Zobacz nowy numer Blattin News

Komentarze

Transkrypt

Zobacz nowy numer Blattin News
B l at t i n N e w s
Numer 2/2012
(Za) pamiętać o włóknie
Aktywne żywe drożdże i ich wpływ na żywienie bydła mlecznego
Profesjonalne przygotowanie kiszonek
OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy,
Pierwsze pokosy za nami, sezon kiszonkarski w pełni. Kto jeszcze nie zdążył zaopatrzyć się w zakiszacze,
ma do tego świetną okazję. Gorąco zachęcamy do zastosowania naszych preparatów do zakiszania marki
Blattisil dostępnych w tym roku w bardzo atrakcyjnej cenie. Od trzech lat wprowadzamy na rynek folie
okrywowe niemieckiej firmy Zill. Teraz w naszej ofercie dostępne są dwa nowe produkty - siatki ochronne
zabezpieczające silos oraz worki obciążające, o których możecie przeczytać w dziale KISZONKI. Więcej
o tym jak przygotować doskonałej jakości kiszonkę z zastosowaniem różnych technologii możecie zobaczyć
w naszym materiale filmowym, który przygotowaliśmy dla Was we współpracy z dwumiesięcznikiem “Hoduj
z Głową bydło”. Teraz film DVD poświęcony produkcji kiszonek może być Twój!
Ponadto w numerze artykuł poświęcony zastosowaniu aktywnych żywych drożdży w żywieniu bydła
mlecznego dr Krzysztofa Białonia oraz tekst naszego doradcy żywieniowego pana Artura Turek odnoszący
się do stosowania syntetycznego włókna w żywieniu trzody. A także kilka słów o nowych produktach
w ofercie oraz bieżących wydarzeniach z życia firmy.
Zapraszamy do lektury
Zespół redakcyjny Blattin News
SPIS TREŚCI:
2
s. 3.
TRZODA
(Za) pamiętać o włóknie, Artur Turek Blattin Polska Sp. z o.o.
s. 7.
BYDŁO
Aktywne żywe drożdże i ich wpływ na żywienie bydła mlecznego, Dr inż. Krzysztof A. Białoń AdiFeed Sp. z o.o.
s. 11.
KISZONKI
Profesjonalne przygotowanie kiszonek
POLECAMY: Blattisil AWS Special Premium
NOWOŚCI W OFERCIE: Siatka i worki zabezpieczające silos
Technologie produkcji kiszonek
s. 18.
PRODUKTY
NOWOŚCI W OFERCIE:
- Blattin Rumen Aktiv
- Blattivit Immuno Ferkel
s.22
AKTUALNOŚCI
Odchów jałówek według dr Alexa Bacha
Czat z Ekspertem Blattin
Cykl szkoleń dla producentów bydła. Rekordowa frekwencja w Starym Polu
Wydawca:
Blattin Polska Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 7 Schodnia, 46-040 Ozimek
tel./fax +48 774654 424
www.blattin.pl
[email protected]
(ZA) PAMIĘTAĆ O WŁÓKNIE
Artur Turek
Blattin Polska Sp. z o.o.
Świnie to zwierzęta monogastryczne. Ten fakt pozwala na skarmianie różnego rodzaju
odpadów i resztek spożywczych zarówno roślinnych jak i pochodzenia zwierzęcego.
Tak żywione sztuki spotyka się jednak stosunkowo rzadko, najczęściej w małych
gospodarstwach domowych, gdzie szuka się w ten sposób oszczędności na zakupie
pasz treściwych czy koncentratów. Ten tzw. tradycyjny sposób żywienia oparty często
na parowanych ziemniakach, a latem także na zielonkach i zbożu jest w dzisiejszych
czasach mało efektywny oraz ekonomicznie nieuzasadniony. Choć uzyskuje się w ten
sposób zdecydowanie lepszą jakość mięsa, w intensywnej produkcji wieprzowiny ten
system utrzymania nie ma racji bytu.
co również istotnie wpływa na wagę w czasie porodu.
W przypadku zaś tuczników istotnym problemem są
mieszanki o przewartościowanym poziomie białka,
a co za tym idzie znaczna część niewykorzystanego
azotu z kałem trafia do środowiska.
System żywienia świń na sucho
Większość ferm stosuje system żywienia świń na
sucho. Daje on duży komfort, ale też niesie wiele
zagrożeń zwłaszcza w odchowie młodzieży
hodowlanej, loch nisko-prośnych, karmiących
a czasem nawet i tuczników. Do najważniejszych
zaliczyć należy przede wszystkim duże ryzyko
nadmiernego przyrostu masy ciała u loszek
hodowlanych co w tym przypadku może w efekcie
końcowym pogorszyć ich wyniki produkcyjne już jako
zwierząt będących częścią stada podstawowego.
U loch nisko-prośnych ze względu na niskie ich
zapotrzebowanie pokarmowe często mieszanki są
za bogate a zdolność wykorzystania składników
pokarmowych przez lochy w tym okresie jest wysoka
Jak bilansowane są receptury?
W żywieniu trzody mieszanka paszowa stanowi
100% (brak pasz objętościowych jak w przypadku
przeżuwaczy) a do jej stworzenia stosujemy
powszechnie zboża. Dlatego też ich jakość powinna
być jak najwyższa bowiem koszt żywienia w zależności
od gospodarstwa sięga 60 - 80 % wszystkich kosztów.
Od jakości paszy zależy jej pobranie a następnie
wykorzystanie (strawność) składników pokarmowych
w niej zawartych. I tak ze zbóż dostępnych w naszym
kraju powszechnie skarmia się jęczmień, pszenicę,
pszenżyto a rzadziej żyto i owies, choć ostatnie
badania dodatku żyta hybrydowego pokazują iż
stać się ono może zwłaszcza na terenach o słabszych
glebach znakomitą alternatywą dla jęczmienia. Wyniki
badań pokazały, że zwierzęta żywione mieszankami
żytnimi dały lepszy wynik ekonomiczny niż grupy
kontrolne bez żyta w dawce. Do zbilansowania białka
używa się najczęściej śruty sojowej (rzadziej i tylko w
żywieniu tuczników śruty rzepakowej) natomiast do
podniesienia energii w dawce ze zbóż używa się ziarna
kukurydzy. Do sporządzenia właściwej dla danej grupy
technologicznej mieszanki prócz w/w komponentów
oczywiście użyć należy dodatków mineralnych,
witaminowych, enzymatycznych, zakwaszających
i innych. Pomocą w zbilansowaniu receptur służą nam
3
poważniejszy. O ile nie ma większego problemu
ze znalezieniem źródła białka czy konkretnych
aminokwasów, łatwo też koncentrować energię
o tyle ciężko jest wbrew pozorom obniżyć te
wartości dla pewnych grup technologicznych. Mamy
do czynienia z dwiema sytuacjami, mianowicie
wraz ze wzrostem zapotrzebowania pokarmowego
automatycznie zaczyna brakować miejsca w paszy
na włókno strukturalne.
pracownicy firm paszowych posiadający w swoich
ofertach pokaźne zasoby dodatków paszowych. Jest
jednak składnik pokarmowy bardzo często pomijany
a bardzo ważny w całości produkcji gospodarstwajest nim włókno pokarmowe.
