KD-R841BT / KD

Komentarze

Transkrypt

KD-R841BT / KD
POLSKI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
KD-R841BT / KD-R741BT
RADIOODTWARZACZ CD
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne
zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem obsługi, co umożliwi
optymalne wykorzystanie możliwości urządzenia.
Μελετήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη λειτουργία, για
διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση της συσκευής.
GET0844-005B [EY]
CoverRear_KD-R841BT_005B_ff.indd 1
1/10/13 11:35:39 AM
Oznaczenie produktów zawierających lasery
Powyższa etykietka jest przymocowana do ramy/obudowy i mówi, że ta część
stosuje wiązkę promieni laserowych ocenionych jako klasa 1. Oznacza to, że
urządzenie wykorzystuje słabe wiązki promieni laserowych. Poza urządzeniem nie
ma niebezpieczeństwa związanego z niebezpiecznym promieniowaniem.
Informacja o usuwaniu zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego i
baterie (dotyczaca krajow Unii Europejskiej, ktore przyjely system sortowania
smieci)
Produkty i baterie z symbolem przekreslonego smietnika na kolkach nie moga byc
wyrzucane ze zwyklymi smieciami.
Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny i baterie powinien byc przetwarzany w
firmie majacej mozliwosci sortowania tych urzadzen i ich odpadow.
Skontaktuj sie z lokalnymi wladzami w sprawie szczegolow zlokalizowania
najblizszego miejsca przerobki. Wlasciwe przetworzenie i pozbycie sie smieci
umozliwi zachowac surowce naturalne jednoczesnie zapobiegajac skutkom
szkodliwym dla naszego zdrowia i srodowiska.
Uwaga: Znak “Pb” pod symbolem baterii wskazuje, że ta bateria zawiera ołow.
Επισήμανση προϊόντων που χρησιμοποιούν λέιζερ
Η ετικέτα είναι επικολλημένη στο σασί/το περίβλημα και δηλώνει ότι το εξάρτημα
χρησιμοποιεί ακτίνες λέιζερ ταξινομημένες ως κατηγορίας 1. Αυτό σημαίνει ότι
η συσκευή χρησιμοποιεί ακτίνες λέιζερ ασθενέστερης κατηγορίας. Δεν υπάρχει
κίνδυνος επικίνδυνης ακτινοβολίας εκτός της συσκευής.
Πληροφορίες για την απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και μπαταριών (σε εφαρμογή για όσες χώρες της ΕΕ έχουν
υιοθετήσει συστήματα ξεχωριστής συλλογής απορριμμάτων)
Όσα προϊόντα και μπαταρίες φέρουν το σύμβολο (διαγραμμένος με Χ κάδος
απορριμμάτων) απαγορεύεται να απορρίπτονται ως οικιακά απορρίμματα.
Ο παλαιός ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός και οι μπαταρίες πρέπει να
ανακυκλώνονται σε μια ειδική εγκατάσταση για τη διαχείριση απορριμμάτων αυτού
του τύπου και των αποβλήτων υποπροϊόντων τους.
Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για οδηγίες σχετικά με τον εντοπισμό της
πλησιέστερης σε εσάς εγκατάστασης ανακύκλωσης. Η κατάλληλη ανακύκλωση
και απόρριψη των αποβλήτων βοηθά στη διατήρηση των φυσικών πόρων, ενώ
ταυτόχρονα αποτρέπει τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.
Επισήμανση: Το σήμα “Pb” κάτω από το σύμβολο για τις μπαταρίες δηλώνει ότι αυτή
η μπαταρία περιέχει μόλυβδο.
i
CoverRear_KD-R841BT_005A_f.indd i
11/2/12 12:52:33 PM
• Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of
Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
• “Made for iPod,” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has
been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or
iPhone may affect wireless performance.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple
Inc., registered in the U.S. and other countries.
• Android is trademark of Google Inc.
• The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is
under license. Other trademarks and trade names are those of their respective
owners.
ii
CoverRear_KD-R841BT_005A_f.indd ii
11/2/12 12:52:33 PM
SPIS TREŚCI
ZANIM URUCHOMISZ
ZANIM URUCHOMISZ
2
PODSTAWY
3
PRZYGOTOWANIA
4
RADIO
5
AUX
6
CD / USB / iPod
7
PODŚWIETLENIE
8
(tylko KD-R841BT)
BLUETOOTH®
9
USTAWIENIA DŹWIĘKU
14
WIĘCEJ INFORMACJI
15
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
16
DANE TECHNICZNE
17
INSTALACJA / PODŁĄCZENIE
18
Ostrzeżenie
Nie obsługuj żadnych funkcji, które mogą odciągnąć Twoją uwagę od bezpiecznej jazdy.
Przestroga
Ustawienie głośności:
• Wyreguluj głośność tak, aby słyszeć dźwięki z zewnątrz samochodu, co pozwoli uniknąć wypadku.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania ze źródeł cyfrowych należy zmniejszyć poziom głośności, aby uniknąć
uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego zwiększenia poziomu głośności.
Ogólne:
• Należy unikać używania urządzenia USB lub iPoda/iPhone’a, jeśli może to spowodować zagrożenie podczas jazdy.
• Upewnij się, że masz kopię zapasową wszystkich ważnych danych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za
stratę zapisanych danych.
• Aby nie dopuścić do zwarć, nigdy nie wkładaj, ani nie wrzucaj do środka urządzenia żadnych przedmiotów
metalowych (np. monet czy narzędzi metalowych).
• W przypadku błędu odtwarzania, spowodowanego kondensacją na soczewce lasera, wysuń płytę i poczekaj, aż
wilgoć odparuje.
• Dane USB są podane na jednostce głównej. Aby je zobaczyć, odłącz panel przedni. (tylko KD-R741BT)
Pilot zdalnego sterowania (RM-RK52):
• Nie trzymaj pilota w gorących miejscach, np. na desce rozdzielczej.
• Nieprawidłowe zainstalowanie baterii litowej może spowodować jej wybuch. Baterie należy wymieniać tylko
na baterie tego samego typu lub odpowiedniki.
• Nie narażaj zestawu baterii lub baterii na nadmierne ciepło, jak promienie słoneczne, ogień, itp.
• Trzymać baterię z dala od dzieci oraz w oryginalnym opakowaniu do momentu użycia. Niezwłocznie pozbyć
sięę zużytych
połknięcia
y y baterii. W razie p
ę niezwłocznie skontaktować sięę z lekarzem.
Konserwacja
Czyszczenie urządzenia: Zatrzyj zabrudzenia z panelu za pomocą suchego kawałka silikonu lub miękkiego materiału.
Czyszczenie złącza: Odłączyć panel przedni i delikatnie oczyścić złącze
kawałkiem bawełny, uważając, aby nie zostało uszkodzone.
Korzystanie z instrukcji
• Większość funkcji opisano na podstawie
przycisków z panelu KD-R741BT.
• [XX] oznacza wybrane pozycje.
• (➜ XX) oznacza odnośnik dostępny na
podanej stronie.
Obchodzenie się z płytami:
• Nie dotykaj powierzchni nagrywania płyty kompaktowej.
Złącze (na odwrocie
• Nie umieszczaj naklejek ani podobnych przedmiotów na płytach kompaktowych.
panelu przedniego)
Nie korzystaj również z płyt z takimi naklejkami.
• Nie używaj żadnych akcesoriów przy obchodzeniu się z płytą.
• Czyść od środka płyty przesuwając (ściereczkę) w kierunku na zewnątrz.
• Czyść płytę suchym silikonem lub miękkim materiałem. Nie używaj żadnych rozpuszczalników.
• Wyjmując płyty z tego urządzenia, należy je wyciągać poziomo.
• Przed włożeniem płyty oczyść obrzeża otworu i zewnętrznych krawędzi płyty.
2
PO_KD-R841BT[EY]ff.indd 2
1/10/13 11:38:57 AM
PODSTAWY
Panel przedni
KD-R841BT
Pilot zdalnego sterowania (RM-RK52)
Regulator głośności
(obróć/naciśnij)
Szczelina na płytę
Wyświetlacz
(Sprzedawany oddzielnie)
Czujnik pilota zdalnego sterowania
(Nie wystawiaj na jasne światło słoneczne.)
Podłączanie
Odłączanie
KD-R741BT
Przy pierwszym użyciu
zdejmij warstwę izolującą.
Resetowanie
Wymiana baterii
Zaprogramowane przez
użytkownika ustawienia
również zostaną skasowane.
Przycisk odłączania
Aby
Zrobić to (na panelu)
Zrobić to (na pilocie)
Włącz zasilanie
Naciśnij i przytrzymaj L SOURCE.
• Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć zasilanie.
( niedostępne )
Ustaw głośność
Obróć pokrętło głośności.
Naciśnij VOL + lub VOL –.
Naciśnij pokrętło głośności, aby wyłączyć dźwięk lub wstrzymać odtwarzanie.
• Naciśnij ponownie, aby anulować.
Naciśnij , aby wyłączyć dźwięk lub wstrzymać odtwarzanie.
• Naciśnij ponownie, aby anulować.
Wybierz źródło
• Kolejno naciskaj L SOURCE.
• Naciśnij L SOURCE, a następnie obróć pokrętłem głośności w ciągu 2
sekund.
Kolejno naciskaj SOURCE.
Zmień wyświetlane
informacje
Kolejno naciskaj DISP. (➜ 15)
• Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć aktualnie wyświetlane informacje.
3
PO_KD-R841BT[EY].indd 3
( niedostępne )
POLSKI
11/5/12 9:47:22 AM
PRZYGOTOWANIA
Domyślne: XX
CLOCK
CLOCK DISP
DIMMER
DIMMER SET
1
Anulowanie demonstracji
1
2
3
4
2
BRIGHTNESS
Naciśnij i przytrzymaj MENU.
Naciśnij pokrętło głośności, aby wybrać [DEMO].
Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [DEMO OFF], następnie naciśnij je.
Aby wyjść, nacisnąć MENU.
Ustaw zegar
1
2
3
4
5
6
7
8
Naciśnij i przytrzymaj MENU.
Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [CLOCK], następnie naciśnij je.
Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [CLOCK SET], następnie naciśnij je.
Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać dzień, a następnie naciśnij je.
Obróć pokrętło głośności, aby wybrać godzinę, następnie naciśnij je.
Obróć pokrętło głośności, aby wybrać minuty, następnie naciśnij je.
Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [24H/12H], następnie naciśnij je.
Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać [24 HOUR] lub [12 HOUR],
następnie naciśnij je.
9 Aby wyjść, nacisnąć MENU.
3
Dokonaj regulacji podstawowych ustawień
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Dokonaj wyboru obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej),
następnie naciśnij je.
3 Aby wyjść, nacisnąć MENU.
Naciśnięcie G T/P spowoduje przejście do poprzedniej strony.
Domyślne: XX
CLOCK
24H/12H
CLOCK ADJ
24 HOUR/ 12 HOUR: Wybierz format zegara.
AUTO: Czas zegara jest automatycznie ustawiany na podstawie
danych CT (czas) z sygnału FM Radio Data System. ; OFF: Anulowanie.
ON: Czas zegara jest widoczny na wyświetlaczu, nawet gdy urządzenie jest wyłączone. ;
OFF: Anulowanie.
Wybór podświetlenia wyświetlacza i przycisków regulowanego przy użyciu ustawienia
[BRIGHTNESS].
AUTO: Przełączanie pomiędzy ustawieniami dziennymi a nocnymi po wyłączeniu lub wyłączeniu
świateł samochodu. *1 ; ON: Wybór ustawień nocnych. ; OFF: Wybór ustawień dziennych.
Oddzielne ustawienie jasności wyświetlacza i przycisków dla dnia i nocy.
1 DAY/ NIGHT: Wybierz dzień lub noc.
2 Wybierz strefę do regulacji ustawień.
KD-R841BT: BTN ZONE 1/ 2/ 3 / DISP ZONE / VOL ZONE (➜ 8)
KD-R741BT: BUTTON ZONE / DISP ZONE
3 Ustaw poziom jasności (od 00 do 31).
Domyślne: KD-R841BT: DAY: 31 ; NIGHT: 11
KD-R741BT: BUTTON ZONE: DAY: 25 ; NIGHT: 09
DISP ZONE: DAY: 31 ; NIGHT: 12
DISPLAY
SCROLL *2
ONCE: Przewija raz wyświetlane informacje. ; AUTO: Ponawia przewijanie w odstępach
5-sekundowych. ; OFF: Anulowanie.
TAG DISPLAY
ON: Wyświetla informacje znacznika (TAG) podczas odtwarzania pliku MP3/WMA/WAV. ;
OFF: Anulowanie.
USB *3 (tylko KD-R841BT)
DRIVECHANGE Wybierz, aby zmienić napęd w przypadku podłączenia urządzenia z wieloma napędami do
gniazda wejściowego USB (przednie/tylne).
IPOD SWITCH *4
HEAD MODE: Steruje odtwarzaniem muzyki tylko z tego urządzenia. ; IPOD MODE: Steruje odtwarzaniem
muzyki z radioodtwarzacza oraz urządzenia iPod/iPhone. ; EXT MODE: Sterowanie odtwarzaniem muzyki tylko
z urządzenia iPod/iPhone.
AUDIOBOOKS *4 (tylko KD-R841BT)
NORMAL / FASTER / SLOWER: Wybór szybkości odtwarzania pliku dźwiękowego audiobooka w iPodzie/iPhonie.
(Domyślne: Zależy od ustawień urządzenia iPod/iPhone).
SRC SELECT
AM *5
ON: Włącza źródło AM. ; OFF: Wyłącza.
AUX *5
ON: Włącza źródło AUX. ; OFF: Wyłącza.
*1 Wymagane jest podłączenie kabla sterowania podświetleniem. (➜ 19)
*2 Niektóre znaki lub symbole nie będą prawidłowo wyświetlane (lub będą zastąpione
pustymi miejscami) na wyświetlaczu.
*3 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest USB FRONT lub USB REAR.
*4 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest USB-IPOD.
*5 Nie wyświetla się, jeśli wybrane jest odpowiednie źródło.
4
PO_KD-R841BT[EY]ff.indd 4
1/10/13 11:39:02 AM
RADIO
Włączenie trybu odbioru w tle informacji drogowych
Wskaźnik “ST” uaktywnia
się, jeśli odbierany
jest sygnał stereo FM
o wystarczającym
poziomie.
Dostępne tylko dla stacji FM z Radio Data System.
Naciśnij G T/P.
Urządzenie tymczasowo przełączy się w tryb odbioru komunikatów o ruchu
drogowym (TA) (jeśli są dostępne) z innego źródła niż źródło nadające w zakresie AM.
• Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij G T/P ponownie.
Wyszukiwanie stacji
1 Naciśnij L SOURCE, aby wybrać FM lub AM.
2 Naciśnij E / F (lub 2 / 3 na RM-RK52), aby automatycznie wyszukać stację.
Inne ustawienia
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [TUNER], następnie naciśnij je.
3 Dokonaj wyboru obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej),
(lub)
Naciśnij i przytrzymaj E / F (lub 2 / 3 na RM-RK52), aż “M” zacznie migać, a
potem naciskaj wielokrotnie, aby szukać stacji ręcznie.
następnie naciśnij je.
4 Aby wyjść, nacisnąć MENU.
Zapisywanie stacji
Domyślne: XX
Można zapisać do 18 stacji FM i 6 stacji AM.
Podczas słuchania stacji....
Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków numerycznych (1 do 6), aby zapisać stację.
(lub)
1 Naciśnij i przytrzymaj pokrętło głośności, aż “PRESET MODE” zacznie migać.
2 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać numer pozycji pamięci, a następnie
naciśnij je.
Miga numer pozycji pamięci i pojawia się komunikat “MEMORY”.
SSM
SSM 01 – 06 / SSM 07 – 12 / SSM 13 – 18: Zapisz automatycznie do 18 stacji
FM w pamięci. “SSM” przestaje migać po zapisaniu pierwszych 6 stacji. Wybierz
SSM 07 – 12 / SSM 13 – 18, aby zapisać kolejne 12 stacji.
AF-REG*
AF ON: Automatyczne wyszukiwanie kolejnej stacji nadającej ten sam program w
tej samej sieci Radio Data System, z lepszym odbiorem, gdy aktualny odbiór jest
słaby. ; AF-REG ON: Przełączenie na inną stację tylko z określonego regionu, przy
użyciu sterowania AF. ; AF OFF: Anulowanie.
NEWS-STBY*
Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest FM.
ON: Urządzenie tymczasowo przełączy się na wiadomości. ; OFF: Anulowanie.
P-SEARCH*
ON: Kiedy sygnał stacji wybranej z pamięci jest słaby, urządzenie szuka innej
stacji, która prawdopodobnie nadaje ten sam program, co wybrana stacja. ;
OFF: Anulowanie.
Wybór zapisanej stacji
Naciśnij jeden z przycisków numerycznych (1 do 6).
(lub)
1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać numer pozycji pamięci, a następnie
naciśnij je.
* Tylko dla stacji FM Radio Data System.
Wyszukiwanie ulubionego typu programu (wyszukiwanie PTY)
Dostępne tylko dla stacji FM z Radio Data System.
1 Naciśnij i przytrzymaj G T/P.
2 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać kod PTY (➜ 6), a następnie naciśnij je.
Jeśli istnieje stacja nadająca program o tym samym kodzie PTY, który został
wybrany, zostanie ona nastrojona.
5
PO_KD-R841BT[EY].indd 5
POLSKI
11/5/12 9:47:23 AM
RADIO
Domyślne: XX
MONO
Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest FM.
MONO ON: Jakość odbioru FM poprawia się, ale efekt stereo może zostać utracony. ; MONO OFF: Anulowanie.
IF BAND
AUTO: Zwiększa selektywność tunera, aby zredukować szumy spowodowane zakłóceniami pomiędzy
sąsiadującymi stacjami. (Efekt stereo może być utracony). ; WIDE: Istnieje możliwość wystąpienia szumów z
powodu zakłóceń pobliskich stacji, ale jakość dźwięku nie będzie obniżona, a efekt stereo będzie zachowany.
RADIO TIMER
Włącza radio o wybranej godzinie, niezależenie od bieżącego źródła.
1 ONCE/ DAILY/ WEEKLY/ OFF: Wybierz jak często timer ma być włączany.
2 FM/ AM: Wybierz pasmo – FM lub AM.
3 01 do 18 (dla FM)/ 01 do 06 (dla AM): Wybierz zaprogramowaną stację.
4 Ustaw czas i dzień tygodnia włączenia.
• Po zakończeniu regulacji zaświeci się “M”.
AUX
Korzystanie z przenośnego odtwarzacza audio
1 Podłączenie przenośnego odtwarzacza (dostępnego
komercyjnie).
Wtyczka mini 3,5 mm stereo ze złączem
L-kształtnym (ogólnie dostępna)
Pomocnicze gniazdo
wejściowe jack
Funkcja timera radia nie będzie działać w następujących sytuacjach:
• Odbiornik jest wyłączony.
• [OFF] jest wybrane dla [AM] w [SRC SELECT] po wybraniu timera radia dla AM. (➜ 4)
Kod PTY:
NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (muzyka), ROCK
M (muzyka), EASY M (muzyka), LIGHT M (muzyka), CLASSICS, OTHER M (muzyka), WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (muzyka), OLDIES, FOLK
M (muzyka), DOCUMENT
Przenośny odtwarzacz audio
2 Wybierz [ON] dla [AUX] w [SRC SELECT]. (➜ 4)
3 Naciśnij L SOURCE, aby wybrać AUX.
4 Włącz przenośny odtwarzacz audio i rozpocznij odtwarzanie.
Do optymalnego odtwarzania dźwięku zalecana jest
wtyczka mini stereo z głowicą o 3 końcówkach.
6
PO_KD-R841BT[EY].indd 6
11/5/12 9:47:23 AM
CD / USB / iPod
Rozpoczęcie odtwarzania
CD
Strona opisu
Uwaga:
Pliki WAV można odtwarzać tylko ze
źródła USB dla KD-R841BT.
: Dotyczy
— : Nie dotyczy
Źródło zmienia się na CD i rozpoczyna się
odtwarzanie.
• Naciśnij 0, aby wysunąć płytę.
USB
Terminal wejściowy USB
Kabel USB 2.0*1
(dostępny w sprzedaży)
i/ lub
Aby
Wybierz utwór/plik
Naciśnij E / F (lub 2 / 3 na RM-RK52).
Naciśnij 1 ∞ / 2 5 (lub 5 / ∞ na RM-RK52).
Przewinięcie do tyłu/
do przodu
Naciśnij i przytrzymaj E / F (lub 2 / 3 na RM-RK52).
Wybór utworu/pliku
z listy
*2
1 Naciśnij MENU
2 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać, następnie naciśnij je.
*6
Naciskaj 6 B raz za razem, aby dokonać wyboru.
