katalog WYSTAWCÓW

Komentarze

Transkrypt

katalog WYSTAWCÓW
Targi Lotnicze i Nowoczesnej Techniki
www.feniksy.pl
katalog WYSTAWCÓW
organizator :
współorganizatorzy, partnerzy i sponsorzy
WÓJT GMINY
ARTUR BENIOWSKI
STAROSTA BIELSKI
ANDRZEJ PŁONKA
patroni :
patroni medialni:
Szanowni Państwo,
Stabilny wzrost pozycji konkurencyjnej regionu nie tylko
w skali kraju ale również w aspekcie międzynarodowym
wymaga zrównoważonego rozwoju w wielu obszarach
aktywności, w tym również w tych które dotychczas nie
zawsze były traktowane priorytetowo.
Inaugurując jako Park Lotniczy imprezę „Targi lotnictwa i nowoczesnej techniki – Feniksy
2015” zamierzamy aktywnie wesprzeć jeden z takich obszarów – działalności lotniczej
i lotniskowej stanowiącej dla większości regionów synonim rozwoju i nowoczesności.
Jednocześnie Park Lotniczy to nie tylko działalność lotnicza ale również szeroko
rozumiana działalność instytucji otoczenia biznesu, wspierająca wraz z grupą partnerów
działalność rozwojową przedsiębiorstw oraz promująca innowacje w regionie. Wyrazem
tego jest udział w targach firm oraz osób aktywnie rozwijających swoją działalność,
wdrażających innowacje oraz prowadzące działalność badawczo-rozwojową.
Targi organizowane są w regionie stanowiącym blisko 5-cio milionową aglomerację
o znaczącym potencjale technologicznym i biznesowym a w ich promocję zaangażowane
będą regionalne i krajowe media oraz nasza TV satelitarna „Active Family” której
dostępność przewidujemy od czerwca br. na platformie NC+.
Targi stanowią efekt porozumienia: Bielskiego Parku Technologicznego, Śląskiego
Klastra Lotniczego , Samorządów Lokalnych i Regionalnych z patronatem znaczących
osobistości sfery gospodarki i polityki.
Atrakcyjny program 3-dniowego cyklu imprez targowych zapewnia dotarcie
do wszystkich grup docelowych wystawców Targów. Blisko 300 osobowa reprezentacja
znaczących przedsiębiorców oraz kilkadziesiąt tysięcy osób jakie zachęcać będziemy
do odwiedzenia targów stanowić będzie o nowych szansach sprzedażowych
i biznesowych wystawców Targów.
Dylemat czołowych przedstawicieli regionalnego biznesu: „luksusowy samochód
czy już także samolot jako atrybut oszczędzania bezcennego czasu” stanowi myśl
przewodnią targów i podstawę strategii rozwoju Parku Lotnictwa i Innowacji.
Park prowadzi intensywny dialog z władzami, ośrodkami naukowo - badawczymi,
partnerami krajowymi i zagranicznymi zmierzający do stworzenia nowych, korzystnych
warunków rozwoju nowych przedsięwzięć biznesowych otwartych na sieciowe
współdziałanie przedsiębiorców.
Zapraszam od uczestnictwa w Targach Nowoczesnej Techniki – Feniksy 2015
Bogusław Holeksa
Prokurent Bielskiego Parku Technologicznego
W chwili obecnej polski przemysł lotniczy wchodzi
w fazę szybkiego rozwoju, jako kraj stajemy się czołowym
producentem
podzespołów
lotniczych,
samolotów
i helikopterów. Wraz z rozwojem gospodarczym rośnie też
potrzeba produkcji szybkich środków transportu i związanej
z nim infrastruktury. Organizując „Feniksy” chcemy pokazać potencjalnym kooperantom
i klientom nasze możliwości produkcyjne i technologiczne. Pragniemy, też zachęcić
mieszkańców do wzięcia udziału w przygotowanych pokazach lotniczych i edukować
„lotniczo” nas wszystkich poprzez wspólną zabawę.
Historia współdziałania przedsiębiorstw z branży lotniczej na Śląsku sięga lat 80-tych
ubiegłego stulecia. Lider Śląskiego Klastra Lotniczego - Federacja Firm Lotniczych
BIELSKO - powstała w sposób naturalny, jako efekt rzeczywistej i konkretnej współpracy
15 firm prywatnych, które w wyniku transformacji ustrojowej zostały założone
w regionie Bielska-Białej. Firmy te przeszły przez wiele doświadczeń i rozczarowań
w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Wnioski które z nich wyprowadzono wskazują
jednoznacznie na koniczność współdziałania i angażowania w procesy rozwojowe
jak największą liczbę przedsiębiorstw. Kooperacja jako koncepcja jednoczesnego
konkurowania na jednym polu i współpracy na innym staje się realną zasadą w Śląskim
Klastrze Lotniczym. Obecnie do klastra należy ponad 50 członków, w tym uczelnie
wyższe, instytucje B+R oraz instytucje otoczenia biznesu. Firmy skupione w naszej
organizacji zatrudniają łacznie ok 20 000 pracowników i generują roczny przychód
na poziomie ponad 2 mld PLN.
Wizją SKL na najbliższe lata jest budowa silnej struktury wpływającej na zintegrowanie
branży, a dalej wzrost sprzedaży, usprawnienie przebiegu procesów rozwojowych oraz
minimalizację ograniczeń finansowych rozwoju (w tym ograniczanie ryzyka związanego
z transferem technologii). Uzupełnienie zasobów klastra o brakujące rozwiązania
technologiczne oraz przejście w procesie rozwoju produktów do modelu szybkiego
prototypowania i oferowania gotowych rozwiązań produktowych.
Za największe sukcesy Śląskiego Klastra Lotniczego możemy uznać: opracowywanie
nowych, zaawansowanych technologicznie wspólnych produktów ich wprowadzanie na
rynek oraz wzrost innowacyjności jak również wzmocnienie powiązań kooperacyjnych
jego członków, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu konkurencyjności wszystkich
firm biorących udział w projekcie.
Jarosław Bulanda
Wice Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego
W imieniu własnym jak i wszystkich partnerów publicznych,
którzy uczestniczą w tworzeniu Parku Technologicznego
Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji chciałbym
zaprosić do uczestnictwa w imprezie „Targi Nowoczesnej
Techniki – Feniksy 2015”.
Dzięki jasnej wizji rozwoju, kilkuletniej pracy i zaangażowaniu wielu partnerów, w wyniku
kilkuetapowego procesu inwestycyjnego szacowanego na ponad 50 mln zł, powstało
na zdegradowanych terenach poprzemysłowych nowoczesne i funkcjonalne centrum
lotnicze, technologiczno-produkcyjne i usługowe mogące stanowić wizytówkę regionu.
Obecnie na terenie Parku Technologicznego zlokalizowanych jest kilkanaście firm
prowadzących działalność produkcyjną oraz badawczo-rozwojową zatrudniających
łącznie ponad 400 pracowników a w najbliższym okresie planowane są kolejne
inwestycje pozwalające na dalszy istotny wzrost zatrudnienia.
Rozwój Parku to także nowoczesna infrastruktura lotnicza dla statków powietrznych
„General Aviation”. Park lotniczy jako jeden z nielicznych posiada stosowne certyfikaty
Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz zapewnia stały rozwój usług lotniczych i lotniskowych
w oparciu o najlepsze europejskie wzorce.
Organizacja Targów jest zarówno podsumowaniem pewnego ważnego etapu rozwoju
Parku jak i wstępem do kolejnych zakrojonych na szeroką skalę inwestycji, w których
Park, obecni i potencjalni kontrahenci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie władz
samorządowych w tworzeniu nowych firm oraz upowszechnianiu innowacji.
Andrzej Płonka
Starosta Powiatu Bielskiego
SKYDREAM Sp. z o. o.
Cieszyńska 317, 43-300 Bielsko-Biała
email: [email protected]
tel. +48 691 953 566
SKYDREAM jest krajowym przedstawicielem
słoweńskiego producenta samolotów, firmy
Pipistrel. W swojej ofercie posiada samoloty
ultralekkie typu Virus, Sinus, Taurus, Alpha
Trainer, Apis oraz 4-miejscowy samolot Panthera.
SKYDREAM świadczy również usługi serwisowe
samolotów Pipistrel oraz oferuje szkolenia
do uzyskania uprawnień pilota samolotu
ultralekkiego.
