Fine arts

Komentarze

Transkrypt

Fine arts
Fine arts
Beaux-arts
Artykuly dla artystów plastyków
99
Brushes
Pinceaux
Pędzle
122 Print Block
Print Block
Print Block
123 Drawing
Dessin
98
Rysunek
THE HAIR
Each customer can choose between ranges made from natural
fine hair, animal bristle or synthetic filament, all of different
qualities. Round brushes, brushes with a rounded point, flat,
short and long paint brushes and
cat’s tongue brushes, as well as
brushes suitable for stencilling
POILS
Chaque client pourra choisir entre
les catégories suivantes: les poils
fins naturels, la soie et les filaments synthétiques de diverses
qualités. Des pinceaux ronds,
à pointe ronde, plats courts et
longs et langue de chat sont également disponibles; en plus des
formes adaptées au pochoir.
WŁOSIE
Każdy odbiorca może wybrać
coś dla siebie z linii gładkiego
włosia naturalnego lub włókna
syntetycznego o różnych
właściwościach. Dostępne
są pędzle okrągłe, pędzle o
zaokrąglonym zakończeniu,
krótkie i płaskie, długie oraz o
kształcie języka kota; oprócz tego
także o kształtach przystosowanych do drukowania.
THE FERRULE
The ferrule is the metallic part
which holds the hair onto the
handle. All our paint brushes are made with seamless
ferrules: aluminium ferrules,
nickel-plated and chrome-plated
brass ferrules (made with rustresistant polished brass) and
nickel-plated tin.
VIROLE
La virole est la partie métallique qui sert à fixer les poils au
manche du pinceau. Tous nos
pinceaux sont fabriqués avec
des viroles sans soudure: viroles
en aluminium, viroles en laiton
nickelées et chromées (en laiton
poli résistant à l’oxydation) et
viroles en étain nickelées.
NASADKA
Nasadka to metalowa część,
która łączy włosie z uchwytem
pędzla. Nasadki wszystkich
naszych pędzli są produkowane
bez spoiwa: nasadki z aluminium, nasadki z niklowanego
mosiądzu i chromowane (z
polerowanego mosiądzu odpornego na rdzewienie) i nasadki z
niklowanej cyny.
THE HANDLE
Birch handles with different
varnishes according to the
series, in natural pine colour,
Scots pine and walnut. We also
have handles that are dyed a
particular colour, depending on
the series, in blue, orange, green
and matt black tones with a
silvered tip, and plastic handles
in some series for school pupils.
The short handle is suitable for
watercolour painting, and the
long handle is better for oil and
acrylics. We indicate our brand,
the series number and size on all
our handles, together with the
bar code on the rear.
MANCHE
Manches en bois de bouleau
avec plusieurs couches de
vernis; en fonction de la série:
couleur pin naturel, pin mélisse
et noyer. Nous avons également
des manches teints en couleur;
selon la série: tons bleus,
orangers, verts et noir mat avec
pointe argentée; et en plastique
sur certaines séries scolaires. Le
manche court est parfait pour
l’aquarelle et le manche long
convient mieux à l’huile et à
l’acrylique. Tous nos manches
mentionnent notre marque, le
numéro de série et la taille,
ainsi que le code barre sur sa
partie arrière.
UCHWYT
Uchwyty z drewna brzozowego
powleczone wieloma warstwami
lakieru, w zależności od serii,
w kolorze naturalnej brzozy,
sosny nadmorskiej i drzewa
orzechowego. Oferujemy także
uchwyty malowane w różnych
kolorach w zależności od
serii, w odcieniach: niebieskim,
pomarańczowym, zielonym i
czarnym matowym z posrebrzanym zakończeniem; oraz z
plastyku w niektórych seriach
przeznaczonych do użytku w
szkołach. Krótki uchwyt jest
odpowiedni do malowania
akwarelami, a długi jest lepiej
przystosowany do malowania
farbami olejnymi i akrylowymi. Na wszystkich uchwytach
zaznaczamy naszą markę, numer
serii i rozmiar, oprócz tego także
kod kreskowy w tylnej części.
Watercolour and water techniques
Aquarelle et techniques aqueuses
Akwarele i techniki wodne
Oil painting
Huile
Diameter of the hair
Diametre du poil
Acrylic painting
Acrylique
Width of the hair
Largeur du poil
Technika olejna
Technika akrylowa
Glue
Colle
Klej
School
Scolaire
Szkolne
Crafts and decoration
L’artisanat et de décoration
Rękodzieło i ozdoby
Średnika włosia
Szerokość włosia
Thickness of the hair
Epaisseur du poil
Grubość włosia
Length of the hair
Longueur du poil
Długość włosia
Length of the brush
longueur du pinceau
Długość pędzla
SCHOOL
SCOLAIRE
SZKOLNE
STUDENT AND HANDICRAFTS
ÉTUDIANTS ET TRAVAUX MANUELS
STUDENTÓW I DO PRAC
MANUALNYCH
FINE ARTS
BEAUX-ARTS
ARTYSTÓW PLASTYKÓW
www.milan.es
· 101, 111, 121 and 131 Pony hair Series
Our paint brushes are made with pony hair which ranges from light to dark brown.
Their softness makes them suitable for use in watercolour and tempera techniques.
· Séries 101, 111, 121 et 131 Poils de poney
· clair à marron foncé.
Nos pinceaux sont fabriqués avec des poils de poney couleur marron
Du fait de leur douceur, ces pinceaux sont utilisés pour les techniques de l’aquarelle et de la tempera.
·
Serie 101, 111, 121 i 131 Włosie kuca
Nasze pędzle wykonane są z włosia kuca w odcieniach od jasnobrązowego do ciemnobrązowego.
Z powodu swojej miękkości, pędzle te są używane do technik akwareli i tempery.
· 101 Series
Pony hair paint brush, round, chrome plated brass ferrule, short orange handle. 21 sizes from 3/0 to 24
· Série 101
Pinceau en poils de poney, rond, virole en laiton chromée, manche court orange. 21 numéros du 3/0 au 24.
· Seria 101
Pędzel z włosia kuca, okrągły, nasadka z chromowanego mosiądzu, krótki uchwyt w kolorze pomarańczowym.
21 numerów od 3/0 do 24.
Serie
101
Serie
101
80 298
101/000
80 299
101/00
80 300
101/0
80 301
101/1
80 302
101/2
80 303
101/3
80 304
101/4
80 305
101/5
80 306
101/6
80 307
101/7
80 308
101/8
80 309
101/9
80 310
101/10
80 311
101/11
1,6mm
1,8mm
2mm
2,2mm
2,3mm
2,4mm
2,9mm
3,4mm
3,7mm
4mm
4,5mm
5mm
5,2mm
6mm
7mm
8mm
8,7mm
9,6mm
10mm
11,3mm
11,9mm
16mm
18mm
19,3mm
20,1mm
20,9mm
23,6mm
25mm
160mm
163mm
164mm
165mm
166mm
169mm
170mm
176mm
180mm
185mm
182mm
191mm
195mm
198mm
80 312
101/12
04 101 14
101/14
04 101 16
101/16
04 101 18
101/18
04 101 20
101/20
04 101 22
101/22
04 101 24
101/24
6,7mm
7mm
7,5mm
8,2mm
9mm
9,9mm
10,5mm
28,6mm
28,5mm
30mm
32mm
34,1mm
37,1mm
38mm
200mm
200mm
207mm
220mm
223mm
225mm
230mm
80 299 101/00
80 301 101/1
80 300 101/0
80 303 101/3
80 302 101/2
80 304 101/4
80 308 101/8
80 306 101/6
80 307 101/7
80 305 101/5
80 309 101/9
04 101 14 101/14
80 311 101/11
80 310 101/10
80 312 101/12
04 101 16 101/16
04 101 24 101/24
04 101 20 101/20
04 101 18 101/18
Serie
111
80 298 101/000
04 111 22
111/22
04 111 16
111/16
16mm
7,2mm
20mm
29,1mm
200mm
202mm
04 101 22 101/22
·111 Series
Pony hair paint brush, flat, aluminium ferrule, short green handle. Size 22
Pony hair paint brush, round, nickel-plated brass ferrule, short green handle. Size 16
·Série 111
Pinceau en poils de poney, plat, virole en aluminium, manche court vert. Numéro 22.
Pinceau en poils de poney, rond, virole en laiton nickelée, manche court vert. Numéro 16.
·Seria 111
4,1mm
Pędzel z włosia kuca, płaski, nasadka z aluminium, krótki uchwyt w kolorze zielonym. Nr 22.
Pędzel z włosia kuca, okrągły, nasadka z niklowanego mosiądzu, krótki uchwyt w kolorze zielonym. Nr 16.
04 111 22 111/22
04 111 16 111/16
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
School
Scolaires
Szkolne
Student and handicrafts
Étudiants et travaux manuels
Studentów i do prac manualnych
Fine arts
Beaux-arts
Artystów plastyków
101
www.milan.es
· 121 Series. Pony hair paint brush, flat, aluminium ferrule, short orange handle. 13 sizes from 0 to 24
· Série 121. Pinceau en poils de poney, plat, virole en aluminium, manche court orange. 13 numéros du 0 au 24.
· Seria 121.
Pędzel z włosia kuca, płaski, nasadka z aluminium, krótki uchwyt w kolorze pomarańczowym. 13 numerów od 0 do 24.
Serie
121
04 121 00
121/0
04 121 02
121/2
04 121 04
121/4
04 121 06
121/6
04 121 08
121/8
04 121 10
121/10
04 121 12
121/12
04 121 14
121/14
04 121 16
121/16
04 121 18
121/18
04 121 20
121/20
04 121 22
121/22
04 121 24
121/24
3,1mm
3,5mm
5,2mm
6,9mm
8,1mm
9,2mm
11,1mm
12mm
13mm
13,7mm
14,8mm
16,1mm
18mm
1,1mm
1,1mm
2mm
2,1mm
3,1mm
3,4mm
3,9mm
3,9mm
3,9mm
4,1mm
4,1mm
4,2mm
4,8mm
5,8mm
6,9mm
8,8mm
9,9mm
11,8mm
13,8mm
14,1mm
14,1mm
16mm
17,2mm
19mm
19,1mm
22,8mm
174mm
174mm
181mm
182mm
182mm
189mm
194mm
195mm
195mm
199mm
201mm
202mm
209mm
8 411574
00628 2 >
04 121 00 121/0
04 121 04 121/4
04 121 10 121/10
04 121 02 121/2
04 121 06 121/6
04 121 14 121/14
04 121 18 121/18
04 121 16 121/16
04 121 12 121/12
04 121 20 121/20
04 121 08 121/8
04 121 24 121/24
04 121 22 121/22
Serie
131
04 131 25
131/25
04 131 35
131/35
25mm
34,5mm
25,2mm
30,1mm
5,2mm
5,8mm
192mm
208mm
· 131 Series. These wide brushes have been designed for painting murals within schools.
Wide flat pony hair paint brush, nickel-plated tin ferrule, short handle varnished orange. 2 sizes: 25 and 35
· Série 131. Ces petites palettes ont été conçues pour réaliser des peintures murales en milieu scolaire.
·
Petite palette en poils de poney ronds, virole en étain nickelée, manche court vernis orange. 2 tailles : 25 et 35.
Seria 131. Te szerokie pędzle zostały zaprojektowane do tworzenia malowideł ściennych na
podwórkach szkolnych.
Szeroki pędzel z włosia kuca, płaski, nasadka z niklowanej cyny, krótki lakierowany uchwyt w kolorze
pomarańczowym. 2 rozmiary: 25 i 35.
04 131 25 131/25
04 131 35 131/35
· 212 Series Glue brush
Chungking bristle brush, highly resilient and durable for school use. To make it easier to use and clean, the ferrule of this paint brush has a
plastic guard that prevents it from becoming fully immersed in the glue pot. Chungking bristle glue brush, plastic ferrule, short green plastic
handle with protective guard. 3 sizes: 1, 2 and 3.
· Série 212 Pinceau pour colle
Pinceau en poils de soie Chungking, très résistant et durable, à usage scolaire. Pour faciliter son nettoyage et son utilisation, la virole de ce pinceau est
dotée d’une bande de protection en plastique qui l’empêche d’être complètement introduit dans le pot de colle. Pinceau en poils de soie Chungking pour
colle, virole en plastique, manche court de couleur verte en plastique et bande de protection. 3 numéros : 1, 2 et 3.
· Seria 212
Pędzel do nakładania kleju
Pędzel z włosia z Chungking, o wysokiej odporności i trwałości, do użytku w szkole. Żeby ułatwić czyszczenie i używanie, nasadka tego
pędzla jest wyposażona w obręcz ochronną z plastyku, która nie pozwala na całkowite włożenie pędzla do butelki z klejem.
Pędzle z włosia z Chungking do nakładania kleju, nasadka z plastyku, krótki plastykowy uchwyt w kolorze zielonym i obręcz ochronna. 3
numery: 1, 2 i 3.
