wizyty i praktyki w roku 2011 - Muzea, Archiwa, Biblioteki Polskie na

Komentarze

Transkrypt

wizyty i praktyki w roku 2011 - Muzea, Archiwa, Biblioteki Polskie na
1
2
3
WIZYTY I PRAKTYKI W ROKU 2011
2
29.01.2011, Spotkanie z Polonią,
od lewej: Ambasador przy ONZ (Genewa) R. Henczel, Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP J. Sokołowski, Ambasador RP (Berno) J. Starzyk
1
Praktykantka Sandra Stasica
2
Praktykantki: (od lewej) Aleksandra Ludwig i Marta Buszman
3
MUZEUM W 2011 ROKU
Szanowni Przyjaciele,
sprawozdanie zamyka kolejny dobry rok w Muzeum. Zorganizowane wystawy, koncerty i konferencje naukowe zostały
przez Państwa i naszych gości dobrze przyjęte.
Wydarzeniem o znaczeniu historycznym było pierwsze w Szwajcarii spotkanie potomków żołnierzy internowanych
w czasie II wojny światowej.
Dużo czasu i energii pochłaniała, niewidoczna dla zwiedzających, praca przy porządkowaniu i inwentaryzacji zbiorów
lub dokumentów w archiwum.
Więcej informacji o zakończonych, zapoczątkowanych lub wciąż jeszcze kontynuowanych pracach znajdą Państwo
w raporcie.
Niniejsze sprawozdanie informuje również o wszelkich rodzajach naszej działalności: naukowej, upowszechnieniowej,
wydawniczej, edukacyjnej.
Mam nadzieję, że nasza praca w roku 2011 uzyska Państwa uznanie. Zachęcając do lektury sprawozdania dziękuję
Państwu za dotychczasową przychylność i finansowe wsparcie naszego Muzeum.
Dziękuję za pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych i wsparcie finansowe. W roku 2011, dzięki dotacji Stowarzyszenia
Wspólnota Polska oraz przychylności pani Iwony Borowskiej-Popławskiej, mogliśmy sfinansować nasz program kulturalny.
Do zobaczenia ponownie w Muzeum roku 2012.
W imieniu członków Zarządu, Pracowników Muzeum i moim własnym
Dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Anna Buchmann
Muzeum Polskie, Rapperswil
3
I. Goście Muzeum
- Jacek Miler, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN,
- Jarosław Starzyk, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie,
- Elżbieta Sobótka, Konsul Generalny RP w Monachium,
- Claude Janiak, Ständerat Kanton Basel - Landschaft,
- dr J. Oleksy, Akademia Finansów, Warszawa,
- dr T. Makowski, Biblioteka Narodowa, Warszawa,
- dr M. Dworsatschek, Zakład Naukowy im. Ossolińskich, Wrocław,
- prof. dr hab. Z. Pietrzyk, Biblioteka Jagiellońska, Kraków
- prof. dr hab. Wł. Stępniak, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa,
- dr A. Biernat, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa,
- dr Ł. Kamiński, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa,
- dr R. Leśkiewicz, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa,
- prof. dr hab. Cz. Porębski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
- W. Cieszkowski, Krajowy Związek Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Warszawa
- A. Prus-Niewiadomski, Klub Inteligencji Katolickiej, Berlin,
- E. Szwejkowska-Olsson, przedstawiciel Koła Przyjaciół Muzeum Polskiego w Sztokholmie.