SKYDREAM is the polish representative of Pipistrel the slovenian aircraft manufacturer. We offer a wide
range of ultralight aircraft including models as Virus,
Sinus, Taurus, Alpha Trainer and 4-seater Panthera.
SKYDREAM is also supplying maintenance services
for Pipistrel aircraft and offers trainings for
ultralight pilot licence.
www.skydream.pl
Dealer BMW Sikora
Przemysław Brodka
Kierownik Działu Marketingu / IT
ul. Warszawska 56 43-300 Bielsko Biała
Tel: +48 33 816 86 95 w.23
[email protected]
www.bmw-sikora.pl
www.facebook.com/bmwsikora
Salon Samochodów Używanych
ul. Pszczyńska 103
43-190 Mikołów
Tel: +48 32 226 43 46
[email protected]
www.bmw-sikora.otomoto.pl
Dealer BMW Sikora od ponad dekady figuruje na mapie
Śląska jako jeden z najprężniej rozwijających się salonów
samochodowych marki premium. W szerokim wachlarzu
produktów i usług dealerstwa znajdują się m.in.: najmocniejsze
z gamy BMW samochody marki BMW M, samochody BMW nowe
i używane, motocykle, serwis BMW i MINI, produkty finansowe,
ubezpieczenia oraz wiele innych.
Profesjonalna kadra oraz przyjazne otoczenie, odnowione
w 2014 roku, pozwala klientom BMW Sikora poczuć się
wyjątkowo od pierwszego wejścia do salonu.
Serdecznie zapraszamy do Bielska Białej oraz Mikołowa po
dawkę niezapomnianych wrażeń oraz niekończącą się radość
z jazdy.
BMW Sikora – salon tworzony z pasją.
Drony Sp. z o.o.
Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji.
ul. Stefana Kóski 45, 43-512 Kaniów
tel. 32 32 750 73 11 / kom. +48 731 191 192 / kom. 730 005 008
Drony Sp. z o. o., z siedzibą przy Bielskim Parku
Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji,
to firma zaangażowana w produkcję i rozwój nowoczesnych
technologii w dziedzinie bezzałogowych systemów latających,
znajdujących zastosowanie głównie w aplikacjach cywilnych,
a także świadcząca usługi sprzedaży i serwisu produktów
własnych i konstrukcji konkurencyjnych. To także Centrum
Szkoleniowe Operatorów Dronów. Spółka została utworzona,
aby oferować - jako pierwsza na rynku - kompleksowe usługi
związane z cywilnym wykorzystaniem bezzałogowych statków
powietrznych.
Korzystając z własnego zaplecza naukowo - technologicznego
oraz firm skupionych przy Bielskim Parku Technologicznym
Lotnictwa i opracowanych innowacji z dziedziny awiacji,
nawigacji, elektroniki, informatyki, robotyki i automatyki,
a także dzięki kooperacji ze światowymi potentatami branży
bezzałogowych platf orm powietrznych doświadczona kadra
inżynierska opracowuje i wdraża nowoczesne projekty i pomysły
wszędzie tam, gdzie z przyczyn technicznych zastosowanie
bezzałogowych statków powietrznych nie było to dotychczas
możliwe.
Firma oferuje:
• Sprzedaż
bezzałogowych
platform
latających
do zastosowań profesjonalnych i amatorskich
• Serwis dronów
• Szkolenia na świadectwo kwalifikacji uprawniające
do użytkowania platform bezzałogowych
• Szkolenia tematyczne związane z wykorzystaniem dronów
w pracy
www.centrum-drony.pl
Autoryzowany dystrybutor :
............................................................................................
Imre Katona – Prezes i Dyrektor Zarządzający
MAGNUS AIRCRAFT CORPORATION
Tel. komórkowy: +36.30.737.4912
E-mail: [email protected]
Internet: www.magnusaircraft.com
www.magnusexpedition.com
MAGNUS AIRCRAFT CORPORATION to zaawansowane
technologicznie przedsiębiorstwo założone i zarejestrowane
w miejscowości Kecskemet (Węgry).
Kadra spółki Magnus zajmująca się pracami rozwojowymi,
produkcją i zarządzaniem to osoby o ponad 10-letnim
doświadczeniu w dziedzinie prac badawczo-rozwojowych
w firmie Corvus, która produkowała różne rodzaje
statków powietrznych w kategorii samolotów ultralekkich
i ultralekkich sportowych, a ponadto samolotu Corvus Racer
R540.
W ostatnich trzech latach, spółka prowadziła z dużym
sukcesem prace rozwojowe nad samolotem wielozadaniowym
Fusion w kategoriach samolotów ultralekkich, ultralekkich
sportowych i bardzo lekkich.
Samolot ten stanowi doskonałe połączenie tradycji
wyścigowej firmy Racer oraz najnowocześniej technologii
kompozytowej.
Spółka Magnus Aircraft Corporation to centrum
międzynarodowej grupy kapitałowej, która w ostatnim czasie
utworzyła zakłady montażu końcowego w Rosji i Stanach
Zjednoczonych.
Spółka posiada stabilną międzynarodową sieć sprzedawców
i agentów, jednocześnie nadal poszukuje partnerów
handlowych na nowych rynkach. Jednym z kluczowych
elementów strategii realizowanej przez zespół Magnus jest
nie tylko oferowanie produktów, ale również całego pakietu
usług, na który składają się produkt wraz z profesjonalnym
szkoleniem pilotażu.
Skandynawski członek grupy, firma AURTE, zapewnia
klientom spółki Magnus podstawowe i zaawansowane
szkolenie pilotażowe (tzw. upset recovery) oraz szkolenie
akrobatyczne. Gwarantuje to użytkownikowi odbywanie
bezpiecznych i profesjonalnych lotów na pokładzie tego
wyjątkowego samolotu.
Nisza rynkowa, w której działa spółka Magnus Aircraft
to wyjątkowe połączenie światowej klasy technologii
z wysokiej jakości zdolnościami produkcyjnymi – w sercu
Europy.
KOMPLEKSOWE USŁUGI W BRANŻY MECHANICZNEJ I LOTNICZEJ
Od wielu lat spółka TOMARK, s.r.o. z powodzeniem działa w wymagającym
i bardzo konkurencyjnym środowisku, jakim jest branża budowy maszyn.
Spółka specjalizuje się szczególnie w obsłudze klientów w branży
motoryzacyjnej i lotniczej.
www.tomarkaero.com
TOMARK, s.r.o., oddział TomarkAero
Strojnícka č.5, 080 01 PrešovSlovakia
Telefon: +421 51 7764 480
E-mail: [email protected]
Uzupełnieniem kompleksowej oferty spółki TOMARK, założonej w 1995r.
są usługi ślusarskie, obróbki i cięcia matali oraz produkcja konstrukcji
spawanych i komponentów dla branży budowy maszyn.
Szeroki wachlarz stosowanych technologii umożliwia oferowanie
naszym wymagającym klientom produktów z uwzględnieniem ich
własnych rozwiązań projektowych.
Dynamiczny rozwój spółki w ciągu niedługiego czasu jej działalności
stanowi dowód na to, że spółka jest w stanie sprostać wymaganiom
nawet najbardziej wymagających klientów.
Oddział TomarkAero, specjalizujący się w branży lotniczej, zajmuje się
produkcją w całości wykonanych z metalu, dwumiejscowych samolotów
sportowych Viper SD4 oraz Skyper GT9.
Samoloty są zaprojektowane w kategoriach samolotów ultralekkich oraz
ultralekkich samolotów sportowych.
To idealne samoloty do lotów turystycznych, szkolenia pilotów i lotów
szybowcowych.
Jednym z dominujących czynników jest dla nas jakość, dlatego
szczególną wagę przywiązujemy do prac rozwojowych, projektowych
i skrupulatnej produkcji wszystkich części samolotu.
HELIPOLAND.com Sp. z o.o.
ul. Stefana Kóski 45, 43-512 Kaniów
www.helipoland.com
Telefon: +48 606 848 088, +48 503 828 110
Przedstawiciel handlowy producentów samolotów:
• Magnus firmy MAGNUS AIRCRAFT Corporation
• Viper oraz Skypar firmy TOMARK s.r.o.
