rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

Komentarze

Transkrypt

rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
URZĄD GMINY LINIA
UL. TURYSTYCZNA 15, 84-223 LINIA
REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM
WYDANYCH W ROKU 2006
Lp.
Nazwa organu
wydającego
decyzję
Nr decyzji
i data jej
wydania
Nazwa i adres
wnioskodawcy
Rodzaj inwestycji
Streszczenie
ustaleń decyzji
Określenie terenu
inwestycji
(powiat, gmina,
obręb, oznaczenie
nieruchomości)
1
2
3
4
5
6
7
Powiat Wejherowski,
Gmina Linia,
obręb Strzepcz
(nr dz. 496, 524, 530/1,
65, 66, 60/2, 59/1, 59/3,
59/4, 59/5, 59/6, 59/7,
55, 45, 54/3, 54/1)
Powiat Wejherowski,
Gmina Linia,
obręb Pobłocie
(nr dz. 64 część)
1
2
Wójt
Gminy Linia
7331/1/2006
z dn
07.03.2006
TP.S.A. Pion Sieci
Obszaru
Telekomunikacji w
Gdańsku
ul. Długa 22-27
80-801 Gdańsk
Budowa sieci teletechnicznej
USTALENIE
warunków
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
Wójt
Gminy Linia
7331/2/2006
z dn.
10.04.2006
POLKOMTEL S.A.
Al. Jerozolimska 81
02-001 Warszawa
Budowa bezobsługowej stacji
bazowej telefonii komórkowej
BTS 4 4813 Smażyno
USTALENIE
warunków
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub
zmiana decyzji
Uwagi
8
9
3
4
5
6
7
7331/2/2006 zm
z dn.
11.05.2006
POLKOMTEL S.A.
Al. Jerozolimska 81
02-001 Warszawa
Zmiana decyzji w zakresie
zmiany załącznika graficznego
nr 1
ZMIANA
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
7331/3/2006
z dn.
05.05.2006
ENERGA S.A.
Oddział w
Wejherowie
ul. Przemysłowa 18
84-200 Wejherowo
Budowa fragmentu
energetycznej linii
napowietrzno – kablowej nn0,4kV dla zasilenia działek
USTALENIE
warunków
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
Wójt
Gminy Linia
7331/2A/2006
z dn.
29.03.2006
ENERGA S.A. w
Gdańsku
ul. Marynarki
Polskiej 130
Budowa słupowej stacji
transformatorowej, linii
energetycznej kablowej 15kV,
linii kablowej nn 0,4kV,
przebudowa linii
napowietrznej 0,4kV montaż
słupa linii napowietrznej 15kV
oraz przebudowa przyłączy
USTALENIE
warunków
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
Wójt
Gminy Linia
7331/4/2006
z dn.
18.05.2006
ENERGA S.A.
ul. Przemysłowa 18
84-200 Wejherowo
Budowa linii kablowej nn0,4kV dla zasilenia działek
USTALENIE
warunków
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
Wójt
Gminy Linia
7331/7/2006
z dn.
20.11.2006
ENERGA S.A.
ul. Przemysłowa 18
84-200 Wejherowo
Budowa fragmentu
energetycznej linii kablowej
nn-0,4kV
USTALENIE
warunków
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
Wójt
Gminy Linia
Wójt
Gminy Linia
Powiat Wejherowski,
Gmina Linia,
obręb Pobłocie
(nr dz. 64 część)
Powiat Wejherowski,
Gmina Linia,
obręb Pobłocie
(nr dz. 65/6, 66/7, 65/8,
176/2, 65/1, 61/3, 61/1)
Powiat Wejherowski,
Gmina Linia,
Obręb Kętrzyno
(nr dz. 170/14, 170/17,
170,24, 170,26, 170,27,
147, 163/1, 163/2,
170/29, 158/1, 158/2,
355, 170/18, 170/16,
170/15, 156/3)
Powiat Wejherowski,
Gmina Linia,
obręb Niepoczołowice
(nr dz. 468/3, 468/4,
468/5, 468/6, 468/7,
468/8)
Powiat Wejherowski,
Gmina Linia,
obręb Lewino
(nr dz. 96/16)
Zmiana decyzji
nr 7331/2/2006
z dn. 10.04.06
8
9
10
Wójt
Gminy Linia
7331/6/2006
z dn.
20.11.2006
Wójt
Gminy Linia
7331/5/2006
z dn.
24.05.2006
Wójt
Gminy Linia
7331/8/2006
z dn.
01.12.2006
Budowa fragmentu sieci
wodociągowej
USTALENIE
warunków
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
ENRGA S.A.
ul. Przemysłowa 18
84-200 Wejherowo
Budowa linii kablowej nn0,4kV dla zasilenia działek
USTALENIE
warunków
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
ENRGA S.A.
ul. Przemysłowa 18
84-200 Wejherowo
Budowa fragmentu
energetycznej linii kablowej
nn-0,4kV
USTALENIE
warunków
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
OSOBY FIZYCZNE
Powiat Wejherowski,
Gmina Linia,
obręb Pobłocie
(nr dz. 317/74, 317/63,
317/69, 317/14, 317/12,
317/41)
Powiat Wejherowski,
Gmina Linia,
obręb Lewino
(nr dz. 22/10, 20, 23/5,
23/9, 23/14)
Powiat Wejherowski,
Gmina Linia,
obręb Miłoszewo
(nr dz. 12/23, 12/22, 14,
12/13 – 12/20)

Podobne dokumenty