pobierz - Targi w Krakowie

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Targi w Krakowie
14.Targi Edukacyjne
w Krakowie
21-23
marca
2012
www.targi.krakow.pl
www.targiedukacyjne.pl
1
wydawca:
projekt okładki:
DTP:
druk i oprawa:
2
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
31-586 Kraków, ul. Centralna 41A
tel. 12 644 59 32, fax 12 644 61 41
[email protected]
Paweł Bigos
Drukarnia TECHNET
Drukarnia TECHNET Kraków
Za treść zamieszczonych reklam
wydawca nie ponosi odpowiedzialności
Spis treści
Słowo wstępne organizatora
5
Patronat honorowy, medialny i współpraca
6
Program towarzyszący targom
7–12
Plan hali i alfabetyczny spis wystawców
13–19
Branżowy spis wystawców
20–26
Wpisy informacyjne wystawców
27–151
Reklamy
3
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
4
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Słowo wstępne organizatora
Szanowni Państwo,
mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz
Gości na 14. Targach Edukacyjnych w Krakowie. Cieszymy się, iż w tym
roku Targi zostały ponownie objęte honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewodę Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Z radością obserwujemy, że nasza impreza przyciąga coraz bardziej
zróżnicowaną grupę Wystawców: gimnazja, szkoły średnie, policealne,
wyższe prywatne i państwowe z Polski i zagranicy, szkoły językowe, instytucje związane z programami edukacyjnymi, stypendiami, biura podróży,
instytucje propagujące poprawne społecznie wzorce zachowań, fundacje
wspierające rozwój młodzieży.
Obserwując bacznie trendy i kierunki na rynku edukacyjnym zauważamy, iż coraz większe znaczenie dla młodych ludzi – przyszłych pracowników – ma odpowiedni dobór zawodu do ich indywidualnych predyspozycji. Dlatego też, dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
nr 2 w Krakowie powołany został do życia projekt „Akademii Doradztwa
Zawodowego dla małopolskich gimnazjalistów”, który pozwoli na indywidualne spotkanie ucznia z doradcą i pomoc w wyborze dalszej drogi
kształcenia. Pomoże też w tym Salon Możliwości, ze specjalnymi prezentacjami i warsztatami. Targom towarzyszy również Salon Multimediów
Edukacyjnych, po raz kolejny zostanie też wręczona Nagroda Jakości Nauczania Sapere Auso.
Dziękujemy naszym patronom, partnerom i współpracownikom oraz
wszystkim Wystawcom za zaangażowanie podczas przygotowań do tegorocznej edycji. Przybyłym na Targi uczestnikom życzymy, aby spełniły się oczekiwania. Jesteśmy również przekonani, że wizyta na Targach
Edukacyjnych w Krakowie udowodni, że edukacja nie musi być nudna,
a o swoją przyszłość młodzi ludzie powinni zadbać już dziś!
Zapraszamy Państwa na kolejną, jubileuszową edycję Targów, która,
w odmienionej formule, odbędzie się w marcu 2013 r.
Grażyna Grabowska Katarzyna Popieluch-Kmiecik
Prezes Zarządu Komisarz Targów
5
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
Patronat honorowy:
Wojewoda Małopolski
Jerzy Miller
Marszałek Województwa Małopolskiego
Marek Sowa
Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski
Patronat medialny i współpraca:
6
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
program
towarzyszàcy
7
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
8
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Sala seminaryjna
21.03. środa
10.00-11.00
ETS Global Eastern Europe, Warszawa - Certyfikaty TOEFL
i TOEIC kluczem do sukcesu w międzynarodowym środowisku akademickim i na rynku pracy
11.00-12.00
Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna, Kraków - Wręczenie Nagród Jakości Nauczania Sapere Auso
12.00-13.00 Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków - Prezenta-
cja nowych podręczników do nauki religii dla przedszkoli
i szkół podstawowych. Prow. ks. Zygmunt Kosowski - Dyrektor Wydawnictwa św. Stanisława BM z Krakowa oraz
ks. prof. dr hab. Tadeusz Panaś - dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie
13:00-14:00 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. No-
woczesne doradztwo zawodowe - wsparcie dla ­nauczycieli
i wychowawców. Prow. Renata Koclęga-Hilevsky, Beata
Oprocha, Renata Sojka
22.03. czwartek
09.00-10.00 III Społeczne LO im. J. Słowackiego STO, Kraków - Warsz-
taty z debat w stylu oksfordzkim. Praktyczne ćwiczenia
z wystąpień publicznych. Prow. Łukasz Słoniowski - Marszałek „Szkoły Debaty”
11.00-12.00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Nowoczesne doradztwo zawodowe - wsparcie dla ­nauczycieli
i wychowawców. Prow. Renata Koclęga-Hilevsky, Beata
Oprocha, Renata Sojka
12.00-13.00 Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków - Prezentacja
nowych podręczników do nauki religii dla szkół średnich.
Prow. ks. Zygmunt Kosowski - Dyrektor Wydawnictwa św.
Stanisława BM z Krakowa oraz ks. prof. dr hab. Tadeusz
Panaś - dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie
13.00-15.00Agora S.A. - Rozwiązania reklamowe w wyszukiwarce
­google.pl
7
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
Sala seminaryjna
23.03. piątek
09.00-10.00 III Społeczne LO im. J. Słowackiego STO, Kraków - Warsz-
taty z debat w stylu oksfordzkim. Praktyczne ćwiczenia
z wystąpień publicznych. Prow. Łukasz Słoniowski - Marszałek „Szkoły Debaty”
11.00-12.00
Urząd Marszałkowski Wojewóztwa Małopolskiego. Nowoczesne doradztwo zawodowe - wsparcie dla ­nauczycieli
i wychowawców. Prow. Renata Koclęga-Hilevsky, Beata
Oprocha, Renata Sojka
8
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Scena
21.03. środa
10.00-10.30 Warszawska Szkoła Reklamy, Warszawa - Efekty specjalne
w filmie i telewizji - prezentacja poparta fragmentami filmów. Prow. Daniel Szwejkowski
10.30-11.00
XXX Liceum Ogólnokształcące, Kraków - Formacja Taneczna „Terpsychora” ze spektaklem pt. Ambiwalencja
11.00-11.30
Szkoła Mistrzostwa Sportowego, Kraków - Prezentacja
szkoły, pokazy żonglerki piłką, konkurs piłkarski
11.30-12.00
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka Moja przygoda w WSTiE - prezentacja Uczelni połączona
z atrakcyjnymi konkursami
12.00-12.30
Krakowska Szkoła Filmowa, Kraków - Warsztaty reżysersko-operatorskie
12.30-13.00
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka Moja przygoda w WSTiE - prezentacja Uczelni połączona
z atrakcyjnymi konkursami
13.00-13.30
XI Liceum Ogólnokształcące, Kraków - Pokaz musztry, występ grupy cheerleaders
22.03. czwartek
09.30-10.00 Park Misyjny. Salezjański Wolontariat Misyjny, Kraków -
Warsztaty interaktywne dotyczące kultury, życia codziennego i problemów mieszkańców Peru połączone z prezentacją Parku Misyjnego
10.00-10.30 III Społeczne LO im. J. Słowackiego STO, Kraków - Deba-
ta nad tezą: Udział w targach jest najlepszym sposobem
na promocję szkoły. Debata z udziałem uczniów z III SLO
im. J. Słowackiego STO oraz VII LO im. Zofii Nałkowskiej
10.30-11.00
XXX Liceum Ogólnokształcące, Kraków - Formacja Taneczna „Terpsychora” ze spektaklem pt. Ambiwalencja
11.00-11.30
Żydowskie Muzeum Galicja, Kraków - Quiz na temat historii i kultury Żydów polskich
11.30-12.00
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka Moja przygoda w WSTiE - prezentacja Uczelni połączona
z atrakcyjnymi konkursami
12.00-12.30
Szkoła Mistrzostwa Sportowego, Kraków - Prezentacja
szkoły, pokazy żonglerki piłką, konkurs piłkarski
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
9
Scena
12.30-13.00
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka Moja przygoda w WSTiE - prezentacja Uczelni połączona
z atrakcyjnymi konkursami
13.00-13.30
Warszawska Szkoła Reklamy, Warszawa - Szok i prowokacje w reklamie - prezentacja z pokazem reklam. Prow. Sławomir Wojtkowski - dyrektor WSR
13.30-14.00 Krakowska Szkoła Filmowa, Kraków - Warsztaty reżyser-
sko-operatorskie
23.03. piątek
09.30-10.00 Park Misyjny. Salezjański Wolontariat Misyjny, Kraków -
Warsztaty interaktywne dotyczące kultury, życia codziennego i problemów mieszkańców Peru połączone z prezentacją Parku Misyjnego
10.00-10.30 III Społeczne LO im. J. Słowackiego STO, Kraków - Deba-
ta nad tezą: Udział w targach jest najlepszym sposobem
na promocję szkoły. Debata z udziałem uczniów z III SLO
im. J. Słowackiego STO oraz LO ss. Prezentek
10.30-11.00
XXX Liceum Ogólnokształcące, Kraków - Formacja Taneczna „Terpsychora” ze spektaklem pt. Ambiwalencja
11.00-11.30
Warszawska Szkoła Reklamy, Warszawa - Najlepsze, najciekawsze i najgorsze reklamy - prezentacja z pokazem reklam. Prow. Sławomir Wojtkowski - dyrektor WSR
11.30-12.00
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka Moja przygoda w WSTiE - prezentacja Uczelni połączona
z atrakcyjnymi konkursami
12.00-12.30
Szkoła Mistrzostwa Sportowego, Kraków - Prezentacja
szkoły, pokazy żonglerki piłką, konkurs piłkarski
12.30-13.00
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka Moja przygoda w WSTiE - prezentacja Uczelni połączona
z atrakcyjnymi konkursami
13.00-13.30
Centrum Kreatywności „Perła”, Kraków - Interaktywny pokaz kreatywnej edukacji i animacji
13.30-14.00 Krakowska Szkoła Filmowa, Kraków - Warsztaty reżyser-
sko-operatorskie
10
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Salon Możliwości i Salon Multimediów
Salon Możliwości
SM 2
Aquarium i Muzeum Przyrodnicze w Krakowie - Prezentacja fauny ­Aquarium - pokaz zwierząt, opowieści opiekunów. Środa-piątek,
godz. 9.00-15.00
Stoisko 101
Akademia Fotografii, Kraków - Warsztaty fotografii portretowej i cyfrowej edycji obrazu. Środa-piątek, godz. 11.00
SM 5
Krakowska Szkoła Filmowa im. W. J. Hasa, Kraków - Warsztaty filmowe.
Środa-piątek, godz. 11.00 i 13.30
SM 5
Krakowska Szkoła Filmowa im. W. J. Hasa, Kraków - projekcje wyróżnionych filmów absolwentów Krakowskiej Szkoły Filmowej im. W. J. Hasa.
Środa-piątek, godz. 12.45
SM 4
Pracownia Lubosza Karwata, Tuchów - Warsztaty mozaiki artystycznej.
Środa-piątek, godz. 9.00-15.00
Stoisko 112
PCK Grupa Ratownictwa, Kraków - Warsztaty pierwszej pomocy. Środapiątek - początek o każdej równej godzinie
SM 1
Żydowskie Muzeum Galicja, Kraków - Warsztaty kaligrafii hebrajskiej
oraz wycinanki żydowskiej. Środa-piątek, godz. 9.00-15.00
SM 7 / Stoisko 256
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Kraków - Pokaz klasycznego masażu pleców, porady dietyczne, profesjonalne badanie skóry. Środa-piątek, godz. 9.00-15.00
SM 7 / Stoisko 257
Międzynarodowe Policealne Studium Kosmetyczne DALKRAK, Kraków - Prezentacja najnowszych techniki wykonywania makijażu, porady wykwalifikowanego technika usług kosmetycznych. Środa-piątek,
godz. 9.00-15.00
11
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
Salon Możliwości, Salon Multimediów, Konkursy
Stoisko 254
Warszawska Szkoła Reklamy, Warszawa - Ministudio fotograficzne,
możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia z Targów. Środa-piątek,
godz. 9.00-15.00
SM 3
Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa turystyczna, Wieliczka - ekspozycja narzędzi górniczych, pokaz rzeźbienia w soli. Środa-piątek, godz. 9.00-15.00
Salon Mulimediów
SM 6
ATA-INT. LTD GESTETNER, Kraków - Prezentacja tablic interaktywnych
firmy Panasonic. Rozwiązania multimedialne NEC. Rozwiązania drukujące i MFP RICOH - oferta specjalna dla Edukacji. Programy edukacyjne.
Środa-piątek, godz. 9.00-15.00
Stoisko 250
M.B.M. Electronics, Kraków / Image Recording ­S olutions, Warszawa Prezentacja tablicy interaktywnej SMART Board 880, projektora Hitachi
ED-A101 oraz kamery dokumentacyjnej SMART SDC 330. Środa-piątek,
godz. 9.00-15.00
Stoisko 248
Estera Service, Łódź - Prezentacja elektronicznego dziennika lekcyjnego.
Środa-piątek, godz. 9.00-15.00
Konkursy
Stoisko 223
Wyższa Szkoła Europejska, Kraków - Rebus liczbowy dotyczący informacji o WSE. Środa-piątek, godz. 11.00. Do wygrania drobne upominki
Stoisko 118
Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia - Konkurs wiedzy o Kopalni Soli Bochnia. Środa-piątek, godz. 11.00, 12.00 i 13.00. Do wygrania solne upominki od bocheńskiego Skarbnika
Scena
Żydowskie Muzeum Galicja, Kraków - Quiz na temat historii i kultury Żydów polskich. Czwartek, godz. 11.00-11.30
12
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Alfabetyczny spis wystawców
uczestnik
Akademia Fotografii, Kraków, Warszawa
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków
Akademia Ignatianum w Krakowie, Kraków
Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
Aquarium i Muzeum Przyrodnicze w Krakowie, Kraków
ATA-INT. LTD Gestetner, Kraków
Benefit Systems, Warszawa
Biuro Turystyki Jaworzyna Tour, Kraków
Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY, Poznań
Centrum Kreatywności „Perła”, Warszawa
Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów Dom nr 6, Kraków
Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Kraków
Charaktery, Kielce
Chemnitz University of Technology, Chemnitz, Niemcy
Czeladnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu,
Kraków
dlaStudenta.pl, Kraków
DPFA Akademiegruppe, Zwickau, Niemcy
Easy Languages, Bruksela, Belgia
edudu.pl, Kraków
edu.info.pl
edukacja.net, Poznań
edulandia.pl, Warszawa
EF Education, Warszawa
Estera Service, Łódź
ETS Global Eastern Europe, Warszawa
Europejskie Anglojęzyczne Prywatne Gimnazjum Nr 14,
Kraków
Europejskie Anglojęzyczne Prywatne Liceum
Ogólnokształcące, Kraków
Exa Studio, Wodzisław Śląski
Fundacja Aeris Futuro, Kraków
GazetaEdukacja.pl, Warszawa
Gazeta Wyborcza, Kraków
Gimnazjum nr 40, Kraków
Gimnazjum nr 68, Kraków
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice
Glossa Kursy Języków Obcych, Kraków
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. W. Korfantego w Katowicach, Katowice
Image Recording Solutions, Warszawa
nr
nr
stoiska strony
101
222
221
242
SM 2
SM 6
116
114
108
249
119
102
231
235
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
SM 8
104
238
113
103
108
244
248
109
40
41
42
43
44
45
46
47
48
303
-
303
251
214a
309
312
205a
117
49
50
51
201
250
52
13
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
Alfabetyczny spis wystawców
uczestnik
nr
nr
stoiska strony
Kaplan Bussines School, Londyn, Wielka Brytania
kierunki.net, Poznań
Kierunki Studiów, Kraków
Kolegium Europejskie, Kraków
Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna, Wieliczka
Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Kraków
Krakowska Medyczna Szkoła Policealna
im. S. Leszczyńskiej, Kraków
Krakowska Szkoła Filmowa im. W. J. Hasa, Kraków
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Kraków
14
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, Kraków
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Kraków
Kulturatka - Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej, Kraków
Liceum dla Dorosłych, Kraków
III Liceum Ogólnokształcące, Kraków
XI Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej, Kraków
XII Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida, Kraków
XV Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie,
Kraków
XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. Płk. Pil. S. Skarżyńskiego, Kraków
XXIX Liceum Ogólnokształcące im. K. Kieślowskiego,
Kraków
XXX Liceum Ogólnokształcące im. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego w Krakowie, Kraków
XXXVI Liceum Ogólnokształcące im. J. Conrada-Korzeniowskiego, Kraków
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”, Kraków
Liceum Ogólnokształcące im. B. Jańskiego, Warszawa
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym
„Radosna Nowina 2000”, Liszki
Liceum Salezjańskie, Kraków
London School of Business & Finance, Londyn, Wielka
Brytania
Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Dietla
w Krakowie, Kraków
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Zespół
ds. stypendiów, Kraków
M.B.M. Electronics, Kraków
Medical University-Sofia, Sofia, Bułgaria
Meló-Diák Polska, Rzeszów
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
234
108
303
SM3
229
53
54
55
56
247
SM5
256/
SM 7
115
110
218
313
320
314
307
57
58
59
60
61
62
63
64
65
302
66
319
67
318
68
305
69
309
102
317
70
315
310
71
72
259
73
232
74
107
250
237
253
75
76
77
78
Alfabetyczny spis wystawców
uczestnik
Metropolitan University Prague, Praga, Czechy
Międzynarodowe Policealne Studium Kosmetyczne
Dalkrak, Kraków
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Kraków
Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych Awangarda Ligia
Pawelec, Kraków
Open Horizon, Kraków
Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu „Żak”,
Kraków
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
Tarnów
Park Misyjny. Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi
Światu, Kraków
PCK Grupa Ratownictwa, Kraków
Policealna Szkoła Architektury Krajobrazu „Żak”
Zaoczna, Kraków
Policealna Szkoła BHP „Żak”, Kraków
Policealna Szkoła Informatyki „Żak”, Kraków
Policealna Szkoła Logistyki „Żak”, Kraków
Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej „Żak”, Kraków
Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia „PROMED-OMEGA”,
Kielce
Policealna Szkoła Prawa i Administracji „Żak”, Kraków
Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich „Żak”, Kraków
Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych „Żak”, Kraków
Policealne Studium Farmaceutyczne Omega, Kielce
Policealne Szkoły „Omega”, Kielce
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków
Politechnika Warszawska, Warszawa
Pracownia Lubosza Karwata, Tuchów
Projekt Interblok, Kraków
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące,
Kraków
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kraków
Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Absolwent”,
Kraków
Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Żak”, Kraków
Psychologia w Szkole, Kielce
Ricoh Polska, Warszawa
Rotterdam Business School, Rotterdam, Holandia
Salezjańskie Gimnazjum Publiczne, Kraków
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
nr
nr
stoiska strony
233
79
257
322
105
80
81
82
245
111
83
84
102
-
212
85
213
112
86
87
102
102
102
102
102
-
220
102
102
102
220
220
210
207
SM 4
316
88
89
90
91
-
301
301
92
-
301
102
231
SM 6
240
310
93
-
15
Alfabetyczny spis wystawców
uczestnik
16
nr
nr
stoiska strony
Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna, Kraków
SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, Kraków
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Słowackiego
STO, Kraków
Społeczne Gimnazjum nr 7 im. J. Słowackiego STO,
Kraków
Społeczne Gimnazjum Sportowe, Kraków
III Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. J. Słowackiego STO, Kraków
Społeczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa
Sportowego, Kraków
Społeczne Przedszkole „Julek”, Kraków
studenci.net, Poznań
Student Travel, Lublin
studia.net, Poznań
studiapodyplomowe.net, Poznań
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Piłki Nożnej, Kraków
Szkoła Morska w Gdyni, Gdynia
Szkoła Muzyczna I stopnia, Kraków
Szkoła Podstawowa nr 73, Kraków
Szkoła Policealna nr 6 dla Dorosłych, Kraków
Szkoła Policealna nr 19, Kraków
Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 5, Kraków
Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Wydział Zamiejscowy
w Krakowie, Kraków
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Zawodowych
„Budostal”, Kraków
Technikum Budowlane w Zespole Szkół Zawodowych
„Budostal”, Kraków
Technikum Drogowe w Zespole Szkół Zawodowych
„Budostal”, Kraków
Technikum Dróg i Mostów Kolejowych w Zespole Szkół
Zawodowych „Budostal”, Kraków
Technikum Fryzjerskie w Zespole Szkół Zawodowych
„Budostal”, Kraków
Technikum Geodezyjne w Zespole Szkół Zawodowych
„Budostal”, Kraków
Technikum Handlowe w Zespole Szkół Zawodowych
„Budostal”, Kraków
Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Zawodowych
„Budostal”, Kraków
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
106
312
94
95
316
-
316
306
-
316
-
306
316
108
214
108
108
306
217
312
312
313
312
312
96
97
98
-
225
243
99
100
311
-
311
-
311
-
311
-
311
-
311
-
311
-
311
-
Alfabetyczny spis wystawców
uczestnik
Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Zawodowych
„Budostal”, Kraków
Technikum Komunikacyjne nr 25 w Zespole Szkół nr 1,
Kraków
Technikum Logistyki w Zespole Szkół Zawodowych
„Budostal”, Kraków
Technikum Mechaniczne nr 16, 4-letnie, Kraków
Technikum Mechaniczne nr 30, Kraków
Technikum nr 26, Kraków
Technikum Ochrony Środowiska w Zespole Szkół
Zawodowych „Budostal”, Kraków
Technikum Odzieżowe nr 18, Kraków
Technikum Turystyczne w Zespole Szkół Zawodowych
„Budostal”, Kraków
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zaoczne,
3-letnie, Kraków
Technikum Uzupełniające nr 15 dla Dorosłych, Kraków
Telbit Wydawnictwo, Warszawa
uczelnie.net, Poznań
University of Southern Denmark, Slagelse, Dania
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków
Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą,
Niemcy
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Uniwersytet Jagielloński – Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych, Kraków
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
– Wydział Farmaceutyczny, Kraków
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
– Wydział Lekarski, Kraków
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
– Wydział Nauk o Zdrowiu, Kraków
Uniwersytet Jagielloński – Dział Rekrutacji na Studia,
Kraków
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii, Kraków
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Biologii i Nauk
o Ziemi, Kraków
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Chemii, Kraków
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Filologiczny, Kraków
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Filozoficzny, Kraków
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
nr
nr
stoiska strony
311
-
308
101
311
312a
313
312
-
311
304
-
311
-
312a
313
108
239
203
215
102
103
104
236
209
105
106
209
-
209
107
209
108
209
109
209
-
209
110
209
209
209
209
111
112
113
114
17
Alfabetyczny spis wystawców
uczestnik
18
nr
nr
stoiska strony
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej, Kraków
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Historyczny, Kraków
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Matematyki
i Informatyki, Kraków
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Polonistyki, Kraków
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Prawa i Administracji,
Kraków
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Studiów
Międzynarodowych i Politycznych, Kraków
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej, Kraków
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej – Instytut Spraw Publicznych,
Kraków
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie, Kraków
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Kraków
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego Wydział
Kształcenia Zawodowego projekt „Modernizacja
kształcenia zawodowego w Małopolsce”
Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia, Bochnia
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Żak”, Kraków
Veracomp, Kraków
Warszawska Szkoła Reklamy, Warszawa
Województwo Małopolskie Departament Edukacji,
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego,
Warszawa
Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dabrowa
Górnicza
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Kraków
Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych
w Kielcach, Kielce
Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych,
Myślenice
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
209
209
115
116
209
209
117
209
118
209
119
209
-
209
228
120
121
255
252
246
122
123
124
120
118
102
SM 6
254
125
126
127
258
128
208
-
129
-
211
224
130
131
205
132
205
223
132
133
Alfabetyczny spis wystawców
uczestnik
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wrocław
Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, Kielce
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie, Kraków
Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University,
Kraków
Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University,
Warszawa
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków
Obcych, Katowice
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy
w Katowicach, Katowice
Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
Zasadnicza Szkoła Budowlana w Zespole Szkół
Zawodowych „Budostal”, Kraków
Zasadnicza Szkoła Fryzjerska w Zespole Szkół
Zawodowych „Budostal”, Kraków
Zasadnicza Szkoła Handlowa w Zespole Szkół
Zawodowych „Budostal”, Kraków
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 3-letnia, Kraków
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 18 dla Młodocianych
Pracowników, Kraków
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 19, Kraków
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 33, Kraków
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 1,
Kraków
Zatorland, Zator
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. K. Górskiego
w Krakowie, Kraków
Zespół Szkół Mechanicznych nr 4
im. Gen. A.E. Fieldorfa „Nila”, Kraków
Zespół Szkół nr 1, Kraków
Zespół Szkół Odzieżowych nr 1, Kraków
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego
STO, Kraków
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, Kraków
Zespół Szkół Zawodowych „Budostal”, Kraków
Żydowskie Muzeum Galicja, Kraków
nr
nr
stoiska strony
230
202
219
226
241
227
134
135
136
137
138
139
216
140
216
140
204
141
206
SM 9
142
143
311
-
311
-
311
312a
-
313
304
312
-
308
321
144
312a
145
313
308
304
146
147
316
309
311
SM 1
148
149
150
151
19
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
Branżowy spis wystawców
uczestnik
nr stoiska
Uczelnie zagraniczne
Chemnitz University of Technology, Chemnitz, Niemcy..................... 235
DPFA Akademiegruppe, Zwickau, Niemcy........................................ 238
Kaplan Bussines School, Londyn, Wielka Brytania............................ 234
London School of Business & Finance, Londyn, Wielka Brytania........ 259
Medical University-Sofia, Sofia, Bułgaria......................................... 237
Metropolitan University Prague, Praga, Czechy................................ 233
Rotterdam Business School, Rotterdam, Holandia............................. 240
University of Southern Denmark, Slagelse, Dania............................. 239
Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy......... 236
Uczelnie wyższe
Akademia Fotografii, Kraków, Warszawa..........................................101
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków...................... 222
Akademia Ignatianum w Krakowie, Kraków..................................... 221
Akademia Morska w Gdyni, Gdynia................................................ 242
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice ...................... 205a
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego
w Katowicach, Katowice................................................................... 201
Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Kraków................... 229
Krakowska Szkoła Filmowa im. W. J. Hasa, Kraków.........................SM 5
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Kraków.............. 256/SM 7
Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Dietla
w Krakowie, Kraków........................................................................ 232
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Tarnów...............212
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków..............................210
