w ofercie Excellent

Komentarze

Transkrypt

w ofercie Excellent
Edycja 04.2014
w ofercie Excellent
Va ldama, serce pełn e histor i i , d l a p r z y s z ł o ś c i p ełn ej w a r to ś c i .
Valdama to młoda firma zlokalizowana w Civita Castellana, kolebce mistrzów
ceramiki włoskiej. Powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na produkty
sygnowane napisem Made in Italy, produktów o najwyższym standardzie
wzornictwa, jakości i innowacji.
Na początku 2005 roku produkowane były umywalki z wypalanej gliny a na
początku 2011 roku poszerzone zostało o porcelanę, z której wykonywane są
wyroby sanitarne.
Tradycyjna i nie zmechanizowana produkcja jest unikalną ofertą w tej branży.
Każdy egzemplarz jest poddawany procesowi tworzenia, modelowania aż do
ostatniego etapu przez bardzo wykwalifikowanych i certyfikowanych specjalistów.
Dopasowane do Klienta i szyte na miarę produkty pozwalają na wytworzenie
unikalnych dzieł aby zaspokoić potrzeby Klientów. To siła Valdama, wyróżniająca
od konkurencji.
2
Excellent
Excellent
3
Start
Start
Mocowanienablatowe
nablatowe
Mocowanie
Mocowanienablatowe
nablatowe
Mocowanie
Mocowanienablatowe
nablatowe
Mocowanie
Start22
Start
Start3*
3*
Start
Start4*
4*
Start
Umywalkabiała
biała
Umywalka
720xx450
450xx120
120mm
mm
720
Przelew:Nie
Nie
Przelew:
kod:CEVD.STL0200
CEVD.STL0200
kod:
Umywalkabiała
biała
Umywalka
500xx500
500xx120
120mm
mm
500
Przelew:Tak
Tak
Przelew:
Zestawmontażowy:
montażowy:Tak
Tak
Zestaw
kod:CEVD.STL0300
CEVD.STL0300
kod:
Umywalkabiała
biała
Umywalka
720xx500
500xx120
120mm
mm
720
Przelew:Tak
Tak
Przelew:
Zestawmontażowy:
montażowy:Tak
Tak
Zestaw
kod:CEVD.STL0400
CEVD.STL0400
kod:
Korekceramiczny
ceramicznybiały
biały ⌀ 72 mm
Korek
kod:CEVD.PI2FC00
CEVD.PI2FC00
kod:
Korekuniwersalny
uniwersalnychromowany
chromowany
Korek
⌀ 72INAP.A395
mm
kod:
kod: INAP.A395
Korekceramiczny
ceramicznybiały
biały ⌀ 72 mm
Korek
kod:CEVD.PI2FC00
CEVD.PI2FC00
kod:
Korekuniwersalny
uniwersalnychromowany
chromowany
Korek
ABSINAP.A395
Free ⌀ 72 mm
kod:
kod: INAP.A395
Korekceramiczny
ceramicznybiały
biały ⌀ 72 mm
Korek
kod:CEVD.PI2FC00
CEVD.PI2FC00
kod:
Korekuniwersalny
uniwersalnychromowany
chromowany
Korek
⌀ 72INAP.A395
mm
kod:
kod: INAP.A395
4
Excellent
*Wstandardzie
standardziebez
bezotworów.
otworów.Możliwe
Możliwewykonanie
wykonanie1,1,2 2lub
lub3 3otworów
otworównanazamówienie.
zamówienie.Okres
Okresoczekiwania
oczekiwaniado
do6 6tyg.
tyg.
