E-biznes... dla ludzi z pasją - Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Komentarze

Transkrypt

E-biznes... dla ludzi z pasją - Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
VI
2012
ISSN: 2084-3283
egzemplarz
bezpłatny
PROJEKT:
Hiszpański
staż
-3-
WYWIAD:
Inwestycja
w młodzież
PORADY:
-4-
Dylemat
absolwentów
Biała flaga i emigracja
czy twarda walka
o wejście na trudny rynek
pracy… - dylemat absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.
-12-
Oferty pracy
E-biznes... dla
ludzi z pasją
Korzystaj z unijnych pieniędzy
i rozwijaj swoją firmę
-14-
Praca za granicą
-10-
5
Dla
migrujących...
-8-
TEMAT NUMERU:
PROJEKT:
NUMER
-15-
-2- AKTUALNOŚCI
FELIETON:
PANOPTIKUM:
„Taka będzie Nysa
jakie jej młodzieży
chowanie”
W XVII wieku do Nysy na nauki
przyjeżdżała młodzież z całego
Śląska i Rzeczypospolitej. Wśród
pobierających nauki byli między innymi: Michał Korybut Wiśniowiecki
(przyszły król Polski), Jakub Sobieski (syn króla Jana III Sobieskiego) oraz rodzina rządzącej Polską
dynastii Wazów. Z tego też powodu
Nysa wkrótce otrzymała miano
Śląskich Aten (dopiero nieco później nazwana została także Śląskim
Rzymem). To wtedy rozpoczęto
prace związane z uruchomieniem
w Nysie uniwersytetu.
Było San Francisco jest klepisko
Kto z nas nie pamięta ciągników tatra, które ciągnęły na lawetach elementy wieżowców wiezione z fabryki domów. Do
tego kamazy, ziły i steyery obsługujące budowę osiedli: Południa, Podzamcza i Rodziewiczówny. Wszystkie ciężarówki
stacjonowały w bazie Transbudu, która mieściła się w Nysie przy ulicy Mickiewicza. Dziś, od ponad 10 lat, baza jest
opuszczona i zaczyna przypominać opuszczone miasta widma, gdzie przyroda upomina się o swoje. W Internecie można odszukać wizualizacje galerii handlowej umiejscowionej na bazie, jednak na chwilę obecną teren nie ma
poważnego inwestora, który podjąłby się inwestycji. Z miejskich plotek dochodzą słuchy, że na byłą bazę Transbudu ma
się w przyszłości przenieść „Galeria Grodkowska” z ulicy Racławickiej…
Tyle historia…
Jak jest teraz z edukacją w powiecie nyskim?
Zamykane lub w najlepszym razie łączone szkoły,
protesty uczniów i nauczycieli, ogólny rozgardiasz i nieprzewidywalność. Jedynym wyznacznikiem jakości wychowania i nauczania jest tajemniczy i złowrogi niż demograficzny, który niczym mityczny stwór sieje postrach
i panikę. Zapewne niedługo okaże się, że najwłaściwszy
jest system, w którym w ogóle nie ma szkół, a nauczyciele dojeżdżają do pojedynczych uczniów wprost do ich domostw. W końcu dla kilku uczniów nikt rozsądny nie będzie utrzymywał całej szkoły…Niestety taki trend przetacza się przez cała Polskę. Corocznie zamykanych jest kilkaset szkół w naszym kraju. I nic nie wskazuje na to, aby
sytuacja ta mogła ulec zmianie.
Od pasji do pracy
Jak może być?
Kilka lat temu powstała w powiecie nyskim strategia
rozwoju oświaty. Strategia, nad którą zgodnie pracowali
ludzie z ugrupowań rządzących i opozycji. Powstał świetny materiał, na którym wzorują się inne samorządy z całej niemal Polski.
Instytucją, która jako jedna z niewielu dźwiga na
barkach gospodarkę Nysy jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, która dzięki świetnemu zarządzaniu przez
uczelniane władze i rozsądnemu wsparciu władz samorządowych skutecznie opiera się problemom z rekrutacją
nowych studentów.
Pójdźmy więc dalej. Z naszej słabości uczyńmy oręż i
siłę. Zamiast zamykać szkoły i rujnować lokalne społeczności wykorzystajmy fakt, że cała Polska je zamyka – my
je zatem otwierajmy. Wykorzystajmy potencjał tkwiący
w setkach młodych nyskich nauczycieli tułających się na
umowach śmieciowych w marketach. Ściągnijmy do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych profesorów z Wrocławia i Krakowa. Zaprośmy polskich nauczycieli z Ukrainy,
Kazachstanu, Białorusi czy Litwy – dajmy im mieszkania i zapewnijmy pracę w naszych szkołach. Wprowadźmy systemy stypendialne dla najzdolniejszych uczniów.
Spełnijmy też marzenia nysan sprzed 400 lat – walczmy
o rangę uniwersytetu dla naszego PWSZ. Jakością i różnorodnością nauczania ściągajmy i edukujmy elity Rzeczypospolitej… Nie musimy być polskimi Atenami, wystarczy,
że staniemy się polskim Cambridge, którego potencjał społeczny jest przecież porównywalny do Nysy. Utopia? Nigdy
się tego nie dowiemy jeśli nie spróbujemy….
red.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne,
które w ramach osobistych pasji, hobby odkryły w sobie talent w takich dziedzinach jak
obróbka drewna, metalu, ceramiki, tkanin lub też potrafią
ładnie malować, rysować, haftować, rzeźbić itp.
Projekt pod nazwą „od
pasji do pracy” oferuje możliwość bezpłatnego skorzystania z takich form pomocy jak:
- szkolenia połączone z
praktyką (pogłębiające wiedzę i rozwijające już posiadane umiejętności i talenty),
- staże zawodowe (w trakcie
stażu urząd pracy wypłaca stypendium),
- dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
- wejście do inkubatora rękodzieła artystycznego,
- wejście do spółdzielni socjalnej.
Ponadto twórczość wszystkich osób, które zostaną objęte
projektem będzie promowana
między innymi poprzez zaprezentowanie na wystawie w nyskim muzeum oraz za pośred-
Miesięcznik:
Biuletyn Informacyjny
Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
Redakcja:
Zespół pracowników PUP Nysa
Kolportaż: Własny
Zasięg: Powiat Nyski
red.
PROJEKT:
Urząd pracy chce promować talenty i pasje osób bezrobotnych. Dzięki
temu utalentowani bezrobotni będą mogli skorzystać z szansy na
połączenie swoich zdolności z zarabianiem pieniędzy.
Wydawca:
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
ul. Słowiańska 19
48-300 Nysa
tel. 77 448 99 11
fax 77 448 99 17
[email protected]
www.pup.nysa.pl
ści zdjęcia) – koperta z dopiskiem: „od pasji do pracy”. Po
zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie zorganizowane spotkanie, na którym omówione zostaną dalsze
wspólne działania.
red.
Realizuj swoją
pasję w takich
dziedzinach jak
obróbka drewna,
metalu, ceramiki,
tkanin, malowania, rysowania,
haftowania
i rzeźbienia itp.
> KONTAKT::
Teresa
Rymarz
Kierownik Wydziału
Rynku Pracy
Projekt obejmuje
ginące zawody,
np. snycerstwo
nictwem strony internetowej
urzędu pracy i starostwa powiatowego.
Jak wziąć udział
w projekcie?
Aby wziąć udział w projekcie wystarczy przesłać na
adres urzędu pracy dokumentację z próbek własnej twórczości (wystarczą dobrej jako-
Projekt, skład, druk:
VEKTOR Studio
ul. Prudnicka 3
48-304 Nysa
tel. 77 433 07 65
[email protected]
www.vektor.com.pl
II piętro, pok. 23
77 448 99 24
[email protected]
www.pup.nysa.pl
Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
AKTUALNOŚCI
TEMAT NUMERU:
-3-
PROJEKT:
Rozkręć e-biznes
Ważne
są marzenia
Masz pomysł na serwis internetowy lub aplikację mobilną i chcesz
stworzyć własny e-biznes? Brakuje Ci doświadczenia i nie wiesz
od czego zacząć?
Rozmowa z Małgorzatą Leśniewską - dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie
Nie masz zespołu albo
brakuje Ci w nim osoby
technicznej lub takiej, która zajęłaby się marketingiem
lub promocją? Masz wolne weekendy i nie boisz się
ciężkiej pracy? Chcesz uczyć
się od najlepszych?
Jeśli programujesz, interesujesz się marketingiem
lub zarządzaniem projektami, zgłoś się na Startup
School - szkoły e-biznesu,
dzięki której stworzysz podstawy własnego biznesu i
poznasz wielu ludzi, którzy
podzielą się z Tobą swoim
doświadczeniem.
Najbliższa edycja zaczyna się 3 sierpnia i potrwa do
końca września. Spotkania
odbywają się w każdy weekend w Warszawie. Organizatorzy zapewniają:
- pomoc w skompletowaniu zespołu,
- opiekę projektową
praktyków z wieloletnim doświadczeniem,
- nocleg, wyżywienie i
zwrot kosztów podróży,
- finansowanie pomysłu
lub pomoc w pozyskaniu finansowania.
Po 8 weekendach w Warszawie oraz 8 tygodniach
ciężkiej pracy, Twoje plany
mogą się zrealizować.
red.
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.startupschool.pl/rekrutacja/
PROJEKT:
Małgorzata Leśniewska - mgr inż. matematyki (Politechnika Wrocławska), studia podyplomowe: informatyka,
zarządzanie. Od prawie 30 lat nauczyciel matematyki i informatyki. Ponad 20 lat związana z Zespołem Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie, aktualnie: dyrektor Zespołu.
Jakie są obecnie
oczekiwania młodych
ludzi?
Ostrożne.
Realistyczne.
Uważnie patrzą, czy stąpają po
twardym gruncie. Widać to nie
tylko wtedy, gdy rozmawiamy
o ich planach życiowych w perspektywie 10 – 15 lat, ale i planach najbliższych – wyboru kierunku studiów czy miejsca pracy. Raczej mierzą „zamiar według sił” niż „siły po zamiarach”.
Młodzi ludzie biorą pod uwagę
przewidywane wyniki egzaminów, możliwości finansowe rodziny, trudności osobnego życia. Oczywiście, jest pewna (niemała!) grupa młodzieży o jasno
określonych planach życiowych
i ściśle sprecyzowanej ścieżce
rozwoju. Wiedzą, co chcą robić
w życiu i mają pomysły na to, jak
swoje marzenia zrealizować.
Jakie kwalifi kacje i
umiejętności powinien dziś posiadać
młody człowiek, aby
być w miarę spokojnym o swój byt?
Będę banalna, ale uważam, że kanon wiedzy ogólnej
plus dobra znajomość wybranych dziedzin – to podstawa.
Rozumienie wyuczonych faktów, związków przyczynowo –
skutkowych, postrzeganie zjawisk holistycznie, umiejętność
łączenia wiedzy z różnych dziedzin, analizy i syntezy, myślenia
abstrakcyjnego, jasnego formułowania myśli…
Wiedza i umiejętności
„szkolne” to jednak za mało.
Szanse na rynku pracy zwięk-
szają umiejętności, które nazwałabym społecznymi, przede
wszystkim – umiejętność pracy w zespole oraz kreatywność.
Ważne jest też poczucie własnej wartości. Obserwując losy
uczniów, a później absolwentów
zauważam, że lepiej radzą sobie ci, którzy już w szkole średniej pracowali nad projektami,
mieli okazje realizować swoje
pomysły. Nie jest przy tym najważniejsza skala projektu, istotne, by wspólnie zrobić coś interesującego. Po drodze są problemy, różnice zdań, ktoś zawalił terminy, inny – zmienił koncepcję, ale ostatecznie – jest rezultat. Te doświadczenia później procentują.
Jaką zatem drogę powinien wybrać młody
człowiek?
Nie ma oczywistych rozwiązań. Ważne jest, aby znał
swoje mocne strony, ośmielił
się marzyć i nie zrażał trudnościami.
Czym różni się praca
nauczyciela teraz od
tej sprzed 10 -15 lat?
Rozumiem, że nie jest to
pytanie o całą tę otoczkę biurokratyczną, którą obrosła
praca pedagoga. Zmieniła się
technologia, a zatem narzędzia pracy. Umiejętność jej
stosowania jest ważna choćby po to, by nie być „cyfrowym imigrantem”. Oczekiwania wobec nauczycieli są
bardzo wysokie. Mamy przygotować młodzież do życia w
świecie, kształtu którego nikt
Wiedza i umiejętności „szkolne” to jednak za
mało. Szanse
na rynku pracy
zwiększają umiejętności, które
nazwałabym
społecznymi,
przede wszystkim – umiejętność pracy w
zespole oraz kreatywność. Ważne
jest też poczucie
własnej wartości.
Obserwując losy
uczniów, a później absolwentów
zauważam, że
lepiej radzą sobie
ci, którzy już w
szkole średniej
pracowali nad
projektami, mieli
okazje realizować
swoje pomysły.
dziś nie jest w stanie przewidzieć. Autorytet nie jest dany
instytucjonalnie, nie przynależy do zawodu. Na pewno
nie zmieniło się jedno- niezmiennie ważna pozostała
osobowość nauczyciela. Cieszę się, że tacy nauczyciele są
w naszym gronie – zarażają
młodzież swoją pasją, wspierają, gdy pojawiają się problemy, motywują do pracy.
W XVII wieku, z uwagi na ogromny potencjał i jakość nauki
Nysa nazywana była
„śląskimi Atenami”.
Na naukę do nas przyjeżdżali najzacniejsi
ludzie z całej Polski.
Może szansą na rozwój Nysy jest (wbrew
krajowym tendencjom) inwestowanie
w edukację i przyciąganie do nas młodzieży z całej Polski?
Nysa – „śląskimi Atenami”? To ciekawa koncepcja,
na pewno byłaby szansą dla
naszego miasta. Atrakcyjne
kierunki kształcenia to nie
wszystko. Oferta edukacyjna
musi być powiązana z praktyką. Myślę, że należy szukać różnych rozwiązań: inkubatory przedsiębiorczości,
praktyka na stanowisku pracy, praca wakacyjna, wirtualne przedsiębiorstwa. Wymaga to współpracy różnych
podmiotów, a ponadto mechanizmów wsparcia.
red.
