Gazeta Nyski Rynek Pracy nr 22 - Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Komentarze

Transkrypt

Gazeta Nyski Rynek Pracy nr 22 - Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
XI
2013
ISSN: 2084-3283
egzemplarz
bezpłatny
WYWIAD:
Brakuje rąk
do pracy
Z REGIONU:
Rekrutacja
do Polarisa
Z REGIONU:
W Nysie,
czyli nigdzie
-5-
-4-
-8-
TEMAT NUMERU:
Teraz
powiat
nyski!
Dobiega końca program „InNOWAcyjna NYSA”. Pierwszy w historii
powiatu nyskiego program oparty
na partnerstwie.
O efektach
programu
czytaj na...
-3 -
PROJEKT:
Zdobądź certyfikat
Na obecnym rynku pracy coraz ważniejszą rolę odgrywają umiejętności
komputerowe.
-6-
NUMER
22
Szukam
pracy
Praca
z agencji
-12-
-13-
Oferty
pracy
Praca
za granicą
-14-
-15-
-2- AKTUALNOŚCI
FELIETON:
PANOPTIKUM:
Nic o nas
bez nas
Stoi na stacji…
-
Z ostatniego komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego
wynika, że w ubiegłym roku liczba
pracujących w powiecie nyskim spadła
o tysiąc trzysta osób. W tym samym
okresie liczba pracujących w całej
Polsce spadła o niespełna dwadzieścia
osiem tysięcy. Zestawienie tych
dwóch informacji oznacza, że blisko co
dwudziesty Polak, który stracił pracę
był mieszkańcem naszego powiatu. Tak
złych informacji świadczących o kondycji
powiatu nyskiego jeszcze nie było…
Najgorsze jest to, że wciąż brak sygnałów na poprawę tej dramatycznej sytuacji. Powstające miejsca pracy w handlu niczego tutaj nie zmienią. Nysa
- jak nie miała, tak wciąż nie ma - żadnej oferty dla
ambitnych, wykształconych młodych ludzi. Obecnie,
dla wielu z nich szczytem marzeń jest praca w budżetówce. Zakłady produkcyjne będące motorem realnego rozwoju praktycznie u nas nie istnieją. Była fabryka samochodów dostawczych jest obecnie traktowana przez właściciela jak poligon wojskowy. Ze zrujnowanych zakładów do dziś straszących swoim wyglądem można by zrobić kapitalne zaplecze do filmu katastroficznego lub horroru.
W takiej atmosferze dojdzie 29 października do
oficjalnej prezentacji programu „InNOWAcyjna
NYSA”. Program, nad którym pracowali najwybitniejsi w Polsce eksperci ma pomóc mieszkańcom powiatu i sprawić, aby nasza sytuacja społeczna i gospodarcza była coraz lepsza. W ramach programu
powstaną między innymi inkubatory przedsiębiorczości, centra integracji zawodowej, strefa aktywności gospodarczej.
Uruchomione zostaną dwa programy: Karta Dużej Rodziny (zawierająca ulgi, zniżki i preferencje dla rodzin z trójką lub większą liczba dzieci) oraz Karta Młodego Przedsiębiorcy, która będzie
wspierać młodzież w wieku do 30 lat w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie powiatu.
Bardzo ważne jest rozpoczęcie prac związanych
z uruchomieniem powiatowej giełdy rolnej oraz - co
niezmiernie istotne - ściąganie do powiatu nyskiego firm działających w branży spożywczej. Nie może
być bowiem tak, że sprzedajemy za bezcen nieprzetworzone produkty rolne. Nie może być tak, że mleko „naszych” krów jest odbierane przez mleczarnie
położone kilkaset kilometrów od Nysy.
W ramach programu powstanie także (wzorowana na rozwiązaniach z Paczkowa i Ołomuńca) Karta Turystyczna, której głównym celem będzie kompleksowa obsługa turystów. Dopełnieniem
wspierania rozwoju turystyki w powiecie nyskim
będą także rowery powiatowe, czyli w zasadzie system bezpłatnego wypożyczania rowerów w większości miast powiatu.
red.
Miesięcznik:
Biuletyn Informacyjny
Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
Redakcja:
zespół pracowników PUP Nysa
Kolportaż: własny
Zasięg: powiat nyski
W roku 1936 jedna z “Luxtorped” ustanowiła
niepobity dotąd rekord przejazdu na trasie Kraków –
Zakopane: 2 godziny 18 minut
…lokomotywa. Ach! Gdzie te czasy, gdy nyski dworzec tętnił życiem całą dobę, a pociągi – te prawdziwe, nie szynobusy –
odjeżdżały w każdym kierunku? Dziś obraz nyskiej kolei jest beznadziejny. Parowozownia wyburzona, dworzec świeci pustkami,
zabytkowe parowozy pożera rdza. Kilka kursów szynobusów nie pozwala chwastom na zjedzenie szyn. Pomysłu na odrodzenie
kolei w Polsce tak naprawdę nie ma nikt. Gdzie czasy naszej potęgi i śmigającej po Polsce Luxtorpedy…
red.
Z REGIONU:
Z REGIONU:
Nyski eksperyment 10 godzin dla
„System powszechnych robót puklienta
blicznych” to kierowanie do pracy
osób długotrwale bezrobotnych.
Program, w którym
uczestniczą głównie gminy:
Paczków, Otmuchów, Kamiennik i Pakosławice, przynosi milionowe oszczędności
dla budżetu państwa.
Mimo statystycznie wysokiego bezrobocia, pracownicy urzędu pracy mieli i mają
ogromne problemy ze znalezieniem chętnych do pracy lub uczestnictwa w programach aktywizacji zawodowej.
W ewidencji urzędów figuruje ogromna ilość osób niezainteresowanych zatrudnieniem,
a jedynie odprowadzaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne, uprawniające do bezpłatnego leczenia. Szacuje się,
że w Polsce ok. 30 – 40% bezrobotnych nie jest zainteresowanych jakąkolwiek pracą.
Program jest więc z jednej strony narzędziem aktywizacji i wsparcia finansowego osób pozostających bez
pracy, z drugiej natomiast realnym sposobem weryfikacji osób bezrobotnych pod
względem ich zainteresowania lub braku zainteresowania
podjęciem pracy.
Bezpośrednim efektem
systemu jest ogromny spadek liczby osób bezrobotnych. Do udziału w programie zaproszono łącznie ponad 1.300 osób długotrwale bezrobotnych. Blisko 45%
z nich zostało zaktywizowanych, a 44% odmówiło podjęcia pracy lub nie zgłosiło się
w wyznaczonym terminie,
co potwierdza, że program w
pełni spełnia swoje założenia.
red.
Wydawca:
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa
tel. 77 448 99 11
fax 77 448 99 17
[email protected]
www.pup.nysa.pl
Projekt, skład, druk:
VEKTOR Studio
ul. Prudnicka 3
48-304 Nysa
tel. 77 433 07 65
[email protected]
www.vektor.com.pl
15 mln zł miesięcznie kosztuje
proces weryfikacji bezrobotnych
bez prawa do
zasiłku, uprawnionych do bezpłatnych świadczeń
zdrowotnych
dane MPiPS
Od października Powiatowy
Urząd Pracy w Nysie wydłuża
godziny pracy.
Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom naszych klientów w każdą środę wydłużamy godziny pracy urzędu.
Pracujemy w godzinach od
7 do 17. W tym czasie można załatwić w urzędzie wszelkie sprawy, np. wyrejestrować
się z tytułu podjęcia pracy lub
złożyć ofertę pracy.
red.
www.pup.nysa.pl
Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
AKTUALNOŚCI
-3-
TEMAT NUMERU:
Teraz powiat nyski!
Program „InNOWAcyjna NYSA” jest pierwszym w historii powiatu nyskiego programem opartym na partnerstwie, czyli
wspólnej pracy wielu ludzi i organizacji. Wszystkich uczestników łączy chęć pracy na rzecz rozwoju naszego regionu.
Tak dramatycznej statystycznej sytuacji jak w powiecie nyskim nie ma nigdzie indziej w Polsce. Program „InNOWAacyjna NYSA” wydaje się być zatem przysłowiową ostatnia deską ratunku.
Geneza
Minęło półtorej roku od
kiedy wspólnie ze starostą nyskim zaprosiliśmy partnerów
do aktywnego udziału w budowaniu Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą
Gospodarczą w naszym powiecie. We wszystkich spotkaniach w ramach projektu
„InNOWAcyjna NYSA” wzięło udział blisko sto osób - reprezentantów przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz samorządów.
Podczas seminariów i
konferencji z cyklu SIŁA
PARTNERSTWA zapoznaliśmy się z istniejącymi strategiami rozwoju poszczególnych gmin oraz powiatu.
Każdy z uczestników miał
możliwość przedstawienia
swojej wizji kierunków rozwoju naszego powiatu.
Eksperci
Eksperci partnerstwa lokalnego: Jadwiga Olszowska-Urban oraz Janusz Dubajka w niezwykle ciekawy
sposób przedstawili zasady tworzenia i funkcjonowania partnerstw lokalnych
oraz wszystkie pozostałe
aspekty rozwoju gospodarczego na zasadzie budowania partnerstwa międzysektorowego.
Na solidnej - partnerskiej podstawie, podczas
czasem burzliwych obrad
powstało dwanaście pomysłów na projekty rozwoju
gospodarczego powiatu nyskiego (patrz tabela).
Dzięki wytężonej pracy przedstawicieli przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz samorządów udało się powołać do
życia partnerstwo lokalne
We wszystkich spotkaniach w ramach projektu “InNOWAcyjna NYSA” wzięło udział blisko 100 osób
- reprezentantów przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz samorządów
na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.
Uroczyste podpisanie
Porozumienia Innowacyjny
powiat nyski na Rzecz Rozwoju-Społeczno-Gospodarczego odbyło się 2 października 2012 r. podczas I Forum
Partnerskiego.
W skład partnerstwa
weszły 34 podmioty działające na rynku lokalnym: prywatni przedsiębiorcy, instytucje publiczne oraz stowarzyszenia pozarządowe.
Członkowie partnerstwa
zapoznali się m.in. z zasadami funkcjonowania partnerstw, podejmowania decyzji, a także dialogu społecznego i konsultacji społecznych. Eksperci przeka-
EKSPERCI RADY GOSPODARCZEJ POWOŁANEJ PRZEZ STAROSTĘ NYSKIEGO
dr Stanisław Kluza
prof. Jadwiga Staniszkis prof. Krzysztof Rybiński
dr Andrzej Sadowski
mec. Michał Czarnik
Ekonomista, doktor nauk
ekonomicznych, pracownik naukowy
SGH, były minister finansów oraz były
Przewodniczący Komisji Nadzoru
Finansowego, obecnie w Gabinecie
Cieni BCC.
Socjolog, publicystka, pracownik
w Instytucie Studiów Politycznych
Polskiej Akademii Nauk, profesor
Uniwersytetu Warszawskiego
i Wyższej Szkoły Biznesu National –
y Sączu.
ą
Louis Universityy w Nowym
Ekonomista i publicysta, doktor
habilitowany nauk ekonomicznych,
były wiceprezes Narodowego Banku
Polskiego, rektor Uczelni Vistula.
Główny inicjator i wiceprezydent
Centrum im. Adama Smitha, jeden
z założycieli i członek Zarządu
Transparency International Polska.
Absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Radca prawny,
doradca podatkowy, szef zespołu
ds. Rodziny przy Fundacji
Republikańskiej.
zali również wiedzę na temat budowania sieci partnerskich oraz przedstawili „krok po kroku” jak wykorzystać zdobytą wiedzę w
celu realizacji wypracowanych projektów rozwoju gospodarczego.
