Podgląd - Hewalex

Komentarze

Transkrypt

Podgląd - Hewalex
Ceny produktów prezentowanych w katalogu „Technika Solarna 2016” są zamieszczone i stale aktualizowane w oddzielnych pełnych
cennikach poszczególnych zakresów produktów oraz na stronie internetowej hewalex.pl. Należy sprawdzać na stronie internetowej
hewalex.pl, w Dziale Sprzedaży lub u Przedstawicieli Handlowych firmy Hewalex, czy ceny produktów pozostają aktualne. Zastrzegamy sobie
możliwość zmian technicznych związanych z rozwojem produktów, a także zmian cen. Grafiki użyte w katalogu mają charakter przykładowy
i poglądowy. Wskazówki dla doboru urządzeń mają charakter orientacyjny i nie zastępują szczegółowych obliczeń projektowych.
TECHNIKA SOLARNA
KATALOG PRODUKTÓW 2016
1
CECHY SZCZEGÓLNE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH HEWALEX ................................................. 3
2
MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ........................................................... 4
3
OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA INSTALACJI SOLARNEJ ........................................................... 5
4
PODSTAWOWE ZASADY DOBORU MAŁYCH INSTALACJI SOLARNYCH ...................................... 6
Dobór instalacji solarnej dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej CWU
Dobór instalacji solarnej dla podgrzewania wody CWU i wspomagania ogrzewania CO
5
ZESTAWY SOLARNE – SPECYFIKACJA I CENNIK ....................................................................... 8
Podgrzewanie wody użytkowej
Podgrzewanie wody użytkowej CWU / wspomaganie ogrzewania CO
6
PŁASKIE KOLEKTORY SŁONECZNE ................................................................................................. 13
Dane techniczne kolektorów płaskich
7
PRÓŻNIOWE KOLEKTORY SŁONECZNE ........................................................................................... 16
Przegląd kolektorów próżniowych
Dane techniczne kolektorów próżniowych
8
ZESTAWY PRZYŁĄCZENIOWE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ..................................................... 20
9
SYSTEMY MOCUJĄCE DLA ZABUDOWY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ................................... 22
Systemy mocujące dla kolektorów płaskich
Systemy mocujące dla kolektorów próżniowych KSR10
Systemy mocujące dla kolektorów próżniowych Thermomax
Systemy mocujące dla kolektorów próżniowych Varisol
10
ZESPOŁY POMPOWO-STEROWNICZE ZPS ..................................................................................... 33
Dane techniczne zespołów ZPS
11
STEROWNIKI INSTALACJI SOLARNYCH .......................................................................................... 35
12
EKONTROL – SYSTEM ZDALNEGO NADZORU ................................................................................ 36
13
PODGRZEWACZE UNIWERSALNE INTEGRA .................................................................................... 37
14
PODGRZEWACZE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ............................................................................. 38
15
POMPY CIEPŁA PCWU DO PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ .............................................. 40
Akcesoria do pomp ciepła PCWU
Dane techniczne pomp ciepła PCWU
16
RURY ELASTYCZNE ............................................................................................................................ 44
17
MATERIAŁY INSTALACYJNE ............................................................................................................ 48
18
ZESTAWIENIA ELEMENTÓW ZESTAWÓW SOLARNYCH ............................................................... 51
Zestawienie elementów zestawów solarnych dla 2-4 osób
Zestawienie elementów zestawów solarnych dla 3-5 osób
Zestawienie elementów zestawów solarnych dla 4-6 osób
Zestawienie elementów zestawów solarnych dla 5-8 osób
Zestawienie elementów zestawów solarnych do wspomagania ogrzewania (co+cwu)
19
SCHEMATY INSTALACJI Z KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI HEWALEX ........................................ 55
20
OFERTA CENOWA ............................................................................................................................... 58
KOLEKTORY
SŁONECZNE
POMPY CIEPŁA
FOTOWOLTAIKA
Rozwój firmy Hewalex zapoczątkowany 25 lat temu, związany był z popularyzacją wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Długoletnie
doświadczenie oraz stałe doskonalenie produktów, także dzięki
pozyskiwaniu informacji od użytkowników i wykonawców, pozwala
oferować sprawdzone w praktyce rozwiązania. Pierwsze z wytwarzanych
20-25 lat temu kolektorów słonecznych pracują do dnia dzisiejszego,
stanowiąc potwierdzenie najwyższych standardów jakościowych. Firma
Hewalex jest producentem i dostawcą systemów grzewczych wykorzystujących energię słoneczną. Oferta obejmuje 3 segmenty systemów:
kolektory słoneczne z osprzętem dla instalacji solarnych, pompy ciepła
oraz instalacje fotowoltaiczne.
FIRMA HEWALEX W FAKTACH:
ź 25-letnie doświadczenie produkcyjne w segmencie OZE
ź Pozycja czołowego producenta na rynku krajowym (1 pozycja
producenta w raportach IEO 2012-2015)
ź Obecność na ponad 40 rynkach zagranicznych
ź Własne zaplecze rozwojowo-badawcze i konstrukcyjne
ź Pierwsze w Polsce wdrożenie nowoczesnych technologii
produkcji absorberów – zgrzewanie ultradźwiękowe (2007)
i spawanie laserowe (2011).
ź Udział w międzynarodowych projektach badawczych
(np. rozwój solarnych systemów chłodzenia budynków)
ź Najdłuższe na rynku okresy gwarancji już od lat 90-tych
(do 11 lat dla kolektorów słonecznych, 5 lat dla pomp ciepła)
ź System Zarządzania Jakością wg standardu ISO 9001
2
CECHY SZCZEGÓLNE
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH HEWALEX
1
KORZYSTNE CENY ZAKUPU I WYSOKIE UZYSKI
CIEPŁA = KORZYSTNY EFEKT EKONOMICZNY
Korzystny stosunek cen zakupu urządzeń do efektów pracy przekłada
się na bardzo dobre wartości wskaźnika „Cena / Wydajność”. Wpływa
to na skrócenie okresu zwrotu kosztów inwestycji, tak aby była ona
jak najbardziej opłacalną dla użytkownika.
BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI,
OCHRONA PRZED PRZEGRZEWANIEM
Kolektory słoneczne firmy Hewalex zbudowane są z uwzględnieniem najtrudniejszych warunków pracy. Dotyczy to szczególnie
tzw. stanów stagnacji, gdy brak odbioru ciepła może prowadzić do
chwilowego wrzenia glikolu. Konstrukcja orurowania absorberów
umożliwia swobodny wypływ glikolu w stanie stagnacji, co chroni
sam glikol, a także elementy instalacji przed przegrzewami.
ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE
PRODUKCJI ABSORBERÓW
Absorbery są wytwarzane w zakładzie produkcyjnym firmy Hewalex,
w oparciu o dwie nowoczesne technologie wdrożone jako pierwsze
na polskim rynku. Jest to zgrzewanie ultradźwiękowe dla absor-
POTWIERDZONA JAKOŚĆ I SPRAWNOŚĆ
berów miedzianych oraz spawanie laserowe dla absorberów
aluminiowych.
GW
ARANCJ
A
Łączenie blachy z orurowaniem absorbera bez dodatkowego spoiwa,
10 lat
zapewnia maksymalną wytrzymałość mechaniczną połączenia.
+1 ROK
SOLAR KEYMARK
Według badań SPF Rapperswil najwyższe przekazywanie ciepła
zapewniają obydwie wymienione technologie, gdzie kontakt płyty
Jakość wykonania, a także parametry kolektorów słonecznych są
oceniane i określane w ramach badań certyfikujących Solar
Keymark. Dane są ogólnie dostępne w bazie certyfikatów na
stronie solarkeymark.org. Firma Hewalex już od lat 90-tych udziela
pełnej 10-letniej gwarancji na wszystkie kolektory słoneczne.
absorbera z jego orurowaniem następuje poprzez rodzimy materiał
(miedź-miedź, aluminium-miedź, aluminium-aluminium). Znana
wcześniej technologia lutowania absorbera, wymagała zwiększania
powierzchni kontaktu między blachą, a orurowaniem dla
zapewnienia przekazywania ciepła przez spoiwo o nawet 8-krotnie
niższej przewodności cieplnej w porównaniu do miedzi.
3
MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
2
OPTYMALNE WARUNKI ZABUDOWY
30o-45o
E
60o
Kolektory słoneczne Hewalex można stosować w różnych
warunkach zabudowy. Kolektory płaskie wymagają standardowo
nachylenia do poziomu, a zalecanym kątem jest dla całorocznej
pracy kąt w granicach 30÷45o.
SE (45o)
Kolektory słoneczne powinny być skierowane w kierunku
południowym (S), jednak odchylenie w granicach kąta ±45o, można
uznać za dopuszczalne. Zmniejszenie uzysków ciepła z kolektora
słonecznego nie powinno być wówczas większe niż 5% w ciągu roku.
S
W
60o
SW (45o)
Zalecane nachylenie kolektorów słonecznych w zależności od przeznaczenia instalacji solarnej
Podgrzewanie CWU
30 ÷45
o
o
Podgrzewanie CWU
i wspomaganie CO
Podgrzewanie wody basenowej
w basenie sezonowym
45 ÷60
o
<30o
o
NIETYPOWE WARUNKI ZABUDOWY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
Jeżeli połacie dachu skierowane są w kierunkach wschód-zachód,
możliwa jest zabudowa dwóch baterii kolektorów słonecznych sterownik typu G422 pozwala obsługiwać pracę tego typu układu.
W praktyce zalecany jest jednak wybór jednej z połaci – zazwyczaj
zachodniej, dla zabudowy jednej powiększonej baterii kolektorów (na
przykład 3 kolektory w jednej baterii zamiast dwóch baterii po 2
kolektory). Takie rozwiązanie rekompensuje niekorzystne warunki
nasłonecznienia i jednocześnie obniża koszty inwestycji oraz
upraszcza układ hydrauliczny instalacji.
4
Kolektory słoneczne można zabudować także na elewacji budynku.
Dla kolektorów płaskich wykorzystuje się konstrukcje wiszące
zapewniające nachylenie kolektora pod kątem 45 stopni dla
efektywnej pracy całorocznej.
Kolektory próżniowe z bezpośrednim przepływem glikolu można
zabudować w pozycji pionowej (rurami próżniowymi równolegle do
terenu). Rury próżniowe obraca się dla skorygowania nachylenia
absorberów.
3
OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA
INSTALACJI SOLARNEJ
OSZCZĘDNOŚCI UZYSKIWANE Z PRACY STANDARDOWEJ INSTALACJI SOLARNEJ
Standardowe instalacje solarne są przeznaczone do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Potrzeby
ciepła dla jej podgrzewu są w miarę stałe w ciągu całego roku
i niezależne od pogody. Pozwala to dobrać wielkość
instalacji solarnej w taki sposób, aby zapewnić dla
podgrzewanej wody użytkowej do 90÷100% potrzeb ciepła
w miesiącach letnich. Dzięki temu podstawowe źródło
ciepła, np. kocioł grzewczy lub bojler elektryczny może być
często wyłączony z pracy.
Stopień pokrycia potrzeb rocznych ciepła dla podgrzewania
CWU może maksymalnie wynieść 50÷60%, co z kolei
zabezpiecza instalację solarną przed wytwarzaniem
nadwyżek ciepła i przegrzewaniem w okresie letnim.
Najkorzystniejszym okresem pracy instalacji solarnej
jest półrocze od IV do IX, na które przypada około 80%
całorocznej energii słonecznej.
Zapotrzebowanie ciepła
100%
80%
60%
40%
50÷60%
20%
0%
I
II
III
IV V VI VII VIII IX X XI XII
Bojler elektryczny
7,10 zł
Kocioł gazowy na gaz płynny
4,57 zł
Kocioł olejowy niskotemperaturowy
PORÓWNANIE KOSZTÓW PODGRZEWANIA
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (2016)
Podgrzewanie CWU przez instalację solarną pozwala
uzyskać najniższe koszty eksploatacji, gdyż wymaga jedynie
pracy pompy obiegowej pobierającej w małej instalacji
średnio 20 W energii elektrycznej. W zależności od źródła
ciepła przykładowo koszt podgrzania 300 litrów ciepłej wody
użytkowej w sezonie letnim (dzienne przeciętne potrzeby
4-6 osobowej rodziny) może wynosić orientacyjnie 0,10 do
7,10 zł brutto (szczegółowe dane solarblog.pl). Instalacja
solarna zapewnia praktycznie bezobsługową pracę, a zakres
czynności serwisowych podczas okresowych przeglądów
sprowadza się do minimum.
4,42 zł
Kocioł gazowy niskotemperaturowy
3,50 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny
2,80 zł
Kocioł na drewno
2,50 zł
Kocioł węglowy
300 litrów
/ dzień
2,06 zł
Pompa ciepła CWU (COP=3,91)
1,78 zł
Instalacja solarna
Koszty, zł brutto
0,10 zł
0 zł
2 zł
4 zł
6 zł
8 zł
ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCJI INSTALACJI SOLARNEJ
Zakup instalacji solarnej należy traktować jako atrakcyjną inwestycję z gwarantowanymi każdego roku oszczędnościami.
W porównaniu do mechanizmów finansowych jak np. akcje czy jednostki funduszy inwestycyjnych, inwestycja w zakup instalacji
solarnych nie wiąże się z ryzykiem poniesienia strat finansowych, w porównaniu do lokat czy też obligacji – zyski będą wyższe i nie
obciążone podatkiem. Okres zwrotu kosztów inwestycji zamyka się zazwyczaj w kilku latach, także dzięki wyróżniającym firmę Hewalex
korzystnym wskaźnikom „Cena/Wydajność”. Więcej informacji na temat opłacalności inwestycji ® solarblog.pl.
5
4
PODSTAWOWE ZASADY DOBORU MAŁYCH
INSTALACJI SOLARNYCH
Dobór instalacji solarnej dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej CWU
Wielkość instalacji solarnej powinna być dobierana z uwzględnieniem
maksymalnego zużycia wody użytkowej w okresie letnim, dla uniknięcia
przewymiarowania powodującego nadwyżki ciepła, obniżenie
efektywności pracy i przegrzewanie układu. W pierwszym kroku
należy określić zapotrzebowanie dzienne na ciepłą wodę użytkową
o temperaturze 45oC.
Niskie
potrzeby
Standardowe
potrzeby
Podwyższone
potrzeby
<30 l/os.
50 l/os.
>70 l/os.
+ dodatkowe 20÷30 litrów dziennie w razie stałego
korzystania z ciepłej wody przez zmywarkę, pralkę.
Szacunkowa pojemność podgrzewacza, l
POJEMNOŚĆ PODGRZEWACZA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Ze względu na podział pojemności podgrzewacza na strefy
temperaturowe, należy przyjmować jego minimalną pojemność jako 1,3 do
1,7-krotność dziennego zużycia ciepłej wody. W celu doboru pojemności
podgrzewacza można skorzystać także z wykresu.
Pojemność podgrzewacza nie powinna być mniejsza niż 50 litrów na każdy
1 m2 powierzchni absorbera. W razie podłączenia zwiększonej powierzchni
kolektorów, należy sprawdzić wielkość wężownicy grzejnej podgrzewacza,
która nie powinna być mniejsza niż 0,20 m2 na 1m2 powierzchni absorbera.
Dla zalecanych warunków zabudowy (nachylenie 30÷45o, kierunek
południowy S ±45o), wymaganą powierzchnię kolektorów słonecznych
należy określać wskaźnikowo w stosunku do każdych 100 litrów
pojemności dobranego podgrzewacza. Jeśli kolektory są skierowane
niekorzystnie (nachylenie > 60o, odchylenie od południa S >45o), to należy
zwiększyć o 15÷20% wymaganą powierzchnię kolektorów słonecznych
(wskazana konsultacja techniczna).
źrodzina 3-osobowa, 50 l/os., całk. zużycie wody: 150 l/dzień
źpojemność podgrzewacza:
- wskaźnikowo: 150 (1,3÷1,7) = 195÷255 litrów
- z wykresu: 220 litrów
źdobrana wielkość podgrzewacza: 250 litrów
źdobrana powierzchnia kolektorów płaskich:
250/100 x 1,80 m2 = 4,50 m2
źdobrane kolektory: np. 2 x KS2000 TLP (3,6 m2 absorbera)
źpropozycja zestawu solarnego: 2 TLP-250
6
8 os.
7 os.
6 os.
5 os.
400
4 os.
300
3 os.
2 os.
200
100
30
35
40
45
50
55
60
65
Dzienne zużycie CWU na osobę, l/d
WYMAGANA POWIERZCHNIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
Przykład doboru 1:
500
Płaskie:
1,80 m2/100 l
lub
Próżniowe:
1,25 m2/100 l
Przykład doboru 2:
źrodzina 5-osobowa, 50 l/os., całk. zużycie wody: 250 l/dzień
źpojemność podgrzewacza:
- wskaźnikowo: 250 (1,3÷1,7) = 325÷425 litrów
- z wykresu: 340 litrów
źdobrana wielkość podgrzewacza: 400 litrów
źdobrana powierzchnia kolektorów płaskich:
400/100 x 1,80 m2 = 7,20 m2
źdobrane kolektory: np. 4 x KS2000 TLP (7,2 m2 absorbera)
źpropozycja zestawu solarnego: 4 TLP-400
70
Dobór instalacji solarnej dla podgrzewania wody CWU
i wspomagania ogrzewania CO
Wspomaganie ogrzewania budynku jest możliwe przy zastosowaniu
uniwersalnego podgrzewacza Hewalex INTEGRA. Instalacja solarna
pracuje wówczas jako 2-systemowa (CWU/CO).
Wskaźnik maksymalnego zapotrzebowania ciepła W/m2 zależy od
standardu energetycznego budynku i pozwala oszacować wymaganą moc grzewczą źródła ciepła i ogrzewania domu.
Wskaźnik sezonowy zapotrzebowania ciepła kWh/m2 rok pozwala
określić roczne potrzeby cieplne domu i posłużyć do określenia
rocznego zużycie paliwa oraz kosztów ogrzewania.
Dobór powierzchni kolektorów jest uzależniony od maksymalnego
zapotrzebowania ciepła (kW) oraz zakładanego stopnia pokrycia
potrzeb (%). Zalecane jest sprawdzenie doboru w programie symulacyjnym, jak np. GetSolar ( ® Dział Techniczny). Dobór z pomocą
nomogramu ma charakter szacunkowy.
W/m2
kWh/m2 rok
Ł10
Ł15
niskoenergetyczny
15¸25
30¸45
energooszczędny
(lata 2000)
30¸45
60¸80
średnio energooszczędny
(lata 90/2000)
50¸65
90¸120
średnio energochłonny
(lata 90)
65¸85
120¸160
energochłonny
(lata 80/90)
100¸120
180¸220
bardzo energochłonny
(lata 60/70)
140¸165
250¸300
pasywny
Kolektory płaskie
Kolektory próżniowe
18
15%
18
15%
Standardowe zestawy
z kolektorami płaskimi
16
14
12
Stop
10
nie
p
ci
okry
a ro
ch
czny
zeb
potr
20%
25%
8
30%
6
35%
4
2
Standardowe zestawy
z kolektorami próżniowymi
16
Wymagana moc grzewcza, kW
Wymagana moc grzewcza, kW
Wskaźnik
Standard
energetyczny
budynku
14
ia
kryc
po
pnie
12
Sto
10
h po
nyc
rocz
b
trze
20%
25%
8
30%
6
35%
4
2
0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
Wymagana powierzchnia apertury, m2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wymagana powierzchnia apertury, m2
Warunki graniczne dla doboru wg nomogramów: zużycie wody CWU 200 l/dzień, temperatura 45oC, nasłonecznienie standardowe dla Polski
1030 kWh/m2rok, system ogrzewania podłogowego 35/27oC, warunki zabudowy kolektora słonecznego: południe (±45o), nachylenie 30÷45o.
Przykład doboru 1:
ź zużycie ciepłej wody użytkowej: 200 l/dzień
źdom energooszczędny: pow. 160 m2, 50 W/m2
źwymagana moc grzewcza dla budynku: 8 kW
źoczekiwany stopień pokrycia potrzeb: 15% rocznie
źdobrana powierzchnia apertury kolektorów płaskich:
- z wykresu: 8,0 m2
źdobrane kolektory: np. 4x KS2000 TLP (7,2 m2 apertury)
źpropozycja zestawu solarnego: 4 TLP-INTEGRA400
źroczny stopień pokrycia potrzeb ciepła wg GetSolar:
- dla CO: 10%, dla CWU: 42%, łącznie: 15,1%
Przykład doboru 2:
ź zużycie ciepłej wody użytkowej: 200 l/dzień
źdom energooszczędny: pow. 200 m2, 30 W/m2
źwymagana moc grzewcza dla budynku: 6 kW
źoczekiwany stopień pokrycia potrzeb: 20% rocznie
źdobrana powierzchnia apertury kolektorów próżniowych:
- z wykresu: 5,5 m2
źdobrane kolektory: np. 6x KSR10 (6,0 m2 apertury)
źpropozycja zestawu solarnego: 6 KSR10-INTEGRA500
źroczny stopień pokrycia potrzeb ciepła wg GetSolar:
- dla CO: 14%, dla CWU: 46%, łącznie: 20,8%
7
5
ZESTAWY SOLARNE
– SPECYFIKACJA I CENNIK
Podgrzewanie wody użytkowej
2-4 osób
ZESTAWY SOLARNE HEWALEX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Skład zestawu
Ilość
Nr strony
Kolektor słoneczny płaski / próżniowy
2 / 3 szt.
14–15 / 18
Zestaw przyłączeniowy kolektora
1 kpl.
20–21
Otulina Armaflex HT w osłonie UV 18/13 mm
2m
46
Profil maskujący (tylko płaskie)
1 szt.
58 - cennik
Zespół pompowo-sterowniczy ZPS
1 szt.
34
Zespół naczynia przeponowego ZNP
1 szt.
48
Podgrzewacz 2-wężownicowy
1 szt.
38-39
Zestaw przyłączeniowy podgrzewacza
1 szt.
58 - cennik
Płyn solarny
20 kg
48
TYP PODGRZEWACZA
OKC200NTRR/SOL
OKC250NTRR/SOL
KOMPAKT 300HB
PCWU300SK
2 TLP-200
92.42.23 7 520,00 zł
2 TLP-250
92.42.24 7 780,00 zł
2 TLP-KOMPAKT300HB
92.42.33 8 680,00 zł
2 TLP-PCWU300SK
92.42.36 13 550,00 zł
KS2100 TLP AC
2 TLPAC-200 (KS2100)
92.47.00 6 990,00 zł
2 TLPAC-250 (KS2100)
92.47.01 7 260,00 zł
KS2400 TLP AC
–
2 TLPAC-250 (KS2400)
92.54.00 7 520,00 zł
–
–
KS2000 TLP Am
2 TLP Am-200
92.45.01 6 760,00 zł
2 TLP Am-250
92.45.02 7 020,00 zł
–
–
–
3 KSR 10-250
93.15.36 11 570,00 zł
–
–
TYP KOLEKTORA
KS2000 TLP
KSR10
2 TLPAC-KOMPAKT300HB (KS2100) 2 TLPAC-PCWU300SK (KS2100)
92.47.03 12 990,00 zł
92.47.02 8 230,00 zł
Tabela doboru zawiera nazwę zestawu, numer katalogowy oraz cenę netto. Zestawy wyposażone są we wszystkie niezbędne elementy do
prawidłowego wykonania i uruchomienia instalacji, za wyjątkiem systemów mocujących oraz orurowania. Systemy mocujące należy
każdorazowo kompletować indywidualnie do konkretnej grupy zestawów, zgodnie z wytycznymi dostępnymi w niniejszym katalogu w rozdziale 9.
Szczegółowe zestawienie elementów zestawów solarnych znajduje się na stronie 51.
8
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
Podgrzewanie wody użytkowej
3-5 osób
ZESTAWY SOLARNE HEWALEX
Skład zestawu
Ilość
Nr strony
1
Kolektor słoneczny płaski / próżniowy
2, 3 / 4 szt.
14–15 / 18
2
Zestaw przyłączeniowy kolektora
1 kpl.
20–21
3
Otulina Armaflex HT w osłonie UV 18/13 mm
2m
46
4
Profil maskujący (tylko płaskie)
1, 2 szt.
