informator - Międzynarodowy Dom Kultury

Komentarze

Transkrypt

informator - Międzynarodowy Dom Kultury
OKŁADKA 1
Noclegi | Accommodation | Unterkunft
informator-druk.indd 1
Gastronomia | Catering | Gastronomie
Usługi | Services | Dienstleistungen
2013-04-22 15:49:02
informator-druk.indd 2
2013-04-22 15:49:03
To jedna z najpiękniejszych miejscowości polskiego Wybrzeża, posiada 6,5 tyś mieszkańców. Położona
na największej polskiej wyspie Wolin. Na obszarze Gminy znajduje się miasto Międzyzdroje i 3 sołectwa:
Wicko, Wapnica i Lubin. Szukających ciszy i wytchnienia zapraszamy na szlaki Wolińskiego Parku Narodowego i liczne atrakcje przyrodnicze. Na miłośników historii czekają – Grodzisko w Lubinie z X-XI wieku oraz
poligon broni V-3 w Zalesiu. Liczne atrakcje Międzyzdrojów wzbogaca bogaty program imprez kulturalnych
i sportowych. Serdecznie zapraszamy do Międzyzdrojów przez cały rok.
EN
Międzyzdroje, with a population of 6,500, is one of the most beautiful seaside resorts on the Polish coast. It is
located on the island of Wolin, the largest island in Poland. The Municipality covers the town of Międzyzdroje
and three village areas of Wicko, Wapnica and Lubin. Woliński National Park is perfect for those looking for
peace and quiet. History lovers will find an early medieval settlement from the 10th and 11th centuries in
Lubin and a former V-3 artillery range in Zalesie. Międzyzdroje offers a wide range of cultural and sporting
events. The resort is open all year round.
D
Międzyzdroje ist einer der schönsten Orte an der polnischen Ostseeküste und hat ca. 6500 Einwohner. Er
liegt auf der größten Insel in Polen - Wollin. Im Gemeindegebiet befinden sich die Stadt Międzyzdroje und
drei Schulzenämter: Wicko, Wapnica und Lubin. Wenn Sie nach Ruhe und Erholung suchen, besuchen Sie
den Nationalpark Wollin und entdecken Sie zahlreiche Naturattraktionen. Auf Geschichtsinteressierte warten
ein Burgwall aus dem 10.-11. Jahrhundert in Lubin sowie ein V-3-Waffenübungsplatz in Zalesie. Die zahlreichen Attraktionen von Międzyzdroje werden durch ein reiches Programm von Kultur- und Sportveranstaltungen ergänzt. Wir freuen uns, Sie das ganze Jahr über in Międzyzdroje als Gäste begrüßen zu dürfen.
FOTO:
1. Międzyzdroje z lotu ptaka, der Vogelperspektive, bird’s view
2. Promenada Gwiazd, Promenade der Stars, Promenade of Star
2
www.miedzyzdroje.pl
PL
MIĘDZYZDROJE - MIASTO GWIAZD / MIĘDZYZDROJE - THE CITY OF STARS / MIĘDZYZDROJE - DIE STADT DER STARS
1
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 32 75 631
fax +48 91 32 75 630
e-mail: [email protected]
www.miedzyzdroje.pl
3
informator-druk.indd 3
2013-04-22 15:49:06
MIĘDZYZDROJE - MIASTO GWIAZD / MIĘDZYZDROJE - THE CITY OF STARS / MIĘDZYZDROJE - DIE STADT DER STARS
www.miedzyzdroje.pl
1
2
1
PROMENADA GWIAZD - dzieło prof. Adama Myjaka związane z organizowanym od 1996r. Wakacyjnym Festiwalem Gwiazd. Jest to nietypowa aleja, na
której utrwalono w brązie 134 odcisków dłoni artystów i 4 pomniki, upamiętniające wielkie postacie kina i teatru.
THE PROMENADE OF STARS - was created by Professor Adam Myjak. It is an
unusual lane featuring 134 bronze handprints of artists and their autographs.
Along the promenade there are 4 monuments depicting great personalities of
the Polish cinema.
PROMENADE DER STARS - ein Werk von Prof. Adam Myjak. Es handelt sich
um eine ungewöhnliche Allee mit 134 Handabdrücken und Unterschriften von
prominenten Künstlern in Bronze und mit vier Denkmälern, die an große Persönlichkeiten des polnischen Kinos erinnern.
2
MOLO - o długości 395 m, najdłuższe betonowe molo w Polsce.
THE PIER - 395 m long, the longest concrete pier in Poland.
DIE SEEBRÜCKE mit einer Länge von 395 m ist die längste Betonseebrücke
in Polen.
3
GABINET FIGUR WOSKOWYCH - wystawa woskowych postaci naturalnej
wielkości ludzi ze świata nauki, polityki, sztuki i bajki.
THE WAXWORK GALLERY - an exhibition of life size wax figures of people
from the worlds of science, politics, art and fairy-tales.
WACHSFIGURENKABINETT - eine Ausstellung von Wachsfiguren von Persönlichkeiten aus der Welt der Politik, der Kunst und des Märchens in Lebensgröße.
3
PLANETARIUM - na 7 metrowej kopule wyświetlane są za pomocą cyfrowego
projektora trójwymiarowe obrazy pochodzące z kosmosu. Planetarium może
pomieścić 54 widzów.
PLANETARIUM - 33-dimesional images of the cosmos are displayed with
a digital projector on a 7-meter dome. The Planetarium has a capacity of 54.
PLANETARIUM - auf einer 7 Meter großen Kuppel werden dreidimensionale
Bilder aus dem Weltall mittels eines Digitalprojektors projiziert. Das Planetarium
verfügt über eine Kapazität von 54 Zuschauern.
3
4
MIĘDZYNARODOWY DOM KULTURY - budynek z końca XIX w. wpisany do
rejestru zabytków, usytuowany przy nadmorskiej promenadzie na łagodnym
wzniesieniu przy Parku im. F.Chopina.
INTERNATIONAL CULTURAL CENTRE - a late 19th century building, listed
in the Register of Historic Monuments, situated at the seaside promenade on
a smooth hillside near Frederick Chopin Park.
INTERNATIONALES KULTURHAUS - ein Gebäude aus dem Ende des 19.
Jahrhunderts, eingetragen ins Denkmalregister, liegt an der Seepromenade auf
einem sanften Hügel am F. Chopin-Park.
4
5
OCEANARIUM - to niepowtarzalna okazja do przyjrzenia się podwodnemu
światu. Zwiedzający mogą na własne oczy zobaczyć egzotyczne ryby i inne
morskie organizmy, które zazwyczaj mamy okazję obejrzeć jedynie w telewizji.
THE OCEANARIUM - a one of a kind opportunity to take a closer look at
the underwater world. Visitors can see live exotic fish and other sea creatures,
which usually can be only seen on TV.
OZEANARIUM - bietet eine einmalige Möglichkeit, die Unterwasserwelt näher
zu bertachten. Die Besucher können mit eigenen Augen exotische Fische und
sonstige Meeresorganismen sehen, die wir sonst nur im Fernsehen beobachten
können.
4
informator-druk.indd 4
2013-04-22 15:49:07
ZAGRODA POKAZOWA ŻUBRÓW - oddalona od miasta o 1,2 km, na terenie
Wolińskiego Parku Narodowego. Utworzona w 1976 r. jako obiekt turystyczno
– edukacyjny Parku. Obok żubrów znajdują się wybiegi dla innych zwierząt
leśnych. Można tu podziwiać piękne okazy bielika, jeleni, saren, dzików.
BISON SHOW ENCLOSURE - situated within 1.2 km distance from Międzyzdroje in Wolin National Park, the enclosure was created in 1976 as one
of the Park’s touristic and educational attractions. The enclosure offers an
opportunity to see exceptional specimens of white-tailed eagle , red and roe
deer and wild boar.
WISENTRESERVAT - 1,2 km von Międzyzdroje entfernt, im Gebiet des Nationalparks Wollin. Gegründet im Jahre 1976 zu Touristik- und Bildungszwecken.
Neben einem Wisentgehege gibt es hier auch Platz für andere Waldtiere. Zu
bewundern sind schöne Exemplare von Seeadlern, Hirschen, Rehen und Wildschweinen.
7
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Św. Piotra Apostoła - z 1862 r. Usytuowany na
Królewskim Wzgórzu, którego wieża dominuje nad krajobrazem miasta. Architektem był Stuler, a współautorem projektu i znaczącym sponsorem był król
pruski Fryderyk Wilhelm IV.
THE PARISH CHURCH of St. Peter the Apostle dating back to 1862 – situated
on the Royal Hill with a church tower dominating over the town panorama. The
church was designed by architect Friedrich August Stüler and had Prussian king
Friedrich Wilhelm as its co-designer and a major founder.
PFARRKIRCHE zum Hl. Apostel Petrus aus dem Jahre 1862 ist auf dem Königshügel gelegen, ihr Turm ragt über die Stadtlandschaft hinaus. Die Kirche
entstand nach einem Entwurf des Architekten Friedrich August Stüler und in
Zusammenarbeit mit dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV., der sie zum
großen Teil stiftete.
8
8
KAPLICA STELLA MATUTINA z 1902r. z ryglową wieżyczką. Siedziba Sióstr
Boromeuszek, które pełnią swoja posługę w Międzyzdrojach nieprzerwanie od
ponad 100 lat. Do 1945 roku kaplica była jedyną świątynia katolicką na wyspie
Wolin. Kaplica znajduje się przy ul. Krótkiej w centrum miasta.