Rada Gospodarcza
Powołana została Rada
Gospodarcza, która doradza
staroście nyskiemu w kwestiach gospodarki i rozwoju powiatu. W jej skład weszli: Anna Czarnopolska,
Edward Hałajko, Aleksander Juszczyk, Szymon Pleszczak i Henryk Janik, natomiast przewodniczącym został wybrany Mariusz Nasiborski.
Do prac nad rozwojem
powiatu zostali także zaproszeni krajowi eksperci.
W
warsztatach
dla
uczestników projektu wzięli udział m.in. prof. Jadwiga
Staniszkis, dr Stanisław Kluza oraz dr Andrzej Sadowski.
>>>
Dokończenie na str. 4
*
dr Agnieszka Chłoń-Domińczak
dr Tomasz Malczyk
Mariusz Nasiborski
dr Paweł Strzelecki
prof. Bożena Balcerzak-Paradowska
Joanna Krupska
Była Wiceminister Pracy i Polityki
Społecznej. Pracownik naukowy
SGH. Pracowała m.in. w Biurze
Pełnomocnika Rządu ds. Reformy
Systemów Zabezpieczenia
Społecznego.
Prorektor Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Nysie. Promuje
i upowszechnia osiągnięcia nauki
zarówno w regionie nyskim jak
i w województwie, kraju i za granicą.
Wiceprzewodniczący powiatowej rady
zatrudnienia działającej
przy staroście nyskim.
Prezes Zarządu Dagny sp. z o.o.
Pracownik naukowy w Instytucie
Statystyki i Demografii w Szkole
Głównej Handlowej, ekspert ds. rynku
pracy w Narodowym Banku Polskim.
Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw
Socjalnych. Członek Komitetu Nauk
o Pracy i Polityce Społecznej
i Komitetu Nauk Demograficznych
PAN oraz Rządowej Rady
Ludnościowej.
Prezes Związku Dużych Rodzin Trzy
Plus. Inicjatorka Karty Dużych Rodzin.
-4- AKTUALNOŚCI
WYWIAD:
Brakuje rąk do pracy
Nyski Rynek Pracy rozmawia z Przemysławem Sienkiewiczem - kierownikiem agencji zatrudnienia Manpower sp. z o.o.
Zajmują się Państwo
pracą tymczasową,
ale także rekrutacją stałą. Które ze
świadczonych przez
Manpower usług
cieszą się największą
popularnością wśród
pracodawców oraz
kandydatów?
ManpowerGroup
to
światowy lider innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy, który od 2001
roku wspiera swoich klientów i kandydatów w Polsce. Usługi ManpowerGroup obejmują pracę tymczasową, rekrutację stałą i
badanie kompetencji pracowników,
zatrudnienie
zewnętrzne, outsourcing
procesów, doradztwo personalne, zarządzanie karierą i outplacement.
Zarówno praca tymczasowa jak i rekrutacje stałe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród pracodawców. Niemniej jednak
o ich wyborze decyduje potrzeba. Fabryki czy centra
logistyczne, mające sezonowość lub regularne wahania zamówień, decydują się bardzo często na elastyczne formy pracy i nawiązują współpracę z agencjami zatrudnienia. Światowa gospodarka wychodzi
z recesji, w Polsce po spowolnieniu gospodarczym
obserwujemy pozytywne
trendy i perspektywy rynku pracy. Tym samym, coraz więcej zakładów pracy
decyduje się na elastyczne
formy zatrudnienia takie
jak praca tymczasowa, aby
po pierwsze pokryć bieżące wzrosty zamówień, ale
i zabezpieczyć się przed
groźbą grupowych zwolnień, jak miało to miejsce
na początku recesji.
Wiele osób obawia
się rekrutacji za pośrednictwem agencji
zatrudnienia.
Czy mógłby Pan
przedstawić korzyści i wady takiego
zatrudnienia?
Spotykam się czasem z obawami lub nawet negatywnymi opiniami o współpracy z agencjami zatrudnienia ze strony kandydatów, ale tylko
tych, którzy nie mają doświadczenia w tej formie
poszukiwania pracy. Wynikać to może np. z faktu, iż wielu kandydatów
posiada
doświadczenie
we współpracy z agencjami zatrudnienia za granicą, gdzie są inne regulacje
prawne. Bywa, że agencje
pośredniczą nawet w bezpośrednim wynagrodzeniu
pracownika. Odpowiadając na pytanie - oczywiście
znajdziemy zarówno pozytywne jak i negatywne cechy formy zatrudnienia w
oparciu o ustawę o pracy
tymczasowej. Tym, co niepokoi kandydatów i pracowników to perspektywa
pracy terminowej w oparciu często o wielokrotne
umowy na czas określony.
Taka forma zatrudnienia
może być np. niekorzystna
w przypadku starania się
o pożyczkę czy kredyt w
banku przez pracownika.
Z drugiej strony, praca tymczasowa to dla wielu kandydatów możliwość
wejścia na wciąż trudny
rynek pracy, nie tylko dla
absolwentów szkół ale też
np. matkom chcącym wrócić do aktywności zawodowej po okresie urlopu wychowawczego. Agencja zatrudnienia często też proponuje kolejne oferty pracy osobom ocenianym pozytywnie przez naszych
klientów, na czas tzw.
przestoju sezonowego, co
z kolei umożliwia im zachowanie stabilności zatrudnienia.
Jak wygląda proces
rekrutacji
w Manpower?
Proces rekrutacji w
Manpower jest bardzo zbliżony do tego powszechnie zdefiniowanego w ramach zarządzania zasobami
ludzkimi. Stale prowadzimy bazę i rejestr osób, dzięki czemu jesteśmy w stanie w krótkim czasie nawiązać kontakt z kandydatami lub byłymi pracownikami w celu złożenia propozycji pracy. Każdy dokument aplikacyjny kandydata jest przez nas dokładnie
weryfikowany,
rejestrowany w bazie, po czym, w
przypadku, gdy kompetencje kandydata są zbieżne z
oczekiwaniami firmy, dla
której rekrutujemy, następuje bezpośredni kontakt
telefoniczny. Jeśli kandydat
spełnia nasze oczekiwania zostaje zaproszony na
TEMAT NUMERU:
>>>
Dokończenie z str. 3
Teraz powiat nyski!
Kolejne pomysły
Aby niwelować bariery hamujące rozwój powiatu, Rada Gospodarcza zaproponowała kilka rozwiązań, które mogą w perspektywie czasu przyczynić się
do ożywienia gospodarczego powiatu:
1. Uruchomienie elektronicznego, zintegrowanego systemu o komunikacji
i transporcie w powiecie.
2. Stworzenie i realizacja
programu pilotażowego zakładającego wsparcie dla już
funkcjonujących firm w powiecie.
3. Stworzenie i realizacja programu pilotażowego zakładającego wsparcie
firm działających sezonowo
(wsparcie adresowane do
pracowników tychże firm,
którzy w miesiącach zimowych nie mają możliwości
świadczenia pracy).
4. Określenie potencjału i wskazanie konkretnych
kierunków rozwoju przetwórstwa rolno – spożywczego.
5. Stworzenie systemu
wsparcia rodziców wychowujących dzieci (poprzez
bezpośredni transfer pieniędzy do rodziców).
6. Wprowadzenie Karty
Dużych Rodzin w powiecie
nyskim.
7. Wprowadzenie Powiatowej Karty Turystycznej
(rozwinięcie idei paczkowskiej karty turystycznej).
8. Wydłużenie czasu pracy jednostek administracji
samorządowej (przynajmniej
jeden dzień w tygodniu).
9. Dostosowanie czasu
pracy żłobków i przedszkoli do potrzeb mieszkańców.
10. Stworzenie systemu pomocy rodzinom w dostępie do usług opieki nad
dziećmi i osobami starszymi.
11. Wprowadzanie rowerów miejskich (zasady komercyjne/sponsoring przez
firmy zatrudniające powyżej
50 osób.
12. Karta Młodego
Przedsiębiorcy – wsparcie
instytucji samorządowych
dla przedsiębiorców do 30
roku życia.
red.
Wśród przebadanych 750
pracodawców
w Polsce jeden
na trzech (32%)
zgłasza, że nie
może znaleźć
pracowników
posiadających
kompetencje
niezbędne na danym stanowisku
(...)
Praca tymczasowa to dla
wielu kandydatów możliwość
wejścia na wciąż
trudny rynek
pracy, nie tylko
dla absolwentów szkół, ale
też np. matkom
chcącym wrócić
do aktywności
zawodowej po
okresie urlopu
wychowawczego
rozmowę kwalifikacyjną.
W zależności od specyfiki
stanowiska rozmowa kwalifikacyjna może również
uwzględniać testy kompetencji lub testy manualne. Następnie, wszystkich
pozytywnie zweryfikowanych kandydatów kierujemy bezpośrednio do zatrudnienia lub na kolejny
etap u naszych klientów,
gdzie zapada decyzja o zatrudnieniu.
Czy na opolskim rynku pracy odczuwalny
jest niedobór pracowników w konkretnych
zawodach ?
Co roku nasza organizacja publikuje kolejny raport badania „Niedoboru talentów”, którego celem jest określenie problemów, jakie napotykają pracodawcy obsadzając kluczowe stanowiska, a także które zawody są najbardziej pożądane przez
pracodawców. W corocznej ankiecie, która przeprowadzana jest na zlecenie ManpowerGroup bie-
Przemysław Sienkiewicz - kierownik agencji
zatrudnienia Manpower sp. z o.o.
rze udział prawie 40 tys.
respondentów z 42 krajów
świata, w tym 750 z Polski.
Odpowiadającymi są osoby odpowiedzialne za politykę personalną w firmach
prywatnych oraz instytucjach państwowych.
W skali globalnej ponad 35% spośród wszystkich badanych firm ma
trudności z obsadzaniem
stanowisk z powodu braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach.
W Polsce ten wynik jest
bardzo zbliżony. Wśród
przebadanych 750 pracodawców w Polsce jeden na
trzech (32%) zgłasza, że
nie może znaleźć pracowników posiadających kompetencje niezbędne na danym stanowisku. Zarówno w województwie opolskim jak i w skali kraju,
pracodawcy mają trudności z obsadzeniem przede
wszystkim takich stanowisk jak wykwalifikowani
pracownicy fizyczni (elektrycy, spawacze, ślusarze itp.) jak również poszukiwani są inżynierowie i technicy. Na czwartej i piątej pozycji tego
zestawienia 10 najtrudniej obsadzanych stanowisk plasują się przedstawiciele handlowi i kierowcy. Po dwóch latach na listę wrócili członkowie za-
rządu i kadra najwyższego
szczebla – pozycja szósta
a także niewykwalifikowani pracownicy fizyczni – pozycja dziewiąta. Na
miejscu siódmym mamy
kucharzy i szefów kuchni a na ósmym pracowników działów IT. Dziesiątkę najbardziej poszukiwanych kwalifikacji zamykają
projektanci, którzy po raz
pierwszy znaleźli się w zestawieniu.
Czy chętnie i często
współpracują Państwo z urzędami
pracy?
Zdecydowanie tak. We
współpracy z urzędami
pracy i innymi służbami
zatrudnienia upatrujemy
wiele korzyści i wymiernych efektów. W ramach
partnerstwa mamy podpisanych kilka porozumień, co ma na celu szerszą współpracę na rzecz
rozwoju społeczności naszego województwa, przeciwdziałanie bezrobociu
i dezintegracji społecznej poprzez rozwój społeczno-gospodarczy. Bieżąca współpraca ma charakter codziennej komunikacji celem wymiany informacji o realizowanych projektach na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.
red.
AKTUALNOŚCI
Z REGIONU:
PORADY:
Rekrutacje do Polarisa
Pytania do redakcji
Amerykański producent quadów zdecydował się na zbudowanie fabryki w Opolu. Powstająca fabryka ma docelowo
zatrudniać blisko 800 osób. Rozpoczęły się już rekrutacje.