*W
Excellent
Excellent
55
Ca
Catron
tron
6
Excellent
Mocowanie
nablatowe
Mocowanie
nablatowe
Mocowanie
nablatowe
Mocowanie
nablatowe
Ca
Catron
tron60
60
Ca
Catron
tronmaxi
maxi
Umywalka
biała
Umywalka
biała
600
x 380
x 115
mm
600
x 380
x 115
mm
Przelew:
NieNie
Przelew:
kod:
CEVD.CAL0100
kod:
CEVD.CAL0100
Umywalka
biała
Umywalka
biała
800
x 400
x 110
mm
800
x 400
x 110
mm
Przelew:
NieNie
Przelew:
kod:
CEVD.CAL0200
kod:
CEVD.CAL0200
Korek
uniwersalny
chromowany
Korek
uniwersalny
chromowany
kod:
INAP.A395
⌀ 63
mm
kod: INAP.395
Korek
uniwersalny
chromowany
Korek
uniwersalny
chromowany
kod:
INAP.A395
ABS
Freee ⌀ 63 mm
kod: INAP.395
Excellent
Excellent 7 7
Sinfonia
Sinfonia
Mocowanie nablatowe
Mocowanie nablatowe
Sinfonia
Sinfonia
164
164
Umywalka biała
Umywalka
białamm
535
x 425 x 164
535 x 425
Przelew:
Niex 164 mm
Przelew:
Nie
kod:
CEVD.SIL0100
kod: CEVD.SIL0100
Korek uniwersalny chromowany
⌀ Korek
72 mmuniwersalny chromowany
kod:INAP.395
INAP.A395
kod:
8
Excellent
Excellent
Excellent
9
9
Soul
Soul 44
Mocowanie
Mocowanienablatowe
nablatowe
Soul
Soul4*
4*
Umywalka
Umywalkabiała
biała
550
550xx420
420xx180
180mm
mm
Przelew:
Przelew:Tak
Tak
Zestaw
Zestawmontażowy:
montażowy:Tak
Tak
kod:
kod:CEVD.SOL1300
CEVD.SOL1300
Korek
Korekceramiczny
ceramicznybiały
biały ⌀ 72 mm
kod:
kod:CEVD.PI2FC00
CEVD.PI2FC00
Korek
Korekuniwersalny
uniwersalnychromowany
chromowany
kod:
⌀ 72INAP.A395
mm
kod: INAP.395
10
Excellent
*W
*Wstandardzie
standardziebez
bezotworów.
otworów.Możliwe
Możliwewykonanie
wykonanie33otworow
otworow- -na
nazamówienie.
zamówienie.Okres
Okresoczekiwania
oczekiwaniado
do66tyg.
tyg.
Excellent
Excellent 11
11
Trace
Trace
Mocowanie nablatowe
Mocowanie nablatowe
Trace
Umywalka biała
Trace
650
x 380 x 120 mm
Przelew: Nie
Umywalka
biała
kod:
CEVD.TRL0300
650 x 380 x 120 mm
Korek
ceramiczny
biały ⌀ 72 mm
Przelew:
Nie
kod:
kod:CEVD.PI2FC00
CEVD.TRL0300
Korek uniwersalny chromowany
ceramiczny biały
⌀Korek
72 mm
kod:INAP.395
CEVD.PI2FC00
kod:
Korek uniwersalny chromowany
kod: INAP.A395
Excellent
12
Excellent
Excellent
13
13
Seed
Seed
Mocowanie nablatowe
Mocowanie nablatowe
Seed
Seed
Umywalka biała
Umywalka
550 x 420 xbiała
150 mm
550
x 420Nie
x 150 mm
Przelew:
Przelew:
Nie
kod: CEVD.STL0200
kod: CEVD.SEL0200
Korek ceramiczny biały ⌀ 72 mm
Korek
ceramiczny biały
kod: CEVD.PI2FC00
kod:
CEVD.PI2FC00
Korek
uniwersalny chromowany
Korek
uniwersalny chromowany
⌀ 72 mm
kod:
kod:INAP.A395
INAP.395
14
Excellent
Excellent
Excellent
15
15
Za pomocą rąk zapewniamy wrażliwość i dbałość
o szczegóły, traktując surowiec ceramiki jak
prawdziwą rzeźbę. Ręce ekspertów wytwarzają
jakość, silne ramiona powodują pewność, umysł
pozwala na opanowanie mistrzostwa w technologii,
serca respektują tradycję sztuki i człowiek, który
jest dumny z produkcji ceramiki „Made in Italy”.