Serie
212
04 212 01
212/1
04 212 02
212/2
04 212 03
212/3
6mm
9,5mm
13mm
22,5mm
29,1mm
37mm
173mm
178mm
186mm
04 212 01 212/1
04 212 03 212/3
04 212 02 212/2
102
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
School
Scolaires
Szkolne
Student and handicrafts
Étudiants et travaux manuels
Studentów i do prac manualnych
Fine arts
Beaux-arts
Artystów plastyków
www.milan.es
·511 Series Chungking bristle hair
Chungking bristle paint brush, round, nickel- plated brass ferrule and ergonomic handle in the upper part of the paintbrush. The paint
brush is recommended for use in schools, for work using glue, varnish, tempera, and thick paint.
13 sizes from 0 to 24.
·Série 511 Pinceau poils de soie chungking
Pinceau en poils de soie Chungking, rond, virole en laiton nickelée et manche ergonomique dans la partie supérieure du pinceau. Ce pinceau est
recommandé pour être utilisé en milieu scolaire dans des activités avec collage, vernis, tempera et épaisseurs de peinture.13 numéros du 0 au 24.
·Seria 511 Pędzel z włosia z Chungking
Pędzel z włosia z Chungking, okrągły , krótki uchwyt w kolorze zielonym, nasadka z aluminium. Oprócz tego, kiedy pędzel
układa się w pozycji pionowej, dzięki temu rozwiązaniu można uniknąć kapania kleju. 13 numerów od 0 do 24.
Serie
511
04 511 00
511/0
04 511 02
511/2
04 511 04
511/4
04 511 06
511/6
04 511 08
511/8
04 511 10
511/10
04 511 12
511/12
04 511 14
511/14
04 511 16
511/16
04 511 18
511/18
04 511 20
511/20
04 511 22
511/22
04 511 24
511/24
1,5mm
1,7mm
1,8mm
3,4mm
3,8mm
4,4mm
5,4mm
6,7mm
6mm
7,4mm
8mm
9,2mm
10,30mm
7,2mm
8,7mm
10,4mm
16,4mm
18,3mm
20mm
26,5mm
27mm
29,4mm
29,8mm
33,6mm
35mm
38mm
160mm
164mm
167mm
180mm
182mm
192mm
198mm
220mm
240mm
270mm
298mm
226mm
230mm
04 511 00 511/0
04 511 04 511/4
04 511 08 511/8
04 511 06 511/6
04 511 02 511/2
04 511 10 511/10
04 511 18 511/18
04 511 14 511/14
04 511 16 511/16
04 511 12 511/12
04 511 20 511/20
04 511 24 511/24
04 511 22 511/22
Serie
221
04 221 00
221/0
1,75mm
22,4mm
3mm
133mm
·221 Series Chungking bristle hair
Chungking bristle paint brush, flat, aluminium ferrule and short handle. The paint brush is recommended for use in
schools, for work using glue, varnishes, tempera, and thick paint.
·Série 221 Pinceau poils de soie chungking
Pinceau en poils de soie Chungking, plat, virole en aluminium et manche curt. Ce pinceau est recommandé pour être utilisé en
milieu scolaire dans des activités avec collage, vernis, tempera et épaisseurs de peinture.
·Seria 221 Pędzel z włosia z Chungking. Pędzel z włosia z Chungking, płaski, nasadka z aluminium, krótki
uchwyt. Oprócz tego, kiedy pędzel układa się w pozycji pionowej, dzięki temu rozwiązaniu można uniknąć
kapania kleju.
04 221 00 221/0
8 411574
03332 5 >
·213 Series Ergonomic bristle paint brush. Chungking bristle paint brush. This paint brush is characterised by its ergonomically designed handle
with a flat base that stops it from sliding across the surface of the work. The paint brush is recommended for use in schools, for work using
glue, varnish, tempera, and thick paint.
Chungking bristle paint brush, plastic ferrule with a green ergonomically designed green handle. Size 1.
·Série 213 Pinceau en soie ergonomique. Pinceau en poils de soie Chungking. Ce pinceau se caractérise par son manche ergonomique à base plate qui
l’empêche de rouler sur la surface du travail. Ce pinceau est recommandé pour être utilisé en milieu scolaire dans des activités avec collage, vernis, tempera et épaisseurs de peinture.
Pinceau en soie Chungking, virole et manche en plastique ergonomique de couleur verte, 1 numéro.
·Seria 213 Ergonomiczny pędzel z włosia. Pędzel z włosia z Chungking. Pędzel ten wyróżnia się ergonomicznym kształtem uchwytu, o
Serie
213
płaskiej podstawie, co uniemożliwia stoczenie się z obszaru pracy. Pędzel ten jest zalecany do stosowania w szkołach, do klejenia, lakierów, tempery i nakładania grubych warstw podczas malowania. Pędzel z włosia Chungking, nasadka i plastykowy uchwyt o ergonomicznym kształcie w kolorze zielonym, 1 numer.
04 213 00
213
13,4mm
04 213 00 213
36mm
155mm
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
School
Scolaires
Szkolne
Student and handicrafts
Étudiants et travaux manuels
Studentów i do prac manualnych
Fine arts
Beaux-arts
Artystów plastyków
103
www.milan.es
·1311 Series Sponge paint brushes
Sponge paint brushes for the application of watercolours and tempera. They are ideal for painting backgrounds on paper, canvas and
wood. Sponge paint brush, blue plastic handle, 5 sizes: 0 (smooth, 25 mm), 1 (smooth 70 mm), 2 (horizontal stripes, 70 mm), 3
(vertical stripes, 70 mm) and 4 (toothed, 70 mm)
·Série 1311 Pinceaux eponge
Pinceaux en éponge pour les techniques de l’aquarelle et de la tempera. Ils conviennent parfaitement pour réaliser des fonds sur papier, toile et
bois. Pinceau éponge, manche en plastique bleu, 5 numéros : 0 (lisse, 25 mm), 1 (lisse, 70 mm), 2 (franges horizontales, 70 mm), 3 (franges
verticales, 70 mm) et 4 (à dents, 70 mm).
·Seria 1311 Pędzle gąbki. Pędzle gąbki do nakładania akwareli i tempery. Są odpowiednie do nakładania spodniej warstwy na
papierze, materiale i drewnie. Pędzel gąbka, niebieski plastykowy uchwyt, 5 numerów: 0 (gładki, 25mm), 1 (gładki, 70mm), 2
(frędzle poziome, 70mm), 3 (frędzle pionowe, 70mm) i 4 (zębaty, 70mm).
Serie
1311
04 1311 0
1311/0
04 1311 1
1311/1
04 1311 2
1311/2
04 1311 3
1311/3
04 1311 4
1311/4
25mm
71,5mm
69mm
71mm
70mm
37mm
35mm
42mm
43mm
41mm
135mm
140mm
141mm
144mm
147mm
04 1311 0 1311/0
04 1311 0
04 1311 2 1311/2
04 1311 1 1311/1
04 1311 4 1311/4
04 1311 3 1311/3
·311 and 321 Series Synthetic hair. The 311 and 321 paint brushes are made from a mixture of polyester filaments 0.10 mm in diameter which are light
golden brown in colour and darken at the tip, imitating natural hair. They are suitable for watercolour painting and gouache, although the resilience of the
brushes’ fibres also make them suitable for use by students using acrylic or oil techniques and for craft work.
·Séries 311 et 321 Poils synthetiques. Les pinceaux 311 et 321 sont composés d’un mélange de filaments en polyester de 0,10 mm de diamètre, de couleur
marron clair doré et plus foncé au niveau de la pointe, à l’image des poils naturels. Ces pinceaux conviennent pour la peinture à l’aquarelle et à la gouache.
De toute manière, la résistance des poils de ces pinceaux fait qu’ils peuvent également être recommandés aux étudiants et amateurs de travaux manuels
pour les techniques de l’acrylique et de l’huile.
·Serie 311 i 321 Włosie syntetyczne. Pędzle 311 i 321 zostały stworzone z mieszanki włókna poliestrowego o średnicy 0,10 mm, o odcieniu jasno
złocisto brązowym, ciemniejszym na końcach, imitującym włosie naturalne. Pędzle te są odpowiednie do nakładania farby akwarelowej i gwaszu.
Dzięki wytrzymałości włosia użytego w tego rodzaju pędzlach ich stosowanie do malowania farbami akrylowymi i olejnymi rekomendowane jest
także studentom i przy pracach ręcznych.
·321 Series: Synthetic paint brush with fibres that are light golden brown in colour and darken at the tip, imitating natural hair, flat,
nickel-plated brass ferrule, short handles varnished in walnut. 12 sizes from 2 to 24.
·Série 321 : Pinceau synthétique marron clair doré et plus foncé au niveau de la pointe, à l’image des poils naturels, rond, virole en laiton
nickelée, manche court vernis couleur noyer, 12 numéros pairs du 2 au 24.
·Seria 321: Pędzel syntetyczny o odcieniu jasno złocisto brązowym ciemniejszym na końcach, imitującym włosie naturalne, okrągły,
niklowana nasadka z mosiądzu, krótki lakierowany uchwyt w kolorze drzewa orzechowego, 12 numerów parzystych od 2 do 24.
Serie
321
80 475
321/2
80 476
321/4
80 477
321/6
80 478
321/8
80 479
321/10
80 480
321/12
80 481
321/14
80 482
321/16
80 483
321/18
80 484
321/20
04 321 22
321/22
04 321 24
321/24
3mm
4,4mm
7mm
9,4mm
11mm
12mm
15mm
18mm
20mm
22mm
23mm
24,9mm
1,7mm
2,3mm
3mm
3mm
3,4mm
3,5mm
3,7mm
4,5mm
4,7mm
5mm
5mm
5,5mm
6mm
8mm
10mm
12,7mm
14,4mm
16mm
17,4mm
19mm
23mm
26mm
29mm
33,9mm
165mm
170mm
175mm
177mm
186mm
190mm
195mm
207mm
223mm
230mm
246mm
253mm
80 475 321/2
80 479 321/10
80 477 321/6
80 478 321/8
80 476 321/4
80 480 321/12
80 484 321/20
80 482 321/16
80 483 321/18
80 481 321/14
04 321 22 321/22
8 411574
01234 4 >
04 321 24 321/24
104
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
School
Scolaires
Szkolne
Student and handicrafts
Étudiants et travaux manuels
Studentów i do prac manualnych
Fine arts
Beaux-arts
Artystów plastyków
www.milan.es
·311 Series: Synthetic paint brush with fibres that are light golden brown in colour and darken at the tip, imitating natural hair, round, nickelplated brass ferrule, short handle varnished in walnut. 18 sizes from 0 to 24.
·Série 311 : Pinceau synthétique marron clair doré et plus foncé au niveau de la pointe, à l’image des poils naturels, rond, virole en laiton nickelée, manche court vernis couleur noyer, 18 numéros du 0 au 24.
·Seria 311: Pędzel syntetyczny o odcieniu jasno złocisto brązowym ciemniejszym na końcach, imitującym włosie naturalne, okrągły,
niklowana nasadka z mosiądzu, krótki lakierowany uchwyt w kolorze drzewa orzechowego, 18 numerów od 0 do 24.
Serie
311
Serie
311
80 459
311/0
80 461
311/1
80 462
311/2
80 463
311/3
80 464
311/4
80 465
311/5
80 466
311/6
80 467
311/7
80 468
311/8
80 469
311/9
80 470
311/10
80 471
311/11
80 472
311/12
04 311 14
311/14
2mm
2,4mm
2,6mm
3mm
3,2mm
3,5mm
4,5mm
4,8mm
5mm
5,4mm
6mm
6,6mm
8mm
7,5mm
8mm
8,6mm
10mm
11mm
14mm
15mm
18mm
19mm
21mm
23mm
24mm
28mm
29mm
28mm
160mm
165mm
168mm
170mm
173mm
177mm
183mm
186mm
190mm
193mm
195mm
202mm
205mm
227mm
04 311 16
311/16
04 311 18
311/18
04 311 20
311/20
04 311 22
311/22
04 311 24
311/24
8,2mm
9,9mm
10,8mm
12,2mm
13,1mm
29,5mm
32,3mm
35mm
38mm
42,8mm
229mm
236mm
237mm
240mm
246mm
80 462 311/2
80 459 311/0
80 464 311/4
80 463 311/3
80 461 311/1
80 469 311/9
80 467 311/7
80 465 311/5
80 468 311/8
80 466 311/6
04 311 16 311/16
80 472 311/12
80 470 311/10
04 311 14 311/14
80 471 311/11
04 311 22 311/22
04 311 18 311/18
8 411574
01230 6 >
8 411574
8 411574
01228 3 >
01232 0 >
04 311 24 311/24
04 311 20 311/20
521, 522, 513 and 531 Series Bristle paint brush for students
Paint brushes made with Chungking bristle. The bristle provides a high degree of strength and durability. This type of bristle is distinguished from
others by its firmness and solidity. It is especially used for oil painting. The brush collects the paint in the space between the bristles, making it
suitable for work with thick or textured paint.
