BLACK RED WHITE

Komentarze

Transkrypt

BLACK RED WHITE
katalog 2014
BLACK RED WHITE □
spis treści
katalog ogólny 2014
NOW OSC
4 ............................................. ■
fini
106 ........................................
avila
164 ........................................
alevil
1 0 .................................. ■ rabesca
1 0 8 .......................................voucher
166 ...................... kaspian classic
14
110 .....................................
denzel
168 ..................................... kentaki
16 .........................................■ nikko
112 ...................................... desert
170 ...................................... stylius
20 .........................................■
114 .................................... newark
172 .....................................
24 .................................. ■ elpasso
116 ........................................ fun 2
174 ..................................... ontario
26 ............................ ■
117 ...................................... happy
176 .......................................
lej la
118 .......................................
bigbit
178 ...................................
indiana
34 .......................................
azteca
119 .......................................
ferblu
182 ...................................
strzałka
40 .....................................
senegal
120 ........................................
fever
44 .....................................
kaspian
121
30
■
danton
rosti
antwerpen
.........................................■
.................................... cancan
bigger
borys
184 ........................................
caps
186 .................................... graphic
50 ................................. kaspian II
122 ............................... brw office
190 ........................................
52 ............................................ rafio
124 .................................. ograł m
192 ........................................... rupi
56 .........................................
iberia
125 ..................................... ograł v
194 .................................
60 .......................................
august
126 ......................... jaspi, savana
196 ...........................................
64 ......................................
oregon
127 ..................................
198 ........................................
kaspian
hihot
num lock
indi
ringo
68 ........................................... loren
128 ........................... zipp, barato
200 ........................................... bigi
72 .....................................
agustyn
129 ...................... num lock, fargo
202 ....................................... sim ply
74 .......................................
venom
130 .............. nilso, akona, konga
204 ...................................... tip-top
78 ............................... venom mix
131 .................................... im peror
208
........................................
pop
80 ................................. dom enica
131 ......................... petio b, wiki b
210 ........................................
open
82 ........................................... largo
13
2 .........................................koen
212 ............................................ klio
86
1 3 6 ............................................ orient
214 ....................................... sevilla
areka
1 3 8 .............................................. kent
216 ........................................ atriss
palem o
1 4 2 ...........................................natalia
218 ........................................
94 .......................................... mezo
1 4 6 .......................................... bolden
220 ................................. roksana II
96
doors
1 5 0 ................................ largo classic
221 .................................... roksana
............................................. july
90 .........................................
92 ......................................
.....................................
nepo
100
.......................................
tauri
1 5 4 ........................................bawaria
222 ....................................... dream
102
......................................
anya
1 5 8 ........................................... orland
223 .................................... fantazja
104 .......................................... deal
1 6 2 ...................................... m arocco
224 ............................................ sen
BLACK RED WHITE □
225 ............................................ kim
226 ........................szafy WEKTRA
2 3 0 .................................. szafa F29
232 ........................... szafy COLIN
236 ........................... szafy KAMIX
240 ............................... szafa F19
240 ................. szafa duel 3D i 4D
241 .......................... szafa KODA
241 .... szafa FRAZA 2D, 3D, 4D
242 .......................... przedpokoje
254 ..................................... krzesta
257 ...........................................stoliki
258 ......................................... stoty
264 ........................................ tóżka
270 ................................ m aterace
274 ................................... kuchnie
282 ..........
m eble tapicerow ane
Szukasz
pom ysłów
i
inspiracji
na
urządzenie
w łasnego
mieszkania? Dobrze trafiłeś. Zobacz, co stworzyliśm y z m yślą
o Tobie.
Zespól Black Red Whlte
L *1 B S K fiP ł S S f • r a
NOWOŚĆ
■ ■■' ■
• _
I
: - r'
■:
fini
Wnętrze w stylu m odern
*
-* • Ł - <
1
W K -fl
J ,
j *i"
3 . c i'
; : v
c
: C
i f ;
v
• V
........... .........
' ‘r '
.* =
; . ■ :V S : s5s
szafa S ZF5D 2S 21 15
wys./szer./gl.: 208/150/55 cm
kom oda KOM2D4S 9 1 4
wys./szer./gl.: 89/140/40 cm
6
www .brw .com .pl
szafa S Z F 2 D 2 S 2 0 9
wys./szer./gl.:
198/86/55 cm
witryna wisząca
SFW 1W 125
wys./szer./gl.:
119/47/30 cm
kom oda KOM4S 9 1 0
wys./szer./gl.: 89/101/40 cm
w itryna
REG1W2S 20 5I
wys./szer./gl.:
198/52/40 cm
witryna REG 1 W 1 D 2 S 1 4 9
wys./szer./gl.: 145/91/40 cm
szafka K O M 4 D 1 1 1 0
wys./szer./gl.: 89/101/40 cm
regat REG 20 9
wys./szer./gl.:
198/90/40 cm
szafka wisząca
SFW_5_5
wys./szer./gl.:
47/47/30 cm
potka P_1 _14
wys./szer./gl.: 12/139/25 cm
potka P_1 _10
wys./szer./gl.:
2/101/25 cm
witryna w isząca SFW1 W_4_14
wys./szer./gl.: 36/139/30 cm
witryna
REG 1W 2S205
wys./szer./gl.:
198/52/40 cm
kom oda
KOM1D1S_7_5
wys./szer./gl.:
74/45/40 cm
biurko BIU1D1S 7 1 2
wys./szer./dl.: 74,5/51/120 cm
szafka na buty
KOM1 B_4_6
wys./szer./gl.:
41/62/40 cm
szafka rtv RTV2S_3_14
wys./szer./gl.: 31/140/55 cm
materac i wktad
w opcji
szafka nocna
KOM1S35
wys./szer./gl.:
30,5/47/40 cm
tożko L O Z 1 60 (bez materaca i stelaża)
wys./szer./dl.: 97/191/250 cm
dostępna wersja:
L O Z 1 40, (bez materaca i stelaża)
wys./szer./dl.: 97/171/250 cm
BLACK R E D W H ITE D
7
8
www .brw .com .pl
krzesto FI NI
wys./szer./gl.:
87/46/57 cm
stótFIN I
wys./szer./dl.: 76/85/140-180 cm
kom oda
KOM5S11 5
wys./szer./gl.:
109/52/40 cm
fini
wieszak PAN_15 7
wys./szer./gl.:
152/66/24 cm
lustro L U S 1 2 5
wys./szer./gl.:
116/49/2 cm
|
szary w olfram/szary wolfram
D
szary wolfram /bialy mat
|
szary w olfram /dąb san remo jasny
|
szary w olfram /dąb monum ent oak
system m odutow y
27 elem entów
Tak sm akuje styl m odern. Zaskoczy Cię p rosto­
tą, przyciągnie w zrok kolorystyką i oczaruje designerskim i dodatkam i. Z pew nością docenisz
również profesjonalne akcesoria zapew niające
kom fort i najwyższą w ygodę użytkowania mebli.
BLACK RED WHITE □
9
rabesca
M asz apetyt na wnętrze petne
sm aku i stylistycznej równow agi?
i r--- 111 r!
w
1^ :
hartowane
oświetlenie
LED
w opcji
oświetlenie
LED
w opcji
oświetlenie
LED
w opcji
szafa SZF2D2S
wys./szer./gl.:
200,5/97/57,5 cm
witryna REG1W2SP
wys./szer./gl.:
200,5/57/41 cm
stół STO/140
wys./szer./dl.: 76/85/140-190 cm
12
www .brw .com .pl
witryna REG1W1D2S
wys./szer./gl.:
144/85/41 cm
witryna REG1W2SL
wys./szer./gl.:
200,5/57/41 cm
krzesło rabesca
wys./szer./gl.:
95/45/51 cm
tawa LAW/110
wys./szer./dl.:
51,5/59,5/110 cm
szafka wisząca SFW2D
wys./szer./gl.: 36/142/31 cm
kom oda KOM4S/57
wys./szer./gl.:
94,5/57/41 cm
kom oda KOM4S/97
wys./szer./gl.: 94,5/97/41 cm
kom oda KOM3D3S
wys./szer./gl.: 94,5/142/41 cm
szafka rtv RTV2D
wys./szer./gl.: 42,5/142/47 cm
rabesca
dą b wilson
I alham bra
system m odutow y
12 elem entów
Nowoczesna, prosta sylwetka, bezuchw ytow e fronty i ozdobne listwy. Do tego funk­
cjonalna przestrzeń, elegancki w ygląd
i designerskie akcenty, a w szystko po to,
aby odrobinę uporządkow ać i uprzyjem nić
codzienność.
BLACK R E D W H ITE D
13
witryna wisząca SFW1W
wys./szer./gł.: 45/149/29,5 cm
szafka w isząca SFW150
wys./szer./gł.: 45/149/29,5 cm
szafka rtv RTV2S
wys./szer./gt.: 47,5/149/47,5 cm
komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 94,5/149/42,5 cm
S
komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
94,5/113,5/42,5 cm
komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
117/69,5/42,5 cm
regał REG/70
wys./szer./gł.:
198,5/69,5/42,5 cm
il
oświetlenie
LED
w opcji
regał zamknięty REG2D
wys./szer./gł.:
198,5/69,5/42,5 cm
14
www .brw .com .pl
witryna REG1D1W
wys./szer./gł.:
198,5/69,5/42,5 cm
materac i wkład w opcji
szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
198,5/104,5/56,5 cm
szafka nocna KOM1S
wys./szer./gł.:
37/60,5/42,5 cm
łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 43,5-95,5/165/205,5 cm
danton
dąb sonom a
□ dąb sonom a/bialy połysk
system mod utowy
13 elementów
Sym etrycznie i do pary. Funkcjonalność
i tad są tu na porządku dziennym za spra­
w ą wielu m odutów, których konfigurację we
wnętrzu m ożesz zm ieniać tak często, jak
m asz na to ochotę.
szafa SZF3D
wys./szer./gł.: 208,5/174,5/56,5 cm
BLACK RED WHITE □
15
NOWOŚĆ
Trochę koloru we wnętrzu
to najlepszy sposób na nudę
18
www .brw .com .pl
materac i wkład w opcji
w
szafka w isząca SFW/1 20
w ys./szer./gt.:
57/ 120/21,5 cm
komoda KOM4S/90
wys./szer./gł.:
82,5/90/40 cm
biurko BIU1D1S
wys./szer./dł.: 71,5/117/60 cm
tóżko LOZ/90
wys./szer./dł.: 43,5-82,5/95/204 cm
półka POI7117
wys./szer./gł.: 4/117/26 cm
skrzynka wysuwana
SFW/120 - OPCJA
wys./szer./gł.:
21,6/43/23 cm
szafka nocna KOM2S
wys./szer./gł.:
40,5/50/39 cm
nikko
■
system m odutow y
12 G lG IT IG n tÓ W
korpus: congo
I front: uni bordo (wybrane elementy)
I front: lava (wybrane elementy)
szafa narożna SZFN2D
wys./szer./gł.: 197,5/96,5/96,5 cm
szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
197,5/80/56 cm
regał REG1D3S
wys./szer./gł.:
197,5/80/40 cm
regał REG/15/12
wys./szer./gł.:
149/117/38,5 cm
N owoczesne, z charakterem i odrobiną
fantazji - wtaśnie takie pow inno być w nę­
trze przebojow ego nastolatka. W ykorzy­
staj m ożliwości, jakie daje Ci kolekcja Nik­
ko i stw órz w yjątkow y azyl, który odpow ie
na potrzeby Twojego dziecka.
BLACK RED WHITE □
19
NOWOŚĆ
półka POI7135
wys ,/szer./gl.: 10/135/22 cm
szafka wisząca SFW/135
wys./szer./gł.: 38/135/30 cm
witryna KOM2W
wys ,/szer./gl.:
125/100,5/40,5 cm
komoda KOM4S
wys./szer./gł.: 82/110,5/40,5 cm
tawa LAW/110
wys./szer./dł.: 59/110/50,5 cm
szafka KOM4D
wys./szer./gł.: 104,5/110,5/40,5 cm
szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 42,5/135/47,5 cm
rosti
I korpus: dąb san remo jasny/lava
front: dąb san remo jasny
szafa SZF2D2S
wys ,/sze r./gl.:
198/100,5/56,5 cm
witryna REG1W
wys./szer./gł.:
198/65,5/40,5 cm
stół LIMES
w ys./szer./dł.: 74/90/140-180 cm
system modutowy
9 elementów
N ow oczesna form a,
rysunek drewna,
grafitow e listwy i m inim alistyczne detale
to stylistyczny kwartet, który udowadnia,
że m ożna nadać wyraźny styl nawet prostej
konstrukcji.
BLACK RED WHITE □
23
oświetlenie
w opcji
oświetlenie
w opcji
szafa SZF4D
wys./szer./gł.: 200/90/56 cm
oświetlenie
w opcji
oświetlenie
w opcji
witryna REG1W3D/20/9
wys./szer./gł.:
200/90/41,5 cm
witryna REG1W1D
wys./szer./gł.:
200/60/41,5 cm
witryna REG1W3D/14/9
wys./szer./gł.:
144/90/41,5 cm
witryna wisząca
SFW1W
wys./szer./gł.:
122/60/29 cm
oświetlenie
w opcji
komoda KOM2W1D3S
wys./szer./gł.: 104,5/150,5/41,5 cm
24
www .brw .com .pl
szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
104,5/100/41,5 cm
komoda KOM5S/60
wys./szer./gł.:
104,5/60/41,5 cm
komoda KOM3D3S
wys./szer./gł.: 84/135,5/41,5 cm
komoda KOM4S/90
wys./szer./gł.: 84/90/41,5 cm
m a te ra c i w kła d
w opcji
______________________________________
.
o h a h \/
szafka wisząca S F W 1K
,
'
p ó tk a P O f/1 5 0
w y s ./s z e r./g l.: 2 0 /1 5 0 /1 9 ,5 c m
w y s ./s z e r./g l.: 4 0 ,5 /1 5 0 /2 9 c m
*
tó ż k o L O Z /1 60
w y s ./s z e r./d l.: 4 3 ,5 -9 0 ,5 /1 6 5 /2 0 3 ,5 c m
szafka nocna
KOM2S
wys ,/szer./gł.:
43/50/41 5 cm
—
™
------------------------------------------------szafka rtv RTV2S
wys ,/szer./gł.: 43/150/47 cm
—
—
.
*
tawa LAW/110
wys./szer./dł.: 46,5/65/110 cm
el passo
I korpus: dąb san remo jasny/lava
front: dąb san remo jasny
(listwa ozdobna dąb wenge brąz)
SyStGITI ITIOdlltOW y
16 elementów
NowoczGsna i funkcjonalna przestrzeń - czy
nie tego Ci trzeba? Przyjrzyj się detalom , ory­
ginalnej form ie uchwytów, delikatnym profilom
i szykownym przeszkleniom , a dojdziesz do
wniosku, że kolekcja Elpasso to m eble stw o­
rzone z m yślą o Twoim mieszkaniu.
-------------------
BLACK RED WHITE □
25
NOWOŚĆ
antwerpen
Jak pozytyw i negatyw czerń i biel - nierozłączny
duet ; który przetrwa zm ienn
trendy w aranżacji wnętrz.
wieszak
PAN/16/10
wys./szer./gł.:
158/100/27 cm
krzesło AKRT
wys./szer./gł.:
93 / 4 4 /4 9 cm
tawa LAW_4_13
wys./szer./dł.: 40/65/130 cm
stót STO_7_16
wys./szer./dł.: 76/90/160-200 cm
ławka U\K_5_13
wys./szer./dł.: 49/40/126 cm
(segment sprzedawany jest
z poduszką)
komoda KOM1S/5/10
wys./szer./gł.: 48/101/40 cm
szafka rtv RTV4S/6/14
wys./szer./gł.: 59/137/40 cm
r
u
szkto
hartowane
—
mm
»■
■
■
■■
■
*
szafka
REG2D147
wys ,/szer./gł.:
140/71/40 cm
28
www .brw .com .pl
rega1
REG2S_20_7
wyS./szer./gł.:
203/71 /40 cm
witryna
REG1W1D1 S_20_7
wys./szer./gł.:
203/71/40 cm
witryna
REG1W1 D3S_20_10
wys./szer./gł.:
203/106/40 cm
pótka P/2/18
wys./szer./gł.: 25/175/27 cm
lustro LUS_9_7
wys./szer./gł.:
90/65/2 cm
komoda
KOM1D1S/10/7
wys./szer./gt.:
101/66/40 cm
komoda KOM3W3D3S/13/18
wys./szer./gt.: 129/178/40 cm
lustro LUS_7_10
wys./szer./gt.:
65/100/2 cm
komoda
KOM2D1S/10/10
wys./szer./gt.:
101/101/40 cm
pótka P/2/181
wys./szer./gt.: 25/175/27 cm
komoda KOM2D4S/8/18
wys./szer./gt.: 75/178/40 cm
antwerpen
■
regat zamknięty
REG2L2S/20/9
wys./szer./gt.:
201/88/40 cm
regat zamknięty
REG1D/20/7
wys./szer./gt.:
201/66/40 cm
m odrzew sibiu jasny
blat: sosna larico
system m odułowy
20 elemetnów
Biel przenosi się do wnętrz i zdobyw a salony.
Pozornie surow a - daje ciepto i podkreśla
elegancki charakter wnętrza. Skontrastow ana z akcentam i w kolorze ponadczasow ej
czerni staje się synonim em dobrego gustu
i smaku.
BLACK RED WHITE □
29
lejla
Jest prosta, a jed n o cześn ie elegancka,
nowoczesna, a zarazem nieszablonowa,
p o prostu piękna ...
szafa SZF2D2S
wys./szer./gl.:
198/91/56 cm
krzesto TOP
wys./szer./gl.:
96/42/50 cm
32
n
witryna
REG1 W1SL,P
wys./szer./gl.:
198/61/43,5 cm
www .brw .com .pl
witryna REG1WD1S
wys./szer./gl.:
146,5/61/43,5 cm
s tół LIMES
wys./szer./dl.: 74/90/140-180 cm
kom oda KOM1D4S
wys./szer./gl.: 87/136/43,5 cm
kom oda KOM4S/60
wys./szer./gl.:
87/61/43,5 cm
witryna wisząca
SFW1 WRL
wys./szer./gl.:
108/46/29,5 cm
kom oda KOM4S/90
wys./szer./gl.:
87/91/43,5 cm
szafka wisząca
SFW1D L,P
wys./szer./gl.:
108/46/29,5 cm
potka POL7HO
wys./szer./gl.: 20/110/23 cm
szafka rtv RTV1S
wys./szer./gl.: 43/110/52 cm
szafka rtv RTV2D1S
wys./szer./gl.: 43,5/160/52 cm
lejla
fM dąb sonom a/lava
system m odułowy
15 elementów
Lejla to źródto now oczesnej funkcjonalności.
Lekkości d o d a ją jej eleganckie witryny oraz
fantazyjne nóżki, które delikatnie odryw ają
m eble od ziemi. Z pew nością docenisz ko m ­
fort użytkow ania mebli, w których każdy detal
jest dopracowany.
BLACK RED WHITE □
33
azteca
Cenisz nowoczesny design i wysoki komfort?
Wybierz kolekcję, która w nietuzinkowy sposób
fączy te dwie cechy i pozwala urządzić wnętrze
wychodzące poza utarte schematy.
szafka w isząca SFW 1K/4/11
wys./szer./gl.: 41/105/35 cm
potka P/2/11
wys./szer./gl.:
20/105/25 cm
pótka P/2/15
wys./szer./gl.: 20/150/25 cm
energooszczędne
oświetlenie LED
witryna wisząca
SFW1W/10/6
wys./szer./gl.:
102/60/35 cm
materac i wkład
w opcji
szafka nocna
KOM2S/4/5
wys./szer./dl.:
43/50/41 cm
36
www .brw .com .pl
_____________________________
tóżkoLO Z/160
w ys./szer./dł.: 35-86/165/214 cm
L
r
tawa LAW/4/11 I
w ys./szer./gl.: 40/110/65 cm
tawa LAW/4/11
wys./szer./gl.: 40/110/65 cm
szafka rtv RTV2D2S/4/15
wys./szer./gl.: 43/150/47 cm
eriergooszczę clri e
oświetlenie LED
kom oda
KOM5S/10/6
wys./szer./gl.:
104/60/41 cm
kom oda KOM2W1D3S/10/15
wys./szer./gl.: 104/150/41 cm
szafa SZF2D/19/11
wys./szer./gl.:
193/105/57 cm
szafaSZF3D/21/18
wys./szer./gl.: 210/180/57 cm
BLACK RED WHITE □
37
kom oda KOM3D3S/8/15
wys./szer./gl.: 84/150/41 cm
szafka REG4 D/8/11
kom oda KOM4S/8/11
wys./szer./gl.: 84/105/41 cm
w y s ./s z e r./g l.: 8 4 /1 0 5 /4 1 c m
azteca
□
SyStGITI ITIO dlltO W y
bialy/bialy wysoki połysk
16 elem entów
d ą b s a n re m o
D - bialy/dąb san remo
B
dąb san remo/bialy wysoki połysk
Listwa ozdobna
|
dąb w enge magia
A zteca to wyższy standard now oczesności. Ele­
gancką prostotę m ebli w wybarwieniu dąb san
rem o lub biaty w ysoki potysk przetam uje ryflow ana
listwa, która ciekawie koresponduje z nieskazitel­
ną pow ierzchnią frontów.
BLACK RED WHITE □
39
senegal
Kolekcja dla perfekcjonistów i miłośników komfortu.
Dostępna w dwóch wersjach - z akcesoriami
standardowymi lub o podwyższonym standardzie.
PIP '
ii.
,
■. s
■- j-
r■...
*
*
i
,.
BI
krzesto SENEGAL
wys./szer./gł.:
95/47/52 cm
ława LAW/110
wys./szer./dł.: 53,5/59/110 cm
komoda KOM2D4S C
wys./szer./gł.: 97,5/150/42 cm
stół STO/160
wys./szer./dł.: 76/90/160-200 cm
komoda KOM4S
wys./szer./gł.: 97,5/104/42 cm
szafka KOM4D C Q
wys./szer./gł.: 119/113/42 cm
C □
szafka wisząca SFW/150
wys./szer./gł.: 38/150,5/28 cm
komoda KOM5S
wys./szer./gł.: 119/62/42 cm
komoda KOM1D5S C 0
wys./szer./gł.: 119/104/42 cm
szafka rtv RTV2 S C ES
wys./szer./gł.: 32,5/150,5/47 cm
.
.
wezgłowie
tapicerowane
w opcji
------------------------------ C I
szafka nocna KOM1S
wys./szer./gł.: 32,5/57,5/42 cm
42
www .brw .com .pl
materac i wkład w opcji
yjf
---------------------------------------------------------
łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 44-96/172/206 cm
nie w ystępują
W
w kolorze:
hartowane
(listwy frontu
g órn e g o witryny
szkto
beż szam pański
w ysoki potysk)
t REG1D1S UP
wys./szer./gł.: 203/62/42 cm
oświetlenie
LED
w opcji
witryna REG1D1W L, P
wys./szer./gł.: 203/62/42 cm
szafa SZF2D2S C □
wys./szer./gł.: 203/96,5/57,5 cm
szafa SZF3D C Q
wys./szer./gł.: 208,5/163/57,5 cm
senegal
■
system m odutow y
16 elem entów
alharnbra
dąb sonom a
|
a lh arnbra/beż szam pański w ysoki p ołysk
1. wersja c - akcesoria standardowe
2. wersja Q - akcesoria o podwyższonym standardzie
• prowadnice z systemem cichego domykania w szufladach
• zawiasy gwarantujące równomierne i ciche domykanie frontów
BLACK RED WHITE □
43
kaspian
Petne ciepła beże i brązy to przepis na doskonałą sypialnię
- wnętrze stworzone dla Twojej wygody i odpoczynku.
pótka POL/140 • •
wys./szer./gl.: 4/143,5/25 cm
biurko BIU2D2S/160
wys./szer./dl.: 77/65/160 cm
n
pótka POL/100 • •
wys./szer./gl.: 4/105/25 cm
biurko BIU1D1S/12 0 * « « «
wys./szer./dl.: 77/65/120 cm
witryna w isząca • •
SFW1W/140
wys./szer./gl.:
40/143,5/30,5 cm
szafka wisząca SFW140 • •
wys./szer./gl.:
40/143,5/30,5 cm
kom oda KOM2W5S
wys./szer./gl.:
112,5/143,5/40,5 cm
kom oda KOM2D4S » • • •
wys./szer./gl.:
92/143,5/40,5 cm
szafka rtv RTV2S »
wys./szer./gl.:
33,5/143,5/55,5 cm
46
www .brw .com .pl
kom oda KOM4S
wys./szer./gl.:
92/105/40,5 cm
kom oda • •
KOM5S
w ys./szer./gl.:
112,5/56/40,5
szafa SZF5D2S
wys./szer./gl.:
211/153,5/55,5 cm
szafa SZF2D2S • • •
wys./szer./gl.:
200,5/90/55,5 cm
regat zam knięty
REG2D2S
wys./szer./gl.:
200,5/90/40,5 cm
witryna lewa
REG1W2SL ' •
wys./szer./gl.:
200,5/56/40,5 cm
w itryna REG2W2S
wys./szer./gl.:
200,5/90/40,5 cm
regat REG/90
wys./szer./gl.:
200,5/90/40,5 cm
BLACK RED WHITE □
47
Wnętrze petne światła i pozytywnych impulsów.
Rozsmakujesz się w nim, jeśli cenisz komfort
i dbasz o funkcjonalność.
48
www .brw .com .pl
wieszak • •
WIE/60
wys./szer./gl.:
152/66/24 cm
krzesto VKRM
wys./szer./gl.:
96/46/57 cm
szafka na buty i * «
SBUT/60
wys./szer./gl.:
44,5/66/40,5 cm
lustro • •
LUS/50
wys./szer./gl.:
116/49/2 cm
lustro LUS/100
wys./szer./gl.:
77/105/2 cm
■
szafa SZF1D2SP
wys./szer./gl.:
200,5/56/40,5 cm
kom oda • • •
KOM1D1SP
wys./szer./gl.:
77/49/40,5 cm
szafka K0M 4D
wys./szer./gl.:
112,5/105/40,5 cm
kas pian
•
dąb sonom a
□
•B
dąb sonom a/bialy połysk
dąb monum ent
|
wenge
I
wenge/szary wysoki połysk
• E
system m odutow y
26 elem entów
wenge/bialy wysoki połysk
System tw orzą m oduty o zróżnicow anych w y­
m iarach i funkcjach dostępne w bogatej kolo­
rystyce. W ybieraj kolory frontów i korpusów,
planuj i ustawiaj m eble tak, jak tylko chcesz.
BLACK RED WHITE □
49
kaspian II
H d ą b d u ra n c e
system m odutow y
19 elem entów
N ieodparty urok kolekcji kryje się w
nych form ach i precyzyjnie zdobionych,
uchwytach, które dają w rażenie zawsze
nego wnętrza. C atość dope łn ia ją bliskie
i stylistyczna równowaga.
m inim alistyczkw adratow ych
u porządkow a­
naturze kolory
materac i wkład w opcji
i
szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
33,5/51/40,5 cm
witryna wisząca SFW1W/140
wys./szer./gł.: 40/143,5/30,5 cm
biurko BIU1D1S/120
wys./szer./dł.: 77/65/120 cm
półka P0l7140
wys./szer./gł.: 4/143,5/25 cm
łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 35-60,5/166/206,5 cm
szafka wisząca SFW140
wys./szer./gł.: 40/143,5/30,5 cm
komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
112,5/56/40,5 cm
wieszak
WIE/60
wys./szer./gł.:
152/66/24 cm
lustro
LUS/50
wys./szer./gł.
116/49/2 cm
■
szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 33,5/143,5/55,5 cm
so
www .brw .com .pl
szafka na buty SBUT/60
wys./szer./gł.:
44,5/66/40,5 cm
komoda KOM1D1SP
wys./szer./gł.:
77/49/40,5 cm
komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 92/143,5/40,5 cm
komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
92/105/40,5 cm
oświetlenie
LED
w opcji
pótka POL/100
wys./szer./gł.:
4/105/25 cm
szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
112,5/105/40,5 cm
szafka SZF2D2S
wys./szer./gł.:
200,5/90/55,5 cm
witryna lewa REG1W2SL
wys./szer./gł.:
200,5/56/40,5 cm
szafa SZF5D2S
wys./szer./gł.: 211/153,5/55,5 cm
BLACK R E D W H ITE D
51
rafio
Skieruj się do wnętrza petnego
ciepfa i niepowtarzalnego stylu.
S C
i.
1
witryna • • •
REG1W_19_6I
wys./szer./gt.:
192,5/59/35,5 cm
witryna • • •
REG1W_19_6II
wys./szer./gt.:
192,5/59/35,5 cm
witryna • • •
REG1W1S_19_6
wys./szer./gt.:
192,5/59/35,5 cm
pólka P_1_10
wys./szer./gt.: 3/102/25 cm
pótka P_1_15
wys ./szer./gt.: 3/152/25 cm
wys./szer./gt.: 98,5/107/35,5 cm
szafka SFK3D_7_15 • • •
wys./szer./gt.: 73,5/152/35,5 cm
REG1D1S196
wys./szer./gt.:
192,5/59/35,5 cm
wys./szer./gt.:
192/102/55,5 cm
szafa SZF3D21 _17 • • •
wys./szer./gt.: 205/166/65,5 cm
BLACK RED WHITE □
53
krzesto
RAFLO (AKRM)
wys./szer./gl.: 93/44/49 cm
stół S T 0 8 1 8
wys./szer./dł.: 76/80/140-180 cm
stolik okolicznościowy
LAW_6_11
wys./szer./dł.: 55/65/110 cm
stolik okolicznościowy
LAW 6 7
wys./szer./dł.: 55/65/70 cm
szafka wisząca SFW1 K_4_15 • • •
wys./szer./gł.: 37/152/25,5 cm
komoda • • •
KOM4S_10_6
wys./szer./gł.:
96,5/59/35,5 cm
witryna wisząca SFW1 WK_4_15
wys./szer./gł.: 37/152/25,5 cm
oświetlenie
Halogen light
komoda KOM2D3S_7_15 • • •
wys./szer./gł.: 73,5/152/35,5 cm
komoda KOM2W4S_10_16 • • •
wys./szer./gł.: 96,5/160/45,5 cm
materac i wkład w opcji
szafka nocna 3 •
KOM1S_3_6
wys./szer./gł.:
28,5/59/35,5 cm
szafka rtv RTV2S_3_15 • •
wys./szer./gł.: 29/152/55,5 cm
r
łóżko LOZ/160 • •
wys./szer./dł.: 37-82,5/180,5/207 cm
rafio
■
> |
lustro LUS_8_10
wys./szer./gł.: 82,5/102/3,5 cm
|
• |
system m odutow y
orzech saiev
dąb w enge brąz/piaskowy wysoki połysk
2 4 e le m e n ty
dąb w enge brąz
orzech salev/piaskowy wysoki połysk
orzech salev/piaskowy wysoki połysk
•
komoda KOM4S_ 1 0 1 0
wys./szer./gł.: 96 5 /1 0 2 /3 5 ,5
Prawdziwe piękno tkwi w szczegółach. O zd o b ­
ne frezowane listw y ryflowane w nętrza witryn,
efektowne przeszklenia oraz subtelne, d o pełn ia­
jące catość stylistyki oświetlenie LED to esencja
kolekcji Rafio.
cm
BLACK RED WHITE □
55
iberia
Niepowtarzalny urok naturalnych materiałów
forniru i litego drewna sprawia, że meble
o nowoczesnej sylwetce nabierają
ponadczasowego wyrazu.
