Wyniki XV edycji konkursu - Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców

Komentarze

Transkrypt

Wyniki XV edycji konkursu - Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców
Konkurs: Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców 2012
Wyniki XV edycji konkursu
Kapituła XV edycji konkursu przyznała nagrody w następujących kategoriach
konkursowych:
•
•
•
I.
Banki uniwersalne
Banki spółdzielcze i małe banki lokalne
Oddziały bankowe
Laureaci konkursu
1. W kategorii banki uniwersalne tytuł Laureata Konkursu wraz ze Statuetką
Konkursu oraz Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z 7
Złotymi Gwiazdami otrzymał:
Bank BGś
2. W kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne tytuł Laureata
Konkursu wraz ze Statuetką Konkursu oraz Godłem Promocyjnym otrzymał:
Bank Spółdzielczy w DzierŜoniowie
II.
Platynowe Statuetki
1. W kategorii bank spółdzielczy Platynową Statuetkę wraz z Godłem
Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z 5 Złotymi Gwiazdami otrzymali:
1.1. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie
1.2. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim
III. Diamentowe Statuetki
1. W kategorii banki spółdzielcze Diamentową Statuetkę oraz Godło Bank
Przyjazny dla Przedsiębiorców z 7 Złotymi Gwiazdami otrzymali:
•
•
IV.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku
Bank Spółdzielczy w Zgierzu
WyróŜnienia Honorowe
1. W kategorii banki uniwersalne WyróŜnienie Honorowe wraz z Godłem
Promocyjnym Bank
Przyjazny dla Przedsiębiorców z 7 Złotymi Gwiazdami
otrzymał:
1.1. Raiffeisen Bank Polska S.A.
Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,
tel. 22-630-97-43; fax: 22-826-35-52, e-mail: [email protected]; www.bankprzyjazny.pl
1
Konkurs: Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców 2012
2. W kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne WyróŜnienie Honorowe
wraz z Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z 5 Złotymi
Gwiazdami otrzymał:
•
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie
WyróŜnienie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla
Przedsiębiorców wraz z 7 złotymi gwiazdami otrzymał:
•
Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa
WyróŜnienie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla
Przedsiębiorców wraz z 7 złotymi gwiazdami otrzymał:
•
Bank Spółdzielczy w Zgierzu
WyróŜnienie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla
Przedsiębiorców wraz z 4 złotymi gwiazdami otrzymał:
•
Bank Spółdzielczy w Namysłowie
3. W kategorii oddziały bankowe WyróŜnienie Honorowe wraz z Godłem
Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców otrzymali:
•
•
Bank BGś Oddział w Piasecznie
Bank BGś Centrum Biznesowe Małych i Średnich Przedsiębiorstw w
Ostrołęce
V.
Bankowiec Polskiego Biznesu
Tytuł przyznawany jest za wybitne osiągnięcia biznesowe, społeczne i kulturalne.
Nagrodę otrzymał:
1. Piotr Czarnecki – Raiffeisen Bank Polska S.A.
VI.
Profesjonalny Doradca Bankowości MSP
Tytuł przyznawany jest wyróŜniającym się doradcom banków uczestniczących w
konkursie, między innymi za wysokie kwalifikacje i wiedzę z zakresu zarządzania
MSP, co pozwala im słuŜyć profesjonalną poradą bankowo-menadŜerską dla
klientów z tego sektora. Tytuł otrzymali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Marzena Szymańska – Raiffeisen Bank Polska S.A.
Agata Paciorek – Bank BGś Centrum Biznesowe w Krakowie
Paweł Skowrowński – Bank Spółdzielczy w DzierŜoniowie
Magdalena Zalewska-Rębacz – Bank BGś Oddział w Piasecznie
Dariusz Rozbicki – Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w
Wołominie
ElŜbieta Pyra - Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie
Lucyna Wręczycka – Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie
Halina Stepczyńska – Bank Spółdzielczy w Zambrowie
Krzysztof Kajko – Bank Spółdzielczy w Kolnie
Przemysław Szmajdel – Bank BGś Centrum Biznesowe w Kielcach
Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,
tel. 22-630-97-43; fax: 22-826-35-52, e-mail: [email protected]; www.bankprzyjazny.pl
2
Konkurs: Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców 2012
VII.
Godła Promocyjne ze Złotymi Gwiazdami oraz Godła Promocyjne
1. W kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne Godło Promocyjne Bank
Przyjazny dla Przedsiębiorców wraz ze Złotymi Gwiazdami otrzymali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bank Spółdzielczy w Kolnie
Bank Spółdzielczy w KsięŜpolu
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie
Bank Spółdzielczy w Zambrowie
Bank Spółdzielczy w Szczuczynie
Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie
2. Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców otrzymali:
1.
2.
3.
4.
Bank Spółdzielczy w Siedlcu
Bank Spółdzielczy w Kielcach
Bank Spółdzielczy w Goleniowie
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
Serdecznie gratulujemy!
Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,
tel. 22-630-97-43; fax: 22-826-35-52, e-mail: [email protected]; www.bankprzyjazny.pl
3

Podobne dokumenty