JASOL SOLID – MUSUJĄCE TABLETKI CHLOROWE

Komentarze

Transkrypt

JASOL SOLID – MUSUJĄCE TABLETKI CHLOROWE
www.jasol.pl
JASOL SOLID –
MUSUJĄCE TABLETKI CHLOROWE
PRAKTYCZNY I O SZEROKIM ZAKRESIE DZIAŁANIA
Preparat na bazie aktywnego chloru NaDCC o szerokim spektrum działania:
BAKTERIOBÓJCZYM, GRZYBOBÓJCZYM, WIRUSOBÓJCZYM, PRĄTKOBÓJCZYM i SPOROBÓJCZYM
ZASTOSOWANIE TABLETEK DO DEZYNFEKCJI:
-
w gospodarstwie domowym
powierzchni mających kontakt z żywnością np. gastronomia, przetwórstwo rolno-spożywcze
wody do spożycia przez ludzi oraz wody w basenach kąpielowych i przydomowych
powierzchni w służbie zdrowia
powierzchni i sprzętów w higienie weterynaryjnej
ZAKRES DZIAŁANIA – DEZYNFEKCJA czas działania max. 15 MINUT
GOSPODARSTWO DOMOWE
Sposób użycia:
KUCHNIA: 2 tabletki 10 L – powierzchnie zmywalne: podłoga, kafelki, lodówka, zlew, kubeł na śmieci itp.
PAMIĘTAJ: powierzchnie i sprzęty mające kontakt z żywnością spłukać czystą wodą
ZMYWARKA: 1 tabletka do zbiornika na krótki cykl, ZABIJA GRZYBY I PLEŚŃ
PRALKA DOMOWA: 1 tabletka do pojemnika na detergent, stosować z proszkiem lub płynem
(wybiela: pościel, ręczniki, ubrania, nie odbarwia kolorów)
W zależności od stopnia zabrudzenia oraz pożądanego wybielania dozowanie można zwiększyć
max. do 3 tabletek na wsad 4 kg lub na 7 litrów wody
Powierzchnie zanieczyszczone organiczne mające kontakt ze zwierzętami domowymi:
1 tabletka na 250 ml wody – np. podłoga, kafelki, kuweta, klatka, miska, zabawki itp.
PAMIĘTAJ: powierzchnie i sprzęty mające kontakt z żywnością spłukać czystą wodą
GASTRONOMIA, PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE,
DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ, PLACÓWKI OŚWIATOWE, HOTELE ITP.
Sposób użycia:
2 tabletki na 10 L wody – powierzchnie zmywalne: podłogi, kafelki, stoły, blaty kuchenne, lodówki,
pojemniki na żywność, windy, zsypy itp.
2 tabletki – na zlew kuchenny, umywalkę, wannę, miskę klozetową, kratkę ściekową itp.
2 tabletki - kubeł na śmieci,
1 tabletka na 25 litrów pojemności ZMYWARKA PRZEMYSŁOWA LUB WYPARZACZ
PAMIĘTAJ: powierzchnie i sprzęty mające kontakt z żywnością spłukać czystą wodą
2 tabletki na 1m3 wody w tygodniu – odkażanie fontann, rur kanalizacyjnych, jacuzzi
SŁUŻBA ZDROWIA więcej szczegółów na ulotce www.jasol.pl
Sposób użycia:
Powierzchnie i sprzęty niezanieczyszczone substancjami organicznymi:
Stężenie 1000 ppm aktywnego chloru
(1 tabletka do 1500 ml wody wodociągowej)
Powierzchnie i sprzęty zanieczyszczone substancjami organicznymi:
Stężenie 6070 ppm aktywnego chloru
(1 tabletka do 250 ml wody wodociągowej)
Clostridium difficile: Stężenie 10 000 ppm (9 tabletek na 1000 ml wody wodociągowej)
ŁAZIENKA: 1 tabletka – wanna, kabina, umywalka, miska klozetowa
WETERYNARIA więcej szczegółów na ulotce www.jasol.pl
Sposób użycia:
Powierzchnie niezanieczyszczone substancjami organicznymi 1 tabletka na 1000 ml – 1517 ppm
Powierzchnie i sprzęty zanieczyszczone substancjami organicznymi 1 tabletka na 250 ml - 6070 ppm
Niezastąpiony w dezynfekcji
STUDNI, ZBIORNIKÓW, SIECI WODOCIĄGOWEJ, INSTALACJI HYDROFOROWEJ,
WODY PRZEMYSŁOWEJ, BASENÓW PRZYDOMOWYCH
PRZY ZETKNIĘCIU TABLETKI Z WODĄ MAŁO WYCZUWALNY ZAPACH CHLORU
Sposób użycia tabletek w skażonej bakteriologicznie studni, zbiorniku, instalacji,