• Audio CD lub plik JPC / JMC: TRACK RPT, RPT OFF
• Plik MP3/WMA/WAV: TRACK RPT, FOLDER RPT, RPT OFF
• iPod: ONE RPT, ALL RPT
*6
Odtwarzanie losowe
Naciskaj 5 A raz za razem, aby dokonać wyboru.
• Audio CD: ALL RND, RND OFF
• Plik MP3/WMA/WAV lub plik JPC / JMC: FOLDER RND, ALL RND, RND OFF
• iPod: SONG RND, ALBUM RND*7, RND OFF
*6
*1 Nie pozostawiaj nieużywanego kabla w samochodzie.
*2 Dotyczy tylko [HEAD MODE] i [IPOD MODE]. (➜ 4)
*3 Tylko dla plików zarejestrowanych w bazie danych stworzonej z
użyciem JPC / JMC. (➜ 15)
*4 Tylko dla iPod’a.
7
PO_KD-R841BT[EY]ff.indd 7
—
Powtarzanie
odtwarzania
i/ lub
Naciskaj raz za razem 4 iPod MODE, aby
bezpośrednio wybrać tryb sterowania
([HEAD MODE] / [IPOD MODE] / [EXT MODE]).
• Patrz też [IPOD SWITCH]. (➜ 4)
USB iPod
*2
• Plik MP3/WMA/WAV: Wybierz odpowiedni folder, a następnie plik.
• iPod lub plik JVC Playlist Creator (JPC) / JVC Music Control (JMC)*3:
Wybierz odpowiedni plik z listy (PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS,
PODCASTS*4, GENRES, COMPOSERS*4, AUDIOBOOKS*5).
• Naciśnięcie G T/P spowoduje przejście do poprzedniej strony.
• Aby anulować, naciśnij MENU.
Informacja: Obracaj pokrętłem głośności szybko, aby włączyć
szybkie wyszukiwanie lub użyć wyszukiwania według znaków (➜ 8).
iPod/iPhone
Przewód USB od tyłu urządzenia
(tylko KD-R841BT)
Źródło zmienia się na USB-IPOD i rozpoczyna
się odtwarzanie (dotyczy KD-R841BT:
w zależności od stanu podłączonego
urządzenia).
CD
Wybierz folder
(MP3/WMA/WAV)
Przewód USB od tyłu urządzenia
(tylko KD-R841BT)
Źródło zmienia się na USB FRONT, USB REAR
lub USB i rozpoczyna się odtwarzanie.
Kabel USB 2.0*1
Terminal wejściowy USB (w zestawie z
iPod/iPhone)
Zrób to
*5 Tylko KD-R841BT.
*6 Dotyczy tylko trybu [HEAD MODE]. (➜ 4)
*7 Nie dotyczy niektórych urządzeń iPod/iPhone.
POLSKI
1/15/13 12:13:27 PM
CD / USB / iPod
PODŚWIETLENIE (tylko KD-R841BT)
Wyszukiwanie według znaków
(Tylko KD-R841BT)
Jeśli zapisane jest wiele folderów lub plików/utworów,
można je szybko przeszukiwać według znaku, na który
się zaczynają (A do Z, 0 do 9 i OTHERS).
• Komunikat “OTHERS” pojawia się, jeśli pierwszym
znakiem nie jest litera A do Z lub cyfra 0 do 9.
1 Naciśnij przycisk MENU .
2 Dla urządzenia iPod: Obracaj pokrętłem
głośności, aby wybrać żądaną listę, a następnie
naciśnij je.
Dla MP3/WMA/WAV: Przejdź do kroku 3.
3 Naciśnij 1 ∞ / 2 5, aby wybrać odpowiedni znak.
4 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać żądany
folder lub utwór/plik, a następnie naciśnij je.
1
2
3
4
Naciśnij i przytrzymaj MENU.
Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać [COLOR] lub [COLOR SETUP], następnie naciśnij je.
Dokonaj wyboru obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej), następnie naciśnij je.
Aby wyjść, nacisnąć MENU.
Domyślne: XX
COLOR: Wybierz kolor dla każdej ze stref oddzielnie.
1 BTN ZONE 1 / BTN ZONE 2 / BTN ZONE 3 / DISP ZONE / VOL ZONE / ALL ZONE: Wybierz strefę.
2 COLOR 01 do COLOR 29: Wybierz kolor.
USER: Wybierz kolor użytkownika (utworzony w [COLOR SETUP]).
COLOR FLOW 01 do COLOR FLOW 03: Wybierz prędkość/wzór zmian kolorów.
SPECTRUM / GROOVE / TECHNO / EMOTION / RELAX / NIGHTSWEEP: (Można wybrać, tylko jeśli [ALL ZONE] jest wybrane w
kroku 1).
(Domyślne: BTN ZONE 1 / BTN ZONE 2 / ALL ZONE: [06] ; BTN ZONE 3: [27] ; DISP ZONE: [01] ; VOL ZONE: [COLOR FLOW 02])
COLOR SETUP: Zapisz własne kolory dla dnia i nocy osobno dla poszczególnych stref.
DAY COLOR
NIGHT COLOR
COLOR GUIDE
1 BTN ZONE 1 / BTN ZONE 2 / BTN ZONE 3 / DISP ZONE / VOL ZONE: Wybierz strefę.
2 RED / GREEN / BLUE: Wybierz kolor podstawowy.
3 00 do 31: Wybierz poziom.
Powtarzaj czynności 2 i 3, aby wyregulować inne kolory podstawowe.
• Ustawienia są zapisywane pod [USER] w [COLOR].
• Po wybraniu [00] dla wszystkich kolorów podstawowych dla [DISP ZONE] nic nie pojawi się na ekranie.
ON: Zmienia podświetlenie wyświetlacza i przycisków podczas regulacji ustawień w menu i wyszukiwaniu
z listy. ; OFF: Podświetlenie wyświetlacza i przycisków pozostaje takie same nawet podczas obsługi menu i
wyszukiwania z listy.
[NIGHT COLOR] lub [DAY COLOR] zmienia się poprzez włączenie lub wyłączenie świateł samochodu.
8
PO_KD-R841BT[EY]ff.indd 8
1/10/13 11:39:07 AM
BLUETOOTH®
Przy pomocy tego urządzenia można sterować urządzeniami
Bluetooth.
Podłącz mikrofon
MIC (gniazdo
mikrofonu)
Mikrofon (w zestawie)
Przymocuj
zaciskami do
przewodów
(nie dołączone)
w razie
potrzeby.
Panel tylny
Regulacja kąta
ustawienia
mikrofonu
Jeśli wyłączysz urządzenie lub odłączysz panel sterowania
podczas rozmowy telefonicznej, połączenie Bluetooth
zostanie przerwane. Kontynuuj rozmowę używając telefonu
komórkowego.
Obsługiwane profile Bluetooth
• Profil bezprzewodowego zestawu słuchawkowego HFP 1.5
(Hands-Free Profile)
• Profil transmisji plików z obrazami, dźwiękami, tekstami itp. —
OPP 1.1 (Object Push Profile)
• Profil dostępu do książki telefonicznej PBAP 1.0 (Phonebook
Access Profile)
• Profil transmisji dźwięku o wysokiej jakości A2DP 1.2 (Advanced
Audio Distribution Profile)
• Profil zdalnego sterowania urządzeniami audio/video AVRCP 1.3
(Audio/Video Remote Control Profile)
Parowanie urządzenia Bluetooth
Podczas pierwszego podłączania urządzenia Bluetooth do systemu należy sparować system i urządzenie.
Po zakończeniu parowania urządzenie Bluetooth pozostanie zarejestrowane w systemie nawet po jego
zresetowaniu.
• Zarejestrowanych (sparowanych) może zostać maksymalnie pięć urządzeń.
• Jednocześnie podłączone mogą być maksymalnie dwa telefony Bluetooth i jedno urządzenie audio
Bluetooth.
• To urządzenie obsługuje standard Secure Simple Pairing (SSP).
• Niektóre urządzenia Bluetooth mogą nie podłączać się automatycznie do urządzenia po sparowaniu.
Podłącz takie urządzenie ręcznie. Skorzystaj z instrukcji urządzenia Bluetooth, aby uzyskać więcej
informacji.
1 Naciśnij i przytrzymaj L SOURCE, aby włączyć urządzenie.
2 Wyszukaj i wybierz “JVC UNIT” w urządzeniu Bluetooth.
Na wyświetlaczu miga komunikat “BT PAIRING”.
• W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth konieczne może być wpisanie kodu PIN zaraz po
zakończeniu wyszukiwania.
3 Wykonaj czynności (A) lub (B) w zależności od komunikatu przesuwającego się na wyświetlaczu.
• W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth procedura parowania może różnić się od opisanej
poniżej.
(A) “[Nazwa urządzenia]” ] “XXXXXX” ] “VOL – YES” ] “BACK – NO”
• “XXXXXX” to 6-cyfrowy kod generowany losowo podczas każdego parowania.
1 Upewnij się, że kod dostępu urządzenia jest taki sam, jak w urządzeniu Bluetooth.
2 Naciśnij pokrętło głośności, aby potwierdzić kod.
3 Obsługuj urządzenie Bluetooth, aby potwierdzić kod dostępu.
(B) “[Nazwa urządzenia]” ] “VOL – YES” ] “BACK – NO”
1 Naciśnij pokrętło głośności, aby rozpocząć parowanie.
2 • Jeśli na ekranie przesuwa się komunikat “PAIRING” ] “PIN 0000”, wpisz kod PIN “0000” w
urządzeniu Bluetooth. (PIN można zmienić na żądany przez rozpoczęciem parowania. (➜ 13))
• Jeśli wyświetla się jedynie “PAIRING”, obsługuj urządzenie Bluetooth, aby zakończyć parowanie.
Po zakończeniu parowania wyświetli się “PAIRING COMPLETED”, a “ ” będzie się świecić po nawiązaniu
połączenia Bluetooth.
• “ ” wyświetli się po podłączeniu telefonu komórkowego Bluetooth.
• “ ” wyświetli się po podłączeniu odtwarzacza audio z Bluetooth.
Informacje na temat zgodności z Bluetooth znajdują się na stronie 12.
9
PO_KD-R841BT[EY].indd 9
POLSKI
11/5/12 9:47:25 AM
BLUETOOTH®
Aby
Telefon komórkowy Bluetooth
Aby
Zrób to
Odbieranie
połączenia
KD-R841BT: Naciśnij pokrętło głośności. (Zielone pole)
KD-R741BT: Naciśnij
lub pokrętło głośności.
W RM-RK52: Naciśnij 5 / ∞ / 2 / 3 /SOURCE.
• Kiedy [AUTO ANSWER] jest ustawione na wybrany
czas, urządzenie automatycznie odbiera połączenia
przychodzące. (➜ 11)
Odrzucenie
połączenia
przychodzącego
KD-R841BT: Naciśnij
/ L SOURCE / MENU / E / F /
G T/P. (Czerwone pole)
KD-R741BT: Naciśnij i przytrzymaj
lub pokrętło głośności.
W RM-RK52: Naciśnij i przytrzymaj 5 / ∞ / 2 / 3 /SOURCE.
Zakończenie
połączenia
Naciśnij i przytrzymaj
lub pokrętło głośności.
W RM-RK52: Naciśnij i przytrzymaj 5 / ∞ / 2 / 3 /SOURCE.
KD-R841BT:
Odbieranie
połączenia
Miga na zielono
Miga na czerwono
Rozmowa
Po zakończeniu
połączenia
Świeci na czerwono
Powróć do ustawień
koloru [COLOR] (➜ 8)
Zrób to
Włącz lub wyłącz tryb
głośnomówiący
Naciśnij pokrętło głośności podczas połączenia.
• Czynności obsługowe mogą być różne w zależności
od podłączonego urządzenia Bluetooth.
Ustawienie głośności
telefonu
Obracaj pokrętłem głośności podczas połączenia.
Głośność telefonu: [00] do [50] (Domyślne: [15])
• Ta regulacja nie wpływa na głośność innych źródeł.
Regulacja czułości
mikrofonu
Naciśnij 1 ∞ / 2 5 podczas połączenia.
Czułość: [01] do [03] (Domyślne: [02]) (➜ 11)
Ustaw czas
opóźnienia usuwania
pogłosu
Naciśnij E / F podczas połączenia.
Czas opóźnienia: [01] do [10] (Domyślne: [04]) (➜ 11)
Powiadamianie o
odbiorze wiadomości
tekstowej
Kiedy telefon odbierze nową wiadomość tekstową,
urządzenie dzwoni i wyświetla się “RCV MESSAGE”
] [Nazwa urządzenia].
• [MSG NOTICE] musi być ustawione na [ON]. (➜ 11)
• Za pomocą tego urządzenia nie można czytać,
edytować ani wysyłać wiadomości.
• Aby usunąć komunikat, naciśnij dowolny przycisk.
Przełączanie
pomiędzy dwoma
podłączonymi
telefonami
• Aby wejść do menu trybu głośnomówiącego
pierwszego telefonu:
Naciśnij
.
• Aby wejść do menu trybu głośnomówiącego
drugiego telefonu:
Naciśnij
dwukrotnie.
• Aby powrócić do menu trybu głośnomówiącego
pierwszego telefonu:
Naciśnij G T/P.
Powróć do ustawień
koloru [COLOR] (➜ 8)
10
PO_KD-R841BT[EY].indd 10
10/29/12 5:00:27 PM
BLUETOOTH®
Domyślne: XX
Obsługa menu trybu głośnomówiącego
SETTINGS
P.BOOK SEL*
1 Naciśnij .
2 Dokonaj wyboru obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej),
PB IN PHONE: Urządzenie przeszukuje książkę telefoniczną podłączonego
telefonu. ; PB IN UNIT: Urządzenie przeszukuje książkę telefoniczną
zarejestrowaną w urządzeniu. (Pamięć książki telefonicznej można skopiować
za pomocą [P.BOOK WAIT]). (➜ 13)
AUTO ANSWER
03 SEC / 05 SEC / 10 SEC: Połączenia przychodzące są odbierane
automatycznie przed upływem 3 / 5 / 10 sekund. ; OFF: Anulowanie.
RING TONE
IN UNIT: Urządzenie dzwoni, aby powiadomić o przychodzącym połączeniu/
wiadomości tekstowej (domyślny dzwonek różni się w zależności od
sparowanego urządzenia).
• CALL: Wybierz preferowany dzwonek dla przychodzącego połączenia
(TONE 1 — 5).
• MESSAGE: Wybierz preferowany dźwięk dzwonka, który będzie sygnałem
nadejścia wiadomości tekstowej (TONE 1 — 5). ;
IN PHONE: Urządzenie dzwoni za pośrednictwem dzwonka podłączonego
telefonu, informując o nadchodzącym połączeniu/wiadomości tekstowej.
(Podłączony telefon dzwoni, jeśli nie obsługuje tej funkcji.)
KD-R841BT:
RING COLOR
COLOR 01 — COLOR 29 (COLOR 06): Strefa wyświetlania zmieni kolor na
wybrany podczas połączenia lub po nadejściu wiadomości tekstowej. ;
Off : Anulowanie.
ECHO CANCEL
01 — 10 (04): Reguluj czas opóźnienia usuwania echa, aż efekt echa
przestanie być słyszalny podczas rozmowy telefonicznej.
01 — 03 (02): Czułość mikrofonu wzrasta, im wyższa jest liczba.
MIC LEVEL
MSG NOTICE
ON: Urządzenie dzwoni i “RCV MESSAGE” ] [Nazwa urządzenia] pojawia się na
ekranie, informując o przychodzącej wiadomości tekstowej. ; OFF: Anulowanie.
* Można wybrać, tylko gdy podłączony telefon obsługuje PBAP.
następnie naciśnij je.
Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania odpowiedniej pozycji.
• Naciśnięcie G T/P spowoduje przejście do poprzedniej strony.
• Aby anulować, naciśnij MENU.
RECENT CALL
1 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać nazwę lub numer telefonu.
• “>” oznacza odebrane połączenia, “<“ oznacza połączenia wychodzące,
“M” oznacza połączenia nieodebrane.
• “NO HISTORY” pojawia się, jeśli w historii połączeń nie ma żadnych danych.
2 Naciśnij pokrętło głośności, aby nawiązać połączenie.
PHONEBOOK
1 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać nazwę, a następnie naciśnij je.
2 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać numer telefonu, a następnie
naciśnij je, aby nawiązać połączenie.
• Jeśli książka telefoniczna zawiera wiele numerów, można ją szybko
przeszukiwać, szybko obracając pokrętłem wielofunkcyjnym, lub użyć
wyszukiwania według znaków. (➜ 11)
• “NO DATA” wyświetli się, jeśli w książce telefonicznej urządzenia Bluetooth
nie zostaną odnalezione żadne wpisy.
• “SEND P.BOOK MANUALLY” wyświetla się, jeśli [P.BOOK SEL] jest
ustawione na [PB IN UNIT] lub telefon nie obsługuje PBAP.
DIAL NUMBER
1 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać cyfrę (0 do 9) lub znak ( , #, +).
2 Naciśnij E / F, aby przenieść pozycję wpisywania.
Powtarzaj czynności opisane w punktach 1 i 2, aż do wprowadzenia
pełnego numeru telefonu.
3 Naciśnij pokrętło głośności, aby nawiązać połączenie.
VOICE
Wyszukiwanie według znaków
Można przeszukiwać szybko kontakty według pierwszych znaków (A do Z, 0 do 9 lub
OTHERS).
• Komunikat “OTHERS” pojawia się, jeśli pierwszym znakiem nie jest litera A do Z lub
cyfra 0 do 9.
Włącz rozpoznawanie głosu tego telefonu. (➜ 12)
1
2
3
4
11
PO_KD-R841BT[EY]ff.indd 11
Naciśnij
.
Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [PHONEBOOK], następnie naciśnij je.
Naciśnij 1 ∞ / 2 5, aby wybrać odpowiedni znak.
Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać żądany kontakt, a następnie naciśnij
je, aby nawiązać połączenie.
POLSKI
1/10/13 11:39:12 AM
BLUETOOTH®
5 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać [DELETE] lub [DELETE ALL], następnie
Korzystanie z rozpoznawania głosu
naciśnij je.
DELETE: Nazwa lub nr telefonu wybrane w kroku 3 zostają usunięte.
DELETE ALL: Wszystkie nazwy lub numery telefonów z menu wybranego w kroku
2 zostają usunięte
1 Naciśnij i przytrzymaj
, aby włączyć tryb rozpoznawania głosu.
Jeśli podłączone są dwa telefony, obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać
telefon, a następnie naciśnij je.
2 Wymów nazwę kontaktu, pod numer którego chcesz zadzwonić lub komendę
głosową, aby sterować funkcjami telefonu.
• Obsługiwane funkcje rozpoznawania mowy różnią się dla różnych telefonów. Aby
uzyskać więcej informacji, skorzystaj z instrukcji podłączonego telefonu.
• To urządzenie obsługuje również funkcję inteligentnego osobistego asystenta
iPhone'a.
Tryb sprawdzania zgodności z Bluetooth
Można sprawdzać możliwość połączenia urządzenia Bluetooth i systemu przy
pomocy obsługiwanego profilu.
1 Przytrzymując wciśnięte , naciśnij i przytrzymaj pokrętło głośności przez
około 3 sekundy.
Wyświetli się “BLUETOOTH” Ô “CHECK MODE”. “SEARCH NOW USING PHONE”
] “PIN IS 0000” przesuwa się na ekranie.
2 Wyszukaj i wybierz “JVC UNIT” w urządzeniu Bluetooth przed upływem 3 minut.
3 Wykonaj czynności (A), (B), lub (C) w zależności od komunikatu
przesuwającego się na wyświetlaczu.
(A) “PAIRING” ] “XXXXXX” (6-cyfrowe hasło): Sprawdź, czy takie same hasło
jest widoczne w urządzeniu i na urządzeniu Bluetooth, a następnie zatwierdź
hasło przy pomocy urządzenia Bluetooth.
(B) “PAIRING” ] “PIN IS 0000”: Wpisz “0000” w urządzeniu Bluetooth.
(C) “PAIRING”: Obsługuj urządzenie Bluetooth, aby zatwierdzić parowanie.
Zapisz kontakt w pamięci
Można zapisać do 6 kontaktów.
1 Naciśnij .
2 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać [RECENT CALL], [PHONEBOOK] lub
[DIAL NUMBER], a następnie naciśnij je.
3 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać kontakt lub wpisać numer telefonu.
4 Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków numerycznych (1 do 6).
Kiedy kontakt zostanie zapisany, będzie migać “MEMORY PX”.
Aby usunąć kontakt z pamięci, wybierz [DIAL NUMBER] w kroku 2 i zapisz pusty numer.
Po udanym parowaniu pojawi się “PAIRING OK” ] “[Nazwa urządzenia]” i rozpocznie
się kontrola zgodności Bluetooth.