-
-
oświetlenie
LED
w opcji
rł n?
półka PO17145
wys./szer./gł.: 6/145,5/23 cm
T
* T
ff
witryna
REG1WI7P/12
wys./szer./gł.:
123,5/58/42 cm
krzesło IBERIA
wys./szer./gł.:
88/52/58 cm
szafka rtv RTV1S/145
wys./szer./gł.: 41,5/145,5/51,5 cm
stół STO/160
wys./szer./dł.: 76,5/90/160-200 cm
witryna wisząca
SFW1WUP
wys./szer./gł.:
104/58/35,5 cm
regał
REGI7P/20
wys./szer./gł.:
200/58/40 cm
58
witryna
REG1WI7P/20
wys./szer./gł.:
200/58/42 cm
www .brw .com .pl
szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
200/105,5/60 cm
regat zamknięty
REG2DP/I720
wys./szer./gł.:
200/58/42 cm
szafka rtv RTV1SIVP
wys./szer./gł.: 41,5/108/51,5 cm
komoda KOM4S
wys./szer./gł.: 85/105,5/42 cm
lustro LUS/140
wys./szer./gł.: 90x140x2,5 cm
komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 85/170/42 cm
w
uchwyty —
w opcji za
dodatkową
wezgłowie tapicerowane
w opcji
materac i wkład w opcji
p
tawa LAW/70
wys./szer./dł.:
52/70/70 cm
łożko LOZ/160
wys./szer./dł.: 44,5-99,5/179/209 cm
szafka nocna
KOM1SI7P
wys./szer./gł.:
41,5/58/42 cm
iberia
| dąb platinum
| dąb kasztanowy
system m odutow y
24 elem enty
Prawdziwe piękno nie potrzebuje bogatej oprawy. Subtelne
przeszklenia i delikatne uchw yty z kryształkam i Swarovskiego tchną we w nętrze odrobinę luksusu nie zakłócając petnej
harm onii ksztattów i form. Przekonaj się sam.
BLACK RED WHITE □
59
august
Kluczem do eleganckiego wnętrza są odpowiednio
dobrane proporcje i stylistyczna równowaga.
Wszystko to odnajdziesz w kolekcji August
oświetlenie
LED
w opcji
witryna
REG1W2SL
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm
witryna REG2W2D
wys./szer./gł.:
199,5/100/45,5 cm
62
witryna
REG1W2SP
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm
komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.:
99/148,5/45,5 cm
regał zamknięty
REG1D2SL
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm
www .brw .com .pl
regat zamknięty
REG1D2SP
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm
komoda KOM2W5S
wys./szer./gł.:
119,5/148,5/45,5 cm
regat zamknięty REG4D
wys./szer./gł.:
199,5/100/45,5 cm
łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 37,5-78,5/175,5/213 cm
szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.:
199,5/100/58,5 cm
szafa SZF5D2S
wys./szer./gł.:
207,5/161/58,5 cm
szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
37,5/58/35,5 cm
- T
«
L
I I I 1 11= f
□ I
lustro
LUS/100
wys ./szer./gł.:
70/100/3,5 cm
pólka PO17100
wys ./szer./gł.:
4/100/25 cm
wys ./szer./gł.:
4/148,5/25 cm
n
11
komoda KOM3S
wys ./szer./gł.:
78,5/100/45,5 cm
szafka KOM4D
wys ./szer./gł.:
119,5/112,5/45,5 cm
szafka rtv RTV2S
wys ./szer./gł.:
37,5/148,5/54,5 cm
komoda KOM5S
wys ./szer./gł.:
119,5/64/45,5 cm
regał REG100
wys ./szer./gł.:
199,5/100/45,5 cm
krzesło HKRS
wys ./szer./gł.:
91/45/50 cm
august
| w enge
system m odutow y
21 elem entów
Piękno gtębokiej barwy „w e n g e ” podkreślają
oszczędne w formie, bezuchw ytow e fronty i efek­
tow ne przeszklenia witryn. Taki design pozw ala
urządzić nieszablonow e w nętrze w stylu modern.
BLACK RED WHITE □
63
szkło
hartowane
krzesto OREGON
wys./szer./gł.:
93/44/52 cm
stół STO/140
wys./szer./dł.: 77/90/140-180 cm
witryna REG1W1S
wys./szer./gł.:
195/55/40 cm
szafka KOM4D
wys./szer./gł.: 105,5/90/40 cm
szafka KOM2D
wys./szer./gł.: 87,5/90/40 cm
półka PO17130
wys./szer./gł.: 5/136,5/30,5 cm
szafka wisząca SFW/130
wys./szer./gł.: 42,5/136,5/30,5 cm
regał REG/90
wys./szer./gł.:
195/90/40 cm
66
biurko BIU2D2S
wys./szer./dł.: 78/64,5/150 cm
www .brw .com .pl
komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
105,5/55/40 cm
komoda KOM2D3S
wys./szer./gł.: 87,5/136,5/43,5 cm
szafka rtv RTV1S
wys./szer./gł.: 39,5/136,5/43,5 cm
materac i wktad w opcji
szafa SZF2D1S
wys./szer./gł.:
195/90/57 cm
szafa SZF3D
wys./szer./gł.: 205,5/156/59,5 cm
tóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 50,5-87,5/165/206,5 cm
komoda KOM3S
wys./szer./gł.:
87,5/90/40 cm
oregon
dąb sonom a
| dąb canterbury
system m odutow y
17 elem entów
Nie potrzeba wiele, by stw orzyć piękne i stylowe
wnętrze. Idealna symetria, geom etryczne form y
i eleganckie, kw adratow e uchw yty - w szystko
w doskonałym porządku.
BLACK RED WHITE □
67
pólka PO1790
wys./szer./gł.:
3,5/97,5/25 cm
półka P0l7140
wys./szer./gł.: 3,5/142,5/25 cm
witryna wisząca SFW2W
wys ,/szer./gł.: 85/97,5/28 cm
* oświetlenie w opcji
komoda KOM4S • •
wys./szer./gł.:
108,5/57/40,5 cm
szafka K O M 4D #*
wys./szer./gł.:
108,5/97,5/40,5 cm
witryna REG1W2SL 1•
wys./szer./gł.:
198,5/57/40,5 cm
* oświetlenie w opcji
70
www .brw .com .pl
komoda KOM3S • •
wys./szer./gł.: 86,5/97,5/40,5 cm
komoda KOM2D3S O #
wys./szer./gł.: 86,5/142,5/40,5 cm
witryna REG1W2SP• •
regał REG/87
wys./szer./gł.:
wys./szer./gł.:
198,5/57/40,5 cm
198,5/87/40,5 cm
* oświetlenie w opcji
szafa SZF2D2S • •
wys./szer./gł.:
198,5/87/58,5 cm
szafa SZF3D • •
wys./szer./gł.: 206/158/58,5 cm
szafka wisząca SFW/140
wys./szer./gt.: 40/142,5/28 cm
szafka rtv RTV2S
»•
w y s ./s z e r./g l.: 4 3 ,5 /1 4 2 ,5 /4 6 ,5 c m
m r$ R
stół STO/140
wys./szer./dł.: 77/90/140-180 cm
krzesło LOREN
wys./szer./gł.:
95/45/54 cm
stolik okolicznościowy
LAW/70
wys./szer./dł.:
52,5/74,5/74,5 cm
szafka nocna O •
KOM1S
wys./szer./gł.:
43,5/51,5/40,5 cm
łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 43-98/167,5/208 cm
loren
•
■
w enge/akacja mali brąz
|
w en g e /sza ty wysoki połysk
SyStGITI ITIO dlltO W y
19 elem entów
dąb sonom a/bialy połysk
dąb sonom a
M odna kolorystyka, elem enty o różnych w ym iarach
i przeznaczeniu, p ojem ność i funkcjonalność. Z ko­
lekcją Loren m asz wszystko, czego potrzebujesz, by
stworzyć wnętrze, w którym poczujesz się dobrze.
BLACK RED WHITE □
71
półka POL7148
wys./szer./gł.: 4/148,5/25 cm
lustro LUS/100
wys./szer./gł.: 70/100/3,5 cm
komoda KOM3S
wys./szer./gł.:
78,5/100/45,5 cm
szafa SZF5D2S
wys./szer./gł.:
207,5/161/58,5 cm
72
www .brw .com .pl
pótka POL7100
wys./szer./gł.: 4/100/25 cm
witryna wisząca SFW1WM
wys./szer./gł.: 48/148,5/30,5 cm
szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.:
37,5/148,5/54,5 cm
szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.:
199,5/100/58,5 cm
komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 99/148,5/45,5 cm
regał REG/100
wys./szer./gł.:
199,5/100/45,5 cm
regał zamknięty
REG1D2S L7P
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm
szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
119,5/112,5/45,5 cm
witryna
REG1WM2S UP
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm
materac i wkfad w opcji
komoda
KOM5S
wys./szer./gł.:
119,5/64/45,5 cm
szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
37,5/58/35,5 cm
łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 37,5-78,5/175,5/213 cm
agustyn
L
dąb sonom a
system m odutow y
18 elem entów
W yobraź sobie swój dom . Leniwe, niedzielne poranki
pachnące kawą, po p o łu d n ia z ulubioną książką w ręku
i w ieczory petne w ytchnienia i relaksu. A teraz pomyśl,
jak mito będzie delektow ać się tym wszystkim w o to ­
czeniu naturalnych, cieptych barw kolekcji Agustyn ...
BLACK RED WHITE □
73
venom
Proste formy, lśniące tafle czerni i widoczne ustojenie
drewna razem tworzą zaciszne i zmysłowe wnętrze
sypialni dla niej i dla niego.
-
półka POL/155
wys./szer./gł.: 5/155/26 cm
pótka POL7113
wys ./szer./gł.: 5/113/26 cm
półka POL7107
wys ./szer./gł.: 5/107/26 cm
szafka KOM4D
wys ./szer./gł.:
114/112,5/40,5 cm
komoda KOM4S
wys ./szer./gł.: 92,5/107/40,5 cm
materac i wkład w opcji
łóżko LOZ/160 (wezgłowie tapicerowane)
wys./szer./dł.:
" 35,5-109/172,5/210
35
cm
szafka nocna
KOM1S
wys ./szer./gł.:
49/58/40,5 cm
komoda KOM5S
wys ./szer./gł.:
114x64x40,5 cm
szkfo
hartowane
nn
stolik okolicznościowy LAW
wys./szer./dl.:
5 4 /7 0 /7 0 cm
76
www .brw .com .pl
H/ 5 S
^ 4 5 /5 0 cm '
J l/4 b /b 0 c m
stót S T0 /1 4 0
wys./szer./dł.: 76/90/140-170 cm
witryna wisząca SFW1K
wys./szer./gł.: 42/155/29 cm
komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 92,5/155/40,5 cm
witryna REG1W2S
wys./szer./gł.:
202,5/64/40,5 cm
regał REG/90
wys./szer./gł.:
202,5/90/40,5 cm
szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.:
202,5/107/58 cm
szafa SZF5D2S
wys./szer./gł.: 212,5/158,5/58
venom
| orzech me rano/czarny połysk
system m odutow y
19 elem entów
Marzysz o wyjątkowej aranżacji, która przez
dtugi czas będzie zachw ycać, a dodatko w o
podniesie jakość Twojego życia? Oto kolekcja
Venom - meble, które perfekcyjnie tączą
niepow tarzalny design z najwyższą jakością
wykonania.
BLACK RED WHITE □
77
potka POL 107
wys./szer./gl.: 5x107x26 cm
M
r
L
p ólka POL113
wys./szer./gl.: 5/113/26 cm
p ółka POL155
wys./szer./gl.: 5/155/26 cm
łą cznik LAC/70
wys./szer./gl.:
3,5x70,5x70,5 cm
M
—
ko m o da KOM4S • •
wys./szer./gl.:
92,5/107/40,5 cm
;
ko m o da KOM5S • •
wys./szer./gl.:
114/64/40,5 cm
regał REG/90
wys./szer./gl.:
202,5/90/40,5 cm
ko m o da KOM 2D4S • •
wys./szer./gl.:
92,5/155/40,5 cm
szafka K O M 4 D M
w ys./szer./gl.:
114/112,5/40,5 cm
n
ko m o da m obilna
KTN2S
wys./szer./gl.:
59,5/45,5/41,5 cm
w itryna REG1W2S • •
wys./szer./gl.:
202,5/64/40,5 cm
biurko BIU/160
wys./szer./dl.: 75,5/70,5/160 cm
.
b iurko BIU1D2S
wys./szer./dl.: 75,5/66,5/138 cm
biurko B IU /120
wys./szer./dl.: 75,5/70,5/120 cm
m
szafka nocna
łożko L O Z I 6O
KOM1S
wys./szer./gt.:
49/58/40,5 cm
w ys./szer./dt.: 35,5-109/172,5/210 cm
szafka rtv RTV1S • •
wys./szer./gt.: 46,5/155/48,5 cm
yenom mix
dąb sonom a
regat zamknięty »•
•
0 dąb sonom a/bialy wysoki połysk
•
| dąb sonom a/czarny brąz wysoki połysk
system m odutow y
1 9 elem entów
Poznaj drugio oblicze kolekcji Venom. Jasne i bar­
dzo subtelne m eble przyciągają w zrok połysku­
jącym i akcentam i i prostotą stylu. Profesjonalne
akcesoria pozw olą delektow ać się każdą chw ilą
spędzon ą w dom ow ym zaciszu.
REG1D2S
wys./szer./gt.:
202,5/64/40,5 cm
BLACK RED WHITE □
79
w opcji pófki 3 szt
oświetlenie
w opcji
oświetlenie
w opcji
szafka wisząca SFW1K
wys./szer./gł.: 30/150/29,5 cm
oświetlenie
w opcji
I
szafa SZF2D
wys./szer./gl.:
198/90/60 cm
80
witryna REG1W2S
wys./szer./gł.:
198/60/39 cm
www .brw .com .pl
witryna wisząca SFW1D1W
wys./szer./gł.: 81/90/29,5 cm
I
I
witryna REG1D1W2S
wys./szer./gt.:
142/90/39 cm
komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 82/150/39 cm
T
szafka rtv RTV2S
wys./szer./gl.:
42/90/45,5 cm
szafka rtv RTV3S
wys./szer./gł.: 42/150/45,5 cm
pólka P0L7150
wys ./szer./gł.: 20,5/150/21,5 cm
półka POL/90
wys,/szer./gł.: 20,5/90/21,5 cm
materac i wktad w opcji
I
komoda KOM1D2W2S
wys./szer./gl.: 102/150/39 cm
szafka KOM2D
wys./szer./gl.:
102/90/39 cm
komoda KOM1D5S
wys./szer./gl.:
102/90/39 cm
kormoda KOM4S
wys./szer./gl.:
82/90/39 cm
domenica
E dąb sonom a ciem ny/
biały wysoki połysk
komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
102/60/39 cm
W
system m odutow y
16 elem entów
[T l bialy/bialy wysoki połysk
. + uchwyt: dąb trufla
Z elem entam i kolekcji D om enica poznasz przyjem ­
ność m eblow ania, a Twój salon całkow icie zm ieni sw o­
je oblicze. A ranżuj i eksperym entuj - d opasuj m eble
do sw o je g o gustu, stylu życia oraz wnętrza.
stolik okolicznościowy LAW/120
wys./szer./dł.: 42,5/60/120 cm
BLACK RED WHITE □
81
If
firii
Minimalizm i prostota dla
potrzebujących przestrzeni,
ergonomia i pojemność dla
miłośników funkcjonalizmu.
82
www .brw .com .pl
**dla komody PKOM4S/11 w wersji wenge i dąb sonoma
w opcji dostępny jest front ^u fla d y w kolorze sibu.
kom oda * *
PKOM4S/11
wys./szer./gl.
94,5/106,5/38cm
materac i wkład w opcji
• • • tóżko
PLOZ140
wys./szer./dl.
42,5-70,5/147/206 cm
szafa* PSZF3D/21/16 • •
wys./szer./gl. 212,5/166,5/62 cm
* szafa PSZF3D/21/16 nie występuje w catości
w kolorze w e ng e i d ą b sonom a
tóżko • • •
PLOZ160
wys./szer./dl.
42,5-70,5/167/206 cm
szafa •
PSZF2D/20/10
wys./szer./gl.
202,5/106,5/62 cm
szafka nocna • • •
PSZN/5/3
wys./szer./gl.
34,5/51,5/38 cm
regat zamknięty
PREG1D/20/6
wys./szer./gl.
202,5/61,5/38 cm
kom oda •
PKOM4S/6
wys./szer./gl.
94,5/61,5/38 cm
regat PREG/20/6
wys./szer./gl.
202,5/61,5/38 cm
kom oda
PKOM5S/6
wys./szer./gl.
112,5/61,5/38 cm
witryna PREG1W/20/6 •
wys./szer./gl.
202,5/61,5/38 cm
BLACK RED WHITE □
83
szafka w isząca PSW/4/11 •
wys./szer./gt.:
40/106,5/30 cm
szafka w isząca PSW/4/15
wys./szer./gl.:
40/151,5/30 cm
potka PP/1/11 •
wys./szer./gl.: 3,5/106,5/25 cm
pótkaP P/1/15 •
wys./szer./gl.: 3,5/151,5/25 cm
n
n
stolik okolicznościow y •
PŁAW
wys./szer./dl.: 55/70/110 cm
84
www .brw .com .pl
stót PSTO •
wys./szer./dl.:
75/85,5/130-180 cm
krzesło PKRS
wys./szer./gl.:
93/44/49 cm
szafka PREG4D
wys./szer./gl.:
112,5/106,5/38 cm
kom oda PREG2D1K3S •
wys./szer./gl.: 112,5/156,5/38 cm
w opcji wktadane pótki (2szt./kpl.)
szer./gt. 51/35 cm
n
szafka rtv PRTV2S/4/15
wys./szer./gl.:
40,5/151,5/56,5 cm
stót biurowy PBIU/7/12 •
wys./szer./dl.: 75/72/120 cm
stót biurowy PBIU/7/16 •
wys./szer./dl.: 75/72/160 cm
witryna wisząca
PSW1W/4/11
wys./szer./gl.:
40/106,5/30 cm
|
dąb w enge ciemny
witryna wisząca
PSW1W/4/15
wys./szer./gl.:
40/151,5/30 cm
system m odułowy
29 elementów
dąb sonom a
dąb w enge ciemny/sibu
•
|
dąb sonom a/sibu
Rozbudow ana kolekcja Largo daje ogrom ne
m ożliwości urządzania wnętrz. Zróżnicowane
m oduły doskonale w kom ponują się we wnętrze
jadalni, salonu, sypialni oraz gabinetu.
BLACK RED WHITE □
85
Nowoczesna forma, delikatne profile frontów i depta kolorystyka wszystko to wprowadzi do wnętrza harrmnię i równowagę.
półka POI7136
wys./szer./gł.: 3,5/136,5/25 cm
półka PO17100
wys./szer./gł.:
3,5/101,5/25 cm
H
krzesło JULY
wys./szer./gł.:
95/45/51 cm
stół PSTO
wys./szer./dł.:
75/85,5/130-180 cm
szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
111,5/101,5/40 cm
komoda
KOM4S/90
wys./szer./gł.:
90,5/90/40 cm
komoda
KOM4SI7P52
wys./szer./gł.:
90,5/52/40 cm
komoda KOM3D3S
wys./szer./gł.:
90,5/136,5/40 cm
biurko BIU/120 **
wys./szer./dł.:
77,5/58,5/120 cm
* w o p c ji p ó lk a n a k la w ia tu rę
W
oświetlenie
w opcji
szkto
hartowane
3
regał REG2S
wys./szer./gł.
200/80/40 cm
88
www .brw .com .pl
regał REG4S
wys./szer./gł.
200/52/40 cm
witryna
REG1W3SI7P
wys./szer./gł.
200/52/40 cm
szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.
200/90/57 cm
materac i wkład w opcji
szafka wisząca SFW/136
wys ./szer./gł.: 32/136,5/30,5 cm
szafka rtv RTV2D
wys ./szer./gł.: 42/136,5/46,5 cm
łóżko LOZ/160
wys./szer./dł: 42,5-75,5/165/205,5 cm
szafka nocna
KOM2SI7P
wys ./szer./gł:
50/52/40 cm
july
akacja mali brąz
system m odułowy
20 elementów
Elem enty kolekcji pozw alają na kom plekso­
we w yposażenie salonu, sypialni, gabinetu
oraz jadalni. Pojemne i funkcjonalne m oduty
dają praktycznie nieograniczone m ożliwości
indyw idualnej aranżacji wnętrza.
szafa SZF5D2S
wys ./szer./gł.: 207/153,5/57 cm
BLACK RED WHITE □
89
materac i wkład w opcji
szafka nocna KOM1S
wys./szer./gl.:
37,5/56/43 cm
tóżko LOZ/160
wys./szer./dl.: 46,5-76,5/165/206,5 cm
kom oda
KOM1D1S L/P
wys./szer./gl.:
91,5/56/43 cm
kom oda KOM5S
wys./szer./gl.:
109,5/56/43 cm
kom oda KOM4S
wys./szer./gl.:
91,5/101/43 cm
lustro LUS
wys./szer./gl.:
78/101/3 cm
B
----
szkło
hartowane
opcja LED
podświe­
tlenie półek
szklanych
szafa SZF3D
wys./szer./gł.:
209,5/161/56 cm
szafa SZF2D
wys./szer./gl.:
199,5/101/56 cm
otw ieranie m etodą „naciśnij i otw órz1’
otwieranie m etodą „naciśnij i otw órz1’
90
www .brw .com .pl
regat zam knięty
REG1D
wys./szer./gl.:
199,5/56/43 cm
I REG/56
wys./szer./gl.:
199,5/56/41,5 cm
witryna REG1W
wys./szer./gl.:
199,5/56/43 cm
szafka KOM4D
wys./szer./gl.:
109,5/101/43 cm
potka POL/ 1 0 0
wys./szer./gl.: 3,5/101/25 cm
pótka POL7146
wys./szer./gl.: 3,5/146/25 cm
szafka w isząca SFW/146
wys./szer./gl.: 35/146/27 cm
szafka RTV RTV2S/146
wys./szer./gl.: 37,5/146/55,5 cm
biurko BIU/160
wys./szer./dl.: 75/74,5/160 cm
szafka KOM3D
wys./szer./gl.: 91,5/146/43 cm
krzesto AREKA
wys./szer./gl.:
95/45/51 cm
stół OCEAN MAX 90
wys./szer./dl.:
78/90/90-250 cm
areka
|
w enge/dąb wenge m agia
S yS tS IT H m O d u t O W y
2 0
e le m e n tó w
O tw ierane bezuchw ytow o szafki, pojem ne szafy
i szuflady oraz ergonom iczne pótki w iszące dają
dużą przestrzeń do przechowywania. Z różnico­
w ane bryty pozw alają na zaaranżowanie wnętrz
na wiele sposobów.
BLACK RED WHITE □
91
potka POL7147
wys./szer./gl.:
4,5/148/27 cm
potka POL710 0
wys./szer./gl.:
4,5/104/27 cm
r *
szafka K0M 4D
wys./szer./gl.:
110,5/104/39 cm
kom oda
KOM5S/60
wys./szer./gl.:
110,5/60/39 cm
kom oda
KOM4S/100
wys./szer./gl.:
90,5/104/39 cm
szafka KOM2D
wys./szer./gl.:
90,5/104/39 cm
regat zam knięty
REG1D
wys./szer./gl.:
197,5/60/39 cm
92
www .brw .com .pl
kom oda KOM2D4S
wys./szer./gl.:
90,5/148/39 cm
witryna
REG1W
wys./szer./gl.:
197,5/60/39 cm
biurko BIU/120
wys./szer./dl.:
75,5/64/120 cm
regat
REG/60
wys./szer./gl.:
197,5/60/39 cm
szafa
SZF2D
wys./szer./gl.:
197,5/104/56,5 cm
witryna w isząca SFW1W
wys./szer./gl.: 43,5/148/31 cm
szafka rtv RTV3S
wys./szer./gl.: 48,5/148/56,5 cm
materac i wkład w opcji
tóżko LOZ/160
wys./szer./dl.:
46,5-90,5/165/205,5 cm
szafka nocna K0M1S
wys./szer./gl.:
43,5/60/39 cm
palemo
w iśnia malaga
L
szafa SZF3D
wys./szer./gl. 211/157/56,5 cm
i
system m odułowy
20 elementów
Dobrze przem yślane w nętrze to w ygoda,
funkcjonalność i kom fort codziennego użyt­
kowania mebli. Duża p ojem ność i e rgono­
m ia oraz szeroki w ybór bryt to najlepsza
recepta na aranżację pokoju dziennego,
sypialni oraz jadalni.
BLACK R E D W H ITE D
93
lustro LUS_8_10
wys./szer./gl.: 75/101,5/3,5 cm
biurko BIU2D2S 8 1 5
wys./szer./dl.: 78/69/150 cm
szafka REG2D 9 1 0
wys./szer./gl.:
88/101,5/39 cm
potka P_1 _14
wys./szer./gl.: 3,5/144/25 cm
witryna w isząca SFW1 W_4_14
wys./szer./gl.: 45/144/29,5 cm
szafka w isząca SFW 5 1 4
wys./szer./gl.: 48/144/29,5 cm
potka P_1 _10
wys./szer./gl.:
3,5/101,5/25 cm
W
kom oda K O M 2 D 4 S 9 1 4
wys./szer./gl.: 88/144/39 cm
94
www .brw .com .pl
szafka rtv RTV2S_5_14
wys./szer./gl.: 48/144/56 cm
stolik ŁAWA MEZO
w ys./szer./dl.: 55/65/110 cm
materac i wkład w opcji
szafa S Z F 3 D 2 1 16
wys./szer./gl.:
209,5/163/62 cm
regat zam knięty
R E G 1 D J9 6 U/P
wys./szer./gl.:
195,5/59,5/39 cm
szafa
SZF2D1S1910
wys./szer./gl.:
195,5/101,5/56 cm
REG19 6
wys./szer./gl.:
195,5/59,5/39 cm
witryna
REG1W1 D_19 6 U/P
wys./szer./gl.:
195,5/59,5/39 cm
tóżko L 0 Z 1 60
wys./szer./dl.: 38-74/165/207,5 cm
mezo
buk tatra
r
Z
■
szafka nocna
K0M1S45
wys./szer./gl.:
38/54,5/39 cm
kom oda
KOM4S/9/10
wys./szer./gl.:
88/101,5/39 cm
kom oda
KOM1D1S/9/6 L/P
wys./szer./gl.:
88/59,5/39 cm
kom oda
KOM5S/11/6
wys./szer./gl.:
108,5/59,5/39 cm
system modutowy
20 elementów
Elem enty system u um ożliw iają optym alne
zagospodarow anie w nętrza salonu, sypialni
gabinetu. Dzięki pakow nym szafom, szafkom
kom odom m ożesz tw orzyć dow olne uktady
dopasow yw ać w nętrze do wtasnych potrzeb.
BLACK RED WHITE □
95
M niej zn aczy więcej. N ow oczesna, prosta
sylwetka i bezuchw ytow e fronty to esencja
p o n a d cza so w e g o minim alizm u.
96
www .brw .com .pl
doors
wenge
system m odutow y
20 elem entów
i
I I
front pełny
HFD 804/520
wys ./szer./gł.:
80,5/52/3,2 cm
komoda
HKOM4S2FP 9/17
wys. 86,5/ szer.167,5/ gł.40,5 cm
2szt. HFD 804/520
szkło
hartowane
II
front pełny
HFD 1616/520
wys ./szer./gł.
162/52/3,2 cm
front szklany
HFV 1616/520
wys ./szer./gł.
162/52/3,2 cm
front pełny
HFD 520/520
wys ./szer./gł.
52/52/3,2 cm
front szklany
HFV 520/520
wys ./szer./gł.
52/52/3,2 cm
regał
HREG2FP 22/6
wys ./szer./gł.
222,5/58/37,5 cm
ł HREG4FP 12/12
wys ./szer./gł.
113/113/37,5 cm
szkło
hartowane
1szt. HFD 1616/520 1szt. HFV 1616/520 1szt. HFV 1616/520
1szt. HFD 520/520 1szt. HFV 520/520 1szt. HFD 520/520
4szt. HFD 520/520 4szt. HFV 520/520
1szt. HFD 1616/520
1szt. HFV 520/520
2szt. HFV 520/520
2szt. HFD 520/520
lllllll
regał HREG8 FP 22/12
wys ./szer./gł.
222,5/113/37,5 cm
1szt. HFD 1616/520
1szt. HFD 520/520
4szt. HFV 520/520
2szt. HFD 1616/520 2szt. HFV 1616/520
2szt. HFD 520/520
2szt. HFV 520/520
8 szt.
HFD 520/520
8 szt.
HFV 520/520
2szt. HFV 1616/520
2szt. HFD 520/520
6 szt. HFV 520/520
2szt. HFD 520/520
1szt. HFV1616/520
1szt. HFD 1616/520
1szt. HFV 520/520
1szt. HFD 520/520
1szt. HFD 1616/520
5szt. HFD 520/520
2szt. HFV 520/520
4szt. HFV 520/520
4szt. HFD 520/520
6 szt. HFD 520/520
BLACK RED WHITE □
97
szafka wisząca HZO 4/12
wys./szer./gł.: 41/112,5/28 cm
szafka wisząca HZO 4/17
wys./szer./gł.: 41/167,5/28 cm
półka HPOL12
wys./szer./gł.:
3,2/112,5/24,5 cm
biurko HBIU 160
wys./szer./dł.: 75,5/70/160 cm
biurko HBIU 1D1S
wys./szer./dł.: 75,5/70/120 cm
pótka HPOL 17
wys./szer./gł.:
3,2/167,5/24,5 cm
■
biurko HBIU 120
wys./szer./dł.: 75,5/70/120 cm
komoda mobilna
HKOM3S 7/5
wys./szer./gł.: 66/46/46,5 cm
krzesło DOORS HKRS
wys./szer./gł.: 91/45/50 cm
komoda HKOM4S 9/12
wys./szer./gł.: 86,5/113/40,5 cm
98
www .brw .com .pl
biurko HBIU 2D2S
wys./szer./dł.: 75,5/70/160 cm
stół HSTO 140
wys./szer./dł.:
77,5/90/140-180 cm
komoda HKOM4S 9/17
wys./szer./gł.: 86,5/167,5/40,5 cm
szkło
hartowane
witryna wisząca
HZ1V 4/12
wys./szer./gt.:
41/112,5/31 cm
witryna wisząca
HZ1V 4/17
wys./szer./gt.:
41/167,5/31 cm
komoda HKOM2S 5/17
wys./szer./gt.: 45/167,5/57,5 cm
komoda HKOM2S 5/12
wys./szer./gt.:
45/113/57,5 cm
stolik okolicznościowy
HLAW 120/38
wys./szer./dł.:
38,5/65/120 cm
materac i wkład w opcji
łóżko HLOZ 140
wys./szer./dł.:
36-73,5/148,5/205,5 cm
tóżko HLOZ 160
wys./szer./dł.:
36-73,5/168,5/205,5 cm
szafka nocna
HKOM2S 4/6
wys./szer./gł.:
41/58/40,5 cm
doors
| wenge
szafa HSU3D 22/17
wys./szer./gt.: 222,5/167,5/57,5 cm
szafa HSU2D 22/12
wys./szer./gł.: 222,5/113/57,5 cm
system m odułowy
20 elementów
System m odułow y Doors daje sw obodę aranżacji.
