Bosch Autospec nr 2/2015

Komentarze

Transkrypt

Bosch Autospec nr 2/2015
Bosch Autospec
Nr 2/56 | lato | 2015 | www.motobosch.pl | www.bosch-service.pl
Nowy standard
w wymianie opon
Ekoinnowacyjne
alternatory Boscha
Elektroniczne sprzęgło
pomoże zmieniać biegi
Bosch Autospec | nr 2/56 | 2015 | spis treści
Od redakcji
nicach, wyposażonych w wyjątkowe
Montażownica
TCE 4474 S44
ErgoControl
korpusy tzw. G-frame, które zapewniają zwiększoną sztywność urządzeń
Drodzy Czytelnicy!
i równomierne rozłożenie sił.
Unia Europejska uznała dwie
Przekazujemy w Wasze ręce kolejne
wersje alternatorów Boscha za ekoin-
wydanie Autospeca. Zaczynamy
nowacje, o czym przeczytacie we
od komunikacji, a właściwie od przy-
wstępie do plakatu przedstawiającego
czyn jej braku pomiędzy testerem KTS
przekrój alternatora.
a nowoczesnymi układami diagno-
A na koniec technika. Przedstawia-
stycznymi pojazdów. Przeczytacie
my eClutch, czyli elektroniczne
o tym we wstępie do szkolenia „Dia-
sprzęgło. Urządzenie umożliwia
gnostyka w praktyce z wykorzysta-
ręczną zmianę biegów bez naciskania
niem testera z rodziny KTS i oscylo-
pedału sprzęgła.
skopu”, które znajduje się w ofercie
Te i wiele innych artykułów
centrum szkoleniowego Boscha.
znajdziecie na kolejnych stronach
Zachęcamy też do zapoznania się
Autospeca.
z informacjami o nowych montażow-
Życzymy przyjemnej lektury.
Spis
treści
Aktualności
1 Finał Olimpiady Techniki
Szkolenia
6 Przyczyny braku komunikacji teste-
Bosch
QualityScan
– gwar
wycieraczek
– najlepszy wybór
ra KTS z nowoczesnymi układami
Samochodowej
1 Filmoteka Boscha
diagnostycznymi pojazdów
15
Nowa jakość
uszczelnień
Przejrzysta
dokumentacja
naprawy komponentów diesl
2 2 lata gwarancji na urządzenia
diagnostyczne Boscha
2 Profesjonalne myjki
w pompach cieczy chłodzącej
Diagnostyka
7 Nowy standard w profesjonalnej
Boscha
Jakość
przede wszystkim
naprawiane przez autoryzowane serwisy Bosch Diesel
od Boscha
Centrum i Bosch Diesel Service są znaczone specjalnym
znakiem
jakości
naprawy. Wtryskiwacze
Common Rail
17
Bosch
QualityScan
– gwarancja
Przemysł
3 BMW X4 – przekonujący każdym
Układy i komponenty Boscha
9 Ekoinnowacyjne alternatory
Porady
samochodów ciężarowych/użytkowych (CRIN).
Common Rail do samochodów
– BX
testy na certyfikowanych urządzeniach
AutoCrew w Polsce
do bezpośredniego wtrysku
12 Debiutant w sieci AutoCrew
benzyny firmy Bosch Motronic
13 Zostań autoryzowanym serwisem
MED
osobowych
i dostawczych
Naprawa
w jakości Boscha
oznacza:
Sur
18 Regenerowane wtryskiwacze
10 Alternator
4 Dokumentacja ESI[tronic]
-
jakości naprawy
datkową etykietę z numerem ID lub specjalne zatrzaski
Boscha obniżają emisję CO2
detalem z techniką firmy Bosch
Kor
Wtryskiwacze
Common
Rail oraz
pompy wtryskowe
16
Light Star
– lampy
dodatkowe
wymianie opon
wysokociśnieniowe Boscha
Produkty
14 Oryginalny zestaw
profesjonalną obsługę i metody przeprowadzania
Technika
testów
testowe oraz części
firmy Bosch,
20 fabryczne
EClutchwartości
– elektroniczne
sprzęgło
firmy Bosch
czyli gwarancję na wykonaną naprawę
Sprawdź sam. Zeskanuj numer ID z etykiety naprawianej części diesla przy wykorzystaniu aplikacji QualityScan lub odwiedź witrynę QualityScan
QualityScan pozwala na proste i szybkie sprawdzenie,
Magazyn Bosch Autospec redaguje dział Części Samochodowych i Wyposażenia Warsztatowego firmy Robert Bosch Sp. z o.o.
czy naprawa wtryskiwaczy i pomp wtryskowych jest
potwierdzona przez firmę Bosch. Jedynie komponenty,
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, tel. (022) 715 40 00, fax (022) 715 45 98, www.motobosch.pl, www.bosch-service.pl
Spr
Pob
-
Zespół redakcyjny: Anna Borsukiewicz, Artur Chrust, Marcin Dynarek, Robert Dzierżanowski, Łukaszganiami
Kałucki,
firmy Bosch, znajdują się w internetowej bazie.
Marcin Kiełczewski, Sławomir Kosek, Tomasz Kraczko, Maciej Krzyczkowski , Tomasz Maciejasz, Tomasz
Tomasz
Nowak,
AbyMiluski,
skontrolować
proces
naprawy podzespołu, pobierz
bezpłatną aplikację QualityScan z Apple
Ewa Peresada, Zbigniew Pilewski, Jacek Pochopień, Ryszard Polit, Jacek Pudło, Iwona Rokicka, Martai zainstaluj
Surowiec.
Nadzór redakcyjny i techniczny: KOZIER MEDIA PRESS
Opracowanie graficzne: studio CARRY
dla
sto
uzyskać informację na temat naprawianego elementu.
również na stronie internetowej QualityScan wprowadzając numer ID naprawy.
1. P
aktualności | nr 2/56 | 2015 | Bosch Autospec | 1
Finał Olimpiady Techniki Samochodowej
15 maja w siedzibie Boscha w Warszawie odbył się finał
ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej.
Bosch jest partnerem strategicznym olimpiady organizowanej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności oraz
redakcję czasopisma Auto Moto Serwis. Patronem olimpiady jest minister edukacji narodowej.
W finale wzięło udział 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych wyłonionych spośród 466 uczniów ze 163 szkół
Uczestnicy i organizatorzy Olimpiady Techniki Samochodowej
przystępujących do półfinału. Finaliści mieli do rozwiązania 2 zadania praktyczne – wykrycie usterki w układzie ABS
Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy, nagrodzony
oraz w silniku ZS, który nie dawał się uruchomić. Zadania
urządzeniem do obsługi klimatyzacji. Szkoły uczestniczące
przygotowali Jacek Pochopień oraz Tomasz Miluski.
w finale otrzymały vouchery na szkolenia w Boschu.
Zwycięzcą został Piotr Szada-Borzyszkowski z Zespołu
Podczas finału odbyła się debata z udziałem przedstawi-
Szkół nr 10 – Technikum Samochodowego w Koszalinie.
cieli firm – partnerów i sponsorów olimpiady. Reprezentują-
Finaliści olimpiady oraz ich opiekunowie otrzymali
cy Boscha Zbigniew Pilewski omówił nowe konstrukcje
wiertarko-wkrętarki ufundowane przez firmę Bosch oraz
wtryskiwaczy stosowane w silnikach ZS. W imieniu firmy
inne nagrody. Tytuł Samochodowej Szkoły Roku zdobył
Bosch uczestnikom finału pogratulował Artur Kornaś.
Filmoteka Boscha
Na stronie znajdziesz również
informacje na temat nowych urządzeń
diagnostycznych Boscha oraz korzyści
z ich stosowania. Zobaczysz także, jak
wygląda praca z takim urządzeniem.
Dzięki filmom produktowym
poznasz lepiej części samochodowe
Boscha oraz dowiesz się o najnowszych rozwiązaniach technicznych
stosowanych w produkcji części
i systemów samochodowych.
Na platformie internetowej
umieściliśmy także filmy prezentujące
poszczególne kroki w regulacji
wtryskiwaczy Common Rail do samochodów osobowych i ciężarowych
(Filmy szkoleniowe). Ogólnodostępne
są dwa przykładowe filmy. Wszystkie
pozostałe kroki (w sumie 44 filmy) są
u Chcesz dowiedzieć się, jak prawidłowo wymienić klocki i tarcze
hamulcowe?
Obejrzyj filmy na stronie
www.filmotekabosch.pl!
Wystarczy kilkanaście minut, aby
dostępne tylko dla uczestników
szkolenia Boscha: „III etap dla profesjonalistów. Naprawa wtryskiwaczy
u Chcesz przeszkolić swojego
poznać krok po kroku prawidłowy
Common Rail przy pomocy narzę-
pracownika z właściwej wymiany
proces naprawy hamulców (zakładka
dzi III etapu”.
bębnów i szczęk hamulcowych?
Filmy instruktażowe). Masz nowego
u Nie masz czasu na czytanie długich
pracownika? Zachęć go do obejrzenia
strony www.filmotekabosch.pl.
artykułów, aby zwiększyć swoją
tych filmów, dzięki temu być może
W przygotowaniu kolejne filmy m.in.
wiedzę na temat najnowszych
uniknie wielu podstawowych błędów
o prawidłowej wymianie paska
rozwiązań technicznych?
w swojej pracy.
rozrządu.
Zapraszamy do odwiedzenia
2 | Bosch Autospec | nr 2/56 | 2015 | aktualności
2 lata gwarancji na urządzenia
diagnostyczne Boscha
Od maja wszystkie nowe urządzenia diagnostyczne
dodatkowo może otrzymać dwuletnią gwarancję na części
w ofercie firmy Bosch są objęte dwuletnią gwarancją.
zamienne (program „Get4Get”). Części znajdujące się na
Dodatkowo, w przypadku nowych montażownic Fenice,
specjalnej liście zawartej w umowie tego programu nie są
klient może otrzymać także dwuletnią gwarancję
objęte dodatkową gwarancją.