Włókno pokarmowe
Pod pojęciem włókna pokarmowego rozumie się
wszelkiego rodzaju węglowodany pochodzenia
nieskrobiowego. Zalicza się do nich ligninę i celulozę
(błonnik) w większości występujące w ścianach
komórkowych i charakteryzujących się gorszym
trawieniem niż celulozy i hemicelulozy występujące w
owocach czy otrębach lub wysłodkach. Różne grupy
świń wymagają odrębnego podejścia do tematu
zawartości włókna w paszy. Zalecane poziomy tego
składnika pokarmowego wg norm przedstawiają
się następująco prosięta i warchlaki 4%, tuczniki
7 %, lochy wysokoprośne i karmiące 8%, loch
niskoprośne 10 %. Biorąc pod uwagę intensywność
produkcji oraz ograniczoną pojemność przewodu
pokarmowego świń pasze dla tych zwierząt powinny
charakteryzować się wysoką koncentracją składników
pokarmowych. Dodając do tego postęp genetyczny
wciąż
zwiększający
wymagania
żywieniowe
i zapotrzebowanie na poszczególne składniki
odżywcze zwierząt problem dowartościowania
mieszanki lub przeciwnie zubożenia jej staje się
Włókno w żywieniu loch
Efekty takiego stanu rzeczy często widoczne
są porodówkach gdzie nieodpowiednia ilość
włókna w paszy jest przyczyną wielu chorób. Do
klasycznych należy zaliczyć: gorączki poporodowe
których skutków nikomu nie trzeba tłumaczyć, MMA
co w prosty sposób przekłada się na zdrowotność
prosiąt. Brak odpowiednio dużej ilości włókna
w paszy dla loch karmiących sprawia iż pasza jest
słabo przemieszczana w przewodzie pokarmowym
i w nim zalega powodując zaparcia oraz problemy
z wydalaniem kału jak również niechęć do pobierania
paszy (gorączka, mylne uczucie sytości). Prócz tego
brak odpowiedniej struktury ogranicza w sposób
znaczny wykorzystanie składników pokarmowych.
Włókno bowiem pośrednio ułatwia dostęp
soków trawiennych do składników pokarmowych
dzięki swoim właściwościom powodując iż treść
pokarmowa nie jest mocno zbita. Jakkolwiek
niedobór włókna stanowić może poważny problem,
to równie mocno zaszkodzić może jego nadmiar.
Ograniczenie pobrania paszy a tym samym ilości
dostarczanych do organizmu składników odżywczych.
Efekt ten jak poprzednio powoduje spadek mleczności
loch lub nawet całkowitym jego brak co oczywiście
stwarza sytuację kryzysową. Wiadomo, że ilość
produkowanego mleka istotnie zależy o ilości pobranej
paszy tak więc brak pobrania źle wpływa na prosięta,
których w pierwszych dniach życia właśnie mleko matki
stanowi jedyny pokarm. Zaczyna się wówczas nerwowe
poszukiwanie zastępczych mamek (co w mniejszych
gospodarstwach okazać się może niemożliwe) lub
preparatów mlekozastępczych i super pre-starterów
by ograniczyć do minimum straty w pierwszych dniach
życia prosiąt. Żerność loch jest stosunkowo największa
spośród wszystkich grup świń co bez odpowiedniego
nadzoru staję się problemem w grupie loch niskoprośnych. Przy zbyt obfitym żywieniu mocno się
zatuczają co istotnie może wpłynąć na gorszą akcję
porodową i niewątpliwie gorsze pobranie paszy po
porodzie. Lochy karmiące winny być żywione do woli
mieszankami o wysokiej koncentracji białka i energii
oraz niskiej zawartości włókna (struktura), natomiast
nisko-prośnie wręcz odwrotnie obficie objętościowo
a ubogo zwłaszcza energetycznie. Maciory karmione
paszami o wysokiej zawartości włókna w niskiej ciąży
chętniej i więcej pobierają paszy już po porodzie co
oczywiście z korzyścią przekłada się na produkcję
mleka. W przypadku żywienia loch zarówno nisko
jak i wysokoprośnych oraz karmiących najważniejszą
sprawą jest utrzymanie ich w odpowiedniej kondycji
tzn. nie dopuszczać do nadmiernego wychudzenia
w czasie laktacji i otłuszczenia w ciąży. Właściwy
poziom właśnie włókna pokarmowego bardzo często
ma decydujący wpływ na to czy locha będzie dobrą
mlecznicą.
Loszki hodowlane
Problemem wielu gospodarstw jest wychów
materiału hodowlanego, który służyć ma za remont
stada. Genetyka stworzyła świnie szybko rosnące
i rewelacyjnie wykorzystujące składniki pokarmowe
dostarczane wraz z paszą. Niestety w przypadku
loszek hodowlanych jest to poważny problem, którego
następstwem może być zbyt wczesne brakowanie (złe
matki, małe mioty, problemy z rują lub nawet jej brak).
Z powodu zbyt szybkiego wzrostu, znacznie wyższego
niż ich zapotrzebowanie pokarmowe pobierania paszy
(często ad libitum!) loszki nadmiernie przyrastają
w tkankę mięśniową a nie odkładają odpowiedniej
ilości tkanki tłuszczowej. Jeżeli już takie sztuki trafią
na porodówkę tam właśnie tracą apetyt, chudną
i źle odchowują prosięta. Ich strata wagi jest
nadrabiana podczas kolejnej ciąży (efekt jojo). I tu
kolejny raz należy zastanowić się nad poziomem
włókna. Duża ilość w paszy dla tych zwierząt
skutecznie ograniczy dzienne przyrosty masy ciała,
nauczy właściwego pobierania paszy i pozwoli
na odłożenie odpowiedniej ilości tłuszczu, który
pozytywnie wpływa na przemiany hormonalne
w czasie rozrodu. Włókno jako element dietetyczny
znakomicie ograniczy nadmiary spożywania białka
i energii. Zaoszczędzone w ten sposób komponenty
możemy zagospodarować w innych grupach
zwiększając jakość żywienia, które akurat gdzie
indziej było zbyt ubogie.
Włókno syntetyczne wolne od mykotoksyn
Zarówno brak jak i nadmiar włókna w paszach dla
świń jest poważnym problemem. O ile właściwe
jego
zbilansowanie pozwoli rozwiązać wiele
niepotrzebnych problemów to może
również
innych problemów przysporzyć. Powód jest nad
wyraz banalny gdyż to nie ilość włókna lecz dzisiaj
jego jakość jest ważna. Trudno jednoznacznie
powiedzieć dlaczego w zasadzie jedynym
powszechnie stosowanym wypełniaczem są
pochodzące z przemiału ziaren zbóż otręby.