Hiszpański staż
W maju rozstrzygnięto konkurs
na realizację staży międzynarodowych w ramach programu
Leonardo da Vinci.
Wśród zwycięzców konkursu znalazł się Powiatowy
Urząd Pracy w Nysie. PUP w
Nysie jako jedyny z urzędów
pracy na Opolszczyźnie będzie realizował w tym roku
międzynarodowe staże.
Projekt „Hotel na Plus”,
którego autorem jest PUP w
Nysie adresowany jest do osób
pragnących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie sektora turystycznego. Kelnerzy,
kucharze, barmani, recepcjoniści mogą wyjechać za pośrednictwem PUP na 4-tygodniowe staże do hiszpańskiej
Granady. W hotelach z wysokim standardem obsługi gości, będą poszerzali swoje horyzonty zawodowe.
„Hotel na Plus” adresowany jest do osób bezrobotnych, biernych zawodowo lub
zatrudnionych w sektorze turystycznym na terenie powia-
tu nyskiego. Uczestnicząc w
projekcie stażysta ma zagwarantowane kieszonkowe, przejazd, ubezpieczenie oraz wyżywienie i zakwaterowanie.
Dodatkowo w ramach przygotowania kulturowego stażyści skorzystają z wycieczki krajoznawczej. Rekrutacja chętnych rozpoczyna się w lipcu,
jednak osoby chętne już dziś
mogą zgłaszać swoje zainteresowanie.
red.
T:
> KONTAKT:
Dorota
Hutyra
Specjalista ds. programów
II piętro, pok. 22
77 448 99 28
[email protected]
-4- AKTUALNOŚCI
WYWIAD:
Inwestycja w młodzież
- Jesteśmy dumni, że możemy pomóc młodym ludziom - mówi Ryszard Maczuga współwłaściciel firmy Ka-Ma sp. j.
Czym zajmuje się Pana
firma i kiedy powstała?
Przedsiębiorstwo powstało
w maju 1992 roku. Zajmujemy
się dystrybucją artykułów spożywczych zakupionych bezpośrednio z zakładów produkcyjnych a następnie dostarczamy je do sklepów detalicznych
na terenie województwa opolskiego oraz województwa dolnośląskiego. Cały czas poszerzamy swoje rynki zbytu, dzięki czemu możemy poszczycić
się przybywającą nam rzeszą
zadowolonych klientów.
Ilu pracowników
zatrudnia firma i ilu
z tych pracowników
zostało zatrudnionych bezpośrednio po
szkole?
Zatrudniamy 18 osób na
podstawie umów o pracę oraz
współpracujemy z wieloma
osobami prowadzącymi swoją
działalność gospodarczą. Najczęściej są to młodzi ludzie,
którzy u nas rozpoczynali swoją pierwszą pracę, poznawali trudności i nabywali pierwsze doświadczenia zawodowe.
Od kilku lat prowadzimy bieżącą współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową oraz Zespołem Szkół Ekonomicznych w Nysie w ramach
podpisanych umów na realizację praktyk zawodowych. Często zdarza się tak, że po zakończeniu edukacji studenci lub uczniowie, którzy odbywali u nas praktyki zawodowe chcą podjąć pierwszą pracę. Idąc naprzeciw ich oczekiwaniom, staramy się tak organizować pracę, by nie ograniczać im możliwości dalszej nauki w nabywaniu nowych kwalifikacji, uprawnień, kompetencji, umiejętności podczas szkoleń, kursów. Zdarza się, że ambitni młodzi ludzie podejmują
dalszą edukację na studiach zaocznych lub podyplomowych.
Jesteśmy dumni z tego, że możemy pomóc młodym ludziom
w stawianiu ich pierwszych
kroków zawodowych i czerpaniu satysfakcji z pracy, tym
bardziej, że często są to młode osoby pełne zaangażowania, determinacji, posiadające ogromny potencjał, który
sprawdza się i przynosi pozytywne efekty bezpośrednio w
pracy zawodowej.
Czy warto inwestować czas i pieniądze
w przeszkolenie osób
młodych do wykonywania pracy?
Tak, oczywiście. Inwestycja w młodzież jest bardzo potrzebna. Podnoszenie kwalifikacji i szkolenia zwiększają wydajność młodego pracownika,
co ma ogromny wpływ na roz-
wój i sukces firmy. Czas i pieniądze, które są na to przeznaczone zawsze się zwracają. Zmienia się również polska
szkoła, która ku mojemu zadowoleniu zaczyna uczyć samodzielności i przedsiębiorczości,
a nie jak dotychczas wyłącznie
naśladownictwa. Celem edukacji jest teraz lepsze dostosowanie kwalifikacji do potrzeb
rynku pracy, a także uwzględnienie jego potrzeb na etapie
kształcenia. Coraz częściej wykładowcy i nauczyciele przygotowują młodzież do dorosłego
życia, a przede wszystkim do
brania odpowiedzialności za
efekty swojej postawy i zaangażowania w pracy.
Jakim pracownikiem
jest osoba młoda?
Do każdej osoby należy podejść indywidualnie. Nie
można osób młodych, bez doświadczenia zawodowego traktować jako nieprzydatnych
dla rynku pracy. Nasza firma
nie wymaga od młodych ludzi
doświadczenia zawodowego.
Uważam, że jeżeli młody człowiek posiada wiedzę teoretyczną i osobiste zaangażowanie, to doświadczenie zawodowe, nabędzie bardzo szybko w
czasie codziennej pracy. Przedsiębiorca powinien stworzyć
tylko takie warunki, aby młody pracownik mógł jak najszybciej zapoznać się i wykonywać swoją pracę samodzielnie.
Wymaganym elementem jest
również umiejętność pracy zespołowej. Wyłącznie odpowiednie przygotowanie młodego pracownika, codzienna praca, motywacja mają wpływ na
szybkość nabywania doświadczenia zawodowego.
Okres adaptacji dla młodych pracowników jest różny.
Są osoby, które bardzo szybko chłoną wiedzę i robią postępy, by po kilku miesiącach móc
konkurować z doświadczonymi współpracownikami. Są też
pracownicy, dla których okres
adaptacji i zdobycie wymaganych kwalifikacji trwa nieporównywalnie dłużej. Ci młodzi
ludzie potrzebują więcej czasu na przyswojenie i opanowanie procedur oraz umiejętności niezbędnych na danym stanowisku pracy. Bywają także
osoby, u których młodość góruje nad pożądanym rozsądkiem.
Taki pracownik najczęściej , nie
jest zainteresowany utrzymaniem pracy na dłużej, nie wspominając już o zaangażowaniu
w nabyciu doświadczenia zawodowego. Proces adaptacyjny tych młodych osób trwa najdłużej, a jego szanse na zawodowy sukces są znikome. Ponadto,
taki człowiek trudniej odnajduje się na rynku pracy.
Wszystko zależy od podejścia osoby młodej do pracy, a
- Polska młodzież ma bardzo duży potencjał intelektualny – to trzeba wykorzystać. Nie możemy tego zmarnować
- mówi Ryszard Maczuga współwłaściciel firmy Ka-Ma sp. j..
Nie można osób
młodych, bez
doświadczenia
zawodowego
zakwalifikować
jako nieprzydatnych dla rynku
pracy. Uważam,
że jeżeli młody
człowiek posiada wiedzę
teoretyczną i
chęci do pracy, to
doświadczenie
zawodowe jest
na drugim planie,
które (...)zdobędzie przy wykonywaniu pracy.
także stanowiska pracy. Młody człowiek zazwyczaj, po raz
pierwszy w pracy zawodowej,
spotyka się z surową rzeczywistością, dyscypliną pracy, obowiązkiem pracy zespołowej i
za to wszystko musi wziąć pełna odpowiedzialność.
Czy istnieją zagrożenia
związane z zatrudnieniem absolwentów?
Dla nas absolwent nie jest
żadnym zagrożeniem. Jesteśmy
przygotowani, że tej młodzieży trzeba służyć pomocą. Jeżeli tylko jest potrzeba zatrudnienia i czas niezbędny na przeszkolenie - zawsze wybieramy
absolwenta. W ostatnich latach
mamy do czynienia z dużą migracją zarobkową osób młodych. Czy warto i ewentualnie
w jaki sposób przekonać ich do
pozostania w kraju? Większość
młodzieży dąży do wyjazdu za
granicę. Mieszkamy na terenie, gdzie takich migracji jest
stosunkowo dużo. Sam przeżyłem taką sytuację. Pewnego
dnia przyszło do mnie trzech
młodych pracowników mówiąc, że mają już wykupione bilety lotnicze i następnego dnia
wylatują do Irlandii. Oczywiście wcześniej poczyniłem spore inwestycje, miesiącami szkoląc i przygotowując ich do nowych obowiązków, a okazało się, że w ciągu jednego dnia
straciłem trzech doświadczonych pracowników, ponosząc
jednocześnie ogromne koszty ich decyzji. Zaznaczyć trzeba, iż są to sytuacje sporadyczne, jednak nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć, powstrzymać. Sam nie wiem, jak bym
postąpił, gdybym dzisiaj miał
20 lat. Pieniądz jest pokusą ludzi młodych, ludzi na dorobku, stąd coraz częstsze wyjazdy
za granicę w celu szybkiego zarobku i realizacji marzeń. Mimo
wszystko, trochę się w ostatnich
czasach zmieniło, obserwuję
trend na pracę dorywczą. Młode osoby proszą o urlop bezpłatny i jadą dorobić do pensji. Wyjeżdżają na kilka tygodni
lub miesięcy by ponownie wrócić do zakładu pracy. Czy jest to
trend globalny - trudno mi powiedzieć, opieram się na własnych doświadczeniach.
Z całą pewnością
osoby młode nie mają
łatwego startu na
rynku pracy. Co z perspektywy pracodawcy
doradziłby Pan absolwentom poszukującym
zatrudnienia, na co
powinni zwrócić uwagę, jak się zaprezentować, by mimo braku
doświadczenia mieli
szanse na podjęcie
pracy?
Zachęcam młodzież do
otwierania działalności gospodarczej. Gdy rozmawiam
z młodzieżą i słyszę głosy narzekania staram się ich zachęcić, by brali sprawy we własne
ręce. Wystarczy odrobina wyobraźni, determinacji – jest
jeszcze tyle do zrobienia. Rynek pracy zmienił się na rynek
usług, dzisiaj świat z pracy fizycznej przeszedł na intelekt
tzn. elektronikę, obsługę komputerów, systemów. Z tego co
wiem powiatowe urzędy pracy dysponują środkami finansowymi na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Polska
młodzież ma bardzo duży potencjał intelektualny – musimy
to wykorzystać. Nie zmarnujmy tej szansy.
red.
www.pup.nysa.pl
Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
DLA PRACODAWCÓW:
PROGRAMY
-5-
PORADY:
Szanowni
Państwo
Od wielu lat zarządzamy największą
bazą kompetencji w regionie. Zatrudniamy specjalistów z różnych
dziedzin: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds.
rozwoju, specjalistów ds. programów wspierających pracodawców
na rynku pracy.
Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie selekcji oraz przygotowania do pracy osób aktywnych zawodowo. Opieramy swoje działania
na wieloletnim doświadczeniu wynikającym ze
współpracy z wieloma wiodącymi firmami w Polsce. W codziennej pracy wykorzystujemy nowoczesne narzędzia i systemy informatyczne, m.in. dedykowany specjalnie dla urzędów pracy program
służący do szybkiej i dokładnej selekcji kandydatów. Organizujemy spotkania rekrutacyjne i szkoleniowe w przystosowanych do tego celu salach.
We współpracy z naszymi partnerami dokładamy wszelkich starań, by mieć stały kontakt i
reagować na bieżąco na ich potrzeby kadrowe.
W trosce o jakość naszych usług, stale rozwijamy nasze kompetencje, obserwujemy otoczenie i
reagujemy na zmieniające się uwarunkowania
rynku pracy.
Pragniemy stać się również Państwa partnerem w zakresie polityki kadrowej.
Wspólnie z Państwem opracujemy model kompetencyjny dla każdego stanowiska. Zapewnimy pełną obsługę procesu rekrutacyjnego.
We własnym zakresie przeprowadzimy szczegółową analizę dokumentów aplikacyjnych potencjalnych kandydatów, uwzględniając Państwa wymagania dotyczące: wykształcenia, doświadczenia
zawodowego, oczekiwań wobec kandydata. Tylko
wybrani kandydaci, spełniający wszystkie oczekiwania, będą Państwu przedstawieni.
Na każdym etapie naszych działań gwarantujemy bezpieczeństwo, profesjonalizm oraz wysoką jakość świadczonych usług.
Jesteśmy jednostką publiczną i za świadczone usługi nie pobieramy opłaty, podczas gdy
średnia wartość usługi świadczonej przez komercyjne agencje zatrudnienia to koszt od 3 do
5 tys. zł/osobę.
Warto w tym miejscu podkreślić, że nasza
oferta dodatkowo wzbogacona jest o programy
runku pracy wspierające zatrudnienie tj.: zwrot
części kosztów dojazdów do pracy lub zakwaterowania, szkolenie pod gwarancję zatrudnienia i inne.
Jeżeli wyrażają Państwo chęć współpracy,
bądź chcieliby Państwo zapoznać się szczegółowo
ze specyfiką naszych działań, prosimy o kontakt
w celu umówienia spotkania z naszym ekspertem
ds. rynku pracy w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie.
Zapraszamy do współpracy!
Kontakt:
e-mail: [email protected]
tel.: 77 448 99 33
Warsztat prowadzony będzie przez psycholożkę społeczną, posiadającą szerokie doświadczenie
w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów społecznych.
Jak tworzyć
dobre projekty?
Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na bezpłatne warsztaty
z planowania i realizacji projektów społecznych i partnerstw.
Celem warsztatów jest
podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania i realizacji
projektów oraz umiejętności
przygotowywania wniosków
o dotacje oraz prowadzenia
współpracy w ramach partnerstw.
Kto może wziąć
udział w warsztatach?
Warsztaty
przeznaczone są dla przedstawicieli początkujących organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych i innych osób działających na
rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców.
