Cel główny programu ·Zapobieganie paleniu tytoniu wśród

Komentarze

Transkrypt

Cel główny programu ·Zapobieganie paleniu tytoniu wśród
Cel główny programu
·Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej
Cele szczegółowe programu
1. Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
2. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
3. Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego
palenia tytoniu.
Odbiorcy programu
· Uczniowie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów
Organizatorzy programu
- Główny Inspektorat Sanitarny,
- Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Program składa się z pięciu propozycji zajęć warsztatowych :
1. Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw
zobowiązujących do nie palenia.
2. Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede
wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.
3. Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się
rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku
grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.
4. Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych,
uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności
radzenia sobie z problemami.
5. Uczenie umacniania poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego
myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z
ludźmi.
Czas trwania programu : lata 2010 – 2013
W roku szkolnym 2011/2012 realizowana jest II edycja programu
Program realizuje ogółem 10 szkół gimnazjalnych (40%) z terenu Chorzowa i
Świętochłowic z udziałem 765 uczniów .
W III edycji zaplanowano udział 60% szkół gimnazjalnych.

Podobne dokumenty