Dzieje się tak na pewno z tytułu przyzwyczajeń
rodzimych hodowców ale też z braku (do
5
niedawna) alternatywy pozwalającej uzupełnić lub
bilansować poziom włókna. Istotnym argumentem
przemawiającym za stosowaniem otrąb do niedawna
była ich cena. Obecnie sytuacja jest inna właśnie
z uwagi na zbyt wysoką ich cenę oraz pozostawiającą
wiele do życzenia jakość. Porażone grzybami a co
za tym idzie mykotoksyny trafiają do menu naszych
świń. W taki sposób zupełnie nie zdając sobie z tego
sprawy możemy w drastycznym tempie pogorszyć
parametry rozrodu w stadzie lub całkowicie zniszczyć
wypracowany cykl produkcji. Głośno omawiane
na szkoleniach z rolnikami i opisywane w wielu
czasopismach skutki skarmiania pasz porażonych
grzybami w tym również właśnie otrąb nie przynosi
oczekiwanego efektu. Nadal powszechne są takie
toksyczne praktyki a ich konsekwencje niestety
drogo kosztują hodowców i producentów trzody
chlewnej. Jeżeli już zmuszeni jesteśmy do głębszej
refleksji nad włóknem w naszym gospodarstwie
sięgnijmy po nowości na rynku. Istnieje alternatywa
dla otrąb w postaci włókna syntetycznego, które
wolne jest od wspomnianych zanieczyszczeń,
doskonale się bilansuje przez co w znaczący sposób
wpływa na jakość mieszanek paszowych. Prócz
tego finalna mieszanka nie będzie droższa nawet
pomimo wysokiej ceny „syntetycznego włókna’’.
Myśląc o efektywności żywienia nie można
skupiać uwagi wyłącznie na wysokim poziomie
białka i energii lecz na racjonalnym poziomie
tych składników w mieszance paszowej. Włókno
pokarmowe pozwala na lepsze zbilansowanie
oraz wykorzystanie pozostałych składników
pokarmowych przez zwierzęta. Fakt właściwego
ich zbilansowania niewątpliwie może okazać się
czynnikiem, który przyniesie i w rzeczywistości
przynosi zakładane korzyści. A więc dobre
pobranie paszy i właściwe wykorzystanie jednego
jej kilograma na kilogram przyrostu masy ciała,
wysoką mleczność loch i właściwy rozwój zwierząt
hodowlanych i rzeźnych.
Aktywne żywe drożdże i ich wpływ
na żywienie bydła mlecznego
Dr inż. Krzysztof A. Białoń
AdiFeed Sp. z o.o.
Wysoka produkcja mleka, wymaga doskonałej wiedzy żywieniowej pod względem
zoptymalizowania składu dawki pokarmowej. Z drugiej strony nie należy zapominać
o zapewnieniu zwierzętom optymalnych warunków funkcjonowania żwacza. Rodzi to
potrzebę stosowania dodatków usprawniających metabolizm żwacza, co daje w efekcie
lepszą zdrowotność zwierząt, wyższą strawność włókna oraz polepszenie fermentacji poprzez
stymulowanie liczebności i aktywności mikroflory bakteryjnej w żwaczu. W konsekwencji
obniża się potencjalne zagrożenia wystąpienia najczęstszych chorób metabolicznych, jak
kwasica czy ketoza.
zostaje resorpcja wody, dochodzi do anhydremii,
czyli odwodnienia krwi oraz zaburzeń gospodarki
kwasowo-zasadowej ustroju. Ciała ketonowe, kwas
mlekowy i aldehydy zostają wchłonięte do krwiobiegu,
toksycznie obciążając nerki i wątrobę oraz negatywnie
wpływając na układ nerwowy. Kwasy powstające
w nadmiarze w żwaczu działają drażniąco na błonę
śluzową żwacza, dochodzi do obrzęku i zmian
martwiczych,
a
nawet
rozwarstwienia
blaszek
tkankowych ściany żołądka. Nadmierne obciążenie
wątroby i nerek ketonami, aldehydami i kwasem
mlekowym oraz jego metabolitów doprowadza do
niewydolności i stanów zapalnych tych narządów.
Powstawanie kwasicy
Nadmierne obniżenie pH w przedżołądkach (czepcu
i żwaczu), poniżej 5,0 wpływa niekorzystnie na skład
jakościowy i ilościowy bakterii oraz pierwotniaków
saprofitycznych. Zahamowany zostaje wzrost i rozwój
prawidłowej mikroflory wielokomorowego żołądka
przeżuwaczy. Bakterie gram-dodatnie, szczególnie
ketotwórcze i kwasu mlekowego nadmiernie się
namnażają, przez co zmianie ulega profil trawienia.
Dominuje fermentacja kwasu mlekowego, powstaje
kwas fenylooctowy, sporo tyraminy oraz histaminy.
Wzrasta stężenie osmotyczne w żwaczu, zatrzymana
Przewlekła kwasica i ketoza objawia się nawet
zmianami zapalnymi skóry, szczególnie w okolicach
racic, ponadto pogorszeniem kondycji psychicznej,
drgawkami i nieżytem żołądka oraz jelit. W przebiegu
kwasicy i ketozy następuje zahamowanie apetytu,
obniżenie motoryki przewodu pokarmowego, spadek
przyrostu masy ciała i produkcji mleka, niepłodność,
zaburzenia chodu i równowagi. Zwierzęta cierpiące
na kwasicę są ociężałe, wciąż leżą, zgrzytają zębami,
stękają, boleśnie przeciągają kończyny. Oddają luźne
stolce. Występuje podwyższona częstotliwość pracy
serca (nawet do 140 uderzeń/min). Zmianie ulegają
7
także parametry jakościowe i smakowe mleka,
to względne beztlenowce. Oznacza to, że warunki
między innymi spadek zawartości tłuszczu w mleku.
tlenowe to naturalne środowisko ich wzrostu i rozwoju,
Mleko już niewielkiej liczby krów z kwasicą w stadzie
a środowisko beztlenowe determinuje ich czynności
znacząco pogarsza jakość mleka zbiorczego i jego
życiowe, jednak pewne szczepy radzą sobie z tym
pożądanych właściwości przetwórczych.
problemem.
▴ Bakterie
produkujące mlekowy
(S.hovis)
Mechanizm
powstawania
kwasicy
▾ pH
▴ Bakterie
utylizujące mlekowy
(M. elsdenil)
▴ Mlekowy
▴ fermentacja
pH < 6
▴ LKT
▴ Skrobia
i inne łatwo
fermentowalne
węglowodany
▴ D-Mlekowy
Silna
kwasica
▾ aktywność
enzymatyczna
Podkliniczna
kwasica
pH < 5,5
Rys. 1 Najczęstszy schemat powstawania kwasicy u krów
Ta specyficzna właściwość fermentacji beztlenowej
mlecznych.
drożdży
Drożdże od wielu latach zyskują ogromne uznanie
w żywieniu niemal wszystkich gatunków zwierząt
Są
to
mikroskopijne
grzyby
wszechobecne w naszym otoczeniu. Spośród wielu
tysięcy gatunków grzybów (ok. 100 000), drożdży
jest zaledwie kilkaset (ok. 500), a wśród nich tylko
jedna grupa zyskała miano najbardziej przydatnej
zwierzętom, jest nim grupa Saccharomyces cerevisiae
– powszechnie znana, jako drożdże piekarnicze.