STELLA MATUTINA CHAPEL – dating back to 1902 and featuring a spandrel
beam tower, the chapel is the seat of the Borromean Sisters who have been
offering their services in Międzyzdroje continuously for over 100 years. Until
1945, the chapel was the only Catholic temple in Wolin Island. The chapel is
located at Krótka Street in centre of the town.
DIE KAPELLE STELLA MATUTINA aus dem Jahre 1902 mit einem Riegeltürmchen. Sitz der Barmherzigen Schwestern vom hl. Karl Borromäus, die ununterbrochen seit über 100 Jahren in Międzyzdroje ihren Dienst verrichten. Bis
1945 war die Kapelle das einzige katholische Gotteshaus auf der Insel Wollin.
Sie befindet sich in der Krótka-Straße im Stadtzentrum.
9
9
6
7
www.miedzyzdroje.pl
6
MIĘDZYZDROJE - MIASTO GWIAZD / MIĘDZYZDROJE - THE CITY OF STARS / MIĘDZYZDROJE - DIE STADT DER STARS
MUZEUM PRZYRODNICZE WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
- ekspozycja muzealna prezentuje przyrodę Parku Narodowego. Bogate zbiory flory, fauny oraz przyrody nieożywionej. Stała ekspozycja bursztynu bałtyckiego. Więcej informacji na stronie internetowej
www.wolinpn.pl
WOLIN NATIONAL PARK NATURE MUSEUM - The museum boasts a rich
collection of the flora, fauna and inanimate nature that can be found in the National Park. There is also a permanent Baltic amber exhibition. More information
can be found at www.wolinpn.pl
DAS NATURMUSEUM DES WOLLINER NATIONALPARKS - Die Ausstellungen zeigen die Natur des Nationalparks Wollin. Zu bewundern ist eine reichhaltige Sammlung zur Fauna und Flora sowie der unbelebten Natur. Eine
Dauerausstellung ist dem Ostseebernstein gewidmet. Mehr Informationen:
www.wolinpn.pl
5
informator-druk.indd 5
2013-04-22 15:49:09
www.miedzyzdroje.pl
MIĘDZYZDROJE - MIASTO GWIAZD / MIĘDZYZDROJE - THE CITY OF STARS / MIĘDZYZDROJE - DIE STADT DER STARS
10
11
10
WZGÓRZA ST. KOZIEROWSKIEGO - punkt widokowy na panoramę Międzyzdrojów. Wzgórza okalają miasto od południowego wschodu. Nazwa ich upamiętnia polskiego uczonego, szczególnie zasłużonego dla Pomorza Zachodniego.
KOZIEROWSKI MEMORIAL HILLS - a beauty spot offering a panoramic view
of Międzyzdroje, as the hills surround the town from the Southeast. The hills
are named in commemoration of a Polish scientist and historian of outstanding
merit for Western Pomerania.
ST. KOZIEROWSKI-HÜGEL - bieten eine Aussicht auf das Panorama von Międzyzdroje. Die Hügel umgeben die Stadt von Südosten her. Ihr Name erinnert
an einen polnischen Gelehrten, der sich um Westpommern besonders verdient
gemacht hat.
11
KAWCZA GÓRA (61 m.n.p.m.) - punkt widokowy na Zatokę Pomorską
we wschodniej części miasta. Znajduje się tam starodrzew bukowo-sosnowy.
KAWCZA GÓRA (JACKDAW’S MOUNTAIN) - 61 m AMSL - a panorama
point offering a view of the Gulf of Pomerania in the eastern part of the town.
There is an old forest of beech and pine trees.
KAFFEE–BERG 61 m ü.d.M. - ein Aussichtspunkt über der Pommerschen
Bucht im östlichen Teil der Stadt mit alten Kiefern- und Buchenwäldern.
12
GOSAŃ (94 m.n.p.m) - najwyższe w Polsce wzniesienie klifowe. Dojazd drogą nr 102 w kierunku Kołobrzegu, ( ok. 4 km od centrum Międzyzdrojów).
Na miejsce dociera się przez malownicze wzgórza porośnięte stuletnimi bukami
i dębami. Z góry rozciąga się rozległy widok na wody Zatoki Pomorskiej, w dali
widać część niemieckiego wybrzeża wyspy Uznam.
GOSAŃ (94 m AMSL) - Poland’s highest cliff. Access via the road no. 102 in
the Kołobrzeg direction, (approx. 4 km away from Międzyzdroje city centre). The
road goes over a picturesque hill covered in hundred-year-old beech and oak
trees. The view from the top extends over the waters of the Gulf of Pomerania
as far as the German coast of the Usedom island.
GOSAŃ BERG (94 m ü.d.M.) - die höchste Erhebung der polnischen Küste. Zufahrt über die Straße Nr. 102 Richtung Kołobrzeg (ca. 4 km vom Stadtzentrum).
Die Besteigung des Berges erfolgt über malerische Hügel, die mit 100-jährigen
Buchen und Eichen bewachsen sind. Oben eröffnet sich ein prachtvoller Ausblick auf die Pommersche Bucht und auf die deutsche Insel Usedom.
13
DROŻKOWE ŁĄKI - wyjątkowa ścieżka przyrodnicza, która skrywa tajemniczy
świat paproci i wielu innych ciekawych roślin.
DROŻKOWE ŁĄKI NATURE RESERVE - a unique nature education path that
leads through the mysterious world of ferns and many other interesting plants.
DROŻKOWE ŁĄKI (DRUSCH-WIESEN) - Es handelt sich um einen außergewöhnlichen Naturpfad, der die geheimnisvolle Welt der Farne und vieler anderer interessanter Pflanzen in sich birgt.
14
MORSKA STACJA BADAWCZA - dawny punkt obserwacyjny nabrzeża Straży
Granicznej. Na stacji prowadzone są badania morskiej strefy brzegowej jako
miejsca interakcji morza, lądu i atmosfery.
MARINE RESEARCH STATION – the former coast observation point of the
Border Patrol. The station conducts research of the marine coastal zone as
a place of interaction between the sea, the land and the atmosphere.
MEERESFORSCHUNGSSTATION - ehemaliger Beobachtungspunkt der Grenzpolizei an der Küste. In der Station wird die Küstenzone als eine Interaktionsstelle des Meeres, des Landes und der Atmosphäre untersucht.
12
13
14
6
informator-druk.indd 6
2013-04-22 15:49:10
15
15
16
POZOSTAŁE ATRAKCJE NA TERENIE GMINY MIĘDZYZDROJE
OTHER ATTRACTIONS IN THE AREA OF MIĘDZYZDROJE COMMUNE
SONSTIGE SEHENSWÜRDIGKEITEN IN DER GEMEINDE MIĘDZYZDROJE
16
JEZIORO TURKUSOWE - jezioro o turkusowym kolorze w Wapnicy. Pozostałość po dawnej kopalni kredy, która działała do lat 40 – tych.
TURQUOISE LAKE - a lake in turquoise colour in Wapnica. Remains of the old
chalk mine, operating till 40s.
TÜRKISSEE - ein türkisfarbener See in Wapnica. Er entstan¬d auf dem Gebiet
einer alten Kreidegrube, die bis in die 40er Jahre tätig in Betrieb war.
17
WZGÓRZE ZIELONKA - atrakcyjny punkt widokowy w Lubinie na Zalew Szczeciński, Deltę Wsteczną Świny oraz panoramę wyspy Uznam.
ZIELONKA HILL - a viewpoint over the Bay of Szczecin, reverse delta of the
Świna and panorama of the Uznam island.
ZIELONKA-HÜGEL - ein attraktiver Aussichtspunkt auf das Stettiner Haff, das
rückläufige Delta der Swine und das Panorama der Insel Usedom.
18
GRODZISKO ŚREDNIOWIECZNE - położone nad zalewowym klifem. Jest to
pozostałość po wczesnosłowiańskim grodzie Wolinian (IX-XII w), ekspozycja fragmentów ceramiki. Na wzgórzu przygotowano lunety obserwacyjne i tarasy widokowe, z których roztacza się widok na Zalew Szczeciński oraz Krainę 44 Wysp.
MIDDLE-AGE SETTLEMENT - situated by the cliff. Remains of a fortified middle-age settlement of Wolinianie tribe (IX-XII), exposition of fragments of pottery. On the hill there are prepared telescopes and sightseeing routes, from which
one can admire the Bay of Szczecin and the Land of 44 islands.
MITTELALTERLICHER BURGWALL - gelegen am Kliff des Stettiner Haffes. Es
geht hier um die Ruinen einer altslawischen Burg der Wolliner (9.–12. Jh.) und
eine Ausstellung zu Fragmenten der Töüferkunst. Auf dem Hügel befinden sich
Fernrohre und Aussichtsterrassen mit einem Blick auf das Stettiner Haff und das
Land der 44 Inseln.
19
17
18
19
www.miedzyzdroje.pl
STANOWISKO BRONI V-3 - jedyna w Polsce ekspozycja tajnej broni niemieckiej V3, z okresu II wojny światowej. Stanowisko położone jest przy ulicy Nadbrzeżnej, nad Jeziorem Wicko.
V-3 STRONGHOLD - the only Polish exhibition of V3 secret German weapons
from the World War II period. The exhibition is located at Nadbrzeżna Street
at Wicko Lake.
WAFFENSTAND V-3 - die einzige Ausstellung zur deutschen Geheimwaffe V3
aus dem Zweiten Weltkrieg in Polen. Die Ausstellung liegt an der Nadbrzeżna
-Straße am Wicko-See.