Jeśli wyświetla się “CONNECT NOW USING PHONE”, obsługuj urządzenie Bluetooth,
aby zezwolić na dostęp do listy kontaktów książki telefonicznej i przejść dalej.
Nawiązywanie połączenia z numerem z pamięci
1 Naciśnij .
2 Naciśnij jeden z przycisków numerycznych (1 do 6).
3 Naciśnij pokrętło głośności, aby nawiązać połączenie.
Rezultaty testu łączności migają na wyświetlaczu.
• “H.FREE OK”*1 i/lub “A.STREAM OK”*2 ] “[Nazwa urządzenia]” : Zgodne
• “CONNECT FAIL” Ô “TRY CONNECT” : Brak zgodności
*1 Zgodność z profilem bezprzewodowego zestawu słuchawkowego HFP
(Hands-Free Profile)
*2 Zgodność z profilem transmisji dźwięku o wysokiej jakości A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile)
Po 30 sekundach wyświetli się “PAIRING DELETED”, informując o usunięciu
parowania, a urządzenie wyłączy tryb kontroli.
Pojawi się informacja “NO PRESET”, jeśli nie zapisano żadnych kontaktów.
Obsługiwane funkcje rozpoznawania mowy różnią się dla różnych telefonów. Aby
uzyskać więcej informacji, skorzystaj z instrukcji podłączonego telefonu.
Usuwanie kontaktu
Tylko gdy [P.BOOK SEL] jest ustawione na [PB IN UNIT]. (➜ 11)
1 Naciśnij .
2 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać [RECENT CALL] lub [PHONEBOOK], a
następnie naciśnij je.
3 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać kontakt lub wpisać numer telefonu.
4 Naciśnij i przytrzymaj G T/P.
• Aby anulować tryb kontroli, wyłącz urządzenie, naciskając i przytrzymując
L SOURCE.
• Usuń parowanie w urządzeniu Bluetooth przed sparowaniem z tym urządzeniem.
(➜ 9)
12
PO_KD-R841BT[EY]ff.indd 12
1/15/13 12:19:37 PM
BLUETOOTH®
Odtwarzacz audio Bluetooth
Ustawienia Bluetooth
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [BLUETOOTH], następnie naciśnij je.
3 Dokonaj wyboru obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej), następnie naciśnij je.
Powtarzaj krok 3 do momentu wybrania odpowiedniej pozycji.
4 Aby wyjść, nacisnąć MENU.
Obsługa i wskazania wyświetlacza różnią się w zależności od ich
dostępności w podłączonym urządzeniu.
Aby
Odtwarzanie
Zrób to
1 Naciśnij L SOURCE, aby wybrać BT AUDIO.
2 Obsługuj odtwarzacz audio Bluetooth,
Wstrzymanie
lub zatrzymanie
odtwarzania
Naciśnij MENU (lub
Wybierz grupę lub
folder
Naciśnij 1 ∞ / 2 5 (lub 5 / ∞ na RM-RK52).
Pomijanie do
przodu/do tyłu
Naciśnij E / F (lub 2 / 3 na RM-RK52).
Przewinięcie do
tyłu/do przodu
Naciśnij i przytrzymaj E / F (lub 2 / 3 na
RM-RK52).
Powtarzanie
odtwarzania
Naciskaj 6 B raz za razem, aby
dokonać wyboru.
na RM-RK52).
TRACK RPT, ALL RPT, RPT OFF
Naciskaj 5 A raz za razem, aby
dokonać wyboru.
GROUP RND, ALL RND, RND OFF
APPLICATION
CONNECT / DISCONNECT: Podłączenie lub odłączenie JVC Smart Music Control *2 w smartfonie.
DELETE PAIR
Wybór zarejestrowanego (sparowanego) urządzenia do usunięcia.
P.BOOK WAIT
Skopiowanie do 400 numerów z książki telefonicznej podłączonego telefonu komórkowego do
urządzenia poprzez OPP.
SET PINCODE
Zmienia kod PIN (do 6 cyfr). (Domyślny kod PIN: 0000)
1 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać numer.
2 Naciśnij E / F, aby przenieść pozycję wpisywania.
Powtarzaj czynności opisane w punktach 1 i 2, aż do wprowadzenia pełnego kodu PIN.
3 Naciśnij pokrętło głośności, aby potwierdzić.
AUTO CNNCT
ON: Automatyczne połączenie z urządzeniem Bluetooth, gdy urządzenie jest włączone. ;
OFF: Anulowanie.
INITIALIZE
YES: Uruchomienie wszystkich ustawień Bluetooth (wraz z zapisanym parowaniem, książką
telefoniczną itp.). ; NO: Anulowanie.
INFORMATION
PH CNNT DEV / AU CNNT DEV / APP CNT DEV *3: Wyświetlenie nazwy podłączonego
urządzenia audio/telefonu urządzania z aplikacją. ; MY BT NAME: Wyświetlenie nazwy urządzenia
(JVC UNIT). ; MY ADDRESS: Pokazanie adresu tego urządzenia. ; BT VERSION: Wyświetlenie
wersji Bluetooth tego urządzenia.
*1 [CONNECT] nie zostanie wyświetlone, jeśli jednocześnie podłączone są dwa telefony Bluetooth.
*2 JVC Smart Music Control pozwala na wyświetlanie stanu samochodowego radioodtwarzacza
JVC na ekranach smartfonów z systemem Android i jego podstawową obsługę przy użyciu
tych smartfonów.
Informacje na temat obsługi JVC Smart Music Control znajdują się na stronie internetowej JVC:
<http://www3.jvckenwood.com/english/car/index.html> (Strona tylko w języku angielskim).
*3 Pojawia się tylko po podłączeniu telefonu/odtwarzacza audio/aplikacji z Bluetooth.
13
PO_KD-R841BT[EY].indd 13
CONNECT / DISCONNECT: Podłączenie lub odłączenie telefonu lub odtwarzacza audio Bluetooth.
AUDIO
aby rozpocząć odtwarzanie.
Odtwarzanie
losowe
Domyślne: XX
PHONE *1
POLSKI
11/5/12 9:47:26 AM
USTAWIENIA DŹWIĘKU
KD-R841BT:
Aby
Wybór zapisanych
ustawień
korektora dźwięku
Zapisywanie
własnych
ustawień
dźwięku
Domyślne: (00)
AUDIO
FADER*4 *5
BALANCE *5
Zrób to
Kolejno naciskaj EQ.
FLAT (domyślne), NATURAL, DYNAMIC, VOCAL BOOST,
BASS BOOST, USER
1 Naciśnij i przytrzymaj EQ.
2 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać, następnie naciśnij je.
SUB.W: –08 do +08 / BASS LVL: –06 do +06 /
MID LVL: –06 do +06 / TRE LVL: –06 do +06
• Ustawienia są zapisywane pod [USER] w EQ.
• Aby powrócić do poprzedniej pozycji, naciśnij G T/P.
• Aby wyjść, naciśnij EQ.
BASS BOOST
LOUD
VOL ADJUST
L/O MODE
Inne ustawienia
SUB.W *6
SUB.W LPF *7
1 Naciśnij i przytrzymaj MENU.
2 Dokonaj wyboru obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej),
następnie naciśnij je.
Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania odpowiedniej pozycji.
3 Aby wyjść, nacisnąć MENU.
SUB.W LEVEL *7
HPF *8
Domyślne: XX
EQ SETTING*1
EQ PRESET*1
EASY EQ*1
PRO EQ*3
FLAT / NATURAL / DYNAMIC / VOCAL BOOST / BASS BOOST /
USER: Wybór zapisanych ustawień korektora dźwięku.
Regulacja własnych ustawień dźwięku.
SUB.W*2: –08 do +08 (00)/ BASS LVL: –06 do +06 (00)/
MID LVL: –06 do +06 (00)/ TRE LVL: –06 do +06 (00)
• Ustawienia są zapisywane pod [USER] w [EQ PRESET].
1 BASS / MIDDLE / TREBLE: Wybierz ton.
2 Dostosuj elementy dźwiękowe wybranego tonu.
BASS
Częstotliwość: 60/ 80/ 100/ 200 Hz
Domyślne: (80 Hz)
Poziom:
–06 do +06
(00)
Q:
Q1.0/ Q1.25/ Q1.5/ Q2.0
(Q1.0)
MIDDLE Częstotliwość: 0.5/ 1.0/ 1.5/ 2.5 kHz Domyślne: (1.0 kHz)
Poziom:
–06 do +06
(00)
Q:
Q0.75/ Q1.0/ Q1.25
(Q1.25)
TREBLE Częstotliwość: 10.0/ 12.5/ 15.0/
Domyślne: (10.0 kHz)
17.5 kHz
Poziom:
–06 do +06
(00)
Q:
Q FIX
(Q FIX)
• Ustawienia są zapisywane pod [USER] w [EQ PRESET].
BEEP
AMP GAIN
R06 — F06 (00): Regulacja balansu dźwięku z przednich i tylnych głośników.
L06 — R06 (00): Regulacja balansu dźwięku z prawych i lewych głośników.
+01 / +02: Wybór preferowanego poziomu podbicia niskich tonów. ;
OFF: Anulowanie.
LOW / HIGH: Wzmocnienie niskich lub wysokich częstotliwości w celu uzyskania
wyważonego dźwięku przy niskim poziomie głośności. ; OFF: Anulowanie.
–05 — +05 (00): Zapis poziomu regulacji głośności każdego źródła (w
porównaniu do poziomu głośności FM). Przed ustawianiem wybierz odpowiednie
źródło dźwięku. (“VOL ADJ FIX” pojawia się, jeśli wybrane jest FM).
SUB.W / REAR: Wybranie, czy tylne głośniki lub subwoofera są podłączone do
końcówek wyjścia REAR/SW z tyłu urządzenia (przez zewnętrzny wzmacniacz).
ON / OFF: Włączenie lub wyłączenie wyjścia subwoofera.
THROUGH: Wszystkie sygnały przesyłane są do subwoofera. ; LOW 55Hz /
MID 85Hz / HIGH 120Hz: Do subwoofera wysyłane są sygnały audio niższe
od 55 Hz/ 85 Hz/ 120 Hz.
–08 — +08 (00): Regulacja poziomu wyjściowego subwoofera.
LOW 100Hz / MID 120Hz / HIGH 150Hz: Częstotliwości niższe niż 100 Hz/
120 Hz/ 150 Hz są odcinane i nie są przesyłane do przednich/tylnych głośników. ;
OFF: Wszystkie sygnały przesyłane są do przednich/tylnych głośników.
ON / OFF: Włącza lub wyłącza dźwięk naciskania przycisków.
LOW POWER: Ogranicza maksymalny poziom głośności do 30. (Należy
wybrać tę opcję, jeśli maksymalna moc każdego głośnika jest niższa niż 50 W,
aby zapobiec uszkodzeniu głośników). ; HIGH POWER: Maksymalny poziom
głośności to 50.
*1 Tylko KD-R741BT.
*2 Wyświetlane, tylko gdy [L/O MODE] jest ustawione na [SUB.W], a [SUB.W] jest
ustawione na [ON].
*3 KD-R841BT: Można przejść do tej pozycji bezpośrednio po wejściu do menu
ustawień.
*4 Jeśli używany jest system dwugłośnikowy, balans tył-przód (fader) należy ustawić
na [00].
*5 Ta regulacja nie ma wpływu na wyjście głośnika niskotonowego.
*6 Wyświetlane, tylko gdy [L/O MODE] jest ustawione na [SUB.W].
*7 Wyświetlane, tylko gdy [SUB.W] jest ustawione na [ON].
*8 Tylko KD-R841BT.
14
PO_KD-R841BT[EY].indd 14
11/5/12 9:47:26 AM
WIĘCEJ INFORMACJI
Informacje o płytach i plikach dźwiękowych
• To urządzenie może odtwarzać tylko poniższe płyty CD:
• To urządzenie może odtwarzać płyty wielosesyjne, jednak
niezamknięte sesje zostaną pominięte podczas odtwarzania.
• Płyty nie odtwarzane przez zestaw:
- Płyty, które nie są okrągłe.
- Płyty z kolorem naniesionym na powierzchnię nagrania lub
płyty zabrudzone.
- Płyty CD-ROM/wielokrotnego zapisu, które nie zostały
sfinalizowane.
- Płyty CD 8 cm. Próba włożenia takiej płyty z adapterem może
uszkodzić urządzenie.
• Odtwarzanie płyt DualDisc: Strona nie będąca nośnikiem DVD
płyty typu “DualDisc” nie jest zgodna ze standardem “Compact
Disc Digital Audio”. Z tej przyczyny nie zalecamy korzystania ze
strony płyty DualDisc, która nie jest nagrana w formacie DVD w
tym urządzeniu.
• Odtwarzane pliki:
- Rozszerzenia plików: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav)*1
KD-R841BT KD-R741BT
Przepływność danych MP3
8 — 320
8 — 320
(kbps)
WMA 16 — 320 32 — 192
MP3
48, 44,1, 32, 24, 22,05, 16,
Częstotliwość
12, 11,025, 8
próbkowania
(kHz)
WMA 8 — 48
32 — 48
WAV*1 48, 44,1
–
- Kodek: WAV*1: Liniowe PCM
- Próbkowanie: WAV*1: 16-bitowe
- Kanał dźwięku: WAV*1: Mono/stereo
- Pliki VBR (ang. variable bit rate - zmienna przepływność).
• Maksymalna liczba znaków dla nazwy pliku/folderu:
Zależy od używanego formatu płyty (wliczając 4 znaki
rozszerzenia—<.mp3>, <.wma> lub<.wav>*1).
ISO 9660 Level 1 i 2
Romeo
Joliet
Windows długie nazwy plików
Informacje o urządzeniach USB
• Urządzenie może odtwarzać pliki MP3/WMA/WAV*1 zapisane na
urządzeniu pamięci masowej USB.
• Nie można podłączyć urządzenia USB przez hub USB i
Uniwersalny czytnik kart pamięci.
• Podłączenie kabla o długości przekraczającej 5 m może być
przyczyną błędnego odtwarzania.
• Maksymalna liczba znaków dla:
KD-R841BT KD-R741BT
Nazw folderów
64
63
Nazw plików
64
63
Znacznika MP3 Tag
64
60
Znacznika WMA Tag
64
60
Znacznika WMA*1 Tag
64
60
• To urządzenie może rozpoznawać do:
KD-R841BT: 20 480 plików, 999 folderów (999 plików na folder).
KD-R741BT: 65 025 plików, 255 folderów (255 plików na folder,
wliczając folder z nieobsługiwanymi plikami) i 8 poziomów hierarchii.
• Odbiornik nie wykryje urządzenia USB, którego napięcie zasilania
jest inne niż 5 V, a natężenie przekracza 1 A.
Informacje o urządzeniach iPod/iPhone
• Made for
- iPod touch (1st, 2nd, 3rd i 4th generation)
- iPod classic
- iPod with video (5th generation)*2
- iPod nano (1st*2, 2nd, 3rd, 4th, 5th i 6th generation)
- iPhone, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S
• W trybie [HEAD MODE] niemożliwe jest przeszukiwanie plików
wideo w menu “Videos”.
• Kolejność utworów wyświetlona w menu wyboru odbiornika
może różnić się od kolejności w odtwarzaczu iPod/iPhone.
• Jeśli pewne operacje nie są wykonywane poprawnie lub zgodnie
z oczekiwaniami, wejdź na stronę: <http://www3.jvckenwood.
com/english/car/index.html> (Strona tylko w języku angielskim).
KD-R841BT KD-R741BT
32
64
32
64
32
32
32
64
15
PO_KD-R841BT[EY]ff.indd 15
Informacje o technologii Bluetooth
• Podłączenie niektórych urządzeń Bluetooth może nie być
możliwe; zależy to od wersji standardu Bluetooth obsługiwanej
przez urządzenie.
• Urządzenie może nie współpracować z niektórymi urządzeniami
Bluetooth.
• Warunki odbioru sygnału różnią się w zależności od otoczenia.
• Aby uzyskać więcej informacji o Bluetooth, wejdź na następującą
stronę internetową JVC: <http://www3.jvckenwood.com/
english/car/index.html> (Strona tylko w języku angielskim).
Informacje o JVC Playlist Creator i JVC Music Control
• To urządzenie obsługuje program PC JVC Playlist Creator oraz
aplikację AndroidTM o nazwie JVC Music Control.
• Podczas odtwarzania plików dźwiękowych z danymi utworów
dodanymi przy pomocy JVC Playlist Creator lub JVC Music Control,
można wyszukiwać pliki audio zgodnie z rodzajem muzyki,
wykonawcami, albumami, listami odtwarzania lub utworami.
• Programy JVC Playlist Creator i JVC Music Control można pobrać
z następującej strony internetowej: <http://www3.jvckenwood.
com/english/car/index.html> (Strona tylko w języku angielskim).
Informacje na wyświetlaczu
Nazwa stacji (PS)*3 = Częstotliwość =
Typ programu (PTY)*3 = Dzień/Godzina
= (z powrotem do początku)
CD lub
Nazwa albumu/Wykonawca*4 = Tytuł
USB FRONT /
utworu*4 = Nr utworu/Czas odtwarzania
USB REAR / USB = Dzień/Godzina = (z powrotem do
lub BT AUDIO
początku)
[HEAD MODE] lub [IPOD MODE]: Nazwa
USB FRONT /
albumu/Wykonawca*4 = Tytuł utworu*4
USB REAR /
USB-IPOD
= Nr utworu/Czas odtwarzania = Dzień/
Godzina = (z powrotem do początku)
[EXT MODE]: EXT MODE
Dzień/Godzina
AUX
AUX
Dzień/Godzina
*1 Tylko KD-R841BT w źródle USB.
*2 [IPOD MODE]/ [EXT MODE] są niedostępne.
*3 Dostępne tylko dla stacji FM z Radio Data System.
*4 W przypadku konwencjonalnych lub pustych płyt CD pojawi się
komunikat “NO NAME”.
FM lub AM
POLSKI
1/15/13 12:21:42 PM
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Symptom
Nie słychać dźwięku.
Naprawa
• Ustaw głośność na optymalnym poziomie.
• Sprawdź kable i styki.
• Użyj krótszego i grubszego przewodu do podłączenia tylnego złącza
uziemienia do karoserii silnika.
Upewnij się, czy końcówki przewodów głośnikowych są prawidłowo
okryte izolacją, następnie zresetuj urządzenie. Jeśli nie rozwiąże to
problemu, skonsultuj się z najbliższym serwisem.
Symptom
Zostanie wyświetlony
komunikat “PAIRING FULL”.
Zostanie wyświetlony
komunikat “PLEASE WAIT”.
Wyświetla się “MISWIRING CHK WIRING
THEN RESET UNIT” / “WARNING CHK
WIRING THEN RESET UNIT” i obsługa
urządzenia jest niemożliwa.
Nie można wybrać źródła.
Sprawdź ustawienie [SRC SELECT]. (➜ 4)
Odbiór stacji radiowych jest słaby. /
• Dokładnie podłącz antenę.
Podczas słuchania radia słychać stały szum. • Wyciągnij do końca pręt anteny.
Nie są wyświetlane poprawne znaki.
To urządzenie może wyświetlać tylko litery (wielkie), cyfry i pewną
liczbę symboli.
Na ekranie pojawią się naprzemiennie
Naciśnij 0, a następnie prawidłowo włóż płytę.
słowa “PLEASE” i “EJECT”.
Zostanie wyświetlony komunikat “IN DISC”. Upewnij się, że nic nie blokuje szczeliny płyty podczas jej wysuwania.
Nie można wysunąć płyty.
Naciśnij i przytrzymaj 0 na siłę, aby wysunąć płytę. Uważaj, aby
wysuwana płyta nie spadła.
Kolejność odtwarzania jest niezgodna z
O kolejności odtwarzania decyduje nazwa pliku (USB) lub kolejność
oczekiwaniami.
nagrania plików (płyta).
Wyswietlony czas odtwarzania jest
Decyduje o tym sposób nagrania materiału na płycie.
niepoprawny.
Pojawia się komunikat “NOT SUPPORT” i
Sprawdź, czy utwór jest w formacie, który może być odtworzony.
utwór zostaje pominięty.
(➜ 15)
Miga “CANNOT PLAY” i/lub wykrycie
• Sprawdź, czy podłączone urządzenie jest kompatybilne z tym
podłączonego urządzenia jest niemożliwe. urządzeniem i sprawdź, czy format plików jest obsługiwany. (➜ 15)
• Ponownie podłącz urządzenie.
Odczyt “READING”.
• Nie używaj zbyt wielu poziomów hierarchicznych i folderów.
• Ponownie wsuń płytę lub podłącz urządzenie USB ponownie.
Urządzenie iPod/iPhone nie włącza się
• Sprawdź połączenie między urządzeniem a urządzeniem iPod/iPhone.
lub nie działa.
• Odłącz i zresetuj urządzenie iPod/iPhone przy pomocy resetowania
sprzętowego (tzw. twardego).
