Babie Lato w Górach Opawskich

Komentarze

Transkrypt

Babie Lato w Górach Opawskich
1974 - 2015
www.ktukol.pl
GŁUCHOŁAZY
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA
KLUB TURYSTYKI KOLARSKIEJ
KTUKOL – GŁUCHOŁAZY
Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy, mając na uwadze promocję turystyki kolarskiej
oraz promocję regionu i skierowanie turystów na szlaki rowerowe oraz piesze, wychodzi z wieloma
zadaniami dotyczącymi działalności sportowej i turystycznej, skierowanej w dużej mierze do
mieszkańców naszego regionu.
Klub KTUKOL, jest organizatorem wielu imprez związanych ze sportem kolarskim, turystyką rowerową
i rekreacją. Do stałych i sztandarowych imprez organizowanych przez klub KTUKOL należą:
-
Młodzieżowy Rajd Kolarski WITAMY WIOSNĘ,
Rajd Kolarski ZDOBYWAMY PRADZIADA
Maraton Kolarski AUDAX,
Rajd Kolarsko – Pieszy „ BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH”
Zawody MTB pod nazwą Cycloopawy
Złota Korba - Cykl wyścigów – Głuchołaskie Koziołki,
GŁUCHOŁAZY
”Babie Lato w Górach Opawskich”
LEPSZE KOŁO, RAMA, SZPRYCHA, NIŻ ALKOHOL I MARYCHA
sposobem na zdrową i trzeźwą zabawę
TURYSTYKA BEZ GRANIC
3 października 2015r.
VII Wojewódzki Rajd Kolarsko - Pieszy
"BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH"
Ponad 600 osób w 2014 r.
Największa impreza turystyczna w powiecie nyskim !!!
Impreza adresowana do wszystkich turystów indywidualnych i grup zrzeszonych, miłośników wędrówek rowerowych i pieszych.
Uczestnicy mają do wyboru przejazd lub przejście jedną z dwóch tras . Szlaki turystyczne o ukształtowaniu pagórkowatym, prowadzą
przez urokliwe zakątki przyrodnicze naszego regionu. Swój udział turyści potwierdzają na otrzymanych kartach przejazdu lub przejścia
w wyznaczonych punktach kontrolnych.
Celem imprezy, jest popularyzacja turystyki rowerowej i pieszej jako formy aktywnego wypoczynku, propagowanie roweru jako pojazdu
ekologicznego, poznawanie oznakowanych szlaków rowerowych i pieszych regionu, poznawanie walorów krajoznawczych, historii oraz
zabytków Gminy Głuchołazy i Powiatu Nyskiego, integracja i umacnianie więzi między turystami oraz zainteresowanie różnych środowisk
turystyką rowerową i pieszą. Na mecie rajdu w Ośrodku Turystycznym BANDEROZA, na turystów czeka wiele miłych niespodzianek.
Przy wspólnym ognisku z poczęstunkiem,organizatorzy przeprowadzą liczne konkursy sprawnościowe dla przedszkolaków, młodzieży szkolnej
i osób dorosłych. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w rajdzie,a także w zależności od terminu zgłoszeń
inne atrakcyjne niespodzianki.
Dużą zaletą tutejszych szlaków turystycznych jest znaczne zróżnicowanie ich trudności. Dzięki temu jedne z nich może przejść dziadek z babcią
i wnuczętami, inne doświadczony,wytrawny turysta. Na terenie Gór Opawskich Wytyczono cztery szlaki turystyczne: czerwony, żółty, niebiesk
i i zielony.
CEL RAJDU :
- promocja Miasta i Gminy Głuchołazy -promocja zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu, nikotyny i wszelkiego rodzaju używek
-zachęcenie młodzieży szkonej i osób dorosłych do czynnego spędzania wolnego czasu,
-promocja odznaki kolarskiej SZLAKIEM CZAROWNIC,
-promocja odznaki GÓRAMI POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO,
-popularyzacja turystyki rowerowej i pieszej jako formy aktywnego wypoczynku
-propagowanie roweru jako pojazdu ekologicznego,
-poznawanie oznakowanych szlaków rowerowych i pieszych regionu,
-poznawanie walorów krajoznawczych, historii oraz zabytków Gminy Głuchołazy, Powiatu Nyskiego i Województwa Opolskiego,
-integracja i umacnianie więzi między turystami,
-zainteresowanie różnych środowisk turystyką rowerową i pieszą
GŁUCHOŁAZY
”Babie Lato w Górach Opawskich”
LEPSZE KOŁO, RAMA, SZPRYCHA, NIŻ ALKOHOL I MARYCHA
sposobem na zdrową i trzeźwą zabawę
80 wolontariuszy w 2014 r.