Sam odzielnie urządzisz ergonom iczne w nętrze sy­
pialni, salonu, gabinetu, a nawet pokoju m łodzieżo­
w ego. Zróżnicow ane elem enty kolekcji tworzą duże
pole dla Twojej w yobraźni i m ożliw ości d la wnętrza,
które urządzasz.
BLACK RED WHITE □
99
pólka P_1_10
wys./szer./gł.:
4,5/100/26 cm
pólka P_1_15
wys./szer./gł.: 4,5/150/26 cm
szafka REG4D_11_
wys./szer./gł.:
106,5/100/45 cm
komoda KOM2D1K3S1115
wys./szer./gł.: 106,5/150/45 cm
witryna wisząca
SFW1W_4_10
wys./szer./gł.:
40/100/26 cm
I
komoda KOM5S/11/5
wys./szer./gł.
106,5/50/45 cm
szafka REG2D118
wys./szer./gł.:
106,5/80/45 cm
stółTAURI
wys./szer./dł.:
76/90/140-180 cm
100
www .brw .com .pl
szafka rtv RTV2S_5_10
wys./szer./gł.:
46,5/100/59,5 cm
witryna
REG1W2S_19_5 L7P
wys./szer./gł.:
194,5/50/45 cm
witryna wisząca SFW1W_4_15
wys./szer./gł.: 40/150/26 cm
szafka rtv RTV2S_5_15
wys./szer./gł.:
46,5/150/59,5 cm
witryna REG2W_19_8
wys./szer./gł.:
194,5/80/45 cm
materac i wkfad w opcji
szafa SZF2D19 8
wys ./szer./gł.:
194,5/80/59,5 cm
regał zamknięty
REG1D2S19 5 I7P
wys ./szer./gł.:
194,5/50/45 cm
komoda KOM5S_11_10
wys ./szer./gł.:
106,5/100/45 cm
tóżko LOZ160
wys./szer./dł.: 30-70/173/206,5 cm
szafka nocna
KOM2S_4_5
wys ./szer./gł.:
38,5/50/45 cm
tauri
dąb wenge
system m odułowy
20 elementów
M ocny jak czarna kawa kolor „w e n g e ” , doskonale
w yw ażone proporcje i now oczesna form a to atuty
kolekcji Tauri. Szeroki w achlarz m odutów oferuje m ożli­
w ość tw orzenia przem yślanych uktadów w dom ow ych
wnętrzach.
BLACK RED WHITE □
101
anya
m
biały wysoki połysk/ biały wysoki połysk
(wstawki
- 1
Z G S tć łW
6 elem entów
sosna larico)
Styl industrialny znowu pow raca do task. Z asta­
nów się nad m eblam i o w ysokim potysku frontów,
które rozproszą światto i do d a d zą wnętrzu bla­
sku. Dobierz do nich m onochrom atyczn e dodatki,
a stworzysz kreację w nętrza w stylu bla ck & white.
potka PAN/5/12
wys./szer./gl.:
48/120/23 cm
szafka rtv
RTV1S/4/6
wys./szer./gl.:
41/60/48 cm
o ś w ie tle n ie
o ś w ie tle n ie
LED
LED
SZklO
S I k io
h a r to w a n e
haftowane
102
witryna wisząca
SFW1W1 D/11/10 L
wys./szer./gl.:
112/95/36 cm
witryna wisząca
SFW1W1 D /11/10 P
wys./szer./gl.:
112/95/36 cm
kom oda KOM3D3S/9/17
wys./szer./gl.: 89/165/42 cm
szafka rtv RTV3S/4/20
wys./szer./gl.: 41/195/48 cm
www .brw .com .pl
BLACK RED WHITE □
103
deal
n dąb san remo/antracyt (plecy szafek,
półki i wstawki w lawie i stole)
zestaw deal 1
6 elem entów
N ow oczesna przestrzeń nie musi być zim ­
na. Naturalny urok dębu san rem o tw orzy
klim atyczny nastrój, który subtelnie p o d ­
kreślają
delikatnie
podśw ietlane
w nętrza
witryn.
szkło
h a r to w a n e
witryna wisząca SFW2W/7/12
w ys./szer./gl.: 70/120/36 cm
witryna wisząca
SFW1W/14/6
wys./szer./gl.:
140/60/36 cm
szafka rtv RTV2S/4/12
wys./szer./gl.:
41/120/49 cm
szafka rtv RTV3S/4/18
wys./szer./gl.: 41/180/49 cm
o ś w ie tle n ie
LED
SZkl O
h a r to w a n e
pótka POL72/12
wys./szer./gl.:
17,5/120/27 cm
kom oda KOM3W 3S/11/1 8
wys./szer./gl.: 111/180/42 cm
104
www .brw .com .pl
tawa LAW/4/12
wys./szer./dl.:
42,5/65/115 cm
Proste, w ręcz m inim alistyczne
oraz petne d yskre tn e g o uroku.
W nętrze stw orzone dla Twojej
w y g o d y i o d p o czyn ku .
BLACK RED WHITE □
105
avila
IT I biały połysk/biały wysoki połysk
□
biały połysk/szary wysoki połysk (szafki rtv)
zestaw avila 2
6 elem entów
Przyjrzyj się detalom - dostrzeżesz subtelne ryflowania, minim alistyczne uchwyty, przyciem nione szkto witryn. Zauw a­
żysz linearne żtobienia frontów oraz em anujące delikatnym
świattem ośw ietlenie LED. Twojej uwadze um kną jedynie pro­
fesjonalne akcesoria, które docenisz dopiero przy bliższym
poznaniu.
w itryna w isząca SFW2W/7/12
wys./szer./gł.: 70/120/34,5 cm
witryna wisząca
SFW1W/14/6
wys./szer./gł.:
140/60/34,5 cm
szafka rtv RTV3S/4/18
wys./szer./gł.: 42/180/49 cm
półka P/2/12
wys./szer./gł.:
kom oda KOM3W3S/14/8
wys./szer./gł.: 112/180/42 cm
szafka rtv RTV2S/4/12
wys./szer./gł.: 42/120/49 cm
106
www .brw .com .pl
7,5/120/26,5 cm
r
107
voucher
dąb sonom a
zestaw voucher 1
7 elem entów
Niezaw odna funkcjonalność nigdy się nie znu­
dzi. Każdego d nia będziesz d oce nia ć ją jeszcze
bardziej, bo w przeciw ieństw ie do przem ijają­
cych trendów ona zawsze pozostanie na topie.
O dnajdziesz ją w kolekcji Voucher. Ten niewielki,
ale solidnie przem yślany system nie tylko pięknie
się prezentuje - jest również w yjątkow o praktycz­
ny.
szafka rtv RTV1S/3/10
wys./szer./gł.: 32,5/100/50 cm
szafka rtv RTV1 S/3/10 II
wys./szer./gł.: 32,5/100/50 cm
oświetlenie | l
g
szafka wisząca
SFW1D/13/4
wys./szer./gł.:
125/40/36 cm
witryna wisząca
SFW1W/13/4
wys./szer./gł.:
125/40/36 cm
półka P/1/9
wys ,/szer./gł.: 15/90/24 cm
komoda KOM1W2D2S/9/15
wys./szer./gł.: 93,5/150/43 cm
los
www .brw .com .pl
komoda
REG1W2D2S/13/9 \JP
wys./szer./gł.:
127,5/90/38 cm
BLACK RED WHITE □
109
denzel
orzech baltim ore/grafit wysoki połysk
zestaw denzel 2
5 elem entów
Wyraziste, ciekawe w form ie m eble to
m ieszanka stylu i charakteru. Zadbaliśm y
o Twoje bezpieczeństw o i w ygodę w yp osa­
żając kolekcję w prow adnice gw arantują­
ce w ysoką stabilność szuflad, wytrzymałe
szkto hartowane oraz now oczesny akcent
w postaci energooszczędnego oświetlenia
LED.
szkło
hartowane
oświetlenie
LED
witryna REG1W1D/12/9
wys./szer./gł.:
125/87/37,5 cm
szafka rtv RTV2S/4/12
wys./szer./gł.:
37,5/120/48 cm
półka P/1/10
wys./szer./gł.: 9/100/25 cm
ośw etlen e
LED
szkło
hartowane
witryna REG2W2D/20/9
wys./szer./gł.:
201,5/87/37,5 cm
lio
www .brw .com .pl
komoda KOM2D4S/9/13
wys./szer./gł.:
87,5/129/44,5 cm
r
lii
desert
m
ZGStćłW d e s e rt 2
4 GlGmGnty
bialy/bialy wysoki połysk
Światto to m istrz w tworzeniu nastroju w nę ­
trza. W kolekcji Desert arktyczna, lśniąca biel
nabiera szyku w tow arzystw ie m inim alistycznych uchw ytów w kolorze srebra. M ieszanka
stylu glam our z uniwersalnym m inim alizm em
pozw ala urządzić wnętrze, które pokocha ją
w szyscy dom ownicy.
oświetlenie
LED
oświetlenie
LED
Lt U
|
komoda KO M 2W 4S/9/18
wys./szer./gl.: 88/180/43 cm
witryna wisząca
SFW 1W /14/6
wys./szer./gl.:
142/60/43 cm
oświetlenie
LED
witryna REG1W /14/6
szafka rtv RTV2S/4/20
w ys./szer./gl.:
142/60/43 cm
w ys./szer./gl.: 37/203/50 cm
112
www .brw .com .pl
BLACK RED WHITE □
113
w itryna wisząca
SFW2W/11/9
wys./szer./gl.:
110/90/37 cm
•
witryna w isząca
SFW1W/14/6 II
wys./szer./gl.:
140/60/37 cm
1<
witryna w isząca
SFW1W/14/6 I
wys./szer./gl.:
140/60/37 cm
1•
witryna » •
REG1W/14/6
wys./szer./gl.:
142/60/43 cm
szafka rtv RTV2S/4/20 » •
wys./szer./gl.: 37/203/50 cm
szafka rtv RTV3S/4/20
wys./szer./gl.: 37/203/50 cm
114
www .brw .com .pl
kom oda KOM2W4S/9/18 • •
wys./szer./gl.: 88/180/43 cm
stolik LAW/4/13 •
wys./szer./dl.: 40/60/130 cm
stół ST 0/7 /18 •
wys./szer./dl.: 74/90/180 cm
newark
ZGStćłW nGWćłfk 4
5 e le m e n tó w
dąb sonom a ciem ny
f
dąb sonom a
| dąb sonom a ciem ny/czarny brąz wysoki połysk
|
czarny brąz/dąb sonom a ciemny
Q
bialy/bialy Canadian
|
czarny brąz/czarny brąz wysoki połysk
Lakierowano na wysoki potysk, petne szyku, blasku
i na w skroś nowoczesne m eble stworzą m oderni­
styczną aranżację, która wykracza poza horyzonty
i otwiera oczy na nowe perspektywy.
BLACK RED WHITE □
115
półka PAN_1_12
wys./szer./gł.: 15/120/25 cm
witryna REG1W1 D_13 8
wys./szer./gł.:
132,5/80/37 cm
komoda KOM2W1D1 S_9_17
wys./szer./gł.: 92,5/165/43 cm
i rtv RTV1S_3_12
wys./szer./gł.: 32,5/120/47 cm
szafka rtv RTV1 S_3_8
wys./szer./gł.: 32,5/80/47 cm
witryna wisząca
SFW1W1 D_13_8
wys./szer./gł.:
130/80/37 cm
fun 2
□EWbiały mat/dąb sonoma ciemny/
biały wysoki połysk + dąb sonoma ciemny
□ dąb sonoma/biały wysoki połysk
+ dąb sonoma
system m odułow y
6 elem entów
Prosta, lekka sylwetka oraz uniwersalne zestaw ie­
nie kolorów - nieskazitelnej bieli i naturalnego beżu
- sprawiają, że m eble z kolekcji Fun2 są idealną
podstaw ą now oczesnej aranżacji.
116
www .brw .com .pl
komoda KOM2W2D4S10 1 6
wys./szer./gł.: 98/160/42 cm
witryna wisząca SFW2W_3_10
wys./szer./gł.: 21/100/25 cm
półka P_3_10
wys./szer./gł.: 21/100/25 cm
szafka rtv RTV1S_3_10 I
wys./szer./gł.: 33/100/48 cm
szafka rtv RTV1 S_3_10 II
wys./szer./gł.: 33/100/48 cm
witryna wisząca
SFW1W_13_4 L
wys./szer./gł.:
132/40/35 cm
szafka wisząca
SFW1 D_13 4 UP
wys./szer./gł.:
132/40/35 cm
witryna wisząca
SFW1W13 4 P
wys./szer./gł.:
132/40/35 cm
happy
IT I
biały mat/bialy wysoki połysk
+dąb sonoma
SyStSITH m O dutO W y
8 elem entów
W kolekcji H appy śnieżna biel tam ie się pod
wptywem ryflowanej listwy w naturalnej kolorysty­
ce drewna. D ekoracyjna oszczędność i subtelna
gra detali to ponad czasow a elegancja w now o­
czesnym wydaniu.
BLACK RED WHITE □
117
półka PAN_3_12
wys./szer./gł.: 30,5/120,5/27 cm
regał REG1D1 S_15_9
wys./szer./gł.: 150/90,5/36 cm
witryna REG1W1D1 S_20_9
wys ,/szer./gł.: 198/90,5/36 cm
szafka rtv RTV2S_5_12
wys./szer./gł.: 47/120,5/45 cm
komoda KOM3D1S_9_15
wys./szer./gł.: 86,5/150/45 cm
bigbit
| dąb sonom a + sosna larico
system m odułow y
5 elem entów
Równie w ażna jak uroda w nętrza jest jego
w yg o d a i funkcjonalność. W ielofunkcyjny ko m ­
plet m ebli Bigbit to propozycja dla m iłośników
now oczesnego w zornictw a i klasycznych rozw ią­
zań.
lis
www .brw .com .pl
pólka P_1_10
wys./szer./gl.: 10/100/25 cm
szafka rtv RTV2S_5_12
wys./szer./gl.: 50/115/55 cm
szafka rtv RTV3S_5_15
wys./szer./gl.: 50/151,5/55 cm
komoda KOM2D4S 8 20
wys./szer./gl.: 77,5/198/45 cm
komoda KOM2W1 D3S_11_15
wys./szer./gl.: 114/151,5/40 cm
ferblu
IT1 śliwa wal lis/biały wysoki połysk
0 dąb sonom a/biały wysoki połysk
n
witryna REG1W1 D2S_1911
wys./szer./gl.: 192,5/105/40 cm
regal REG2S19
wys./szer./gl.:
192,5/80/35 cm
8
szafka REG4D_11_11
wys./szer./gl.:
114/105/40 cm
system m odułow y
8 elem entów
Nie m usisz poszukiw ać kom prom isów pom ię­
dzy now oczesnym designem a funkcjona lno­
ścią. Poznaj kolekcję, której atrakcyjna stylistyka
idzie w parze z praktycznym i rozwiązaniami.
BLACK RED WHITE □
119
komoda KOM1W2D2S/9/15
wys./szer./gł.: 93,5/150/45 cm
komoda KOM3D3S/9/15
wys./szer./gł.: 93/150/45 cm
szafka rtv RTV1S/3/10
wys./szer./gł.: 37/100/50 cm
szafka rtv RTV1 S/3/1 OS
wys./szer./gł.: 37/100/50 cm
fever
IT I bialy/bialy wysoki połysk
dąb sonom a
szafka wisząca
SFW1D/12/4
wys./szer./gł.:
125/40/38 cm
120
witryna wisząca
SFW1W/12/4
wys./szer./gł.:
125/40/38 cm
www .brw .com .pl
regał REG1D/12/8
wys./szer./gł.: 127,5/80/38 cm
system m odułow y
8 elem entów
M onochrom atyczna kolorystyka uw ydatnia grę
światta i cienia. Niezwykle refleksy d o d a ją w nę­
trzu niepow tarzalnego charakteru. Do tego kilka
designerskich d o datkó w i miękki dywan.
Q
komoda 2D2S2W w kolorze dąb sonoma jest w regularnej ofercie.
cancan
dą b so n o m a
| d ą b san rem o jasny
□ d ą b so n o m a /b ia ty potysk
m eblościanka
Uniwersalna, kom paktow a form a zestawu
Cancan doskonale spisze się przy urzą­
dzaniu matych pokoi dziennych. Pakow­
ne m eble będą cieszyć Cię na co dzień,
bo im w iększy porządek, tym w ięcej
m iejsca dla Ciebie.
BLACK RED WHITE □
121
122
www .brw .com .pl
łącznik LAC/70
wys./szer./gł.: 2/70/70 cm
biurko BIU/72/100
wys./szer./dł.: 72/70/100 cm
biurko BIU/72/150
wys./szer./dł.: 72/70/150 cm
komoda mobilna
KON3S
wys./szer./gł.:
56/40/40 cm
regał REG/53/114
wys./szer./gł.:
114/52,5/35 cm
brw office
S
dą b sonom a
regał zamknięy
REG4D2S/220
wys./szer./gł.:
221/79/35 cm
regał REG2D/220
wys./szer./gł.:
221/79/35 cm
regał REG/53/220
wys./szer./gł.:
221/52,5/35 cm
szafka REG2D/114
wys./szer./gł.:
114/79/35 cm
regat narożny
REG/53/220
wys./szer./gł.:
221/101,5/35 cm
system m odułow y
10 elem entów
W dobrze urządzonym wnętrzu praca jest przyjem ­
niejsza i bardziej efektywna. Z kolekcją mebli BRW
O ffice urządzisz funkcjonalne w nętrze pokoju biu­
rowego. Duży w ybór m odutów stwarza m nóstw o
m ożliw ości funkcjonalnej organizacji m iejsca pracy.
BLACK RED WHITE □
123
Elementy dodatkow e zestawu OGRAŁ M
Istnieje możliwość zakupu elementów dodatkowych w 2 wersjach kolorystycznych
(śliwa wallis/czarny wysoki połysk oraz śliwa wallis/bialy wysoki połysk), szafa dostępna
jest wyłącznie w kolorze śliwa wallis.
kom oda KOM2D3S 7 1 5
wys./szer./gl.: 72,5/151,5/38 cm
kom oda K O M 2 D 3 S 1 1 1 5
wys./szer./gl.: 108,5/151,5/38 cm
szafa S Z F 2 D 2 0 1 0
wys./szer./gl.:
198,5/96,5/58 cm
ograł m
□ śliwa wallis/bialy wysoki połysk
| śliwa wallis/czarny wysoki połysk
n
system m odutow y
6 elem entów
dąb wenge ciem ny/bialy wysoki połysk
Najprostsze rozw iązania są najlepsze. M inimalizm, ergonom ia i fu n kcjo ­
nalność to recepta na doskonale w nętrze w stylu m odern. Zestaw Ograł
M to m eble do pokoju dziennego zaprojektow ane z m yślą o Tobie i Twoich
potrzebach.
124
www .brw .com .pl
Elementy dodatkow e zestawu OGRAŁ V
Istnieje możliwość zakupu elementów dodatkowych w 2 wersjach kolorystycznych
(śliwa wallis/czarny wysoki połysk oraz śliwa wallis/bialy wysoki połysk), szafa dostępna
jest wyłącznie w kolorze śliwa wallis.
kom oda KOM2D3S 7 1 5
wys./szer./gl.: 72,5/151,5/38 cm
kom oda K O M 2 D 3 S 1 1 1 5
wys./szer./gl.: 108,5/151,5/38 cm
szafa S Z F 2 D 2 0 1 0
wys./szer./gl.:
198,5/96,5/58 cm
ograł v
□ śliwa wallis/bialy wysoki połysk
| śliwa wallis/czarny wysoki połysk
system m odutow y
4 elem enty
Zestaw m odutow y Ograł V sktada się z 4 elem entów z m ożliw ością
rozbudow y o 3 dodatkow e moduty. System w yróżnia się oryginalną
kolorystyką - okleina z w idocznym ustojeniem egzotycznego drew na
d oskonale koresponduje z biatymi lub czarnym i pow ierzchniam i fron­
tów o w ysokim potysku.
BLACK RED WHITE □
125
m eblościanka
orzech salev
Mate w nętrza m ają duże w ym agania. W szystkie spetni zestaw Jaspi dedykow any pokojom
Dzięki funkcjonalnym i przem yślanym rozwiązaniom m aksym alnie w ykorzystasz dostępn ą
i urządzisz w nętrze skrojone na m iarę Twoich potrzeb.
dziennym .
przestrzeń
sayana
11 w enge/śliw a wallis
IT IS blO Ś C ianka
Ciepty dekor śliwy wallis, oryginalna stylistyka
i dużo praktycznych schow ków na wszystkie
Twoje drobiazgi. Oto m eblościanka, dzięki której
urządzisz przestrzeń, w której poczujesz się d o ­
brze, a wszystkie Twoje bibeloty na State odnajd ą
swoje miejsce.
126
www .brw .com .pl
Elementy dodatkow e
kom pletu kaspian
r op cja LED podświetlenie
półek szklanych
komoda KOM2W5S
wys./szer./gł.: 112,5/143,5/40,5 cm
komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 92/143,5/40,5 cm
witryna REG2W2S
wys./szer./gł.:
200,5/90/40,5 cm
kaspian
| w enge
d ą b sonom a
m eblościanka
4 elem enty
Zastanaw iasz się, jak m aksym alnie w ykorzystać przestrzeń
w kam eralnym salonie? Oto rozwiązanie! M eblościanka
Kaspian to now oczesny design, m inim alistyczne ksztatty
i m aksim um funkcjonalności.
BLACK RED WHITE □
127
ziop
H dąb jasny/jesion Rochefort ^ ^ j r i e b l o ś c i a n k a
dąb jasny/zielony filigrane
barato
| śliwa wallis/czarny połysk
m eblościanka
Przedstawiam y sprytne rozwiązania do sa­
lonu w wersji mini. Uniw ersalna m eblościan­
ka o nowoczesnej, przyciągającej w zrok
stylistyce to wszystko, czego potrzebujesz,
żeby w nętrze spetniato potrzeby w szystkich
dom owników.
128
www .brw .com .pl
numlock
m eblościanka
belluno
fargo
|
wenge/śliwa wallis
m eblościanka
Jest nowoczesny, a jednocześnie m aksy­
m alnie funkcjonalny, pozw ala na aranżow a­
nie niewielkich przestrzeni i nie każe rezy­
gnow ać z funkcjonalności - zestaw Fargo,
m eble dzięki którym na now o pokochasz
swoje mieszkanie.
BLACK RED WHITE □
129
nilso
i
wenge/biaty wysoki połysk
m eblościanka
Masz mate m ieszkanie i nie wiesz, jak je urządzić
by byto w ygodne? M am y dla Ciebie rozwiązanie!
M eblościanka Nilso to wszystko, czego potrzebu­
jesz - funkcjonalność, pojem ność i now oczesny
design.
akona
|
w enge/oliw ka
m eblościanka
Postaw na m aksim um funkcjonalności, a przeko­
nasz się, jak procentują trafne decyzje. Ten uni­
w ersalny zestaw m ebli dopasuje się do Twojego
salonu i praktycznie zagospo daruje nawet niewiel­
ki metraż.
konga
|
dąb w enge/dąb makasar
m eblościanka
Czy wiesz, że mate w nętrza kryją w sobie o g ro m ­
ny potencjat? Pokażem y Ci, jak go w ykorzystać!
Zestaw Konga kom pleksow o w yposaży Twój salon
i nie pozostawi m iejsca na batagan.
130
www .brw .com .pl
imperor
m eblościanka
dąb sonom a
| sosna nigier
Kom fort na matej powierzchni m oże stać się rze­
czywistością. Jeśli dotączysz do niego kroplę
now oczesnego designu i szczyptę kreatywnych
rozwiązań, zyskasz w nętrze salonu, które dobrze
się kojarzy.
petio b
| w enge/akacja mali brąz
m eblościanka
| wenge
Prosta i funkcjonalna - m eblościanka Petio B to
p ropozycja dla m iłośników klasycznych rozwiązań.
W iele praktycznych przegród, szuflad i schow ków
pom oże zachow ać tad i porządek nawet na matej
przestrzeni.
wiki b
| orzech aosta ciemny
m eblościanka
Kiedy w szystko będzie na swoim m iejscu, Ty
zyskasz najlepsze otoczenie do relaksu. Me­
blościanka Wiki to kom pleksow e rozwiązania
dla m atego wnętrza. Bo przyszedt czas na zmiany.
BLACK RED WHITE □
131
koen
Klasyka w minimalistycznym wydaniu?
Tylko z kolekcją Koen.
lustro
LUS/103
wys./szer./gł.:
78,5/103,5/2,5 cm
stolik LAW/110
wys./szer./dł.: 55/70/110 cm
szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
114/103,5/40 cm
komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
114/58,5/40 cm
komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
93,5/103,5/40 cm
szafka SZF2D2S
wys./szer./gł.:
200,5/103,5/56,5 cm
134
www .brw .com .pl
szafka wisząca SFW/103
wys./szer./gł.:
42/103,5/26,5 cm
witryna wisząca SFW1W/148
wys./szer./gł.: 41,5/150/26,5 cm
szafka rtv RTV1S
wys./szer./gł.:
44,5/103,5/56,5 cm
szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 33/150/56,5 cm
witryna REG1W2S
wys./szer./gł.:
200,5/58,5/40 cm
regał REG2S
wys./szer./gł.:
200,5/94/40 cm
* materac i wkład
do łóżka w opcji
szafa SZF3D2S
wys./szer./gł.: 208/163,5/56,5 cm
łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 42,5-75,5/165/205,5 cm
szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
44,5/58,5/40 cm
n
F
1
krzesło
KOEN (PKRS)
wys./szer./gł.:
93 / 4 4 /4 9 cm
stótSTO/130
wys./szer./dł.: 75/85,5/130-180 cm
koen
■
dąb canterbury
S y s te m
m o d u ło w y
17 elem entów
komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 93,5/150/40 cm
Ponadczasow a prostota nigdy nie wyjdzie
z mody. Jej zalety poznasz decydują c się na
kolekcję Koen. Nie narzucająca się stylistyka
m ebli w kolorze dą b canterbury doskonale kon­
trastuje ze srebrem stylizowanych uchwytów.
BLACK RED WHITE □
135
ifł r
___
witryna wisząca SFW1W
wys./szer./gł.: 48/148,5/30,5 cm
regał REG100
wys./szer./gł.: 199,5/100/45,5 cm
witryna REG1W2SI7P
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm
regał zamknięty
REG1D2S L7P
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm
krzesło ORIENT
wys./szer./gł.:
96/44/50 cm
136
www .brw .com .pl
szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 37,5/148,5/54,5 cm
stół STO 180/95
wys./szer./dł.: 77/95/180-240 cm
półka PO17148
wys./szer./gł.: 4/148,5/25 cm
pólka P0l7100
wys ,/szer./gl.: 4/100/25 cm
□
lustro LUS/100
wys./szer./gł.:
70/100/3,5 cm
materac i wkfad w opcji
szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
37,5/58/35,5 cm
łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 37,5-78,5/175,5/213 cm
komoda KOM3S
wys./szer./gł.:
78,5/100/45,5 cm
szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.: 199,5/100/58,5 cm
orient
| jabłoń plato ciem na
komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 99/148,5/45,5 cm
szafa SZF5D2S
wys./szer./gł.: 207,5/161/58,5 cm
komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
119,5/64/45,5 cm
szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
119,5/112,5/45,5 cm
system m odutow y
18 elem entów
W prow adź odrobinę orientu do sw ojej prze­
strzeni. Gtadkie fronty z wyraźnie zarysowanym i
stojami drew na tączą w sobie to, co najważniej­
sze - styl, oryginalność i egzotyczny klimat.
BLACK RED WHITE □
137
myślą o miłośnikach
klasycznych wnętrz,,,
Z
ELUS102
wys./szer./gl.:
106,5/102/11 cm
szafka rtv ERTV100
wys./szer./gł.:
54,5/101/54,5 cm
138
stolik okolicznościowy ELAW 130
wys./szer./dł.: 51,5/130/65 cm
www .brw .com .pl
tawostół ELAST130/170
wys./szer./dł.: 60-76/67/134-174 cm
komoda
EKOM 5S/6
wys./szer./gł.:
108,5/61,5/45 cm
komoda EKOM 5S/10
wys./szer./gł.:
90,5/101/45 cm
biurko EBIU 158K
wys./szer./dł.: 77/68/158 cm
stÓtESTO 160
wys./szer./dł.: 76,5/90/160-200 cm
stół KENT MAX
wys./szer./dł.: 78/100/160-360 cm
krzesło EKRS
wys./szer./gł.:
98/45/55 cm
krzesło EKRS P
wys./szer./gł.:
98/59/55 cm
witryna ENAD 2W
witryna ENAD 3W
(nadstawka na komodę)
(nadstawka na komodę)
wys./szer./gł.: 114,5/110/43 cm wys./szer./gł.: 114,5/162,5/43 cm
komoda EKOM 2D2S
wys./szer./gł.: 90,5/101/45 cm
komoda EKOM 3D1S
wys./szer./gł.: 90,5/153,5/45 cm
krzesło KENT SMALL
wys./szer./gł.:
92/47/52 cm
witryna narożna ENAD 1WN
(nadstawka na komodę)
wys./szer./gł.: 114,5/58,5/58,5 cm
komoda narożna
EKOM 1DSN
wys./szer./gł.:
90,5/60/60,5 cm
BLACK R E D W H ITE D
139
materac i wkład w opcji
i
łóżko ELOZ 160
wys./szer./dł.: 60,5-81,5/175/210 cm
szafka nocna
EKOM 1S
wys./szer./gł.:
52,5/56,5/38,5 cm
komoda EKOM 8 S
wys./szer./gł.: 90,5/153,5/45 cm
regat EREG 100 O
wys./szer./gł.:
204,5/110/43 cm
szafa ESZF 2D1S
wys./szer./gł.:
204,5/110/65,5 cm
140
www .brw .com .pl
witryna EWIT 2D2S
wys./szer./gł.:
204,5/110/43 cm
szafa ESZF 4D2S
wys./szer./gł.: 225/227/53-65,5 cm
szafka na buty
EBUT 88
wys./szer./gt.:
59,5/88,5/32 cm
wieszak
EWIE 100
wys./szer./gt.:
108,5/30/3 cm
wieszak
EWIE 190
wys./szer./gt.:
191,5/50/3 cm
przedpokój EPPK110
wys./szer./gt.:
204,5/119,5/43 cm
kent
| dąb am sterdam
I kasztan
system m odutow y
26 elem entów
Styl klasyczny m a nienaganne maniery. Przekonaj się
o tym, w ybierając kolekcję Kent. Eleganckie w zo rn ic­
two, stonow ana kolorystyka oraz subtelne uchw yty
sprawią, że Twoje w nętrze będzie szykow ne przez lata.
szafka na buty
EBUT 60
wys./szer./gt.:
121/72/19,5 cm
BLACK RED WHITE □
141
natalia
Niepowtarzalny wygląd mebli Natalia
jest efektem finezyjnego wykonania
stylizowanych dekoracji.