Szeroko
zakrojone,
światowe
badania
nad
zastosowaniem drożdży w dawkach pokarmowych,
przynoszą coraz więcej informacji o nowych
kierunkach zastosowania drożdży w żywieniu
8
niektóre
firmy
paszowe
do
stworzenia dodatków o wyjątkowych właściwościach
Charakterystyka drożdży
gospodarskich.
skłoniła
zwierząt monogastrycznych i przeżuwaczy. Drożdże
stymulujących mikroflorę żwacza z zachowaniem
wszelkich procesów w nim zachodzących, bez szkody
dla zwierzęcia i przy zminimalizowanym ryzyku
wystąpienia zaburzeń metabolicznych.
Jednym z takich dodatków są Jedyne Drożdże
Żwaczowe – Levucell SC.
Warunki mikrobiologiczne żwacza
Warunki panujące w żwaczu są specyficzne.
Kluczowe znaczenie dla przeżywalności Aktywnych
Żywych Drożdży mają dwa parametry: pH żwacza
i poziom tlenu. Są to trudne warunki i nie wszystkie
szczepy Aktywnych Żywych Drożdży radzą sobie
w tym środowisku tak samo. Dlatego też, nie bez
znaczenia jest wybór szczepu. Nie może to być
produkt uniwersalny, ponieważ istnieje ryzyko, że
nie spełni pokładanych w nim oczekiwań.
Jednym z produktów, który jest w stanie podołać
wymaganiom stawianym przez środowisko żwacza
są Aktywne Żywe Drożdże Levucell SC firmy
Lallenand.
Ideą zastosowania aktywnych żywych drożdży jest
Levucell SC – To wyjątkowe żwaczowe drożdże
głównie poprawa funkcjonowania żwacza poprzez:
• lepszą fermentację,
• wyższą produkcję lotnych kwasów tłuszczowych
(energia z włókna),
• stabilizację pH (naturalne buforowanie przez
mikroflorę),
• wyższe pobieranie suchej masy,
Aktywne
• wyższą strawność włókna.
Żywe
Drożdże
(AŻD)
Levucell
są to specjalnie wyselekcjonowane
SC
drożdże
szczepu Saccharomyces cerevisiae pozostające
Jednym ze sposobów rozwiązania wyżej wymienionych
problemów jest stosowanie dodatków w postaci
Aktywnych Żywych Drożdży.
Większość to drożdże paszowe bogate w białko oraz
witaminy z grupy B, kolejne to metabolity drożdży, oraz
mająca coraz szersze zastosowanie, grupa produktów
zawierająca Aktywne Żywe Drożdże.
z
wyżej
wymienionych
ale
rachunek
stymulowaniu mikroorganizmów poprzez żywe
komórki drożdży Levucell SC i ich produkty
metabolizmu beztlenowego.
Szczep drożdży Saccharomyces cerevisae CNCM
I-1077, został wyselekcjonowany i zatwierdzony
produktów
mają zastosowanie w żywieniu, szczególnie krów
wysokowydajnych,
i utrzymujące pH na optymalnym poziomie (pH
6,2 – 6,8). Regulacja pH polega na biologicznym
Na rynku polskim istnieje wiele produktów drożdżowych.
Wszystkie
żywe i aktywne w żwaczu, sprawnie regulujące
ekonomiczny
i kalkulacja kosztów z całą pewnością będę
wyznacznikiem selekcji i wyboru danego produktu
przez producentów mleka (żywieniowców).
poprzez czołowe ośrodki doświadczalne na całym
świecie. Jego zastosowanie jest przeznaczone
wyłącznie dla zwierząt przeżuwających oraz koni.
Levucell SC jako aktywne drożdże żwaczowe jest
naturalnym dodatkiem paszowym znajdującym
szerokie zastosowanie w żywieniu krów:
• Levucell SC stabilizuje pH żwacza krów
przy diecie bogatej w łatwo fermentowalne
węglowodany takie jak skrobia.
• Levucell SC konkuruje o cukry proste
z Streptococcus bovis – bakterią produkującą
kwas
mlekowy,
co
znacznie
ogranicza
koncentrację tego kwasu w żwaczu.
• Levucell SC stymuluje wzrost i metabolizm bakterii
utylizujących kwas mlekowy Megasphaera
elsdenii
i
wspomaga
Selenomonas
dalszą
ruminantium,
redukcję
tego
Na rynku polskim dostępne są dwie formy Aktywnych
Żywych Drożdży Levucell SC:
co
Levucell SC 10 ME – specjalna otoczkowana forma
kwasu
Aktywnych Żywych Drożdży gwarantująca stabilność
w żwaczu.
produktu. Przeznaczona do pasz granulowanych.
• Levucell SC to doskonałe źródło „paliwa”
Levucell SC 20 – nie otoczkowana skoncentrowana
dla bakterii celulolitycznych, zwiększające
forma Aktywnych Żywych Drożdży. Przeznaczona do
strawność włókna.
pasz sypkich i mieszanek typu MPU.
Dawka dzienna Levucell SC na krowę mleczną
powinna wynieść minimum 1X1010 CFU (jednostki
tworzące kolonie)
Produkt Blattin Rumen Aktiv jest jednym z przykładów
doskonale
dopasowanej
kompozycji
Aktywnych
Żywych Drożdży – Levucell SC w mieszance paszowej
uzupełniającej dla krów mlecznych.
• Levucell SC poprawia środowisko żwacza,
usprawniając aktywność enzymatyczną oraz
metabolizm.
• Levucell® SC usprawnia środowisko beztlenowe
żwacza poprzez wykorzystanie do swojego
rozwoju tlenu, który w niewielkiej ilości tam się
znajduje.
10
profesjonalne przygotowanie
kiszonek
Blattisil - linia produktów do zakiszania
Preparaty Blattisil sterują przebiegiem procesów fermentacji
i sprawiają, że przebiega ona we właściwym kierunku.
Wykazują bardzo wysoką skuteczność działania również
w wypadku niekorzystnych warunków zakiszania. Dzięki temu
można uniknąć niebezpieczeństwa pojawienia się ubocznych
fermentacji w silosie oraz strat składników odżywczych.
Zmniejszają rozszerzanie zarodników kwasu masłowego i innych szkodliwych
sporów. Bezpieczeństwo i skuteczność działania produktów Blattisil zostało zbadane
i potwierdzone w licznych doświadczeniach przeprowadzonych przez niezależne
instytucje badawcze.