TURYSTYKA BEZ GRANIC
PARTNERZY - SPONSORZY - WOLONTARIUSZE ZADANIA
Organizacja Wojewódzkiego Rajdu Kolarsko - Pieszego „BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH”, z każdym rokiem gromadzi na starcie i mecie
rajdu coraz większą liczbę uczestników, nie tylko mieszkańców naszego pięknego i atrakcyjnie turystycznego regionu. Z wilkiem zadowoleniem
zauważamy, coraz liczniejsze grupy reprezentujące szkoły i przedszkola. Przy realizacji tak dużego przedsięwzięcia, współpracujemy z wieloma
organizacjami po.żytku publicznego, wspierają nas głuchołascy przedsiębiorcy oraz liczne organizacje pozarządowe.
W 2014 r . organizację rajdu wsparli :
Gmina Głuchołazy,Starostwo Powiatowe w Nysie,Urząd Marszałkowski w Opolu,Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w Głuchołazach,
Wydział Promocji, Turystyki i Sportu w Nysie, GOS i R w Głuchołazach,Straż Miejska w Głuchołazach,Komenda Powiatowa Policji w Nysie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuchołazach,INTERMARCHE DANILA sp.zo.o. - Głuchołazy,
BRICOMARCHE - Głuchołazy,Ośrodek Turystyczny Banderoza w Głuchołazach,GKK VICTORIA - Głuchołazy,Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Głuchołazach,Sklep Rowerowy ŚWIAT ROWERU - Głuchołazy,Klub HDK Głuchołazy,Klub Turystyki Narciarskiej przy PTTK w Głuchołazach,
Firma PINTBALL GAROTA Pana Artura Wiktroskiego,Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Głuchołaz,Związek Harcerstwa Polskiego w Głuchołazach,
Firma Gissnet w Głuchołazach,Alior Bank S.A. - Głuchołazy,Centrum Działań Kreatywnych CREATIO - Animator gier i zabaw dla dzieci,
Centrum Twórczej Zabawy DWA KROKI w Głuchołazach,MOTOMANIAK,Kawiarnia AMOREK,Glucholazyonline,Radio Nysa,Przegląd Głuchołaski,
Głuchołazy.eu,Nowiny Nyskie,Tygodnik Prudnicki,
GŁUCHOŁAZY
”Babie Lato w Górach Opawskich”
LEPSZE KOŁO, RAMA, SZPRYCHA, NIŻ ALKOHOL I MARYCHA
sposobem na zdrową i trzeźwą zabawę
I Rajd Kolarsko – Pieszy BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH
160 uczestników
Pierwsza edycja rajdu adresowanego do miłośników turystyki kolarskiej i pieszej, która spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników,
istała się początkiem kontynuacji jednej z największych tego typu masowych imprez w naszym województwie.
GŁUCHOŁAZY
”Babie Lato w Górach Opawskich”
LEPSZE KOŁO, RAMA, SZPRYCHA, NIŻ ALKOHOL I MARYCHA
sposobem na zdrową i trzeźwą zabawę
II Rajd Kolarsko – Pieszy BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH
350 uczestników
Wręczenie 85 pierwszych odznak kolarskich SZLAKIEM CZAROWNIC. Oznaki honorowe stopnia pierwszego otrzymali:
Adam Fujarczuk - Starosta Nyski,
Edward Szupryczyński - Burmistrz Głuchołaz,
Anatol Bukała - Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki przy Starostwie Powiatowym w Nysie koordynator projektu,
Kazimierz Staszków - wyznaczył Szlak Czarownic po stronie polskiej,
Eligiusz Jędrysek - pomysłodawca i projektant odznaki kolarskiej.
GŁUCHOŁAZY
”Babie Lato w Górach Opawskich”
LEPSZE KOŁO, RAMA, SZPRYCHA, NIŻ ALKOHOL I MARYCHA
sposobem na zdrową i trzeźwą zabawę
III Rajd Kolarsko – Pieszey BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH
400 uczestników
W Wilamowicach Nyskich, gdzie zlokalizowano punkt kontrolny, na uczestników czekała miła niespodzianka. Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi
Sami Sobie i Miłośników Sztuki Kulinarnej i Regionalnych Przysmaków w Wilamowicach Nyskich, przygotowało poczęstunek. Kolarze mogli posilić się smacznym
chlebem ze smalcem oraz zjeść ciepły żurek.