MIĘDZYZDROJE - MIASTO GWIAZD / MIĘDZYZDROJE - THE CITY OF STARS / MIĘDZYZDROJE - DIE STADT DER STARS
ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA – MIĘDZYZDROJSKIE POMNIKI PRZYRODY
ścieżka przyrodnicza, która obejmuje 20 drzew będących pomnikami przyrody:
buki, dęby, bukszpan, wiśnie ptasie i inne. Przy drzewach znajdują się tablice
informacyjne w 3 językach polskim, niemieckim i angielskim. Ścieżka jest w pełni
dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
NATURE EDUCATION PATH – THE MIĘDZYZDROJE NATURAL MONUMENTS
The nature education path covering 20 most interesting trees listed as natural monuments: beeches, oaks, boxwoods, wild cherry trees and other. By the trees there
are information boards in three languages: Polish, English and German. The path is
accessible for the disabled.
NATURLEHRPFAD - NATURDENKMÄLER VON MIĘDZYZDROJE - Dieser Lehrpfad umfasst 20 Bäume, die den Status eines Naturdenkmals besitzen: Buchen,
Eichen, Buchsbäume, Vogel-Kirschen und andere. An den Bäumen befinden sich
Informationstafeln in drei Sprachen: Polnisch, Deutsch und Englisch. Der Pfad ist
völlig behindertengerecht.
7
informator-druk.indd 7
2013-04-22 15:49:12
www.miedzyzdroje.pl
MIĘDZYZDROJE - MIASTO GWIAZD / MIĘDZYZDROJE - THE CITY OF STARS / MIĘDZYZDROJE - DIE STADT DER STARS
Międzynarodowy Dom Kultury
International House of Culture
Od wielu lat Międzyzdroje pełnią funkcję „wakacyjnej
stolicy kultury i sztuki”, miasta festiwali, filmu i inspiracji artystycznych, odbywających się z udziałem artystów
ze świata kultury i sztuki. Imprezy organizowane są
w Międzynarodowym Domu Kultury, zabytkowym budynku z końca XIX w., który zdobią wspaniałe elewacje,
reprezentacyjne wejście i atrakcyjne wnętrza oraz nowy
obiekt amfiteatru.
Międzyzdroje has long been the country’s cultural and
artistic capital, a city of festivals, films and artistic inspiration. These events are held inside an historic late 19th
century building with a beautifully adorned facade, an
imposing entrance, and an impressive interior with a recently added amphitheatre, known as the International
House of Culture.
Dla turystów przygotowaliśmy bogaty kalendarz imprez
kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, których wykaz
można znaleźć na stronach internetowych:
www.mdkmiedzyzdroje.com lub www.miedzyzdroje.pl.
Wyposażenie
• 350 miejsc siedzących - wygodne krzesła (istnieje
możliwość dostawienia większej ilości);
• 80 stołów - możliwość ustawienia w różnej
konfiguracji;
• bezpośredni dostęp do Internetu
• zaciemnienie sali
- żaluzje regulowane z pulpitu sterowniczego;
• oświetlenie z regulacją natężenia
- bogate kandelabry i kinkiety kryształowe;
• podłoga z porcelanozy z rozetami.
Funkcje obiektu
Organizacja dużych imprez okazjonalnych, festiwali muzycznych, teatralnych, bali, konferencji, warsztatów twórczych, wystaw, itp. Warunki wynajmu do uzgodnienia.
Zapraszamy do współpracy.
We have prepared a rich calendar of cultural, sporting and recreational activities for our tourists, who
can register online at www.mdkmiedzyzdroje.com
or www.miedzyzdroje.pl.
Furnishings and Equipment
• Can comfortably seat 350
(more chairs can be supplied if necessary)
• 80 tables that can be configured as required
• Direct Internet access
• Venetian blinds regulated via a control panel
to keep lighting dim
• Lighting intensity regulated with luxuriant
candelabrums and crystal wall lamps
• Rosette porcelain floor tiles.
Functions
The house organises large special functions, music and
theatre festivals, balls, conferences, creative workshops,
exhibitions etc. Hire terms are flexible. We look forward
to hearing from you.
8
informator-druk.indd 8
2013-04-22 15:49:12
Seit vielen Jahren übernimmt Misdroy die Rolle „der
Urlaubshauptstadt der Kultur und Kunst”, der Stadt von
Festivals, des Films und künstlerischer Inspiration für
bekannte Persönlichkeiten der Kultur-, Kunst- und Musikszene. Die Veranstaltungen finden im Internationalen
Kulturhaus, einem historischen Gebäude aus dem XIX
Jahrhundert, mit wunderschöner Fassade, interessanten
Innenräumen und einem repräsentativen Eingang sowie
im neuen Amphitheater statt.
Für Touristen haben wir eine breite Palette von Kulturund Sportereignissen vorbereitet. Nähere Informationen
finden Sie auf unserer Website www.mdkmiedzyzdroje.
com oder www.miedzyzdroje.pl.
Einrichtung
• 350 Sitzplätze – bequeme Stühle
(man kann mehr Stühle dazustellen);
• 80 Tische, die unterschiedlich
zusammengestellt werden können;
• Internetzugang,
• Raumverdunkelung – ferngesteuerte Vorhänge;
• Beleuchtung mit regulierten Leuchtstufen
• – prächtige Armleuchter und Kristallwandlampen;
• Porcelanosa-Boden mit mit Rosetten
Aufgabenbereich
Veranstaltung von großen Festspielen, Musik- und Theaterfestivals, Tanzballs, Konferenzen, Seminaren, Ausstellungen usw. Die Mietbedingungen sind zu verhandeln.
Kawiarenka internetowa
Kawiarenka internetowa w Międzynarodowym Domu Kultury.
Ponadto: drukujemy, skanujemy , laminujemy, bindujemy.
Internetcafe im Internationalen Kulturhaus
Zusätzlich: Wir drucken, skanen, laminieren und binden.
ull. Bohaterów Warszawy 20, 72-500 Międzyzdroje
tel./fax +48 91 32 82 600, +48 91 32 82 778
www.mdkmiedzyzdroje.com
e-mail: [email protected]
www.miedzyzdroje.pl
Internet Cafe at the Międzynarodowy Dom Kultury
(International House of Culture). We also provide printing,
scanning, laminating and binding services.
MIĘDZYZDROJE - MIASTO GWIAZD / MIĘDZYZDROJE - THE CITY OF STARS / MIĘDZYZDROJE - DIE STADT DER STARS
Internationales Kulturhaus
9
informator-druk.indd 9
2013-04-22 15:49:13
www.miedzyzdroje.pl
Informacja Turystyczna
mieści się w zabytkowym budynku w sąsiedztwie Międzynarodowego Domu Kultury. Zakres działania biura obejmuje m.in. informację turystyczną, bilety wstępu na imprezy kulturalne i sportowe,
bilety na koncerty i przedstawienia. Informacja Turystyczna prowadzi także sprzedaż wydawnictw turystycznych.
MIĘDZYZDROJE - MIASTO GWIAZD / MIĘDZYZDROJE - THE CITY OF STARS / MIĘDZYZDROJE - DIE STADT DER STARS
Tourism Information
is housed in an historic building not far from the International House
of Culture. The Centre assists with tourist information and purchasing tickets to cultural and sporting events, concerts and exhibitions.
Also sells tourist publications.
Touristeninformation
befindet sich in einem alten Gebäude, in direkter Nachbarschaft des
Kulturhauses. Hier bekommt man alle Informationen, die für Touristen wichtig sind. Dort kann man ein Zimmer reservieren lassen,
eine Führung bestellen, Eintrittskarten für Konzerte und sonstige
Veranstaltungen bestellen sowie verschiedene Reiseführer kaufen.
ul. Promenada Gwiazd 2, 72-500 Międzyzdroje
tel./fax. +48 91 328 27 78, e-mail:[email protected]
Zapraszamy do zapoznania się z bazą kwater prywatnych
dostępną na oficjalnej stronie miasta: www.miedzyzdroje.pl/baza.dhtml
We welcome you to browse our database of private accommodations
available on the city’s official website at: www.miedzyzdroje.pl/baza.dhtml
Machen Sie sich mit dem Angebot von Ferienhäusern
auf der offiziellen Seite der Stadt vertraut: www.miedzyzdroje.pl/baza.dhtml
HiT
Organizator turystyki na wyspach Uznam i Wolin
Tourism organiser on Usedom and Wolin Islands
Ihr Reisespezialist in der Region Usedom-Wollin
tel. +48 609 136 869, www.HiT.info.pl
Pilotaż i przewodnictwo / Guide services / Reiseleitung
Wiesława Penc – Chmiel, Świnoujście, tel. +48 512 123 399
Katarzyna Pawlina, Świnoujście, tel. +48 501 735 837
10
informator-druk.indd 10
2013-04-22 15:49:13
Do państwa dyspozycji: apartamenty wczasowe, pokoje gościnne,
pensjonaty i hotele, mieszkania i domy wakacyjne. Jednodniowe
wycieczki do Niemiec i Skandynawii. Wycieczki regionalne. Usługi
przewodnickie i pilotaż.
A.N.A Tour Travel Agency
Come to Międzyzdroje. Holiday suites, guest rooms, guest
houses and hotels, flats and holiday homes are all available.
Domestic and foreign excursions. Guide services.
Tourist information.
A.N.A Tour Reisebüro
Wir laden Sie nach Międzyzdroje ein. Für Sie stellen wir zur
Verfügung: Apartments, Gästezimmer, Pensionen und Hotels,
Ferienwohnungen und -häuser. Reisen ins In- und Ausland.
Reiseleitungen. Touristische Information.