sieci wodociągowej m.in. bakterią COLI itp.
do SKAŻONEJ studni (zbiornika, instalacji, sieci itp.) wrzucić bezpośrednio 20 tabletek na 1 m 3 wody
(zaleca się również PRZEPŁUKANIE całej instalacji hydroforowej)
po upływie 24 godzin skażoną wodę ze studni wypompować
napełnić ponownie studnię wodą
po wykonaniu odkażania woda ze studni powinna zostać przebadana przez stację sanitarno-epidemiologiczną lub inną jednostkę badającą wodę.
Sposób użycia tabletek do NIESKAŻONEJ studni PROFILAKTYCZNIE
bezpośrednio do studni 2 tabletki na 1 m3 wody RAZ W TYGODNIU
w przypadku profilaktyki WODA ZDATNA DO SPOŻYCIA
Należy pamiętać, że proces dezynfekcji nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych w wodzie!
Pomiar zawartości chloru mierzyć metodą jodometryczną lub kolometryczną.
1. Uzdatnianie wody w skażonych studniach kopanych w warunkach ekstremalnych np.
POWÓDŹ, ZALANIE STUDNI - WODY POWIERZCHNIOWE, PODSKÓRNE
Przed przystąpieniem do dezynfekcji studni, należy:
wypompować z niej wodę, wybrać szlam i kilkudziesięciocentymetrową warstwę dna studni (poniżej szlamu).
wypełnić dno studni około 10-centymetrową warstwą czystego piasku lub żwiru, oczyścić i zdezynfekować cembrowinę oraz urządzenia do
czerpania wody roztworem 1,08% - 2 tabletki na 0,5 l wody oraz zabetonować ubytki i szpary.
napełnić ponownie studnię wodą.
Sposób użycia tabletek PRZY SKAŻONEJ BAKTERIOLOGICZNIE WODZIE m.in. bakterią coli itp..
do skażonej studni wrzucić bezpośrednio 20 tabletek na każdy 1 m 3 wody, np. przy studni 3 m 3 – 60 tabletek
po upływie 24 godzin ponownie wodę ze studni wypompować
napełnić ponownie studnie wodą
po wykonaniu odkażania woda ze studni powinna zostać przebadana przez stację sanitarno-epidemiologiczną lub inną jednostkę badającą wodę.
Należy pamiętać, że proces dezynfekcji nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych w wodzie!
2. DEZYNFEKCJA BASENÓW PRZYDOMOWYCH I KĄPIELOWYCH
2 tabletki na 1 m3 bezpośrednio do basenu raz w tygodniu - tabletka niszczy glony, nie alkalizuje wody
Zasady bezpieczeństwa osobistego w trakcie wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych.
Ponieważ chlor jest środkiem niebezpiecznym, przy dezynfekcji należy zachować szczególne środki ostrożności:
używać rękawic, chronić oczy i układ oddechowy
chronić przed dziećmi
dobrze wentylować zamknięte pomieszczenia
przechowywać w suchym miejscu.
w razie kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Przed zabiegiem dezynfekcji zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu na stronie internetowej www.jasol.pl
informacja o produkcie
- pozwolenie MZ nr 0611/04 na obrót produktem biobójczym
1 tabletka o masie 3,2 g zawiera 1,5 g chloru aktywnego
100 g zawiera 86,60 % dichloroizocyjanuranu sodu oraz substancję dodatkowe
WIELKOŚĆ OPAKOWAŃ:
150g - 48 tabletek x 3,2g (w kartonie 24 opakowania)
1 kg - 320 tabletek x 3,2g (w kartonie 6 opakowań)
WAŻNOŚĆ PREPARATU:
(nakrętka nr serii, data ważności m-c, rok)
OKRES WAŻNOŚCI: 3 LATA /nie otwartego opakowania/.
OKRES WAŻNOŚCI: 1 ROK /otwartego opakowania/.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY - IMPORTER
BH - W.B. ul. Januszowicka 11 D /5, 53-135 Wrocław
tel. 71/ 367-21-92`
www.jasol.pl

Podobne dokumenty