II. Frekwencja
- Goście - 8044
- Grupy - 74
III. Dary
- 600.- EWJR, Heiko Haumann
- 500.- Konsulat Polen. Vaduz
- 400.- D. Kostrzewa
- 300.- H. Bracher, Kapuzinerkloster Rapperswil
- 250.- M. T. Borkowski
- 200.- M. Aeschlimann-Paradowski, M.-M. Affolter, A. Furrer, P. M. Nett-Krainska, G. Radzik, F. Wolz, M.-J. Zagalak
- 190.- S. Bobulski
- 175.- B. Chrobot
- 150.- J-B. De Weck, M. Eberle, M. Peschler, W. & M. Piechocki, M. Rohr-Bartman, A. Stefanicki,
- 130.- J. & S. Gundlach
- 120.- A. De Lorme, L. Kaluzny, H.Podstolski, D. Simson, Ch. & B. Welter, l. & E. Chodzień
- 110.- W. Hossli-Klaus
- 100.- K. Binek, H. Bociek, C. Brodzinowski, R. Broger, J. Budziszek-Modlińska, L. Chlebicka-Güntensperger, A. & M. Choliński,
J. Czarnecki, H.-R. & A. Dali, I. Faoro, A. Handke, J.Jemielewski, J. Konopka, J. Kowalski, E. Krolak, S. Kruze, L. Lasek, Missione
Cattolica Italiana, C. & A. Schelling, W. & M. Schmidt, R. Schurek-Mertens, Schweiz. Mobiliarversicherung, F. Sitek, E. TreuerFelder, Ch. & G. Wind, B. Wolter
- Koło Przyjaciół Muzeum Polskiego w Niemczech. Pieniądze przekazała Nina Kozłowska, Monachium: 1000 Euro
- Zarząd Fundacji Charytatywnej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, Winnipeg: 1000 $ Can.
Fundusz na ten cel przekazała dr Danuta Podkomorska
- Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Zarząd Główny w Toronto: 500 $ USA
- Aleksander Menhard, Monachium: 1000 CHF oraz mapa Novissima Poloniae Regni Descriptio z roku 1650
- E. Zakrzewska, Warszawa, twardy dysk zewnętrzny do komputera (500 zł)
- Kasimir Jankowski: "Portret" autorstwa Helen Roth, uczennicy Cuno Amiet`a
- dr jur. Karl-Heinz Hänel, Erfurt (Niemcy): 64 grafiki
- A. Schmidt-Szałkowska, Warszawa: obrus haftowany
- Hans Suter, Au / Wädenswil: XIX-wieczny zegar zdobiony
- Barbara i Henryk Podstolscy: 21 monet (13 monet wybitych po II wojnie światowej, 8 monet z okresu międzywojennego)
- Alicja Fijałkowska: moneta kolekcjonerska , wizerunek księdza Kardynała S. Wyszyńskiego
- J. Markowski: dwie monety kolekcjonerskie NBP upamiętniające I. J. Paderewskiego (10.- i 2.- PLN)
Dzięki Państwa hojności nasze zbiory stale się powiększają i wartość naszych kolekcji wzrasta.
Za przekazane dary serdeczne: Bóg zapłać!
Dziękuję też za pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych. Dzięki dotacji Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz przychylności
4
pani Iwony Borowskiej-Popławskiej, mogliśmy sfinansować nasz program kulturalny.
IV. Działalność Muzeum
1. Działalność edukacyjna i upowszechnieniowa
1.1. Opracowania naukowe
We wrześniu ukazała się staraniem Instytutu Pamięci Narodowej książka "Zmagania z historią. Życie i twórczość Józefa
Mackiewicza i Barbary Toporskiej". Są to materiały z konferencji, która odbyła się w Muzeum Polskim w Rapperswilu
w dniach 26-28 września 2006 roku.
Redakcja tomu: Nina Kozłowska i Małgorzata Ptasińska.
Książkę można kupić w Muzeum.
1.2. Praktyki w Muzeum
Nasze Muzeum stało się interesującym miejscem praktyk dla studentów polskich i szwajcarskich uczelni. Przyjeżdżający
na praktyki studenci mają okazję nie tylko zapoznać się z naszymi zbiorami, zasadami funkcjonowania polskiej placówki
kulturalnej poza granicami kraju, ale pobyt w Rapperswilu wykorzystują też na poznanie tutejszych muzeów i bibliotek
oraz form organizacji życia kulturalnego w Szwajcarii.