Inwestycja wzbudza bardzo duże zainteresowanie
wśród mieszkańców powiatu
nyskiego, który posiada bogate tradycje w przemyśle motoryzacyjnym. Wielu z ich
jest gotowych dojeżdżać do
pracy w Opolu. Proces rekrutacyjny dla Polarisa obsługuje
agencja Randstad i wraz z nią
PUP w Nysie poszukuje kandydatów do pracy w opolskim
zakładzie.
Obecnie trwa rekrutacja na stanowisko spawacz
MAG, MIG oraz lider grupy
spawalniczej. Kandydaci na stanowisko spawacza muszą spełniać
-5-
następujące warunki: umiejętności spawalnicze MIG,
MAG (aktualny certyfikat),
doświadczenie w spawaniu
metodą MIG, MAG, umiejętność czytania i rozumienia
dokumentów wysyłkowych,
procesów, procedur i raportów, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność. Z kolei wymagania na
stanowisko lidera grupy
są następujące: wykształcenie techniczne, co najmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku w obszarze produkcji, uprawnienia spawalnicze na metody MIG i
MAG, umiejętność czytania i rozumienia instrukcji
oraz raportów produkcyjnych, umiejętność pracy w
zespole, doskonałe umiejętności interpersonalne i organizacyjne, wysoka samodzielność i umiejętności liderskie, dyspozycyjność, mile widziana znajomość j.
angielskiego w st. komunikatywnym.
Pracodawca
zapewnia
zorganizowany dojazd do zakładu i deklaruje konkurencyjne zarobki. Pierwsi procownicy zostaną zatrudnieni
od stycznia 2014 roku.
red.
Odpowiadamy...
> KONTAKT:
AKT:
Edyta
żak
Dzierżak
Posrednik Pracy
parter, pok. nr 6
77 448 99 09
[email protected]
1. Czy osoba bezrobotna, pobierająca zasiłek, która wyjeżdża
za granicę w celach
turystycznych bądź
z innej uzasadnionej
przyczyny nie mogłaby stawić się do urzędu w celu potwierdzenia gotowości do
podjęcia pracy - traci
do niego prawo?
Osoba taka jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu
w urzędzie pracy. Jeżeli pobyt za granicą jest krótszy niż
30 dni, zasiłek nie jest w tym
okresie wypłacany. Po powrocie do kraju, zasiłek wypłacany jest w dopełnieniu,
przez okres skrócony o czas
pobierania go przed wyjazdem.
2. Czy okres chorobowego / urlopu wychowawczego / urlopu
macierzyńskiego /
renty / świadczenia
rehabilitacyjnego /
wlicza się do okresu
uprawniającego do
pobierania zasiłku
dla bezrobotnych?
Tak. Należy jednak przy
rejestracji w urzędzie pracy
przedstawić odpowiednie
dokumenty.
3. Czy jeśli rozwiązanie stosunku pracy
nastąpiło za porozumieniem stron, osobie
rejestrującej się jako
bezrobotna przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?
Tak. Jest on jednak wypłacany po 90 dniach od momentu rejestracji w urzędzie
pracy, a okres jego pobierania jest skrócony o 90 dni,
chyba że w świadectwie pracy zostało zaznaczone, że porozumienie stron nastąpiło z
przyczyn leżących po stronie
zakładu pracy (np. z powodu
upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia).
4. Jakie warunki należy spełnić aby
otrzymać zasiłek dla
bezrobotnych?
• Należy zarejestrować
się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.
• W okresie 18 miesięcy
poprzedzających dzień rejestracji należy mieć przepracowane 365 dni na pełen etat.
Do okresu tego wlicza się także okres zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (umowa zlecenie, umowa agencyjna itp.), pod warunkiem jednak, że składki
na ubezpieczenie społeczne
i Fundusz Pracy były odprowadzane co najmniej od minimalnego wynagrodzenia za
pracę.
• Od ostatniego zatrudnienia nie mogło upłynąć
więcej niż 6 miesięcy.
red.
PROJEKT:
„Od pasji do pracy”
Urząd pracy chce promować
talenty i pasje osób bezrobotnych.
Dzięki temu, utalentowani bezrobotni będą mogli skorzystać z szansy na połączenie
swoich zdolności z zarabianiem pieniędzy.
Zapraszamy
wszystkie
osoby bezrobotne, które w ramach osobistych pasji i hobby odkryły w sobie talent w
takich dziedzinach jak: obróbka drewna, metalu, ceramiki, tkanin lub też potrafią ładnie malować, rysować,
haftować, rzeźbić czy też zajmują się decoupagem, filcowaniem i innymi technikami
wykonywania przedmiotów
dekoracyjno-użytkowych.
Projekt pod nazwą „Od
pasji do pracy” oferuje możliwość bezpłatnego skorzystania z takich form pomocy jak:
- szkolenie połączone z
praktyką (pogłębiające wiedzę i rozwijające już posiadane umiejętności i talenty),
- staże zawodowe (w trakcie stażu urząd wypłaca stypendium),
- dotacje na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej,
- wejście do inkubatora
rękodzieła artystycznego,
- wejście do spółdzielni
socjalnej.
Ponadto twórczość wszystkich osób, które zostaną objęte
projektem będzie promowana
między innymi poprzez zaprezentowanie na wystawie w nyskim muzeum oraz za pośrednictwem strony internetowej
urzędu pracy i starostwa powiatowego.
Jak wziąć udział
w projekcie?
Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy przesłać na
adres urzędu pracy dokumentację z próbek własnej twórczości (wystarczą dobrej jakości zdjęcia) – koperta z dopiskiem „Od pasji do pracy”. Po
zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne, na którym zostaną
omówione dalsze działania.
red.
-6- PROJEKTY
PROJEKT:
Certyfikaty dla 50+
Zdobądź certyfikat
Na obecnym rynku pracy coraz ważniejszą rolę odgrywają umiejętności komputerowe. Między innymi z tego powodu warto pochwalić się posiadaniem
certyfikatu ECDL, który honorowany jest w całej Europie. Tym bardziej, że za
jego zdobycie nic nie zapłacimy – zrobi to za nas Unia Europejska.
Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 50-64
lat, bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz pracujące, posiadające wykształcenie co najwyżej średnie, mieszkające
lub pracujące w powiatach: nyskim, głubczyckim, prudnickim.
W ramach projektu oferowane są szkolenia komputerowe:
1. ECDL e-Citizen – 36 godzin
2. ECDL Core – 120 godzin
Każdy uczestnik projektu otrzyma również:
- zwrot koszów dojazdu,
- poczęstunek,
- materiały szkoleniowe,
- zaświadczenie o ukończeniu szkoleń oraz opłacenie kosztów egzaminu.
Nabór do projektu: ciągły, do wyczerpania wolnych miejsc.
Biuro realizacji projektu:
Consultor sp. z o.o.
ul. Wodna 7
48-100 Głubczyce
tel.: 77 437 58 55, 509 897 748, 519 323 389
email: [email protected]
www.certyfikaty.consultor.pl
Kluczowo
wykwalifikowani
Uczestnikami projektu mogą być osoby pracujące (co
najwyżej 2 osoby z jednego miejsca pracy w jednej grupie
szkoleniowej), posiadające maksymalnie średnie wykształcenie.
W ramach projektu oferowane są m.in. szkolenia komputerowe:
1. ECDL e-Citizen – 30 godzin
2. ECDL Core – 64 godziny
3. ECDL WebStarter/ECDL WebEditing – 60 godzin
Każdy uczestnik projektu otrzyma również:
- poczęstunek,
- materiały szkoleniowe,
- zaświadczenie o ukończeniu szkoleń oraz opłacenie kosztów egzaminu.
Nabór do projektu: ciągły, do wyczerpania wolnych miejsc.
Biuro realizacji projektu:
Polska Giełda Pracy sp. z o.o. ul. Koraszewskiego 8-16, p. 407
45-057 Opole tel.: 77 55 33 719, 509 435 344
email: [email protected]
www.jobsportal.pl/kluczowo-wykwalifikowani/
ECDL poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczne oraz praktyczne egzaminy sprawdzające wiedzę
w określonym zakresie dotyczącym pojęć technologii informatycznej.
Europejski Certyfi kat
Umiejętności Komputerowych nie przez przypadek
nazwany został „Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym, jakim niewątpliwie jesteśmy, jego znaczenie porównać można ze znaczeniem licencji na prowadzenie samochodu. ECDL
poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczne oraz praktyczne egzaminy sprawdzające wiedzę
w określonym zakresie dotyczącym pojęć technologii informatycznej.
Wśród korzyści jakie
uzyskujemy otrzymując certyfikat można wymienić:
- wzrost pozycji na rynku pracy,
- większą pewność utrzymania zatrudnienia,
- wzrost mobilności ,
- wzrost szans na rynku
pracy w Europie i na świecie.
ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego
pracownika posiadającego
certyfikat, mamy pewność,
że osoba ta nie będzie tracić
czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania, ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych
operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami
myszki.
Wśród najpopularniejszych certyfi katów należy
wyróżnić certyfi kat e-Citizen (e-Obywatel), ECDL
Start oraz ECDL Core.
Osoby rozpoczynające
swoją przygodę z komputerem powinny przystąpić do
egzaminu e-Citizen. Zdanie
go pozwala na poświadczenie opanowania podstawowych umiejętności posługiwania się edytorem tekstu
oraz aplikacjami internetowymi, czyli pocztą elektroniczną oraz przeglądarką internetową.
Kolejnymi najpopularniejszymi certyfikatami są:
certyfikat ECDL Start oraz
ECDL Core.
ECDL Core zaświadcza, że jego posiadacz potrafi
prawidłowo realizować przy
pomocy komputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie
arkusza kalkulacyjnego czy,
też sieci komputerowej. Egzaminy, które należy zdać w
celu otrzymania certyfikatu
dotyczą siedmiu modułów
tematycznych:
1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych.
2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami.
3. Przetwarzanie tekstów (głównie MS Word).
4. Arkusze kalkulacyjne
(głównie MS Excel).
5. Użytkowanie baz danych (głównie MS Access).
6. Grafika menedżerska i
prezentacyjna.
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.
Certyfikat ECDL Start
jest to natomiast potwierdzenie kompetencji w zakresie dowolnie wybranych
czterech modułów dostępnych w programie ECDL
Core.
Powyższe
certyfikaty
możemy zdobyć uczestni-
cząc w bezpłatnych projektach finansowanych z funduszy unijnych. Informacje
o nich można odnaleźć na
stronie www.inwestycjawkadry.pl.
Egzaminy ECDL nie dotyczą oczywiście tylko podstaw obsługi komputera. Istnieje również możliwość
zdobycia odpowiednich certyfikatów np. przez informatyków (ECDL Advanced),
czy webmasterów (ECDL
WebStarter/Web Editing).
Obok
przedstawiamy
niektóre z obecnie realizowanych na terenie naszego powiatu i województwa
bezpłatnych szkoleń kończących się egzaminem ECDL.
red.
> KONTAKT:
AKT:
Piotr
Chomyn
yn
Inspektor
Lokalny Punktt
Informacyjny
III piętro, pok. 37
77 448 25 86
[email protected]
Kompetencje ICT dla
osób niepełnosprawnych w województwie
opolskim
Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne
- niezatrudnione oraz zatrudnione i pozostające bez zatrudnienia osoby pełnosprawne, które ukończyły 50 rok życia.
W ramach projektu oferowane są szkolenia komputerowe:
1. ECDL Start – 4 z 7 wybranych modułów dostępnych w
programie ECDL Core
2. ECDL Core – 120 godzin
Każdy uczestnik projektu otrzyma również:
- zwrot koszów dojazdu,
- poczęstunek,
- materiały szkoleniowe,
- zaświadczenie o ukończeniu szkoleń oraz opłacenie kosztów egzaminu.
