Kubusia Puchatka

Komentarze

Transkrypt

Kubusia Puchatka
SCENARIUSZ KONKURSU CZYTELNICZEGO
Bohaterowie „Kubusia Puchatka”
dla kl. IV-VI
PROWADZĄCY: Katarzyna Otorowska
CELE: Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. DYDAKTYCZNE:
Utrwalenie wiadomości o bohaterach książki A.A. Milne „ Kubuś
Puchatek”. Zapoznanie z fragmentami książki A.A. Milne „Chatka Puchatka”. Utrwalenie nazwiska autora oraz podstawowych faktów z jego życiorysu. Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, wykreślanek, puzzli, Wyszukiwanie różnic w podobnych obrazkach. Układanie podpisów pod historyjkami obrazkowymi. Głośne czytanie cytatów z książki oraz sentencji i złotych myśli z niej wybranych. WYCHOWAWCZE:
Kształcenie umiejętności:
pracy w grupach; dostosowywania się do reguł gry; prawidłowej rywalizacji; METODY: Aktywizujące – gry i zabawy dydaktyczne.
FORMY: Indywidualna i grupowa
1
PRZEBIEG:
1. Powitanie i omówienie, na czym będą polegały dzisiejsze zajęcia.
2. Zaproponowanie gry planszowej, której ukończenie ściśle związane jest ze znajomością książki „Kubuś Puchatek”. 3. Zapoznanie z regułami gry.
4. Zabawa, – dzięki której utrwalamy znajomość bohaterów z książki „ Kubuś Puchatek”
oraz faktów z życia autora (krzyżówka, rebusy, wykreślani, puzzle itp.)
5. Nagrodzenie zwycięzców.
6. Zaproponowanie małego „ Conieco” wszystkim uczestnikom.
7. Złożenie rekwizytów potrzebnych do zabawy.
8. Pożegnanie.
2
REGUŁY GRY „Kubuś Puchatek”
1. Grę rozpoczyna drużyna, która jako pierwsza wyrzuci 6 na kostce. Przedstawiciel
drużyny, wybiera pionek i ustawia go na start.
2. Następny rzut kostką mówi o ile pól pionek przesuwa się do przodu.
3. Jeżeli drużyna stanie na jednym z oznaczonych pól (kolorem żółtym, niebieskim, lub
brązowym, ilustracją bądź przedmiotem leżącym obok tych pól), aby pozostać na
tym miejscu musi wykonać podane przez prowadzącego zadanie.
4. Jeśli drużyna nie wykona prawidłowo zadania cofa się do miejsca, na którym
ostatnio stała.
5. Jeżeli drużyna stanie na żółtym polu z naklejoną ilustracją, wykonuje polecenie
prowadzącego przesuwając się o określoną liczbę pól do przodu lub do tyłu w
zależności od sytuacji na obrazku.
6. Każda drużyna może zdobyć dodatkową liczbę punktów (jednorazowo od 6 do 12), o
które przesuwa się na planszy do przodu prawidłowo rozwiązując hasło krzyżówki (6
pkt.), dobierając prawidłowo podpisy do historyjki obrazkowej (12 pkt)lub czytając
zaszyfrowany tekst (10 pkt), przechodząc przez trudny labirynt (8 pkt).
7. Jeśli na jednym polu staną dwie drużyny to drużyna, która stała na tym polu zostaje
zbita i cofa się do pierwszego czerwonego pola, które znajduje się za nią.
8. Wygrywa ta drużyna, która pierwsza dotrze do mety.
OZNACZENIA PÓL
Wiewiórka – Zbliża się zima i zwierzęta w lesie przygotowują zapasy na zimę. Do
zimy przygotowuje się również Kubuś Puchatek. Pomóż mu znaleźć drogę do
zapasów.
Orzechy – Przysmak nie tylko dla wiewiórek. Zatrzymujesz się i je zbierasz. Nagle
dostrzegasz jakąś zgubioną karteczkę, na której ktoś zapisał coś szyfrem. Jesteś tak
ciekawy, że nim ruszysz dalej musisz ją rozszyfrować. Dzięki temu dowiedziałeś się
jak nazywał się autor „Kubusia Puchatka”
.
Pszczoły – Oj dobrze wiesz, że zaprowadzą cię do miodu. Znalazłeś się przed
wysokim drzewem, w którym dość wysoko znajduje się dziupla, którą pszczoły
wybrały sobie za mieszkanie i w której znajduje się miód. Wdrapujesz się do góry
ale co to? Obok dziupli znajdujesz zaszyfrowaną wiadomość z której dowiesz się jak
miał na imię chłopiec właściciel Kubusia Puchatka
1
Muchomory – nie znasz się na grzybach i nazbierałeś trujących muchomorów.
Rozwiązując rebus dowiesz się, kto może ci pomóc w odróżnieniu grzybów
jadalnych od niejadalnych.
Liście – Spadające z drzew listki przyniosły ci informację o tym, w jakiej książce
znajdziesz dalsze losy bohaterów „Kubusia Puchatka”. Niestety wiadomość
odczytasz jedynie pod warunkiem, że znasz wszystkich bohaterów „Kubusia