58 - cennik
5
Zespół pompowo-sterowniczy ZPS
1 szt.
34
6
Zespół naczynia przeponowego ZNP
1 szt.
48
7
Podgrzewacz 2-wężownicowy
1 szt.
38-39
8
Zestaw przyłączeniowy podgrzewacza
1 szt.
58 - cennik
9
Płyn solarny
20 / 30 kg
48
TYP PODGRZEWACZA
OKC300NTRR/SOL
KOMPAKT 300HB
3 TLP-KOMPAKT300HB
93.42.35 10 120,00 zł
3 TLP-300
93.42.33 9 340,00 zł
KS2100 TLP AC
3 TLPAC-KOMPAKT300HB (KS2100)
93.47.01 9 390,00 zł
3 TLPAC-300 (KS2100)
93.47.00 8 560,00 zł
KS2600 TLP AC
–
2 TLPAC-300 (KS2600)
92.90.00 7 790,00 zł
KS2000 TLP Am
–
3 TLPAm-300
93.45.01 8 220,00 zł
KSR10
–
4 KSR10-300
94.15.45 14 310,00 zł
TYP KOLEKTORA
KS2000 TLP
Tabela doboru zawiera nazwę zestawu, numer katalogowy oraz cenę netto. Zestawy wyposażone są we wszystkie niezbędne elementy do
prawidłowego wykonania i uruchomienia instalacji, za wyjątkiem systemów mocujących oraz orurowania. Systemy mocujące należy
każdorazowo kompletować indywidualnie do konkretnej grupy zestawów, zgodnie z wytycznymi dostępnymi w niniejszym katalogu w rozdziale 9.
Szczegółowe zestawienie elementów zestawów solarnych znajduje się na stronie 52.
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
9
Podgrzewanie wody użytkowej
4-6 osób
ZESTAWY SOLARNE HEWALEX
Skład zestawu
Ilość
Nr strony
1
Kolektor słoneczny płaski / próżniowy
4 / 5 szt.
14–15/18
2
Zestaw przyłączeniowy kolektora
1 kpl.
20–21
3
Otulina Armaflex HT w osłonie UV 28/13 mm
2m
46
4
Profil maskujący (tylko płaskie)
3 szt.
58 - cennik
5
Zespół pompowo-sterowniczy ZPS
1 szt.
34
6
Zespół naczynia przeponowego ZNP
1 szt.
48
7
Podgrzewacz 2-wężownicowy
1 szt.
38-39
8
Zestaw przyłączeniowy podgrzewacza
1 szt.
58 - cennik
9
Płyn solarny
30 kg
48
TYP PODGRZEWACZA
TYP KOLEKTORA
OKC400NTRR/SOL
KS2000 TLP
4 TLP-400
94.42.43 11 900,00 zł
KS2100 TLP AC
4 TLPAC-400 (KS2100)
94.47.00 10 860,00 zł
KS2000 TLP Am
4 TLPAm-400
94.45.01 10 450,00 zł
KSR10
5 KSR10-400
95.15.55 17 760,00 zł
Tabela doboru zawiera nazwę zestawu, numer katalogowy oraz cenę netto. Zestawy wyposażone są we wszystkie niezbędne elementy do
prawidłowego wykonania i uruchomienia instalacji, za wyjątkiem systemów mocujących oraz orurowania. Systemy mocujące należy
każdorazowo kompletować indywidualnie do konkretnej grupy zestawów, zgodnie z wytycznymi dostępnymi w niniejszym katalogu w rozdziale 9.
Szczegółowe zestawienie elementów zestawów solarnych znajduje się na stronie 53.
10
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
Podgrzewanie wody użytkowej
5-8 osób
ZESTAWY SOLARNE HEWALEX
Skład zestawu
Ilość
Nr strony
1
Kolektor słoneczny płaski / próżniowy
5 / 6 szt.
14–15 / 18
2
Zestaw przyłączeniowy kolektora
1 kpl.
20–21
3
Otulina Armaflex HT w osłonie UV 28/13 mm
2m
46
4
Profil maskujący (tylko płaskie)
4 szt.
58 - cennik
5
Zespół pompowo-sterowniczy ZPS
1 szt.
34
6
Zespół naczynia przeponowego ZNP
1 szt.
48
7
Podgrzewacz 2-wężownicowy
1 szt.
38-39
8
Zestaw przyłączeniowy podgrzewacza
1 szt.
58 - cennik
9
Płyn solarny
30 kg
48
TYP PODGRZEWACZA
TYP KOLEKTORA
OKC500NTRR/SOL
KS2000 TLP
5 TLP-500
95.42.53 13 740,00 zł
KS2100 TLP AC
5 TLPAC-500 (KS2100)
95.47.00 12 420,00 zł
KS2000 TLP Am
5 TLPAm-500
95.45.01 11 930,00 zł
KSR10
6 KSR10-500
96.15.58 20 520,00 zł
Tabela doboru zawiera nazwę zestawu, numer katalogowy oraz cenę netto. Zestawy wyposażone są we wszystkie niezbędne elementy do
prawidłowego wykonania i uruchomienia instalacji, za wyjątkiem systemów mocujących oraz orurowania. Systemy mocujące należy
każdorazowo kompletować indywidualnie do konkretnej grupy zestawów, zgodnie z wytycznymi dostępnymi w niniejszym katalogu w rozdziale 9.
Szczegółowe zestawienie elementów zestawów solarnych znajduje się na stronie 53.
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
11
Podgrzewanie wody użytkowej CWU / wspomaganie ogrzewania CO
ZESTAWY SOLARNE HEWALEX
Skład zestawu
Ilość
Nr strony
1
Kolektor słoneczny płaski / próżniowy
4, 5, 8 / 5, 6 szt.
14–15/18
2
Zestaw przyłączeniowy kolektora
1 kpl.
20–21
3
Otulina Armaflex HT w osłonie UV 28/13 mm
2m
46
4
Profil maskujący (tylko płaskie)
3, 4, 7 szt.
58 - cennik
5
Zespół pompowo-sterowniczy ZPS
1 szt.
34
6
Zespół naczynia przeponowego ZNP
1 szt.
48
7
Podgrzewacz uniwersalny
1 szt.
37
8
Zestaw przyłączeniowy podgrzewacza
1 szt.
58 - cennik
9
Płyn solarny
30 kg
48
TYP PODGRZEWACZA
INTEGRA 400/100
INTEGRA 500/120
INTEGRA 800/200
4 TLP-INTEGRA400
94.42.45 13 190,00 zł
5 TLP-INTEGRA500
95.42.55 15 060,00 zł
–
KS2100 TLP AC
4 TLPAC-INTEGRA400 (KS2100)
94.47.01 12 190,00 zł
5 TLPAC-INTEGRA500 (KS2100)
95.47.01 13 760,00 zł
8 TLPAC-INTEGRA800 (KS2100)
98.47.00 17 760,00 zł
KS2000 TLP Am
4 TLPAm-INTEGRA400
94.45.03 11 810,00 zł
5 TLPAm-INTEGRA500
95.45.05 13 260,00 zł
–
KSR10
5 KSR10-INTEGRA400
95.15.56 18 290,00 zł
6 KSR10-INTEGRA500
96.15.59 20 520,00 zł
–
TYP KOLEKTORA
KS2000 TLP
Tabela doboru zawiera nazwę zestawu, numer katalogowy oraz cenę netto. Zestawy wyposażone są we wszystkie niezbędne elementy do
prawidłowego wykonania i uruchomienia instalacji, za wyjątkiem systemów mocujących oraz orurowania. Systemy mocujące należy
każdorazowo kompletować indywidualnie do konkretnej grupy zestawów, zgodnie z wytycznymi dostępnymi w niniejszym katalogu w rozdziale 9.
Szczegółowe zestawienie elementów zestawów solarnych znajduje się na stronie 54.
12
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
6
PŁASKIE
KOLEKTORY SŁONECZNE
BUDOWA KOLEKTORA PŁASKIEGO
Podstawowym elementem kolektora płaskiego jest absorber,
który może być zbudowany z miedzi lub aluminium lub
z obydwu materiałów. W zależności od układu orurowania –
harfowego lub meandrowego, kolektory można łączyć ze
sobą zgodnie z wytycznymi projektowymi.
profil mocujący szybę wraz
z uszczelnieniem
szyba
płyta absorbera
Obudowa kolektora musi zapewniać ochronę przed obciążeniami wynikającymi z działania wiatru i śniegu. Jest wykonywana z aluminium zapewniając wysoką sztywność przy
niskim ciężarze, a także odporność antykorozyjną.
izolacja dna
obudowy
orurowanie absorbera
W większości kolektorów stosowana jest szyba o najwyższej
klasie przepuszczalności promieniowania słonecznego U1.
welon szklany
obudowa
izolacja ścian obudowy
WYBÓR KOLEKTORA PŁASKIEGO ZE WZGLĘDU NA RODZAJ ABSORBERA
SOLAR KEYMARK
Firma Hewalex produkuje 3 rodzaje absorberów, w tym standardowe na rynku aluminiowo-miedziane (Al-Cu), całkowicie miedziane
(Cu-Cu) oraz aluminiowe (Al-Al). Warstwa absorbująca typu PVD (ceramiczno-metaliczna) zapewnia absorbcję 95% promieniowania
słonecznego przy minimalnej emisji ciepła 5%. Najczęściej stosowanym układem orurowania jest harfa pojedyncza.
KS2000 TP/TLP
ź Tradycyjny całkowicie miedziany absorber
ź Możliwość łączenia równoległego i szeregowego
ź Najwyższe uzyski ciepła w szerokim zakresie pracy
absorber: Cu-Cu
pokrycie: PVD
układ: harfowy
KS2100: TP AC/TLP AC, TP ACR/TLP ACR,
KS2400: TP AC/TLP AC,
KS2600: TP AC/TLP AC, TP ACR/TLP ACR,
ź Miedź z aluminium – aktualny standard rynkowy
ź Możliwość łączenia równoległego i szeregowego
ź Optymalne koszty inwestycji do efektów pracy
absorber: Al-Cu
pokrycie: PVD
układ: harfowy
KS2000 TP Am/TLP Am
ź Całkowicie aluminiowy absorber
ź Możliwość podłączenia jednostronnego
ź Najkorzystniejszy wskaźnik „Cena/Wydajność”
absorber: Al-Al
pokrycie: PVD
układ: meandrowy
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
13
Dane techniczne kolektorów płaskich
KS2000 TLP
(KS2000 TP)
KS2000 TLP Am4) 7)
4) 7)
(KS2000 TP Am)
Nr kat.
14.22.01
(14.21.01)
14.45.01
(14.44.01)
Cena netto, zł
1 510,00
(1 460,00)
1 170,00
(1 120,00)
011-7S181 F
011-7S1832 F
1,818
1,827
2,095
2,091
80,2
81,7
Współczynnik strat a1 (względem apertury), W/m K
3,80
4,170
Współczynnik strat a2 (względem apertury), W/m K
0,0067
0,0077
strukturyzowane
strukturyzowane
Materiał absorbera: płyta / orurowanie
miedź / miedź
aluminium / aluminium
Pokrycie wysokoselektywne absorbera
PVD
PVD
Układ orurowania absorbera
harfowy
meandryczny
Ilość króćców przyłączeniowych
4x Gz¾”
4x Gz¾” 7)
Technologia wykonania absorbera
zgrzewanie
ultradźwiękowe
spawanie
laserowe
Wymiary, mm
2020 x 1037 x 87
2020 x 1035 x 90
aluminiowa
aluminiowa
Ciężar (bez cieczy), kg
40,0
36,0
Pojemność cieczowa, litr
1,10
1,10
1,8 (1,2÷2,5)
1,2 (0,9÷1,5)
Ciśnienie robocze, bar5)
6
6
Gwarancja , lat
10
10
3)
Kolektor słoneczny:
A
GW
RANCJ
A
10 lat
+1 ROK
SOLAR KEYMARK
Certyfikat Solar Keymark (PN-EN12975-1,2:2007)
Powierzchnia czynna (apertura), m
2
Powierzchnia brutto (całkowita), m
2
Sprawność optyczna (względem apertury), %
2
2
2
Rodzaj szkła
Obudowa
3)
Nominalne natężenie przepływu, l/min.
1)
1)
14
Kolektory w zestawach mogą być objęte nieodpłatnie dodatkowym 1 rokiem gwarancji.
2)
Kolektor z szybą antyrefleksyjną nie występuje w zestawach solarnych.
3)
Litera L w nazwie kolektora oznacza, że obudowa i obramowanie kolektora zostały pokryte farbą proszkową w kolorze RAL 7022 (ciemnoszary). Brak litery
L oznacza, że obudowa i obramowanie nie są lakierowane. Za dopłatą dostępne są inne kolory obudowy i obramowania (wg palety RAL).
4)
Kolektor sprzedawany jest w kompletnych zestawach z wymaganym osprzętem.
5)
W przypadku potrzeby wyższego ciśnienia roboczego prosimy o kontakt z Działem Technicznym.
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
KS2100 TLP AC
(KS2100 TP AC)
KS2400 TLP AC 6)
(KS2400 TP AC)
KS2600 TLP AC 6)
(KS2600 TP AC)
KS2100 TLP ACR 6)
2)
(KS2100 TP ACR)
KS2600 TLP ACR 6)
2)
(KS2600 TP ACR)
14.47.008)
(14.55.01)
14.54.01
(14.52.01)
14.90.01
(14.93.01)
14.48.01
(14.57.01)
14.91.01
(14.92.01)
1 265,00
(1 215,00)
1 390,00
(1 335,00)
1 505,00
(1 455,00)
1 360,00
(1 310,00)
1 595,00
(1 545,00)
011-7S2158 F
011-7S2158 F
011-7S2158 F
011-7S2159 F
011-7S2159 F
1,820
2,190
2,360
1,820
2.360
2,090
2,460
2,650
2,090
2.650
80,8
80,8
80,8
82,7
82,7
3,334
3,334
3,334
3,247
3,247
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
strukturyzowane
strukturyzowane
strukturyzowane
antyrefleksyjne
antyrefleksyjne
aluminium / miedź
aluminium / miedź
aluminium / miedź
aluminium / miedź
aluminium / miedź
PVD
PVD
PVD
PVD
PVD
6)
2)
2)
harfowy
harfowy
harfowy
harfowy
harfowy
4x Gz¾”
4x Gz¾”
4x Gz¾”
4x Gz¾”
6)
4x Gz¾” 6)
6)
6)
6)
spawanie
laserowe
spawanie
laserowe
spawanie
laserowe
spawanie
laserowe
spawanie
laserowe
2018 x 1037 x 89
2018 x 1221 x 89
2018 x 1314 x 89
2018 x 1037 x 89
2018 x 1314 x 89
aluminiowa
aluminiowa
aluminiowa
aluminiowa
aluminiowa
34,4
40,0
42,4
35,1
43.4
0,85
1,00
1,09
0,85
1.09
1,8 (1,2÷2,5)
2,0 (1,3÷2,8)
2,2 (1,5÷3,0)
1,8 (1,2÷2,5)
2.2 (1.5÷3.0)
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
6)
Kolektory typoszeregu 2100, 2400, 2600 AC oraz ACR nie łączą się z innymi kolektorami słonecznymi ze względu na odmienne usytuowanie króćców .
7)
Kolektory typoszeregu Am nie łączą się z innymi kolektorami słonecznymi ze względu na aluminiowe orurowanie absorbera.
8)
Kolektor KS2100 TLP AC (nr kat. 14.47.00) wymaga do montażu z systemami mocującymi (rozdz. 9) zamówienia zestawu adaptacyjnego (nr kat. 21.12.04)
Uwaga: Standardowo dopuszcza się łączenie maksymalnie 8 kolektorów płaskich harfowych równolegle lub 5 szeregowo.
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
15
7
PRÓŻNIOWE
KOLEKTORY SŁONECZNE
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
Dla uzyskiwania najwyższego poziomu efektywności
i bezpieczeństwa pracy, a także wygody montażu, kolektory
próżniowe oferowane przez firmę Hewalex posiadają szereg
innowacyjnych rozwiązań.
NAJWYŻSZY STANDARD WE WSPÓŁPRACY
Z RENOMOWANYMI PRODUCENTAMI
Firma Hewalex oferuje wyłącznie kolektory próżniowe segmentu
„Premium” oparte o rury 1-ścienne wysokiej sprawności dwóch
uznanych europejskich producentów: NARVA i KINGSPAN.
Dolne przyłącza kolektora KSR10 zapewniają
skuteczną ochronę dla glikolu i komponentów
instalacji w razie wystąpienia stanu stagnacji
– umożliwiają szybkie samoczynne usuwanie
glikolu w początkowej fazie przegrzewu.
Wbudowane w kondensatorach rur Heat
Pipe kolektorów serii Thermomax HP
i Varisol HP ograniczniki temperatury
maksymalnej, nie dopuszczają do przegrzewania glikolu powyżej 90 oC.
SPRAWNOŚĆ KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH
KLASY PREMIUM
W większości zastosowań, mając na względzie relację
kosztów inwestycji do uzyskanych efektów, celowe jest
stosowanie kolektorów płaskich. Ich cena jednostkowa
(zł/m2 apertury) jest przeciętnie od 3 do 6 razy niższa od
ceny kolektorów próżniowych.
W przypadku kolektorów próżniowych sens ich stosowania dotyczy jedynie wysokosprawnych kolektorów
z segmentu „Premium” zbudowanych z 1-ściennych rur
próżniowych, których sprawność optyczna jest zbliżona do
kolektorów płaskich.
Sprawność kolektorów z 2-ściennymi rurami próżniowymi
(„termos”, „rura w rurze”), jest znacznie obniżona wskutek
przede wszystkim zmniejszonej przenikalności promieniowania słonecznego.
16
Modularna budowa kolektorów serii Varisol
umożliwia szczególnie łatwy montaż rur
próżniowych poprzez ich pojedyncze łączenie
ze sobą. W razie potrzeby możliwe jest
ominięcie kolidujących elementów dachu.
Sprawność kolektora słonecznego
90%
80%
70%
KSR10
KS
2
100
TLP
60%
AC
50%
h = 71. 0%
Q = 426 W/m 2
h = 59. 6%
Q = 358 W/m
2
-16%
h = 50. 1%
Q = 301 W/m
2
-29%
h = 45. 2%
Q = 271 W/m
2
-36%
h = 35. 6%
Q = 213 W/m
2
-50%
40%
30%
20%
10%
Typowy zakres pracy kolektorów
słonecznych w instalacji do
podgrzewania wody użytkowej
0%
0K
16 K
32 K
Różnica temperatury (absorber-otoczenie)
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
Przegląd kolektorów próżniowych
KOLEKTORY PRÓŻNIOWE KSR10
ź Rury próżniowe produkcji Narva Lichtquellen GmbH + Co. KG (DE)
ź Wariant 10 lub 20 rur próżniowych o średnicy 55 mm
ź Bezpośredni przepływ glikolu przez absorbery
Direct Flow
ź Możliwość montażu pionowego na elewacji budynku
ź Dolne przyłącza dla zabezpieczenia kolektora w stanie stagnacji
ź 10-letni okres gwarancji w standardzie
KOLEKTORY PRÓŻNIOWE THERMOMAX HP 400
ź Rury próżniowe produkcji Kingspan Environmental Ltd. (UK)
ź Wariant 20 lub 30 rur próżniowych o średnicy 65 mm
ź Odbiór ciepła z absorberów na zasadzie Heat Pipe
ź Wbudowane w kondensatorach ograniczniki temperatury maksymalnej
Heat Pipe
ź Łatwy montaż i demontaż rur Heat Pipe bez potrzeby opróżniania instalacji
KOLEKTORY PRÓŻNIOWE THERMOMAX DF 400
ź Rury próżniowe produkcji Kingspan Environmental Ltd. (UK)
ź Wariant 20 lub 30 rur próżniowych o średnicy 65 mm
ź Bezpośredni przepływ glikolu przez absorbery
Direct Flow
ź Możliwość montażu pionowego na elewacji budynku
ź Wysoka sprawność przy wysokich temperaturach pracy (przemysł)
KOLEKTORY PRÓŻNIOWE VARISOL HP90
ź Rury próżniowe produkcji Kingspan Environmental Ltd. (UK)
ź Wariant 20 lub 30 rur próżniowych o średnicy 65 mm
ź Odbiór ciepła z absorberów na zasadzie Heat Pipe
ź Wbudowane w kondensatorach ograniczniki temperatury maksymalnej
Heat Pipe
ź Innowacyjna modularna budowa maksymalnie ułatwia montaż
ź Nagroda iF Product Design Award
KOLEKTORY PRÓŻNIOWE VARISOL DF
ź Rury próżniowe produkcji Kingspan Environmental Ltd. (UK)
ź Wariant 20 lub 30 rur próżniowych o średnicy 65 mm
ź Bezpośredni przepływ glikolu przez absorbery
Direct Flow
ź Możliwość montażu pionowego na elewacji budynku
ź Innowacyjna modularna budowa maksymalnie ułatwia montaż
ź Nagroda iF Product Design Award
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
17
Dane techniczne kolektorów próżniowych
Kolektor słoneczny:
Thermomax HP 400 20 Thermomax HP 400 30
KSR10
2 x KSR10
Nr kat.
15.11.00
15.21.00
17.01.00
17.02.00
Cena netto, zł
2 290,00
4 580,00
4 990,00
7 390,00
A
GW
RANCJ
A
10 lat
+1 ROK
SOLAR KEYMARK
Narva Lichtquellen GmbH + Co. KG (DE)
Producent rur próżniowych
Certyfikat Solar Keymark (zgodność z PN-EN12975)
011-7S1106 R
011-7S1106 R
011-7S1793 R
011-7S1793 R
1,014
2,028
2,130
3,200
1,82
3,68
2,77
4,15
78
78
75
75
Współczynnik strat a1 (względem apertury), W/m K
1,27
1,27
1,18
1,18
Współczynnik strat a2 (względem apertury), W/m K
0,0012
0,0012
0,0095
0,0095
10 mbar
10 mbar
10 mbar
10-6 mbar
Materiał absorbera: płyta / orurowanie
miedź / miedź
miedź / miedź
miedź / miedź
miedź / miedź
Pokrycie wysokoselektywne absorbera
PVD
PVD
PVD
PVD
Powierzchnia czynna (apertura), m
2
Powierzchnia brutto (całkowita), m
2
Sprawność optyczna (względem apertury), %
2
2
Próżnia
2
-6
Ilość króćców przyłączeniowych
Wymiary, mm
rurka heat pipe
heat pipe
0¸90
0¸90
20¸75
20¸75o
2xGz¾”
2xGz¾”
Ć 22 mm
Ć 22 mm
2130 x 856 x 116
130 x 1720 x 116
1952 x 1418 x 93
1952 x 2127 x 93
o
o
o
aluminiowa
Obudowa
Ciężar (bez cieczy), kg
30
60
52
71
Pojemność cieczowa, litr
1,8
3,6
1,1
1,7
1,0 (0,8÷1,2)
1,0 (0,8÷1,2)
2,7 (2,0÷5,0)
4,0 (3,0÷8,0)
6
6
10
10
Ogranicznik temperatury maksymalnej
nie
nie
tak (90 C)
tak (90 oC)
Gwarancja, lat
101)
101)
5
5
Nominalne natężenie przepływu, l/min.
Ciśnienie robocze, bar
18
-6
przepływ bezpośredni
Rodzaj przepływu
Dopuszczalny zakres nachylenia kolektora
-6
rurka koncentryczna
Układ orurowania absorbera
1)
Kingspan Environmental Ltd. (UK)
Kolektory w zestawach mogą być objęte nieodpłatnie dodatkowym 1 rokiem gwarancji.