Politechnika Warszawska, Warszawa................................................ 207
Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Wydział Zamiejscowy
w Krakowie, Kraków........................................................................ 225
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa............................ 243
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice............................ 203
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków..................................215
Uniwersytet Jagielloński, Kraków..................................................... 209
Uniwersytet Jagielloński – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,
Kraków........................................................................................... 209
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum –
Wydział Farmaceutyczny, Kraków.................................................... 209
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum –
Wydział Lekarski, Kraków................................................................ 209
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
– Wydział Nauk o Zdrowiu, Kraków................................................. 209
Uniwersytet Jagielloński – Dział Rekrutacji na Studia, Kraków........... 209
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii, Kraków.................................................................. 209
20
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Branżowy spis wystawców
uczestnik
nr stoiska
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Kraków.... 209
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Chemii, Kraków.......................... 209
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Filologiczny, Kraków................... 209
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Filozoficzny, Kraków.................... 209
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej, Kraków.................................................... 209
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Historyczny, Kraków.................... 209
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Matematyki i Informatyki,
Kraków........................................................................................... 209
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Polonistyki, Kraków..................... 209
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Prawa i Administracji, Kraków..... 209
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych, Kraków...................................................................... 209
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej, Kraków......................................................................... 209
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej – Instytut Spraw Publicznych, Kraków.............................. 209
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków................... 228
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, Kraków........................................................................ 255
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Kraków................ 252
Uniwersytet Warszawski, Warszawa................................................. 246
Warszawska Szkoła Reklamy, Warszawa.......................................... 254
Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego,
Warszawa....................................................................................... 208
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dabrowa
Górnicza..........................................................................................211
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Kraków.............. 224
Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych
w Kielcach, Kielce............................................................................ 205
Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych,
Myślenice........................................................................................ 205
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków.................... 223
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wrocław........................ 230
Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, Kielce.................... 202
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów...........................219
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice.......................... 226
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka..........................241
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie, Kraków............................. 227
Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University, Kraków...........216
Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University, Warszawa.......216
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych,
Katowice......................................................................................... 204
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach,
Katowice......................................................................................... 206
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
21
Branżowy spis wystawców
uczestnik
nr stoiska
Szkoły policealne
Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Kraków.......................................... 102
Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. S. Leszczyńskiej, Kraków.... 247
Międzynarodowe Policealne Studium Kosmetyczne Dalkrak, Kraków..... 257
Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych Awangarda Ligia Pawelec,
Kraków........................................................................................... 245
Policealna Szkoła Architektury Krajobrazu „Żak” Zaoczna, Kraków..... 102
Policealna Szkoła BHP „Żak”, Kraków.............................................. 102
Policealna Szkoła Informatyki „Żak”, Kraków................................... 102
Policealna Szkoła Logistyki „Żak”, Kraków........................................ 102
Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej „Żak”, Kraków..................... 102
Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia „PROMED-OMEGA”, Kielce...... 220
Policealna Szkoła Prawa i Administracji „Żak”, Kraków..................... 102
Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich „Żak”, Kraków......................... 102
Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych „Żak”, Kraków.................... 102
Policealne Studium Farmaceutyczne Omega, Kielce......................... 220
Policealne Szkoły „Omega”, Kielce................................................... 220
Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Absolwent”, Kraków......... 301
Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Żak”, Kraków................... 102
SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, Kraków................312
Szkoła Morska w Gdyni, Gdynia.......................................................217
Szkoła Policealna nr 6 dla Dorosłych, Kraków...................................312
Szkoła Policealna nr 19, Kraków.......................................................312
22
Szkoły średnie
Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Kraków.......................................... 102
Czeladnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu, Kraków.............SM 8
Europejskie Anglojęzyczne Prywatne Liceum Ogólnokształcące,
Kraków........................................................................................... 303
Liceum dla Dorosłych, Kraków..........................................................313
III Liceum Ogólnokształcące, Kraków............................................... 320
XI Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej, Kraków.................314
XII Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida, Kraków.................. 307
XV Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie, Kraków..... 302
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Płk. Pil. S. Skarżyńskiego, Kraków....319
XXIX Liceum Ogólnokształcące im K. Kieślowskiego, Kraków.............318
XXX Liceum Ogólnokształcące im. Św. Brata Alberta – Adama
Chmielowskiego w Krakowie, Kraków.............................................. 305
XXXVI Liceum Ogólnokształcące im. J. Conrada-Korzeniowskiego,
Kraków........................................................................................... 309
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”, Kraków................... 102
Liceum Ogólnokształcące im. B. Jańskiego, Warszawa.....................317
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna
Nowina 2000”, Liszki.......................................................................315
Liceum Salezjańskie, Kraków............................................................310
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Branżowy spis wystawców
uczestnik
nr stoiska
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące, Kraków......... 301
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kraków............ 301
SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, Kraków................312
III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego STO, Kraków..316
Społeczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, Kraków.306
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Piłki Nożnej, Kraków....................... 306
Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 5, Kraków................................312
Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Zawodowych „Budostal”,
Kraków............................................................................................311
Technikum Budowlane w Zespole Szkół Zawodowych „Budostal”,
Kraków............................................................................................311
Technikum Drogowe w Zespole Szkół Zawodowych „Budostal”, Kraków...311
Technikum Dróg i Mostów Kolejowych w Zespole Szkół
Zawodowych „Budostal”, Kraków......................................................311
Technikum Fryzjerskie w Zespole Szkół Zawodowych „Budostal”,
Kraków............................................................................................311
Technikum Geodezyjne w Zespole Szkół Zawodowych „Budostal”,
Kraków............................................................................................311
Technikum Handlowe w Zespole Szkół Zawodowych „Budostal”,
Kraków............................................................................................311
Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Zawodowych „Budostal”,
Kraków............................................................................................311
Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Zawodowych „Budostal”,
Kraków............................................................................................311
Technikum Komunikacyjne nr 25 w Zespole Szkół nr 1, Kraków........ 308
Technikum Logistyki w Zespole Szkół Zawodowych „Budostal”, Kraków....311
Technikum Mechaniczne nr 16, 4-letnie, Kraków ............................312a
Technikum Mechaniczne nr 30, Kraków............................................313
Technikum nr 26, Kraków.................................................................312
Technikum Ochrony Środowiska w Zespole Szkół Zawodowych
„Budostal”, Kraków..........................................................................311
Technikum Odzieżowe nr 18, Kraków.............................................. 304
Technikum Turystyczne w Zespole Szkół Zawodowych „Budostal”,
Kraków............................................................................................311
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zaoczne, 3-letnie, Kraków.....312a
Technikum Uzupełniające nr 15 dla Dorosłych, Kraków.....................313
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Żak”, Kraków.................. 102
Zasadnicza Szkoła Budowlana w Zespole Szkół Zawodowych
„Budostal”, Kraków..........................................................................311
Zasadnicza Szkoła Fryzjerska w Zespole Szkół Zawodowych
„Budostal”, Kraków..........................................................................311
Zasadnicza Szkoła Handlowa w Zespole Szkół Zawodowych
„Budostal”, Kraków..........................................................................311
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 3-letnia, Kraków.............................312a
23
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
Branżowy spis wystawców
uczestnik
nr stoiska
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 18 dla Młodocianych
Pracowników, Kraków.......................................................................313
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 19, Kraków................................... 304
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 33, Kraków....................................312
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 1, Kraków............ 308
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. K. Górskiego w Krakowie,
Kraków..........................................................................................312a
Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 im. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila”,
Kraków............................................................................................313
Zespół Szkół nr 1, Kraków............................................................... 308
Zespół Szkół Odzieżowych nr 1, Kraków.......................................... 304
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO, Kraków...316
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, Kraków.............................. 309
Zespół Szkół Zawodowych „Budostal”, Kraków..................................311
Szkoły językowe
Easy Languages, Bruksela, Begia......................................................113
EF Education, Warszawa.................................................................. 244
Glossa Kursy Języków Obcych, Kraków.............................................117
Kolegium Europejskie, Kraków......................................................... 303
Gimnazja
Europejskie Anglojęzyczne Prywatne Gimnazjum Nr 14, Kraków...... 303
Gimnazjum nr 40, Kraków............................................................... 309
Gimnazjum nr 68, Kraków................................................................312
Salezjańskie Gimnazjum Publiczne, Kraków......................................310
Społeczne Gimnazjum nr 7 im. J. Słowackiego STO, Kraków.............316
Społeczne Gimnazjum Sportowe, Kraków........................................ 306
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Piłki Nożnej, Kraków....................... 306
Szkoły Podstawowe
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Słowackiego STO, Kraków.....316
Szkoła Podstawowa nr 73, Kraków....................................................312
Centra kształcenia i kursy doskonalące
Centrum Kreatywności „Perła”, Warszawa....................................... 249
Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Kraków.......................................... 102
EF Education, Warszawa.................................................................. 244
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, Kraków....................................115
Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Kraków......... 102
24
Instytucje związane z programami edukacyjnymi
Aquarium i Muzeum Przyrodnicze w Krakowie, Kraków...................SM 2
Fundacja Aeris Futuro, Kraków.......................................................214a
Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna, Wieliczka....................SM 3
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Branżowy spis wystawców
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Kraków............................ 322
Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków......................................... 105
PCK Grupa Ratownictwa, Kraków.....................................................112
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego Wydział Kształcenia
Zawodowego projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce”................................................................................ 120
Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia, Bochnia......................................118
Województwo Małopolskie Departament Edukacji, Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego.......................................................... 258
Zamek Królewski na Wawelu, Kraków.............................................SM 9
Zatorland, Zator.............................................................................. 321
Żydowskie Muzeum Galicja, Kraków...............................................SM 1
Progr. stypendialne
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Zespół ds. stypendiów,
Województwo Małopolskie, Kraków................................................. 107
Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna, Kraków............. 106
Wydawcy edukacyjni
Charaktery, Kielce........................................................................... 231
Glossa Kursy Języków Obcych, Kraków.............................................117
Psychologia w Szkole, Kielce............................................................ 231
Telbit Wydawnictwo, Warszawa ...........................................................–
Prasa
Charaktery, Kielce........................................................................... 231
Gazeta Wyborcza, Kraków...................................................................–
Psychologia w Szkole, Kielce............................................................ 231
Biura podróży
Biuro Turystyki Jaworzyna Tour, Kraków............................................114
Student Travel, Lublin.......................................................................214
Portale edukacyjne
Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY, Poznań................................... 108
dlaStudenta.pl, Kraków................................................................... 104
edudu.pl, Kraków............................................................................ 103
edu.info.pl...........................................................................................–
edukacja.net, Poznań...................................................................... 108
edulandia.pl, Warszawa.......................................................................–
GazetaEdukacja.pl, Warszawa..............................................................–
kierunki.net, Poznań........................................................................ 108
Kierunki Studiów, Kraków.....................................................................–
Kulturatka – Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej, Kraków..............218
25
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
Branżowy spis wystawców
uczestnik
nr stoiska
Open Horizon, Kraków..................................................................... 111
studenci.net, Poznań........................................................................ 108
studia.net, Poznań........................................................................... 108
studiapodyplomowe.net, Poznań...................................................... 108
uczelnie.net, Poznań........................................................................ 108
Multimedia
ATA-INT. LTD Gestetner, Kraków.....................................................SM 6
Estera Service, Łódź........................................................................ 248
Image Recording Solutions, Warszawa............................................. 250
M.B.M. Electronics, Kraków............................................................. 250
Ricoh Polska, Warszawa.................................................................SM 6
Veracomp, Kraków ........................................................................SM 6
Inne
Benefit Systems, Warszawa...............................................................116
Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów Dom nr 6, Kraków...................119
ETS Global Eastern Europe, Warszawa............................................ 109
Exa Studio, Wodzisław Śląski........................................................... 251
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Kraków................110
Meló-Diák Polska, Rzeszów............................................................. 253
Park Misyjny. Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu,
Kraków............................................................................................213
Pracownia Lubosza Karwata, Tuchów..............................................SM 4
Projekt Interblok, Kraków..................................................................316
Społeczne Przedszkole „Julek”, Kraków.............................................316
Szkoła Muzyczna I stopnia, Kraków...................................................312
26
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
wpisy
informacyjne
wystawców
stoisko
101
AKADEMIA FOTOGRAFII
31-044 Kraków
ul. Grodzka 60/9a
tel. (+48-12) 430-33-44
tel. kom. (+48-601) 381-102
fax (+48-12) 430-33-45
[email protected]
www.akademiafotografii.pl
Akademia Fotografii jest niepubliczną instytucją szkoleniową prowadzącą działalność w zakresie edukacji fotograficznej. To wyjątkowe miejsce,
którego sukces współtworzą wybitni wykładowcy. Nauka w Akademii,
daje możliwość szlifowania swojego warsztatu pod okiem największych
osobowości polskiej fotografii. Wykładowcy to czynni zawodowo praktycy, którzy w oparciu o wieloletnie doświadczenie, gwarantują najwyższy
poziom nauczania. Nasi Absolwenci to uczestnicy i laureaci prestiżowych
konkursów i festiwali fotograficznych oraz zdobywcy indeksów najlepszych szkół fotograficznych w Polsce i na świecie. Ukończenie Akademii
Fotografii daje absolwentom solidnie ugruntowane umiejętności praktyczne oraz szeroką wiedzę z zakresu fotografii traktowanej jako zawód oraz jako dziedzina sztuki. Pracownie wyposażone są w nowoczesny i profesjonalny sprzęt, nasi Partnerzy to m.in. Olympus, ProFoto,
Wacom.
27
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
222
AKADEMIA
GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
30-059 Kraków
Al. A. Mickiewicza 30
tel. (+48-12) 617-32-61
fax (+48-12) 617-32-63
[email protected]
www.agh.edu.pl
AGH to jedna z najlepszych, renomowanych oraz nowoczesnych polskich
uczelni. W ciągu ponad 90 lat istnienia wykształciła wielu najbardziej potrzebnych Polsce inżynierów. Uczelnia ma także inne atuty: doskonała lokalizacja na terenie Krakowa, własny kampus dla 9 000 studentów w niewielkiej odległości od budynków dydaktycznych, nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna, stale rozwijana współpraca krajowa i zagraniczna
z innymi uczelniami, światem biznesu i przemysłu, udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych oraz niepowtarzalna atmosfera studiowania.
W AGH kształci się blisko 35 000 studentów, którzy mogą zdobyć kwalifikacje na 50 kierunkach, w ponad 200 specjalnościach.
Absolwenci AGH znakomicie radzą sobie na rynku pracy i są bardzo doceniani przez pracodawców, zarówno w kraju, jak i za granicą.
28
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
221
AKADEMIA IGNATIANUM
W KRAKOWIE
31-501 Kraków
ul. M. Kopernika 26
tel. (+48-12) 399-95-02
fax (+48-12) 399-95-01
[email protected]
www.ignatianum.edu.pl
Akademia Ignatianum w Krakowie jest uczelnią kościelną, działającą na
prawach uczelni państwowej.
Opłaty:
studia stacjonarne: 100zł/semestr, studia niestacjonarne: 1600 zł/se­mestr.
Akademia oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach:
– Pedagogika,
– Politologia,
– Praca socjalna,
– Kulturoznawstwo,
– Filozofia.
Ponadto uczelnia stwarza studentom możliwość kontynuowania ­nauki
na Studiach Podyplomowych oraz Międzywydziałowych Studiach
Doktoranckich. Dużym zainteresowaniem cieszą się też Uniwersytet
Trzeciego Wieku oraz działająca od niedawna Akademia Dziecięca
Ignatianum.
29
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
242
AKADEMIA MORSKA
W GDYNI
81-225 Gdynia
ul. Morska 81-87
tel. (+48-58) 690-11-21
fax (+48-58) 620-67-01
[email protected]
www.am.gdynia.pl
Bądź na fali – studiuj z nami.
Akademia Morska w Gdyni to największa państwowa uczelnia morska
w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów
floty handlowej oraz kadry menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie inżynierskim i magisterskim. Uczelnia
prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach
zaocznych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.
Obecnie Akademia Morska w Gdyni składa się z 4 Wydziałów: Elek­
trycznego, Mechanicznego, Nawigacyjnego oraz Przedsiębiorczości i To­
waro­znawstwa, w ramach których rozwija swoją działalność dydaktyczną
na 7 kierunkach studiów w 34 specjalnościach.
Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby studenci uznali czas spędzony
w jej murach za twórczy i pożyteczny pod każdym względem.
30
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
SM 2
AQUARIUM I MUZEUM
PRZYRODNICZE
W KRAKOWIE
31-049 Kraków
ul. św. Sebastiana 9
tel. (+48-12) 429-10-49
[email protected]
www.aquarium-krakow.com
Niezwykłe Aquarium, Egzotarium, Insektarium i Muzeum Przyrodnicze
w centrum Krakowa!
Zlokalizowane tuż obok Wawelu, gromadzi żywe okazy fauny i flory z najodleglejszych zakątków świata, tworząc najbardziej egzotyczne miejsce
w Krakowie i jedyny tego typu obiekt w Polsce.
Podziwiać tu można ryby słodko- i słonowodne, niesamowite insekty i pajęczaki, gady i płazy (w tym kolekcję jadowitych węży świata), minerały
i skamieniałości oraz jedynego na świecie, tak dobrze zachowanego, nosorożca włochatego sprzed ponad 30 000 lat!
Aquarium to także wspaniałe miejsce na niezapomniane urodziny dla
Twojego dziecka!
Godziny otwarcia:
pon.–pt. 9.00–19.00
sobota – 9.00–20.00
niedziela – 10.00–20.00
31
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
SM 6
ATA-INT. LTD
GESTETNER
KRAKÓW s.c.
31-215 Kraków
ul. Żabiniec 37
tel./fax (+48-12) 416-36-76
[email protected]
www.atakrakow.com.pl
Firma ATA–INT. LTD Gestetner Kraków działa na terenie Krakowa i Mało­
polski od 16 lat.
Dla placówek szkolnych i edukacyjnych oferujemy:
– rozwiązania dokumentowe (MFP, drukarki, kopiarki, faksy, skanery,
archiwizacja, workflow) w oparciu o potencjał koncernu RICOH. (doradztwo z analizą potrzeb i możliwości, pełny serwis),
– rozwiązania multimedialne (projektory, monitory, ekrany – z montażem),
– systemy interaktywne (tablice, oprogramowanie, montaż, szkolenia
dla nauczycieli, serwis),
– sprzęt komputerowy, programy edukacyjne, oprogramowanie biurowe i antywirusowe, sieci bezprzewodowe.
Na 14. Targach Edukacyjnych zaprezentujemy:
A. tablice interaktywne Panasonic wraz z oprogramowaniem,
B. monitory i projektory NEC, wizualizery OPTOMA,
C. ekologiczne i tanie rozwiązania druku kolorowego RICOH.
UWAGA: SPECJALNE TARGOWE CENY PROMOCYJNE NA WYBRANE
PRODUKTY!