Ponadto oferujemy następujące szkolenia lotnicze śmigłowcowe teoretyczne i praktyczne:
• do licencji turystycznej PPL(H) – posiadanie licencji upoważnia do pilotowania
śmigłowców dla potrzeb własnych w warunkach dziennych a także nocnych po uzyskaniu
uprawnienia VFR noc;
• szkolenie do uprawnienia VFR noc – uprawnienie to upoważnia do wykonywania lotów
nocnych z widzialnością;
• do licencji zawodowej CPL(H) – posiadanie licencji upoważnia do pilotowania śmigłowców
w celach zarobkowych w dzień i w nocy;
• na uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów IR(H) – uprawnienie to upoważnia
do pilotowania śmigłowców w warunkach meteorologicznych o ograniczonej widzialności
(warunki poniżej minimów dla lotów VFR);
• na uprawnienie instruktorskie FI(H);DSC_1803
• dla uznania kwalifikacji lotniczych nabytych w lotnictwie wojskowym;
• do uprawnień na rożne typy śmigłowców turbinowych i tłokowych.
Powyższe szkolenia można realizować na
śmigłowcach turbinowych i tłokowych, m.
in.:
• Robinson R44
• Sikorsky Schweizer 330/ S-333
• Eurocopter EC120
• Eurocopter EC130
Świadczymy również usługi:
• Loty widokowe
• Loty biznesowe air-taxi
• Eventy/filmowanie śmigłowcem
• Imprezy sportowe
• Podniebna przygoda
• Na ślub helikopterem
• Heliboarding
............................................................................................
Firma GALFA została założona w roku 1958
w Finsterwalde (Niemcy) i do dziśjest niezawodnym
i sprawdzonym dostawcą powłok ochrony przed korozją
ipowłok preaplikowanych. Nasza paleta usług obejmuje
wykonywanie wysokojakościowych powłok na drobnych,
masowo produkowanych przedmiotach metalowych oraz
elementach konstrukcji nośnych z głównym akcentem na
części złączne, elementy tłoczone i elementy konstrukcyjne.
Galfa OT Polska Sp. z o. o.
ul. Księdza Stefana Kóśki 43
PL 43-512 Kaniów
Phone +48 32 214 50 41
Fax: +48 32 793 72 06
e-mail: [email protected]
www.galfa.de
Zabezpieczenie przed korozją :
- fosforanowanie
- cynkowanie
- cynk-żelazo
- cynk-nikiel
- cynk lamelowy
Uszczelnienie i zabezpieczenie przed luzowaniem połączeń
- powłoki preaplikowane
FC Flyers s.c. Paulina i Dawid Sydor
ul. Stefana Kóski 4343-512 Kaniów woj. Śląskie
FC FLYERS jest firmą lotniczą której głównym
profilem działalności są szkolenia lotnicze w zakresie
licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A),
zawodowego CPL(A) i dodatkowych uprawnień
takich jak SEP(L), VFR noc, ICAO Aviation English
oraz wielu innych. Szkolenia lotnicze to nasza
pasja. Nasza szkoła znajduje się w Czechowicach
Dziedzicach - lotnisko Kaniów (EPKW) przy Drodze
Krajowej nr 1 łączącej Katowice i Bielsko Białą.
Dysponujemy kadrą pilotów z wszelkiego rodzaju
uprawnieniami (SEPL, MEPL, IR, MCC, FI, ICAO level
6). Nasz zespół zajmuje się również projektowaniem
Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety
Management System - SMS) dla lotnisk oraz
organizacji lotniczych.
Dodatkowo zajmujemy się:
• wynajmem samolotów,
• pomocą w planowaniu lotów VFR i IFR
• doradztwem w zakupie/sprzedaży oraz
finansowaniu samolotu i części lotniczych,
• rejestracją statków powietrznych w Urzędzie
Lotnictwa Cywilnego,
• reprezentacją przed nadzorem lotniczym,
• zarządzaniem flotą samolotów,
• zapewnianiem
wykwalifikowanej
załogi
lotniczej,
• pomocą w negocjacji stawek wynajmu
powierzchni, kosztów ubezpieczenia i paliwa,
• doradztwem w wszystkich sprawach
związanych z lotnictwem,
• tworzeniem dokumentacji lotniczej,
• lotniczy concierge,
POLAND
SONTE Poland Sp. z o.o.
Ul. Strażacka 81
43-382 Bielsko-Biała
NIP:5472152027
www.sonte-poland.pl
Inteligentna folia na szyby SONTE po naklejeniu na okno lub na inną powierzchnie szklaną pracuje
w zakresie od przezroczystego (kiedy folia jest włączona) do matowego/mlecznego (kiedy folia jest
wyłączona).
Ta innowacyjna folia nie wymaga wymiany okien czy szyb w oknach, może zostać naklejona na każde
już istniejące okno w naszym salonie, łazience, biurze lub innej przezroczystej powierzchni. Raz
zainstalowana folia ma niewielki wpływ na ogólny wygląd i przezroczystość okna.
Folia SONTE jest także pierwszą na świecie folią, którą można sterować za pomocą aplikacji
przeznaczonej na telefon lub tablet.
Biuro: ul.Jana Kazimierza 11 lok.4 , 01-248 Warszawa
tel. (+48 22) 620 40 31, fax (+48 22) 652 34 02
Lotnisko: ul. Księżycowa 3, 01-934 Warszawa
tel. (+48 22) 864 52 47, fax. (+48 22) 835 63 69
www.ibex-ul.pl
Firma IBEX – U.L jest od ponad dwudziestu lat
niekwestionowanym liderem działającym na
rynku usług lotniczych w Polsce. W naszej ofercie
znajdziecie Państwo ofertę nieregularnego
transportu
lotniczego
osób
i
przesyłek,
specjalistycznych usług lotniczych wykonywanych
przy użyciu samolotów i śmigłowców, szerokiego
zakresu szkolenia lotniczego oraz specjalistycznego
serwisu technicznego statków powietrznych. Przez
cały okres działalności naszą fundamentalną
dewizą była jakość i bezpieczeństwo, co znajduje
odzwierciedlenie w dotychczasowej bezwypadkowej
historii świadczonych przez nas usług lotniczych.
Naszej profesjonalnej obsłudze proponowanej
przez personel naszej firmy zaufali zarówno
przedstawiciele małego i wielkiego biznesu, polityki,
władz lokalnych a także przeróżne instytucje i
organizacje. Wielokrotnie nasze statki powietrzne
transportowały grupy lekarzy oraz organy
ludzkie w celu transplantacji, uczestnicząc
w ten sposób w ratowaniu ludzkiego życia.
Sprawność, profesjonalizm oraz bezpieczeństwo
wykonywanych przez nas usług w większości
przypadków
pozwoliło
naszym
klientom
zaoszczędzić czas.
............................................................................................
KEMAG Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała ul. Warszawska 280
NIP: 547-19-68-092 REGON: 072819379 KRS:
0000142566 Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej,
VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 1 250.000,00 PLN
Tel.: (33) 496-57-10, (33) 496-57-11
Firma KEMAG z siedzibą w Bielsku-Białej jest
autoryzowanym dealerem HONDY od 1992 roku.
W naszych działaniach dokładamy wszelkich
starań, aby nasi Klienci, począwszy od sprzedaży
nowych samochodów po przeglądy techniczne byli
obsługiwani na najwyższym poziomie, a wszelkie
sprawy związane z samochodem były załatwione
na miejscu w naszej firmie.
[email protected]
www.honda-kemag.pl
www.3dkreator.com
3DKreator jest obecny w branży od 2013 roku
i od początku swojego istnienia specjalizuje się
w technologii drukarek 3D.
Drukarka Kreator Motion została zaprojektowana
i zbudowana w Polsce, przy wsparciu Katedry
Mechatroniki Wydziału Elektrycznego Politechniki
Śląskiej oraz inżynierów Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie. Spółka współpracuje jedynie
z renomowanymi dostawcami w kraju i za granicą
co znalazło zastosowanie wykorzystywanych
podzespołach urządzenia tylko światowej klasy
producentów jak: Sanyo Denki, Hiwin, Igus.
Posiadamy szeroką wiedzę w zakresie oferowanych
produktów i usług związanych z technologią druku
3D, a konstruktorzy 3DKreator stworzyli produkt
doceniany przez użytkowników i wyróżniony przez
ekspertów. Kreator Motion to pierwsza polska
drukarka 3D o znamionach urządzenia biurowego,
narzędzie niezbędne do pracy ludzi kreatywnych,
3DKreator Sp. z o.o.
ul. Celna 9, 30-507 Kraków
tel. 12 307 23 77
NIP 6793109834 Regon 361139149
działów R&D, małych i średnich przedsiębiorców oraz
instytucji edukacyjnych.