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
o
Thermomax DF 400 20
Thermomax DF 400 30
17.04.00
17.05.00
4 880,00
7 080,00
Varisol HP90 30
Varisol DF 20
Varisol DF 30
17.09.00
17.10.00
17.11.00
17.12.00
6 664,00
9 996,00
6 059,00
9 089,00
Varisol HP90 20
Kingspan Environmental Ltd. (UK)
011-7S1946 R
011-7S1946 R
011-7S1936 R
011-7S1936 R
011-7S1238 R
011-7S1238 R
2,150
3,220
2,130
3,190
2,100
3,150
2,77
4,15
2,79
4,19
2,76
4,14
76,8
76,8
76
76
78,3
78,3
1,36
1,36
1,62
1,62
1,061
1,061
0,0053
0,0053
0,0080
0,0080
0,0230
0,0230
10 mbar
10 mbar
10 mbar
10 mbar
10 mbar
10-6 mbar
miedź / miedź
miedź / miedź
miedź / miedź
miedź / miedź
miedź / miedź
miedź / miedź
PVD
PVD
PVD
PVD
PVD
PVD
-6
-6
-6
rurka koncentryczna
-6
-6
rurka koncentryczna
rurka heat pipe
przepływ bezpośredni
przepływ bezpośredni
heat pipe
0¸90
0¸90
20¸70
20¸70
0¸90o
0¸90o
Ć 22 mm
Ć 22 mm
Ć 22 mm
Ć 22 mm
Ć 22 mm
Ć 22 mm
1954 x 1416 x 93
1954 x 2125 x 93
1965 x 1420 x 80
1965 x 2130 x 80
1950 x 1420 x 80
1950 x 2130 x 80
o
o
o
aluminiowa
o
poliamid z włóknem szklanym
53
78,4
43
64
44
66
3,6
5,6
1,0
1,5
3,8
5,7
2,7 (2,0÷5,0)
4,0 (3,0÷8,0)
2,7 (2,0÷5,0)
4,0 (3,0÷8,0)
2,7 (2,0÷5,0)
4,0 (3,0÷8,0)
8
8
6
6
6
6
nie
nie
tak (90 C)
tak (90 C)
nie
nie
5
5
5
5
5
5
o
o
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
19
ZESTAWY PRZYŁĄCZENIOWE
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
8
ZESTAWY PRZYŁĄCZENIOWE ZPKS DLA KOLEKTORÓW PŁASKICH
(dla kolektorów płaskich z króćcami śrubunkowymi, oprócz KS2000 TLP Am/TP Am)
3
2
1
3
2
Zestawy umożliwiają połączenie do 8 kolektorów
w jednej baterii. W skład zestawu wchodzą takie
elementy jak: obudowa czujnika z odpowietrznikiem
(nr 1), śrubunki KS¾” (nr 2) oraz korki KS¾” (nr 3).
Nr kat.
Cena netto, zł
ZPKS 1
47.01.01
85,00
ZPKS 2
47.01.02
108,00
ZPKS 3
47.01.03
131,00
ZPKS 4
47.01.04
155,00
ZPKS 5
47.01.05
181,00
ZPKS 6
47.01.06
206,00
ZPKS 7
47.01.07
233,00
ZPKS 8
47.01.08
258,00
* Pojedyncze elementy możliwe do zamówienia
znajdują się w cenniku (rozdział 20)
ZESTAWY PRZYŁĄCZENIOWE ZPKS AM KOLEKTORÓW PŁASKICH KS2000 TLP AM/TP AM
3
1
2
4
5
6
7
8
7
20
6
5
4
2
Zestawy umożliwiają połączenie do 8 kolektorów
typu KS2000 TLP Am/TP Am w jednej baterii.
W skład zestawu wchodzą takie elementy jak:
obudowa czujnika temperatury (nr 1), śrubunki KS¾”
‫(ݯ‬nr 2), odpowietrznik (nr 3), redukcje GW¾”/GZ 1”
(nr 4, od ZPKS 4 Am), Oringi 24´1,8–1” (nr 5, od
ZPKS 4 Am), pierścienie zabezpieczające DN16 lub
DN20 (nr 6), nakrętki KS¾”‫ݯ‬lub KS1” (nr 7) oraz
nakrętki z zaślepkami KS¾” lub KS1” (nr 8).
Nr kat.
Cena netto, zł
ZPKS 1 Am
47.03.01
76,00
ZPKS 2 Am
47.03.02
100,00
ZPKS 3 Am
47.03.03
124,00
ZPKS 4 Am
47.03.04
148,00
ZPKS 5 Am
47.03.05
173,00
ZPKS 6 Am
47.03.06
197,00
ZPKS 7 Am
47.03.07
220,00
ZPKS 8 Am
47.03.08
245,00
* Pojedyncze elementy możliwe do zamówienia
znajdują się w cenniku (rozdział 20)
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
ZESTAWY PRZYŁĄCZENIOWE ZPKR DLA KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH KSR10
Zestawy umożliwiają przyłączenie kolektorów w jednej baterii.
W skład zestawu wchodzą takie elementy jak: trójnik przyłączeniowy
z odpowietrznikiem (nr 1), czujnik temperatury (nr 2), Oring S19´1,8
(nr 3) oraz koszulka termokurczliwa (nr 4). Połączenia śrubunkowe
pomiędzy kolektorami KSR10 znajdują się w zakresie ich dostawy.
4
ZPKR
2
Nr kat.
Cena netto, zł
47.02.01
62,00
* Pojedyncze elementy możliwe do zamówienia znajdują się w cenniku (rozdział 20)
3
1
ZESTAWY PRZYŁĄCZENIOWE ZPKR
ZESTAWY PRZYŁĄCZENIOWE ZPKR
DLA KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH THERMOMAX
DLA KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH VARISOL
Zestawy umożliwiają przyłączenie kolektorów w jednej baterii.
W skład zestawu wchodzą takie elementy jak: obudowa czujnika
temperatury z odpowietrznikiem (nr 1), złączka Ć 22mm/GZ¾”
(nr 2) oraz króciec przyłączeniowyĆ 22mm/GZ¾” (nr 3).
Zestawy umożliwiają przyłączenie kolektorów w jednej baterii.
W skład zestawu wchodzą takie elementy jak: obudowa czujnika
temperatury z odpowietrznikiem (nr 1), złączka Ć 22mm/GZ¾”
(nr 2) oraz króciec przyłączeniowyĆ 22mm/GZ¾” (nr 3).
2
3
ZPKR Thermomax DF/HP
1
Nr kat.
Cena netto, zł
47.02.02
140,00
2
3
Nr kat.
1
Cena netto, zł
ZPKR Varisol DF
47.02.03
216,00
ZPKR Varisol HP
47.02.04
201,00
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
21
9
SYSTEMY MOCUJĄCE DLA ZABUDOWY
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
SYSTEMY MOCUJĄCE DLA KOLEKTORÓW PŁASKICH SĄ OFEROWANE W 5 PODSTAWOWYCH WARIANTACH:
ź uchwyty do montażu na dachu nachylonym powyżej 30o
ź uchwyty korekcyjne do montażu na dachu nachylonym od 15 do 30o
ź konstrukcje do montażu na dachu płaskim lub na gruncie
ź konstrukcje wiszące do montażu na elewacji budynku
ź okucie budowlane do montażu w połaci dachu
Kolektory płaskie z oferty cennikowej 2016 są wyposażone w chwytaki,
które za pomocą zacisków bocznych są przykręcane do profili (belek)
poziomych. Rozstaw profili poziomych może być zmieniany w zakresie
1500÷1800 mm, co pozwala na dopasowanie punktów mocowania do
ułożenia elementów konstrukcyjnych dachu.
Elementami mocującymi do dachu są haki
montażowe H430 o regulowanej wysokości - dla
dachówek ceramicznych lub śruby dwugwintowe
S200 dla innych rodzajów pokrycia dachu.
SYSTEMY MOCUJĄCE DLA KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH
Są dostępne w zależności od typu kolektora (KSR10, Thermomax, Varisol) w wersji uniwersalnej dla dachu nachylonego powyżej 30o,
w wersji korekcyjnej dla dachu nachylonego od 20 do 30o oraz jako konstrukcje do montażu na dachu płaskim lub na gruncie. Kolektory
próżniowe o bezpośrednim przepływie glikolu (KSR10, Thermomax DF, Varisol DF) pozwalają na zabudowę bez wymaganego nachylenia
np. pionowo na elewacji budynku.
NIESTANDARDOWE WARUNKI ZABUDOWY?
Firma Hewalex udziela pełnego wsparcia w doborze i produkcji
indywidualnych systemów mocujących dla niestandardowych
warunków zabudowy
Kontakt:
® Dział Techniczny
22
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
Systemy mocujące dla kolektorów płaskich
Uchwyt typu 2B
Uchwyt typu 1R
Uchwyt typu 1B
(bazowy na 2 kolektory)
(rozbudowa o 1 kolektor)
(bazowy na 1 kolektor)
Zamawiany jako 1 komplet
bazowy dla każdej baterii
kolektorów płaskich
Zamawiany dodatkowo
dla każdego 3-ego i kolejnego
kolektora w baterii
Zamawiany w przypadku
montażu pojedynczego
kolektora pionowo
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2100-2B-S200
KS2100-1R-S200
KS2100-1B-S200
nr kat. 63.03.00
cena netto: 341,00 zł
nr kat. 63.01.00
cena netto: 169,00 zł
nr kat. 63.02.00
cena netto: 212,00 zł
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2400-2B-S200
KS2400-1R-S200
KS2400-1B-S200
nr kat. 63.09.00
cena netto: 364,00 zł
nr kat. 63.07.00
cena netto: 181,00 zł
nr kat. 63.08.00
cena netto: 224,00 zł
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2600-2B-S200
KS2600-1R-S200
KS2600-1B-S200
nr kat. 63.12.00
cena netto: 376,00 zł
nr kat. 63.10.00
cena netto: 186,00 zł
nr kat. 63.11.00
cena netto: 230,00 zł
UCHWYTY DO MONTAŻU
KOLEKTORÓW PŁASKICH NA DACHU
NACHYLONYM POWYŻEJ 30 ,
O
pokrywanym np. dachówką
ceramiczną karpiówką,
blachodachówką, blachą płaską lub
falistą, gontem bitumicznym, papą itp..
– śruby dwugwintowe S200
- śruby dwugwintowe S200
KS2000/KS2100
KS2400
KS2600
PRZYKŁADY DOBORU
1×
KS2100-2B-S200
1× KS2100-2B-S200
+ 4× KS2100-1R-S200
1× KS2100-2B-S200
+ 1× KS2100-1R-S200
1× KS2100-2B-S200
+ 2× KS2100-1R-S200
1×
KS2100-1B-S200
3× KS2100-1B-S200
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
23
Systemy mocujące dla kolektorów płaskich
UCHWYTY DO MONTAŻU
Uchwyt typu 2B
Uchwyt typu 1R
Uchwyt typu 1B
KOLEKTORÓW PŁASKICH NA DACHU
(bazowy na 2 kolektory)
(rozbudowa o 1 kolektor)
(bazowy na 1 kolektor)
Zamawiany jako 1 komplet
bazowy dla każdej baterii
kolektorów płaskich
Zamawiany dodatkowo
dla każdego 3-ego i kolejnego
kolektora w baterii
Zamawiany w przypadku
montażu pojedynczego
kolektora pionowo
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2100-2B-H430
KS2100-1R-H430
KS2100-1B-H430
nr kat. 64.03.00
cena netto: 410,00 zł
nr kat. 64.01.00
cena netto: 195,00 zł
nr kat. 64.02.00
cena netto: 268,00 zł
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2400-2B-H430
KS2400-1R-H430
KS2400-1B-H430
nr kat. 64.09.00
cena netto: 442,00 zł
nr kat. 64.07.00
cena netto: 206,00 zł
nr kat. 64.08.00
cena netto: 279,00 zł
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2600-2B-H430
KS2600-1R-H430
KS2600-1B-H430
nr kat. 64.12.00
cena netto: 453,00 zł
nr kat. 64.10.00
cena netto: 212,00 zł
nr kat. 64.11.00
cena netto: 284,00 zł
NACHYLONYM POWYŻEJ 30O
pokrywanym np. dachówką falistą
– haki do dachówki H430
KS2000/KS2100
KS2400
KS2600
PRZYKŁADY DOBORU
1×
KS2100-2B-H430
1× KS2100-2B-H430
+ 4× KS2100-1R-H430
24
1× KS2100-2B-H430
+ 1× KS2100-1R-H430
1× KS2100-2B-H430
+ 2× KS2100-1R-H430
1×
KS2100-1B-H430
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
3× KS2100-1B-H430
Systemy mocujące dla kolektorów płaskich
Uchwyt korekcyjny
typu 2B
Uchwyt korekcyjny
typu 1R
(bazowy na 2 kolektory)
(rozbudowa o 1 kolektor)
Zamawiany jako 1 komplet
bazowy dla każdej baterii
kolektorów płaskich
Zamawiany dodatkowo dla
każdego 3-ego i kolejnego
kolektora w baterii
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2100-15-2B-S200
KS2100-15-1R-S200
nr kat. 65.03.00
cena netto: 429,00 zł
nr kat. 65.01.00
cena netto: 197,00 zł
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2400-15-2B-S200
KS2400-15-1R-S200
nr kat. 65.09.00
cena netto: 451,00 zł
nr kat. 65.07.00
cena netto: 208,00 zł
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2600-15-2B-S200
KS2600-15-1R-S200
nr kat. 65.12.00
cena netto: 462,00 zł
nr kat. 65.10.00
cena netto: 214,00 zł
Uchwyt korekcyjny
typu 1B
Uchwyt korekcyjny
typu 1H
(bazowy na 1 kol. pionowo)
(bazowy na 1 kol. poziomo)
Zamawiany w przypadku
montażu pojedynczego
kolektora pionowo
Zamawiany w przypadku
montażu pojedynczego
kolektora poziomo
UCHWYTY KOREKCYJNE DO
MONTAŻU KOLEKTORÓW PŁASKICH
NA DACHU NACHYLONYM OD 15
DO 30O, pokrywanym np. dachówką
ceramiczną karpiówką, blachodachówką, blachą płaską lub falistą,
gontem bitumicznym, papą itp..
PRZYKŁADY DOBORU
1× KS2100-15-2B-S200
– śruby dwugwintowe S200
KS2000/KS2100
KS2400
KS2600
1× KS2100-15-2B-S200
+ 1× KS2100-15-1R-S200
1× KS2100-15-2B-S200
+ 2× KS2100-15-1R-S200
1× KS2100-15-2B-S200
+ 4× KS2100-15-1R-S200
3× KS2100-15-1H-S200
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2100-15-1B-S200
KS2100-15-1H-S200
nr kat. 65.02.00
cena netto: 269,00 zł
nr kat. 67.01.00
cena netto: 304,00 zł
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2400-15-1B-S200
KS2400-15-1H-S200
nr kat. 65.08.00
cena netto: 280,00 zł
nr kat. 67.03.00
cena netto: 315,00 zł
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2600-15-1B-S200
KS2600-15-1H-S200
nr kat. 65.11.00
cena netto: 285,00 zł
nr kat. 67.04.00
cena netto: 321,00 zł
KS2000/KS2100
KS2400
KS2600
3× KS2100-15-1B-S200
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
25
Systemy mocujące dla kolektorów płaskich
UCHWYTY KOREKCYJNE DO
MONTAŻU KOLEKTORÓW PŁASKICH
NA DACHU NACHYLONYM OD 15 DO
30 , pokrywanym np. dachówką falistą
O
– haki do dachówki H430
Uchwyt korekcyjny
typu 2B
Uchwyt korekcyjny
typu 1R
(bazowy na 2 kolektory)
(rozbudowa o 1 kolektor)
Zamawiany jako 1 komplet
bazowy dla każdej baterii
kolektorów płaskich
Zamawiany dodatkowo dla
każdego 3-ego i kolejnego
kolektora w baterii
PRZYKŁADY DOBORU
1× KS2100-15-2B-H430
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2100-15-2B-H430
KS2100-15-1R-H430
nr kat. 66.03.00
cena netto: 477,00 zł
nr kat. 66.01.00
cena netto: 214,00 zł
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2400-15-2B-H430
KS2400-15-1R-H430
nr kat. 66.09.00
cena netto: 499,00 zł
nr kat. 66.07.00
cena netto: 225,00 zł
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2600-15-2B-H430
KS2600-15-1R-H430
nr kat. 66.12.00
cena netto: 510,00 zł
nr kat. 66.10.00
cena netto: 230,00 zł
Uchwyt korekcyjny
typu 1B
Uchwyt korekcyjny
typu 1H
(bazowy na 1 kol. pionowo)
(bazowy na 1 kol. poziomo)
Zamawiany w przypadku
montażu pojedynczego
kolektora pionowo
Zamawiany w przypadku
montażu pojedynczego
kolektora poziomo
KS2000/KS2100
KS2400
KS2600
1× KS2100-15-2B-H430
+ 1× KS2100-15-1R-H430
1× KS2100-15-2B-H430
+ 2× KS2100-15-1R-H430
1× KS2100-2B-H430
+ 4× KS2100-1R-H430
3× KS2100-15-1H-H430
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2100-15-1B-H430
KS2100-15-1H-H430
nr kat. 66.02.00
cena netto: 304,00 zł
nr kat. 68.01.00
cena netto: 346,00 zł
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2400-15-1B-H430
KS2400-15-1H-H430
nr kat. 66.08.00
cena netto: 315,00 zł
nr kat. 68.03.00
cena netto: 357,00 zł
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2600-15-1B-H430
KS2600-15-1H-H430
nr kat. 66.11.00
cena netto: 320,00 zł
nr kat. 68.04.00
cena netto: 363,00 zł
KS2000/KS2100
KS2400
KS2600
26
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
3× KS2100-15-1B-H430
Systemy mocujące dla kolektorów płaskich
KONSTRUKCJE DO MONTAŻU
KOLEKTORÓW PŁASKICH NA
DACHU PŁASKIM LUB NA GRUNCIE
Konstrukcja typu 2B
Konstrukcja typu 1R
Zamawiany jako 1 komplet
bazowy dla każdej baterii
kolektorów płaskich
Zamawiana dodatkowo
dla każdego 3-ego i kolejnego
kolektora w baterii
(bazowy na 2 kolektory)
(rozbudowa o 1 kolektor)
PRZYKŁADY DOBORU
1× KS2100-45-2B
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2100-45-2B
KS2100-45-1R
nr kat. 60.03.00
cena netto: 500,00 zł
nr kat. 60.01.00
cena netto: 205,00 zł
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2400-45-2B
KS2400-45-1R
nr kat. 60.09.00
cena netto: 526,00 zł
nr kat. 60.07.00
cena netto: 216,00 zł
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2600-45-2B
KS2600-45-1R
nr kat. 60.12.00
cena netto: 539,00 zł
nr kat. 60.10.00
cena netto: 222,00 zł
Konstrukcja typu 1B
Konstrukcja typu 1H
Zamawiana w przypadku
montażu pojedynczego
kolektora pionowo
Zamawiana w przypadku
montażu pojedynczego
kolektora poziomo
KS2000/KS2100
KS2400
KS2600
(bazowa na 1 kol. pionowo)
1× KS2100-45-2B
+ 1× KS2100-45-1R
1× KS2100-45-2B
+ 2× KS2100-45-1R
(bazowa na 1 kol, poziomo)
1× KS2100-45-2B
+ 4× KS2100-45-1R
3× KS2100-45-1H
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2100-45-1B
KS2100-45-1H
nr kat. 60.02.00
cena netto: 307,00 zł
nr kat. 61.01.00
cena netto: 343,00 zł
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2400-45-1B
KS2400-45-1H
nr kat. 60.08.00
cena netto: 318,00 zł
nr kat. 61.03.00
cena netto: 354,00 zł
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2600-45-1B
KS2600-45-1H
nr kat. 60.11.00
cena netto: 324,00 zł
nr kat. 61.04.00
cena netto: 360,00 zł
KS2000/KS2100
KS2400
KS2600
3× KS2100-45-1B
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
27
Systemy mocujące dla kolektorów płaskich
Konstrukcja wisząca
typu 2B
Konstrukcja wisząca
typu 1R
Konstrukcja wisząca
typu 1B
(bazowa na 2 kolektory)
(rozbudowa o 1 kolektor)
(bazowa na 1 kolektor pionowo)
Zamawiana jako 1 komplet
bazowy dla każdej baterii
kolektorów płaskich
Zamawiana dodatkowo dla
każdego 3-ego i kolejnego
kolektora w baterii
Zamawiana w przypadku
montażu pojedynczego
kolektora pionowo
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2100-45-2B
KS2100-45-1R
KS2100-45-1B
nr kat. 62.03.00
cena netto: 517,00 zł
nr kat. 62.01.00
cena netto: 210,00 zł
nr kat. 62.02.00
cena netto: 318,00 zł
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2400-45-2B
KS2400-45-1R
KS2400-45-1B
nr kat. 62.09.00
cena netto: 543,00 zł
nr kat. 62.07.00
cena netto: 222,00 zł
nr kat. 62.08.00
cena netto: 330,00 zł
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2600-45-2B
KS2600-45-1R
KS2600-45-1B
nr kat. 62.12.00
cena netto: 556,00 zł
nr kat. 62.10.00
cena netto: 228,00 zł
nr kat. 62.11.00
cena netto: 335,00 zł
KONSTRUKCJE WISZĄCE DO
MONTAŻU KOLEKTORÓW
PŁASKICH NA ELEWACJI BUDYNKU
KS2000/KS2100
KS2400
KS2600
PRZYKŁADY DOBORU
1×
KS2100-45-2B
1× KS2100-45-2B
+ 4× KS2100-45-1R
28
1× KS2100-45-2B
+ 1× KS2100-45-1R
1× KS2100-45-2B
+ 2× KS2100-45-1R
1×
KS2100-45-1B
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
3× KS2100-45-1B
Systemy mocujące dla kolektorów płaskich
OKUCIE BUDOWLANE
ZESTAW 1 (F65163)
ZESTAW 2 (F65164)
(bazowy na 2 kolektory)
(rozbudowa o 1 kolektor poziomo)
Zamawiany jako 1 komplet
bazowy dla każdej baterii
kolektorów płaskich
Zamawiany dodatkowo dla
każdego 3-ego i kolejnego
kolektora w baterii
SPOSÓB ZAMAWIANIA
Liczba sztuk w zależności
od układu kolektorów w baterii:
A - w pionie (kolumny)
B - w poziomie (rzędy)
ZESTAW 1
ZESTAW 2
ZESTAW 3
ZESTAW 4
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2000/KS2100
ZESTAW 1 (F65163)
ZESTAW 2 (F65164)
nr kat. 27.01.00
cena netto: 861,00 zł
nr kat. 27.01.02
cena netto: 277,00 zł
ZESTAW 3 (RS-335)
ZESTAW 4 (RS-336)
(rozbudowa w pionie)
(rozbudowa w pionie)
Zamawiany dla rozbudowy
baterii w pionie - dla skrajnych
2 kolektorów
Zamawiany dla rozbudowy
baterii w pionie - dla każdego
wewnęrznego kolektora
=1
= A-2
= B-1
= (A-2)×(B-1)
PRZYKŁADY DOBORU
A = 6 kolumn
B = 1 rząd
Należy zamówić ilość szt.:
ZESTAW 1 = 1
ZESTAW 2 = 6-2 = 4
A = 4 kolumny
B = 2 rzędy
Kolektory płaskie
typoszeregu
KS2000/KS2100
ZESTAW 3 (RS-335)
ZESTAW 4 (RS-336)
nr kat. 27.01.03
cena netto: 456,00 zł
nr kat. 27.01.04
cena netto: 155,00 zł
Należy zamówić ilość szt.:
ZESTAW 1 = 1
ZESTAW 2 = 4-2 = 2
ZESTAW 3 = 2-1 = 1
ZESTAW 4 = (4-2)´(2-1) = 2
Okucie budowlane do montażu kolektorów płaskich typoszeregu KS2000 i KS2100 w połaci dachu (zamiast dachówek) – bezpośrednio na
łatach lub deskowaniu. Wymagane jest nachylenie dachu od 25 do 60o i pokrycie dachówką ceramiczną. Okucie wykonane jest w całości
z blachy aluminiowej lakierowanej w kolorze RAL 7022. Profile maskujące KSL znajdują się w zakresie dostawy zestawów. Uszczelnienie
krawędzi zewnętrznych stanowią elementy kołnierza w skład którego wchodzi dolny fartuch elastyczny.