Zapraszamy do Salonu Możliwości stoisko nr SM 6.
32
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
116
BENEFIT SYSTEMS S.A.
00-097 Warszawa
ul. A. Fredry 6
tel. (+48-22) 531-30-00
fax (+48-22) 831-79-20
[email protected]
www.benefitsystems.pl
Benefit Systems S.A. specjalizuje się w dostarczaniu pracodawcom innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozapłacowych świadczeń pracowniczych z obszaru sportu, rekreacji, kultury i rozrywki, jak również szytych
na miarę programów kafeteryjnych.
Karta MultiSport Plus, flagowy produkt przedsiębiorstwa, jest programem, który pozwala na szeroki oraz nielimitowany dostęp do najlepszych
klubów czy obiektów wielofunkcyjnych z obszaru sportu i rekreacji. Drugi
produkt to Program Kafeteryjny, który pozwala pracownikowi danej firmy,
w ramach określonego przez klienta budżetu i zakresu świadczeń pozapłacowych, na dowolny wybór interesujących go elementów z segmentu
sportu, rekreacji, kultury, rozrywki, turystyki oraz zdrowia i urody. Benefit
Systems oferuje również Program Kinowy MultiBilet – rozwiązanie z obszaru kultury i rozrywki, umożliwiający dostęp do ponad 110 kin w całej Polsce.
33
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
114
BIURO TURYSTYKI
JAWORZYNA TOUR
Centrala:
30-518 Kraków
Rynek Podgórski 7
tel./fax (+48-12) 656-27-55
[email protected]
www.jaworzyna.com.pl
Oddział:
31-014 Kraków
ul. Sławkowska 1
tel./fax (+48-12) 422-24-37
[email protected]
www.jaworzyna.com.pl
Biuro Turystyki Jaworzyna Tour specjalizuje się w turystyce dzieci i młodzieży. Naszym młodym Klientom oferujemy wypoczynek w ciekawych
miejscach, wspaniałą atmosferę oraz atrakcyjne programy. Zapraszamy
do zapoznania się z bogatą ofertą kolonii i obozów w kraju i za granicą.
Szczególną uwagę zwracamy na Akademię Szkrabusiów, specjalistyczne
wyjazdy dla dzieci w wieku 5-11 lat. Gwarantujemy sprawdzone obiekty,
bezpieczny transport, odpowiedzialną kadrę pedagogiczną i dobór wiekowy uczestników. Ponadto w ofercie szereg najbardziej popularnych programów wycieczek objazdowych po Europie i kraju. Oferty te w każdej
chwili możemy zmodyfikować i dostosować do Państwa potrzeb. Imprezy
dla dzieci i młodzieży to nasza specjalność!!!
34
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
108
CENTRUM EDUKACJI
I ROZWOJU EFEKTY
60-233 Poznań
ul. Niegolewskich 19/4
tel. (+48-61) 657-94-74
fax (+48-61) 641-70-80
[email protected]
www.Efekty.net
Wydawca przekazywanego bezpłatnie do szkół „Informatora Edukacja.
Studia” – rekomendowanego przez kuratorów oświaty, zawierającego
spis uczelni oraz kolegiów.
I sieci portali:
www.Studia.net – baza uczelni, kierunków studiów, studia podyplomowe,
rekrutacja, praktyki, staże.
www.Kierunki.net – wyszukiwarka kierunków studiów, uczelni, specjalności, kierunki zamawiane, praca po studiach.
www.Uczelnie.net – wyszukiwarka uczelni i kierunków studiów, informacje o wydarzeniach na uczelniach.
www.Edukacja.net – niezbędnik maturzysty, najpopularniejsze kierunki,
baza uczelni, jak zdać i gdzie studiować.
www.StudiaPodyplomowe.net – studia podyplomowe i MBA: jakie wybrać, gdzie i jak studiować.
www.Białystok.Studia.net,
www.Bydgoszcz.Studia.net,
www.Gdańsk.Studia.net,
www.Gdynia.Studia.net,
www.Gorzów.Studia.net,
www.Kielce.Studia.net,
www.Katowice.Studia.net,
www.Kraków.Studia.net,
www.Lublin.Studia.net,
www.Łódź.Studia.net,
www.Olsztyn.Studia.net,
www.Opole.Studia.net,
www.Poznań.Studia.net,
www.Rzeszów.Studia.net,
www.Sopot.Studia.net,
www.Szczecin.Studia.net,
ww.Toruń.Studia.net,
www.Warszawa.Studia.net,
www.Wrocław.Studia.net,
www.ZielonaGóra.Studia.net
35
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
249
CENTRUM KREATYWNOŚCI
„PERŁA”
tel. kom. (+48-508) 182-189
[email protected]
www.ckperla.pl
www.facebook.com/ckperla
„Nauka jest czasem trudna
Nauka też bywa nudna
Lecz my pasjonatów mamy
Więc sobie z tym radę damy”
Oferujemy:
– korepetycje,
– kursy maturalne,
– kursy językowe,
– edukację artystyczną,
– szkolenia i warsztaty,
– porady pedagogiczne,
– doradztwo zawodowe.
Wprowadziliśmy też osobę MENADŻERA EDUKACJI. Prowadzi on trening
efektywnego uczenia – dostosowany do każdego ucznia z osobna, tak by
przełamać indywidualne trudności w nauce.
Towarzyszymy naszym klientom od lat przedszkolnych, przez szkolne, aż
po studenckie, a nawet dłużej, gdyż animujemy również imprezy okolicznościowe (w tym studniówki, bale, wesela, urodziny) i nie tylko animujemy, ale też je fotografujemy.
Zajmujemy się również dziennikarstwem – od redakcji naszego portalu,
po prowadzenie warsztatów dziennikarskich, a także świadczenie usług
dziennikarskich w radiu, telewizji, prasie i Internecie.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
36
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
102
CENTRUM NAUKI I BIZNESU
„ŻAK” Sp. z o.o.
31-135 Kraków
ul. S. Batorego 25
tel. (+48-12) 292-62-94
fax (+48-12) 633-27-68
[email protected]
www.zak.edu.pl
Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. to firma edukacyjna z 14-letnim
doświadczeniem.
Fakt, iż w każdym regionie kraju istnieje kilka naszych placówek, pozwala
nam, szczycić się mianem największej OGÓLNOPOLSKIEJ firmy o edukacyjnym profilu działania.
W chwili obecnej w naszych oddziałach kształci się kilkadziesiąt tysięcy
słuchaczy, których zaufanie i zadowolenie przyczyniają się do ciągłego
rozwoju naszych szkół.
Sądzimy, że nasza oferta może przyczynić się do podniesienia kwalifikacji
zawodowych, do zmiany profilu pracy, uzyskania nowego zawodu czy też
realizacji swoich pasji!!
37
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
231
CHARAKTERY,
PSYCHOLOGIA W SZKOLE
Redakcja:
25-502 Kielce
ul. J. Paderewskiego 40
tel. (+48-41) 343-28-40
fax (+48-41) 343-28-49
[email protected]
Dział Reklamy:
tel. (+48-41) 341-77-83
[email protected]
www.charaktery.eu
www.sklep.charaktery.eu
„Charaktery” to jedyny w Polsce miesięcznik popularnonaukowy poświęcony Psychologii, który ukazuje się od 15 lat. Od początku istnienia
współpracują z nim najwybitniejsi polscy psychologowie i humaniści. Ich
wiedza gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny i daje czytelnikom
możliwość poznania najnowszych osiągnięć psychologii. „Charaktery”
współpracują z brytyjskim pismem „The Psychologist” i niemieckim
„Gehirn&Geist”, dzięki czemu na jego łamach publikowane są artykuły
ukazujące najnowsze osiągnięcia światowej psychologii. Wydawcą pisma
jest spółka Charaktery, która publikuje również książki, e-booki i tytuły
prasowe o tematyce psychologicznej: „Style i Charaktery”, „Psychologia
Dziś”, „Psychologia w Szkole” oraz wydania specjalne „Charakterów”.
Wydawnictwo prowadzi także portal psychologiczny www.charaktery.eu
Redakcja „Charakterów” jest organizatorem corocznego Konkursu
Nagroda Teofrasta dla najlepszych polskich książek psychologicznych
oraz Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
38
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
235
CHEMNITZ UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY
International Office:
09107 Chemnitz
Straße der Nationen 62
tel. (+49-(0)-371) 531-135-00
fax (+49-(0)-371) 531-135-09
[email protected]
www.tu-chemnitz.de
Outstanding opportunities for study and research; excellent career perspectives for graduates and researchers; no tuition fees; intensive mentoring thanks to favourable faculty-student-ratio; high-performance research and high-tech laboratories; close connections to industry and
extramural research institutions; modern campus; international flair;
orientation week for new students at the beginning of each term; buddy program organized by German students to support international students; special web-portal for international applicants, also in Polish language (http://www.study-in-chemnitz.com/); modern vibrant city with
long tradition (foundation of Chemnitz around the year 1170); Chemnitz
situated in the “3-land-junction” Germany/ Poland/ Czech Republic.
39
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
SM 8
CZELADNICZA
ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA CECHU
30-731 Kraków
ul. Grochowa 23
tel./fax (+48-12) 421-14-08
[email protected]
www.szkola.autocech.pl
CZELADNICZA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA CECHU została założona przez Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych i Małych Przedsiębiorców
w Krakowie. Szkoła ma swoją siedzibę w Krakowie przy ul. Grochowej 23.
Szkoła przygotowuje do zawodów poszukiwanych w kraju i zagranicą.
Nauka zawodu trwa 3 lata. Głównym zadaniem szkoły jest dostarczenie wykwalifikowanych pracowników dla rzemiosła, a tym samym rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Jest to najlepsze rozwiązanie dla
ucznia, który w przyszłości chciałby wykonywać konkretny zawód zgodny z własnymi zainteresowaniami lub prowadzić własną firmę. Uczniowie
naszej szkoły – młodociani pracownicy, praktyczną naukę zawodu odbywają w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł
Motoryzacyjnych i Małych Przedsiębiorców w Krakowie.
Młodociani pracownicy otrzymują wynagrodzenie. Okres nauki u pracodawcy zaliczany jest do stażu pracy.
Absolwenci szkoły uzyskują tytuł czeladnika w zawodzie po zdaniu egzaminu w Izbie Rzemieślniczej, mogą kontynuować naukę w technikum lub
liceum dla dorosłych.
Nauka zawodu w zakładzie rzemieślniczym niesie ze sobą wymierne korzyści:
– comiesięczne wynagrodzenie;
– okres nauki zawodu wlicza się do stażu pracy;
– już po trzech latach nauki staniesz się pełnowartościowym pracownikiem z doświadczeniem zawodowym;
– nauka zawodu kończy się dyplomem czeladnika uznawanym w krajach Unii Europejskiej.
40
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
104
DLASTUDENTA.PL
DLAMATURZYSTY.PL
MIND MEDIA Sp. z o.o.
Wydawca Portali
50-066 Wrocław
ul. Świdnicka 19
tel. (+48-71) 344-86-96
fax (+48-71) 344-86-95
[email protected]
www.dlastudenta.pl
dlaStudenta.pl to obecnie największy portal studencki w Polsce. W maju
2011 roku portal osiągnął rekordową oglądalność 1 850 000 unikalnych
użytkowników (statBiznes). Portal powstał dziewięć lat temu we Wrocławiu
– w mieście studenckim i mieście dla studentów.
Obecnie posiadamy 20 odsłon w największych ośrodkach akademickich w Polsce. Naszą zaletą jest przede wszystkim duża przejrzystość portalu, gwarantowana przez podział na poszczególne serwisy:
m.in.: dlamaturzysty.pl, Praca, Rozrywka, Kultura, Muzyka, Studia, Sport,
Stancje, Turystyka, Kobieta oraz Facet.
Wszystkie serwisy pełnią również rolę „studenckiego niezbędnika” dla
tych, którzy dopiero wkraczają w społeczność akademicką. Baza uczelni,
szkół podyplomowych i językowych, organizacji studenckich, kin, teatrów,
ośrodków kultury, pubów, dyskotek, akademików, stołówek studenckich –
wszystko to pozwala na odnalezienie się w nowym środowisku.
41
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
238
DPFA AKADEMIEGRUPPE
Kształcenie i kariera w Niemczech
08056 Zwickau, Niemcy
Reichenbacher Straße 158
tel. (+49-(0)-375) 270-07-42
fax (+49-(0)-375) 270-07-10
tel. kom. (+49-(0)-170) 796-36-04
[email protected]
www.international.dpfa.com (from February 2012!!!)
Od 1 maja 2011r. także młodzież z Polski bez żadnych ograniczeń może
zdobyć wykształcenie w Niemczech.
DPFA Akademiegruppe oferuje polskim uczniom możliwość kształcenia
w następujących dziedzinach:
– Fizjoterapia,
– Ergoterapia,
– Logopedia,
– Opieka nad chorymi,
– Opieka nad osobami starszymi,
– Asystent/ka sporządzający/a dokumentację medyczną,
– Dietetyka,
– Asystent/ka socjalny/a,
– Grafika komputerowa,
– Informatyka.
Nasze szkoły znajdują się w Saksonii (Dreźnie, Lipsku, Chemnitz, Zwickau
i Görlitz).
Kształcenie w szkołach DPFA jest bezpłatne.
Trwa ono maksymalnie 3 lata. Ogólne warunki przyjęcia to pozytywne
ukończenie minimum 10 klasy oraz odpowiednia znajomość języka niemieckiego.
42
Po ukończeniu kształcenia szanse na rozpoczęcie kariery zawodowej
w Niemczech wzrastają wielokrotnie.
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
113
EASY LANGUAGES
1040 Bruksela, Belgia
Rue de la Loi 28
tel. (+32-22) 300-190
skype: jrymkiewicz
[email protected]
www.easylanguages.pl
Easy Languages ​​organizuje wyjazdy językowe i programy akademickie za
granicą już od ponad 20 lat. Niezależnie od Twojego wieku, wyznaczonego celu, osobowości oraz budżetu, z nami znajdziesz idealnie dopasowany program w rozsądnej cenie. Oferujemy kursy na wszystkich poziomach
zaawansowania w ponad 70 lokalizacjach na całym świecie. Nasze szkoły posiadają akredytację prestiżowych instytutów naukowych i organizacji
edukacyjnych (University of Cambridge, British Council, English UK, ETC,
IALC, Instituto Cervantes). Wyjeżdzając z nami zwiększasz swoje szanse
na rynku pracy lub na uczelni oraz inwestujesz w przyszłość. Odwiedź nasze stoisko i daj się zaskoczyć najlepszą ofertą na rynku!
43
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
103
EDUDU.PL
31-123 Kraków
ul. Krupnicza 36/3
tel. kom. (+48-505) 033-122
[email protected]
www.edudu.pl
Nie ogarniasz w szkole? Mniej trudu na edudu.
Edudu.pl to pierwszy w Polsce portal z materiałami video dla uczniów
i szkół. Edudu to przede wszystkim educasty – nowy, ciekawszy wymiar
edukacji. Edudu.pl zawiera treści edukacyjne z 9 przedmiotów szkolnych
i udostępnia ponad 800 filmików. Krótkie filmiki edukacyjne przeznaczone są dla gimnazjalistów i maturzystów. Eksperci edudu to egzaminatorzy
maturalni i nauczyciele z doświadczeniem. Nasze educasty wzbogacone
są o konspekty oraz pytania testowe do każdego z zagadnień. Posiadamy
unikatowy w skali Polski kurs edukacji seksualnej. W naszej ofercie jest
również pakiet filmików Edudu+, czyli kurs przygotowawczy skrojony specjalnie dla maturzystów. Zapraszamy na edudu.pl, a dowiesz się czym jest
współczesna cyfrowa szkoła.
44
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
-
EDU.INFO.PL
POLSKI PORTAL
EDUKACYJNY
Wydawca portalu:
Wydawnictwo TELBIT
00-634 Warszawa
ul. Jaworzyńska 7 lok. 7
edu.info.pl
www.telbit.pl
Polski Portal Edukacyjny Edu.info.pl to serwis skierowany do Czytelników
zainteresowanych tematyką edukacyjną – do uczniów, studentów, nauczycieli oraz innych osób związanych z edukacją w Polsce. Od siedmiu
lat informujemy o bieżących wydarzeniach dotyczących edukacji i kultury,
wspieramy patronatem medialnym wartościowe inicjatywy.
Nakładem Wydawnictwa TELBIT ukazują się informatory w wersji drukowanej, poradniki edukacyjne oraz książki okołopodręcznikowe z serii
„Lubię się uczyć” dla uczniów wszystkich szczebli edukacyjnych. Sukces
wydawniczy odnosi kontynuowana seria książek do samodzielnej nauki
języka angielskiego oparta na oryginalnych tekstach powieści anglojęzycznych. TELBIT jest także wydawcą wysokonakładowego magazynu dla
maturzystów „CZAS NA STUDIA”.
45
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
244
EF EDUCATION Sp. z.o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 72/15
tel. (+48-22) 825-61-81
Jesteśmy częścią największej organizacji edukacyjnej - EF Education.
Specjalizujemy się w programach wymiany kulturowej i edukacyjnej.
Dajemy szansę na naukę 7 języków obcych we własnych szkołach językowych za granicą. Przygotowujemy młodzież do międzynarodowych
certyfikatów i egzaminów, udzielamy pomocy w dostaniu się na uczelnie wyższe. Szkoły EF posiadają akredytacje najbardziej prestiżowych instytutów naukowych i organizacji edukacyjnych (British Council, ARELS,
ACCET, Southern New Hampshire University). Oferujemy kursy językowe
na wszystkich poziomach zaawansowania, o różnej intensywności.
Więcej na: www.ef.pl
46
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
248
ESTERA SERVICE Sp. z o.o.
90-562 Łódź
ul. Łąkowa 7a/102
tel. (+48-42) 292-00-68
[email protected]
www.edua.pl
Dziennik Edua to elektroniczny dziennik lekcyjny, który wspomaga pracę
szkoły ograniczając biurokrację, automatyzując większość obowiązków
i stwarzając nowe możliwości wymiany informacji. Jest całkowicie darmowy przez cały czas korzystania dla wszystkich użytkowników. Dostęp do
dziennika Edua jest realizowany za pośrednictwem komputera lub telefonu z dostępem do Internetu. Użytkownicy mają stały dostęp z każdego
miejsca a szkoła nie musi posiadać skomplikowanej infrastruktury informatycznej. Intuicyjny i przejrzysty interfejs użytkownika oraz dobrze dobrane funkcje sprawiają, że obsługa aplikacji jest łatwa i zrozumiała dla
każdego.
47
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
109
ETS GLOBAL EASTERN
EUROPE
00-839 Warszawa
ul. Towarowa 22, wejście E, II p.
tel. (+48-22) 890-00-17
fax (+48-22) 828-10-71
[email protected]
www.pl.etsglobal.org
Educational Testing Service (ETS) jest największą na świecie niezależną
organizacją, weryfikującą znajomość języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. ETS stworzyło powszechnie uznane certyfikaty językowe, takie jak TOEFL ®, GRE® i TFI™. ETS jest także autorem certyfikatu
TOEIC ®, który jest najczęściej zdawanym egzaminem z języka angielskiego w środowisku pracy. ETS Global Eastern Europe w Warszawie działa
w zakresie promocji i rozwoju usług i egzaminów ETS w Polsce oraz w regionie Europy Wschodniej. Poza administracją i promocją egzaminów zajmujemy się też doradztwem w zakresie zarządzania edukacją językową
i audytem językowym, jesteśmy także Centrum Informacyjnym dla kandydatów chcących zdać egzamin TOEFL iBT® w Polsce.
48
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
214a
FUNDACJA AERIS FUTURO
31-141 Kraków
ul. Krowoderska 11/8
tel./fax (+48-12) 430-08-22
[email protected]
www.aerisfuturo.pl
www.zielonewydarzenia.pl
Fundacja Aeris Futuro jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz
przeciwdziałania globalnym zmianom klimatu, ochrony i zwiększenia różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspierania rozwoju społeczności lokalnych oraz promowania odpowiedzialnego biznesu.
W ramach zwiększania świadomości ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży organizujemy gry miejskie (Zielona Prezydencja), happeningi („Podaruj choince drugie życie”),
konkursy (Ekoreporter, Eko-szkoła). Posiadamy także szeroką ofertę zajęć
dla szkół (warsztaty, gry edukacyjne) poruszającą tematykę szeroko rozumianej ochrony środowiska.
Fundacja zajmuje się również działaniami związanymi z neutralizacją
CO 2, przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń (offset), nasadzeniami
drzew (Czas na las), promocją odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu (Natura wkracza do biura, Zielone wydarzenia).
49
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
205a
GLIWICKA
WYŻSZA SZKOŁA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
44-100 Gliwice
ul. Bojkowska 37
tel. (+48-32) 461-21-32 (34)
[email protected]
www.gwsp.gliwice.pl
Studia Inżynierskie
Architektura i Urbanistyka
Studia Licencjackie
Ekonomia na specjalnościach: Gospodarowanie zasobami pracy, Ekono­
mika i finanse przedsiębiorstwa, Ekonomika sektora publicznego, Rozwój
regionalny i gospodarka samorządowa, Ekonomia menadżerska, Eko­
nomia psychologiczna, Dystrybucja i handel na rynkach krajowych i zagranicznych
Filologia na specjalnościach: Angielski, Rosyjski – Język Biznesu, Język
Angielski, Rosyjski w mediach, Język Angielski, Rosyjski w turystyce
Finanse i Rachunkowość na specjalnościach: Rachunkowość, Finanse i inwestycje
Pedagogika na specjalnościach: Pedagogika opiekuńczo – resocjalizacyjna, Pedagogika społeczna z doradztwem zawodowym, Profilaktyka społeczna z elementami prewencji, Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
z nauczaniem języka angielskiego
Wzornictwo: Projektowanie produktu
Bogata oferta STUDIÓW PODYPLOMOWYCH i KURSÓW
50
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
117
GLOSSA
Kursy Języków Obcych
31-031 Kraków
ul. Dietla 103/1
tel. (+48-12) 429-40-51
fax (+48-12) 422-57-76
www.glossa.pl
GLOSSA specjalizuje się w organizacji kursów językowych za granicą.
W naszej bogatej ofercie znajdują się: kursy dla dorosłych, obozy językowe dla młodzieży oraz specjalistyczne szkolenia językowe dla biznesmenów i managerów. Uczymy angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego w ponad 100 atrakcyjnych lokalizacjach na
całym świecie.
