instrukcja obsługi przetwornica sieciowa - solarna on grid

Komentarze

Transkrypt

instrukcja obsługi przetwornica sieciowa - solarna on grid
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRZETWORNICA SIECIOWA - SOLARNA
ON GRID
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
INSTRUKCJA JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ URZĄDZEŃ Z SERII ON GRID. NIE WYRZUCA J
JEJ, PRZECHOWUJ W ŁATWO DOSTĘPNYM MIEJSCU ORAZ ZAPOZNA J SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA .
Uwaga!
Możliwość zagrożenia życia ze względu na wysokie napięcie stałe przepływające przez
przetwornicę.
- Montaż, podłączenie i konfiguracja urządzenia powinny zostać wykonane przez
przeszkolony do tego personel.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci, osoby niepełnosprawne lub
nieposiadające wystarczającej wiedzy i umiejętności do włączenia urządzenia do
instalacji sieciowej.
- Dzieci powinny być pilnowane, aby zapewnić bezpieczeństwo w pobliżu przetwornicy.
Uwaga!
Niebezpieczeństwo poparzenia ze względu na gorącą powierzchnię.
- Podczas pracy górna część obudowy przetwornicy może się nagrzać powodując
poparzenia. Podczas pracy z urządzeniem staraj się dotykać tylko dolnej części
obudowy.
Uwaga!
Możliwość wystąpienia uszczerbku na zdrowiu w skutek promieniowania.
- Nie przebywaj przez dłuższy okres czasu w odległości mniejszej niż 20cm od
przetwornicy.
Wskazówka
Przewodzące elementy przetwornicy, takie jak obudowa, elementy mocowania
generatora
itp.,
powinny
użytkowania urządzenia.
być
uziemione
w
celu
zapewnienia
bezpiecznego
INFORMACJE NA OBUDOWIE
Symbol
Oznaczenie
Na przetwornicy może się odłożyć niebezpieczne
dla życia napięcie. Przetwornica potrzebuje ok. 5
minut na rozładowanie zbędnego ładunku.
Odczekaj 5 minut zanim przystąpisz do
otwierania obudowy przetwornicy lub innej pracy
z nią związanej.
Uwaga na gorącą powierzchnię.
Niebezpieczeństwo związane z wysokim
napięciem stałym. / Uwaga możliwość porażenia
prądem.
Przetwornica spełnia wszystkie wymagania
dotyczące dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii
Europejskiej
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Podczas używania przetwornicy, przestrzegaj poniższych zasad aby uniknąć
porażenia, poparzenia, wybuchu ognia itp.
- Upewnij się, że wejściowe napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia DC dla
przetwornicy. Przeciążenie urządzenia może spowodować nieodwracalne uszkodzenia
instalacji oraz inne uszkodzenia nie wchodzące w zakres naprawy gwarancyjnej.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia / pracy z przetwornicą, przeszkolony do tego
personel powinien odłączyć część wejściową i wyjściową (AC i DC) okablowania
podłączonego do urządzenia. Usługa montażu przetwornicy powinna zawierać w sobie
podłączenie niezbędnego okablowania.
- Przetwornica powinna być używana jedynie z przystosowanymi do współpracy z nią
urządzeniami / akcesoriami. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia,
pożaru, porażenia prądem itp.
- Przed uruchomieniem instalacji upewnij się, że wszystkie przewody są w dobrym
stanie oraz odpowiednio wymierzone w zależności od odległości przetwornicy od
ogniw fotowoltaicznych / obciążenia.
- Nie otwieraj obudowy przetwornicy. Urządzenie nie wymaga konserwacji
podzespołów się w niej znajdujących. Zabieg taki wiąże się z naruszeniem zasad
gwarancji.
- Urządzenie nie może znajdować się w pobliżu materiałów łatwopalnych i otwartego
ognia.
- Urządzenie nie powinno być zamontowane w pobliżu wilgotnych lub zardzewiałych
elementów.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie przystępuj do rozmontowywania przetwornicy
przed upłynięciem 5 minut od wyłączenia urządzenia. Na przetwornicy może się
odłożyć niebezpieczne dla życia napięcie. Przetwornica potrzebuje ok. 5 minut na
rozładowanie zbędnego ładunku.