Wydłużona gwarancja jest rejestrowana na stronie
na części zamienne (program „Get4Get”).
internetowej poprzez wprowadzenie numeru seryjnego
Gwarancja dotyczy wyłącznie oryginalnych urządzeń
rejestrowanego urządzenia. Rejestracja dokonywana jest
zakupionych u autoryzowanych dystrybutorów i zamonto-
przez Boscha automatycznie po instalacji urządzenia.
wanych przez autoryzowane serwisy urządzeń diagno-
Podczas uruchomienia maszyny przez autoryzowany
stycznych Boscha lub przez przeszkolony personel
serwis urządzeń diagnostycznych Boscha klient podpisuje
dystrybutora. Dwuletnia gwarancja nie obejmuje skutków
umowę serwisową z firmą Bosch o przystąpieniu do
zużycia części zamiennych, a więc procesowi gwarancyjne-
programu gwarancyjnego „Get4Get”. Aby zapewnić
mu nie podlegają części zużyte i zniszczone z winy
bezawaryjne działanie maszyny przez 4 lata, klient zobo-
użytkownika.
wiązuje się w umowie do zapewnienia corocznej konserwa-
W przypadku nowych montażownic Fenice, oprócz
cji maszyny, wykonywanej przez autoryzowany serwis
standardowej gwarancji na części zamienne, koszty
urządzeń diagnostycznych Boscha, zgodnie ze specjalnym
robocizny i dojazdu serwisu przez pierwsze 2 lata, klient
protokołem przeglądu.
uchwyty teleskopowe i 2 duże,
wytrzymałe gumowe koła ułatwiające
manewrowanie urządzeniem. W modelach GHP 5-65 X i GHP 5-75 X zastosowano zintegrowany bęben z wężem
o długości 10 m. Węże wysokociśnieniowe myjek są wykonane z gumy
zbrojonej stalą, co zapewnia im
wytrzymałość i trwałość. Nowo
zaprojektowany pistolet z przykręcanym złączem lancy umożliwia łatwą
wymianę akcesoriów. Regulacja
ciśnienia w myjkach GHP 5-75
i GHP 5-75 X pozwala dopasować
Profesjonalne myjki
wysokociśnieniowe Boscha
wbudowany manometr.
Bosch rozszerzył program myjek wysokociśnieniowych GHP o linię Prima.
samoczynnego zasysania umożliwia-
parametry pracy do rodzaju wykonywanego zadania. Model
GHP 5-75 X wyposażono także we
Produkty linii Prima mają funkcję
jącą korzystanie z zewnętrznych
Zapewniają one maksymalną skutecz-
GHP 5-65 X, GHP 5-75 i GHP 5-75 X.
źródeł wody. Dodatkowo nowe myjki
ność czyszczenia dzięki wysokiej
Głowice cylindra, wlot i wylot wody są
mogą być używane w pozycji poziomej
jakości pompom z tłokami wykonany-
w tych modelach wykonane z mosią-
i pionowej, co znacznie podwyższa
mi ze stali nierdzewnej i silnikom
dzu, co zwiększa ich trwałość i zapew-
komfort pracy. Bosch oferuje również
indukcyjnym o mocach od 2200
nia długi okres eksploatacji.
szeroką paletę akcesoriów do myjek,
do 2600 W. Linia Prima obejmuje 5
modeli myjek: GHP 5-55, GHP 5-65,
Myjki wysokociśnieniowe linii
Prima są wyposażone w metalowe
dzięki czemu są one niezwykle
wszechstronne.
przemysł | nr 2/56 | 2015 | Bosch Autospec | 3
BMW X4 – przekonujący każdym
detalem z techniką firmy Bosch
Bosch w nowym BMW X4
Platynowe świece zapłonowe
Double-Platinum
W silnikach benzynowych 6-cylindrowych zastosowano nowego typu platynowe świece zapłonowe DoublePlatinum (oznaczone symbolem
ZR 5 TPP 33). Wyróżniają się one
dużą trwałością i zostały specjalnie
stworzone do nowoczesnych silników turbodoładowanych o bezpośrednim wtrysku
benzyny.
u układ
bezpośredniego
wtrysku benzyny
u sonda lambda
u cewki zapłonowe
u świece zapłonowe
u przepływomierz
powietrza
u układ wtryskowy
Common Rail
u świece żarowe
u system
oczyszczania
przedniej szyby
u rozrusznik systemu
Start/Stop
u moduł sterujący
ICM (Integrated
Chassis
Management)
u sterownik
silnika
Na wyposażeniu BMW X4 znalazły się
ków i czujników. Centralny system
nalny. W ten sposób
liczne innowacje techniczne z firmy
sterujący ICM grupuje w BMW X4
może on spełniać
Bosch.
funkcje bezpieczeństwa, ruchu
podwyższone wymaga-
pojazdu oraz komfortu. Steruje on
nia systemu Start/Stop
Moc i efektywność
nastawnikami, które regulują po-
przez cały okres
w doskonałej harmonii
przeczną i wzdłużną dynamikę
eksploatacji pojazdu.
Rzędowy silnik 6-cylindrowy z wtry-
pojazdu. Ponadto moduł nadzoruje
skiem Common Rail Bosch rozwija
funkcje asystentów kierowcy i koor-
moc 230 kW (313 KM) i maksymalny
dynuje wskazania na wyświetlaczu
moment obrotowy 630 Nm. Firma
odnoszące się do regulacji zawiesze-
Bosch produkuje jednak nie tylko
nia i systemów wspomagających
bezpośredni wtrysk paliwa i system
kierowcę.
sterowania silnika, ale jest także
dostawcą wielu nowoczesnych
Rozrusznik Start/Stop:
podzespołów mających na celu
jedź jak dotychczas
poprawę sprawności oraz bezpie-
– oszczędzaj jak nigdy dotąd
czeństwa pojazdów.
Czy możliwe jest ograniczenie emisji
CO2 i zużycia paliwa w sposób
Inteligentne sterowanie,
automatyczny i bez zmiany stylu
efektywna mobilność
jazdy? W nowym BMW X4 umożliwia
Moduł sterujący Integrated Chassis
to system Start/Stop firmy Bosch.
Management (ICM) jest innowacyj-
Rozrusznik systemu Start/Stop jest
nym rozwiązaniem firmy Bosch,
przystosowany do wykonania
służącym do zintegrowania występu-
znacznie większej liczby uruchomień
jących dotychczas osobno sterowni-
pojazdu niż rozrusznik konwencjo-
Świece żarowe DuraSpeed
W silnikach wysokoprężnych zastosowano ceramiczne świece żarowe DuraSpeed. Osiągają
one maksymalną temperaturę żarzenia 1300°C
w czasie krótszym niż 2
sekundy i pracują jeszcze nawet przez 15 minut po uruchomieniu silnika. Świece DuraSpeed
odznaczają się nie tylko szybkością działania. Powodują również
spadek zużycia paliwa
poprzez dostosowanie
temperatury żarzenia
do chwilowego stanu
pracy silnika.
4 | Bosch Autospec | nr 2/56 | 2015 | porady
Dokumentacja ESI[tronic]
do bezpośredniego wtrysku benzyny
firmy Bosch Motronic MED
Układy bezpośredniego wtrysku
benzyny firmy Bosch nazywane
Rys. 1 Dokumentacja do bezpośredniego wtrysku benzyny Motronic MED
systemami Motronic MED posiadają
szczególne wsparcie w dokumentacji
serwisowej ESI[tronic].
Dotyczy ono pompy wysokiego
ciśnienia HDP 5 oraz wtryskiwaczy
wysokiego ciśnienia HDEV 5.1.
(rys. 1). Diagnostyka wtryskiwaczy
wysokiego ciśnienia od strony
elektrycznej jest wspierana przez
specjalizowane oprogramowanie
Rys. 2 Oprogramowanie w FSA7xx do testowania wtryskiwacza HDEV5
w diagnoskopie FSA7xx (rys. 2),
którego przebiegi oscyloskopowe
można porównać z informacjami
zawartymi w punkcie dokumentacji
serwisowej dotyczącymi przebiegów
prądu (rys. 3) oraz napięć (rys. 4).
Od strony mechanicznej można
sprawdzić szczelność wtryskiwaczy
przy użyciu analizatora spalin
(rys. 5). Niezbędne narzędzia
do wymontowania oraz obsługi
wtryskiwaczy znajdziemy również
we wskazanej dokumentacji (rys. 6).
Należy pamiętać o bardzo ważnym
elemencie wtryskiwacza, jakim jest
pierścień uszczelniający względem
komory spalania, który musi być
bezwzględnie wymieniony przy ponownym montażu wtryskiwacza
(rys. 7).
Prace przy układzie paliwowym
po stronie wysokiego ciśnienia
wymagają przed rozłączaniem jego
elementów bezwzględnego zastosowania poleceń zwartych w dokumentacji, związanych z obniżeniem
ciśnienia paliwa w układzie (rys. 8).
Wymiana pompy wysokiego
ciśnienia HDP 5 zawiera szczegółowy opis dotyczący konieczności
wymiany przewodu wysokiego
ciśnienia paliwa oraz bardzo precy-
Rys. 3 Przebiegi przepływu prądu przez uzwojenia wtryskiwacza HDEV 5.1
porady | nr 2/56 | 2015 | Bosch Autospec | 5
zyjne informacje na temat momen-
czalne jest ich czyszczenie w kąpieli
ciu próbnym. Jak widać, urządzenie
tów dokręcania (rys. 9).
ultradźwiękowej.
FSA050 jest używane nie tylko
Wtryskiwacze bezpośredniego
Do badania izolacji wtryskiwacza
wtrysku benzyny HDEV 5.1 można
można zastosować urządzenie
wymieniać pojedynczo. Nie wolno
FSA050, które umożliwia jej spraw-
ich naprawiać, natomiast dopusz-
dzenie przy podwyższonym napię-
do pojazdów elektrycznych
i hybrydowych.
Jacek Pochopień
Rys. 4 Przebiegi napięć zasilania wtryskiwacza HDEV5.1
Rys. 5 Test szczelności wtryskiwaczy HDEV5.1
Rys. 6 Specjalistyczne narzędzia do wtryskiwaczy HDEV 5.1
Rys. 7 W
tryskiwacz HDEV – pierścień uszczelniający
względem komory spalania
Rys. 8 Z
mniejszanie ciśnienia po stronie
wysokiego ciśnienia paliwa
A
B
C
D
Rys. 9 Informacje montażowe do pompy HDP 5
6 | Bosch Autospec | nr 2/56 | 2015 | szkolenia
Przyczyny braku komunikacji
testera KTS z nowoczesnymi
układami diagnostycznymi
pojazdów
tkwić w instalacji elektrycznej pojazdu. Dlatego ważne jest ustalenie
sposobu przesyłania informacji
do gniazda diagnostycznego poprzez
sterowniki układów elektronicznych
pojazdu.