51
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
201
GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA
SZKOŁA HANDLOWA
IM. WOJCIECHA
KORFANTEGO
40-659 Katowice Piotrowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. (+48-32) 357-05-32, 357-05-33
www.gwsh.pl
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Kato­
wicach powstała na bazie Górnośląskiego College’u Ekonomicznego
działającego od 1991 roku.
GWSH posiada liczne certyfikaty i akredytacje. Aktualnie kształci studentów na 12 kierunkach: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość,
Administracja, Gospodarka Przestrzenna, Informatyka, Psychologia,
Socjologia, Stosunki Międzynarodowe, Pedagogika, Turystyka i Rekreacja,
Fizjoterapia oraz Kosmetologia.
W skład Uczelni wchodzą 4 Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne: w Byto­
miu, Jaworznie, Cieszynie, Żorach, 2 Wydziały Zamiejscowe: w Bielsku
Białej oraz Żorach, a także Zagraniczny Ośrodek Dydaktyczny w Wied­
niu.
Więcej informacji na www.gwsh.pl
52
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
234
KAPLAN BUSINESS SCHOOL
3rd Floor Palace House
3 Cathedral Street
London, SE1 9DE
United Kingdom
tel. (+44-(0)-207) 920-6868
[email protected]
www.kbs.org.uk
Skype: pete_edge
Mr. Peter Edge
Marketing Manager
Kaplan Business School (KBS) is based in the heart of London, England
and teaches degrees from the University of London. We specialise in
Accounting, Business, Finance and Law. Situated alongside the River
Thames KBS is surrounded by historic landmarks, the financial heart of
the City of London and a buzzing nightlife which combine to make it the
ideal place for you to study a professionally relevant degree whilst enjoying all that London has to offer.
KBS is a professionally focused environment where you can network with
city professionals and students at the same time. Kaplan teaches more
than 40,000 students every year and train professionals from some of
the biggest companies in the UK including Deloitte, KPMG, Bird & Bird,
Nabarro and JP Morgan, in addition to students from 70 different countries.
Our excellent staff-student ratio and industry focused tutor team mean
that you have more opportunities to ask questions, to receive help when
you need it, and learn in a manner that prepares you for the real world
upon graduation.
53
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
-
KIERUNKISTUDIOW.PL
SERWIS EDUKACYJNY
87-100 Toruń
ul. Raszei 6
tel. (+48-56) 475-44-00
fax (+48-56) 475-40-94
[email protected]
www.kierunkistudiow.pl
Serwis kierunkistudiow.pl kierowany jest przede wszystkim do uczniów liceów i techników, planujących studia wyższe po ukończeniu szkoły. Misją
serwisu jest dostarczenie odpowiedzi na możliwie najszersze spektrum
pytań pochodzących od kandydatów na studia. Cechą wyróżniającą kierunkistudiow.pl jest aktualny opis wszystkich kierunków studiów opracowany na podstawie dokumentów przygotowanych przez Radę Główną
Szkolnictwa Wyższego wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu studiów, praktyk, możliwości zawodowych po uzyskaniu dyplomu, będący
swoistą kopalnią wiedzy dla kandydatów.
54
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
303
KOLEGIUM EUROPEJSKIE
30-074 Kraków
ul. Kazimierza Wielkiego 33
tel. (+48-12) 632-46-29
tel. kom. (+48-668) 485-011
fax (+48-12) 632-25-42
www.ke.edu.pl
Europejskie Anglojęzyczne Prywatne Gimnazjum Nr 14
Europejskie Anglojęzyczne Prywatne Liceum Ogólnokształcące z Maturą
Międzynarodową – International Baccalaureate World School No 1528
Liceum
– Klasa I ( pre-IB ) – klasa dwujęzyczna,
– 8 godzin języka angielskiego tygodniowo,
Klasa II i III
– Klasy z wykładowym językiem angielskim.
Gimnazjum
– klasy dwujęzyczne,
– 8 godzin języka angielskiego tygodniowo.
Oferujemy:
– Drugi język obcy nauczany w Kolegium Europejskim to: niemiecki,
francuski, hiszpański, rosyjski, ukraiński,
– Wysoki poziom nauczania,
– Nauka w niewielkich zespołach klasowych,
– Bibliotekę z księgozbiorem angielskojęzycznym,
– Możliwość wyjechania na stypendium do Wielkiej Brytanii, Szwecji,
Słowenii,
– Bufet z ciepłymi posiłkami,
– Obozy krajowe i zagraniczne – w tym wymiany międzynarodowe.
55
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
229
KRAKOWSKA AKADEMIA
IM. ANDRZEJA FRYCZA
MODRZEWSKIEGO
30-705 Kraków
ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1
tel. (+48-12) 252-44-00
fax (+48-12) 252-44-05
[email protected]
www.ka.edu.pl
Oferta:
– 9 wydziałów, 26 kierunków, 67 specjalności,
– uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce oraz doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo,
– uczelnia prowadzi jednolite studia magisterskie, studia pierwszego
stopnia, studia drugiego stopnia oraz studia podyplomowe i MBA,
– profesjonalna, życzliwa studentom kadra naukowo-dydaktyczna,
– współpraca z uczelniami zagranicznymi m.in. z: Wielkiej Brytanii,
Włoch, Szwecji, Niemiec, Austrii, Finlandii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Maroka, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Tajwanu.
NAJLEPSZA UCZELNIA DLA CIEBIE!
56
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
247
KRAKOWSKA MEDYCZNA
SZKOŁA POLICEALNA
IM. STANISŁAWY
LESZCZYŃSKIEJ Nr 1
30-523 Kraków
ul. J. Zamojskiego 58
tel. (+48-12) 656-03-15, 656-24-81
tel./fax (+48-12) 656-48-45
[email protected]
www.ksm.krakow.pl
Szkoła medyczna, publiczna, przeznaczona dla absolwentów szkół średnich kształcąca w zawodach:
TECHNIK ELEKTRORADIOLOG
– nauka trwa 2,5 roku,
– możliwość zatrudnienia jako średni personel medyczny obsługujący
aparaturę: RTG, USG, Rezonans magnetyczny, EKG, EEG, mammografia.
TECHNIK FARMACEUTYCZNY
– nauka trwa 2 lata,
– zatrudnienie w pionie farmaceutycznym jako średni personel medyczny.
TECHNIK DENTYSTYCZNY
– nauka trwa 2,5 roku,
– możliwość zatrudnienia w pracowniach stomatologicznych, absolwent jest przygotowany do laboratoryjnego wykonywania protez zębowych.
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
– nauka trwa 2 lata,
– możliwość zatrudnienia w gabinetach stomatologicznych.
57
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
SM 5
KRAKOWSKA SZKOŁA
FILMOWA
IM. WOJCIECHA
JERZEGO HASA
31-113 Kraków
ul. Kapucyńska 3/3
tel. (+48-12) 430-05-20
[email protected]
www.ksfilm.pl
Krakowska Szkoła Filmowa powstała w 2007 r. Kształci studentów na kierunkach: filmowym o specjalnościach: operatorsko-montażowej, reżysersko-scenopisarskiej i filmu animowanego oraz na kierunkach fotografii
i grafiki użytkowej. Nauka w szkole ma charakter praktyczny. Szkoła dopracowała się wielu sukcesów swoich absolwentów, m.in. nagrody na festiwalach filmowych, zawodowe realizacje na rynku multimediów.
Szkoła, oprócz działalności edukacyjnej, stara się pełnić szeroko rozumianą funkcję kulturotwórczą, jest organizatorem międzynarodowego festiwalu filmowego SnapFilm Festiwal, ogólnodostępnych warsztatów „Piątki z Krakowską Szkołą Filmową” odbywających się w Empiku czy
„Warsztatów z Mistrzami”, do których prowadzenia zapraszani są wybitni twórcy. Jedna z najnowszych inicjatyw Szkoły to Krakowska Kronika
Filmowa, której celem jest dokumentowanie wydarzeń współczesnego
Krakowa.
58
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
256/SM 7
KRAKOWSKA WYŻSZA
SZKOŁA PROMOCJI
ZDROWIA Z SIEDZIBĄ
W KRAKOWIE
31-158 Kraków
ul. Krowoderska 73
tel./fax (+48-12) 423-38-40
[email protected]
www.kwspz.pl
Kierunki studiów:
Studia licencjackie – studia dzienne i zaoczne:
– DIETETYKA
– FIZJOTERAPIA
– KOSMETOLOGIA
Specjalność:
– Kosmetologia i Promocja Zdrowia
– TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:
– Programowanie i organizacja ruchu turystycznego,
– Turystyka zdrowotna.
Studia podyplomowe – studia zaoczne:
– DIETETYKA
– FIZJOTERAPIA
Specjalizacje:
– Diagnostyka i terapia manualna,
– Fizjoterapia Wad Postawy Ciała,
– Fizjoterapia w Neurologii i Neurochirurgii,
– Fizjoterapia w Ortopedii i Traumatologii,
– Fizjoterapia w Kardiologii i Chorobach Wewnętrznych,
– Rehabilitacja Sportowa.
– KOSMETOLOGIA DLA LEKARZY
– NAJNOWSZE TECHNIKI W KOSMETOLOGII
– PODOLOGIA
59
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
115
KRAKOWSKI INSTYTUT
ROZWOJU EDUKACJI
30-552 Kraków
ul. Wielicka 57/34
tel. (+48-12) 412-06-68
tel. kom. (+48-695) 928-305
fax (+48-12) 412-06-68
[email protected]
www.kire.pl
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji zdążył zyskać renomę i uznanie
wśród nauczycieli, dyrektorów szkół oraz osób zaangażowanych w rozwój oświaty. Organizujemy kursy kwalifikacyjne, kursy nadające uprawnienia i szkolenia. Oferujemy ponadto specjalistyczne usługi szkoleniowe dla branż spoza sektora edukacji. Zatrudniamy kadrę o wysokich
kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym. Przeszkoliliśmy już
ponad 3 000 nauczycieli. Bardzo wielu naszych absolwentów to dziś dyrektorzy szkół/placówek na terenie Małopolski oraz innych województw
i szkół za granicą (m.in. przy polskich ambasadach). Niektórzy pracują na
Węgrzech, w Słowenii, w Kazachstanie... . Programy szkoleń, warsztatów
oraz kursów kwalifikacyjnych nasi eksperci starają się realizować w oparciu o indywidualne potrzeby. Na bieżąco pytamy o ocenę prowadzonych
zajęć, zapewniając uczestnikom jak najwyższy stopień satysfakcji.
60
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
110
KRAKOWSKIE
TOWARZYSTWO
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
31-019 Kraków
ul. Floriańska 53
tel. (+48-12) 421-77-72
fax (+48-12) 429-43-61
[email protected]
www.ktoz.krakow.pl
KTOZ zajmuje się uczeniem humanitarnej postawy mieszkańców w stosunku do zwierząt. Prowadzimy szereg akcji informacyjnych, które uświadamiają, że zwierzę tak samo jak człowiek odczuwa ból, zimno, głód.
Misją Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i Krakowskiego
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt jest zapewnienie wszystkim naszym
podopiecznym zdrowia i jak najlepszych warunków bytowania oraz znalezienie dla jak największej rzeszy podopiecznych nowych właścicieli i domów.
61
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
218
KULTURATKA –
STOWARZYSZENIE EDUKACJI
NIEFORMALNEJ
31-623 Kraków
os. Piastów 11/16
tel. kom. (+48-509) 904-045
[email protected]
www.kulturatka.pl
Kulturatka powstała w 2002 roku jako inicjatywa mająca na celu dotarcie
do studentów i ułatwienie im kontaktów z życiem kulturalnym Krakowa.
Początkowo działała jako lista mailingowa informująca o promocjach
teatralnych. 10 maja 2004 roku zaczęła działać strona internetowa
www.kulturatka.pl, która miała dotrzeć do szerszego grona odbiorców.
Kulturatkę tworzy grupa młodych ludzi, którzy żyją i studiują bądź pracują w Krakowie, a łączy ich wspólna pasja – kultura. Sami bierzemy czynny
udział w życiu kulturalnym miasta, a przy tym za cel stawiamy sobie szerzenie informacji i zainteresowania kulturą wśród mieszkańców Krakowa.
Nawiązujemy bezpośrednią współpracę z teatrami, kinami, muzeami,
wydawnictwami . Dzięki temu publikujemy na naszej stronie tylko aktualne i wiarygodne, bo pochodzące „z pierwszej ręki” (od samych organizatorów), informacje.
62
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
320
III LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W KRAKOWIE
31-818 Kraków
os. Wysokie 6
tel. (+48-12) 648-42-76
fax (+48-12) 648-99-82
[email protected]
www.3liceum-krakow.pl
III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie to jedna z najstarszych szkół
krakowskich, w której tradycja łączy się z nowoczesnością. Wyróżniamy
się profesjonalną i dostosowaną do potrzeb uczniów organizacją zajęć:
wszystkie zajęcia rozpoczynają się w godzinach przedpołudniowych, języki obce prowadzone są w systemie międzyoddziałowych grup językowych, każdy uczeń ma rozszerzony program nauczania z jednego języka obcego, ostateczne profilowanie po klasie pierwszej, dziennik elektroniczny zapewnia bieżący dostęp do informacji. Uczymy nowocześnie,
prowadząc klasy patronackie – Uniwersytet Jagielloński, Łaźnia Nowa,
stosując Technologię Informacyjno-Komunikacyjną (np. platforma edukacyjna, multimedialny program nauczania języka niemieckiego „redaktion-D”). Wyróżniamy się efektywną pracą: stuprocentowa zdawalność matury, wynik matury powyżej średniej Małopolski, wysoki wskaźnik
EWD. Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje, uczestnicząc w zajęciach kół
przedmiotowych, naukowych, artystycznych, sportowych.
63
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
314
XI LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII DĄBROWSKIEJ
W KRAKOWIE
31-948 Kraków
os. Teatralne 33
tel./fax (+48-12) 644-07-26
[email protected]
www.xilo.krakow.pl
Klasy: matematyczno-informatyczne (do wyboru chemia, fizyka, geografia), turystyczna, biologiczno-chemiczna, dziennikarsko-medialna, o nachyleniu wojskowym, pedagogiczna, prawnicza.
Lekcje od 8.00 do 15.10. Języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.
Projekty unijne: Żyj twórczo. Zostań [email protected] e-MANIAKIEM, Feniks, eTwinning, Podchody pod PRL. Współpraca z zagranicą: IMUNA – młodzieżowa konferencja ONZ w Alkmaar w Holandii, Szolnok (Węgry), Münster
(Niemcy). Wyjazdy integracyjne klas I, obozy naukowe, warsztaty dziennikarskie, teatralne, zajęcia pomocowe, przygotowujące do matury,
MOODLE-zdalne nauczanie, SKS, cheerleaders, paintball, strzelectwo
sportowe, samoobrona, zajęcia na basenie, w siłowni, promocja zdrowia,
akcje charytatywne.
Nowoczesna baza multimedialna (tablice interaktywne). Bezpieczna,
przyjazna szkoła.
Dzień Otwarty 28 kwietnia 2012 roku (sobota).
64
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
307
XII LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. C. K. NORWIDA
W KRAKOWIE
31-941 Kraków
os. Kolorowe 29a
tel. (+48-12) 644-33-07
fax (+48-12) 643-23-82
[email protected]
www.12liceum.ehost.pl
XII LO w roku szkolnym 2012/13 otwiera 7 klas: artystyczno-medialną,
prawa i komunikacji społecznej, medyczną, sportową, geograficzno-językową, politechniczną, ekonomiczną.
Nauka na jedną zmianę. Wszyscy uczniowie uczą się w formie rozszerzonej języka angielskiego lub niemieckiego. Poza tym do wyboru języki:
hiszpański, francuski, włoski, rosyjski. Wysoki poziom nauczania, w roku
2011 100% absolwentów zdało maturę. Przyjazna atmosfera, bogata
oferta edukacyjna. Obóz integracyjny dla klas I nad Bałtykiem. Wymiany
międzynarodowe. Coroczny przegląd teatralny i muzyczny. SKS (siatkówka, koszykówka). Chór. Zespół taneczny. Koło strzeleckie. Klub wysokogórski, liczne wycieczki. Akcje charytatywne: WOŚP, „Pola nadziei”,
„Gwiazdka dla zwierzaka”, nowoczesna baza dydaktyczna. Pracownie
komputerowe i przedmiotowe (audio-video, tablice interaktywne), biblioteka z czytelnią z dostępem do Internetu, siłownia, boisko wielofunkcyjne
ze sztuczną nawierzchnią. Kawiarnia, stołówka, ksero dla uczniów, parking, park w okolicy.
Zapraszamy na dni otwarte 14 i 21 kwietnia 2012 roku.
65
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
302
XV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE
30-820 Kraków
Al. Dygasińskiego 15
tel./fax (+48-12) 658-17-15
[email protected]
www.xvlo.pl
Placówka istnieje od 50 lat i jest położona przy pięknej alei Dygasińskiego
w Starym Prokocimiu. Szkoła ma bogatą bazę dydaktyczną: zespół boisk
sportowych, siłownię, czytelnię multimedialną, sale komputerowe.
W ofercie mamy klasy:
1A – profil humanistyczny – j. polski, historia,
1B – profil ekonomiczny – matematyka, geografia,
1C – profil biologiczno-chemiczny – biologia, chemia,
1D – profil humanistyczny – historia, WOS,
1E – profil turystyczny – geografia, biologia,
1F – profil matematyczno-fizyczny – matematyka, fizyka,
1G – profil geograficzno-informatyczny – geografia, informatyka.
66
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
319
XXIII LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. PŁK. PIL. STANISŁAWA
SKARŻYŃSKIEGO
31-455 Kraków
ul. Seniorów Lotnictwa 5
tel./fax (+48-12) 411-05-25
tel. (+48-12) 417-78-29 – psycholog szkolny
[email protected]
www.zso9.republika.pl
XXIII Liceum Ogólnokształcące to przyjazna i kameralna szkoła, zapewniająca naukę w mało licznych klasach (18–20 uczniów), gwarantujących
komfort nauczania.
W roku szk. 2012/2013 proponujemy naukę w klasach pierwszych :
– społeczno-medialnej (integracyjnej) z poszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii i j. angielskiego oraz udziałem
w warsztatach medialnych.
– turystyczno-ekologicznej (integracyjnej) z poszerzonym programem
nauczania geografii, biologii i języka angielskiego, a także wiedzą
o turystyce.
– Liderów Młodzieżowych z poszerzonym programem nauczania WOS-u,
historii i języka angielskiego oraz specjalnie zaprojektowanym cyklem
warsztatów liderskich.
Zapewniamy bezpieczną atmosferę, opiekę psychologa, możliwość rozwoju zainteresowań (m.in. Szkoła Debaty, obóz językowy Euroweek –
Szkoła Liderów, młodzieżowy portal internetowy, gazetka szkolna, rajdy
i wycieczki, Festiwal Klas Integracyjnych).
67
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
318
XXIX LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. KRZYSZTOFA
KIEŚLOWSKIEGO
30-614 Kraków
ul. Cechowa 57
tel. (+48-12) 654-03-44, 654-82-85
fax (+48-12) 654-03-45
[email protected]
[email protected]
www.lo29.krakow.pl
KLASY 2012/13: A – j. polski, j. angielski, historia, B – integracyjna –
j. polski, j. angielski, biologia; C – integracyjna – j. polski, j. angielski,
geografia.
Drugi język: niemiecki, francuski lub rosyjski, międzyoddziałowo. Szkoła
posiada: pracownię informatyczną, 3 pracownie medialne, sale z nowoczesnym sprzętem, tablice multimedialne, bibliotekę, gabinet lekarski,
salę gimnastyczną, siłownię, szatnię, sklepik, basen, możliwość korzystania z kortów tenisowych. Programy edukacyjne: Akademia Filmowa, Patrz
i zmieniaj, Społeczeństwo obywatelskie w obiektywie, Czwarta władza z klasą, Filmoteka Szkolna. Warsztaty filmowe, aktorskie, medialne,
dziennikarskie, taneczne, wykłady filmoznawcze, Koło Teatralne, wolontariat, SKS. Monitoring, wycieczki szkolne i obozy, zimą wycieczki na narty. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości
uczniów. Dodatkowe zajęcia z matematyki do matury.
68
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
305
XXX LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. ŚW. BRATA ALBERTA –
ADAMA CHMIELOWSKIEGO
W KRAKOWIE
31-875 Kraków
os. Dywizjonu 303 Bl. 66
tel. (+48-12) 648-27-51
fax (+48-12) 648-10-36
[email protected]
www.xxxlo.krakow.pl
Oferta edukacyjna XXX LO – rok szkolny 2012/2013
I A integracyjna
Przedmioty – rozszerzone: geografia, historia, j. angielski; dodatkowy:
ekonomia w praktyce
I B taneczno-teatralna
Przedmioty – rozszerzone: język polski (z wiedzą o teatrze), geografia lub
historia, j. angielski; uzupełniający: historia i społeczeństwo; dodatkowe:
zajęcia artystyczne. Innowacyjny program – kształcenie w zakresie teatru
tańca współczesnego podczas zajęć obejmujących: taniec współczesny,
taniec klasyczny, techniki taneczne, zajęcia aktorskie, wiedzę o tańcu i historię tańca, choreografię.
I C o profilu kulturowym
Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia lub historia, j. angielski;
uzupełniające: historia i społeczeństwo lub przyroda; dodatkowy: zajęcia
artystyczne. Dodatkowe zajęcia taneczno-teatralne: taniec współczesny
i techniki taneczne, elementy tańca klasycznego, zajęcia teatralne.
69
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
317
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. BOGDANA JAŃSKIEGO
W KRAKOWIE
30-612 Kraków
ul. W. Witosa 9
tel. (+48-12) 654-57-82 wew. 112, 106
fax (+48-12) 654-57-82
[email protected]
www.lokrakow.janski.edu.pl
Chcesz uczyć się w przyjaznej, życzliwej atmosferze przyjdź do NAS!
Nasza oferta to:
– konsekwentny i efektywny system pracy wychowawczej,
– doświadczona kadry – większość to nauczyciele dyplomowani i egzaminatorzy OKE,
– wysoki stopień skuteczności nauczania,
– małe klasy, praca w grupach (języki obce, przedmioty do wyboru),
– 100% zdawalność egzaminu maturalnego w latach: 2006-2011,
– system konsultacji indywidualnych,
– rozszerzony wymiar zajęć z języka angielskiego,
– dodatkowe języki obce: niemiecki lub rosyjski,
– zajęcia w godzinach 8.00-16.00,
– dziennik elektroniczny,
– bezpieczeństwo, życzliwość i akceptacja,
– atrakcyjny program zajęć pozalekcyjnych np. teatr, wyjazdy integracyjne,
– uczniowie ze średnią 5.0 (również z gimnazjum) zwolnieni są z opłat
czesnego,
– o przyjęciu decyduje TYLKO rozmowa kwalifikacyjna,
– czesne TYLKO 250 PLN.