Dla
osiągnięcia
optymalnej
jakości
kiszonki,
równolegle ze stosowaniem preparatów Blattisil,
należy przestrzegać następujących zasad:
• optymalna faza zbioru (opóźnienie zbioru traw
czy lucerny sprawia, że w zakiszanej masie
ubywa białka, beta-karotenu, pogarsza się
strawność i energia)
• odpowiednia długość cięcia
• koszenie odpowiedniej ilości materiału tak aby
zapełnić silos w ciągu jednego dnia
• szybkie roztrząsanie i dobre podsuszenie
materiału
• ograniczenie zabrudzeń w materiale
Tab 1. Poprawa jakości kiszonki poprzez zastosowanie
dodatku biologicznego
Grupa
kontrolna
Grupa z
dodatkiem
zawartość SM
27.7
28.3
pH
4.14
3.82
ogólne straty podczas
kiszenia
4.3
2.3
kwas mlekowy g/kg SM
44.4
53.5
kwas octowy g/kg SM
12.3
5.6
kwas masłowy g/kg SM
6.3
0.69
Parametry
• dostateczne rozdrobnienie zakiszanej masy
• wybór najwyższej jakości dodatku do zakiszania
i równomierne jego dozowanie
Ciekawostka: Już w latach 30-tych XX wieku
stosowano dodatki biologiczne przy produkcji
• odpowiednio mocne i równomierne ugniecenie
kiszonej kapusty czy serów.
materiału
• prawidłowe przykrycie silosu chroniące kiszonkę
przed szkodliwym działaniem powietrza
i wody - właściwe zabezpieczenie silosu folią
transparentną i właściwą (w tym również ścian
bocznych) oraz dodatkowe obciążenie siatką
i workami
• zamkniętego
silosu nie otwierać
zakończeniem procesu zakiszania
przed
11
PRODUKTY - POLECAMY
Blattisil AWS Special Premium
Preparat bakteryjny poprawiający wartości odżywcze oraz
konserwację kiszonek z traw i lucerny oraz całych roślin zbóż
(GPS)
Blattisil AWS Special Premium to preparat bakteryjny do konserwacji materiału
z traw i lucerny oraz całych roślin zbóż (GPS). Blattisil AWS Special Premium jest
aktywnym, działającym biologicznie środkiem do zakiszania, nowej generacji.
Posiada mikroorganizmy specjalnie wybrane do zaszczepiania kiszonek, przez
co podwyższa jakość kiszonek, zmniejsza straty fermentacji, zwiększa pobieranie
paszy i wydajność paszy podstawowej.
Trzy różne notowane w UE szczepy bakterii kwasu mlekowego o największej
aktywności mikrobiologicznej gwarantują szybki wzrost i charakteryzują się:
• Pediococcus acidilactici - rozpoczyna fermentację,
podwaja ilość w 35 minut i narasta w temp. 20 – 50 °C
• Lactococcus lactis lactis – potęguje proces fermentacji,
podwaja ilość w 37 minut i narasta w temp. 10 – 40 °C
• Lactobacillus plantarum – uzupełnia (kompletuje) fermentację,
podwaja ilość w 33 minut i narasta w temp. 15 – 45 °C
Lactobacillus plantarum
Lactococcus lactis lactis
Pediococcus acidilactici
pH
6,5
5,8
4,0
Rys. 1 Działanie bakterii kwasu mlekowego na obniżenie pH kiszonki
Naturalnie uzyskane bakterie kwasu mlekowego
Wszystkie trzy bakterie kwasu mlekowego w Blattisil AWS zostały wyizolowane z dobrze zachowanej kiszonki,
co oznacza, że rosną i namnażają się naturalnie. Dobre kryteria wyboru są istotne w celu zapewnienia, że do
zastosowania w kiszonce wybrane zostały najlepsze bakterie kwasu mlekowego.
12
Kryteria doboru bakterii kwasu mlekowego:
Bardzo rygorystyczne kryteria wyboru pozwalają zapewnić wybór najlepszych bakterii kwasu mlekowego do
zastosowania w kiszonce. Kryteria wyboru obejmują:
• bezpieczeństwo szczepów
• szybki wskaźnik wzrostu;
• zdolność do szybkiego obniżenia pH;
• czas i poziom ekspresji produkcji kwasu mlekowego;
• wstrzymanie procesu degradacji białka;
• brak produkcji zewnątrzkomórkowych polisacharydów.
7
pH
bez Blattisil AWS
Blattisil AWS
5
3
0
1
2
7
Czas: dni
Wyk.1 szybka redukcja pH kiszonki dzięki Blattisil AWS Premium
Zalety zastosowania bakterii kwasu mlekowego:
• proste, bezpieczne i szybkie działanie;
• optymalizacja procesu fermentacji;
• wzmożona ochrona aminokwasów;
• niższe straty składników pokarmowych;
• wyższa strawność kiszonki;
• wyższe pobranie suchej masy z dawki;
• większa produkcja mleka z paszy podstawowej;
• poprawa parametrów mleka (białka, tłuszczu).
Próba
Pobranie pasz obiętościowych (kg SM/szt/dzień)
Wydajność mleka (kg/krowa/dzień)
Kontrola
Blattisil AWS
Różnica
Kontrola
Blattisil AWS
Różnica
1
10,5
10,8
+0,3
25,3
26,7
+1,4
2
10,6
11,9
+1,3
20
21,6
+1,6
3
11,2
11,3
+0,1
21,3
22,4
+1,1
4
11,4
12,3
+0,9
25,8
26,8
+1,0
5
12,9
13,2
+0,3
25,9
26,9
+1,0
6
9,5
10,6
+1,1
18,3
19,4
+1,1
7
12,8
12,3
-0,5
19
20
+1,0
średnio
0,5
1,17
Tab. 1 Wyniki badań na krowach mlecznych przeprowadzone przez niezależne instytucje badawcze
Suma bakterii kwasu mlekowego: 100 x 109 KBE/g
Zalety Blattisil AWS Special Premium:
• Bakterie kwasu mlekowego zarejestrowane w UE
• Indywidualna aktywność trzech różnych szczepów bakteryjnych
• Lepsza fermentacja prowadząca do:
• Mniejszych strat kiszonek
• Lepszej ochrony aminokwasów szczególnie związanych aminokwasów
• Wyższej strawności białka i energii
• Smaczniejszej kiszonki
13
Korzyści zastosowania preparatu Blattisil AWS Special Premium:
•
•
•
•
Większe pobranie kiszonki (średnio + 0,5 kg / szt / dzień)
Wyższa wydajność mleka o 1 kg lub więcej / szt / dzień w każdej próbie (średnio + 1,17 kg)
Większy przyrost żywej wagi i poprawa mięsności u byków
Poprawa rentowności produkcji
Dawkowanie:
torebka 25 g na 25 ton materiału
torebka 100 g na 100 ton materiału
Zawartość torebki należy rozcieńczyć w czystej wodzie, dostosowując ilość do wielkości aplikatora, tak aby
uzyskać aplikację od 100ml do 2 litrów na 1 tonę materiału. Warunkiem jest stosowanie 1g na 1 tonę materiału.
Tym samym zostanie osiągnięta koncentracja 100 000 bakterii kwasu mlekowego na 1 g kiszonej masy. Minimalny
okres zakiszania to 4 tygodnie.
Opakowanie: 25 g i 100 g
TERAZ
M N IE J S Z E
N IE
O PA K O WA N
O
T
5
2
NA
PRODUKTY - NOWOŚCI
Siatka i worki zabezpieczające silos
Właściwe zabezpieczenie kiszonki folią przyczynia się do prawidłowego
i pożądanego przebiegu procesów fermentacyjnych. Zapewnia odcięcie dopływu
powietrza, zabezpiecza przed wsiąkaniem wody opadowej i gwarantuje uzyskanie
kiszonki najwyższej jakości. Silos napełniamy równomierne od jego ścian do
środka oraz mocno ubijamy materiał. Po ubiciu zostaje tylko przykrycie silosu folią
i poprawne jej zabezpieczenie przed wiatrami. Optymalnym jest stosowanie dwóch
folii: cienkiej (transparentnej), o grubości 0,4 µm, przylegającej bezpośrednio do
zakiszanego materiału oraz foli właściwej, na którą nakładamy siatkę ochronną
oraz worki obciążające.