142
www .brw .com .pl
lustro
LUSTRO 130
wys./szer./gł.
82,5/127,5/7,5cm
□
F
szafa SZAFA 190
wys./szer./gł.: 197/185,5/63 cm
szafa SZAFA 100
wys./szer./gł.: 197/96/63 cm
I
toaletka TOALETKA 140
wys./szer./gł.: 77/134/36 cm
materac i wkfad w opcji
biurko BI U 160
wys./szer./dł.: 77/75/160 cm
szafka nocna
KOMODA 55/1S
wys./szer./gł.:
54/53,5/36 cm
łóżko łóżko
LOZUO LOZ160
wys ./szer./dł. wys ,/szer./dł.
45-76/154/213cm 45-76/174/213cm
BLACK RED WHITE □
143
3
m
komoda KOMODA 150/3S
wys./szer./gł.: 85/148/44 cm
komoda KOMODA 130
wys./szer./gł.: 113/128/44 cm
stół STO 140
wys./szer./dł.: 80/80/140-180 cm
witryna NADSTAWKA 150
wys./szer./gł.: 111/150,5/45cm
witryna
WITRYNA 70 U?
wys./szer./gł.:
197/66/45 cm
144
www .brw .com .pl
witryna
WITRYNA 100/2S
wys./szer./gł.:
197/96/45 cm
komoda KOMODA 150
wys./szer./gł.: 85/148/44 cm
stół STO 160
wys./szer./dł.: 80/90/160-210 cm
witryna NADSTAWKA 100
wys./szer./gł.: 111/96/45cm
komoda KOMODA 100
wys./szer./gł.: 85/93,5/44 cm
krzesło DKRS I
wys./szer./gł.:
94/46/55 cm
witryna narożna
NADSTAWKA NAR 60 L7P
wys ,/szer./gł.: 111/60/60cm
komoda narożna
KOMODA NAR 60 U P
wys./szer./gł.:
85/59/59 cm
stolik okolicznościowy ŁAWA 120
wys ,/szer./dł55,5/65/120 cm
komoda
KOMODA 60/4S
wys./szer./gł.:
108,5/58,5/44 cm
komoda
KOMODA 100/4S
wys./szer./gł.:
108,5/93,5/44 cm
szafka rtv RTV2D
wys./szer./gł.: 48/160/40 cm
szafka rtv RTV100
wys./szer./gł.:
74/93,5/61,5 cm
natalia
| w iśnia primavera
m odrzew sibiu jasny
l i m n iW M
system m odutow y
2 6 elem entów
Rzeźbione i ttoczone elem enty potączone z o z d o b ­
nymi uchwytam i doskonale o d d a ją charakter sty­
listyki daw nych dw orków i patacowych wnętrz.
Klasyczne rozwiązania to um iejętne potączenie
prostoty i sm aku, które znajdziem y w każdym
z elem entów kolekcji.
BLACK RED WHITE □
145
bolden
Prawdziwe piękno
nie potrzebuje
b o g a te j oprawy.
iL
1 ______
- a Bu 3
n
n
— n
lustro
LUS/90
wys./szer./gł.:
90/90/3 cm
lustro
LUS/50
wys./szer./gł.:
108/48,5/3 cm
□
I
szafa SZF3D
wys./szer./gł.: 205,5/154/55,5 cm
szafa SZF2D1S
wys./szer./gł.: 198,5/90/55,5 cm
komoda KOM4S/90
wys./szer./gł.:
89,5/90/41,5 cm
komoda
KOM5S/60
wys./szer./gł.:
108/60/41,5 cm
wieszak
WIE/60
wys./szer./gł.:
154/60/3 cm
materac i wkład w opcji
komoda
KOM1S/60
wys./szer./gł.:
34,5/60/38,5 cm
szafka nocna
KOM1S/55
wys./szer./gł.:
45,5/56/41,5 cm
łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 42,5-70,5/174,5/205 cm
BLACK RED WHITE □
147
A
szafka rtv RTV1S/105
wys ,/szer./gt.:
45,5/104,5/55,5 cm
pótka POI7105
wys./szer./gł.: 3,5/104,5/25 cm
półka POL/90
wys./szer./gł.:
3,5/90/25 cm
biurko BIU1D1S
wys./szer./dł.: 77,5/67/120 cm
komoda
KOM1D1S
wys./szer./gł.:
77,5/48,5/38 cm
k
stolik okolicznościowy LAW/120
wys./szer./dł47/58/120 cm
biurko BIU2D2S
wys./szer./dł.: 77,5/67/160 cm
regał zamknięty
REG2D1S/90
wys./szer./gł.:
198,5/90/41,5 cm
148
www .brw .com .pl
D
witryna REG2W1S/90
wys./szer./gł.:
198,5/90/41,5 cm
szafka wisząca
SFW/105
wys./szer./gł.:
39,5/104,5/30,5 cm
szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
108/104,5/41,5 cm
regał REG1S/90
wys./szer./gł.:
198,5/90/41,5 cm
3
witryna wisząca SFW1W/147
wys./szer./gł.: 39,5/147/30,5 cm
witryna
REG1W1S/60
wys./szer./gł.:
198,5/60/41,5 cm
komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 89,5/147/41,5
cm
komoda KOM2W5S
wys./szer./gl.: 108/147/41,5 cm
o
szkło mleczne
hartowane
krzesło
BOLDEN(XKRS)
wys./szer./gł.:
95/45/53 cm
stót STO/150
wys./szer./dl.: 74,5/85/150-190 cm
bolden
■
w iśnia primavera
s y s te m
m o d u to w y
29 elem entów
Podziwiaj subtelną grę detali. O ryginalnie profi­
low ana listwa, bardzo szykowne, m leczne szkto
witryn oraz bogato zdobione uchw yty w kolorze
starego ztota tw orzą perfekcyjną catość, która
zadow oli nawet największych koneserów piękna.
BLACK RED WHITE □
149
lso
www .brw .com .pl
łóżko
LOZUO
wys ./szer./dł.:
42,5-70,5/147/206 cm
jm
:
-
szafa SZF3D/21 /16
wys./szer./gł.: 214/166,5/62 cm
szafa SZF2D/20/10
wys./szer./gł.: 204/106,5/62 cm
regat zamknięty
REG1D/20/6
wys./szer./gł.:
204/61,5/38 cm
szafka nocna
SZN/5/3
wys./szer./gł.:
36/51/38 cm
szafka wisząca SW/4/11
wys./szer./gł.: 40/106,5/30 cm
łóżko
LOZ160
wys ,/szer./dł.:
42,5-70,5/167/206 cm
'
%
-
materac i wkład w opcji
szafka wisząca SW/4/15
wys./szer./gł.: 40/151,5/30 cm
lustro
LUS/11/8
wys./szer./gt.
80/106,5/4,5 cm
stolik okolicznościowy LAW
wys./szer./dł.: 55/70/110 cm
szafka rtv RTV2S/4/15
wys./szer./gt.: 42/151,5/56,5 cm
szafka REG4D
wys./szer./gt.: 114/106,5/38 cm
komoda KOM4S/11
wys./szer./gt.: 96/106,5/38 cm
witryna wisząca SW1W/4/11
wys./szer./gt.: 40/106,5/30 cm
152
www .brw .com .pl
komoda KOM4S/6
wys./szer./gt.:
96/61,5/38 cm
witryna wisząca SW1W/4/15
wys./szer./gt.: 40/151,5/30 cm
w opcji wkładane półki (2 szt. kpi)
szer./gt. 51/35
regał REG/20/6
wys./szer./gł.:
204/61,5/38 cm
witryna
REG1W/20/6
wys./szer./gł.:
204/61,5/38 cm
komoda REG2D1K3S
wys./szer./gł.: 114/156,5/38 cm
komoda
KOM5S/6
wys./szer./gł.:
114/61,5/38 cm
n
1n
stół STO
wys./szer./dł.: 75/85,5/130-180 cm
krzesło PKRS
wys./szer./gł.:
93 / 4 4 /4 9 cm
largo classic
■
w iśnia w ioska
system m odutow y
26 elem entów
Esencją kolekcji s ą ta g o d n ie profilow ane linie fron­
tów, które wytw ornie prezentują się w otoczeniu
solidnej ram y i ręcznie frezowanych cokotów.
Catość dopełn iają punktowe, m osiężne uchw yty
i ciepta kolorystyka w toskiej wiśni.
BLACK RED WHITE □
153
154
www .brw .com .pl
materac i wkład w opcji
szafka nocna
DKOM 1S
wys./szer./gl.:
57,5/50/38 cm
bawaria
Jak nuta z pięciolinią,
każdy element systemu
idealnie współgra ze sobą.
kom oda DKOM 3S
wys./szer./gl.:
87/99,5/45,5 cm
tóżko DLOZ 160
wys./szer./dl.: 60-83/169/210 cm
biurko DBIU 175
wys./szer./dl.: 76,5/80/175 cm
szafa DSZF 4D1S
wys./szer./gl.: 220/206,5/63 cm
kom oda DKOM 4S
wys./szer./gl.:
109,5/60/45,5 cm
szafa DSZF 2D1S
wys./szer./gl.:
200/101,5/63 cm
szafka rtv DRTV 100
wys./szer./gl.:
61/99,5/56,5 cm
BLACK R E D W H ITE D
155
lustro
DLUS131
wys./szer./gł.:
87/131,5/7,5 cm
szafka DKOM 4D
wys./szer./gł.: 87/180/46 cm
witryna wisząca
DNAD 3W/65
wys./szer./gł.:
65/136,5/42 cm
witryna narożna
DNAD 1WN
(nadstawka na komodę narożną)
wys./szer./gł.:
113,5/49/49 cm
komoda narożna
DKOM 1DN
wys./szer./gł.:
87/54,5/54,5 cm
stolik okolicznościowy
DLAW120
wys./szer./dł.: 54/68/120 cm
komoda DKOM 2D3S/185
wys./szer./gł.: 87/184,5/49,5 cm
UWAGA!
Witryny posiadają szkło typu ornament Sahara.
regał DREG 60 O
wys./szer./gł.:
200/62/40 cm
156
regał DREG 100 O
wys./szer./gł.:
200/101,5/40 cm
www .brw .com .pl
witryna DWU 1DL
wys./szer./gł.:
200/62/40 cm
witryna DWU 1DP
wys ,/szer./gł.:
200/62/40 cm
witryna DWU 2D1S
wys ,/szer./gł.:
200/101,5/40 cm
witryna DWU 3D2S
wys ,/szer./gł.: 200/156,5/44 cm
krzesło DKRS II
wys./szer./gł.:
94/46/55 cm
krzesło DKRS II P
wys./szer./gl.:
94/57/55 cm
witryna DNAD 2W
wys./szer./gł.: 113,5/91,5/38 cm
fotel DFOT
wys./szer./gl.:
97-110/59/68 cm
fotel DFOT ii
wys./szer./gł.:
94-107/58/66 cm
witryna DNAD 3W/113
wys./szer./gl.: 113,5/136,5/42 cm
stół DSTO 150
wys./szer./dł.: 78/90/160-200 cm
Stół BAWARIA MAK
w y s ./s z e r./d l.: 7 8 /1 0 0 /1 6 0 -3 6 0 c m
bawaria
orzech wioski
fro n ty w kolorze orzecha włoskiego,
korpusy w kolorze kasztanu
system m odułow y
31 elem entów
P onadczasow e piękno drew na i forniru pozwoli w p ro ­
w adzić do w nętrza atm osferę daw nych epok. W zrok
przyciągną głębokie rzeźbienia, patynow any m osiądz
uchw ytów oraz kuliste kształty nóżek. S w obodę aranża­
cji zyskasz dzięki wielu zróżnicow anym m odułom .
szafka DKOM 2D
wys./szer./gl.: 87/89,5/45,5 cm
komoda DKOM 2D3S/135
wys./szer./gl.: 87/134,5/49,5 cm
BLACK RED WHITE □
157
orland
Kolekcja zachw yca wyrafinowaną form ą ,
niezwykłą precyzją wykonania
i wykorzystaniem m ateriałów o najwyższych
walorach wizualnych i użytkowych
- naturalnego drewna i forniru.
158
www .brw .com .pl
Po rozłożeniu
stóf osiąga dfugość
nawet do 360 cm.
krzesło ORLAND
wys./szer./gł.:
94 / 4 4 /5 3 cm
nrrp-p
stół STO 4W
wys./szer./dł.:
78/110/160-360 cm
rrp
stół STO 2W
wys./szer./dł.:
76/100/140-230 cm
toaletka TOL2S
wys./szer./gł.:
77/108/59,5 cm
komoda KOM4S/120
wys./szer./gł.:
90,5/125,5/51 cm
komoda
KOM6 S/6 O
wys./szer./gł.:
132,5/65,5/51 cm
materac i wkfad w opcji
łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 40-78/170,5/208 cm
45,5/48,5/40 cm
szafa SZF3D1S/140
wys./szer./gł.:
215,5/156/61,5 cm
BLACK RED WHITE □
159
:
13
■
regat REG1S/90
wys./szer./gł.:
213,5/90-96/39,5 cm
160
regał REG1S/60
wys./szer./gł.:
213,5/60-66/39,5 cm
witryna REG2W2S/90
wys./szer./gł.:
188,5/96/42,5 cm
witryna NAD2W/150
wys./szer./gł.: 98/155/36,5 cm
lustro LUS
wys./szer./gł.: 85/140/6 cm
komoda KOM2D4S/150
wys./szer./gł.: 90,5/155,5/51 cm
komoda KOM8S/140
wys./szer./gł.: 90,5/140,5/51 cm
www .brw .com .pl
witryna REG1W1S/60
wys./szer./gł.:
188,5/66/42,5 cm
szafka rtv RTV1S/140
wys./szer./gł.: 48,5/140,5/57 cm
szafka rtv RTV2S/90
wys./szer./gł.:
70/95,5/57 cm
szafa SZF2D1S/90
wys./szer./gł.:
188,5/96/61,5 cm
stolik okolicznościowy
LAW/100
wys./szer./dł.:
52,5/60/105 cm
orland
■
czereśnia orland
dąb bielony
|
SyStGITI
23
m odlltow y
elem enty
dąb m okka
Zw olennicy klasyki z pew nością d ocenią piękno stylizo­
w anych detali - subtelnie profilow anych nóżek, dekora­
cyjnych uchw ytów i oryginalnie w ykończonych blatów.
Łam schematy, m asz tyle m ożliw ości!
M M *
BLACK RED WHITE □
161
n
stół MAROCCO
wys./szer./dł.: 77/87/132-182 cm
krzesło MAROCCO
wys./szer./gł.:
93 / 4 4 /4 9 cm
szafka KOM4D
wys./szer./gł.: 109,5/101/43 cm
szafka KOM3D
wys./szer./gł.: 91,5/146/43 cm
komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
109,5/56/43 cm
□
szafka wisząca SFW/146
wys./szer./gł.: 35/146/27 cm
162
www .brw .com .pl
lustro LUS
wys./szer./gł.: 78/101/2,5 cm
szafa SZF3D
wys./szer./gł.: 209,5/161/55,5 cm
półka PO17146
wys./szer./gł.: 3,5/146/25 cm
szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
199,5/101/55,5 cm
półka P0l7100
wys./szer./gł.:
3,5/101/25 cm
materac i wkfad w opcji
regał zamknięty
REG1 D
wys./szer./gł.:
199,5/56/43 cm
witryna REG1W
wys./szer./gł.:
199,5/56/43 cm
regał REG/56
wys./szer./gł.:
199,5/56/41,5 cm
marocco
| w enge/dąb wenge mahoń
system m odutow y
17 elem entów
M arocco zachw yca nie tylko form ą, ale też pięknem
dębow ej faktury i gtębokim m ahoniow ym odcieniem .
To doskonata propozycja dla w ielbicieli klasycznych
kanonów piękna, jak również orientalnego klimatu.
tóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 46,5-76,5/165/206,5 cm
szafka nocna KOM1S
wys./szer./gł.:
37,5/56/43 cm
BLACK RED WHITE □
163
półka P0l790
wys./szer./gł.: 4/93,5/25 cm
półka POI7130
wys./szer./gł.: 4/134/25 cm
szafka wisząca SFW/100
wys./szer./gł.: 39/103/33 cm
lustro LUS/100
wys./szer./gł.: 70/101,5/5,5 cm
i
i
f
n
______________
____________
■
i
—
t
komoda KOM4S/100
wys./szer./gł.: 89/103/42,5 cm
regał REG/90
wys./szer./gł.: 201,5/93/36 cm
164
www .brw .com .pl
komoda KOM6 S
wys./szer./gł.:
118,5/73/42,5 cm
witryna REG1W2D2S
wys./szer./gł.: 201,5/132,5/42,5 cm
komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 89/142,5/42,5 cm
witryna REG1W1D1S
wys./szer./gł.:
201,5/58/42,5 cm
(tylko wersja prawa)
szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
201,5/103/59,5 cm
szafka rtvRTV1S
wys./szer./gł.: 50/103/59,5 cm
szafa SZF3D
wys./szer./gł.: 201,5/162,5/59,5 cm
■
n
I1 1 n
stół STO 8/14
wys./szer./dł.: 76,5/90/140-180 cm
krzesło ALEVIL
wys./szer./gł.:
95/45/51 cm
materac i wktad w opcji
im
stolik okolicznościowy LAW/100
wys./szer./dł.: 55,5/63/108 cm
łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 43-83,5/180,5/208,5 cm
szafka nocna
KOM1S/50
wys./szer./gl.:
48/58/42,5 cm
alevil
■
czereśnia medi
s y s te m
m o d u to w y
18 elem entów
Alevil to m anifestacja piękna klasyki. Profilowane fronty
o tagodnej linii są subtelne i bardzo kobiece. U zupełnia­
ją je delikatne ornam enty zdobion e uchw yty w kolorze
ztota oraz naturalne piękno forniru.
BLACK RED WHITE □
165
kaspian classic
| w iśnia prim avera jasna
kolekcja klasyczna
16 elem entów
Kluczem do klasycznego w nętrza są proporcje. W tej ko­
lekcji prostota i m inim alizm w zbo g aco n e zostaty o d eli­
katne uchw yty w kolorze starego ztota. D oskonata rów no­
w aga i subtelna gra detali rozkocha w sobie m itośników
kolonialnej stylistyki.
F = ł
stolik okolicznościowy LAW/110
wys./szer./dł.: 48,5/58/110 cm
krzesło
KASPIAN CLASSIC
wys./szer./gł.:
98/47/53 cm
166
stół STO/150
wys./szer./dł.: 77/90/150-190 cm
komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 89,5/151/40,5 cm
szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.:
200,5/90/55,5 cm
szafa SZF3D2S
wys./szer./gł.: 208,5/154/55,5 cm
szafka KOM4D
wys./szer./gł.: 109/102/40,5 cm
komoda KOM4S
wys./szer./gł.: 89,5/90/40,5 cm
www .brw .com .pl
witryna wisząca SFW1W
wys./szer./gł.: 40/151/30,5 cm
komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
109/56/40,5 cm
biurko BIU/120
wys./szer./dł.: 77/65/120 cm
szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 40,5/151/48,5 cm
*oświetlenie
w opcji
materac i wkfad w opcji
łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 36-70,5/168/207,5 cm
szafka nocna KOM1S
wys./szer./gł.:
40,5/51/40,5 cm
witryna lewa
REG1W2S
wys./szer./gł.:
200,5/56/40,5 cm
BLACK RED WHITE □
167
n
witryna narożna
NADN1W
w y s ./s z e r./g t.:
1 0 7 /5 8 /5 8 c m
komoda narożna
KO M N 1D 1S
w y s ./s z e r./g t.:
9 0 ,5 /5 9 /5 9 c m
lustro L U S /9 0
w y s ./s z e r./g t.:
7 6 /9 9 /6 ,5 c m
komoda K O M 4 S
w y s ./s z e r./g t.:
9 0 ,5 /9 4 /4 4 c m
witryna R E G 1 W 1 S
w y s ./s z e r./g t.:
1 9 7 ,5 /6 9 ,5 /4 4 c m
witryna R E G 2 W 1 S
w y s ./s z e r./g t.:
1 9 7 ,5 /9 9 ,5 /4 4 c m
regat zamknięty
REG1D1S
wys./szer./gt.:
197,5/69,5/44 cm
szafka K O M 2 D
w y s ./s z e r./g t.: 9 0 ,5 /9 4 /4 4 c m
168
www .brw .com .pl
szafa SZF2D1 s
w y s ./s z e r./g t.:
19 7 ,5 /9 9 ,5 /6 1 c m
komoda K O M 5 S
w y s ./s z e r./g t.:
1 0 9 ,5 /6 4 /4 4 c m
szafa S Z F 5 D 2 S
w y s ./s z e r./g t.: 2 1 7 /1 5 9 ,5 /6 1 c m
komoda K O M 2 D 4 S
w y s ./s z e r./g t.: 9 0 ,5 /1 5 4 /4 4 c m
n
n
stół ST0/145
wys./szer./dl.: 77/85/145-185 cm
materac i wktad w opcji
krzesło
stolik okolicznościowy
KENTAKI (NKRS)
wys./szer./gt.:
95/44/57 cm
LAW/120
wys./szer./dl.: 51/60/120 cm
szafka rtv RTV2S
wys./szer./gl.: 47/124/53,5cm
łóżko LOZ 160
szafka nocna
wys./szer./dl.: 54,5-81/169/208cm
KOM1S
wys./szer./gl.:
47/54/41 cm
kentaki
■
w iśnia primavera
s y s te m
m o d u ło w y
18 elem entów
Marzysz o wnętrzu
przepełnionym
atm osferą
eleganckich salonów z m inionych epok? W ybierz
kolekcję Kentaki - meble, które zachw ycą w szystkich
m iłośników tradycyjnych form. Wyraziste, frezow a­
ne zdobienia, charakterystyczne zwieńczenia oraz
dekoracyjne uchw yty to cechy, które zabiorą Cię
w podróż do daw nych rezydencji.
BLACK RED WHITE □
169
materac i wkład w opcji
komoda NKOM 2W3S1B
wys./szer./gł.: 128,5/153/44,5 cm
witryna narożna
NNAD1WN
wys./szer./gł.:
115/51,5/51,5 cm
komoda narożna
NKOM 1D1SN
wys./szer./gł.:
86,5/57,5/57,5 cm
170
komoda NKOM 4D2S
wys./szer./gł.: 86,5/173/44,5 cm
komoda NKOM 3S
wys./szer./gł.:
86,5/103/44,5 cm
łóżko NLOZ 160
wys./szer./dł.: 56-79/169/209 cm
witryna NNAD 2W
wys./szer./gł.:
115/97,5/36,5 cm
komoda NKOM 2D2S
wys./szer./gł.:
86,5/93/44,5 cm
www .brw .com .pl
witryna NWIT 2D1S
wys./szer./gł.:
201,5/97,5/39 cm
NREG 60 O
wys./szer./gł.:
201,5/62,5/39 cm
regał NREG 100 O
wys./szer./gł.:
201,5/97,5/39 cm
komoda NKOM 5S
wys./szer./gł.:
128,5/58,5/44,5 cm
n
stół NSTO
wys./szer./dł.: 76,5/85/145-180 cm
1
nr
krzesło NKRS
wys./szer./gł.:
95/44/57 cm
T
stolik okolicznościowy NLAW
wys./szer./dł.: 50,5/60/120 cm
szafka rtv NRTV 1S
wys./szer./gł.:
56/103/55 cm
biurko NBI U 170
wys./szer./dł.: 77,5/75/170 cm
wieszak
NWIE70
wys./szer./gł.:
159/71/3 cm
komoda NKOM 3D1S
wys./szer./gł.: 86,5/133/44,5 cm
komoda NKOM 1S
wys./szer./gł.:
42/73,5/37 cm
lustro
NLUS 46
rs ./szer./gł.:
107,5/53/6 cm
komoda
NKOM 1D1S
wys./szer./gł.:
86,5/53,5/37 cm
stylius
| czereśnia antyczna
system m odutow y
26 elem entów
Stylius to kw intesencja klasyki. Meble w yróżnia b o g a c­
two form y w postaci precyzyjnie rzeźbionych elem entów
i stylizowanych nóżek. 26 elem entów kolekcji pozw ala
na tworzenie sw obodnych kom pozycji salonu, gabinetu,
sypialni, jadalni, a nawet przedpokoju.
szafa NSZF 2D1S
wys./szer./gł.:
201,5/97,5/61,5 cm
szafa NSZF 4D1S
wys./szer./gł.: 221/197/61,5 cm
BLACK RED WHITE □
171
*w opcji
zwieńczenie bryt
szafka rtv RTY2S/120
wys./szer./gt.: 50,5/120/56,5 cm
biurko BIU/140
wys./szer./dt.: 75,5/70/140 cm
komoda KOM2D2S/120
wys./szer./gt.: 82/120/41,5 cm
materac i wkład w opcji
tóżko LOZ/160
wys./szer./dt.: 56,5-78/170/204,5 cm
172
www .brw .com .pl
szafka nocna
KOM2S/50
wys./szer./gt.:
43/50/40 cm
P—
I
stolik okolicznościowy LAW 130
wys./szer./dt.: 52,5/60/130 cm
w o p c ji
w o p c ji
z w ie ń c z e n ie b ry t
z w ie ń c z e n ie b ry t
w o p c ji
w o p c ji
z w ie ń c z e n ie b ry t
I z w ie ń c z e n ie b ry t
w o p c ji
z w ie ń c z e n ie b ry t
regał REG/120
wys./szer./gł.:
194,5-200/120-127,5/35-39 cm
regał REG/60
wys./szer./gł.:
194,5-200/60-67,5/35-39 cm
witryna REG1W1S/60
wys./szer./gł.:
194,5-200/60-67,5/41,5-45 cm
regał zamknięty
REG1D1S/60
wys./szer./gł.:
194,5-200/60-67,5/41,5-45 cm
bigger
półka PO17120
wys./szer./gł.: 3,5/120/20 cm
calvados
szafka KOM2D/120
wys./szer./gł.: 119/120/41,5 cm
szafa SZF2D1S/90
wys./szer./gł.:
194,5-200/90-97,5/57-60,5 cm
komoda KOM4S/60
wys./szer./gł.:
82/60/41,5 cm
szafka KOM1D/60 I7P
wys./szer./gł.:
119/60/41,5 cm
komoda KOM5S/60
wys./szer./gł.:
119/60/41,5 cm
system m odutow y
18 elem entów
Ta kolekcja jest jak podróż w czasie, tączy
styl kolonialny z ponadczasow ym i elem enta­
mi klasyki i now oczesną form ą. Przypadnie Ci
do gustu, jeśli cenisz piękno i d basz o funk­
cjonalne rozwiązania.
BLACK RED WHITE □
173
szafa SZF 4D1S
wys./szer./gł.: 221/197/61,5 cm
tóżko LOZ160
wys./szer./dł.: 56-79/169/209 cm
r
H
szafa SZF 2D1S
wys./szer./gł.:
201,5/97,5/61,5 cm
witryna WIT 2D1S
wys./szer./gł.:
201,5/97,5/39 cm
witryna WIT 1D L/P
wys./szer./gł.:
201,5/67,5/39 cm
wieszak
lustro
WIE 70
LUS 46
w y s ./s z e r./g t.:
159/71/3 c m
w y s ./s z e r./g t.:
107,5/53/6 c m
0
szafka nocna
komoda KOM 5S
komoda KOM 3S
komoda 3D1S
KOM 1SO
w y s ./s z e r./g t.:
w y s ./s z e r./g t.:
w y s ./s z e r./g t.:
w y s ./s z e r./g t.:
51/58,5/37 c m
128,5/58,5/44,5 c m
86,5/103/44,5 c m
174
www .brw .com .pl
86,5/133/44,5 c m
komoda KOM i s
w y s ./s z e r./g t.:
42/73,5/37 c m
komoda KOM1D1S
wys./szer./gł.:
86,5/53,5/37 cm
n
n
komoda K O M 4D 2 S
w y s ./s z e r./g t.: 8 6 ,5 /1 7 3 /4 4 ,5 c m
Stół S TO
w y s ./s z e r./d t.: 7 6 ,5 /8 5 /1 4 5 -1 8 0 c m
witryna narożna
witryna
N A D 1W N
w y s ./s z e r./g t.:
1 1 5 /5 1 ,5 /5 1 ,5 c m
N A D 2W
w y s ./s z e r./g t.:
1 1 5 /9 7 ,5 /3 6 ,5 c m
krzesło N K R S
w y s ./s z e r./g t.:
9 5 /4 4 /5 7 c m
stolik okolicznościowy LA W
szafka rtv RTV 1s
w y s ./s z e r./d t.: 5 0 ,5 /6 0 /1 2 0 c m
wys./szer./gl.: 56/103/55 crn
ontario
klon ontario
komoda narożna
KO M 1D1SN
w y s ./s z e r./g t.:
8 6 ,5 /5 7 ,5 /5 7 ,5 c m
komoda K O M 2D 2 S
w y s ./s z e r./g t.: 8 6 ,5 /9 3 /4 4 ,5 c m
system m odutow y
23 elem enty
Ontario to meble, które pow staty z zam iłow a­
nia do tradycji. O dnajdziesz w nich w szyst­
ko, co stanowi esencję stylu klasycznego
- dyskretne, podkreślone patyną frezy, m o ­
siężne uchwyty, stylizow ane nóżki i starannie
rzeźbione zwieńczenia.