• Sprawdź, czy ustawienie [IPOD SWITCH] jest odpowiednie. (➜ 4)
Nie wykryto urządzenia Bluetooth. • Należy uruchomić ponownie funkcję wyszukiwania z urządzenia
Bluetooth.
• Wyzerować pamięć jednostki. (➜ 3)
Nie można przeprowadzić
• Upewnij się, że wprowadzono ten sam kod PIN w urządzeniu i w
parowania.
urządzeniu docelowym.
• Usuń informacje parowania z urządzenia i urządzenia Bluetooth, a
następnie powtórz parowanie.
Zostanie wyświetlony
komunikat “ERROR CNNCT”.
Zostanie wyświetlony
komunikat “BT DEVICE NOT
FOUND”.
Słychać echo lub szumy.
Bluetooth®
Niska jakość dźwięku w
telefonie.
Wybieranie głosowe nieudane.
Zostanie wyświetlony
komunikat “NOT SUPPORT”.
Zostanie wyświetlony
komunikat “ERROR”.
Urządzenie nie odpowiada po
próbie skopiowania książki
telefonicznej do urządzenia.
Dźwięk jest przerywany lub
zanika podczas odtwarzania w
urządzeniu audio Bluetooth.
Brak możliwości sterowania
podłączonym odtwarzaczem
audio Bluetooth.
Spróbuj ponownie. Jeśli ponownie zostanie wyświetlony komunikat
“ERROR”, sprawdź, czy urządzenie obsługuje żądaną funkcję.
Mogła zajść próba skopiowania tych samych wpisów (już zapisanych) do
urządzenia. Naciśnij DISP lub G T/P, aby wyjść z menu.
• Należy zmniejszyć odległość między odbiornikiem i urządzeniem audio
Bluetooth.
• Wyłącz, a następnie ponownie włącz urządzenie i spróbuj ponownie się
połączyć.
• Z urządzeniem mogą próbować się połączyć inne urządzenia Bluetooth.
• Sprawdź, czy podłączone urządzenie audio Bluetooth obsługuje standard
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). (Skorzystaj z instrukcji
odtwarzacza audio).
• Odłącz i podłącz ponownie urządzenie audio Bluetooth.
Zresetuj urządzenie i ponownie wykonaj operację. Jeśli komunikat
“HW ERROR” pojawi się ponownie, skonsultuj się z najbliższym serwisem.
Bluetooth®
Zostanie wyświetlony
komunikat “HW ERROR”.
•
•
•
•
•
•
•
Naprawa
Osiągnięto limit liczby zarejestrowanych urządzeń. Spróbuj ponownie po
usunięciu niepotrzebnych urządzeń.
Przygotowanie urządzenia do obsługi funkcji Bluetooth. Jeśli komunikat
nie zniknie, wyłącz i włącz radioodtwarzacz, a następnie ponownie
podłącz urządzenie.
Urządzenie zostało zarejestrowane, ale połączenie nie powiodło się.
Podłącz urządzenie ręcznie. (➜ 13)
Urządzenie nie odnalazło zarejestrowanych urządzeń Bluetooth podczas
pracy funkcji [AUTO CNNCT]. Włącz Bluetooth w urządzeniu i podłącz je
ręcznie. (➜ 13)
Wyreguluj pozycję mikrofonu urządzenia. (➜ 9)
Sprawdź ustawienie [ECHO CANCEL]. (➜ 11)
Zmniejsz odległość między urządzeniem a urządzeniem Bluetooth.
Przemieść pojazd w miejsce, w którym odbiór sygnału jest lepszy.
Użyj metody wybierania głosowego w cichszym otoczeniu.
Zmniejsz odległość od mikrofonu, gdy wymawiasz nazwę.
Używaj tego smaego głosu, który został użyty do rejestracji.
Podłączony telefon nie obsługuje funkcji rozpoznawania mowy.
Jeśli problem się utrzymuje, zresetuj radioodtwarzacz. (➜ 3)
16
PO_KD-R841BT[EY]ff.indd 16
1/15/13 12:22:30 PM
50 W na kanał
Standard USB
USB 1.1, USB 2.0
Stała moc wyjściowa (RMS)
20 W na kanał, 4 Ω, 40 Hz do 20 000 Hz przy
całkowitych zniekształceniach harmonicznych
mniejszych niż 1%
Szybkość transferu danych (pełna
szybkość)
Maks. 12 Mb/s
Urządzenie kompatybilne
Urządzenie pamięci masowej
Impedancja obciążenia
4 Ω (4 Ω do 8 Ω tolerancja)
Kompatybilny system plików
FAT 32/16/12
Charakterystyka częstotliwościowa
40 Hz do 20 000 Hz
Odtwarzane formaty audio
MP3/WMA
Stosunek sygnał/szum
70 dB
Maksymalny prąd zasilania
5 V prąd stały d 1 A
Wyjście liniowe, poziom wyjścia
subwoofera/impedancja
2,5 V/10 kΩ (pełna skala)
Wersja
Certyfikat Bluetooth 2.1 (+EDR)
Impedancja wyjściowa
≤ 600 Ω
Klasa mocy
Radio klasy 2
FM Zakres częstotliwości
87,5 MHz do 108,0 MHz
Zasięg roboczy
10 m
BLUETOOTH
Czułość użyteczna
9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω)
Profil
HFP 1.5, OPP 1.1, A2DP 1.2, AVRCP 1.3, PBAP 1.0
50 dB czułość tłumienia
16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)
14,4 V prąd stały (tolerancja 11 V do 16 V)
Selektywność kanałów
65 dB (przy 400 kHz)
Wymagania dotyczące zasilania
(napięcie robocze)
Charakterystyka
częstotliwościowa
40 Hz do 15 000 Hz
Uziemienie
Ujemnym uziemieniem
Separacja stereo
40 dB
AM Zakres częstotliwości
MW
LW
531 kHz do 1 611 kHz
153 kHz do 279 kHz
MW
LW
20 μV/40 dB
50 μV/—
Czułość/Selektywność
Odtwarzacz CD
USB
Moc wyjściowa
Układ wykrywania sygnałów
Bezkontaktowy układ optyczny (laser
półprzewodnikowy)
Liczba kanałów
2 kanały (stereo)
Charakterystyka częstotliwościowa
5 Hz do 20 000 Hz
Stosunek sygnał/szum
105 dB
Kołysanie i drżenie dźwięku
Poniżej mierzalnego progu
Ogólne
Tuner
Wzmacniacz audio
DANE TECHNICZNE
0°C do +40°C
Wymiary
Wymiary montażowe
(Szerokość × (przybliżone)
Wysokość ×
Głębokość) Wymiary panelu
(przybliżone)
182 mm × 53 mm × 159 mm
Masa (bez wypos. dodatkowego)
KD-R841BT: 1,3 kg
KD-R741BT: 1,2 kg
KD-R841BT: 188 mm × 59 mm × 10 mm
KD-R741BT: 188 mm × 59 mm × 13 mm
Informacje mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.
17
PO_KD-R841BT[EY].indd 17
Dopuszczalna temperatura pracy
POLSKI
10/29/12 5:00:28 PM
INSTALACJA / PODŁĄCZENIE
Ostrzeżenie
Instalacja urządzenia (w desce rozdzielczej)
• Urządzenie może być zainstalowane tylko ze źródłem zasilania 12 V DC, z
ujemnym uziemieniem.
• Przed podłączaniem i instalacją odłącz końcówkę ujemną akumulatora.
• Nie podłączaj przewodu akumulatora (żółty) i przewodu zapłonu
(czerwony) do karoserii pojazdu lub przewodu uziemienia (czarny), aby
zapobiec zwarciu.
• Zaizoluj niepodłączone przewody taśmą izolacyjną, aby zapobiec zwarciu.
• Upewnij się, że po instalacji urządzenie zostanie uziemione do karoserii
pojazdu.
Odpowiednio podłącz
przewody.
(➜ 19)
Przestroga
• Ze względów bezpieczeństwa powierz podłączanie i instalację specjaliście.
Skonsultuj się ze sprzedawcą samochodowych urządzeń audio.
• Zainstaluj to urządzenie w konsoli swojego pojazdu. Nie dotykaj
metalowej części urządzenia podczas korzystania oraz zaraz po korzystaniu
z niego. Metalowe części oraz radiator i obudowa stają się gorące.
• Nie podłączaj przewodów · głośnika do karoserii pojazdu, przewodu
uziemiającego (czarny) lub równolegle.
• Podłącz głośniki o maksymalnej mocy powyżej 50 W. Jeśli maksymalna
moc głośników wynosi poniżej 50 W, zmień ustawienie [AMP GAIN], aby
zapobiec uszkodzeniu głośników. (➜ 14)
• Zainstaluj urządzenie pod kątem 30º lub mniejszym.
• Jeśli wiązka przewodów pojazdu nie ma końcówki zapłonu, podłącz
przewód zapłonu (czerwony) do końcówki skrzynki bezpieczników pojazdu
z zasilaniem 12 V DC, z możliwością włączania i wyłączania kluczykiem.
• Po zainstalowaniu urządzenia, sprawdź czy światła stop, kierunkowskazy,
wycieraczki itp. w samochodzie pracują poprawnie.
• Jeśli dojdzie do przepalenia bezpiecznika, najpierw sprawdź, czy przewody
nie dotykają karoserii, a potem wymień przepalony bezpiecznik na
bezpiecznik o takich samych własnościach.
Należy wygiać i trzymać sztywno.
Sprawdź prawidłowe
ustawienie ramki.
W przypadku mocowania bez tulei mocującej
Demontaż urządzenia
Wkręty z płaskimi lub okrągłymi łbami (nie dołączono)
M5 × 8 mm
Procedura podstawowa
1 Wyjmij kluczyk ze stacyjki, następnie odłącz końcówkę
· od akumulatora.
2 Prawidłowo podłącz przewody.
Kieszonka
Uchwyt (nie dołączono)
Patrz Podłączenie przewodów. (➜ 19)
3 Zainstaluj urządzenie w samochodzie.
Patrz Instalacja urządzenia (w desce rozdzielczej).
4 Ponownie podłącz końcówkę · akumulatora.
5 Wyzerować pamięć jednostki. (➜ 3)
18
PO_KD-R841BT[EY].indd 18
10/29/12 5:00:28 PM
Podłączenie przewodów
KD-R841BT
Przewód zdalnego
sterowania (nie dołączony)
Kabel sygnałowy
(nie dołączony)
KD-R741BT
Przednie wyjście
Wzmacniacz
JVC
Złącze tylne/subwoofera
Złącze tylne/subwoofera
Do niebieskiego/
białego przewodu
wiązki okablowania
D
Lista części do instalacji
A Panel przedni
MIC (gniazdo mikrofonu) (➜ 9)
( ×1 )
Bezpiecznik (10 A)
Tylny zacisk uziemienia
B Rękaw montażowy
Złącze antenowe
Złącze sterowania pilota na kierownicy
Jasny niebieski/żółty
Złącze ISO
STEERING
WHEEL
REMOTE
( ×1 )
Dla niektórych samochodów marki VW/Audi
lub Opel (Vauxhall)
Może być konieczna modyfikacja przewodów w
dostarczonej wiązce przewodów D, zgodnie z
ilustracją.
Jeśli urządzenie nie włącza się po użyciu
zmodyfikowanego okablowania 1, użyj
zmodyfikowanego okablowania 2.
C Ramka
A4: Żółty: Akumulator
Jeżeli pojazd posiada złącze ISO
A5: Niebiesko/biały: Przewód zdalnego
sterowania
A6: Pomarańczowy/biały: Włącznik
oświetlenia samochodu
Y: Żółty
R: Czerwony
Oryginalny układ przewodów
A8: Czarny: Połączenie Ziemia (masa)
B1: Purpurowy ª
B2: Purpurowo/
czarny ·
Tylny głośnik
(prawy)
B3: Szary ª
B4: Szary/czarny ·
Przedni głośnik
(prawy)
* Specjalna wiązka okablowania (zakupiona oddzielnie)
B5: Biały ª
B6: Biały/czarny ·
Przedni głośnik
(lewy)
WAŻNE: Do podłączenia zalecamy użyć specjalnej
wiązki (zakupionej oddzielnie) odpowiedniej dla
danego samochodu.
B7: Zielony ª
Tylny głośnik
B8: Zielony/czarny · (lewy)
Zmodyfikowany układ przewodów 1
19
PO_KD-R841BT[EY].indd 19
D Wiązka przewodów
A7: Czerwony: Zapłon (ACC)
( lub )
Jeżeli pojazd NIE posiada złącza ISO
( lub )
Zmodyfikowany układ przewodów 2
( ×1 )
( ×1 )
E Narzędzie do usuwania
( ×2 )
POLSKI
11/5/12 9:47:27 AM
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
2
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
3
ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
4
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
5
AUX
6
CD / USB / iPod
7
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
8
Προειδοποίηση
Μην εκτελείτε καμία λειτουργία που θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή σας από την ασφαλή οδήγηση.
Προσοχή
(KD-R841BT μόνο)
BLUETOOTH®
9
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ
14
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
15
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
16
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
17
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΔΕΣΗ
18
Τρόπος ανάγνωσης αυτού του
εγχειριδίου
• Οι ενέργειες επεξηγούνται κυρίως με
χρήση των κουμπιών της πρόσοψης του
KD-R741BT.
• [XX] υποδεικνύει τα επιλεγμένα στοιχεία.
• (➜ XX) υποδεικνύει πως υπάρχουν
διαθέσιμες παραπομπές στον αριθμό
σελίδας που αναφέρεται.
Ρύθμιση έντασης ήχου:
• Ρυθμίστε την ένταση έτσι ώστε να μπορείτε να ακούτε τους ήχους που προέρχονται από το εξωτερικό του αυτοκινήτου, για την αποφυγή
ατυχήματος.
• Μειώστε την ένταση του ήχου πριν από την αναπαραγωγή ψηφιακών πηγών για να μην καταστραφούν τα ηχεία από την απότομη αύξηση
της στάθμης εξόδου.
Γενικά:
• Αποφύγετε τη χρήση συσκευής USB ή iPod/iPhone αν αυτό ενδέχεται να παρεμποδίσει την ασφαλή οδήγηση.
• Βεβαιώνεστε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια
εγγεγραμμένων δεδομένων.
• Μην εισάγετε και μην αφήνετε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα (όπως κέρματα ή μεταλλικά εργαλεία) στο εσωτερικό της μονάδας, για την
αποφυγή βραχυκυκλώματος.
• Εάν εμφανιστεί σφάλμα δίσκου λόγω δημιουργίας συμπύκνωσης στο φακό λέιζερ, αφαιρέστε το δίσκο και περιμένετε να εξατμιστεί η
συμπύκνωση.
• Τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά της θύρας USB επισημαίνονται επάνω στην κύρια μονάδα. Για να τα δείτε, αποσπάστε την πρόσοψη.
(KD-R741BT μόνο)
Τηλεχειριστήριο (RM-RK52):
• Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε σημεία με υψηλή θερμότητα, όπως το ταμπλό.
• Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης της μπαταρίας λιθίου αν γίνει λανθασμένη αντικατάστασή της. Αντικαθιστάτε μόνο με μπαταρία ίδιου ή
αντίστοιχου τύπου.
• Η συσκευασία μπαταριών ή οι ίδιες οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιακό φως, πυρκαγιά, κ.λ.π.
• Φυλάσσετε την μπαταρία μακριά από τα παιδιά και μέσα στην αρχική της συσκευασία μέχρι τη χρήση της. Απορρίψτε ορθά τις
χρησιμοποιημένες
αμέσως
χρη μ ημ ς μπαταρίες.
μ
ρ ς Σε περίπτωση
ρ
η κατάποσης,
ης επισκεφθείτε
φ
μ ς γγιατρό.
ρ
Συντήρηση
Καθαρισμός της μονάδας: Σκουπίστε τη σκόνη από την πρόσοψη με στεγνή σιλικόνη ή με μαλακό πανί.
Καθαρισμός του βύσματος: Αποσπάστε την πρόσοψη και καθαρίστε το βύσμα
με ένα βαμβακερό πανί απαλά για να μην προξενήσετε ζημιά.
Χειρισμός δίσκων:
• Μην ακουμπάτε την επιφάνεια εγγραφής του δίσκου.
Βύσμα (στην πίσω πλευρά
• Μην κολλάτε ταινίες, κ.λπ., στο δίσκο και μην χρησιμοποιείτε δίσκους στους
της πρόσοψης)
οποίους υπάρχει κολλημένη ταινία.
• Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εξαρτήματα για το δίσκο.
• Σκουπίζετε από το κέντρο του δίσκου προς τα έξω.
• Καθαρίστε το δίσκο με μια στεγνή σιλικόνη ή ένα απαλό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά.
• Κατά την αφαίρεση των δίσκων από τη μονάδα, αφαιρείτε τους οριζοντίως προς τα έξω.
• Αφαιρείτε τυχόν προεξοχές από την κεντρική οπή και τα άκρα του δίσκου πριν να τον τοποθετήσετε.
2
GR_KD-R841BT[EY]ff.indd 2
1/10/13 11:41:15 AM
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πρόσοψη
KD-R841BT
Τηλεχειριστήριο (RM-RK52)
Κουμπί ήχου
(στρέψτε/πατήστε)
Υποδοχή
τοποθέτησης
Παράθυρο οθόνης
Προσάρτηση
(Πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά)
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
(ΜΗΝ εκθέτετε στο άμεσο φως του ήλιου).
Απόσπαση
KD-R741BT
Πώς γίνεται επανεκκίνηση
Αφαιρέστε το μονωτικό
φύλλο κατά την πρώτη χρήση.
Αντικατάσταση μπαταρίας
Κουμπί απόσπασης
Για να
Ενεργοποιήστε την
τροφοδοσία ρεύματος
Ρύθμιση της έντασης
Επιλέξτε μια πηγή
Αλλαγή πληροφοριών στην
οθόνη
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θα
διαγραφούν.
Κάντε αυτό (στην πρόσοψη)
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το L SOURCE.
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο για τη διακοπή της παροχής ρεύματος.
Στρέψτε το κουμπί του ήχου.
Πατήστε το κουμπί του ήχου για σίγαση του ήχου ή παύση κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
• Πατήστε ξανά για ακύρωση.
• Πατήστε L SOURCE επανειλημμένα.
• Πατήστε το L SOURCE και στρέψτε το κουμπί του ήχου μέσα σε 2 δευτερόλεπτα.
Πατήστε DISP επανειλημμένα. (➜ 15)
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ανατρέξετε στις τρέχουσες πληροφορίες
της οθόνης.
3
GR_KD-R841BT[EY].indd 3
Κάντε αυτό (στο τηλεχειριστήριο)
( μη διαθέσιμο )
Πατήστε VOL + ή VOL –.
Πατήστε το για σίγαση του ήχου ή παύση κατά
τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
• Πατήστε ξανά για ακύρωση.
Πατήστε SOURCE επανειλημμένα.
( μη διαθέσιμο )
EΛΛHNIKA
10/30/12 10:12:56 AM
ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Προεπιλογή: XX
CLOCK
24H/12H
CLOCK ADJ
CLOCK DISP
DIMMER
DIMMER SET
1
Ακύρωση επίδειξης
1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το MENU.
2 Πατήστε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε [DEMO].
3 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε [DEMO OFF], και στη
BRIGHTNESS
συνέχεια πατήστε το κουμπί.
4 Πιέστε MENU για έξοδο.
2
Ρύθμιση ρολογιού
1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το MENU.
2 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε [CLOCK], και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί.
3 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε [CLOCK SET], και στη
4
5
6
7
8
9
3
συνέχεια πατήστε το κουμπί.
Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε την ημέρα και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί.
Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να ρυθμίσετε την ώρα, και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί.
Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να ρυθμίσετε τα λεπτά, και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί.
Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε [24H/12H], και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί.
Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε [24 HOUR] ή [12 HOUR]
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί.
Πιέστε MENU για έξοδο.
Κάντε τις βασικές ρυθμίσεις
1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το MENU.
2 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να κάνετε μία επιλογή (δείτε τον
παρακάτω πίνακα), και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί.
3 Πιέστε MENU για έξοδο.
Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη ιεραρχία, πατήστε G T/P.
24 HOUR/ 12 HOUR: Επιλέγει τη μορφή ρολογιού.
AUTO: Η ώρα του ρολογιού ρυθμίζεται αυτόματα χρησιμοποιώντας τα δεδομένα CT (ένδειξη ώρας) του σήματος FM
Radio Data System. ; OFF: Ακύρωση.
ON: Η ώρα εμφανίζεται στην οθόνη ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. ; OFF: Ακύρωση.
Επιλέγει το φωτισμό οθόνης και κουμπιών που έχει προσαρμοστεί στη ρύθμιση [BRIGHTNESS].