Nowoczesne pojazdy mają doprowadzaną do gniazda diagnostycznego
transmisję cyfrową CAN. Przykładem
Prezentowany materiał stanowi fragment szkolenia „Diagnostyka
takiego rozwiązania jest Volkswagen
w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu”.
Passat B6, dla którego prześledzimy
sposób podłączenia sterownika
Brak komunikacji testera diagnostycz-
z brakiem właściwego oprogramowa-
nego KTS z układami elektronicznymi
nia w testerze diagnostycznym.
w pojeździe może nie być związany
Przyczyna takich problemów może
silnika do gniazda diagnostycznego.
Informacja zawarta w instrukcji
urządzenia KTS przedstawia (rys. 1),
Rys. 1 Komunikacja w gnieździe diagnostycznym Volkswagena Passat B6
Rys. 2 Schemat elektryczny układu sterowania silnikiem
że transmisja CAN jest wyprowadzona
do styku 6 (sygnał CAN High) oraz
styku 14 (sygnał CAN Low). Dla układu
sterowania silnikiem mamy jeszcze
transmisję starszego typu, tzw. linię
transmisji K, która wyprowadzona jest
na styk 7.
Sposób podłączenia jest pokazany
na schemacie elektrycznym (rys. 2),
gdzie widać, że transmisja diagnostyczna K została poprowadzona
bezpośrednio ze sterownika silnika,
natomiast transmisja diagnostyczna
CAN z magistrali pochodzącej od ste-
diagnostyka | nr 2/56 | 2015 | Bosch Autospec | 7
rownika Gateway (rys. 3). W praktyczny sposób można wykorzystać wiedzę
Rys. 3 Schemat układu Gateway
na temat transmisji z opisanego
przykładu. Np. jeżeli jest brak komunikacji ze wszystkimi systemami poza
układem sterowania silnikiem oraz
układem sterowania skrzynią biegów,
możemy szybko rozpocząć wyszukiwanie przyczyny braku komunikacji
transmisji diagnostycznej CAN
w układzie Gateway. Ważne są też
umiejętne wykorzystanie oscyloskopu, by sprawdzić sygnał transmisji
diagnostycznej CAN oraz wiedza o
jego prawidłowym przebiegu (rys. 4).
Sposoby transmisji diagnostycznej
CAN w nowoczesnych pojazdach mają
Rys. 4 P
oprawny przebieg trasmisji CAN w gnieździe diagnostycznym
samochodu Volkswagen B6
różne rozwiązania w zależności
od marki, pojazdu. Dlatego należy tak
jak w przypadku przestawionego
Volkswagena skorzystać z dostępnych
informacji na temat gniazda diagnostycznego w dokumentacji serwisowej
ESI[tronic].
Jacek Pochopień
Nowy standard w profesjonalnej
wymianie opon
Montażownice Bosch TCE 4430/
więc wymienić szybciej, co sprawia,
TCE 4435/TCE 4470/TCE 4475 i ich
że nowe montażownice nadają się
wersje z ErgoControl (nowy system
idealnie dla serwisów opon o dużej
sterowania odbijaka).
przepustowości.
Montażownica
TCE 4474 S44
ErgoControl
Nowością jest nie tylko nowa
Firma Bosch w ramach nowego pro-
konstrukcja, ale także fakt, iż obie
jektu o nazwie Fenice skonstruowała
wersje są dostępne w dwóch warian-
montażownice, które mają oznacze-
tach zasilania: o napięciu 400 V (prąd nia TCE 4430/TCE 4435/TCE 4470/
3-fazowy) bądź o napięciu 230 V TCE 4475. Nowością w nich jest opra-
(1 faza) z funkcją łagodnego
cowana przez Boscha wyjątkowa kon-
rozruchu.
cepcja korpusu, tzw. G-frame. Za-
Zmieniony design stołu obroto-
awansowana konstrukcja zapewnia
wego ułatwia mocowanie koła. Prze-
zwiększoną sztywność urządzenia
konstruowano również aluminiowe
i optymalizację przebiegu występują-
szczęki zaciskowe. Zintegrowany
cych sił, by osiągnąć ich równomier-
system pompowania kół (inflator)
ne rozłożenie w ramach struktury
w wersjach TCE 4435 i TCE 4475
maszyny. W rezultacie proces mon-
jest sterowany bocznym pedałem
tażu nie powoduje uszkodzeń obrę-
i działa o 25% szybciej, niż
czy koła i opony. Ogumienie można
w porównywalnych urządzeniach.
u
8 | Bosch Autospec | nr 2/56 | 2015 | diagnostyka
Nowa kolumna
TCE 330
System ErgoControl
dźwignią umieszczoną bezpośrednio na odbijaku. Zapewnia to zdecydowanie większą precyzję pracy, zwiększając
bezpieczeństwo przy obsłudze maszyny oraz redukując
do minimum ryzyko uszkodzenia opony przez lepsze wyczucie odbijania. Intuicyjna, łatwa w użyciu dźwignia może być obsługiwana nawet jednym palcem z siłą 11 500 N.
Tomasz Nowak
W montażownicach tych opracowano także nową kolumnę TCE 330 sterowaną pneumatycznie, która ułatwia prace przy montażu oraz demontażu wszystkich typów opon w samochodach osobowych i lekkich pojazdach
użytkowych, a szczególnie jest dostosowana do montażu i demontażu opon UHP (Ultra High Performance) i RFT
(Run Flat Tyre). Kolumna jest wyposażona w przegubowe
ramię pracujące blisko głowicy montażowej, co pozwala
na wciśnięcie krawędzi opony do wnętrza felgi lub jej wyciągnięcie podczas demontażu. Drugi punkt docisku jest
realizowany przez ruchome ramię umieszczone u góry.
Śledzi ono oponę podczas obracania, naciskając rant opony w dół. Kolumna jest napędzana przez siłownik pneumatyczny o dużej mocy (5500 N), natomiast ramię przegubowe przez oddzielny siłownik osiągający nacisk 2500 N.
TCE 330 zostało zaprojektowane tak, by zapewniało łatwą
obsługę, a przełączniki sterujące są łatwo dostępne w każdej pozycji pracy. Wysokie położenie przegubowego ramienia ułatwia prace prowadzone przy rancie opony.
Wszystkie modele mogą być wyposażone w nowy system sterowania odbijakiem zwanym ErgoControl. Ten rewolucyjny system pozwala na wykonywanie czynności
odbijania opony zawsze w ergonomicznej pozycji pracy
blisko obsługiwanego koła. Sterowanie odbywa się ręczną
Odbijanie bez wysiłku
układy i komponenty Boscha | nr 2/56 | 2015 | Bosch Autospec | 9
Ekoinnowacyjne alternatory
Boscha obniżają emisję CO2
Regulacje te przewidują, że od 2021 r.
średnia emisja dla nowych pojazdów
powinna wynosić do 95 g CO2/km. To
przekłada się na zużycie nieco ponad 4 l paliwa na 100 km. W 2013 r. średni
Unia Europejska uznaje dwa nowe
więcej przy niskich prędkościach
poziom emisji CO2 dla nowych
rozwiązania alernatorów Boscha
obrotowych silnika. Jest to ważne –
pojazdów wynosił 132,9 g/km.
za ekoinnowacje.
odbiorniki energii muszą bowiem
Przyznając wyróżnienie „ekoinno-
otrzymywać niezawodne zasilanie
wacji”, Unia uznaje rozwiązania
Alternatory zapewniają zasilanie
nawet przy niskich obrotach. Z kolei
techniczne w alternatorach Boscha
systemów bezpieczeństwa, komfortu,
alternator z aktywnym układem
za szczególnie przyjazne dla środowi-
wspomagania kierowcy, układów
prostowniczym (SAR) oferuje do około
ska. Producenci pojazdów mogą je
wtryskowych i systemów sterowania
10 A więcej niż zwykłe alternatory,
zaliczyć jako zmniejszenie swoich
silnikiem. Ładują też akumulatory. Im
redukując emisję CO2 nawet o 2 g/km.
średnich wartości emisji CO2 w ra-
większą sprawność ma alternator, tym
W tym rozwiązaniu diody zostały
mach limitów. Maksymalny dopusz-
jest to korzystniejsze dla zużycia
zastąpione przez tranzystory o wyso-
czalny bonus wynosi 7 g/km.
paliwa i emisji CO2 pojazdu.
kiej mocy.
Inżynierowie firmy Bosch przyj-
Bosch jako jedyny dostawca
oferuje już 3 uznane przez UE innowa-
rzeli się szczegółom budowy alterna-
Wysoka sprawność ogranicza emisję
cje ekologiczne: „Battery Management
tora, aby dokonać modyfikacji
Obie wersje alternatorów zostały
System” do pojazdów hybrydowych
zmniejszających straty podczas
uznane przez Unię Europejską
oparty na nawigacji oraz 2 nowe
prostowania prądu zmiennego.
za ekoinnowacje. Te zaawansowane
rozwiązania techniczne alternatorów.
technicznie zespoły sprawią że,
Dzięki swej sprawności, alternatory
sprawne diody wysokiej mocy (HED)
pojazdy będą efektywniejsze i bar-
HED i SAR redukują emisję CO2
pozwalają zredukować emisję CO2
dziej ekonomiczne, a więc spełnią
o 1-2 g, a przy niskich prędkościach
nawet o 1,3 g/km. Ponadto ta wydajna
rygorystyczne cele emisji CO2 wyzna-
obrotowych silnika zapewniają więcej
wersja urządzenia dostarcza 5-7 A
czone przez Komisję Europejską.
energii elektrycznej.