Do udziału w warsztatach
zapraszamy tylko i wyłącznie dwu-osobowe zespoły
z tej samej organizacji lub
grupy nieformalnej.
Kto poprowadzi
warsztat?
Warsztat
prowadzony
będzie przez psycholożkę
społeczną, posiadającą szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu środków i realizacji
projektów społecznych.
Czego można będzie
się nauczyć?
Naszym celem jest podzielenie się z uczestnikami praktyczną wiedzą
pomocną przy planowaniu i realizacji projektów.
Zdobądź praktyczną wiedzę
pomocną przy
planowaniu i
realizacji projektów.
Program warsztatów zawiera
podstawowe
informacje niezbędne organizacji społecznej
do skutecznego
poszukiwania
środków i efektywnego
działania.
Program warsztatów zawiera podstawowe informacje
niezbędne
każdej
początkującej organizacji społecznej do rozpoczęcia skutecznego poszukiwania środków i efektywnego działania.
Przedstawimy wszystkie elementy procesu „od pomysłu do
projektu”:
- czym jest projekt, program, wniosek o dotację/grant?
- definiowanie problemu
i grupy odbiorców naszych
działań,
- określanie celów, sposobu zarządzania, zadań do
wykonania i spodziewanych
efektów projektu,
- analiza ekonomiczno-społeczna przedsięwzięcia
(określenie zasobów, partnerzy lokalni - jak zdobywać
sojuszników, źródła finansowania działalności),
- dobór optymalnych
metod działania,
- tworzenie harmonogramu prac i jego kontrola,
podział ról,
- tworzenie budżetu
projektu,
- narzędzia bieżącej i
końcowej oceny działań i
efektów projektu.
Ponadto w programie:
Czym kierują się organizacje przyznające fundusze?
Jakie są podstawowe
oczekiwania sponsorów/donatorów i jak je spełnić?
Gdzie i jak szukać potencjalnych partnerów?
Jaką formę partnerstwa
wybrać?
Jak prowadzić spotkania
w partnerstwach?
Jak definiować i rozwiązywać problemy przez i w
partnerstwach?
Gdzie i w jakich terminach będą odbywać się warsztaty?
Warsztaty odbywać się
będą w Łowiczu w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
Data warsztatu: 06-09
września 2012 r.
Termin zamknięcia naboru: 31 lipca 2012 r.
W pierwszym dniu
warsztatu, zajęcia rozpoczynają się około godz. 13.00, a
ostatniego dnia kończą ok.
godz. 13.00.
Fundacja Wspomagania
Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak:
noclegi, posiłki i materiały
dydaktyczne. Fundacja nie
pokrywa kosztów podróży.
Jak wziąć udział w
warsztatach?
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztatach, prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przysłanie go e-mailem na adres
[email protected] ww.org.pl
Zapraszamy!
Kontakt:
Monika
Słotwińska-Łychota
Fundacja
Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, lok. 1;
01-022 Warszawa
[email protected],
(+22) 636 25-70 do 75
-6- EDUKACJA
WYWIAD:
Nie bój się
utraty
pracy
Rozmowa z Henrykiem Mamalą - dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego, które ma na celu
uporządkowanie i zapewnienie wysokiej jakości
kształcenia zawodowego zarówno w formach
szkolnych jak i pozaszkolnych.
Henryk Mamala związany jest z kształceniem zawodowym od 21 lat. Od 12 lat pracuje w
Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie. Od 1 września 2012 roku zostanie dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie łączącego Zespół Szkół
Mechanicznych i Centrum Kształcenia Praktycznego.
Od 1 września w
miejsce połączonego
Centrum Kształcenia Praktycznego i
Zespołu Szkół Mechanicznych powstaje
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego. Czym się
będzie zajmowała
nowa placówka?
Powołanie CKZiU ma
na celu uporządkowanie i
zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego
zarówno w formach szkolnych jak i pozaszkolnych.
Zadaniem takiego centrum
będzie miedzy innymi prowadzenie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych oraz realizacja kwalifikacyjnych kursów
zawodowych, podejmowanie działań z zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej a także
współpraca z pracodawcami
i organizacjami pracodawców w celu uzupełnienia i
podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Człowiek w swoim życiu powinien
kilkukrotnie zmienić
zawód aby dostosowywać się do wymogów rynku pracy.
Jak obecnie wygląda
w powiecie nyskim
problem kształcenia
ustawicznego dorosłych? Chcemy się
przekwalifi kowywać?
Wszystko zależy na jakim poziomie osoba dorosła zakończyła edukację. Największy problem z uzupełnieniem wykształcenia i podniesieniem kwalifikacji zawodowych mają osoby, które zakończyły edukację na
poziomie szkoły zasadniczej
oraz gimnazjum. Praktycznie zamarły technika uzu-
pełniające i zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych
zarówno w systemie zaocznym jak i dziennym. Istnieją
one tylko na papierze. Szkoły przedstawiają swoją ofertę
w tym zakresie, jednak z powodu bardzo niskiego naboru nigdy nie udaję się utworzyć pełnego oddziału. Ponadto od 1 września 2012
roku tego typu szkoły ulegną likwidacji. Tym osobom
pozostają tylko kursy kwalifikacyjne przyuczające do
pracy na danym stanowisku. Prawdopodobną przyczyną braku zainteresowania tą formą kształcenia jest
zbyt długi okres kształcenia.
W troszkę lepszej sytuacji
są osoby kończące liceum
lub technikum, ale które nie
zdały matury gdyż mają one
do dyspozycji szkołę policealną, w której okres kształcenia trwa od 1 do 2,5 roku.
Po jej ukończeniu uzyskują nowy zawód. Jednak oferta kształcenia szkół policealnych w naszym regionie jest
bardzo uboga, a podaż kwalifikacji zawodowych całkowicie rozmija się z popytem
na rynku pracy.
Osoby, które ukończyły
gimnazjum lub szkołę średnią będą mogły od 1 września br. korzystać z kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uzupełnić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
Czy chcemy się przekwalifi kowywać?
Wszystko zależy od sytuacji w jakiej się znajdujemy w danej chwili. Osoby które mają pracę są często zbyt zajęte i nie pozostaje czasu na nic innego. Najczęściej o przekwalifikowaniu myślimy w momencie
zagrożenia utraty pracy, lub
gdy nie jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego zaję-
Największy
problem z uzupełnieniem
wykształcenia i
podniesieniem
kwalifikacji zawodowych mają
osoby, które
zakończyły edukację na poziomie szkoły
zasadniczej
oraz gimnazjum.
Praktycznie zamarły technika
uzupełniające i
zasadnicze szkoły zawodowe dla
dorosłych zarówno w systemie
zaocznym jak i
dziennym. Istnieją one tylko na
papierze.
Jedynymi kryteriami naboru na kursy
kwalifikacyjne jest
ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej i ukończone 18 lat oraz chęć
podniesienia własnych kwalifikacji
zawodowych.
Rekrutacja trwa
do końca sierpnia.
Zapraszamy!
cia. Wtedy wybieramy kwalifikacje zawodowe, które
cieszą się popytem na rynku
pracy np. spawacz TIG, operator obrabiarek CNC i takie kierunki Centrum między innymi oferuje.
Co nowe Centrum
może zaproponować
mieszkańcom powiatu?
Przede wszystkim dwie
formy kształcenia: szkolną i
pozaszkolną.
W formie szkolnej oferujemy kształcenie w następujących zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, ślusarz,
stolarz, operator obrabiarek
skrawających (dawny tokarz
- frezer), technik elektryk,
technik mechanik, technik
pojazdów samochodowych,
technik mechatronik, technik technologii drewna.
Natomiast w formie pozaszkolnej dla osób dorosłych oprócz kursów umiejętności zawodowych oferujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe które kończą
się egzaminem państwowym. Od 1 września wchodzi nowa podstawa programowa w kształceniu zawodowym. W każdym zawodzie wyodrębniono od jednej do trzech kwalifikacji zawodowych. Dla przykładu w
zawodzie elektryk wyodrębniono dwie kwalifikacje:
- montaż i konserwacja
instalacji elektrycznych,
- montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.
Obie kwalifikacje w trakcie nauki szkolnej (3 letniej)
kolejno potwierdzane są egzaminem zewnętrznym państwowym. W przypadku pojawienia się na rynku pracy zapotrzebowania na montera instalacji elektrycznych możliwe
będzie zorganizowanie kształ-
cenia dla osób dorosłych na
kursie kwalifikacyjnym, którego okres kształcenia jest krótszy - bo trwa niecały rok - gdyż
uczy się tam tylko treści zawodowe, a kształcenia może odbywać się popołudniami nie
rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Mam nadzieję, że ta forma kształcenia zyska akceptację osób dorosłych, które planują zmianę swoich kwalifikacji zawodowych.
Poza tym Centrum może
zaoferować bardzo dobrze
wyposażono bazę dydaktyczną w zawodach mechanicznych, elektrycznych, mechatronicznych, stolarskich co
jest bardzo istotne w dobrym
przygotowaniu do wykonywania zawodu, a wcześniej do
zdania egzaminu na tytuł zawodowy. Obecnie kończy się
rozbudowa o nowe skrzydło,
w którym znajdzie się profesjonalny warsztat (pracownia)
naprawy pojazdów samochodowych, pracownie stolarskie,
krawieckie, mechatroniczne,
pracownie pomiarów warsztatowych, do których zapraszamy absolwentów gimnazjum. Warto tutaj nadmienić,
że kwalifikacyjne kursy zawodowe są inną formą spełnienia
obowiązku szkolnego.
Inną formą działalności
Centrum, którą mogą być zainteresowani nasi pracodawcy
jest organizacja dokształcania
teoretycznego pracowników
młodocianych.
Jestem pracującą osobą dorosłą i po godzinach pracy chciałbym
nauczyć się fachu
kowala artystycznego.
Czy Centrum mi pomoże i ile będę musiał za
taki kurs zapłacić?
W przypadku zawodu kowala - ale nie artysty - wyodrębniono jedną kwalifikację
zawodową o nazwie „Wyko-
nywanie i naprawa wyrobów
kowalskich” gdzie minimalna liczba godzin kształcenia
zawodowego wynosi 1.100, z
czego 60 % przeznaczone jest
na zajęcia praktyczne. Taki
kurs jesteśmy w stanie zorganizować w ciągu jednego roku.
Absolwent takiego kursu powinien być przygotowany do
wykonywania następujących
zadań zawodowych:
- wykonywanie i naprawianie wyrobów kowalskich
metodą kucia swobodnego,
- wykonywanie wyrobów
kowalskich metodą kucia maszynowego.
Metodą kucia swobodnego możemy wykonywać
ozdobne bramy, kraty, ogrodzenia i przy odrobinie talentu i wyobraźni możemy stać
się i artystą w tym fachu.
Jak widać, kurs kwalifikacyjny jest o wiele krótszą i bardziej efektywną formą. Dzieje
się tak dlatego, że nie powiela
się materiału z przedmiotów
ogólnych ( matematyki, polskiego, itp.).
Jedynymi kryteriami naboru na kursy kwalifikacyjne jest ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej
i ukończone 18 lat oraz chęć
podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych. Rekrutacja na poszczególne kursy na
dany rok pokrywa się z rekrutacją do szkół średnich i musi
się zakończyć do końca sierpnia. Dla uczestników kursów
są one oczywiście bezpłatne.
red.
Kontakt:
Henryk Mamala
Centrum Kształcenia
Praktycznego
ul. Orkana 6;
48-300 Nysa
[email protected],
(+77) 433 40 38
www.pup.nysa.pl
Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
KONKURS:
-7-
PORADY:
Zmień świat
Goi Peace Foundation i UNESCO
zapraszają młodych ludzi z całego świata do wzięcia udziału w
międzynarodowym konkursie na
esej. Celem konkursu jest zainspirowanie społeczeństw do szukania sposobów na zmianę świata
„w umysłach” młodych ludzi.
Tematyka konkursu
„Nasza przyszłość zależy od
naszego działania”. Przyszłość
zaczyna się od wizji przyszłości, jaką mamy tu i teraz. Jak wyglądałaby przyszłość stworzona
przez Ciebie – dla Ciebie i całego świata? Podziel się swoimi
marzeniami i pomysłami, niech
mają szansę się urzeczywistnić.
Eseje mogą nadsyłać młodzi ludzie w wieku do 25 lat, w
następujących kategoriach wiekowych: dzieci (do 14 lat), młodzież (15-25 lat). Prace powinny liczyć nie więcej niż 800 słów,
być napisane w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim
lub francuskim, wydrukowane
lub napisane na maszynie. Każdy esej powinien mieć stronę tytułową zawierającą następujące
informacje: kategoria (dzieci lub
młodzież), tytuł, imię i nazwisko
autora, jego obecny adres, telefon, e-mail, narodowość, wiek
(według stanu na 30 czerwca
2012 r.), płeć, nazwa szkoły i klasa, liczba słów.
Nauczyciele i osoby pracujące z młodzieżą mogą nadsyłać eseje napisane przez swoich uczniów. W takim wypad-
EURODESK
ku należy załączyć listę autorów wraz z kontaktem do nauczyciela/opiekuna młodzieży.
Zgłoszenia można nadsyłać pocztą lub on-line poprzez
witrynę http://www.goipeace-essaycontest.org/ Prace powinny być oryginalne i nigdzie
niepublikowane a każda z nich
może mieć jedynie jednego autora. Prawa autorskie nadesłanych esejów przechodzą na
sponsora.
Nagrody:
- I nagroda: certyfikat i nagroda pieniężna w wysokości
100 000 jenów (ok. 1300 dolarów) - zdobywca I nagrody zostanie zaproszony do Tokio na
ceremonię wręczenia nagród,
w listopadzie 2012 r. Koszty
podróży pokrywa sponsor.
- II nagroda (x2): certyfikat i nagroda pieniężna w wysokości 50 000 jenów (ok. 650
dolarów).
- III nagroda (x5): certyfikat i prezent.
- Wyróżnienie (x25): certyfikat i prezent.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2012 roku.
red.
Więcej informacji:
http://www.goipeace-essaycontest.org/
Praktyki ENISA
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), z siedzibą
na greckiej Krecie, oferuje staże na okres do pięciu miesięcy. Program
stażowy pozwala praktykantom zdobyć doświadczenie zawodowe w
dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji.