AUTO: Εναλλάσσει μεταξύ ρυθμίσεων ημέρας και νύχτας όταν σβήνετε ή ανάβετε τους προβολείς του αυτοκινήτου. *1 ;
ON: Επιλέγει τις ρυθμίσεις νύχτας. ; OFF: Επιλέγει τις ρυθμίσεις ημέρας.
Ρυθμίζει το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης και των κουμπιών ξεχωριστά για την ημέρα και τη νύχτα.
1 DAY/ NIGHT: Επιλέξτε ημέρα ή νύχτα.
2 Επιλέξτε τη ζώνη που θα ρυθμίσετε.
KD-R841BT: BTN ZONE 1/ 2/ 3 / DISP ZONE / VOL ZONE (➜ 8)
KD-R741BT: BUTTON ZONE / DISP ZONE
3 Ρυθμίστε το επίπεδο φωτεινότητας (00 έως 31).
Προεπιλογή: KD-R841BT: DAY: 31 ; NIGHT: 11
KD-R741BT: BUTTON ZONE: DAY: 25 ; NIGHT: 09
DISP ZONE: DAY: 31 ; NIGHT: 12
DISPLAY
SCROLL *2
ONCE: Κάνει κύλιση των πληροφοριών της οθόνης μία φορά. ; AUTO: Επαναλαμβάνει την κύλιση σε διαστήματα των
5 δευτερολέπτων. ; OFF: Ακύρωση.
TAG DISPLAY ON: Εμφανίζει τις πληροφορίες TAG κατά την ακρόαση μουσικών κομματιών MP3/WMA/WAV. ; OFF: Ακύρωση.
USB *3 (KD-R841BT μόνο)
DRIVECHANGE Επιλέγει την αλλαγή της μονάδας δίσκου όταν είναι συνδεδεμένη συσκευή πολλαπλών μονάδων δίσκου στην υποδοχή
εισόδου USB (μπροστινή/πίσω).
IPOD SWITCH *4
HEAD MODE: Ελέγχει την αναπαραγωγή μουσικής μόνο μέσω του δέκτη. ; IPOD MODE: Ελέγχει την αναπαραγωγή μουσικής και μέσω
του δέκτη και μέσω του iPod/iPhone. ; EXT MODE: Ελέγχει την αναπαραγωγή μουσικής μόνο μέσω του iPod/iPhone.
AUDIOBOOKS *4 (KD-R841BT μόνο)
NORMAL / FASTER / SLOWER: Επιλέγει την ταχύτητα αναπαραγωγής του αρχείου ήχου Audiobooks (Ηχητικά βιβλία) στο iPod/iPhone.
(Προεπιλογή: Εξαρτάται από τη ρύθμιση στο iPod/iPhone σας.)
SRC SELECT
AM *5
ON: Καθιστά δυνατή την επιλογή πηγής AM. ; OFF: Ακυρώνει.
AUX *5
ON: Καθιστά δυνατή την επιλογή πηγής AUX (Εξωτερική συσκευή). ; OFF: Ακυρώνει.
*1 Απαιτείται η σύνδεση του καλωδίου ελέγχου φωτισμού. (➜ 19)
*2 Ορισμένοι χαρακτήρες ή σύμβολα δεν θα εμφανίζονται σωστά (ή καθόλου).
*3 Εμφανίζεται μόνο όταν η πηγή είναι USB FRONT ή USB REAR.
*4 Εμφανίζεται μόνο όταν η πηγή είναι USB-IPOD.
*5 Δεν εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί η αντίστοιχη πηγή.
4
GR_KD-R841BT[EY]ff.indd 4
1/10/13 11:37:27 AM
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Ενεργοποιεί την αναμονή λήψης ΤΑ
Η ένδειξη “ST”
ανάβει κατά τη λήψη
στερεοφωνικής
εκπομπής στα FM με
επαρκώς ισχυρό σήμα.
Διαθέσιμο μόνο για σταθμούς FM Radio Data System.
Πατήστε G T/P.
Ο δέκτης θα συντονιστεί προσωρινά σε λειτουργία λήψης ανακοινώσεων για την
κίνηση στους δρόμους (TA), αν διατίθεται, από οποιαδήποτε πηγή εκτός από AM.
• Για απενεργοποίηση, πατήστε ξανά το κουμπί G T/P.
Αναζήτηση σταθμού
Άλλες ρυθμίσεις
1 Πατήστε L SOURCE για να επιλέξετε FM ή AM.
2 Πατήστε E / F(ή 2 / 3 στο RM-RK52) για να γίνει αυτόματη αναζήτηση ενός
1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το MENU.
2 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε [TUNER], και στη συνέχεια
σταθμού.
(ή)
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το E / F (ή 2 / 3 στο RM-RK52) μέχρι να
αναβοσβήσει η ένδειξη “M” και, στη συνέχεια, πατήστε το επανειλημμένα για
να γίνει μη αυτόματη αναζήτηση ενός σταθμού.
πατήστε το κουμπί.
3 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να κάνετε μία επιλογή (δείτε τον παρακάτω
πίνακα), και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί.
4 Πιέστε MENU για έξοδο.
Αποθήκευση σταθμού
Προεπιλογή: XX
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 18 σταθμούς FM και 6 σταθμούς AM.
Κατά την ακρόαση ενός σταθμού....
Πατήστε και κρατήστε ένα από τα κουμπιά αριθμών (1 έως 6) για να κάνετε αποθήκευση.
(ή)
1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ήχου μέχρι να αρχίσει να
αναβοσβήνει η ένδειξη “PRESET MODE”.
2 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε αριθμό προεπιλογής και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί.
Αναβοσβήνει ο αριθμός προεπιλογής και εμφανίζεται η ένδειξη “MEMORY”.
SSM
SSM 01 – 06 / SSM 07 – 12 / SSM 13 – 18: Προεπιλέξτε αυτόματα έως 18
σταθμούς FM. Η ένδειξη “SSM” σταματά να αναβοσβήνει αφού αποθηκευτούν οι
πρώτοι 6 σταθμοί. Επιλέξτε SSM 07 – 12 / SSM 13 – 18 για να αποθηκεύσετε τους
επόμενους 12 σταθμούς.
AF-REG*
AF ON: Αναζητά αυτόματα έναν άλλο σταθμό που μεταδίδει το ίδιο πρόγραμμα
στο ίδιο δίκτυο Radio Data System με καλύτερη λήψη όταν η τρέχουσα λήψη δεν
είναι καλή. ; AF-REG ON: Μεταβαίνει σε έναν άλλο σταθμό μόνο στη συγκεκριμένη
περιοχή με χρήση της εντολής AF. ; AF OFF: Ακύρωση.
NEWS-STBY*
Εμφανίζεται μόνο όταν η πηγή είναι FM.
ON: Ο δέκτης θα συντονιστεί προσωρινά σε πρόγραμμα ειδήσεων, αν υπάρχει
διαθέσιμο. ; OFF: Ακύρωση.
P-SEARCH*
ON: Όταν το σήμα ενός προεπιλεγμένου σταθμού που έχετε επιλέξει είναι ασθενές,
ο δέκτης κάνει αναζήτηση για άλλο σταθμό που ενδεχομένως να εκπέμπει το ίδιο
πρόγραμμα με τον αρχικό προεπιλεγμένο σταθμό. ; OFF: Ακύρωση.
Επιλέξτε έναν αποθηκευμένο σταθμό
Πατήστε ένα από τα κουμπιά αριθμών (1 έως 6).
(ή)
1 Πατήστε MENU.
2 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε αριθμό προεπιλογής και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί.
Κάντε αναζήτηση του αγαπημένου σας προγράμματος (PTY Search)
Διαθέσιμο μόνο για σταθμούς FM Radio Data System.
1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το G T/P.
2 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε έναν κωδικό PTY (➜ 6) και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί.
Εάν υπάρχει σταθμος που εκπέμπει πρόγραμμα με τον κωδικό PTY που
επιλέξατε, γίνεται συντονισμος στο σταθμό αυτό.
* Μόνο για σταθμούς FM Radio Data System.
5
GR_KD-R841BT[EY].indd 5
EΛΛHNIKA
10/30/12 10:12:57 AM
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Προεπιλογή: XX
MONO
Εμφανίζεται μόνο όταν η πηγή είναι FM.
MONO ON: Η λήψη FM βελτιώνεται, αλλά θα χαθεί η στερεοφωνική απόδοση. ; MONO OFF: Ακύρωση.
IF BAND
AUTO: Αυξάνει την επιλεκτικότητα του δέκτη προκειμένου να μειωθούν οι παρεμβολές μεταξύ των
παρακείμενων σταθμών. (Ενδέχεται να χαθεί η στερεοφωνική απόδοση). ; WIDE: Ο δέκτης συνεχίζει να
δέχεται παρεμβολές από σταθμούς σε γειτονικές συχνότητες, αλλά η ποιότητα του ήχου δεν υποβαθμίζεται
και η στερεοφωνική απόδοση διατηρείται.
RADIO TIMER
Ενεργοποιεί το ραδιόφωνο κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ανεξάρτητα από το ποια είναι η τρέχουσα
πηγή ήχου.
1 ONCE/ DAILY/ WEEKLY/ OFF: Επιλέξτε πόσο συχνά θα ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης.
2 FM/ AM: Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων FM ή AM.
3 01 έως 18 (για FM)/ 01 έως 06 (για AM): Επιλέξτε τον προεπιλεγμένο σταθμό.
4 Ρυθμίστε την ημέρα και την ώρα ενεργοποίησης.
• Όταν τελειώσετε, ανάβει η ένδειξη “M”.
Ο χρονοδιακόπτης ραδιοφώνου δεν ενεργοποιείται στις εξής περιπτώσεις.
• Ο δέκτης δεν είναι ενεργοποιημένος.
• Έχει επιλεγεί [OFF] για τα [AM] στο [SRC SELECT] μετά την επιλογή χρονοδιακόπτη ραδιοφώνου για τα
AM. (➜ 4)
Κωδικό PTY:
NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (μουσική), ROCK M
(μουσική), EASY M (μουσική), LIGHT M (μουσική), CLASSICS, OTHER M (μουσική), WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (μουσική), OLDIES, FOLK
M (μουσική), DOCUMENT
AUX
Χρήση μιας φορητή συσκευής αναπαραγωγής ήχου
1 Συνδέστε μία φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου (δεν
παρέχεται).
Στερεοφωνικό μίνι βύσμα 3,5 mm με
συνδετήρα σχήματος L (δεν παρέχεται)
Υποδοχή εισόδου
βοηθητικού σήματος
(εξωτερικής συσκευής)
Φορητή συσκευή
αναπαραγωγής ήχου
2 Επιλέξτε [ON] για το [AUX] στο [SRC SELECT]. (➜ 4)
3 Πατήστε L SOURCE για να επιλέξετε AUX.
4 Ενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή και ξεκινήστε την
αναπαραγωγή.
Χρησιμοποιήστε ένα μίνι στερεοφωνικό βύσμα με
φις 3 ακροδεκτών για την καλύτερη δυνατή έξοδο
ήχου.
6
GR_KD-R841BT[EY].indd 6
10/31/12 5:05:05 PM
CD / USB / iPod
Έναρξη της αναπαραγωγής
CD
Πλευρά ετικέτας
Σημείωση:
Η αναπαραγωγή αρχείων WAV είναι
δυνατή μόνο για το KD-R841BT ως
πηγή USB.
: Ισχύει
— : Δεν ισχύει
Η πηγή μεταβαίνει σε CD και η αναπαραγωγή
ξεκινά.
• Για να γίνει εξαγωγή δίσκου, πατήστε 0.
USB
Ακροδέκτης εισόδου USB
Καλώδιο USB 2.0*1
(διαθέσιμο στο εμπόριο)
ή/ και
Καλώδιο USB από το πίσω μέρος του
δέκτη (KD-R841BT μόνο).
Η πηγή μεταβαίνει σε USB FRONT, USB REAR ή
USB και η αναπαραγωγή ξεκινά.
iPod/iPhone
Καλώδιο USB 2.0*1
Ακροδέκτης εισόδου USB (παρελκόμενο
του iPod/iPhone)
ή/ και
Καλώδιο USB από το πίσω μέρος του
δέκτη (KD-R841BT μόνο).
Η πηγή μεταβαίνει σε USB-IPOD και η
αναπαραγωγή ξεκινά (για το KD-R841BT:
ανάλογα με την κατάσταση της
συνδεδεμένης συσκευής).
Πατήστε επανειλημμένα το 4 iPod MODE για
να επιλέξετε απευθείας λειτουργία ελέγχου
([HEAD MODE] / [IPOD MODE] / [EXT MODE]).
• Δείτε επίσης [IPOD SWITCH]. (➜ 4)
Για να
Επιλέξτε τραγούδι/αρχείο
Επιλέξτε φάκελο (MP3/WMA/WAV)
Επιστροφή/γρήγορη προώθηση
Επιλέξτε τραγούδι/φάκελο από
μία λίστα
Κάντε αυτό
CD USB iPod
Πατήστε E / F (ή 2 / 3 στο RM-RK52).
*2
Πατήστε 1 ∞ / 2 5 (ή 5 / ∞ στο RM-RK52).
—
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το E / F (ή 2 / 3 στο RM-RK52).
*2
1 Πατήστε MENU
2 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να κάνετε μία επιλογή, και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί.
• Αρχείο MP3/WMA/WAV: Επιλέξτε φάκελο, και στη συνέχεια αρχείο.
• iPod ή αρχείο JVC Playlist Creator (JPC) / JVC Music Control
(JMC)*3: Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο από τη λίστα (PLAYLISTS,
ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS*4, GENRES, COMPOSERS*4,
*6
AUDIOBOOKS*5).
• Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη ιεραρχία, πατήστε G T/P.
• Για ακύρωση, πατήστε MENU.
Σημείωση: Στρέψτε σύντομα το κουμπί του ήχου για να
ξεκινήσει η ταχεία αναζήτηση ή χρησιμοποιήστε την αναζήτηση
χαρακτήρων (➜ 8).
Επαναλαμβανόμενη
Πατήστε επανειλημμένα το 6 B για να κάνετε μια επιλογή.
αναπαραγωγή
• CD ήχου ή αρχείο JPC / JMC: TRACK RPT, RPT OFF
*6
• Αρχείο MP3/WMA/WAV: TRACK RPT, FOLDER RPT, RPT OFF
• iPod: ONE RPT, ALL RPT
Τυχαία αναπαραγωγή
Πατήστε επανειλημμένα το 5 A για να κάνετε μια επιλογή.
• CD ήχου: ALL RND, RND OFF
*6
• Αρχείο MP3/WMA/WAV ή αρχείο JPC / JMC: FOLDER RND, ALL RND,
RND OFF
• iPod: SONG RND, ALBUM RND*7, RND OFF
*1 Μην αφήνετε το καλώδιο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου όταν δεν το *5 KD-R841BT μόνο.
χρησιμοποιείτε.
*6 Ισχύει στο [HEAD MODE] μόνο. (➜ 4)
*2 Ισχύει στο [HEAD MODE] και στο [IPOD MODE] μόνο. (➜ 4)
*7 Δεν ισχύει για ορισμένα iPod/iPhone.
*3 Μόνο για αρχεία καταχωρημένα στη βάση δεδομένων που
δημιουργήθηκαν με JPC / JMC. (➜ 15)
*4 Μόνο για iPod.
7
GR_KD-R841BT[EY]ff.indd 7
EΛΛHNIKA
1/15/13 12:24:41 PM
CD / USB / iPod
ΦΩΤΙΣΜΟΣ (KD-R841BT μόνο)
Αναζήτηση χαρακτήρων
(KD-R841BT μόνο)
Αν έχετε πολλούς φακέλους ή μουσικά κομμάτια/
αρχεία, μπορείτε να κάνετε γρήγορη αναζήτηση
μεταξύ τους με βάση τον πρώτο χαρακτήρα τους (A
έως Z, 0 έως 9 και OTHERS).
• Η ένδειξη “OTHERS” εμφανίζεται εάν ο πρώτος
χαρακτήρας δεν είναι A έως Z ή 0 έως 9.
1 Πατήστε MENU .
2 Για το iPod: Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να
επιλέξετε την επιθυμητή λίστα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί.
Για MP3/WMA/WAV: Πηγαίνετε στο βήμα 3.
3 Πιέστε το 1 ∞ / 2 5 για να επιλέξετε τον επιθυμητό
χαρακτήρα.
4 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε
το φάκελο ή το μουσικό κομμάτι/αρχείο που
επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί.
1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το MENU.
2 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε [COLOR] ή [COLOR SETUP] και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί.
3 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να κάνετε μία επιλογή (δείτε τον παρακάτω πίνακα), και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί.
4 Πιέστε MENU για έξοδο.
Προεπιλογή: XX
COLOR: Επιλέξτε ένα χρώμα για κάθε ζώνη ξεχωριστά.
1 BTN ZONE 1 / BTN ZONE 2 / BTN ZONE 3 / DISP ZONE / VOL ZONE / ALL ZONE: Επιλέξτε μια ζώνη.
2 COLOR 01 έως COLOR 29: Επιλέξτε ένα χρώμα.
USER: Επιλέξτε ένα χρώμα χρήστη (όπως έχει δημιουργηθεί με το [COLOR SETUP]).
COLOR FLOW 01 έως COLOR FLOW 03: Επιλέξτε μοτίβο/ταχύτητα αλλαγής χρώματος.
SPECTRUM / GROOVE / TECHNO / EMOTION / RELAX / NIGHTSWEEP: (Επιλέξιμο μόνο εάν έχει επιλεγεί [ALL ZONE] στο βήμα 1.)
(Προεπιλογή: BTN ZONE 1 / BTN ZONE 2 / ALL ZONE: [06] ; BTN ZONE 3: [27] ; DISP ZONE: [01] ;
VOL ZONE: [COLOR FLOW 02])
COLOR SETUP: Αποθηκεύστε τα δικά σας χρώματα ημέρας και νύχτας για κάθε ζώνη χωριστά.
DAY COLOR
NIGHT COLOR
COLOR GUIDE
1 BTN ZONE 1 / BTN ZONE 2 / BTN ZONE 3 / DISP ZONE / VOL ZONE: Επιλέξτε μια ζώνη.
2 RED / GREEN / BLUE: Επιλέξτε ένα βασικό χρώμα.
3 00 έως 31: Επιλέξτε το επίπεδο.
Eπαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για όλα τα βασικά χρώματα.
• Η ρύθμισή σας αποθηκεύεται στην επιλογή [USER] στο [COLOR].
• Αν επιλέξετε [00] για όλα τα βασικά χρώματα για το [DISP ZONE], δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη.
ON: Αλλάζει το φωτισμό της οθόνης και των κουμπιών σε λευκό όταν εκτελούνται ρυθμίσεις στο μενού και στην
αναζήτηση λίστας. ; OFF: Ο φωτισμός οθόνης και κουμπιών παραμένουν απαράλλαχτα, ακόμα και στις λειτουργίες
μενού και αναζήτησης λίστας.
Γίνεται εναλλαγή μεταξύ [NIGHT COLOR] και [DAY COLOR] όταν ανάβετε ή σβήνετε τους προβολείς του αυτοκινήτου σας.
8
GR_KD-R841BT[EY]ff.indd 8
1/10/13 11:37:35 AM
BLUETOOTH®
Μπορείτε να λειτουργήσετε συσκευές Bluetooth μέσω του δέκτη.
Σύνδεση του μικροφώνου
MIC (υποδοχή εισόδου
μικροφώνου)
Μικρόφωνο (παρέχεται)
Στερεώστε το
με σφιγκτήρες
καλωδίου (δεν
παρέχονται) αν
χρειαστεί.
Πίσω πίνακας
Ρυθμίστε τη γωνία
του μικροφώνου
Αν απενεργοποιήσετε τη μονάδα ή αποσπάσετε την πρόσοψη
κατά τη διάρκεια συνομιλίας μέσω τηλεφωνικής κλήσης,
η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται. Συνεχίστε τη συνομιλία
χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο.
Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth
• Προφίλ Hands-Free (HFP 1.5)
• Προφίλ Object Push (OPP 1.1)
• Προφίλ Phonebook Access (PBAP 1.0)
• Προφίλ Advanced Audio Distribution (A2DP 1.2)
• Προφίλ Audio/Video Remote Control (AVRCP 1.3)
Σύζευξη συσκευής Bluetooth
Κατά τη σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth με το δέκτη για πρώτη φορά, πραγματοποιήστε σύζευξη
μεταξύ του δέκτη και της συσκευής. Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη, η συσκευή Bluetooth θα παραμείνει
καταχωρημένη στη συσκευή ακόμα κι αν κάνετε επαναφορά του δέκτη.
• Μπορείτε να καταχωρήσετε (μέσω σύζευξης) μέχρι πέντε συσκευές συνολικά.