Séries 512, 522, 513 et 531 Poils de soie pour etudiants
Pinceaux en poils de soie Chungking. Les poils de soie rendent le pinceau plus résistant et durable. Le pinceau prend la peinture entre les soies, ce qui
le rend très adapté aux travaux présentant des textures et épaisseurs.
Serie 512, 522, 513 i 531 Z Włosia końskiego dla studentów
Pędzle wykonane z włosia z Chungking. Dzięki zastosowaniu końskiego włosia są bardzo wytrzymałe i trwałe. Wyróżniające się trwałością i
solidnością włosie używane jest przede wszystkim w malarstwie olejnym. Przestrzeń pomiędzy włóknami pędzla dotyka obrazu, jest on więc
bardzo odpowiedni do prac z fakturami i powierzchniami grubymi.
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
School
Scolaires
Szkolne
Student and handicrafts
Étudiants et travaux manuels
Studentów i do prac manualnych
Fine arts
Beaux-arts
Artystów plastyków
105
www.milan.es
·512 Series. Chungking bristle paint brush, round, seamless aluminium ferrule, long handle varnished in natural pine.
12 sizes from 1 to 12.
·Série 512. Pinceau en poils de soie Chungking, rond, virole en aluminium sans soudure, manche long vernis couleur pin naturel.
12 numéros du 1 au 12.
·Seria 512. Pędzel z włosia z Chungking, okrągły, nasadka z aluminium bez spoiwa, krótki lakierowany uchwyt w kolorze naturalnej sosny.
12 numerów od 1 do 12.
Serie
512
80 341
512/1
80 342
512/2
80 343
512/3
80 344
512/4
80 345
512/5
80 346
512/6
80 347
512/7
80 348
512/8
80 349
512/9
80 350
512/10
80 351
512/11
80 352
512/12
4mm
4,6mm
5mm
6mm
7mm
7,5mm
7,9mm
10mm
11mm
12mm
14mm
15mm
11mm
14mm
15mm
18mm
19,7mm
20mm
25mm
28mm
31mm
35mm
36mm
40mm
285mm
290mm
295mm
300mm
305mm
310mm
315mm
320mm
325mm
330mm
335mm
340mm
8 411574
8 411574
8 411574
80 351 512/11
8 411574
80347 8 >
80 347 512/7
80346 1 >
8 411574
8 411574
80342 3 >
80 342 512/2
80341 6 >
80 346 512/6
8 411574
80 345 512/5
80 343 512/3
80 341 512/1
8 411574
80343 0 >
80 348 512/8
8 411574
80 344 512/4
8 411574
80348 5 >
80344 7 >
8 411574
80345 4 >
80 350 512/10
80349 2 >
80 349 512/9
8 411574
80350 8 >
80352 2 >
80 352 512/12
80351 5 >
·513 Series. Chungking bristle paint brush, round, seamless aluminium ferrule, long handle varnished in natural pine.
10 sizes from 1 to 20.
·Série 512. Pinceau en poils de soie Chungking, rond, virole en aluminium sans soudure, manche long vernis couleur pin naturel.
10 numéros du 1 au 20.
·Seria 512. Pędzel z włosia z Chungking, okrągły, nasadka z aluminium bez spoiwa, krótki lakierowany uchwyt w kolorze naturalnej sosny.
10 numerów od 1 do 20.
Serie
513
04 513 02
513/2
04 513 04
513/4
04 513 06
513/6
04 513 08
513/8
04 513 10
513/10
04 513 12
513/12
04 513 14
513/14
04 513 16
513/16
04 513 18
513/18
04 513 20
513/20
2,3mm
4,2mm
4,3mm
5,1mm
6,3mm
6,5mm
9,3mm
11,3mm
12,4mm
14,7mm
16,8mm
18,2mm
19,6mm
24,1mm
25,1mm
28,1mm
33,3mm
34,3mm
36,4mm
40,1mm
280mm
283mm
296mm
308mm
310mm
315mm
327mm
337mm
343mm
347mm
04 513 02 513/2
04 513 06 513/6
04 513 04 513/4
04 513 12 513/12
04 513 10 513/10
04 513 08 513/8
04 513 20 513/20
04 513 16 513/16
8 411574
04 513 14 513/14
106
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
03327 1 >
04 513 18 513/18
School
Scolaires
Szkolne
Student and handicrafts
Étudiants et travaux manuels
Studentów i do prac manualnych
Fine arts
Beaux-arts
Artystów plastyków
www.milan.es
·522 Series. Chunking bristle paint brush, flat, seamless aluminium ferrule, long handle varnished in natural pine.
12 sizes from 1 to 12.
·Série 522. Pinceau en poils de soie Chungking, plat, virole en aluminium sans soudure, manche long vernis couleur pin naturel.
12 numéros du 1 au 12.
·Seria 522. Pędzel z włosia z Chungking, płaski, nasadka z aluminium bez spoiwa, krótki lakierowany uchwyt w kolorze naturalnej sosny.
12 numerów do 1 do 12.
Serie
522
80 361
522/1
80 362
522/2
80 363
522/3
80 364
522/4
80 365
522/5
80 366
522/6
80 367
522/7
80 368
522/8
80 369
522/9
80 370
522/10
80 371
522/11
80 372
522/12
5mm
6mm
7mm
8mm
10mm
11mm
12mm
13,5mm
15mm
17,4mm
20mm
22mm
2mm
2,5mm
2,6mm
2,8mm
3mm
3,4mm
3,8mm
4mm
4,3mm
4,5mm
5mm
5,5mm
9mm
10mm
12mm
14mm
16mm
19mm
21mm
23mm
24mm
26mm
29mm
32,7mm
285mm
290mm
295mm
300mm
305mm
310mm
315mm
320mm
325mm
330mm
335mm
340mm
80 361 522/1
80 365 522/5
80 363 522/3
80 364 522/4
80 362 522/2
80 366 522/6
80 370 522/10
80 368 522/8
80 369 522/9
80 367 522/7
80 371 522/11
80 372 522/12
·531 Series. Wide brush made with Chunking bristle, nickel-plated tin ferrule, short handle varnished in natural pine.
8 sizes: 20-70 mm.
·Série 531. Petite palette en poils de soie Chungking, virole en étain nickelée, manche court vernis couleur pin naturel. 8 tailles: 20-70 mm.
Ces petites palettes sont indiquées pour réaliser des fonds à l’acrylique et à l’huile et appliquer des vernis.
·Seria 531. Szeroki pędzel z włosia z Chungking, nasadka z niklowanej cyny, krótki lakierowany uchwyt w kolorze naturalnej sosny.
8 rozmiarów: 20-70 mm.
Serie
531
04 531 20
531/20
04 531 25
531/25
04 531 30
531/30
04 531 35
531/35
04 531 40
531/40
04 531 45
531/45
04 531 60
531/60
04 531 70
531/70
20mm
25mm
30mm
34,5mm
40mm
45mm
60mm
69,5mm
5,2mm
5,4mm
5,6mm
5,9mm
6,2mm
6,5mm
7,1mm
7,5mm
24mm
25,7mm
28mm
30mm
31mm
32mm
35,9mm
38,5mm
180mm
183mm
204mm
206mm
207mm
208mm
225mm
231mm
04 531 20 531/20
04 531 40 531/40
04 531 30 531/30
04 531 35 531/35
04 531 25 531/25
04 531 45 531/45
04 531 70 531/70
04 531 60 531/60
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
School
Scolaires
Szkolne
Student and handicrafts
Étudiants et travaux manuels
Studentów i do prac manualnych
Fine arts
Beaux-arts
Artystów plastyków
107
www.milan.es
·301 Series. Synthetic brush for handicrafts and decoration.
Synthetic hair brush for small handicraft works.
·Série 301. Pinceau synthétique pour travaux manuels et décoration.
Pinceau en poils synthétiques adapté aux travaux manuels de petites dimensions. Pinceau synthétique, rond, virole en aluminium sans soudure,
manche vernis bleu foncé brillant, 6 números de 10/0 à 0.
·Seria 301. Pędzel z włosia syntetycznego idealny do wykonywania niewielkich prac ręcznych. Pędzel z włosia syntetycznego, okrągły,
skuwka aluminiowa bezszwowa, trzonek lakierowany granatowy błyszczący, 6 numerów od 10/0 do 0.
Serie
301
80 360
301 10/0
80 359
301 5/0
80 358
301 4/0
80 357
301 3/0
80 356
301 2/0
80 355
301/0
1,2mm
1,4mm
1,5mm
1,6mm
1,8mm
2mm
4,3mm
5,6mm
5,8mm
6,3mm
6,9mm
7,2mm
167mm
168mm
169mm
170mm
172mm
173mm
80 360 301 10/0
8 411574
80 359 301 5/0
8 411574
80 357 301 3/0
80 355 301/0
80 358 301 4/0
80359 1 >
80360 7 >
80 356 301 2/0
·501 Series Bristle paint brush for handicraft work and decoration
Paint brushes made with Chunking bristle. They are suitable for use in handicraft work and decoration.
Paint brushes with Chunking bristle, flat, seamless aluminium ferrule, shiny black varnished handle, 11 sizes, even numbers 0 to 20.
·Série 501 Pinceau en soie pour travaux manuels et decoration
Pinceau en poils de soie Chungking. Il est adapté aux travaux manuels et de décoration.
Pinceau en soie Chungking, plat, virole en aluminium sans soudure, manche vernis noir brillant, 11 numéros pairs du 0 au 20.
·Seria 501 Pędzel z włosia do prac ręcznych i dekoracji
Pędzel wykonany z włosia z Chungking. Odpowiedni do użycia przy wykonywaniu prac ręcznych i dekoracji.
Pędzel z włosia z Chungking, płaski, nasadka z aluminium bez spoiwa, czarna błyszcząca lakierowana rączka,
11 numerów parzystych od 0 do 20.
Serie
501
80 329
501/0
80 332
501/2
80 334
501/4
80 336
501/6
80 338
501/8
80 340
501/10
80 375
501/12
80 376
501/14
80 377
501/16
80 378
501/18
80 379
501/20
4mm
5mm
6,2mm
6,8mm
9,6mm
11mm
12mm
14mm
15mm
18,2mm
18,6mm
1,4mm
2mm
2,3mm
3mm
3,5mm
3,7mm
3,8mm
4mm
4,4mm
4,8mm
5,6mm
9mm
10mm
13,6mm
15,3mm
17,7mm
21,4mm
23,4mm
26mm
27,5mm
30,5mm
32,4mm
191mm
195mm
215mm
222mm
240mm
247mm
258mm
267mm
273mm
280mm
285mm
80 332 501/2
80 336 501/6
80 334 501/4
80 375 501/12
80 329 501/0
80 340 501/10
80 338 501/8
80 379 501/20
80 377 501/16
80 376 501/14
80 378 501/18
·20, 21 and 22 Series Stencilling paint brush.
Chunking bristle paint brushes, designed for stencilling in handicraft work and decoration.
·Séries 20, 21 et 22 Pinceaux a pochoirPinceaux en soie Chungking, conçus pour la technique du pochoir dans le cadre des travaux manuels et de
la décoration.
·Serie 20, 21 i 22 Pędzle do drukowania.
Pędzle z włosia z Chungking, zaprojektowane do prac w technikach ręcznych i dekoracji.
·20 Series: Chungking bristle paint brushes for stencilling, short bristle, seamless aluminium ferrule, varnished in natural pine, 3 sizes, 2,4,and 6.
·Série 20 : Pinceaux à pochoir en soie Chungking, poils courts, virole en aluminium sans soudure, manche vernis pin naturel, 3 numéros : 2,4, 6.
·Seria 20: Pędzle z włosia z Chungking do technik drukarskich, krótkie włosie, nasadka z aluminium bez spoiwa, lakierowana rączka w kolorze
naturalnej sosny, 3 numery 2,4, 6.
108
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
School
Scolaires
Szkolne
Student and handicrafts
Étudiants et travaux manuels
Studentów i do prac manualnych
Fine arts
Beaux-arts
Artystów plastyków
www.milan.es
·21 Series: Chungking bristle paint brushes for stencilling, short bristle, seamless aluminium ferrule, varnished in natural pine handle.
·Série 21 : Pinceaux à pochoir en soie Chungking, poils courts, virole en aluminium sans soudure, manche vernis pin naturel.
·Seria 21: Pędzle z włosia z Chungking do technik drukarskich, krótkie włosie, nasadka z aluminium bez spoiwa, lakierowana rączka w kolorze
naturalnej sosny.
·22 Series: Chungking bristle paint brushes for stencilling, short bristle, seamless aluminium ferrule, varnished in natural pine handle.