Nabór do projektu: ciągły, do wyczerpania wolnych miejsc.
Biuro realizacji projektu:
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych w Opolu
ul. Ozimska 25 45-057 Opole
tel.: 77 542 19 01
fax 77 442 42 22
email: [email protected]
aktywizacja.org.pl
www.pup.nysa.pl
Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
KONKURS:
EURODESK
PROJEKT:
W grupie raźniej
Odwiedź Finlandię
Niemiecka Centrala Wymiany
Akademickiej ogłosiła nabór na
stypendia na podróże grupowe do
Niemiec dla polskich grup studenckich.
Stypendia skierowane są
dla grup studenckich liczących od 10 do 15 studentów
wszystkich kierunków od
drugiego roku studiów oraz
jednego nauczyciela akademickiego. Celem stypendium jest stworzenie możliwości podróży po Niemczech, dzięki czemu studenci mają okazję do nawiązaniu kontaktów, zdobycia informacji, poszerzenia swojej wiedzy o naszych zachodnich sąsiadach.
Wysokość stypendium
wynosi 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika. Studenci powinni samodzielnie przygotować podróż
-7-
trwającą od 7 do 12 dni. Program podróży musi być ustalony wspólnie z niemieckimi partnerami/instytucjami,
które zostaną odwiedzone
(szkoły wyższe, instytuty naukowe, zakłady przemysłowe, instytucje publiczne) w
kilku niemieckich miastach.
Terminy składania wniosków: 1 listopada 2013 r. - na
podróże od 1 marca 2014 r.
red.
W 2014 roku obóz odbędzie się latem, w Helsinkach
Milenijny Obóz Młodzieżowy to program adresowany do młodych ludzi z całego
świata, pasjonujących się różnymi dziedzinami nauki, w tym przede wszystkim:
matematyką, technologiami IT i naukami przyrodniczymi.
Więcej informacji:
http://www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/stipendien2013/gruppenreisen2013.pdf
KONKURS:
Szkoły Zjednoczonego
Świata
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego
Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego ogłasza nabór na program stypendialny dla uczniów pierwszych
klas liceum ogólnokształcącego na
dwa ostatnie lata nauki, zakończone międzynarodową maturą IB w
szkołach w Wielkiej Brytanii, Austrii,
Bośni i Hercegowinie, Włoszech,
Hongkongu, Norwegii i Kostaryce.
Stypendia
pokrywają
50%-100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia w Szkołach Zjednoczonego Świata (United World Colleges UWC). Kandydaci powinni spełniać następujące
warunki:
• uczeń/uczennica I klasy liceum ogólnokształcącego,
• średnia ocen minimum 4,5,
• wynik testu gimnazjalnego minimum 80%,
• dobra znajomość języka
angielskiego,
• udokumentowane szerokie zainteresowania i osią-
Więcej informacji:
www.uwc.org.pl
gnięcia,
• doświadczenie w pracy
charytatywnej, społecznej.
Termin składania wniosków upływa 15 stycznia 2014 r.
Kandydaci ze strony internetowej muszą pobrać formularz zgłoszeniowy, a następnie
wypełnić go w wersji elektronicznej i wysłać jako załącznik
na adres e-mail: kwalifi[email protected]
uwc.org.pl.
Więcej informacji oraz
formularz można znaleźć na
stronie internetowej www.
uwc.org.pl.
red.
W programie obozu dominuje następująca tematyka: technologia ochrony środowiska, zmiany klimatu, odnawialność zasobów naturalnych i energii,
zarządzanie zasobami wodnymi, technologie IT, digitalizacja i matematyka stosowana. Zajęcia obejmują wykłady, warsztaty, wizyty w przedsiębiorstwach i
szkołach wyższych, jest też
czas na integrację. Wszyst-
kie zajęcia edukacyjne, podróże, zakwaterowanie oraz
wyżywienie są bezpłatne.
W 2014 roku obóz odbędzie się latem, w Helsinkach
(Finlandia).
Kto może wziąć
udział?
Młodzi ludzie z całego
świata, urodzeni w latach
1995-98, zainteresowani tematyką programu, pasjonaci wymienionych dziedzin
nauki. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację i korzystanie z
materiałów edukacyjnych,
opracowanych tylko w języ-
ku angielskim.
Termin zgłoszeń upływa 15 grudnia 2013 r. a osoby aplikujące zostaną powiadomione o wynikach 15
marca 2014 r.
red.
Więcej informacji:
http://www.technologyacademy.fi/index_
en.html
KONKURS:
Twoja Europa, Twoje Zdanie
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKE-S)po raz czwarty organizuje pokazową sesję dla dzieci pod hasłem „Twoja Europa, Twoje Zdanie’’.
Uczniowie szkół ponadpodstawowych z 28 krajów
UE będą mogli przyjrzeć
się, jak wygląda proces podejmowania decyzji w Komitecie w poszczególnych
sprawach. W sesji mogą
uczestniczyć szkoły, które:
- mają komputer z dostępem do Internetu oraz
skrzynkę pocztową e-mail,
- wybiorą jednego nauczyciela i trzech uczniów
(16-17-letnich)
władających językiem angielskim
lub francuskim,
- rozważą i przedyskutują tematykę symulacji w
klasie przed wyjazdem do
Brukseli,
- zaproszą członka
EKE-S do uczestnictwa w
spotkaniu informacyjnym
dotyczącym UE i EKE-S w
swojej szkole.
Spotkania odbędą się
pomiędzy styczniem a
marcem 2014 r. Mogą w
nich uczestniczyć inne
klasy z tej samej szkoły i
uczniowie innych szkół.
Koszty podróży członka
EKE-S pokrywa Komitet.
Tematem przewodnim
tegorocznej edycji „Twoja Europa, Twoje Zdanie”
są wybory do Parlamentu Europejskiego. Pokazowa sesja EKE-S odbędzie
się w siedzibie Komitetu
w Brukseli w dniach 26-28
marca 2014 r. Komitet pokrywa koszty dojazdu oraz
zakwaterowania uczniów i
nauczycieli.
Termin rejestracji szkół
mija 30 listopada 2013 r.
red.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji „Twoja Europa,
Twoje Zdanie” są wybory do Parlamentu Europejskiego
Więcej informacji:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.youreurope-your-say-2014
-8- HISTORIA
Z REGIONU:
W Nysie, czyli nigdzie…
zrodlo: forum.nysa.pl
„Innowacje zaczynają się od kierownictwa…” - w połowie września mieszkańcy Nysy dosłownie przekonali się o tym haśle koreańskiego zarządu
Nysa-Motor, kiedy dzięki „innowacyjnym metodom” zniknęła z naszej rzeczywistości hala lakierni dawnej Fabryki Samochodów Dostawczych.
Lata 70. to sukces eksportowy NYSY 521 i 522
Kiedy przejeżdżając obok
dawnego zakładu widzimy
kolejne budynki, które kończą
swoje czasem ponad osiemdziesięcioletnie życie, warto
przybliżyć historię, jak to się
wszystko zaczęło…
Historia
Historia fabryki rozpoczyna się w 1952 roku, kiedy funkcjonującą od 1948
roku na terenie dawnych koszar Fabrykę Mebli Stalowych „Zachód” przekształcono w Zakłady Budowy
Nadwozi Samochodowych.
Fabryka rozpoczęła produkcję nadwozi specjalnych do
samochodów ciężarowych
Star 20 oraz Lublin 51. Popyt na tego typu pojazdy pozwalał na stały rozwój zakładu. W listopadzie 1952 roku
oddano do użytku nową halę
produkcyjną, jednak warunki techniczne nie były sprzyjające – brakowało przede
wszystkim narzędzi, a technologia produkcji przypominała bardziej manufakturę niż fabrykę samochodów.
W miarę odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych
malało zapotrzebowanie na
samochody ciężarowe – w
1957 roku warszawska Fabryka Samochodów Osobowych otrzymała polecenie opracowania samochodu dostawczego o ładowności do 1.000 kg. Jednocześnie w marcu 1957 roku także nyskie ZBNS podjęło próbę stworzenia takiego pojazdu. Był to przełomowy moment dla zakładu, ponieważ
warszawski prototyp okazał
się nieudany, a do realizacji
został przyjęty nyski projekt.
Tak powstał prototyp NYSA N57, a następnie produkowana seryjnie
NYSA N58. Pojazd bazował
na podzespołach Warszawy
M20, a wiele drobnych elementów pochodziło bezpośrednio z licencji Pobiedy.
Jednym z głównych problemów podczas początkowej
produkcji był brak pras oraz
lakierni – nadwozia podczas
dobrej pogody malowano na
zewnątrz, a od 1960 roku
wysyłano je do Sanockiej Fabryki Autobusów.
Sukces jaki osiągnęła
NYSKA sprawił, że zakład
zaczął się rozrastać i modernizować. Pojawiły się także ulepszone modele N59,
N60, N61.
Roczna produkcja pojazdów wynosiła ok. 2-3
tys. sztuk. Wraz z wprowadzeniem w 1964 roku modelu 501 znacząco wzrósł
udział eksportu, który w
1968 roku stanowił 50% całej produkcji.
Także w 1968 roku - w
dziesiątą rocznicę rozpoczęcia produkcji - zmieniono nazwę na Fabrykę Samochodów Dostawczych w
Nysie.
Kolejnym
przełomowym wydarzeniem było
wprowadzenie w 1969 roku
nowoczesnego modelu 521.
Sukces sprzedaży sprawił, że lata siedemdziesiąte to złoty okres w historii fabryki. Z taśm montażowych rocznie schodziło
od 12 do 18 tys. pojazdów, a
udział eksportu wynosił blisko 74%.
W 1975 roku wprowadzono do produkcji ostatni
model NYSY 522. W 1986
roku FSD zostało przeję-
„NYSKI”, które jeździły po drogach
Polski, Czechosłowacji, Norwegii, RFN, NRD,
Norwegii, Ghany,
Wietnamu, Korei czy Finlandii
nie miały szans
w konfrontacji z
nowoczesnymi
samochodami...
te przez Fabrykę Samochodów Osobowych w Warszawie, co pociąga za sobą
zmianę nazwy na „Zakład
Samochodów Dostawczych
w Nysie”. Jednocześnie rozpoczęto prace nad nowym
modelem pojazdu dostawczego opartego na podwoziu Poloneza, który wszedł
do produkcji seryjnej rok
później.
Niestety NYSKI, które w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
jeździły po drogach Polski, Czechosłowacji, Norwegii, RFN, NRD, Norwegii, Ghany, Wietnamu, Korei czy Finlandii nie miały
szans w konfrontacji z nowoczesnymi samochodami
produkowanymi przez zachodnie koncerny na przełomie lat osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych.
Trzeciego lutego 1994
roku z taśmy produkcyjnej
zjechała ostania NYSA o
numerze 393.333.
„Innowacje zaczynają się od kierownictwa…”
- napis na jednej z hal ZSD Nysa
Początek końca
W 1995 roku uruchomiono montaż Citroena
C15, w międzyczasie nadal
prowadzona była produkcja TRUCK-ów. W 1998
roku powstała nowoczesna
lakiernia oraz uruchomiony został montaż Citroena
Berlingo.
W międzyczasie FSO
zostało przejęte przez GM
Daewoo, tym samym zakład w Nysie również trafił pod zarząd koreańskiego koncernu. Niestety
krótkowzroczna decyzja o
sprzedaży FSO koncernowi, który oferował najlepszy pakiet socjalny dla załogi okazała się fatalna w
skutkach.