GŁUCHOŁAZY
”Babie Lato w Górach Opawskich”
LEPSZE KOŁO, RAMA, SZPRYCHA, NIŻ ALKOHOL I MARYCHA
sposobem na zdrową i trzeźwą zabawę
IV Rajd Kolarsko – Pieszy BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH
450 uczestników
W przepięknej przygranicznej miejscowości Podlesie, gdzie zlokalizowano punkt kontrolny, na uczestników czekała miła niespodzianka. Tutaj zlokalizowano
jeden z dwóch punktów kontrolnych, pod hasłem -TURYSTYKA BEZ GRANIC. W formie wielkiej zabawy, pokazano szczególnie najmłodszym uczestnikom
rajdu, z jakimi problemami i trudnościami, jeszcze nie tak dawno zmagali się turyści, by pokonać granicę naszych państw. Był więc przygraniczny posterunek,
przebrani celnicy, straż graniczna oraz grupa antyterrorystyczna . Było wiele śmiechu, zabawy, wielkiego przejęcia oraz niedowierzania głównie wśród
najmłodszych uczestników imprezy.
GŁUCHOŁAZY
”Babie Lato w Górach Opawskich”
LEPSZE KOŁO, RAMA, SZPRYCHA, NIŻ ALKOHOL I MARYCHA
sposobem na zdrową i trzeźwą zabawę
V Rajd Kolarsko – Pieszey BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH
500 uczestników
„Gorączka złota w Głuchołazach”
Uczestnicy na urokliwych szlakach turystycznych naszego regionu, szukali „złotych bryłek”
Szczęśliwi znalazcy, zostali nagrodzeni tego samego dnia, na wspólnym pikniku turystycznym w ośrodku turystycznym BANDEROZA w Głuchołazach.
Parada Rowerowa :
Pierwsza parada rowerowa w naszym mieście, w której uczestniczył burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński. Na trasę wyjechało blisko 250 rowerzystów,
w tym wiele rodzin,także z dziećmi na fotelikach oraz w specjalnych przyczepkach. Nie zabrakło też uczestników z głuchołaskich klubów rowerowych
KTK KTUKOL, GKK VICTORIA oraz Świat Roweru TEAM.
GŁUCHOŁAZY
”Babie Lato w Górach Opawskich”
LEPSZE KOŁO, RAMA, SZPRYCHA, NIŻ ALKOHOL I MARYCHA
sposobem na zdrową i trzeźwą zabawę
VI Rajd Kolarsko – Pieszy BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH
600 uczestników
Ponad pół tysiąca osób przybyło w sobotni poranek na plac przy "Amorku" w Głuchołaskim Zdroju, gdzie zlokalizowano punkt startu VI Wojewódzkiego
Rajdu Kolarsko - Pieszego "BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH. Impreza zorganizowana przy współpracy, wsparciu i pomocy wielu instytucji publicznych
oraz organizacji pozarządowych, a także sponsorów i osób prywatnych, adresowana była do wszystkich turystów indywidualnych i grup zrzeszonych,
miłośników wędrówek rowerowych i pieszych. Uczestnicy mieli do wyboru przejazd lub przejście jedną z dwóch tras . Szlaki turystyczne o ukształtowaniu
pagórkowatym, prowadziły przez urokliwe zakątki przyrodnicze naszego regionu. Swój udział przejazdu lub przejścia, turyści potwierdzali w specjalnych
glejtach rajdowych?, w wyznaczonych punktach kontrolnych, gdzie otrzymywali okolicznościowe pieczątki. Na trasę pieszą zabezpieczoną przez głuchołaskich
skautów, wraz z przewodnikami wyruszyło blisko 300 osób, w tym wiele grup zorganizowanych, reprezentujących szkoły z terenu gminy Głuchołazy oraz kluby
rowerowe. Nie zabrakło także najmłodszych turystów, którzy odkrywają uroki turystyki oraz aktywnej i zdrowej formy spędzania wolnego czasu.
Plakat z 2014 r.
Zapraszamy na VI Wojewódzki Rajd Kolarsko-Pieszy
4 października - sobota
start :
Plac przy Fontannie ”Amorek”
w Głuchołazach godz. 9.00
”Babie Lato w Górach Opawskich”
LEPSZE KOŁO, RAMA, SZPRYCHA, NIŻ ALKOHOL I MARYCHA
sposobem na zdrową i trzeźwą zabawę
Rajd ma charakter otwarty - mogą w nim brać udział wszyscy turyści indywidualni lub grupy
zrzeszone ( na rowerach i piesze ).Młodzież do lat 18 może brać udział w rajdzie pod opieką
osoby dorosłej.