BIURA TURYSTYCZNE / TRAVEL AGENCIES / REISEBÜROS
A.N.A Tour
A.N.A Tour Biuro Turystyczne
Międzyzdroje, ul. Ludowa 6A
tel./fax +48 91 328 25 22
e-mail: [email protected]
www.anatour.com.pl
11
informator-druk.indd 11
2013-04-22 15:49:14
BIURA TURYSTYCZNE / TRAVEL AGENCIES / REISEBÜROS
46 WOLIN TRAVEL
(1 strona)
12
informator-druk.indd 12
2013-04-22 15:49:15
Oferujemy komfortowe apartamenty rodzinne,
mieszkania wakacyjne i domy letniskowe
w najbardziej atrakcyjnych punktach
w Międzyzdrojach oraz na wyspie Wolin.
(1 strona)
Szczególnie polecamy apartamenty i mieszkania wakacyjne, w zespole
siedmiu obiektów apartamentowych. Szeroka oferta bazy noclegowej
nad morzem w Międzyzdrojach, w bazpośrednim sąsiedztwie
sosnowo-bukowych lasów Wolińskiego Parku Narodowego.
Szczególnie polecami komfortowe apartamenty i mieszkania wakacyjne
1-, 2-, 3- pokojowe w zespole siedmiu obiektów apartamentowych.
Apartamenty składają się z pokoju dziennego, jednej lub dwóch sypialni,
kompletnie wyposażonego aneksu kuchennego, łazienki i balkonu.
BIURA TURYSTYCZNE / TRAVEL AGENCIES / REISEBÜROS
46 WOLIN TRAVEL
WOLIN TRAVEL offers comfortable family suites, holiday homes
and apartments in some of the most attractive locations
around Międzyzdroje and on Wolin Island.
We especially recommend the holiday apartments and suites in our seven-building
apartment complex. Our broad range of seaside accommodation facilities
in Miedzyzdroje lies in direct proximity of the pine-beech forests of Wolin
National Park. We especially recommend the comfortable single, double
and three-room holiday apartments and suites in our seven-building
apartment complex. The apartments come with one or two bedrooms,
a fully-equipped kitchen annex, a bathroom and a balcony.
Tourismusagentur. Wir bieten an: komfortable Familienapartments,
Ferienwohnungen und -häuser in bester Lage in Międzyzdroje
und auf der Insel Wollin.
Wir verfügen über mehrere Übernachtungsangebote an der Ostsee
und in Międzyzdroje, in unmittelbarer Nähe der Kiefern- und Buchenwälder
des Nationalparks Wollin. Besonders empfehlen wir die Apartments
und Ferienwohnungen mit 1, 2 und 3 Zimmern in einer Anlage,
die sieben Apartmenthäuser bilden.
Die Apartments bestehen aus einem Wohnzimmer, einem oder
zwei Schlafzimmern, komplett ausgestatteter Küchenzeile, Bad und Balkon.
72-500 Międzyzdroje • ul. Turystyczna 2/22
tel: +48 91 32 82 774 • fax: +48 91 32 82 444
e-mail: [email protected]
www.wolin-travel.com
informator-druk.indd 13
13
2013-04-22 15:49:15
14
informator-druk.indd 14
2013-04-22 15:49:16
BIURA TURYSTYCZNE / TRAVEL AGENCIES / REISEBÜROS
BIURA TURYSTYCZNE / TRAVEL AGENCIES / REISEBÜROS
72-500 Miedzyzdroje, ul. Niepodległości 2A
tel./fax +48 91 32 80 768, +48 91 32 80 209
e-mail: [email protected], www.vikingtour.com.pl
15
informator-druk.indd 15
2013-04-22 15:49:16
BAZA NOCLEGOWA / ACCOMMODATION / UNTERKUNFT
Aquamarina
AQUAMARINA to całoroczny obiekt wypoczynkowy ogrodzony
i strzeżony, zlokalizowany 150 m od morza z bezpośrednim przejściem na plażę. Gościom oferujemy:
- apartamenty 2- i 3-pokojowe w wysokim standardzie
- przestronne tarasy
- wyposażone aneksy kuchenne
- garaż podziemny
- internet bezprzewodowy
Zapraszamy.
AQUAMARINA is a guarded, enclosed holiday centre open all year
round. Situated 150 meters from the sea with a direct path to the
beach. We offer our guests:
- 2 or 3 bedroom high-standard suites
- spacious terraces
- well-appointed kitchenettes
- underground garage
- Wi-Fi
Welcome!
AQUAMARINA ist ein ganzjähriges, umzäuntes und überwachtes
Erholungsobjekt nur 150 m vom Meer entfernt, mit direktem Zugang zum Strand. Unseren Gästen bieten wir an:
- Übernachtung in 2- und 3-Zimmer-Apartments mit hohem Standard
- geräumige Terrassen
- gut ausgestattete Kochnischen
- Tiefgarage und
- WiFi
Seien Sie herzlich eingeladen.
ul. Gryfa Pomorskiego 80, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 328 28 28, e-mail: [email protected]
www.aquamarina.pl
16
informator-druk.indd 16
2013-04-22 15:49:18
Golden Tulip Międzyzdroje Residence zlokalizowany jest tuż przy
długiej, piaszczystej plaży, oddalony o 10 minut spacerem od centrum miasta. Oferuje zakwaterowanie w przestronnych, doskonale
wyposażonych apartamentach. Główne atuty obiektu to wielkość
apartamentów i wysoki standard obsługi. Sprawdź!
The Golden Tulip Międzyzdroje Residence, situated in the closest proximity of a long, sandy beach is just 10 minutes’ walk
from the city center. It offers accommodation in spacious, well
-appointed suites. The size of the suites and the standard of
our service are our main assets. See for yourself!
BAZA NOCLEGOWA / ACCOMMODATION / UNTERKUNFT
Golden Tulip Międzyzdroje Residence
Golden Tulip Międzyzdroje Residence liegt gleich neben dem
langen Sandstrand, nur 10 Minuten Fußweg vom Stadtzentrum
entfernt. Im Angebot stehen geräumige und ausgezeichnet ausgestattete Apartments. Zu den Haupttrümpfen des Objektes
gehören die Größe der Apartments und hoher Bedienungsstandard. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen unseres Objektes!
ul. Gryfa Pomorskiego 79, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 350 86 00
e-mail: [email protected]
www.goldentulipmiedzyzdroje.com
17
informator-druk.indd 17
2013-04-22 15:49:21
BAZA NOCLEGOWA / ACCOMMODATION / UNTERKUNFT
Amber Baltic Hotel êêêê
4-gwiazdkowy Amber Baltic Hotel gwarantuje zróżnicowane
atrakcje przez cały rok. Hotel znajduje się na piaszczystej plaży
polskiego Bursztynowego Wybrzeża, na skraju Wolińskiego Parku
Narodowego. Z balkonu każdego pokoju rozciąga się widok na
Bałtyk, na zachodzie widać zarys molo, a na wschodzie lasy.
The 4-star Amber Baltic Hotel guarantees various attractions all
year round. Situated on the sandy beach of Polish Amber Coast,
on the edge of Wolin National Park. Each balcony overlooks the
Baltic Sea; in the west you can see the outline of the pier, in the
east - forests.
Das Amber Baltic Hotel ist ein 4-Sterne-Hotel, welches vielfältige
Attraktionen das ganze Jahr lang garantiert. Es liegt am sandigen
Strand an der polnischen Bernsteinküste, am Rande des Nationalparks Wollin. Von jedem Balkon aus eröffnet sich ein wunderschöner Ausblick auf die Ostsee, im Westen sieht man die Konturen der
Mole und im Osten grüne Wälder.
ul. Promenada Gwiazd 1, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 32 28 760, fax +48 91 32 81 022
e-mail: [email protected], www.hotel-amber-baltic.pl
18
informator-druk.indd 18
2013-04-22 15:49:24
Hotel Aurora to jeden z najpiękniej położonych hoteli nad polskim
morzem, przy jednej z najpopularniejszych promenad w Europie.
Z okien eleganckich pokoi i luksusowych apartamentów rozciąga
się widok na plażę, morze i molo. Do Państwa dyspozycji są gabinety SPA, basen oraz restauracja.
The Aurora Hotel is one of the most wonderfully situated hotels by
the Polish sea, by one of the most popular boardwalks in Europe.
A breathtaking view of the beach, the sea and the pier stretches
from the windows of elegant rooms and luxurious suites. There is
SPA, a pool and a restaurant at our guests’ disposal.
Das Hotel Aurora ist eines der am schönsten gelegenen Hotels an
der polnischen Ostseeküste und zwar an einer der europaweit bekanntesten Promenaden. Aus den Fenstern eleganter Zimmer und
Luxusapartments eröffnet sich ein herrlicher Blick auf den Strand,
die See und die Mole. Zu Ihrer Verfügung stehen Spa-Studios, ein
Schwimmbad und ein Restaurant.
BAZA NOCLEGOWA / ACCOMMODATION / UNTERKUNFT
Hotel Aurora SPA&Wellness êêêê
ul. Bohaterów Warszawy 17, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 32 81 248, e-mail: [email protected]
www.hotel-aurora.pl
19
informator-druk.indd 19
2013-04-22 15:49:26
BAZA NOCLEGOWA / ACCOMMODATION / UNTERKUNFT
Hotel Wolin êêê
Hotel WOLIN należy do ogólnopolskiej sieci hotelowej Elbest Hotels. Oferuje doskonałe warunki do wypoczynku, organizacji konferencji, odnowy organizmu i rehabilitacji. Do czynnego wypoczynku zachęca 1,5 ha hotelowy park z kortem do tenisa, boiskiem
do siatkówki, badmintona i koszykówki.
WOLIN Hotel is part of the Elbest Hotels nationwide hotel chain
and offers superb relaxation conditions, conference organization, physical renewal and rehabilitation. The 1.5 hectare hotel
park with tennis and badminton courts, and a volleyball field
encourages you to spend your holidays actively while our staff
watches over your relaxation and physical renewal.