Cele przyświecające stażom to zapoznanie stażystów z celami i działaniami agencji ENISA, umożliwienie stażystom zdobycia praktycznego doświadczenia i wiedzy o codziennej pracy departamentów i
jednostek ENISA oraz pozwolenie stażystom na praktyczne zastosowanie wiedzy
zdobytej podczas studiów
lub wcześniejszej pracy.
Program staży w ENISA adresowany jest głównie do młodych absolwentów szkół wyższych. Nie wyłącza on jednak tych kandydatów, którzy – w ramach
kształcenia ustawicznego –
dopiero niedawno uzyskali dyplom uniwersytecki i są
na początku swojej nowej
kariery zawodowej. Praktykanci wybierani są spomiędzy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i
krajów kandydujących.
Kandydaci muszą mieć
ukończony pierwszy cykl
studiów (najlepiej informatyka, matematyka, fizyka),
poparty odpowiednim dyplomem przed upływem terminu zgłoszeń. W przypadku, gdy kandydat kontynuuje studia, do aplikacji dołączyć należy odpowiednie
zaświadczenie wystawione
W zamian za
odbywanie
stażu uczestnicy otrzymają
miesięczny grant
w wysokości 700
EURO, przy czym
uczestnik musi
sam ubezpieczyć
się w zakresie
ubezpieczenia
zdrowotnego i od
następstw
nieszczęśliwych
wypadków.
przez uczelnię. Wymagana
jest dobra znajomość języka angielskiego oraz co najmniej jeszcze jednego oficjalnego języka Wspólnoty.
W zamian za odbywanie
stażu uczestnicy otrzymują miesięczny grant w wysokości 700 EUR, przy czym
uczestnik musi sam ubez-
Praktyki w ENISA są w wielu przypadkach przepustką do
pracy w strukturach Komisji Europejskiej
bądź w międzynarodowych korporacjach
pieczyć się w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i od
nieszczęśliwych wypadków.
Ponadto stażyści otrzymają
zwrot kosztów podróży na
początku i na końcu stażu.
Osoby
zainteresowane muszą przekazać swoją aplikację poprzez formularz elektroniczny dostępny
na stronie agencji - http://
www.enisa.europa.eu/recruitment/application-pro-
cedure.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2012 roku o 13:00 (czas
grecki, GMT+2). Pierwsza
rekrutacja kandydatów odbędzie się nie wcześniej niż
miesiąc po opublikowaniu
ogłoszenia o naborze (sierpień 2012). Dalsze rekrutacje będą przeprowadzane w
miarę potrzeb.
red.
Więcej informacji:
http://www.enisa.europa.eu/
PROJEKT:
Innowacja jest kobietą
Czwarta, polska edycja konkursu Darboven Idee Grant
Konkurs Darboven Idee
Grant, wspierający biznesowe
innowacyjne idee przedsiębiorczych kobiet trwa, wpływają wnioski, a wszystkie Panie, które chciałyby uczynić
pierwsze kroki na drodze do
ekonomicznej samodzielności zachęcamy do wzięcia w
nim udziału.
Urzeczywistnieniem hasła naszego konkursu: „Ponieważ innowacja jest kobietą!”
niech będzie historia powstania wynalazku, który zrewolucjonizował kulturę picia
kawy w Europie, a mianowicie
papierowego filtra do kawy.
Oddzielenie kawowych fusów
od pysznego, mocnego napoju
było problemem spędzającym
sen z powiek wielu wynalazców, ale udało się go rozwiązać dopiero kobiecie, w 1908
roku. Melitta Bentz, 38-letnia
wówczas gospodyni domowa
i matka, eksperymentowała
przy pomocy bibuły z zeszytu swojego syna, którą włożyła do miedzianego garnka,
przedziurawiwszy uprzednio
jego dno za pomocą igły. Wy-
Więcej informacji:
www.darbovenideegrant.pl
nalazek zyskał grono zwolenników w kręgach przyjaciół i
znajomych, pani Bentz zdecydowała się więc wprowadzić
go na rynek. 20 czerwca 1908
roku uzyskała patent chroniący filtr, a w grudniu tego samego roku zarejestrowała firmę o kapitale początkowym
wynoszącym 73 pfennigi.
Rodzinna firma, mająca
początkowo swoją siedzibę w
czteropokojowym mieszkaniu, rozwijała się bardzo szybko, a dzisiaj jest międzynarodową grupą zatrudniającą
3.300 pracowników, prowadzoną przez wnuków pomysłodawczyni filtra do kawy.
Wnioski mogą składać
wszystkie panie, które mają
innowacyjny pomysł na własny biznes albo już wprowadziły go w życie, a ich firma
nie działa na rynku dłużej, niż
3 lata. Nazwisko laureatki zostanie podane do wiadomości
podczas uroczystej gali w
dniu 9 listopada 2012. Nagrodą jest 100.000 złotych!
red.
20 czerwca 1908 Melitta Bentz uzyskała patent chroniący filtr do kawy, a w grudniu zarejestrowała firmę
o kapitale początkowym wynoszącym 73 pfennigi
-8- PRACA ZA GRANICĄ
PORADY:
Dla migrujących za pracą
Co roku z terenu naszego powiatu migruje za pracą blisko 1.000 osób. Większość z nich wyjeżdża za pracą za
granice naszego kraju. Często wyjazdy kończą się problemami. Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych rad
dotyczących zorganizowania udanego wyjazdu.
Jak przygotować się
do wyjazdu do pracy,
aby być bezpiecznym
i uniknąć zagrożeń?
W każdym państwie
obowiązują krajowe przepisy regulujące kwestie dostępu do rynku pracy. Aby podjąć tam pracę trzeba spełnić konkretne wymagania
dotyczące legalizacji pobytu i pracy. Nielegalne wykonywanie pracy traktowane
jest jak łamanie prawa, grozi konsekwencjami prawnymi takimi jak zatrzymanie, deportacja, itp. Polacy mogą podjąć legalną pracę we wszystkich państwach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – tworzą go kraje Unii Europejskiej oraz Liechtenstein, Islandia, Norwegia, a także w
Szwajcarii, bez wcześniejszego ubiegania się o zgodę na pracę wydawaną przez
stosowne urzędy. Podejmując legalną pracę mają takie
same prawa i obowiązki jak
pracownicy miejscowi, a jakakolwiek dyskryminacja ze
względu na obywatelstwo
jest zakazana. W niektórych
państwach wymagane może
być zgłoszenie pobytu na terytorium danego państwa
lub rejestracja pobytu przez
okres przekraczający 3 miesiące.
Polacy wybierający kraj
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą pamiętać o tym, że w
każdym z tych krajów mogą
obowiązywać inne przepisy w zakresie podejmowania
legalnej pracy przez cudzoziemców.
Informacje na temat wiz,
zezwoleń na pracę oraz innych niezbędnych przy wyjeździe dokumentów, można uzyskać m.in. na stronie
internetowej
Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, a także
w konsulacie kraju, do którego planowany jest wyjazd.
Przed wyjazdem:
Wybierając kraj, do którego zamierzasz wyjechać w
celach zarobkowych, upewnij się, że wiesz jak legalnie podjąć w nim pracę.
Sprawdź czy musisz posiadać wizę i jakiego rodzaju
wiza będzie upoważniała cię
do podjęcia pracy, sprawdź
czy musisz mieć pozwolenie
na pracę i jak takie pozwolenie uzyskać, dowiedz się jakie inne dokumenty musisz
ze sobą zabrać by przedstawić je odpowiednim służbom.
Wybierając
kraj, do którego zamierzasz
wyjechać w
celach zarobkowych upewnij
się, że wiesz jak
legalnie podjąć
w nim pracę.
Sprawdź czy
musisz posiadać wizę i jakiego rodzaju wiza
będzie upoważniała cię do
podjęcia pracy,
sprawdź czy
musisz mieć
pozwolenie na
pracę i jak takie pozwolenie
uzyskać, dowiedz się jakie
inne dokumenty musisz ze
sobą zabrać by
przedstawić je
odpowiednim
służbom.
Upewnij się też,
że znasz obowiązujący język
urzędowy lub
inny używany w
tym kraju, który pozwoli ci w
miarę swobodne się porozumiewać.
Informacje na ten temat
znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl.
Zapoznaj się też z przygotowanym przez polskie
MSZ opracowaniem „Polak
za granicą” na stronie: poradnik.poland.gov.pl.
Zapoznaj się też z naj-
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało broszurę “Gdy planujesz wyjazd z kraju w celach zarobkowych”.
Można ją pobrać ze strony internetowej www.psz.praca.gov.pl
ważniejszymi informacjami na temat sytuacji gospodarczo-ekonomicznej, w
tym sytuacji na rynku pracy. Upewnij się też, że znasz
obowiązujący język urzędowy lub inny używany w tym
kraju, który pozwoli ci w
miarę swobodne się porozumiewać.
Informacje na ten temat znajdziesz na stronie
internetowej: Europejskich
Służb Zatrudnienia EURES
– http://ec.europa.eu/eures, polska strona EURES –
http://www.eures.praca.gov.
pl. Poradnika „Polak za granicą” – http://www.poradnik.poland.gov.pl.
Poszukiwanie pracy
Przed wyjazdem za granicę powinieneś wiedzieć
jak najwięcej o pracy, którą tam będziesz wykonywać,
pozwoli ci to zmniejszyć
stres związany z samym wyjazdem.
Nie ryzykuj wyjazdu w
nieznane i najlepiej poszukaj
pracy jeszcze przed opuszczeniem Polski. Możesz to
zrobić samodzielnie lub z
pomocą powołanych do
tego instytucji: publicznych
służb zatrudnienia lub agencji zatrudnienia.
Poszukując pracy samodzielnie pamiętaj o kilku zasadach:
- unikaj ofert pracy po-
chodzących z niesprawdzonego źródła,
- unikaj ofert pracy proponowanych przez dopiero
co poznane osoby,
- unikaj ofert pracy, w
których do kontaktu podany jest jedynie adres mailowy lub numer telefonu.
Taka przezorność może
uchronić cię od niebezpieczeństwa stania się ofiarą
handlu ludźmi – współczesnym niewolnikiem, wykorzystywanym fizycznie i psychicznie do pracy przymusowej czy prostytucji.
Korzystaj z usług
publicznych służb
zatrudnienia
W krajach EOG lub
Szwajcarii możesz korzystać
z ofert pracy zamieszczanych na stronie internetowej
sieci EURES. Pamiętaj, że jeżeli oferta została opublikowana w ramach sieci EURES
możesz dokonać sprawdzenia pracodawcy zagranicznego lub zagranicznej agencji zatrudnienia, działającej w kraju, do którego się
wybierasz, kontaktując się
z doradcą EURES w Polsce:
http://www.eures.praca.gov.
pl/index.php?option=com_
doradcy&akcja=lista lub z
kraju pochodzenia oferty:
http://ec.europa.eu/eures/
main.jsp?catId=3&acro=eures&lang=pl.
Poszukiwanie
pracy z pomocą
agencji zatrudnienia
Korzystając z usług agencji zatrudnienia sprawdź czy
działa ona legalnie. Możesz to sprawdzić za pośrednictwem Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia
(KRAZ).
Na stronie internetowej
KRAZ dowiesz się, czy wybrana agencja ma prawo do
prowadzenia pośrednictwa
pracy za granicą oraz kiedy marszałek województwa
wydał jej stosowny, uprawniający do tego certyfikat:
www.kraz.gov.pl.
Agencja
zatrudnienia
kierująca do pracy za granicą jest zobowiązana zawrzeć
z tobą umowę pisemną, która powinna zawierać:
- nazwę pracodawcy zagranicznego;
- okres zatrudnienia,
warunki pracy i wynagrodzenia;
- warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków;
- obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do
pracy oraz agencji zatrudnienia;
- zakres odpowiedzialności jaka spoczywa na
agencji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
agencję zatrudnienia lub w
przypadku niewywiązania
się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy,
a także tryb dochodzenia
związanych z tym roszczeń;
- kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą,
tj.: dojazdu do pracodawcy i
powrotu do kraju, wydania
wizy, badań lekarskich, tłumaczenia dokumentów;
- informację o trybie i
warunkach
dopuszczania
cudzoziemców do rynku
pracy w państwie wykonywania pracy.
Agencja zatrudnienia nie
ma prawa pobierać opłat za
pośrednictwo pracy od osób
poszukujących zatrudnienia.
Przygotowując się do
rozmowy o pracę, dokonaj rzetelnej analizy swoich
kwalifikacji i umiejętności,
w tym językowych, aby mieć
pewność, że są one wystarczające na stanowisku, które
cię interesuje.
red.
TAKT:
> KONTAKT:
Doris
Gawełł
Pośrednik pracy
I stopnia
II piętro, pok. 24
77 448 99 33
[email protected]
www.pup.nysa.pl
Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
LUDZIE
-9-
Z REGIONU:
Młodzi artyści z naszego powiatu nie będą
musieli wyjedżać do Wrocławia i Opola
by rozwijać swoje pasje
Dla młodych
artystów
W Nysie powstaną dwie nowe placówki oświatowe dla uzdolnionej
plastycznie młodzieży
> KONTAKT:
AKT:
Maciejj
Krzysik
ik
s. programów
Specjalista ds.
II piętro, pok. 22
77 448 99 28
[email protected]
USŁUGI:
Jak założyć własny biznes?
Aby założyć swoją firmę, nie trzeba już biegać 3 tygodnie po różnych
urzędach. Można to zrobić praktycznie nie wychodząc z domu
Założenie własnej działalności gospodarczej (od strony technicznej) zaczynamy od
wejścia na stronę internetową:
www.firma.gov.pl, gdzie będziemy mieli możliwość wypełnienia wniosku o wpis do
CEiDG. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej (w skrócie CEiDG) jest spisem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, działającymi na terenie Polski. Spis jest prowadzony od 1 lipca 2011 roku w systemie teleinformatycznym, po
zmianie ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej.
Istnieją trzy możliwości
zarejestrowania firmy:
1) dla osób ceniących wygodę i rozwiązania informa-
tyczne, polecam wypełnienie i
wysłanie wniosku przez Internet. Możemy tego dokonać po
rejestracji konta i zalogowaniu
jako użytkownik, potwierdzając tożsamość podpisem elektronicznym.