Wykorzystujemy najlepsze, dedykowane materiały
do druku 3D jak: plastik przemysłowy ABS, plastik
ekologiczny PLA, kompozyt drewna uwielbiany
przez architektów LayWood, LayBrick – imitujący
fakturę cegły na wydrukach, Pet, Nylon, atakże
materiały elastyczne i gumopodobne. Drukujemy
wielomateriałowo,
ale
także
wielokolorowo
korzystając z jednej głowicy drukującej. Wydruk może
być nie tylko funkcjonalnym prototypem, ale również
spełniać rolę finalnego produktu.
Aero Poznan - Cirrus Training Center
European Cirrus Simulator Center
ul. Bukowska 285
60-189 Poznan, Poland
+48 665 104.508 (mobile)
Cirrus Aircraft Poland & Baltics Sp. z o.o. jest
wyłącznym przedstawicielem Cirrus Aircraft na
Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. We wszystkich
tych krajach oferujemy sprzedaż samolotów
nowych i używanych. W naszej ofercie
znajdują się samoloty jednosilnikowe, tłokowe,
a od przyszłego roku pojawi się również pierwszy
na świecie samolot klasy Personal Jet,
Cirrus
SF50.
Samoloty
marki
Cirrus
są najlepiej sprzedającymi się samolotami
w swojej kategorii od 2001 roku. Jako jedyne
na rynku w wyposażeniu standardowym posiadają
spadochronowy system ratunkowy dla całego
samolotu CAPS - Cirrus Airframe Parachute System.
www.poznan.aero
............................................................................................
AUTOBAG FHU GRZEGORZ ŚLEZIAK
UL. WAPIENNA 7 , 43-300 BIELSKO-BIAŁA
NIP : 9371394245
Grzegorz Śleziak tel. 509 504 912
tel. 33 818 21 14
[email protected]
Firma Autobag FHU Grzegorz Śleziak oferuje
asortyment związany z popularyzacją aktywnych
form wypoczynku :
- bagażniki samochodowe : sprzedaż i montaż
- platformy rowerowe, uchwyty rowerowe
i narciarskie
- boxy windsurfingowe
- rowery elektryczne
- rowery trójkołowe
- skutery elektryczne
- narty barty backcountry oraz skiturowe
- przyczepki rowerowe
- łańcuchy śniegowe
- nartorolki
Prowadzimy wypożyczalnię boxów, bagażników
bazowych, przyczepek rowerowych.Organizujemy
wycieczki na rowerach elektrycznych.
www.autobag.com.pl
www.narty-biegowe.net.pl
Automobilklub Śląski
ul. Stanisława 4, 40-014 Katowice
tel./fax: 32/253-88-74, 32/253-99-43, 32/206-84-96
sekretariat: [email protected]
marketing, sport: [email protected]
Automobilklub Śląski to organizacja pożytku publicznego działająca
w zakresie motoryzacji od ponad 90-lat. To stowarzyszenie, które na
stałe wpisało się w historię Śląska, a zwłaszcza Katowic, w których
od początku istnienia mieści się siedziba Klubu.
Do zasadniczych celów Automobilklubu Śląskiego należą:
- Krzewienie wiedzy i kultury motoryzacyjnej oraz prowadzenie
działalności na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- Popularyzowanie i rozwijanie sportów motorowych, wyczynowych i
popularnych oraz krajowej i zagranicznej turystyki motorowej
i caravaningowej,
- Organizowanie zawodów sportowych, samochodowych,
motocyklowych, kartingowych etc.
- Popularyzowanie historii i tradycji motoryzacji oraz kultywowanie
opieki nad zabytkowymi pojazdami mechanicznymi,
- Propagowanie ratownictwa drogowego oraz szkolenia w tym
zakresie
W zakres działalności Automobilklubu Śląskiego wchodzą dwie
działalności:
- gospodarcza : stacje kontroli pojazdów
- statutowa :
SPORT
- organizator jednego z najstarszych rajdów samochodowych
w Polsce jak i w Europie - Rajdu Wisły.
- inicjator organizacji rajdów okręgowych z cyklu Rajdowe
Samochodowe Mistrzostwa Śląska.
TURYSTYKA
- organizator imprez turystycznych rozwijających umiejętności
nawigacyjne
- organizator ogólnopolskich zlotów caravaningowych w ramach,
których odbywają się eliminacje Mistrzostw Polski w Jeździe
Samochodem z Przyczepą.
BRD
- zaangażowanie wraz Oświatą i Policją w różnego rodzaju imprezach
organizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
- patronat organizacji konkursów BRD w katowickich przedszkolach.
POJAZDY ZABTYKOWE
- Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji.
- właściciel Muzeum Pojazdów Zabytkowych w Zabrzu. I M1 Cyklisty
INTER-CAR II Sp. z o.o.
Jagoda Nieć 667 550 138
[email protected]
Oddziały:
Inter-Car Zabrze, ul. Wolności 540 E,
41-800 Zabrze, tel. 32 376 09 00
Inter-Car Rybnik, ul. Żorska 39,
44-266 Świerklany k. Rybnika.
tel. 32 888 53 01
Nasza firma jest najstarszym Autoryzowanym
Salonem i Serwisem Mercedes-Benz na Górnym
Śląsku. Posiadamy obecnie dwa oddziały: jeden
w Zabrzu, drugi w Świerklanach k. Rybnika.
Wybudowaliśmy powyższe obiekty, aby móc
Państwa jak najlepiej przyjąć i zapewnić
najwyższe standardy obsługi Mercedes-Benz.
W naszej zabrzańskiej lokalizacji sprzedajemy
i obsługujemy samochody osobowe
i dostawcze, natomiast w Świerklanach
k. Rybnika oferujemy samochody osobowe
i dostawcze oraz zapewniamy usługi serwisowe
dla samochodów osobowych, dostawczych
i ciężarowych. W tym oddziale oddaliśmy
również do Państwa dyspozycji Okręgową
Stację Kontroli Pojazdów.
Gwarantujemy doskonałe warunki zakupu przy
minimum formalności w oparciu o kredyt
i leasing Mercedes - Benz Bank - zarówno
w domu klienta jak i
w siedzibie jego
firmy. Ponadto posiadamy własną agencję
ubezpieczeniową, oferującą pełny zakres
ubezpieczeń.
Wszystkim naszym gościom zapewniamy
obsługę w nowoczesnych salonach i serwisach
zgodnie ze standardami Mercedes-Benz,
a bogato wyposażone magazyny części
zamiennych zapewnią Państwu natychmiastowy
dostęp do wszystkich potrzebnych materiałów
oraz akcesoriów podkreślających indywidualny
charakter każdego Mercedesa.
Gwarantujemy także naprawy powypadkowe
na najwyższym poziomie, dzięki autoryzacji
napraw blacharsko-lakierniczych MercedesBenz. Naprawiamy nie tylko pojazdy marki
Mercedes-Benz, ale również samochody innych
producentów. Nasze produkty, w znaczeniu
zarówno nowych samochodów „z gwiazdą”
jak i oryginalnych części zamiennych oraz
kompleksowych usług serwisowych, nie mają
sobie równych. Odwiedzając nas możecie
Państwo przyjrzeć się bogatej ofercie modeli
oraz skorzystać z jazd próbnych. W salonach
prezentujemy w ciągłej ekspozycji szeroką
gamę pojazdów, którą nieustannie wzbogacamy
o najnowsze osiągnięcia Mercedes-Benz.
www.intercar.mercedes-benz.pl
............................................................................................
www.3dkreator.com
Jeden z najnowocześniejszych w Europie ośrodków
wytwarzania struktur kompozytowych w technologii
autoklawowej, którego misją jest to, aby technologie
stosowane dotychczas jedynie w lotnictwie, wdrażać
także w innych dziedzinach – m.in. w przemyśle
jachtowym, motoryzacji, kolejnictwie i energii
wiatrowej – wszędzie tam, gdzie konieczne jest
zastosowanie lekkich i wytrzymałych materiałów
oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników.
Infrastruktura techniczna Śląskiego Centrum
Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego
składa się z dwóch zasadniczych elementów:
Laboratorium Struktur Kompozytowych, które
zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem
kompletnych struktur kompozytowych lub ich
elementów.