Quadra
Quadra
Quadra
Quadra
Miska
wc podwieszana
Miska
wc podwieszana
białabiała
x 360
540 540
x 360
mm mm
CESD.WCSQD
kod:kod:
CESD.WCSQD
Deska
wolnoopadająca
Deska
wolnoopadająca
CESD.CWQDF
kod:kod:
CESD.WCWQDF
18
Excellent
Excellent19 19
Excellent
Bull
Bull
Bull
Bull
Miska wc podwieszana biała
Miska
wcmm
podwieszana biała
540
x 360
530CESD.WCSBLL
x 380 mm
kod:
kod: CESD.WCSBLL
Deska wolnoopadająca
Deska
wolnoopadająca
kod:
CESD.WCBLLCF
kod: CESD.CWBLLCF
20
Excellent
Excellent 21
Excellent 21
Nero Ceramica to kolekcje bardzo oryginalnych wzorów ceramiki sanitarnej
zaprojektowane zostały przez: Emanuele Pangrazi, Fabrizio Batoni, Claudio
Papa, Massimiliano Braconi.
22
Excellent
Excellent
23
Aliseo
Aliseo
Mocowanie ścienne
Mocowanie ścienne
Aliseo
Aliseo
Aliseo
Aliseo
Miska wc podwieszana biała
Miska
wc podwieszana
biała
500
x 345
mm
500 xCENE.VAS
345 mm
kod:
kod: CENE.VAS
Deska wolnoopadająca
Deska
wolnoopadająca
kod: CENE.CAVS
kod: CENE.CAVS
Zestaw montażowy
Zestaw
montażowy
kod:
CENE.FVBS
kod: CENE.FVBS
Bidet biały
Bidetx biały
500
345 mm
500 xCENE.BAS
345 mm
kod:
kod: CENE.BAS
Zestaw montażowy
Zestaw
montażowy
kod: CENE.FVBS
kod: CENE.FVBS
Ukryte mocowania
Deska wolnoopadająca
Bidet dopasowany
stylistycznie
24
Excellent
Excellent
Excellent
25
25
AliseoRim
Rim
Aliseo
Mocowanie
nablatoweMocowanie do ściany
Mocowanie
nablatowe
Cieńka krawędź
Aliseo
Rim
Aliseo
Rim
Umywalka
biała
Umywalka
biała
x 400
x 100
x 120
550550
x 400
x 100
x 120
mmmm
Przelew:
Przelew:
TakTak
kod:
CENE.A015
kod:
CENE.A015
Korek
uniwersalny
chromowany
Korek
uniwersalny
chromowany
kod:
INAP.A392
kod:
INAP.A392
26
Excellent
Excellent27 27
Excellent
Libera
Mocowanie do ściany
Mocowanie
Mocowanie do
do ściany
ściany
Libera
Libera
Miska wc podwieszana biała
580 x 380 mm
kod: CENE.VLS
Bidet biały
580 x 380 mm
CENE.BLS
kod: CENE.CVLS
Deska wolnoopadająca
CENE.CLVS
kod: CENE.CVLS
Zestaw montażowy
kod: CENE.FVBS
Oszczędne
spłukiwanie
4,5 l
Ukryte mocowania
Deska wolnoopadająca
Bidet dopasowany
stylistycznie
Zestaw montażowy
kod: CENE.FVBS
28
Excellent
Excellent
29
Libera
Libera
Mocowanienablatowe
nablatowe Mocowanie
Mocowanie
ściany
Mocowanie
dodo
ściany
Mocowanie nablatowe
Mocowanie do ściany
Mocowanie nablatowe Mocowanie do ściany
Mocowanie nablatowe
Mocowanie do ściany
Mocowanie nablatowe Mocowanie do ściany
Mocowanie do ściany
Mocowanie do ściany
Libera
Libera
Libera
Libera
Libera
Libera
Libera
Libera
Umywalkabiała
biała
Umywalka
600xx500
500xx335
335mm
mm
600
Przelew:Tak
Tak
Przelew:
kod:CENE.LL60
CENE.LL60
kod:
Umywalka biała
biała
750Umywalka
x 500 x 335
mm
750 x Tak
500 x 335 mm
Przelew:
Tak
kod:Przelew:
CENE.LL75
kod: CENE.LL75
Korek uniwersalny chromowany
uniwersalny chromowany
kod:Korek
INAP.A392