WSTĘP
Dziękujemy za zakup przetwornicy Volt Polska z serii ON GRID. Modele zawarte
w tej serii urządzeń są aktualnie jednymi z najlepszych przetwornic sieciowych
dostępnych na rynku. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii podczas
projektowania i tworzenia, przetwornica posiada bardzo wysoką wydajność /
sprawność, wysoką niezawodność pozwalającą na pracę urządzenia przez długi okres
czasu oraz wygodne funkcje kontrolne dla ułatwienia pracy z urządzeniem.
Jedne z ważniejszych zalet przetwornic z serii ON GRID to:
- zaawansowana technika sterowania oparta na mikrokontrolerach (MCU)
- zaawansowany układ śledzenia maksymalnego punktu mocy tzw. MPPT, zwiększający
maksymalną wydajność przetwornicy nawet o 20%
- niezwykle ważne zabezpieczenie przed działaniem urządzenia w momencie awarii
sieci domowej, z ang. „anti-islandic solution”
- różnego rodzaju doskonałe zabezpieczenia m.in.: przed zwarciem, przeciążeniem,
przegrzaniem itp.
- stopień ochrony IP65:
- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
- sprawność przetwornicy na poziomie 97,6 %
- współczynnik zawartości harmonicznych THD na poziomie mniejszym niż 3 %
- minimalistyczny design urządzenia, wraz z szeregiem zabezpieczeń i wydajnym
oprogramowaniem sprawia, że przetwornica jest bezpieczna i niezawodna
- przyjazny („user friendly”) interfejs urządzenia (kontrolki LED, wyświetlacz LCD z
danymi technicznymi, interakcja z urządzeniem za pomocą wyprowadzonych na
obudowę przycisków)
- zdalne sterowanie urządzeniem z poziomu systemu operacyjnego komputera za
pomocą interfejsu komunikacyjnego RS232 lub RS485.
SCHEMATY, TABELKI, DIAGRAMY
1. Schemat blokowy układu przetwornicy
2. Wymiary przetwornicy
3. Parametry wejściowe DC
Model
3KTS
5KTS
Maksymalna moc wejściowa [W]
3200
5400
Maksymalne napięcie wejściowe [V]
500
550
Maksymalny prąd wejściowy [A]
13
26
Liczba układów MPPT
1/1
1/2
Zakres napięcia układu MPPT [V]
210 - 500
180 - 500
Napięcie wyłączenia / startowe [V]
70 / 100
70 / 100
Model
3KTS
5KTS
Moc znamionowa [W]
2600
3680
Maksymalna moc wyjściowa [W]
2800
3680
Maksymalny prąd wyjściowy [A]
13,6
23
3. Parametry wyjściowe AC
Napięcie znamionowe / zakres [V]
230 / 180 ~ 270
Częstotliwość napięcia / zakres [Hz]
50 / 47 ~ 52
Współczynnik mocy (cosφ)
1
Współczynnik THD
<3%
3. Wydajność, bezpieczeństwo i zabezpieczenia
Model
3KTS
5KTS
Wydajność EURO
96,3 %
97,1 %
Wydajność CEC
97 %
97,6 %
Wydajność MPPT
99,9 %
Zabezpieczenie nadnapięciowe / podnapięciowe
Tak
Monitorowanie stanu wejścia DC
Tak
Zabezpieczenie zmiennozwarciowe
Tak
Monitoring sieci („anti - islandic solution”)
Tak
Nadprądowe zabezp. zmiennozwarciowe
Tak
Monitoring prądu wejściowego
Tak
4. Parametry ogólne
Model
3KTS
5KTS
Wymiary [SZ*WYS*DŁ] [mm]
338 * 430 * 138
345 * 440 * 186
Waga [kg]
15,5
21,5
Chłodzenie
Konwekcyjne
Wentylator
Stopień hałasu [dB]
< 30
< 40
Temperatura pracy
- 20 C ~ + 60 C
Stopień ochrony
IP65
Topologia
Transformatorowa
Pobór mocy pracy własnej (czuwanie)
0
Wyświetlacz LCD
Podświetlany, 16*2 znaków, LCD
Interfejs komunikacyjny
RS486 / RS232
Gwarancja
1 rok (hurt) / 2 lata (detal)
TRYBY PRACY
[STANDBY MODE] – urządzenie jest gotowe do pracy, ale nadal nie podłączone do
sieci. W tym trybie przetwornica monitoruje, czy ogniwa fotowoltaiczne mają
wystarczający zapas zgromadzonej mocy, aby zasilić sieć. Gdy przetwornica przejdzie
pomyślnie test startowej mocy podłączonego do niej obciążenia, przejdzie w tryb…
[CHECKING MODE] – w trybie tym moc z ogniw jest dostarczana do przetwornicy.