JESTEŚMY SZKOŁĄ ROZWIJAJĄCĄ UMIEJĘTNOŚĆI I WYOBRAŹNIĘ
UCZNIA
70
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
315
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W CENTRUM EDUKACYJNYM
„RADOSNA NOWINA 2000”
32-060 Liszki k. Krakowa
Piekary 2
tel. (+48-12) 280-70-99 wew. 105
fax (+48-12) 280-07-51
[email protected]
www.lo.fund.pl
LO w Piekarach jest katolicką szkołą publiczną (bezpłatną), prowadzoną
przez Fundację im. ks. Siemaszki.
Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do zdolnej, niezamożnej młodzieży, otwartej na poznawanie świata i wszechstronny osobisty rozwój.
W roku szkolnym 2012/2013 zamierzamy otworzyć pięć klas.
Oferujemy ponadto:
– możliwość zamieszkania w internacie i pełne wyżywienie w stołówce
szkolnej,
– zajęcia pozaszkolne: sportowo-rekreacyjne (dysponujemy pełnowymiarową halą sportową, krytą pływalnią, siłownią, strzelnicą i boiskami sportowymi ), kulturalno-artystyczne, duszpasterskie, językowe
(zajęcia z native speakers) i inne,
– wymiany zagraniczne,
– wyjazdy na roczne stypendia zagraniczne.
71
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
310
LICEUM SALEZJAŃSKIE
31-624 Kraków
os. Piastów 34
tel. (+48-12) 648-04-89
[email protected]
www.salezjanie.com
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące to bezpłatna szkoła katolicka, która rzetelnie przygotowuje do egzaminu maturalnego i wychowuje w duchu wartości chrześcijańskich. Liceum współpracuje ze szkołami
z Anglii, Niemiec i Włoch. Uczniowie mogą brać udział w licznych kołach
zainteresowań i zajęciach sportowych. W ramach współpracy z AGH,
szkoła stwarza uczniom możliwość uczestniczenia w kursach roku zerowego z matematyki, fizyki i chemii. Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną, dobrze wyposażone pracownie z dostępem do Internetu, bibliotekę, bufet, kawiarenkę i siłownię.
W roku szkolnym 2012/13 planowane są trzy klasy pierwsze z rozszerzonymi zajęciami z:
– języka polskiego, historii i WOS-u,
– biologii, chemii oraz do wyboru fizyki lub geografii,
– matematyki, fizyki i informatyki.
72
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
259
LONDON SCHOOL OF
BUSINESS & FINANCE
EC1N 2LL, United Kingdom
8/9 Holborn, London
tel. (+44-(0)-20) 782-323-03
fax (+44-(0)-20) 782-323-02
[email protected]
A unique educational institution under the Royal Patronage of His Royal
Highness Prince Michael of Kent, London School of Business & Finance
offers industry-focused programmes designed to reflect global market
trends.
With over 20,000 current students, LSBF attracts the most talented and
ambitious candidates from more than 150 countries worldwide.
Across its campuses in the UK, Canada and Singapore, LSBF offers an
unrivalled portfolio of undergraduate and postgraduate programmes,
professional qualifications and executive training courses. Additionally,
LSBF’s ground-breaking online study platform InterActive redefines distance learning offering complete flexibility without compromising on quality.
LSBF is dedicated to ensuring more of the best and brightest individuals
from around the world can benefit from a first-class education. That’s why
it has a number of bursaries and scholarships especially created to offer
greater opportunities to ambitious individuals.
73
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
232
MAŁOPOLSKA WYŻSZA
SZKOŁA ZAWODOWA
IM. JÓZEFA DIETLA
W KRAKOWIE
31-532 Kraków
ul. Wincentego Pola 4
tel. (+48-12) 426-20-65
fax (+48-12) 426-20-66
[email protected]
www.mwsz.edu.pl
Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla w Krakowie działająca już szósty rok, kształci studentów w ramach kierunków: Dietetyka,
Kosmetologia, Socjologia, Turystyka i Rekreacja, Dziennikarstwo
i Komunikacja Społeczna, Pedagogika, Edukacja TechnicznoInformatyczna. Wysoki poziom nauczania zapewnia wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich. Uczelnia oferuje wyjazdy na
praktyki krajowe oraz zagraniczne. Posiada rozszerzoną Kartę Uczelni
Erasmusa nadawaną przez Komisję Europejską. Uczelnia zapewnia świetnie wyposażone sale dydaktyczne, a także nowoczesne laboratoria oraz
pracownie, w których zajęcia praktyczne odbywają się już od pierwszego
semestru. Studenci naszej Uczelni mogą korzystać z wielu form pomocy
materialnej w postaci stypendiów m.in. socjalnych, za osiągnięcia naukowe i sportowe. Istotnym atutem Uczelni jest bardzo dobra atmosfera.
74
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
107
MAŁOPOLSKIE CENTRUM
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ZESPÓŁ DS. STYPENDIÓW
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
31-542 Kraków
ul. Kordylewskiego 11
tel. (+48-12) 376-91-61
fax (+48-12) 376-91-20
[email protected]
www.stypendia.mcp.malopolska.pl
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego, która odpowiada m.in. za realizację dwóch projektów stypendialnych w ramach PO KL na lata 2007-2013.
Jednym z nich jest „Małopolski program stypendialny dla uczniów
szczególnie uzdolnionych”. W ramach projektu Małopolskie Centrum
Przedsiębiorczości, w imieniu Zarządu Województwa, przyznaje co roku
(w latach 2008-2015) blisko 500 stypendiów dla szczególnie uzdolnionej
młodzieży uczęszczającej do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na
terenie Małopolski.
Celem głównym programu jest zwiększenie udziału młodzieży objętej
wsparciem w kontynuowaniu nauki na poziomie wyższym, zwłaszcza na
kierunkach studiów istotnych dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
75
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
250
M.B.M. ELECTRONICS
31-431 Kraków
ul. Czerwonego Prądnika 2
te.l/fax (+48-12) 416-37-37
[email protected]
www.szkolainteraktywna.pl
www.mbm.krakow.pl
Oddział w Tarnowie:
ul. Szkotnik 2b
tel./fax (+48-14) 622-47-47
Firma M.B.M. Electronics (założona w 1993 roku) od 2008 r. na wysokim
poziomie wdraża systemy interaktywne w placówkach edukacyjnych.
Oferujemy rozwiązania dedykowane edukacji:
– systemy interaktywne (tablice SMART z oprogramowaniem – montaż,
szkolenia, serwis),
– szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik interaktywnych,
– SMART Bridgit (integracja tablic interaktywnych – szkolenia i wideokonferencje na odległość),
– programy edukacyjne dla wszystkich poziomów szkół,
– prezentacje multimedialne (projektory, monitory LCD, ekrany, akcesoria – sprzedaż, montaż),
– sprzęt komputerowy (komputery, laptopy, wizualizery, oprogramowanie, serwery, sieci wi-fi),
– naprawa systemów multimedialnych (modernizacja),
– naprawa sprzętu (projektory multimedialne, komputery, notebooki,
RTV, drukarki, kopiarki),
– systemy dokumentowe (MFP, drukarki, kopiarki, faksy, skanery, obieg
i archiwizacja dokumentów).
76
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
237
MEDICAL UNIVERSITY –
SOFIA
1000, Sofia, Bulgaria
Street: 15, Acad. Ivan Geshov Blvd.
tel. (+359-2) 952-37-91
fax (+359-2) 953-28-16
[email protected]
www.mu-sofia.bg
The Medical University of Sofia is the most prominent and the oldest medical university in Bulgaria that has history and tradition of nearly a century in medical education and science. Many of our lecturers are scientists well known abroad and the University is a part of the European educational sphere.
The faculties and colleges of the Medical University of Sofia provide high-quality education. In the structure University there are four faculties in
Medicine, Dental Medicine, Pharmacy and Public Health.
The University has six video-libraries, computer halls, 30 laboratories and
60 training halls. The University has student’s hostels, catering facilities
and a coffee-club.
The Medical University of Sofia provides various post-graduate programs
for medical specialists.
We pay special attention to our students from abroad so that they get the
most professional education and training.
77
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
253
MELÓ-DIÁK POLSKA
Sp. z o.o.
CENTRUM POMOCY
NAUKOWYCH
35-055 Rzeszów
ul. F. Szopena 7
tel. (+48-17) 852-03-72
fax (+48-17) 785-05-47
[email protected]
www.pomocynaukowych.com
Firma Meló-Diák zajmuje się dystrybucją i prudukcją pomocy naukowych. Oferujemy około 3000 różnych produktów. Asortyment naszej firmy reprezentuje czołówkę produktów pomocy naukowych na rynku. Na
szczególną uwagę zasługuje nasza oferta dotyczącą produktów z zakresu
biologii, fizyki oraz chemii. Chcielibyśmy, aby nasze pomoce dydaktyczne
stały się rekwizytami w rękach nauczycieli w procesie wychowawczo-edukacyjnym. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!
78
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
233
METROPOLITAN UNIVERSITY
PRAGUE
163 00 Praha 3, Czech Republik
Street: Prokopova 16
Post address:
100 31 Praha 10
Dubecska 10
tel. (+420-724) 958-343
fax (+420-274) 773-213
[email protected]
www.mup.cz
Metropolitan University Prague (MUP) ranks among the oldest and largest
private universities in the Czech Republic. The steady influx of applicants
interested in studying at MUP attests to its reputation of a first-rate educational institution. As of the 2011/2012 academic year, MUP provides
education to approximately 5500 students of which nearly 11% are foreigners from more then 50 countries. Since its establishment in 2001, MUP
offers study programmes in international territorial relations, legal disciplines and international economic relations instruction of which is conducted both in Czech and English. MUP offers eight Bachelor’s and eight
Master’s Degree Study Programmes, and three Doctoral Degree specialisations.
The multicultural and intellectually stimulating atmosphere that is the effect of cooperation and partnership between foreign exchange students
and the academic staff who all come from all corners of the world is the
key essence of MUP’s successful international relations with universities
abroad.
79
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
257
MIĘDZYNARODOWE
POLICEALNE STUDIUM
KOSMETYCZNE DALKRAK
CENTRUM KSZTAŁCENIA
31-158 Kraków
ul. Krowoderska 73
[email protected]
www.dalkrak.pl
DALKRAK Centrum Kształcenia prowadzi działalność od 2000 r., oferując kształcenie w ramach dwóch szkół policealnych:
MIĘDZYNARODOWEGO POLICEALNEGO STUDIUM KOSMETYCZ­NE­
GO „DALKRAK” CENTRUM KSZTAŁCENIA Sp. z o.o. na kierunku:
– technik usług kosmetycznych (system dzienny i zaoczny).
Szkoły policealne DALKRAK Centrum Kształcenia ściśle współpracują
z wyższą Uczelnią jaką jest Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.
Daje to gwarancję wykwalifikowanej kadry oraz nowocześnie wyposażonej bazy dydaktycznej, czego efektem jest wysoka zdawalność egzaminów zawodowych przed OKE na poziomie 99%.
Szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta
Miasta Krakowa. Nauka odbywa się na podstawie programu Ministerstwa
Edukacji Narodowej, a absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia
szkoły policealnej oraz dyplom technika po zdaniu egzaminu zawodowego przed OKE.
80
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
322
MUZEUM LOTNICTWA
POLSKIEGO
W KRAKOWIE
30-969 Kraków
Al. Jana Pawła II 39
tel./fax (+48-12) 640-99-60, 640-99-61, 642-40-70,
642-40-71, 642-87-00, 642-87-01
[email protected]
www.muzeumlotnictwa.pl
Muzeum Lotnictwa Polskiego jest jedyną w kraju placówką, która gromadzi i prezentuje zbiory związane ze światową techniką lotniczą. Eksponaty
i wydarzenia muzealne są oczywistą i bezpośrednią kontynuacją ducha miejsca i czasu – lotniczej tożsamości dawnego lotniska RakowiceCzyżyny. Połączenie historii i techniki lotniczej poprzez wykorzystanie
przestrzeni muzealnej sprzyja organizacji imprez i przedsięwzięć kulturalnych. Pakiet edukacyjny w MLP ma służyć rozwijaniu twórczych zachowań wśród uczniów. Dotychczas kwestie szeroko rozumianej edukacji
z uwzględnieniem tematyki lotniczej były traktowane marginalnie i wręcz
niedostrzegane. Naszym celem jest stworzenie podstaw systemowych
działań w edukacji, które umożliwiłyby i upowszechniłyby kształcenie postaw kreatywnych wśród dzieci i młodzieży w oparciu o zagadnienia z zakresu lotnictwa.
81
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
105
MUZEUM NARODOWE
W KRAKOWIE
30-062 Kraków
Al. 3 Maja 1
tel. (+48-12) 295-56-00
fax (+48-12) 295-55-55
[email protected]
www.muzeum.krakow.pl
Największe Muzeum w Polsce, 10 Oddziałów, 11 Galerii, 21 Działów,
2 Biblioteki, 12 Pracowni Konserwacji.
Muzeum Narodowe w Krakowie jest najstarszym polskim muzeum narodowym – istnieje już 133 lata. Zgromadziło obiekty o charakterze unikatowym w skali europejskiej, będące wszechstronną dokumentacją polskiego
dziedzictwa. Najważniejszą częścią naszych zbiorów jest polskie malarstwo
i rzeźba. Uzupełnia je kolekcja rycin, rysunków i akwarel – jedna z największych w Polsce. Zbiór rzemiosła artystycznego, tkanin i strojów, militariów
oraz numizmatyków – to bogaty materiał do studiów naukowych.
Muzeum Narodowe w Krakowie prowadzi działalność edukacyjną dla
różnych grup odbiorców:
– serwis przewodnicki, lekcje muzealne i warsztaty twórcze, weekendowe warsztaty plastyczne dla rodzin, wykłady popularyzatorskie, sobotnie spotkania w galerii,
– programy towarzyszące wystawom, obejmujące: warsztaty kreatywności, wykłady, dyskusje, spotkania, projekcje filmów, kursy, spektakle
teatralne, koncerty, pokazy tańców, akcje okazjonalne,
– specjalne programy dla osób niepełnosprawnych, grup wykluczonych
społecznie, seniorów, nauczycieli, obcokrajowców,
– wydawniczą.
82
Na stoisku Muzeum codziennie:
– prezentacja oferty edukacyjnej oraz wystaw i galerii Muzeum Narodowego w Krakowie,
– prezentacja projektów realizowanych przez Muzeum – nowe oddziały,
digitalizacja zbiorów,
– promocyjne ceny wydawnictw.
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
245
OGÓLNOPOLSKA SIEĆ
SZKÓŁ POLICEALNYCH
AWANGARDA
LIGIA PAWELEC
30-038 Kraków
ul. Starowiślna 1
tel./fax (+48-12) 422-53-53
[email protected]
Ogólnopolska Sieć Szkól Policealnych AWANGARDA funkcjonuje w oparciu o autorski program nauczania dopasowany do potrzeb rynku europejskiego. Wysoki poziom kształcenia, doskonale przygotowana kadra nauczycielska, profesjonalnie wyposażone pracownie, własne laboratoria
to atuty, którymi może pochwalić się niewiele szkół prywatnych.
W Krakowie oferujemy Państwu naukę na następujących kierunkach:
– Technik Weterynarii,
– Technik Usług Kosmetycznych,
– Technik Usług Fryzjerskich,
– Technik Farmacji,
– Technik Masażysta.
83
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
111
OPEN HORIZON Sp. z o.o.
31-146 Kraków
ul. Długa 82/10
tel./fax (+48-12) 633-06-71
[email protected]
www.openhorizon.pl
Open Horizon Sp. z o.o. to firma, którą w 2009 założyła grupa ludzi
z doświadczeniem dydaktycznym, informatycznym i medialnym, oferująca wykorzystanie nowoczesnych technologii medialnych w tworzeniu
oprogramowania i treści wspierających procesy szkolenia, doskonalenia
umiejętności, w szczególności zaś wsparcie procesów e-learningu technologiami multimedialnymi.
Od stycznia 2010 roku spółka Open Horizon jest operatorem
“Multimedialnej Platformy Szkoleniowej OPEN HORIZON”, która została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Jest to multimedialne narzędzie do tworzenia, prezentacji i sprzedaży materiałów edukacyjnych.
Jego autorzy szczególną uwagę położyli na formę atrakcyjnej prezentacji
treści, indywidualne możliwości jej odbioru przez ucznia oraz zindywidualizowanie tempa jego uczenia się poprzez możliwość tworzenia nieliniowych struktur danego materiału.
84
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
212
PAŃSTWOWA WYŻSZA
SZKOŁA ZAWODOWA
W TARNOWIE
33-100 Tarnów
ul. A. Mickiewicza 8
tel. (+48-14) 631-66-20 – Centrala
tel. (+48-14) 631-66-66 – Rekrutacja
fax (+48-14) 631-66-00
[email protected]
www.pwsztar.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie została utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998
roku, jako pierwsza w kraju uczelnia zawodowa nowego typu kształcąca
na poziomie licencjackim i inżynierskim. Od samego początku tarnowska PWSZ jest jedną z największych i najlepszych państwowych wyższych
szkół zawodowych, co potwierdzają rankingi oraz ciągle wzrastająca liczba kandydatów. O sukcesie decyduje m. in. doświadczona kadra oraz nowoczesna baza dydaktyczna. Program studiów realizowany jest przez wykładowców z bogatym dorobkiem naukowym oraz badawczym. Młodzież
podejmująca studia ma do dyspozycji kampus składający się z 4 budynków dydaktycznych i laboratoryjnych o łącznej powierzchni 15 472 m2.
Tarnowska PWSZ współpracuje z zagranicznymi uczelniami i instytucjami
w ramach umów dwustronnych oraz programów Unii Europejskiej, mających na celu poszerzanie kwalifikacji i wiedzy studentom, absolwentom
i pracownikom tarnowskiej uczelni.
85
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
213
PARK MISYJNY
SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT
MISYJNY-MŁODZI ŚWIATU
30-323 Kraków
ul. Tyniecka 39
tel./fax (+48-12) 269-23-33
[email protected]
www.parkedukacji.swm.pl
Park Misyjny to miejsce stworzone z myślą o wszechstronnej edukacji globalnej oraz międzykulturowej dzieci, młodzieży i dorosłych. Na obszarze obejmującym ponad 2 hektary, wokół wielkoformatowej mapy świata,
można zobaczyć afrykańską wioskę, papuaski dom na palach, jurtę mongolską, igloo, indiańskie tipi oraz peruwiańską chatę.
Poza interaktywnym zwiedzaniem, Park oferuje bogaty program warsztatów edukacyjnych.
Wiedzę wzbogacają wystawy fotografii, pokazy filmów oraz różnego rodzaju eksponaty i wyroby rękodzielnicze. Zarówno młodsi, jak i starsi poznają ciekawostki dotyczące życia mieszkańców innych kontynentów,
mogą dotknąć oryginalnych przedmiotów pochodzących z dalekich krajów, zobaczyć, jak wyglądają chipsy bananowe lub ghańska czekolada,
przymierzyć papuaską spódnicę oraz zagrać na nietypowych instrumentach: afrykańskich bębnach czy grzechotkach z kopytek lamy.
86
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
112
PCK GRUPA RATOWNICTWA
KRAKÓW
31-116 Kraków
ul. Studencka 19
tel./fax (+48-12) 422-04-44
tel. kom. (+48-511) 820-368, (+48-511) 820-437
[email protected]
www.grpck.krakow.pl
Grupa Ratownictwa PCK „Kraków” zrzesza wykwalifikowane osoby z wykształceniem medycznym oraz społecznych ratowników przeszkolonych
w zakresie pomocy przedmedycznej. Dbając o rozwój umiejętności członków grupy, organizujemy stacjonarne szkolenia oraz terenowe ćwiczenia,
współpracując z innymi jednostkami ratowniczymi (GOPR, WOPR, OSP,
PSP).
Profesjonalny sprzęt medyczny oraz kwalifikacje ratowników umożliwiają nam świadczenie usług medycznych w zakresie zabezpieczeń różnego
rodzaju imprez masowych. Współpracujemy między innymi z takimi instytucjami jak Urząd Miasta Krakowa oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.
Różnorodne zainteresowania i pasja związana z ratownictwem łączy nas
w ekipę rzetelnie przygotowaną do działania w trudnych i zmiennych sytuacjach.
87
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
220
POLICEALNE SZKOŁY
,,OMEGA”
31-977 Kraków
os. Szkolne 18
tel./fax (+48-12) 644-19-39
tel. kom. (+48-518) 568-498
[email protected]
www.omega.szkola.pl
Lokalne Centrum Edukacji ,,Omega” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach posiada wieloletnią tradycję w kształceniu młodzieży i dorosłych, a jego placówki posiadają uprawnienia szkół publicznych. Jesteśmy już w Kielcach,
Warszawie, Rzeszowie, Tarnowie, Piotrkowie Tryb., Zamościu, Lublinie
i Stalowej Woli.
W Krakowie prowadzimy Policealne Studium Farmaceutyczne ,,Omega”
dla przyszłych techników farmaceutycznych i Policealną Szkołę Ochrony
Zdrowia ,,Promed-Omega” kształcącą w zawodach asystentki stomatologicznej i higienistki stomatologicznej. Zapewniamy wysoki poziom kształcenia, wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, liczne promocje, dobrze
wyposażoną bazę dydaktyczną oraz dogodne formy nauki. Nabór odbywa się 2 razy w roku. Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową szkół ,,Omega” lub do sekretariatu placówki.
88
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
210
POLITECHNIKA
KRAKOWSKA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 Kraków
ul. Warszawska 24
www.pk.edu.pl
Informacji udziela
Dział Spraw Studenckich
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
tel. (+48-12) 632-86-44, 628-22-02, 628-22-22
[email protected]
www.pk.edu.pl/rekrutacja
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
www.pk.edu.pl/arch
WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI
www.pk.edu.pl/wfmiis
WYDZIAŁ INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ
www.wieik.pk.edu.pl
WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
www.chemia.pk.edu.pl
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
www.wil.pk.edu.pl
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
www.wis.pk.edu.pl
WYDZIAŁ MECHANICZNY
www.mech.pk.edu.pl
89
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
207
POLITECHNIKA
WARSZAWSKA
Biuro ds. Rekrutacji
Politechniki Warszawskiej
00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1
tel. (+48-22) 234-74-12
fax (+48-22) 234-74-29
[email protected]
www.pw.edu.pl
Politechnika Warszawska jest najstarszą polską uczelnią techniczną.