Opracowane przez Boscha wysoko
Alternator
Alternator kompaktowy Bosch serii EL
1
2
3
4
5
6
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1. Koło pasowe, 2. Łożysko kulkowe strona A, 3. Wentylator strona A, 4. Uzwojenie stojana, 5. rdzeń stojana, 6. Cewka wzbudzenia,
7. Wentylator strona B, 8. Obudowa strona B, 9. Osłona zabezpieczająca, 10. Szczotkotrzymacz, 11. Szczotki węglowe, 12. Pierścienie ślizgowe,
13. Obudowa strona A, 14. Nabiegunnik pazurowy strona A, 15. Nabiegunnik pazurowy strona B, 16. Łożysko kulkowe strona B,
17. Radiator diod ujemnych prostownika, 18 Radiator diod dodatnich prostownika
Schemat alternatora z wirnikiem
o nabiegunnikach pazurowych
a
Napięcie
Voltage
U
3
Prostownik trójfazowy
4
1
6
B+
2
7
u
v
w
UP
0
b
Napięcie
Voltage
U
5
0
UG
c
Napięcie
Voltage
U
7
B-
1. Wirnik, 2. Cewka wzbudzenia, 3. Uzwojenie stojana, 4. Stojan,
5. Pierścienie ślizgowe, 6. Szczotki, 7. Diody prostownicze
B+ przyłącze dodatnie akumulatora,
B- przyłącze ujemne pojazdu (masa)
UG,eff
0
5
+
6
8
15
2
3
G
3
4
9
nL
10
B
C
A - Regulator ładowania, B - Alternator, C - System elektryczny pojazdu.
1. Dioda zabezpieczająca przeciw przepięciowa, 2 Uzwojenie wirnika,
3 Uzwojenia stojana, 4. Diody prostownicze, 5. Złącze monitorowania stanu pracy
alternatora, 6. Przekaźnik (załączanie urządzeń, które mogą pracować tylko, gdy
alternator ładuje), 7. Lampka kontrolna ładowania, 8. Włącznik zapłonu,
9. Akumulator, 10. Instalacja elektryczna pojazdu.
Oznaczenia przyłączy: DF sygnał wzbudzenia, DFM Sygnał stanu pracy alternatora,
L lampka kontrolna ładowania, B+ przyłącze dodatnie akumulatora,
B- przyłącze ujemne pojazdu (masa), 15. sygnał z włącznika zapłonu
Prędkość obrotów biegu jałowego
Prąd alternatora
Alternator
current
V
B
360
nmax Prędkość obrotowa maksymalna
DF
A
270
Charakterystyka wyjściowa
alternatora przy stałym napięciu
B+
B+
180
a) Przebieg napięcia prądu przemiennego trójfazowego
b) Napięcie alternatora jest wypadkową napięć, zawierającą się
pomiędzy dodatnią oraz ujemną falą przebiegu napięcia
c) Przebieg napięcie wyprostowanego
UP Napięcie fazowe
UG Napięcie międzyfazowe
UG- Napięcie tętniące
UG, eff Wartość napięcia skutecznego
7
L
1
90
Kąt obrotu
wirnika
Angle
of rotation
of rotor
Schemat elektryczny alternatora
DFM
UG-
0
0
nL
Prędkość obrotowa
Engine
speed
alternatora
nmax
© 2011 Robert Bosch GmbH (AA/COM) ‒ 0121-1-1106-En.
12 | Bosch Autospec | nr 2/56 | 2015 | AutoCrew w Polsce
Debiutant w sieci AutoCrew
być droższe niż w nieautoryzowanym,
a ich poziom jest gwarantowany przez
markę Bosch. Ważnym argumentem
Białostocki Serwis samochodowy PP-H Spectrum jest jednym z najmłod-
są też używane przez nas boschowskie
szych działających w sieci AutoCrew. Przystąpił do niej w początku tego
części zamienne. Mamy 200-metrowy
roku. Z motoryzacją firma jest jednak związana znacznie dłużej. Powstała
magazyn części, przyjeżdżają do nas
ponad 22 lata temu.
je kupować również osoby niekorzystające z naszego serwisu, zwłaszcza
Cały czas pracu-
– Musieliście w związku z tym
jemy na terenie
spełnić wymagania stawiane przez
klientów z Białorusi, którzy przywo-
Białegostoku.
sieć AutoCrew...
żą tu do naprawy zwłaszcza nowsze
Mamy więc wy-
– Dla nas nie było to bardzo trudne,
robioną markę
bo w branży motoryzacyjnej, działa-
i stałą kliente-
my od 1992 roku, zajmowaliśmy się
lę – podkreśla
sprzedażą i obsługą samochodów
Białorusini. Mamy zresztą również
samochody. Do Białegostoku jest
przecież stamtąd niedaleko.
– Czy obsługujecie przede wszystkim nowe samochody?
Andrzej Chomicki, współwłaściciel
kilku marek. Serwis w tym miejscu,
PP-H Spectrum. – Do tej pory obsługi-
czyli przy al. Jana Pawła II uruchomili-
roku, choć zdarzają się i starsze.
waliśmy głównie samochody marek
śmy w 1995 roku, a przed dwoma laty
Oferujemy przeglądy, naprawy oraz
Ford, Hyundai oraz KIA. Teraz, jako
został on rozbudowany, by pomieścić
badania techniczne, a ponieważ mamy
– Zwykle wyprodukowane po 2000
serwis należący do boschowskiej sieci
blacharnię z lakiernią. Musieliśmy
tworzoną przez kilkanaście lat bazę
AutoCrew, przyjmujemy pojazdy oso-
nabyć urządzenia diagnostyczne firmy
stałych klientów, przypominamy im
bowe i dostawcze wszystkich marek.
Bosch, KTS, wdrożyć programy obo-
o terminach tych operacji. Zajmujemy
Naszym klientom oferujemy pełen
wiązujące w sieci AutoCrew i oczywi-
się też obsługą klimatyzacji w samo-
zakres usług, łącznie z blacharskimi
ście dostosować do nowych wymagań
chodach, wymianą opon, oferujemy
i lakierniczymi.
całe oznakowanie serwisu.
przechowywanie ogumienia.
– Co spowodowało decyzję o przystąpieniu do sieci AutoCrew?
– Autoryzacja firmy Bosch. To
znana i rozpoznawalna marka, będąca
– Jak zareagowali na te zmiany
wasi klienci?
– Dotychczasowi w większości
Dla naszych klientów mamy też 13
samochodów zastępczych, co cenią
sobie osoby, które muszą zostawić
przy nas zostali, wielu zaczęło też
u nas auta na dłuższy czas. Dotyczy to
gwarancją jakości prac usługowych
przyjeżdżać do nas z samochodami
zwłaszcza usług blacharsko-lakier-
i części zamiennych stosowanych
marek, których wcześniej nie obsługi-
niczych, bo przy innych auto spędza
przy naprawach. Klienci też ją znają
waliśmy. Głównym naszym zadaniem
w serwisie zwykle kilka godzin.
i doceniają. Dlatego staraliśmy się
jest przekonywanie klientów, że usługi
o przyjęcie do sieci Boscha.
w autoryzowanym serwisie nie muszą
– Jak liczna jest załoga pracująca
przy obsłudze pojazdów?
AutoCrew w Polsce | nr 2/56 | 2015 | Bosch Autospec | 13
– W firmie pracuje około 20 osób. Około, bo poza stałymi
pracownikami mamy też uczniów ze szkół zawodowych
i Cechu Rzemiosł Różnych. W biurze obsługi klienta 3 osoby przyjmują samochody i ustalają przy nich zakres prac,
które wykonuje 3 mechaników. Kolejne 2 osoby obsługują
lają im zdobywać nową wiedzę, a także nawiązywać fachowe kontakty z kolegami z innych warsztatów.
– Jakie są Państwa refleksje po pierwszym półroczu
współpracy z siecią AutoCrew?
– Przystąpienie do niej było bardzo dobrą decyzją.
w recepcji serwis blacharsko-lakierniczy zatrudniający 4
Zresztą „zaiskrzyło” między nami już podczas rozmów
fachowców. Załoga jest zróżnicowana – od młodych ludzi
z Boschem. Dzięki jego autoryzacji uzyskaliśmy dostęp
do pracowników, którzy pamiętają początki działalności
do boschowskiej technologii i programów. Ich wdrożenie
naszej firmy. Wszyscy się szkolą (dziś np. na szkoleniu
spowodowało, że znów zaczęło nam przybywać klientów.
w Centrum Boscha jest nasz elektryk) i te szkolenia pozwa-
Zostań autoryzowanym
serwisem firmy Bosch
Dynamiczny rozwój branży motoryzacyjnej stawia
warsztaty wobec nowych wyzwań. Znajomość
nowych technologii, stosowanie wyspecjalizowanych urządzeń diagnostycznych stało się koniecznością na obecnym rynku usług serwisowych.
Dołącz do sieci autoryzowanych warsztatów
lub skorzystaj z programów warsztatowych
Boscha, aby sprostać rosnącym wymaganiom
klientów oraz agresywnej konkurencji.
Nasza oferta pozwala Państwu dokonać
najbardziej optymalnego, dostosowanego
do obecnej infrastruktury i działalności serwisu,
wyboru współpracy z firmą Bosch:
u autoryzacja Bosch Car Service lub AutoCrew,
u jeden z programów warsztatowych: Bosch
Systemy Wtryskowe, Bosch Układy Hamulcowe, Bosch Pojazdy Użytkowe.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo
na www.warsztatybosch.pl
rozmawiała Anna Borsukiewicz
14 | Bosch Autospec | nr 2/56 | 2015 | produkty
Oryginalny zestaw wycieraczek
– najlepszy wybór
Idealne dopasowanie do samochodu, najskuteczniejsze oczyszczanie, najłatwiejszy dobór
– to wszystko decyduje o tym, że najlepszym wyborem jest zastosowanie oryginalnego
zestawu wycieraczek Boscha.