W roku 2011 z tej możliwości skorzystała studentka Uniwersytetu w Bazylei, Antonia Mathis. Pomagała przy inwentaryzowaniu zespołu archiwalnego 2 Dywizji Strzelców Pieszych.
Z Polski z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia przyjechały dwie praktykantki: Aleksandra Ludwig
i Marta Buszman.
Studentki Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II z Krakowa: Sandra Stasica i Monika Jastrzębiec - Czepielewska odbyły
trzymiesięczną praktykę w ramach programu Erasmus.
2. Działalność organizacyjna
Do Rapperswilu przywiezione zostały 4 zestawy do kiosków multimedialnych, dwa profesjonalne projektory z komputerem
sterującym i cztery gabloty stanowisk multimedialnych, które zostały zakupione z dotacji Senatu RP. Sprzęt ma być instalowany
w roku 2012.
W kamienicy Burghof został na nowo urządzony pokój gościnny.
2.1. Dokumentacja zbiorów
Pracę nad inwentaryzacją zbiorów kontynuowali: Anna i Leszek Kwiatkowscy oraz Anna Tomczak.
Piotr Jamski wykonał dokumentację fotograficzną naszych najważniejszych obiektów. Zdjęcia dygitalowe w najlepszej
jakości będą wykorzystane do przygotowania filmów do pokazów multimedialnych.
2.2. Kartografia
Minął rok od uruchomienia strony internetowej: http://mapy.muzeum-polskie.org dającej możliwość przeglądania zbioru
Cartographia Rappersviliana Polonorum. Baza danych, która jest już prawie kompletna,zawiera zaskanowane mapy i ryciny
z naszego zbioru. Prace nad prezentacją map dobiegają końca i całą kolekcję będzie można oglądać już w tym roku.
Następnym krokiem będzie udostępnienie angielskiej wersji językowej.
Dzięki współpracy z firmą Eurofresh ze Szwecji, której właścicielem jest Jacek Gancarson udało nam się szybko uruchomić
internetową prezentację kartograficznej bazy danych i wprowadzić najnowocześniejsze narzędzia jej zarządzania. Muzeum
współpracuje z Jackiem Gancarsonem od wielu lat.
Umieszczone na stronie internetowej Muzeum zdjęcia panoramiczne pokazujące najważniejsze pomieszczenia Muzeum
też są jego autorstwa. On również stworzył strukturę strony internetowej. Kolejnym etapem tej współpracy będzie
przygotowanie prezentacji naszego zbioru rycin.
2.3. Archiwum
Jak w latach poprzednich, tak i w tym roku, Izabela Gass i Ewa Furmańska prowadziły prace inwentaryzacyjne w archiwum.
Została spisana i opisana dokumentacja fotograficzna żołnierzy internowanych w czasie II wojny światowej w Szwajcarii.
Nadal inwentaryzowane jest archiwum naszego Towarzystwa.
Rozpoczęła się digitalizacja spuścizny Jerzego Stempowskiego.
Od dr Witolda Zahorskiego z Paryża otrzymaliśmy dokumenty Haliny Zielińskiej, która tak mocno była związana z naszym
Muzeum. Dokumenty przechowywane były w domu państwa Zahorskich, gdzie też czasowo przebywała Halina Zielińska.
2.4. Biblioteka
W 2011 zbiory biblioteczne i ekspozycję stałą obejrzało przeszło 320 osób. Zespół pracowników biblioteki pomagał w organizacji
wystaw i konferencji na terenie Muzeum, sprawował opiekę merytoryczną nad piszącymi prace, dostarczał materiały
5
ikonograficzne i źródłowe. Wypożyczono ok. 104 książki; W oparciu o materiały Biblioteki napisano 2 prace maturalne
i pracę dyplomową. Przeprowadzono 72 kwerendy pisemne plus szereg ustnych. 35 z nich było prośbą o dostarczenie
potrzebnych skanów, (w tym materiałów archiwalnych) oraz fotografii.