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
29
Systemy mocujące dla kolektorów próżniowych KSR10
UCHWYTY UNIWERSALNE DO
MONTAŻU KOLEKTORÓW
PRÓŻNIOWYCH KSR10 NA DACHU
NACHYLONYM POWYŻEJ 30O
Uchwyt uniwersalny
KSRL-2
Uchwyt uniwersalny
KSRL-1
Zamawiany jako 1 komplet
bazowy dla kolektora
2´KSR10
Zamawiany dla każdego
3-ego i kolejnego kolektora
KSR10 w baterii
PRZYKŁADY DOBORU
1× KSRL-2
Kolektory próżniowe
KSR10
UCHWYTY KOREKCYJNE DO
MONTAŻU KOLEKTORÓW
PRÓŻNIOWYCH KSR10
NA DACHU NACHYLONYM
OD 20 DO 30O
Kolektory próżniowe
KSR10
nr kat. 21.62.02
cena netto: 118,00 zł
nr kat. 21.62.01
cena netto: 70,00 zł
Uchwyt korekcyjny
KSRL-2
Uchwyt korekcyjny
KSRL-1
Zamawiany jako 1 komplet
bazowy dla kolektora
2´KSR10
Zamawiany dla każdego
3-ego i kolejnego kolektora
KSR10 w baterii
nr kat. 21.72.02
cena netto: 184,00 zł
nr kat. 21.72.01
cena netto: 95,00 zł
1× KSRL-2
+1× KSRL-1
1× KSRL-2
+3× KSRL-1
KONSTRUKCJE UNIWERSALNE DO
MONTAŻU KOLEKTORÓW
PRÓŻNIOWYCH KSR10 NA DACHU
PŁASKIM LUB NA GRUNCIE
Kolektory próżniowe
KSR10
30
Konstrukcja
uniwersalna KSRL-2
Konstrukcja
uniwersalna KSRL-1
Zamawiany jako 1 komplet
bazowy dla kolektora
2´KSR10
Zamawiany dla każdego
3-ego i kolejnego kolektora
KSR10 w baterii
nr kat. 22.32.02
cena netto: 243,00 zł
nr kat. 22.32.01
cena netto: 141,00 zł
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
Systemy mocujące dla kolektorów próżniowych Thermomax
UCHWYTY DO MONTAŻU
KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH
THERMOMAX NA DACHU
NACHYLONYM POWYŻEJ 30O,
pokrywanym np. dachówką ceramiczną
Uchwyt Thermomax
20-S200-1B
Uchwyt Thermomax
30-S200-1B
Zamawiany na każdy
20-rurowy kolektor w baterii
Zamawiany na każdy
30-rurowy kolektor w baterii
karpiówką, blachodachówką, blachą
PRZYKŁADY DOBORU
2× Thermomax 20-S200-1B
płaską lub falistą, gontem bitumicznym,
papą itp. – śruby dwugwintowe S200
Kolektory próżniowe
Thermomax DF 400
Thermomax HP 400
nr kat. 19.21.00
cena netto: 392,00 zł
nr kat. 19.22.00
cena netto: 570,00 zł
2×Thermomax 30-S200-1B
UCHWYTY DO MONTAŻU
KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH
THERMOMAX NA DACHU
NACHYLONYM POWYŻEJ 30O
pokrywanym np. dachówką falistą
Uchwyt Thermomax
20-H430-1B
Uchwyt Thermomax
30-H430-1B
Zamawiany na każdy
20-rurowy kolektor w baterii
Zamawiany na każdy
30-rurowy kolektor w baterii
– haki do dachówki H430
3× Thermomax 20-S200-1B
Kolektory próżniowe
Thermomax DF 400
Thermomax HP 400
KONSTRUKCJE DO MONTAŻU
KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH
THERMOMAX NA DACHU
PŁASKIM LUB NA GRUNCIE
nr kat. 19.01.00
cena netto: 447,00 zł
nr kat. 19.02.00
cena netto: 651,00 zł
Konstrukcja
Thermomax 20-45-1B
Konstrukcja
Thermomax 30-45-1B
Zamawiany na każdy
20-rurowy kolektor w baterii
Zamawiany na każdy
30-rurowy kolektor w baterii
1× Thermomax 30-S200-1B
+1× Thermomax 20-S200-1B
1× Thermomax 30-S200-1B
+2× Thermomax 20-S200-1B
Kolektory próżniowe
Thermomax DF 400
Thermomax HP 400
nr kat. 18.01.00
cena netto: 465,00 zł
nr kat. 18.02.00
cena netto: 646,00 zł
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
31
Systemy mocujące dla kolektorów próżniowych Varisol
UCHWYTY DO MONTAŻU
KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH
VARISOL NA DACHU NACHYLONYM
POWYŻEJ 30O, pokrywanym np.
dachówką ceramiczną karpiówką,
Uchwyt Varisol
20-S200-1B
Zamawiany na każdy
20-rurowy kolektor w baterii
Uchwyt Varisol
30-S200-1B
PRZYKŁADY DOBORU
Zamawiany na każdy
30-rurowy kolektor w baterii
blachodachówką, blachą płaską lub
2× Varisol 20-S200-1B
falistą, gontem bitumicznym, papą itp.
– śruby dwugwintowe S200
Kolektory próżniowe
Varisol DF
Varisol HP90
nr kat. 19.23.00
cena netto: 371,00 zł
nr kat. 19.24.00
cena netto: 542,00 zł
2× Varisol 30-S200-1B
UCHWYTY DO MONTAŻU
KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH
VARISOL NA DACHU
NACHYLONYM POWYŻEJ 30O
pokrywanym np. dachówką falistą
Uchwyt Varisol
20-H430-1B
Uchwyt Varisol
30-H430-1B
Zamawiany na każdy
20-rurowy kolektor w baterii
Zamawiany na każdy
30-rurowy kolektor w baterii
– haki do dachówki H430
3× Varisol 20-S200-1B
Kolektory próżniowe
Varisol DF
Varisol HP90
KONSTRUKCJE DO MONTAŻU
KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH
VARISOL NA DACHU PŁASKIM
LUB NA GRUNCIE
nr kat. 19.03.00
cena netto: 438,00 zł
nr kat. 19.04.00
cena netto: 630,00 zł
Konstrukcja Varisol
20-45-1B
Konstrukcja Varisol
30-45-1B
Zamawiany na każdy
20-rurowy kolektor w baterii
Zamawiany na każdy
30-rurowy kolektor w baterii
1× Varisol 30-S200-1B
+1× Varisol 20-S200-1B
1× Varisol 30-S200-1B
+2× Varisol 20-S200-1B
Kolektory próżniowe
Varisol DF
Varisol HP90
32
nr kat. 18.03.00
cena netto: 447,00 zł
nr kat. 18.04.00
cena netto: 623,00 zł
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
10
ZESPOŁY POMPOWO-STEROWNICZE
ZPS
Zespoły pompowo-sterownicze ZPS stanowią jeden z konsekwentnie rozwijanych własnych produktów firmy Hewalex przeznaczonych do kompleksowej
obsługi instalacji solarnych z płaskimi i próżniowymi kolektorami słonecznymi.
Łączą one w sobie zalety 1- i 2-drogowych grup pompowych, ponieważ zawierają
wszystkie części składowe zespołu 2-drogowego, takie jak: pompa obiegowa,
sterownik solarny, separator powietrza z odpowietrznikiem, zawór zwrotny,
zawór bezpieczeństwa, zawór odcinający i zawory napełniające. Jednocześnie
są niezawodne i łatwe w montażu, co charakteryzuje zespoły 1-drogowe.
Wszystkie zespoły ZPS zawierają wysokoefektywną pompę obiegową serii
Wilo-Yonos PARA oraz wbudowany sterownik G422 lub G425. W zależności od
wersji pomiar przepływu jest dokonywany przepływomierzem elektronicznym
lub mechanicznym. Izolacja cieplna ogranicza straty cieplne i jest wykonana
z niepalnego tworzywa odpornego na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne.
GW
ARANCJ
A
5 lat
WSPORNIK ŚCIENNY I WSPORNIK DYSTANSOWY
Wspornik ścienny (1) ułatwia montaż zespołu na ścianie. Znajduje się
w zakresie dostawy zespołów ZPS 18e-01 ECO, ZPS 18a-01 ECO oraz
ZPS 18-02 ECO.
Wspornik dystansowy (2) stanowi dodatkową opcję wyposażenia zespołów
ZPS. Umożliwia on montaż zespołu z odsunięciem od ściany, na której
poprowadzone zostało orurowanie instalacji.
2
1
Wspornik dystansowy ZPS
Nr kat.
71.33.02
Cena netto, zł
28,00 zł
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
33
Dane techniczne zespołów ZPS
Typ zespołu:
ZPS 18e-01 ECO
ZPS 18a-01 ECO
ZPS 18-02 ECO
Nr kat.
71.33.05
71.33.24
71.33.14
Cena netto, zł
1 700,00
1 560,00
1 540,00
Podstawowy zespół w ofercie
Zespół do współpracy ze wszystkimi
Zespół alternatywny dla podstawo-
stosowany dla instalacji solarnych
rodzajami kolektorów. Specjalnie
wego ZPS 18e-01 ECO, gdzie zamiast
z kolektorami płaskimi (oprócz
przystosowany dla instalacji
przepływomierza elektronicznego
KS2000 TLP Am/TP Am).
z kolektorami KS2000 TLP Am/TP Am
zastosowany jest rotametr.
Sterownik G422 z ekranem obsługo-
dzięki podzespołom wykonanym
Podłączenie rur instalacji solarnej
wym graficznym. Obsługa 19 rodzajów
z materiałów neutralnych dla całko-
jest możliwe lewostronnie.
schematów instalacji, również do
wicie aluminiowych absorberów.
Obsługa 19 schematów instalacji
wspomagania ogrzewania budynku
Obsługa 1 rodzaju instalacji pracującej
przez sterownik G422.
i podgrzewania wody basenowej.
dla podgrzewania wody użytkowej.
Przeznaczenie do kolektorów słonecznych Hewalex (maks. powierzchnia apertury*)
• płaskie harfowe
• płaskie meandrowe
• próżniowe rurowe
< 30 m2
< 30 m2
< 30 m2
-
< 20 m
2
-
2
< 15 m
< 15 m
< 15 m
2
2
*UWAGA: wartości orientacyjne; rzeczywiste opory przepływu całej instalacji uzależnione są w szczególności od długości i średnic orurowania.
Wyposażenie standardowe w zakresie dostawy
Sterownik solarny
Czujniki temperatury
Pompa obiegu solarnego WILO
Zawór bezpieczeństwa 6 bar
Manometr / termometr analogowy
G422
G425
G422
NTC10kW (4 szt.)
NTC10kW (3 szt.)
NTC10kW (4 szt.)
ST7.0-PWM2 M
ST7.0-PWM2 M
ST7.0-PWM2 M
+
+
+
+/-
+/-
+/-
elektroniczny
-
rotametr tłoczkowy
+
+
+
Zawór zwrotny / zawory odcinające
+/+
+/+
+/-
Możliwość 2-stronnego podłączenia
+
+
-
Wspornik ścienny
+
+
+
0-21
-
0-18
manualna
automatyczna
manualna
Miernik natężenia przepływu
Separator powietrza
Podstawowa funkcjonalność*
Zakres pomiaru przepływu, l/min
Nastawa natężenia przepływu
Płynna regulacja obrotów pompy
Wysokość × Szerokość, mm
+
+
+
845 × 215
845 × 215
845 × 215
*UWAGA: możliwości współpracy z kotłem grzewczym, pompą cyrkulacji c.w.u. i inne funkcje – zależnie od rodzaju sterownika w zespole ZPS.
Zwiększony zakres funkcji i obsługi złożonych systemów oferuje sterownik typu G422 (specyfikacja na str. 35).
34
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
11
STEROWNIKI
INSTALACJI SOLARNYCH
Sterowniki G422 i GH26 realizują jednakowe funkcje obsługi instalacji solarnej. Sterownik G422 stanowi integralny element zespołu ZPS 18e-01
ECO oraz ZPS 18-02 ECO. Sterownik GH26 jest przeznaczony do montażu naściennego. Sterownik G425 posiada obsługę standardowej
instalacji solarnej do podgrzewania CWU, funkcjonując w oparciu o zasadę „podłącz i pracuj”. Stanowi wyposażenie zespołu ZPS 18a-01 ECO.
Przegląd funkcji i cech sterowników instalacji solarnych
Ilość czujników temperatury w dostawie
Sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury
G422, GH26
G425
4
TAK
TAK
3
TAK (możliwość podłączenia presostatu typ NO)
NIE
Ilość obsługiwanych schematów instalacji
19 standardowo
1 (standardowy układ podgrzewania c.w.u.)
TAK (w tym tryb przerywany „taktowanie" co 10 min.)
NIE
Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
TAK / TAK / TAK
NIE / NIE / NIE
Sterowanie pracą kotła/pompy ciepła/grzałki elektrycznej
Czujnik ciśnienia instalacji solarnej
Płynna regulacja pompy obiegu solarnego
TAK (w pełnym zakresie obrotów dla pompy obiegowej sterowanej sygnałem PWM)
Sterowanie obrotami pompy obiegu solarnego
pomiar DT
w kolektorach i wody w podgrzewaczu
Funkcja Opti-Flow, pomiar DT
na zasilaniu i powrocie z wężownicy
TAK (animacja stanów roboczych )
TAK
TAK (diody na schemacie)
NIE
TAK (dobowa, tygodniowa, miesięczna, roczna)
RĘCZNA
NIE
NIE
AUTOMATYCZNA
ELEKTRONICZNY (lub wpisany z rotametru)
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK (ustawienie działania wg konkretnych dat)
TAK
TAK
TAK (ręczne włączenie i wyłączenie)
TAK (działanie z funkcją urlopową)
TAK
TAK
TAK (włączenie co 72 h)
NIE
TAK (włączenie co 72 h)
TAK
NIE
Wyświetlanie schematu pracy
Obliczanie mocy chwilowej kolektora
Bilansowanie uzysków ciepła
TAK
Programy czasowe (np. dla pompy cyrkulacyjnej CWU)
Nastawa natężenia przepływu (przy uruchomieniu)
Pomiar przepływu czynnika grzewczego
Ochrona kolektorów przed przegrzewaniem
Kontrola braku przepływu
Funkcja urlopowa
TAK (nastawa niezależna)
Schładzanie podgrzewacza c.w.u.
Ochrona przed zamarzaniem
Wygrzew antybakteryjny
Ochrona pompy obiegu solarnego przed zakleszczeniem
Złącze komunikacyjne RS485 (opcja EKONTROL)
Nr kat.
Cena netto, zł
Sterownik G422(bez czujników)
74.02.01
328,00
Sterownik GH26
74.02.02
482,00
Czujnik temperatury 3 m teflon
74.10.05
27,00
Czujnik temperatury 3 m teflon – oczkowy
74.10.06
27,00
Czujnik temperatury 3 m
74.30.00
24,00
Czujnik temperatury 3 m – oczkowy
74.31.00
24,00
Przewód czujnika temperatury 18,5 m
74.18.05
25,00
Przepływomierz elektroniczny
71.33.01
149,00
Przepływomierz elektroniczny (uzbrojony) z przyłączem Gw 1"
71.33.06
155,00
Nazwa artykułu
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
35
12
EKONTROL
– SYSTEM ZDALNEGO NADZORU
System EKONTROL umożliwia zdalny nadzór pracy instalacji solarnych ze
sterownikiem G422/GH26 oraz pomp ciepła ze sterownikiem G426. Do
podstawowych funkcji systemu należą:
ź dostęp do monitorowanej instalacji w czasie rzeczywistym
ź zdalna zmiana parametrów pracy instalacji solarnej, pompy ciepła
ź powiadamianie poprzez SMS i email, np. o stanach alarmowych
ź wieloletnie statystyki pracy gromadzone na serwerze
ź sterowanie poprzez komputer, tablet, smartfon
ź możliwe dodatkowe wsparcie serwisowe
EKONTROL
z instalacją solarną
Modem EKO-LAN
01
Podłączenie systemu EKONTROL do
RJ45
RS485
Router
Internet
KONTROL
sterownika G422 w zespole pompowosterowniczym (np. ZPS 18e-01 ECO).
EKONTROL
z pompą ciepła PCWU
Wt 13-02-19 08:26
o
T1
11.2 C
T2 14.5oC
T3 10.7oC
Run OK
Podłączenie systemu EKONTROL do
sterownika G426 w pompie ciepła
RS485
PCWU (np. PCWU 200eK-2,3kW).
RJ45
Modem EKO-LAN
Router
ZAMÓWIENIE SYSTEMU EKONTROL
System EKONTROL dla instalacji solarnych oraz
pomp ciepła jest dostępny po zakupie modemu
EKO-LAN. Możliwe jest nabycie rozszerzonego
dostępu do funkcji EKONTROL + w ramach opłaty
abonamentowej.
Dostęp do systemu EKONTROL i EKONTROL+,
wersja demonstracyjna, a także pełne informacje
techniczne i handlowe oraz realizacja zamówień,
dostępne są na stronie internetowej:
® www.ekontrol.pl
Internet
KONTROL
OFERTA SYSTEMU EKONTROL
(stan na 01.07.2016)
MODEM EKO-LAN DO KOMUNIKACJI
I OBSŁUGI URZĄDZEŃ
ź Zakup modemu EKO-LAN
ź Zdalna usługa serwisowa dostawcy urządzeń
ź Bieżący podgląd pracy instalacji
ź Zwiększona częstotliwość transmisji
ź Zdalna zmiana nastaw sterownika
ź Zwiększona częstotliwość zapisu danych
ź Archiwizacja danych na serwerze
ź Wysyłanie powiadomień mail + SMS
ź Dostęp do wieloletnich statystyk
280 zł netto
Dla zajerestrowanych urządzeń
rabat wynosi 40%
36
ABONAMENT NA USŁUGĘ
DODATKOWĄ EKONTROL+
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
49 zł/rok netto
Opłata za podłączenie każdego kolejnego
urządzenia wynosi 10 zł/rok netto
PODGRZEWACZE
UNIWERSALNE INTEGRA
13
Podgrzewacz uniwersalny INTEGRA zapewnia dwusystemową pracę instalacji solarnej: podgrzewanie ciepłej wody użytkowej CWU oraz
wspomaganie ogrzewania CO budynku. Dodatkowo podgrzewacz umożliwia równoległą współpracę kilku źródeł ciepła w jednym systemie
grzewczym.
Cechy konstrukcyjne
ź konstrukcja typu kombi „tank in tank” (zbiornik w zbiorniku)
ź wbudowany zasobnik emaliowany CWU zapewniający wysoki komfort
ciepłej wody użytkowej i umożliwiający podłączenie cyrkulacji CWU
ź dolne podłączenie wody zasobnika CWU podwyższa efektywność
pracy instalacji solarnej schładzając intensywnie dolną strefę wody
grzewczej; dolne podłączenie umożliwia także wygodny spust
i konserwację zasobnika
ź duża ilość króćców umożliwia podłączenie wielu źródeł ciepła, jak np.
kotła gazowego, kominka z płaszczem wodnym, kotła na paliwo stałe,
pompy ciepła i grzałki elektrycznej
ź wbudowane przegrody oraz specjalna konstrukcja kierownic wodnych
w króćcach wody grzewczej, zapewniają ścisły podział objętości
podgrzewacza na strefy temperaturowe
ź niski poziom strat ciepła zapewnia izolacja o grubości 100 mm
wykonana ze zdejmowanej miękkiej pianki poliuretanowej
INTEGRA 400/100
INTEGRA 500/120
INTEGRA 800/200
Nr kat.
81.50.04
81.50.05
81.50.06
Cena netto, EUR/szt.
1 140,00
1 200,00
1 470,00
Przeznaczenie podgrzewacza
CWU + CO
CWU + CO
CWU + CO
Typ podgrzewacza:
D
C
nie dotyczy
600/800
650/850
790/990
Wysokość całkowita, mm
1480
1850
2015
Wysokość w przechyle, mm
1560
2040
2150
Ciężar, kg
130
158
210
Gz ¾”
Gz 1”
Gz ¾”
Gw 1”
Gw 6/4”
Gz ¾”
Gz 1”
Gz ¾”
Gw 1”
Gw 6/4”
Gz ¾”
Gz 1”
Gz ¾”
Gw 1”
Gw 6/4”
Powierzchnia wężownicy, m2
1,3
1,5
2,2
Pojemność wężownicy, l
7,5
9,0
13,5
Dopuszczalne ciśnienie robocze CWU, bar
6
6
6
Klasa efektywności
Średnica bez izolacji / z izolacją, mm
Rozmiary przyłączy:
ź CWU
ź wężownica
ź cyrkulacja
ź przyłącza instalacji CO
ź grzałka elektryczna
Dopuszczalne ciśnienie robocze CO, bar
Anoda magnezowa
Gwarancja 1), lat
1)
3
3
3
tak
tak
tak
5
5
5
Zbiorniki w zestawach mogą być objęte nieodpłatnie dodatkowym 1 rokiem gwarancji.
Akcesoria: grzałka elektryczna 2 kW, ochronna anoda magnezowa, zestaw przyłączeniowy podgrzewacza – patrz cennik rozdział 20.
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
37
14
PODGRZEWACZE
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
PODGRZEWACZE HEWALEX Z JEDNĄ LUB DWOMA WĘŻOWNICAMI
Podgrzewacze HEWALEX z dwoma wężownicami przeznaczone są do 2-systemowego podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU): przez instalację solarną
oraz konwencjonalne źródło ciepła, np. kocioł grzewczy. Emaliowane powierzchnie podgrzewaczy chronione są przed korozją, wymienną okresowo, anodą
magnezową lub opcjonalnie bezobsługową tytanową.
Podgrzewacze pojemnościowe HEWALEX serii OKC stanowią standardowe
wyposażenie zestawów solarnych. Obudowa podgrzewaczy OKC wykonana jest
ze sztywnego materiału w kolorze srebrnym, co ułatwia utrzymanie jej w czystości. Stopy regulacyjne pozwalają na zabudowę podgrzewacza bezpośrednio
na posadzce i jego wypoziomowanie.
Podgrzewacz KOMPAKT 300HB ECO stanowi rozbudowaną wersję standardowego podgrzewacza o pojemności 300 litrów. Do jego ściany bocznej
fabrycznie przyłączony jest zespół pompowo-sterowniczy ZPS oraz grupa
bezpieczeństwa do CWU i obiegu solarnego, w skład których wchodzą naczynie
przeponowe i zawór bezpieczeństwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu, montaż
instalacji solarnej odbywa się w szybki i wygodny sposób. Ponadto instalacja
z takim podgrzewaczem zajmuje mniej miejsca w kotłowni, a sam podgrzewacz
odznacza się eleganckim i nowoczesnym wyglądem.
OKC200
NTRR/SOL
VF200-2
OKC250
NTRR/SOL
KOMPAKT
300HB ECO
OKC300
NTRR/SOL/n
OKC300
NTRR/SOL
VF300-2S
Nr kat.
81.10.01
86.20.00
81.10.00
86.31.02
81.10.05
81.10.02
86.30.00
Cena netto, zł/szt.
2 770,00
2 770,00
2 810,00
5 600,00
3 210,00
3 210,00
3 210,00
CWU
CWU
CWU
CWU
CWU
CWU
CWU
Typ podgrzewacza
Przeznaczenie podgrzewacza
C
D
C
D
C
C
D
Średnica / szerokość, mm
603
540
603
600 / 848
670
603
600
Wysokość, mm
1382
1473
1532
1834
1580
1790
1834
Maksymalna wysokość
w przechyle, mm
1475
1530
1600
1892
1647
1875
1892
Ciężar, kg
106
85
120
145
135
125
106
CWU
wymiennik górny / dolny
cyrkulacja
grzałka elektryczna
Gz ¾"
Gz ¾"
Gw ¾”
Gw 11 2 ”
Gz ¾”
Gz 1”
Gz ¾”
Gz 11 2 ”
Gz ¾”
Gz ¾”
Gw ¾”
Gw 1 1 2 ”
Gz ¾”
Gz 1”
Gz ¾”
Gz 11 2 ”
Gz 1"
Gz 1"
Gw ¾”
Gw 11 2 ”
Gz ¾"
Gz ¾"
Gw ¾”
Gw 11 2 ”
Gz ¾”
Gz 1”
Gz ¾”
Gz 11 2 ”
Wężownica dolna / górna
• powierzchnia grzewcza, m2
0,80/0,80
0,95 / 0,70
1,55 / 0,80
1,20/0,80
1,20/0,80
1,55 / 0,80
Klasa efektywności
Rozmiary przyłączy:
•
•
•
•
Dopuszczalne ciśnienie robocze, bar
Anoda magnezowa
Zespół pompowo-sterowniczy
Grupa bezpieczeństwa glikol / CWU
Gwarancja 1), lat
1)
38
1,00 / 1,00
6
6
6
6
6
6
6
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
-
-
-
ZPS18e-01 ECO
-
-
-
-/-
-/-
-/-
tak / tak
-/-
-/-
-/-
5
5
5
5
5
5
5
Gwarancja obejmuje tylko podgrzewacz - bez osprzętu, w zestawach mogą być objęte nieodpłatnie dodatkowym 1 rokiem gwarancji.