Już w 2001 roku zarejestrowano
samodzielną spółkę Nysa Motor sp. z
o.o., a w czerwcu 2002 roku
wstrzymano produkcję popularnych TRUCK-ów.
Jedną z ostatnich szans
na uratowanie fabryki było
Inwestycje na terenie zakładu:
1995 - nowa linia kataforezy połączona
z zainstalowaniem sterowanej komputerowo
oczyszczalni ścieków (koszt inwestycji - 2.183.097 PLN).
1996-97 - modernizacja kotłowni I i II etap (koszt inwestycji - 5.562.730 PLN).
1998 - budowa nowej linii montażu
samochodów CITROËN (koszt inwestycji - 6.976.640 PLN).
1998 - budowa nowoczesnej lakierni
nawierzchniowej (koszt inwestycji - 27.000.000 PLN).
Zarządzający terenem dawnej fabryki zdecydowali się „innowacyjnie” rozwiązać kwestię
podatku od nieruchomości i rozebrać niepotrzebne budynki…
powołanie do życia w 2003
roku Polskiej Fabryki Samochodów, która docelowo miała produkować na
terenie nyskiego zakładu
zmodernizowaną
wersję
Poloneza TRUCK-a Plus
oraz mały miejski samochód CLIC.
Niestety, firma ta szybko okazała się niewypłacalna, zostawiając za sobą
długi za wynajęte hale na
terenie Nysa Motor. Ostatecznie w 2007 roku Nysa
Motor sp. z o.o. została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, kończąc
tym samym 55 letnią historię fabryki samochodów w
Nysie.
Część obiektów została wynajęta przez nyskich przedsiębiorców, natomiast pozostałe obiekty
czekały „na lepsze czasy”.
Czarna rozpacz
Niestety, w myśl hasła
z jednej z hal produkcyjnych - „Innowacje zaczynają się od kierownictwa” –
zarządzający terenem dawnej fabryki zdecydowali się
„innowacyjnie” rozwiązać
kwestię podatku od nieruchomości i rozebrać niepotrzebne budynki…
Można się zastanawiać, jak potoczyłaby się
historia gdyby FSO przejął inny inwestor. Zapewne produkcja samochodów
praktycznie w centrum
miasta byłaby tak czy inaczej niemożliwa. Przez lata
FSD była chlubą i symbolem świetności miasta. Od
ponad dziesięciu lat jest
symbolem jego upadku.
Ten kto wskrzesi to miejsce i tchnie w nie życie dokona rzeczy wielkiej. Czy
ktoś da radę?
red.
www.pup.nysa.pl
Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
AKTUALNOŚCI
Z REGIONU:
Syzyf nyski 2013
Mitologiczny Syzyf nigdy się
nie poddał. Za każdym razem
gdy wtaczany na górę głaz mu
wypadał, Syzyf mimo zmęczenia
nie rezygnował i cały czas dążył
do osiągnięcia celu. Wiara i nadzieja dawały mu siłę.
Andrzej Falkiewicz, właściciel firmy Falbud,
Pracodawca Roku 2012 powiatu nyskiego
Taka konsekwencja w
działaniu, nie poddawanie się
w beznadziejnych sytuacjach
- pracodawców, którzy podejmują wyzwanie prowadzenia
działalności w trudnych gospodarczo czasach.
Od kilku lat razem z
mieszkańcami powiatu nyskiego kapituła konkursu
przyznaje tytuł Pracodawcy Roku. Wręczenie nagro-
dy ma miejsce podczas Gali
Biznesu, która odbędzie się
28 listopada 2013r. w Muzeum w Nysie. Dotychczas
laureatami zostali:
- Zakład Cukierniczy
„WACUŚ” Czesław Woźniak, Zbigniew Marek,
- Firma Handlowa „Łasuch”, Bożena Polakowska,
- Migra J. Mirek, J.Grabowski, M. Berliński Spół-
ka Jawna,
- „Falbud”, Andrzej Falkiewicz.
Już dziś możesz zgłosić pracodawcę do nagrody.
Spośród zgłoszeń kapituła
nominuje do nagrody 5 pracodawców, a zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w
czasie gali. Wśród osób, które zgłoszą pracodawców do
konkursu zostaną rozloso-
wane nagrody.
Wypełnione
kupony
można przesłać na adres:
PUP w Nysie, ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa, dostarczyć osobiście do siedziby urzędu, parter, pokój
nr 5 lub zeskanować i wysłać na adres: [email protected]
red.
Z REGIONU:
Przedsiębiorczość młodych
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej
Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw SME WEEK 2013 organizuje
konkurs przedsiębiorczości dla uczniów szkół średnich.
Ubiegłoroczni uczestnicy
Konkurs odbędzie się
w dniu 26.11.2013 r. w nyskim Muzeum w godz. 9.0015.00. Honorowy patronat
nad inicjatywą objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W tegorocznej edycji konkursu hasło
przewodnie to „Moja firma
w moim powiecie”. Oprócz
przygotowania prezentacji
uczestnicy konkursu muszą
odbyć w formie e-learningowej szkolenie z zakresu tworzenia biznesplanu, które
jest dostępne na platformie
internetowej akademiaparp.
gov.pl. Na podstawie szkolenia uczestnicy napiszą test
wiedzy, którego wyniki będą
składową oceny. Pozostałe
składowe to:
a) realność przedsięwzięcia,
b) innowacyjność,
c) szanse na powodzenie,
d) wykorzystanie potencjału regionu,
e) sposób prezentacji.
Wystąpienie konkursowe
będą oceniane przez kapitułę pod przewodnictwem starosty nyskiego, w której zasiadają: przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia, dyrektor PUP w Nysie, prezesi
samorządów gospodarczych
- Nyskiej Regionalnej Izby
Gospodarczej i Ruchu Rozwoju Regionu oraz przedstawiciele banków i pracodawców wspierających organizację konkursu.
Ponadto, poszczególne
zespoły muszą wskazać men-
tora – przedsiębiorcę lub wykładowcę akademickiego który będzie się utożsamiał z
projektem i opiniował przedstawiany biznesplan.
Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody (w 2012
roku były to laptopy) i będą mogli przedstawić swój pomysł na
firmę podczas Gali Biznesu,
która odbędzie się 28 listopada
w Muzeum w Nysie.
Zapraszamy do uczestnictwa.
red.
-9-
-10- WARTO WIEDZIEĆ
SZKOLENIA:
Edukacja w nowych salach i na najnowszym sprzęcie pozwala na komfort nauki i zdobywanie umiejętności/kwalifikacji/
uprawnień zawodowych w najlepszych standardach
Kształcenie
dla wszystkich
Powiat nyski jako pierwszy w województwie opolskim utworzył rok temu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, przy ulicy Orkana 6
(na bazie Zespołu Szkół Mechanicznych i Centrum Kształcenia Praktycznego).
Dla dorosłych
i młodych
Dzięki temu, młodzież
w formie szkolnej może stale podnosić kwalifikacje zawodowe i nadążać za zmianami na rynku pracy jak również
osoby dorosłe mają możliwość
pozyskiwania nowych umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w wybranym kierunku spośród bardzo
szerokiej oferty kursów. Centrum, jako jedyna instytucja
szkoleniowa w powiecie prowadzi bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe, które dają
możliwość nabycia takich samych kwalifikacji jak w kształceniu szkolnym.
Setki chętnych
Obecnie, trwa kurs
kwalifikacyjny w zawodzie
ślusarz: M. 20 wykonywanie i naprawa elementów
maszyn, urządzeń i narzędzi, w którym bierze udział
17 osób bezrobotnych.
Rocznie CKZiU prowadzi około stu różnego typu
szkoleń zawodowych.
Natomiast, rocznie kształci około 500 uczniów w zawodach: technik mechanik,
technik mechatronik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik,
ślusarz.
Nowe pracownie
We wrześniu 2013 roku
- dzięki dofinansowaniu ze
środków unijnych - zostały oddane w Centrum nowocześnie wyposażone pracownie:
- komputerowa do grafiki
inżynierskiej 3D,
- fizyczno-chemiczna,
- blacharstwa samochodowego,
-eksploatacji maszyn i
obróbki wiórowej.
Ponadto, zostały wyposażone w sprzęt pracownie:
- układów mechatronicznych,
- metrologii warsztatowej,
PROJEKT:
Narodowa Baza CV
W dniu 8 października 2013 roku w gabinecie starosty
podpisany został list intencyjny w sprawie rozpoczęcia
współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie z Agencją
Pośrednictwa Pracy - opolską firmą Startpraca.pl.
W ramach współpracy,
Powiatowy Urząd Pracy w
Nysie jako pierwszy urząd
pracy z województwa opolskiego przystąpił do tworzenia Narodowej Bazy CV
czyli internetowej bazy kandydatów do pracy obejmującej swoim zasięgiem całą
Polskę. Dzięki temu osoby
bezrobotne z powiatu nyskiego uzyskają szanse na
zdobycie pracy na terenie
całego kraju.
Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Nysie Kordian Kolbiarz i właściciel firmy Startpraca.pl Jarosław
Francik podpisali umowę o
współpracy. W dniu 21 paź-
dziernika br. przedstawiciele
firmy Startpraca.pl przeprowadzą szkolenie wśród doradców pracy w PUP Nysa
i przekażą tablety, które wyposażone będą w aplikację
umożliwiającą wprowadzenie danych osoby bezrobotnej do Narodowej Bazy CV.
Jak twierdzi właściciel fir-
- sali seminaryjno-egzaminacyjnej,
- eksploatacji pojazdów
samochodowych,
- krajalni,
-obróbki wiórowej,
-obrabiarek CNC.
Edukacja w nowych salach i na najnowszym sprzęcie pozwala na komfort nauki i zdobywanie umiejętności/kwalifikacji/uprawnień
zawodowych w najlepszych
standardach młodzieży w
formie szkolnej jak i osobom
dorosłym w formach pozaszkolnych.
red.
my Startpraca.pl - po wprowadzeniu danych osoby poszukującej pracy będzie ona
widoczna od razu dla około
stu pracodawców. Zwiększy
to szansę na znalezienie pracy przez mieszkańców powiatu na terenie całej Polski.
Korzystanie z systemu przez
osoby bezrobotne jest dobrowolne.
red.
> KONTAKT:
KT:
Edyta
ska
Bednarska
rz
-Kolbiarz
Rzecznik prasowy
Starostwa Powiatowego
w Nysie
ul. Moniuszki 9, pok. 303
77 408 50 50
[email protected]
www.pup.nysa.pl
Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
STATYSTYKA
-11-
Z REGIONU:
Szału nie ma
Nyski Rynek Pracy w powiecie nyskim – stan na koniec września 2013 roku. Stopa bezrobocia w kraju na koniec września
utrzymała się na poziomie z sierpnia b.r., w województwie opolskim wzrosła o 0,3 p. p., natomiast w powiecie nyskim liczba
osób bezrobotnych ponownie spadła, a stopa wyniosła 19,0% (szacunek bez korekty GUS).
Warto nadmienić, że w
2012 roku bezrobocie w naszym powiecie sukcesywnie
rosło już od lipca.
Bezrobocie
w gminach
W trzech gminach powiatu, tj. gminie Głuchołazy, Kamiennik i Otmuchów,
na przestrzeni ostatniego
kwartału, wystąpił wzrost
liczby osób bezrobotnych.
Natomiast w sześciu pozostałych gminach odnotowano spadek. Największą dynamikę spadku bezrobocia na przełomie ostatnich
trzech miesięcy zaobserwowano w gminie Skoroszyce,
tj. 9,75%.
Rośnie liczba
rejestracji…
W III kwartale b.r. w naszym powiecie wystąpił istotny wzrost liczby rejestracji osób bezrobotnych (o 438
osób) i znaczny spadek liczby
wyłączeń z ewidencji (o bli-
sko 800 osób). W tym okresie zaczynają się powroty zza
granicy, kończą się prace sezonowe, do drzwi urzędu pukają absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i studenci stu-
diów zaocznych – sezon letni
nieubłagalnie się kończy.