Beata Kurek z Biblioteki Jagiellońskiej zakończyła porządkowanie zbioru czasopism; Mariola Sigrist zakończyła opracowywanie
zbioru wycinków prasowych dotyczących naszego Muzeum.
Aktualnie w głównym katalogu wpisanych jest ok. 16 tys. pozycji.
Swoje publikacje regularnie ofiarowują nam nieodpłatnie (za co składamy im serdeczne podziękowanie) redakcje periodyków:
Zeszyty Literackie, Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza z Londynu, Weteran Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej
w Ameryce (SWAP), Wiadomości Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii, a także wydawnictwo kwartalnika Przegląd HistorycznoWojskowy. Biblioteka Narodowa w Warszawie przesyła nam kolejne zeszyty Polskiego Słownika Biograficznego oraz Nowych
Książek. Włodzimierz Cieszkowski przekazał w imieniu Środowiska byłych Żołnierzy 2 DSP w Krajowym Związku Byłych
Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, kolejne egzemplarze opracowania Żołnierze polscy internowani w Szwajcarii
1940-1945 / Die in der Schweiz internierten polnischen Soldaten 1940-1945. Swoje publikacje przekazuje nam również MKiDN.
Jan Sikorowski, Faculté des Lettres de l'Université Neuchâtel przekazał nam swoją pracę magisterską "De la fondation du
Musée Kościuszko à la fermeture du Musée de Rapperswil (1936-1952): deux exemples d'un anticommunisme suisse ". Praca
uzyskała najwyższą ocenę i została odznaczona nagrodą "Prix Fritz Kunz", jako najlepsza praca magisterska z dziedziny historii.
Przy pisaniu pracy autor korzystał z dokumentów i książek z naszej biblioteki
2.5. Wystawy i koncerty
Wystawy
1/ Wystawa prac Zofii Stryjeńskiej.
2/ Herzschlag 2 druga część projektu artystycznego zrealizowanego przez Regulę Pöhl i Danielę Villiger. Instalacje artystyczne
realizowane były w Muzeum i Bibliotece.
3/ Alexander Babic - fotografie ze Speedweek z The Bonneville Salt Flats.
Wystawa przygotowana we współpracy z Moonblinx Gallery z Frankfurtu nad Menem.
4/ Linthebene - krajobraz zostaje zmieniony ( 1941-1964), Melioracja, Mobilizacja, Migracja.
Kurator wystawy: dr S. Paradowski, Agentur für Kunst- und Regionalgeschichte, Glarus.
Wystawie towarzyszyły prezentacje multimedialne:
- Das industrielle Pflanzwerk in der Linthebene,
- Glarner Industriepflanzwerk 1943-1946.
Przy pracach melioracyjnych zatrudnieni byli w czasie wojny polscy żołnierze.
5/ Internowanie polskich żołnierzy w Szwajcarii
Przygotowanie: Anna Piotrowska, Ewa Furmańska, Izabela Gass, Jolanta Janda.
Do wystawy wykorzystane zostały nieznane dotychczas zdjęcia z tego okresu.
6/ Jan Paweł II
Przygotowanie: Anna Piotrowska.
Wystawa z okazji beatyfikacji Jana Pawła II.
7/ Po dwóch latach prezentacji zakończyła się w październiku 2011 w Festungsmuseum w Reuenthal wystawa na temat
internowania 2 DSP. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem. Eksponaty i materiały archiwalne do tej wystawy pochodziły
w dużym stopniu z naszych rapperswilskich zasobów.
8/ W dalszym ciągu odbywa swój zwycięski pochód po różnych instytucjach na terenie Niemiec wystawa: Es begann in Gdańsk
Solidarność - die Kollektive Furchtlosigkeit / Solidarność - Zbiorowa odwaga. Koncepcja merytoryczna wystawy: Marco Schmid.
Kuratorzy: Izabela Krysiak i Anna Tomczak.