Laboratorium Badań Materiałów, którego zakres
prac badawczych obejmuje próby statyczne
i zmęczeniowe kompletnych konstrukcji lub ich
elementów według indywidualnych zamówień.
ul. Nad Białką 25 43-502 Czechowice - Dziedzice
tel. +48 32 779 60 07
tel. kom. +48 668 005 436 / faks +48 32 779 60 99
email: [email protected]
Od niedawna Centrum realizuje dwa projekty
wspierane finansowo przez Europejską Agencją
Kosmiczną, które mają na celu zwiększenie
kompetencji i walidację infrastruktury Centrum
w zakresie wytwarzania paneli kompozytowych
stosowanych do budowy elementów satelity.
www.scntpl.pl
EM Poland Sp. z o.o.
ul. Szkolna 72, 43-230 Goczałkowice - Zdrój
32 723 27 29, [email protected]
www.empoland.eu
Zajmujemy się dostarczaniem rozwiązań
w szeroko określonej dziedzinie ekranowania
elektromagnetycznego (futerały ekranujące,
klatki Faraday’a). Oferujemy również
profesjonalne usługi anty-podsłuchowe
MASPEX–GMW Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Chopina 10 | 34-100 Wadowice
tel. +48 (33) 870 8508 | fax. +48 (33) 873 10 78
mobile: +48 502 199 472
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy, KRS 0000494547, kapitał zakładowy: 17 482 800,00 zł
- opłacony w całości, NIP: 551-000-76-47, REGON 070396905
Anna Krok
Dyrektor Biura Prezesa Zarządu | Director Of The Office Of The CEO
[email protected]
Grupa Maspex Wadowice jest jedną
z największych firm w Europie ŚrodkowoWschodniej
w
segmencie
produktów
spożywczych. Firma jest zdecydowanym
liderem na rynku soków, nektarów i napojów
w Polsce, w Czechach, na Słowacji, czołowym
producentem na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii i
na Litwie. Jest również wiodącym producentem
produktów instant (kawa cappuccino, kakao,
zabielacze w proszku do kawy, herbatki
rozpuszczalne)
w
Europie
ŚrodkowoWschodniej. Maspex to także lider na rynku
makaronów w Polsce oraz ich wiodący producent
w Rumunii. Spółka stawia na niezmienną od lat
strategię, czyli na budowę marek, które są silnie
zakorzenione w świadomości konsumentów
i realizację projektów – akwizycji, które
mogą ją powiększyć i rozbudować jej ofertę
produktów markowych. Grupa Maspex
Wadowice, w ciągu prawie 25 lat obecności
na rynku, przeprowadziła 16 akwizycji, w tym
9 za granicą. Marki takie jak: Tymbark, Kubuś,
Lubella, Puchatek, Ekland, DecoMorreno,
Cremona, La Festa i Plusssz to zdecydowani
liderzy w swoich kategoriach, cieszący się
ogromnym zaufaniem konsumentów nie tylko
w Polsce, ale również w innych państwach
Europy
Środkowo-Wschodniej.
Produkty
Grupy Maspex Wadowice trafiają do ponad 50
krajów na całym świecie. Spółka współpracuje
z odbiorcami w krajach Unii Europejskiej
oraz w pozostałej części Europy, w USA,
Kanadzie oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie.
W większości wymienionych krajów produkty
firmy można znaleźć na półkach największych
sieci handlowych. Sprzedaż zagraniczna
stanowi obecnie 35% obrotów firmy, które
w 2014 r. osiągnęły poziom 3,3 mld zł.
www.maspex.com
............................................................................................
............................................................................................
JB Investments Sp. z o.o.
Obory 100 (Lotnisko), 05-510 Konstancin-Jeziorna
Magdalena Karska, tel. 504 254 707
JB Investments Sp. z o.o. jest największym w Polsce
dystrybutorem samolotów i śmigłowców GA z ofertą
na ponad 20 typów. Pod marką Aero Club firma prowadzi
także organizację obsługową PART 145 i CAMO.
wwww.jbi.com.pl
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
jest liderem wśród jednostek zajmujących się
problematyką maszyn i napędów elektrycznych, ich
badaniami, rozwojem, projektowaniem, eksploatacją
i diagnostyką.
W Instytucie prowadzone są prace naukowe
i rozwojowe dotyczące m.in.:
- prądnic z magnesami trwałymi do odnawialnych
źródeł energii,
- energooszczędnych napędów i silników
z magnesami trwałymi, głównie do napędu pojazdów
elektrycznych,
- energooszczędnych silników elektrycznych małej
i dużej mocy,
- silników przeciwwybuchowych dla górnictwa oraz
pompowni gazu i ropy naftowej,
- silników elektrycznych do specjalnych zastosowań
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Al. Roździeńskiego 188, PL-40-203 Katowice
Tel.:(+4832) 258-20-41, Fax: (+4832) 259-99-48
[email protected], www.komel.katowice.pl
(np. lotnictwo, przemysł obrabiarkowy, przemysł
stoczniowy, trakcja elektryczna, obronność kraju
itp.).
Ponadto KOMEL oferuje usługi dotyczące silników
i napędów elektrycznych.
Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.
PG SILESIA
ul. Górnicza 60, 43-502 Czechowice-Dziedzice
woj. Śląskie
NIP 652-17-05-143 REGON 241371652
e-mail: [email protected]
tel. +48 32 215 24 51
fax +48 32 215 22 30
fax +48 32 215 36 72
PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA”
sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem
węgla kamiennego, działającą w południowej
Polsce. Od 2012 r. produkuje węgiel kamienny
przeznaczony głównie dla sektora energetycznego,
ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego
do sprzedaży detalicznej. Oprócz węgla kamiennego
PG SILESIA sprzedaje gaz kopalniany, kamień
do celów budowlanych, a także dostarcza rozwiązania
w zakresie ekologicznego składowania minerałów
energetycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).
Spółka zmodernizowała głębinową Kopalnię Węgla
Kamiennego „Silesia”, zlokalizowaną na terenie
miast: Czechowice-Dziedzice i Pszczyna oraz gmin
Goczałkowice-Zdrój, Bestwina i Miedźna, około 30
km od granicy polsko-czeskiej.
Jej zasoby bilansowe przekraczają 500 milionów ton
węgla niskosiarkowego, a zasoby bilansowe metanu
przekraczają wartość 1,1 mld m3.
Prowadząc eksploatację węgla kamiennego
od 110 lat, Kopalnia „Silesia” może poszczycić się
bogatą tradycją górniczą. Część podziemna zakładu
górniczego obejmuje 2 poziomy wydobywcze oraz
2 poziomy wentylacyjne z siecią 39,7 kilometra
wyrobisk górniczych.
Część powierzchniowa obejmuje zakład przeróbki
mechanicznej węgla, zbiornik retencyjno-dozujący
wód słonych w Kaniowie oraz infrastrukturę
mechaniczną, elektryczną i szybową. Część
podziemna połączona jest z częścią powierzchniową
5 szybami: 3 wydobywczo-usługowymi oraz
2 wentylacyjnymi o maksymalnej głębokości do 556
metrów.
Od chwili przejęcia kopalni priorytetem stało się
stworzenie firmy
inwestującej w nowoczesne
rozwiązania, a równocześnie zachowującej najwyższe
standardy bezpieczeństwa pracy. Wielomilionowe
inwestycje dotyczą głównie modernizacji kopalni
i prac przygotowawczych, ale także podniesienia
standardów pracy wszystkich pracowników.
PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo
z kapitałem zagranicznym. Spółka jest dumna z faktu,
że mniejszościowy pakiet udziałów w PG SILESIA
należy bezpośrednio do pracowników.
Swoją działalność PG SILESIA prowadzi zgodnie
z prawem oraz z poszanowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że każde
działanie ze strony firmy ma na celu poprawę
jakości życia przyszłych pokoleń. Jako część
lokalnej społeczności, PG SILESIA wspiera rozwój
społeczeństwa biorąc czynny udział w zapewnianiu
zawodowych i edukacyjnych możliwości oraz
w ogólnie rozumianym rozwoju regionu.
www.pgsilesia.pl
............................................................................................
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
Tomasz Ogórek tel. 506 027 440
Wszyscy lubimy wyzwania i bawimy się
inżynierią, połączmy to z motoryzacyjną pasją
i otrzymamy wybuchową mieszankę – Studenckie
Koło Naukowe Formuła Student Politechniki
Rzeszowskiej, budujące swój autorski bolid
wyścigowy, który już w tym roku wyruszy na tory
Formuły 1. Seria zawodów Formula Student,
przygotowana została z myślą o kształceniu nowego
pokolenia światowej klasy inżynierów, a nagrodą
główną są miejsca pracy w największych koncernach
motoryzacyjnych.