Następnie wysyłamy wypełniony wniosek podpisany
elektronicznie przez Internet.
Wpis jest dokonywany w momencie przyjęcia wniosku, co
skutkuje tym, że od razu możemy prowadzić działalność
gospodarczą.
2) dla osób nie posiadających podpisu elektronicznego, ale ceniących rozwiązania
informatyczne istnieje możliwość wypełnienia wniosku
przez Internet jako osoba anonimowa. Po jego wypełnie-
niu i wysłaniu drogą internetową – nasz wniosek otrzyma
kod weryfikacyjny, dzięki któremu odszukamy prowadzony
anonimowo formularz naszego wniosku.
Należy formularz wydrukować lub zapisać numer
kodu weryfikacyjnego. Do 7
dni udajemy się do najbliższego urzędu gminy, gdzie pracownik tego urzędu, po okazaniu kodu weryfikacyjnego dopełni resztę formalności. Należy odręcznie wniosek podpisać.
3) istnieje również sposób w pełni tradycyjny, czyli pobieramy wniosek CEiDG-1 w urzędzie gminy,
wypełniamy go odręcznie i
składamy u właściwego pra-
cownika tego urzędu.
Rejestracja w CEiDG jest
wolna od opłat. Wniosek ten
stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS (REGON) oraz naczelnika Urzędu
Skarbowego (NIP). Przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą w dniu
złożenia wniosku o wpis.
W terminie jednak do 7
dni należy zgłosić się do oddziału ZUS w celu wyboru formy ubezpieczenia (złożyć ZUS
ZUA/ZZA).
W każdym urzędzie
gminy znajduje się wydział
lub zostało wyodrębnione
samodzielne stanowisko do
spraw związanych z wpisem do CEiDG.
red.
Szkoła Sztuk Pięknych,
która zakłada sześcioletnią
naukę /3 lata gimnazjum i
3 lata liceum/ oraz Liceum
Plastyczne, w którym nauka
trwać będzie cztery lata.
Edukacja w liceum zakończona będzie uzyskaniem dyplomu plastyka i
maturą. Takich artystycznych szkół jest w Polsce około 30. Szkoły w Nysie powstaną na bazie nyskiego Ogniska Artystycznego.
Odżyła w Nysie dawna idea
– opowiada dyrektor Ogniska Artystycznego Mirosław
Żurawski – kiedy to, twórca
Ogniska Plastycznego Józef
Kamiński miał plany utworzenia w Nysie Instytutu
Sztuki. Baza jaka istnieje w
Nysie, osobowości takie jak:
Monika Kamińska, Edward
Syty, Ewelina Kwiatkowska-Molenda, Tomasz Chmielewski, Teresa Szkwyra, Ryszard Szymończuk i wielu
innych wybitnych artystów
oraz pedagogów, pozwala nam dziś na powołanie
do życia szkół dla wrażliwej
i utalentowanej młodzieży.
Dyrektor Ogniska Artystycznego zdradza, że planowane jest zatrudnienie wybitnych specjalistów i pedagogów z dużym doświadczeniem. Młodzież będzie mogła kształcić się m.in. w zakresie ceramiki, artystycznej
grafiki komputerowej, technikach malarskich, konserwatorskich, reklamowych.
Zaletą nowych propozycji oświatowych jest to, że
dają one młodzieży konkretny zawód. Po ich ukończeniu będą już specjalistami, to umożliwi im pracę w określonej specjalizacji
lub oczywiście kontynuację
nauki na studiach, do czego szczególnie zachęca dy-
Dzięki utworzeniu przez
powiat nyski
dwóch nowych
placówek: Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum
Plastycznego
powstanie 20
nowych miejsc
pracy.
rektor Mirosław Żurawski.
Powstanie nowych szkół to
też nowe miejsca pracy dla
kadry pedagogicznej i obsługi placówki. Zatrudnienie znajdzie około dwudziestu osób.
Obecnie przygotowywane są miejsca noclegowe dla
młodzieży dojeżdżającej z
odległych miejsc. Jednym z
nich jest bursa przy Zespole
Szkół Kształcenia Ustawicznego w Nysie.
Do 11 czerwca br. będzie
trwał nabór dla kandydatów
do Liceum Plastycznego, a
28 maja br. zakończono już
rekrutację do Szkoły Sztuk
Pięknych.
red.
> KONTAKT:
KT:
Edyta
ska
Bednarska
rz
-Kolbiarz
Rzecznik prasowy
Starostwa Powiatowego
w Nysie
Starostwo Powiatowe
77 408 50 50
[email protected]
-10- PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
PROJEKT:
E-biznes – szansa
dla ludzi z pasją!
Zainteresowanie nauką języków obcych, szczególnie angielskim, wciąż rośnie. Żyjemy w czasach, w których trudno jest
znaleźć dobrą pracę bez znajomości języka obcego. Wielu naszych rodaków, którzy pracowali lub pracują za granicą
przekonało się, że jego znajomość jest podstawą komunikacji.
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA
2007-2013 (PO IG 2007-2013)
DZIAŁANIE 8.1 „Wspieranie
działalności gospodarczej w
dziedzinie gospodarki
elektronicznej”.
Celem działania jest stymulowanie rozwoju
rynku usług świadczonych w formie elektronicznej. Wsparcie uzyskają projekty polegające na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu co najmniej jednej e-usługi, przy
czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do
jej świadczenia np. oprogramowanie.
Cel oraz typy projektów:
Pod pojęciem e-usługi rozumiane są usługi świadczone w sposób całkowicie automatyczny poprzez technologię informatyczną. W procesie
świadczenia e-usługi nie bierze udziału człowiek.
Tomasz Szymkiewicz – pomysłodawca i menager projektu
pt. „Stworzenie automatycznej internetowej platformy do nauki języków obcych”
O każdej porze
i w każdym miejscu
Działające na naszym
rynku szkoły proponują coraz to nowsze metody nauczania. Niestety, nie każdy
może sobie pozwolić na tradycyjny kurs językowy. Odpowiedzią na taki stan rzeczy jest samodzielna nauka
języka. Często jednak z powodu braku motywacji lub
odpowiedniego podejścia
wiele osób szybko rezygnuje. I tutaj z pomocą przychodzi Internet, dzięki któremu
nauka jest znacznie tańsza,
a w lekcjach uczestniczyć
można o każdej porze i w
każdym miejscu, w którym
posiadamy dostęp do sieci –
mówi Tomasz Szymkiewicz.
Realizować
swoje marzenia
- Od stycznia 2000 roku
prowadzę szkołę języków
obcych Expert. Podczas kilkunastu lat pracy doszedłem do wniosku, że stworzenie automatycznej internetowej platformy do nauki
języków obcych byłoby idealnym uzupełnieniem ofer-
ty mojej szkoły, świetnym
pomysłem, dzięki pieniądzom pochodzącym z Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” mogę zrealizować swoje marzenie.
Od dłuższego czasu szukałem partnera, który posiadałby odpowiedni potencjał
informatyczny do realizacji
tego typu przedsięwzięcia,
zdecydowałem się na współpracę z firmą iLANG.PL –
dodaje.
600 tys. zł dotacji
Tomasz
Szymkiewicz
jest menagerem projektu
na realizację, którego nyska
firma iLANG.PL parę dni
temu otrzymała prawie 600
tys. zł dotacji, co stanowi
80% wartości całego przedsięwzięcia. Zaprojektowana dzięki dotacji unijnej e-usługa ma zostać w całości wdrożona w ciągu 2 lat,
ale Pan Tomasz liczy, że domeny i-lang.pl oraz i-lang.es
zaczną działać już w przyszłym roku.
Budżet Działania 8.1 Programu
Innowacyjna
Gospodarka wynosi ponad 385
mln euro. Do tej
pory skorzystało
z dotacji prawie
trzydzieści opolskich firm. Niestety, nie było
żadnej z terenu
naszego powiatu, chociaż każdego roku mury
PWSZ w Nysie
opuszczają dziesiątki absolwentów informatyki
Bez udziału lektora
Platforma skierowana jest
nie tylko do polskich użytkowników, ale również ze względu na
podobny charakter odbiorców
także na rynek hiszpański. Dzięki temu, że Internet jest globalną
siecią będą mogli z niej korzystać
nasi rodacy przebywający również za granicą. Platforma będzie
w pełni automatyczna, nauka języka będzie odbywała się bez
udziału lektora dzięki kilku innowacyjnym funkcjom, których nie
posiada żadna z dostępnych na
rynku domen do nauki języków
obcych. Użytkownicy aplikacji
będą mogli korzystać m.in. z inteligentnego syntezatora mowy, automatycznej korekty prac pisemnych, systemu photo/picture describing oraz wielu innych.
red.
AKT:
> KONTAKT:
Piotr
yn
Chomyn
Podmioty uprawnione do ubiegania się
o wsparcie:
O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikro lub
mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata
licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo
Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Poziom i wysokość wsparcia:
Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Przydatne
adresy: lub małego przedsiębiorcy będącego osoW
przypadku mikroprzedsiębiorcy
Regionalna
Instytucja
bą fizyczną,
który w roku
złożeniaFinansująca
wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więRozwoju
Śląska
cej niżFundacja
27 lat, wielkość
wsparcia
może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących
się do objęcia
wsparciem.Lokalnych
Kryterium wieku
przedsiębiorcy powinno
i Wspierania
Inicjatyw
w Opolu
być spełnione
przez każdego
wspólnika
spółkitel.:
cywilnej.
Wartość
ul. Słowackiego
10, 45-364
Opole,
77 454
25 97,wydatków
77 423 28
kwalifi80,
kujących
się do objęcia
nie może być niższa niż 20 tysięcy
fax: 77 454
56 10,wsparciem
e-mail: [email protected],
www.
złotych
i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.
fundacja.opole.pl
Terminy
naborów:
Centrum
Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Wnioski
o dofi
nansowanie
w ramachGospodarki
Działania 8.2 składamy do RegioOpolskie
Centrum
Rozwoju
nalnych
Finansujących
z Polską
Roz- 77
ul. Instytucji
Spychalskiego
1 a, współpracujących
45-716 Opole, tel.:
77 Agencją
40 33 616,
woju Przedsiębiorczości.
40 33 648, fax: 77 40 33 609, e-mail:[email protected],
W 2012 roku przewidziane są jeszcze 2 rundy naboru wniosków:
www.ocrg.opolskie.pl
II.runda - 23.07-17.08.2012 r.
III.runda - 19.11-14.12.2012
r.
Informatorium
Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości
Dodatkowe informacje:
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do
www.poig.gov.pl
16:00 pod numerami
poig.parp.gov.pl
telefonów: 022 432 89 91 do 93 oraz 0
801 33 22 02, e-mail:[email protected], www.parp.gov.pl
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
ul. Słowiańska nr 19, 48-300 Nysa,
tel.: 77 44 82 586, fax 77 44 82 586,
e-mail:[email protected], www.pup.nysa.pl
Inspektor
Lokalny Punktt
Informacyjny
III piętro, pok. 37
77 448 25 86
[email protected]
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa
www.pup.nysa.pl
Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
WARTO WIEDZIEĆ
PROJEKT:
Czy jesteś
przedsiębiorcą?
Test składa się z pytań i stwierdzeń. Przy pytaniach i stwierdzeniach z którymi
się zgadzasz napisz T (dla TAK) i N (dla NIE) Postaraj się odpowiadać spontanicznie i zaznaczaj te odpowiedzi, które przychodzą Ci jako pierwsze na myśl po
przeczytaniu pytania. Nie zastanawiaj się długo - tu nie ma dobrych lub złych
odpowiedzi.
1. Ważniejsze jest życie w spokoju od ciągłego poszukiwania i podążania do nowych celów.
2. Odpowiadałaby mi sytuacja, gdybym był(a) sam(a) dla siebie szefem.
3. Jestem osobą, która szybko się irytuje.
4. Zawsze traktuję osobę będącą moim przełożonym lub mającą nade mną władzę z ostrożnością i respektem.
5. Gdy rozmawiam z osobami z władz lub moimi przełożonymi, czuję się rozluźniony(a) i pewny(a).
6. Często martwię się drobnymi sprawami.
7. Wolę pracować z osobą trudną i dobrze znającą się na zagadnieniu, niż zgodną, ale niezbyt kompetentną.
8. Czy masz tendencję do bycia pesymistą i zbyt ostrożną osobą w sytuacjach trudnych?
9. Czy dobrze się czujesz w towarzystwie, gdzie wszyscy sobie żartują i robią nawzajem kawały?
10. Czy miał(a)byś coś przeciwko, aby wyjechać do mało atrakcyjnej części kraju, gdyby to była forma promocji, awansu?
11. Czy potrafisz wykonywać pracę monotonną i powtarzającą się bez uczucia znudzenia?
12. Czy mógł(a)byś osiągnąć więcej, gdyby bardziej doceniano Twoje wysiłki?
13. Czy denerwuje Cię marnotrawstwo (włączone niepotrzebnie światło, wyrzucona żywność)?
14. Czy potrafisz czuć się zupełnie zrelaksowana(y) wyjeżdżając na wakacje?
15. Za dużo jest praw i zasad w dzisiejszych czasach.
16. Starałem(łam) się pracować ciężko, aby być wśród najlepszych w Twojej dziedzinie.
17. Denerwuję się kiedy mój zegarek idzie niewłaściwie.
18. Toleruję całkowicie odmienne od moich poglądy i szanuję opinie innych osób.
19. Ograniczam swoje życie towarzyskie lub rekreację, aby pracować bardziej efektywnie.
20. Masz opory przed traktowaniem nazbyt uprzejmie osób, które kiedyś mogą się przydać w mojej karierze.
21. Jest ważne, aby osiągać większy sukces, niż osoby płci przeciwnej.
22. Jestem zła(y), gdy ludzie są niepunktualni.
23. Ważniejsze jest dla mnie bycie sobą, niż poprawianie - ulepszanie siebie.
24. Lubię się wprawiać alkoholem w dobry humor.
25. Czuję się źle i niespokojnie, gdy czuję, że marnuję mój czas.
26. Lubię gry hazardowe (toto-lotek, zakłady piłkarskie, ruletkę, losy)
27. Lubię wprowadzać zmiany i ulepszenia w organizacji i sposobie działania.
28. Z trudem zapominam o pracy, gdy kończą się godziny pracy.
29. Czy brak wydajności denerwuje Cię?
30. Czy denerwuje Cię, gdy przełożony mówi Ci co masz robić?
31. Czy lubisz sobie żartować z innych?
32. Czy cierpisz na bezsenność?
33. Czy denerwuje Cię, kiedy Twój zwierzchnik mówi Ci, jak lepiej wykonywać Twoją pracę?
34. Potrafię wybaczyć koleżance, koledze ich brak wiedzy lub umiejętności tak długo, jak długo są dla mnie mili.
35. Ktoś kto wstępuje w związek małżeński głównie z powodów finansowych lub wpływów jest głupi.
36. Po wykonaniu dobrej pracy często mam uczucie, że mogłabym to zrobić jeszcze lepiej.
ODPOWIEDZI:
Za odpowiedź TAK na pytania nr 2, 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36 - zapisz sobie po 1 punkcie.
