czesława – Zielona Góra,
Hajduk Zofia – Chyża,
Harasim Jerzy – Wysokie,
Marczuk Henryk – Wysokie,
Herc Henryka,
Kawala Hipolit – Kąty I,
Kiecana Jolanta – Wysokie
Kniaź Stanisława – Pniówek,
Kostrubiec Stanisław – Wysokie,
Kot Irena – Rachanie,
Kozioł Helena,
Kozioł Mieczysław,
Kniaź Antoni,
Ksiądz Bolesław Zwolan,
Kudyk Franciszek – Pniówek,
Kukiełka Jan,
Kuźma Elżbieta – Białowola,
Kuźma Józef,
Kwarciana Maria – Wysokie,
Kwarciany Adam – Wysokie,
Kwoka Teresa – Wysokie,
Kwoka Wiesław – Wysokie,
Łój Włodzimierz – Wysokie,
Łukaszczuk Henryk – Sitaniec Wolica,
Magdziak Elżbieta – Wysokie,
Magdziak Janina – Wysokie,
Magdziak Leonard – Wysokie,
Magryta Józef – Wysokie,
Majdan Jadwiga – Sitaniec,
Marczuk Alina – Wysokie,
Marczuk Andrzej – Bortatycze
Marczuk Halina – Wysokie,
Marczuk Lucjan – Wysokie
Marczuk Wojciech – Wysokie,
Martyniuk Teresa – Mołożów,
Miazga Ewa – Sitaniec Wolica,
Mogielnicka Dorota – Tomaszów Lub.,
Mogielnicka Krystyna – Zamość,
Mogielnicki Józef,
Morawski Zygmunt,
Muszyńska Barbara – Wysokie,
OSP Wysokie,
Parasiewicz Feliksa – Wysokie,
Piasecki Ireneusz – Wysokie,
Pietrynko Zbigniew – Zamość,
Poździk Zofia - Płoskie,
Pośnik Wiesław – Sitaniec,
Pyplok Helena – Katowice,
Pyś Lucyna,
Pyś Stanisława,
Rams Irena – Wysokie,
Repeć Henryk – Wysokie,
Siemko Elżbieta – Bortatycze,
Sikorska Krystyna – Sitaniec,
Skop Stanisława – Nabróż,
Skrzyńska Wacława,
Słoniec Stefania – Wysokie,
Sobczuk Henryka – Wysokie,
Sobczuk Jerzy – Wysokie,
Sobczyńska Halina – Bortatycze,
Sudak Katarzyna – Zamość,
Supryn Zbigniew – Wysokie,
Suszyna Karol – Bortatycze,
Surmacz Ewa – Zamość,
Szałacha Tomasz – Wysokie,
Zespół Szkół w Wysokiem,
Szlachta Halina – Bortatycze Kolonia,
Szpuga Marek – Wysokie,
Szpuga Wanda – Wysokie,
Szyper Milena – Zamość,
Szypuła Maria – Wysokie,
Ślepko Czesława – Mołożów,
Ślepko Józef – Mołożów,
Świstowski Ryszard – Średnie Duże,
Tkaczyk Jerzy – Wysokie,
Tor Krzysztof – Wysokie,
Waga Hieronim – Zawada,
Wajszczuk Renata – Wysokie,
Waśko Bogusława – Wysokie,
Waśko Henryk – Wysokie,
Waśko Stanisław,
Wiater Zdzisław – Wysokie,
Wiatr Zofia – Żdanówek,
Wielosz Janina – Nabróż,
Wnuk Grzegorz – Wysokie,
Zając Ryszard,
Zieliński Tadeusz – Zamość,
Wydawca: Gmina Zamość
ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, tel. 84 639 29 59, fax 84 639 23 64, e-mail: [email protected]
ISBN: 978-83-930780-1-4
Wydawca: Zakład Poligraficzny Krystyna Górska
22-400 Zamość, Skokówka, ul. Ogrodnicza 34
ISBN: 978-83-930434-4-6
Projekt
„Zielone serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
19
PAGINA
Pokaz prania na tarze
20

Podobne dokumenty