Blattin Polska wprowadza na rynek folie okrywowe niemieckiej firmy Zill. Zill jest światowym producentem foli
i materiałów syntetycznych dla rolnictwa. Niemieckie folie po raz pierwszy trafiły na rynek Polski dzięki wyłącznemu
przedstawicielstwu Blattin Polska. Teraz w ofercie Blattin dostępne są dwa nowe produkty marki Zill - siatki ochronne
zabezpieczające silos lub pryzmę oraz worki obciążające.
Siatka tec220
Siatka ochronna do silosów
Najnowocześniejsze techniki tkania i rygorystyczna kontrola jakości w firmie Zill zapewniają równomierne utkanie,
najwyższą stabilność UV, największą gęstość, maksymalną odporność na przesuwanie i ekstremalnie długą
żywotność. Siatki ochronne do silosów i worki do obciążania silosów Zill są produkowane wyłącznie z wysokiej
jakości surowców, które nie zawierają regeneratów, 100% PE (HDPE).
ok
St
an Jak
d o
22 a r ś ć
0 do
g/ w
m2 a
Ciężar ok. 220 g/m2
Grubość włókna: ok. 0,40 mm
Gęstość tkania: ok. 80/80
Kolor: zielony
15
Twoje korzyści:
• maksymalna ochrona przed ptakami i gradem
• wysoka odporność na rozrywanie i stąpanie
• wysoka jakość obróbki szwów i obrabiania krawędzi
• znaczna oszczędność czasu dzięki prostej obsłudze
• bardzo długa żywotność
• sprawdzone stosowanie w trakcie silnych wiatrów
• przykrywanie bez opon, piasku
• do 10 lat dłuższego użytkowania
• ochrona przed gniciem i pleśnią
Worki do obciążania silosów
Worki do silosów Zill produkowane są z zastosowaniem nowoczesnych
technik tkania wyłącznie z surowców najwyższej jakości. Charakteryzują
się najwyższą stabilnością UV, największą gęstością tkania, maksymalną
odpornością na przesuwanie i ekstremalnie długą żywotnością.
Zastosowanie worków zapewnia pełne uszczelnienie krawędzi
silosu chroniąc zakiszany materiały przed dostępem powietrza oraz
zabezpieczając folię i siatkę przed przesuwaniem. Odpowiednie
obciążenie siatki ochronnej Zill uzyskuje się przez ułożenie worków
w poprzek na silosie w odległości co 5 metrów. Maksymalna wysokość
wypełnienia piaskiem to 2/3 wysokości worka. Mankiet worka służy do
wzajemnej stabilizacji worków do silosów.
• Przędza monofil o mikrooczkach najwyższa
•
•
odporność na przesuwanie
Trwałość: do 10 lat i dłużej
Oszczędność czasu bez opon bez piasku
Wymiary worka: 25 x 100 cm
sztuk/wiązka: 50
sztuk/karton: 250
Zill – ta marka to gwarancja jakości
Wieloletnie doświadczenie i ciągły, praktyczny dialog z rolnikami umożliwiły wyprodukowanie jakościowych
wyrobów, które gwarantują najwyższą efektywność i opłacalność w codziennym stosowaniu.
16
teCHnOlOGie PRODUKCJi KisZOneK
ć twój!
teraz film DVD może by
Pierwsze pokosy za nami, sezon kiszonkarski w pełni. Gorąco zachęcamy do
zastosowania naszych preparatów do zakiszania marki Blattisil dostępnych w tym
roku w bardzo atrakcyjnej cenie. więcej o tym jak przygotować doskonałej jakości
kiszonkę z zastosowaniem różnych technologii możecie zobaczyć w naszym
materiale filmowym. we współpracy z dwumiesięcznikiem “Hoduj z Głową
bydło” przygotowaliśmy dla Państwa film DVD poświęcony produkcji kiszonek.
Zdjęcia do filmu rozpoczęły się we wrześniu 2009. Zarejestrowane zostały
wówczas techniki kiszenia kukurydzy, całej rośliny oraz gniecionego ziarna.
Zdjęcia do drugiej części poświęconej produkcji kiszonki z trawy oraz lucerny
zostały nakręcone w 2010 roku. Film ukazał się w nakładzie 10 000 sztuk, z czego
5900 sztuk trafiło wraz z prenumeratą do czytelników „Hoduj z Głową bydło”.
Zapytaj doradcę o płytę DVD.
TE
WY RAZ
I M GODN
OP NIE JS E
AK
OW ZE
AN
IE
Najlepsze bakterie
dla najlepszych krów
Blattisil AWS Special Premium preparat
bakteryjny poprawiający wartości odżywcze oraz
konserwację kiszonek z trawy i lucerny oraz całych
roślin zbóż (GPS). Zawiera trzy różne szczepy
bakterii kwasu mlekowego, które optymalizują
proces fermentacji.
Pediococcus acidilactici – rozpoczyna fermentację
Lactococcus lactis lactis – potęguje proces fermentacji
Lactobacillus plantarum – uzupełnia (kompletuje)
fermentację.
BLATTISIL AWS SPECIAL PREMIUM
to korzyść:
ÏWiększe pobranie SM z kiszonki
ÏWzrost wydajności mleka
ÏWysoka rentowność produkcji
PEŁNY WZROST WYDAJNOŚCI!
17
Blattin Polska sp. z o.o. tel./fax: +48 77 465 44 24, tel.: +48 77 402 63 55 do 57; e-mail: [email protected]; www.blattin.pl
HB_blattisill_210x148,5+3.indd 1
12-06-04 16:37
PRODUKTY - NOWOŚCI W OFERCIE
Blattin Rumen Aktiv
Mieszanka Aktywnych Żywych Drożdży
WYJĄTKOWE rozwiązanie dla przeżuwaczy - maksymalnie NATURALNY
Blattin Rumen Aktiv to produkt na bazie wyselekcjonowanych Aktywnych Żywych Drożdży (AŻD) Levucell® SC
(szczep Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077) firmy Lallemand. Blattin Rumen Aktiv zapewnia poprawę
efektywności żywienia i zdrowotności przeżuwaczy poprzez:
•
•
•
•
stabilizację pH żwacza i zmniejszenie ryzyka wystąpienia kwasicy,
stymulowanie mikroorganizmów żwacza,
usprawnienie aktywności enzymatycznej i celulolitycznej żwacza,
poprawę i utrzymanie beztlenowego środowiska żwacza.