Wystawa przygotowana przez Muzeum Polskie w roku 2009 cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem w Niemczech. W roku
2011 była pokazywana w Lauf, Hilpoltstein i Grosshabersdorf. Również w roku bieżącym zaplanowane są dalsze wystawy.
Koncerty
1/ Charytatywny koncert fortepianowy w wykonaniu Wolfganga Leibnitza zorganizowany dzięki wsparciu Konsula
Generalnego w Monachium Elżbiety Sobótki
2/ Muzyka staropolska - koncert zespołu Monogramista JK (Jacek Kowalski).
3/ Teatro - Panopticum (pod kierunkiem Teresy Krukowskiej) – „Historia de un amor”.
4/ Lech Wieleba, koncert jazzowy.
Pozostałe wydarzenia kulturalne
1/ Tegoroczne spotkanie noworoczne z Polonią zorganizowane zostało przez Ambasadora J. Starzyka w naszym Muzeum.
Gościem spotkania był podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Jaromir Sokołowski.
Dziękuję J. E. Jarosławowi Starzykowi za zorganizowanie spotkania.
2/ Wieczór autorski Luziusa Lenherra, autor czytał fragmenty swojej książki Abzählherbst.
3/ Wykład Jacka Kowalskiego: Sarmacja, Sarmaci, Sarmatyzm: Pomiędzy dumą a uprzedzeniami.
6
1
2
1
2
3
DARY W ROKU 2011
1
Medal pamiątkowy: awers i rewers, dar Barbary i Henryka Podstolskich
2
XIX-wieczny zegar zdobiony, dar Hansa Sutera, Au
3
Piotr Mojski z mapą Novissima Poloniae Regni Descriptio z roku 1650, darem Aleksandra Menharda
7
1
2
3
4
WYSTAWY W ROKU 2011
1-3.07.2011, fragment instalacji w ramach
projektu artystycznego Herzschlag 2
1
1-3.07.2011, fragment performance`u w ramach
projektu artystycznego Herzschlag 2
2
2.7-24.12.2011, Speedweek, wystawa fotografii A. Babica
8
3
4
1
2
3
KONCERTY W ROKU 2011
1
19.03.2011, Luzius Lehnherr i Lech Wieleba
2
2.07.2011, Wolfgang Leibnitz
3
4.11.2011, Jacek Kowalski
9
1
2
3
WYDARZENIA W ROKU 2011
10
Spotkanie potomków polskich żołnierzy internowanych
1
Wystawa o Janie Pawle II
2
W. Cieszkowski z Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
3
V. Stała Konferencja Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie (MAB)
Tegoroczna 33-cia Stała Konferencja Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie (MAB), której tematem było
Dziedzictwo a współczesność - znaczenie instytucji historycznych MAB-u dla wspólnoty polskiej
i dla społeczeństw w których funkcjonują, została zorganizowana przez Muzeum Polskie w Rapperswilu.
Program:
- Polska w Europie. Kilka uwag o prekursorach i pionierach polskiej myśli, prof. dr hab. Cz Porębski,
- Zarys dziejów współpracy BN z instytucjami MAB-u, dr T. Makowski,
- Ochrona dziedzictwa kulturowego w Bibliotece Jagiellońskiej, prof. dr hab. Z. Pietrzyk,
- Ossolineum a polskie instytucje kultury poza krajem. Przykłady współpracy, dr M. Dworsatschek,
- 15 lipca 1861 zmarł książę Adam Jerzy Czartoryski. Reakcje, dr W. Zahorski,
- Polskie dziedzictwo na liście światowej programu Unesco "Pamięć świata", prof. dr hab. W. Stępniak,
- Rola zbiorów archiwalnych Muzeum Polskiego w Rapperswilu w badaniach dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego po II wojnie światowej, dr M. Ptasińska,
- Anglicy - przyjaciele Polaków po powstaniu listopadowym w zbiorach Biblioteki Polskiej w Londynie, dr D. Platt,
- Instytut J. Piłsudskiego w Ameryce. Portrety założycieli, charakterystyka środowiska nowojorskiego, dr I. Korga,
- Marc de Montfort i Biblioteka Polska w Paryżu, C. Gervais- Francelle,
- Muzeum, które jednoczy narody, dr A. Szulgan,
- Dwa Muzea (Muzeum Kościuszki w Solurze i Muzeum Paderewskiego w Morges) i ich wspólny cel, dr J. Konopka,
- Polskie dziedzictwo kulturalne w zbiorach Muzeum F. Chopina i G. Sand na Majorce, dr B. Schmid-Adamczyk,
- Cartographia Rappersviliana Polonorum - zbiory kartograficzne Muzeum Polskiego w Rapperswilu, P. Mojski.