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
Specjalną wersję podgrzewacza stanowi typ OKC300 NTRR/SOL/n o obniżonej wysokości (210 mm w porównaniu do typu OKC300NTRR/SOL),
który przeznaczony jest do zastosowania w niższych pomieszczeniach, np. w budynkach modernizowanych.
Izolację cieplną podgrzewacza OKC stanowi warstwa sztywnej
Wyjście wody ciepłej
Anoda magnezowa
pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym. Wszystkie
króćce przyłączeniowe i pomiarowe podgrzewaczy
rozmieszczone są wzdłuż jednej linii, co zdecydowanie ułatwia
Zbiornik emaliowany
Termometr
montaż i podnosi estetykę instalacji. Ponadto każdy
Wężownica dla kotła
podgrzewacz wyposażony jest w otwór rewizyjny, termometr
Miejsce na czujnik temperatury
analogowy, króciec cyrkulacji oraz króciec pozwalający na
umieszczenie
grzałki elektrycznej, która może być
obsługiwana przez sterownik solarny.
Króciec grzałki
elektrycznej
Obudowa podgrzewaczy VF wykonana jest z miękkiego skayu
Wężownica solarna
Króciec cyrkulacji
wody użytkowej
Izolacja cieplna wraz z obudową
w kolorze srebrnym. Stopy regulacyjne pozwalają na
zabudowę podgrzewacza bezpośrednio na posadzce i jego
wypoziomowanie. Podgrzewacze VF750 i VF1000 dostępne
Miejsce na czujnik temperatury
Kołnierz rewizyjny
są w wersji z jednym lub dwoma wymiennikami ciepła.
Wejście wody zimnej
OKC400
NTRR/SOL
VF400-2
OKC500
NTRR/SOL
VF500-2
VF 750-1
VF 750-2
VF 1000-1
VF 1000-2
81.10.03
86.40.00
81.10.04
86.50.00
86.60.00
86.60.01
86.70.00
86.70.01
4 290,00
4 290,00
4 750,00
4 750,00
7 640,00
7 800,00
8 730,00
8 880,00
CWU
CWU
CWU
CWU
CWU
CWU
CWU
CWU
D
D
D
D
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
910
1010
1010
650
700
700
700
910
1919
1631
1892
1961
2023
2023
2050
2050
1980
1738
1990
2044
1990
1990
2025
2025
137
130
160
160
233
220
297
271
Gz 1"
Gz ¾"
Gw ¾”
Gw 11 2 ”
Gz ¾”
Gz 1”
Gz ¾”
Gz 11 2 ”
Gz 1"
Gz ¾"
Gw ¾”
Gw 11 2 ”
Gz ¾”
Gz 1”
Gz ¾”
Gz 11 2 ”
Gz 11 4 ”
Gz 11 4 ”
Gz ¾”
kołnierz DN180
Gz 11 4 ”
Gz 1”
Gz ¾”
Gw 11 2 ”
Gz 11 4 ”
Gz 11 4 ”
Gz ¾”
kołnierz DN180
Gz 11 4 ”
Gz 1”
Gz ¾”
Gw 11 2 ”
2,0/1,0
1,80 / 1,05
2,0/1,0
1,90 / 1,30
3,70 / -
1,93 / 1,13
4,5 / -
2,45 / 1,12
6
6
6
6
10
10
10
10
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
-
-
-
-
-
-
-
-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
5
5
5
5
5
5
5
5
Akcesoria: grzałka elektryczna 2 kW, ochronna anoda magnezowa, zestaw przyłączeniowy podgrzewacza – patrz cennik rozdział 20.
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
39
15
POMPY CIEPŁA PCWU
DO PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ
WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ I NISKIE KOSZTY
EKSPLOATACYJNE
Pompy ciepła PCWU posiadają klasę A efektywności energetycznej.
Współczynnik COP może osiągać wartość 3,91 co oznacza, że koszty
podgrzania 200 litrów wody (15/45 oC) wynoszą 1 zł.
NAJDŁUŻSZE OKRESY GWARANCJI W STANDARDZIE
Pompy ciepła PCWU są obejmowane długimi okresami
gwarancji. W przypadku typoszeregu „eK” standardem
jest 5-letnia bezpłatna gwarancja na urządzenie.
SPRAWDZONE KOMPONENTY I WSZECHSTRONNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA
W pompach ciepła PCWU wykorzystywane są trwałe i niezawodne sprężarki rotacyjne Panasonic lub Hitachi. Do wyboru pozostają zbiorniki
wykonane ze stali nierdzewnej lub tradycyjne wykonane ze stali pokrywanej warstwą emalii. Dodatkową ochronę przed korozją zapewniają
wbudowane anody. Wszystkie pompy ciepła są przystosowane do podłączenia przewodów wentylacyjnych dla poboru powietrza
z zewnątrz budynku, a także okresowego chłodzenia pomieszczeń. Pompy ciepła z podgrzewaczem posiadają 3-stopniowe zabezpieczenie
przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury i ciśnienia pracy. Standardowo wbudowana grzałka elektryczna pozwala na pracę w trybie
komfortowym lub awaryjnym.
STEROWNIK G426 LUB HW100?
Pompy ciepła PCWU wyposażone są w sterownik G426 lub HW100.
Sterownik G426 pozwala na realizację szerokiego zakresu funkcji, w tym np.
współpracy pompy ciepła z kotłem grzewczym (włączanie przy określonej
niskiej temperaturze zewnętrznej) . Z kolei sterownik HW100 zapewnia prostą
obsługę pompy ciepła jako samodzielnego urządzenia (kocioł może
podgrzewać wodę w oparciu o własny regulator).
Pompa ciepła PCWU modułowa pozwala na podłączenie
do istniejącego w budynku podgrzewacza wody użytkowej
KOCIOŁ
GAZOWY
CYRKULACJA
WODA UŻYTKOWA
PCWU 2,5kW
STEROWNIK G426
ź Ekran graficzny dla obsługi
PODGRZEWACZ CWU
ź Współpraca z kotłem grzewczym
ź Obsługa pompy cyrkulacyjnej CWU
ź Funkcje czasowe pracy
ź Możliwość wygrzewu higienicznego
Pompy ciepła PCWU z podgrzewaczem wyposażone są
w 1 lub 2 wężownice do współpracy z innymi źródłami ciepła
ź Możliwość współpracy z EKONTROL
ź Ekran cyfrowy dla obsługi
WODA UŻYTKOWA
HW100
PCWU
KOLEKTOR SŁONECZNY
KOCIOŁ
GAZOWY
CYRKULACJA
ź Funkcjonalna i prosta obsługa
ź Nastawa żądanej temperatury wody
ź Wybór jednego z 3 trybów pracy
ź Możliwość wygrzewu higienicznego
40
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
ZPS
Akcesoria do pomp ciepła PCWU
ZESTAWY WENTYLACYJNE POMP CIEPŁA PCWU
W okresie letnim możliwe jest wykorzystanie schłodzonego o około 5÷10 K,
powietrza usuwanego z pomp ciepła. Pozwala to na okresowe schładzanie
pomieszczeń i usuwanie wilgoci np. z pralni, suszarni, spiżarni, pokoju fitness,
itp. Kompletne zestawy wentylacyjne umożliwiają wygodne i estetyczne
podłączenie pompy ciepła w celu rozdziału strumienia powietrza. Możliwy jest
ręczny wybór chłodzonego pomieszczenia i/lub miejsca pobierania powietrza
świeżego w zależności od wybranego zestawu wentylacyjnego.
Maksymalna długość przewodów powietrznych DN160 nie może przekraczać
5 mb po każdej ze stron (tzn. ssącej i tłocznej). Opory miejscowe należy
uwzględniać na zasadzie: 1 kolano 90o = opór równoważny 2 mb przewodu.
Zestaw wentylacyjny standardowy
Zestaw wentylacyjny rozszerzony
Zestaw wentylacyjny
Nr kat.
Cena netto, zł/szt
standardowy
rozszerzony
90.00.06
276,00
90.00.07
335,00
Zestawienie elementów składowych zestawów wentylacyjnych: ilość sztuk, numery katalogowe oraz ceny netto
standardowy
rozszerzony
Nr kat.
Cena netto, zł/szt
Przewód elastyczny DN160 dł. 5m
1 szt.
1 szt.
Przepustnica DN160 z obejściem
1 szt.
2 szt.
Dysza DN150 dalekiego zasiegu
1 szt
1 szt
Łącznik przewodu elastycznego DN160
4 szt
4 szt
Mikroguma samoprzylepna 470 mm
4 szt.
4 szt.
90.00.02
90.00.03
90.00.04
90.00.05
-
141,00
78,00
100,00
22,00
-
Element zestawu:
ZŁĄCZKA IZOLACYJNA GW/GZ¾” PA66 GF30
Złączka izolacyjna Gw/Gz¾” PA66 GF30
Złączki są wymagane na króćcach zbiornika ze stali nierdzewnej pompy ciepła
PCWU w przypadku instalacji wodnych (np. miedzianych lub stalowych).
Zapobiega to korozji elektrochemicznej zbiornika w przypadku wadliwej pracy
instalacji uziemiającej lub urządzeń elektrycznych mających kontakt z instalacją
wodną. Złączki znajdują się w zakresie dostawy pomp ciepła PCWU (ze
zbiornikami ze stali nierdzewnej) i w cenniku stanowią część zamienną lub
uzupełniającą dostawę.
Nr kat.
Cena netto, zł/szt
90.00.01
10,50
UCHWYT ŚCIENNY POMPY CIEPŁA PCWU 2,5KW
Uchwyt umożliwia montaż pompy ciepła na ścianie pomieszczenia.
Wibroizolatory chronią przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budynku.
Uchwyt ścienny pompy ciepła PCWU 2,5kW
Nr kat.
Cena netto, zł/szt
90.00.11
173,00
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
41
Dane techniczne pomp ciepła PCWU
PCWU 2,5kW
PCWU 200K-1,5kW
PCWU 200K-2,3kW
PCWU 300K-2,3kW
Nr kat.
91.10.13
91.10.53
91.10.50
91.10.52
Cena netto, zł/szt.
Pompa ciepła PCWU
4 790,00
6 190,00
8 200,00
9 200,00
Klasa efektywności (dla profilu rozbioru)
A (L)
A (L)
A (L)
A (XL)
Zalecany dobór dla ilości osób 1)
4¸6
3¸4
3¸4
4¸6
Pojemność podgrzewacza, dm
Materiał podgrzewacz
-
200
stal nierdzewna
200
stal nierdzewna
300
stal nierdzewna
Powierzchnia wężownicy grzejnej:
górna/dolna, m2
-
-/1,0
-/1,0
-/1,5
Moc grzewcza, kW 2)
2,5
1,6
2,3
2,3
0,67
0,45
0,60
0,60
3,84
3,67
3,84
3,84
-
1,5
1,5
1,5
60
60
55
55
3
Pobierana moc elektryczna, kW
2)
Efektywność COP 2)
Moc grzałki elektrycznej, kW
Maksymalna temperatura wody, oC
3)
Minimalna temperatura powietrza, C
-5
-15
-5
-5
Anoda ochronna
-
magnezowa
magnezowa+tytanowa
magnezowa+tytanowa
Typ sterownika
G426
HW100
G426
G426
tak
nie
tak
tak
720/485/600
520/1890/520
560/1700/560
640/1870/640
Gw ¾”
Gw ¾”
Ć 150
Gw ¾”
Gw ¾”
Gw 1”
Gw 1 2”
Ć 150
Gw ¾”
Gw ¾”
Gw ¾”
Gw 1”
Gw 1 2”
Ć 150
Gw ¾”
Gw ¾”
Gw ¾”
Gw 1”
Gw 1 2”
Ć 150
Ciężar netto, kg
45
75
90
101
Poziom mocy akustycznej
w pomieszczeniu dB(A)
59
59
57
59
Gwarancja standardowo (+przedłużenie)
3
2
2 (+1/+3) 5)
2 (+1/+3) 5)
o
4)
Opcja zdalnego nadzoru EKONTROL
Wymiary, mm
szerokość/wysokość/głębokość
Przyłącza:
•
•
•
•
•
•
woda użytkowa
cyrkulacja wody użytkowej
wężownica(-e)
króciec grzałki elektrycznej
spust wody ze zbiornika
króćce wentylacyjne
Uwagi:
Profil L określa dzienne zużycie wody na około 290 litrów (10/45 oC), co odpowiada szacunkowym potrzebom 3-4 osób (osoba: 70¸90 l/dzień). Profil XL określa
dzienne zużycie wody na około 470 litrów (10/45 oC), co odpowiada szacunkowym potrzebom 4¸6 osób.
1)
42
2)
Parametry dla pompy ciepła PCWU 2,5kW dla punktu pracy A15/W35 wg EN 14511, dla pozostałych pomp ciepła PCWU dla punktu pracy A15/W15-45 wg EN 16147
3)
Podana wartość dotyczy maksymalnej temperatury wody użytkowej uzyskiwanej przy samodzielnej pracy pompy ciepła (bez grzałki elektrycznej i innych źródeł ciepła)
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
PCWU 300SK-2,3kW
PCWU 200eK-1,8kW
PCWU 300eK-1,8kW
PCWU 200eK-2,3kW
PCWU 300eK-2,3kW
91.10.51
91.10.67
91.10.69
91.10.68
91.10.70
9 800,00
5 990,00
6 790,00
7 790,00
8 790,00
A (XL)
A (L)
A (XL)
A (L)
A (XL)
4¸6
3¸4
4¸6
3¸4
4¸6
300
stal nierdzewna
200
stal emaliowana
300
stal emaliowana
200
stal emaliowana
300
stal emaliowana
1,5/1,5
-/1,0
-/1,5
-/1,0
-/1,5
2,3
1,8
1,8
2,3
2,3
0,60
0,46
0,45
0,60
0,60
3,84
3,91
3,91
3,84
3,84
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
55
60
60
55
55
-5
-15
-15
-5
-5
magnezowa+tytanowa
magnezowa
magnezowa
magnezowa
magnezowa
G426
HW100
HW100
G426
G426
tak
nie
nie
tak
tak
640/1870/640
560/1710/560
640/1862/640
560/1770/560
640/1892/640
Gw ¾”
Gw ¾”
Gw ¾”
Gw 1”
Gw 1 2”
Ć 150
Gw ¾”
Gw ¾”
Gw ¾”
Gw 1”
Gw 1 2”
Ć 150
Gw ¾”
Gw ¾”
Gw 1”
Gw 1 2 ”
Ć 150
Gw ¾”
Gw ¾”
Gw ¾”
Gw 1”
Gw 1 2”
Ć 150
Gw ¾”
Gw ¾”
Gw ¾”
Gw 1”
Gw 1 2”
Ć 150
102
112
135
59
59
57
2 (+1/+3) 5)
4 (+1)6)
4 (+1)6)
4)
Minimalna temperatura powietrza stanowi wartość zalecaną ze względów na ekonomiczną pracę pompy ciepła
5)
Przedłużenie gwarancji odpłatne 275 zł netto: + 1 rok na moduł pompy ciepła oraz +3 lata na podgrzewacz wody
6)
Przedłużenie gwarancji bezpłatne : + 1 rok na moduł pompy ciepła i podgrzewacz wody
120
57
4 (+1)6)
145
59
4 (+1)6)
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
43
16
RURY
ELASTYCZNE
RURA ELASTYCZNA SNP-DN16 / SNP-DN20 / SNP-DN25
Rura elastyczna SNP-DN16, SNP-DN20 i SNP-DN25 ze stali nierdzewnej służy do
wykonania orurowania dla nośników ciepła w instalacjach ze wszystkimi rodzajami
kolektorów słonecznych. Ścianka rury elastycznej wykonana jest w formie poprzecznego
karbu, co umożliwia wykonywanie połączenia poprzez system zagniatania. Odpowiednia
elastyczność rury ułatwia jej prowadzenie w kanałach budynku. W ofercie dostępna jest
rura o średnicy nominalnej DN16, DN20 oraz DN25, w odcinkach po 32 m i 50 m, bez izolacji
lub z nałożoną izolacją 13 mm. Rura posiada atest PZH.
Średnica
nominalna rury
DN16
DN20
DN25
Nr kat.
Cena netto,
zł/szt.
Izolacja
termiczna1)
Rura elastyczna SNP-DN16 [50 m]
80.43.01
605,00
-
Rura elastyczna SNP-DN16 w otulinie AC/13 [50 m]
80.43.02
935,00
Armaflex AC
Rura elastyczna SNP-DN16 w otulinie HT/13 [50 m]
80.43.03
1 110,00
HT/Armaflex
Rura elastyczna SNP-DN16 w otulinie HT/13 w osłonie UV [50 m]
80.43.04
1 530,00
HT/Armaflex S
Rura elastyczna SNP-DN16 w otulinie HT/13 [32 m]
80.43.34
735,00
HT/Armaflex
Nakrętka ¾”- kpl. do rury elastycznej SNP-DN16
80.43.05
7,30
-
Nakrętka 3/4” Am do rury elastycznej SNP-DN16, kpl.
80.43.08
7,30
-
Złączka ¾” kpl. do rury elastycznej SNP-DN16
80.43.06
23,00
-
Uszczelka 24/18 EPDM (10 szt.)
40.41.12
10,50
-
Zagniatarka do rury elastycznej SNP-DN16
80.43.07
79,00
-
Rura elastyczna SNP-DN20 [50 m]
80.43.11
890,00
-
Rura elastyczna SNP-DN20 w otulinie AC/13 [50 m]
80.43.09
1 325,00
Armaflex AC
Rura elastyczna SNP-DN20 w otulinie HT/13 [50 m]
80.43.10
1 570,00
HT/Armaflex
Rura elastyczna SNP-DN20 w otulinie HT/13 [32 m]
80.43.36
1 030,00
HT/Armaflex
Nakrętka 1" do rury elastycznej SNP-DN20
80.43.13
10,00
-
Nakrętka 1” Am do rury elastycznej SNP-DN20, kpl.
80.43.38
15,00
-
Redukcja Gw ¾"/Gz 1" kpl.
80.43.15
15,20
-
Redukcja ze stali nierdzewnej Gw ¾"/Gz 1" Am
80.43.16
19,40
-
Uszczelka 30/24 EPDM (10 szt.)
40.41.11
13,10
-
Złączka 1" do rury elastycznej SNP-DN20
80.43.14
40,00
-
Zagniatarka do rury elastycznej SNP-DN16/DN20
80.43.12
129,00
-
Rura elastyczna SNP-DN25 [50 m]
80.40.30
1 220,00
-
Nakrętka 1 1/4" do rury elastycznej SNP-DN25
80.44.14
11,00
-
Zagniatarka do rury elastycznej SNP-DN25
80.43.37
441,00
-
Nazwa produktu
1)
Armaflex AC (temperatura trwała pracy max. 105°C); HT/Armaflex (temperatura trwała pracy max. 150°C, odporność na UV); HT/Armaflex w osłonie UV (temperatura
trwała pracy max. 150°C, odporność na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne).
Uwaga: W instalacji z kolektorami słonecznymi KS2000 TP Am / TLP Am, ze względu na aluminiowe orurowanie absorbera, należy stosować
technologie łączenia rur instalacji bez użycia lutów. Rury typu SNP-DN16, SNP-DN20 i SNP-DN25 łączone połączeniami skręcanymi, zapewniają
prawidłowe warunki dla eksploatacji tego typu kolektorów.
44
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
POGLĄDOWY DOBÓR RURY ELASTYCZNEJ SNP:
Prawidłowy dobór średnic rur w instalacji solarnej
zapewnia odpowiednie warunki do odpowietrzania dzięki zachowaniu prędkości przepływu
wyższej niż 0,40 m/s przy akceptowalnych oporach przepływu (prędkość przepływu zalecana
maksymalnie do 0,70 m/s w przypadku rur
elastycznych ze stali nierdzewnej).
Ilość kolektorów (KS2000/KS2100, KSR10)1)
Pole przekroju F (cm2)
3
2
Rura elastyczna ze stali nierdzewnej
4
5
6
7
8
Maksymalna łączna długość przyłączy (zasilanie + powrót)
SNP-DN16
2,14
100 m
40 m
20 m
10 m
-
-
-
SNP-DN20
3,30
-
-
120 m
80 m
60 m
30 m
15 m
SNP-DN25
5,15
-
-
-
-
-
120 m
80 m
Dobór średni ma charakter orientacyjny. Dobór projektowy musi uwzględniać opory miejscowe przewodów instalacji solarnej (łuki, kolana,
itp.), a także rzeczywiste opory elementów instalacji solarnej (w szczególności armatury regulacyjnej, pomiarowej, itp.). W szczegółowych
obliczeniach prosimy o kontakt z Działem Technicznym.
1)
Sprawdzenie prędkości przepływu czynnika grzewczego:
, gdzie:
w=
V
6×F
- V: natężenie przepływu całkowite (l/min.)
(wynika z ilości kolektorów i zalecanego natężenia przepływu, str. 14-15, 18-19)
- F: pole przekroju poprzecznego rury (cm2)
przykład:
5 × KS2600 TLP AC: natężenie przepływu: V = 5 × 2,2 = 11,0 l/min.
Dla rury SNP-DN20:
w=
11
6 × 3,30
= 0,56 m/s (dobór prawidłowy)
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
45
OTULINA TERMOIZOLACYJNA ARMAFLEX
Otulina termoizolacyjna Armaflex służy do izolowania rur elastycznych ze stali nierdzewnej. Do
zastosowania wewnątrz budynku można wykorzystać otulinę typu Armaflex AC. Odcinki rur
prowadzone na zewnątrz budynku należy izolować otuliną typu Armaflex HT odporną na
promieniowanie UV. Wariant otuliny Armaflex HT z osłoną UV, cechuje się dodatkowo zwiększoną
odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Zestawy solarne HEWALEX są standardowo
wyposażone w otulinę typu Armaflex HT z osłoną UV o długości 2 m, dla zaizolowania przewodów
przyłączeniowych baterii kolektorów słonecznych prowadzonych nad połacią dachu.
Odporność UV
Maks. temperatura pracy
Nr kat.
Cena netto, zł
Otulina ARMAFLEX AC 18/9 mm
-
105oC
80.18.09
4,60
Otulina ARMAFLEX AC 18/13 mm
-
105 C
80.18.13
6,90
Otulina ARMAFLEX HT 18/13 mm
TAK
150oC
80.18.14
10,40
Otulina ARMAFLEX HT 18/13 mm w osłonie UV (dł. 2 m)
TAK
150 C
80.18.15
37,70
Otulina ARMAFLEX AC 22/9 mm
-
105 C
80.22.09
5,40
Otulina ARMAFLEX AC 22/13 mm
-
105 C
80.22.13
7,70
Nazwa produktu:
o
o
o
o
UCHWYT DO RUR ELASTYCZNYCH W OTULINIE
Uchwyt umożliwia mocowanie rury elastycznej w otulinie, do stałego podłoża. Wykonanie
uchwytu z tworzywa ABS, gwarantuje wysoką wytrzymałość mechaniczną i umożliwia pracę
w temperaturze od -40 do +85 oC. Odporność na promieniowanie UV pozwala także na stosowanie
zewnętrzne uchwytów. Podstawka do uchwytów ułatwia równoległe prowadzenie rur. Zalecane
odstępy między uchwytami podtrzymującymi rurę: maks. 70 cm.
Nr kat.
Cena netto, zł
Uchwyt do rury elastycznej w otulinie DN 15-20 (10 szt.)
80.43.18
23,00
Uchwyt do rury elastycznej w otulinie DN 15-20 (30 szt.)