Kierowcy samochodów często zastanawiają się,
mocowań wycieraczek, w których nie dają się
czy wybrać oryginalny komplet wycieraczek
zamontować standardowe wycieraczki pojedyn-
Boscha stosowany w pojeździe, czy też może
cze. Inne rozwiązania specjalne to np. zakrzy-
spróbować dobrać dwie wycieraczki pojedyncze
wione wycieraczki szkieletowe od strony
na podstawie ich długości. O ile nie było to trudne
pasażera w zestawach do VW Golfa IV i Skody
w przypadku samochodów z tradycyjnym moco-
Fabia (zestaw 584S) czy też do Mercedesa klasy C
waniem hakowym 9x4 lub 9x3, to w pojazdach
W203 z pierwszych lat produkcji (zestaw 583S),
produkowanych po 2000 r. pojawiło się wiele
a także nietypowy, duży hak 12x4, spotykany m.
nowych typów mocowań i dobór jest bardziej
in. w VW Sharan (zestaw Twin 532).
skomplikowany. Co ważne, istnieje kilka przesła-
u Zgodność z wyposażeniem fabrycznym samo-
nek, dla których warto wybrać oryginalny komplet
chodu: oryginalny zestaw wycieraczek Boscha to
wycieraczek Aerotwin lub Twin zamiast dwóch
rozwiązanie takie, jak stosowane w samochodach
pojedynczych:
na pierwszym montażu. Producenci samocho-
u Idealne dopasowanie do samochodu: długość
dów stosują bowiem wycieraczki Boscha w wy-
wycieraczek w komplecie jest idealnie dobrana
posażeniu fabrycznym wielu modeli. W niektó-
do danego pojazdu, dzięki czemu oczyszczany
rych zestawach docisk wewnętrznej szyny
jest odpowiedni obszar szyby. Długości piór
stabilizującej jest indywidualnie dopasowany
wycieraczek mogą być niestandardowe, niesto-
do pojazdu i różni się od pojedynczych zestawów
sowane przy wycieraczkach pojedynczych,
np. 680, 625 (numer skrócony zestawu A540S,
uniwersalnych (np. A640S, Ford Focus III).
u Dostosowanie do dużej prędkości jazdy:
zastosowanie: Opel Astra J), 555 (zestaw A934S,
oryginalne zestawy Aerotwin są testowane
Audi A6 C6). Mocowanie adaptera może być też
przy prędkości do 160 km/h, co oznacza skutecz-
umieszczone niesymetrycznie, zależnie od kom-
ną pracę wycieraczek również podczas jazdy
pletu – zwykle adapter mocuje się na środku
autostradowej. Przyleganie do szyby wyciera-
pióra. Długość piór ma szczególnie istotne
czek z oryginalnego kompletu Boscha poprawia
znaczenie w samochodach wyposażonych
asymetryczny spojler. Wycieraczki pojedyncze
w czujnik deszczu. Standardowej długości pióro
są testowane przy prędkościach do 130 km/h
może być za krótkie i nie oczyszczać czujnika
i mają spojler symetryczny.
(np. Fiat 500X, Ford Mondeo 2015).
u Najłatwiejszy dobór: oryginalny komplet to
prosty wybór – wystarczy dobrać numer zestawu
Na koniec warto dodać, że zarówno wycieraczki
pojedyncze jak i komplety Bosch Aerotwin i Twin
zapewniają najskuteczniejsze oczyszczanie szyb.
do pojazdu z katalogu lub z programu
Zastosowano w nich bowiem pióra wykonane z 2
ESI[tronic] 2.0 i nie ma konieczności sprawdza-
rodzajów syntetycznej gumy EPDM. Dolna, twarda
nia długości oraz rodzaju mocowania. W samo-
część pióra równomiernie dolega do szyby,
chodach osobowych występuje obecnie ponad 10
skutecznie ją oczyszczając. Górna część pióra jest
typów mocowań wycieraczek. W oryginalnym
miękka, co zapewnia pracę bez pisków i przeskaki-
zestawie Aerotwin na wycieraczkach znajduje się
wania. Tarcie podczas ruchu po szybie obniżono
zawsze odpowiedni adapter, co oznacza brak
do minimum dzięki zastosowaniu polimerowej
trudności przy montażu i uniknięcie pomyłek.
powłoki przeciwpoślizgowej. Pióro z 2 rodzajów
W specjalnych przypadkach, jak np. w Audi A6
gumy odróżnia wycieraczki Aerotwin i Twin
C6 (zestaw A934S), Peugeot 607 (zestaw
od Eco, gdzie zastosowano 1 rodzaj naturalnej
Twin 866) lub Mercedesie klasy C W203 (zestaw
gumy.
A933S), występują specjalne rozwiązania
Jacek Pudło
produkty | nr 2/56 | 2015 | Bosch Autospec | 15
Nowa jakość uszczelnień w pompach
cieczy chłodzącej Boscha
Pompy cieczy chłodzącej oferowane wraz z zestawami
Wskazówki, jak uniknąć
rozrządu Boscha są wyposażane w nowy, trwalszy typ
uszkodzeń uszczelnienia
uszczelnień.
pompy cieczy chłodzącej
Działaniem, które może prowadzić
duje, że pewna, niewielka ilość płynu
do tzw. wstępnego uszkodzenia
chłodzącego musi penetrować
uszczelnienia pompy, jest nadmierne
szczelinę pomiędzy dwoma pierście-
obracanie jej wirnikiem przed niami. W związku z tym może nastę-
zamontowaniem, lub odpalanie
pować wypływ bardzo małej ilości
silnika bez płynu chłodzącego.
płynu. Jest ona tak mała, że zazwyczaj
Podczas pracy uszczelnienia na su-
płyn odparowuje jeszcze wewnątrz
cho powstają mikrouszkodzenia
pompy, w specjalnej komorze, więc
pierścieni ślizgowych, które w póź-
nie widać żadnych wycieków.
niejszym czasie mogą spowodować
brak szczelności.
Przed zamontowaniem pompy
należy sprawdzić czystość układu
chłodzenia. Jeżeli na starej pompie
oraz wewnątrz układu chłodzenia
widać osad i oznaki korozji, może to
świadczyć o zanieczyszczeniu
Uszczelnienie pompy
układu. W takim przypadku należy
Uszczelnienie ślizgowe pompy cieczy
przed zalaniem układu nowym
chłodzącej jest jedną z najważniej-
płynem wypłukać układ chłodzenia.
szych jej części. Od niej w dużej
Korozja, kryształy wapnia z twardej
mierze zależy trwałość całego
wody oraz inne twarde zabrudzenia
zespołu. Dlatego też firma Bosch
krążące w układzie chłodzenia mogą
zdecydowała się zastosować nowy
dostawać się pomiędzy pierścienie
wytrzymalszy materiał – węglik
uszczelnienia pompy i porysować ich
krzemu, który powoduje, że uszczelnienie jest mniej wrażliwe na uszkodzenia, a cała pompa staje się bardziej trwała.
Przekrój uszczelnienia pompy
Dzięki zastosowaniu pierścienia
powierzchnię.
Tomasz Maciejasz
z węglika krzemu uszczelnienie
pompy jest bardziej odporne na:
Jak działa uszczelnienie ślizgowe
pompy cieczy chłodzącej?
Na wirniku pompy znajduje się
u pęknięcie pierścienia spowodowane szokiem termicznym;
u uszkodzenie wstępne spowodo-
bardzo twardy pierścień ceramiczny,
wane obracaniem wirnika
a w jej obudowie zamocowany jest
pompy bez smarowania, tzw.
pierścień z węglika krzemu, dociska-
na sucho, czyli bez dostępu
ny do pierścienia ceramicznego
płynu chłodzącego
sprężyną. Aby ta para bardzo twardych pierścieni mogła współpracować i wzajemnie się nie niszczyła,
musi być smarowana płynem
chłodzącym.
Konieczność zapewnienia ciągłego smarowania uszczelnienia powo-
do uszczelnienia;
u wpływ zanieczyszczeń z układu
chłodzenia.
Trwałość uszczelnienia przy eksploatacji w normalnych warunkach
znacznie przewyższa interwały
wymiany układu rozrządu.
Przekrój pompy cieczy chłodzącej
16 | Bosch Autospec | nr 2/56 | 2015 | produkty
Light Star – lampy dodatkowe od Boscha
W trudnych warunkach widoczność na drodze poprawiają
dodatkowe lampy zamontowane w pojeździe.
Nie zawsze podróżujemy podczas
Dzięki zastosowaniu technologii
słonecznego dnia, przy bezchmurnym
ksenonowej, a co za tym idzie wyższej
niebie oraz na prostej i pustej kilkupa-
skuteczności świetlnej, lampy Light
smowej drodze. Często jeździmy
Star Xenon zapewniają lepszą widocz-
w nocy, podczas mgły czy po krętych
ność w porównaniu z lampą halogeno-
szych zalet. Dzięki wytrzymałej,
trasach, gdzie widoczność jest bardzo
wą. Emitowane światło ma bardzo
metalowej konstrukcji lampy odzna-
ograniczona. Niestety, zwykle nie
jasną barwę, zbliżoną do światła
czają się wydłużoną trwałością oraz
możemy czekać, aż warunki jazdy się
dziennego. W wersji Xenon jednostka
zwiększoną odpornością na działanie
poprawią. Możemy jednak zrobić coś,
sterująca lampy wyładowczej zamon-
czynników zewnętrznych, takich jak
aby prowadzenie pojazdu w przy złej
towana jest w obudowie lampy, co
wibracje, kurz, sól drogowa czy woda.
widoczności stało się łatwiejsze – czyli
znacznie ułatwia montaż.
Wszystkie lampy w wersjach z żarów-
zamontować do pojazdu poprawiające
Zarówno wersje halogenowe jak i te
kami halogenowymi są dostępne ze
przystosowane do lamp wyładow-
szkłem niebieskim oraz bezbarwnym.
Szukając oświetlenia dodatkowego,
czych znajdziemy w opcji 12 V
Bosch Light Star to również oferta
warto zapoznać się z ofertą lamp firmy
oraz 24 V. Każda z referencji Light Star
części zamiennych i akcesoriów
Bosch oraz najnowszą linią produktów
ma funkcję świateł postojowych, która
do lamp. Zawiera wkłady do lamp,
z serii Light Star.
w przypadku Light Star LED jest
osłony czy sterowniki Xenon, umożli-
oparta o technologię LED-ową – gdzie
wiając wymianę poszczególnych
tów, które odróżnia źródło światła
funkcję świateł postojowych pełni
elementów lampy, w przypadku ich
oraz jego zasięg, sięgający nawet
pierścień LED okalający lampę.
zużycia czy uszkodzenia. Light Star to
do ponad 600 metrów w wersji Pencil
Wykonana ze stali nierdzewnej,
lampy, które idealnie sprawdzają się
Beam. Dzięki zróżnicowanemu
polerowana i odporna na uszkodzenia
zarówno w samochodach ciężaro-
zasięgowi światła bez problemu
obudowa lamp o średnicy 210 mm, to
wych, 4x4 jak i osobowych.
można znaleźć lampę spełniającą
bez wątpienia jedna z ich najwięk-
widoczność lampy dodatkowe.