Popyt na
zatrudnienie
Nie możemy
narze-
Warte uwagi:
• Największą grupę osób bezrobotnych
stanowią osoby w wieku od 25 do 34
roku życia /28% ogółu bezrobotnych/.
• 58% osób bezrobotnych nie posiada
wykształcenia średniego.
• 14% osób bezrobotnych nie posiada
stażu pracy.
• 26% osób bezrobotnych pozostaje bez
pracy powyżej 12 miesięcy.
• We wrześniu na jedną zgłoszoną ofertę
pracy przypadało ponad 30 osób bezrobotnych.
PROJEKT:
Wolontariat w Rumunii
Organizacja PhotoRomania poszukuje 2 wolontariuszy do pomocy w organizacji największego festiwalu
fotograficznego we Wschodniej Europie, który odbywa się Cluj-Napoca.
Do dwójki wolontariuszy dołączą jeszcze dwie
osoby z Macedonii. Osoby zainteresowane powinny pasjonować się fotografią, organizacją imprez, mediami i sprawami związanymi z PR. Organizatorzy zapewniają zdobycie cennego
doświadczenia!
Osoby zainteresowane
powinny przesłać swoje CV
(ze zdjęciem) i list motywacyjny w języku angielskim
oraz portfolio do koordynatora projektu i w przypadku
zaakceptowania jak najszybciej skontaktować się z jedną
z organizacji wysyłających
wolontariuszy za granicę w
ramach Wolontariatu Euro-
pejskiego.
Aplikacje będę przyjmowane do 24 listopada 2013r.
a wolontariat odbędzie się
od 1 lutego do 1 lipca 2014r.
red.
Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_
en.cfm?EID=62000577209
E-mail: [email protected]
kać jednak na całkowity
brak ofert pracy. Nie jest to
może imponująca ilość, ale
w III kwartale 2013 roku
do tutejszego urzędu pracy wpłynęło blisko 1.050
ofert. Niestety, blisko połowa ofert pracy to oferty powstające dzięki pieniądzom
publicznym.
Sytuacja na nyskim
rynku pracy na koniec III
kwartału 2013 roku wygląda więc nieco lepiej niż w
tym samym okresie w roku
ubiegłym, ale nadal daleko
jej do stałej poprawy…
red.
-12- DLA PRACODAWCÓW
Szukam pracy
Brukarz - doświadczenie w zawodzie, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialny, posiada
prawo jazdy kat. B, tel. 77 448
99 41 nr oferty 1/22/2013
Fryzjer – wykształcenie kierunkowe, 3 lata doświadczenia zawodowego, punktualność, sumienność, umiejętność pracy w
zespole, tel. 77 448 99 09, nr
oferty 2/22/2013
Informatyk – wykształcenie
wyższe – kierunek: informatyka stosowana, obsługa programów: CorelDRAW, Adobe Photoshop, Autodesk, AutoCAD, Inventor, Morel, 3 DS. Max, komunikatywny j. angielski, tel. 77 448
99 41, nr oferty 3/22/2013
Informatyk – wykształcenie kierunkowe, kilkuletnie doświadczenie, znajomość języka niemieckiego i angielskiego, biegła obsługa komputera, bardzo dobra
znajomość systemów MS Windows, umiejętność montażu i testowania sprzętu komputerowego, programowania w C++, C,
turbo Pascal, OpenGL i Winami,
projektowania i budowy serwisów
internetowych z wykorzystaniem
PHP, HTML, CSS, MySQL, dobra znajomość pakietu graficznego Adobe Photoshop CS2, prawo
jazdy kat. B,C, tel. 77 448 99 02,
nr oferty 4/22/2013
Kelner – wykształcenie zasadnicze zawodowe, cztery lata doświadczenia jako kelner w restauracjach we Włoszech i Holandii, dobra znajomość języka
angielskiego, włoskiego oraz holenderskiego, obsługa komputera, prawo jazdy kat. B, tel. 77 448
99 27, nr oferty 5/22/2013
Kierowca kat. B,C,E – uprawnienia na przewóz rzeczy, karta kierowcy, obsługa komputera, znajomość tras w krajach UE, dyspozycyjny, sumienImię i nazwisko
ny, dobra znajomość mechaniki, tel. 77 448 99 41, nr oferty
6/22/2013
Kosmetyczka - wykształcenie
wyższe kierunkowe (licencjat),
roczne doświadczenie w pracy
zdobyte podczas praktyki zawodowej, umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja czasu pracy, zaangażowanie, łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, prawo jazdy kat.
B, znajomość języka angielskiego, tel. 77 448 99 20, nr oferty
7/22/2013
Księgowa – wykształcenie wyższe kierunkowe, doświadczenie w zawodzie referenta księgowego i głównego księgowego, język niemiecki w stopniu
podstawowym, umiejętność obsługi komputera, prawo jazdy
kat. B, tel. 77 448 99 02, nr oferty 8/22/2013
Księgowa – wykształcenie wyższe, dwa lata doświadczenia na
stanowisku głównej księgowej,
ukończony kurs „rachunek kosztów w przedsiębiorstwie”, prawo
jazdy kat. B, biegła obsługa komputera, komunikatywność, zaangażowanie, tel. 77 448 99 27, nr
oferty 9/22/2013
Magazynier/kierowca – wieloletnie doświadczenie w zawodzie, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, prawo jazdy kat. B, znajomość podstaw gospodarki magazynowej, tel. 77 448 99 02, nr oferty
10/22/2013
Magazynier – uprawnienia do
kierowania wózkiem jednośladowym z napędem silnikowym,
doświadczenie w zawodzie, doświadczenie jako operator sprzętu ciężkiego, rzetelność, zaangażowanie, tel. 77 448 99 02, nr
oferty 11/22/2013
Menager sprzedaży – doświadczenie w handlu, umiejętność obsługi kasy fiskalnej, biegła obsługa komputera.
Inżynier mechanik – dobra znajomość programu AutoCAD i Inventor, znajomość j. angielskiego,
prawo jazdy kat. B, tel. 77 448 99
41, nr oferty 12/22/2013
Opiekun osób starszych - wykształcenie średnie kierunkowe,
umiejętność obsługi komputera, prawo jazdy kat. B, łatwość
nawiązywania kontaktów, znajomość języka angielskiego i niemieckiego w stopniu podstawowym. tel. 77 448 99 20, nr oferty 13/22/2013
Pracownik biurowy – kilkuletni
staż w zawodzie, obsługa komputera, w tym MS Office, obsługa urządzeń biurowych, prawo jazdy kat. B, język angielski
w stopniu średniozaawansowanym, tel. 77 448 99 02, nr oferty 14/22/2013
Pracownik biurowy – wykształcenie wyższe, obsługa komputera, Internetu, urządzeń biurowych, umiejętność obsługi klienta, komunikatywność, tel.77 448
99 09, nr oferty 15/22/2013
Pracownik biurowy – wykształcenie wyższe, dwa lata doświadczenia na stanowisku asystenta
ds. ubezpieczeń grupowych oraz
asystenta menadżera, bardzo
dobra znajomość obsługi komputera i Internetu, prawo jazdy kat.
B, własny samochód, znajomość
języka niemieckiego na poziomie
średniozaawansowanym, umiejętność planowania i organizowania czasu pracy, tel. 77 448 9927,
nr oferty 16/22/2013
Pracownik biurowy - wykształcenie wyższe o specjalności rachunkowość i zarządzanie, wieloletnie doświadczenie na sta-
nowisku pracownika administracyjno-biurowego, ukończony kurs z obsługi programu MS
Excel, umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń
biurowych, prawo jazdy kat.
B, tel. 77 448 99 42, nr oferty
17/22/2013
Pracownik produkcji - doświadczenie zawodowe na w/w
stanowisku, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, prawo jazdy kat. B, język
angielski w stopniu średniozaawansowanym, możliwość pracy na zmiany, tel. 77 448 99 02,
nr oferty 18/22/2013
Specjalista ds. BHP - wykształcenie wyższe kierunkowe, dwuletnie doświadczenie
zawodowe na stanowisku specjalista ds. BHP i ppoż., ukończony kurs pedagogiczny dla
wykładowców i instruktorów
zawodowych, certyfikat „Wdrażanie nowoczesnych metod
i technik zarządzania”, prawo
jazdy kat. B, umiejętność obsługi pakietu MS Office, znajomość języka niemieckiego i rosyjskiego w stopniu podstawowym, tel. 77 448 99 20, nr oferty 19/22/2013
Specjalista ds. gospodarki materiałowej – wykształcenie kierunkowe, kilkuletnie doświadczenie, umiejętność obsługi programów księgowo–magazynowych, w tym TETA Biznes Partner, bieżąca kontrola stanów magazynowych, prowadzenie ewidencji faktur zakupu oraz
sprzedaży, sporządzanie ewidencji przychodów dla podatnika ze
zryczałtowaną formą podatku dochodowego, sporządzanie deklaracji VAT–7, znajomość języka
angielskiego w stopniu podstawowym (obecnie w trakcie kursu
dokształcającego), prawo jazdy
kat. B, tel. 77 448 99 02, nr oferty 20/22/2013
Sprzątaczka – wykształcenie podstawowe, doświadczenie w zawodzie, dyspozycyjność,
umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, chęć do współpracy, tel. 77 448 99 09, nr oferty 21/22/2013
Sprzedawca – wykształcenie kierunkowe, doświadczenie zawodowe, obsługa kasy fiskalnej, komputera, prawo jazdy kat. B, książeczka sanitarno-epidemiologiczna, tel.
77 448 99 09, nr oferty 22/22/2013
Sprzedawca - doświadczenie
zawodowe na w/w stanowisku,
ukończony kurs obsługi kasy fiskalnej, programu Subiekt oraz
czytnika kart płatniczych, umiejętność obsługi komputera, metkownicy oraz maszyny do krojenia pieczywa, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność profesjonalnej obsługi klienta, tel. 77 448 99 29, nr oferty
23/22/2013
Sprzedawca - wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku sprzedawca - kasjer,
ukończony kurs obsługi kasy fiskalnej oraz totalizatora sportowego, prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera oraz
pracy w zespole, tel. 77 448 99
20, nr oferty 24/22/2013
Sprzedawca w sklepie odzieżowym - wykształcenie średnie,
doświadczenie w handlu zdobyte podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
umiejętność obsługi kasy fiskalnej, pracy w zespole, prawo jazdy kat. B, punktualność oraz komunikatywność, tel. 77 448 99
39, nr oferty 25/22/2013
Ślusarz/spawacz - wieloletnie doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku, umiejętność spawania
metoda MAG/MIG, montażu konstrukcji stalowych, kowalstwa artystycznego, prawo jazdy kat. B, dyspo-
zycyjność, punktualność, tel. 77 448
99 29, nr oferty 26/22/2013
Technik farmaceutyczny – wykształcenie kierunkowe, kilkuletnie doświadczenie, język niemiecki i angielski w stopniu podstawowym, umiejętność obsługi komputera, prawo jazdy kat. B, tel. 77 448 99 02, nr oferty
27/22/2013
Technik hotelarstwa – umiejętność
pracy w zespole, wyuczony technik
technologii żywności, obsługa komputera i kasy fiskalnej, dyspozycyjna, prawo jazdy kat. B, tel. 77 448 99 41, nr
oferty 28/22/2013
Technolog/programista CNC – doświadczenie na poziomie obróbczym
STEINEL, wiedza z zakresu programowania i obsługi tokarek sterowanych numerycznie, umiejętność pisania programów CNC na obrabiarki, znajomość rysunku technicznego,
umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, tel. 77 448 99 41,
nr oferty 29/22/2013
Tokarz – wykształcenie zawodowe, dziewięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku tokarz, uprawnienia spawacza (135,136), obsługa palnika,
komunikatywność, umiejętność
pracy w zespole, tel. 77 448 99
27, nr oferty 30/22/2013
www.pup.nysa.pl
Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
PRACA
Praca z agencji
www.kraz.praca.gov.pl
-
Przemysł,
ogrodnictwo
i logistyka
Oferujemy:
- solidne zakwaterowanie,
- ubezpieczenie,
- opiekę polskojęzycznych koordynatorów,
- bezpłatny dojazd do zakładu
pracy,
- cotygodniową płacę,
- dobre zarobki.