80.43.17
67,00
Uchwyt do rury elastycznej w otulinie DN 15-20 (50 szt.)
80.43.19
105,00
Podstawka do uchwytów rury elastycznej (5 szt.)
80.43.28
10,00
Podstawka do uchwytów rury elastycznej (15 szt.)
80.43.29
29,00
Podstawka do uchwytów rury elastycznej (25 szt.)
80.43.30
47,00
Nazwa produktu:
NAKRĘTKA DO RURY ELASTYCZNEJ SNP
Nakrętka pozwala na podłączenie rury elastycznej do śrubunków kolektorów słonecznych,
podgrzewaczy wody, zespołów pompowo-sterowniczych. W przypadku kolektorów KS2000 TP
Am/TLP Am nakrętki do przyłączy wykonane są z aluminium (w zakresie dostawy zestawów
solarnych). Komplet zawiera pierścienie zabezpieczające oraz uszczelnienie.
Nr kat.
Cena netto, zł
Nakrętka 3/4” do rury elastycznej SNP-DN16, kpl.
80.43.05
7,30
Nakrętka 3/4” Am do rury elastycznej SNP-DN16, kpl.
80.43.08
7,30
Nakrętka 1” do rury elastycznej SNP-DN20, kpl.
80.43.13
10,00
Nakrętka 1” Am do rury elastycznej SNP-DN20, kpl.
80.43.38
15,00
Nakrętka 1 1/4” do rury elastycznej SNP-DN25, kpl.
80.44.14
11,00
Nazwa produktu:
46
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
REDUKCJA DO RURY ELASTYCZNEJ SNP
Redukcja pozwala na podłączenie rury elastycznej SNP-DN20 z której wykonano instalację
solarną, do przyłączy (¾”) baterii kolektorów słonecznych. Redukcja przykręcana jest
bezpośrednio na króciec kolektora, podłączenie rury SNP-DN20 należy wykonać nakrętką 1”
(Nr kat. 80.43.13, str.46). Redukcja wyposażona jest w komplecie w wymagane uszczelnienia.
Do zastosowania przy kolektorach KS2000 TP Am/TLP Am, przeznaczona jest redukcja ze
stali nierdzewnej (Nr kat. 80.43.16) – neutralna dla aluminiowego orurowania absorbera.
Nazwa produktu:
Nr kat.
Cena netto, zł
Redukcja Gw ¾”/GZ 1”, kpl.
80.43.15
15,20
Redukcja ze stali nierdzewnej Gw ¾”/GZ 1” Am, kpl.
80.43.16
19,40
ZŁĄCZKA DO ŁĄCZENIA RURY ELASTYCZNEJ SNP
Złączka umożliwia łączenie odcinków rury elastycznej. Komplet zawiera łącznik gwintowany,
nakrętki, pierścienie zabezpieczające (do wykonania przylgi) oraz wymagane uszczelnienia.
Nazwa produktu:
Nr kat.
Cena netto, zł
Złączka ¾” do SNP-DN16, kpl.
80.43.06
23,00
Złączka 1” do SNP-DN20, kpl.
80.43.14
40,00
ZAGNIATARKA DO RURY ELASTYCZNEJ SNP
Zagniatarka umożliwia wykonanie przylgi w rurze elastycznej SNP, z zapewnieniem
szczelności połączenia. Zagniatarka do rury SNP-DN16 oraz uniwersalna do rury SNP-DN16 i
SNP-DN20 funkcjonuje na zasadzie skręcanej, z kolei do rury SNP-DN25 – uderzeniowej.
Nazwa produktu:
Nr kat.
Cena netto, zł
Zagniatarka do rury elastycznej SNP-DN16, kpl.
80.43.07
79,00
Zagniatarka do rury elastycznej SNP-DN16/DN20, kpl.
80.43.12
129,00
Zagniatarka do rury elastycznej SNP-DN25, kpl.
80.43.37
441,00
AKCESORIA DO ORUROWANIA Z MIEDZI
Nazwa produktu:
Nr kat.
Cena netto, zł
Złączka Gz ¾”- 18 (do wlutowania na rurę Cu 18 mm; zawiera uszczelkę)
40.30.18
6,40
Złączka Gz ¾”- 22 (do wlutowania na rurę Cu 22 mm; zawiera uszczelkę)
40.30.22
7,40
Półśrubunek L ¾”-18 (do wlutowania na rurę Cu 18 mm; zawiera uszczelkę)
40.20.18
8,70
Półśrubunek L ¾”-22 (do wlutowania na rurę Cu 22 mm; zawiera uszczelkę)
40.20.22
10,60
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
47
17
MATERIAŁY
INSTALACYJNE
ZESPÓŁ NACZYNIA PRZEPONOWEGO ZNP
Zespół naczynia przeponowego ZNP kompensuje zmiany objętości nośnika
ciepła w instalacji solarnej, powstałe na skutek wzrostu temperatury.
W skład zespołu naczynia przeponowego ZNP wchodzi: naczynie
przeponowe, uchwyt ścienny oraz wąż przyłączeniowy.
Typ zespołu:
Nr kat.
Cena netto, zł
Zespół ZNP 18DS
72.18.00
198,00
Zespół ZNP 24DS
72.24.00
228,00
PŁYNY SOLARNE DO NAPEŁNIANIA INSTALACJI
Płyn solarny jest niezamarzającym i nietoksycznym nośnikiem ciepła w
instalacji solarnej, przygotowanym na bazie glikolu propylenowego i
zawierającym m.in. specjalne inhibitory korozji, które chronią elementy
instalacji solarnej.
Do stosowania z kolektorami „aluminiowymi” typu KS2000 TP Am / TLP Am
przeznaczony jest wyłącznie płyn solarny Coracon SOL 5F.
Typ płynu:
Nr kat.
Cena netto, zł
TERMSOL EKO -25°C (opakowanie 5 kg)
80.32.05
52,00
TERMSOL EKO -25°C (opakowanie 20 kg)
80.32.20
196,00
TERMSOL EKO -25°C (opakowanie 30 kg)
80.32.30
277,00
CORACON SOL 5F -28°C (opakowanie 5 kg)
80.32.70
63,00
CORACON SOL 5F -28°C (opakowanie 20 kg)
80.32.80
232,00
CORACON SOL 5F -28°C (opakowanie 30 kg)
80.32.90
348,00
SEPARATOR POWIETRZA KS¾”
Separator KS¾” służy do przechwytywania pęcherzy powietrza w rozbudowanych instalacjach solarnych. Zaleca się zastosowanie po jednym separatorze na wyjściu z każdej baterii kolektorów słonecznych w złożonej instalacji.
Nazwa produktu:
Separator powietrza KS ¾”
48
Nr kat.
Cena netto, zł
45.01.00
78,00
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
OBUDOWA CZUJNIKA TEMPERATURY
Standardowo zestawy solarne zawierają obudowę czujnika temperatury z odpowietrznikiem (Nr kat. 44.01.01). Jeżeli pomiar temperatury
wykonywany jest na króćcu bezodpływowym kolektora słonecznego,
można zastosować obudowę czujnika nr kat. 44.01.00. Dla kolektorów
KS2000 TP Am/TLP Am stosowana jest obudowa czujnika wykonana
ze stali nierdzewnej oraz aluminiowy odpowietrznik ręczny (w zakresie
zestawu przyłączeniowego ZPKS Am).
Nr kat.
Cena netto, zł
Obudowa czujnika KS ¾”
44.01.00
21,50
Obudowa czujnika z odpowietrznikiem
44.01.01
51,30
Obudowa czujnika Am
50.31.10
38,00
Odpowietrznik ręczny Am
45.00.08
31,00
Nazwa produktu:
ZESPÓŁ NACZYNIA PRZEPONOWEGO ZNP DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Zespół ZNP służy do zabudowy po stronie wody użytkowej dla kompensacji zmian jej objętości.
W komplecie znajduje się naczynie przeponowe, uchwyt naścienny oraz przewód przyłączeniowy.
Nr kat.
Cena netto, zł
Zespół ZNP 11D CWU
72.11.02
183,00
Zespół ZNP 18D CWU
72.18.02
199,00
Zespół ZNP 24D CWU
72.24.02
234,00
Nazwa produktu:
ZAWÓR MIESZAJĄCY ESBE VTA322 (¾”)
Zawór mieszający utrzymuje na wyjściu z podgrzewacza CWU zadaną temperaturę wody użytkowej:
w zakresie 35÷60 oC. Zabezpiecza użytkowników przed oparzeniem gorącą wodą w podgrzewaczu.
Nazwa produktu:
Zawór mieszający ESBE VTA322 (¾”)
Nr kat.
Cena netto, EUR
70.70.00
64,00
ZAWÓR TRÓJDROGOWY CKF3325
Zawór trójdrogowy CKF3325 jest przeznaczony do sterowania kierunkiem przepływu czynnika
w instalacjach ciepłej lub zimnej wody oraz w instalacjach solarnych (roztwór glikolu o stężeniu
do 50%). Zakres temperatur czynnika wynosi 2-75°C. Zawór posiada 3 króćce Gz1” oraz siłownik.
Nazwa produktu:
Zawór trójdrogowy CKF3325
Nr kat.
Cena netto, zł
90.00.00
241,00
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
49
Płytowe wymienniki ciepła
Płytowy wymiennik ciepła stanowi najbardziej kompaktowy, efektywny
i ekonomiczny sposób wymiany ciepła w wielu przemysłowych i chłodniczych
zastosowaniach.
Zbudowane z stali nierdzewnej, zapewniają wyjątkową odporność na korozję. Ich
cechą jest karbowana powierzchnia płyt, która powoduje wysoką turbulencję
przepływu w przeciwprądowym kierunku. Powoduje to wysokoefektywną
i kompaktową wymianę ciepła. W połączeniu z małym rozmiarem i mniejszą
zawartością materiału mogą być najbardziej ekonomicznym sposobem wymiany
ciepła. Szczególnie w przypadku większych instalacji solarnych, a także przy
zmniejszonych powierzchniach wężownic grzewczych, zastosowanie wymiennika płytowego może stanowić jedyne rozwiązanie zapewniające skuteczne
przekazywanie ciepła. Należy wziąć pod uwagę ochronę wymiennika przed
wytrącaniem się osadów i kamienia poprzez utrzymywanie możliwie niskich
temperatur po stronie wody (60oC) oraz zachowanie twardości do 20odH poprzez
ewentualne stosowanie stacji zmiękczającej.
Podstawowe cechy charakterystyczne płytowych wymienników ciepła:
Parametr:
Wartość:
Materiał płyty
AISI 316L
Materiał połączenia
AISI 316L
Materiał lutu
Miedź
Maksymalna temperatura robocza
225oC
Minimalna temperatura robocza
-160 C
Maksymalne ciśnienie robocze
45 bar
o
Oferta wymienników ciepła obejmuje 5 wielkości dostosowanych do współpracy m.in.
z instalacjami solarnymi o różnych powierzchniach kolektorów słonecznych:
Maksymalne powierzchnie apertury kolektorów słonecznych możliwe do przyłączenia:
płaskie, m2
18
25
32
43
63
próżniowe, m2
14
20
25
35
50
BL 50C-18H
BL 50C-24H
BL 50C-28H
BL 50C-38H
BL 50C-56H
91.00.00
91.00.01
91.00.02
91.00.03
91.00.04
717,00
870,00
932,00
1 178,00
1 557,00
Typ wymiennika:
Nr kat.
Cena netto, zł/szt.
50
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
ZESTAWIENIA ELEMENTÓW
ZESTAWÓW SOLARNYCH
18
Zestawienie elementów zestawów solarnych dla 2-4 osób
Zestaw solarny HEWALEX
2 TLP-200
2 TLP-250
2 TLP-KOMPAKT
300HB
2 TLP-PCWU
300SK
2 TLPAC-200
(KS2100)
2 TLPAC-250
(KS2100)
Nr kat.
92.42.23
92.42.24
92.42.33
92.42.36
92.47.00
92.47.01
Cena netto, zł/szt.
7 520,00
7 780,00
8 680,00
13 550,00
6 990,00
7 260,00
KS2000 TLP
KS2000 TLP
KS2000 TLP
KS2000 TLP
KS2100 TLP AC
KS2100 TLP AC
ZPKS 2
ZPKS 2
ZPKS 2
ZPKS 2
ZPKS 2
ZPKS 2
1
1
1
1
1
1
2m
2m
2m
2m
2m
2m
Zespół pompowosterowniczy
ZPS
18e-01 ECO
ZPS
18e-01 ECO
ZPS
18e-01 ECO 1)
ZPS
18e-01 ECO
ZPS
18e-01 ECO
ZPS
18e-01 ECO
Podgrzewacz
OKC200
NTRR/SOL
OKC250
NTRR/SOL
KOMPAKT
300HB ECO
PCWU
300SK
OKC200
NTRR/SOL
OKC250
NTRR/SOL
Przyłącze podgrzewacza
PC200-500
PC200-500
-
PWPC
PC200-500
PC200-500
Naczynie przeponowe
glikol / CWU
ZNP 18DS
/-
ZNP 18DS
/-
ZNP 18DS
/ D111)
ZNP 18DS
/-
ZNP 18DS
/-
ZNP 18DS
/-
20
20
20
20
20
20
-
-
-
-
-
-
2 TLPACKOMPAKT 300HB
(KS2100)
2 TLPAC-PCWU
300SK (KS2100)
2 TLPAC-250
(KS2400)
2 TLPAm-200
2 TLPAm-250
3 KSR10-250
Nr kat.
92.47.02
92.47.03
92.54.00
92.45.01
92.45.02
93.15.36
Cena netto, zł/szt.
8 230,00
12 990,00
7 520,00
6 760,00
7 020,00
11 570,00
KS2100 TLP AC
KS2100 TLP AC
KS2400 TLP AC
KS2000 TLP Am
KS2000 TLP Am
KSR10
ZPKS 2
ZPKS 2
ZPKS 2
ZPKS 2 Am
ZPKS 2 Am
ZPKR
1
1
1
1
1
-
2m
2m
2m
2m
2m
2m
ZPS
18e-01 ECO 1)
ZPS
18e-01 ECO
ZPS
18e-01 ECO
ZPS
18a-01 ECO
ZPS
18a-01 ECO
ZPS
18e-01 ECO
KOMPAKT
300HB ECO
PCWU
300SK
OKC250
NTRR/SOL
OKC200
NTRR/SOL
OKC250
NTRR/SOL
OKC250
NTRR/SOL
-
PWPC
PC200-500
Pa-Gw1"
Pa-Gw1"
PC200-500
ZNP 18DS
/ D111)
ZNP 18DS
/-
ZNP 18DS
/-
ZNP 18DS
/-
ZNP 18DS
/-
ZNP 18DS
/-
20
20
20
-
-
20
-
-
-
20
20
-
Typ kolektora
Zestaw przyłączeniowy
Profil maskujący KSL / szt.
Otulina Armaflex HT
w osłonie UV 18/13 mm
Płyn TERMSOL EKO - 25°C/kg
Płyn CORACON SOL 5F - 28°C/kg
Zestaw solarny HEWALEX
Typ kolektora
Zestaw przyłączeniowy
Profil maskujący KSL / szt.
Otulina Armaflex HT
w osłonie UV 18/13 mm
Zespół pompowosterowniczy
Podgrzewacz
Przyłącze podgrzewacza
Naczynie przeponowe
glikol / CWU
Płyn TERMSOL EKO - 25°C/kg
Płyn CORACON SOL 5F - 28°C/kg
1)
Element wchodzi w skład podgrzewacza KOMPAKT 300HB ECO
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
51
Zestawienie elementów zestawów solarnych dla 3-5 osób
Zestaw solarny HEWALEX
3 TLP-300
3 TLPAC-300 (KS2100)
4 KSR10-300
Nr kat.
93.42.33
93.47.00
94.15.45
Cena netto, zł/szt.
9 340,00
8 560,00
14 310,00
KS2000 TLP
KS2100 TLP AC
KSR10
ZPKS 3
ZPKS 3
ZPKR
2
2
-
2m
2m
2m
ZPS 18e-01 ECO
ZPS 18e-01 ECO
ZPS 18e-01 ECO
OKC300NTRR/SOL1)
OKC300NTRR/SOL1)
OKC300NTRR/SOL1)
PC200-500
PC200-500
PC200-500
ZNP 18DS / -
ZNP 18DS / -
ZNP 24DS / -
20
20
30
-
-
-
Typ kolektora
Zestaw przyłączeniowy
Profil maskujący KSL / szt.
Otulina Armaflex HT
w osłonie UV 18/13 mm
Zespół pompowosterowniczy
Podgrzewacz
Przyłącze podgrzewacza
Naczynie przeponowe
glikol / CWU
Płyn TERMSOL EKO - 25°C/kg
Płyn CORACON SOL 5F - 28°C/kg
3 TLP-KOMPAKT 300HB
3 TLPAC-KOMPAKT 300HB
(KS2100)
2 TLPAC-300 (KS2600)
3 TLPAm-300
Nr kat.
93.42.35
93.47.01
92.90.00
93.45.01
Cena netto, zł/szt.
10 120,00
9 390,00
7 790,00
8 220,00
KS2000 TLP
KS2100 TLP AC
KS2600 TLP AC
KS2000 TLP Am
ZPKS 3
ZPKS 3
ZPKS 2
ZPKS 3 Am
2
2
1
2
2m
2m
2m
2m
ZPS 18e-01 ECO 2)
ZPS 18e-01 ECO 2)
ZPS 18e-01 ECO
ZPS 18a-01 ECO
KOMPAKT 300HB ECO
KOMPAKT 300HB ECO
OKC300 NTRR/SOL1)
OKC300 NTRR/SOL1)
-
-
PC200-500
Pa-Gw1”
ZNP 18DS / D11 2)
ZNP 18DS / D11 2)
ZNP 18DS / -
ZNP 18DS / -
20
20
20
-
-
-
-
20
Zestaw solarny HEWALEX
Typ kolektora
Zestaw przyłączeniowy
Profil maskujący KSL / szt.
Otulina Armaflex HT
w osłonie UV 18/13 mm
Zespół pompowosterowniczy
Podgrzewacz
Przyłącze podgrzewacza
Naczynie przeponowe
glikol / CWU
Płyn TERMSOL EKO - 25°C/kg
Płyn CORACON SOL 5F - 28°C/kg
1)
2)
52
Na życzenie dostępny zamiennie podgrzewacz OKC300NTRR/SOL/n o obniżonej o 210 mm wysokości.
Element wchodzi w skład podgrzewacza KOMPAKT 300HB ECO.
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
Zestawienie elementów zestawów solarnych dla 4-6 osób
Zestaw solarny HEWALEX
4 TLP-400
4 TLPAC-400 (KS2100)
4 TLPAm-400
5 KSR10-400
Nr kat.
94.42.43
94.47.00
94.45.01
95.15.55
Cena netto, zł/szt.
11 900,00
10 860,00
10 450,00
17 760,00
KS2000 TLP
KS2100 TLP AC
KS2000 TLP Am
KSR10
ZPKS 4
ZPKS 4
ZPKS 4 Am
ZPKR
3
3
3
-
2m
2m
2m
2m
ZPS 18e-01 ECO
ZPS 18e-01 ECO
ZPS 18a-01 ECO
ZPS 18e-01 ECO
OKC400 NTRR/SOL
OKC400 NTRR/SOL
OKC400 NTRR/SOL
OKC400 NTRR/SOL
PC200-500
PC200-500
Pa - Gw 1"
PC200-500
ZNP 24DS / -
ZNP 24DS / -
ZNP 24DS / -
ZNP 24DS / -
30
30
-
30
-
-
30
-
Typ kolektora
Zestaw przyłączeniowy
Profil maskujący KSL / szt.
Otulina Armaflex HT
w osłonie UV 18/13 mm
Zespół pompowosterowniczy
Podgrzewacz
Przyłącze podgrzewacza
Naczynie przeponowe
glikol / CWU
Płyn TERMSOL EKO - 25°C/kg
Płyn CORACON SOL 5F - 28°C/kg
Zestawienie elementów zestawów solarnych dla 5-8 osób
Zestaw solarny HEWALEX
5 TLP-500
5 TLPAC-500 (KS2100)
5 TLPAm-500
6 KSR10-500
Nr kat.
95.42.53
95.47.00
95.45.01
96.15.58
Cena netto, zł/szt.
13 740,00
12 420,00
11 930,00
20 520,00
KS2000 TLP
KS2100 TLP AC
KS2000 TLP Am
KSR10
ZPKS 5
ZPKS 5
ZPKS 5 Am
ZPKR
4
4
4
-
2m
2m
2m
2m
ZPS 18e-01 ECO
ZPS 18e-01 ECO
ZPS 18a-01 ECO
ZPS 18e-01 ECO
OKC500 NTRR/SOL
OKC500 NTRR/SOL
OKC500 NTRR/SOL
OKC500 NTRR/SOL
PC200-500
PC200-500
Pa - Gw 1"
PC200-500
ZNP 24DS / -
ZNP 24DS / -
ZNP 24DS / -
ZNP 24DS / -
30
30
-
30
-
-
30
-
Typ kolektora
Zestaw przyłączeniowy
Profil maskujący KSL / szt.
Otulina Armaflex HT
w osłonie UV 18/13 mm
Zespół pompowosterowniczy
Podgrzewacz
Przyłącze podgrzewacza
Naczynie przeponowe
glikol / CWU
Płyn TERMSOL EKO - 25°C/kg
Płyn CORACON SOL 5F - 28°C/kg
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
53
Zestawienie elementów zestawów solarnych do wspomagania
ogrzewania (co+cwu)
4 TLP-INTEGRA400
4 TLPAC-INTEGRA400
4 TLPAm-INTEGRA400
5 KSR10-INTEGRA400
Nr kat.
94.42.45
94.47.01
94.45.03
95.15.56
Cena netto, zł/szt.
13 190,00
12 190,00
11 810,00
18 290,00
KS2000 TLP
KS2100 TLP AC
KS2000 TLP Am
KSR10
ZPKS 4
ZPKS 4
ZPKS 4 Am
ZPKR
3
3
3
-
2m
2m
2m
2m
ZPS 18e-01 ECO
ZPS 18e-01 ECO
ZPS 18a-01 ECO
ZPS 18e-01 ECO
INTEGRA 400/100
INTEGRA 400/100
INTEGRA 400/100
INTEGRA 400/100
PC200-500
PC200-500
Pa - Gw 1"
PC200-500
ZNP 24DS / -
ZNP 24DS / -
ZNP 24DS / -
ZNP 24DS / -
30
30
-
30
-
-
30
-
Zestaw solarny HEWALEX
Typ kolektora
Zestaw przyłączeniowy
Profil maskujący KSL / szt.
Otulina Armaflex HT
w osłonie UV 18/13 mm
Zespół pompowosterowniczy
Podgrzewacz
Przyłącze podgrzewacza
Naczynie przeponowe
glikol / CWU
Płyn TERMSOL EKO - 25°C/kg
Płyn CORACON SOL 5F - 28°C/kg
Zestaw solarny HEWALEX
5 TLPAC-INTEGRA500 8 TLPAC-INTEGRA800
(KS2100)
(KS2100)
5 TLPAmINTEGRA500
6 KSR10INTEGRA500
Nr kat.
95.42.55
95.47.01
98.47.00
95.45.05
96.15.59
Cena netto, zł/szt.
15 060,00
13 760,00
17 760,00
13 260,00
20 520,00
KS2000 TLP
KS2100 TLP AC
KS2100 TLP AC
KS2000 TLP Am
KSR10
ZPKS 5
ZPKS 5
ZPKS 8
ZPKS 5 Am
ZPKR
4
4
7
4
-
2m
2m
2m
2m
2m
ZPS 18e-01 ECO
ZPS 18e-01 ECO
ZPS 18e-01 ECO
ZPS 18a-01 ECO
ZPS 18e-01 ECO
INTEGRA 500/120
INTEGRA 500/120
INTEGRA 800/200
INTEGRA 500/120
INTEGRA 500/120
PC200-500
PC200-500
-
Pa - Gw 1"
PC200-500
ZNP 24DS / -
ZNP 24DS / -
D35
ZNP 24DS / -
ZNP 24DS / -
30
30
-
-
30
-
-
30
30
-
Typ kolektora
Zestaw przyłączeniowy
Profil maskujący KSL / szt.
