Zawarcie umowy zakupu nieruchomości gruntowej

Komentarze

Transkrypt

Zawarcie umowy zakupu nieruchomości gruntowej
Zawarcie umowy zakupu nieruchomości gruntowej
Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
Podstawa prawna ogólna: 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne
Zarząd Spółki Archicom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2016 r.
jednostka zależna Emitenta AD Management Sp. z o.o.- zawarła umowę na zakup nieruchomości
gruntowej w Krakowie za cenę 3,75 mln zł przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Nieruchomość zlokalizowana jest w
prestiżowej dzielnicy Krakowa Podgórze i pozwala na budowę ok. 50 mieszkań. Rozpoczęcie
inwestycji planowane jest w 2017 roku.
Wartość powyższej transakcji nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Zakup
nieruchomości realizuje cele emisyjne wskazane w Prospekcie emisyjnym Emitenta i jest
finansowany ze środków pozyskanych z emisji.

Podobne dokumenty