·Série 22 : Pinceaux à pochoir en soie Chungking, poils courts, virole en aluminium sans soudure, manche vernis pin naturel.
·Seria 22: Pędzle z włosia z Chungking do technik drukarskich, krótkie włosie, nasadka z aluminium bez spoiwa, lakierowana rączka w kolorze
naturalnej sosny.
Serie 20
80 313
nº2
Serie 20
80 314
nº4
Serie 20
80 315
nº6
Serie 21
80 316
Serie 22
80 317
5mm
7mm
11,7mm
17mm
17mm
10mm
12,5mm
20mm
24mm
45mm
145mm
158mm
170mm
135mm
155mm
80 313 nº2
80 317 nº22
80 315 nº6
80 314 nº4
80 316 nº21
·1321 Series Sponge brushes for handicraft work
Dark coloured sponge paint brush. This paintbrush is suitable for painting backgrounds in watercolours and for drying the surface, as well as for
applying media and for priming (gesso). It is also recommended for handicraft techniques, such as painting on silk, the application of paper in
decoupage, work on wood and Batik techniques. Black sponge paint brush, unvarnished wood, 2 sizes (25mm and 50mm).
·Série 1321 Pinceaux eponge pour travaux manuels
Pinceau éponge couleur sombre. Ce pinceau convient pour la réalisation de fonds à l’aquarelle et le séchage de la surface, ainsi que pour
l’application de liants et d’enduits (gesso). Il est également recommandé pour les techniques de travaux manuels comme la peinture sur soie,
l’application de papier dans le découpage, les travaux sur bois et la technique du Batik.
Pinceau éponge noir, bois non vernis, 2 tailles (25 mm et 50 mm).
·Seria 1321 Pędzle gąbki do prac ręcznych
Pędzel gąbka w ciemnym odcieniu. Pędzel ten jest przystosowany do gruntowania w malarstwie akwarelowym i do osuszania powierzchni, a także do nakładania środków i drukowania (gesso). Jego użycie zaleca się również do technik ręcznych, takich jak malowanie na
jedwabiu, nakładanie papieru techniką decoupage, prace na drewnie i technika Batiku. Pędzel gąbka w kolorze czarnym, nielakierowanie
drewno, 2 wielkości (25 mm i 50 mm).
Serie
1321
04 1321 01
1321/25
04 1321 02
1321/50
25mm
50mm
14,1mm
14,1mm
151mm
169mm
04 1321 01 1321/1
8 411574
01619 9 >
04 1321 02 1321/2
·Series 611, 612, 621, 622, 631, 641, 642 Premium synthetic
The use of synthetic filament made from polyester fibres produces very smooth and resilient paint bushes. The polyester fibres in the series 612, 622, and
642 are 0.12 mm in diameter, while those in the 611, 621 and 641 series, specifically designed for painting with watercolours, are made from a mixture
of 0.07mm and 0.10mm polyester fibres.
·Séries 611, 612, 621, 622, 631, 641, 642 Synthetique premium
Les poils synthétiques en fibres de polyester rendent le pinceau très doux et résistant. Les filaments en polyester des séries 612, 622 et 642 font 0,12 mm
d’épaisseur, alors que les séries 611, 621 et 641, spécialement conçues pour la peinture à l’aquarelle, sont composées d’un mélange de filaments en polyester
de 0,07 et 0,10 mm d’épaisseur.
·Serie
611,612, 621, 622, 631, 641, 642 Premium synthetic
Syntetyczne włosie z włókien poliestrowych sprawia, że pędzel jest bardzo miękki i trwały. Włókna poliestrowe serii 612, 622 i 642 posiadają
grubość 0,12 mm, a serie 611, 621 i 641, przeznaczone głównie do malowania farbami akwarelowymi, są wykonane z mieszanki włókna
poliestrowego o wymiarach 0,07 i 0,10 mm.
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
School
Scolaires
Szkolne
Student and handicrafts
Étudiants et travaux manuels
Studentów i do prac manualnych
Fine arts
Beaux-arts
Artystów plastyków
109
www.milan.es
·611 Series: Premium Synthetic paint brush, round with a fine point, brass ferrule, short handle varnished in black with a matt silver tip. 14
sizes 2/0 – 24. Its elasticity and ability to absorb paint makes it particularly suitable for watercolour and gouache techniques.
·Série 611 : Pinceau synthétique Premium, rond à pointe fine, virole en laiton nickelée, manche court vernis noir et pointe argentée mate.
14 numéros de 2/0 à 24. Il est particulièrement indiqué pour les techniques de l’aquarelle et de la gouache, du fait de son élasticité et de sa
capacité à absorber la peinture.
·Seria 611: Pędzel Premium Synthetic, okrągły z wąskim zakończeniem, nasadka z niklowanego mosiądzu, krótki czarny lakierowany
uchwyt i zakończenie w kolorze matowego srebra. 14 numerów 2/0-24. Dzięki swojej elastyczności i zdolności do absorpcji farby,
seria jest przeznaczona głównie do technik akwareli i gwaszu.
Serie
611
046112/0
611/00
0461100
611/0
0461102
611/2
0461104
611/4
0461106
611/6
0461108
611/8
0461110
611/10
0461112
611/12
0461114
611/14
04 611 16
611/16
0461118
611/18
0461120
611/20
0461122
611/22
0461124
611/24
2,2mm
2,5mm
3mm
3,4mm
4,4mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10,5mm
11mm
12mm
12,3mm
13,2mm
6,8mm
7,8mm
11mm
16mm
19mm
22mm
24mm
31mm
33mm
36mm
37mm
38mm
39mm
40mm
163mm
165mm
170mm
180mm
183mm
193mm
196mm
210mm
235mm
240mm
242mm
245mm
250mm
255mm
04 611 2/0 611/00
04 611 06 611/6
04 611 02 611/2
04 611 00 611/0
04 611 08 611/8
04 611 04 611/4
04 611 16 611/16
04 611 12 611/12
04 611 10 611/10
04 611 18 611/18
04 611 14 611/14
04 611 22 611/22
04 611 20 611/20
04 611 24 611/24
·612 Series: Premium Synthetic paint brushes, round with a fine point, brass ferrule, long handle varnished in black with a matt silver tip.
13 sizes 0 – 24. The degree of firmness of the filaments makes the series ideal for painting in oil and acrylic.
·Série 612 : Pinceau synthétique Premium, rond à pointe fine, virole en laiton nickelée, manche long vernis noir et pointe argentée mate.
13 numéros de 0 à 24. La fermeté des filaments de cette série est optimale pour la peinture à l’huile et à l’acrylique.
·Seria 612: Pędzel Premium Synthetic, okrągły z wąskim zakończeniem, nasadka z niklowanego mosiądzu, długi czarny lakierowany
uchwyt i zakończenie w kolorze matowego srebra. 13 numerów 0-24. Twardość włosia tej serii świetnie sprawdza się przy malowaniu
farbami olejnymi i akrylowymi.
Serie
612
0461200
612/0
0461202
612/02
0461204
612/04
0461206
612/06
0461208
612/08
04612 10
612/10
0461212
612/12
0461214
612/14
0461216
612/16
0461218
612/18
0461220
612/20
0461222
612/22
0461224
612/24
2,3mm
3mm
3,6mm
4,5mm
6mm
7mm
8,3mm
9mm
10,5mm
11mm
12mm
12,4mm
14mm
7mm
11mm
16mm
19mm
22mm
25mm
31,3mm
33mm
36mm
36,4mm
38mm
39mm
40mm
275mm
280mm
287mm
293mm
298mm
306mm
318mm
320mm
323mm
325mm
326mm
328mm
330mm
04 612 08 612/08
0461204 612/04
04 612 00 612/0
04 612 06 612/06
04 612 02 612/02
04 612 10 612/10
04 612 18 612/18
04 612 14 612/14
04 612 16 612/16
04 612 12 612/12
04 612 20 612/20
04 612 24 612/24
04 612 22 612/22
110
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
School
Scolaires
Szkolne
Student and handicrafts
Étudiants et travaux manuels
Studentów i do prac manualnych
Fine arts
Beaux-arts
Artystów plastyków
www.milan.es
·621 Series: Premium Synthetic paint brushes, flat, nickel- plated brass ferrule, short handle varnished in black with a matt silver tip.
14 sizes 2/0 – 24. This brush is used in watercolour and gouache techniques.
·Série 621 : Pinceau synthétique Premium, plat, virole en laiton nickelée, manche court vernis noir et pointe argentée mate.
14 numéros de 2/0 à 24. Il est utilisé pour les techniques de l’aquarelle et de la gouache.
·Seria 621: Pędzel Premium Synthetic, płaski, nasadka z niklowanego mosiądzu, krótki czarny lakierowany uchwyt i zakończenie w
kolorze matowego srebra. 14 numerów 2/0-24.Używany do farb akwarelowych i gwaszu.
Serie
621
04621 2/0
621/00
0462100
621/0
0462102
621/2
0462104
621/4
0462106
621/6
0462108
621/8
0462110
621/10
0462112
621/12
0462114
621/14
0462116
621/18
0462118
621/18
0462120
621/20
0462122
621/22
0462124
621/24
3mm
3,5mm
4mm
4,6mm
6mm
8mm
10mm
10,8mm
14,8mm
17,5mm
18mm
19mm
20mm
23,4mm
1,8mm
2mm
2,2mm
2,4mm
2,6mm
2,8mm
3mm
3,9mm
4mm
4,5mm
4,7mm
5mm
5,2mm
5,4mm
5mm
6,7mm
7mm
9mm
10mm
12mm
14mm
15mm
16mm
18mm
18mm
20mm
22mm
22mm
193mm
195mm
197mm
200mm
205mm
210mm
213mm
215mm
218mm
220mm
225mm
230mm
235mm
240mm
04 621 2/0 621/00
04 621 06 621/6
04 621 02 621/2
04 621 04 621/4
04 621 00 621/0
04 621 08 621/8
04 621 16 621/16
04 621 12 621/12
04 621 14 621/14
04 621 10 621/10
04 621 18 621/18
04 621 22 621/22
04 621 24 621/24
04 621 20 621/20
·622 Series: Premium Synthetic paint brushes, flat, nickel- plated brass ferrule, long handle varnished in black with a matt silver tip. 16
sizes 0 – 30. This series has been designed for painting in oils and acrylics. It is suitable for backgrounds and for use with a combination
of media.
·Série 622 : Pinceau synthétique Premium, plat, virole en laiton nickelée, manche long vernis noir et pointe argentée mate.
16 numéros de 0 à 30. Cette série a été créée pour la peinture à l’huile et à l’acrylique et est parfaitement adaptée pour les fonds et la
combinaison avec des liants.
·Seria 622: Pędzel Premium Synthetic, płaski, nasadka z niklowanego mosiądzu, długi czarny lakierowany uchwyt i zakończenie w
kolorze matowego srebra. 16 numerów 0-30.
Ta seria została stworzona do malowania farbami olejnymi i akrylowymi, odpowiednia do gruntowania i łączenia różnych środków.
Serie
622
0462200
622/0
0462202
622/2
0462204
622/4
0462206
622/6
0462208
622/8
0462210
622/10
0462212
622/12
0462214
622/14
0462216
622/16
0462218
622/18
0462220
622/20
0462222
622/22
0462224
622/24
0462226
622/26
0462228
622/28
0462230
622/30
3mm
3,5mm
4mm
4,6mm
6mm
8mm
10mm
10,8mm
14,8mm
17,5mm
18mm
19mm
20mm
23,4mm
29,2mm
34mm
1,8mm
2mm
2,2mm
2,4mm
2,6mm
2,8mm
3mm
3,9mm
4mm
4,5mm
4,7mm
5mm
5,2mm
5,4mm
5,8mm
6mm
5mm
6,7mm
7mm
9mm
10mm
12mm
14mm
15mm
16mm
18mm
18mm
20mm
22mm
22mm
32mm
35mm
193mm
195mm
197mm
200mm
205mm
210mm
213mm
215mm
218mm
220mm
225mm
230mm
235mm
240mm
329mm
335mm
04 622 04 622/4
04 622 00 622/0
04 622 06 622/6
04 622 02 622/2
04 622 10 622/10
04 622 08 622/8
04 622 18 622/18
04 622 14 622/14
04 622 16 622/16
04 622 12 622/12
04 622 20 622/20
04 622 28 622/28
04 622 24 622/24
04 622 26 622/26
04 622 22 622/22
04 622 30 622/30
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
School
Scolaires
Szkolne
Student and handicrafts
Étudiants et travaux manuels
Studentów i do prac manualnych
Fine arts
Beaux-arts
Artystów plastyków
111
www.milan.es
·641 Series: Premium Synthetic paint brushes, cat’s tongue, nickel- plated brass ferrule, short handle varnished in black with a matt silver tip.
14 sizes 00 – 24. Ideal for use in watercolour and gouache.