• Έως δύο συσκευές τηλεφώνου Bluetooth και μία συσκευή Bluetooth audio μπορούν να είναι
συνδεδεμένες ταυτόχρονα.
• Αυτή η μονάδα υποστηρίζει την ασφαλή απλή σύζευξη (Secure Simple Pairing - SSP).
• Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιες συσκευές Bluetooth να μην μπορούν να συνδεθούν στη μονάδα
μετά τη σύζευξη. Συνδέστε τη συσκευή στη μονάδα μη αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής Bluetooth.
1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το L SOURCE για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2 Κάντε αναζήτηση και επιλέξτε “JVC UNIT” στη συσκευή Bluetooth.
Η ένδειξη “BT PAIRING” αναβοσβήνει στην οθόνη.
• Για ορισμένες συσκευές Bluetooth, ίσως χρειαστεί να καταχωρήσετε τον κωδικό προσωπικού
αριθμού αναγνώρισης (PIN), αμέσως μετά την αναζήτηση.
3 Εκτελέστε το (A) ή το (B), ανάλογα με την ένδειξη που εμφανίζεται με κύλιση στην οθόνη.
• Για ορισμένες συσκευές Bluetooth, η αλληλουχία ενεργειών σύζευξης μπορεί να διαφέρει από τα
παρακάτω βήματα.
(A) “[Όνομα συσκευής]” ] “XXXXXX” ] “VOL – YES” ] “BACK – NO”
• Το “XXXXXX” είναι ένα 6 ψήφιο κλειδί πρόσβασης που δημιουργείται τυχαία κατά τη διάρκεια
κάθε σύζευξης.
1 Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί πρόσβασης που εμφανίζεται στο δέκτη και στη συσκευή Bluetooth
είναι το ίδιο.
2 Πατήστε το κουμπί του ήχου για να επιβεβαιώσετε το κλειδί πρόσβασης.
3 Χρησιμοποιήστε τη συσκευή Bluetooth για επιβεβαίωση του κλειδιού πρόσβασης.
(B) “[Όνομα συσκευής]” ] “VOL – YES” ] “BACK – NO”
1 Πατήστε το κουμπί του ήχου για να ξεκινήσει η σύζευξη.
2 • Εάν στην οθόνη εμφανιστεί με κύλιση η ένδειξη “PAIRING” ] “PIN 0000”, καταχωρήστε
τον κωδικό PIN “0000” στη συσκευή Bluetooth. (Μπορείτε να τον αλλάξετε σε ένα PIN της
επιλογής σας πριν τη σύζευξη. (➜ 13))
• Αν εμφανίζεται μόνο η ένδειξη “PAIRING”, χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth για να
επιβεβαιώσετε τη σύζευξη.
Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση Bluetooth, εμφανίζεται η ένδειξη “PAIRING COMPLETED” και ανάβει η
ένδειξη “ ”.
• Θα ανάβει η ένδειξη “ ” όταν είναι συνδεδεμένο ένα κινητό τηλέφωνο Bluetooth.
• Θα ανάβει η ένδειξη “ ” όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή Bluetooth αναπαραγωγής ήχου.
Βλ. σελίδα 12 για το χειρισμό της λειτουργίας ελέγχου συμβατότητας Bluetooth.
9
GR_KD-R841BT[EY].indd 9
EΛΛHNIKA
11/5/12 9:40:55 AM
BLUETOOTH®
Για να
Τηλέφωνο Bluetooth
Για να
Λήψη μιας
κλήσης
Απόρριψη μιας
εισερχόμενης
κλήσης
Τερματισμός
μιας κλήσης
Πατήστε το κουμπί του ήχου κατά τη διάρκεια
μιας κλήσης.
• Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το
συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο Bluetooth.
Ρύθμιση της έντασης
του τηλεφώνου
Στρέψτε το κουμπί του ήχου κατά τη διάρκεια
μιας κλήσης.
Ένταση τηλεφώνου: [00] έως [50] (Προεπιλογή: [15])
• Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει την ένταση ήχου
από άλλες πηγές.
Κάντε αυτό
KD-R841BT: Πατήστε το κουμπί του ήχου. (Πράσινη περιοχή)
KD-R741BT: Πατήστε
ή το κουμπί του ήχου.
Στο RM-RK52: Πατήστε 5 / ∞ / 2 / 3 /SOURCE.
• Όταν η επιλογή [AUTO ANSWER] (Αυτόματη απάντηση) είναι
ρυθμισμένη στον επιλεγμένο χρόνο, η μονάδα απαντά
αυτόματα τις εισερχόμενες κλήσεις. (➜ 11)
KD-R841BT: Πατήστε
/ L SOURCE / MENU / E / F /
G T/P. (Κόκκινη περιοχή)
KD-R741BT: Πατήστε κρατήστε πατημένο το
ή το
κουμπί του ήχου.
Στο RM-RK52: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
5 / ∞ / 2 / 3 /SOURCE.
Ρυθμίστε το επίπεδο
ευαισθησίας του
μικρόφωνου
Πατήστε το 1 ∞ / 2 5 κατά τη διάρκεια μιας
κλήσης.
Επίπεδο ευαισθησίας: [01] έως [03] (Προεπιλογή:
[02]) (➜ 11)
Ρυθμίστε το χρόνο
καθυστέρησης για την
ακύρωση ηχούς
Πατήστε το E / F κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
Χρόνος καθυστέρησης: [01] έως [10] (Προεπιλογή:
[04]) (➜ 11)
Ειδοποίηση γραπτού
μηνύματος
Όταν το τηλέφωνο λαμβάνει γραπτό μήνυμα, ο
δέκτης κουδουνίζει και εμφανίζεται η ένδειξη
“RCV MESSAGE” ] [Όνομα συσκευής].
• Η ρύθμιση [MSG NOTICE] πρέπει να ρυθμιστεί στη
θέση [ON]. (➜ 11)
• Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση, η επεξεργασία ή η
αποστολή μηνύματος μέσω του δέκτη.
• Για να γίνει εκκαθάριση του μηνύματος, πατήστε
οποιοδήποτε κουμπί.
Εναλλαγή μεταξύ
δύο συνδεδεμένων
τηλεφώνων
• Για να εισέλθετε στο μενού ανοικτής ακρόασης του
1ου τηλεφώνου:
Πατήστε
.
• Για να εισέλθετε στο μενού ανοικτής ακρόασης του
2ου τηλεφώνου:
Πιέστε το
δύο φορές.
• Για να επιστρέψετε στο μενού ανοικτής ακρόασης
του 1ου τηλεφώνου:
Πατήστε G T/P.
Πατήστε κρατήστε πατημένο το
ή το κουμπί του ήχου.
Στο RM-RK52: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
5 / ∞ / 2 / 3 /SOURCE.
KD-R841BT:
Λήψη κλήσης
Αναβοσβήνει με
πράσινο χρώμα
Αναβοσβήνει με
κόκκινο χρώμα
Συνομιλία
Ανάβει με κόκκινο
χρώμα
Επιστροφή στο χρώμα της
ρύθμισης [COLOR] (➜ 8)
Αφού τερματίσετε
μια κλήση
Επιστροφή στο χρώμα
της ρύθμισης [COLOR]
(➜ 8)
Κάντε αυτό
Ενεργοποιήστε ή
απενεργοποιήστε τη
λειτουργία ανοικτής
συνομιλίας
10
GR_KD-R841BT[EY].indd 10
10/30/12 10:12:59 AM
BLUETOOTH®
Προεπιλογή: XX
Λειτουργίες μενού ανοικτής ακρόασης
1 Πατήστε .
2 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να κάνετε μία επιλογή (δείτε τον παρακάτω
πίνακα), και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί.
Επαναλάβετε το βήμα 2 μέχρι να επιλεχθεί το στοιχείο που θέλετε.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη ιεραρχία, πατήστε G T/P.
• Για ακύρωση, πατήστε MENU.
RECENT CALL
1 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε ένα όνομα ή έναν αριθμό
τηλεφώνου.
• “>” σημαίνει εισερχόμενη κλήση, “<” σημαίνει εξερχόμενη κλήση, “M”
σημαίνει αναπάντητη κλήση.
• Αν δεν υπάρχει καταγεγραμμένο ιστορικό κλήσεων, εμφανίζεται η ένδειξη
“NO HISTORY”.
2 Πατήστε το κουμπί του ήχου για να πραγματοποιήσετε κλήση.
PHONEBOOK
1 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε ένα όνομα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί.
2 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε έναν αριθμό τηλεφώνου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί για να τον καλέσετε.
• Αν η μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου περιλαμβάνει πολλούς αριθμούς,
μπορείτε να κάνετε γρήγορη αναζήτηση γυρίζοντας γρήγορα τον
περιστροφικό διακόπτη ή να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση χαρακτήρων.
(➜ 11)
• Θα εμφανιστεί η ένδειξη “NO DATA” αν δεν βρεθεί καμία καταχώρηση στον
τηλεφωνικό κατάλογο της συσκευής Bluetooth.
• Θα εμφανιστεί η ένδειξη “SEND P.BOOK MANUALLY” αν η ρύθμιση
[P.BOOK SEL] έχει ρυθμιστεί στην τιμή [PB IN UNIT] ή αν το τηλέφωνο
δεν έχει υποστήριξη PBAP.
DIAL NUMBER
1 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε έναν αριθμό (0 έως 9) ή έναν
χαρακτήρα ( , #, +).
2 Πατήστε E / F για να μετακινηθείτε στη θέση καταχώρησης.
Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγωγή του
τηλεφωνικού αριθμού.
3 Πατήστε το κουμπί του ήχου για να πραγματοποιήσετε κλήση.
VOICE
Ενεργοποιήστε την αναγνώριση φωνής σε αυτό το τηλέφωνο. (➜ 12)
GR_KD-R841BT[EY]ff.indd 11
SETTINGS
P.BOOK SEL*
PB IN PHONE: Ο δέκτης κάνει αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο του
συνδεδεμένου τηλεφώνου. ; PB IN UNIT: Ο δέκτης κάνει αναζήτηση στον
τηλεφωνικό κατάλογο που είναι καταχωρισμένος στη μονάδα. (Μπορείτε να
αντιγράψετε τη μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου αν χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία [P.BOOK WAIT]). (➜ 13)
AUTO ANSWER 03 SEC / 05 SEC / 10 SEC: Ο δέκτης απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες
κλήσεις μετά από 3 / 5 / 10 δευτερόλεπτα. ; OFF: Ακύρωση.
RING TONE
IN UNIT: Ο δέκτης κουδουνίζει για να σας ειδοποιήσει όταν υπάρχει εισερχόμενη
κλήση/γραπτό μήνυμα. (Το προεπιλεγμένο κουδούνισμα διαφέρει, ανάλογα με τη
συσκευή που έχει συζευχθεί.)
• CALL: Επιλέξτε το προτιμώμενο κουδούνισμα (TONE 1 — 5) για τις
εισερχόμενες κλήσεις.
• MESSAGE: Επιλέξτε το προτιμώμενο κουδούνισμα (TONE 1 — 5) για τα
εισερχόμενα γραπτά μηνύματα. ;
IN PHONE: Η συσκευή χρησιμοποιεί το κουδούνισμα του συνδεδεμένου
τηλεφώνου για να σας ειδοποιήσει όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση/εισερχόμενο
γραπτό μήνυμα. (Το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο κουδουνίζει αν δεν
υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία).
RING COLOR
KD-R841BT:
COLOR 01 — COLOR 29 (COLOR 06): Η ζώνη οθόνης αλλάζει στο επιλεγμένο
χρώμα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν δέχεστε εισερχόμενο γραπτό
μήνυμα. ; Off : Ακύρωση.
ECHO CANCEL
01 — 10 (04): Ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης ακύρωσης ηχούς, μέχρι να
ακούγεται η ελάχιστη ηχώ κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας.
MIC LEVEL
01 — 03 (02): Η ευαισθησία του μικροφώνου αυξάνεται, καθώς αυξάνεται ο αριθμός.
MSG NOTICE
ON: Ο δέκτης κουδουνίζει και εμφανίζεται το μήνυμα “RCV MESSAGE” ] [Όνομα
συσκευής] για να σας ειδοποιήσει ότι δέχεστε εισερχόμενο γραπτό μήνυμα. ; OFF: Ακύρωση.
* Μπορεί να επιλεχθεί μόνο όταν το συνδεδεμένο τηλέφωνο υποστηρίζει PBAP.
Αναζήτηση χαρακτήρων
Μπορείτε να κάνετε γρήγορη αναζήτηση στις επαφές σας με βάση τον αρχικό
χαρακτήρα (A έως Z, 0 έως 9 και OTHERS).
• Η ένδειξη “OTHERS” εμφανίζεται εάν ο πρώτος χαρακτήρας δεν είναι A έως Z ή 0 έως 9.
1 Πατήστε .
2 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε [PHONEBOOK], και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί.
3 Πιέστε το 1 ∞ / 2 5 για να επιλέξετε τον επιθυμητό χαρακτήρα.
4 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε την επιθυμητή επαφή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί για να την καλέσετε.
11
EΛΛHNIKA
1/10/13 11:37:40 AM
BLUETOOTH®
5 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε [DELETE] ή [DELETE ALL] και στη
Χρήση αναγνώρισης φωνής
1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
συνέχεια πατήστε το κουμπί.
DELETE: Το όνομα ή ο αριθμός τηλεφώνου που έχετε επιλέξει στο βήμα 3
διαγράφεται.
DELETE ALL: Όλα τα ονόματα ή οι αριθμοί τηλεφώνων από το μενού που έχετε
επιλέξει στο βήμα 2 διαγράφονται.
για είσοδο στη λειτουργία
αναγνώρισης φωνής.
Αν είναι συνδεδεμένα δύο τηλέφωνα, στρέψτε το κουμπί του ήχου για να
επιλέξετε το επιθυμητό τηλέφωνο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί.
2 Προφέρετε το όνομα της επαφής που θέλετε να καλέσετε ή τη φωνητική
εντολή για έλεγχο των λειτουργιών του τηλεφώνου.
Λειτουργία ελέγχου συμβατότητας Bluetooth
• Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες αναγνώρισης φωνής διαφέρουν για κάθε τηλέφωνο.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του συνδεδεμένου τηλεφώνου.
• Ο δέκτης υποστηρίζει επίσης τη λειτουργία ευφυούς προσωπικού βοηθού του iPhone.
Μπορείτε να ελέγξετε τη δυνατότητα σύνδεσης του υποστηριζόμενου προφίλ
μεταξύ της συσκευής Bluetooth και του δέκτη.
1 Ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο το , πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί του ήχου, περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
Εμφανίζεται η ένδειξη “BLUETOOTH” Ô “CHECK MODE”. Πραγματοποιήστε
κύλιση της ένδειξης “SEARCH NOW USING PHONE” ] “PIN IS 0000” στην οθόνη.
2 Κάντε αναζήτηση και επιλέξτε “JVC UNIT” στη συσκευή Bluetooth, μέσα σε 3 λεπτά.
3 Εκτελέστε το (A), το (B) ή το (C), ανάλογα με την ένδειξη που εμφανίζεται στην
οθόνη.
(A) “PAIRING” ] “XXXXXX” (6 ψήφιο κλειδί πρόσβασης): Βεβαιωθείτε ότι
εμφανίζεται το ίδιο κλειδί πρόσβασης στο δέκτη και στη συσκευή Bluetooth
είναι το ίδιο και χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth για να επιβεβαιώσετε το
κλειδί πρόσβασης.
(B) “PAIRING” ] “PIN IS 0000”: Καταχωρήστε “0000” στη συσκευή Bluetooth.
(C) “PAIRING”: Χρησιμοποιήστε τη συσκευή Bluetooth για επιβεβαίωση της
σύζευξης.
Αποθήκευση επαφής στη μνήμη
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 6 επαφές.
1 Πατήστε .
2 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε [RECENT CALL], [PHONEBOOK] ή
[DIAL NUMBER] και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί.
3 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε μια επαφή ή καταχωρήστε έναν
αριθμό τηλεφώνου.
4 Πατήστε και κρατήστε ένα από τα κουμπιά αριθμών (1 έως 6).
Όταν η επαφή αποθηκευτεί, αναβοσβήνει η ένδειξη “MEMORY PX”.
Για να διαγράψετε μια επαφή από τη μνήμη προεπιλεγμένων σταθμών, επιλέξτε
[DIAL NUMBER] στο βήμα 2 και αποθηκέψτε έναν κενό αριθμό.
Πραγματοποίηση κλήσης από τη μνήμη
Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η σύζευξη, εμφανίζεται η ένδειξη “PAIRING OK” ]
“[Όνομα συσκευής]” και ξεκινά ο έλεγχος συμβατότητας της συσκευής Bluetooth.
Αν εμφανίζεται η ένδειξη “CONNECT NOW USING PHONE”, χειριστείτε τη συσκευή
Bluetooth για να επιτρέψετε την πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο και να συνεχίσετε.
1 Πατήστε .
2 Πατήστε ένα από τα κουμπιά αριθμών (1 έως 6).
3 Πατήστε το κουμπί του ήχου για να πραγματοποιήσετε κλήση.
Αν δεν υπάρχουν αποθηκευμένες επαφές, θα εμφανιστεί η ένδειξη “NO PRESET”.
Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες αναγνώρισης φωνής διαφέρουν για κάθε τηλέφωνο.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του συνδεδεμένου τηλεφώνου.
Το αποτέλεσμα του ελέγχου σύνδεσης αναβοσβήνει στην οθόνη.
• “H.FREE OK”*1 ή/και “A.STREAM OK”*2 ] “[Όνομα συσκευής]” : Συμβατή συσκευή
• “CONNECT FAIL” Ô “TRY CONNECT” : Μη συμβατή συσκευή
*1 Συμβατή με προφίλ Hands-Free (HFP)
*2 Συμβατή με προφίλ Advanced Audio Distribution (A2DP)
Μετά από 30 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η ένδειξη “PAIRING DELETED” που σημαίνει
ότι η σύζευξη διαγράφηκε και ο δέκτης βγαίνει από τη λειτουργία ελέγχου.
Διαγραφή μιας επαφής
Μόνο όταν η ρύθμιση [P.BOOK SEL] έχει ρυθμιστεί στην τιμή [PB IN UNIT]. (➜ 11)
1 Πατήστε .
2 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε [RECENT CALL] ή [PHONEBOOK] και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί.
3 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε μια επαφή ή καταχωρήστε έναν
αριθμό τηλεφώνου.
4 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το G T/P.
• Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ελέγχου, απενεργοποιήστε το δέκτη πατώντας και
κρατώντας πατημένο το L SOURCE.
• Διαγράψτε τη σύζευξη από τη συσκευή Bluetooth πριν κάνετε σύζευξη με τον
δέκτη. (➜ 9)
12
GR_KD-R841BT[EY]ff.indd 12
1/15/13 12:35:38 PM
BLUETOOTH®
Συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth
Ρυθμίσεις Bluetooth
1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το MENU.
2 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε [BLUETOOTH], και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί.
3 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να κάνετε μία επιλογή (δείτε τον παρακάτω πίνακα), και
Οι λειτουργίες και οι ενδείξεις στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα
με τη διαθεσιμότητα στη συνδεδεμένη συσκευή.
Για να
Αναπαραγωγή
Προεπιλογή: XX
PHONE *1
Κάντε αυτό
1 Πατήστε L SOURCE για να επιλέξετε
BT AUDIO.
2 Λειτουργήστε τη συσκευή
αναπαραγωγής Bluetooth και ξεκινήστε
την αναπαραγωγή.
Παύση ή συνέχιση
αναπαραγωγής
Πατήστε MENU (ή
Επιλέξτε ομάδα ή
φάκελο
Πατήστε 1 ∞ / 2 5 (ή 5 / ∞ στο
RM-RK52).
Παράλειψη προς τα
πίσω/προς τα εμπρός
Πατήστε E / F (ή 2 / 3 στο RM-RK52).
Επιστροφή/γρήγορη
προώθηση
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
E / F (ή 2 / 3 στο RM-RK52).
Επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή
Πατήστε επανειλημμένα το 6 B για
να κάνετε μια επιλογή.
στο RM-RK52).
TRACK RPT, ALL RPT, RPT OFF
Τυχαία
αναπαραγωγή
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί.
Επαναλάβετε το βήμα 3 μέχρι να επιλεχθεί το στοιχείο που θέλετε.
4 Πιέστε MENU για έξοδο.
Πατήστε επανειλημμένα το 5 A για
να κάνετε μια επιλογή.
GROUP RND, ALL RND, RND OFF
AUDIO
APPLICATION
DELETE PAIR
P.BOOK WAIT
CONNECT / DISCONNECT: Συνδέει ή αποσυνδέει το JVC Smart Music Control *2 στο smartphone.
Επιλέγει την καταχωρισμένη (συζευγμένη) συσκευή που θα διαγραφεί.