Bolid
wyścigowy
budowany
jest
z uwzględnieniem wymagań restrykcyjnego
regulaminu. Nakłada on na konstruktorów szereg
ograniczeń, które na wstępie wykluczają walkę
o jak największą moc silnika. Głównym założeniem
jest stworzenie pojazdu o dobrych właściwościach
jezdnych – lekkiego i zwrotnego, z dużym
przyspieszeniem oraz posiadającego nowoczesne
PARTNER jest grupą, której misją jest wdrażanie
rozwiązań outsourcingowych dla klientów
przemysłowych w Polsce i w Europie.
Realizujemy projekty polegające na outsoucingu
etapu produkcji lub usług, które wcześniej
wykonywane były wewnątrz organizacji Klienta.
rozwiązania aerodynamiczne.
Członkowie
SKN
Formuła
Student,
to ewenement na skalę całej Politechniki Rzeszowskiej.
Zadania jakie wykonują w zakresie inżynieryjnym
oraz organizacyjnym, to ich autorskie pomysły. Sami
decydują o użytych technologiach, pozyskują środki
finansowe niezbędne do prowadzenia dalszych badań,
dbają o swój wizerunek, edukują swoich młodszych
kolegów oraz rekrutują nowych członków do organizacji
– tworząc własną, profesjonalną markę – PRz Racing
Team.
Partner Holding Sp. z o. o.
Oddział Kaniów
ul. Stefana Kośki 43
43-512 Kaniów
woj. Śląskie, Polska (Poland)
PARTNER jest grupą, której misją jest wdrażanie
rozwiązań outsourcingowych dla klientów
przemysłowych w Polsce i w Europie.
tel./phone + 48 32 733 83 01
fax. + 48 32 733 83 00
tel./mobile + 48 604 264 069
Realizujemy projekty polegające na outsoucingu
etapu produkcji lub usług, które wcześniej
wykonywane były wewnątrz organizacji Klienta.
www.partnerholding.pl
Auto-Boss Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa
Autoryzowany dealer VOLVO
ul. Warszawska 299
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 811 10 00 Auto-Boss jest wielooddziałowym Autoryzowanym Dealerem Volvo nasze salony zlokalizowane
są w Bielsku-Białej i Chorzowie. Zajmujemy się sprzedażą samochodów nowych i używanych,
oferujemy pełen zakres usług serwisowych, prowadzimy sprzedaż części zamiennych
i akcesoriów. Posiadamy również kompleksową ofertę finansową ubezpieczeniową.
Nowoczesny wystrój wnętrza w salonach Volvo Auto-Boss powstał zgodnie z zasadami Volvo
Next Face - cechującymi się stonowanym, szwedzkim stylem.
Chorzowski obiekt jest największym salonem samochodowym w województwie śląskim,
a atrakcją salonu jest ekspozycja samochodu na specjalnie przygotowanej, szklanej płycie osoby znajdujące się na parterze mogą obejrzeć samochód Volvo od spodu.
............................................................................................
Premium Motors Group Sp. z o. o.
Adres: ul. Reduta Żbik 4, 80-761 Gdańsk
Tel: +48 58 320 05 10
e-mail: [email protected]
www.premiummotors.pl
Dyrektor Zarządzający: Krzysztof Pleszewski
„Firma Premium Motors jako pierwszy i zarazem
największy w Polsce niezależny dealer specjalizujący
się w sprzedaży rocznych samochodów BMW jest
obecna na Polskim rynku motoryzacyjnym od 2004
roku.
W stałej ofercie posiadamy około 1000 modeli
rocznych i półrocznych samochodów BMW, wobec
tego mamy możliwość zaoferowania pojazdów
zgodnych z Państwa indywidualnymi preferencjami.
Oferowane przez naszą firmę pojazdy pochodzą
z sieci BMW AG na terenie Niemiec i spełniają
wszystkie standardy jakości oferowane w specjalnym
programie sprzedaży pojazdów używanych „BMW
Premium Selection”. Ceny oferowanych przez nas
samochodów są do 50% niższe od cen nowych
samochodów. W tym roku wprowadziliśmy
do sprzedaży ekskluzywną markę Rolls Royce.
®
SXT Scooters
ul. Warszawska 62, Stojadła,
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 512 25 33 55
[email protected]
www.sxt-scooters.pl
SXT Scooters jest producentem
skuterów i hulajnóg elektrycznych.
Śląski Klaster Lotniczy
Stefana Kóski 43; 43-512 Kaniów
email: [email protected]
tel.33/476-12-26 fax.33/476-12-24
Federacja Firm Lotniczych BIELSKO – koordynator Śląskiego
Klastra Lotniczego - skupia przedsiębiorstwa, uczelnie
wyższe i instytucje otoczenia biznesu związane z przemysłem
lotniczym z wielu regionów Polski.
Kompetencje podmiotów należących do Klastra to m.in.
produkcja i remonty szybowców, samolotów lekkich
i ultralekkich, modułów do silników lotniczych, samolotów
bezzałogowych czy szkolenia pilotów. Ponadto posiadamy
jeden z najnowocześniejszych w Europie ośrodków
wytwarzania struktur kompozytowych w technologii
autoklawowej wraz z laboratorium badawczym.
Działalność Śląskiego Klastra Lotniczego opiera się
na inicjowaniu nowych projektów, umożliwianiu kontaktów
między parterami, szukaniu nowych kooperantów oraz
pozyskiwaniu środków finansowych na dany cel. W 2012
r. Klaster otrzymał dotację ponad 18,3 mln zł z działania
5.1 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu
ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, dzięki której możliwy stał się zakup nowoczesnej
aparatury badawczo-pomiarowej, wykorzystywanej zarówno
przez klastrowe firmy, jak i współpracujące z nimi uczelnie.
Wyposażenie to obejmuje:
- mobilny serwis szybowcowo-samolotowy,
- stanowisko sprawdzania przyrządów pokładowych statków powietrznych,
- stanowisko do inspekcji trudno dostępnych miejsc statków powietrznych,
- mobilne stanowisko do ważenia sprzętu lotniczego,
- lakiernię,
- modelarnię,
- spawarkę laserową,
- oprogramowanie UniGrafx,
- ciąg technologiczny do szybkiego prototypowania w oparciu o technologie drukowania 3D
- laboratorium badawcze stopów metali
- specjalistyczne szlifierki (KAPP i Hauser).
Nowe inwestycje przyczyniły się do poprawy jakości oraz rozszerzenia katalogu oferowanych
produktów i usług umożliwiając nawet małym przedsiębiorstwom nawiązanie współpracy
z najpoważniejszymi graczami przemysłu lotniczego, w tym uczestnictwo w międzynarodowych
projektach badawczych.
............................................................................................
FlyTech Solutions sp. z o.o.
ul. 28 lipca 1943 32d
30-233 Kraków
NIP: 677-237-62-40
tel. +48 668 572 138
Informacja dotycząca firmy (1066 znaków):
FlyTech Solutions sp. z o.o. to młoda i prężnie
rozwijająca się firma specjalizująca się w produkcji
i wykorzystaniu nowoczesnych i innowacyjnych
latających systemów bezzałogowych. Biuro firmy
znajduje się w Krakowie, a zakład produkcyjny
w Rzeszowie na terenie Polskiej Doliny Lotniczej.
Zespół FlyTech Solutions składa się z inżynierów
lotniczych oraz pilotów samolotowych. Kompetencje
i
umiejętności
pracowników
umożliwiają
zaoferowanie pełnego wachlarza zagadnień
związanych z systemami bezzałogowymi – od
projektowania
i
wytwarzania
kompletnych,
dedykowanych systemów, aż po przeprowadzanie
szkoleń i świadczenie usług z wykorzystaniem
dronów. Najważniejszym produktem w ofercie firmy
jest uniwersalny, bezzałogowy system obserwacyjny
Fenix, przeznaczony na rynek geodezyjny, rolniczy,
ratowniczy czy energetyczny. Misją FlyTech Solutions
jest również budowanie świadomości społecznej
w
dziedzinie
wykorzystywania
systemów
bezzałogowych oraz formowanie odpowiednich
przepisów, przejawiające się w ścisłej i długoletniej
współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego.