Za odpowiedź NIE na pytania nr 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 26, 28, 34, 35 zapisz sobie po 1 punkcie.
ZSUMUJ WYNIKI I SPRAWDŻ JAKIM TYPEM
PRZEDSIĘBIORCY JESTEŚ
0 - 10 punktów
11 - 19 punktów
20 - 24 punktów
25 - 30 punktów
31 - 36 punktów
TYPOWI PODWŁADNI
RZETELNI BANKIERZY
KIEROWNICY Z CECHAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PRZEDSIĘBIORCY Z SILNYMI TENDENCJAMI
DO PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI
PRZEDSIĘBIORCY NEUROTYCZNI
TYPOWI PODWŁADNI
Osoby, u których brak jakichkolwiek cech do prowadzenia działalności na własny rachunek.
1. TAK
2. TAK
3. TAK
4. TAK
5. TAK
6. TAK
7. TAK
8. TAK
9. TAK
10. TAK
11. TAK
12. TAK
13. TAK
14. TAK
15. TAK
16. TAK
17. TAK
18. TAK
19. TAK
20. TAK
21. TAK
22. TAK
23. TAK
24. TAK
25. TAK
26. TAK
27. TAK
28. TAK
29. TAK
30. TAK
31. TAK
32. TAK
33. TAK
34. TAK
35. TAK
36. TAK
Nie lubisz podejmować ryzyka. Masz naturę osoby rozważnej i dokładnej. Wolisz
obserwować działania innych osób, niż być przywódcą. Nie musisz mieć stałego
kontaktu z ludźmi. Odpowiada Ci spokojna praca i ograniczona odpowiedzialność.
Wolisz wypełniać polecenia, niż je wydawać. Sprawdzasz się w tych działaniach,
gdzie potrzebne jest myślenie analityczne i precyzja. Można ci powierzać pieniądze bez obawy, że zrobisz z nimi coś ryzykownego. Sprawdzisz się w księgowości,
dziale kontroli jakości oraz we wszelkich działaniach wymagających dokładności.
DLA BEZROBOTNYCH
Skorzystanie z możliwości zwrotu
kosztów dojazdu do pracy, kosztów zakwaterowania czy też kosztów opieki nad dzieckiem wymaga
złożenia odpowiedniego wniosku
– skontaktuj się z nami, aby poznać
szczegóły.
Zwrot
kosztów
dojazdu
do pracy
Jeżeli:
- miesięczny dochód nie
będzie przekraczał 3.000 zł
brutto /200% minimalnego
wynagrodzenia za pracę/,
- miesięczny koszt dojazdu
z miejsca zamieszkania do
miejsca pracy wyniesie co
najmniej 120 zł.
To zwrot kosztów dojazdu
do pracy przysługuje aż do
12 miesięcy.
O zwrot możesz starać się,
jeśli dojeżdżałeś do pracy publicznym środkiem
transportu, tj. PKS, PKP
lub z przewoźnikiem prywatnym. Po przedstawieniu
zakupionych biletów jednorazowych, biletu miesięcznego lub faktury wystawionej przez przewoźnika, dokonywana jest refundacja
w wysokości 100% poniesionych kosztów.
Jeśli dojeżdżałeś do pracy prywatnym środkiem
transportu, otrzymasz czę-
SUMA
KIEROWNICY Z CECHAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Lubisz przebywać z ludźmi, organizować im pracę, planować nieduże przedsięwzięcia i kontrolować bieżące działania. Podejmowanie ryzyka w Twoim przypadku ma dużo wspólnego z chłodną kalkulacją. Nadmiar fantazji i zbytnie ryzyko w
działaniach u innych ludzi drażni Cię. Współpraca z innymi nie stanowi dla Ciebie żadnego problemu, umiesz się dostosować do grupy. Obowiązki wypełniasz
zgodnie z poleceniami. Lubisz wiedzieć, co konkretnego wynika z Twoich działań.
Poszukujesz rozwiązań pewnych, sprawdzonych i już wcześniej wykorzystanych.
Sprawdzisz się jako przedsiębiorca niedużego przedsiębiorstwa, kierownik grupy
ludzi uporządkowanych.
PRZEDSIĘBIORCY Z SILNYMI TENDENCJAMI
DO PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI
Lubisz podejmować ryzyko, lubisz niepewne sytuacje i dreszcz emocji, gdy oczekujesz na rezultat swojej decyzji. Masz umiejętność oddawania spraw własnemu biegowi wydarzeń, gdy jest to konieczne. Uporządkowanie i rutyna Cię męczą. Przełamywanie barier i łamanie zasad sprawia Ci przyjemność. Skupiasz się
na tym, co w danej chwili Cię interesuje. Nie masz zwyczaju kontrolowania innych
osób, wolisz pobudzać ich do myślenia i działania. Sprawdzisz się jako prawdziwy
przedsiębiorca lub kreatywny kierownik aktywnego zespołu ludzi.
PRZEDSIĘBIORCY NEUROTYCZNI
RZETELNI BANKIERZY
USŁUGI
Korzystając z możliwości
zwrotu kosztów dojazdu
do pracy możesz zarabiać więcej.
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
Twoja chęć podejmowania ryzyka jest bardzo duża. Masz wyjątkowe skłonności do hazardu i chęć ciągłego wygrywania. Przeżywasz, gdy coś Ci się nie powiedzie. Nie umiesz przegrywać. Współpraca z Tobą może być fascynująca, ale
równocześnie bardzo uciążliwa. Lubisz działania spontaniczne i silne emocje. Nie
chcesz robić planów, ani zastanawiać się, co może stać się, gdy podejmiesz niewłaściwą decyzję. Współpraca z innymi jest możliwa tylko wtedy, gdy poddadzą
się Twojej woli. Kontrola działań innych ludzi Cię nudzi. Sprawdzisz się w wolnych
zawodach lub na niezależnym i samodzielnym stanowisku.
-11-
Warunkiem
otrzymania
zwrotu kosztów dojazdu,
zakwaterowania lub opieki
nad dzieckiem
jest otrzymanie
z PUP skierowania do pracy.
Dlatego przed
podjęciem pracy
skontaktuj się
z nami. Skorzystanie z powyższych możliwości wymaga złożenia odpowiedniego wniosku.
ściowy zwrot kosztów
pod warunkiem, że posiadasz prawo jazdy oraz środek transportu własny lub
użyczony od najbliższych
członków rodziny.
Zwrot
kosztów
zakwaterowania
Jeśli mógłbyś znaleźć pracę daleko od domu to skorzystaj z możliwości zwrotu kosztów zakwaterowania w miejscu pracy.
Jakie warunki należy
spełnić:
- miesięczny dochód nie
może przekroczyć 3.000 zł
brutto (200% minimalnego
wynagrodzenia za pracę),
- czas dojazdu i powrotu do
miejsca stałego zamieszkania musi wynosić łącznie ponad 3 godziny dziennie.
Zwrot kosztów zakwaterowania dokonywany jest
przez okres do 12 miesięcy.
Zwrot
kosztów
opieki nad
dzieckiem
do lat 7
Jeśli jesteś samotną matką / ojcem i znajdziesz pracę, to nie musisz się martwić
o to, że nie masz pieniędzy
aby zapłacić za opiekę nad
dzieckiem. Urząd pracy ci
pomoże.
Jakie warunki należy
spełnić:
- miesięczny dochód nie
może przekroczyć 1.500 zł
brutto (100% minimalnego
wynagrodzenia za pracę).
Zwrot kosztów dokonywany jest po każdym przepracowanym miesiącu, przez
okres do 6 miesięcy.
> KONTAKT:
TAKT:
Marcin
in
Kardela
ela
Specjalista ds. programów
II piętro, pok. 20
77 448 99 05
[email protected]
-12- STATYSTYKA
TEMAT NUMERU:
Dylemat absolwentów
Biała flaga i emigracja czy twarda walka o wejście na trudny rynek pracy…
- dylemat absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.
Stopa bezrobocia w naszym powiecie przekracza
próg 20%. Znacznie przewyższa stopę krajową i wojewódzką. Na koniec kwietnia
zarejestrowanych było ponad
9 tys. osób bezrobotnych,
czekających na swoją szansę
na rynku pracy. Wśród nich
niespełna 20% to absolwenci
– młodzież, która z założenia
powinna mieć marzenia, plany zawodowe i zapał…, młodzież, której należy zapewnić szanse rozwoju, pozyskiwania doświadczenia i realizacji tych marzeń. Wykorzystanie potencjału tych młodych osób, ich kapitału intelektualnego, nowego, świeżego spojrzenia na gospodarkę
jest również w interesie całego regionu, czy w szerszym
znaczeniu, całego kraju.
Niestety, realia są inne.
Rynek jest brutalny, a sytuacja gospodarcza daleka od
ideału…
Na jedno wolne miejsce pracy jest ponad 25 osób
bezrobotnych. Wiedza o dużej ilości osób bezrobotnych
przy znikomej liczbie ofert
pracy nie nastraja optymistycznie. Świadomość, że,
mają często doświadczenie,
kwalifikacje, wykształcenie
i mimo to brak perspektyw,
sprawia, że młodzi ludzie już
w trakcie edukacji tracą nadzieję i zapał… Mają świa-
domość, że rynek rządzi się
własnymi prawami… Nawet
ilość staży zawodowych, które stwarzają jakieś szanse na
pozyskanie doświadczenia
zawodowego, jest ograniczona. Złudną nadzieją wydają
się być pracodawcy poszukujący „tanich pracowników”
– młodych, bez doświadczenia. Złudną, ponieważ mającą negatywny wpływ na samoocenę, świadomość własnej wartości i wiarę we własne siły. Zatrudnienie takie
daje możliwość pozyskania
doświadczenia, ale nie zapewnia godziwej egzystencji.
Biorąc pod uwagę tę niesprzyjającą sytuację, postanowiliśmy zapytać uczniów
ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z naszego
powiatu, którzy za chwilę
opuszczą szkolne mury, jak
widzą swoją przyszłość, plany edukacyjne i zawodowe.
Wyniki okazały się zatrważające:
- edukację zamierza kontynuować 66,2% uczniów
ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych,
- tylko 8,3% respondentów zamierza podjąć pracę
w zakładzie, firmie w Polsce,
aż 21,2% badanych zamierza opuścić kraj zaraz
po zakończeniu obecnej
edukacji.
Plany edukacyjne:
- wśród uczniów liceów
oraz techników, deklarujących kontynuację nauki, najpopularniejsze kierunki studiów to ekonomiczne, społeczne i pedagogiczne,
- uczniowie naszych szkół
wykazują wysoką mobilność
edukacyjną, tylko 14% badanych zamierza podjąć studia
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, 16,2%
poza powiatem nyskim, lecz
na terenie województwa
opolskiego i aż 69,8% poza
województwem opolskim.
- uczniowie planujący pozostanie w kraju i podjęcie pracy, zamierzają szukać zatrudnienia zgodnego z wykształceniem.
- interesującym jest fakt de-
Plany zawodowe
i migracyjne:
Plany edukacyjne absolwentów,
czyli gdzie się chce uczyć nasza młodzież?
Plany zawodowe i migracyjne absolwentów
czyli gdzie chce pracować nasza młodzież?
klaracji wysokiej migracji zewnętrznej, niskiej z kolei migracji wewnętrznej.
- łącznie 45% badanych,
którzy zadeklarowali podjęcie
zatrudnienia po ukończeniu
szkoły ponadgimnazjalnej, zamierza poszukiwać pracy tylko na terenie powiatu nyskiego,
jednak wobec niemożności jej
znalezienia, największy odsetek
absolwentów zdecydowałby się
na pracę za granicą.
Cały raport „Plany zawodowe i oczekiwania uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nyskiego”
dostępny jest na stronie internetowej: www.pup.nysa.pl
red.
Tylko 10% badanych twierdzi, że
posiada wiedzę
i umiejętności
do aktywnego i
efektywnego poszukiwania pracy. Respondenci
podkreślali najczęściej, że nie
posiadają dostatecznej wiedzy
na temat rynku
pracy, specyfiki
pracy na poszczególnych
stanowiskach
oraz umiejętności zaprezentowania się na
rozmowie kwalifikacyjnej - niezmiernie istotne
wydaje się być
wzmożenie
działań w zakresie doradztwa
edukacyjnego i
zawodowego…
www.pup.nysa.pl
Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
LUDZIE
-13-
PORADY:
Trzeba tylko chcieć
Rozmowa z Justyną Woźniak, młodą, przedsiębiorczą kobietą, która zdecydowała się na wzięcie losu we własne
ręce i rozpoczęcie działalności gospodarczej. - Wszystko da się zrobić tylko trzeba chcieć. Jeżeli ktoś mówi, że nie
da rady to znaczy, że tak naprawdę nie chce tego zrobić, albo się za szybko poddał – mówi Justyna Woźniak
Czym się Pani
zajmuje?
Od 6 lat prowadzę zakład kosmetyczny. Na początku był to tylko zakład
świadczący usługi w zakresie stylizacji paznokci, na
dzień dzisiejszy rozbudował
się na pełną kosmetykę. Wykonujemy zabiegi na twarz i
ciało m.in. mikrodermabrazję, mezoterapię, przedłużanie rzęs, czyszczenie twarzy.