Light Star to cztery grupy produk-
Marcin Dynarek
oczekiwania użytkownika pod względem rozkładu światła – w ofercie
występują zarówno lampy o dalekim
zasięgu światła jak i reflektory
o krótszym, ale szeroko rozkładającym się świetle. W programie znajdują
się zarówno lampy z tradycyjną
żarówką halogenową H1, jak również
wyposażone w lampy wyładowcze –
przeznaczone dla najbardziej wymagających użytkowników.
Wersje lamp Light Star
Light Star – dostępne wersje
Nr Bosch
Light-Star LED, klosz bezbarwny 0 986 310 984
Light-Star LED, klosz niebieski 0 986 310 985
Light-Star Xenon ECE, 12V, klosz bezbarwny 0 986 310 986
Light Star Xenon ECE, 24V, klosz bezbarwny 0 986 310 987
Light-Star ECE, klosz bezbarwny 0 986 310 980
Light-Star ECE, klosz niebieski 0 986 310 981
Light-Star Pencil Beam, klosz bezbarwny 0 986 310 982
Light-Star Pencil Beam, klosz niebieski 0 986 310 983
produkty | nr 2/56 | 2015 | Bosch Autospec | 17
Bosch
QualityScan
– gwarancja
jakości
naprawy
Bosch
QualityScan
– gwarancja
jakości
naprawy
Przejrzysta
dokumentacja
naprawy
komponentów
w najwyższej
jakości
Boscha.
Przejrzysta
dokumentacja
naprawy
komponentów
diesla
w najwyższej
jakości
Boscha.
Bosch
QualityScan
– diesla
gwarancja
jakości
naprawy
Bosch QualityScan – gwarancja jakości naprawy
Przejrzysta
dokumentacja
naprawy komponentów diesla w najwyższej jakości Boscha.
Jakość
przede
wszystkim
Jakość
przede
wszystkim
Przejrzysta
dokumentacja
naprawy komponentów
diesla
w najwyższej
jakości Boscha.
Korzyści
dla klientów
z wprowadzenia
QualityScan:
Korzyści
dla klientów
z wprowadzenia
QualityScan:
Wtryskiwacze
Common
Rail oraz
wtryskowe
Wtryskiwacze
Common
Railpompy
oraz pompy
wtryskowe
Jakość przede wszystkim
przejrzysta
struktura
wyświetlanych
informacji
przejrzysta struktura wyświetlanych informacji
naprawiane
przez przez
autoryzowane
serwisy
BoschBosch
DieselDiesel
naprawiane
autoryzowane
serwisy
Korzyści dla klientów z wprowadzenia QualityScan:
Wtryskiwacze Common Rail oraz pompy wtryskowe
Centrum
i Bosch
Diesel
Service
są znaczone
specjalnym
Centrum
i Bosch
Diesel
Service
są znaczone
specjalnym
Jakość
przede
wszystkim
u kontakt
przejrzysta
wyświetlanych
informacji
o produkcie
naprawiane
przez
autoryzowane serwisy Bosch Diesel
kontakt
do serwisu
wykonującego
naprawę;
dostruktura
serwisu
wykonującego
naprawę;
Korzyści
dla
klientów
z wprowadzenia
QualityScan:
znakiem
jakości
naprawy.
Wtryskiwacze
Common
Rail Rail
znakiem
jakości
naprawy.
Wtryskiwacze
Common
Wtryskiwacze
Common
Rail
oraz
pompy
wtryskowe
–
numer ID
i data
naprawy,
kod
IMA
czy
kontakt
do serwisu
Centrum i Bosch Diesel Service są znaczone specjalnym
pewność,
że naprawa
jest zgodna
ze specyfikacjapewność,
żestruktura
naprawa
jest zgodna
zeinformacji
specyfikacjaprzejrzysta
wyświetlanych
-Dieselwykonującego naprawę;
naprawiane
przez
autoryzowane
serwisy
Bosch
znakiem jakości naprawy. Wtryskiwacze Common Rail
mi firmy
Bosch.
mi firmy
Bosch.
datkową
etykietę
z numerem
IDService
lubID
specjalne
zatrzaski
datkową
etykietę
zDiesel
numerem
lub specjalne
zatrzaski
u pewność, że naprawa jest zgodna ze specyfikacjami firmy
Centrum
i Bosch
specjalnym
(CRI)
i pompy
Common
Rail (CP)są
są znaczone
wyposażone
Surowe
wymagania
Surowe
wymagania
jakościowe:
kontakt
do jakościowe:
serwisu
wykonującego naprawę;
Bosch.
znakiem jakości
naprawy.
Wtryskiwacze
w dodatkową
etykietę
z numerem ID
lub Common
specjalne Rail
tylko serwisy
BDC
i
BDS
dodawać
do
bazy
tylko
serwisy
BDC
i mogą
BDS
mogą
dodawać
do bazy
pewność, że naprawa
jest
zgodna
ze specyfikacjasamochodów
ciężarowych/użytkowych
(CRIN).
samochodów
ciężarowych/użytkowych
(CRIN).
zatrzaski samochodów ciężarowych/użytkowych (CRIN).
Bosch
QualityScan
dane
o
naprawionych
przez
Bosch
QualityScan
dane
o
naprawionych
przez
mi firmy
Bosch.jakościowe:
Surowe
wymagania
datkową etykietę z numerem ID lub specjalne zatrzaski
siebie
diesla;
podzespołach
silników
diesla;
u siebie
tpodzespołach
ylko serwisy
BDCsilników
i BDS
mogą
dodawać
do bazy
Surowe
wymagania
jakościowe:
Naprawa
w jakości
Boscha
oznacza:
Naprawa
w jakości
Boscha
oznacza:
Naprawa w jakości Boscha oznacza:
by uzyskać
autoryzację
firmy
Bosch,
warsztat
musi
by
uzyskać
autoryzację
firmy
Bosch,
warsztat
musi
Bosch
QualityScan
dane
o naprawionych
przez
siebie
tylko
serwisy
BDC
i
BDS
mogą
dodawać
do bazy
testy
na certyfikowanych
urządzeniach
testy
na certyfikowanych
urządzeniach
samochodów
ciężarowych/użytkowych
(CRIN).
u testy na certyfikowanych
urządzeniach;
dysponować
sprzętem
diagnodysponować
certyfikowanym
sprzętem
diagnopodzespołach
silników
diesla;
Bosch certyfikowanym
QualityScan
dane
o naprawionych
przez
profesjonalną
obsługę
i metody
przeprowadzania
profesjonalną
obsługę
i metody
przeprowadzania
u profesjonalną obsługę i metody przeprowadzania
u stycznym,
by uzyskać
autoryzację
firmy
Bosch,
warsztat
musi
stycznym,
opanować
metody
naprawy
i
diagnoopanować
metody
naprawy
i
siebie podzespołach silników diesla; diagnotestów
testów
Naprawa
dysponować
certyfikowanym
sprzętem diagnostycznym,
testów; w jakości Boscha oznacza:
zowania
używać
oryginalnych
zamienzowania
oraz
używać
oryginalnych
części
zamienbyoraz
uzyskać
autoryzację
firmyczęści
Bosch,
warsztat
musi
fabryczne
wartości
testowe
orazurządzeniach
części
firmy firmy
Bosch,
fabryczne
wartości
testowe
oraz części
Bosch,
testy
na
certyfikowanych
opanować
metody
naprawy
i diagnozowania
oraz używać
u fabryczne wartości testowe oraz cześci firmy Bosch,
nych Bosch;
nych
Bosch;
dysponować certyfikowanym sprzętem diagnoczyli gwarancję
na wykonaną
czyli
gwarancję
na wykonaną
naprawę
profesjonalną
i naprawę
metody
przeprowadzania
oryginalnych części zamiennych Boscha;
czyli
gwarancjęobsługę
na wykonaną
naprawę.
zespoły
przedprzed
uzyskaniem
oznakowanaprawione
zespoły
uzyskaniem
oznakowanaprawione
stycznym,
opanować
metody
naprawy
i diagnou naprawione zespoły przed uzyskaniem oznakowania
testów
nia etykietą
Bosch
QualityScan
podlegają
rygorynia
etykietą
Bosch
QualityScan
podlegają
zowania
orazQualityScan
używać oryginalnych
częścirygoryzamienSprawdź
sam.
Zeskanuj
numer
ID z etykiety
naprawiaSprawdź
sam. wartości
Zeskanuj
numer
ID
z etykiety
naprawiaetykietą
Bosch
podlegają rygorystycznej
fabryczne
testowe
oraz
części
firmy
Bosch,
Sprawdź
sam. Zeskanuj
numer ID
z etykiety
naprawianej
stycznej
kontroli
jakości,
zgodnej
ze
specyfikacjastycznej
kontroli
jakości,
zgodnej
ze
specyfikacjanych
Bosch;
nej części
diesla
przy wykorzystaniu
Qualitynej części
diesla
przy
aplikacji
Qualitykontroli jakości, zgodnej ze specyfikacjami firmy Bosch.
czyli
gwarancję
na wykorzystaniu
wykonanąaplikacji
naprawę
części
diesla
przy wykorzystaniu
aplikacji QualityScan
mi firmy
Bosch.
mi
firmy
Bosch.
zespoły przed uzyskaniem oznakowanaprawione
Scan Scan
lub odwiedź
witrynę
QualityScan
lub odwiedź
witrynę
QualityScan
lub odwiedź witrynę QualityScan.
nia etykietą Bosch QualityScan podlegają rygoryQualityScan
pozwala
na
proste
i
szybkie
sprawdzenie,
QualityScan
pozwala
na
proste
i
szybkie
sprawdzenie,
Sprawdź sam.
Zeskanuj
numeri szybkie
ID z etykiety
naprawiaQualityScan
pozwala
na proste
sprawdzenie,
stycznej
kontroli jakości, zgodnej ze specyfikacjaczy naprawa
wtryskiwaczy
i
pomp
wtryskowych
jest
czy
naprawa
wtryskiwaczy
i
pomp
wtryskowych
jest
Sprawdź
sam
Sprawdź
sam
nej części
diesla
przy wykorzystaniu
aplikacji QualitySprawdź
sam
czy
naprawa
wtryskiwaczy
i pomp wtryskowych
jest
mi firmy
Bosch.
potwierdzona
przez
firmęwitrynę
Bosch.
Jedynie
komponenty,
potwierdzona
przez
firmę
Bosch.
