Hasło wwf

Komentarze

Transkrypt

Hasło wwf
WWF
(ochrona przyrody), WWF (skrót ang. World Wildlife Fund) to międzynarodowa organizacja pozarządowa
(NGO) działająca na rzecz ochrony ginących gatunków zwierząt oraz cennych przyrodniczo miejsc na
świecie. Organizacja z charakterystycznym logo przedstawiającym czarno białą pandę powstała 11
września 1961 roku z inicjatywy Sir Juliana Huxley`a dyrektora generalnego UNESCO, który zwrócił
uwagę na zagrożenie afrykańskiej fauny. W latach 80. XX wieku, WWF wspólnie z IUCN oraz UNEP,
stworzył Światową Strategię w Zakresie Ochrony Przyrody, którą podpisał Sekretarz Generalny ONZ.
Strategia, stała się podstawą kompleksowego spojrzenia na ochronę środowiska oraz zrównoważone
wykorzystanie zasobów naturalnych Ziemi. W 1992 roku, WWF odegrał ważną rolę w tworzeniu konwencji
o bioróżnorodności i zmianach klimatu podczas konferencji ONZ w Rio de Janeiro. Siedzibą organizacji
jest Szwajcaria. Działają również narodowe oddziały fundacji w ponad 150 krajach świata, w tym WWF
Polska. W Polsce działalność WWF koncentruje się wokół ochrony rzek, lasów oraz zagrożonych
gatunków (tzw. gatunków parasolowych), m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, a także żyjących w Bałtyku fok i
morświnów. Prowadzone są również działania w kierunku walki z przemytem zwierząt i nielegalnym
handlem zagrożonymi gatunkami.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Marek Maciantowicz

Podobne dokumenty