Αντιγράφει έως 400 αριθμούς από τη μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου ενός συνδεδεμένου
τηλεφώνου στον δέκτη μέσω OPP.
SET PINCODE Αλλάζει τον κωδικό PIN (έως 6 ψηφία). (Προεπιλεγμένος κωδικός PIN: 0000)
1 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να επιλέξετε έναν αριθμό.
2 Πατήστε E / F για να μετακινηθείτε στη θέση καταχώρησης.
Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγωγή του κωδικού PIN.
3 Πατήστε το κουμπί του ήχου για να επιβεβαιώσετε.
AUTO CNNCT ON: Συνδέεται αυτόματα με τη συσκευή Bluetooth όταν είναι ενεργοποιημένος ο δέκτης. ;
OFF: Ακύρωση.
INITIALIZE
YES: Κάνει προετοιμασία όλων των ρυθμίσεων Bluetooth (συμπεριλαμβανομένης της
αποθηκευμένης σύζευξης, του τηλεφωνικού καταλόγου, κ.λπ.). ; NO: Ακύρωση.
INFORMATION PH CNNT DEV / AU CNNT DEV / APP CNT DEV *3: Εμφανίζει το όνομα του τηλεφώνου/της
συσκευής ήχου/της εφαρμογής που έχει συνδεθεί. ; MY BT NAME: Εμφανίζει το όνομα του δέκτη
(JVC UNIT). ; MY ADDRESS: Εμφανίζει τη διεύθυνση του δέκτη. ; BT VERSION: Εμφανίζει την
έκδοση Bluetooth του δέκτη.
*1 Δεν θα εμφανιστεί η ένδειξη [CONNECT] αν είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένα δύο τηλέφωνα
Bluetooth.
*2 Το JVC Smart Music Control είναι σχεδιασμένο για προβολή της κατάστασης του δέκτη
αυτοκινήτου JVC και για εκτέλεση απλών λειτουργιών ελέγχου σε Android smartphones.
Για τις λειτουργίες του JVC Smart Music Control, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της JVC:
<http://www3.jvckenwood.com/english/car/index.html> (Η τοποθεσία στο Web είναι μόνο
στην Αγγλική γλώσσα).
*3 Εμφανίζεται μόνο όταν έχει συνδεθεί τηλέφωνο Bluetooth/συσκευή αναπαραγωγής ήχου/
εφαρμογή.
13
GR_KD-R841BT[EY].indd 13
CONNECT / DISCONNECT: Συνδέει ή αποσυνδέει το τηλέφωνο Bluetooth ή τη συσκευή
αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.
EΛΛHNIKA
10/30/12 10:13:00 AM
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ
KD-R841BT:
Για να
Eπιλέξτε έναν
προεπιλεγμένο
ισοσταθμιστή
Αποθηκεύστε
τις δικές σας
ρυθμίσεις ήχου
Προεπιλογή: (00)
AUDIO
FADER*4 *5
BALANCE *5
Κάντε αυτό
Πατήστε EQ επανειλημμένα.
FLAT (προεπιλογή ), NATURAL, DYNAMIC, VOCAL BOOST, BASS
BOOST, USER
1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το EQ.
2 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να κάνετε μία επιλογή, και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί.
SUB.W: –08 έως +08 / BASS LVL: –06 έως +06 /
MID LVL: –06 έως +06 / TRE LVL: –06 έως +06
• Η ρύθμιση αποθηκεύεται στην επιλογή [USER] στο EQ.
• Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στοιχείο, πατήστε G T/P.
• Για έξοδο, πατήστε EQ.
BASS BOOST
LOUD
VOL ADJUST
L/O MODE
Άλλες ρυθμίσεις
SUB.W *6
SUB.W LPF *7
1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το MENU.
2 Στρέψτε το κουμπί του ήχου για να κάνετε μία επιλογή (δείτε τον παρακάτω
πίνακα), και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί.
Επαναλάβετε το βήμα 2 μέχρι να επιλεχθεί το στοιχείο που θέλετε.
3 Πιέστε MENU για έξοδο.
Προεπιλογή: XX
EQ SETTING*1
EQ PRESET*1 FLAT / NATURAL / DYNAMIC / VOCAL BOOST / BASS BOOST / USER: Eπιλέξτε
έναν προεπιλεγμένο ισοσταθμιστή.
Προσαρμόστε τις δικές σας ρυθμίσεις ήχου
EASY EQ*1
SUB.W*2: –08 έως +08 (00)/ BASS LVL: –06 έως +06 (00)/
MID LVL: –06 έως +06 (00)/ TRE LVL: –06 έως +06 (00)
• Η ρύθμιση αποθηκεύεται στην επιλογή [USER] στο [EQ PRESET].
PRO EQ*3
1 BASS / MIDDLE / TREBLE: Επιλέξτε ηχητικό τόνο.
2 Ρυθμίστε τα στοιχεία ήχου του επιλεγμένου ηχητικού τόνου.
BASS
Συχνότητα: 60/ 80/ 100/ 200 Hz
Προεπιλογή: (80 Hz)
Στάθμη: –06 έως +06
(00)
Q:
Q1.0/ Q1.25/ Q1.5/ Q2.0
(Q1.0)
MIDDLE Συχνότητα: 0.5/ 1.0/ 1.5/ 2.5 kHz
Προεπιλογή: (1.0 kHz)
Στάθμη: –06 έως +06
(00)
Q:
Q0.75/ Q1.0/ Q1.25
(Q1.25)
TREBLE Συχνότητα: 10.0/ 12.5/ 15.0/ 17.5 kHz Προεπιλογή: (10.0 kHz)
Στάθμη: –06 έως +06
(00)
Q:
Q FIX
(Q FIX)
• Η ρύθμιση αποθηκεύεται στην επιλογή [USER] στο [EQ PRESET].
SUB.W LEVEL *7
HPF *8
BEEP
AMP GAIN
R06 — F06 (00): Ρυθμίστε την ισχύ εξόδου των μπροστινών και πίσω ηχείων.
L06 — R06 (00): Ρυθμίζει την ισχύ εξόδου των δεξιών και αριστερών ηχείων.
+01 / +02: Επιλέγει το επιθυμητό επίπεδο ενίσχυσης μπάσων. ;
OFF: Ακύρωση.
LOW / HIGH: Ενισχύστε τις χαμηλές ή τις υψηλές συχνότητες για να
κατανεμηθεί καλά ο ήχος σε χαμηλή στάθμη έντασης. ; OFF: Ακύρωση.
–05 — +05 (00): Προεπιλέγει τη στάθμη της έντασης του ήχου κάθε
πηγής (σε σύγκριση με τη στάθμη της έντασης του ήχου των FM). Πριν από
τη ρύθμιση, επιλέξτε την πηγή που θέλετε να ρυθμίσετε. (Αν επιλέξετε FM,
εμφανίζεται η ένδειξη “VOL ADJ FIX”.)
SUB.W / REAR: Επιλέγει εάν έχουν συνδεθεί πίσω ηχεία ή υπογούφερ στους
ακροδέκτες line out REAR/SW στον πίσω πίνακα (μέσω εξωτερικού ενισχυτή).
ON / OFF: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την έξοδο υπογούφερ.
THROUGH: Όλα τα σήματα στέλνονται στο υπογούφερ. ; LOW 55Hz /
MID 85Hz / HIGH 120Hz: Τα ηχητικά σήματα με συχνότητες χαμηλότερες
από 55 Hz/ 85 Hz/ 120 Hz στέλνονται στο υπογούφερ.
–08 — +08 (00): Ρυθμίζει το επίπεδο της ισχύος εξόδου του υπογούφερ.
LOW 100Hz / MID 120Hz / HIGH 150Hz: Τα ηχητικά σήματα με συχνότητες
χαμηλότερες από 100 Hz/ 120 Hz/ 150 Hz αποκόπτονται από τα μπροστινά/
πίσω ηχεία. ; OFF: Όλα τα σήματα στέλνονται στα μπροστινά/πίσω ηχεία.
ON / OFF: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ήχο πατήματος πλήκτρου.
LOW POWER: Περιορίζει τη μέγιστη ένταση ήχου στο 30. (Επιλέξτε το
αν η μέγιστη ισχύς του κάθε ηχείου είναι μικρότερη από 50 W, για να μην
καταστραφούν τα ηχεία.) ; HIGH POWER: Η μέγιστη ένταση ήχου είναι 50.
*1 KD-R741BT μόνο.
*2 Εμφανίζεται μόνο όταν το [L/O MODE] είναι ρυθμισμένο στο [SUB.W] και το
[SUB.W] είναι ρυθμισμένο στο [ON].
*3 KD-R841BT: Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας σε αυτό το στοιχείο, αφού εισέλθετε
στο μενού ρυθμίσεων.
*4 Εάν χρησιμοποιείτε σύστημα δύο ηχείων, ρυθμίστε τη στάθμη του fader στο [00].
*5 Αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να επηρεάσει την έξοδο του υπογούφερ.
*6 Εμφανίζεται μόνο όταν το [L/O MODE] είναι ρυθμισμένο στο [SUB.W].
*7 Εμφανίζεται μόνο όταν το [SUB.W] είναι ρυθμισμένο στο [ON].
*8 KD-R841BT μόνο.
14
GR_KD-R841BT[EY].indd 14
11/5/12 9:40:57 AM
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σχετικά με τους δίσκους και τα αρχεία ήχου
• Αυτή η μονάδα μπορεί να κάνει αναπαραγωγή μόνο των εξής CD:
• Ο δέκτης αυτός μπορεί να αναπαραγάγει δίσκους πολλαπλής
εγγραφής (multi-session). Ωστόσο, τα μη κλειστά “sessions” θα
παραλειφθούν κατά την αναπαραγωγή.
• Δίσκοι που δεν αναπαράγονται:
- Δίσκοι οι οποίοι δεν είναι στρογγυλοί.
- Δίσκοι με χρώμα στην επιφάνεια εγγραφής ή δίσκοι οι οποίοι
είναι βρόμικοι.
- Δίσκοι εγγράψιμοι/επανεγγράψιμοι στους οποίους η εγγραφή
δεν έχει οριστικοποιηθεί.
- CD 8 εκ. Εάν επιχειρήσετε να τους τοποθετήσετε με χρήση
αντάπτορα, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Αναπαραγωγή DualDisc: Η μη DVD πλευρά ενός “διπλού
δίσκου” (DualDisc) δεν συμφωνεί με το πρότυπο “Compact Disc
Digital Audio”. Για το λόγο αυτό, δεν συνιστάται η χρήση της μη
DVD πλευράς ενός διπλού δίσκου (DualDisc) σε αυτό το προϊόν.
• Αρχεία που μπορούν να αναπαραχθούν:
- Επεκτάσεις αρχείων: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav)*1
KD-R841BT
KD-R741BT
Ρυθμος Bit
MP3
8 — 320
8 — 320
(kbps)
WMA 16 — 320
32 — 192
Συχνότητα
MP3
48, 44,1, 32, 24, 22,05, 16, 12, 11,025, 8
δειγματοληψίας WMA 8 — 48
32 — 48
(kHz)
–
WAV*1 48, 44,1
- Codec: WAV*1: Γραμμικό PCM
- Μέγεθος δειγματοληψίας: WAV*1: 16 bit
- Κανάλι ήχου: WAV*1: Μονοφωνικό/στερεοφωνικό
- Αρχεία μεταβλητού ρυθμού bit (VBR).
• Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων για το όνομα αρχείου/
φακέλου:
Εξαρτάται από το φορμά δίσκου που χρησιμοποιείται (περιλαμβάνει
4 χαρακτήρες επέκτασης—<.mp3>, <.wma> ή <.wav>*1).
ISO 9660 επίπεδο 1 και 2
Romeo
Joliet
Μεγάλο όνομα αρχείου Windows
GR_KD-R841BT[EY]ff.indd 15
KD-R841BT KD-R741BT
32
64
32
64
32
32
32
64
Σχετικά με τις συσκευές USB
• Η μονάδα αυτή μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία MP3/WMA/
WAV*1 που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή USB κατηγορίας
μαζικής αποθήκευσης.
• Δεν μπορείτε να συνδέσετε μία συσκευή USB μέσω κόμβου USB ή
συσκευής ανάγνωσης πολλαπλών καρτών (Multi Card Reader).
• Η σύνδεση καλωδίου συνολικού μήκους μεγαλύτερου από 5
μέτρα ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την προβληματική
αναπαραγωγή.
• Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων για:
KD-R841BT KD-R741BT
Ονόματα φακέλου
64
63
Ονόματα αρχείου
64
63
Πληροφορίες σε μορφή Tag
64
60
για MP3
Πληροφορίες σε μορφή Tag
64
60
για WMA
Πληροφορίες σε μορφή Tag για
64
60
WAV*1
• Αυτός ο δέκτης μπορεί να αναγνωρίσει συνολικά:
KD-R841BT: 20 480 αρχεία, 999 φακέλους (999 αρχεία ανά φάκελο).
KD-R741BT: 65 025 αρχεία, 255 φακέλους (255 αρχεία ανά φάκελο
συμπεριλαμβανομένων φακέλων χωρίς μη υποστηριζόμενα αρχεία) και
8 ιεραρχίες.
• Η μονάδα αυτή δεν μπορεί να αναγνωρίσει συσκευή USB η οποία
έχει ονομαστική τάση διαφορετική από 5 V και υπερβαίνει τα 1 A.
Σχετικά με τα iPod/iPhone
• Made for
- iPod touch (1st, 2nd, 3rd και 4th generation)
- iPod classic
- iPod with video (5th generation)*2
- iPod nano (1st*2, 2nd, 3rd, 4th, 5th και 6th generation)
- iPhone, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S
• Δεν είναι δυνατό να κάνετε αναζήτηση αρχείων βίντεο στο μενού
“Videos” (Βίντεο) στην κατάσταση [HEAD MODE].
• Η σειρά των τραγουδιών που εμφανίζεται στο μενού επιλογής αυτού
του δέκτη μπορεί να διαφέρει από τη σειρά στο iPod/iPhone.
• Αν κάποιες λειτουργίες δεν εκτελούνται σωστά ή όπως αναμένετε,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <http://www3.jvckenwood.com/
english/car/index.html> (Η τοποθεσία στο Web είναι μόνο στην
Αγγλική γλώσσα).
15
Πληροφορίες για το Bluetooth
• Ανάλογα με την έκδοση Bluetooth της συσκευής, ορισμένες συσκευές
Bluetooth ίσως να μην είναι δυνατό να συνδεθούν με το δέκτη αυτό.
• Ο δέκτης αυτός ενδέχεται να μη λειτουργεί με κάποιες συσκευές
Bluetooth.
• Οι συνθήκες σήματος ποικίλλουν, ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο.
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Bluetooth,
επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο της JVC: <http://www3.
jvckenwood.com/english/car/index.html> (Η τοποθεσία στο
Web είναι μόνο στην Αγγλική γλώσσα).
Σχετικά με το JVC Playlist Creator και το JVC Music
Control
• Η μονάδα αυτή υποστηρίζει την εφαρμογή PC JVC Playlist Creator
και την εφαρμογή AndroidTM JVC Music Control.
• Όταν κάνετε αναπαραγωγή αρχείων ήχου στα οποία έχουν προστεθεί
δεδομένα τραγουδιών με τη βοήθεια του JVC Playlist Creator ή του
JVC Music Control, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση αρχείων ήχου βάσει
Genres (είδους μουσικής), Artists (καλλιτεχνών), Albums (άλμπουμ),
Playlists (λιστών αναπαραγωγής) και Songs (τραγουδιών).
• Τα JVC Playlist Creator και JVC Music Control είναι διαθέσιμα στην
εξής ιστοσελίδα: <http://www3.jvckenwood.com/english/car/
index.html> (Η τοποθεσία στο Web είναι μόνο στην Αγγλική
γλώσσα).
Πληροφορίες στην οθόνη
FM ή AM
Όνομα σταθμού (PS)*3 = Συχνότητα
= Τύπος προγράμματος (PTY)*3 =
Ημερομηνία/Ρολόι = (επιστροφή στη αρχή)
CD ή USB FRONT / Τίτλος άλμπουμ/Καλλιτέχνης*4 = Τίτλος
USB REAR / USB ή κομματιού*4 = Αρ. κομματιού/Χρόνος
BT AUDIO
αναπαραγωγής = Ημερομηνία/Ρολόι =
(επιστροφή στη αρχή)
USB FRONT /
[HEAD MODE] ή [IPOD MODE]: Τίτλος
USB REAR /
άλμπουμ/Καλλιτέχνης*4 = Τίτλος κομματιού*4
USB-IPOD
= Αρ. κομματιού/Χρόνος αναπαραγωγής =
Ημερομηνία/Ρολόι = (επιστροφή στη αρχή)
[EXT MODE]: EXT MODE
Ημερομηνία/Ρολόι
AUX
AUX
Ημερομηνία/Ρολόι
*1 KD-R841BT ως πηγή USB μόνο.
*2 Τα [IPOD MODE]/ [EXT MODE] δεν έχουν εφαρμογή.
*3 Μόνο για σταθμούς FM Radio Data System.
*4 Για τα συμβατικά και τα κενά CD εμφανίζεται η ένδειξη “NO NAME”.
EΛΛHNIKA
1/15/13 12:37:28 PM
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Σύμπτωμα
Δεν ακούγεται ήχος.
Σύμπτωμα
Εμφανίζεται η ένδειξη
“PAIRING FULL”.
Εμφανίζεται η ένδειξη
“PLEASE WAIT”.
Διορθωτικές ενέργειες
• Ρυθμίστε τον ήχο στη βέλτιστη ένταση.
• Ελέγξτε τα καλώδια και τις συνδέσεις.
• Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο μικρότερου μήκους και μεγαλύτερου
πάχους για να συνδέσετε τον πίσω ακροδέκτη γείωσης με το σασί του
αυτοκινήτου.
Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες των καλωδίων των ηχείων είναι σωστά
μονωμένοι και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση. Εάν το πρόβλημα δεν
επιλυθεί, συμβουλευτείτε το πλησιέστερο κέντρο επισκευής.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “MISWIRING
CHK WIRING THEN RESET UNIT” / “WARNING CHK
WIRING THEN RESET UNIT” και δεν είναι δυνατή
καμία λειτουργία.
Δεν μπορείτε να επιλέξετε πηγή.
Ελέγξτε τη ρύθμιση [SRC SELECT]. (➜ 4)
Η ραδιοφωνική λήψη είναι κακή. / Κατά την ακρόαση • Συνδέστε σταθερά την κεραία.
του ραδιοφώνου παράγεται στατικός θόρυβος.
• Εκπτύξτε πλήρως την κεραία.
Δεν εμφανίζονται στην οθόνη οι σωστοί χαρακτήρες.
Η μονάδα αυτή μπορεί να εμφανίσει μόνο κεφαλαία γράμματα,
αριθμούς και έναν περιορισμένο αριθμό συμβόλων.
Εμφανίζονται εναλλάξ οι ενδείξεις “PLEASE” και “EJECT”. Πατήστε το 0 και, στη συνέχεια, εισαγάγετε σωστά το δίσκο.
Εμφανίζεται η ένδειξη “IN DISC”.
Εξασφαλίστε ότι δεν υπάρχει κάτι που μπλοκάρει την υποδοχή
φόρτωσης όταν αφαιρείτε το δίσκο.
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του δίσκου.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 0 για εξαναγκασμένη εξαγωγή.
Προσέξτε να μην σας πέσει ο δίσκος κατά την εξαγωγή.
Η σειρά αναπαραγωγής δεν είναι αυτή που
Η σειρά αναπαραγωγής προσδιορίζεται από το όνομα των αρχείων (USB)
αναμένετε.
ή από τη σειρά με την οποία έγινε η εγγραφή των αρχείων (δίσκος).
Ο χρόνος αναπαραγωγής που πέρασε δεν είναι σωστός. Αυτό εξαρτάται από τη διαδικασία εγγραφής που προηγήθηκε.
Εμφανίζεται το μήνυμα “NOT SUPPORT” και το
Ελέγξτε αν το μουσικό κομμάτι είναι σε μορφή που μπορεί να
συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι παραλείπεται.
αναπαραχθεί. (➜ 15)
Η ένδειξη “CANNOT PLAY” αναβοσβήνει ή/και
• Ελέγξτε αν η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με το δέκτη αυτό και
δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της συνδεδεμένης
βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία έχουν υποστηριζόμενες μορφές. (➜ 15)
συσκευής.
• Επανασυνδέστε τη συσκευή.
Η ένδειξη “READING” συνεχίζει να αναβοσβήνει.
• Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά πολλά ιεραρχικά επίπεδα και φακέλους.
• Επανεισαγάγετε το δίσκο ή επανασυνδέστε τη συσκευή USB.
Το iPod/iPhone δεν ενεργοποιείται ή δεν λειτουργεί. • Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ του δέκτη και του iPod/iPhone.