BLACK RED WHITE □
175
(nadstawka)
wys./szer./gl.:
194/90/35,5 cm
regat zamknięty
wys./szer./gl.:
235,5/60/35,5 cm
witryna
(nadstawka)
wys./szer./gl.:
194/60/35,5 cm
szafa
wys./szer./gl.:
235,5/90/52 cm
li:
I
szafa narożna
wys./szer./gl.:
235,5/90/33-90 cm
komoda
(podstawka 90)
wys./szer./gl.:
41,5/90/52 cm
witryna
(nadstawka rtv)
wys./szer./gl.:
194/90/35,5 cm
I
I
komoda
(podstawka 60)
wys./szer./gl.:
41,5/60/52 cm
176
www .brw .com .pl
komoda
(podstawka 90)
wys./szer./gl.:
41,5/90/52 cm
kom oda (komoda 90)
wys./szer./gl.:
74,5/90/52 cm
kom oda 60
wys./szer./gl.:
74,5/60/52 cm
rti
regat (regal narożny)
wys./szer./gl.:
235,5/35,5/33 cm
regat (ukośny)
wys./szer./gl.:
235,5/50/35,5-52 cm
regat zamknięty
(nadstawka)
wys./szer./gl.:
194/90/35,5 cm
witryna wysoka
wys./szer./gl.:
235,5/60/35,5 cm
(nadstawka)
wys./szer./gl.:
194/90/35,5 cm
bo rys
olcha
system m odutow y
18 elem entów
Nieważne, ile m etrów m am y do zagospo darow ania - m e­
ble Borys po m o g ą m aksym alnie w ykorzystać potencjat
każdego wnętrza. W ysoka, prosta zabudo w a z gtębokim i
kom odam i i pótkam i i pojem ne m oduty to w szystko czego
potrzebujesz, by m ieszkato się jeszcze w ygodniej.
komoda
(podstawka 90)
wys./szer./gl.:
41,5/90/52 cm
kom oda
(podstawka 90)
wys./szer./gl.:
41,5/90/52 cm
BLACK RED WHITE □
177
178
www .brw .com .pl
szafka wisząca
JPOL120
wys ./szer./gl.:
38,5/120/27 cm
biurko JBIU 2S
wys./szer./dł.: 78/65/120 cm
biurko JBIU 2D2S
wys./szer./dł.: 78/65/140 cm
komoda JKOM 2D4S
wys./szer./gł.: 87/130/49,5 cm
n
stolik okolicznościowy
JLAW120
wys./szer./dł.: 55/60/120 cm
szafka JKOM 2D
wys./szer./gł.:
87/80/40 cm
n
krzesło JKRS
wys./szer./gł.:
90/44/49 cm
komoda JKOM 4S_80
wys./szer./gł.:
87/80/40 cm
komoda JKOM6 S
wys./szer./gł.:
126,5/50/40 cm
BLACK RED WHITE □
179
wieszak
JWIE60
wys./szer./gł.:
140/59/3,5 cm
o
szafka JKOM 1K
wys./szer./gł.:
47,5/60/40 cm
komoda
JKOM 4S_50
wys./szer./gł.:
87/50/40 cm
lustro
JLUS 50
wys./szer./gł.:
100/50/2,5 cm
materac ze stelażem
materac
szer./dł.:
90/199 cm
szafka rtv JRTV1S
wys./szer./gł.:
47,5/80/52 cm
kufer JKUF 120
wys./szer./gł.: 47,5/120/49 cm
łóżko JLOZ 90
wys ./szer./dł.: 45-65/93/205,5 cm
materac z ramą - rozkładany + 2 zagtówki
dt./szer. 195/75-150cm
wysuwana szuflada, pojem nik na pościel
szafka nocna
JKOM 1S
wys./szer./gł.:
40,5/50/40 cm
180
www .brw .com .pl
łóżko JLOZ 80/160
wys ./szer./dł.: 60,5/79-154/202,5 cm
* poduszki oraz zagtówki d o tóżka do stępne w opcji.
witryna
JWIT1D
wys./szer./gł.:
195,5/50/40 cm
JREG 1S 0 8 0
wys./szer./gł.:
195,5/80/40 cm
regał
JREG 1S0_50
wys./szer./gł.:
195,5/50/40 cm
JREG 4SO_50
wys./szer./gł.:
195,5/50/40 cm
regał JREG 2DO
wys./szer./gł.:
195,5/80/40 cm
szafa JSZF 2D2S
wys./szer./gł.:
195,5/80/57 cm
szafa JSZF 3D2S
wys./szer./gł.: 195,5/150/57 cm
(dodatkow e pótki
d o szafy za doda tko w ą optatą)
indiana
| dą b sutter
sosna antyczna
system m łodzieżow y
25 elem entów
sosna canyon -
Liczne m oduty pozw olą urządzić pokój kilkulatka
i dorastającego nastolatka. O ryginalną stylistykę m e­
bli podkreślają ciekawe uchwyty i charakterystyczne
okucia w kolorze azteckiego ztota.
BLACK RED WHITE □
181
strzałka
system m łodzieżow y
15 elem entów
dą b jasny belluno/beż szampański
uni zielony groszek (ucńwyty, półki)
Meble w pokoju dziecka w cale nie m uszą być nudne. Z abaw ­
na i lekka form a kolekcji Strzałka zyskuje przyjazny dzieciom
design dzięki ciekawej form ie uchw ytów i energetycznym akcentom
w m odnym , lim onkow ym kolorze.
■
szafka wisząca
SFW1D/5/6
wys./szer./gł.:
45/60/29,5 cm
pólka P/2/10
wys ,/szer./gł.: 19/95/21 cm
półka P/2/6
wys./szer./gł.:
19/60/21 cm
biurko BIU1D1S/8/12
wys./szer./dł.: 76,5/54/120 cm
komoda
KOM1D2S/11/6
wys./szer./gł.:
111/60/39 cm
regał REG/20/8 P
wys./szer./gł.:
200/75/38 cm
szafa SZF2D/20/10
wys./szer./gł.:
198/95/52 cm
182
www .brw .com .pl
regał REG/20/8 L
wys./szer./gł.:
200/75/38 cm
regat REG3D/20/10
wys./szer./gł.: 198/95/39 cm
szafka nocna
KOM2S/5/5
wys./szer./gł.:
49,5/50/39 cm
szafa
SZF1D/20/6
wys./szer./gł.:
198/60/52 cm
regał REG2D/11/10
wys./szer./gł.:
111/95/39 cm
szafa narożna SZFN1D/20/8
wys./szer./gł.: 198/79/79 cm
praktyczna
szuflada p o d
fóżkiem
łóżko LOZ1S/90 (cena bez materaca)
wys./szer./dł.: 89/95/213 cm
praktyczna
szuflada p o d
łóżko piętrowe LOZ1S/90/P
(cena bez wkładu i materaca)
wys./szer./dł.: 159/97/184 cm
BLACK RED WHITE □
183
caps
system m łodzieżow y
17 elem entów
dąb jasny belluno
Listwa ozdobna:
różowy, |
UNI niebieski,
szary
Proste kształty, niebanalne rozw iązania i kolorow e akcenty
- tak niewiele wystarczy, by stw orzyć wnętrze przyjazne naj­
m łodszym dom ow nikom . W ygodne i funkcjonalne m oduły
pozw olą urządzić wnętrze tak, by dziecko sw obodnie m ogło
się w nim bawić, uczyć i odpoczyw ać.
ława LAW/60
wys./szer./gł.:
50,5/62/62 cm
szafka nocna KOM2S
wys./szer./gł.:
50/50/41 cm
komoda KOM4S/80
wys./szer./gł.: 88/80/41 cm
kufer KUF
wys./szer./gł.: 50,5/95/52,5 cm
szafka wisząca SFW1D/120
wys./szer./gł.: 40/120/28,5 cm
półka wisząca P0U120
wys./szer./gł.: 16/120/25,5 cm
biurko BIU/120
wys./szer./dł.: 76,5/60/120 cm
szafka KOM2D
wys./szer./gł.: 88/80/41 cm
szuflada na rolkach SZU
wys./szer./dł.: 19,5/71,5/199 cm
komoda
KOM4S/50
wys./szer./gł.:
88/50/41 cm
184
www .brw .com .pl
regał zamknięty
REG1D2S
wys./szer./gł.:
198,5/50/41 cm
regał REG1D/80
wys./szer./gł.:
198,5x80x41 cm
regał REG2S/80
wys./szer./gł.:
198,5/80/41 cm
szafa narożna SZFN2D
wys./szer./gł.: 198,5/82/82,5 cm
szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.:
198,5/80/53 cm
Łóżko na rolkach LOZ/85D (bez wkładu z materacem)
wys./szer./dł.: 21/95,5/199 cm
Łóżko L0Z/90 (bez wkładu i materaca)
wys./szer.dł.: 41,5-70,5/95/205,5 cm
BLACK R E D W H ITE D
185
szafka wisząca
SFW1 DL
wys./szer./gł.:
38/57/28 cm
komoda KOM5SL
wys ,/szer./gł.:
91,5/57/38,5 cm
szafka KOM1 DL
wys./szer./gł.:
91,5/57/38,5 cm
komoda KOM5SP
wys ./szer./gł.:
91,5/57/38,5 cm
szafka KOM1 DP
wys./szer./gł.:
91,5/57/38,5 cm
nadstawka NAD1D
wys./szer./gł.
38/57/38,5cm
regał
REG/57L
wys./szer./gł.:
191,5/57/38,5 cm
188
REG/57P
wys./szer./gł.:
191,5/57/38,5 cm
www .brw .com .pl
regał REG/86
wys./szer./gł.:
191,5/85,5/38,5
półka
POI786
wys./szer./gł.:
16/85,5/20 cm
szafka wisząca
SFW1DP
wys./szer./gł.:
38/57/28 cm
regał zamknięty
REG1D2SL
wys ,/szer./gł.:
191,5/57/38,5 cm
szafka KOM2D
wys./szer./gł.:
91,5/85,5/38,5 cm
nadstawka NAD2D
wys./szer./gł.
38/85,5/38,5cm
biurko BIU2S#
wys./szer./dł.:
76,5/59/90 cm
nadstawka NAD2D/SZF
wys./szer./gł.
38/85,5/58,5cm
n u
regat zamknięty
REG1D2SP
wys ./szer./gł.:
191,5/57/38,5 cm
regał zamknięty#
REG2D
wys./szer./gł.:
191,5/85,5/38,5 cm
szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
191,5/85,5/58,5 cm
nadstawka NAD1D/SZFN
wys./szer./gł.
38/78/78,5cm
szafa narożna SZFN1D
wys./szer./gł.:
191,5/78/78,5 cm
materac i wkład w opcji
biurko BIU1D1SL
wys./szer./dł.: 76/66,5/143 cm
szafka wisząca
SFW2D_86_38
wys ./szer./gl.:
38/85,5/28 cm
szafka wisząca •
SFW2D_86_75
wys ./szer./gl.:
74,5/85,5/28 cm
szuflada SZU •
wys./szer./dł.:
17/71/168,5 cm
naklejki 2:
HAU
HO-ULT )(rV
szafka nocna
KOM2SL
wys./szer./gł.:
39,5/52/38,5 cm
szafka nocna
KOM2SP
wys./szer./gł.:
39,5/52/38,5 cm
graphic
zestaw naklejek na m eble m łodzieżow e w opcji:
naklejki 1:
STRIPS
łóżko LOZ/90
wys./szer./dł.:
40-75,5/211/95,5 cm
E
szaty w olfram /bialy połysk
|
szary w olfram /szaty wolfram
+ □
I I
system m odutow y
29 elem entów
Uniwersalne zestawienie bieli z grafitow ą szarością
zawsze pozostanie na topie. D odatkow o posta n o ­
w iliśm y ożyw ić system akcentam i w energetycznym
pom arańczow ym kolorze i serią kom iksow ych naklejek.
UWAGA!
l
i
> . i
• m odele d o stę p n e tylko w zestaw ieniach kolorystycznych
prezentow anych na zdjęciach
BLACK RED WHITE □
189
► ►
*A
szafka wisząca
SFW/82
wys./szer./gł.
37,5/82/24cm
szafa
regał zamknięty
regał
SZF2D 1S
w y s ./s z e r./g t.:
1 9 6 /8 2 /5 4 ,5 c m
REG 1D1S
w y s ./s z e r./g t.:
1 9 6 /5 2 ,5 /4 0 ,5 c m
R E G 1S
w y s ./s z e r./g t.:
1 9 6 /5 2 ,5 /4 0 ,5 c m
190
www .brw .com .pl
komoda K O M 4 S
w y s ./s z e r./g t.:
9 8 ,5 /8 2 /4 0 ,5 c m
komoda
komoda
komoda
KO M 1D 1S
w y s ./s z e r./g t.:
9 8 ,5 /5 2 ,5 /4 0 ,5 c m
K O M 2D 1S
w y s ./s z e r./g t.:
9 8 ,5 /8 2 /4 0 ,5 c m
K O M 2 D 1 S /1 2 0
w y s ./s z e r./g t.:
1 1 8 /8 2 /4 0 ,5 c m
tf
zestaw
ZES3D2S
wys./szer./dt.
178/87/241 cm
łóżko
LOZ/8 O/PIETRO/DOL
Dostępne wyłącznie w komplecie
z LOZ/8 O/PIETRO/L
hi hot
półka POL/82
wys ./szer./gł.: 17/82/24cm
n a k ta d k a ta p ic e r o w a n a
dąb jasny Belluno/zielony Uni „groszek”
n a w e z g ło w ie w o p c ji
dąb jasny Belluno/font różowy
system m łodzieżow y
14 elem entów
materac i wkład w opcji
biurko B IU 1D1S
wys./szer./dt.: 80/111/51 cm
* w o p c ji p o tk a
łóżko
LOZ/90
wys./szer./dt.:
43,5-76,5/101/207,5 cm
szuflada SZU
wys./szer./dł.
17/69,5/197cm
Przekonaj się, że kolory to najlepsi przyjaciele Twojego
dziecka! Intensywna zieleń i róż poruszają wyobraźnię,
kreatyw ność i zachęcają do zabawy. Prosta form a m e­
bli zyskuje na funkcjonalności dzięki pojem nym szufla­
dom i sznurkowym , fantazyjnym uchwytom .
n a k la w ia tu rę
BLACK RED WHITE □
191
■i
szafa SZF2D1S
wys./szer./gl.:
196/82/54,5 cm
192
■
■
n
n
f p—
^
regat zamknięy
REG1D1S
wys./szer./gt.:
196/52,5/40,5 cm
www .brw .com .pl
regał REG1S
wys./szer./gt.:
196/52,5/40,5 cm
szafka wisząca
SFW/82
wys./szer./gt.:
37,5/82/24 cm
komoda
komoda
KOM2D1S/120
wys./szer./gt.:
118,5/82/40,5 cm
KOM1D1S
wys./szer./gt.:
98,5/52,5/40,5 cm
komoda KOM4S
wys./szer./gt.:
98,5/82/40,5 cm
pólka POL/82
wys./szer./gt.:
17/82/24 cm
komoda
KOM2D1S
wys./szer./gt.:
98,5/82/40,5 cm
łóżko piętrowe
LOZ/8 O/PIETRO/L
wys./szer./dł.:
180/90/190 cm
Materace w opcji,
Możliwy zakup bez tóżka dolnego,
Materace
w komplecie,
zestaw ZES3D2S
wys./szer./dł.: 178/87/241 cm
łóżko
LOZ/8 O/PIETRO/DOL
Dostępne wyłącznie w komplecie
z LOZ/8 O/PIETRO/L
rupi
materac i wkład w opcji
dąb jasny belluno
/szary uni grau
H orange
filigrane
system m łodzieżow y
14 elem entów
* potka pod klawiaturę
w opcji
biurko BIU1D1S
wys./szer./dt.: 80/51/111 cm
tóżko szuflada
LOZ/90 SZU
wys ,/szer./dł.: wys ./szer./dł.:
43,5-76,5/101/207,5 cm 17/69,5/197 cm
Z m yślą o w ym agających, najm łodszych członkach ro­
dziny stw orzyliśm y kolekcję, która w doskonały sposób
łączy m łodzieżow y design z dużą funkcjonalnością.
Zróżnicowane, niezależne od siebie m oduły pozw o­
lą stw orzyć w nętrze idealnie dostosow ane do potrzeb
Twojego dziecka.
BLACK RED WHITE □
193
Baw się kolorem i zmieniaj
stylistykę wnętrza tak często
jak masz na to ochotę!
194
www .brw .com .pl
* szafki posiadają możliwość montażu z listwą w kolorze
zielony filigrane lub orange filigrane z wyjątkiem szafek:
pótki POL/120, tóżka LOZ/90, szuflady do fóżka SZU.
półka POI7120
wys./szer./gł.: 2,5/120/25 cm
w
Fl-
"t
szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.: 195/80/56 cm
szafka wisząca SFW/120
wys./szer./gł.:
42,5/120/20,5 cm
regał REG4D1S
wys./szer./gł.:
195/80/35,5 cm
regał REG2S/50
wys./szer./gł.:
195/50/35,5 cm
materac i wktad w opcji
półka SFW/80
wys./szer./gł.
20/80/20 cm
komoda
KOM4S/50
wys./szer./gł.:
89,5/50/35,5 cm
komoda KOM2D1S
wys./szer./gł.:
89,5/80/35,5 cm
biurko BIU1D1S
wys./szer./dl.: 77/51/120 cm
numlock
dąb jasny belluno
g
lub g
system m todzieżow y
13 elem entów
Zabawna, lekka form a mebli N um lock zachw yci kre­
atywnych. Zm ieniaj w nętrze za p om ocą sprytnego
rozwiązania w postaci dw ustronnej listwy w kolorze
soczystej zieleni lub energetycznej pom arańczy.
*
fóżko L0^90
wys./szer./dł.: 41,5-70,5/95/205,5 cm
(z pojemnikiem na pościel)
komoda KOM4S/80
wys./szer./gł.:
89,5/80/35,5 cm
szuflada SZU
wys./szer./dł.:
17,5/155/69,5 cm
szafka nocna
KOM2S
wys./szer./gł.:
50,5/50/35,5 cm
BLACK R E D W H ITE D
195
' szafka wisząca
p a jja wys./szer./gl.:
1 1 38,5/120/27cm
szafa
wys./szer./gl.:
201/80/57 cm
196
www .brw .com .pl
regat
wys./szer./gl.:
201/80/40 cm
regat
REG2S 20 5
wys/szer_/gl.:
201/50/40 cm
biurko
wys./szer./dl.:
kom oda
78/65/120cm
wys./szer./gl.:
81 5/80/40cm
indi
buk tatra
w opcji materac
ze stelażem
bonell lub pianka
.___ —
kom oda
K O M 2D 2S8J
wys./szer./gl.:
81,5/80/40cm
_
kom oda
KOM4S_8_5
wys./szer./gl.:
8 1 ,5/50/40cm
tóżko LOZ 90
wys./szer./dl.:
55/95/205cm
|
dąb wenge brąz
|
dąb w enge brąz/chorona sucupria
system m łodzieżow y
9 elem entów
Nawet mate w nętrza kryją w sobie duży potencjat.
M odny i funkcjonalny pokój m łodzieżow y urządzisz
z kolekcją Indi. Sprytne m oduty pozw olą m aksym al­
nie w ykorzystać dostępn ą przestrzeń, a Twoje dziecko
zyska odrobinę niezależności we w tasnych czterech
kątach.
BLACK RED WHITE □
197
szafka wisząca
SFW1K/7/4
półka POI710/2 #
półka POI77/2I
wys./szer./gt.: 20/100/24cm
wys./szer./gt.:
20/70/24 cm
szafka wisząca SFW1K/10/4
wys./szer./gt.: 36/100/32,5cm
wys./szer./gt.:
36/70/32,5 cm
r
lustro LUS/7/5
szafka rtv RTV1S/10/5 • •
wys./szer./gt.:
70/50/2 cm
wys./szer./gt.: 48/100/58 cm
komoda mobilna
KTN2S/5/6
biurko BIU4S/120
wys./szer./dt.: 75,5/70/120 cm
szafka •
SFK1D/5/8 UP
wys./szer./gt.:
84/50/39 cm
wys./szer./gt.:
56/50/47 cm
komoda KOM4S/7/8 •
wys./szer./gt.:
84/70/39 cm
zestaw naklejek
na meble
młodzieżowe
w opcji:
kwiatki:
D21 -KWIATKI-BK-1-INN01
198
www .brw .com .pl
witryna •
REG/5/19
REG/7/19
wys./szer./gt.:
190,5/50/31 cm
wys./szer./gt.:
190,5/70/31 cm
materac i wktad w opcji
komoda
KOM6S/5/12
szafka • •
SF1D/5/12 UP
wys./szer./gt.:
120/50/39 cm
wys./szer./gt.:
120/50/39 cm
komoda i
KOM6S/7/12
wys./szer./gł.:
120/70/39 cm
łóżko LOZ/90 • •
wys ./szer./dł.:
35,5-66,5/95/204 cm
szafka wisząca
SFW1K/5/4
wys./szer./gł.:
36/50/32,5 cm
szafka nocna
KOM2S/5/4
wys./szer./gł.:
42,5/50/39 cm
komoda
KOM4S/5/8
wys./szer./gł.:
84/50/39 cm
ringo
< n
• H
szafa SZF2D2S/8/19
regał REG1D/5/19
szafa SZF3D/15/21
wys./szer./gt.:
190,5/80/58 cm
wys./szer./gt.:
190,5/50/39 cm
wys./szer./gt.: 206,5/150/60 cm
m orioka/bialy połysk
morioka
system m łodzieżow y
23 elem enty
Meble przypadną do gustu nastolatkom , którzy nie boją
się odw ażnych rozwiązań. O krągte uchw yty oraz chro­
m ow ane nóżki przyciągają w zrok i podkreślają m oder­
nistyczną stylistykę system u. Dziewczynki z pew nością
d ocenią zestaw kwiecistych naklejek na fronty d o stę p ­
nych w opcji.
BLACK RED WHITE □
199
REG1S/68/197
wys./szer./gł.:
197,5/68/35,5 cm
regał zamknięty
SZF2D1 S/68/197
wys./szer./gł.:
197,5/68/35,5 cm
regał REG2S/124/197
wys./szer./gł.:
197,5/124/35,5 cm
witryna REG1D2S1W
wys./szer./gł.:
192/95/40 cm
regał REG2S/124/98
wys./szer./gł.: 98/124/35,5 cm
komoda KOM3D3S/103
wys./szer./gł.: 103,5/136,5/40 cm
lusto LUS95
wys./szer./gł.:
77/95/2 cm
szafka na buty SBUT2K1S
wys./szer./gł.: 104/95/36 cm
200
www .brw .com .pl
szafa SZF2D68
wys./szer./gł.:
198/68/36 cm
wieszak WIE/50
wys./szer./gł.:
198/50/35 cm
szafka na buty SBUT2D2S
wys./szer./gł.:
103,5/95/37 cm
komoda KOM3D3S/88
wys./szer./gł.: 88/136,5/40 cm
komoda KOM2D4S/88
wys./szer./gł.: 88/155/40 cm
szafka rtv RTV1D2S
wys./szer./dł.: 51/155/45 cm
biurko BIU1D4S
wys./szer./dł.: 76/70/162 cm
bigi
D dąb sonom a/bialy połysk
*
komoda KOM2D2S/88
wys ,/szer./gł.: 88/95/40 cm
szafka KOM2D/88
wys ,/szer./gł.: 88/95/40 cm
' V I
komoda KOM2D2S/103
wys./szer./gł.:
103,5/95/40 cm
system m łodzieżow y
18 elem entów
Kiedy m iejsca jest jak na lekarstwo, kluczow ą rolę
odgryw a m aksym alne wykorzystanie dostępnej prze­
strzeni. Nowoczesne, uniwersalne i w petni funkcjona l­
ne m oduty Bigi w ykorzystają każdy kąt i zakam arek,
żeby m ieszkato Ci się jeszcze wygodniej.
BLACK R E D W H ITE D
201
łącznik U\CZ_1_6
wys./szer./gł.:
1,5/60/60 cm
komoda
KTN1D1S74
wys ./szer./gl.:
61,5/40/36 cm
202
regał REG_10_6
wys./szer./gl.:
106/59/36 cm
www .brw .com .pl
komoda
KOM5SJO_6
wys./szer./dł.:
106/59/36 cm
stół biurowy B I U 8 1 5
wys./szer./dł.: 75/60/150 cm
biurko BIU1D1 S_8_12
wys./szer./dł.: 75/60/120 cm
regał zamknięty
REG1D204
wys./szer./gł.:
208,5/40/36 cm
regał REG 20 6
wys./szer./gł.:
208,5/59/36 cm
materac i wkład
' w opcji
łóżko L0z_90_180
wys ./szer./dł.: 58-68/95-187/207 cm
materac i wkład
' w opcji
łóżko LOZ3S 90
wys ./szer./dł.: 58-68/95/203 cm
simply
n
, , „„
U buk tatra/bialy
„
mat
system
m todzieżow
y
J
, 3
13 elem entów
Przyjrzyj się detalom , pom yśl o najlepszych rozw iąza­
niach i odkryj idealną konfigurację. Sim ply to doskonata
propozycja dla kam eralnego pokoju m todzieżowego.
G tęboka szafa narożna, regaty, komody, biurka i kom for­
tow e tóżka - czy jest coś, o czym zapom nieliśm y?
regał zamknięty
REG2D2S/20/6
wys./szer./gł.:
208,5/59/36 cm
szafa SZF2D2S 20 8
wys./szer./gł.:
208,5/80/55 cm
szafa narożna SZFN2D 20 8
wys./szer./gł.: 208,5/79/79,5 cm
BLACK RED WHITE □
203
tip-top
Proste rozwiązania
we wnętrzach
zawsze się sprawdzają!
204
www .brw .com .pl
lustro
TLUS 50
wys,/szer,/gt,
72,5/50/2cm
szafka rtv
TRTV 60/50
wys./szer./dł.:
49/60/33 cm
szafka rtv
TRTV 90/50
wys./szer./dł.:
49/90/50,5 cm
-
J
stolik
okolicznościowy
TLAW 55/80
wys./szer./dł.:
52,5/55/80 cm
stolik okolicznościowy
TLAW 60/120
wys./szer./dł.: 52,5/60/120 cm
komoda
TKOM 60
wys./szer./gł.:
71/60/33,5 cm
szafka TBAR 70
wys./szer./gł.:
122,5/67/33,5 cm
regał
TREG 40 0/90
wys./szer./gł.:
92,5/40/33,5 cm
regal TREG 70 0/90
wys./szer./gł.:
92,5/67/33,5 cm
1
!
I
~
-i
komoda
TKOM 5S/70
wys./szer./gł.:
92,5/67/33,5 cm
szafka
TKOM 1D UP
wys./szer./gł.:
92,5/50/33,5 cm
szafka TKOM 2D
wys./szer./gł.:
92,5/67/33,5 cm
komoda TKOM 2D/5S
wys./szer./gł.:
92,5/100/33,5 cm
BLACK RED WHITE □
205
m
..I
pótkaTPOL 100
wys ,/szer./gl.: 8/100/22 cm
półka TPOL70
wys./szer./gł.:
8/67/22 cm
B5
\
1 1 iii"--
biurko TBIU 80
wys./szer./dł.:
74,5/50,5/80 cm
J L
szafka wisząca TNAD 90
wys./szer./gł.:
51,5/90/25,5 cm
r
biurko TBI U 1D1S/100
wys./szer./dł.:
74,5/49/100 cm
biurko TBI U 1S/100
wys./szer./dł.:
74,5/49/100 cm
materac i wkład w opcji
biurko TBIU 60
wys./szer./dł.:
74,5/50,5/60 cm
206
www .brw .com .pl
wys./szer./dł.: 74,5/81/81 cm
tóżko TLOZ 90W
wys./szer./dł.:
50,5-60,5/95/202,5 cm
W opcji
półki 2 szł
szafa TSZF 2D
wys./szer./gł.:
183/67/51,5 cm
regał zamknięty
TREG 1D1S IVP
wys./szer./gł.:
183/50/41,5 cm
regał TREG 70 0/180
wys./szer./gł.:
183/67/33,5 cm
TREG 40 0/180
wys./szer./gł.:
183/40/33,5 cm
TREG CD/180
wys./szer./gł.:
183/18/17,5 cm
witryna
TWIT1D1S UP
wys./szer./gł.:
183/50/41,5 cm
tip-top
| olcha m iodow a
klon nida
system m łodzieżow y
28 elem entów
System Tip-Top tączy w sobie najważniejsze cechy
now ocześnie urządzonych wnętrz - uniw ersalną form ę
i funkcjonalizm . Elementy kolekcji pozw alają kom plek­
sow o w yposażyć pokój dla przebojow ego nastolatka.
BLACK RED WHITE □
207
biurko KBIUN/8/9
wys./szer./dł.: 75,5/90,5/90,5 cm
biurko KBIU/8/9
wys./szer./dł.: 75,5/60/90 cm
biurko KBIU/8/16
wys./szer./dł.: 75,5/75/160 cm
szafka nocna
K1S/4/4
wys /szer/gł '
4 3 /3 9 /3 3 ,5 c m
nadstawka na biurko
KN2S/11/11
wys./szer./gł.:
111/120/26,5 cm
lub pianka w opcji)
wieszak
KWI715/10
wys./szer./gł.:
154/100/20 cm
b iu rk o K B IU /8 /1 2
k o m o d a K D 3 S O /1 1/11
s z a fk a n a b u ty K P B /8 /7
wys./szer./dl.: 7 5 ,5 /6 0 /1 2 0 cm
wys./szer./gl.:
wys./szer./gl.: 8 8 ,5 /7 6 /1 7 ,5 cm wys./szer./gl.: 1 2 7 /7 6 /1 7 ,5
1 1 3 ,5 /1 0 9 ,5 /3 3 ,5 cm
tóżko KLOZ/90
wys./szer./dł.: 44-55/94/204,5 cm
(materac ze stelażem bonnel
s z a fk a n a b u ty K P B /1 2 /7
s z a fk a K D /4 /6
cm wys./szer./gl.:
4 3 /6 0 /3 6 ,5 cm
s z a fk a n a b u t y
K P B /1 9 /6
wys./szer./gl.:
1 9 8 ,5 /6 0 /3 6 ,5 cm
208
www .brw .com .pl
półka KP/3/11
półka KP/1/11
wys./szer./gł.: 32/109,5/26 cm
wys./szer./gł.: 8/109,5/26 cm
£3
szafka wisząca
KPO/3/7
wys./szer./gł.:
32/74/26,5 cm
komoda K4S/8/7
wys./szer./gł.:
86/74/33,5 cm
stolik okolicznościowy
KLAW/110/S
wys ./szer./dł.:
53/60/110 cm
regał KO/19/7
wys./szer./gł.:
198,5/74/33,5 cm
półka KPO/3/11
wys./szer./gł.:
32/109,5/26,5 cm
szafka KD/8/7
wys./szer./gł.:
86/74/33,5 cm
szafka rtv KRTVD1S/5/9
wys./szer./gł.: 51/90/58 cm
szafa KSU2S/19/5
wys./szer./gł.:
198,5/54/55 cm
regat zamknięty
KD/19/7
wys./szer./gł.:
198,5/74/40 cm
komoda K4S/7/4
wys./szer./gł.:
75,5/39/33,5 cm
szafa KSU2S/19/7
wys./szer./gł.:
198,5/74/55 cm
o
regał
K3SO/19/4
wys./szer./gł.:
198,5/39/26,5 cm
witryna
KW2S/19/5
wys./szer./gł.:
198,5/54/40 cm
regat zamknięty
KD2S/19/5
wys./szer./gł.:
198,5/54/40 cm
komoda KD4S/8/11
wys./szer./gł.:
86/109,5/33,5 cm
szafa narożna KSUN/19/7
wys./szer./gł.:
198,5/71,5/33-71,5 cm
m
olcha m iodow a
regał narożny
KNZO/19/3
wys./szer./gł.:
198,5/33/33 cm
komoda KD1S/8/4
wys./szer./gł.:
80,5/40/36,5 cm
system m łodzieżow y
35 elem entów
Kiedy w szystko będzie na swoim m iejscu, Twoje dziec­
ko zyska w yg o d n ą i bezpieczną przestrzeń do nauki,
odpoczynku i zabawy. W ybieraj funkcjonalne moduły,
dow olnie je ustawiaj i stwórz w nętrze przyjazne dziecku
i jego potrzebom !