Od ponad 180 lat kształci kolejne pokolenia inżynierów, wnosząc istotny wkład w rozwój nauk technicznych. Uruchamiane są nowe kierunki studiów, tworzone nowe laboratoria, rozwijana współpraca z przemysłem i ośrodkami zagranicznymi. Politechnika Warszawska jest miejscem,
w którym tradycja styka się z nowoczesnością.
90
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
SM 4
PRACOWNIA
LUBOSZA KARWATA
33-170 Tuchów
ul. Graniczna 8c
tel. kom. (+48-504) 770-511
[email protected]
www.karwat-mozaika.pl
Pracownię Rzemiosł Artystycznych Karwat – Mozaika prowadzę od 2006
roku. W ramach działalności pracowni mozaikuję – co oznacza, że wytwarzam piękne mozaiki oraz konserwuję – co oznacza, że pięknym, ale zaniedbanym zabytkom przywracam ich pierwotny wygląd i należny blask.
Od 2009 roku przewodniczę SPartM – pewnie zgadłeś, zgadłaś, że jest to
skrót od Stowarzyszenia Polskich Artystów Mozaiki. Zaczynaliśmy w pięcioro, teraz po rozmaitych perturbacjach jest nas już więcej. Staramy się
zarażać mozaikolubnym wirusem tak wiele osób jak to możliwe i zalewać
mozaikowymi dziełami wszelkie wolne przestrzenie.
91
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
301
VIII PRYWATNE
AKADEMICKIE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
31-128 Kraków
ul. Karmelicka 45
tel./fax (+48-12) 633-96-57
[email protected]
www.VIIIpalo.krakow.pl
Nasze Liceum od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół średnich. Posiada certyfikat jakości ISO 9001-2009. Oferuje indywidualną
ścieżkę przedmiotów rozszerzonych, powiększony wymiar języków obcych
(6 godz. tyg. j. angielskiego, 3 godz. tyg. do wyboru: j. hiszpański, francuski, niemiecki). W r. szk. 2011/12 przyjmuje kandydatów do trzech klas
pierwszych: ogólnej, dwujęzycznej wprowadzającej do programu matury
międzynarodowej (po gimnazjum) oraz do klasy międzynarodowej z programem matury międzynarodowej International Baccalaureate (po I klasie
LO). Szkoła współpracuje z uczelniami, prowadzi wymianę międzynarodową z Niemcami, organizuje zróżnicowane zajęcia wychowania fizycznego.
W naszym LO funkcjonują liczne koła zainteresowań, prężnie działa wolontariat. Mamy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: trzy informatyczne, biologiczną, fizyko-chemiczną, laboratorium językowe.
92
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
240
ROTTERDAM
BUSINESS SCHOOL
2565 XZ, Rotterdam, The Netherlands
Street Kralingse Zoom 91
tel. (+31-10) 794-62-50
fax (+31-01) 242-01-83
[email protected]
www.RotterdamBusinessSchool.nl
Founded in 1990 as the International School of Economics Rotterdam,
Rotterdam Business School has been part of Rotterdam University,
University of Applied Sciences since 2002.
More than 30,000 students are working on their professional careers
at Rotterdam University. Over 2,500 of these students are enrolled in
English-taught international Bachelor and Master business programmes
at Rotterdam Business School.
Bachelor:
International Business and Management Studies
International Business and Languages
Trade Management aimed at Asia
Master:
Consultancy and Entrepreneurship
Logistics Management
Finance and Accounting
Education at Rotterdam Business School follows the Rotterdam Education
Model (REM), a mixture of knowledge accumulation, practical experience
and personal development. All bachelors’ programmes include periods
of practical work experience and study or placement abroad. Masters’
programmes also incorporate a period of practical training. This allows
students to gain both experience in their field and a taste of international
business even before they graduate.
93
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
106
SAPERE AUSO –
MAŁOPOLSKA FUNDACJA
STYPENDIALNA
31-150 Kraków
Rynek Kleparski 13/8
tel./fax (+48-12) 633-09-86
[email protected]
www.sapereauso.org
SAPERE AUSO – Małopolska Fundacja Stypendialna została powołana
przez Województwo Małopolskie w 2003 r. Główną formą działalności
Fundacji jest udzielanie wsparcia finansowego poprzez wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów. Fundacja przyznaje stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz stypendia
dla uczniów i studentów niepełnosprawnych. Kandydat do stypendium
Fundacji, oprócz wysokiej średniej ocen musi wykazać się szczególnymi
osiągnięciami w poszczególnych kategoriach stypendialnych. Stypendia
w kwocie: 300 zł, 400 zł lub 500 zł brutto miesięcznie przyznawane są
na okres maksymalnie 10 miesięcy. Na przestrzeni niespełna dziewięciu
lat Fundacja stworzyła wiodący w kraju regionalny program stypendialny,
za co została nagrodzona w 2010 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację
Wolności i Fundację Moje Stypendium uzyskując tytuł Laureata Konkursu
DOBRE STYPENDIA 2010 w kategorii organizacji pozarządowych.
94
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
312
SOSW DLA DZIECI
NIEWIDOMYCH
I SŁABOWIDZĄCYCH
30-319 Kraków
ul. Tyniecka 6
tel. (+48-12) 266-66-80, 267-44-20
fax (+48-12) 266-86-22
[email protected]
www.blind.krakow.pl
Krakowski Ośrodek to ważne centrum edukacji, doradztwa i rehabilitacji
dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku w szerokim przedziale wiekowym –
poczynając od bardzo małych dzieci, które obejmuje opieką zespół wczesnego wspomagania rozwoju, poprzez młodzież na wszystkich etapach
kształcenia. Młodzież niepełnosprawna wzrokowo może zdobyć atrakcyjne zawody. W ZSZ – zawód ogrodnika, w Technikum – zawody: stroiciela
pianin i fortepianów, tech. realizacji dźwięku, tech. masażysty (planowany
od 2012 r.), tech. prac biurowych, tech. tyfloinformatyka, tech. architektury krajobrazu, a w Szkole Policealnej zawody: tech. administracji biurowej, tech. realizacji dźwięku, tech. tyflo informatyka, florysty (planowany).
W ośrodku działa także Szkoła Muzyczna I st., w której uczniowie mogą
rozwijać talenty muzyczne. Ośrodek posiada pełne zaplecze rewalidacyjne dla młodzieży z dysfunkcją wzroku.
95
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
214
STUDENT TRAVEL s.c.
20-033 Lublin
ul. Akademicka 4
tel. (+48-81) 473-73-81
fax (+48-81) 477-56-49
Skype: student.travel.pl
www.student.travel.pl
Student Travel to biuro podróży kierujące swoje oferty głównie do ludzi
młodych – studentów i maturzystów z całej Polski. Celem naszej firmy jest
organizowanie wyjazdów, które są dostosowane do wymagań, potrzeb
i możliwości finansowych młodzieży. Bogata oferta, atrakcyjne ceny, wyszukane cele podróży oraz różnorodność rozrywek są cechami wycieczek
ze Student Travel. Z roku na rok liczba naszych klientów wzrasta, ponieważ organizacja wyjazdów to nasza prawdziwa pasja. Rok 2012 jest kolejnym rokiem intensywnego rozwoju naszej firmy. W nadchodzącym sezonie wyjedzie z nami ponad 5000 nowych klientów.
96
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
306
SZKOŁA MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO PIŁKI NOŻNEJ
LICEUM I GIMNAZJUM
30-127 Kraków
ul. Szablowskiego 1
tel./fax (+48-12) 637-69-23
[email protected]
www.sms.krakow.pl
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Kraków działa od 1996 roku i opiera się
na ponad 100-letniej tradycji krakowskich klubów. Patronami Szkoły są
dwaj znakomici piłkarze Józef Kałuża i Henryk Reyman. Szkoła wychowała wielu reprezentantów Polski w piłce nożnej. Absolwentami szkoły są
m.in. kapitan Reprezentacji Polski Jakub Błaszczykowski, Paweł Brożek,
który podpisał kontrakt z Celtic Glasgow, Mateusz Klich – VfL Wolfsburg,
Jakub Świerczok – 1.FC Kaiserslautern, Michał Czekaj – Wisła Kraków.
Szkoła zapewnia profesjonalną kadrę trenersko-dydaktyczną, miłą atmosferę oraz dobre rezultaty szkoleniowo-dydaktyczne.
Uczniami szkoły są zawodnicy krakowskich oraz małopolskich klubów
m.in.: MKS Cracovia S.S.A, Wisła Kraków S.A. i wielu innych drużyn ligowych. Reprezentanci Polski, uczniowie szczególnie uzdolnieni sportowo
i zawodnicy klubów ligowych są objęci zindywidualizowanym tokiem nauki. Szkoła umożliwia realizację nauki różnymi formami m.in. e-learning.
97
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
217
SZKOŁA MORSKA W GDYNI
81-340 Gdynia
ul. A. Hryniewickiego 10
tel. (+48-58) 621-75-41
tel./fax (+48-58) 661-26-55
[email protected]
www.morska.edu.pl
Szkoła Morska w Gdyni kształci w zawodzie oficer wachtowy działu nawigacyjnego i mechanicznego. Niejednokrotnie nagradzana przez współpracujące zagraniczne firmy żeglugowe, jako jedyna placówka szkolimy żeglarzy zawodowych. Laureat II Nagrody Krajowej Izby Gospodarki
Morskiej „Bursztynowe Jajo 2008”.
98
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
225
SZKOŁA WYŻSZA
IM. BOGDANA JAŃSKIEGO
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY
W KRAKOWIE
30-612 Kraków
ul. W. Witosa 9
tel. (+48-12) 654-54-69
tel./fax (+48-12) 654-48-62
[email protected]
www.krakow.janski.edu.pl
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Krakowie kształci na poziomie wyższym osoby, podejmujące studia licencjackie. Studia stacjonarne
trwają 3 lata, studia niestacjonarne 3,5 roku. Uczelnia oferuje kształcenie
na kierunkach: Pedagogika, Politologia, Socjologia, Turystyka i rekreacja
oraz Zarządzanie. W swojej ofercie ma aż 21 prorynkowych specjalności.
Atuty Uczelni:
– wolne niedziele i poniedziałki,
– najlepsza kadra naukowo-dydaktyczna,
– najwyższa jakość nauczania potwierdzona pozytywną oceną PKA,
– zwolnienie z czesnego dla najlepszych maturzystów i studentów,
– konkurencyjne opłaty za studia,
– wysokie stypendia naukowe i socjalne,
– dni wolne z okazji świąt narodowych i kościelnych,
– druga specjalność za darmo, a drugi kierunek 50% taniej.
W roku akademickim 2012/2013 proponuje nowe specjalności: Do­radz­
two zawodowe i personalne, Socjologię reklamy, Marketing międzynarodowy, Zarządzanie i obsługę ruchu turystycznego. Rozpoczyna także nabór na nowy kierunek Turystyka i rekreacja.
99
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
243
SZKOŁA WYŻSZA
PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
40-844 Katowice
ul. Kossutha 9
tel. (+48-32) 750-60-80 (81)
fax (+48-32) 750-60-82
[email protected]
www.swps.edu.pl
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia humanistyczne na 20 kierunkach: w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu
i Katowicach. Od 16 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków
studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci około 13,5 tys. studentów. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy
naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki realizując
innowacyjny cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć.
Wydział Zamiejscowy SWPS w Katowicach powstał w 2010 r. Jego dziekanem jest dr hab. Katarzyna Popiołek. W ofercie wydziału znajdują się
studia na kierunkach: psychologia i psychologia dla magistrów. Więcej:
www.swps.pl.
100
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
308
TECHNIKUM
KOMUNIKACYJNE Nr 25
W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1
31-450 Kraków
ul. Ułanów 3
tel. (+48-12) 411-54-34
fax (+48-12) 411-78-25
[email protected]
www.tk.krakow.pl
TECHNIKUM KOMUNIKACYJNE NR 25
Technik:
– logistyk (planowana praktyka w wojsku i policji),
– elektronik,
– informatyk,
– pojazdów samochodowych,
– telekomunikacji,
– mechanik,
– mechatronik,
– elektroenergetyk transportu szynowego,
– dróg i mostów kolejowych.
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 27
– mechanik pojazdów samochodowych,
– elektromechanik pojazdów samochodowych,
– monter mechatronik,
– operator obrabiarek skrawających.
Baza szkoły:
Nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe i sale przedmiotowe
(6 pracowni komputerowych, pracownia telekomunikacyjna, elektroniczna, logistyczna, warsztaty szkolne z obrabiarkami CNC, spawalnia),
2 sale gimnastyczne, 3 boiska, siłownia.
Biblioteka z Centrum Informacji Multimedialnej.
Oferujemy komfortowy Internat (stołówka, pokoje 3-osobowe; świetlice,
łazienki i kuchnie na piętrach). Ogólnie dostępna sieć Internet – WiFi.
Wysokie V miejsce w tegorocznym rankingu krakowskich Techników!
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
101
stoisko
239
UNIVERSITY
OF SOUTHERN DENMARK
DEPARTMENT OF
LEADERSHIP AND STRATEGY
DK-4200 Slagelse, Denmark
Sdr. Stationsvej 28
tel. (+45-6550) 91-25
tel. kom. (+45-2095) 71-10
[email protected]
www.sdu.dk
The University of Southern Denmark is situated in 5 cities in Denmark with
more than 20,000 students. At the Faculty of Social Science over 8,000
students were enrolled in 2011 including a high percentage of international students from all over the world.
At the Department of Leadership and Corporate Strategy (ILV) situated
at the Slagelse Campus of the University of Southern Denmark (near
Copenhagen) we offer a “Bachelor in Economics and IT”, and a “MSc
Economics and Business Administration – Change Management” both
taught in English. Both Programmes have their core subjects within the
Economics and Business Administration.
102
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
203
UNIWERSYTET
EKONOMICZNY
W KATOWICACH
40-287 Katowice
ul. 1 Maja 50
www.ue.katowice.pl
Biuro Rekrutacji:
Katowice
ul. Bogucicka 3, budynek A
tel. (+48-32) 257-71-52, 257-71-58
[email protected]
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach prowadzi:
– studia pierwszego stopnia (licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne,
– studia pierwszego stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne
– na kierunku Logistyka,
– studia drugiego stopnia (magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne,
– studia trzeciego stopnia (doktoranckie),
– studia podyplomowe.
Kierunki:
Analityka Gospodarcza, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna,
Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Finanse i Zarządzanie w Ochronie
Zdrowia, Gospodarka i Zarządzanie Publiczne, Gospodarka Przestrzenna,
Gospodarka Turystyczna, Informatyka, Informatyka i Ekonometria,
International Business (planowany), Logistyka, Międzynarodowe Stosunki
Gospodarcze, Zarządzanie.
103
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
215
UNIWERSYTET
EKONOMICZNY
W KRAKOWIE
31-510 Kraków
ul. Rakowicka 27
tel. (+48-12) 293-56-28, 293-54-25
www.uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia o bogatej
tradycji i światowym zasięgu, która oferuje:
– możliwość kształcenia na 4 wydziałach, 17 kierunkach i 52 specjalnościach,
– studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia,
– studia podyplomowe,
– studia w języku polskim i angielskim,
– praktyki i staże w ponad 500 firmach partnerskich.
Kierunki studiów: administracja, ekonomia, europeistyka, gospodarka
i administracja publiczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, socjologia, stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość, gospodarka
przestrzenna, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, analityka gospodarcza, informatyka stosowana (studia w j. pol. i ang.), informatyka i ekonometria (II stopnia), rachunkowość i controlling, turystyka
i rekreacja, zarządzanie.
104
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
236
UNIWERSYTET EUROPEJSKI
VIADRINA
EUROPA-UNIVERSITÄT
VIADRINA
1523 Frankfurt (Oder), Niemcy
Gr. Scharrnstrasse 59
tel. (+49-335) 5534-4306
fax (+49-335) 5534-2852
www.europa-uni.de
Uniwersytet Europejski Viadrina to nowoczesna uczelnia o bogatej tradycji
na granicy polsko-niemieckiej. Położenie to daje unikalną możliwość równoczesnego mieszkania w Polsce i studiowania w Niemczech, a także uzyskania podwójnych dyplomów m.in.: z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu oraz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Uniwersytet oferuje pełne studia na wydziałach Prawa, Ekonomii
i Kulturoznawstwa. Europejski profil, bogata oferta języków obcych i znakomita infrastruktura to nasze atuty. Wyróżniamy się wymianą akademicką z 220 prestiżowymi uczelniami na całym świecie i najwyższym
w Niemczech odsetkiem studentów z zagranicy.
Studia na Uniwersytecie Europejskim Viadrina są bezpłatne.
105
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
209
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
W KRAKOWIE
31-007 Kraków
ul. Gołębia 24
tel. (+48-12) 422-10-33 – Centrala
tel. (+48-12) 663-14-01, 663-14-08, 663-14-41 – Rekrutacja
[email protected]
www.uj.edu.pl
www.rekrutacja.uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński kształci na każdym z trzech stopni studiów: licencjackim, magisterskim i doktoranckim zgodnie z zasadami Procesu
Bolońskiego. Studiować można na stu kilkudziesięciu kierunkach i specjalnościach studiów w języku polskim, a także na kilkunastu kierunkach
w języku angielskim. Na wszystkich kierunkach i specjalnościach wprowadzono europejski system punktów kredytowych (ECTS), umożliwiający bezproblemowe łączenie studiów na UJ ze studiami w innych krajach
europejskich. Przyczynia się to, wraz z rozwijaniem współpracy z szeregiem uczelni na całym świecie, do intensyfikacji mobilności studentów.
Rejestracja kandydatów na studia odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę: www.erk.uj.edu.pl
W skład uczelni wchodzą: Wydział Prawa i Administracji, Wydział
Lekarski, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział
Filo­zo­ficzny, Wydział Historyczny, Wydział Filologiczny, Wydział Polo­
nistyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział
Matematyki i Informatyki, Wydział Chemii, Wydział Biologii i Nauk
o Ziemi, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wydział
Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii.
106
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
209
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
COLLEGIUM MEDICUM
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
30-688 Kraków
ul. Medyczna 9
tel. (+48-12) 620-54-14
[email protected]
www.farmacja.cm-uj.krakow.pl
Wydział prowadzi studia na kierunkach:
– farmacja – studia jednolite magisterskie – stacjonarne i niestacjonarne – przygotowują do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, laboratoriach i przemyśle farmaceutycznym,
– analityka medyczna – studia jednolite magisterskie stacjonarne –
przygotowują do profesjonalnej pracy diagnostyczno-usługowej, jak
również naukowej,
– kosmetologia – 2-letnie studia magisterskie uzupełniające – stacjonarne i niestacjonarne – przeznaczone są dla osób posiadających tytuł licencjata na kierunku kosmetologia,
– 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie z zakresu nauk farmaceutycznych – przygotowują do pracy naukowej, doskonalą wiedzę na temat leków i ich aktywności.
107
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
209
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
COLLEGIUM MEDICUM
WYDZIAŁ LEKARSKI
31-008 Kraków
ul. Św. Anny 12
tel. (+48-12) 422-54-44
fax (+48-12) 422-40-06
[email protected]
www.cm-uj.krakow.pl
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum prowadzi lekarski i lekarsko-dentystyczny kierunek studiów oraz kierunek
dietetyka. Obecnie na Wydziale studiuje łącznie 2986 studentów w tym:
1800 na studiach stacjonarnych, 475 na studiach niestacjonarnych i 711
obcokrajowców.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału, zaliczani do grona najwybitniejszych polskich uczonych, są laureatami licznych prestiżowych godności i nagród w kraju i za granicą.
Wydział co roku zajmuje czołowe miejsce w rankingach najlepszych wydziałów lekarskich w Polsce. Prowadzi szeroką współpracę międzynarodową tak w zakresie działalności naukowo-badawczej, jak i kształcenia
studentów w renomowanych uczelniach Europy i USA.
Studenci Wydziału otrzymują Stypendia Naukowe Ministra Zdrowia za
wyróżniające wyniki w nauce.
108
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
209
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
COLLEGIUM MEDICUM
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
31-126 Kraków
ul. P. Michałowskiego 12
tel. (+48-12) 421-41-41, 634-33-97
fax (+48-12) 632-48-81
[email protected]
www.wnz.cm-uj.krakow.pl
Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzi studia na kierunkach:
– Elektroradiologia,
– Fizjoterapia,
– Pielęgniarstwo,
– Położnictwo,
– Ratownictwo medyczne,
– Zdrowie publiczne.
oraz studia podyplomowe:
– Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej,
– Promocja zdrowia.
Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: www.rekrutacja.uj.edu.pl
109
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
209
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
WYDZIAŁ BIOCHEMII,
BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII
30-387 Kraków
ul. Gronostajowa 7
tel. (+48-12) 664-60-00
fax (+48-12) 664-69-02
www.wbbib.uj.edu.pl
Biochemia (studia licencjackie i magisterskie) – nowy, unikatowy kierunek
studiów umożliwiający poznanie mechanizmów reakcji i metod biochemicznych. Absolwenci mogą podejmować pracę w laboratoriach biomedycznych oraz firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych.
Biofizyka (studia magisterskie) – program studiów obejmuje solidne podstawy fizyki, matematyki, informatyki, biologii i chemii, jak również poznanie metod biofizycznych wykorzystywanych w biologii strukturalnej.
Absolwenci są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych oraz
firmach związanych z nowymi technologiami.
Biotechnologia (studia licencjackie i magisterskie) – studia umożliwiają
gruntowne poznanie procesów biologicznych na poziomie molekularnym
oraz zaawansowanych technik laboratoryjnych. Absolwenci mogą podejmować wyzwania zawodowe o charakterze interdyscyplinarnym: pracować w laboratoriach naukowych, medycznych oraz firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych.
110
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
209
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
WYDZIAŁ BIOLOGII
I NAUK O ZIEMI
30-387 Kraków
ul. Gronostajowa 7
tel. (+48-12) 664-67-55
fax (+48-12) 664-69-08
[email protected]
www.binoz.uj.edu.pl
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oferuje studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na 6 kierunkach: Biologia, Biologia i geografia,
Biologia i geologia, Geografia, Geologia, Neurobiologia oraz studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku Geografia na specjalnościach:
geografia fizyczna, gospodarka przestrzenna, turystyka. Studenci mogą
wykonywać prace magisterskie w ramach następujących specjalności:
Biologia: biologia człowieka, biologia komórki, biologia roślin, biologia
sądowa, biologia środowiskowa, genetyka i biologia rozwoju, neurofizjologia; Biologia i geografia: biologia środowiskowa, geografia fizyczna,
systemy informacji geograficznej; Biologia i geologia: ochrona przyrody; Geografia: hydrologia, meteorologia i klimatologia, funkcjonowanie
i kształtowanie środowiska przyrodniczego, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, systemy informacji
geograficznej, turystyka; Geologia: profil stratygraficzno-mikropaleontologiczny, geologiczno-poszukiwawczy, mineralogiczno-petrologicznogeochemiczny; Neurobiologia: w zakresie dyscypliny neurobiologia.