OMG POLAND Sp. z o. o.
ul. St. Kóski, 43 43-512 Kaniów
tel. +48 32 750 52 77
NIP: 2060001599
e-mail: [email protected]
www.omgsrl.com
Zakład OMG Poland zajmuje się obróbką skrawaniem
detali, jak głowice silnika, bloki, miski olejowe,
skrzynie biegów, oraz montażem komponentów
mechanicznych i produktów wielomateriałowych.
Zautomatyzowana produkcja oraz dogodna
lokalizacja sprawiają, że jesteśmy bardzo
konkurencyjni. W OMG klient znajdzie wiarygodnego,
godnego zaufania i pełnego zaangażowania
partnera, z którym współpraca pozwoli osiągnąć
wysoki poziom jakości i konkurencyjności.
TOOL-ENGINEERING zajmuje się projektowaniem i konstrukcją
oprzyrządowania do produkcji przemysłowej.
TOOL-ENGINEERING proponuje swoje usługi wszystkim dużym
i małym firmom, które pragną zlecić problemy techniczne
związane z badaniami wykonalności, projektowaniem
przemysłowym, analizami kosztów, wykonaniem rysunków
technicznych i konstrukcją oprzyrządowania.
TOOL-ENGINEERING SP. Z O.O.
UL. ST. WYSPIAŃSKIEGO 8
43-300 Bielsko Biała
mail: [email protected]
tel.512 971 669
www.tool-engin.com
Projektujemy i wykonujemy:
• Kompletne cykle produkcyjne wraz z kartami operacyjnymi
i dokumentacją wykonawczą
• Karty operacyjne zawierające wymiary, tolerancje oraz
kalkulacje naddatków materiału.
• Urządzenia do procesów specjalnych (piaskowanie, śrutowanie,
plazma)
• Oprzyrządowanie do obróbki skrawaniem na obrabiarkach
tradycyjnych oraz kontrolowanych numerycznie
• Przyrządy kontrolne i pomiarowe
Projekty oraz dokumentację techniczną realizujemy w 2D i 3D
za pomocą programów graficznych AUTOCAD, CADRA oraz NX
UNIGRAPHICS.
Tomasz Dziedzic Trikke Poland - RTH
Ul. Promienna 19/3087-800 Włocławek
Tel. 0048-54-236-62-64
Mobile. 0048-694-468-182
e-mail: [email protected]
Trikke EV – sposób na zakorkowane miasta, szybka,
łatwa, przyjemna komunikacja. Efektywna i efektowna
jazda w zurbanizowanych przestrzeniach miejskich.
Transport indywidualny, Policja, Ochrona, Caravaning.
Trikke HPV- napędzane siłą ludzkich mięśni sprzęt do
odchudzania, siłownia na kołach, narciarstwo latem,
trening i fitness z uśmiechem na twarzy.
Serwis, nowe rozwiązania, komunikacja miejska,
sportowy aspekt życia współczesnego człowieka.
Innowacyjne produkty Trikke. To nasza pasja
i kierunek rozwoju.
Pozdrawiam i...
Rozbujaj swój świat z TRIKKE!
www.trikke.pl
www.trikke-poland.p
Zakłady Lotnicze Margański&Mysłowski S.A.
43-382 Bielsko-Biała ul.Strażacka 60
Stanisław Ryba tel.600 063655
[email protected]
ZAKŁADY LOTNICZE MARGAŃSKI&MYSŁOWSKI S.A.
- Zakłady Lotnicze Margański&Mysłowski działają
w branży lotniczej od 1986 roku.
- Firma zdobyła doświadczenie produkując światowej
klasy szybowce akrobacyjne Swift i FOX oraz
dwusilnikowy samolot ORKA.
- Posiadamy certyfikaty EASA DOA, POA a także
Certyfikaty Typu dla samolotu ORKA oraz szybowców
Swift i FOX.
MDM-1 FOX to dwumiejscowy, kompozytowy
szybowiec akrobacyjny światowej klasy.
EM-11 ORKA to czteromiejscowy - komfortowy,
dwusilnikowy samolot ze strukturą w całości
wykonaną z kompozytu.
SWIFT to rozwojowa wersja naszego najlepszego
szybowca S-1, na którym zdobyto wiele medali
mistrzostw świata i Europy.
www.marganski.com.pl
Moto Gabra działa z sukcesami na śląskim
i małopolskim rynku motoryzacyjnym od 1999 roku.
Od samego początku działalności firmy, skupiamy
się na jak najlepszej obsłudze klientów, a ich
zadowolenie jest naszym głównym celem.
Nasze siedziby mieszczą się w nowoczesnych
i dobrze wyposażonych obiektach w Krakowie
i Bielsku-Białej. Salon KIA natomiast mieści się
w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 154. W obu
salonach, zarówno w Krakowie, jak i w Bielsku-Białej
mieszczą się centra likwidacji szkód komunikacyjnych
oraz
napraw
blacharsko-lakierniczych.
Z myślą o najwyższej jakości usług, nasz wysoko
wykwalifikowany personel chętnie służy pomocą
w zakresie oferowanych usług motoryzacyjnych,
a także finansowania zakupu samochodów
marki KIA, ubezpieczenia i likwidacji szkód
komunikacyjnych.
Zapewniamy
profesjonalną
obsługę klientów indywidualnych i flotowych.
Do naszych specjalności należą również naprawy
Moto Gabra Sp. z o.o.
ul. Warszawska 154, 43-300 Bielsko - Biała,
Grzegorz Semik Kierownik ds. Sprzedaży Samochodów
T +48 33 828 24 63 F +48 33 828 24 62 M +48 695 662 277 [email protected]
samochodów marek Land Rover, Range
Rover i Jaguar. W poprzednich latach byliśmy
autoryzowanym przedstawicielem tych marek,
natomiast obecnie prowadzimy niezależny serwis.
Doświadczenie i fachowość to największe
auty
naszej
firmy.
Zaufanie
jakim
darzą nas klienci to rzecz bezcenna.
Serdecznie zapraszamy!
Lexus-Katowice Sp. z o.o.
Aleja Roździeńskiego 208A
40-315 Katowice
Magdalena Miśków
dyr do spraw marketingu
tel. 668 040 159
[email protected]
Posiadanie Lexusa to nie tylko posiadanie
samochodu – to także przynależność
do swego rodzaju ekskluzywnego klubu.
Samochody Lexus zachwycają swoim
designem i wyjątkowym kunsztem –
najwyższą jakością wykonania i materiałów
wykończeniowych, co czyni je uosobieniem
luksusu. Do tego zaawansowana technika
oraz najnowocześniejsze technologie,
które pozostają w pełnej harmonii
z potrzebami kierowcy. Wszystkiemu
co tworzymy, towarzyszy niedościgniona
dbałość o klienta i jego potrzeby.
Lexus Katowice to miejsce, w którym można
osobiście przekonać się o przyjemności
jaką dają najnowsze modele Lexusa.
Salon oferuje kompleksową obsługę
na najwyższym poziomie, obejmującą
nie tylko sprzedaż samochodów nowych
i używanych, ale również serwis,
finansowanie i ubezpieczenia.
[email protected]
www.lexus-katowice.pl
............................................................................................
Ganinex Gazda Group
Ul. Bielska 31c 43-200 Pszczyna
Tel. 32 210 1000
Firma Ganinex Gazda Group funkcjonuje na rynku
motoryzacyjnym od 1992 roku. Aktualnie jest
największym autoryzowanym dealerem sieciowym
marek Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Abarth,
Skoda na Śląsku. W ostatnim czasie do obiektów
dealerskich Grupy Gazda dołączył kolejny BMW
Gazda Group w Gliwicach, który jest jednym
z najnowocześniejszych salonów marki Premium
w Polsce .
Obecnie firma prowadzi kompleksowe
usługi dealerskie w zakresie sprzedaży oraz obsługi
posprzedażnej na terenie 7 obiektów, tworząc
w obrębie Śląska największą
multibrandową
autoryzowaną sieć handlowo-usługową.
Nieprzerwanie od kilu lat firma
Ganinex Gazda Group jest liderem w sprzedaży
samochodów
osobowych
i
dostawczych
w regionie, plasując się w czołowych miejscach
listy największych dealerów w Polsce TOP 50.
Potwierdzeniem wysokich standardów w zakresie
usług serwisowych i handlowych są liczne
wyróżnienia w tym najwyższy wskaźnik zadowolenia
i w ogólnopolskim badaniu poziomu satysfakcji
z obsługi wśród dealerów Grupy Fiata.