BLACK RED WHITE □
209
półka P0l7120
wys./szer./gł.: 3,5/118,5/23 cm
półka SFW/95
wys./szer./gł.: 16/95,5/24 cm
szafka rtv RTV/95
wys./szer./gł.: 42,5/95,5/46,5 cm
szafka wisząca SFW/120
wys./szer./gł.: 32/118,5/24 cm
komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 87/118,5/33,5 cm
szafka rtv RTV/120
wys./szer./gł.: 32/118,5/46,5 cm
lustro
LUS/50
wys./szer./gł.:
101/49,5/2,5 cm
I
210
www .brw .com .pl
1
komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
105,5/53,5/33,5 cm
półka P0l780
wys./szer./gł.:
3,5/80/23 cm
szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
105,5/95,5/33,5 cm
szafka na buty
SFB2K
wys./szer./gł.:
87/70/17,5 cm
IMwieszak
WIE/70
wys./szer./gł.:
136/70/2,5 cm
s
szafka SFK1K
wys./szer./gł.:
50/70/33,5 cm
szafka na buty SFB3K
wys./szer./gł.:
123,5/70/17,5 cm
stolik okolicznościowy LAW/115
wys./szer./dł.: 48,5/60/115 cm
m aterac i wkład
w opcji .
wys ,/szer./gł.:
42,5/49,5/33,5 cm
regał zamknięty
REG1D
wys./szer./gł.:
200/53,5/33,5 cm
f6żko LOZ/90
wys./szer./dł.: 44,5-66,5/95/205 cm
regał REG/80
wys./szer./gł.:
200/80/33,5 cm
regał REG2D/80
wys./szer./gł.:
200/80/33,5 cm
biurko BIU/150
wys./szer./dł.: 77,5/70/150 cm
biurko BIU/120
wys./szer./dł.: 77,5/60/120 cm
komoda KOM1D1S
wys./szer./gł.:
87/49,5/33,5 cm
a SZF2D
wys./szer./gł.:
200/80/54,5 cm
open
orzech yirginia
regat REG/50
wys./szer./gł.:
200/53,5/33,5 cm
REG2S/40
wys./szer./gł.:
200/40/33,5 cm
REG1D/50
wys./szer./gł.:
200/53,5/33,5 cm
witryna REG1W1S
wys./szer./gł.:
200/53,5/33,5 cm
system m łodzieżow y
33 elem enty
Przedstaw iam y jeden z najbardziej rozbudow anych sys­
tem ów Black Red W hite - kolekcję Open. W ysokie szaf­
ki, pojem ne szafy i komody, funkcjonalne biurka oraz
w ygodne tóżko, które m ożesz uzupetnić o szafkę nocną
dają peten w achlarz m ożliw ości indywidualnej aranżacji
wnętrza.
BLACK RED WHITE □
211
stolik okolicznościowy LAW/120
wys./szer./dł.: 53/60/120 cm
komoda
KOM5S/50
wys./szer./gł.:
92/50/33 cm
212
biurko BIU1D1S
wys./szer./dł.: 75/59/120 cm
komoda
KOM1D1S
wys./szer./gł.:
92/50/33 cm
www .brw .com .pl
witryna
REG1W2S
wys./szer./gł.:
183/50/33 cm
biurko BIU1S
wys./szer./dł.: 75/59/100 cm
regat
REG2S
wys./szer./gł.:
183/50/33 cm
szafka rtv RTV/60
wys./szer./gł.:
51/60/33 cm
regał zamknięty
REG1D2S
wys./szer./gł.:
183/50/33 cm
komoda KOM5S/72
wys./szer./gł.:
92/72/33 cm
regał REG/72
wys./szer./gł.:
183/72/33 cm
lustro
LUS/50
półka P0I7135
wys./szer./gł.: 8/135/26 cm
półka POI772
wys./szer./gł.:
8/72/26 cm
komoda KOM2D5S
wys./szer./gł.: 92/135/33 cm
szafka KOM2D
wys./szer./gł.:
92/72/33 cm
wys./szer./gl.:
72,5/50/2 cm
szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
39/40/33 cm
.
i,
materac I wkład
W Opcji
łóżko LOZ/90
wys./szer./dł.:
38,5-53,5/97/204 cm
i
materac i wktad
w opcji
łóżko L027140
wys./szer./dł.: 38,5-53,5/147/204 cm
Mo
buk tatra
|
szafa SZF2D
wys./szer./gł.: 183/90/53 cm
szafa SZF3D1S
wys./szer./gł.: 183/135/53 cm
dąb wenge
system m łodzieżow y
19 elem entów
W nętrze pokoju nastolatka pow inno być jednocześnie
m odne i funkcjonalne. Dobrze bytoby, g dyby przy oka­
zji byto też w stanie pom ieścić wszystkie jego rzeczy.
Jak tego dokonać? Klio to kolekcja stw orzona z m yślą
o potrzebach dzisiejszej mtodzieży.
BLACK RED WHITE □
213
214
www .brw .com .pl
* poduszki d o tóżka dostępne w opcji (3 szt.)
nadstawka
wys./szer./gt.:
109/120/31,5 cm
materac z ramą - rozkładany + 2 zagtówki,
dt./szer. 195/75 - 150cm,
wysuwana szuflada, pojem nik na pościel
biurko
wys./szer./dt.:
77,5/65/120 cm
tóżko 80_160
wys./szer./dt.: 60,5/79,5-154,5/202,5 cm
szafa
wys./szer./gt.:
205,5/80/57 cm
regat 50
wys ,/szer./gt.:
205,5/50/40 cm
szafa 50
wys ./szer./gł.:
205,5/50/57 cm
sevilla
klon ontario
szafka wisząca
wys./szer./gł.: 51/202,5/31 cm
Linearne żłobienia frontów, wyraziste uchw yty w kolorze
starego złota i ciepły dekor „klonu o n ta rio ” . Sam w ygląd
to jednak nie w szystko! W ygodną codzienność zapew ­
nią Ci pojem ne moduły, które będą w stanie pom ieścić
wszystkie Twoje drobiazgi.
1
H U IB I
wys./szer./gt.:
205,5/80/40 cm
komoda 2D2S
wys./szer./gt.:
87,5/80/40 cm
komoda 4S/80
wys./szer./gt.:
87,5/80/40 cm
system m łodzieżow y
11 elem entów
komoda 4S/50
wys./szer./gt.:
87,5/50/40 cm
BLACK RED WHITE □
215
materac i wkład
w opcji
łóżko LOZ/90
wys./szer./dł.:
31,5-50,5/97/203 cm
materac i wkład
w opcji
łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 31,5-50,5/167/203 cm
regal SFK
szafka na buty
wys./szer./gł.: SFB2B
39,5/40/31 cm wys./szer./gł.:
74,5/59/31 cm
półka POI759
wys./szer./gł.:
8/59/25,5 cm
półka POI7117
wys./szer./gł.: 8/117/25,5 cm
szafka K0M2D
wys./szer./gł.:
74,5/59/31 cm
komoda K0M4D1S
wys./szer./gł.: 74,5/117/31 cm
regał REG/59/185
wys ./szer./gł.:
185/59/31 cm
216
www .brw .com .pl
regat REG2D5S
wys ./szer./gł.:
185/59/31 cm
komoda KOM2D5S
wys./szer./gł.: 74,5/117/31 cm
regał REG4D
wys./szer./gł.:
185/59/31 cm
szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
185/81/52,5 cm
\
IREG/59/75
wys./szer./gt.:
74,5/59/31 cm
komoda KOM2D1S komoda KOM5S
wys./szer./gt.:
wys./szer./gt.:
74,5/59/31 cm
74,5/59/31 cm
komoda KOM1D5S
wys./szer./gt.:
74,5/59/31 cm
biurko BIU/117
wys./szer./dł.: 74,5/52/117 cm
regat REG/59/115
wys./szer./gt.:
115/59/31 cm
szafka
KOM2D1E
wys./szer./gł.:
115/59/31 cm
szafa SZF3D
wys./szer./gt.: 185/120,5/52,5 cm
atriss
olcha m iodow a
system m łodzieżow y
2 1 elem entów
Proste i funkcjonalne. Jeśli m arzysz o takim wnętrzu,
poznaj kolekcję Atriss. W iele praktycznych m odułów
gw arantuje niezliczone m ożliw ości na dow olną kreację
wnętrza pokoju nastolatka, przytulnego salonu, zacisz­
nej sypialni, a nawet ciasnego przedpokoju.
BLACK RED WHITE □
217
nepo
system m łodzieżow y
26 elem entów
CD bialy/bialy
I
wenge/wenge
C
bialy/dąb sonom a
# bryty w ystępują dodatkowo w kolorze: dąb jasny belluno
wieszak WIE/15
wys./szer./gł.:
135/15/1,5 cm
Sprytne rozwiązania, uniwersalne bryty, cieka­
w e regaty i neutralna kolorystyka. Przedstaw ia­
m y gotow e rozwiązania na aranżację w nętrza
pokoju m łodzieżow ego i salonu.
biurko BIU1S
wys./szer./dł.:
76/59/100 cm
szafka na buty
SFK1K
wys./szer./gł.:
50,5/70/34 cm
biurko BIU2S
wys./szer./dł.:
76/59/100 cm
szafka na buty
SFB2K2
wys./szer./gł.:
84/70/27,5 cm
m a te r a c i w k ła d
w o p c ji
stolik okolicznościowy
LAW/115
wys./szer./dł.: 45,5/60/115 cm
szafka rtv RTV2D
wys./szer./gł.: 42,5/138,5/46,5 cm
regał REG/15/16 #
wys./szer./gł.: 149,5/154/38,5 cm
komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 84/118,5/34 cm
218
www .brw .com .pl
łóżko LOZ/90
wys./szer./dł.:
44,5-66,5/95/203 cm
szafka nocna KOM1S
wys./szer./gł.:
42,5/49,5/34 cm
szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 28,5/118,5/46,5 cm
stolik okolicznościowy
LAW/120
wys./szer./dł.:
45,5/60/120 cm
regał REG/15/12 #
wys./szer./gł.: 149,5/117/38,5 cm
komoda KOM4S
wys./szer./gł.: 84/80/34 cm
regał REG/12/12 #
wys./szer./gł.:
113,5/117/38,5 cm
szafka na buty SFB2D
wys./szer./gł.: 84/70/34 cm
wieszak WIE/70
wys./szer./gł.:
25/70/1,5 cm
szafka wisząca •
SFW/8/8
wys./szer./gł.:
77,5/80/32 cm
szafka na buty SFB2K
wys./szer./gł.:
84/70/17,5 cm
szafka na buty SFB3K
wys./szer./gł.:
120,5/70/17,5 cm
regał REG60
wys./szer./gł.:
197/60/34 cm
regat zamknięty
REG1D
wys./szer./gt.:
197/60/34 cm
regat REG/ 1 9 /8 <
wys./szer./gl.:
185/80/38,5 cm
regał REG2S/40
wys ,/sze r./gł.:
197/40/34 cm
szafa SZF2D
wys ./szer./gł.:
197/80/54,5 cm
BLACK R E D W H ITE D
219
materac i wkład w opcji
i
szafa SZF3D/22/18
wys./szer./gł.: 221/180/58,5 cm
loże ROKSANA II
wys./szer./dł.: 91/188/241 cm
pow. spania: 160/200 cm
Opcje wyposażenia
szafy SZF3D/22/18
pólka SZF3D/22/18
opcjajnec
. szuflada SZUF/60
szafka nocna
KOM2S/4/5
wys./szer./gl.:
35,5/53/43,5 cm
komoda KOM4S/8/14
wys./szer./gł.: 78/130/48,5 cm
komoda
KOM6S/12/6
wys./szer./gl.:
115/60/48,5 cm
roksana II
[J ] bialy/bialy wysoki połysk
system m odułow y
5 elem entów
pólka POL/6 O-BK
wieszak na spodnie
' WIE/60
220
www .brw .com .pl
Spow ita bielą sypialnia jest synonim em luksusu,
em anuje spokojem i pozw ala na wyciszenie. W zbo­
gacona o srebrne dodatki subtelnie nawiązuje
do stylistyki glamour.
materac i wktad w opcji
łoże LOZ/160
wys./szer./dł.: 31-104/187/224 cm
pow. spania: 160/199 cm
szafka nocna
KOM2S/4/5
wys./szer./gł.:
44,5/53/43,5 cm
komoda KOM4S/9/14
wys./szer./gł.: 87/140/48,5 cm
komoda
KOM7S/14/6
wys./szer./gł.:
141,5/60/48,5 cm
szafa SZF1D/22/6
wys./szer./gł.:
221/60/58,5 cm
roksana
Opcje wyposażenia
szafy SZF3D/22/18
półka SZF3D/22/18
opcja_mec
|
szuflada SZUF/60
m elinga czarna
system m odułow y
6 elem entów
. półka POL/60-BK
wieszak na spodnie
' WIE/60
szafa SZF3D/22/18
wys./szer./gł.: 221/180/58,5 cm
Czerń dodaje zm ysłow ości, błyszczy, rzuca
się w oczy i w ygląda szlachetnie, a w p o ­
łączeniu z barwnym i dodatkam i i srebrem
stylizowanych
uchw ytów
nie
przytłacza.
W ręcz przeciwnie - staje się przytulna.
BLACK RED WHITE □
221
tożko 180
wys./szer./dł.:
39,5-85,5/197/218,5 cm
lustro
wys./szer./gł.:
72/76/3 cm
materac i wkład w opcji
(listwa wieńcząca
do szaf i łóżek
dostępna w opcji)
szafa 3-drzwiowa
wys ./szer./gł.:
219/150/60,5 cm
szafa 4-drzwiowa
wys ./szer./gł.: 219/200/60,5 cm
tożko 140 łożko160
wys ,/szer./dł.: wys ./szer./dł.:
39,5-85,5/158,5/218,5 cm 39,5-85,5/177/218,5 cm
szafka nocna
wys ./szer./gł.:
46,5/45/36,5 cm
komoda
wys ./szer./gł.:
86/76/44,5 cm
toaletka
wys ./szer./di.:
87,5/103/36,5-39,5 cm
dream
klon nida
system m odułow y
9 elem entów
W ybierz prostotę i funkcjonalność, a każ­
dy dzień będzie dla Ciebie fascynującym
wyzwaniem . Zauroczą się finezyjne kształty
nóżek i oryginalnie profilow anych frontów.
Pokochasz też w yjątkow y design i harm o­
nię.
222
www .brw .com .pl
lustro
wys./szer./gł.:
63,5/79/2 cm
komoda
wys./szer./gł.:
82/90/44,5 cm
tożko 140
wys./szer./dł.:
37-65,5/153/210 cm
materac i wkład w opcji
tożko 180
wys./szer./dł.:
37-65,5/191/210 cm
■
I
łożko 160
wys./szer./dł.:
37-65,5/170,5/210 cm
szafka nocna
wys./szer./gł.:
45/45,5/44,5 cm
fantazja
I.
system m odutow y
■
w iśnia prim avera
I
w iśnia prim avera/klon nida
I.. L U
_
j
szafa 2-drzwiowa
wys./szer./gł.:
208,5/90/56,5 cm
szafa narożna
wys./szer./gł.:
208,5/87,5/54-87,5cm
regał zamknięty
wys./szer./gł.:
208,5/45/56,5 cm
9 s ls m s n tó w
Postaw na funkcjonalne rozwiązania. D ostęp­
ne w trzech rozm iarach tóżko, narożna szafa,
pojem ne szafki, praktyczna kom oda i lustro
to wszystko, co niezbędne we wnętrzu Twojej
sypialni.
BLACK RED WHITE □
223
łóżko 160 W
w y s ./s z e r./d t.
4 7 ,5 -6 8 ,5 /1 6 8 -1 7 8 /2 0 4 , 5 c m
w y m ia ry d o ty c z ą tó żka
b e z p o je m n ik a n a p o ś c ie l
* tóżko dostępne w wersji
z pojem nikiem na poście!
lu b bez pojem nika
materac i wkład w opcji
tóżko 160 - w op cji d w a m aterace
ze stelażem 2x80/199
toaletka
wys./szer./gl.:
168,5/69/41,5 cm
szafka nocna
wys./szer./gl.:
39/47/40 cm
kom oda
wys./szer./gl.:
81/77/44,5 cm
szafa
wys./szer./gl.:
202,5/157/63,5 cm
tóżko 160 *
wys./szer./dl.
47,5-68,5/161,5-171,5/207cm
i
tóżko 140 W *
wys./szer./dl.
47,5-68,5/149,5-159,5/204,5cm
* w ym iary dotyczą tóżka
z pojem nikiem na pościel
sen
olcha m iodow a
S ypialnia
| | orzech perseo
W przytulnej atm osferze odprężenie przychodzi
błyskawicznie. Co byś pow iedziała na kolekcję,
która będzie subtelnym uzupełnieniem w nętrza
Twojej sypialni? P roponujem y Ci m inim alizm ,
uniwersalne form y i dużą daw kę funkcjonalności.
224
www .brw .com .pl
łóżko 160
wy s ./ sze r./dl
85,5-60,5/168/204crn
łóżko 180
wy s ./ sze r./d I.
85,5-60,5/187/205crn
materac i wkład w opcji
kom oda
wys./szer./gt.:
76,5/80/39 cm
tożko 140
wys./szer./dl.: 35,5-60,5/148/204 cm
szafka nocna
wys./szer./gt.:
42,5/45/39 cm
kim
p — --------
klon nida
sypialnia
klon strassburg
L
Sypialnia - tu pośpiech i stres nie pow inny m ieć
praw a w stępu. Stonowane, petne harm onii w nę­
trze stworzysz w ykorzystując m eble Kim. Prze­
stronna szafa, szafka nocna, dostępne w trzech
rozm iarach tóżko oraz kom oda - a w szystko po to,
by byto jeszcze w ygodniej.
szafa
wys./szer./gt.:
202,5/155/58,5 cm
BLACK RED WHITE □
225
szafy WEKTRA
Ulubiona para spodni, żakiet, czarne szpilki,
kapelusz i kolekcja apaszek - co jeszcze ma
zmieścić się w Twojej szafie?
228
www .brw .com .pl
szafy wektra
Zaprojektuj własną szafę Wektra. Wybieraj wyposażenie wewnętrzne,
kolorystykę, wymiary oraz stylistykę frontów.
Wybierz spośród 7 dostępnych kolorów frontów:
Wybierz korpus szafy spośród
dostępnych 4 modułów:
dąb sonoma
dąb wenge
dąb monument
lava supermat
alhambra
Frontu z lustrem
nie m ożna
zastosow ać
w szafie narożnej.
biały połysk
W szafie 2 -drzwi owej
istnieje m ożliw ość
zastosow ania tylko
je d n e g o frontu
z lustrem.
biały
front F1
front F2
front F4
(z lustrem)
Wybierz spośród 2 rodzajów wkładek do frontów:
szafa SZF1D
wys./szer./gl.
218,5/50/58 cm
szafa SZF2DB
wys./szer./gl.
218,5/100/58 cm
UWAGA: możliwość dowolnej konfiguracji
kolorów wkładek i frontów!
wkładki ryflowane
wkładki gładkie:
Wybierz spośród 3 kolorów korpusu:
_______
dąb wenge
dąb sonoma
dąb wenge
dąb monument
biały
dąb sonoma
lava supermat
biały canadian
alhambra
Wnętrza szaf dostępne w kolorze
front F2
front F3
biały połysk
Użyj dodatkowych akcesoriów 'wyposażenia wewnętrznego /
półka PGL750
wys./szer./gł. 1,5/50/56 cm
M o żl iwe zasto sow a nie
w yłącznie w szafie SZF1D.
półka POL7100
wys./szer./gł. 1,5/100/56 cm
M o żl iwe zasto sow a n ie
w yłącznie w szafie SZF2DA.
szuflada SZU/100
M ożliwe zastosow anie
w yłącznie w szafie SZF2DA.
Z a s to s o w a n ie n o w o c z e s n e j
szafa SZFN1D
wys./szer./gl.
218,5/93/93 cm
szafa SZF2 DA
wys./szer./gl.
218,5/100/58 cm
-
t e c h n o lo g ii C O M P L E T E L I N E ,
U W A G A : W y s tę p u je t y li® p rz y f r o n ta c h w k o lo r z e b ia ły m !
BLACK RED WHITE □
229
NOWOSC
Jedna szafa - wiele możliwości
Przechowywanie skoncentrowane w jednej pojemnej szafie? To możliwe!
Czterodrzwiowa, niezwykle funkcjonalna i przestronna szafa pomieści
W standardzie szafa
z dwoma drążkami
całą Twoją garderobę. Bo liczy się pomysłowość!
Wybierz kolor
korpusu i frontów.
szafa F29
KORPUS:
dąb sonoma
alhambra
FRONTY
dąb sonoma/uni lava, lustro
230
www .brw .com .pl
alhambra/czarny, lustro
BLACK R E D W H ITE D
231
232
www .brw .com .pl
szafy colin
Zaprojektowane dla Ciebie,
przez Ciebie.
Szafy COLIN występują w 3 kolorach
korpusów: dąb sonoma, wenge, biaty
(kolor wnętrza płótno).
Dostępne 3 szerokości szaf: 153, 183
oraz 220 cm, wszystkie szafy
o wysokości 218,5 cm.
Wybierz korpus szafy spośród
dostępnych trzech rozmiarów:
Wnętrza szaf:
17 wersji kolorystycznych frontów
korpus szafy 153
korpus szafy 183
korpus szafy 220
SZF/153
wys ./szer./gl.:
218,5/153/64 cm
SZF/183
wys ./szer./gl.:
218,5/183/64 cm
SZF/220
wys./szer./gl.:
218,5/220/64 cm
śliwa wal lis
dąb wenge
zebrawood
dąb sonoma
szary
gruszka
amerykańska
dąb sonoma
trufla
orzech
merrano
czarny mat
korpus szafy 220 SZF/220
wys./szer./gł. 218,5/220/64 cm
■
t a
dąb wilson
Idealna szafa powinna pom ieścić
wszystkie Twoje ubrania,
byc jednocześnie piękna
i bardzo funkcjonalna ,
Teraz możesz zaprojektować
ją sarn i cieszyć się funkcjonalnością
na miarę Twoich potrzeb.
Fronly na wysoki połysk
biały
lakier połysk
czerwony
lakier połysk
czarny brąz
grafit
lakier połysklakier połysk
korpus szafy 220 SZF/220
wys./szer./gl. 218,5/220/64 cm
czarny
lakier połysk
nitka
lakier połysk
lustro
Użyj dodatkowych akcesoriów
wyposażenia wewnętrznego /
półki 3 szt. kpi.
szer. 50 cm
\
wnętrze szafy COLIN
przykładowe zestawienie elementów
i
szuflady 3 szt. kpi.
SZUF
BLACK RED WHITE □
233
szafy colin
KORPUSY:
A'
□
□
dąb sonoma
dąb wenge
biały
17 wersji kolorystycznych
śliwa wal lis
dąb wenge
zebrawood
biaty
lakier połysk
czerwony
lakier połysk
czarny
lakier połysk
dąb sonoma
szary
gruszka
amerykańska
czarny brąz
lakier połysk
grafit
lakier połysk
nitka
lakier połysk
dąb sonoma
trufla
orzech
merrano
czarny mat
lustro
.-7
I
I
dąb wilson
234
www .brw .com .pl
szafa SZF/220
wys./szer./gl. 218,5/220/64 cm
szafa SZF/183
wys./szer./gl. 218,5/183/64 cm
szafa SZF/153
wys./szer./gl. 218,5/153/64 cm
BLACK RED WHITE □
235
szafy kamix
Swobodnie skomponuj wygląd swojej szafy,
dopasowując ją do wystroju wnętrza.
Oto wachlarz możliwości:
Wnętrza szaf, wszystkie polki
i szuflady występują w w ybaw ieniu
Twist (imitującym tkaninę):
Wybierz korpus szafy spośród
dostępnych trzech rozmiarów:
Wnętrza szaf:
Kolor wnętiza szaf:
y
□
m
n
korpus szafy 150
korpus szafy 190
korpus szafy 240
S Z F /1 5 0
S Z F /1 9 0
S Z F /2 4 0
w y s . /s z e r . / g l. :
w y s . / s z e r ./ g l.:
w y s ./s z e r ./g l.:
2 2 0 / 1 9 4 /6 7 c m
2 2 0 /2 4 0 /6 7 c m
2 2 0 / 1 4 6 /6 7 c m
Twist
_
Dowolnie zestawiaj wersje
kolorystyczne paneli frontowych:
Kolory paneli frontowych:
korpus szafy 190 SZF/190
wys./szer./gl. 220/194/67 cm
Dobierz
wybarwienie korpusu:
śliwa wal lis
wenge
czarny połysk
Kolory korpusów:
biały połysk
buk tatra
olcha miodowa
białe szkło
czarne szkło
lustro
dąb sonoma
dąb
monument
biały mat
śliwa wal lis
wenge
olcha
miodowa
Duk tatra
dąb
Diały mat
san remo
dąb sonoma
Kolory paneli frontowych lakierowanych:
biały
brąz
grafit
piaskowy
front składający
się z 3 paneli
Użyj dodatkowych akcesoriów
wyposażenia wewnętrznego:
zastosuj dodatkowe elementy
wyposażenia wewnętrznego:
drążek na ubrania
D R /5 0 sze r.: 5 0 c m
D R /7 0 sze r.: 7 0 c m
D R /9 5 sze r.: 9 5 c m
k o s z n a te k s ty lia w e rs ja
p o d s ta w o w a
KO SZ_5
szer.: 5 0 c m
pótka
P0l750 szer.: 50 cm
P0l770 szer.: 70 cm
POI795 szer.: 95 cm
kosz na tekstylia p e tn y w y s u w
w e rs ja p o d s ta w o w a
K O SZ_4
szer.: 5 0 c m
236
wieszak na spodnie
p e tn y w y s u w w e rs ja
zaaw ansow ana
KO S Z_1
s z e r.: 5 0 c m
www .brw .com .pl
wnętrze szafy Kamix
przykładowe zestawienie elem entów
przegroda
pionowa
STOJAK
szuflada na tekstylia
SZUF/50
BLACK RED WHITE □
237
kamix
szafa -190 cm
Sułnia wieczorowa, przebranie Zorro,
srebrne szpilh, kapelusz do blękinej
garsonh, strój do joggingu, garnitur do
pracy, strój na narty,,. Co jeszcze m a się
zm ieście w Twojej szafie?1
Wiemy, ja k uporządkować rzeczy nawet
na niewielkiej powierzchni. Szafa K arnik
to doskonały sposób zabudowania wnek czy wolnej przestrzeni tak, by skrywała
ona Twoje zbiory. Utrzymanie ładu nie
będzie ju z stanowiło kopotu.
wnętrze szafy Kamix
przykład aranżacji wnętrza szafy
Sypialnia Kamix m oże być naturalna,
Wybierz szafę
Karmy,
Dopasuj
komodę
Dopasuj
szafkę nocną
korpus SZF/190, wys./szer./gt.: 220/194/67 cm
panel frontowy SZF/190, wys./szer./gt.: 71,7/98/1,6 cm
listwa SZF/190, hamulec
238
www .brw .com .pl
szafka nocna
KOM1S (KASPIAN)
wys./szer./gt.:
33,5/51/40,5 cm
kom oda KOM4S (KASPIAN)
wys./szer./gt.: 92/105/40,5 cm
kamix
szafa - 240 cm
Rozplanuj układ pólek, szuflad i drążków
w swojej szafie. Na subenly spodnie
i płaszcze potrzebujesz 7 70 om wysoko­
ści, Na spódnice i koszule 90 cm,
W szufladach rzeczy są lepiej w idoczne
niż na pólkach. Oto Pika podstaw ow ych
zasad organizacji wnętrza szafy.
Jeśli nie wiesz na co się zdecydow ać,
przyjdź do salonu. Pom ożem y Ci to zrobić.
wnętrze szafy Kamix
przykład aranżacji wnętrza szafy
Wybierz szafę
Karmy,
Sypialnia Kamix m oże być nowoczesna,
Dopasuj
szafkę
Dopasuj
szafkę nocną
korpus SZF/240, wys./szer./gl.: 220/240/67 cm
panel frontow y SZF/240,
wys./szer./gl.: 71 ,7/121/1,6cm
listwa SZF/240, hamulec
szafka nocna
KOM1S (KASPIAN)
wys./szer./gl.:
33,5/51/40,5 cm
kom oda KOM4S (KASPIAN)
wys./szer./gl.:
92/105/40,5 cm
BLACK RED WHITE □
239
szafa F19
kolor korpusów:
dąb w enge
kolory frontów:
dąb sonoma dąb sonoma
/czarny brąz /lustro
dąb sonom a
gruszka
amerykańska
/czarny
supermat
Teraz wszystko,
czego szukasz odnajdziesz
w dobrze zorganizowanym
wnętrzu szafy Fi 9,
gruszka
amerykańska
/lustro
dodatkowe
wyposażenie;
- hamulec
- półki
- szuflady
szafa F19 SZF/200
wys./szer./gl.: 240/200,5/62 cm
szafa F19 SZF/230
wys./szer./gl.: 240/230,5/62 cm
i
F19 SZF/250
wys./szer./gl.: 240/250,5/62 cm
szafa duel 3D i duel 4D
dąb wenge
/dąb wenge
olcha
miodowa
/olcha
miodowa
Bluzli żakiety, spodnie, garsonki,,, Nieważne, jakie elementy garderoby
chcesz przechowac. Szafy Duel pozwolą uporządkować Twoje rzeczy
nawet na niewielkiej przestrzeni.
calvados/
calvados
1. w o pcji p ółki (2 szt. kpi.)
2. w o pcji szuflady (3 szt. kpi.)
szafa duel 3D
wys./szer./gl.: 2 3 1 /15 2/6 0,5 cm
s za fa duel 4D
wys./szer./gl.: 2 3 1 /18 2/6 0,5 cm
s za fa duel 4D
s za fa duel 3 D
szafa duel 3D
wys./szer./gł.: 231/152/60,5 cm
240
www .brw .com .pl
wys./szer./gl.: 2 3 1 /15 2/6 0,5 cm
szafa duel 4D
wys./szer./gl.: 231/182/60,5 cm
wys./szer./gl.: 2 3 1 /18 2/6 0,5 cm
* na zdjęciu:
1. szafa KODA
wys./szer./gl.: 218,5/200/60,5 cm
wybarwienie: śliwa wallis/czarne szkło
2. Łóżko MATEO LOZ/160
wys./szer./gl.: 30-101/182/219 cm
pow. spania: 160/199 cm
szafa KODA
korpus:
fronty:
w opcji półki (3 szt. kpi.)