kod: INAP.A392
Umywalka biała
biała
900Umywalka
x 500 x 335
mm
900 x Tak
500 x 335 mm
Przelew:
Tak
kod:Przelew:
CENE.LL90
kod: CENE.LL9
Korek uniwersalny chromowany
uniwersalny chromowany
kod:Korek
INAP.A392
kod: INAP.A392
Podest
230Podest
x 230 x 520 mm
x 230 x 520 mm
kod:230
CENE.CL
kod: CENE.CL
Mocowanie poziome
kod: CENE.FOVB
Korekuniwersalny
uniwersalnychromowany
chromowany
Korek
kod:INAP.A392
INAP.A392
kod:
Umywalkapodwieszana
podwieszana
Umywalka
lubwolnostojąca
wolnostojąca
lub
Opcjazzpodestem
podestem
Opcja
kolorzebiałym
białym
wwkolorze
lubczarnym
czarnym
lub
30 Excellent
Excellent
30
Excellent 31
Excellent 31
Amica
Amica
Mocowanie do ściany
Mocowanie do ściany
Mocowanie do ściany
Mocowanie do ściany
Amica
Amica
Amica
Amica
Miska wc biała
Miska
wcmm
biała
560
x 365
560CENE.VAMIS
x 365 mm
kod:
kod: CENE.VAMIS
Deska wolnoopadająca
Deska
wolnoopadająca
kod:
CENE.CAMIVS
kod: CENE.CAMIVS
Zestaw montażowy
Zestaw
montażowy
kod:
CENE.FVBS
kod: CENE.FVBS
Bidet biały
Bidet
biały
560
x 365
mm
560CEVD.BAMIS
x 365 mm
kod:
kod: CENE.BAMIS
Zestaw montażowy
Zestaw
montażowy
kod:
CENE.FVBS
kod: CENE.FVBS
Oszczędne
spłukiwanie
4,5 l
Deska wolnoopadająca
Ukryte mocowania
32
Excellent
Excellent 33
Excellent 33
Amica
Mocowanie do
do ściany
ściany
Mocowanie
Amica
Umywalka biała
biała
Umywalka
800 xx 550
550 xx 200
200 mm
mm
800
Przelew: Tak
Tak
Przelew:
kod: CENE.LAMI80
CENE.LAMI80
kod:
Korek uniwersalny
uniwersalny chromowany
chromowany
Korek
kod: INAP.A392
INAP.A392
kod:
34
Excellent
Excellent
Excellent
35
35
Genesi
Genesi
Mocowanie ścienne
Mocowanie do ściany
Genesi
Genesi
Ukryte mocowania
Oszczędne
spłukiwanie
4,5 l
36
Excellent
Miska wc biała
550
x 350
Miska
wcmm
biała
kod:
550CENE.VGS
x 350 mm
kod: CENE.VGS
Deska wolnoopadająca
kod:
CENE.CGVS
Deska
wolnoopadająca
kod: CENE.CGVS
Zestaw montażowy
kod:
CENE.FVBS
Zestaw
montażowy
kod: CENE.FVBS
Mocowanie ścienne
Mocowanie do ściany
Genesi
Genesi
Bidet
550
x 350 mm
Bidet
Przelew:
Takmm
550 x 350
kod:
CENE.BGS
Przelew:
Tak
kod: CENE.BGS
Zestaw montażowy
kod:
CENE.FVBS
Zestaw
montażowy
kod: CENE.FVBS
Excellent 37
Excellent 37
Jaiss
Jaiss
Mocowanie
nablatowe
Mocowanie
nablatowe
Jaiss
Jaiss
Umywalka
biała
Umywalka
biała
380
x 580
x 155
mm
380
x 580
x 155
mm
Przelew:
Nie
Przelew:
Nie
kod:
CENE.A028
kod:
CENE.A028
Korek
uniwersalny
chromowany
Korek
uniwersalny
chromowany
kod:
INAP.A392
kod:
INAP.A392
38
Excellent
Excellent
39
Excellent S.A.
ul. Nad Drwiną 10/B3
30-841 Kraków
Tel.: 12 657 18 87
e-mail: [email protected]
www.excellent.com.pl
Zdjęcia przedstawione w katalogu ze względu na druk mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
Prezentowana oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Podobne dokumenty