Puchatka”.
Szyszki – Przydadzą się na opał w zimie. W państwie, w którym mieszkają
bohaterowie „Kubusia Puchatka” oraz autor książki zimy są zazwyczaj srogie.
Odczytaj informację a dowiesz się, jakie to państwo.
Gałązki – wraz z Kubusiem Puchatkiem budujecie chatkę, jest to prawie tak trudne
jak ułożenie puzzli.
Na drodze spotykacie jeża, który opowiada wam o swoich przyjaciołach ze
Stumilowego lasu, sprawdź czy zapamiętałeś wszystkich.
KOLORY PÓL
1.
2.
3.
4.
Zielone – sprawdź czym się różnią obrazki.
Żółte – Połącz prawidłowo punkty i powiedz co przedstawia rysunek.
Brązowe- Pięknie odczytaj cytat lub złotą myśl z „Kubusia Puchatka”
Niebieskie- odczytaj zaszyfrowaną wiadomość.
ŻÓŁTE POLA Z ILUSTRACJAMI
1. Kłapouchy chciał popłynąć na drugi brzeg jednak nie wziął wiosła i niestety nurt rzeki
zniósł go daleko do tyłu na czerwone pole.
2. Puchatek zjadł małe co nieco i teraz odpoczywa w hamaku, a wy nie chcąc mu
przeszkadzać odpoczywacie razem z nim dlatego też tracicie kolejkę. 3. Puchatek wybrał się na wycieczkę, starannie się do niej przygotował więc cała drużyna przesuwa się na pierwsze czerwone pole znajdujące się przed nimi. 4. Tygrysek bardzo nie lubi miodu ale nie chcąc zrobić Puchatkowi przykrości zjada
małe co nieco, za to zdobywa punkty i drużyna przenosi się na pierwsze czerwone
pole przed nimi.
5. Mama czyta Maleństwu ciekawą książkę zatrzymujecie się by posłuchać i tracicie
jedną kolejkę.
6. Puchatek jest strasznym śpiochem i znowu zaspał do szkoły, za karę drużyna cofa się
na pierwsze czerwone pole do tyłu.
2
Jeśli prawidłowo rozwiążesz krzyżówkę dowiesz się jak nazywa się las, w którym
mieszkają bohaterowie „Kubusia Puchatka”.
1. Wielkie zwierzę, na które Kubuś Puchatek wraz z Prosiaczkiem urządzili Misiową
Pułapkę.
2. Przyjaciel Kubusia Puchatka, który zawsze twierdzi, że wszystko lubi a potem okazuje
się to nieprawdą.
3. Piosenki, które śpiewa Kubuś Puchatek.
4. Ulubiona potrawa Kubusia Puchatka.
5. Coś, na co Kubuś Puchatek zawsze oczekuje z radością. (nazwa jego posiłków)
6. Imię najmłodszego bohatera „Kubusia Puchatka”.
7. Kiedyś zgubił go Kłapouchy.
8. Zwierzę, któremu wydaje się, że jest najmądrzejsze w lesie.
9. Właściciel Kubusia Puchatka.
Zakreśl kółkami, co drugą literę a dowiesz się, kto jest
autorem „Kubusia Puchatka”
MANLKASND
WARLDEKXZAWNZDOEKRI
KMEINLSNZEK
HASŁO: Odczytaj szyfr wyrazowy a dowiesz się jak Kubuś Puchatek
nazywał swoje piosenki.
LP.
■
▲
☻
☼
♥
♪
1
a
ą
b
c
ć
d
2
e
ę
f
g
h
i
3
j
k
l
ł
m
n
4
ń
o
ó
p
r
s
5
ś
t
u
w
z
ź
6
ż
y
HASŁO: 3♥,4♥,5☻, 1☼, 5♥, 1■, 3♪, 3▲, 2♪
Zakreśl kółkami, co trzecią literę a dowiesz się jak miał na
imię syn autora „Kubusia Puchatka”.
ZWCONHKTROWITKSAOTIU
OLAPWIHTREWZRT
HASŁO:
Odczytaj szyfr wyrazowy a dowiesz się z jakiego Państwa
pochodził autor „ Kubusia Puchatka”.
LP.
■
▲
☻
☼
♥
♪
1
a
ą
b
c
ć
d
2
e
ę
f
g
h
i
3
j
k
l
ł
m
n
4
ń
o
ó
p
r
s
5
ś
t
u
w
z
ź
6
ż
y
HASŁO: a) 5☼ 2♪ 2■ 3☻ 3▲ 1■
b) 1☻ 4♥ 6▲ 5▲ 1■ 3♪ 2♪ 1■
a)
b)
Z poziomych rzędów wykreśl imiona bohaterów „Kubusia Puchatka”, a
dowiesz się, jaki tytuł nosi książka o ich dalszych przygodach.
C
P
U
C
H
A
T
E
K
H
T
Y
G
R
Y
S
E
K
A
T
K
M
A
L
E
Ń
S
T
W
O
K
Ł
A
P
O
U
C
H
Y
A
P
R
O
S
I
A
C
Z
E
K
P
K
R
Ó
L
I
K
U
C
H
A
T
K
A
K
R
Z
Y
Ś
HASŁO: Na obrazkach widzisz bohaterów z książek „Kubuś Puchatek” i „ Chatka
Puchatka”. Napisz jak się nazywają.
................................................................
..................................................................... .............................................................. .................................................................
..................................................................... ................................................................
.................................................................. ................................................................. 

Podobne dokumenty