·Série 641 : Pinceau synthétique Premium, langue de chat, virole en laiton nickelée, manche court vernis noir et pointe argentée mate.
14 numéros de 00 à 24. Particulièrement indiqué pour l’aquarelle et la gouache.
·Seria 641: Pędzel Premium Synthetic, język kota, nasadka z niklowanego mosiądzu, krótki czarny lakierowany uchwyt i zakończenie w
kolorze matowego srebra. 14 numerów 00 - 24. Zalecany szczególnie do farb akwarelowych i gwaszu.
Serie
641
046412/0
641/00
0464100
641/0
0464102
641/2
0464104
641/4
0464106
641/6
0464108
641/8
0464110
641/10
0464112
641/12
0464114
641/14
0464116
641/16
0464118
641/18
0464120
641/20
0464122
641/22
0464124
641/24
3mm
3,5mm
4mm
4,6mm
6mm
8mm
10mm
10,8mm
14,8mm
17,5mm
18mm
19mm
20mm
23,4mm
1,8mm
2mm
2,2mm
2,4mm
2,6mm
2,8mm
3mm
3,9mm
4mm
4,5mm
4,7mm
5mm
5,2mm
5,4mm
5mm
6,7mm
7mm
9mm
10mm
12mm
14mm
15mm
16mm
18mm
18mm
20mm
22mm
22mm
193mm
195mm
197mm
200mm
205mm
210mm
213mm
215mm
218mm
220mm
225mm
230mm
235mm
240mm
04 641 02 641/2
04 641 2/0 641/00
04 641 00 641/0
04 641 06 641/6
04 641 04 641/4
04 641 16 641/16
04 641 12 641/12
04 641 08 641/8
04 641 10 641/10
04 641 18 641/18
04 641 14 641/14
04 641 22 641/22
04 641 24 641/24
04 641 20 641/20
·642 Series: Premium Synthetic paint brushes, cat’s tongue, nickel- plated brass ferrule, short handle varnished in black with a matt silver tip.
16 sizes 0 – 30. Principally designed for work in acrylic and oil and glazes using these materials.
·Série 642 : Pinceau synthétique Premium, langue de chat, virole en laiton nickelée, manche long vernis noir et pointe argentée mate.
16 numéros de 0 à 30. Principalement indiqué pour les travaux à l’acrylique et à l’huile et les glacis à base de ces matériaux.
·Seria 642: Pędzel Premium Synthetic, język kota, nasadka z niklowanego mosiądzu, długi czarny lakierowany uchwyt w kolorze
matowego srebra. 16 numerów 0-30. Wskazany szczególnie do prac wykonywanych farbami olejnymi i akrylowymi oraz
laserunku tymi materiałami.
Serie
642
0464200
642/0
0464202
642/2
0464204
642/4
0464206
642/6
0464208
642/8
0464210
642/10
0464212
642/12
0464214
642/14
0464216
642/16
0464218
642/18
0464220
642/20
0464222
642/22
0464224
642/24
0464226
642/26
0464228
642/28
0464230
642/30
3,4mm
4mm
4,6mm
5,7mm
7,2mm
9,5mm
10,7mm
14mm
15,3mm
16,7mm
18,3mm
21,6mm
23mm
26mm
28mm
32mm
2mm
2mm
2,7mm
3mm
3,3mm
3,7mm
4mm
5mm
5mm
4,5mm
5,6mm
5,7mm
6,5mm
6,5mm
7mm
8mm
7,5mm
8mm
10mm
11,4mm
13mm
15mm
17mm
20,6mm
22,4mm
24mm
25,3mm
28,5mm
32mm
33,6mm
35mm
37,5mm
275mm
276mm
280mm
284mm
289mm
293mm
297mm
304mm
307mm
313mm
317mm
320mm
326mm
330mm
334mm
338mm
04 642 00 642/0
04 642 08 642/8
04 642 04 642/4
04 642 06 642/6
04 642 02 642/2
04 642 18 642/18
04 642 14 642/14
04 642 10 642/10
04 642 16 642/16
04 642 12 642/12
04 642 20 642/20
04 642 28 642/28
04 642 24 642/24
04 642 22 642/22
04 642 26 642/26
04 642 30 642/30
112
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
School
Scolaires
Szkolne
Student and handicrafts
Étudiants et travaux manuels
Studentów i do prac manualnych
Fine arts
Beaux-arts
Artystów plastyków
www.milan.es
·631 Series: Premium Synthetic wide brushes, nickel- plated brass ferrule, short handle varnished in black with a matt silver tip.
7 sizes 25 – 80. Premium Synthetic wide brushes are used for backgrounds and priming using any type of pictorial technique.
·Série 631 : Petite palette, synthétique Premium, virole en étain nickelée, manche court vernis noir et pointe argentée mate, 7 tailles de 25 à
80 mm. Les petites palettes synthétique Premium sont utilisées, dans toute technique picturale, pour réaliser des fonds et des enduits.
·Seria 631: Szeroki pędzel Premium Synthetic, nasadka z niklowanej cyny, czarny krótki lakierowany uchwyt, kolor matowego złota,
7 rozmiarów 25-80 mm. Szerokie pędzle Premium Synthetic używane są do gruntowania i do wszystkich technik malarskich.
Serie
631
0463125
631/25
0463135
631/35
0463140
631/40
0463150
631/50
0463160
631/60
0463170
631/70
0463180
631/80
25mm
35mm
40mm
50mm
60mm
70mm
80mm
5,7mm
6mm
6mm
7mm
7mm
8mm
8mm
26mm
30mm
30mm
36mm
35mm
38mm
39mm
185mm
205mm
210mm
220mm
225mm
227mm
237mm
04 631 25 631/25
04 631 40 631/40
04 631 60 631/60
04 631 50 631/50
04 631 35 631/35
04 631 70 631/70
04 631 80 631/80
·711 Series: Fine selection
The Fine Selection paint brushes are made from selected filaments 0.07mm in diameter. These paint brushes have been specifically designed for watercolour techniques. They are characterised by the extreme softness of the fibres and are an excellent alternative to ox ear hair.
Their excellent ability to absorb water and paint is characteristic of these filaments. Fine Selection paint brushes, round pointed brushes,
nickel-plated brass ferrule, short handle varnished in bright blue with a matt silver tip. 14 sizes 2/0 –24.
·Série 711 Fine selection
Les pinceaux Fine Selection sont composés de filaments sélectionnés de 0,07 mm d’épaisseur. Ce pinceau est spécialement conçu pour les
techniques à l’eau. Il se caractérise par l’extrême douceur de ses poils, qui représentent une excellente alternative aux poils naturels d’oreille
de boeuf. De par leurs caractéristiques, ces filaments absorbent bien l’eau et la peinture. Pinceau Fine Selection, rond en pointe, virole en
laiton nickelée, manche court vernis bleu brillant et pointe argentée mate, 14 numéros de 2/0 à 24.
·Seria 711 Fine selection
Pędzle Fine Selection są wykonane z wyselekcjonowanego włosia o grubości 0,07mm. Pędzel ten jest zaprojektowany przede wszystkim do technik wodnych. Charakteryzuje się szczególną miękkością włosia, będącego świetną alternatywą naturalnego włosia z ucha
wołu. Włókna te ze względu na swoje właściwości dobrze absorbują wodę i farbę.
Pędzel Fine Selection, okrągły na końcu, nasadka z niklowanego mosiądzu, krótki lakierowany uchwyt w kolorze niebieskim i
zakończenie w kolorze matowego złota, 14 numerów 2/0-24.
Serie
711
047112/0
711/00
0471100
711/0
0471102
711/2
0471104
711/4
0471106
711/6
0471108
711/8
04711 10
711/10
04711 12
711/12
0471114
711/14
0471116
711/16
04711 18
711/18
0471120
711/20
0471122
711/22
0471124
711/24
2mm
1,9mm
2,8mm
3,4mm
4,4mm
5,5mm
6,7mm
7,6mm
9,1mm
11mm
13mm
14mm
15mm
18mm
7mm
8mm
10,6mm
14,4mm
19mm
21mm
23,8mm
27mm
32mm
36mm
39mm
42mm
43mm
50mm
160mm
165mm
167mm
175mm
185mm
190mm
220mm
224mm
237mm
247mm
277mm
285mm
290mm
295mm
04 711 2/0 711/00
04 711 02 711/2
04 711 04 711/4
04 711 00 711/0
04 711 08 711/8
04 711 06 711/6
04 711 16 711/16
04 711 12 711/12
04 711 14 711/14
04 711 10 711/10
04 711 18 711/18
04 711 22 711/22
04 711 20 711/20
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
04 711 24 711/24
School
Scolaires
Szkolne
Student and handicrafts
Étudiants et travaux manuels
Studentów i do prac manualnych
Fine arts
Beaux-arts
Artystów plastyków
113
www.milan.es
·912, 922, 942 Series: Chungking bristle paint brushes
High quality Chungking bristle paint brushes, with interlocked bristles.
These series of paint brushes have been designed with oils, acrylics and textures in mind. The bristles, which end in a characteristic natural curve, are
characterised by their resilience and elasticity.
·Series 912, 922, 942 : Pinceaux en soie Chungking
Pinceaux en soie Chungking d’excellente qualité, avec les fibres entrelacées.
Ces séries de pinceaux ont été réalisées en pensant à la peinture à l’huile, aux liants et aux textures. Leurs soies, qui leur donnent un aspect en courbe
naturel, sont connues pour être très résistantes et élastiques.
·Serie 912, 922, 942: Pędzle z włosia z chungking
Pędzle z włosia z Chungking najwyższej jakości, z przeplatanymi włóknami.
Te serie pędzli stworzono do malowania farbami olejnymi, z użyciem środków i tekstur. Włosie zakończone charakterystycznym naturalnym
łukiem, wyróżnia się odpornością i elastycznością
·912 Series: High quality Chungking bristle paint brush, round, nickel-plated brass ferrule, long handle varnished in matt black and
maroon tones. 13 sizes 0 – 24.
·Série 912 : Pinceau en soie Chunking d’excellente qualité, rond, virole en laiton nickelée, manche long vernis noir mat et grenat.
13 numéros du 0 au 24.
·Seria 912: Pędzel z włosia z Chunking najwyższej jakości, okrągły, nasadka z niklowanego mosiądzu, długi lakierowany uchwyt
w odcieniu matowej czerni i granatu. 13 numerów od 0 do 24.
Serie
912
0491200
912/0
0491202
912/2
0491204
912/4
0491206
912/6
0491208
912/8
0491210
912/10
0491212
912/12
04912 14
912/14
04 91216
912/16
0491218
912/18
0491220
912/20
0491222
912/22
0491224
912/24
3,5mm
3,8mm
4,8mm
5,3mm
6mm
7mm
8,1mm
9mm
9,9mm
10,8mm
11,5mm
13,1mm
15,1mm
11mm
12,9mm
17,8mm
19,1mm
22,2mm
24,5mm
26,1mm
30mm
33mm
34mm
35mm
43,1mm
45,1mm
284mm
286mm
291mm
297mm
300mm
306mm
315mm
317mm
319mm
324mm
326mm
335mm
336mm
04 912 08 912/8
04 912 04 912/4
04 912 00 912/0
04 912 06 912/6
04 912 02 912/2
04 912 18 912/18
04 912 14 912/14
04 912 10 912/10
04 912 16 912/16
04 912 12 912/12
04 912 20 912/20
04 912 24 912/24
04 912 22 912/22
·922 Series: High quality Chungking hair paint brush, flat, nickel-plated brass ferrule, long handle varnished in matt black and maroon tones.
16 sizes 0 – 30.
·Série 922 : Pinceau en soie Chunking d’excellente qualité, plat, virole en laiton nickelée, manche long vernis noir mat et grenat.
16 numéros du 0 au 30.
·Seria 922: Pędzel z włosia z Chunking najwyższej jakości, płaski, nasadka z niklowanego mosiądzu, długi lakierowany uchwyt
w odcieniu matowej czerni i granatu. 16 numerów od 0 do 30.