śliwa wallis
/lustro
wenge
/białe szkło
■
akacja mali
brąz/czarne
szkło
O z d o b n y szklany panel,
trzy wersje kolorystyczne,
przesuw.ane drzwi,
e rgono m ia i funkcjonalność.
szafa fraza 2D, 3D, 4D
■i
Niewiele, troszkę więcej, b a rdzo du żo - sa m zd e cyd u j, ile m ie jsca potrzebujesz,
buk tatra/
buk tatra
dąb wenge/
dąb wenge
dąb wenge
/palio
ż e b y w yg o d n ie p iz e c h o w y w a ć w szystde s w oje d robiazg i Stylowa szafa do stępn a
olcha miodowa
/olcha miodowa
w trzech rozm iarach i ciekaw e j kolorystyce z p e w n o ścią sprosta Twoini wymag.ankjm .
w opcji półki (3 szt. kpi.)
w opcji pófki (3 szt. kpi.)
nadstawka na szafę FRAZA NAD2D
wys./szer./gł.: 53/103/55,5 cm
iii I 'i
s za fa fra za 2 D
wys./szer./gt.:
170/103/54,5 cm
i
4
1
s za fa fraza 3 D
s z a fa fraza 4D
wys./szer./gt.:
222,5/153,5/55,5 cm
wys./szer./gt.:
222,5/180,5/55,5 cm
1
s za fa fra za
2D
wys./szer./gt.:
170/103/54,5 cm
szafa fraza 2D SZF2DL z lustrem
szafa fraza 2D SZF2D bez lustra
wys./szer./gł.: 170/103/54,5 cm
szafa fraza 3D SZF3DL z lustrem
szafa fraza 3D SZF3D bez lustra
wys./szer./gł.: 222,5/153,5/55,5 cm
s za fa fraza 3 D
s z a fa fraza 4D
wys./szer./gt.:
222,5/153,5/55,5 cm
wys./szer./gt.:
222,5/180,5/55,5 cm
szafa fraza 4D SZF4DL z lustrem
szafa fraza 4D SZF4D bez lustra
wys./szer./gł.: 222,5/180,5/55,5 cm
BLACK RED WHITE □
241
werpen
io d r z
sosn
rega zam knięty REG2L2S/20/
wys. szer./gł.: 201/88/40 cm
wieszak PAN/16/10
wys. szer./gł.: 158/100/27 cm
kom oda KOM1S/5/10
wys. szer./gł.: 48/101/40 cm
lustro LUS/7/10
wys. szer./gł.: 65/100/2 cm
ii
kom oda KOM2D1S/10/10
wys. szer./gł.: 101/101/40 cm
go__
p rz e d p o k ó j
d ąb sono m a
regal zamknięty REG 1L1D/20/7
wys./szer./gt.: 200/74/40 cm
D
b
wieszak panel PAN/20/9
wys./szer./gt.: 195,5/90/24,6 cm
B
szafka na buty REG 1D/4/9
wys./szer./gt.: 40/90/36 cm
B
lustro LUS/9/7
wys./szer./gt.: 88/74/4 cm
B
kom oda KOM2D1S/10/7
wys./szer./gt.: 100/74/40 cm
december____________________________
I
jesion c o im b ra cie m n y/a ka cja
p rz e d p o k ó j
D
244
www .brw .com .pl
szafa SZF2D68
wys./szer./gt.: 197,5/68,5/36,5 cm
B
lustro LUS95
wys./szer./gt.: 77/95,5/2,5 cm
B
szafka na buty SBUT2K1S
wys./szer./gt.: 103,5/95/36,5 cm
B
wieszak WIE50/185
wys./szer./gt.: 196/50,5/35 cm
flame 2
przedpokój
dą b san re m o /d ą b san rem o (listwa - antracyt)
□ d ąb san rem o/bia ty w ysoki potysk (listwy - d ą b san remo)
D
wieszak panel PAN/4/10
wys./szer./gt.: 35/95/30 cm
b
wieszak panel PAN/2/10
wys./szer./gt.: 18/95/2 cm
El
szafka na buty KOM2S/4/10
wys./szer./gt.: 46/95/38 cm
B
lustro LUS/9/8
wys./szer./gt.: 90/75/6 cm
H
kom oda KOM2D1S/10/8
wys./szer./gt.: 100/75/38 cm
* S
ari
przedpokój
o śliw a w allis/biaty potysk
D
wieszak WIE50
wys./szer./gt.: 198/50/35 cm
B
lustro LUS100
wys./szer./gt.: 67/100/2 cm
B
szafka na buty SBUT3D2S
wys./szer./gt.: 94/110/32 cm
B
szafa SZF2D
wys./szer./gt.: 198/55/35 cm
BLACK RED WHITE □
245
kent
m 1 2 0
dąb jasny belluno
dąb sonoma
| wenge
przedpokój
kasztan
przedpokój
dąb am sterdam
Trzy opcje kolorystyczne, kom paktow e
wymiary, wszystkie niezbędne funk­
cje i m odny design. Bo mate wnętrze,
to sprytne wnętrze.
Duże lustro, szafka na buty, prak­
tyczna szafa z drążkiem na ubrania,
funkcjonalne wieszaki oraz siedzi­
sko, a wszystko to w kom paktowej
wersji przedpokoju Kent.
jaspis
agat
I olcha miodowa
■
przedpokój
Mieszanka tradycyjnych rozwiązań
z wyjątkową stylistyką - oto sposób
na wnętrze Twojego przedpokoju.
olcha m iodowa
przedpokój
Kom paktow y zestaw do przedpoko­
ju. Praktyczne wieszaki, funkcjonal­
ne szuflady, pojem na szafka na buty
oraz lustro - czy o czym ś zapom nie­
liśmy?
nepo
biały
|
przedpokój
wenge
| biały/dąb sonoma
Q wieszak WIE/70
wys./szer./gt.: 25/70/1,5 cm
B wieszak WIE/15
B
wys./szer./gt.: 135/15/1,5 cm
szafka na buty SFK1K
wys./szer./gt.: 50,5/70/34 cm
B szafka na buty SFB3K
wys./szer./gt.: 120,5/70/17,5 cm
246
www .brw .com .pl
Q szafka na buty SFB2D
wys./szer./gt.: 84/70/34 cm
szafka na buty SFB2K
wys./szer./gt.: 84/70/17,5 cm
B
Q szafka na buty SFB2K2
wys./szer./gt.: 84/70/27,5 cm
B
rafio
□ o rz e c h s a le v /b ia ły w y s o k i p o ty s k (dotyczy jednego segmentu)
przedpokój
o rz e c h s a le v
D
regat zam knięty REG2D/20/6
wys./szer./gt.: 195,5/60/35 cm
H
lustro LUS/7/6
wys./szer./gt.: 70/64/15 cm
El
szafka na buty KOM2K1S/11/6
wys./szer./gt.: 97,5/64/25,5 cm
B
wieszak PAN/20/4
wys./szer./gt.: 193,5/38/29 cm
Przedpokój, który nie skłania do szyb­
kiej ucieczki, ale zachęca do pozosta­
nia w nim na dtużej? Modny, nowocze­
sny, a jednocześnie bardzo praktyczny
i funkcjonalny? Przedpokój Rafio stworzony z myślą o Tobie, dla Ciebie.
tosca
przedpokój
Ł jabłoń plato
szafa SZF2D/55
wys./szer./gt.: 198/55/35 cm
lustro LUS/70
wys./szer./gt.: 50/70/2 cm
szafka na buty SBUT2D1S/70
wys./szer./gt.: 95/70/32 cm
U porządkow ane
wnętrze
oznacza
wyższą ja kość życia, m niejszy stres
na co dzień i więcej wolnego czasu.
Z myślą o wszystkich Twoich butach,
płaszczach, kurtkach i czapkach stwo­
rzyliśmy przedpokój Tosca. Bo liczy się
w ygoda!
wieszak WIE/45/29
wys./szer./gt.: 198/45/29 cm
september
B~| dąb sonoma/biały połysk
E wenge/biały połysk
buk tatra
p rz e d p o k ó j
Asym etria dozow ana z umiarem to przepis na nowatorskie,
a zarazem niezwykle funkcjonalne wnętrze ciasnego przedpokoju.
BLACK R E D W H ITE D
247
homeline 2
QU biaty m at/biaty w ysoki p o tysk/d ą b so n o m a cie m n y
I
d ą b so n o m a cie m n y (w ybrane elem enty)
p rz e d p o k ó j
D
lustro LUS/8/10
wys./szer./gt.: 76/100/2 cm
B
kom oda KOM2D2S/10/10
wys./szer./gt.: 101/100/33 cm
B
wieszak panel PAN/4/11
wys./szer./gt.: 38/110/30 cm
B
wieszak panel PAN/2/11 I
wys./szer./gt.: 19/110/4 cm
B
szafka na buty KO M 1D2S/4/11
wys./szer./gt.: 45/110/33 cm
homeline 1
I d ą b sonom a ciem ny/czarny brąz w ysoki potysk
d ąb sonom a ciem ny (w ybrane elem enty)
p rz e d p o k ó j
I czarny brąz (w ybrane elem enty)
lustro LUS/8/6
wys./szer./gt.: 76/56/2 cm
szafka na buty KOM2D1S/10/6
wys./szer./gt.: 101/56/33 cm
wieszak panel PAN/4/8
wys./szer./gt.: 38/84/30 cm
wieszak panel PAN/2/8 II
wys./szer./gt.: 19/84/4 cm
szafka na buty REG/4/8
wys./szer./gt.: 45/84/33 cm
B
248
www .brw .com .pl
szafa REG2M1D/20/8
wys./szer./gt.: 203/84/33 cm
edi
przedpokój
□ ś liw a w a llis /b ia ty p o ty s k
wieszak WIE50
wys./szer./gt.: 198/50/35 cm
lustro LUS/95
wys./szer./gt.: 77/95/2 cm
szafka na buty SBUT2K1S
wys./szer./gt.: 104/95/36 cm
szafa SZF2D68
wys./szer./gt.: 198/68/35 cm
flames 1
CD b ia ty
przedpokój
m a t/b ia ty w y s o k i p o ty s k
D
szafa REG1L1D/20/7
wys./szer./gt.: 201/72/37 cm
B
lustro LUS/7/9
wys./szer./gt.: 66/92/2 cm
B
wieszak panel PAN/15/5
wys./szer./gt.: 151/39/29 cm
B
szafka REG2D/11/9
wys./szer./gt.: 110/92/37 cm
B
szafka na buty REG 1D/5/9
wys./szer./gt.: 50/92/37 cm
BLACK RED WHITE □
249
bigi
p rz e d p o k ó j
□ dą b so n o m a /b ia ty potysk
D
szafa SZF2D/68
wys./szer./gt.: 198/68/36 cm
B
lustro LUS/95
wys./szer./gt.: 77/95/2 cm
B
szafka na buty SBUT2K1S
wys./szer./gt.: 104/95/36 cm
Q
wieszak WIE/50
wys./szer./gt.: 198/50/35 cm
flame 1
□ d ą b san rem o/biaty w ysoki potysk (listwy-
B - dąb
san remo)
B dąb
san rem o (listwy-
B -antracyt)
B
250
www .brw .com .pl
p rz e d p o k ó j
lustro LUS/9/8
wys./szer./gt.: 90/75/6 cm
B
szafka na buty KOM2D1S/10/8
wys./szer./gt.: 100/75/38 cm
B
wieszak panel PAN/4/10
wys./szer./gt.: 35/95/30 cm
Q
wieszak panel PAN/2/10
wys./szer./gt.: 18/95/2 cm
B
szafka na buty KOM2S/4/10
wys./szer./gt.: 46/95/38 cm
B
szafa REG2D2S/20/8
wys./szer./gt.: 200/75/42 cm
B
szafa REG2D1L/2010 I
wys./szer./gt.: 200/95/42 cm
point 1
dą b so n o m a
p rz e d p o k ó j
regat zamknięty REG1M1D/20/6
wys./szer./gt.: 198/60/36 cm
lustro LUS/8/10
wys./szer./gt.: 76/100/23,5 cm
kom oda KOM2D1S/10/10
wys./szer./gt.: 99/100/36 cm
wieszak panel PAN/18/4
wys./szer./gt.: 180/35/28,5 cm
szafka na buty regat REG/4/10
wys./szer./gt.: 40/100/34 cm
voice
p rz e d p o k ó j
buk m iltenbe rg /biaty canadian
D
wieszak panel PAN/20/4
wys./szer./gt.: 198/35/1,5 cm
B
lustro LUS/7/8
wys./szer./gt.: 65/75/19,5 cm
B
szafka na buty SFW2K1 S/10/8
wys./szer./gt.: 97,5/75/36 cm
B
regat zamknięty REG 1M 1D/20/6
wys./szer./gt.: 200,5/60/36 cm
■
BLACK RED WHITE □
251
kaspian___________________________
dąb sonoma
B wenge
I
wenge/szary
l i dąb monument
przedpokój
kom oda KOM2D4S
wys./szer./gt.: 92/143,5/40,5 cm
wieszak WIE/60
wys./szer./gt.: 152/66/24 cm
szafka na buty SBUT/60
wys./szer./gt.: 44,5/66/40,5 cm
lustro LUS/50
wys./szer./gt.: 116/49/2 cm
kom oda KOM1D1SP
wys./szer./gt.: 77/49/40,5 cm
open
orzech virginia
przedpokój
D
252
www .brw .com .pl
kom oda KOM2D4S
wys./szer./gt.: 87/118,5/33,5 cm
B
szafka na buty SFB3K
wys./szer./gt.: 123,5/70/17,5 cm
B
wieszak WIE/70
wys./szer./gt.: 136/70/2,5 cm
B
szafka SFK1K
wys./szer./gt.: 50/70/33,5 cm
indiana
| dąb sutter
| sosna antyczna
| sosna canyon
pop
przedpokój
I olcha miodowa
Q wieszak KWL/15/10
wys./szer./gt.: 154/100/20 cm
U wieszak JWIE 60
wys./szer./gt.: 140/59/3,5 cm
B szafka KD/4/6
wys./szer./gt.: 43/60/36,5 cm
B kom oda KD1S/8/4
wys./szer./gt.: 80,5/40/36,5 cm
B lustro JLUS/50
wys./szer./gt.: 100/50/2,5 cm
B szafka JKOM 1K
wys./szer./gt.: 47,5/60/40 cm
B kom oda J KO M4S/50
wys./szer./gt.: 87/50/40 cm
Na kurtkę, ptaszcz, palto, szpilki,
sandaty i żakiet. Na wiele elementów
garderoby catej rodziny. W ygodny
w użytkowaniu, stylowy i bardzo
funkcjonalny - przedpokój Indiana.
stylius
| czereśnia antyczna
przedpokój
t
0
H
W niewielkim wnętrzu przedpokoju
m usisz wykorzystać każde do stęp­
ne miejsce. Praktyczny wieszak,
lustro, szafka na buty oraz funkcjo­
nalna kom oda - to w szystko czego
potrzebujesz, by codzienność stata
się jeszcze bardziej komfortowa.
ontario
przedpokój
I klon ontario
przedpokój
Q wieszak NWIE 70
wys./szer./gt.: 159/71/3 cm
Q lustro NLUS/46
wys./szer./gt.: 107,5/53/6 cm
B kom oda NKOM1S
wys./szer./gt.: 42/73,5/37 cm
Q kom oda NKOM1D1S
wys./szer./gt.: 86,5/53,5/37 cm
Q wieszak WIE 70
wys./szer./gt.: 159/71/3 cm
Przedstawiam y
wieszak
Stylius.
Ciepta kolorystyka, pięć haczyków
w kolorze starego ztota oraz pro­
sta, m inim alistyczna konstrukcja
- oto spo sób na kom fortowy hol.
Przedpokój to trudne do urządzenia
pom ieszczenie. Porządek pom ogą
utrzym ać w nim dobrze dopasow a­
ne meble. Komplet O ntario to nie
tylko funkcjonalność - wniesie też
do w nętrza subtelny powiew klasyki.
bolden
| wisma primavera
□
lustro LUS46
wys./szer./gt.: 107,5/53/6 cm
B kom oda KOM1S
wys./szer./gt.: 42/73,5/37 cm
Q kom oda KOM1D1S
wys./szer./gt.: 86,5/53,5/37 cm
kaspian II
przedpokój
| dąb durance
przedpokój
| | wieszak WIE/60
wys./szer./gt.: 154/60/3 cm
B wieszak WIE/60
wys./szer./gt.: 152/66/24 cm
B
lustro LUS/50
wys./szer./gt.: 108/48,5/3 cm
B kom oda KOM1S/60
wys./szer./gt.: 34,5/60/38,5 cm
B kom oda KOM1D1S
wys./szer./gt.: 77,5/48,5/38,5 cm
B lustro LUS/50
wys./szer./gt.: 116/49/2 cm
B szafka na buty SBUT/60
wys./szer./gt.: 44,5/66/40,5 cm
Bez zbędnego przepychu, z um ia­
rem, zachow ując styl i funkcjonal­
ność - urządź swój przedpokój
tak, by byt świadectwem Twojej
osobowości.
Prosta, nowoczesna sylwetka, zop­
tym alizowana pojem ność i wszyst­
kie najważniejsze funkcje - kom plet
Kaspian II to meble stworzone z my­
ślą o wnętrzu Twojego przedpokoju.
B kom oda KOM1D1SP
wys./szer./gt.: 77/49/40,5 cm
BLACK RED WHITE □
253
krzesła
Szeroka oferta krzeseł w różnorodnej stylistyce.
Każde je st wyjątkowe. Znajdź to, które chętnie ustawisz przy swoim stole
254
www .brw .com .pl
,
krzesło MARYNARZ PION
kolor: dąb sonoma
tkanina: tk. 1071
wys./szer./gl.: 95/46/53 cm
krzesło MARYNARZ POZIOM
kolor: wenge
tkanina: tk. 1076
wys./szer./gl.: 95/46/53 cm
krzesto MARCO
kolor: wenge
tkanina: tk. 1076 (406)
wys./szer./gl.: 94/44/49 cm
krzesło TXK 005 IKKA
kolor: oliwka
(model na zamówienie)
wys./szer./gl.: 81/41/49 cm
K
krzesło TXK 004 IRMA
kolor: biaty
(model na zamówienie)
wys./szer./gl.: 81/40/46 cm
'I
M
krzesło VKRM
kolor: wenge
tkanina: tk. 1088 (347)
wys./szer./gl.: 96/46/57 cm
krzesto 013 VARIO
(model na zamówienie)
wys./szer./gl.: 94/44/49 cm
krzesto TXK 105
kolor: dąb mokka
tkanina: tk. 1075
wys./szer./gl.: 105/43/50 cm
fotel VKRF
kolor: wenge
tkanina: tk. 1088
wys./szer./gl.: 85/58/61 cm
fotel TXK_009
(model na zamówienie)
kolor: dąb sonoma
tkanina: tk. 1025
wys./szer./gl.: 84/55/63 cm
U
1
krzesto TXK 015 NEGRI
kolor: biaty
tkanina: tx. 1089
(model na zamówienie)
wys./szer./gl.: 94/45/58 cm
krzesto 012 VARIO
(model na zamówienie)
wys./szer./gl.: 94/46/57 cm
krzesto 008 VARIO
(model na zamówienie)
wys./szer./gl.: 94/44/49 cm
krzesto 010 VARIO
(model na zamówienie)
wys./szer./gl.: 94/46/57 cm
krzesto 009 VARIO
(model na zamówienie)
wys./szer./gl.: 93/44/49 cm
krzesto 049 VARIO
(model na zamówienie)
wys./szer./gl.: 94/44/56 cm
1więcej opcji kolorystycznych n a www.brw.com.pl
BLACK RED WHITE □
255
krzesło 048 VARIO
(model na zamówienie)
wys./szer./gl.: 94/44/56 cm
krzesło 050 VARIO
(model na zamówienie)
wys./szer./gl.: 94/44/56 cm
krzesło PKRS (KOEN,
LARGO CLASSIC)
kolor: wenge
tkanina: tk. 406
wys./szer./gl.: 93/44/49 cm
krzesło TOP (ROSTI, LEJLA)
kolor: dąb sonoma
tkanina: tk. 1016
wys./szer./gl.: 96/42/50 cm
krzesło 011 VARIO
(model na zamówienie)
wys./szer./gl.: 94/46/57 cm
krzesło FI NI
kolor: szary wolfram
tkanina: tk. 1105
wys./szer./gl.: 87/46/57 cm
krzesło STYLIUS NKRS
kolor: czereśnia antyczna
tkanina: tk. 1094 (400)
wys./szer./gl.: 95/44/57 cm
krzesło RABESCA
kolor: dąb wenge brąz
tkanina: tk. 1070
wys./szer./gl.: 95/45/51 cm
m
krzesło HKRS
kolor: wenge
tkanina: tk. 406
wys./szer./gl.: 91/45/50 cm
krzesło JULY
kolor: wenge
tkanina: tk. 1046
wys./szer./gl.: 95/45/51 cm
krzesło NATALIA DKRS II
kolor: biały mat
tkanina: tk. 1008
wys./szer./gl.: 94/46/55 cm
krzesło SENEGAL
kolor: dąb wenge brąz
tkanina: tk. 1074
krzesło RAFLO AKRM
kolor: orzech salev
tkanina: tk. 805
krzesło AREKA
kolor: wenge
tkanina: tk. 1070
wys./szer./gl.: 95/47/52 cm
wys./szer./gl.: 93/44/49 cm
wys./szer./gl.: 95/45/51 cm
' więcej opcji kolorystycznych n a www.brw.com.pl
256
www .brw .com .pl
krzesło EKRS
kolor: kasztan
tkanina: tk. 319
wys./szer./gl.: 98/45/55 cm
krzesło LOREN
kolor: wenge
tkanina: tk. 1101
wys./szer./gl.: 95/45/54 cm
stoliki
Nasze stoliki dają dużą swobodę
wyboru - wybierz m odel idealny
dla siebie.
n
tawa KWADRAT 68
kolor: wenge
wys./szer./dl.:
48,5/68/68 cm
tawa KWADRAT 87
kolor: dąb sonoma (fot.), wenge
wys./szer./dl.: 48,5/87/87 cm
tawa RUM BI 64/64
kolor: wenge (fot.), dąb sonoma
wys./szer./dl.: 46/64/64 cm
tawa KWADRAT SZKŁO
kolor: wenge
wys./szer./dl.: 41/68/68 cm
n
tawa PROSTOKĄT
kolor: wenge (fot.), dąb sonoma
w ys./szer./dl.: 48,5/68/110 cm
tawa RUM BI 106/64
kolor: wenge (fot.), dąb sonoma
wys./szer./dl.: 46/64/106 cm
tawa PROSTOKĄT SZKŁO
kolor: wenge
wys./szer./dl.: 41/68/110 cm
tawa DOMENICA LAW/120
kolor: dąb sonoma ciemna/biały
wys./szer./dl.: 42,5/60/120 cm
BLACK RED WHITE □
257
258
www .brw .com .pl
stół AJ PI
kolor: wenge (fot.), dąb sonoma
stół STO 180/95
kolor: dąb sonom a (fot.), wenge
w ys./sze r./dt.: 79/90/160-210 cm
w ys./szer./dt.: 77/95/180-240 cm
stót S TO /110/100
kolor: dąb sonoma (fot.), wenge
wys./szer./dt.:
77/100/110-165 cm
iy rrn
i r n
stół OCEAN
kolor: wenge (fot.), dąb sonoma
stół OCEAN MAX 90
kolor: wenge (fot.), dąb sonoma
w ys./szer./dt.: 78/90/140-180 cm
w ys./szer./dt.: 78/90/90-250 cm
stótVSTO, kolor: wenge
w ys./szer./dt.: 74/85/85-170 cm
stótVSTOS, kolor: wenge
w ys./szer./dt.: 74/85/85-170 cm
(3 kolory szkta do w yboru)
I
I
stół STO/90, kolor: klon nida,
jabłoń ciemna, olcha miodowa
w ys./szer./dt.: 75/65/90 cm
stót TXS_035, 4 kolor: wenge magia,
dąb sonom a
wys./szer./dt.: 76/80/140-180 cm
stół OCEAN MAX 140
kolor: wenge (fot.), dąb sonoma
wys./szer./dt.: 7 8 /90/140-340 cm
stót STO/200/90, kolor: dąb mokka
wys./szer./dt.: 78/90/200-300 cm
n
stót TXS_036, kolor: wenge magia,
dąb sonom a
wys./szer./dt.: 76/80/80-160 cm
BLACK RED WHITE □
259
IPT
i
i
Stót STO/138
kolor: dąb sonom a (fot.), wenge
wys./szer./dt.: 78/80/137,5 cm
I■i
IP T
Stót 110/75
kolor: dąb sonom a (fot.), wenge
wys./szer./dt.: 77/75/110-155 cm
stót CARLOS MAX
kolor: kasztan
wys./szer./dt.:
76/100/100-300 cm
TFT
stót INSYGNATA
kolor: wiśnia ciemna
wys./szer./dt.: 77/75/125-165 cm
stót IMPEROR
kolor: orzech wtoski
wys./szer./dt.: 77/70/120-150 cm
stót VENOM
kolor: orzech merano/czarne szkto
wys./szer./dt.: 76/90/140-170 cm
Ip l
5
’
Stót SENEGAL STO/160
stół RAFLO STO_8_18
kolor: alhambra (fot.), dąb sonom a
wys./szer./dt.: 76/90/160-200 cm
kolor: orzech salev (fot.),
dąb wenge brąz
wys./szer./dt.: 76/80/140-180 cm
Stót DOORS HSTO 140
kolor: wenge
wys./szer./dt.: 77,5/90/140-180 cm
260
www .brw .com .pl
Stót NEWARK STO_7_18
kolor: dąb sonom a ciemna/czarny brąz
wysoki potysk
wys./szer./dt. :74/90/180 cm
TpT
n
stót KO EN STO/130
kolor: dąb canterbury
wys./szer./dt.:
75/85,5/130-180 cm
Stót OREGON STO/140
kolor: dąb sonom a (fot.), dąb canterbury
wys./szer./dt.: 77/90/140-180 cm
T fH
tht
i r n
O
stół ESTO 160, kolor: kasztan (fot.),
Stół LOREN STO 140
kolor: wenge (fot.), dąb sonom a
wys./szer./dt.: 77/90/140-180 cm
dąb amsterdam
wys./szer./dt.: 76,5/90/160-200 cm
nr
stół LIMES, kolor: dąb sonom a/dąb sonoma,
dąb sonoma/lawa, dąb san remo jasny/dąb
san remo jasny, dąb san remo jasny/lawa
wys./szer./dt.: 74/90/140-180 cm
TpT
stót KENT MAX, kolor: kasztan (fot.),
dąb amsterdam
wys./szer./dt.: 78/100/160-360 cm
ip r m
T
R
stół BAWARIA DSTO 150
kolor: orzech włoski
wys./szer./dt.: 78/90/160-200 cm
irn
stót BAWARIA MAX, kolor: orzech wioski
wys./szer./dt.: 78/100/160-360 cm
BLACK RED WHITE □
261
vario
zaprojektuj swój własny stół i ławę
Dzięki przemyślanym rozwiązaniom jakie dla Ciebie przygotowaliśmy z łatwością zaprojektujesz idealny stel lub lawę.
System VARiO umożliwia indywidualny dobór rozmiaru, kolorystyki oraz stylu blatów i nóg.
Sprawdź możliwości, ciesz się wyborem!
7. Zdecyduj o wymiarze stotu lub tawy Vario.
S t o ty n ie r o z k t a d a n e
y t o ly r o z k ła d a n e :
100
1 50
200
80
° ■
co
■
300
250
o
co
k i
110
160
210
260
90
_
100
m
cc,
m
310
o
05
■
150
200
250
■
300
100
100
■
kaw y
320
70
210
260
310
p
Pol
P
360
110
90
125
_
LO ■
h- |
■
70
100
160
P i
110
90
■
125
1
270
75
220
■
1 70
100
120
2, Wybierz spośród szerokiej gamy kolorów i 2 rodzajów drewna.
Tx0 07
Tx '008
czereśnia antyczna
TX040
wiśnia wioska
7X023
wenge
TX004
olcha miodowa
7X012
orzech wioski
czereśnia vis -
TX002
buk naturalny
7X004
olcha miodowa
TX007
czereśnia vis - a
7X008
czereśnia antyczna
TX012
orzech wioski
7X023
wenge
TX002
buk naturalny
TX040
wiśnia wioska
d re w n o
dębow e
1X041
dąb canterbury
T x0 4 5
wanilia
d le W n O
bukow e
TX055
dąb wenge mahoń
7X056
oliwka
TX057
biaty
7X058
czarny
TX059
orzech sylt
7X060
mahoń
TX061
rustikal
Tx '062
szary
TX063
czerwony
1 w k ła d k a
f j- T H
Przykładowe długości stotów Vario.
* wkładki przechowywane są poza stołami
2 w k ła d k a
rpr f R JF i
Tak może wyglądać Twoja wersja lawy /ano.
To takie proste!
Nie idz na kompromis. Wybieraj i przebieraj, az
stworzysz m odel idealnie dopasowany do swoich potrzeb.
Przygotowaliśmy mnóstwo propozycji. Do dzieła!
3. Dobierz spośród 3 rodzajów blatów.
B LAT - naturalna oklein a: d ą b , buk, d re w n ia n e w z m o c n ie n ie kraw ędzi
4. Zastosuj odpowiednie nóżki.
['"JOGI - w y k o n a n e z d re w n a : d ą b , b u k
*UW AGA: N o g a V N 04 przy zam aw ianiu krzesła i tawy nie p o s ia d a o z d o b n y c h frezów , które w y s tę p u ją je d y n ie w n od ze stotu,
3 w k ła d k a
4 w k ła d k a
Stoi 'w yposażony w 2 lub 'więcej 'wkładek w ew nętrznych
.
p o s ia d a dodatkow ą, regulow an ą n o g ę m etalową.
Przykładowe długości stołów Vario.
łóżka
Cała historia rozpoczyna się nocą, kiedy kładziesz
głowę na miękkiej poduszce, okrywasz się ciepłą
kołdrą i zamykasz zmęczone powieki, a to wszystko
w idealnym, w pełni komfortowym łóżku. Bo dobrze
przespana noc, to dobry dzień.