• Αποσυνδέστε και επαναφέρετε το iPod/iPhone κάνοντας αναγκαστική
επαναφορά (hard reset).
• Ελέγξτε αν είναι κατάλληλη η ρύθμιση [IPOD SWITCH]. (➜ 4)
Δεν εντοπίστηκε καμία συσκευή Bluetooth.
• Κάντε πάλι αναζήτηση από τη συσκευή Bluetooth.
• Επανεκκινήστε τη μονάδα. (➜ 3)
Δεν είναι δυνατή η σύζευξη.
• Βεβαιωθείτε ότι εισαγάγατε τον ίδιο κωδικό PIN τόσο για τη μονάδα
όσο και για τη συσκευή Bluetooth.
• Διαγράψτε τις πληροφορίες σύζευξης και από το δέκτη και από τη συσκευή
Bluetooth και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης.
Εμφανίζεται η ένδειξη
“ERROR CNNCT”.
Εμφανίζεται η ένδειξη
“BT DEVICE NOT FOUND”.
Bluetooth®
Υπάρχει αντήχηση ή παράσιτα.
Η ποιότητα του ήχου τηλεφώνου
είναι κακή.
Η μέθοδος φωνητικής κλήσης δεν
είναι επιτυχής.
Εμφανίζεται η ένδειξη
“NOT SUPPORT”.
Εμφανίζεται η ένδειξη “ERROR”.
Ο δέκτης δεν ανταποκρίνεται όταν
προσπαθείτε να αντιγράψετε τον
τηλεφωνικό κατάλογο στο δέκτη.
Ο ήχος διακόπτεται ή έχει
παραλείψεις κατά την
αναπαραγωγή από συσκευή
αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.
Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός
της συνδεδεμένης συσκευής
αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.
Bluetooth®
Εμφανίζεται η ένδειξη
“HW ERROR”.
•
•
•
•
•
•
•
Διορθωτικές ενέργειες
Ο αριθμός καταχωρημένων συσκευών έχει φτάσει το ανώτατο όριο. Επαναλάβετε
αφού διαγράψετε μια συσκευή που δεν χρειάζεστε.
Ο δέκτης εκτελεί προετοιμασία για τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth. Αν το
μήνυμα παραμένει, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου το δέκτη και στη
συνέχεια συνδέστε ξανά την συσκευή.
Η συσκευή είναι καταχωρισμένη αλλά η σύνδεση απέτυχε. Συνδέστε τη συσκευή
με το χέρι. (➜ 13)
Η συσκευή απέτυχε να κάνει αναζήτηση για τις επιλεγμένες συσκευές Bluetooth
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας [AUTO CNNCT]. Ενεργοποιήστε το Bluetooth
από τη συσκευή σας και κάντε τη σύνδεση μη αυτόματα. (➜ 13)
Ρυθμίστε τη θέση του μικρόφωνου. (➜ 9)
Ελέγξτε τη ρύθμιση [ECHO CANCEL]. (➜ 11)
Μειώστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής Bluetooth.
Μετακινήστε το αυτοκίνητο σε περιοχή με καλύτερη λήψη σήματος.
Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο φωνητικής κλήσης σε πιο ήσυχο περιβάλλον.
Μειώστε την απόσταση από το μικρόφωνο όταν προφέρετε το όνομα.
Χρησιμοποιήστε την ίδια φωνή που χρησιμοποιήθηκε και στην εγγεγραμμένη
φωνητική ετικέτα.
Το συνδεδεμένο τηλέφωνο δεν υποστηρίζει τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής.
Επιχειρήστε πάλι το χειρισμό. Εάν εμφανιστεί ξανά η ένδειξη “ERROR”, ελέγξτε αν
η συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία που προσπαθήσατε να εκτελέσετε.
Προσπαθήσατε να αντιγράψετε τις ίδιες καταχωρήσεις (όπως αποθηκεύτηκαν) στο
δέκτη. Πατήστε το DISP ή το G T/P για να εξέλθετε.
• Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο δέκτη και τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου
Bluetooth.
• Απενεργοποιήστε το δέκτη, ενεργοποιήστε τον και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.
• Άλλες συσκευές Bluetooth ίσως προσπαθούν να συνδεθούν στο δέκτη.
• Ελέγξτε αν η συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth υποστηρίζει το
προφίλ Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP). (Ανατρέξτε στις οδηγίες της
συσκευής αναπαραγωγής ήχου.)
• Αποσυνδέστε και συνδέστε πάλι τη συσκευή αναπαραγωγής Bluetooth.
Επαναφέρετε το δέκτη και επιχειρήστε πάλι τη λειτουργία. Αν εμφανιστεί πάλι η
ένδειξη “HW ERROR”, συμβουλευτείτε το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
Αν συνεχίσετε να έχετε προβλήματα, κάντε επαναφορά του δέκτη. (➜ 3)
16
GR_KD-R841BT[EY]ff.indd 16
1/15/13 12:38:56 PM
50 W ανά κανάλι
Πρότυπο USB
USB 1.1, USB 2.0
Συνεχής ισχύς εξόδου (RMS)
20 W ανά κανάλι σε 4 Ω, 40 Hz έως 20 000 Hz σε
λιγότερο από 1% συνολική αρμονική παραμόρφωση
Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων (πλήρης
ταχύτητα)
Μέγιστο 12 Mbps
Σύνθετη αντίσταση φορτίου
4 Ω (4 Ω έως 8 Ω ανοχή)
Συμβατές συσκευές
Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης
Απόκριση συχνότητας
40 Hz έως 20 000 Hz
Συμβατά συστήματα αρχείων
FAT 32/16/12
Λόγος σήματος προς θόρυβο
70 dB
MP3/WMA
Line-Out, στάθμη εξόδου SubwooferOut/Σύνθετη αντίσταση
2,5 V/10 kΩ φορτίο (πλήρης κλίμακα)
Μορφές ήχου που μπορούν να
αναπαραχθούν
Μέγιστο ρεύμα παροχής
DC 5 V d 1 A
Σύνθετη αντίσταση εξόδου
≤ 600 Ω
Έκδοση
Bluetooth 2.1 certified (+EDR)
FM Εύρος συχνοτήτων
87,5 MHz έως 108,0 MHz
Κατηγορία ρεύματος
Κατηγορία 2 ραδιοφώνου
Περιοχή λειτουργίας
10 m
Προφίλ
HFP 1.5, OPP 1.1, A2DP 1.2, AVRCP 1.3, PBAP 1.0
BLUETOOTH
Ωφέλιμη ευαισθησία
9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω)
50 dB Ευαισθησία μείωσης
θορύβου
16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)
Επιλεκτικότητα εναλλακτικών
καναλιών
65 dB (στα 400 kHz)
Απαιτήσεις σε ισχύ
(τάση λειτουργίας)
DC 14,4 V (ανοχή 11 V έως 16 V)
Απόκριση συχνότητας
40 Hz έως 15 000 Hz
Σύστημα γείωσης
Αρνητική γείωση
40 dB
Επιτρεπτό εύρος θερμοκρασίας
λειτουργίας
0°C έως +40°C
Διαστάσεις
(Π × Y × B)
Διαστάσεις εγκατάστασης
(περίπου)
182 mm × 53 mm × 159 mm
Διαστάσεις πρόσοψης
(περίπου)
KD-R841BT: 188 mm × 59 mm × 10 mm
KD-R741BT: 188 mm × 59 mm × 13 mm
Στερεοφωνικός διαχωρισμός
AM Εύρος συχνοτήτων
Ευαισθησία/Eπιλεκτικότητα
Συσκευή αναπαραγωγής CD
USB
Ισχύς εξόδου
MW
LW
531 kHz έως 1 611 kHz
153 kHz έως 279 kHz
MW
LW
20 μV/40 dB
50 μV/—
Σύστημα ανίχνευσης σήματος
Oπτική λήψη χωρίς επαφή (λέιζερ ημιαγωγού)
Αριθμός καναλιών
2 κανάλια (στερεοφωνικά)
Απόκριση συχνότητας
5 Hz έως 20 000 Hz
Λόγος σήματος προς θόρυβο
105 dB
Τρέμουλο και κυμάνσεις ταχύτητας
Κάτω από το μετρήσιμο όριο
Γενικά
Ραδιοφωνο
Ενισχυτής ήχου
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Βάρος (χωρίς παρελκόμενα)
KD-R841BT: 1,3 kg
KD-R741BT: 1,2 kg
Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
17
GR_KD-R841BT[EY].indd 17
EΛΛHNIKA
11/5/12 9:40:57 AM
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΔΕΣΗ
Προειδοποίηση
Εγκατάσταση της μονάδας (στερέωση εντός του ταμπλό)
• Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τροφοδοσία 12 V DC και αρνητική γείωση.
• Αποσυνδέστε τον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας πριν από τη συνδεσμολογία και την
τοποθέτηση.
• Μην συνδέετε το καλώδιο μπαταρίας (κίτρινο) και το καλώδιο ανάφλεξης (κόκκινο)
στο αμάξωμα του αυτοκινήτου ή το καλώδιο γείωσης (μαύρο) για την αποφυγή
βραχυκυκλώματος.
• Μονώστε τα μη συνδεδεμένα καλώδια με μονωτική ταινία για την αποφυγή
βραχυκυκλώματος.
• Βεβαιωθείτε πως γειώσατε ξανά τη μονάδα στο αμάξωμα μετά την εγκατάσταση.
Κάντε τις απαιτούμενες
συνδέσεις.
(➜ 19)
Προσοχή
• Για λόγους ασφαλείας, αναθέστε την συνδεσμολογία και την τοποθέτηση σε επαγγελματίες.
Συμβουλευτείτε τον πωλητή του ηχοσυστήματος.
• Τοποθετήστε τη μονάδα στην κονσόλα του οχήματός σας. Μην ακουμπάτε τα μεταλλικά
μέρη αυτής της μονάδας κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη χρήση αυτής της μονάδας.
Τα μεταλλικά μέρη όπως η ψήκτρα και το περίβλημα ζεσταίνονται.
• Μην συνδέετε τα καλώδια · του ηχείου στο αμάξωμα, στο καλώδιο γείωσης (μαύρο) ή
παράλληλα.
• Συνδέστε ηχεία μέγιστης ισχύος μεγαλύτερης των 50 W. Αν η μέγιστη ισχύς των
ηχείων είναι μικρότερη από 50 W, αλλάξτε τη ρύθμιση [AMP GAIN] ώστε να μην
καταστρέψετε τα ηχεία. (➜ 14)
• Τοποθετήστε τη μονάδα με γωνία μικρότερη ή ίση με 30º.
• Εάν η καλωδίωση του οχήματός σας δεν διαθέτει ακροδέκτη ανάφλεξης, συνδέστε το
καλώδιο ανάφλεξης (κόκκινο) στον ακροδέκτη στην ασφαλειοθήκη του οχήματος, η οποία
παρέχει ρεύμα 12 V DC και ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με το κλειδί ανάφλεξης.
• Μετά την τοποθέτηση της μονάδας, ελέγξτε εάν λειτουργούν σωστά οι λάμπες φρένων, τα
φλας, οι υαλοκαθαριστήρες κ.λπ. στο αυτοκίνητο.
• Εάν καεί η ασφάλεια, βεβαιωθείτε πρώτα πως δεν ακουμπάνε τα καλώδια στο αμάξωμα
και στη συνέχεια αντικαταστήστε την παλιά ασφάλεια με μία της ίδιας κατηγορίας.
Βασική διαδικασία
1 Αφαιρέστε το κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης και
2
3
4
5
αποσυνδέστε τον ακροδέκτη · της μπαταρίας του
αυτοκινήτου.
Συνδέστε σωστά τα καλώδια.
Δείτε την ενότητα Συνδεσμολογία. (➜ 19)
Εγκατάσταση της μονάδας στο αυτοκίνητο.
Δείτε την ενότητα Εγκατάσταση της μονάδας (στερέωση
εντός του ταμπλό).
Συνδέστε τον ακροδέκτη · της μπαταρίας.
Επανεκκινήστε τη μονάδα. (➜ 3)
Λυγίστε τις κατάλληλες γλωττίδες για
να συγκρατηθεί η βάση σταθερά στη
θέση της.
Βεβαιωθείτε πως ο προσανατολισμός
της πλάκας ισοστάθμισης είναι σωστός.
Όταν κάνετε εγκατάσταση χωρίς το περίβλημα
στερέωσης
Πώς να αφαιρέσετε τη
μονάδα
Βίδες με επίπεδη ή στρογγυλή κεφαλή
(δεν παρέχονται)
M5 × 8 mm
Εσoχή
Πλαίσιο (δεν παρέχεται)
18
GR_KD-R841BT[EY].indd 18
10/30/12 10:13:01 AM
Συνδεσμολογία
KD-R841BT
Εμπρός ισχύς εξόδου
Ισχύς εξόδου πίσω/υπογούφερ
Καλώδιο τηλεχειρισμού
(δεν παρέχεται)
Καλώδιο σήματος
(δεν παρέχεται)
KD-R741BT
Ισχύς εξόδου πίσω/
υπογούφερ
Προς μπλε/
λευκό καλώδιο
της πλεξούδας
καλωδίωσης D
Ενισχυτής JVC
Λίστα εξαρτημάτων για
την εγκατάσταση
A Πρόσοψη
MIC (υποδοχή εισόδου μικροφώνου) (➜ 9)
Ασφάλεια (10 Α)
Ακρoδέκτης γείωσης στo πίσω μέρoς της συσκευής
( ×1 )
B Έλασμα στερέωσης
Ακροδέκτης κεραίας
Στον αντάπτορα του τηλεχειριστηρίου στο τιμόνι
Για ορισμένα αυτοκίνητα VW/Audi ή Opel
(Vauxhall)
Ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσετε τη
συνδεσμολογία της παρεχόμενης καλωδίωσης D,
όπως απεικονίζεται.
Αν ο δέκτης δεν τροφοδοτείται με τη χρήση της
τροποποιημένης καλωδίωσης 1, χρησιμοποιήστε στη
θέση της την τροποποιημένη καλωδίωση 2.
Y: Κίτρινο R: Κόκκινο
Αρχική καλωδίωση
Ανοικτό μπλε/κίτρινο
Σύνδεσμоς ISO
STEERING
WHEEL
REMOTE
( ×1 )
C Πλάκα αντιστάθμισης
A4: Κίτρινο: Μπαταρία
Αν το αυτοκίνητό σας έχει υποδοχή ISO
A5: Μπλε/λευκό: Καλώδιο τηλεχειρισμού
A6: Πορτοκαλί/λευκό: Διακόπτης
ελέγχου φώτων αυτοκινήτου
A7: Κόκκινο: Ανάφλεξη (ACC)
( ×1 )
D Καλωδίωση
A8: Μαύρο: Συνδέσεις γείωσης
(ή)
Αν το αυτοκίνητό σας ΔΕΝ έχει υποδοχή ISO
Τρоπоπоιημένη καλωδίωση 1
(ή)
Τρоπоπоιημένη καλωδίωση 2
* Προσαρμοσμένη πλεξούδα καλωδίωσης (πωλείται
ξεχωριστά)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνιστάται προσαρμοσμένη πλεξούδα
καλωδίωσης (πωλείται ξεχωριστά) που είναι κατάλληλη
για το αυτοκίνητό σας.
19
GR_KD-R841BT[EY].indd 19
B1: Μοβ ª
B2: Μοβ/μαύρο ·
Πίσω ηχείο
(δεξιά)
B3: Γκρι ª
B4: Γκρι/μαύρο ·
Μπροστινό
ηχείο (δεξιά)
B5: Λευκό ª
B6: Λευκό/μαύρο ·
Μπροστινό
ηχείο
(αριστερά)
B7: Πράσινο ª
Πίσω ηχείο
B8: Πράσινο/μαύρο · (αριστερά)
( ×1 )
E Κλειδί εξαγωγής
( ×2 )
EΛΛHNIKA
10/31/12 5:05:08 PM
Deklaracja zgodności z Dyrektywą R&TTE 1999/5/WE
Deklaracja zgodności odnośnie Dyrektywy w sprawie kompatybilności
elektromagnetycznej 2004/108/WE
Producent:
JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan
Przedstawiciel UE:
JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 04, 61145 Friedberg, Niemcy
English
Hereby, JVC KENWOOD declares that this unit
KD-R841BT/ KD-R741BT is in compliance with
the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Français
Par la présente JVC KENWOOD déclare
que l’appareil KD-R841BT/ KD-R741BT est
conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE.
Par la présente, JVC KENWOOD déclare que
ce KD-R841BT/ KD-R741BT est conforme
aux exigences essentielles et aux autres
dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui
sont applicables.
Deutsch
Hiermit erklärt JVC KENWOOD, dass sich dieser
KD-R841BT/ KD-R741BT in Übereinstimmung
mit den grundlegenden Anforderungen und
den anderen relevanten Vorschriften der
Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMWi)
Hiermit erklärt JVC KENWOOD die
Übereinstimmung des Gerätes KD-R841BT/
KD-R741BT mit den grundlegenden
Anforderungen und den anderen relevanten
Festlegungen der Richitlinie 1999/5/EG.
(Wien)
Nederlands
Hierbij verklaart JVC KENWOOD dat het toestel
KD-R841BT/ KD-R741BT in overeenstemming
is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Bij deze verklaat JVC KENWOOD dat deze
KD-R841BT/ KD-R741BT voldoet aan de
essentiële eisen en aan de overige relevante
bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
© 2012 JVC KENWOOD Corporation
CoverRear_KD-R841BT_005A_f.indd iii
Italiano
Con la presente JVC KENWOOD dichiara che
questo KD-R841BT/ KD-R741BT è conforme
ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Español
Por medio de la presente JVC KENWOOD
declara que el KD-R841BT/ KD-R741BT cumple
con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la
Directiva 1999/5/CE.
Português
JVC KENWOOD declara que este KD-R841BT/
KD-R741BT está conforme com os requisitos
essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Polska
JVC KENWOOD niniejszym oświadcza, że
KD-R841BT/ KD-R741BT spełnia zasadnicze
wymogi oraz inne istotne postanowienia
dyrektywy 1999/5/EC.
Český
JVC KENWOOD tímto prohlašuje, že tento
KD-R841BT/ KD-R741BT je ve shodě se
základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Magyar
Alulírott, JVC KENWOOD, kijelenti, hogy a jelen
KD-R841BT/ KD-R741BT megfelel az 1999/5/
EC irányelvben meghatározott alapvető
követelményeknek és egyéb vonatkozó
előírásoknak.
Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία Ρ&ΤΤΕ 1999/5/ΕΚ
Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία ΗΜΣ 2004/108/ΕΚ
Κατασκευαστής:
JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan
Αντιπρόσωπος στην ΕΕ:
JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 04, 61145 Friedberg, Γερμανία
Svenska
Härmed intygar JVC KENWOOD att denna
KD-R841BT/ KD-R741BT stär l överensstämelse
med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.
Suomi
JVC KENWOOD vakuuttaa täten että
KD-R841BT/ KD-R741BT tyyppinen laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten
ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen.
Slovensko
S tem JVC KENWOOD izjavlja, da je ta
KD-R841BT/ KD-R741BT v skladu z osnovnimi
zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi
Direktive 1999/5/EC.
Slovensky
Spoločnosť JVC KENWOOD týmto vyhlasuje,
že KD-R841BT/ KD-R741BT spĺňa zákldné
požiadavky a ďalšie prislušné ustanovenia
Direktĺvy 1999/5/EC.
Dansk
Undertegnede JVC KENWOOD erklærer
harved, at følgende udstyr KD-R841BT/
KD-R741BT overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Ελληνικά
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ JVC KENWOOD
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ KD-R841BT/ KD-R741BT
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
Eesti
Sellega kinnitab JVC KENWOOD, et see
KD-R841BT/ KD-R741BT vastab direktiivi
1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja
muudele asjakohastele määrustele.
Latviešu
Ar šo, JVC KENWOOD, apstiprina, ka
KD-R841BT/ KD-R741BT atbilst Direktīvas
1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās
nosacījumiem.
Lietuviškai
Šiuo, JVC KENWOOD, pareiškia, kad šis
KD-R841BT/ KD-R741BT atitinka pagrindinius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas
svarbias nuostatas.
Malti
Hawnhekk, JVC KENWOOD, jiddikjara li
dan KD-R841BT/ KD-R741BT jikkonforma
mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/
EC.
Українська
Компанія JVC KENWOOD заявляє, що цей
виріб KD-R841BT/ KD-R741BT відповідає
ключовим вимогам та іншим пов’язаним
положенням Директиви 1999/5/EC.
Turkish
Bu vesileyle JVC KENWOOD, KD-R841BT/
KD-R741BT ünitesinin, 1999/5/EC Direktifinin
başlıca gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri
ile uyumlu olduğunu beyan eder.
1112DTSMDTJEIN
11/5/12 3:56:00 PM

Podobne dokumenty