Jak to się stało, że
rozpoczęła Pani
własną działalność
gospodarczą?
Praktycznie jednego dnia
straciliśmy z mężem pracę,
oboje pracowaliśmy w sklepie monopolowym. Z dnia
na dzień zadzwonił do nas
szef i oświadczył, że zamykają sklep… I tak straciliśmy
źródło utrzymania. To nas
zmobilizowało, żeby zacząć
myśleć o naszej przyszłości.
Wiadomo, że jak się ma pracę, to się nie myśli o tym,
żeby robić coś innego tylko wykonuje się pracę tak,
aby szefowie byli zadowoleni. W tym przypadku zaczęliśmy myśleć o tym, żeby
zrobić coś ze swoją przyszłością. Zbliżała się nasza
rocznica ślubu, mąż stwierdził, że nie będzie mi kupował prezentu „od tak” bo
może mi się on nie spodobać i zaproponował żebym
sobie sama wybrała prezent.
Zapytałam go, czy byłby w
stanie sfinansować mi szkolenie „przedłużania paznokci” i od tego zaczęła się moja
przygoda z kosmetyką. Zrobiłam to szkolenie we własnym zakresie we Wrocławiu. Spodobało mi się bardzo. Później, po zarejestrowaniu się w PUP w Nysie
Praktycznie jednego dnia straciliśmy z mężem
pracę, oboje
pracowaliśmy w
sklepie monopolowym. Z dnia na
dzień zadzwonił
do nas szef i
oświadczył, że
zamykają sklep…i tak straciliśmy
źródło utrzymania. To nas zmobilizowało, żeby
zacząć myśleć o
naszej przyszłości. Wiadomo,
że jak się ma
pracę, to się nie
myśli o tym, żeby
robić coś innego
tylko wykonuje
się pracę tak,
aby szefowie byli
zadowoleni.
dostałam się na szkolenie
organizowane właśnie przez
urząd pracy o tematyce kosmetycznej, które bardzo
mnie zainteresowało i zainspirowało. W trakcie kursu podjęłam decyzję o dalszej edukacji. Kurs skończył
Widzę, że ma Pani
pracownicę. W którym
momencie pojawiła
się potrzeba przyjęcia
pracownika?
Potrzeba ujawniła się w momencie, gdy kupiłam lokal na
ul. Ligonia. Chciałam otworzyć
pełną kosmetykę. Wcześniej jak
pracowałam na ul. Piłsudskiego,
to miałam wynajmowany lokal i
pracowałam tam sama. Wiadomo, że trzeba troszkę popracować samemu, aby móc zatrudnić
kogoś do pomocy. Gdy przeprowadziłam się na Ligonia, postanowiłam poszerzyć usługi. Pani
Ania była u mnie na stażu finansowanym z PUP. Sprawdziła się i
dostała u mnie etat.
- Moje motto życiowe i firmy brzmi: Jedna zadowolona klientka przyprowadzi 10-ciu
następnych, zaś jedna niezadowolona odeśle od nas 20-tu
- mówi Justyna Woźniak - właścicielka salonu Prestige.
się w momencie kiedy zaczął
się rok szkolny i wtedy zaczęłam uczęszczać do szkoły
policealnej kształcącej w zawodzie kosmetyczki.
Otrzymała Pani dotację na otwarcie firmy.
Czy bez niej nie dałaby Pani rady?
Nie twierdzę, że nie udałoby się, ale bez dotacji byłoby na pewno o wiele gorzej.
Cały sprzęt, który był mi potrzebny na „dzień dobry” na
otworzenie firmy, został sfinansowany ze środków unijnych, także naprawdę było
to dużą pomocą dla mnie.
Wykorzystałam to w dobry
sposób z tego względu, że
rozwinęłam zakład. Na początku były to podstawowe
zabiegi kosmetyczne typu
henna, regulacja brwi, depilacja, manicure.
Otrzymanie dotacji
poprzedził kurs z
zakresu przedsiębiorczości – przydał się?
Oczywiście był to kurs
również organizowany i finansowany z urzędu pracy.
Świetne szkolenie, na którym dużo się dowiedziałam
i poznałam osoby, z którymi
do tej pory jestem w kontak-
cie. Na tym szkoleniu uczyliśmy się jak tworzyć biznesplan, jak prowadzić i rozliczać działalność.
Jak wyglądało pozyskanie klientów?
Jakie bariery napotykała Pani na początku jako młody przedsiębiorca?
Zawsze stawiałam i stawiam na jakość wykonania
usługi, na klimat w jakim
klientka jest obsługiwana,
żeby przychodząc tu czuła
się przyjemnie, żeby czuła
się doceniona, tak by w pełni była zadowolona z usługi.
Co radziłaby Pani
innym kobietom, które
nie wiedzą co mają
robić w życiu?
Po pierwsze: nie bać się,
nasz organizm jest tak skonstruowany, że człowiek jest jak
komputer, jak się nastawimy na
pracę, to będziemy mieć tę pracę, przetrzemy wszystkie szlaki
i góry pokonamy. Wszystko da
się zrobić tylko trzeba chcieć.
Jeżeli ktoś mówi, że nie da rady
to znaczy, że tak naprawdę nie
chce tego zrobić, albo się za
szybko poddał.
A jakie są Pani
marzenia?
Moje marzenia…. Mieć
większy salon, bo teraz mam
malutki, jest mój, ale malutki. To jest moim celem i marzeniem, do którego dążę.
Wszystko to, co trzeba mieć w
kosmetyce już mamy. Nie ma
rzeczy, której byśmy nie miały. Przeszkolone jesteśmy na
wszelkie sposoby, na wszystkie nowości, teraz tylko chodzi
o to, żeby mieć większy lokal.
red.
Warto wiedzieć
Nowe możliwości
Wprowadziliśmy system umożliwiający załatwianie większości
spraw bez konieczności osobistych wizyt w urzędzie. Jeśli korzystasz z Internetu i dodatkowo podasz nam aktualny numer telefonu, adres
e-mail, to wiele spraw możesz załatwić na odległość.
Dodatkowo pozostawiony numer konta bankowego sprawi, że należne Ci
świadczenia będą do Ciebie szybko trafiać.
O wszystkich naszych usługach możesz dowiedzieć się korzystając z bezpłatnej infolinii 800 800 277.
Newsletter
Wystarczy zapisać się do naszego newslettera aby otrzymywać na
skrzynkę pocztową powiadomienia o nowych ofertach pracy. Prócz
ofert otrzymasz także informacje o giełdach i targach pracy, konkursach i
innych wydarzeniach na rynku pracy.
nie CV, zakładanie profilu zawodowego, informowanie o ofertach pracy za
pomocą sms, otrzymywanie newslettera, dostęp do statystyki rynku pracy, korzystanie z publikacji (w tym archiwalnych), możliwość przesłania e-zapytania, zgłoszenie akcesu do programu „gwarancja pracy”.
Serwis sms
Skorzystaj z okazji, a na Twój telefon będą przychodziły sms-y z powiadomieniami o interesujących Cię ofertach pracy. Wystarczy, że
zarejestrujesz numer na www.pup.nysa.pl
Samoobsługowa Strefa Pracy
Strefa Pracy to wyodrębnione i dyskretne miejsce w Centrum Aktywizacji Zawodowej, w którym możesz skorzystać z dostępu do:
bezpłatnej prasy z ofertami pracy, komputera z Internetem i drukarką,
bezpłatnego telefonu, infokiosku z ofertami pracy niemal z całej Europy,
tablic ogłoszeniowych (szukam pracy / szukam pracownika).
Serwis internetowy
Oprócz newslettera serwis oferuje wiele funkcjonalności, które sprawiają, że możesz korzystać z naszych usług poza godzinami pracy urzędu.
Serwis umożliwia: rejestrację on-line, przeglądarkę ofert pracy, generowa-
Rejestracja on-line
W ramach serwisu www.pup.nysa.pl umożliwiliśmy rejestrację on-line. Dzięki temu nie musisz już stać w kolejce do rejestracji w urzędzie.
E-formularze
Korzystając z Internetu załatwisz m.in.: zgłoszenie podjęcia pracy,
zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej, złożenie oświadczenia
o dochodach, złożenie wniosku o wydanie dowolnych zaświadczeń.
Profil zawodowy
Dlatego daj się znaleźć pracodawcy. Odwiedź nasz serwis www.
pup.nysa.pl i załóż swój profil zawody. Tworząc profil zawodowy
możesz dodawać, aktualizować swoje c.v., które jest udostępnione tylko zweryfikowanym przez PUP Nysa pracodawcom. Założenie profilu
z pewnością zwiększy Twoją szansę na podjęcie pracy.
Bezpłatna infolinia
Chcesz wiedzieć więcej na temat zasad usług świadczonych
przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie? Zadzwoń do nas pod
bezpłatny numer infolinii. Nasi specjaliści udzielą wyczerpujących informacji na nurtujące Cię pytania, poinformują o Twoich prawach i obowiązkach, wskażą praktyczne rozwiązania.
Bezpłatna infolinia: 800 800 277.
red.
-14- PRACA
Oferty pracy
Więcej ofert pracy na stronie www.pup.nysa.pl
Szwaczka - wykształcenie
b/z, wymagane doświadczenie w zawodzie, miejsce pracy
Głuchołazy, tel. 77 448 99 02
Manager ośrodka - wykształcenie min. średnie, wymagane doświadczenie w
branży hotelarskiej, miejsce
pracy Pokrzywna, tel. 77 448
99 02
Kelner - wykształcenie b/z,
mile widziane doświadczenie,
dyspozycyjność, miejsce pracy Głębinów, tel. 77 448 99 02
Sprzątaczka hotelowa - wykształcenie b/z, mile widziane
doświadczenie na ww. stanowisku, orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności, miejsce
pracy Nysa, tel. 77 448 99 02
Sprzedawca w branży budowlanej - wykształcenie
średnie, mile widziane doświadczenie w branży budowlanej, znajomość programu
Subiekt, miejsce pracy Paczków, tel 77 448 99 02
Kelner - wykształcenie b/z,
wymagane doswiadczenie na
ww. stanowisku, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 02
Monter mebli - wykształcenie b/z, staż pracy mile widziany, umiejętności manualne, miejsce pracy Nysa, tel 77
448 99 09
Kelner - wykształcenie b/z,
staż pracy min. 1 rok, znajomość języka angielskiego lub
niemieckiego, miejsce pracy
Skorochów, tel. 77 448 99 09
Kucharz - wykształcenie zawodowe kierunkowe, mile widziane doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku,
miejsce pracy Nysa, tel. 77
448 99 09
Cukiernik - wykształcenie
kierunkowe, umiejętność wyrobu prodkutów cukierniczych, doświadczenie min. 1
rok na stanowisku cukiernika, miejsce pracy Nysa, tel.
77 448 99 09
Piekarz - wykształcenie b/z,
doświadczenie
zawodowe
min. 2 lata, miejsce pracy
Nysa, tel. 77 448 99 09
Doradca finansowy - wykształcenie średnie, staż pracy mile widziany, otwartość,
komunikatywność, miejsce
pracy Nysa, tel. 77 448 99 09
Mechanik
samochodów
ciężarowych - wykształcenie zawodowe, wymagane
doświadczenie w zawodzie,
miejsce pracy Nysa, tel. 77
448 99 09
Lakiernik samochodowy wykształcenie zawodowe kierunkowe, wymagane doświad-
czenie w zawodzie, orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności,
miejsce pracy Nysa, tel. 77 448
99 09
Sprzedawca - wykształcenie
średnie, wymagane doświadczenie w zawodzie, obsługa komputera, miejsce pracy
Nysa, tel. 77 448 99 09
Sprzątaczka biurowa - wykształcenie b/z, mile widziane
doświadczenie, wymagane
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, miejsce pracy
Nysa, tel. 77 448 99 42
Dekarz - wykształcenie b/z,
min. roczny staż pracy na
ww. stanowisku, mile widziane prawo jazdy kat.B, miejsce pracy Konradów, tel. 77
448 99 42
Kierowca C - wykształcenie
b/z, staż pracy mile widziany,
karta kierowcy, świadectwo
kwalifikacji, tel. 77 448 99 42
Sprzątaczka - wykształcenie
b/z, mile widziane doświadczenie, miejsce pracy Pokrzywna, tel. 77 448 99 42
Pracownik obsługi parku linowego - wykształcenie b/z,
mile widziane doświadczenie, dobra sprawność fizyczna, miejsce pracy Pokrzywna,
tel. 77 448 99 42
Kelner - wykształcenie b/z,
wymagane doświadczenie
min. 1 rok, miejsce pracy Pokrzywna, tel. 77 448 99 42
Kucharz - wykształcenie b/z,
wymagane doświadczenie w
zawodzie, miejsce pracy Pokrzywna, tel. 77 448 99 42
Cieśla szalunkowy - wykształcenie b/z, min. 2 letnie
doświadczenie zawodowe,
miejsce pracy Konin, tel 77
448 99 42
Rzeźnik - wykształcenie b/z,
min. 2 letni staż pracy na stanowisku, wymagana książeczka sanitarno-epidemiologiczna, miejsce pracy Strobice, tel. 77 448 99 42
Mechanik pojazdów samochodowych - wykształcenie
zawodowe kierunkowe, wymagane doświadczenie przy
naprawie samochodów, miejsce pracy Gryżów, tel. 77 448
999 42
Sprzedawca - wykształcenie
b/z, staż pracy mile widziany,
łatwość w nawiązywaniu kontaktów, miejsce pracy Nysa,
tel 77 448 99 13
Kosmetyczka - wykształcenie zawodowe kierunkowe, wymagane doświadczenie na ww. stanowisku, miejsce pracy Głuchołazy, tel. 77
448 99 13
Referent w dziale księgowości - wykształcenie średnie, znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym, staż pracy mile widziany, miejsce pracy Tułowice,
tel. 77 448 99 13
Wytapiacz metali - wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe preferowane kierunkowe lub w branży budowlanej, miejsce pracy
Nysa, tel. 77 448 99 41
Kierowca C+E - prawo jazdy
kat. C+E, mile widziane doświadczenie na ww. stanowisku, tel. 77 448 99 41
Ślusarz remontowy - wykształcenie zawodowe, wymagana obsługa wózków widłowych, obsługa pras hydraulicznych, miejsce pracy
Nysa, tel. 77 448 99 41
Ślusarz - wykształcenie zawodowe, mile widziane doświadczenie w zawodzie,
miejsce pracy Wyszków Śląski, tel. 77 448 99 41
Kierowca C+E - wykształcenie b/z, prawo jazdy kat. C+E,
tel. 77 448 99 41
Lektor języka angielskiego
- wykształcenie wyższe, znajomość j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym, miejsce pracy Nysa, te. 77 448
99 02
Piekarz - wykształcenie zawodowe kierunkowe, wymagany min. 2 letni staż pracy,
miejsce pracy Korfantów, tel.