264
www .brw .com .pl
tóżko DANTON L O Z /I6 O
kolor: dąb sonom a
wys./szer./dl.: 43,5-95,5/165/205,5 cm
tóżko SENEGAL LOZ/160
kolor: alham bra (fot.), dąb sonom a
wys./szer./dl.: 44-96/172/206 cm
tóżko KASPIAN LOZ/160
kolor: dą b sonom a (fot.), wenge, dąb monum ent
wys./szer./dl.: 35-60,5/166/206,5 cm
wezgłowie
w standardzie
tóżko RAFLO LOZ/160
kolor: orzech salev (fot.), dą b w enge brąz,
dąb w enge brąz/piaskowy wysoki potysk,
orzech salev/piaskowy wysoki potysk,
orzech salev/biaty wysoki potysk
wys./szer./dl.: 37-82,5/180,5/207 cm
tóżko IBERIA LOZ/160
kolor: dąb platinum (fot.), dą b kasztanowy
wys./szer./dl.: 44,5-99,5/1 79/209 cm
tóżko AUGUST LOZ/160
kolor: w enge
wys./szer./dl.: 37,5-78,5/175,5/213 cm
w opcji
wezgłowie tapicerowane
tóżko OREGON LOZ/160
kolor: dąb sonom a, dąb canterbury (fot.)
wys./szer./dl.: 50,5-87,5/165/206,5 cm
wezgłowie
tapicerowane
i
tóżko VENOM LOZ/160
kolor: orzech m erano/czarny potysk
wys./szer./dl.: 35,5-109/172,5/210 cm
tóżko LOREN LOZ/160
kolor: w enge/akacja mali brąz (fot.), dąb sonom a
wys./szer./dl.: 43-98/167,5/208 cm
tóżko AGUSTYN LOZ/160
kolor: dąb sonom a
wys./szer./dl.: 37,5-78,5/175,5/213 cm
wezgłowie
tapicerowane
/
tóżko VENOM MIX LOZ/160
kolor: dąb sonom a
wys./szer./dl.: 35,5-109/172,5/210 cm
tóżko LARGO LOZ/160
kolor: dąb w enge ciem ny (fot.), dąb sonoma,
dąb sonom a/ sibu, dąb w enge ciemny,
dąb wenge/sibiu
wys./szer./dl.: 42,5-70,5/167/206 cm
BLACK RED WHITE □
265
tóżko ELPASSO
kolor: dą b san remo jasny (listwa ozdobna:
dą b w enge brąz)
wys./szer./dl.: 43,5-90,5/165/203,5 cm
tóżko AZTECA
kolor: biaty/biaty wysoki potysk, dąb san
remo, biaty/dąb san remo,
dą b san rem o/bialy wysoki potysk
wys./szer./dl.: 35-86/165/214 cm
tóżko KIM
kolor: klon nida (fot.), klon strassburg
wys./szer./dl.: 35,5-60,5/163/204 cm
tóżko SEN 160W
wys./szer./dl.:
47,5-68,5/168-178/204,5 cm
(wymiary dotyczą łóżka
bez pojem nika na pościel)
tóżko SEN 160 - w opcji dw a
m aterace ze stelażem
2x80/199
tóżko SEN 160*
kolor: olcha m iodow a (fot.), orzech preseo
wys./szer./dl.: 47,5-68,5/161,5-171,5/207 cm
266
www .brw .com .pl
tóżko KOEN LOZ/160
kolor: dąb canterbury
wys./szer./dl.: 42,5-75,5/165/205,5 cm
łóżko ORIENT LOZ/160
kolor: jabłoń plato ciemna
wys./szer./dl.: 37,5-78,5/175,5/213 cm
łóżko KENT ELOZ/160
kolor: kasztan (fot.), dąb am sterdam
wys./szer./dl.: 60,5-81,5/175/210 cm
łóżko NATALIA LOZ/160
kolor: w iśnia prim avera (fot.), m odrzew sibiu jasny
wys./szer./dl.: 45-76/174/213 cm
łóżko JULY LOZ/160
kolor: akacja mali brąz
wys./szer./dl.: 42,5-75,5/165/205,5 cm
łóżko AREKA LOZ/160
kolor: wenge/w enge magia
wys./szer./dl.: 46,5-76,5/165/206,5 cm
łóżko PALEMO LOZ/160
kolor: w iśnia m alaga
wys./szer./dl.: 46,5-90,5/165/205,5 cm
łóżko MEZO LOZ/160
kolor: buk tatra
wys./szer./dl.: 38-74/165/207,5 cm
tóżko D 0 0 R S HLOZ/160
kolor: w enge
wys./szer./dl.: 36-73,5/168,5/205,5 cm
łóżko BOLDEN LOZ/160
kolor: w iśnia primavera
wys./szer./dl.: 42,5-70,5/174,5/205 cm
łóżko TAURI LOZ/160
kolor: dąb w enge
wys./szer./dl.: 30-70/173/206,5 cm
łóżko LARGO CLASSIC LOZ/160
kolor: w iśnia w łoska
wys./szer./dl.: 42,5-70,5/167/206 cm
BLACK RED WHITE □
267
łóżko BAWARIA D LO Z /I 6 O
kolor: kasztan/orzech wioski
w ys./szer./dl.: 60-83/169/210 cm
tóżko ORLAND LOZ/160
kolor: czereśnia orlando (fot.), dą b bielony,
d ąb mokka
wys./szer./dl.: 40-78/170,5/208 cm
tóżko MAROCCO LOZ/160
kolor: w enge/dąb w enge mahoń
wys./szer./dl.: 46,5-76,5/165/206,5 cm
tóżko ALEVIL LOZ/160
kolor: czereśnia medi
wys./szer./dl.: 43-83,5/180,5/208,5 cm
tóżko KASPIAN CLASSIC LOZ/160
kolor: w iśnia primavera jasna
wys./szer./dl.: 36-70,5/168/207,5 cm
tóżko KENTAKI LOZ/160
kolor: w iśnia primavera
wys./szer./dl.: 54,5-81/169/208 cm
tóżko STYLI US NLOZ/160
kolor: czereśnia antyczna
wys./szer./dl.: 56-79/169/209 cm
tóżko BIGGER LOZ/160
kolor: calvados
wys./szer./dl.: 56,5-78/170/204,5 cm
tóżko ONTARIO LOZ 160
kolor: klon ontario
wys./szer./dl.: 56-79/169/209 cm
listwa wieńcząca
w opcji
i
tóżko ATRISS LOZ/160
kolor: olcha m iodow a
w ys./szer./dl.: 31,5-50,5/167/203 cm
268
www .brw .com .pl
tóżko DREAM LOZKO 160
kolor: klon nida
wys./szer./dl.: 39,5-85,5/177/218,5 cm
tóżko FANTAZJA LOZKO 160
kolor: w iśnia primavera
wys./szer./dl.: 37-65,5/170,5/210 cm
BLACK RED WHITE □
Sprawdź naszą bogatą ofertę
materaców i stelaży w katalogu forsleep
i na stronie www.brw.com.pl
W TROSCE
O TWÓJ ZDROWY SEN
sprawdź naszą bogatą ofertę materacy i stelaży
sleep
Kolekcja m ateraców i stelaży ForSIeep została zaprojektowana po przeprowadzeniu szeregu
testów produktów oraz badań preferencji Polaków. Efektem połączenia zebranej wiedzy z najlepszymi
surowcami jest oferta materaców i stelaży zapewniających najwyższy komfort snu w przystępnej cenie.
IMIR
- ergonomiczne podparcie
W kład materaca stanowią pracujące niezależnie sprężyny kieszeniow e o średnim stopniu tw a rd o ś c i Ich usytuowanie
w od rębnych kieszonkach z a p e w n ia e la s ty c z n o ś ć p u n k to w ą o ra z o d p o w ie d n ie p o d p a rc ie ciata.
7 s tre f tw a rd o ś c i gw arantujących ergonom iczne dopasow a nie się m ateraca do Kształtu naszego ciata.
M a te ra c d w u s tro n n y , o b ło ż o n y sprężystą piani-,ą poliuretanow ą z atestem higienicznym
Do wyboru p o k ro w ie c le tn io -z im o w y C lim a + lu b p ra ln y F re s h + .
Twardość m ateraca: ś re d n ia .
D ostępne szerokości: 90, 140, 160, 180 cm .
W ysokość materaca: o k. 19 cm .
!% Ę -
CERES
7 60*c
- twardość naturalnego kokosu
Wktacl m ateraca stanowią pracujące niezależnie sprężyny kieszeniowe o średnim stopniu twardości.
Ich usytuow anie w od rębnych kieszonkach z a p e w n ia e la s ty c z n o ś ć p u n k to w ą o ra z o d p o w ie d n ie p o d p a rc ie ciata.
7 s tre f tw a rd o ś c i gw arantujących ergono m iczne do pasow a nie się materaca d o kształtu naszego ciała.
M a te ra c d w u s tro n n y , o b ło ż o n y sprężystą piani-,ą poliuretanow ą z atestem higienicznym .
J e d n o s tro n n ie m aterac d o datko w o u tw a rd z o n y w a rs tw ą n a tu ra ln e g o k o k o s u
Do wyboru p o k ro w ie c le tn io -z im o w y C lim a + lub p ra ln y F re s h + .
Twardość m ateraca: w y s o k a p o s tro n ie z k o k o s e m , ś re d n ia p o s tro n ie b e z ko k o s u .
D ostępne szerokości: 90, 140, 160, 180 cm .
W ysokość m ateraca: o k . 19 cm .
Mimas
- zdrowie do potęgi
W kład m ateraca stanowią pracujące niezależnie sprężyny kieszeniow e o w ysokim stopniu twardości.
Ich usytuow anie w od rębn ych kieszonkach z a p e w n ia e la s ty c z n o ś ć p u n k to w ą o ra z o d p o w ie d n ie p o d p a rc ie ciata.
7 s tre f tw a rd o ś c i gw arantujących ergonom iczne do pasow anie się m ateraca do kształtu naszego ciała
M a te ra c d w u s tro n n y , o b ło ż o n y sprężystą, antybakteryjną piani-,ą Ultra-FresIT® z atestem higienicznym .
Piani-,a d o datko w o po sia da specjalne profilowanie, d o p asow a ne do 7 stref tw ardości materaca,
zapew niające działanie m asujące.
P o k ro w ie c S ilv e r+ z jo n a m i s re b ra , m ożliw ość prania w pralce w
Twardość materaca: w y s o k a .
D ostępne szerokości: 90, 140, 160, 180 cm .
W ysokość materaca: oh. 23 c m .
materace
MULTI Bene
Materac dw ustronny na sprężynie kieszeniowej MuItipocket, 7-strefowy.
Konstrukcja i wypełnienie: materac na sprężynie kieszeniowej Multipocket o 7 strefach twardości, wysoka
elastyczność punktowa i zróżnicowane strefy twardości oraz relaksujące właściwości pianki wellness o profilowaniu
strefowym MultiZone gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapewniając wyjątkowy komfort snu. Dodatkowo
dookoła pas z tkaniny 3D poprawiający wentylację wkładu,
Opis w kładu: sprężyna kieszeniowa Multipocket 7-strefowa, obustronnie profilowana pianka o podwyższonej
twardości, o wysokości 5 cm oraz trykotowy pokrowiec wewnętrzny.
Dostępne pokrowce: Tencel.
W ysokość materaca: około 24 cm.
Oferowane szerokości: 90,140,160,180 cm.
i f |
p
ć
S
)
(
f
j
l
Clj, (ji
j
,
IVORY Climatic
IVORY Hygienic
M aterac dw ustronny na sprężynie kieszeniowej,
7-strefowy.
Materac dw ustronny na sprężynie kieszeniowej,
7-strefowy.
Konstrukcja i w ypełnienie: materac na sprężynie
kieszeniowej o 7 strefach twardości. Wysoka elastyczność
punktowa i zróżnicowane strefy twardości gwarantują
właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapewniając dobry
i głęboki sen. Pokrowiec pikowany włókniną klimatyzującą.
Opis wkładu: sprężyna kieszeniowa 7-strefowa, obustronnie
pianka poliuretanowa z atestem PZH,
Dostępne pokrowce: Climatic (letnio-zimowy),
W ysokość materaca: około 19 cm.
Oferowane szerokości: 90,140,160,180 cm.
Konstrukcja i w ypełnienie: materac na sprężynie
kieszeniowej o 7 strefach twardości. Wysoka elastyczność
punktowa i zróżnicowane strefy twardości gwarantują
właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapewniając dobry
i głęboki sen. Pokrowiec pikowany włókniną klimatyzującą.
O pis wkładu: sprężyna kieszeniowa 7-strefowa, obustronnie
pianka poliuretanowa z atestem PZH.
Dostępne pokrowce: Hygienic (antyalergiczny).
W ysokość materaca: około 19 cm.
Oferowane szerokości: 90,140,160,180 cm.
COCO Climatic
COCO Hygienic
M aterac dw ustronny na sprężynie kieszeniowej,
7-strefowy, utwardzony lateksowaną płytą kokosową.
Materac dw ustronny na sprężynie kieszeniowej,
7-strefowy, utwardzony lateksowaną płytą kokosową.
Konstrukcja i w ypełnienie: materac na sprężynie kieszeniowej
0 7 strefach twardości, wysoka elastyczność punktowa
1zróżnicowane strefy twardości gwarantują właściwe podparcie
dla kręgosłupa, zapewniając dobry i głęboki sen. Materac
o podwyższonej twardości - wkład sprężynowy po jednej stronie
obłożony elastyczną, lateksowaną płytą kokosową. Sugerowany
dla osób o większej wadze ciała.
Opis wkładu: sprężyna kieszeniowa 7-strefowa, obustronnie pianka
poliuretanowa z atestem PZH, jednostronnie lateksowana płyta kokosowa.
Konstrukcja i w ypełnienie: materac na sprężynie kieszeniowej
o 7 strefach twardości, wysoka elastyczność punktowa i zróżnicowane
strefy twardości gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa,
zapewniając dobry i głęboki sen. Materac o podwyższonej twardości
- wkład sprężynowy po jednej stronie obłożony elastyczną, lateksowaną
płytą kokosową. Sugerowany dla osób o większej wadze ciała.
Opis wkładu: sprężyna kieszeniowa 7-strefowa, obustronnie pianka
poliuretanowa z atestem PZH, jednostronnie lateksowana płyta kokosowa.
Dostępne pokrowce: Hygienic (antyalergiczny).
W ysokość materaca: około 19 cm.
Oferowane szerokości: 90,140,160,180 cm.
Dostępne pokrowce: Clim atic (letnio-zimowy).
W ysokość materaca: około 19 cm.
Oferowane szerokości: 90,140,160,180 cm.
1
MASTER Medicott
Materac dw ustronny 7-strefowy, na sprężynie kieszeniowej, z pianką m asującą typu wellness.
Konstrukcja i wypełnienie: twardy materac na sprężynie kieszeniowej o 7 strefach twardości. Wysoka elastyczność
punktowa, zróżnicowane strefy twardości, relaksujące właściwości moletowanej pianki typu wellness oraz profilowanie
wzorem MultiZone gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapewniając odprężenie oraz głęboki sen.
Pokrowiec pikowany włókniną klimatyzującą.
O pis wkładu: twarda sprężyna kieszeniowa 7-strefowa, obustronnie moletowana pianką poliuretanową z atestem
PZH o podwyższonej twardości.
Pokrowiec: Medicott (antyalergiczny).
W ysokość materaca: około 24 cm.
O ferowane szerokości: 90,140,160,180 cm.
3D TENCEL
MEMORY Yelur
1
Piankowy materac dwustronny, 7 strefowy
z funkcją wellness.
M aterac jednostronny z pianką term oelastyczną Visco
oraz blokiem pianki wysokoelastycznej.
Konstrukcja i w ypełnienie: materac dwustronny, wykonany
z unikalnego połączenia trzech rodzajów pianek o podwyższonej
elastyczności, Poprzeczne cięcia pianki zapewniają doskonałe dopasowanie
(7 stref twardości) oraz optymalną wentylację wkładu. Materac wyposażony
dodatkowo w funkcję wellness zapewniającą punktowy masaż dzięki
profilowaniu pianki „Eggs Shape", Jedwabisty w dotyku pokrowiec
antyalergiczny pikowany włókniną klimatyzującą z możliwością prania
w temperaturze do 60°C.
Opis wkładu: profilowana pianka o podwyższonej elastyczności o wys. 13 cm
obustronnie obłożona dwukolorową pianką profilowaną wzorem „Eggs Shape"
o wys. 3 cm z każdej strony.
Dostępne pokrowce: Tencel (antyalergiczny),
W ysokość materaca: około 19 cm.
O ferowane szerokości: 90,140,160,180 cm,
Konstrukcja i w ypełnienie: materac jednostronny, wykonany z pianki
termoelastycznej Visco, opartej na bloku pianki wysokoelastycznej.
Pianka Visco, reagując na temperaturę, gwarantuje idealne dopasowanie
do kształtu ciała. Pokrowiec antyalergiczny pikowany włókniną
klimatyzującą z możliwością prania w temperaturze do 60°C. Zalecany
w profilaktyce odleżynowej.
O pis wkładu: pianka Visco o wys. 5 cm, pianka wysokoelastyczna
o wys. 11 cm.
Dostępne pokrowce: Medicott Velur (antyalergiczny).
W ysokość materaca: około 17 cm,
O ferowane szerokości: 90,140,160,180 cm.
Cdi I3ś Co#
FAMILY Classic
W naszej ofercie znajdują
się także stelaże, których
wybór można dostosować
do indywidualnych
przyzwyczajeń i wymagań,
jak również do
preferowanego rodzaju
materaca.
28 sprężystych listew z drewna klejonego warstwowo, um ieszczonych w elastycznych kauczukowych uchwytach.
Pas środkowy zapewniający równomierny rozkfad nacisku. Regulacja twardości w środkowej części stelaża.
Polecany do materacy sprężynowych, lateksowych, piankowych.
W ysokość stelaża: 6-7 cm.
Dostępne szerokości: 70,80,90,100,120x 200 cm.
Stelaż do samodzielnego montażu.
NOWOŚĆ
JUN O N A biały p o ty s k /s z a iy w olfra m
kuchnie
JUNONA LINĘ
Komplet Junona Line 2 4 0 i mikroukład 150 i 100
z o s ta ły s tw o rz o n e z rn y s lą o ja k n a jn iż s z y c h c e n a c h . Z a k u p
c a łe g o k o m p le tu je s t b a rd z ie j e k o n o m ic z n y n iż e le m e n tó w
4 wersje kolorystyczne
JUNONA LINE >
k u p o w a n y c h o s o b n o , W s k ła d k o m p le tu w c h o d z ą s z a tk i
n ie z b ę d n e
do
T w o je j
k u c h n i,
k tó re
m ożna
ro z b u d o w a ć
o d o d a tk o w e e le m e n ty .
mikrouktad
mikrouktad
komplet
100
150
240
150 cm
240 cm
100 cm
—
1
2
3
4
d ą b son o rn a
dąb son orna
b iały p o ły s k
m o d rz e w s ib ii
/s z a ry w o lfra m
jasny
/d ą b w e n g e
274
www .brw .com .pl
ELEMENTY DO ROZBUDOWY
SZAFKI GÓRNE
AA
G 1 D /40/57-LP
G 1 D /5 0 /5 7 -L P
G 0 /5 0 /3 0
G 0 /6 0 /3 0
J=JL
P O L/40
P O L/50
POL/IO O
G N W U /57-LP
D N W /1 0 0 /8 2 -L
D N W /1 0 0 /8 2 -P
SZAFKI DOLNE
D 1 D /4 0 /8 2 -L
D 1 D /4 0 /8 2 -P
D 3 S /4 0 /8 2
D 1 D /5 0 /8 2 -L
D 1 D /5 0 /8 2 -P
D P K /6 0 /8 2
m ikrouktad
150
G 2 D /6 0 /5 7
G 2 D /8 0 /5 7
m ikrouktad
100
G 2W /8 0 /5 7
o p c ja
(p o tk a s z kla na + o ś w ie tle n ie le d ’
D 2 D /6 0 /8 2
D 2 D /8 0 /8 2
D K 2 D /8 0 /8 2
D G 4D 1S1K/150
w s z y s tk ie szafki d o ln e w y p o s a ż o n e są w b la t z w y ją tk ie m D K 2 D /8 0 /8 2
w s z y s tk ie fto n ty p o s ia d a ją u c h w y ty :
- d ą b s o n o m a / d ą b w e n g e , clab s o n o m a - u c h w y t w Kolorze s a tyn a o ro zstaw ie 96 rnrn
- b ia ły p o ly s k /s z a ry w o lfra m , m o d rz e w s ibiu ja s n y - u c h w y t w ko lo rze ty ta n o ro zsta w ie 128 rnrn
k s p rz e d a ż
DG4D1 S/100
D 2 D /5 0 /1 9 5 -L
Wy S s z a fe |, g ó rn y c h 57 3 orn
Wy S s z a fe |, d o ln y c h 82 crn +
SZafek d oln yr-.h ■45 crn
g| s z a fe |, g ó rn y c h 1 28 5 crn
D 2 D /5 0 /1 9 5 -P
b la t 32 rn rn
ty lk o w k o m p le c ie
BLACK RED WHITE □
275
kuchnie
NIKA
18 rodzajów frontów NIKA >
dlaczego
kupując komplet
oszczędzasz?
O fe rta k u ch n i NIKA o b e jm u je 18 frontów . D la k o m p le tu NINA 180 d o s tę p n e s ą d w a
ko lo ry frontu, d la N IK A 2 6 0 S T A N D A R D p ię tn a ś c ie o ra z d la N IK A 2 6 0 FANTAZJA trzy.
Kom plety Nika zostały stworzone z myślą o Klientach ceniących jakość w niskiej cenie.
Zakup kom pletów jest bardziej ekonomiczny niż kupno pojedynczych szafek. Specjalny system pakowania szafek gwarantuje szybką
bezpieczną dostawę oraz pozwala na organizację sam odzielnego i łatwego montażu mebli
Kazcly z kom pletów posiada elementy wspólne dla wszystkich - korpusy i cokoły w kolorze jabłoni ciemnej oraz blaty w kolorze pietry
beżowej. Kio każdej z szafek przypisany jest oddzielny blat. Szafki posiadają estetyczne wnętrza w kolorze białym, zaś każdy z frontów
zaopatrzony jest w starannie dobrany uchwyt.
3 komplety NIKA >
180
276
www .brw .com .pl
260
260
STANDARD
FANTAZJA
ELEMENTY DO ROZBUDOWY
SZAFKI GÓRNE WYSOKOŚCI 716 mm oraz SZAFKI NADOKAPOWE WYSOKOŚCI 400 mm
SIĘGA D O W YSO KOŚCI 21 1 crn + LISTWA W IEŃ C ZĄC A
zd
szafka górna
szafka górna
nadokapow a nadokapow a
N K G O -50/40-0 N K G O -60/40-0
wys./szer./gt. wys./szer./gt.
400/500/288
400/600/288
szafka górna
NKG-30/72-P
wys./szer./gf.
716/300/288
szafka górna
NKG-40/72-P
wys./szer./gt.
716/400/288
szafka górna
NKG-50/72-P
wys./szer./gt.
716/500/288
szafka górna
NKG-60/72-UP
wys,/szer,/gt,
716/600/288
szafka górna
NKG-80/72-UP
wys,/szer,/gt,
716/800/288
szafka górna
witryna
NKG-80/72LV/PV
wys,/szer,/gt,
716/800/288
szafka górna z
szafka górna
ociekarką
narożnik
NKGC-80/72-L/P wewnętrzny
wys,/szer,/gt,
NKGNWU
716/800/288
-60/72-L
wys,/szer,/gt,
716/600/600
szafka górna
otwarta
NKG-15/72
wys,/szer,/gt,
716/150/288
górny narożnik
zewnętrzny
NKGNZ-30/72
wys,/szer,/gt,
716/288/288
SZAFKI DOLNE 820 mm + BLAT 280 mm
K O LO R
K O R PU SU SZAFEK
■
K O LO R BLATU
PIETRA B EŻO W A
J A B Ł O Ń C IE M N A
Do
każd ej
szafki
z
oferty
d o d a tk o w e j
należy
d o m ó w ić
blat.
Z ró ż n ic o w a n ie
d łu g o ś c i
b la tó w
po zw a la
na p o łą c z e n ie kilku s z a fe k w s p ó ln y m o d c in k ie m na p o d s ta w ie d o s tę p n y c h w ym iarów : 150, 3 0 0 L *, 3 0 0 P *, 300, 400,
500, 6 0 0 , 300, 900, 1000, 1200, 1600, 2 0 0 0 m m . Blaty d o szafe k n a rożnych ze w n ę trzn ych .
kuchnie
*B laty d o szafe k n a rożnych z e w n ę trz n y c h
S z e ro k o ś ć blatów : 600 rnrn.
G ru b o ś ć blatów : 28 rnrn
szafka dolna
NKD-40/82-P
wys,/szer,/gt,
820/400/453
szafka dolna z
je dną szufladą
NKD1S-50/82-P/S
wys,/szer,/gt,
820/500/453
szafka dolna
NKD-30/82-P
wys,/szer,/gt,
820/300/453
szafka dolna z
je dną szufladą
NKD1 S-30/82-P/S
wys,/szer,/gt,
820/300/453
szafka dolna z
czterem a szufladami
N KD4S-40/82-S/3S
wys,/szer,/gt,
820/400/453
szafka dolna
NKD-60/82-L/P
wys,/szer,/gt,
820/600/453
szafka dolna
NKD-80/82-L/P
wys,/szer,/gt,
820/800/453
ZABU­
DOWA
NAROŻA
900/900
szafka dolna
pod zabudow ę
piekarnika
NKDP-60/82-K
wys,/szer,/gt,
820/600/498
szafka dolna pod
zlewozm ywak
NKDK-80/82-I7P
wys,/szer,/gt,
820/800/453
szafka do ln a narożnik
wewnętrzny
NKDNW-90/82-P
wys,/szer,/gt,
820/793/790
szafka dolna
otwarta
NKD-15/82
wys,/szer,/gt,
820/150/453
dolny narożnik
zewnętrzny lewy
NKDNZL-30/82
wys,/szer,/gt,
820/276/550
dolny narożnik
zewnętrzny prawy
NKDNZP-30/82
wys,/szer,/gt,
820/276/550
listwa m askująca
NKDBZ-10/82
wys,/szer,/gt,
820/100/116
szafka wysoka
N KD-40/211
wys,/szer,/gt,
2110/400/560
* SZAFKA DOSTĘPNA JEST W SPRZEDAŻY Z FRONTAMI OTWIERANYMI NA PRAWO LUB LEWO
* * SZAFKA DOSTĘPNA JEST W SPRZEDAŻY PRAWA LUB LEWA
BLACK RED WHITE □
277
NOWOSC
kuchnie
fro n t ty p u OLDER w ko lo rze biaty c a n a d ia n
FAMILY LINE
25 rodzajów frontów
m
+ f r o n t a lu m in io w y
FAMILY LINE >
Oferta
kuch ni Family
Line o b e jm u je
25 frontów ,
w ś ró d
których zn a jd u je
i
i
się 6 w zo ró w
klasycznych,
3 n o w o c z e s n y c h oraz front alum iniow y. W kreow aniu idealnej ku ch e n n e j k o m p o z y c ji p o m o g ą rów nież ko rp u sy
kuch enne , d o s tę p n e w tize ch m o d n y c h ko lo ra ch d o w yb o ru oraz 17 ro d za jó w uchw ytów .
S olidny blat to p o d s ta w a d o b iz e u izą d zo n e j kuchni. W ybieraj s p o ś ró d 2 w aria ntów g o to w y c h b latów
d o s tę p n y c h w 19 ró żnych rozm iarach. M o że sz też z d e c y d o w a ć się na bla t w yko n a n y p o d w ym iar w ybierając
s p o m ię d z y 7 o fe ro w a n ych wzorów .
P rojektując nasze Kuchnie nie z a p o m n ie liś m y o p ro fe sjo n a ln ych a kce so ria ch . Z p e w n o ś c ią d o c e n is z o p c ję
w y g o d n e g o otw ierania fro n tó w o k a p o w y c h , która m ożliw a je s t dzięki z a sto so w a n iu p o d n o ś n ik ó w ga zo w ych .
K o m fo rto w ą p ra c ę um ożliw ią też sp e c ja lis ty c z n e amrartyzataiy, g w a ra n tu ją ce c ic h e d o m y k a n ie fro n tó w i szu ­
flad. D o d a tk o w y m u d o g o d n ie n ie m je st o p c ja precyzyjnej re gulacji p o zio m o w a n ia w szystkich sza fe k g ó rn ych
oraz nóżek.
W tro s c e o kom fort i w y g o d ę c o d z ie n n e g o użytkow ania m e bli z a d b a liś m y o pro fe sjo n a ln e w yp o sa że n ie d o ­
d a tk o w e naszych kuchni. P izestizen w K uche nnym w n ę tizu p o m o g ą z a g o s p o d a ro w a ć szafki p o d z a b u d o w ę
Katalog kuchni
FAMILY LINE
dostępny w salonach!
s p iz ę tu AGP). F u n k c jo n a ln o ś ć m e b li p o d n ie s ie o b ro to w a pó lka u m ożliw ia jąca d o s tę p d o n a jg łę b s z y c h za ka ­
m a rk ó w narożnika szafki oraz ośw ietle nie p u nktow e, które po d św ie tla p iz e s tiz e n p rzygoto w yw a nia posiłków .
P om yśleliśm y tez o e ko lo g ii w yp o sa ża ją c nasze K uchnie w w ysu w a n e p o je m n iki d o s e g re g a c ji śm ieci.
Ponad 70 w ie lo fu n kcyjn ych sza fe k um ożliw ia z a p ro je kto w a n ie kuch ni m arzeń w e k o n o m ic z n e j cen ie
278
www .brw .com .pl
NOWOSC
fro n t TABES 2 w ko lo rz e lava m a t / cla k a r m a t
* FRONTY W POŁYSKU
FAMILY LINE
kuchnie
I
W k u c h n ia c h FL m a rny w zory z a ró w n o kla s y c z n e ja k i n o w o c z e s n e : Anake, Letis, Kapelo, O lder(now ość), Melos, M arocco
W zory n o w o c z e s n e to: Delano, Edan, Tabes 2 (nowość), Tafne, Top Line, Tapo, Tamat, Platę
O fe rtę fro n tó w u z u pełnia fro n t a lu m in io w y : TAL 2
W k o m p le c ie . R od zin n e K u c h n ie Fam ily Line to także 15 g o to w y c h k o m p le tó w o s z e ro k o ś c i
260 c m - 1 1
w w ersji m o d e m oraz 4 w wersji cla s s ic
P o d sta w o w y układ m o żna z ła tw o ś c ią ro z b u d o w a ć o szafki d o d a tk o w e . Tał; szeroki w y b ó r za p e w n ia s w o b o d ę aranżacji każd ej kuchni.
TOP LINE biały p o ły s k
KAPELO ja b ło ń c ie m n a paltyna
(k o m p le t 26 0 M o d e m )
(k o m p le t 2 6 0 C lassic)
BLACK RED WHITE □
279
Jr
33rd SAPERAVI AVENUE rn a g n o l ia p o tysk (lakier) / d ą b ka szta n o w y (fornir)
kuchnie
SENSO KITCHENS
2 g ru py klasyczne: Royal i Sentim a oraz 2 now oczesne: Capital i Traffic tworzą wspólnie
jeden z największych system ów mebli kuchennych. Indywidualne zam ów ienia przyjmują projek­
tanci w w yspecjalizow anych studiach, dysponujący ponad 500 bryłam i szafek w zróżnicowanej
stylistyce, którym charakter nadaje 51 w zorów fron tó w w ponad 150 kolorach
51 wzorów frontów, ponad 150 kolorów
grupa traffic - 12 w z o ró w frontów , p o n a d 100 ko lo ró w
grupa Capital - 11 w ió ró w frontów, 54 kolory
Katalog kuchni
na wymiar
SENSO KITCHENS
dostępny w salonach!
grupa royal - 16 w z o ró w frontów , 22 kolory
grupa sentima - 12 w zorów frontów, 62 kolory
280
www .brw .com .pl
KASETTA biały c a n a d ia n
SENSO KITCHENS
kuchnie
BLACK RED WHITE □
281
meble tapicerowane
Family Line
%
>
N a s z e rn e b le ta p ic e ro w a n e to p o łą c z e n ie ja k o ś c i i w y g o d y z tre n d a m i w z o rn ic z y m i
n o w o c z e s n y m i ro zw ią za n ia m i te c h n o lo g ic z n y m i. P ocllokietniki, p o d u c h y , ż a g ie w k i,
ś *
n ó żki, k o lk a - w s z y s tk o to m a ułatwić; w y p o c z y n e k . P rz e d s ta w ia m y szeroki w y b ó r p ię k ­
n y c h i fu n k c jo n a ln y c h k a n a p , sof, foteli, n a ro ż n ik ó w o ra z z e s ta w ó w w y p o c z y n k o w y c h .
Katalog mebli
tapicerowanych
FAMILY LINE
dostępny w salonach!
282
www .brw .com .pl
FcUTlily Line
meble tapicerowane
W n a sze j o fe rc ie z n a jd z ie s z je s z c z e w ię c e j n o w y c h p ro je k tó w , k o lo ró w i fu n k c ji niż d o ty c h c z a s , a b y ś rn ć g l cze rp ią c
in s p ira c je i c io s z y d się n o w y m i m o ż liw o ś c ia m i, Z n a m i u rz ą d z is z w n ę trz e nie ty lk o fu n k c jo n a ln ie , ale ta k ż e e s te ty c z n ie
m o d n ie . K ształt, fu n k c je , m a te ria ł o ra z k o lo r - to d z ię k i n im d o b ie r z e s z s o fę z g o d n ie ze s w o im i p re fe re n c ja m i i z a a ra n ­
ż u je s z w n ę trz e w n ie p o w ta rz a ln y s p o s ó b .
BLACK RED WHITE □
283

Podobne dokumenty