Serie
922
0492200
922/0
0492202
922/2
0492204
922/4
0492206
922/6
0492208
922/8
0492210
922/10
0492212
922/12
04922 14
922/14
0492216
922/16
0492218
922/18
0492220
922/20
0492222
922/22
04 92224
922/24
04 92226
922/26
0492228
922/28
0492230
922/30
4,9mm
5,8mm
6,5mm
8,1mm
10mm
12mm
14,1mm
15,5mm
18mm
18,9mm
21mm
24,5mm
28,1mm
32,1mm
35,5mm
37,8mm
2mm
2,6mm
3mm
3,2mm
3,5mm
4,9mm
5mm
5,1mm
5,5mm
6,1mm
6,9mm
7,3mm
7,5mm
7,9mm
8,8mm
10mm
8mm
9,1mm
11mm
13mm
14,5mm
17mm
18,9mm
22mm
23mm
25,5mm
27,1mm
32mm
35,8mm
41,1mm
43,9mm
48,5mm
275mm
281mm
283mm
295mm
300mm
311mm
314mm
322mm
323mm
330mm
335mm
339mm
341mm
345mm
349mm
351mm
04 922 04 922/4
04 922 00 922/0
04 922 06 922/6
04 922 02 922/2
04 922 18 922/18
04 922 14 922/14
04 922 10 922/10
04 922 16 922/16
04 922 12 922/12
114
04 922 08 922/8
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
School
Scolaires
Szkolne
Student and handicrafts
Étudiants et travaux manuels
Studentów i do prac manualnych
Fine arts
Beaux-arts
Artystów plastyków
www.milan.es
04 922 20 922/20
04 922 24 922/24
04 922 28 922/28
04 922 26 922/26
04 92 222 922/22
04 922 30 922/30
·942 Series: High quality Chungking bristle paint brush, cat’s tongue, nickel-plated brass ferrule, long handle varnished in matt
black and maroon tones. 16 sizes 0 – 24.
·Série 942 : Pinceau en soie Chunking d’excellente qualité, langue de chat, virole en laiton nickelée, manche long vernis noir mat et grenat.
16 numéros du 0 au 30.
·Seria 942: Pędzel z włosia z Chunking najwyższej jakości, język kota, nasadka z niklowanego mosiądzu, długi lakierowany uchwyt
w odcieni matowej czerni i granatu. 16 numerów od 0 do 30.
Serie
942
0494200
942/0
0494202
942/2
0494204
942/4
0494206
942/6
04942 08
942/8
0494210
942/10
0494212
942/12
0494214
942/14
0494216
942/16
0494218
942/18
0494220
942/20
04 94222
942/22
04942 24
942/24
0494226
942/26
0494228
942/28
0494230
942/30
4,8mm
5,5mm
6,2mm
8,1mm
9,8mm
12mm
14mm
15,1mm
17,5mm
18,3mm
20,1mm
25mm
28,9mm
32mm
35,7mm
36,8mm
2,2mm
2,8mm
3mm
3,8mm
4,1mm
4,9mm
5mm
5,2mm
5,7mm
6,1mm
6,9mm
7,3mm
7,5mm
7,9mm
8,2mm
10mm
8,1mm
8,2mm
11mm
13mm
14,5mm
18mm
18,8mm
22,5mm
23mm
26mm
29,3mm
32,1mm
32,5mm
39mm
43,2mm
49mm
277mm
284mm
290mm
293mm
300mm
312mm
314mm
318mm
323mm
330mm
335mm
339mm
341mm
345mm
349mm
351mm
04 942 08 942/8
04 942 04 942/4
04 942 00 942/0
04 942 06 942/6
04 942 02 942/2
04 942 18 942/18
04 942 14 942/14
04 942 10 942/10
04 942 16 942/16
04 942 12 942/12
04 942 20 942/20
04 942 24 942/24
04 942 22 942/22
04 942 28 942/28
04 942 26 942/26
04 942 30 942/30
·812, 822, 842 Series: Synthetic paint brushes for acrylics and oil
Paint brushes made with synthetic hair with 0.20 mm thick filaments, dark reddish brown in colour.
The hair of these brushes is characterised by its flexibility and resilience.
They are particularly suitable for use with thick or textured paint, acrylics and varnishes.
·Séries 812, 822, 842 : Pinceaux Synthetiques pour l’acrylique et l’huile
Pinceaux en poils synthétiques composés de filaments de 0,20 mm d’épaisseur, de couleur marron-roux foncé.
Les poils de ces pinceaux se caractérisent par leur flexibilité et leur résistance.
Ils sont principalement appréciés pour leur utilisation avec des peintures, textures, liants et vernis épais.
·Serie 812, 822, 842: Pędzle Syntetyczne do farb akrylowych i olejnych
Pędzle z włókna syntetycznego o grubości 0,20 mm, w kolorze ciemno brązowym o odcieniu czerwonawym.
Włosie tych pędzli charakteryzuje się giętkością i trwałością.
Nadają się świetnie głównie do nakładania grubych warstw farb i tekstur, innych środków i lakierów.
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
School
Scolaires
Szkolne
Student and handicrafts
Étudiants et travaux manuels
Studentów i do prac manualnych
Fine arts
Beaux-arts
Artystów plastyków
115
www.milan.es
·812 Series: Synthetic hair paint brush for oil and acrylic, round with a fine point, nickel-plated brass ferrule, long varnished handle.
13 sizes 0 – 24.
·Série 812 : Pinceau en poils synthétiques pour l’huile et l’acrylique, rond à pointe fine, virole en laiton nickelée, manche long vernis.
13 numéros du 0 au 24.
·Seria 812: Pędzel w włosia syntetycznego do farb olejnych i akrylowych, okrągły, z delikatnym zakończeniem, nasadka z niklowanego
mosiądzu, długi lakierowany uchwyt. 13 numerów od 0 do 24.
Serie
812
0481200
812/0
0481202
812/2
0481204
812/4
0481206
812/6
0481208
812/8
0481210
812/10
04812 12
812/12
0481214
812/14
04 81216
812/16
0481218
812/18
0481220
812/20
0481222
812/22
0481224
812/24
2,9mm
3,1mm
3,8mm
4,1mm
4,6mm
5,1mm
6mm
6,9mm
8,1mm
9,1mm
10,5mm
12mm
12,3mm
12mm
13,2mm
16,2mm
17,9mm
19mm
21,1mm
23,8mm
25,8mm
30mm
33,1mm
34,5mm
37,2mm
39,2mm
291mm
293mm
297mm
300mm
301mm
308mm
312mm
316mm
325mm
330mm
333mm
339mm
340mm
04 812 08 812/8
04 812 04 812/4
04 812 00 812/0
04 812 06 812/6
04 812 02 812/2
04 812 18 812/18
04 812 14 812/14
04 812 10 812/10
04 812 16 812/16
04 812 12 812/12
04 812 20 812/20
04 812 24 812/24
04 812 22 812/22
·822 Series: Synthetic hair paint brush for oil and acrylic, flat, nickel-plated brass ferrule, long varnished handle.
16 sizes 0 – 30.
·Série 822 : Pinceau en poils synthétiques pour l’huile et l’acrylique, plat, virole en laiton nickelée, manche long vernis.
16 numéros du 0 au 30.
·Seria 822: Pędzel z syntetycznego włókna do farb olejnych i akrylowych, płaski, nasadka z niklowanego mosiądzu, długi lakierowany
uchwyt. 16 numerów od 0 do 30.
Serie
822
0482200
822/0
0482202
822/2
0482204
822/4
0482206
822/6
0482208
822/8
0482210
822/10
0482212
822/12
0482214
822/14
0482216
822/16
0482218
822/18
0482220
822/20
04 82222
822/22
0482224
822/24
0482226
822/26
0482228
822/28
04 82230
822/30
3,5mm
4,5mm
5,5mm
7,1mm
8mm
10mm
10,8mm
12,9mm
14,5mm
15,8mm
18,4mm
19,5mm
20,4mm
21,2mm
24mm
26,5mm
2mm
2,5mm
2,9mm
3,1mm
3,2mm
3,8mm
4,1mm
4,3mm
4,5mm
4,7mm
4,8mm
4,9mm
6mm
6mm
6mm
6mm
7mm
8,1mm
10,1mm
13,2mm
15,1mm
17,8mm
20mm
21,9mm
24,5mm
25,8mm
27,1mm
28,9mm
30,5mm
31,5mm
35,5mm
38,1mm
286mm
291mm
295mm
301mm
302mm
313mm
318mm
323mm
327mm
331mm
341mm
344mm
345mm
346mm
356mm
365mm
04 822 00 822/0
04 822 08 822/8
04 822 04 822/4
04 822 02 822/2
04 822 10 822/10
04 822 06 822/6
04 82 218 822/18
04 822 14 822/14
04 822 12 822/12
04 822 20 822/20
04 822 16 822/16
04 82 228 822/28
04 822 24 822/24
04 822 22 822/22
04 822 26 822/26
04 822 30 822/30
116
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
School
Scolaires
Szkolne
Student and handicrafts
Étudiants et travaux manuels
Studentów i do prac manualnych
Fine arts
Beaux-arts
Artystów plastyków
www.milan.es
·842 Series: Synthetic hair paint brush for oil and acrylic, round cat’s tongue, nickel-plated brass ferrule, long varnished handle.
16 sizes 0 – 30.
·Série 842 : Pinceau en poils synthétiques pour l’huile et l’acrylique, langue de chat, virole en laiton nickelée, manche long vernis.
16 numéros du 0 au 30.
·Seria 842: Pędzel z syntetycznego włókna do farb olejnych i akrylowych, język kota, nasadka z niklowanego mosiądzu,
długi lakierowany uchwyt. 16 numerów od 0 do 30.
Serie
842
04 842 00
842/0
0484202
842/2
0484204
842/4
0484206
842/6
0484208
842/8
0484210
842/10
0484212
842/12
0484214
842/14
0484216
842/16
0484218
842/18
0484220
842/20
0484222
842/22
0484224
842/24
0484226
842/26
0484228
842/28
0484230
842/30
3,8mm
4,7mm
5,2mm
7mm
7,8mm
9,8mm
10,8mm
12,9mm
14,1mm
15,1mm
17,9mm
18,9mm
20mm
20,5mm
23,5mm
26,1mm
2,1mm
2,3mm
3mm
3,8mm
3,9mm
4,1mm
4,3mm
4,9mm
5mm
5,4mm
5,7mm
5,9mm
6,1mm
6,5mm
6,9mm
7mm
8,9mm
9,6mm
11,1mm
14,1mm
16mm
18,8mm
19,5mm
22,8mm
23,3mm
25,8mm
28,5mm
30,5mm
32mm
33,5mm
35mm
38,5mm
287mm
291mm
294mm
301mm
302mm
315mm
317mm
324mm
327mm
332mm
340mm
347mm
349mm
352mm
356mm
365mm
04 842 04 842/4
04 842 00 842/0
04 842 08 842/8
04 842 06 842/6
04 842 02 842/2
04 842 18 842/18
04 842 14 842/14
04 842 10 842/10
04 842 16 842/16
04 842 12 842/12
04 842 20 842/20
04 842 28 842/28
04 842 24 842/24
04 842 26 842/26
04 842 22 842/22
04 842 30 842/30
·1211 Series: Paint brush for watercolours
Paint brush for water colours, made from Siberian squirrel, brown with a very fine point. The hair is very soft and absorbs water and
paint very well, distributing it evenly over the surface. It is ideal for watercolour techniques, especially detail and fine brush strokes.
It is also ideal for tempera and work in the field of illustration.
Paint brush with Siberian squirrel hair, round with a fine point, plastic ferrule with a metal support, short varnished handle in natural
pine. 3 sizes 1 – 3.
·Serie 1211: Pinceau a gouache
Pinceau à gouache, à poils d’écureuil sibérien marron foncé et à pointe très fine. Les poils, très doux, absorbent très bien l’eau et le pigment et
les distribuent uniformément sur le support. Il convient parfaitement aux techniques à l’eau, notamment pour les détails et traits fins ; il est
également apprécié pour la détrempe à l’œuf et dans le domaine de l’illustration.
Pinceau en poils d’écureuil sibérien, rond en pointe, virole en plastique fixée au métal, manche court vernis couleur pin naturel.
3 numéros du 1 au 3.
·Seria 1211: Pędzel do akwareli
Pędzel do akwareli, z włosia syberyjskiej wiewiórki, w kolorze ciemnobrązowym i bardzo delikatnym zakończeniu.
Bardzo miękkie włosie dobrze absorbuje wodę i pigment i rozprowadza je jednolicie na powierzchni. Seria jest odpowiednia do stosowania farb akwarelowych, szczególnie przy malowaniu detali i cienkimi pociągnięciami; a także do malowania temperą jajową i do
wykonywania ilustracji.
Pędzel z włosia syberyjskich wiewiórek, z okrągłym zakończeniem, nasadka z plastyku na metalu, krótki lakierowany uchwyt w kolorze
naturalnej sosny. 3 numery od 1 do 3.
Serie
1211
04 1211 01
1211/1
04 1211 02
1211/2
04 1211 03
1211/3
8mm
9,9mm
10mm
32mm
35,2mm
37,8mm
202mm
207mm
211mm
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
04 1211 01 1211/1
04 1211 03 1211/3
04 1211 02 1211/2
School
Scolaires
Szkolne
Student and handicrafts
Étudiants et travaux manuels
Studentów i do prac manualnych
Fine arts
Beaux-arts
Artystów plastyków
117
www.milan.es
·1011 and 1021 Series: Ox hair paint brushes
Paint brushes made from light brown ox hair which comes from the inside of the animal’s ear. The hair is characterised by its good absorption of water and paint, which it spreads uniformly over the surface of the paper. They are recommended for watercolour paints and
gouache.