Das Hotel WOLIN der gesamtpolnischen Hotelkette Elbest Hotels
bietet hervorragende Bedingungen für Erholung, Regeneration
des Organismus, Rehabilitation und Veranstaltung von Konferenzen an. Zur aktiven Erholung lädt der 1,5 ha große Hotelpark
mit einem Tennis-, Volleyball- und Badmintonplatz ein und unsere Bedienung sorgt für Ihre Entspannung und die Regeneration
Ihrer Kräfte.
ul. Nowomyśliwska 76, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 328 10 35, e-mail: [email protected]
www.hotelwolin.pl, www.elbesthotels.pl
20
informator-druk.indd 20
2013-04-22 15:49:28
Vestina Wellness & SPA Hotel êêê
The 3-star VESTINA Hotel is situated in Międzyzdroje, just 50 meters away from the sandy beach near Wolin National Park. The hotel offers bio renewal treatments as well as a modern swimming
pool complete with a Jacuzzi, sauna bath, steam bath, sensational
showers and a shallow pool for children. WiFi is available in the
Hotel lobby for free. Most of the spacious rooms in VESTINA Hotel
are equipped with balconies as well as work and leisure areas and
satellite TV. All rooms have bathrooms with showers. From the hotel windows there are breathtaking sea views and a panorama of
the Gulf of Pomerania. The summer breeze and the soft swooshing
sounds of the waves will encourage you to revisit our hotel, which
is located just by the seaside promenade.
BAZA NOCLEGOWA / ACCOMMODATION / UNTERKUNFT
Trzygwiazdkowy Hotel VESTINA znajduje się w Międzyzdrojach,
zaledwie 50 metrów od piaszczystej plaży, nieopodal Wolińskiego Parku Narodowego. Hotel oferuje Państwu zabiegi Odnowy
Biologicznej wraz z nowo wybudowanym, nowoczesnym basenem, sauną suchą, łaźnią parową, jacuzzi, prysznicami wrażeń
a także brodzikiem dla dzieci. Bezprzewodowy, bezpłatny dostęp
do internetu znajduje się w Hotelowym lobby. Przestronne pokoje
w Hotelu VESTINA w większości posiadają balkon i część wypoczynkową a także kącik do pracy oraz telewizję satelitarną, wszystkie pokoje posiadają łazienkę z prysznicem. Z okien rozpościerają
się przepiękne widoki na morze i panoramę Zatoki Pomorskiej.
Powiew letniego wiatru i szum fal sprawi, iż chętniej będą Państwo
chcieli wracać do Hotelu VESTINA, zlokalizowanego tuż przy nadmorskiej promenadzie.
Das 3-Sterne-Hotel VESTINA liegt in Międzyzdroje, lediglich 50 m
vom Sandstrand entfernt, unweit des Nationalparks Wollin. Das
Hotel bietet neben Behandlungen im Bereich der Bioregeneration
auch ein neu errichtetes, modernes Schwimmbad, eine finnische
Sauna, eine Dampfsauna, ein Jacuzzi, Erlebnisduschen und Kinderplanschbecken an. Kostenloses WLAN steht in der Hotellounge
zur Verfügung. Die geräumigen Zimmer im Hotel VESTINA sind in
den meisten Fällen mit einem Balkon, einem Erholungsbereich
sowie einer Arbeitsecke und Satellitenfernsehen ausgestattet. In
allen Zimmern gibt es ein Bad mit Dusche. Aus den Fenstern eröffnen sich wunderschöne Ausblicke auf das Meer und das Panorama der Pommerschen Bucht. Dank der frischen Brise und dem beruhigenden Rauschen der Wellen kehrt man gerne in unser Hotel
an der Seepromenade zurück. Überzeugen Sie sich selbst davon.
ul. Promenada Gwiazd 30, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 328 11 21, e-mail: [email protected]
www.hotelvestina.pl
21
informator-druk.indd 21
2013-04-22 15:49:29
BAZA NOCLEGOWA / ACCOMMODATION / UNTERKUNFT
Hotel & Restauracja Trofana
Trofana Wellness & SPA to rodzinny hotel usytuowany 100 m od
plaży. Gwarantujemy niezapomnianą atmosferę i wyśmienitą
kuchnię. Centrum SPA oferuje bogatą gamę masaży oraz zabiegów pielęgnacyjnych. Do dyspozycji Gości pozostaje również basen, jacuzzi, sauna sucha, łaźnia parowa oraz grota lodowa.
Trofana Wellness & SPA is a family hotel located one hundred
meters from the beach. We promise you will enjoy unforgettable
atmosphere and mouth-watering cuisine. Our SPA Centre offers
various massage and beauty treatments. A pool, Jacuzzi, sauna,
steam and ice room are also at your disposal.
Trofana Wellness & SPA ist ein Familienhotel nur 100 m vom Strand
entfernt. Wir garantieren Ihnen eine unvergessliche Atmosphäre
und exquisite Küche. Unser Spa-Zentrum bietet zahlreiche Massagen und Pflegebehandlungen an. Zur Verfügung unserer Gäste
stehen ebenfalls ein Jacuzzi, ein Schwimmbad, ein Dampfbad,
eine Eisgrotte sowie eine finnische Sauna.
ul. Zdrojowa 9, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 32 80 482, e-mail: [email protected]
www.trofana.pl
22
informator-druk.indd 22
2013-04-22 15:49:31
Martini to nowy komfortowy obiekt SPA. Oferujemy 30 komfortowych pokoi z balkonem , łazienka i TV LCD, Recepcja 24H, Restauracja z barem oraz Lobby (Internet WiFi) winda (przystosowana dla
osób niepełnosprawnych ) oraz parking. Nowoczesne ekskluzywne SPA - Sauna fińska , Jacuzzi oraz gabinety zabiegowe i masażowe wyposażone w sprzęt wiodących światowych marek. Martini
łączy nowoczesne ekskluzywne wnętrze, doskonałe jedzenie , bogaty wachlarz zabiegów i masaży z miłą atmosferą i profesjonalną
obsługą. Niesamowity klimat tego urokliwego miejsca oraz najwyższa jakość naszych usług spełni oczekiwania nawet najbardziej
wymagających.
Martini is a new, comfortable SPA resort which offers thirty
luxurious rooms with balconies and bathrooms, flat-screen TV,
24-hour front desk, a restaurant with a bar, a lobby with WiFi, a
lift (adapted for the disabled) and a parking lot. The modern exclusive Spa with a Finnish sauna, whirlpool bath, treatment rooms
furnished with the equipment of the world leading brands. Martini successfully combines luxurious interiors, magnificent cuisine,
various treatments and massages with friendly atmosphere and
professional service. The enchanting ambience of the lovely place
and the highest standard of our service will meet the expectations
of the most demanding guests.
BAZA NOCLEGOWA / ACCOMMODATION / UNTERKUNFT
Villa & Ristorante Martini
Martini ist ein neues komfortables Spa-Objekt. Es besteht aus 30
bequemen Zimmern mit Balkon, Bad und LCD-TV. Eine 24-Stunden-Rezeption, ein Restaurant mit einer Bar, eine Lobby (WLAN),
ein Fahrstuhl (behindertenfreundlich) sowie ein Parkplatz - all das
steht zu Ihrer Verfügung. Auf Sie warten auch ein modernes, exklusives Spa mit finnischer Sauna, Whirlpool sowie Behandlungsund Massageräumen, die mit Geräten weltweit führender Marken
ausgestattet sind. Mit Erfolg verbindet Martini exklusive Ausstattung, köstliches Essen, eine breite Palette von Massagen und Behandlungen in netter Atmosphäre sowie professionelle Bedienung. Das einzigartige Ambiente dieses reizenden Ortes und die
höchste Qualität unserer Dienstleistungen erfüllen Erwartungen
anspruchsvollster Gäste.
ul. Ludowa 9, 72-500 Międzyzdroje
tel./fax : +48 91 328 28 38 lub +48 607 909 309
e-mail: [email protected], www.villa-martini.pl
23
informator-druk.indd 23
2013-04-22 15:49:33
BAZA NOCLEGOWA / ACCOMMODATION / UNTERKUNFT
Lubiewo Forest & Sea Resort
Hotel położony w pięknym lesie, 200 m od szerokiej, piaszczystej
plaży to idealne miejsce wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Oferujemy: wyśmienitą kuchnię, aromatyczne kawy i wspaniałe desery.
Dysponujemy: wypożyczalnią rowerów oraz strefą spa&wellness
(szeroki wybór masaży i zabiegów kosmetycznych). Dla Państwa
bliskość natury i atrakcje Międzyzdrojów są w zasięgu ręki.
A hotel situated in a beautiful forest, 200 meters from the wide,
sandy beach is a perfect place for family holidays. We offer magnificent cuisine, aromatic coffees and deserts. Bicycle rental, a
Spa & Wellness area with a wide range of beauty treatments and
massages are at your disposal. The proximity to nature and the attractions of Międzyzdroje are within your reach.
Das Hotel, das in einem schönen Wald liegt, nur 200 m vom breiten Sandstrand entfernt, ist ein idealer Erholungsort für Familien
mit Kindern. Wir bieten exquisite Küche, aromatische Kaffees und
köstliche Desserts an. Zu Ihrer Verfügung stehen ein Fahrradverleih sowie ein Spa&Wellness-Bereich (breites Angebot von Massagen und kosmetischen Behandlungen). Die Nähe zur Natur und
die Attraktionen von Międzyzdroje sind in Ihrer Reichweite.
ul. Gryfa Pomorskiego 81, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 88 760 76 lub +48 91 328 03 17
e-mail: [email protected], www.lubiewo.eu
24
informator-druk.indd 24
2013-04-22 15:49:36
Jest największym, przyjaznym rodzinom z dziećmi SPA w Międzyzdrojach. Obiekt znajduje się w urokliwym miejscu, jedynie 100m
od morza, otoczony jest drzewami i pasem nadmorskiej zieleni.