Wymagania:
- znajomość j. angielskiego lub
j. niemieckiego,
- umiejętność pracy w zespole,
- mile widziane prawo jazdy kat. B.
Zbieracz
pieczarek
Pracownik
produkcyjny
Opiekun/ka osób
starszych
Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę
o pracę (system zmianowy),
- terminowe wynagrodzenie,
- pomoc w organizacji dojazdu i zakwaterowania na terenie Holandii.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- pomoc w zorganizowaniu zakwaterowania z dojazdami do pracy,
- opiekę polskiego personelu,
- pracę w międzynarodowej firmie.
Wymagania:
- doświadczenie w zbiorze pieczarek - min.6 miesięcy,
- konieczność pozostania na okres
świąt Bożego Narodzenia w Holandii,
- gotowość do regularnych wyjazdów zagranicznych,
- chęć podjęcia dłuższej współpracy z firmą Contrain,
- dobra organizacja pracy,
Wymagania:
- komunikatywna znajomość języka
angielskiego bądź niemieckiego,
- zaangażowanie i motywacja,
- dyspozycyjność na min.6 miesięcy.
Oferujemy:
- legalne i pewne zatrudnienie
(opłacamy składki do ZUS),
- atrakcyjne wynagrodzenie (1.0001.300 euro netto),
- dodatkowe ubezpieczenie podróżne,
- pomoc w dopełnieniu formalności
związanych z wyjazdem,
- profesjonalne wsparcie w nauce
języka niemieckiego.
Wymagania:
- min. podstawowa znajomość języka niemieckiego,
- mile widziane doświadczenie w
opiece nad osobami starszymi,
- mile widziane prawo jazdy.
Termin wyjazdu: październik/listopad 2013.
APN Agencja Pracy
ul. 1 Maja 9/18
45-068 Opole
Tel. 77/ 44 18 475
www.apnpolska.pl
Contrain Poland sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14a,
93-408 Łódź,
tel.: +48 42 636 97 03
OTTO Polska sp. z o.o.
Oddział Opole
ul. 1 Maja 3-5 45-068 Opole
+48 77 40 79 473
e-mail: [email protected]
www.OTTOpraca.pl
Praca
w ogrodnictwie
Pomocnik
magazyniera/
pomocnik
produkcyjny
Opiekunka
- zastępstwa
świąteczne
Ślusarz/
Spawacz MIG/
MAG
Wymagania:
- znajomość języka niemieckiego w
stopniu co najmniej komunikatywnym (warunek konieczny),
- doświadczenie w opiece nad osobą chorą lub w podeszłym wieku,
- przyjazne i pogodne usposobienie, cierpliwość oraz życzliwość
wobec podopiecznych,
- dobry stan zdrowia,
- gotowość do wyjazdu od zaraz i
zostanie na święta w Niemczech.
Oferujemy:
- praca na długi okres czasu, w
miłej atmosferze i dobrym zespole,
- stawka: 11,25 euro brutto,
- jednozmianowa praca,
- praca od zaraz,
- 40 godzin tygodniowo, czasami
możliwe są nadgodziny,
- zakwaterowanie: około 67 euro
tygodniowo.
InterKadra sp. z o.o. ul. Wielicka 50 30-552 Kraków
tel: 12 290 22 44 fax: 12 444 18 47 [email protected]
www.interkadra.pl
Uitzendgroep Sun-Power
Energiestraat 2,
5961PT Horst
Tel:0031(0)774720199
F: 0031(0)774720197
www.sun-power.nl
Oferujemy:
- pracę w stabilnej, renomowanej
firmie w międzynarodowym środowisku,
- wynagrodzenie wypłacane w
systemie tygodniowym,
- zakwaterowanie w domach firmowych,
- opiekę polskich koordynatorów,
- ubezpieczenie oraz darmowy dojazd do pracy.
Wymagania:
- doświadczenie w kręceniu bukietów ręcznych zdobyte w Holandii,
- bardzo dobra znajomość języka
niemieckiego,
- gotowość do pracy w weekendy,
- gotowość do regularnych wyjazdów na weekend do Niemiec.
Duijndam International sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 3/2
45-064 Opole
tel. +48 (77) 402 77 35
tel.fax +48 (77) 402 75 81
[email protected]
www.duijdaminternational.pl
Oferujemy:
- umowę o pracę na warunkach
niemieckich (świadczenia socjalne,
ubezpieczenie zdrowotne, podatki
odprowadzane w Niemczech),
- zakwaterowanie.
Wymagania:
- znajomość języka niemieckiego,
- dyspozycyjność,
- praca zmianowa.
Link2europe sp. z o.o
ul. Kołłątaja 14/1
45-064 Opole
+48 515 233 504
Infolinia +48 77 44 14 502
www.link2europe.pl
Tiger Job
ul. Nakielska 35
42-600 Tarnowskie Góry
Tel. +48 32 768 27 12
e-mail: [email protected]
www.tigerjob.pl
Wymagania:
- kilkuletnie doświadczenie jako
spawacz MIG MAG/ślusarz,
- montaż oraz spawanie konstrukcji stalowych, balustrad, ogrodzeń
i innych elementów metodą MIG
MAG, czarna stal oraz stal nierdzewna,
- znajomość języka obcego: niemiecki bądź holenderski,
- certyfikat MIG MAG wymagany,
- prawo jazdy wymagane.
-13-
-14- PRACA
Oferty pracy
Więcej ofert pracy na stronie www.pup.nysa.pl
Magazynier - wykształcenie min. średnie, uprawnienia do obsługi wózków
widłowych, prawo jazdy kat.B, wymagane doświadczenie w zawodzie,
miejsce pracy Nysa
Szwaczka - wykształcenie b/z, wymagane doświadczenie w zawodzie,
min.5 lat doświadczenia,
miejsce pracy Nysa
Sprzedawca - doradca
klienta - wykształcenie
średnie, min. roczne doświadczenie w pracy na
podobnym stanowisku,
komunikatywność, miejsce pracy Nysa
Sprzedawca - wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie w
zawodzie, mile widziana
znajomośc obsługi kasy
fiskalnej, miejsce pracy
Nysa
Księgowa - wykształcenie
kierunkowe, wymagane doświadczenie w pracy na ww.
stanowisku, umiejętność
obsługi programu KC-FIRMA, miejsce pracy Nysa
Spawacz TIG - wykształcenie kierunkowe,wymagane doświadczenie w zawodzie, uprawnienia spawalnicze, miejsce pracy Ozimek
Administrator
nieruchomości - wykształcenie min. średnie techniczne, wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku, biegła znajomość obsługi komputera, uprawnienia elektryczne do 1 KV, miejsce pracy Nysa
Sprzedawca-kasjer wykształcenie min. średnie, staż pracy b/z, obsługa komputera, miejsce
pracy Nysa
Fotoreporter - wykształcenie średnie, mile widziane
doświadczenie
dziennikarskie, prawo jazdy kat.B, miejsce pracy
Nysa
Logistyk - wykształcenie
techniczne, mile widziany
staż pracy, miejsce pracy
Nysa
Pomoc kuchenna - wykształcenie b/z, obsługa
kasy fiskalnej, książeczka
do celów sanitarno-epidemiologicznych, miejsce
pracy Nysa
Dekarz-blacharz - wykształcenie b/z, min.2 lata
doświadczenia w zawodzie, praca w delegacji
Posadzkarz - wykształcenie b/z, min.2
lata doświadczenia w
zawodzie, praca w delegacji
Kierowca C+E - wykształcenie b/z, uprawnienia na przewóz rzeczy, wymagane doświadczeni praca na terenie Unii Europejskiej
Robotnik budowlany wykształcenie b/z, wymagane doświadczenie,
miejsce pracy Nysa
Pomiarowy geodezyjny
- wykształcenie średnie,
mile widziany staż pracy, umiejętność obsługi
komputera, miejsce pracy Nysa
Karmelarz - gotowacz
masy karmelowej - wykształcenie zawodowe,
mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, miejsce pracy Nysa
Flokująca - wykształcenie b/z, sprawność manualna, dyspozycyjność,
książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, miejsce pracy Nysa
Operator maszyn - wykształcenie min. zawo-
dowe, mile widziane doświadczenie w pracy na
produkcji, książeczka do
celów sanitarno-epidemiologicznych, miejsce
pracy Nysa
Pracownik wykończenia stolarki okiennej wykształcenie zawodowe,
staż pracy min.1 rok, prawo jazdy kat.B, miejsce
pracy Nysa
Blacharz samochodowy - wykształcenie zawodowe, mile widziane doświadczenie w zawodzie,
miejsce pracy Podkamień
Operator koparki - wykształcenie b/z, min.2 lata
doświadczenia, uprawnienia na koparkę, miejsce
pracy Nysa
Tokarz w metalu - wykształcenie zawodowe,
staż pracy mile widziany,
miejsce pracy Nysa
Agent ubezpieczeniowy
- wykształcenie średnie,
prawo jazdy kat.B, niekaralność, miejsce pracy
Nysa
Mechanik pojazdów samochodowych - wykształcenie b/z, min.3 lata
doświadczenia w zawodzie, miejsce pracy Nysa
Pracownik gospodarczo-magazynowy - wykształcenie b/z, mile widziane uprawnienia na
wózek widłowy, znajomość zagadnień branży
budowlanej, prawo jazdy
kat.B, miejsce pracy Wyszków Śląski
Stolarz - wykształcenie
b/z, min.1 rok doświadczenia w zawodzie, znajomość j.angielskiego, miejsce pracy Nysa
Pracownik biurowy wykształcenie wyższe,
mile widziane doświadczenie zawodowe, bardzo
dobra znajomość j.niemieckiego i angielskiego,
miejsce pracy Nysa
Specjalista ds. marketingu - wykształcenie
wyższe, wymagane doświadczenie na ww. stanowisku, dobra znajomosć j.angielskiego i niemieckiego, miejsce pracy
Nysa
Przedstawiciel handlowy - wykształcenie techniczne, mile widziane doświadczenie w zawodzie,
ogólna znajomość techniki rolniczej, miejsce pracy Nysa
Księgowa - wykształcenie wyższe, min.2 lata doświadczenia, dobra organizacja czasu pracy, miejsce pracy Nysa
Wulkanizator - wykształcenie zawodowe, wymagane doświadczenie w zawodzie, miejsce pracy Nysa
Szwaczka - wykształcenie b/z, wymagane doświadczenie w zawodzie,
miejsce pracy Nysa
Technik analityki medycznej - wykształcenie
kierunkowe, mile widziane
doświadczenie w zawodzie, miejsce pracy Nysa
Barman - wykształcenie b/z, staż pracy mile
widziany, mile widziana znajomość j.angielskiego, dyspozycyjność,
miejsce pracy Nysa
Pomoc kuchennna wykształcenie b/z, wymagane doświadczenie
na ww. stanowisku, miejsce pracy Nysa
Dyspozytor - wykształcenie b/z, mile widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku,
bardzo dobra znajomość
j.angielskiego lub niemieckiego, praca w delegacji
Monter stolarki okiennej - wykształcenie b/z,
staż pracy mile widziany,
miejsce pracy Nysa
Kierowca kat.C - wykształcenie b/z, mile
widziany staż pracy,
uprawnienia na przewóz
rzeczy, praca na terenie
woj. opolskiego
Konsultant telefoniczny - wykształcenie średnie, obsługa komputera,
staż pracy mile widzany,
miejsce pracy Nysa
www.pup.nysa.pl
Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
PRACA
-15-
Praca za granicą
Więcej ofert pracy na stronie www.eures.praca.gov.pl lub www.eures.europa.eu
Szwacz/szwaczka - kraj:
Wielka Brytania, wykształcenie: zasadnicze zawodowe,
wymagania: doświadczenie
w szyciu pokrowców z tkanin
i skór, znajomość języka angielskiego w stopniu zadawalającym, wynagrodzenie: 7
funt/h, wymagane dokumenty:
CV w języku polskim lub angielskim, przesłać na adres e-mail: [email protected]
oferta ważna do 31.12.2013.