·Séries 1011 et 1021 : Pinceaux en poils de boeuf
Pinceaux en poils de bœuf, couleur marron clair, provenant de l’intérieur de l’oreille de cet animal. Ces poils se caractérisent par leur bonne absorption de l’eau et du pigment, qu’ils redistribuent uniformément à la surface du papier. Ils sont recommandés pour la peinture à l’aquarelle et à la
gouache.
·Serie 1011 i 1021: Pędzle z włosia wołu
Pędzle z włosia wołu w odcieniu jasnobrązowym, z włosów znajdujących się we wnętrzu ucha tego zwierzęcia. Ten rodzaj włókna
charakteryzuje się dobrą absorpcją wody i pigmentu i pozawala na ich jednolite rozprowadzanie na powierzchni papieru. Ich użycie zaleca
się przy malowaniu farbami akwarelowymi i techniką gwaszu.
·1011 Series: Light brown ox hair paint brush, round, nickel-plated brass ferrule, short blue handle.
15 sizes from 3/0 to 24.
·Série 1011 : Pinceau en poils de bœuf couleur marron clair, rond, virole en laiton nickelée, manche court bleu.
15 numéros du 3/0 au 24.
·Seria 1011: Pędzel z włosia wołu w odcieniu jasnobrązowym, okrągły, nasadka z niklowanego mosiądzu, krótki niebieski uchwyt.
15 numerów od 3/0 do 24.
Serie
1011
0410113/0
1011/000
0410112/0
1011/00
04101100
1011/0
04101102
1011/2
04 101104
1011/4
04101106
1011/6
04101108
1011/8
04101110
1011/10
04101112
1011/12
04101114
1011/14
041011 16
1011/16
04101118
1011/18
04101120
1011/20
04 101122
1011/22
04101124
1011/24
1,9mm
2mm
2,1mm
2,3mm
3mm
3,8mm
4,5mm
5,5mm
6,5mm
6,9mm
7,5mm
8,1mm
9,1mm
9,5mm
10,8mm
6,2mm
7mm
7,3mm
8,9mm
11,5mm
15,5mm
20mm
21,5mm
26,8mm
28,8mm
30,8mm
33mm
34,1mm
35,6mm
37,8mm
160mm
162mm
163mm
165mm
171mm
180mm
187mm
189mm
199mm
201mm
205mm
219mm
221mm
225mm
228mm
04 1011 3/0 1011/000
8 411574
01349 5 >
8 411574
04 1011 04 1011/4
04 1011 00 1011/0
01350 1 >
04 1011 02 1011/2
04 1011 2/0 1011/00
04 1011 14 1011/14
04 1011 10 1011/10
04 1011 06 1011/6
04 1011 12 1011/12
04 1011 08 1011/8
04 1011 16 1011/16
04 1011 24 1011/24
04 1011 20 1011/20
04 1011 18 1011/18
04 1011 22
1011/22
·1021 Series: Light brown ox hair paint brush, flat, nickel-plated brass ferrule, short blue handle. 13 sizes from 0 to 24.
·Série 1021 : Pinceau en poils de bœuf couleur marron clair, plat, virole en laiton nickelée, manche court bleu. 13 numéros du 0 au 24.
·Seria 1021: Pędzel z włosia wołu w odcieniu jasnobrązowym, płaski, nasadka z niklowanego mosiądzu, krótki niebieski uchwyt.
13 numerów od 0 do 24.
Serie
1021
04102100
1021/0
04102102
1021/2
04102104
1021/4
04102106
1021/6
04102108
1021/8
04 102110
1021/10
04102112
1021/12
04102114
1021/14
04102116
1021/16
04102118
1021/18
04102120
1021/20
04102122
1021/22
04102124
1021/24
3mm
4,1mm
5,3mm
5,8mm
7,9mm
9,8mm
12,1mm
13,8mm
16,5mm
17,1mm
18,1mm
23,1mm
25mm
1,9mm
2,1mm
2,8mm
3,1mm
3,5mm
3,9mm
4,3mm
5mm
5,5mm
6,1mm
6,8mm
7mm
7,1mm
6,8mm
7,8mm
8,8mm
11,9mm
12,9mm
14mm
17,3mm
19,2mm
20,2mm
21,1mm
23,1mm
24,5mm
28mm
174mm
180mm
184mm
185mm
188mm
195mm
202mm
203mm
205mm
206mm
212mm
218mm
223mm
04 1021 04 1021/4
04 1021 00 1021/0
04 1021 02 1021/2
04 1021 08 1021/8
04 1021 06 1021/6
04 1021 18 1021/18
04 1021 14 1021/14
04 1021 10 1021/10
04 1021 12 1021/12
04 1021 20 1021/20
04 1021 16 1021/16
04 1021 24 1021/24
04 1021 22 1021/22
118
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
School
Scolaires
Szkolne
Student and handicrafts
Étudiants et travaux manuels
Studentów i do prac manualnych
Fine arts
Beaux-arts
Artystów plastyków
www.milan.es
8 411574
02683 9 >
BWM 10022
25 x 10,5 x 3cm 63gr.
25 units 1,95kg.
BWM 10024
8 411574
27,5 x 4,7 x 1cm 24gr.
30 units 0,89kg.
300 units 8,90kg.
8 411574
02685 3 >
8 411574
02684 6 >
02686 0 >
BWM 10023
BWM 10025
27,5 x 5 x 1cm 20gr.
40 units 1,06kg.
400 units 10,6kg.
27 x 4,8 x 1cm 32gr.
20 units 0,70kg.
200 units 7,70kg.
BWM 10026
37 x 3,5 x 1cm 38gr.
20 units 0,89kg.
200 units 8,90kg.
BWM 10027
40,5 x 6,2 x 1,5cm 69gr.
10 units 0,76kg.
100 units 7,6kg.
8 411574
8 411574
02687 7 >
02688 4 >
·Paint brush carrier 31cm
·Porte-pinceaux 31cm
·Etui na pędzle 31cm
04 00 40 31
31 x 4,5øcm 50gr.
48 units 2,95kg.
·“Promenade” case in black polyester. Empty with space
for brushes, pencils and erasers
·Trousse “Promenade” en polyester noir. Vide avec
compartiment pour pinceaux, crayons et gomme
·Etui “Promenade” z czarnego poliestru. Miejsce na
przechowywanie pędzli, ołówków i gumek do ścierania
FT-BRU 24
04 00 40 23
23 x 4,5øcm 48gr.
26 x 15 x 2,5cm
120 units 6,30kg.
1 units
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
·Paint brush carrier 23cm
·Porte-pinceaux 23cm
·Etui na pędzle 23cm
School
Scolaires
Szkolne
Student and handicrafts
Étudiants et travaux manuels
Studentów i do prac manualnych
·Paint brush carrier 37cm
·Porte-pinceaux 37cm
·Etui na pędzle 37cm
04 00 40 37
37 x 4,5øcm
Fine arts
Beaux-arts
Artystów plastyków
119
www.milan.es
·Display stand for “Premium Synthetic” and “Fine Selection”
brushes. With 5 drawers, each divided into adjustable
sub-sections to organize all your brushes properly.
·Coffret pour pinceaux “Premium Synthetic” et “Fine Selection”.
Muni de cinq étages, chacun divisé en sous-compartiments
réglables pour ranger correctement tous les pinceaux.
·Ekspozytor z pędzlami “Premium Synthetic” i “Fine
Selection”. Pięć szuflad z ruchomymi przegródkami dla
odpowiedniej klasyfikacji pędzli.
04 00 011
14,90kg.
1 units 15,50kg.
·Tray of 120 round, pony hair brushes ( series 101).
Contains: 24 brushes nº 1, 2, 4 and 6. 12 brushes nº 8 and 10.
·Set 120 pinceaux poils poney, ronds (série 101)
Contenu: 24 pinceaux des nº 1 à 6 et 12 des nº 8 et 10.
·Zestaw 120 okrągłych pędzli z włosia kuca (Seria 101).
Zawartość: po 24 pędzle rozmiaru1, 2, 4 i 6 oraz po 12
rozmiaru 8 i 10.
04 00 01 01 120
28 x 26 x 2,5cm 0,40kg.
1 unit 0,50kg.
20 units 10,7kg.
·Tray of 144 round, pony hair brushes ( series 101) Contains: 12 brushes number 00 to 8 and 6 of the 9 to 12.
·Set 144 pinceaux poils poney, ronds (série 101) Contenu: 12 pinceaux des nº 00 à 8 et 6 des nº 9, nº 10, nº 11 et nº 12.
·Zestaw 144 okrągłych pędzli z włosia kuca (Seria 101). Zawartość: po 12 pędzli rozmiaru od 00 do 8 i po 6 pędzlirozmiaru 9 - 12.
80 318
47 x 24,5 x 2,5cm 0,58kg.
1 unit 0,70kg.
120
10 units 7,90kg.
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
www.milan.es
·Display stand for 68 flat, short-handled, synthetic
·Display stand for 88 round, short-handled, synthetic
hair brushes (Serie 311) Contains: 6 nº 0 and 1, 12 nº
hair brushes (Serie 321) Contains: 12 nº 2 and 4,
2, 6 nº 3, 12 nº 4, 6 nº 5, 12 nº 6, 6 nº 7 and 8, and 4
8 nº 6, 8 and 10, 6 nº 12 and 14, 4 nº 16 and 2
brushes nº 9, 10, 11 and 12
brushes nº 18 and 2
·Coffret 88 pinceaux poils synthétiques, ronds, manche
·Coffret 68 pinceaux poils synthétiques, plats, manche
court (série 311).
court (série 321). Contenu: 12 nº 2 et nº 4, 8 nº 6,8 et Contenu: 6 nº 0 et 1, 12 nº 2, 6 nº 3, 12 nº 4, 6 nº 5, 12
10, 6 nº 12 et 14, 4 nº 16 et 2 pinceaux nº 18 et 20.
nº 6, 6 nº 7, 8 et 4 pinceaux nº 9, 10, 11 et 12.
·Ekspozytor z 68 płaskimi pędzlami z włosia synte-
tycznego, krótki trzonek (Seria 321). Zawartość: po
12 pędzli rozmiaru 2 i 4, po 8 rozmiaru 6, 8 i 10,
po 6 rozmiaru 12 i 14, po 4 rozmiaru 16 oraz po 2
rozmiaru 18 i 20.
·Ekspozytor z 88 okrągłymi pędzlami z włosia syntetycznego, krótki trzonek (Seria 311). Zawartość: po 6 pędzli
rozmiaru 0 i 1, po 12 rozmiaru 2, po 6 rozmiaru 3, po
12 rozmiaru 4, po 6 rozmiaru 5, po 12 rozmiaru 6, po 6
rozmiaru 7 i 8 oraz po 4 rozmiaru 9 - 12.
80 485
80 486
34 x 29,5 x 15,5cm 1,40kg.
34 x 29,5 x 15,5cm 0,80kg.
1 units 2,00kg.
·Display stand for 144 flat, long-handled, bristle
hair brushes (Serie 522)
Contains: 12 units of each number from 1 to 12
·Coffret 144 pinceaux de soie, plats manche long (série
522).
Contenu: 12 unités de chaque numéro de 1 à 12.
1 units 1,00kg.
·Display stand for 144 round, long-handled, bristle hair
brushes (Serie 512) Contains: 12 units of each number
from 1 to 12
·Coffret 144 pinceaux de soie, ronds manche long (série
512). Contenu: 12 unités de chaque numéro de 1 à 12.
·Ekspozytor ze 144 płaskimi pędzlami ze szczeciny, ·Ekspozytor ze 144 okrągłymi pędzlami ze szczeciny,
długi trzonek (Seria 522).
Zawartość: po 12 pędzli każdego rozmiaru od 1 do 12.
długi trzonek (Seria 512).
Zawartość: po 12 pędzli każdego rozmiaru od 1 do 12
80 373
80 353
42 x 33,5 x 24,5cm 4,40kg.
42 x 33,5 x 24,5cm 4,40kg.
1 units 5,00kg.
1 units 5,00kg.
·Display stand for 237 round, pony hair brushes (series 101).
Contains: 12 brushes from 000 to 1, 24 brushes from 2 to 5, 12 from 6 to 9, 6 from 10 to 18 and 3
from 20 to 24
·Coffret 237 pinceaux poils poney, ronds (série 101).
Contenu: 12 pinceaux des nº 000 à 1, 24 des nº 2 à 5, 12 des nº6 à 9, 6 des nº10 à 18 et 3 des nº20 à 24.
·Ekspozytor z 237 okrągłymi pędzlami z włosia kuca (Seria 101).
Zawartość: po 12 pędzli rozmiaru od 000 do 1, po 24 rozmiaru od 2 do 5, po 12 rozmiaru od 6 do 9,
po 6 rozmiaru od 10 do 18 oraz po 3 rozmiaru od 20 do 24.