VI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Konferencja została zorganizowana przez Zakład Badań Interdyscyplinarnych i porównawczych "Wschód-Zachód",
Uniwersytet w Białymstoku.
Tytuł konferencji brzmiał: Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee-Estetyka-Język. Referat wygłosił na niej
również prof. dr G.Ritz.
Muzeum Polskie było współorganizatorem konferencji.
VII. Spotkanie potomków polskich żołnierzy internowanych w czasie II wojny światowej w Szwajcarii.
Słowa powitania:
Serdecznie witam Państwa na dzisiejszym, pierwszym w Szwajcarii oficjalnym spotkaniu dzieci i krewnych polskich żołnierzy
internowanych w Szwajcarii podczas II wojny światowej.
Przybyli Państwo do domu - gdyż Muzeum Polskie było dla Państwa ojców i dziadków drugim domem. Podczas wojny
pracowniczki Muzeum przybywały do obozów internowania, by przywieźć potrzebne książki, podręczniki, by przedstawić
przygotowany program artystyczny.
Były tez miło widzianymi łączniczkami, przekazującymi żołnierzom najnowsze informacje polityczne, przywożącymi
zakazane listy.
Po wojnie to właśnie byli Internowani upomnieli się w gminie miasta Rapperswil o ponowne otworzenie zamkniętego
w 1952 roku Muzeum Polskiego i oni to głównie zbierali pieniądze i eksponaty dla nowo powstającego Muzeum.
Spotkanie dzisiejsze ma charakter prywatny. Podobnie jak Państwa ojcowie i dziadkowie przynieśli ze sobą wspomnienia
utraconego domu, porzuconych młodzieńczych miłości i przyjaciół pozostałych za żelazną kurtyną, zapachu świąt i polskich
potraw, tak i dzisiaj Państwo przynoszą wspomnienia swojego dzieciństwa - obrazy ojca i matki budujących w trudnych
czasach i nie zawsze sprzyjających warunkach zręby nowej egzystencji.
Dzisiejsze spotkanie może niektórych z Państwa zbliży, pozwoli w czasie rozmowy odnaleźć klucz do często trudnych doświadczeń.
Muzeum jest miejscem pamięci. Przy wejściu do Muzeum, w pierwszej sali znajduje się tablica donatorów, osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Muzeum. Korzystając dzisiaj z obecności Państwa chciałabym na tej tablicy umieścić też
tabliczki dziękczynne dla:
- wszystkich polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii
- dla Zdzisława Pręgowskiego, kustosza Muzeum w latach 1954 - 1975 ,
- dla Jerzego Ruckiego, autora książek i dokumentacji dotyczących okresu internowania.
Mam do Państwa jeszcze dwie prośby - w Bibliotece Muzeum przechowywane jest archiwum żołnierzy internowanych.
Jest ono często wykorzystywane przez studentów i naukowców. Bardzo pożądane dla dalszych badań byłoby gromadzenie
informacji o dalszych losach żołnierzy, zarówno tu w Szwajcarii, jak i po jej opuszczeniu.
Może znajdą Państwo czas i napiszą krótka historię dalszego życia swoich ojców i dziadków, my umożliwimy ich publikację.