Otulina Armaflex HT
w osłonie UV 18/13 mm
Zespół pompowosterowniczy
Podgrzewacz
Przyłącze podgrzewacza
Naczynie przeponowe
glikol / CWU
Płyn TERMSOL EKO - 25°C/kg
Płyn CORACON SOL 5F - 28°C/kg
54
5 TLPINTEGRA500
(KS2100)
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
19
SCHEMATY INSTALACJI
Z KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI HEWALEX
Schematy przedstawiają w sposób poglądowy typowe instalacje solarne przeznaczone do zastosowań w gospodarstwach domowych:
SCHEMAT 1. INSTALACJA SOLARNA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z JEDNYM PODGRZEWACZEM
cyrkulacja
kolektor słoneczny
kocioł CO
odbiór CWU
zespół
pompowo-sterowniczy
ogrzewanie CO
zimna woda
podgrzewacz
Schemat wykorzystania kolektorów słonecznych do ogrzewania wody CWU w małych instalacjach domowych. Woda standardowo podgrzewana
jest przez kolektory słoneczne, a w razie braku energii słonecznej uruchamiany jest kocioł CO w celu dogrzania wody w tym samym podgrzewaczu.
SCHEMAT 2. INSTALACJA SOLARNA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z WYKORZYSTANIEM
ISTNIEJĄCEGO PODGRZEWACZA
cyrkulacja
kolektor słoneczny
kocioł CO
odbiór CWU
zespół
pompowo-sterowniczy
ogrzewanie CO
podgrzewacz
zimna woda
podgrzewacz
W przypadku istniejącego systemu z podgrzewaczem z jedną wężownicą, zastosowanie kolektorów słonecznych wymaga zainstalowania
dodatkowego podgrzewacza, w którym zimna woda będzie wstępnie podgrzewana energią słoneczną, a następnie kierowana do podgrzewacza
współpracującego z kotłem CO.
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
55
SCHEMAT 3. INSTALACJA SOLARNA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPOMAGANIA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
ogrzewanie podłogowe
kolektor słoneczny
odbiór CWU
kocioł CO
ogrzewanie grzejnikowe
cyrkulacja
zespół
pompowo-sterowniczy
podgrzewacz
pompa ciepła
zimna woda
kocioł CO / kominek
Schemat wykorzystania kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej i jednoczesnego wspomagania systemu ogrzewania
budynku. Do tego typu instalacji zaleca się stosowanie podgrzewacza uniwersalnego INTEGRA z zabudowanym wewnątrz zbiornikiem ciepłej
wody użytkowej.
SCHEMAT 4. INSTALACJA SOLARNA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, WSPOMAGANIA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ PODGRZEWANIA WODY BASENOWEJ
ogrzewanie podłogowe
Kolektor słoneczny
odbiór cwu
ogrzewanie grzejnikowe
cyrkulacja
woda basenowa
zespół
pompowo-sterowniczy
podgrzewacz
kocioł CO
zimna woda
kocioł C.O / kominek
Schemat wykorzystania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej oraz wody w basenie kąpielowym, jak również do
wspomagania instalacji CO. W rozwiązaniu tym zaleca się stosowanie podgrzewacza uniwersalnego INTEGRA z wbudowanym zasobnikiem
ciepłej wody. Instalacja przedstawiona na schemacie stanowi przykład optymalnego wykorzystania większej ilości kolektorów słonecznych,
które w okresie letnim zapewniają ciepłą wodę i ogrzewają basen kąpielowy, a w okresach przejściowych wspomagają system CO.
56
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
Energia ze słońca
6. Komponenty zestawów solarnych
SCHEMAT 5. INSTALACJA SOLARNA W UKŁADZIE Z POMPĄ CIEPŁA PCWU
cyrkulacja
odbiór cwu
kolektor słoneczny
zespół
pompowo-sterowniczy
zimna woda
podgrzewacz z pompą ciepła
Pompa ciepła PCWU 300SK-2,3kW może współpracować z instalacją solarną dla uzyskania wyższej efektywności energetycznej. W ofercie
znajdują się zestawy solarne zawierające 2 kolektory płaskie typoszeregu KS2000/KS2100.
SCHEMAT 6. INSTALACJA SOLARNA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z KOLEKTORAMI NA
WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ POŁACI DACHU
kolektor słoneczny
kocioł CO
cyrkulacja
odbiór cwu
zespół
pompowo-sterowniczy
zimna woda
ogrzewanie C.O
podgrzewacz
Jeżeli usytuowanie budynku wymusza konieczność zabudowy kolektorów słonecznych na połaci wschodniej i zachodniej dachu, to możliwe
jest wykorzystanie standardowej funkcji sterownika G422 dla obsługi dwóch oddzielnych baterii kolektorów, z zastosowaniem dodatkowej
pompy w obiegu solarnym.
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
57
20
Lp.
A
OFERTA
CENOWA
Nazwa artykułu
Nr kat.
Cena netto
Str.
ZESTAWY SOLARNE
Zestawy solarne z kolektorami płaskimi typu TLP (zestawy do CWU)
1
Zestaw solarny HEWALEX 2 TLP-200
92.42.23
7 520,00 zł/szt.
8
2
Zestaw solarny HEWALEX 2 TLP-250
92.42.24
7 780,00 zł/szt.
8
3
Zestaw solarny HEWALEX 2 TLP-KOMPAKT300HB
92.42.33
8 680,00 zł/szt.
8
4
Zestaw solarny HEWALEX 2 TLP-PCWU300SK
92.42.36
13 550,00 zł/szt.
8
5
Zestaw solarny HEWALEX 3 TLP-300
93.42.33
9 340,00 zł/szt.
9
6
Zestaw solarny HEWALEX 3 TLP-KOMPAKT300HB
93.42.35
10 120,00 zł/szt.
9
7
Zestaw solarny HEWALEX 4 TLP-400
94.42.43
11 900,00 zł/szt.
10
8
Zestaw solarny HEWALEX 5 TLP-500
95.42.53
13 740,00 zł/szt.
11
Zestawy solarne z kolektorami płaskimi typu TLP (zestawy do CWU i wspomagania CO)
9
Zestaw solarny HEWALEX 4 TLP-INTEGRA400
94.42.45
13 190,00 zł/szt.
12
10
Zestaw solarny HEWALEX 5 TLP-INTEGRA500
95.42.55
15 060,00 zł/szt.
12
Zestawy solarne z kolektorami płaskimi typu TLP AC (zestawy do CWU)
11
Zestaw solarny HEWALEX 2 TLPAC-200 (KS2100)
92.47.00
6 990,00 zł/szt.
8
12
Zestaw solarny HEWALEX 2 TLPAC-250 (KS2100)
92.47.01
7 260,00 zł/szt.
8
13
Zestaw solarny HEWALEX 2 TLPAC-250 (KS2400)
92.54.00
7 520,00 zł/szt.
8
14
Zestaw solarny HEWALEX 2 TLPAC-300 (KS2600)
92.90.00
7 790,00 zł/szt.
9
15
Zestaw solarny HEWALEX 2 TLPAC-KOMPAKT300HB (KS2100)
92.47.02
8 230,00 zł/szt.
8
16
Zestaw solarny HEWALEX 2 TLPAC-PCWU300SK (KS2100)
92.47.03
12 990,00 zł/szt.
8
17
Zestaw solarny HEWALEX 3 TLPAC-300 (KS2100)
93.47.00
8 560,00 zł/szt.
9
18
Zestaw solarny HEWALEX 3 TLPAC-KOMPAKT300HB (KS2100)
93.47.01
9 390,00 zł/szt.
9
19
Zestaw solarny HEWALEX 4 TLPAC-400 (KS2100)
94.47.00
10 860,00 zł/szt.
10
20
Zestaw solarny HEWALEX 5 TLPAC-500 (KS2100)
95.47.00
12 420,00 zł/szt.
11
Zestawy solarne z kolektorami płaskimi typu TLP AC (zestawy do CWU i wspomagania CO)
21
Zestaw solarny HEWALEX 4 TLPAC-INTEGRA400 (KS2100)
94.47.01
12 190,00 zł/szt.
12
22
Zestaw solarny HEWALEX 5 TLPAC-INTEGRA500 (KS2100)
95.47.01
13 760,00 zł/szt.
12
23
Zestaw solarny HEWALEX 8 TLPAC-INTEGRA800 (KS2100)
98.47.00
17 760,00 zł/szt.
12
Zestawy solarne z kolektorami płaskimi typu TLP Am (zestawy do CWU)
24
Zestaw solarny HEWALEX 2 TLPAm-200
92.45.01
6 760,00 zł/szt.
8
25
Zestaw solarny HEWALEX 2 TLPAm-250
92.45.02
7 020,00 zł/szt.
8
26
Zestaw solarny HEWALEX 3 TLPAm-300
93.45.01
8 220,00 zł/szt.
9
27
Zestaw solarny HEWALEX 4 TLPAm-400
94.45.01
10 450,00 zł/szt.
10
28
Zestaw solarny HEWALEX 5 TLPAm-500
95.45.01
11 930,00 zł/szt.
11
Zestawy solarne z kolektorami płaskimi typu TLP Am (zestawy do CWU i wspomagania CO)
29
Zestaw solarny HEWALEX 4 TLPAm-INTEGRA400
94.45.03
11 810,00 zł/szt.
12
30
Zestaw solarny HEWALEX 5 TLPAm-INTEGRA500
95.45.05
13 260,00 zł/szt.
12
Zestawy solarne z kolektorami próżniowymi typu KSR (zestawy do CWU)
31
Zestaw solarny HEWALEX 3 KSR10-250
93.15.36
11 570,00 zł/szt.
8
32
Zestaw solarny HEWALEX 4 KSR10-300
94.15.45
14 310,00 zł/szt.
9
33
Zestaw solarny HEWALEX 5 KSR10-400
95.15.55
17 760,00 zł/szt.
10
34
Zestaw solarny HEWALEX 6 KSR10-500
96.15.58
20 520,00 zł/szt.
11
Zestawy solarne z kolektorami próżniowymi typu KSR (zestawy do cwu i wspomagania CO)
58
35
Zestaw solarny HEWALEX 5 KSR10-INTEGRA400
95.15.56
18 290,00 zł/szt.
12
36
Zestaw solarny HEWALEX 6 KSR10-INTEGRA500
96.15.59
20 520,00 zł/szt.
12
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
Lp.
B
Nazwa artykułu
Cena netto
Nr kat.
Str.
PŁASKIE KOLEKTORY SŁONECZNE
Płaskie kolektory słoneczne typu TP/TLP - absorber miedź/miedź, pokrycie PVD
37
Kolektor słoneczny KS2000 TP
14.21.01
1 460,00 zł/szt.
14
38
Kolektor słoneczny KS2000 TLP
14.22.01
1 510,00 zł/szt.
14
Płaskie kolektory słoneczne typu TP AC/TLP AC - absorber miedź/aluminium, pokrycie PVD
39
Kolektor słoneczny KS2100 TP AC
14.55.01
1 215,00 zł/szt.
15
40
Kolektor słoneczny KS2100 TLP AC (nowe mocowanie - wymagany adapter)
14.47.00
1 265,00 zł/szt.
15
41
Kolektor słoneczny KS2400 TP AC
14.52.01
1 335,00 zł/szt.
15
42
Kolektor słoneczny KS2400 TLP AC
14.54.01
1 390,00 zł/szt.
15
43
Kolektor słoneczny KS2600 TP AC
14.93.01
1 455,00 zł/szt.
15
44
Kolektor słoneczny KS2600 TLP AC
14.90.01
1 505,00 zł/szt.
15
Płaskie kolektory słoneczne typu TP ACR/ TLP ACR - absorber miedź/aluminium, pokrycie PVD, szyba antyrefleksyjna
45
Kolektor słoneczny KS2100 TP ACR
14.57.01
1 310,00 zł/szt.
15
46
Kolektor słoneczny KS2100 TLP ACR
14.48.01
1 360,00 zł/szt.
15
47
Kolektor słoneczny KS2600 TP ACR
14.92.01
1 545,00 zł/szt.
15
48
Kolektor słoneczny KS2600 TLP ACR
14.91.01
1 595,00 zł/szt.
15
49 Kolektor słoneczny KS2000 TP Am
14.44.01
1 120,00 zł/szt.
14
50 Kolektor słoneczny KS2000 TLP Am
14.45.01
1 170,00 zł/szt.
14
51 Kolektor słoneczny 2xKSR10 (podwójny)
15.21.00
4 580,00 zł/szt.
18
52 Kolektor słoneczny KSR10
15.11.00
2 290,00 zł/szt.
18
53 Kolektor słoneczny Thermomax HP 400 20 (kolektor 20 rur)
17.01.00
4 990,00 zł/szt.
18
54 Kolektor słoneczny Thermomax HP 400 30 (kolektor 30 rur)
17.02.00
7 390,00 zł/szt.
18
55 Zestaw rur Thermomax HP 400 (10 rur)
17.03.00
1 900,00 zł/kpl.
-
56 Kolektor słoneczny Thermomax DF 400 20 (kolektor 20 rur)
17.04.00
4 880,00 zł/szt.
19
57 Kolektor słoneczny Thermomax DF 400 30 (kolektor 30 rur)
17.05.00
7 080,00 zł/szt.
19
58 Zestaw rur Thermomax DF 400 (10 rur)
17.06.00
1 700,00 zł/kpl.
-
59 Kolektor słoneczny Varisol HP90 20 (kolektor 20 rur)
17.09.00
6 664,00 zł/szt.
19
60 Kolektor słoneczny Varisol HP90 30 (kolektor 30 rur)
17.10.00
9 996,00 zł/szt.
19
61 Zestaw rur Varisol HP90 (10 rur)
17.07.00
3 332,00 zł/kpl.
-
62 Kolektor słoneczny Varisol DF 20 (kolektor 20 rur)
17.11.00
6 059,00 zł/szt.
19
63 Kolektor słoneczny Varisol DF 30 (kolektor 30 rur)
17.12.00
9 089,00 zł/szt.
19
64 Zestaw rur Varisol DF (10 rur)
17.08.00
3 029,00 zł/kpl.
-
Płaskie kolektory słoneczne typu TP Am/TLP Am - absorber aluminium/aluminium, pokrycie PVD
PRÓŻNIOWE KOLEKTORY SŁONECZNE
Próżniowe kolektory słoneczne KSR
Próżniowe kolektory słoneczne Kingspan
ZESTAWY PRZYŁĄCZENIOWE I AKCESORIA DO KOLEKTORÓW
Zestawy przyłączeniowe i akcesoria zestawów przyłączeniowych kolektorów płaskich (oprócz TP/TLP Am)
65 Zestaw ZPKS 1
47.01.01
85,00 zł/kpl.
20
66 Zestaw ZPKS 2
47.01.02
108,00 zł/kpl.
20
67 Zestaw ZPKS 3
47.01.03
131,00 zł/kpl.
20
68 Zestaw ZPKS 4
47.01.04
155,00 zł/kpl.
20
69 Zestaw ZPKS 5
47.01.05
181,00 zł/kpl.
20
70 Zestaw ZPKS 6
47.01.06
206,00 zł/kpl.
20
71 Zestaw ZPKS 7
47.01.07
233,00 zł/kpl.
20
72 Zestaw ZPKS 8
47.01.08
258,00 zł/kpl.
20
73 Korek KS ¾”
43.01.00
7,00 zł/szt.
-
74 Obudowa czujnika KS ¾”
44.01.00
21,50 zł/szt.
49
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
59
Lp.
Nazwa artykułu
75
Obudowa czujnika z odpowietrznikiem
44.01.01
51,30 zł/szt.
49
76
O-ring 18,77*1,78 VITON (10 szt.)
73.00.12
16,90 zł/kpl.
-
77
Półśrubunek KS ¾” G ½”
40.20.20
5,80 zł/kpl.
-
78
Przyłącze elastyczne KS ¾”
40.11.00
134,00 zł/kpl.
-
79
Separator KS ¾”
45.01.00
78,00 zł/szt.
48
80
Śrubunek KS ¾”
42.01.00
14,40 zł/szt.
-
47.03.01
76,00 zł/kpl.
20
20
Nr kat.
Cena netto
Str.
Zestawy przyłączeniowe kolektorów typu TP Am/TLP Am
81
Zestaw ZPKS 1 Am
82
Zestaw ZPKS 2 Am
47.03.02
100,00 zł/kpl.
83
Zestaw ZPKS 3 Am
47.03.03
124,00 zł/kpl.
20
84
Zestaw ZPKS 4 Am
47.03.04
148,00 zł/kpl.
20
85
Zestaw ZPKS 5 Am
47.03.05
173,00 zł/kpl.
20
86
Zestaw ZPKS 6 Am
47.03.06
197,00 zł/kpl.
20
87
Zestaw ZPKS 7 Am
47.03.07
220,00 zł/kpl.
20
88
Zestaw ZPKS 8 Am
47.03.08
245,00 zł/kpl.
20
89
Obudowa czujnika Am
50.31.10
38,00 zł/szt.
49
90
Odpowietrznik ręczny Am
45.00.08
31,00 zł/szt.
49
Zestawy przyłączeniowe i akcesoria zestawów przyłączeniowych kolektorów próżniowych KSR
100
Zestaw ZPKR
47.02.01
62,00 zł/kpl.
21
101
Trójnik przyłączeniowy z odpowietrznikiem
46.02.01
46,00 zł/szt.
-
102
Zestaw ZPKR Thermomax DF/HP
47.02.02
140,00 zł/kpl.
21
103
Zestaw ZPKR Varisol DF
47.02.03
216,00 zł/kpl.
21
104
Zestaw ZPKR Varisol HP
47.02.04
201,00 zł/kpl.
21
Zestawy przyłączeniowe i akcesoria zestawów przyłączeniowych kolektorów próżniowych Kingspan
SYSTEM MOCOWANIA KOLEKTORÓW - NOWA OFERTA od 19.04.2016
Systemy mocowania dla kolektorów płaskich serii KS2000 / KS2100
Uchwyty na dach nachylony od 30° – śruba dwugwintowa S200
105
Uchwyt KS2100-1R-S200
63.01.00
169,00 zł/kpl.
23
106
Uchwyt KS2100-1B-S200
63.02.00
212,00 zł/kpl.
23
107
Uchwyt KS2100-2B-S200
63.03.00
341,00 zł/kpl.
23
Uchwyty na dach nachylony od 30° – haki do dachówki H430
108
Uchwyt KS2100-1R-H430
64.01.00
195,00 zł/kpl.
24
109
Uchwyt KS2100-1B-H430
64.02.00
268,00 zł/kpl.
24
110
Uchwyt KS2100-2B-H430
64.03.00
410,00 zł/kpl.
24
Uchwyty korekcyjne na dach 15-30° – śruba dwugwintowa S200
111
Uchwyt korekcyjny KS2100-15-1R-S200
65.01.00
197,00 zł/kpl.
25
112
Uchwyt korekcyjny KS2100-15-1B-S200
65.02.00
269,00 zł/kpl.
25
113
Uchwyt korekcyjny KS2100-15-2B-S200
65.03.00
429,00 zł/kpl.
25
Uchwyty korekcyjne na dach 15-30° – haki do dachówki H430
114
Uchwyt korekcyjny KS2100-15-1R-H430
66.01.00
214,00 zł/kpl.
26
115
Uchwyt korekcyjny KS2100-15-1B-H430
66.02.00
304,00 zł/kpl.
26
116
Uchwyt korekcyjny KS2100-15-2B-H430
66.03.00
477,00 zł/kpl.
26
117
Uchwyt korekcyjny KS2100-15-1H-S200
67.01.00
304,00 zł/kpl.
25
68.01.00
346,00 zł/kpl.
26
60.01.00
205,00 zł/kpl.
27
Uchwyty korekcyjne poziome – śruba dwugwintowa S200
Uchwyty korekcyjne poziome – haki do dachówki H430
118
Uchwyt korekcyjny KS2100-15-1H-H430
Konstrukcja na dach płaski
119
60
Konstrukcja KS2100-45-1R
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
Lp.
Nazwa artykułu
Nr kat.
Cena netto
Str.
120
Konstrukcja KS2100-45-1B
60.02.00
307,00 zł/kpl.
27
121
Konstrukcja KS2100-45-2B
60.03.00
500,00 zł/kpl.
27
122
Konstrukcja KS2100-45-1H
61.01.00
343,00 zł/kpl.
27
Konstrukcja wisząca do elewacji
123
Konstrukcja wisząca KS2100-45-1R
62.01.00
210,00 zł/kpl.
28
124
Konstrukcja wisząca KS2100-45-1B
62.02.00
318,00 zł/kpl.
28
125
Konstrukcja wisząca KS2100-45-2B
62.03.00
517,00 zł/kpl.
28
Okucie budowlane
126
Okucie budowlane dla 2 kolektorów F65163
27.01.00
861,00 zł/kpl
29
127
Okucie budowlane dla dodatkowego kolektora F65164
27.01.02
277,00 zł/kpl.
29
128
Okucie bud. - rozbudowa w pionie (na 1 dodatk. środkowy kolektor)
27.01.04
155,00 zł/kpl.
29
129
Okucie bud. - rozbudowa w pionie (na 2 dodatk. skrajne kolektor)
27.01.03
456,00 zł/kpl.
29
Systemy mocowania dla kolektorów płaskich serii KS2400
Uchwyty na dach nachylony od 30° – śruba dwugwintowa S200
130
Uchwyt KS2400-1R-S200
63.07.00
181,00 zł/kpl.
23
131
Uchwyt KS2400-1B-S200
63.08.00
224,00 zł/kpl.
23
132
Uchwyt KS2400-2B-S200
63.09.00
364,00 zł/kpl.
23
Uchwyty na dach nachylony od 30° – haki do dachówki H430
133
Uchwyt KS2400-1R-H430
64.07.00
206,00 zł/kpl.
24
134
Uchwyt KS2400-1B-H430
64.08.00
279,00 zł/kpl.
24
Uchwyt KS2400-2B-H430
64.09.00
442,00 zł/kpl.
24
135
Uchwyty korekcyjne na dach 15-30° – śruba dwugwintowa S200
136
Uchwyt korekcyjny KS2400-15-1R-S200
65.07.00
208,00 zł/kpl.
25
137
Uchwyt korekcyjny KS2400-15-1B-S200
65.08.00
280,00 zł/kpl.
25
138
Uchwyt korekcyjny KS2400-15-2B-S200
65.09.00
451,00 zł/kpl.
25
Uchwyty korekcyjne na dach 15-30° – haki do dachówki H430
139
Uchwyt korekcyjny KS2400-15-1R-H430
66.07.00
225,00 zł/kpl.
26
140
Uchwyt korekcyjny KS2400-15-1B-H430
66.08.00
315,00 zł/kpl.
26
141
Uchwyt korekcyjny KS2400-15-2B-H430
66.09.00
499,00 zł/kpl.
26
67.03.00
315,00 zł/kpl.
25
68.03.00
357,00 zł/kpl.
26
Uchwyty korekcyjne poziome – śruba dwugwintowa S200
142
Uchwyt korekcyjny KS2400-15-1H-S200
Uchwyty korekcyjne poziome – haki do dachówki H430
143
Uchwyt korekcyjny KS2400-15-1H-H430
Konstrukcja na dach płaski
144
Konstrukcja KS2400-45-1R
60.07.00
216,00 zł/kpl.
27
145
Konstrukcja KS2400-45-1B
60.08.00
318,00 zł/kpl.
27
146
Konstrukcja KS2400-45-2B
60.09.00
526,00 zł/kpl.
27
147
Konstrukcja KS2400-45-1H
61.03.00
354,00 zł/kpl.
27
Konstrukcja wisząca do elewacji
145
Konstrukcja wisząca KS2400-45-1R
62.07.00
222,00 zł/kpl.
28
146
Konstrukcja wisząca KS2400-45-1B
62.08.00
330,00 zł/kpl.
28
147
Konstrukcja wisząca KS2400-45-2B
62.09.00
543,00 zł/kpl.
28
Systemy mocowania dla kolektorów płaskich serii KS2600
Uchwyty na dach nachylony od 30° – śruba dwugwintowa S200
148
Uchwyt KS2600-1R-S200
63.10.00
186,00 zł/kpl.