2.700 euro/m-c, wymagane
dokumenty: CV w języku angielskim, uzupełniony i odręcznie podpisany formularz
Bewerbungsformular (do pobrania na stronie www.wup-katowice.pl w zakładce dla
osób bezrobotnych i poszukujących pracy-dokumenty
do pobrania), przesłać na adres e-mail: [email protected] oferta ważna do
29.12.2013
Operator prasy krawędziowej - kraj: Wielka Brytania,
wykształcenie:
zasadnicze
zawodowe, wymagania: doświadczenie w obsłudze prasy krawędziowej, znajomość
języka bułgarskiego na poziomie zadowalającym, wynagrodzenie: 8,50 funtów/h, wymagane dokumenty: CV ze zdjęciem w języku angielskim,
przesłać na adres e-mail: [email protected] oferta
ważna do 31.12.2013
Monter - serwisant dźwigów
- kraj: Niemcy, wykształcenie: średnie zawodowe, wymagania: doświadczenie zawodowe, znajomość języka
angielskiego w stopniu dobrym i niemieckiego w stopniu
podstawowym, wynagrodzenie: 2.200 euro/m-c, wymagane dokumenty: CV w języku angielskim oraz uzupełniony i odręcznie podpisany formularz Bewerbungsformular
(do pobrania na stronie www.
wup-katowice.pl w zakładce
dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy- dokumenty do pobrania), przesłać na
adres e-mail: [email protected] oferta ważna do
29.12.2013
Administrator systemu bezpieczeństwa - kraj: Niemcy,
wykształcenie: wyższe techniczne, wymagania: doświadczenie w zawodzie, doskonała znajomość bram VPN, systemów firewall, IDS/IPS. wiedza nt. systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji takich jak PCI DSS,
ISO 27001 i BSI, znajomość
procedur szyfrowania i uwierzytelniania, analiza słabych
punktów,
wynagrodzenie:
Pracownik produkcji - kraj:
Wielka Brytania, wykształcenie: bez znaczenia , wymagania: doświadczenie zawodowe nie jest wymagane pracodawca zapewnia przeszkolenie, znajomość języka an-
gielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie,
wynagrodzenie: 6,19 funtów/h, wymagane dokumenty:
CV w języku angielskim, przesłać na adres e-mail: nicola.
[email protected]
oferta ważna do 26.12.2013
Spawacz aluminium - kraj:
Finlandia, wykształcenie: bez
znaczenia, wymagania: minimum roczne doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku, wiedza, dokładność,
skrupulatność i umiejętność
koncentracji, dobra znajomość języka angielskiego,
wynagrodzenie: 10 euro/h,
wymagane dokumenty: CV
w języku angielskim przesłać
na adres e-mail: [email protected]
wup.poznan.pl oferta ważna
do 26.12.2013
Leśnik/arborysta - kraj:
Niemcy, wykształcenie: bez
znaczenia, wymagania: doświadczenie zawodowe na
podobnym stanowisku, prawo jazdy kat. C, wiedza z zakresu wycinki/przycinki i pielęgnacji drzew, sumienność,
niezawodność, umiejętność
organizacji czasu pracy własnej, dobra znajomość języka
niemieckiego, wynagrodzenie: 1.500 euro/m-c, wymagane dokumenty: CV, kserokopie świadectw pracy w języku
niemieckim, przesłać pocztą
tradycyjną na adres: Knorre
Baumdienst GmbH & CO.KG
Neukircher Str. 9a, D-02625
Bautzen, Saksonia, Niemcy Fru Ziesch, Tel. +49 3591
2723 3916 oferta ważna do
25.12.2013
Posadzkarz/płytkarz - kraj:
Belgia, wykształcenie: bez
znaczenia, wymagania: minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe, mile widziane
prawo jazdy kat. C oraz certyfikat bezpieczeństwa VCA
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, wynagrodzenie: 13,21
euro/h, wymagane dokumenty: CV z opisem doświadczenia, przesłać na adres e-mail:
[email protected] z dopiskiem POSADZKARZ oferta
ważna do 23.12.2013
Elektronik/elektroinstalator
- kraj: Niemcy, wykształcenie:
średnie zawodowe, wymagania: doświadczenie na podobnym stanowisku, prawo jazdy
kat. B, umiejętność pracy w
zespole, komunikatywność,
odporność na stres, zdolności interpersonalne, gotowość
do wyjazdów służbowych, dobra znajomość języka angielskiego oraz komunikatywna
znajomość niemieckiego, wynagrodzenie: 2.200 euro/m-c,
wymagane dokumenty: CV w
języku angielskim oraz uzupełniony i odręcznie podpisany formularz Bewerbungsformular, przesłać na adres e-mail: [email protected]
Pracownik do pakowania owoców
ce.pl Tel. 32 757 33 91 oferta
ważna do 29.12.2013
Technik informatyk - kraj:
Niemcy, wykształcenie: średnie zawodowe, wymagania:
mile widziane doświadczenie
zawodowe, znajomość sprzętu komputerowego oraz sieci
komputerowych, znajomość
systemu operacyjnego Linux,
umiejętność
analitycznego
myślenia, rzetelność, zorientowanie na osiągnięcie wyznaczonego celu, gotowość
pracy na zmiany, umiejętność
pracy pod presją czasu, dobra
znajomość języka angielskiego, wynagrodzenie: 2.700 euro/m-c, wymagane dokumenty: CV w języku angielskim
oraz uzupełniony i odręcznie
podpisany formularz Bewerbungsformular, oferta ważna
do 20.12.2013
Programista - kraj: Niemcy,
wykształcenie: wyższe techniczne, wymagania: minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku, umiejętność rozbudowy aplikacji internetowych,
projektowania baz danych, wiedza z zakresu PHP, My SQL, HTML,
CSS, Java Script, Ajax, Apache, Windows XP, Linux.Java/
J2EE, PHP /MySQL, JS/Flex/
HTML5 i C/C++/C#, dobra
znajomość języka angielskiego, wynagrodzenie: 2.700 euro/m-c, wymagane dokumenty: CV w języku angielskim
oraz uzupełniony i odręcznie
podpisany formularz Bewerbungsformular, oferta ważna
do 20.12.2013
Ogólny zakres obowiązków: segregowanie i pakowanie owoców w halach produkcyjnych
Poziom wykształcenia: bez znaczenia
Liczba miejsc pracy: 35
Doświadczenie zawodowe: nie wymagane
Znajomość języków: angielski – poziom komunikatywny
Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty: brak
Umiejętności: czytanie rysunku technicznego, zręczność i delikatność przy pakowaniu – owoce nie mogą być obite
Gwarantowane wynagrodzenie brutto: 6,31 funt szterling
System wynagradzania - rodzaj stawki: stawka godzinowa
Dodatkowe świadczenia: zakwaterowanie zapewnia pracodawca na koszt pracownika
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: praca na pełen etat
Okres zatrudnienia - czas trwania umowy: określony
Rozkład czasu pracy - liczba godzin tygodniowo: praca w dni wolne
NTAKT:
> KONTAKT:
Paweł
weł
dak
Bołdak
Pośrednik pracy
Wymagane dokumenty: CV w języku angielskim
Gdzie należy wysłać dokumenty: [email protected]
Data ważności oferty/termin składania aplikacji: 11.01.2014.
II piętro, pok. 20
77 448 99 33
[email protected]
Kelner/pracownik restauracji - kraj: Niemcy, wykształcenie: bez znaczenia, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, dobra
znajomość języka niemieckiego, wynagrodzenie: 1.000
euro/m-c, wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny w języku niemieckim przesłać pocztą tradycyjną na adres firmy: Jägerhof Putzkau
Andreas Wunde, Herr Wunde, Dresdener Str. 44, 01877
Schmölin-Putzkau,
Saksonia, Niemcy, oferta ważna do
19.12.2013
Operator maszyn i urządzeń ogólnobudowlanych kraj: Austria, wykształcenie:
zasadnicze zawodowe, wymagania: doświadczenie zawodowe, uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych,
prawo jazdy i własny samochód będą dodatkowym atutem, niezawodność, dobra
znajomość języka niemieckie-
go, wynagrodzenie: 2.250 euro/m-c, wymagane dokumenty: CV w języku niemieckim
i dokumenty potwierdzające
wykształcenie i doświadczenie przesłać na adres e-mail:
[email protected], oferta
ważna do 26.12.2013
Monter sieci sanitarnych/
pracownik robót ziemnych
- kraj: Austria, wykształcenie:
zasadnicze zawodowe, wymagania: mile widziane doświadczenie, uprawnienia do
obsługi maszyn budowlanych,
prawo jazdy i własny samochód będą dodatkowym atutem, dokładność, zaangażowanie, umiejętność pracy w
zespole i pracy samodzielnej,
sprawność fizyczna, punktualność, samodzielność, niezależność, dobra znajomość
języka niemieckiego, wynagrodzenie: 12,89 euro/h, wymagane dokumenty: CV, list
motywacyjny w języku niemieckim, kserokopie świadectw pracy, certyfikatów, dyplomów oraz referencji przesłać na adres e-mail: judyta.
[email protected] oferta ważna
do 26.12.2013
Operator żurawia - kraj: Austria, wykształcenie: zasadnicze zawodowe, wymagania: uprawnienia do obsługi
dźwigu, suwnic lub pokrewne uprawnienia do operowania żurawiem, dobra znajomość języka niemieckiego,
wynagrodzenie: 12,89 euro/h, wymagane dokumenty:
CV, list motywacyjny w języku
,
niemieckim, kserokopie świadectw pracy, certyfikatów, dyplomów oraz referencji przesłać na adres e-mail: judyta.
[email protected] oferta ważna
do 26.12.2013
Pracownik w metalu - kraj:
Austria, wykształcenie: zasadnicze zawodowe, wymagania: wieloletnie doświadczenie w branży metalurgicznej, umiejętności techniczne,
wymagane uprawnienia na
wózki widłowe, obsługę żurawia, umiejętność pracy samodzielnej i pracy w grupie,
punktualność i niezawodność,
prawo jazdy i własny samochód będą dodatkowym atutem, dobra znajomość języka niemieckiego, wynagrodzenie: 9,83 euro/h, wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny w języku niemieckim,
kserokopie świadectw pracy,
certyfikatów, dyplomów oraz
referencji przesłać na adres
e-mail: [email protected]
oferta ważna do 26.12.2013.
AUTOPROMOCJA
*

Podobne dokumenty

E-biznes... dla ludzi z pasją - Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

E-biznes... dla ludzi z pasją - Powiatowy Urząd Pracy w Nysie stażu urząd pracy wypłaca stypendium), - dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, - wejście do inkubatora rękodzieła artystycznego, - wejście do spółdzielni socjalnej. Ponadto twór...

Bardziej szczegółowo