[ON-GRID MODE] – w trybie tym przetwornica przetwarza prąd DC z ogniw na prąd
AC i zasila nim sieć.
[MPPT MODE] – domyślny tryb działania przetwornicy. Po przetworzeniu prądu w
trybie [ON-GRID MODE] przetwornica przechodzi do tego trybu.
[FAULT MODE] – jeżeli nastąpi jakikolwiek błąd w instalacji, przetwornica przejdzie
w ten tryb i przestanie dostarczać przetworzony prąd do sieci. Po zniwelowaniu błędu,
przetwornica z powrotem przejdzie w domyślny tryb pracy. Niektóre błędy wymagają
ręcznego zrestartowania przetwornicy.
[SETTING MODE] – wciśnij klawisz „Function” na 5 sekund, aby wejść w ten tryb.
MONTAŻ
Sprawdź miejsce w którym zamontujesz przetwornice i upewnij się, że spełnia
ono poniższe warunki:
- temperatura otoczenia mieści się w zakresie podanym w specyfikacji urządzenia
- wysokość n.p.m jest mniejsza niż 2000 m
- nie ma bezpośredniego dojścia do wody z różnego rodzaju zbiorników wodnych (np.:
jezioro, morze, staw etc.)
- przetwornica nie ma kontaktu z rdzą, ani wilgocią
- przetwornica nie jest wystawiona na bezpośredni wpływ światła słonecznego, pary,
wody, różnego rodzaju oparów, zimnego powietrza
- pomieszczenie musi mieć dobra wentylację i wilgotność powietrza na odpowiednim
poziomie
- przetwornica nie znajduje się w pobliżu anteny / talerza telewizyjnego
- konieczne jest zachowanie 30 cm wolnego miejsca wokół przetwornicy, oraz
odpowiedniego
prześwitu
przy
montażu,
aby zapewnić
dobre
zabezpieczyć przetwornice przed przegrzaniem
Przed rozpoczęciem montażu wyposaż się w następujące narzędzia:
- zaciskarkę do kabli sieciowych
- kombinerki
- wiertarkę
- wkrętarkę / wkrętak / śrubokręt
- odpowiednie klucze np.: regulowany klucz francuski
- młotek (najlepiej gumowy)
chłodzenie
i
Montaż przetwornicy do ściany
1. Wywierć dziury w ścianie za pomocą wiertarki, adekwatnie do rozstawu otworów
montażowych na obudowie przetwornicy oraz Ich średnicy. Wierć prostopadle do
ściany. Głębokość otworów nie powinna być większa niż 30 mm i taka sama w każdym
otworze. Po usunięciu pyłu z otworów, zmierz Ich głębokość. Jeżeli głębokość jest
większa niż 33 mm lub mniejsza niż 27 mm, kołki mocujące nie mogą być poprawnie
zamocowane.
2. Wyczyść powierzchnię oraz otwory na kołki
montażowe i upewnij się, że rozstaw otworów jest
odpowiedni. Zamocuj kołki w otworach, używając
gumowego młotka do solidnego wpasowania Ich w
otwory. Przymocuj ramę montażową do kołków i
za pomocą śrubek przykręć ją do ściany.
3. Przymocuj przetwornice do ramy montażowej i
za pomocą śrubek M5 przykręć urządzenie do
ściany,
pamiętając
by
przestrzeń
wokół
przetwornicy była zgodna z grafiką po prawej
stronie. Nie zapomnij użyć podkładek pod śruby w
celu solidnego przymocowania urządzenia.
Podłączenie ogniw fotowoltaicznych
Napięcie ogniw fotowoltaicznych musi być zgodne z maksymalną wartością
podaną w specyfikacji technicznej zamieszczonej w instrukcji. Nie podłączaj „minusa”
lub „plusa” z ogniw fotowoltaicznych do „masy”. Za pomocą miernika cyfrowego
sprawdź polaryzację kabli wyjściowych z ogniw. Podłącz ogniwa zgodnie z polaryzacją
(„plus do plusa” i „minus do minusa”) do przetwornicy.