77 448 99 41
Mechanik motocyklowy wykształcenie
zawodowe,
min. roczne doświadczenie na
stanowisku mechanika motocyklowego, wymagane prawo jazdy kat.B, miejsce pracy
Głuchołazy, tel. 77 448 99 38
Operator koparko ładowarki wykształcenie b/z, uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki, miejsce pracy Nysa, tel.
77 448 99 41
Pomocnik lakiernika - wykształcenie zawodowe, doświadczenie na ww. stanowisku min. 3 lata, miejsce pracy
Wierzbięcice, tel. 77 448 99 38
Mechanik maszyn i ciągników rolniczych - wykształcenie b/z, wymagane doświadczenie zawodowe na
ww. stanowisku, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 38
Fryzjer - wykształcenie zawodowe kierunkowe, wymagany staż pracy w zawodzie,
miejsce pracy Nysa, tel. 77
448 99 38
Kucharz - wykształcenie kierunkowe, doświadczenie w
zawodzie min. 3 lata, miejsce
pracy Pokrzywna, tel. 77 448
99 38
Szwaczka - wykształcenie
b/z, doświadczenie zawodowe min. 5 lat, miejsce pracy
Nysa, tel. 77 448 99 38
Stolarz meblowy - wykształcenie b/z, staż pracy w zawodzie min. 3 lata, umiejętność
obsługi maszyn stolarskich,
prawo jazdy kat.B, miejsce
pracy Nysa, tel. 77 448 99 38
www.pup.nysa.pl
Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
PRACA
-15-
Praca za granicą
Więcej ofert pracy na stronie www.eures.praca.gov.pl lub www.eures.europa.eu
Przepalacz - kraj: Wielka Brytania, wykształcenie: techniczne, wymagania: doświadczenie na podobnej pozycji przy
konstrukcjach metalowych,
sprawna obsługa palnika, dokładność, umiejętność organizacji pracy, bardzo dobra znajomość j. angielskiego, wynagrodzenie: 7,20 funta/h, wymagane dokumenty: CV w języku
angielskim przesyłać na adres:
WUP w Opolu, ul. Głogowska
25c, 45- 315 Opole lub elektronicznie na adres: [email protected]
opole.pl, oferta ważna do odwołania
Animator - kraj: Hiszpania,
wykształcenie: pedagogiczne, wymagania: doświadczenie w prowadzeniu zajęć
sportowych lub tanecznych
będzie dodatkowym atutem, biegła znajomość j. angielskiego oraz komunikatywna znajomość j. hiszpańskiego lub niemieckiego, pracodawca poszukuje osób komunikatywnych, łatwo nawiązujących kontakty, dynamicznych,
kreatywnych, wynagrodzenie:
1.375-1.400 euro/m-c, wymagane dokumenty: CV ze zdjęciem + list motywacyjny w j.
angielskim przesyłać na adres:
WUP w Opolu, ul. Głogowska
25c, 45- 315 Opole lub elektronicznie na adres: [email protected]
opole.pl, oferta ważna do odwołania
Kierowca kat. C+E- kraj: Wielka Brytania, wykształcenie: b/z,
wymagania: co najmniej 2- letnie doświadczenie jako kierowca, doświadczenie w przewozie międzynarodowym mile
widziane, kandydat powinien
udokumentować swoją historię
zatrudnienia z ostatnich 5 lat,
preferowane doświadczenie w
ruchu lewostronnym (w Wielkiej Brytanii lub Irlandii), dobra
znajomość j. angielskiego, wynagrodzenie: 8 funta/h, wymagane dokumenty: kandydatów
prosimy o nadsyłanie zgłoszeń
w j. angielskim na adres e-mail: [email protected], tel.
+48 795238503, oferta ważna
do 22.08.2012
Opiekun osób starszych kraj: Wielka Brytania, wykształcenie: średnie, wymagania: doświadczenie zawodowe mile
widziane na podobnym stanowisku- 6 m-cy- studenci co najmniej trzeciego roku medycyny, pielęgniarstwa, opieki socjalnej, fizjoterapii lub pokrewnych kierunków, dobra znajo-
mość j. angielskiego, opiekuńczość, cierpliwość, wynagrodzenie: 6,08 funta/h, wymagane dokumenty: CV w j. angielskim należy przesyłać na adres:
[email protected] lub [email protected], tel.
42 665 02 70, oferta ważna do
09.08.2012
Pracownik do obróbki tworzyw sztucznych - kraj: Niemcy, wykształcenie: zasadnicze zawodowe, wymagania:
doświadczenie,
podstawowa znajomość j. niemieckiego, gotowość do pracy zmianowej, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność, wynagrodzenie: 9 euro/h, wymagane dokumenty: CV, dokumenty
potwierdzające uprawnienia lub
wykształcenie, referencje w j.
niemieckim przesyłać na adres:
[email protected]
com lub [email protected],
tel. 68 456 77 07, oferta ważna
do 09.08.2012
Pracownik restauracji - kraj:
Niemcy, wykształcenie: zasadnicze zawodowe, wymagania:
mile widziane doświadczenie
zawodowe, dobra znajomość j.
niemieckiego, wymagane prawo jazdy i własny samochód,
samodzielność elastyczność,
zorientowanie na gościa, wynagrodzenie: 1.200 euro/m-c, wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające uprawnienia lub wykształcenie lub referencje w j. niemieckim przesyłać na adres: [email protected]
zgora.pl tel. 68 456 77 07, oferta ważna do 09.08.2012
Polerowacz/ opryskiwacz kraj: Wielka Brytania, wykształcenie: b/z, wymagania: kandydat powinien posiadać wcześniejsze doświadczenie na stanowisku przy pracy z meblami
o wysokim standardzie wykonania, wymagane wcześniejsze doświadczenie z urządzeniami do spreyowania, mokrymi i suchymi lakierami, wymagana znajomość technik polerowania, wynagrodzenie: 6,50
funta/h, wymagane dokumenty: CV w j. polskim przesyłać
na adres: [email protected]
euroforceltd.com lub [email protected], oferta ważna do 20.07.2012
Dekarz - kraj: Austria, wykształcenie zasadnicze zawodowe, wymagania: doświadczenie zawodowe, dobra znajomość j. niemieckiego, umiejętność pracy na różnych dachach
(dachy ze spadem, dachy płaskie, dachy okrągłe i dachy wieżowe), konstrukcje dachowe z
łupka, cegły, płyt włókno-cementowych lub betonowych
dachówek, uszczelnianie dachów, konserwacja i naprawa,
umiejętność pracy samodzielnej i pracy w grupach, punktualność i niezawodność, wynagrodzenie: 10 euro/h, wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopie świadectw
pracy, certyfikatów, dyplomów,
referencji w j. niemieckim należy wysyłać na adres: [email protected], oferta ważna do
06.06.2012
Lutowacz - kraj: Niemcy, wykształcenie: zasadnicze zawodowe, wymagania: doświadczenie w lutowaniu, dobra znajomość j. niemieckiego, elastyczność, gotowość do pracy zmianowej, odpowiedzialność, dokładność, zaangażowanie, wynagrodzenie: 9 euro/h, wymagane dokumenty:
CV, dokumenty potwierdzające uprawnienia lub wykształcenie, referencje w j. niemieckim
należy wysyłać na adres: [email protected]
lub [email protected], tel.
68 456 77 07, oferta ważna do
09.08.2012
Stolarz-cieśla- kraj: Niemcy, wykształcenie: zasadnicze zawodowe,
wymagania: dobra znajomość j. niemieckiego, prawo jazdy kat. C+E, zaświadczenie o niekaralności, dobra
kondycja fizyczna, wynagrodzenie:
1.800 euro/m-c, wymagane dokumenty: CV + list motywacyjny w j. niemieckim przesyłać na adres: [email protected]
wup.kielce.pl, tel. 41 3641611, oferta
ważna do 26.07.2012
Fryzjer (alternatywnie kosmetyczka)- kraj: Niemcy, wykształcenie: zasadnicze zawodowe, wymagania: doświadczenie b/z, dobra znajomość j. niemieckiego, prawo jazdy kat. B, umiejętność wykonywania i pielęgnacji peruk, umiejętność
doboru i wykonania strzyżenia, farbowania i modelowania fryzur, kreatywność, odpowiedzialność, przyjemny
i schludny wygląd, profesjonalna orientacja w obsłudze
klienta, umiejętność współpracy w zespole, wynagrodzenie: 1.400 euro/m-c, wymagane dokumenty: CV i list
motywacyjny w j. niemieckim
przesyłać na adres: [email protected], tel. +49
3973202210
PORADY:
Czym jest EURES?
EURES to największy i najlepszy system
międzynarodowej wymiany ofert pracy.
Jest to sieć współpracy
publicznych służb zatrudnienia krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli
krajów Unii Europejskiej oraz
Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, a także Szwajcarii oraz
innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, działających w obszarze zatrudnienia, takich
jak: związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze
lokalne i regionalne. Sieć EURES obejmuje 31 państw.
Na czym polegają
usługi EURES?
Usługi EURES polegają na:
- udzielaniu bezrobotnym i
poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego
zatrudnienia
zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej,
- udzielaniu pracodawcom
pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
- inicjowaniu i organizowaniu
kontaktów bezrobotnych i
Platerowanie stali - kraj: Wielka
Brytania, wykształcenie: b/z, kandydat powinien posiadać wcześniejsze doświadczenie na stanowisku w inżynierii ciężkiej oraz
stali konstrukcyjnej, znajomość
rysunku technicznego, dobra
znajomość j. angielskiego, wynagrodzenie: 12 funta/h, wymagane
dokumenty: CV w j. angielskim
przesyłać na adres: zbigniew.
[email protected] lub
[email protected],
oferta ważna do 17.07.2012
Produkcja drewnianych ram/
stelaży meblowych - kraj: Wielka Brytania, wykształcenie: b/z,
kandydat powinien posiadać
wcześniejsze doświadczenie na
stanowisku, umiejętność obsługi pistoletów na zszywki oraz innych niezbędnych do tej pracy narzędzi, wynagrodzenie: 7
funta/h, wymagane dokumenty: CV w j. polskim przesyłać na
adres: [email protected] lub [email protected]
wup.lublin.pl, oferta ważna do
17.07.2012
poszukujących pracy z pracodawcami,
- informowaniu o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy, z
uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
- przeciwdziałaniu i zwalczaniu pojawiających się przeszkód w mobilności zatrudnienia,
- informowaniu pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków
zawodowych i organizacji
pracodawców o usługach
EURES,
- inicjowaniu projektów o zasięgu międzynarodowym i
zarządzaniu nimi.
Skąd czerpać informacje na temat usług
oferowanych przez
EURES?
Został stworzony specjalny portal internetowy Komisji Europejskiej http://www.
eures.europa.eu/, aby ułatwić
dostęp do informacji na temat
usług oferowanych przez EURES. Zawiera on wszelkie informacje na temat zagadnień
związanych z poruszaniem się
na europejskim rynku pracy.
Portal daje osobom poszukującym pracy możliwość znalezienia zatrudnienia, a pracodawcom pozwala na rekrutację pracowników.
Wchodząc na portal sieci EURES, możesz przejrzeć między innymi:
- bazę ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy,
- bazę CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą,
- bazę informacyjną zawierającą opis warunków życia i
pracy w krajach członkowskich.
red.
> KONTAKT:
TAKT:
Doris
Gawełł
Pośrednik pracy
I stopnia
II piętro, pok. 24
77 448 99 33
[email protected]
AUTOPROMOCJA
Kontakty
Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
1. Zasiłek dla bezrobotnych:
Podstawowy (100%)
- w okresie pierwszych 3 miesięcy
- 794,20
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku - 623,60
Obniżony
- w okresie pierwszych 3 miesięcy
- 635,40
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku - 498,90
Podwyższony
- w okresie pierwszych 3 miesięcy
- 953,10
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku
- 748,40
Zasiłki przyznawane są na okres 6 miesięcy. Osoby w wieku powyżej 50 lat
i z co najmniej 20-letnim stażem pracy, zasiłki mają przyznane na 12 miesięcy.
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:
- szkolenia – 120% zasiłku
- przygotowania zawodowego dorosłych – 120% zasiłku
- stażu – 120% zasiłku
- kontynuowania nauki – 100% zasiłku
- studiów podyplomowych – 20% zasiłku
- premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych
za każdy pełny miesiąc programu
- 953,10
- 953,10
- 953,10
- 794,20
- 158,90
- 461,80
3. Dodatek aktywizacyjny – 50% zasiłku
(dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku
podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową)
- 397,10
4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
lub osobą zależną – do 50% zasiłku
(dla osób samotnie wychowujących co najmniej
jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – w przypadku
podjęcia pracy, szkolenia, stażu, przygotowania
zawodowego dorosłych)
- 397,10
5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac
społecznie-użytecznych
- 7,70 zł/h
6. Wynagrodzenia i stawki:
- minimalne wynagrodzenie
- przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kw. 2011
- składka na Fundusz Pracy
- składka na FGŚP
- składka na ubezpieczenie zdrowotne
- 1.500,00
- 3.646,09
- 2,45%
- 0,10%
- 9%

Podobne dokumenty

Gazeta Nyski Rynek Pracy nr 22 - Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Gazeta Nyski Rynek Pracy nr 22 - Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Mimo statystycznie wysokiego bezrobocia, pracownicy urzędu pracy mieli i mają ogromne problemy ze znalezieniem chętnych do pracy lub uczestnictwa w programach aktywizacji zawodowej. W ewidencji urz...

Bardziej szczegółowo