Koncentracja żywych kultur drożdży CNCM I-1077
1,0 x 1011 CFU*/kg
* jednostki tworzące kolonie
Tab. 1 Zwartość składników w 1 kg
Składnik
jedn.
białko ogólne
%
23,00
NEL
MJ
6,55
EM
MJ
10,67
lizyna
%
0,56
metionina + cystyna
%
0,69
włókno surowe
%
7,80
tłuszcz surowy
%
7,90
fosfor ogólny
%
0,80
wapń ogólny
%
1,70
Dawka
CFU
krowy mleczne
100 g
1 x 1010
bydło mięsne
80 g
8 x 109
cielęta hodowlane (cielęta, jałówki)
40g
4 x 109
małe przeżuwacze (kozy, jagnięta, owce)
50 g
4 x 109
Tab. 2 Dawkowanie (zwierzę/dzień)
Opakowanie: worek 25 kg
Blattin Rumen Aktiv to „klucz” do zdrowego żwacza
Levucell® SC zawarty w Blattin Rumen Aktiv to naturalne i najefektywniejsze Aktywne Żywe Drożdże (AŻD)
szczepu Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077. Szczep ten został wyselekcjonowany i zatwierdzony przez
ośrodki badawcze a jego efektywność potwierdzają dziesiątki międzynarodowych publikacji naukowych.
Blattin Rumen Aktiv skutecznie
zapobiega kwasicy
• Blattin Rumen Aktiv
stabilizuje pH żwacza
krów przy diecie bogatej
w łatwo fermentowalne
węglowodany (skrobia).
• Blattin Rumen Aktiv
konkuruje o cukry proste
z S. bovis – bakterią
produkującą kwas
mlekowy zmniejszającą
koncentrację tego kwasu
w żwaczu.
• Blattin Rumen Aktiv stymuluje wzrost i metabolizm bakterii utylizujących
kwas mlekowy Megasphaera elsdenii i Selenomonas ruminantium,
co wspomaga dalszą
redukcję kwasu mlekowego w żwaczu.
Blattin Rumen Aktiv poprawia
strawność włókna i paszy
• Blattin Rumen Aktiv
poprawia środowisko
żwacza usprawniając
aktywność enzymatyczną
oraz metabolizm.
Blattin Rumen Aktiv przyspiesza rozwój żwacza
• Stosowanie Blattin Rumen Aktiv umożliwia
wcześniejsze zasiedlenie żwacza pożądaną
mikroflorą.
• Drożdże Levucell®
SC zawarte w Blattin
Rumen Aktiv skutecznie
podtrzymują wyższy
poziom korzystnej mikroflory żwacza.
19
PRODUKTY - NOWOŚCI W OFERCIE
Blattivit Immuno-Ferkel
Płynny dodatek witaminowy z immunoglobulinami
dla prosiąt
Zdrowe prosięta = więcej prosiąt odsadzonych!
Zastrzyk energii oraz stabilizacja procesów trawienia w pierwszych dniach życia
• zawiera proszek z całych jaj bogaty w immunoglobuliny
• zwalcza biegunki w pierwszych dniach życia
• obniża śmiertelność
Tab. 1 Zwartość składników w 1 kg
Składnik
jedn.
białko surowe
%
8,20
tłuszcz surowy
%
84,00
włókno surowe
%
0,10
lizyna
%
0,500
witamina A
j.m.
665.000
witamina D
j.m.
66.500
witamina E
mg
665
probiotyk
j.t.k
500x109
Dawkowanie:
bezpośrednio po porodzie podać prosiętom 1-2 dozy (2-4ml).
W razie potrzeby w 2 i 3 dniu powtórzyć dawkę 2 ml.
Po odsadzeniu i w przypadku zaburzeń trawiennych (biegunka) podawać 1-2 razy dziennie
po 2 ml.
Opakowanie: butelka 250 ml
Zalecane dawkowanie:
Z uwagi na podwyższoną zawartość witaminy D3 oraz probiotyku produkt można podawać prosiętom w wieku
do 6 miesięcy w ilości od 0,07% do 0,20% dawki dziennej. Podawać w przypadku potencjalnego zagrożenia,
pojawienia się biegunki lub po zaburzeniach trawienia. Zalecany czas podawania: 2-4 tygodni.
20
LUKA
IMMUNOLOGICZNA
ODPORNOŚĆ
ODPORNOŚĆ
CZYNNA
BIERNA
Poziom przeciwciał we krwi.
Presja patogenów
Wraz ze spadkiem zawartości immunoglobulin zwiększa się zachorowalność
i podatność na infekcje. Młode organizmy są narażone na chorobotwórcze
bakterie i wirusy powodujące upadki w pierwszych dniach życia, biegunki
oraz niższe przyrosty.
Śmiertelność prosiąt ssących w pierwszych dniach życia spowodowana
biegunką obniża zysk z hodowli. Narażone na biegunki są przede
wszystkim słabe prosięta, co wynika często z niewystarczającego poziomu
immunoglobulin. Redukcja śmiertelności prosiąt ssących o 3 punkty
procentowe oznacza o jednego prosiaka odsadzonego w roku od jednej
maciory więcej.
A to oznacza czysty zysk!
10
9
Śmiertelność (%)
Brak ochrony immunologicznej
Prosięta rodzą się bez czynnej ochronny
immunologicznej. Przeciwciała zawarte w siarze
zapewniają jedynie podstawową odporność bierną,
ponieważ ich ilość w ciągu dwóch pierwszych
godzin drastycznie spada. Niedostateczne pobranie
siary, słaba jej jakość czy też niedobór mleka matki
sprawia, że wiele prosiąt nie otrzymuje w pierwszych
dniach życia właściwej ilości siary do budowy
podstawowej odporności, a pojawiająca się tzw.
luka immunologiczna jest doskonałą furtką dla
patogenów.
8
7
-31%
6
5
Rozwiązanie prosto z natury - immunoglobuliny z żółtka jaja
Proszek z całych jaj jest bogatym źródłem naturalnych immunoglobulin. Specyficzne
przeciwciała zawarte w proszku jajecznym wzmacniają nowonarodzone prosięta i
zaopatrują je w składniki potrzebne do zwalczania biegunek. Zwiększa to liczbę
prosiąt odsadzonych i ich wagę.
Korzyści stosowania Blattivit Immuno-Ferkel:
• Niższe koszty weterynaryjne
• Mniej biegunek
• Wyższa zdrowotność stada
21
AKTUALNOŚCI
ODCHÓW JAŁÓWEK WEDŁUG DR ALEXA BACHA
W dniach 28-30.05.2012 r. już po raz kolejny gościliśmy dr Alexa Bacha znakomitego
żywieniowca z Hiszpanii, konsultanta Amerykańskiego Związku Sojowego (American
Soybean Association International Marketing, ASA-IM), który podzielił się swoja wiedzą
zawodową z naszymi doradcami żywieniowymi oraz hodowcami bydła mlecznego
północnej Polski.
Dr Bach obecnie pracuje w organizacji naukowo-badawczej IRTA w Hiszpanii oraz doradza jako konsultant wielu
firmom zajmującym się produkcją bydła mlecznego i mięsnego oraz pasz w wielu krajach. W przeszłości pracował
również w sektorze komercyjnym m.in. w firmie Cargill w USA i Hiszpanii. Od kilku lat wspomaga działania American
Soybean Association - International Marketing (ASA/IM) jako konsultant i doradca w różnych projektach w Europie,
na Bliskim Wschodzie i krajach Maghrebu (m.in. Maroko i Tunezja).