Jedynie
komponenty,
darmową
aplikację
QualityScan
Pobierz
darmową
aplikację
QualityScan
Pobierz
darmową
aplikację
QualityScan
Scan lub
odwiedź
QualityScan
potwierdzona
przez firmę Bosch.
Jedynie komponenty, Pobierz
dla
iOS:
dla
Android:
dla
iOS:
dla
iOS:
dla
Android:
dla Android:
QualityScan
pozwala
na proste
szybkiezgodnie
sprawdzenie,
które
przeszły
restrykcyjny
testijakości
ganiami
firmy
Bosch,
znajdują
się
w
internetowej
bazie.
ganiami
firmy
Bosch,
znajdują
się
w
internetowej
bazie.
store.apple.com
play.google.com
store.apple.com
store.apple.com
play.google.com
play.google.com
czy naprawa wtryskiwaczy
i pomp
wtryskowych
jest
Sprawdź sam
z wymaganiami
firmy Bosch,
znajdują
się w internetowej
Aby skontrolować
proces
naprawy
podzespołu,
pobierz
Aby
skontrolować
proces
naprawy
podzespołu,
pobierz
potwierdzona
przez
firmę
Bosch.
Jedynie
komponenty,
Pobierz darmową aplikację QualityScan
bazie.
i zainstaluj
bezpłatną
aplikację
QualityScan
z Apple
i zainstaluj
bezpłatną
aplikację
QualityScan
z Apple
dla iOS:
Aby skontrolować proces naprawy podzespołu,
dla Android:
ganiami
firmy
Bosch,
znajdują
się
w
internetowej
bazie.
store.apple.com
pobierz i zainstaluj bezpłatną aplikację QualityScan
play.google.com
uzyskać
informację
na temat
naprawianego
elementu.
uzyskać
informację
na temat
naprawianego
elementu.
Aby
skontrolować
naprawy
podzespołu,
pobierz
z Apple
Store albo proces
z Google
Play. Zeskanuj
kod QR
i zainstalujaby
bezpłatną
QualityScan
z Apple
z etykiety,
uzyskaćaplikację
informację
na temat naprawianego
również
na stronie
internetowej
QualityScan
wprowadzarównież
na stronie
internetowej
QualityScan
wprowadza- 1. Pobierz
Pobierz
zainstaluj
aplikację.
i zainstaluj
aplikację.
1. 1.
Pobierz
iizainstaluj
aplikację.
elementu.
jąc numer
ID
naprawy.
jąc
numer
ID
naprawy.
2.
Zeskanuj
kod
z
podzespołu.
uzyskać
informację
nazwiązanych
temat naprawianego
Dostęp
do danych
z naprawąelementu.
części
3. Wyświetl informacje o naprawie.
informacje
o naprawie.
3. Wyświetl
informacje
o naprawie.
uzyskasz również na stronie internetowej QualityScan, 3. Wyświetl
QualityScan: http://qualityscan.bosch-automotive.com
również na stronie
internetowej
QualityScan wprowadza-QualityScan:
http://qualityscan.bosch-automotive.com
QualityScan:
http://qualityscan.bosch-automotive.com
wprowadzając
numer ID
naprawy.
1. Pobierz
i zainstaluj
aplikację.
jąc numer ID naprawy.
3. Wyświetl informacje o naprawie.
18 | Bosch Autospec | nr 2/56 | 2015 | produkty
Regenerowane wtryskiwacze Common Rail
do samochodów osobowych i dostawczych – BX
Elektrycznie sterowane wtryskiwacze
niową i króciec przyłączeniowy.
dzając nawet do uszkodzenia silnika.
to jedne z najważniejszych elemen-
Wysoka precyzja standardów pro-
Konsekwencje wynikające z rozsz-
tów systemu wtryskowego Common
dukcyjnych wraz z restrykcyjną
czelnienia układu Common Rail
Rail. Produkty te dostępne są również
kontrolą jakości gwarantują maksy-
o ciśnieniu do 2500 barów mogą być
jako regenerowane fabrycznie –
malną niezawodność eksploatacji.
kosztowne.
Bosch eXchange (BX). Regeneracja
Przy naprawie samochodu warto
Wtryskiwacze piezoelektryczne
Boscha polega na wymianie wszyst-
skorzystać z programu Bosch
nie są naprawialne w serwisach
kich zużywających się części wtryski-
eXchange, ponieważ obniża to
Diesla, natomiast są dostępne
wacza. Wymiana obejmuje następują-
znacznie koszt naprawy. Niesprawny
w ramach programu BX. Dlatego
ce elementy: rozpylacz, nakrętkę,
lub niefachowo naprawiony wtryski-
program wymiany części Bosch
sprężyny, zestaw zaworu, pierścień
wacz może skutkować problemami
eXchange jest bardzo dobrym
uszczelniający komorę wysokociśnie-
w eksploatacji samochodu, doprowa-
wyborem.
Bosch eXchange: wtryskiwacz Common Rail
rozpylacz z nakrętką
elektromagnes
zespół twornika
sprężyny
zespół zaworu
n Elementy wymienione na
oryginalne części Boscha
n Elementy poddane testom
i zamontowane ponownie,
w razie potrzeby naprawione lub wymienione
na nowe
korpus
wtryskiwacza
pierścień
uszczelniający
komorę
wysokociśnieniową
króciec
przyłączeniowy
Korzyści ze stosowania produktów regenerowanych Bosch eXchange (BX)
u Szeroka oferta produktów regenerowanych, wysoki stopień pokrycia rynku
u Cena korzystniejsza niż dla nowej
części
u Duża żywotność i gwarancja zachowania pełnej funkcjonalności i sprawności
u Skrócenie czasu naprawy pojazdu
poprzez wykorzystanie gotowego do
montażu produktu BX
u Łatwa kalkulacja ceny naprawy dzięki
dokładnej znajomości ceny produktu
u Zgodność z aktualną technologią
regeneracji – stosowane zawsze nowe
części zużywające się
u Ekologiczność: oszczędność zasobów
naturalnych i obniżenie emisji CO2
u Gwarancja taka sama jak dla nowychkomponentów
produkty | nr 2/56 | 2015 | Bosch Autospec | 19
Fabrycznie regenerowane wtryskiwacze Common Rail
Lp.
Produkt
regenerowany BX
Produkt nowy
1
0 986 435 003
0 445 110 044
CITROËN, PEUGEOT 2.0 HDI: popularne modele (1999–2007)
SUZUKI 2.0 Tdi: Grand Vitara (2000–2011)
802,00
2
0 986 435 004
0 445 110 011
MERCEDES-BENZ 2.1, 2.2 CDI: VITO, C, E (1999–2003)
802,00
3
0 986 435 005
0 445 110 014
MERCEDES-BENZ 1.6, 1.7 CDI: A Klasa (1998–2004)
856,00
856,00
Zastosowanie*
Cena katalogowa
netto zł
4
0 986 435 007
0 445 110 146
RENAULT 1,9 DCI: Megane, Scenic, Laguna II, Trafic (1999–2007)
OPEL 1,9 CDTI: Vivaro, Movano (2001–2006)
5
0 986 435 014
0 445 110 036
CITROEN, PEUGEOT 2.2 HDI: popularne modele (2000–2006)
FIAT, LANCIA 2.2 JTD: Ulysse, Phedra (2002–2007)
825,00
6
0 986 435 020
0 445 110 024
MERCEDES-BENZ 2.1, 2.2, 2.7 CDI: C, E, Sprinter (2000–2006)
840,00
7
0 986 435 045
0 445 110 105
MERCEDES-BENZ 2.2, 2.7 CDI: Vito, Sprinter (1999–2006)
856,00
8
0 986 435 053
0 445 110 181
MERCEDES-BENZ 2.1, 2.2, 2.7 CDI: Sprinter (2000–2006)
856,00
9
0 986 435 055
0 445 110 189
MERCEDES-BENZ 2.1, 2.2, 2.7 CDI: Sprinter (2000–2006)
JEEP 2.7 CRD: Grand Cherooke (2001–2004)
856,00
10
0 986 435 057
0 445 110 115
MERCEDES-BENZ 1.6, 1.7 CDI: A Klasa (1998–2004)
840,00
11
0 986 435 061
0 445 110 199
MERCEDES-BENZ 2.1, 2.2, 2.7 CDI: C, E (1999–2004)
856,00
12
0 986 435 063
0 445 110 095
MERCEDES-BENZ 2.1, 2.7. 3.2 CDI: E, Sprinter (1999–2006)
856,00
13
0 986 435 065
0 445 110 203
MERCEDES-BENZ 2.1, 2.2, 2.7 CDI: G, Sprinter (2000–2006)
840,00
882,00
14
0 986 435 077
0 445 110 076
CITROËN, PEUGEOT 2.0 HDi: popularne modele (1999–2010)
FIAT 2.0 JTD: Ducato, Scudo (2000–2007)
15
0 986 435 078
0 445 110 083
OPEL, FIAT, LANCIA 1,3 JTD: popularne małe modele (2003–2010)
840,00
16
0 986 435 079
0 445 110 087
RENAULT, NISSAN 2.5 DCI, OPEL 2.5 DTI, CDTI: popularne dostawcze modele (2002–2011)
825,00
17
0 986 435 080
0 445 110 110
RENAULT, NISSAN 1,9 DCI: popularne modele (2001–2010)
764,00
18
0 986 435 083
0 445 110 119
FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA 1.9, 2.4 JTD: popularne modele (2000–2010)
764,00
19
0 986 435 084
0 445 110 131
BMW 2.0, 3.0: popularne modele (2001–2006)
917,00
20
0 986 435 086
0 445 110 141
RENAULT, Nissan 2.5 DCI, OPEL 2.5 DTI: popularne modele dostawcze (2001–2010)
825,00
21
0 986 435 088
0 445 110 159
OPEL 1.9 CDTI, SAAB 1.9TiD: popularne modele (2004–2010)
764,00
22
0 986 435 089
0 445 110 175
OPEL 1.7 CDTI: Astra (2004–2007)
917,00
764,00
23
0 986 435 090
0 445 110 188
CITROËN, PEUGEOT 1.6 HDI: popularne modele (2004–2010)
FORD 1.6 TDCi, VOLVO 1.6D, Mazda 1.6CD (2003–2011)
24
0 986 435 091
0 445 110 216
BMW 2.0, 3.0: popularne modele (2003–2006)
955,00
25
0 986 435 102
0 445 110 183
OPEL, FIAT, LANCIA 1,3 JTD: popularne małe modele (od 2003)
827,40
26
0 986 435 103
0 445 110 165
OPEL 1.9 CDTI, SAAB 1,9 TiD: popularne modele (2004–2010)
764,00
764,00
27
0 986 435 104
0 445 110 243
OPEL 1.9 CDTI, SAAB 1.9 TiD: popularne modele (2004–2010)
FIAT, ALFA ROMEO 1.9 JTD: popularne modele (2003–2010)
28
0 986 435 120
0 445 110 078
VOLVO 2.4D: V70 S60, S80, XC70, XC90 (2001–2006)
764,00
29
0 986 435 122
0 445 110 239
CITROËN, PEUGEOT 1.6 HDI: popularne modele (2004–2011)
FORD 1.6 TDCi, MAZDA 1.6CD, FIAT 1,6 JTD: (2003–2011)
764,00
30
0 986 435 126
0 445 110 259
CITROËN, PEUGEOT 1.6 HDI: popularne modele (2004–2011)
FORD 1.6 TDCi, VOLVO 1.6D, Mazda 1.6CD: (2003–2011)
764,00
31
0 986 435 146
0 445 110 311
CITROËN, PEUGEOT 1.6 HDI: popularne modele (2004–2011)
764,00
764,00
32
0 986 435 148
0 445 110 276
OPEL 1.9 CDTI: popularne modele (2004–2008)
FIAT, ALFA ROMEO 1.9 JTD: popularne modele (2005–2010)
33
0 986 435 150
0 445 110 297
CITROËN, PEUGEOT 1.6 HDI: popularne modele (2004–2012)
764,00
34
764,00
0 986 435 158
0 445 110 069
MERCEDES-BENZ 2.1, 2.2, 2.7 CDI: Sprinter (2000–2006)
35
0 986 435 159
0 445 110 294
MERCEDES-BENZ 2.1 CDI: 215, 315, 415, 515 (2006–2011)
764,00
36
0 986 435 163
0 445 110 248
FIAT, IVECO 3.0 Multijet: Ducato, Daily (od 2006)
764,00
37
0 986 435 165
0 445 110 273
FIAT, IVECO 2.3 Multijet: Ducato, Daily (od 2006)
764,00
38
0 986 435 170
0 445 110 265
RENAULT, Nissan 2.5 DCI, OPEL 2.5 DTI: popularne modele dostawcze (od 2006)
764,00
* Dokładne modele aut można znaleźć w programie ESI[tronic] lub w elektronicznym katalogu wyposażenia
pojazdów na stronie www.motobosch.pl. Ceny skalkulowane zostały na dzień 02.02.2015 r. i mogą ulec zmianie.