111
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
209
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
WYDZIAŁ CHEMII
30-060 Kraków
ul. Ingardena 3
tel. (+48-12) 633-63-77
fax (+48-12) 634-05-15
[email protected]
www.chemia.uj.edu.pl
Wydział Chemii UJ realizuje nowoczesne programy nauczania i zapewnia
studentom dostęp do aparatury badawczej na najwyższym światowym
poziomie. W roku 2011/2012 proponujemy:
I. STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA NA NASTĘPUJĄCYCH
­K IE­RUN­K ACH:
– Chemia,
– Ochrona środowiska.
II. MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA STACJONARNE:
– Biochemia,
– Zaawansowane materiały i nanotechnologia,
– Studia matematyczno-przyrodnicze.
III. STUDIA DOKTORANCKIE:
– Chemia.
WYDZIAŁ CHEMII UJ jest w EXCELENCE GROUP w rankingu Centre for
Higher Education oraz posiada akredytacje krajowe (PKA i UKA) i międzynarodowe (Eurobachelor i Euromaster). W ramach programu Erasmus
oferuje studentom możliwość odbycia praktyk i części studiów na uczelniach zagranicznych w wielu krajach świata. Międzynarodowe ścieżki
specjalizacyjne umożliwiają studentom uzyskanie dodatkowo dyplomu
zagranicznej uczelni.
112
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
209
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
31-007 Kraków
ul. Gołębia 24
www.filg.uj.edu.pl
Wydział Filologiczny UJ jest jednym z najlepszych i najbardziej uznanych
w Polsce. Kształci studentów w 33 specjalnościach (kierunki: filologia
i kulturoznawstwo) w obrębie 10 jednostek (instytutów i katedr), oferując
dwustopniowe studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie i podyplomowe.
I. Fil. Angielskiej: http://www.filg.uj.edu.pl/ifa/
I. Fil. Germańskiej: http://www.filg.uj.edu.pl/ifg/
I. Fil. Klasycznej: http://www.filg.uj.edu.pl/ifk/
I. Fil. Orientalnej: http://www.filg.uj.edu.pl/ifo/
I. Fil. Romańskiej: http://www.filg.uj.edu.pl/ifr/
I. Fil. Słowiańskiej: http://www.filg.uj.edu.pl/ifs/
I. Fil. Wschodniosłowiańskiej: http://www.filg.uj.edu.pl/ifw/
Kat. Fil. Węgierskiej: http://www.filg.uj.edu.pl/kfw/
Kat. Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego:
http://www.filg.uj.edu.pl/kjoie/
Kat. UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową:
http://www.filg.uj.edu.pl/katedraunesco/
Rejestracja kandydatów: www.erk.uj.edu.pl
113
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
209
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
31-007 Kraków
ul. Gołębia 24
tel. (+48-12) 422-11-36, 663-11-52, 663-11-98
fax (+48-12) 430-14-75
[email protected]
www.phils.uj.edu.pl
Zapraszamy do studiowania filozofii, pedagogiki, psychologii, socjologii, religioznawstwa oraz porównawczych studiów cywilizacji na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia realizowane są w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym i eksternistycznym, z możliwością kształcenia trójstopniowego (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie). Wydział prowadzi także studia podyplomowe. Zapewniamy
w ramach poszczególnych kierunków szeroki wybór specjalizacji, które
cieszą się ciągłym zapotrzebowaniem na rynku zawodowym, nieustannie doskonaloną metodykę i programy nauczania realizowane przez wybitną kadrę naukową, koła naukowe zorientowane na indywidualne zainteresowania i rozwój studenta, praktyki studenckie, stypendia, międzynarodową współpracę z uczelniami wyższymi oraz przyjazną, partnerską
atmosferę studiowania. Szczegółowe informacje na stronie internetowej
– www.phils.uj.edu.pl
114
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
209
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII
I INFORMATYKI STOSOWANEJ
30-059 Kraków
ul. W. Reymonta 4
tel. (+48-12) 663-58-90
fax (+48-12) 633-70-86
www.fais.uj.edu.pl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (FAIS) UJ dysponuje
bogatą ofertą edukacyjną, profesjonalną kadrą naukową, nowoczesnymi
laboratoriami. Studenci mogą kształcić się w dziedzinie fizyki*, biofizyki,
astronomii, astrofizyki i kosmologii, informatyki stosowanej* (dwie nowe
specjalizacje: Modelowanie i Animacja 3D oraz Produkcja Gier Wideo),
zaanwansowanych materiałów i nanotechnologii*. Wydział FAIS prowadzi również studia interdyscyplinarne z zakresu nauk ścisłych: Studia
Matematyczno-Przyrodnicze* (we współpracy z Wydziałami Matematyki
i Informatyki, Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi), a także studia doktoranckie z zakresu fizyki, biofizyki, astronomii, informatyki, inżynierii materiałowej oraz studia podyplomowe: Społeczeństwo Informacyjne.
* Kierunki zamawiane: fizyka, informatyka, studia matematyczno-przyrodnicze, zaawansowane materiały i nanotechnologia (stypendia w wysokości 1000 zł finansowane z funduszy Unii Europejskiej).
115
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
209
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
WYDZIAŁ HISTORYCZNY
31-007 Kraków
ul. Gołębia 24
tel. (+48-12) 422-10-33 w. 1156
tel./fax (+48-12) 422-77-62
[email protected]
jazon.hist.uj.edu.pl./wh/
studia I i II stopnia
– archeologia: stacjonarne i niestacjonarne,
– etnologia: stacjonarne,
– historia: stacjonarne i niestacjonarne (w ramach studiów stacjonarnych student wybiera jedną z trzech specjalizacji: archiwistyczną, nauczycielską lub antropologię historyczną),
– judaistyka: stacjonarne,
– historia sztuki: stacjonarne i niestacjonarne,
– muzykologia: stacjonarne,
– ochrona dóbr kultury: stacjonarne (tylko I stopnia).
studia III stopnia
– w zakresie archeologii, etnologii, historii, historii sztuki i nauki o sztuce
(muzykologia).
studia podyplomowe (doskonalące i kwalifikacyjne),
– dziedzictwo kulturowe Krakowa,
– podyplomowe studia z historii,
– Żydzi Polscy w XX wieku. Historia-kultura-dziedzictwo,
– Żydowski Kraków. Historia-religia-kultura-dziedzictwo,
– podyplomowe studia muzeologiczne,
– zarządzanie dokumentacją i archiwum w sektorze publicznym i prywatnym.
116
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
209
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
WYDZIAŁ POLONISTYKI
31-007 Kraków
ul. Gołębia 16
tel. (+48-12) 422-10-33 wew. 1321, 1403, 1428, 1813
fax (+48-12) 429-28-65
www.polonistyka.uj.edu.pl
Wydział Polonistyki kształci studentów w trybie stacjonarnym na trzech
kierunkach:
– filologii polskiej (specjalności: nauczycielska, edytorstwo, komparatystyka, antropologiczno-kulturowa, kultura Litwy, nauczanie języka
polskiego jako obcego i drugiego oraz krytyka literacka),
– wiedzy o teatrze,
– kulturoznawstwie (specjalność: teksty kultury).
Oferuje też studia niestacjonarne w zakresie filologii polskiej (specjalność nauczycielska) oraz studia stacjonarne w języku angielskim (The
Interdisciplinary MA Programme in Polish Studies, Jewish Studies and
History).
Absolwenci Wydziału Polonistyki zostają dziennikarzami, nauczycielami,
krytykami, pisarzami, wydawcami i copywriterami.
Wydział prowadzi również studia podyplomowe: Literacko-Artystyczne,
Edytorstwo, Retoryka, Terapia Zaburzeń w Mówieniu, Pisaniu i Czytaniu,
Wiedza o Literaturze, Kulturze i Sztuce oraz Nauczanie Języka Polskiego
jako Obcego.
117
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
209
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
WYDZIAŁ PRAWA
I ADMINISTRACJI
31-007 Kraków
ul. Gołębia 24
Collegium Novum pok. 61
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszy
wydział prawa w Polsce, zajmuje pierwsze miejsce w rankingach. Oba
kierunki studiów (prawo i administracja) posiadają – jako jedyne w kraju –
wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Absolwenci wydziału od lat zajmują pierwsze miejsca w egzaminach
wstępnych na wszystkie typy aplikacji.
Wydział prowadzi zajęcia w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym
na kierunkach:
– prawo,
– administracja I stopnia i II stopnia – absolwent jest przygotowany do
podjęcia funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania
pracy w administracji publicznej w instytucjach prywatnych o charakterze krajowym, jak i międzynarodowym,
– studia III stopnia (studia doktoranckie).
118
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
209
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
WYDZIAŁ STUDIÓW
MIĘDZYNARODOWYCH
I POLITYCZNYCH
30-007 Kraków
ul. Gołębia 24, pokój nr 43 (II piętro)
tel. (+48-12) 663-15-65
tel./fax (+48-12) 422-02-25
[email protected]
www.wsmip.uj.edu.pl
W skład Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ wchodzi
6 instytutów (Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Europeistyki, Bliskiego
i Dalekiego Wschodu, Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych,
Rosji i Europy Wschodniej, Studiów Regionalnych) oraz Katedra
Ukrainoznawstwa. W trybie stacjonarnym i niestacjonarnym odbywa
się kształcenie na studiach I, II i III stopnia. Studentom oferowanych jest
5 kierunków (bezpieczeństwo narodowe, europeistyka, kulturoznawstwo,
politologia, stosunki międzynarodowe), a w ich ramach – 10 specjalności (amerykanistyka, kulturoznawstwo międzynarodowe, latynoamerykanistyka, migracje i etniczność, niemcoznawstwo, rosjoznawstwo, ukrainoznawstwo, studia bliskowschodnie, studia dalekowschodnie, wiedza
o Holokauście i totalitaryzmach).
Studia prowadzone na WSMiP UJ wyróżniają się wysokim poziomem i interdyscyplinarnym charakterem. Dzięki unikalnemu połączeniu teorii
z praktyką, absolwenci WSMiP UJ zyskują przygotowanie do pracy w organach administracji państwowej, przedsiębiorstwach i organizacjach
międzynarodowych, mediach czy ośrodkach naukowych.
119
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stosiko
209
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH
30-348 Kraków
ul. prof. S. Łojasiewicza 4, III piętro
tel. (+48-12) 664-55-44
[email protected]
www.isp.uj.edu.pl
Kształcimy społecznie wrażliwych menedżerów na dwóch kierunkach:
– Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym,
– Polityka Społeczna, specjalność: Zarządzanie organizacjami pozarządowymi i obywatelskimi.
Wykładowcami są nauczyciele akademiccy, w tym z praktyką menedżerską w instytucjach sektora publicznego i obywatelskiego oraz w biznesie.
Absolwenci ISP UJ znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, w sektorze kultury i edukacji, w organizacjach obywatelskich
(pozarządowych), a także na stanowiskach urzędniczych w strukturach
unijnych i innych organizacjach międzynarodowych.
Odwiedź nas i zapoznaj się szczegółowo z ofertą dydaktyczną:
www.isp.uj.edu.pl.
120
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
228
UNIWERSYTET PAPIESKI
JANA PAWŁA II
W KRAKOWIE
Rektorat:
31-002 Kraków
ul. Kanonicza 25
tel. (+48-12) 421-84-16, 421-68-48 wew. 15
fax (+48-12) 422-86-26
[email protected]
www.upjp2.edu.pl
W roku akademickim 2012/2013 zapraszamy do studiowania na kierunkach:
FILOZOFIA
(etyka stosowana, filozofia umysłu i kognitywistyka, religia w filozofii postsekularnej),
HISTORIA
(archiwistyka, doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, historia
Kościoła),
HISTORIA SZTUKI,
MUZYKA KOŚCIELNA,
OCHRONA DÓBR KULTURY,
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
(dziennikarstwo, edukacja i kultura medialna, public relations),
NAUKI O RODZINIE
(poradnictwo i mediacje, niepełnosprawność w rodzinie),
PRACA SOCJALNA, TEOLOGIA
(Biblia w kulturze, katechetyczno-pastoralna, kultura chrześcijańska, turystyka religijna).
121
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
255
UNIWERSYTET
PEDAGOGICZNY
IM. KOMISJI EDUKACJI
NARODOWEJ W KRAKOWIE
30-084 Kraków
ul. Podchorążych 2
tel. (+48-12) 662-60-14
fax (+48-12) 637-22-43
[email protected]
www.up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to
uczelnia z ponad 65-letnią tradycją, a także jedna z najdynamiczniej rozwijających się krakowskich szkół wyższych.
Oferta edukacyjna daje możliwość podjęcia kształcenia na kilkudziesięciu kierunkach studiów I i II stopnia, a także na studiach doktoranckich i podyplomowych. Studia realizowane są na sześciu wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, GeograficznoBiologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym oraz na Wydziale
Sztuki. Absolwenci uzyskują tytuły zawodowe magistra, magistra sztuki,
licencjata lub inżyniera.
W roku akademickim 2012/2013 uruchomione zostaną nowe kierunki,
m.in.: bezpieczeństwo wewnętrzne, kulturoznawstwo i wiedza o mediach
oraz specjalności, m. in. biologia środowiskowa i eksperymentalna, odnowa biologiczna.
122
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
252
UNIWERSYTET ROLNICZY
IM. H. KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE
31-120 Kraków
Al. Mickiewicza 21
tel. (+48-12) 662-43-96
fax (+48-12) 633-62-45
[email protected]
www.ur.krakow.pl
Uniwersytet Rolniczy to jedna z najstarszych uczelni wyższych, a także jedyna w naszym regionie szkoła wyższa o unikatowym profilu edukacyjno-badawczym.
Zadaniem Uczelni jest kształcenie specjalistów do pracy w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej, leśnej, kształtowania i ochrony środowiska
przyrodniczego oraz ekonomiki czy marketingu.
Na studia stacjonarne średnio ubiega się 5 kandydatów.
Oferta edukacyjna: Rolnictwo, Ochrona środowiska, Zarządzanie,
Eko­no­mia, Leśnictwo, Zootechnika, Rybactwo, Biologia, Inżynieria
Śro­do­wis­ka, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna,
Inżynieria i Gospodarka Wodna, Ogrodnictwo, Technika Rolnicza
i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Odnawialne Źródła Energii
i Gospodarka Odpadami, Techno­logia Żywności i Żywienie Człowieka,
Towaro­znawstwo, Biotechno­logia, Architektura Krajobrazu, Weterynaria.
123
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
246
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel. (+48-22) 552-00-00
fax (+48-22) 552-40-50
[email protected]
www.uw.edu.pl
www.rekrutacja.uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski szczyci się tradycją sięgającą 1816 roku. Obecnie
UW oferuje blisko 40 kierunków i ponad 100 specjalności i specjalizacji
w następujących dziedzinach: humanistycznej, społecznej, matematyczno-przyrodniczej.
W strukturze Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się 19 wydziałów
oraz 26 jednostek pozawydziałowych, na których kształci się ponad
55 tysięcy studentów. UW jest najlepszą uczelnią w Polsce wg rankingu
„Perspektyw” z 2011 r.
124
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
120
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
Departament Rozwoju Gospodarczego
Wydział Kształcenia Zawodowego
Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce”
30-003 Kraków
ul. Lubelska 23
tel./fax (+48-12) 423-32-79 wew. 130
[email protected]
www.zawodowamalopolska.pl
Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowany jest w latach 2010-2014 w partnerstwie z 32 podmiotami, prowadzącymi szkoły zawodowe, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi. Jego
budżet wynosi 140 mln zł. W ramach projektu uczniowie uczestniczą
w kursach zawodowych, po których otrzymują uprawnienia potwierdzone
certyfikatem. Odbywają się zajęcia wzmacniające kompetencje kluczowe
jak matematyczno-przyrodnicze, z technologii informatyczno-komunikacyjnych, języki obce z wykorzystaniem terminologii zawodowej oraz organizowane są praktyki i staże zawodowe u przedsiębiorców. Projekt umożliwia także wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt techno-dydaktyczny, służący podniesieniu jakości i atrakcyjności nauki zawodu. Projekt
obecnie realizuje 256 szkół i 6 centrów kształcenia. Do końca 2014 roku
liczba uczniów biorących udział w kursach, szkoleniach i zajęciach dodatkowych wyniesie ok. 37 tysięcy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
125
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
118
UZDROWISKO
KOPALNIA SOLI BOCHNIA
Sp. z o.o.
32-700 Bochnia
ul. Solna 2
tel. (+48-14) 615-36-36, 37
fax (+48-14) 615-36-38
[email protected]
www.kopalniasoli.pl
INNY WYMIAR ZWIEDZANIA
Zapraszamy na niezwykłą podróż w czasie, rozpoczynającą się w czasach panowania Bolesława Wstydliwego i księżnej Kingi. Od września
2011 roku w podziemiach Kopalni Soli w Bochni dostępna jest unikatowa w skali światowej Podziemna Ekspozycja Multimedialna. Obejmuje
ona blisko 40 stanowisk prezentujących historię bocheńskiej żupy, rozwój
techniki górniczej oraz podziemne żywioły, z jakimi zmagali się pracujący
pod ziemią górnicy. Podczas zwiedzania przewodnikowi w opowiadaniu
o historii kopalni pomagają polscy królowie, kupcy genueńscy oraz duch
Cystersa, z którego zakonem wiąże się początek eksploatacji soli kamiennej w Bochni.
Trasa turystyczna w nowej, wzbogaconej formie pozwala na promowanie historii w niepraktykowany dotąd sposób z wykorzystaniem nowoczesnych technik, innowacyjnych rozwiązań oraz mnemotechniki, co sprawia, że przekaz jest zrozumiały dla wszystkich zwiedzających, niezależnie od wieku.
Projekt zrealizowany został dzięki dotacji z Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
126
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
254
WARSZAWSKA
SZKOŁA REKLAMY
– Warszawska Akademia Reklamy, Fotografii i Filmu
– Instytut Dziennikarstwa
02-777 Warszawa
ul. Szolc-Rogozińskiego 3
tel. (+48-22) 644-28-58, 855-00-50
[email protected]
www.szkolareklamy.pl
Specjalizacje: studio grafiki, fotografia reklamowa, realizacja filmowa
i TV, strategia reklamy i PR.
Warszawska Szkoła Reklamy to miejsce dla tych, którzy chcą połączyć
edukację z pasją. Działająca od ‘93 roku placówka szczyci się autorskim,
dostosowanym do polskiego rynku programem nauczania oraz doskonałą kadrą wykładowców. Tematyka, czas i liczba realizowanych przedmiotów (poza blokiem obowiązkowym), zależy od indywidualnej decyzji słuchacza. W szkole panuje sprzyjająca nieskrępowanemu rozwojowi twórczemu, ciepła i partnerska atmosfera.
Ponad 60 stacji graficznych na platformach PC i Mac, dwa studia fotograficzne i filmowe, montażownia filmowa, ciemnia fotograficzna, pracownie: malarska, wizażu i body paintingu to podstawowe wyposażenie
szkoły.
127
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
258
WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
30-017 Kraków
ul. Racławicka 56
tel. (+48-12) 630-34-02
fax (+48-12) 630-34-21
www.malopolskie.pl
Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje zadania strategiczne dla rozwoju regionu w zakresie edukacji poprzez projekty w obszarze: kształcenia ustawicznego, promocji zdolnej młodzieży i projektów
wychowawczych, a w szczególności wzmocnienia szkolnictwa zawodowego. Jednym z elementów rozwoju kształcenia zawodowego jest projekt
„Akademia doradztwa zawodowego dla małopolskich gimnazjalistów”.
„Akademia doradztwa zawodowego dla małopolskich gimnazjlistów”
podczas Targów Edukacyjnych, realizowana przez Departament Edukacji,
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, proponuje uczniom określenie, przez
doradców psychologiczno-pedagogicznych, predyspozycji zawodowych
przed wyborem kolejnego etapu nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
a nauczycielom udział w konferencji: „Nowoczesne doradztwo zawodowe – wsparcie dla nauczycieli i wychowawców”.
128
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
208
WOJSKOWA AKADEMIA
TECHNICZNA
IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO
00-908 Warszawa
ul. gen. S. Kaliskiego 2
tel./fax (+48 22) 683-79-39
[email protected]
www.wat.edu.pl
Wojskowa Akademia Techniczna jest wojskowo-cywilną uczelnią politechniczną działającą od 1951 r. Kształci żołnierzy oraz osoby cywilne na
potrzeby sił zbrojnych oraz gospodarki narodowej.
WAT oferuje studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie), II stopnia (magisterskie) oraz III stopnia (doktoranckie), stacjonarne i niestacjonarne oraz
studia podyplomowe i kursy dokształcające.
Kierunki studiów: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, chemia,
elektronika i telekomunikacja, energetyka, fizyka techniczna, geodezja
i kartografia, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria materiałowa, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie.
Zapraszamy na Dzień Otwarty: 24 III i 14 IV 2012 r.
129
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
211
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c
tel. (+48-32) 262-28-05
[email protected]
www.wsb.edu.pl
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – renomowana uczelnia
wyższa – w roku akademickim 2012/2013 oferuje kandydatom studia
wyższe na jednym z 11 kierunków:
ADMINISTRACJA
EKONOMIA
FILOLOGIA ANGIELSKA (studia dofinansowane)
INFORMATYKA
LOGISTYKA
PEDAGOGIKA
SOCJOLOGIA
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
ZARZADZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
FIZJOTERAPIA
Uczelnia nr 1 w południowej Polsce wg rankingu tygodnika Wprost
www.wsb.edu.pl
130
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
224
WYŻSZA SZKOŁA
EKONOMII I INFORMATYKI
W KRAKOWIE
31-150 Kraków
ul. św. Filipa 17
tel. (+48-12) 431-18-90
fax (+48-12) 431-18-82 wew. 111
[email protected]
www.wsei.edu.pl
Uczelnia prowadzi studia na dwóch kierunkach: Zarządzanie oraz
Informatyka i ekonometria, w ramach których oferuje kandydatom następujące specjalności: Zarządzanie: Controlling i zarządzanie finansami
przedsiębiorstw, Inwestycje i zarządzanie nieruchomościami, Psychologia
w biznesie, Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Reklama
i negocjacje w zarządzaniu sprzedażą, Zarządzanie i marketing w firmie,
Zarządzanie personelem i psychologia pracy. Informatyka i ekonometria:
Administrowanie sieciami komputerowymi i bezpieczeństwo systemów,
Informatyka w firmie i e-biznes, Projektowanie i zarządzanie serwisami
internetowymi. Uczelnia oferuje studentom możliwość odbycia praktyk
i studiów zagranicznych (Erasmus). W jej obrębie funkcjonuje firma symulacyjna oraz Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Chcesz mieć konkretny zawód – wybierz konkretne studia!