Pobyt w naszym Ośrodku jest idealnym rozwiązaniem dla osób,
które szukają odpoczynku i relaksu z dala od zgiełku codzienności.
Ours is the biggest, family and children friendly Spa in Międzyzdroje. It is located in an enchanting place, only 100 meters from
the sea, enclosed by trees and seaside greenbelt. A stay at our holiday house is an ideal for those who seek relaxation and leisure
away from the hustle and bustle of everyday life.
Es handelt sich um das größte familien- und kinderfreundliche
Spa-Objekt in Międzyzdroje. Es befindet sich an einer reizenden
Stelle, lediglich 100 m vom Meer entfernt, und ist von Wäldern
und einem Grünstreifen umgeben. Der Aufenthalt in unserem
Objekt ist eine ideale Lösung für diejenigen, die nach Erholung
und Entspannung weit vom Alltagstrubel entfernt suchen.
BAZA NOCLEGOWA / ACCOMMODATION / UNTERKUNFT
SPA Bagiński & Chabinka
ul. Gryfa Pomorskiego 74, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 326 72 00, e-mail: rece[email protected]
www.miedzyzdrojespa.pl
25
informator-druk.indd 25
2013-04-22 15:49:37
BAZA NOCLEGOWA / ACCOMMODATION / UNTERKUNFT
Hotel Nautilus
Oferujemy Państwu pobyt w hotelu, którego klimat nawiązuje do
starych historycznych kamienic Międzyzdrojów. Zapewniamy przyjazną kameralną atmosferę i miłą obsługę oraz możliwość skorzystania z uroków słońca i morskiego klimatu.
Our hotel has the feel of an old-time Międzyzdroje apartment building. We guarantee friendly service in a cosy and intimate setting,
together with everything the sun and a seaside climate have to offer.
Für Ihren unvergesslichen Aufenthalt bieten wir ein Hotel, das an die
alten, historischen Häuser in Międzyzdroje erinnert. Dank unserer Gastfreundlichkeit, netter Bedienung sowie der Möglichkeit, die Sonne
und das Ostseeklima zu genießen, werden Sie sich bei uns sicherlich
gut erholen.
ul. Promenada Gwiazd 8, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 328 09 99, e-mail: [email protected]
www.hotel-nautilus.pl
Hotel Marina
Hotel Marina to nowy, piękny architektonicznie, secesyjny budynek
położony w centrum Międzyzdrojów. Proponujemy gościnę w stylowej restauracji, oferującej doskonałą kuchnię polską i śródziemnomorską. Organizujemy szkolenia, konferencje, bankiety.
The Hotel Marina is a new, beautifully designed art nouveau building in
the centre of Międzyzdroje. Our stylish restaurant serves exquisite Polish and Mediterranean cuisine, so come on in and make yourself right
at home. We organize conferences, training sessions and banquets.
Für Ihren unvergesslichen Aufenthalt bieten wir ein Hotel, das an die
alten, historischen Häuser in Międzyzdroje erinnert. Dank unserer Gastfreundlichkeit, netter Bedienung sowie der Möglichkeit, die Sonne
und das Ostseeklima zu genießen, werden Sie sich bei uns sicherlich
gut erholen.
ul. Gryfa Pomorskiego 1, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 328 04 49, e-mail: [email protected]
www.marinahotel.az.pl
26
informator-druk.indd 26
2013-04-22 15:49:37
Sporting Kamienica
SPORTING Holiday Centre
The Centre is located 50 metres from the sea, right in the middle of
the Promenada Gwiazd (Promenade of the Stars) and has cosy surroundings, comfortable rooms and a stylish restaurant. We organise
parties for special occasions, banquets, weddings and conferences.
Unsere Ferienanlage liegt im zentralen Teil der Star-Promenade. Ruhige Lage, komfortable Zimmer, Restaurant. Wir organisieren Hochzeitsfeiern, Banketts, Partys und Konferenzen.
ul. Promenada Gwiazd 6, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 328 05 03, e-mail: [email protected]
www.sporting-miedzyzdroje.pl
BAZA NOCLEGOWA / ACCOMMODATION / UNTERKUNFT
Położony 50m od morza w centralnej części Promenady Gwiazd.
Kameralne otoczenie, komfortowe pokoje, stylowa restauracja.
Pobyty wakacyjne, szkolenia, wesela, bankiety. Obiekt całoroczny.
Willa Renata
Nowy pensjonat o bardzo wysokim standardzie. Luksus, elegancja
dla wymagających gości za rozsądną cenę. Położony blisko morza.
Internet, rowery, sprzęt plażowy, grill, parking gratis!
A new high-standard lodging house. Luxury and elegance for the
most demanding guests at a reasonable price. Located nearby the
sea. Wi-Fi, bicycle and beach equipment rental, barbecue and a free
parking lot.
Eine neue Pension von einem sehr hohen Standard. Luxus und Eleganz für anspruchsvolle Gäste zu einem vernünftigen Preis. Nah am
Meer gelegen. Internet, Fahrräder, Strandausrüstung, Grill und Parkplatz gratis!
ul. Bałtycka 13, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 328 24 27
e-mail: [email protected]
www.willarenata.pl
27
informator-druk.indd 27
2013-04-22 15:49:38
BAZA NOCLEGOWA / ACCOMMODATION / UNTERKUNFT
PTTK
Obiekt położony w centrum miasta. Posiada 2 obszerne tarasy,
wypożyczalnię rowerów oraz przechowalnię bagażu. Świadczymy usługi przewodnickie. Prowadzimy sprzedaż folderów i map.
Czynny cały rok.
The holiday house is located in the city center. It has two extensive
terraces, bicycle rental and luggage lockers. Tour guide services
available. We sell maps and guide booklets. Open all year round.
Dieses ganzjährige Objekt liegt im Stadtzentrum. Es besitzt 2 große
Terrassen, einen Fahrradverleih und eine Gepäckaufbewahrung. Wir
erbringen auch Dienstleistungen im Bereich Fremdenführung, verkaufen Karten und Prospekte.
ul. Kolejowa 2, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 328 04 62, e-mail: [email protected]
www.pttk-miedzyzdroje.com
Ośrodek Wczasowy Stilo
Zachodnia część miasta, 20 metrów od plaży. W pokoju TV, łazienka,
lodówka i czajnik. Na terenie: stołówka, pizzeria, plac zabaw, boisko do
siatkówki, stół do tenisa, wypożyczalnia sprzętu plażowego i rowerów.
In the western part of the city, 20 meters away from the beach. Each
room has a bathroom, a TV, a refrigerator and a kettle. On the premises
there is a canteen, a pizzeria, a playground, a volleyball court, a table
-tennis hard table, bicycle and beach equipment rental.
Westlicher Stadtteil, 20 m vom Strand. Im Zimmer ein Bad, TV, Kühlschrank und Wasserkocher. Auf dem Gelände: eine Kantine, eine
Pizzeria, ein Tennistisch, ein Spiel- und Volleyballplatz sowie ein Strandausstattungs- und Fahrradverleih.
ul. Gryfa Pomorskiego 78, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 328 06 99, e-mail: [email protected]
www.miedzyzdroje-stilo.pl
28
informator-druk.indd 28
2013-04-22 15:49:40
Zapraszamy Państwa do Villa Baltica. Oferujemy luksusowe pokoje
z łazienkami, TV i internetem, wyposażone w wyjątkowe, naturalne meble drewniane i wiklinowe. Jesteśmy przyjaźni alergikom!
We invite you to the Villa Baltica. We offer luxurious rooms with
bathrooms, TV and Wi-Fi, as well as exceptional, natural wooden
and wicker furniture. Our rooms are allergy friendly for allergy sufferers!
Wir laden Sie in die Villa Baltica ein. Wir garantieren luxuriöse Zimmer
mit Bad, TV und Internet, die mit einzigartigen, natürlichen Holz- und
Korbmöbeln ausgestattet sind. Wir sind allergikerfreundlich!
ul. Zwycięstwa 24 , 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 328 17 01, +48 600 66 88 44
e-mail: [email protected]
www.villa-baltica.pl
BAZA NOCLEGOWA / ACCOMMODATION / UNTERKUNFT
Villa Baltica
Willa Karmazyn
Willa Karmazyn oferuje noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych oraz
apartamencie. W Willi znajduje się kuchnia wraz z jadalnią, plac
zabaw oraz sala zabaw dla dzieci, jak również i bezpłatnego parkingu.
The Villa Karmazyn offers lodging in 2- or 3-bed rooms or a luxury
suite. A kitchen with a dining room, a playground and a playroom for
children, and a free parking lot are all at your disposal.
Willa Karmazyn bietet Übernachtung in 2- und 3-Bett-Zimmern und
einem Apartment an. In der Villa befinden sich eine Küche mit einem
Esszimmer, ein Spielplatz, ein Kinderzimmer sowie ein kostenloser
Parkplatz.
ul. Kolejowa 42, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 504 067 665
e-mail: [email protected]
www.willakarmazyn.pl
29
informator-druk.indd 29
2013-04-22 15:49:41
BAZA NOCLEGOWA / ACCOMMODATION / UNTERKUNFT
Dom Wczasów Dziecięcych
Nasz obiekt położony jest na obrzeżach WPN, co zapewnia spokojny
i bezpieczny odpoczynek. Posiadamy ogrodzony teren rekreacyjny.