Adresy Salonów i Serwisów Ganinex Gazda Group:
Katowice FCA al. Roździeńskiego 170 tel. 32 351 27 50,
Katowice Skoda al. Roździeńskiego 182 tel. 32 203 66 00,
Gliwice FCA al. Pszczyńska 306 tel. 32 230 17 30
Bytom Filia FCA al. Świętochłowicka 1a tel. 32 286 286 4
Gliwice BMW al. Pszczyńska 322 tel. 32 700 1000
Pszczyna FCA ul. Bielska 31c tel. 32 210 1000
Goczałkowice ul. Podlaska 8 tel. 32 210 74 33
www.ganinex.com.pl
Aero Login Sp z o.o.
ul. Stefana Kóski 45
43-512 Kaniów
NIP: 6521715176
tel; 32 750-82-38 fax 32 750-82 39
Firma powstała na bazie pomysłu dot. transportu
cargo overnight. Koncepcja pomysłu opierała się
na świadczeniu usług cargo małym samolotem
(o ładowności ok. 1000kg) w obrębie Polski i Europy.
Obecnie skupiono się na szkoleniach lotniczych
oraz na udziale i budowie platformy związanej
z rozwojem rynku lotniczego poprzez pomoc przy
zakupie statków powietrznych. W wyniku tych
działań a także współpracy z Bielskim Parkiem
Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości
i Innowacji Sp. z o.o firma Aero Login aktywnie
uczestniczy w procesie szkolenia pilotów opartych
na licencji korporacyjnej (PPL) jak i zawodowej (CPL).
Firma aktualnie posiada samolot – Piper Lance PA32RT-300
„CONCEPT” Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer POLARIS, INDIAN, VICTORY
43-300 Bielsko-Biała
Al. gen. W. Andersa 593
33/4983202; GSM: 784/378 356
email: [email protected]
Autoryzowany Dealer i serwis Polaris w Bielsku - Białej.
Nasz salon oprócz wyjątkowych pojazdów ATV
marki Polaris: Sportsman, ACE, RZR, Ranger oferuje
również autoryzowany serwis tych pojazdów jak
również dostęp do oryginalnych części zamiennych.
Oferujemy również szeroką gamę oryginalnych
akcesorii oraz własne rozwiązania w tym zakresie.
Poczuj przyjemność z jazdy w terenie. Dzięki
30 letniemu doświadczeniu, każdy ATV Polaris jest
zaprojektowany by być liderem w swojej klasie.
Każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy do naszego salonu otwartego
od poniedziałku do soboty, na naszą stronę
internetową polarisbielsko.pl oraz na allegro.
Frezstal Sp. z o.o.
ul. Tuwima 10,
43-230 Goczałkowice-Zdrój
tel. 32 450 73 05
e-mail: [email protected]
Frezstal to połączenie zaawansowanej technologii
i dwudziestu lat doświadczenia w produkcji:
- kół zębatych
- zespołów stożków
- wałów
- części ruchomych i przekładni
Nasza oferta skierowana jest do firm z branży
paliwowej, hutniczej i motoryzacyjnej, stoczni
kolei i lotnictwa oraz wszędzie tam, gdzie liczy się
jakość i niezawodność
www.frezstal.pl
............................................................................................
Bielski Park Technologiczny jest powstał na
początku 2007 roku ze wspólnej inicjatywy
władz Powiatu Bielskiego oraz regionalnych
środowisk biznesowych w celu realizacji
projektu pod nazwą „Park Technologiczny
Przemysłu
Lotniczego
–
innowacja,
kooperacja, rozwój”.
Projekt budowy nowoczesnego parku
technologicznego, skoncentrowanego na
rozwoju podmiotów przemysłu lotniczego
oraz kompozytowego a także zainicjowaniu
działań związanych z rozwojem lotnictwa
dyspozycyjnego – tzw. małych samolotów
(General Aviation), został zlokalizowany na
zdegradowanych terenach poprzemysłowych
kopalni KWK „Brzeszcze-Silesia Ruch II”
w Czechowicach-Dziedzicach, dzięki czemu
w wyniku przeprowadzonej kompleksowej
rewitalizacji terenu poza spełnieniem funkcji
typowo
gospodarczych
przedsięwzięcie
realizuje także funkcje społeczne związane
z poprawą warunków życia lokalnej
społeczności.
Obecnie działalność PARKU koncentruje się
wokół wszechstronnego wsparcia rozwoju
firm oraz budowy powiązań kooperacyjnych.
Aktywność spółki koncentruje się wokół
czterech głównych filarów:
•
•
•
•
Filar „lotniczy”
Filar „parkowy”
Filar „transferu technologii”
Filar „finansowy”
Filar „lotniczy” to:
•
•
Pełna infrastruktura lotniskowa na która składa się:
- Pas startowy - asfaltobetonowy o długości 700/1050 m,
- Stacja paliw (AVGAS 100 LL , JET A1) ,
- Hangary lotnicze wraz z parkingami,
- Wieża kontroli lotów wraz z ośrodkiem szkolenia oraz 30 miejscami
noclegowymi,
- Wydzielona przez Urząd Lotnictwa Cywilnego przestrzeń powietrzna przezna
czona do prób nowych konstrukcji lotniczych,
Działalność usługowa i szkoleniowa w zakresie obsługi bezzałogowych aparatów
latających (drony).
Filar „parkowy” to:
•
•
•
•
•
13.000 m2 hal produkcyjnych wraz z kompleksową infrastrukturą towarzyszącą,
Nowoczesny obiekt usługowo-biurowy położony w centrum Czechowic-Dziedzic
o łącznej powierzchni ok. 2.500 m2 p. u
Grunty inwestycyjne umożliwiające wykonanie zabudowy przemysłowej
na poziomie ok. 20 tys. m2
Oferta Parku nie ogranicza się tylko do firm lotniczych – na terenie Parku
funkcjonują obecnie firmy z gałęzi gospodarki - wszystkie cechuje wykorzystanie
zaawansowanych technologii.
Przeważającą część podmiotów stanowią firmy zagraniczne.
Filar „transferu technologii” to:
•
•
•
•
Obiekt Centrum Transferu Technologii (CTT) wyposażony w niezbędny sprzęt
specjalistyczny.
Nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ok. 2704 m2.
Na terenie obiektu świadczone są usługi z dziedziny innowacyjnych technologii
kompozytowych i wzornictwa przemysłowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP
a także prowadzone są prace B+R w zakresie wykorzystania bezzałogowych
statków powietrznych.
Aktualnie CTT przygotowuje aplikacje w zakresie organizacji szkoleń i badań
kierowanych głównie do MSP w zakresie technologii kompozytowych.
Filar „finansowy” to:
•
•
•
Bielski Park Technologiczny posiada na warunkach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 środki w kwocie ok. 17,0 mln zł
z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną w obszarze innowacyjnych
przedsięwzięć gospodarczych.
Park we współpracy z przedsiębiorcami zainwestował w kilkanaście innowacyjnych
projektów w różnych sektorach gospodarki.
Proces inwestycyjny ma charakter ciągły (bezterminowy)
Oferta specjalna
Nowoczesny obiekt handlowo-usługowobiurowy zlokalizowany w centrum
Czechowic-Dziedzic składającym się z dwóch
części:
Gruntownie zmodernizowanego budynku
trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego
przeznaczonego na działalność biurowousługową, o powierzchni użytkowej
1.286,6 m2 i powierzchni użytkowej jednej
kondygnacji 314-320,5 m2,
Dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego
obiektu z możliwością zaprojektowania
szerokiej funkcji handel/usługi/ biura
o powierzchni użytkowej 1.180,48 m2.
kontakt: tel 48 32 750 82 32, kom.698 632 011
Bielski Park Technologiczny Lotnictwa,
Przedsiębiorczości i Innowacji
Wyróżnikiem Bielskiego Parku
Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości
i Innowacji jest stały rozwój infrastruktury
parkowej oraz oferowanych usług a także
tworzenie przyjaznych warunków do kooperacji
dla partnerów biznesowych.
Park posiada w stałej ofercie powierzchnie:
• Biurowo-administracyjne oraz laboratoryjne
zlokalizowane na terenie Parku w obiekcie
Centrum Transferu-Technologii,
• T e r e n y i n w e s t y c y j n e p r z e z n a c z o n e
pod inwestycje produkcyjne i magazynowe.
Bielski Park Technologiczny Lotnictwa,
Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.
Adres do korespondencji:
ul. Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów
tel. 48 32 750 82 32

Podobne dokumenty