11
Na zakończenie pozostaje mi złożyć serdeczne podziękowania za pracę włożoną w przygotowanie dzisiejszego spotkania:
rodzinie Paradowskich - Myrcie, Bruno i Stefanowi, rodzinie Bopp i Sylwii Bopp-Czerneckiej, która zainicjowała przygotowania
do spotkania, a ze strony Muzeum - Annie Piotrowskiej.
Anna Buchmann
Relacja ze spotkania została pokazana w szwajcarskim dzienniku telewizyjnym
VIII. Media, artykuły, audycje radiowe i telewizyjne
Reportaże o Muzeum, sprawozdania z koncertów, wystaw oraz ze spotkania potomków internowanych żołnierzy ukazały
się w następujących mediach:
- Polskie Radio,
- Polska Telewizja,
- SF DRS,
- NZZ,
- Migros-Magazin,
- Die Südostschweiz,
- Zürichsee-Zeitung,
- Tessiner Zeitung,
- Obersee Nachrichten,
- Ford & Friends,
- Les Echos de Pologne,
- Connoisseur Circle,
- NEWSflash (European Military Press Assotiation, CH),
- mt (Money Trade Magazine, AT),
- Po prostu,
- Nasz Głos,
jak również w szeregu blogów internetowych.
IX. In Memoriam
W roku 2011 odeszli z naszego grona:
- Bieliński Helen, Thalwil
- Prof. Dr. Jan Venulet, Thônex
- Dr. med. Dalucas Wladislaw, Basel
- Bryl Irena, Winterthur
- Woitas-Voy Iwona, Rapperswil
- Surer-Kistowska Anna, Aesch BL
- Dipl. Ing. Zumbach Witold, Winterthur
- Bürki Annagret, Muri b. Bern
- Gantenbein Anton, Rapperswil
- Saladin Bruno Felix, Stäfa
- Pląskowski Irene, Winterthur
- Pląskowski Teresa, Winterthur.
Bliskim wszystkich Zmarłych składamy wyrazy współczucia.
Iwona Woitas-Voy (1954-2011)
Iwona nie zdążyła napisać dziennika, odeszła nagle w sierpniowy, upalny dzień tego roku.
Przyjechała przed kilkoma laty do Rapperswilu i postanowiła tu pozostać.
W Muzeum Polskim znalazła schronienie, wśród nas czuła się dobrze.
W roku 2004 przedstawiła w Muzeum swoje obrazy, potem czytała swoje wiersze.
Gdańsk był jej rodzinnym miastem, tam debiutowała poetycką audycją radiową "Cichutkie drgania".
Publikowała w "Litterariach", "Poezji", "Kulturze", "Więzi" i "Studium".
Zaangażowała się mocno w strukturach powstałej w Gdańsku "Solidarności", była komisarzem generalnym wystaw towarzyszących
I Zjazdowi "Solidarności", po wyjeździe w roku 1981 do Francji pracowała charytatywnie w Biurze Krajowym "Solidarności " w Paryżu.
W Paryżu też doskonaliła nadal swój warsztat artystyczny, później w Bonn rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu filozofii i teorii sztuki.
Brała udział w kolejnych wystawach paryskiego Salonu Jesiennego, wystawa w Metz na Salonie Sztuki Sakralnej przyniosła jej nagrodę
Roberta Vrinata. Swoje obrazy prezentowała w Linz, Genewie, Zurychu i w Antwerpii.
Oprócz tego publikowała wiersze w periodykach literackich.
Sucha nota biograficzna nie oddaje całej złożoności jej osobowości. Nie było Jej łatwo pogodzić się z porządkiem świata.
.
12
Bardzo wrażliwa mocno odczuwała ból istnienia. Głęboka wiara w Boga chroniła Ją przed utratą wiary w ludzi i pozwalała cieszyć się
urodą świata.
Odeszła niespodziewanie, bez pożegnania - nam pozostały wspomnienia i wdzięczność, że mogłyśmy z Nią przebywać.
