umowa – zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej

Komentarze

Transkrypt

umowa – zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej
Wspólnota 2000 sp. z o.o.
00-594 Warszawa
ul. Belwederska 40/1
NIP 526-25-75-773
Bank BZWBK , numery kont:
złotówkowe: 05 1090 1883 0000 0005 0602 3677
euro:
56 1090 1883 0000 0001 1348 7427
UMOWA – ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
Dane dotyczące imprezy
Nazwa/numer imprezy
Nr rezerwacji
Termin imprezy
Miejsce/godzina zbiórki
Cena imprezy
Zaliczka
(minimum 30%)
Warianty/Uwagi
Osoba zawierająca umowę
Nazwisko, imię
Adres (ulica, nr domu, kod)
Data urodzenia
Numer/data ważności paszportu
Adres e-mail
Tel. Kom.
Uczestnicy wycieczki
LP
Nazwisko, imię
Adres zamieszkania
Data ur.
Telefon kom.
Nr/data ważności paszp.
1.
2.
3.
4.
5.
Koszt ubezpieczenia od rezygnacji
Tak
Nie
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
wpłaty
dnia
kwota
pieczątka, podpis biura sprzedającego
Wpłacono zaliczkę
Następna wpłata
Dopłata do 100% ceny
Oświadczam, że zapoznałam(em) sie z oferta, warunkami
uczestnictwa w imprezie, informacjami szczegółowymi
oraz z warunkami ubezpieczenia
miejscowość, data
podpis klienta
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zgodnie z Ustawa z dn. 29.08.97 (Dz.U. Nr
139, poz 883)
podpis klienta

Podobne dokumenty