20 | Bosch Autospec | nr 2/56 | 2015 | technika
EClutch – elektroniczne sprzęgło
Jak najprościej
W 2013 r. Bosch publicznie pokazał
tzw. automatyczne sprzęgło – eClutch.
Ocenia się, że jest ono tańsze od zautomatyzowanej skrzyni przekładniowej,
a od przekładni automatycznej aż
o 40%. EClutch ma następujące cechy:
u ruszanie pojazdem bez potrzeby
naciskania na pedał sprzęgła.
Podczas jazdy w drogowym
korku kierowca operuje jedynie
pedałem przyspiesznika
i hamulca;
u ręczna zmiana biegów podczas
jazdy przy wyższych prędkościach bez naciskania na pedał
sprzęgła;
Wiele nowych rozwiązań pomagających kierowcy w jeździe
lub parkowaniu, a także użycie napędu hybrydowego,
Schemat ideowy automatycznego sprzęgła eClutch
wymaga zastosowania automatycznej skrzyni biegów.
1
Taka skrzynia jest jednak dość kosztowna. Bosch
opracował stosunkowo niedrogie urządzenie, które
umożliwia ręczną zmianę biegów bez naciskania pedału
sprzęgła. Nazywa się ono eClutch.
Elektroniczne sprzęgło eClutch plasuje się między skrzynią
manualną a zautomatyzowaną. Pomysł Boscha opiera się
2
na zautomatyzowaniu pracy samego sprzęgła współpracującego z mechaniczną skrzynią biegów. Dzięki temu
kierowca co prawda zmienia biegi ręcznie, ale nie naciska
na pedał sprzęgła. W skrzyniach automatycznych lub
zautomatyzowanych proces sterowania sprzęgłem i zmiany
biegów odbywa się w sposób automatyczny. Dlatego
3
w pojazdach z takim rodzajem przekładni wyeliminowano
pedał sprzęgła.
4
5
Zautomatyzowane skrzynie biegów, złożone z pojedynczego sprzęgła suchego i mechanicznej skrzyni przekładniowej, miały być tańszym odpowiednikiem skrzyń
automatycznych. Na początku 2000 r. stosowały je m.in.
Grupa Fiat, koncern PSA (Citroën/Peugeot), Opel, Toyota,
Mitsubishi.
6
Wprawdzie zmiana biegów następowała samoczynnie,
ale w wielu rozwiązaniach zbyt wolno, przez co pojazd miał
słabą dynamikę. Zdarzały się też przypadki przedwczesnego zużycia tarczy sprzęgłowej. Producenci zaproponowali
więc dwusprzęgłowe skrzynie zautomatyzowane, które
zmieniają biegi szybko. Jednak okazały się równie kosztowne w produkcji, co przekładnie automatyczne.
1
4
6
sprzęgło jednotarczowe suche, 2 siłownik sprzęgła, 3 pedał sprzęgła,
czujnik położenia biegu, 5 elektroniczna jednostka sterująca,
dźwignia zmiany biegów
technika | nr 2/56 | 2015 | Bosch Autospec | 21
Schemat ideowy zautomatyzowanej skrzyni biegów,
w której znajdują się siłowniki sprzęgła i zmiany biegów
W przekładniach zautomatyzowanych istotny jest
sposób sterowania załączaniem i rozłączaniem pojedynczego, suchego sprzęgła. W przekładniach tych stosuje się
dwa rozwiązania. W pierwszym jest to serwomechanizm,
np. złożony z silnika elektrycznego połączonego z przekładnią, który jest połączony z zewnętrznym mechanizmem sprzęgła (widełkami). Zmiana biegów jest realizowana również siłownikami z silnikami elektrycznymi.
W drugim rozwiązaniu sprzęgło jest sterowane hydraulicznym wysprzęglikiem zintegrowanym z siłownikiem
hydraulicznym. Potrzebna jest wówczas instalacja hydrauliczna, wykorzystywana też do przełączania biegów.
Przykładami pojazdów, w których wykorzystano
rozwiązanie „elektryczne” są Mitsubishi Colt i Opel Corsa
(Easytronic). System sterowania sprzęgłem musi kompensować zużycie tarczy sprzęgła i siłę docisku. W Mitsubishi
u możliwość współpracy z systemem Start/Stop – gdy
kierowca zdejmie nogę z pedału przyspiesznika,
system wyłącza silnik;
u możliwość jazdy w trybie „żeglowania” – samoczynne
serwomechanizm sterowania sprzęgłem siłę docisku
sprzęgła kompensuje siłą sprężyny. Natomiast położenie
tarczy sprzęgła jest obliczane na podstawie informacji
z czujnika przyrostowego – to dwa czujniki Halla umiesz-
wyłączenie silnika i odłączenie go od układu przenie-
czone tak, by można było wykrywać kierunek obrotów
sienia napędu, np. podczas zjazdu;
pierścienia kodującego. W przypadku uszkodzenia
u płynny start pojazdu pod górę;
czujnika przyrostowego sprzęgło nie działa. Pozornie
u płynna, bez szarpnięć zmiana biegów;
prosty czujnik dźwigni zmiany biegów składa się z modułu
u czujnik rejestruje początek procesu zmiany biegów
elektronicznego i aż pięciu czujników Halla.
i dostosowuje prędkość obrotową silnika;
u możliwość wykorzystania w konfiguracji z napędem
Istotną zaletą eClutch jest możliwość współpracy
z napędem hybrydowym. Elektroniczne sprzęgło ma być
hybrydowym. Dotychczas napęd hybrydowy był
gotowe do produkcji w 2016 roku i obecnie znajduje się
możliwy tylko we współpracy z automatyczną skrzy-
w fazie testów drogowych.
Ryszard Polit, Auto Moto Serwis
nią biegów.
Zdjęcia: Bosch, Mitsubishi, Opel
Jak podaje Bosch, dzięki zastosowaniu elektronicznego
sprzęgła wraz z różnymi funkcjami, np. Start/Stop, można
zaoszczędzić do 10% paliwa w porównaniu z manualną
skrzynią przekładniową.
Zautomatyzowana skrzynia przekładniowa Easytronic z Opla
Budowa eClutch
1
Zaletą elektronicznego sprzęgła, mającą wpływ na cenę,
jest prostota konstrukcji wynikająca z faktu, że odpada
konieczność sterowania zmianą biegów. Elementem
2
3
wykonawczym eClutch jest aktuator złożony z silnika
elektrycznego i siłownika hydraulicznego. Jest on sterowany przez elektroniczny sterownik, pozyskujący informacje
z czujników: położenia pedału sprzęgła, położenia dźwigni
zmiany biegów, położenia biegu, położenia pedału przyspiesznika (wersja z systemem Start/Stop).
W skrzyni zautomatyzowanej pracą sprzęgła i zmianą
4
biegów steruje elektroniczny sterownik uzyskujący
informacje z wielu czujników, m.in. położenia dźwigni
zmiany biegów, pedału przyspiesznika, pedału hamulca,
prędkości obrotowej wału korbowego silnika, prędkości
jazdy pojazdu, kilku czujników działania mechanizmu
zmiany biegów, a nawet otwarcia drzwi.
1
3
elektryczny siłownik zmiany biegów, 2 sprzęgło,
wybierak biegów, 4 elektryczny siłownik sprzęgła
Układy hamulcowe
Bosch
Bosch to największy na świecie producent kompletnych systemów hamulcowych
stosowanych na wyposażeniu fabrycznym czołowych producentów samochodów.
Firma Bosch wprowadzając jako pierwsza ABS, ESP czy wysokowęglowe tarcze
hamulcowe wyznacza kierunki rozwoju w dziedzinie systemów hamulcowych.
www.motobosch.pl

Podobne dokumenty