Wierzymy, że teraz śni dobre sny w obłokach niebieskich
może napiszę kiedyś dziennik
taki sobie mały nekrolog
śmieciowiska pretekstów
drętwej demokracji
bez czucia i strachu
wygodnie oślepłej
może napiszę kiedyś
krótką inskrypcję jednego życia
o snach zapomnianych o marzeniach wolnych
i o naszej głuchej bezradności
w smudze cienia
Poezjo
oddam Ciebie cudownym dłoniom
porozwieszam na drzew kruchych palcach
zaczaruję w wieczne lodowe sople
rzucę w wir słonecznych powodzi
pozostawię w krainie półcieni
posrebrzę nierealnym światłem
przykryję śnieżnym obłędem
napiszę epitafium
trwaj wiecznie
X. Struktura Muzeum
Struktura Muzeum:
Anna Buchmann, dyrektor
Małgorzata Zakrzewska-Darlińska, kierownik administracyjny
Elżbieta Eberle
dr Teresa Sandoz–Romanowska
Mariola Sigrist
Anna Wälli
Ewa Wąsik
Biblioteka:
Anna Piotrowska, kierownik
Sylwia Bielak
Mariola Sigrist
Archiwum:
Jadwiga Wator
Agnieszka Jastrzębska
Ewa Wąsik
Wolontariusze, współpracownicy, praktykanci:
Ewa Furmańska, Instytut Sztuki PAN Warszawa
Monika Jastrzębiec - Czepielewska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Izabela Gass, Archiwum PAN, Warszawa
Maria Karnkowska, Baden
Izabela Krysiak, Katowice
Beata Kurek, Biblioteka Jagiellońska, Kraków
Anna i Leszek Kwiatkowscy, Muzeum Pałac w Wilanowie
Aleksandra Ludwig, WSKSiM, Toruń
Marta Buszman, WSKSiM, Toruń
Antonia Mathis, Uniwersytet Bazylejski
Sandra Stasica, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Anna Tomczak, UMK, Toruń
Dokumentacja zbiorów, obsługa strony internetowej, kartoteka członków TPMPR:
dr Ryszard Piotrowski
Kartografia:
Piotr Mojski
Jacek Gancarson
13
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego:
Zarząd:
prof. dr German Ritz, prezes
Fritz Mommendey, wiceprezes
Max Berti, kasjer
Anna Buchmann
dr Wilfried Ebert
Krystyna Ellmann
dr Ryszard Piotrowski
dr Teresa Sandoz-Romanowska
Koła Przyjaciół Muzeum Polskiego za granicą:
- Niemcy, Monachium: Koło Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu – Przewodnicząca Nina Kozłowska.
- Szwecja, Sztokholm: Koło Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu – Elżbieta Szwejkowska-Olsson, Krzysztof Laufersweiler,
Wojciech Chudoba.
- Poznań - swoją działalność zakończyło Koło Przyjaciół Kultury Polskiej na Świecie i Muzeum Polskiego w Rapperswilu.
Serdecznie dziękujemy za wieloletnie wsparcie.
- Warszawa: Towarzystwo Rapperswilskie - Prezes dr Hanna Krajewska.
14
1,2
3
4
KONFERENCJA MAB, Quarten 14-16.09.2011
1
Od lewej: J. Miler, G. Ritz, A. Buchmann, P. Zaleski
2
Hanna Krajewska wręcza Annie Buchmann nagrodę dla Zasłużonego archiwisty
3
Widok na Ośrodek Szkoleniowy Neu-Schönstatt w Quarten nad jez. Walensee
4
Głos w dyskusji zabiera A. Prus-Niewiadomski
15
Tel. (0041) 0 55 210 18 62
Fax: (0041) 0 55 210 06 62
[email protected]
www.muzeum-polskie.org
Obraz ze zbiorów MPR: Domenico Zampieri,
"Św. Jan", olej, deska, 67 x 56,5
Biblioteka / Bibliothek
Hauptplatz 8
Tel. (0041) 055 210 18 61
Muzeum Polskie / Polenmuseum
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil

Podobne dokumenty