W trakcie pobytu w Polsce dr Bach odwiedził wybrane gospodarstwa północnowschodniej Polski, gdzie przeprowadził warsztaty żywieniowe dla hodowców
i grupy naszych doradców żywieniowych pracujących na tym terenie. Spośród
wielu zagadnień poruszanych podczas wizyt w gospodarstwach na pierwsze
miejsce wysuwa się problem odchowu jałówek. Zdaniem doktora jałówki
powinny być zacielane w wieku 400 dni i powinny ważyć ok. 400 kg! Żeby
osiągnąć takie parametry odchowu należy w sposób znaczący zintensyfikować
odchów młodzieży. Dr Bach zaleca żywienie cieląt starterami bez pełnego
ziarna kukurydzy – zdaniem doktora jesteśmy jednym z niewielu krajów, gdzie
stosuje się powszechnie system odchowu oparty o pełne ziarno z kukurydzy.
Opierając się o wyniki własnych badań twierdzi, że żywienie ziarnem kukurydzy
pogarsza wykorzystanie paszy. Bach zaleca dodatek sieczki ze słomy, która
jest pobierana do woli i stymuluje cielęta do większego pobierania paszy
starterowych a co za tym idzie większych przyrostów cieląt.
O tym jak ważny i niedoceniany jest odchów jałówek może posłużyć przykład wizyty w jednym z gospodarstw,
w którym jałówki w wyniku zaniedbań w odchowie cielą się w wieku 27! miesięcy a upadki u cieląt są na poziomie
20% . Gospodarstwo ze względu na szalejące ceny pasz białkowych poszukuje obniżenia kosztów żywienia
300 krów mlecznych zastępując śrutę sojową śrutą słonecznikową. Bach uważa, że w takim gospodarstwie
można zaoszczędzić rocznie nawet 300 tyś zł poprawiając odchów, obniżając wiek pierwszego wycielenia do
22 miesiąca i ograniczając upadki cieląt do poziomu poniżej 10%.
Bezpośrednio na terenie gospodarstw indywidualnych w gronie hodowców oraz doradców odbyły się warsztaty
żywieniowe. Dr Alex Bach dzielił się z uczestnikami własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi odwiedzanego
gospodarstwa. W trakcie rozmów hodowcy mogli podzielić się własnymi doświadczeniami oraz problemami.
W opinii hodowców spotkanie w małych grupach, bezpośrednio w gospodarstwie są najlepszą formą szkolenia.
W mniejszym, bardziej kameralnym gronie hodowcy są bardziej
otwarci i łatwiej mówić im o własnych problemach. Idąc za
sugestiami hodowców jako firma znana z fachowego doradztwa
jesteśmy otwarci na organizowanie warsztatów szkoleniowych na
terenie gospodarstw. Wszystkich zainteresowanych hodowców
prosimy o kontakt z doradcami terenowymi.
DOJEŻDZAMY - DORADZAMY - DOWOZIMY
Czat z Ekspertem Blattin
Pragniemy Państwa poinformować, że 26 marca o godz. 20.00 na portalu Agrofoto.pl odbył się czat z ekspertem
Blattin. Tematem rozmowy eksperta z użytkownikami Agrofoto było żywienie zwierząt, a przede wszystkim
zagadnienie dotyczące zwiększenia pobrania suchej masy u bydła. W czacie wzięło udział w sumie 182 osób.
W szczytowym momencie w jednym czasie w rozmowie brało udział 67 osób.
Była to pierwsza tego typu forma doradztwa, w której mieliśmy przyjemność
uczestniczyć. Dziękujemy wszystkim agrofotowiczom za udział w wydarzeniu
i wiele interesujących pytań. Było to bardzo ciekawa i merytoryczna dyskusja,
w której poruszono wiele różnych wątków. Zachęcamy do zapoznania się
z zapisem czatu. Poniżej znajduje się link do wpisu na forum. Archiwum jest
zamknięte i nie można go komentować.
http://www.agrofoto.pl/forum/topic/50391-jak-zwiekszyc-pobranie-suchej-masy-czat-z-ekspertemblattin-archiwum
Na ten rok zaplanowaliśmy jeszcze dwa czaty na portalu Agrofoto. Będziemy Państwa informować o kolejnych
i zachęcać do wzięcia czynnego udziału w dyskusji. Tym czasem zapraszamy do lektury na blogu Blattin który
prowadzony jest na portalu. Zachęcamy do komentowania i zadawania pytań naszym ekspertom.
Cykl szkoleń dla producentów bydła
Rekordowa frekwencja w Starym Polu
W dniach 13-17.02.2012 roku w pięciu różnych miastach w całej Polsce (Włoszczowa, Stare Pole, Ciechanów,
Rawicz, Głubczyce) firma Blattin zorganizowała międzynarodowy cykl szkoleń dla hodowców i producentów
mleka. Wśród wykładowców znaleźli się wybitni specjaliści: dr Jeff Mikus reprezentujący Diamond V z Texasu, USA,
prof. dr Manfred Hoffmann niezależny konsultant największych
niemieckich gospodarstw, dr Alex Bach z IRTA z Hiszpanii, prof.
dr hab. Zygmunt Maciej Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, którego udział jest nieodłącznym elementem
corocznych spotkań producentów mleka a także dr Zbigniew
Lach z OHZ Osięciny, oraz przedstawiciele firmy Top Gen Sp.
z o.o. Patronat medialny objęły Proagricola wydawca m.in.
miesięcznika Bydło a także Apra wydawca dwumiesięcznika
Hoduj z Głową bydło.
Szkolenia organizowane przez Blattin zawsze cieszą się
ogromnym zainteresowaniem. Nie dziwi więc fakt, że i tym
razem na spotkania przybyły tłumy. Rekordowa frekwencja na
szkoleniu w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Starym Polu, gdzie na sali było ponad 200 osób jest dowodem
na to, jak bardzo hodowcy cenią sobie nasze starania w pogłębianie i poszerzanie ich wiedzy praktycznej
i merytorycznej. Dziękujemy współorganizatorom za zaangażowanie i pomoc w organizacji szkoleń.
Współorganizatorzy spotkań:
Patronat medialny:
O
N OW
ŚĆ
ZDROWA NIESPODZIANKA DLA NAJMŁODSZYCH!
Blattivit Immuno-Ferkel
Płynny dodatek witaminowy
z immunoglobulinami dla prosiąt.
Proszek z całych jaj jest bogatym źródłem naturalnych immunoglobulin. Specyficzne przeciwciała zawarte w proszku jajecznym wzmacniają nowonarodzone prosięta i zaopatrują je w składniki potrzebne do zwalczania biegunek.
Zwiększa to liczbę prosiąt odsadzonych i ich wagę.
Korzyści Blattivit Immuno-Ferkel:
Niższe koszty weterynaryjne
Wyższa zdrowotność stada
Mniej biegunek
24
Blattin Polska sp. z o.o. tel./fax: +48 77 465 44 24, tel.: +48 77 402 63 55 do 57; e-mail: [email protected]; www.blattin.pl

Podobne dokumenty