04 00 01 01 237
51,5 x 44 x 28cm 1,231kg.
1 units 2,70kg.
·Display stand for 138 round, short-handled, synthetic hair brushes (Series 311)
Contains: 12 nº 0, 6 nº 1, 24 nº 2, 6 nº 3, 24 nº 4, 6 nº 5, 24 nº 6, 6 nº 7, 12 nº 8, 4 nº 9, 6 nº 10,
and 4 nº 11 and 12.
·Coffret 138 pinceaux poils synthétiques, ronds, manche court (série 311).
Contient: 12 nº 0, 6 nº1, 24 nº 2, 6 nº 3, 24 nº 4, 6 nº 5, 24 nº 6, 6 nº 7, 12 nº 8, 4 nº 9, 6 nº 10 et 4 nº
11 et 12.
·Ekspozytor ze 138 okrągłymi pędzlami z włosia syntetycznego, krótki trzonek (Seria 311). Zawartość:
2 pędzli rozmiaru 0, 6 rozmiaru 1, 24 rozmiaru 2, 6 rozmiaru 3, 24 rozmiaru 4, 6 rozmiaru 5, 24
1
rozmiaru 6, 6 rozmiaru 7, 12 rozmiaru 8, 4 rozmiaru 9, 6 rozmiaru 10 oraz po 4 rozmiaru 11 i 12.
80 487
51,5 x 44 x 28cm 1,650kg.
1 units 2,25kg.
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
121
$,
0
#
5
/
13*
www.milan.es
TUFQQSJOUCMPDLXPSLTIPQ
3FQSPEVDUJPOTHSBWVSFFOnUBQFT
%SVLXZQVLMZXLSPLBDI
PRINT BLOCK is a plate of special synthetic rubber, easy to handle and
adapted to the children use (it complies with the recent European
safety regulations). It does not contain phthalates, nor aromatic additives, nor latex products. Due to their composition, their smoothness
and softness, they are much easier to work with compared to the
linoleum plates for engraving.
PRINT BLOCK est une planche en caoutchouc synthétique spécial, très
maniable et adaptée aux enfants, remplissant les dernières normes européennes de sécurité, ne contenant ni phthalates ni additifs aromatiques et
sans latex. De par sa composition, sa douceur et sa faible dureté, elle est
beaucoup plus facile à travailler que les planches à graver en linoléum.
PRINT BLOCK jest płytą wykonaną z syntetycznego kauczuku, prostą
w obsłudze i przystosowaną do użytkowania przez dzieci (spełnia
najnowsze europejskie normy bezpieczeństwa). Nie zawiera ftalanów, dodatków zapachowych ani lateksu. Dzięki swojemu składowi,
miękkości oraz elastyczności, płyta ta jest prostsza w użytku od płyt
rytowniczych, wykonanych z linoleum.14 do 20 i po 3 od 22 do 30.
·Print Block box
·Boîte Print Block
·Opakowanie Print Block
19,3 x 17 x 6,1cm
08 55 308 C
19,2 x 17 x 6cm 1,00kg.
BYM 10 135
16 units 16,50kg.
30 x 17,6 x 4,7cm 0,43kg.
18 units 8,50kg.
8 411574 029915 >
8 411574 031796 >
·Big format 28,3 x 17 cm.
·Grand format 28,3 x 17 cm.
·Duży rozmiar płyty 28,3 x 17 cm.
·Medium format 14,2 x 10 cm.
·Format moyen 14,2 x 10 cm.
·Średni rozmiar płyty 14,2 x 10 cm.
·Small format 11,5 x 7,2 cm.
·Petit format 11,5 x 7,2 cm.
·Mały rozmiar płyty 11,5 x 7,2 cm.
GMM 15 30 09
GMM 10 15 09
GMM 07 11 09
28,3 x 17 x 1cm 0,70kg.
14,2 x 10 x 1cm 0,21kg.
11,5 x 7,2 x 1cm 120gr.
16 units 11,80kg.
48 units 10,50kg.
96 units 11,70kg.
8 414034 699031 >
8 414034 699024 >
8 414034 699017 >
28,3 x 17 x 1cm
122
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
14,2 x 10 x 1cm
11,5 x 7,2 x 1cm
www.milan.es
·Cardboard map-carrying tube Ø75mm, long: 53cm
·Rouleau de transport en carton Ø75mm, long: 53cm
·Tuba kreślarska Ø75mm, długa: 53cm
·Cardboard map-carrying tube Ø50mm, long: 53cm
·Rouleau de transport en carton Ø50mm, long: 53cm
·Tuba kreślarska Ø50mm, długa: 53cm
40 820
40 821
53,5 x ø5cm 100gr.
50,5 x ø8,1cm 0,21kg.
36 units 4,20kg.
16 units 3,95kg.
40 828
16 units 6,75kg.
8 411574
40820 8 >
·Cardboard map-carrying tube Ø75mm, long: 75cm
·Rouleau de transport en carton Ø75mm, long: 75cm
·Tuba kreślarska Ø75mm, długa: 75cm
·Cardboard map-carrying tube Ø75mm, long: 110cm
·Rouleau de transport en carton Ø75mm, long: 110cm
·Tuba kreślarska Ø75mm, długa: 110cm
110,5 x ø7,9cm 0,36kg.
8 411574
40 822
40828 4 >
75,5 x ø7,9cm 0,24kg.
16 units 4,50kg.
8 411574
40822 2 >
·Drawing folder 620 x 880mm
·Pochette à dessin 620 x 880mm
·Teczka na rysunki 620 x 880mm
E 73 28
88 x 62 x 1,5cm 1,73kg.
6 units 11,00kg.
8 411574
07328 4 >
8 411574
07327 7 >
·Drawing folder 520 x 720mm
·Pochette à dessin 520 x 720mm
·Teczka na rysunki 520 x 720mm
E 73 27
72 x 52 x 1,5cm 1,23kg.
6 units 8,00kg.
·Drawing folder 490 x 350mm
·Pochette à dessin 490 x 350mm
·Teczka na rysunki 490 x 350mm
51 CDA 3
50 x 35 x 0,7cm 0,60kg.
4 units 2,38kg.
8 411574
40 units 24,50kg.
00040 2 >
·White modelling clay
·Porcelain russe blanche
·Biała porcelana rosyjska
E 46 11
20,5 x 6,5 x 3cm 0,50kg.
10 units 5,00kg.
8 411574
Clay for high definition modelling that hardens
on air contact. No firing required. Enables very
fine pieces to be modelled. Coloured with any
type of paint. Enables a finish similar to that
of porcelain to be obtained
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
71500 9 >
Pâte à modeler haute définition, durcit à l’air.
Ne nécessite pas de cuisson. Permet de modeler de
pièces très fines. Se colore à l’aide de tout type de
peinture. Permet d’obtenir une finition similaire à
la porcelaine.
Masa do modelowania precyzyjnego twardniejąca
na powietrzu.Nie wymaga wypalania. Pozwala
na wykonywanie drobnych elementów. Można ją
malować dowolnym rodzajem farb.
Pozwala na osiągniecie wykończenia zbliżonego
do porcelany.
123
www.milan.es
·Pack of 12 blending stomps ø4,6mm
·Boîte de 12 estompes Ø4,6mm.
·Zestaw wiszerów 12 sztuki Ø4,6mm.
28 004 12
2 units 30gr.
200 units 2,80kg.
8 411574
03743 9 >
BYM 90 81
18,9 x 8,4 x 1,7cm 53gr.
·Pack of 12 blending stomps ø6,9mm
·Boîte de 12 estompes Ø6,9mm.
·Zestaw wiszerów 12 sztuki Ø6,9mm.
28 104 12
2 units 60gr.
25 units 1,33kg.
8 411574 090816 >
200 units 5,80kg.
8 411574
03744 6 >
8 411574
03745 3 >
·Pack of 12 blending stomps ø10,5mm
·Boîte de 12 estompes Ø10,5mm.
·Zestaw wiszerów 12 sztuki Ø10,5mm.
28 204 12
2 units 150gr.
80 units 6,00kg.
BWM 94 710
21,3 x 6,4 x 1,7cm 53gr.
·Pack of 12 blending stomps ø12,5mm
·Boîte de 12 estompes Ø12,5mm.
·Zestaw wiszerów 12 sztuki Ø12,5mm.
28 304 12
2 units 0,23kg.
60 units 6,90kg.
25 units 0,58kg.
8 411574
03746 0 >
8 411574
03747 7 >
·Pack of 12 blending stomps ø18,0mm
·Boîte de 12 estompes Ø18,0mm.
·Zestaw wiszerów 12 sztuki Ø18,0mm.
28 404 12
2 units 0,46kg.
32 units 7,36kg.
·Small box of 5 sticks of natural charcoal Ø 3-5mm
·Boîte de 5 fusains naturels Ø 3-5mm
·Naturalny węgiel rysunkowy pudełko 5 sztuk Ø 3-5mm
78 00
19,5 x 5 x 1,3cm 11gr.
100 units 2,00kg.
8 411574
07800 5 >
·Small box of 25 sticks of natural charcoal Ø 3-5mm
·Boîte de 25 fusains naturels Ø 3-5mm
·Naturalny węgiel rysunkowy pudełko 25 sztuk Ø 3-5mm
78 01
19,5 x 5 x 3cm 32gr.
36 units 2,00kg.
8 411574
07801 2 >
·Small box of 5 sticks of natural charcoal Ø 6-8mm
·Boîte de 5 fusains naturels Ø 6-8mm
·Naturalny węgiel rysunkowy pudełko 5 sztuk Ø 6-8mm
78 02
19,5 x 5,1 x 1,3cm 14gr.
22 units 0,50kg.
8 411574
07802 9 >
·Small box of 30 sticks of natural charcoal Ø 6-8mm
·Boîte de 30 fusains naturels Ø 6-8mm
·Naturalny węgiel rysunkowy pudełko 30 sztuk Ø 6-8mm
78 03
16,1 x 7 x 4cm 50gr.
25 units 2,00kg.
124
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
8 411574
07803 6 >
www.milan.es
·Small box of 3 sticks of natural charcoal Ø 6-8mm
·Boîte de 3 fusains naturels Ø 6-8mm
·Naturalny węgiel rysunkowy pudełko 3 sztuk Ø 6-8mm
44 03
16,1 x 3,4 x 1,2cm 9gr.
130 units 1,55kg.
8 411574
04403 1 >
·Small box of 5 sticks of natural charcoal Ø 9-11mm
·Boîte de 5 fusains naturels Ø 9-11mm
·Naturalny węgiel rysunkowy pudełko 5 sztuk Ø 9-11mm
7804
19,5 x 5 x 3cm 24gr.
300 units 7,90kg.
8 411574
07804 3 >
·Small box of 30 sticks of natural charcoal Ø 9-11mm
·Bôite de 30 fusains naturels Ø 9-11mm
·Naturalny węgiel rysunkowy pudełko 30 sztuk Ø 9-11mm
7805
19,5 x 9,2 x 4,2cm 108gr.
4 units 0,60kg.
8 411574
07805 0 >
·Small box of 5 sticks of natural charcoal Ø 12-14mm
·Boîte de 5 fusains naturels Ø 12-14mm
·Naturalny węgiel rysunkowy pudełko 5 sztuk Ø 12-14mm
78 06
19,7 x 5,2 x 3cm 34gr.
10 units 0,45kg.
8 411574
07806 7 >
·Small box of 5 sticks of natural charcoal Ø 10x10mm
·Boîte de 5 fusains naturels Ø 10x10mm
·Naturalny węgiel rysunkowy pudełko 5 sztuk Ø 10x10mm
78 07
15 x 1 x 0,7cm 28gr.
36 units 3,00kg.
8 411574
07807 4 >
·Small box of 6 sticks of natural charcoal Ø 15x4mm
·Boîte de 6 fusains naturels Ø 15x4mm
·Naturalny węgiel rysunkowy pudełko 6 sztuk Ø 15x4mm
27 16 106
16,1 x 4 x 4cm 29gr.
9 units 0,40kg.
8 411574
01778 3 >
·Small box of 4 sticks of natural charcoal Ø 15x7mm
·Boîte de 4 fusains naturels Ø 15x7mm
·Naturalny węgiel rysunkowy pudełko 4 sztuk Ø 15x7mm
27 16 204
16 x 4 x 4cm 29gr.
440 units 13,70kg.
8 411574
01779 0 >
·Small box of 3 sticks of natural charcoal Ø 22x10mm
·Bôite de 3 fusains naturels Ø 22x10mm
·Naturalny węgiel rysunkowy pudełko 3 sztuk Ø 22x10mm
27 16 303
16,3 x 4 x 4cm 32gr.
99 units
Inner box Sous-emballage Opakowanie zbiorcze
Outer carton Emballage Opakowanie
8 411574
01780 6 >
125

Podobne dokumenty