4 października 2014r. o godz. 9.00
Start w sobotę
z placu przy Amorku - Głuchołazy Zdrój,po otrzymaniu specjalnego„glejtu” potwierdzającej
przejazd lub przejście wybranej trasy.Do wyboru trasa rowerowa około 23 km lub piesza .
Trasy rajdu przebiegają po terenie pagórkowatym po drogach o nawierzchni asfaltowej
lub gruntowej utwardzonej, o bardzo małym natężeniu ruchu.Tempo jazdy rekreacyjne.
Punktem docelowym Rajdu jest zjazd uczestników do Kompleksu Turystycznego ”Sudety”
Ośrodek Banderoza w Głuchołazach, gdzie w godzinach 11.00 14.00 przy wspólnym ognisku
i poczęstunku, organizator przeprowadzi gry i zabawy dla dorosłych i dzieci,
a także wyłoni najmłodszego uczestnika.
Podczas rajdu nastąpi wręczenie odznak kolarskich ”SZLAKIEM CZAROWNIC”
oraz GÓRAMI POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO,
na podstawie wcześniej przesłanych do weryfikacji ”paszportów” lub książeczek.
Wpisowe płatne w dniu rajdu : dorośli 4 złote, młodzież szkolna oraz dzieci 2 złote.
JA
BAN
A
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
OWNIC”
ODZNAKA
AR
CZ
KO
KA “ SZLAKIE
RS
M
LA
KC
N
A
Regulamin rajdu i karta zgłoszeń na stronie www.ktukol.pl
Powiat Nyski
Stopień 1
w
ww ww.ktukol.psla.pl
w.powiat.ny
ZGŁOSZENIA do 30.09.2014r.
Eligiusz Jędrysek - komandor rajdu
tel. 500082086 po godz. 18.00
e-mail : [email protected]
Sekretariat :
Joanna Jędrysek tel. 500029693
y
ciow
noś
olicz 4r.
k
o
h
anyc
.201
czek
relo ia 30.09 anizow
b
y
g
n
n
l
r
jona
do d grup zo
okaz nych
h
kat i głoszo iejszyc
i
f
y
t
Cer
dla z najliczn
dla
ary
h
c
Pu
Zgłoszenie powinno zawierać:
1.nazwisko i imię,
2.miejscowość ( nazwa klubu)
3.nr telefonu
4.rok urodzenia
5. trasa rowerowa lub piesza
ZAPRASZAMY !!!
ORGANIZATORZY-PARTNERZY
MOTOMONIAK
www.paintballglucholazy.pl
TPD
PATRONAT MEDIALNY
Zadanie dofinansowano ze środków : Urzędu Marszałkowskiego w Opolu,Urzędu Miejskiego w Głuchołazach,Starostwa Powiatowego w Nysie
Książeczki rajdowe
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA
VII Wojewódzki Rajd Kolarsko-Pieszy
”Babie Lato w Górach Opawskich”
GLEJT
RAJDOWY
14
4
197
- 20
40 LAT KTK KTUKOL
OWNIC”
ODZNAKA
AR
CZ
KO
www.ktukol.pl
KA “ SZLAKIE
RS
M
LA
Powiat Nyski
Stopień 1
w
ww ww.ktukol.psla.pl
w.powiat.ny
Zadanie zrealizowano ze środków :
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu
Powiatu Nyskiego
Gminy Głuchołazy
Klub Turystyki Kolarskiej ”KTUKOL”
w Głuchołazach
Organizator Rajdu Kolarsko Pieszego
Babie Lato w Górach Opawskich
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ !!!
PRZESTRZEGAJ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO
Punkty kontrolne :
Głuchołazy , dnia 3 października 2015 r.