23
149
Uchwyt KS2600-1B-S200
63.11.00
230,00 zł/kpl.
23
150
Uchwyt KS2600-2B-S200
63.12.00
376,00 zł/kpl.
23
Uchwyty na dach nachylony od 30° – haki do dachówki H430
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
61
Lp.
Nazwa artykułu
Nr kat.
Cena netto
Str.
151
Uchwyt KS2600-1R-H430
64.10.00
212,00 zł/kpl.
24
152
Uchwyt KS2600-1B-H430
64.11.00
284,00 zł/kpl.
24
153
Uchwyt KS2600-2B-H430
64.12.00
453,00 zł/kpl.
24
Uchwyty korekcyjne na dach 15-30° – śruba dwugwintowa S200
154
Uchwyt korekcyjny KS2600-15-1R-S200
65.10.00
214,00 zł/kpl.
25
155
Uchwyt korekcyjny KS2600-15-1B-S200
65.11.00
285,00 zł/kpl.
25
156
Uchwyt korekcyjny KS2600-15-2B-S200
65.12.00
462,00 zł/kpl.
25
Uchwyty korekcyjne na dach 15-30° – haki do dachówki H430
157
Uchwyt korekcyjny KS2600-15-1R-H430
66.10.00
230,00 zł/kpl.
26
158
Uchwyt korekcyjny KS2600-15-1B-H430
66.11.00
320,00 zł/kpl.
26
159
Uchwyt korekcyjny KS2600-15-2B-H430
66.12.00
510,00 zł/kpl.
26
160
Uchwyty korekcyjne poziome – śruba dwugwintowa S200
161
Uchwyt korekcyjny KS2600-15-1H-S200
67.04.00
321,00 zł/kpl.
25
68.04.00
363,00 zł/kpl.
26
-
Uchwyty korekcyjne poziome – haki do dachówki H430
162
Uchwyt korekcyjny KS2600-15-1H-H430
163
Konstrukcja na dach płaski
164
Konstrukcja KS2600-45-1R
60.10.00
222,00 zł/kpl.
27
165
Konstrukcja KS2600-45-1B
60.11.00
324,00 zł/kpl.
27
166
Konstrukcja KS2600-45-2B
60.12.00
539,00 zł/kpl.
27
167
Konstrukcja KS2600-45-1H
61.04.00
360,00 zł/kpl.
27
168
Konstrukcja wisząca do elewacji
169
Konstrukcja wisząca KS2600-45-1R
62.10.00
228,00 zł/kpl
28
170
Konstrukcja wisząca KS2600-45-1B
62.11.00
335,00 zł/kpl.
28
171
Konstrukcja wisząca KS2600-45-2B
62.12.00
556,00 zł/kpl.
28
Dodatkowe akcesoria systemów mocujących (KS2000-KS2600)
172
Zestaw adaptacyjny (dla kolektora z oferty 2015)
21.12.04
10,00 zł/kpl.
-
173
Profil maskujący KSL
41.02.00
23,60 zł/szt.
-
118,00 zł/kpl.
30
Systemy mocowania kolektorów próżniowych typu KSR
174
Uchwyt uniwersalny KSRL-2
21.62.02
175
Uchwyt uniwersalny KSRL-1
21.62.01
70,00 zł/kpl.
30
30
176
Uchwyt korekcyjny KSRL-2
21.72.02
184,00 zł/kpl.
177
Uchwyt korekcyjny KSRL-1
21.72.01
95,00 zł/kpl.
30
178
Konstrukcja uniwersalna KSRL-2
22.32.02
243,00 zł/kpl.
30
179
Konstrukcja uniwersalna KSRL-1
22.32.01
141,00 zł/kpl.
30
Systemy mocowania kolektorów próżniowych Kingspan
180
Uchwyt Thermomax 20-S200-1B
19.21.00
392,00 zł/kpl.
31
181
Uchwyt Thermomax 30-S200-1B
19.22.00
570,00 zł/kpl.
31
182
Uchwyt Thermomax 20-H430-1B
19.01.00
447,00 zł/kpl.
31
183
Uchwyt Thermomax 30-H430-1B
19.02.00
651,00 zł/kpl.
31
184
Konstrukcja Thermomax 20-45-1B
18.01.00
465,00 zł/kpl.
31
185
Konstrukcja Thermomax 30-45-1B
18.02.00
646,00 zł/kpl.
31
186
Uchwyt Varisol 20-S200-1B
19.23.00
371,00 zł/kpl.
32
187
Uchwyt Varisol 30-S200-1B
19.24.00
542,00 zł/kpl.
32
188
Uchwyt Varisol 20-H430-1B
19.03.00
438,00 zł/kpl.
32
189
Uchwyt Varisol 30-H430-1B
19.04.00
630,00 zł/kpl.
32
190
Konstrukcja Varisol 20-45-1B
18.03.00
447,00 zł/kpl.
32
191
Konstrukcja Varisol 30-45-1B
18.04.00
623,00 zł/kpl.
32
ZESPOŁY POMPOWO-STEROWNICZE, ZESPOŁY NACZYNIA PRZEPONOWEGO I AKCESORIA
62
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
Lp.
Nazwa artykułu
Nr kat.
Cena netto
Str.
192
Zespół ZPS 18a-01 ECO
71.33.24
1 560,00 zł/szt.
34
193
Zespół ZPS 18e-01 ECO
71.33.05
1 700,00 zł/szt.
34
194
Zespół ZPS 18-02 ECO
71.33.14
1 540,00 zł/szt.
34
195
Czujnik temperatury 3m teflon
74.10.05
27,00 zł/szt.
35
196
Czujnik temperatury 3m teflon - oczkowy
74.10.06
27,00 zł/szt.
35
197
Czujnik temperatury 3m
74.30.00
24,00 zł/szt.
35
198
Czujnik temperatury 3m - oczkowy
74.31.00
24,00 zł/szt.
35
199
Przepływomierz elektroniczny
71.33.01
149,00 zł/szt.
35
35
200
Przepływomierz elektroniczny (uzbrojony) z przyłączem Gw 1”
71.33.06
155,00 zł/szt.
201
Przewód czujnika temperatury 18,5m
74.18.05
25,00 zł/szt.
35
202
Sterownik G-422
74.02.01
328,00 zł/szt.
35
203
Sterownik GH26
74.02.02
482,00 zł/szt.
35
204
Wspornik dystansowy ZPS
71.33.02
28,00 zł/szt.
33
205
Zespół ZNP 18 DS.
72.18.00
198,00 zł/kpl.
48
206
Zespół ZNP 24 DS.
72.24.00
228,00 zł/kpl.
48
PODGRZEWACZE WODY
207
Podgrzewacz OKC200NTRR/SOL
81.10.01
2 770,00 zł/szt.
38
208
Podgrzewacz VF200-2
86.20.00
2 770,00 zł/szt.
38
209
Podgrzewacz OKC250NTRR/SOL
81.10.00
2 810,00 zł/szt.
38
210
Podgrzewacz zintegrowany KOMPAKT 300HB ECO
86.31.02
5 600,00 zł/szt.
38
211
Podgrzewacz OKC300NTRR/SOL/n
81.10.05
3 210,00 zł/szt.
38
212
Podgrzewacz OKC300NTRR/SOL
81.10.02
3 210,00 zł/szt.
38
213
Podgrzewacz VF300-2S
86.30.00
3 210,00 zł/szt.
38
214
Podgrzewacz OKC400NTRR/SOL
81.10.03
4 290,00 zł/szt.
39
215
Podgrzewacz VF400-2
86.40.00
4 290,00 zł/szt.
39
216
Podgrzewacz OKC500NTRR/SOL
81.10.04
4 750,00 zł/szt.
39
217
Podgrzewacz VF500-2
86.50.00
4 750,00 zł/szt.
39
218
Podgrzewacz VF750-1
86.60.00
7 640,00 zł/szt.
39
219
Podgrzewacz VF750-2
86.60.01
7 800,00 zł/szt.
39
220
Podgrzewacz VF1000-1
86.70.00
8 730,00 zł/szt.
39
39
221
Podgrzewacz VF1000-2
86.70.01
8 880,00 zł/szt.
222
Podgrzewacz INTEGRA 400/100
81.50.04
1 140,00 EUR/szt.
37
223
Podgrzewacz INTEGRA 500/120
81.50.05
1 200,00 EUR/szt.
37
224
Podgrzewacz INTEGRA 800/200
81.50.06
1 470,00 EUR/szt.
37
225
Podgrzewacz NADO 1000V2-140
81.50.02
1 480,00 EUR/szt.
-
Zestawy przyłączeniowe do podgrzewaczy i akcesoria
226
Zestaw przyłączeniowy Pa-Gw 1” na czujnik oczkowy
51.01.04
146,00 zł/szt.
-
227
Zestaw przyłączeniowy Pa - Gz 1"
51.04.03
146,00 zł/szt.
-
228
Zestaw przyłączeniowy PC 200-500
51.07.02
85,00 zł/szt.
-
229
Zestaw przyłączeniowy PP
51.02.02
111,00 zł/szt.
-
230
Zestaw przyłączeniowy PW
51.04.02
95,00 zł/szt.
-
231
Zestaw przyłączeniowy PWPC 200, 300
51.06.02
95,00 zł/szt.
-
232
Nypel redukcyjny 1”-¾”
80.10.22
14,40 zł/szt
-
233
Obudowa czujnika temperatury ½”
50.41.00
26,00 zł/szt.
-
234
Obudowa czujnika temperatury ¾”
50.31.00
29,00 zł/szt.
-
235
Redukcja 1”- ¾”
80.10.21
16,50 zł/szt.
-
91.10.13
4 790,00 zł/szt.
42
POMPY CIEPŁA
236
Pompa ciepła PCWU 2,5kW
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
63
Lp.
Nazwa artykułu
Nr kat.
Cena netto
Str.
237
Pompa ciepła z podgrzewaczem PCWU 200K-1,5kW
91.10.53
6 190,00 zł/szt.
42
238
Pompa ciepła z podgrzewaczem PCWU 200K-2,3kW
91.10.50
8 200,00 zł/szt.
42
239
Pompa ciepła z podgrzewaczem PCWU 300K-2,3kW
91.10.52
9 200,00 zł/szt.
42
240
Pompa ciepła z podgrzewaczem PCWU 300SK-2,3kW
91.10.51
9 800,00 zł/szt.
43
241
Pompa ciepła z podgrzewaczem PCWU 200eK–1,8kW
91.10.67
5 990,00 zł/szt.
43
242
Pompa ciepła z podgrzewaczem PCWU 300eK–1,8kW
91.10.69
6 790,00 zł/szt.
43
243
Pompa ciepła z podgrzewaczem PCWU 200eK–2,3kW
91.10.68
7 790,00 zł/szt.
43
244
Pompa ciepła z podgrzewaczem PCWU 300eK–2,3kW
91.10.70
8 790,00 zł/szt.
43
Akcesoria do pomp ciepła
245
Uchwyt ścienny pompy ciepła PCCO-1
90.00.11
173,00 zł/szt.
41
246
Zestaw wentylacyjny pompy ciepła
90.00.06
276,00 zł/szt.
41
247
Zestaw wentylacyjny pompy ciepła rozszerzony
90.00.07
335,00 zł/szt.
41
248
Przepustnica DN160 z obejściem
90.00.03
78,00 zł/szt.
41
249
Przewód elastyczny DN160 dł. 5m
90.00.02
141,00 zł/szt.
41
250
Łącznik przewodu elastycznego DN160
90.00.05
22,00 zł/szt.
41
251
Dysza DN150 dalekiego zasięgu regulowana
90.00.04
100,00 zł/szt.
41
252
Grzałka elektryczna 2kW 6/4"
80.10.10
169,00 zł/kpl.
-
253
Złączka izolacyjna Gw/Gz ¾” PA66 GF30
90.00.01
10,50 zł/szt.
41
254
Króciec ZP do włazu rewizyjnego podgrzewacza wody (współpraca z PCWU 2,5kW)
51.08.01
177,00 zł/szt.
-
255
Półśrubunek pompy cyrkulacyjnej Gw1”-Gz3/4”
40.20.24
27,00 zł/szt.
-
CZĘŚCI WYMIENNE
Anody ochronne
256
Anoda do podgrzewaczy HT-ERR (300-500)
83.30.17
126,00 zł/szt.
-
257
Anoda do podgrzewaczy NADO 400, 500
83.30.16
74,00 zł/szt.
-
258
Anoda magnezowa OKC 200/250
83.30.10
69,00 zł/szt.
-
259
Anoda magnezowa OKC 300
83.30.29
79,00 zł/szt.
-
260
Anoda magnezowa OKC 400/500 - góra
83.30.30
100,00 zł/szt.
-
261
Anoda magnezowa OKC 400/500 - bok
83.30.31
60,00 zł/szt.
-
262
Anoda magnezowa INTEGRA 400/500
83.30.22
58,00 zł/szt.
-
263
Anoda do podgrzewaczy SiSS
83.30.15
95,00 zł/szt.**
-
264
Anoda do podgrzewaczy VF200
83.30.25
94,00 zł/szt.
265
Anoda do podgrzewaczy VF300, VF400, VF500, KOMPAKT300
83.30.20
173,00 zł/szt.
-
266
Anoda do podgrzewaczy VT 800, VT 1000
83.30.18
154,00 zł/szt.**
-
267
Anoda do podgrzewaczy z pompą ciepła 2W300, 3W300
83.30.19
74,00 zł/szt.
-
268
Anoda do zbiorników SAC
83.30.21
165,00 zł/szt.**
-
269
Anoda łańcuszkowa VF300, VF400, VF500, KOMPAKT300
83.30.27
157,00 zł/szt.
-
Zespół naczynia przeponowego ZNP do ciepłej wody użytkowej
270
Zespół naczynia przeponowego ZNP 11D CWU
72.11.02
183,00 zł/kpl.
49
271
Zespół naczynia przeponowego ZNP 18D CWU
72.18.02
199,00 zł/kpl.
49
273
Zespół naczynia przeponowego ZNP 24D CWU
72.24.02
234,00 zł/kpl.
49
605,00 zł/szt.
44
SYSTEM ORUROWANIA DO INSTALACJI SOLARNEJ
64
274
Rura elastyczna SNP-DN16 [50 m.]
80.43.01
275
Rura elastyczna SNP-DN16 w otulinie AC/13 [50 m.]
80.43.02
935,00 zł/szt.
44
276
Rura elastyczna SNP-DN16 w otulinie HT /13[50 m.]
80.43.03
1 110,00 zł/szt.
44
277
Rura elastyczna SNP-DN16 w otul. HT /13 w osłonie UV [50 m.]
80.43.04
1 530,00 zł/szt.
44
278
Rura elastyczna SNP-DN16 w otulinie HT /13[32 m.]
80.43.34
735,00 zł/szt.
44
279
Nakrętka ¾” do rury elastycznej SNP-DN16
80.43.05
7,30 zł/kpl.
46
280
Nakrętka ¾” Am do rury elastycznej SNP-DN16
80.43.08
7,30 zł/kpl.
46
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
Lp.
Nazwa artykułu
Nr kat.
Cena netto
Str.
281
Złączka ¾” kpl. do rury elastycznej SNP-DN16
80.43.06
23,00 zł/szt.
47
282
Uszczelka 24/18 EPDM (10 szt.)
40.41.12
10,50 zł/szt.
47
283
Zagniatarka do rury elastycznej SNP-DN16
80.43.07
79,00 zł/szt.
47
284
Rura elastyczna SNP-DN 20 [50m]
80.43.11
890,00 zł/szt.
44
285
Rura elastyczna SNP-DN 20 w otulinie AC/13 [50m]
80.43.09
1 325,00 zł/szt.
44
286
Rura elastyczna SNP-DN 20 w otulinie HT/13 [50m]
80.43.10
1 570,00 zł/szt.
44
287
Rura elastyczna SNP-DN 20 w otulinie HT/13 [32m]
80.43.36
1 030,00 zł/szt.
44
288
Nakrętka 1” do rury elastycznej SNP-DN20
80.43.13
10,00 zł/kpl.
46
46
289
Nakrętka 1” Am do rury elastycznej SNP-DN20
80.43.38
15,00 zł/kpl.
290
Redukcja Gw ¾”/GZ 1” kpl.
80.43.15
15,20 zł/kpl.
47
291
Redukcja ze stali nierdzewnej Gw ¾”/GZ 1” Am
80.43.16
19,40 zł/kpl.
47
292
Uszczelka 30/24 EPDM (10 szt.)
40.41.11
13,10 zł/kpl.
44
293
Zagniatarka do rury elastycznej SNP-DN16/DN20
80.43.12
129,00 zł/szt.
44
294
Złączka 1” kpl. do rury elastycznej SNP-DN20
80.43.14
40,00 zł/szt.
47
295
Rura elastyczna SNP-DN25 [50 m.]
80.40.30
1 220,00 zł/szt.
44
296
Nakrętka 1 1/4" do rury elestycznej SNP-DN25
80.44.14
11,00 zł/szt.
46
297
Zagniatarka do rury elastycznej SNP-DN25
80.43.37
441,00 zł/szt.
47
Uchwyty do rury elastycznej w izolacji
298
Uchwyt do rury elastycznej w izolacji DN 15-20 (10 szt.)
80.43.18
23,00 zł/kpl.
46
299
Uchwyt do rury elastycznej w izolacji DN 15-20 (30 szt.)
80.43.17
67,00 zł/kpl.
46
300
Uchwyt do rury elastycznej w izolacji DN 15-20 (50 szt.)
80.43.19
105,00 zł/kpl.
46
301
Podstawka do uchwytów rury elastycznej (5 szt.)
80.43.28
10,00 zł/kpl.
46
302
Podstawka do uchwytów rury elastycznej (15 szt.)
80.43.29
29,00 zł/kpl.
46
303
Podstawka do uchwytów rury elastycznej (25 szt.)
80.43.30
47,00 zł/kpl.
46
Elementy złączne do orurowania z miedzi
304
Półśrubunek L ¾”-18
40.20.18
8,70 zł/szt.
47
305
Półśrubunek L ¾”-22
40.20.22
10,60 zł/szt.
47
306
Złączka Gz ¾”-18
40.30.18
6,40 zł/szt.
47
307
Złączka Gz ¾”–22
40.30.22
7,40 zł/szt.
47
Otulina
308
Otulina Armaflex AC 18/9 mm
80.18.09
4,60 zł/m.
46
309
Otulina Armaflex AC 18/13 mm
80.18.13
6,90 zł/m.
46
310
Otulina Armaflex HT 18/13 mm
80.18.14
10,40 zł/m.
46
311
Otulina Armaflex HT 18/13 mm osłonie UV (długość 2 m.)
80.18.15
37,70 zł/szt.
46
312
Otulina Armaflex AC 22/9 mm
80.22.09
5,40 zł/m.
46
313
Otulina Armaflex AC 22/13 mm
80.22.13
7,70 zł/m.
46
40.41.10
10,50 zł/kpl.
44
Pozostałe materiały
314
Uszczelka S 24/18 silikonowa (10 szt.)
MATERIAŁY INSTALACYJNE
Płyny do napełniania instalacji
315
Płyn TERMSOL EKO -25 st.C 5 kg
80.32.05
52,00 zł/szt.
48
316
Płyn TERMSOL EKO -25 st.C 20 kg
80.32.20
196,00 zł/szt.
48
317
Płyn TERMSOL EKO -25 st.C 30 kg
80.32.30
277,00 zł/szt.
48
318
Płyn CORACON SOL 5F -28 st.C 5 kg
80.32.70
63,00 zł/szt.
48
319
Płyn CORACON SOL 5F -28 st.C 20 kg
80.32.80
232,00 zł/szt.
48
320
Płyn CORACON SOL 5F -28 st.C 30 kg
80.32.90
348,00 zł/szt.
48
321
Pompa ręczna do napełniania instalacji
73.02.00
109,00 zł/szt.
-
322
Mobilna stacja do napełniania instalacji ZP80
73.03.00
2 100,00 zł/szt.
-
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
65
Lp.
Nazwa artykułu
Cena netto
Nr kat.
Str.
323
Zawór mieszający ESBE VTA322 (¾”)
70.70.00
64,00 EUR/szt.
49
324
Zawór trójdrogowy CKF 3325
90.00.00
241,00 zł/szt.
49
325
Wymiennik płytowy BL 50C-18H
91.00.00
717,00 zł/szt.
50
326
Wymiennik płytowy BL 50C-24H
91.00.01
870,00 zł/szt.
50
327
Wymiennik płytowy BL 50C-28H
91.00.02
932,00 zł/szt.
50
328
Wymiennik płytowy BL 50C-38H
91.00.03
1 178,00 zł/szt.
50
329
Wymiennik płytowy BL 50C-56H
91.00.04
1 557,00 zł/szt.
50
Warunki handlowe:
I. do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.
II. Ceny podane w EUR będą przeliczane na PLN wg kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury.
Warunki gwarancji
Kolektory słoneczne oraz wszystkie urządzenia wchodzące w skład oferowanych przez nas zestawów solarnych są objęte gwarancją.
Udzielana gwarancja dla poszczególnych urządzeń obejmuje następujące okresy licząc od daty zakupu:
ź płaskie kolektory słoneczne – 10 lat
1
+
ź próżniowe kolektory słoneczne – 10 lat
ź zespoły pompowo-sterownicze – 2-5 lata
rok
ZAREJESTRUJ ZESTAW I ZYSKAJ
PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI
ź podgrzewacze – 2-5 lat
Szczegółowe warunki i okresy gwarancji są opisane w kartach gwarancyjnych załączonych przy dostarczonych urządzeniach.
Program Przedłużonej Gwarancji oferuje dodatkowy 1 rok gwarancji na elementy zestawu. Rejestracja i opis Programu znajdują się na
stronie internetowej www.hewalex.pl.
Kontakt
HEWALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Słowackiego 33, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska
e-mail: [email protected]
Dział sprzedaży krajowej - wew.350
Dział sprzedaży zagranicznej - wew. 360
Dział marketingu - wew. 370
Dział doradztwa technicznego
• Technika solarna - wew. 130
tel. +48 (32) 214 17 10,
+ 48 723 232 232
FAX - 32 214 50 04
INFOLINIA: 801 000 810
www.hewalex.pl
• Pompy ciepła - wew. 180
Dział serwisu(reklamacji) - wew. 340
66
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I AKTUALNYCH INFORMACJI O OFERCIE? BĄDŹ NA BIEŻĄCO ® HEWALEX.PL
Regionalni doradcy handlowi
Michał Dunajski
e-mail: [email protected]
tel. kom. 607 673 413
województwo: pomorskie, kujawskopomorskie, warmińsko-mazurskie
Adrian Piotrowski
e-mail: [email protected]
tel. kom. 691 888 118
województwo: mazowieckie
Monika Koj
e-mail: [email protected]
tel. kom. 661 410 036
województwo: śląskie
Krzysztof Jaźwicki
e-mail: [email protected]
tel. kom. 607 674 190
województwo: wielkopolskie, dolnośląskie
Krzysztof Stewarski
e-mail: [email protected]
tel. kom. 669 732 607
województwo: małopolskie,
świętokrzyskie
Urszula Gryc
e-mail: [email protected]
tel. kom. 601 283 440
województwo: podlaskie
Maciej Bartoszewski
e-mail: [email protected]
tel. kom. 697 168 755
województwo: zachodniopomorskie,
lubuskie
Grzegorz Szewczak
e-mail: [email protected]
tel. kom. 609 067 729
województwo: lubelskie, podkarpackie
Marcin Zaborowski
e-mail: [email protected]
tel. kom. 603 641 018
województwo: łódzkie, opolskie
Gdańsk
Szczecin
Urszula Gryc
Olsztyn
Michał Dunajski
Maciej
Bartoszewski
Białystok
Toruń
Adrian Piotrowski
Poznań
Michał
Dunajski
Zielona
Góra
Krzysztof Jaźwicki
Warszawa
Łódź
Marcin Zaborowski
Wrocław
Lublin
Kielce
Opole
Grzegorz Szewczak
Monika Koj
Katowice
Krzysztof Stewarski
Kraków
Rzeszów
ADRESY DYSTRYBUTORÓW DOSTĘPNE NA WWW.HEWALEX.PL
PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAWAĆ KAŻDORAZOWO NUMERY KATALOGOWE
67

Podobne dokumenty