Podłączenie do sieci
Seria przetwornic sieciowych On GRID jest przystosowana do instalacji 1 –
fazowej o parametrach napięcia 180 – 260 V oraz częstotliwości 50 Hz. Do podłączenia
wykorzystaj kable o odpowiedniej średnicy:
- 3 mm^2 dla 3KTS
- 6 mm^2 dla 5KTS
Na kablu pomiędzy siecią a przetwornicą zastosuj odpowiednie zabezpieczenie
w postaci stycznika MCB:
- 20A dla 3KTS
- 32A dla 5KTS
Pomiędzy przetwornicą, a stycznikiem MCB nie może być podłączane
bezpośrednio żadne obciążenie.
Impedancja kabla powinna być mniejsza niż 2 Ohmy, a maksymalna długość
przewodu pomiędzy przetwornicą, a siecią nie powinna przekroczyć 150 m. Do
zestawu z przetwornicą są dołączone dobrej jakości konektory typu IP66 / IP68.
Poniżej znajduje się schemat poprawnego połączenia konektorów z kablem.
1. Przepuść kabel przez kołnierz konektora oraz nakrętkę dociskową
2. Połącz przewody w kablu według schematu poniżej
3. Sprawdź czy wszystkie kable pewnie trzymają się konektora w razie potrzeby dokręć
śrubki i nakrętkę
4. Przytwierdź kołnierz konektora do końcówki gniazda, a następnie dokręć całość
nakrętką dociskową
5. Podłącz gotowy kabel do przetwornicy
URUCHOMIENIE PRZETWORNICY
Po upewnieniu się, że okablowanie na wejściu DC i na wyjściu AC jest poprawnie
zamontowanie oraz podłączone do niej ogniwa fotowoltaiczne są sprawne i działające
możemy przystąpić do uruchomienia przetwornicy.
1. Włącz stycznik MCB w pozycję 1 - „ON”
2. Włącz najpierw część wejściową DC, a następnie część wyjściową AC
3. Przetwornica uruchomi się automatycznie, gdy ogniwa fotowoltaiczne zgromadzą
wystarczającą ilość energii. Urządzenie przejdzie przez 3 tryby podczas normalnego
procesu uruchamiania.
Oczekiwanie – przetwornica czeka / sprawdza stan wejścia DC z ogniw
fotowoltaicznych. W tym momencie zakres napięcia DC jest w zakresie 100 – 150 V.
Sprawdzanie – przetwornica sprawdza stan wyjścia AC (sieci) w momencie osiągnięcia
wymaganego napięcia DC na wejściu. Następnie następuje odliczanie startowe.
Normalna praca – przetwornica zaczyna normalnie pracować, podświetla się zielona
kontrolka LED – ON, a przetwornica przekazuje przetworzone napięcie do sieci.
Przetwornica wstrzyma swoje działanie w momencie, gdy moc energii pobieranej z
ogniw fotowoltaicznych będzie za słaba na podłączone obciążenie.
OBSŁUGA PRZETWORNICY / INTERFEJS
Klawisze kontrolne
Interfejs
Po przejściu przetwornicy w [Normal Mode] (zielona dioda oraz info na LCD),
przełączaj wyświetlane parametry przetwornicy za pomocą przycisku [Function].