telefon organizatora : 500082086
TRASY RAJDOWE
TURYSTYKA BEZ GRANIC
Start : Głuchołazy Zdrój
„GÓRY DAR NATURY”
TRASA ROWEROWA 23 KM
OŚRODEK BANDEROZA
GŁUCHOŁAZY
1.Start przy Fontannie „AMOREK”,
2.Jedziemy wyznaczoną trasą rowerową Masywem
Góry Parkowejw kierunku miejscowości Podlesie,
GŁUCHOŁAZY ZDRÓJ
3.Punkt kontrolny altanka turystyczna,
ALTANKI TURYSTYCZNE
4.Dalej kierujemy się do miejscowości Podlesie,
i zjeżdżamy w dół, w kierunku dawnego Zakładu
Przemysłu Bawełnianego FROTEX,
5.Za zakładem dojeżdżamy do drogi Zlate Hory - Mikulowice
( Czechy), i skręcamy w lewo ,kierując się na Zlate Hory,
6.Następnie przejeżdżamy pod wiaduktem kolejowym do Zlatych Mlynów,
gdzie zlokalizowany jest 2 punkt kontrolny,
7.Dalej jedziemy do miejscowości Zlate Hory,
8.Przy wyjeździe z Zlatych Hor w kierunku Głuchołaz, przed mostem
skręcamy w prawo,w kierunku miejscowości Jarnołtówek,
9.W miejscowości Jarnołtówek - Skowronków przy tamie wodnej
zlokalizowano 3 punkt kontrolny,
10.Następnie przy wyjeździe z Jarnołtówka, kierujemy się
( mijając kościół po prawej stornie) do miejscowości Skowronków
i dalej przez miejscowość Kondradów, dojeżdżamy do Kompleksu
Turystycznego BANDEROZA w Głuchołazach - mety rajdu.
Zalecane rowery : Treking - MTB
KONRADÓW
455 m.n.p.m
3 km
7 km
23 km
PK
JARNOŁTÓWEK
ALTANKA/PODLESIE
PODLESIE
17,5 km
PK
JARNOŁTÓWEK - TAMA
ZLATE HORY
więcej na stronie : www.ktukol.pl
www
acebook.com/ktukol
12 km
telefon organizatora : 500082086
ZŁOTE MŁYNY
PK
opracował : E.Jędrysek
TURYSTYKA BEZ GRANIC
„GÓRY DAR NATURY”
Start : Głuchołazy Zdrój
TRASA PIESZA 5 KM
OŚRODEK BANDEROZA
GŁUCHOŁAZY
Start : Plac przy Fontannie "AMOREK" o godz. 9.00
Trasa : Drogą kapliczkową - "Szlakiem Jakubowym", dochodzimy
do altanki turystycznej przy źródełku Św.Jakuba,
następnie idziemy Szlakiem Złotych Górników przez zabytkową
tamę obok harcówki, i dalej przez Osiedle Tysiąclecia,
udajemy się do Ośrodka Turystycznego BANDEROZA,
na wspólny piknik turystyczny.
Długość trasy pieszej to około 5 kilometrów,
co umożliwia spokojne przejście także przedszkolaczków z opiekunami.
ALTANKA ŚW.JAKUBA
FONTANNA „AMOREK”
GŁUCHOŁAZY - ZDRÓJ
TAMA OBOK HARCÓWKI
PK
więcej na stronie : www.ktukol.pl
www
acebook.com/ktukol
telefon organizatora : 500082086
opracował : E.Jędrysek
PROPOZYCJA NA WAKACJE I NIE TYLKO
Chcesz w ciekawy sposób poznać walory krajoznawcze, historię i zabytki regionu nysko-jesenickiego?
Zapraszamy na rowerowy szlak czarownic! Dla wszystkich, którzy go zdobędą i udokumentują, w określony
w regulaminie sposób, przejazd przez miejsca wskazanie na trasie, mają szanse zdobyć małą i dużą odznakę
kolarską - "Szlakiem Czarownic".
Lubisz wycieczki rowerowe i piesze, poznaj urokliwe zakątki krajoznawcze szlaków rowerowych i pieszych po obu stronach
granicy. Niezapomniane wrażenia, urokliwe zakątki przyrodnicze, wspaniałe widoki oraz odznaka :
GÓRAMI POGRANICZA POLSKO -CZESKIEGO. WSZYSTKO W TWOIM ZASIĘGU.
KA “ SZLAKIE
S
R
M
LA
OWNIC”
ODZNAKA
AR
CZ
KO
Nie zastanawiaj się, wakacje to czas na relaks i odpoczynek indywidualny i rodzinny. Zainteresowanych prosimy o kontakt
telefoniczny celem otrzymania nieodpłatnie specjalnych książeczek wycieczek kolarskich i pieszych.
Jednostka weryfikująca w/w odznaki - Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL - Głuchołazy - www.ktukol.pl
UROCZYSTE WRĘCZENIE ODZNAK PODCZAS RAJDU "BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH" .
Powiat Nyski
Stopień 1
w
ww ww.ktukol.psla.pl
w.powiat.ny
www.ktukol.pl

Podobne dokumenty