Zapraszamy cały rok na wypoczynek dzieci i młodzież: Zielone Szkoły,
wycieczki szkolne – nauka na łonie natury w pięknej spokojnej okolicy. Zapraszamy również na ogniska, warsztaty ekologiczne i rękodzieła oraz na smaczne domowe obiady.
Our resort is on the edge of Wolin National Park which guarantees
tranquil and safe leisure. We have a fenced-off recreation area. We
welcome children and teenagers throughout the year: field trips,
school trips – education in the bosom of nature in a safe environment.
We also invite you to our bonfires, ecology and handicraft workshops
as well as delicious home-made meals.
Unser Objekt ist am Rande des Nationalparks Wollin gelegen, was
Ihnen eine ruhige und sichere Erholung gewähren wird. Zu Ihrer
Verfügung steht ein umzäuntes Erholungsgelände. Das ganze Jahr
über sind Kinder und Jugendliche herzlich willkommen: Grüne
Schulen, Schulausflüge - Unterricht im Grünen in einer schönen und
ruhigen Gegend. Wir bieten ebenfalls Lagerfeuer, Öko- und Handwerksworkshops sowie leckere Mittagessen an.
ul. Leśna 24, 72-500 Międzyzdroje
tel./fax. +48 91 32 80 194, +48 91 32 82 720
e-mail: [email protected]
www.dwd-miedzyzdroje.eu
30
informator-druk.indd 30
2013-04-22 15:49:42
ul. Mickiewicza 17, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 328 00 20, +48 603 978 114
e-mail: [email protected], www.dusia.pl
BAZA NOCLEGOWA / ACCOMMODATION / UNTERKUNFT
Willa Dusia
Willa Plażowa
ul. Promenada Gwiazd 7A , 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 602 724 755
Willa Park
ul. Książąt Pomorskich 16, 72-500 Miedzyzdroje
tel. +48 501 766 176, e-mail: [email protected]
www.willapark-miedzyzdroje.pl
31
informator-druk.indd 31
2013-04-22 15:49:43
BAZA NOCLEGOWA / ACCOMMODATION / UNTERKUNFT
Dom Wczasowy Nawigator
ul. Niepodległości 20 b, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 464 06 39, +48 605 677 355
e-mail: [email protected], www.pnawigator.pl
Pensjonat Grażyna
ul. Kopernika 7, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 328 06 10, e-mail: [email protected]
www.dwgrazyna.pl
Pokoje gościnne, ul. Polna 7, 72-500 Międzyzdroje
e-mail: [email protected], www.polna7.pl tel. +48 509 44 60 72
Wynajem pokoi ,,Zielony Domek” Ryszard Sowiak,
ul. Książąt Pomorskich 12A, 72-500 Międzyzdroje, tel. +48 91 328 12 94
Pokoje do wynajęcia (blisko morza) Alina Duszyńska, ul Myśliwska 3/2 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 328 13 01, +48 696 24 27 13, www.alina.biurokwater.pl
D W „WENUS” - Lucyna Pociask, ul. Mikołaja Kopernika 12, 72-500 Międzyzdroje
tel/fax: +48 91 32 80 072, e-mail: [email protected], wenus.wczasyinoclegi.pl
Villa „KARAT”, ul.Gryfa Pomorskiego 69, 72-500 Międzyzdroje,
tel. +48 888 687 498, e-mail: [email protected], www.villakarat.com
32
Willa i Restauracja ,,Cecylia”, ul. Bohaterów Warszawy 9, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 328 27 23, kom. +48 531 330 839 lub +48 514 677 473, www.willa-cecylia.pl
informator-druk.indd 32
2013-04-22 15:49:44
Bliska odległość od plaży (100 m), zamknięty teren z miejscami
parkingowymi oraz pokoje w najwyższym standardzie sprawią, że
wypoczynek u nas będzie czystą przyjemnością. Do Państwa dyspozycji będzie salon z wyjściem na balkon, narożnik z miejscem
do spania dla 2 osób, stół jadalny, telewizor, w pełni wyposażony
aneks kuchenny, sypialnia z dużym łożem małżeńskim.
Our proximity to the beach (100 meters), enclosed area with parking spaces and high-standard rooms will make your stay nothing
but sheer pleasure. A living room with a terrace, a corner sofa bed
accommodating two people, a dining table, a TV, a well-equipped
kitchenette and a bedroom with a king-size bed are all at your
disposal.
Dank der Nähe zum Strand (100 m), dem umzäunten Gelände mit
Parkplätzen und den Zimmern auf höchstem Standard wird Ihre
Erholung bei uns zu einem reinen Vergnügen. Zu Ihrer Verfügung
stehen ein Salon mit einem Balkon, ein Ecksofa mit Schlafmöglichkeit für 2 Personen, ein Esstisch, ein Fernseher, eine vollständig ausgestattete Kochnische und ein Schlafzimmer mit einem großen
Ehebett.
BAZA NOCLEGOWA / ACCOMMODATION / UNTERKUNFT
Apartament przy plaży
ul. Gryfa Pomorskiego 77, 72-500 Międzyzdroje, tel. +48 662 674 792
www.apartamentwmiedzyzdrojach.com
[email protected]
Willa Tusia
Willa graniczy bezpośrednio z Wolińskim Parkiem Narodowym.
Do dyspozycji gości oddajemy pokoje z balkonami, wyposażone
w łazienkę, TV, lodówkę, dostęp do internetu. Na terenie obiektu
znajduje się parking oraz miejsce do grillowania.
The villa directly borders Wolin National Park. We offer our guests
rooms with balconies and bathrooms equipped with a TV, refrigerator and internet access . We have a car park and a barbecue area
on the premises.
Die Villa grenzt direkt an den Nationalpark Wollin. Zur Verfügung
unserer Gäste stehen Zimmer mit Balkon, Bad, TV, Kühlschrank
und WiFi. Auf dem Gelände gibt es einen Parkplatz und eine Grillstelle.
ul. Zwycięstwa 62, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 328-08-96, +48 605-352-912
33
informator-druk.indd 33
2013-04-22 15:49:44
USŁUGI I GASTRONOMIA / SERVICES AND CATERING / DIENSTLEISTUNGEN UND GASTRONOMIE
Restauracja Carmen
Jesteśmy restauracją rodzinną istniejącą od 1999 roku. W naszym
menu znajdują się zarówno potrawy tradycyjnej kuchni polskiej,
jak i śródziemnomorskiej. Używamy wyłącznie naturalnych składników co gwarantuje ich świeżość i najwyższą jakość serwowanych potraw.
We are a family restaurant that has been in business since 1999.
Our menu includes both traditional Polish dishes and Mediterranean cuisine. We use only natural ingredients, which guarantees
their freshness and the highest quality of our dishes.
Unser Familienrestaurant besteht seit 1999. Das Menü bietet traditionelle polnische wie auch mediterrane Küche an. Wir kochen
nur mit natürlichen Zutaten, deshalb sind unsere Gerichte immer
frisch und von höchster Qualität.
ul. Plac Neptuna 6, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 661 52 11 40
e-mail: [email protected]
Grill-Land
Chyba wszyscy lubimy grillować. Potrawy tak przyrządzone są
smaczne, aromatyczne, a co ważne do ich przygotowania nie potrzeba tłuszczu, więc są zdrowe. Potrawy z grilla z reguły szybciej nadają
się do jedzenia, niż smażone w tradycyjny sposób. Dzięki temu tracą mniej wartości odżywczych, są bardziej kruche i smaczne. Nasze
hamburgery przygotowujemy na prawdziwym ogniu ze stuprocentowej wołowiny, szaszłyk oraz kiełbasa wykonane są według 20 letniej tradycji z najlepszej wieprzowiny. ZAPRASZAMY
Grillen macht wahrscheinlich allen Spaß. Auf diese Art zubereitete
Gerichte sind schmackhaft, aromatisch und, was besonders wichtig
ist, gesund, weil sie ohne zusätzliches Fett zubereitet werden. Grillgerichte sind in der Regel schneller fertig als auf traditionelle Art gebratene Speisen. Dadurch verlieren sie viel weniger Nährwert, sind
knuspriger und einfach lecker. Unsere Hamburger werden über dem
offenen Feuer und aus 100% Rindfleisch zubereitet. Schaschliks oder
auch Wurst entstehen nach einer 20 Jahre alten Rezeptur aus bestem
Rindfleisch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
34
informator-druk.indd 34
ul.Światowida 15, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 888 444 352, e-mail: [email protected]
www.grill-land.pl
2013-04-22 15:49:45
Bistro & Pub Nemo położony przy amfiteatrze, 50m od mola zaprasza na smaczne rybki smażone i z pieca, dania rybne, mięsne,
sałatki, makarony, desery i wiele innych dań. Wieczorami wspaniała zabawa przy muzyce na żywo. Organizujemy imprezy okolicznościowe, przyjęcia weselne itp.
The Nemo Bistro & Pub located near the amphitheater, 50 meters away from the pier, welcomes everyone to try its delicious
fried or grilled fish and meat, salads, pastas, deserts and many
other meals. Wonderful parties with live music in the evenings.
We organize special events, weddings etc.
Bistro & Pub Nemo liegt am Amphitheater, 50 m von der Mole
entfernt und bietet leckere gebratene und gebackene Fische,
Desserts und viele andere Gerichte an. Abends erwartet Sie viel
Spaß bei guter Live-Musik. Wir organisieren Gelegenheitsfeiern,
Hochzeitsfeiern etc.
ul. Bohaterów Warszawy 18A, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 601 720 643, +48 661 942 988
www.nemo-miedzyzdroje.pl
USŁUGI I GASTRONOMIA / SERVICES AND CATERING / DIENSTLEISTUNGEN UND GASTRONOMIE
Bistro & Pub Nemo
35
informator-druk.indd 35
2013-04-22 15:49:47
USŁUGI I GASTRONOMIA / SERVICES AND CATERING / DIENSTLEISTUNGEN UND GASTRONOMIE
Antik Cafe
Urocze miejsce, gdzie połączono kawiarnię i duży sklep z antykami.