131
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
205
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII,
TURYSTYKI I NAUK
SPOŁECZNYCH W KIELCACH
Wydział Zamiejscowy w Myślenicach:
32-400 Myślenice
ul. Jagiellońska 8
tel. kom. (+48-663) 144-535
[email protected]
www.etins.edu.pl
Kierunki studiów: ekonomia, pedagogika (licencjackie i magisterskie)
oraz studia podyplomowe różnych specjalności. Zajęcia odbywają się
w centrum Myślenic, w trybie niestacjonarnym.
Proponowane specjalności studiów:
EKONOMIA: hotelarstwo i turystyka, gospodarka regionalna z ochroną
środowiska, gospodarka i administracja publiczna, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, ekonomia międzynarodowa i współpraca transgraniczna, rachunkowość i doradztwo finansowe gospodarowanie funduszami unijnymi.
PEDAGOGIKA: logopedia, resocjalizacja, resocjalizacja z pracą sądową, pedagogika pracy z doradztwem zawodowym i personalnym, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, praca socjalna.
132
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
223
WYŻSZA SZKOŁA
EUROPEJSKA
IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA
W KRAKOWIE
31-033 Kraków
ul. Westerplatte 11
tel. (+48-12) 683-24-40
fax (+48-12) 683-24-34
[email protected]
www.wse.krakow.pl
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach I i II stopnia (kierunki studiów: Zarządzanie, Filologia angielska – lingwistyka stosowana, Stosunki
międzynarodowe, International Relations). W ich trakcie studenci nabywają nie tylko wykształcenie, ale również doświadczenie podczas praktyk i staży studenckich. Polityka uczelni zakłada bowiem szeroko zakrojoną współpracę z biznesem, by przygotować absolwentów do aktywnego
wejścia na rynek pracy. Na uczelni działa także Biuro Karier, które pomaga studentom w planowaniu ścieżki kariery zawodowej, a absolwentom w efektywnym poszukiwaniu zatrudnienia. Ponadto WSE współpracuje z 38 uczelniami z całego świata, dlatego możliwe jest także odbycie
staży i stypendiów zagranicznych. Istotnym elementem rozwoju naukowego WSE jest działalność kół naukowych, które skupiają studentów pragnących pogłębiać swoją wiedzę w wybranych dziedzinach.
133
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
230
WYŻSZA SZKOŁA
FILOLOGICZNA
WE WROCŁAWIU
50-335 Wrocław
ul. H. Sienkiewicza 32
tel. (+48-71) 328-14-14
fax (+48-71) 322-10-06
[email protected]
www.wsf.edu.pl
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, czyli uczelnia WyjątkowaJęzykowa zaprasza na studia filologiczne: licencjackie w specjalnościach:
anglistyka, amerykanistyka, germanistyka, germanistyka od podstaw,
hispanistyka i italianistyka oraz uzupełniające magisterskie: anglistyka,
germanistyka i hispanistyka. Proponujemy specjalizacje: nauczycielską,
tłumaczeniową oraz język w biznesie/turystyce. Sprawdź wyjątkową propozycję „język+język”. Wejdź na wsf.edu.pl i wybierz studia dla siebie!
134
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
202
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
IM. BOLESŁAWA
MARKOWSKIEGO
W KIELCACH
25-562 Kielce
ul. Peryferyjna 15
tel. (+48-41) 331-74-10
fax (+48-41) 362-60-25
[email protected]
www.wsh-kielce.edu.pl
Uczelnia zaprasza na atrakcyjne kierunki studiów:
Ekonomia (studia pierwszego stopnia)
– Ekonomika handlu i usług oraz obsługa celna – Finanse – Gospodarka regionalna i publiczna – Zarządzanie przedsiębiorstwem
(studia drugiego stopnia – 1,5 roczne dla absolwentów studiów ekonomicznych)
– Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw – Zarządzanie organizacjami gospodarczymi – Rachunkowość i finanse
(2 letnie dla absolwentów studiów nieekonomicznych)
– Ekonomia
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
– Administracja Systemami Bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona – Pożarnictwo – Zarządzanie kryzysowe – Bezpieczeństwo
i ratownictwo cywilne
Transport
– Transport i logistyka
Budownictwo
– Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych
135
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
219
WYŻSZA SZKOŁA
INFORMATYKI
I ZARZĄDZANIA
Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE
35-225 Rzeszów
ul. H. Sucharskiego 2
tel. (+48-17) 866-11-11, 866-12-22
[email protected]
www.wsiz.rzeszow.pl
Według ogólnopolskich rankingów edukacyjnych WSIiZ należy do grona
najlepszych uczelni w kraju.
Uczelnia oferuje 12 kierunków studiów I i II stopnia: Administracja,
Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
Ekonomia, Informatyka, Filologia angielska, Finanse i rachunkowość,
Fizjoterapia, Logistyka, Kosmetologia, Turystyka i rekreacja, Zdrowie publiczne.
Do dyspozycji studentów przeznaczone są trzy kampusy, a w nich m.in.
profesjonalnie wyposażone sale językowe oraz 67 specjalistycznych laboratoriów, w tym liczne laboratoria komputerowe, badawcze i nowoczesnych technologii: laboratorium grafiki komputerowej i sztuki cyfrowej,
automatyki i robotyki, finansowe czy kryminalistyki.
Ponadto we WSIiZ działa unikalny system stypendialny. Najzdolniejszym
kandydatom oferujemy kilkaset stypendiów pokrywających 50% i 100%
czesnego już od 1. semestru studiów.
Kształcimy praktycznie!
136
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
226
WYŻSZA SZKOŁA
TECHNICZNA
W KATOWICACH
40-555 Katowice
ul. Rolna 43
tel. (+48-32) 202-50-34, 204-66-12, 252-28-74
fax (+48-32) 252-28-75
[email protected]
www.wst.pl
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, jest pierwszą w regionie, niepubliczną wyższą uczelnią prowadzącą studia techniczno-artystyczne, która
kształci inżynierów na kierunku Architektura i Urbanistyka, Budownictwo,
Gospodarka Przestrzenna, magistrów na kierunku Grafika; Realizacja
Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia; licencjatów i magistrów
na kierunku Architektura Wnętrz oraz licencjatów na kierunku Wzornictwo,
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Reżyseria. Ponadto Uczelnia
przygotowuje także studia na kierunku Administracja, Mechatronika,
Aktorstwo, Zarządzanie oraz Prawo.
137
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
241
WYŻSZA SZKOŁA
TURYSTYKI I EKOLOGII
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Zamkowa 1
tel. (+48-22) 874-20-80
fax (+48-33) 874-46-05
[email protected]
www.wste.edu.pl
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej powstała w 2001 r.
jako uczelnia niepubliczna. W krótkim czasie stała się silnym centrum
edukacji o zasięgu ponadregionalnym, przyciągając studentów z całej Polski oraz z zagranicy. WSTiE zapewnia studentom specjalistyczną
wiedzę i doświadczenie przekazywane przez najlepszych wykładowców
związanych z wiodącymi polskimi uczelniami. Siedzibą szkoły jest renesansowy zamek suski zwany Małym Wawelem, a w jego zabytkowych murach mieszczą się nowocześnie wyposażone sale wykładowe oraz laboratoria komputerowe. Studenci najbardziej cenią sobie kameralną atmosferę uczelni i szerokie możliwości zdobywania wiedzy nie tylko teoretycznej,
ale i praktycznej, w kraju i za granicą.
WSTiE oferuje kształcenie na poziomie wyższych studiów I i II stopnia
w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, studia podyplomowe oraz
kursy i szkolenia.
138
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
227
WYŻSZA SZKOŁA
UBEZPIECZEŃ
W KRAKOWIE
31-128 Kraków
ul. Karmelicka 32
tel./fax (+48-12) 633-09-21
[email protected]
www.wsu.pl
– PRZYJAZNA UCZELNIA – to idea, a także wdrożony przez szkołę program, gwarantujący studentowi naukę w miłej atmosferze przy najniższych kosztach,
– PRAKTYCZNA EDUKACJA NA WYSOKIM POZIOMIE,
– PROGRAM ”TANIE STUDIOWANIE” – którego zadaniem jest maksymalne obniżenie kosztów studiowania w szkole wyższej,
– Darmowe kursy języka angielskiego dla studentów w działającym przy
uczelni Institute of Business Language,
– Absolwenci mogą kontynuować naukę na dwuletnich studiach magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz innych uczelniach wyższych, bez nadrabiania
różnic programowych.
PROMOCJA – 2 MIESIĄCE NAUKI GRATIS!!!
139
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
216
WYŻSZA SZKOŁA
ZARZĄDZANIA
POLISH OPEN UNIVERSITY
30-085 Kraków
ul. Głowackiego 12
tel. (+48-12) 638-57-33
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 37a
tel. (+48-22) 853-70-06
[email protected]
www.pou.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University jest jedną z pierwszych uczelni biznesowych w Polsce. Uczelnia oferuje możliwość ukończenia studiów z dwoma dyplomami – polskim Polish Open University
i brytyjskim Oxford Brookes University. POU jest również pierwszą polską
uczelnią, która została członkiem elitarnego stowarzyszenia Association
of MBAs oraz jedyną instytucją edukacyjną uhonorowaną godłem „Teraz
Polska” za unikalny system nauki przez Internet. POU to uczelnia znana
m.in. ze swej metodologii nauczania active learning, zbliżonej do tej, która jest stosowana w Harvardzie. Uczelnia posiada oddziały w Warszawie
i Krakowie. W POU można studiować na studiach I stopnia (licencjackich),
II stopnia (magisterskich), rocznych studiach Master of Science (absolwenci otrzymują dyplom MSc Oxford Brookes University), Executive MBA
oraz na studiach podyplomowych.
140
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
204
WYŻSZA SZKOŁA
ZARZĄDZANIA
MARKETINGOWEGO
I JĘZYKÓW OBCYCH
40-594 Katowice
ul. Gallusa 12
tel. (+48-32) 207-92-00 (201)
fax (+48-32) 207-92-13
[email protected]
[email protected]
www.gallus.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni niepublicznych na Śląsku.
Idąc z duchem czasu, oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności kreując nowe trendy na rynkach uczelni wyższych. Przejrzysty system
nauczania i organizacji studiów ułatwia proces edukacji, umożliwiając
kontynuację nauki na studiach magisterskich i podyplomowych. Studia
dofinansowane umożliwiają zdobycie solidnego wykształcenia za niewielkie pieniądze. Jesteśmy pierwszą niepubliczną uczelnią akademicką
na Śląsku!
Kształcimy w trybach dziennym i zaocznym na studiach I i II stopnia na
kierunkach:
– Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
– Bezpieczeństwo Narodowe,
– Zarządzanie,
– Filologia (angielska, hiszpańska, germańska, rosyjska).
Zapraszamy do zapoznania z ofertą edukacyjną Uczelni na stronie internetowej www.gallus.pl.
141
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
206
WYŻSZA SZKOŁA
ZARZĄDZANIA
OCHRONĄ PRACY
W KATOWICACH
40-007 Katowice
ul. Bankowa 8
tel. (+48-32) 355-97-71, 355-97-73, 355-97-81
fax (+48-32) 258-92-64
[email protected]
www.wszop.edu.pl
WSZOP oferuje:
– ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia inżynierskie: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Zarządzanie jakością, Czyste technologie węglowe, Logistyka w przemyśle i handlu, Bezpieczeństwo w budownictwie, Spawalnictwo,
– ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia II stopnia: Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach produkcyjnych, Zarządzanie
środowiskiem i gospodarka odpadami, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Bezpieczeństwo pożarowe,
– BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia licencjackie: Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Zarządzanie kryzysowe,
– ZARZĄDZANIE – studia licencjackie: Psychologia w biznesie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie sprzedażą, Zarządzanie organizacjami służby zdrowia,
– KULTUROZNAWSTWO – studia licencjackie: Komunikacja audiowizualna, Dziennikarstwo, Reklama i public Relations,
– FILOLOGIA ANGIELSKA – studia licencjackie: Język angielski w biznesie, Tłumaczeniowa z językiem chińskim, Tłumaczeniowa z językiem hiszpańskim.
142
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
SM 9
ZAMEK KRÓLEWSKI
NA WAWELU
PAŃSTWOWE ZBIORY
SZTUKI
31-001 Kraków
Wawel 5
tel. (+48-12) 422-51-55
tel./fax (+48-12) 422-19-50
[email protected]
[email protected]
www.wawel.krakow.pl
Wzgórze wawelskie z rezydencją królewską i katedrą zajmuje wyjątkowe
miejsce w dziejach Polski. Od zawsze zachwyca pięknem, budzi szacunek
i uczy historii. Wystawy Zamku ukazują przemiany tego miejsca od czasów
najdawniejszych (Wawel Zaginiony) poprzez okres świetności renesansowych i barokowych wnętrz (Komnaty Reprezentacyjne i Apartamenty
Prywatne) oraz prezentują zgromadzone przez stulecia zabytki (w Skarbcu
i Zbrojowni czy na wystawie Sztuka Wschodu). W oparciu o zasoby muzealne Dział Oświatowy proponuje szeroką ofertę edukacyjną m.in. lekcje
muzealne, będące dopełnieniem lekcji szkolnych w zakresie historii, sztuki i języka polskiego, wzbogacone o formy warsztatowe, tematyczne zajęcia interaktywne dla rodzin, konkursy i projekty edukacyjne. Informacje
szczegółowe na www.wawel.krakow.pl pod hasłem edukacja.
143
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
321
ZATORLAND
32-640 Zator
ul. Parkowa 7
tel. kom. (+48-667) 979-220
[email protected]
www.zatorland.pl
Kompleks Parków Zatorland obejmujący, aż cztery obiekty:
Dinozatorland, czyli największy w Polsce Parku Ruchomych Dinozaurów,
gdzie podczas spaceru można zobaczyć ponad 100 ożywionych gadów
naturalnej wielkości.
W sezonie zimowym, kiedy Dinozatorland jest zamknięty – swoje podwoje otwiera Park Św. Mikołaja w Krainie Bajek. Ta magiczna kraina, którą oświetla 3 mln światełek, może poszczycić się paradą bajkowych postaci, prawdziwymi reniferami oraz możliwością spotkania ze Świętym
Mikołajem!
W sezonie 2012 planowane jest otwarcie Parku Mitologii oraz Parku
Owadów.
Park Mitologii zlokalizowany będzie na malowniczym stawie, sąsiadującym z Parkiem Dinozaurów. Zapraszamy na niezwykły rejs, w trakcie którego można poznać bogów, herosów i bohaterów.
Zatorland to również wielki lunapark, gdzie oprócz urządzeń rozrywkowych na uwagę zasługuje Kino 5 D, Interaktywne Show 3D i warsztaty paleontologiczne.
144
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
312a
ZESPÓŁ SZKÓŁ
MECHANICZNYCH Nr 2
IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO
W KRAKOWIE
30-363 Kraków
Al. Gen. Jana Skrzyneckiego 12
tel./fax (+48-12) 266-70-67 – sekretariat
[email protected]
www.zsm2krakow.pl
Technikum 4-letnie:
– technik pojazdów samochodowych,
– technik usług fryzjerskich,
– technik logistyk,
– technik mechanik, (użytkowanie obrabiarek skrawających).
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia:
– fryzjer,
– mechanik pojazdów samochodowych,
– elektromechanik pojazdów samochodowych,
– operator obrabiarek skrawających,
– sprzedawca.
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zaoczne 3-letnie:
– technik usług fryzjerskich.
Szkoła jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich
zawodów, w których kształci.
Szkoła rozwija współpracę międzynarodową. W ramach programów
Leonardo da Vinci oraz Comenius. Młodzież uczestniczy w wyjazdach
i spotkaniach z młodzieżą z Niemiec, Francji i Hiszpanii.
145
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
313
ZESPÓŁ SZKÓŁ
MECHANICZNYCH Nr 4
IM. GEN. AUGUSTA EMILA
FIELDORFA „NILA”
31-054 Kraków
ul. Podbrzezie 10
tel. (+48-12) 422-14-63
fax (+48-12) 422-05-87
[email protected]
www.zsmnr4.edupage.org
W skład ZSM Nr 4 wchodzą szkoły dla młodzieży oraz dla dorosłych:
Szkoły młodzieżowe:
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 18
– Technikum Mechaniczne nr 30
Szkoły dla dorosłych:
– Technikum Uzupełniające nr 15
– Szkoła Policealna nr 6
– Liceum dla Dorosłych – planowane uruchomienie 1.09.2012 r.
– Kursy kwalifikacyjne – planowane uruchomienie 1.09.2012 r.
Kształcimy w zawodach związanych z: pojazdami samochodowymi, lotnictwem, blacharstwem, lakiernictwem, transportem drogowym, maszynami drogowymi, instalacjami odnawialnych źródeł energii oraz obrabiarkami sterowanymi numerycznie.
146
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
304
ZESPÓŁ SZKÓŁ
ODZIEŻOWYCH Nr 1
IM. STANISŁAWA
WYSPIAŃSKIEGO
30-102 Kraków
ul. Syrokomli 21
tel./fax (+48-12) 422-47-75, 422-86-56
[email protected]
www.syrokomli21.pl
– Technikum Odzieżowe Nr 18 – technik technologii odzieży
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 19 – krawiec (klasa integracyjna)
– Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą szkolenia ogólnego i zawodowego.
Zajęcia praktyczne prowadzone są na terenie szkoły; Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodach: technik technologii odzieży, krawiec.
Posiada 2 pracownie komputerowe, w bibliotece funkcjonuje Centrum
Multimedialne.
Realizujemy zajęcia pozalekcyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów.
Bezpieczeństwo uczniów w szkole zapewnia system monitorowania.
W szkole realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach EFS „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
147
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
316
ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. J. SŁOWACKIEGO STO
31-058 Kraków
ul. Stradomska 10
tel. (+48-12) 421-67-45 – Gimnazjum i Liceum
tel. (+48-12) 430-01-82 – Szkoła Podstawowa
tel. kom. (+48-518) 570-866 – Przedszkole Julek
fax (+48-12) 421-67-16
www.sto64.krakow.pl
W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO
wchodzą:
Społeczne Przedszkole „Julek”, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4,
Społeczne Gimnazjum nr 7 oraz III Społeczne Liceum Ogólnokształcące.
Wyróżniają nas wysokie wyniki edukacyjne i sportowe, połączone z intensywną nauką języków obcych: angielski, niemiecki, francuski i hiszpański,
lekcje z native speakerami. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
Co roku organizujemy jesienne obozy naukowe, w czasie których pracujemy metodą projektów oraz zimowe obozy narciarskie.
Organizujemy konkurs wiedzy o Krakowie „Krakusek”, grę terenową „Śladami niepodległości” oraz „Szkołę Debaty”, a także wigilię dla
bezdomnych, objęliśmy pomocą dom dziecka w Fastowie na Ukrainie,
uczestniczymy w Maratonie pisania listów Amnesty International oraz akcji „Szlachetna Paczka”. Nasi nauczyciele zainicjowali innowacyjny projekt „INTERBLOK”.
148
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
309
ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
Nr 16
31-862 Kraków
os. Niepodległości 19
tel./fax (+48-12) 649-16-07
[email protected]
www.liceum36.krakow.pl
Klasa A – Medialno-językowa
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, WOS, j. angielski
Klasa objęta patronatem Centrum Edukacji „AKSON” w Krakowie oraz
Policealnej Szkoły Studio Sztuki w Warszawie.
Klasa B – Informatyczno-przyrodnicza
Przedmioty rozszerzone: geografia, biologia, informatyka, j. angielski
Klasa objęta patronatem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego APEIRON oraz Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, Instytutu Geografii.
Nauczanie drugiego języka obcego w obu klasach odbywa się w systemie
międzyoddziałowym w grupach do wyboru: j. niemiecki, j. włoski.
149
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
stoisko
311
ZESPÓŁ SZKÓŁ
ZAWODOWYCH „BUDOSTAL”
31-856 Kraków
os. Kościuszkowskie 2a
tel. (+48-12) 648-43-95
www.zszbudostal.edu.pl
Zapraszamy do naszej szkoły! BUDUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Z BUDO­
STALEM .
W Zespole Szkól Zawodowych „BUDOSTAL” na rok szkolny 2012/2013
przyjmowani będą uczniowie na następujące kierunki: technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik usług fryzjerskich, technik
handlowiec, technik drogownictwa, technik geodeta, technik informatyk, technik turystyki wiejskiej, technik agrobiznesu, technik dróg i mostów
kolejowych, technik ochrony środowiska, technik urządzeń sanitarnych.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 2-3 letnia kształcąca w zawodach: sprzedawca, murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, betoniarz- zbrojarz, monter izolacji przemysłowych, kamieniarz, dekarz.
150
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
stoisko
SM 1
ŻYDOWSKIE MUZEUM
GALICJA
31-052 Kraków
ul. Dajwór 18
tel. (+48-12) 641-68-42
[email protected]
www.galiciajewishmuseum.org
Żydowskie Muzeum Galicja powstało, aby ukazać żydowskie dziedzictwo
południowej Polski z nowej perspektywy. W ciągu kilku lat swojej działalności, Muzeum stało się jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc
związanych z kulturą żydowską. Naszą misją jest zwalczanie stereotypów, uczenie o historii, kulturze i dziedzictwie polskich Żydów. Muzeum
posiada jedną z najszerszych ofert edukacyjnych. Dzięki wykwalifikowanym pracownikom Działu Edukacji gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny zajęć.
Oferujemy:
– lekcje muzealne dla wszystkich grup wiekowych,
– warsztaty o religii i kulturze i historii Żydów,
– warsztaty na temat antysemityzmu i Holokaustu,
– spotkania ze Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata,
– spotkania z byłymi więźniami nazistowskich obozów koncentracyjnych,
– wycieczki po Krakowie z przewodnikiem i gry terenowe,
– zajęcia plastyczne, warsztaty taneczne i koncerty.
151
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
notatki
152
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
notatki
153
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
notatki
154
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
notatki
155
14. Targi Edukacyjne w Krakowie, 21-23.03.2012
notatki
156
Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Podobne dokumenty