- Aby zablokować stan wyświetlacza na konkretnej pozycji przytrzymaj przycisk
[Function] przez 5 sekund
- Aby zmienić język przytrzymają przycisk [Function] na ekranie wyboru języka
Informacje na wyświetlaczu LCD
Stan pracy
Informacja na LCD
Opis
Warunki pracy
Power Off
No display
Napięcie wejściowe DC<70V
Initialization & Waiting
Waiting
[STANDBY MODE], 70V<DC<150V
Checking Grid
Checking
Input V > 150V
Normal State
Normal state
Przetwornica poprawnie
przekazuje napięcie do sieci
Flash
Flash
Następuje aktualizacja
oprogramowania
Sprawdzanie parametrów
Real – time Power
Pac = xxxxW
Rzeczywista moc wyjściowa
Total energy generation
Etotal = xxxkWh
Całkowita wygenerowana energia
Output Voltage
Vac = xxx.xV
Napięcie wyjściowe
Output Frequency
Freq. = xx.xHz
Częstotliwość wyjściowa
Output Current
Iac = xx.xA
Prąd wyjściowy
PV Input Voltage
Vpv = xxxV
Napięcie z solarów
PV Input Current
Idc = xxx A
Prąd z solarów
Informacje o błędzie - „Fault”
Isolation Fault
Isolation Fault
Zwarcie w układzie / wykryto
napięcie wsteczne z obciążenia
Leakage Detecting
Ground Fault
Za wysoki prąd upływu
Fault OVR
Zabezpieczenie nadnapięciowe
Fault UVR
Zabezpieczenie podnapięciowe
Fault OFR
Zabezp. nadczęstotliwościowe
Fault UFR
Zabezp. podczęstotliwościowe
No Utility
No Utility
Nie ma obciążenia
Fan Fault
Fan Fault
Błąd wentylatora
PV Over Voltage
PV Over Voltage
Przeciążenie, za duże napięcie z
ogniw fotowoltaicznych
Grid Fault
Consistent Fault
Consistent Fault
Błąd procesora albo innego układu
Relay Failure
Relay Failure
Błąd przekaźnika
DC INJ High
DC INJ High
Prąd stały na wejściu DC ponad
wartość znamionową
EEPROM Failure
EEPROM Failure
Błąd pamięci EEPROM
SCI Failure
SCI Failure
Błąd mikrokontrolera MCU
High DC Bus
High DC Bus
Napięcie na szynie wejściowej DC
jest wyższe niż ustawione
DC Sensor Fault
DC Sensor Fault
Błąd na wejściu DC
GFCI Failure
GFCI Failure
Wykryto błąd w układzie / straty w
przetwarzanym napięciu
Lock
Lock
Zablokowano
Reconnect
Reconnect
Podłącz ponownie do sieci po
odłączeniu przekaźnika
Inverter's Version
Ver. xx.xx
Informacja o wersji
oprogramowania
KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM I MONITORING
* nie wszystkie przetwornice z serii ON GRID są wyposażone w tę opcję, spytaj się handlowca / dystrybutora o obecność tej funkcji w
wybranym przez Ciebie modelu.
Parametry
i dane zbierane przez przetwornicę mogą być na bieżąco
kontrolowane z poziomu komputera. Jednostkę można podłączyć do przetwornicy na
2 sposoby:
- za pomocą portu szeregowego 9-pinowego → RS232
Maksymalna długość kabla przy takim połączeniu to 12 m. Jednocześnie
komputer może być podłączony tylko do jednej przetwornicy. Tego typu połączenie z
reguły jest używane do kontroli parametrów pojedynczej przetwornicy, aktualizowania
oprogramowania lub detekcji błędów w urządzeniu.
Numer pinu
Oznaczenie
Nazwa angielska
Nazwa polska
1
DCD
Data Carrier
Detected
Sygnał wykrycia
nośnej
2
RxD
Receive Data
Odbiór danych
3
TxD
Transmit Data
Transmisja danych
4
DTR
Data Terminal
Ready
Gotowość terminala
5
GND
Signal Ground
Masa
6
DSR
Data Set Ready
Gotowość
„modemu”
7
RTS
Request to Send
Data
Żądanie wysłania
8
CTS
Clear to Send Data
Gotowość do
wysłania
9
RI
Ring Indicator
Wskaźnik dzwonka
- za pomocą portu szeregowego --> RS485
Połączenie to umożliwia podłączenie do 32 urządzeń na jednym kablu
(topologia magistrali) z zachowaniem maksymalnej długości przewodu do 1200 m.
Prędkości transmisji jakie można uzyskać to 35 Mbit/s (do 10m) i 100 Kbit (do 1200 m).
Podczas doboru linii transmisyjnej dla RS-485 konieczne jest zbadanie potrzebnej
długości przewodu oraz prędkości transmisyjnej układu. Straty w linii przesyłowej
składają się ze strat AC, strat przewodnika DC, upływu oraz strat w dielektryku. W
przypadku przewodu wysokiej jakości wielkość strat w przewodniku jak i dielektryku
mają ten sam rząd wielkości.
Przewód należy wykonać jak na poniższym schemacie:
W celu monitorowania większej ilości urządzeń za pomocą tego rodzaju
połączenia wymagane jest zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania
dostępnego pod tym linkiem → #############.
Połączenie przedstawione na poniższej grafice umożliwia współprace z większą
ilością urządzeń w tym samym czasie.