W sklepie znajdziesz szeroki wybór porcelany, mebli, zegarów, obrazów, biżuterii itp. W naszym lokalu możesz nabyć wszystko, co Cię
otacza. W tym magicznym miejscu można napić się kawy czy herbaty
w starej porcelanie, oraz skosztować pysznego domowego ciasta na
starym babcinym talerzyku... Polecamy pyszne domowe ciasta, lody,
desery, aromatyczną kawę, zimne piwo, znakomite wino, napoje.
Organizujemy wieczory z muzyką na żywo.
A charming place combining a café and a large antique shop in
which you are able to find a wide variety of china, furniture, paintings,
jewelry, etc. In our store you can buy everything that surrounds you.
In this magical place you can sip a coffee or tea from antique china or
try a delicious homemade cake served on an antique plate from granny’s cupboard… We recommend delicious our homemade cakes, icecream, desserts, aromatic coffee, cold beer, excellent wine and other
beverages. We organize evening shows with live music.
Ein reizvoller Ort - ein Café und ein großes Antiquitätengeschäft
zugleich. Bei uns finden Sie eine große Auswahl von Porzellan,
Schmuck, Möbeln, Uhren, Gemälden u.a. Sie können hier alles erwerben, was Sie umgibt. An diesem magischen Ort wird Tee oder Kaffee
in alten Porzellantassen und köstlicher hausgemachter Kuchen auf
alten Tellern aus Omas Zeiten kredenzt… Wir empfehlen hausgemachten Kuchen, Eis, Nachspeisen, aromatischen Kaffee, kaltes Bier,
ausgezeichneten Wein und Getränke. Wir organisieren auch Abende
mit Live-Musik.
Pasaż „Pod Gryfem”
ul. Gryfa Pomorskiego 23, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 602 791 433
36
informator-druk.indd 36
2013-04-22 15:49:48
USŁUGI I GASTRONOMIA / SERVICES AND CATERING / DIENSTLEISTUNGEN UND GASTRONOMIE
37
2013-04-22 15:49:49
informator-druk.indd 37
38
informator-druk.indd 38
2013-04-22 15:49:51
USŁUGI I GASTRONOMIA / SERVICES AND CATERING / DIENSTLEISTUNGEN UND GASTRONOMIE
Zapraszamy codziennie
od godz. 10.00 do 20.00
Międzyzdroje
Promenada Gwiazd 4
tel. +48 531 608 053
USŁUGI I GASTRONOMIA / SERVICES AND CATERING / DIENSTLEISTUNGEN UND GASTRONOMIE
oceanarium
brak materiału!
39
informator-druk.indd 39
2013-04-22 15:49:54
USŁUGI I GASTRONOMIA / SERVICES AND CATERING / DIENSTLEISTUNGEN UND GASTRONOMIE
Park linowy
Zapraszamy od końca kwietnia do końca września do aktywnego
i radosnego wypoczynku w pięknym parku. Zapewniamy mnóstwo
wrażeń oraz relaks przy jednoczesnym zastrzyku adrenaliny i wysiłku na świeżym powietrzu. Gwarantujemy możliwość bezpiecznego
przekraczania swoich barier strachu.
We welcome you: from late April to the end of September to spend
an active and happy holiday in a beautiful park. While having fun you will practice self-control and techniques to maintain balance and
also learn responsibility. We provide plenty of thrills as well relaxation
whilst at the same time giving you a hit of adrenaline and the great
outdoors. We guarantee the possibility of crossing the barriers of fear
safely.
Wir bürgen für die sichere Überschreitung Ihrer Angstbarrieren. Wir
laden ab Ende April bis Ende September zur aktiven und fröhlichen
Erholung in einem schönen Park ein. Wir garantieren viele Eindrücke
und Relaxing mit einer gleichzeitigen Adrenalinspritze und Bewegung an der frischen Luft.
ul. Przy Wodociągach, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 790 747 200, e-mail: [email protected]
www.parklinowybluszcz.pl
www.facebook.com/pages/Park-Linowy-Bluszcz/177515099006097
Kolejka turystyczna
„Międzyzdroje Express”
Proponujemy zwiedzanie wraz z ciekawymi informacjami:
• Międzyzdrojów - przejazd ok. 30 min.,
• Wyspy Wolin - przejazd ok. 3 godz.,
• Świnoujścia - przejazd ok. 1 godz.,
• Wyspy Uznam - przejazd ok. 4 godz.
Organizujemy również przejazdy okazjonalne.
We suggest the following tours with interesting information:
• to Międzyzdroje - trip about 30 minutes,
• to Wolin Island - trip about 3 hours,
• to Świnoujście - trip about 1 hour,
• to Uznam Island - trip about 4 hours.
We organize special tours as well.
Wir bieten Ihnen folgende Ausflüge mit Moderation:
• Misdroy - ca.30 Min.,
• Swinemünde - ca. 1 St.,
• die Insel Wollin - ca. 3 St.,
• die Insel Usedom - ca. 4 St.
Wir machen auch Sonderfahrten nach Wunsch unserer Kunden.
40
informator-druk.indd 40
tel. +48 608 354 295, +48 608 354 246
e-mail: [email protected], www.cyrus-tours.pl
2013-04-22 15:49:55
• the only such exhibition in Poland, the second in Europe
• guided tours of the museum
• former 130 m long and 76 ton missile launcher sites
• pictures with a World War II gun and helmet can be taken for free
• free parking spaces
• die einzige derartige Exposition in Polen, und die zweite in Europa
• Führung durch das Museum
• Überreste der ehemaligen 130 Meter langen und 76 Tonnen
schweren Abschussrampe,
• die kostenfreie Möglichkeit, sich mit einem Gewehr und Helm
aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs zu fotografieren
• kostenloser Parkplatz
Bunkier V3
ul. Nadbrzeżna, Zalesie k/ Międzyzdrojów
tel +48 601 624 355
e-mail: [email protected]
www.bunkierv3.pl
USŁUGI I GASTRONOMIA / SERVICES AND CATERING / DIENSTLEISTUNGEN UND GASTRONOMIE
• jedyna ekspozycja w Polsce, druga w Europie,
• przewodnik po muzeum,
• stanowiska po działach 130 metrów długości, 76 ton wagi,
• bezpłatne robienie zdjęć z karabinem i hełmem z II wojny światowej,
• bezpłatny parking.
41
informator-druk.indd 41
2013-04-22 15:49:57
USŁUGI I GASTRONOMIA / SERVICES AND CATERING / DIENSTLEISTUNGEN UND GASTRONOMIE
Stadion Miejski w Międzyzdrojach
Stadion w Międzyzdrojach:
•
•
•
•
•
•
•
oświetlona płyta piłkarska o wymiarach 100x 60 m
ze sztuczną nawierzchnią,
oświetlona bieżnia syntetyczna typu Mondo Track 14 mm,
pełne wyposażenie w sprzęt lekkoatletyczny
posiadający certyfikaty IAAF i PZLA
oświetlone 3 korty tenisowe ze sztuczną nawierzchnią,
specjalistyczna siłownia sportowa,
gabinet fizykoterapii
salka konferencyjna na ok. 20 osób
Międzyzdroje Stadium:
•
illuminated 100 x 60 m soccer pitch with an artificial surface
•
illuminated 14 mm mondo track
•
complete set of IAAF- and PZLA-approved track
and field equipment
•
3 illuminated tennis courts with artificial surfaces
•
specialist sport gym
•
physiotherapy room
•
conference room for approx. 20 people
Stadion in Misdroy:
•
beleuchteter Fußballplatz 100 x 60 m mit Kunstrasen
•
beleuchtete, synthetische Laufbahn Mondo Track 14 mm
•
Leichtathletikgeräte mit IAAF-Zertifikat
•
3 beleuchtete Tennisplätze mit Kunstrasen
•
Sonder-Fitnessstudio
•
Physiotherapie
•
Konferenzraum für ca. 20 Personen
ul. Gryfa Pomorskiego 61b, 72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 328 27 78, +48 91 328 08 73
e-mail: [email protected]
www.miedzyzdroje.pl
42
informator-druk.indd 42
2013-04-22 15:49:58
informator-druk.indd 43
2013-04-22 15:49:59
maj
czerwiec
czerwiec
lipiec
sierpień
sierpień
sierpień
sierpień
sierpień
sierpień
wrzesień
wrzesień
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Perła Bałtyku” - open
„Najlepszy Dzień Dziecka na Wyspach” Program dla dzieci
Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej
Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach
Międzynarodowe Czwartki Organowe
Festiwal Siły, Sprawności i Urody – Fashion Promenade – Międzyzdroje
Bieg Śniadaniowy
Mityng Lekkoatletyczny im. W. Komara i T. Ślusarskiego
Gala Boksu Zawodowego – Międzyzdroje Seaside Boxing Show
Summer Kite Festival
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Weteranów w tenisie stołowym
Spotkania Artystyczne Seniorów
MIĘDZYNARODOWY DOM KULTURY
W MIĘDZYZDROJACH
72-500 Międzyzdroje, ul. Bohaterów Warszawy 20
tel./fax +48 91 32 82 600, +48 91 32 82 778
www.mdkmiedzyzdroje.com, e-mail: [email protected]
informator-druk.indd 44
2013-04-22 15:50:03

Podobne dokumenty