ROZWIĄZYWANIE PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW
Jeżeli na ekranie LCD przetwornicy pojawi się jeden z poniżej przedstawionych w
tabelce komunikatów, postępuj zgodnie z opisem diagnozy i ewentualnego
rozwiązania problemu.
Komunikat błędu
Diagnoza i rozwiązanie
Grid Fault
- Poczekaj chwilę, aby dać czas przetwornicy na powrót
do trybu [Normal Mode]
- Upewnij się, że parametry sieci odpowiadają
wymaganym standardom
- Skontaktuj się z dostawcą sieci / instalatorem
przetwornicy
No Utility
- Sieć nie odpowiada / brak zasilania z sieci
- Sprawdź poprawność wszystkich połączeń
- Sprawdź czy sieć działa poprawnie
- Skontaktuj się z dostawcą sieci / instalatorem
przetwornicy
PV Over Voltage
- Sprawdź, czy napięcie podawane z ogniw
fotowoltaicznych nie przekracza zakresu maksymalnego
napięcia wejściowego DC na przetwornicy
DC INJ High
- Odczekaj ok. minute, żeby sprawdzić czy przetwornica
nie powróci do normalnego stanu
- Skontaktuj się z dostawcą sieci / instalatorem
przetwornicy
SCI Failure
- Odłącz ogniwa fotowoltaiczne od przetwornicy („plus” i
„minus”), po krótkiej przerwie podłącz ponownie
- Skontaktuj się z dostawcą sieci / instalatorem
przetwornicy
Isolation Fault
- Sprawdź wartość impedancji pomiędzy PV (+), PV (-), a
GND (masą)
- Wartość musi być mniejsza niż 2 Ohmy
- Skontaktuj się z producentem / dystrybutorem
Consistent Fault
- Odłącz ogniwa fotowoltaiczne od przetwornicy („plus” i
„minus”), po krótkiej przerwie podłącz ponownie
- Skontaktuj się z dostawcą sieci / instalatorem
przetwornicy
Relay Fault
- Odłącz ogniwa fotowoltaiczne od przetwornicy („plus” i
„minus”), po krótkiej przerwie podłącz ponownie
- Skontaktuj się z dostawcą sieci / instalatorem
przetwornicy
Ground Fault
- Prąd upływu jest zbyt wysokie
- Odłącz wyjście i wejście przetwornicy, sprawdź czy nie
występują żadne błędy / uszkodzenia po stronie
wejściowej
- Podłącz wejście DC (ogniwa)
- Skontaktuj się z dostawcą sieci / instalatorem
przetwornicy
EEPROM Fault
- Odłącz ogniwa fotowoltaiczne od przetwornicy („plus” i
„minus”), po krótkiej przerwie podłącz ponownie
- Skontaktuj się z dostawcą sieci / instalatorem
przetwornicy
High DC Bus
- Odłącz ogniwa fotowoltaiczne od przetwornicy („plus” i
„minus”), po krótkiej przerwie podłącz ponownie
- Skontaktuj się z dostawcą sieci / instalatorem
przetwornicy
Fan Fault
- Sprawdź, czy nic nie blokuje obrotów wentylatora
- Sprawdź kable zasilające wentylator
- Skontaktuj się z dostawcą sieci / instalatorem
przetwornicy
GFCI Failure
- Odłącz ogniwa fotowoltaiczne od przetwornicy („plus” i
„minus”), po krótkiej przerwie podłącz ponownie
- Skontaktuj się z dostawcą sieci / instalatorem
przetwornicy
CZYSZCZENIE / PRZECHOWYWANIE PRZETWORNICY
Czyszczenia przetwornicy dokonuj jedynie za pomocą delikatnych narzędzi np:
miękkiej szmatki, pędzelka, sprężonego powietrza. Nie należy czyścić urządzenia wodą
lub różnego rodzaju środkami chemicznymi.
Rozmontowując instalację, najpierw odłącz całe okablowanie po stronie
wejściowej i wyjściowej przetwornicy, następnie odkręć przetwornicę od ściany i
zdejmij ją.
Jeżeli to możliwe przechowuj / transportuj przetwornicę w oryginalnym
opakowaniu, pamiętając, że miejsce w, którym znajduje się urządzenie musi mieć
temperaturę powietrza w przedziale - 20 C ~ + 60 C.