Instrukcja w formacie PDF do pobrania na

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja w formacie PDF do pobrania na
Instrukcja w formacie PDF do pobrania na www.
.com
WSKAZÓWKI
KROK 1:
POJĘCIA ZWIĄZANE Z KOSTKĄ
ELEMENTY
KRAWĘDZIE
Elementy mające 2 kolory. Na całej Kostce występuje ich 12
– wszystkie zlokalizowane są na środku każdego boku.
ROGI
Elementy mające 3 kolory. Na całej Kostce występuje ich
8 – wszystkie zlokalizowane są na narożnikach.
ŚRODKI
Elementy mające tylko 1 kolor. Na całej Kostce występuje ich
6 – wszystkie zlokalizowane są na środku ścianek. Środki NIE
PORUSZAJĄ SIĘ, i reprezentują kolor, który występuje na
ściance.
ŚRODKI ZAWSZE WYSTĘPUJĄ W PARACH:
ŻÓŁTY
• Naprzeciwko
• Naprzeciwko ZIELONEGO
Obracaj prawą ściankę (R) dopóki biało/niebieska krawędź nie znajdzie się na górnej ściance (U) oraz nad
niebieskim środkiem.
R
R
CZERWONY
• Naprzeciwko
• Upewnij się, że ułożysz elementy białego krzyża w następującej
kolejności – niebieski, pomarańczowy, zielony, czerwony.
• Zauważ, że KRAWĘDZIE na górze pasują do białego środka znajdującego się na górze oraz czerwonego i niebieskiego środka znajdujących się
po bokach. Dzięki temu wiemy, że krawędzie znajdują się na właściwych
miejscach.
• Trzymając biały środek na górze obróć biało/niebieską krawędź tak, aby
znalazła się na dolnej ściance (D), następnie obracaj ją dopóki nie znajdzie się ona dokładnie pod niebieskim środkiem. Następnie złap swoją
Kostkę tak, aby niebieski środek oraz biało/niebieska krawędź znalazły się
na prawej ściance (R).
NIEBIESKI
• Jeżeli Twoja Kostka wygląda tak jak teraz, złap ją w taki
sposób, aby pomarańczowy środek znalazł się na prawej
ściance (R) i zacznij układać stronę z pomarańczowym
środkiem w taki sam sposób jak zacząłeś powyżej.
• Jeżeli Twoja Kostka wygląda tak jak teraz, wykonaj poniższą sekwencje ruchów upewniając się, że niebieski środek
znajduje się na prawej ściance (R).
KAŻDA ŚCIANKA KOSTKI JEST REPREZENTOWANA PRZEZ LITERĘ
R = Prawa ścianka – prawa strona Kostki (ang. right)
GRATULACJE!
L = Lewa ścianka – lewa strona Kostki (ang. left)
Jeżeli na Twojej Kostce znajduje się krzyż taki jak ten
na rysunku, możesz przejść do Kroku 3!
U = Górna ścianka – góra Kostki (ang. up)
D = Dolna ścianka – spód kostki (ang. down)
KROK 3:
F = Przednia ścianka – przednia strona Kostki (ang. front)
UKŁADANIE BIAŁYCH ROGÓW
SPOSÓB TRZYMANIA KOSTKI
Złap swoją Kostkę tak, aby biały krzyż znalazł się na górnej ściance (U). Twoim celem jest ułożenie na miejscach
białych rogów.
B = Tylna ścianka – tylna strona Kostki (ang. back)
Znaczek „ i ” znajdujący się za literą oznacza, że musisz
obrócić ściankę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
patrząc na nią z przodu.
Twój cel
WSKAZÓWKI
BARDZO WAŻNE
Podczas wykonywania ruchów opisanych poniżej trzymaj Kostkę przodem
do siebie, z logiem Rubik’s skierowanym ku górze, tak jak to pokazano
na rysunku. Szare kwadraciki oznaczają, że kolor nie ma znaczenia. Każdy
ruch to poruszenie ścianki o 1/4 obrotu (90 stopni).
• Rogi mają jedną ściankę białą oraz 2 w innych kolorach.
• Jeżeli róg już znajduje się na dolnej ściance (D), musisz
obracać dolną ściankę, dopóki róg nie znajdzie się dokładnie
pod swoją docelową lokacją. Kiedy zostanie tam umieszczony, Twoja Kostka może wyglądać na jeden z 3 sposobów
zaprezentowanych po prawej.
WTEDY wykonaj podaną sekwencję ruchów 1, 2 lub 3 razy,
DOPÓKI róg ten nie znajdzie się na właściwej pozycji.
• Powtórz tę sekwencję dla każdego z czterech rogów.
• Jeżeli róg znajduje się na górnej ściance (U), musisz przesunąć go na dół
(D) przy pomocy następującego schematu.
KROK 2:
UKŁADANIE BIAŁEGO KRZYŻA
R
Twój cel
SPOSÓB TRZYMANIA KOSTKI
Złap swoją Kostkę tak, aby biały środek znalazł się na górnej ściance (U).
Twoim celem jest ułożenie krzyża tak jak to pokazano po prawej. Większość
tego ułożenia jest osiągane dzięki praktyce oraz na zasadzie prób i błędów.
Jednak mamy dla Ciebie kilka wskazówek.
NASTĘPNIE obracaj dolną ściankę (D) DOPÓKI róg nie znajdzie się dokładnie pod docelowym miejscem na górnej ściance (U).
Instrukcja w formacie PDF do pobrania na www.
.com
GRATULACJE!
Wersja 2
Jeżeli Twoja Kostka wygląda tak jak na rysunku, udało Ci się
ułożyć jedną trzecią Kostki i możesz przejść do Kroku 4!
Następnie dopasuj rezultat do Wersji 3 lub 4,
złap Kostkę tak, aby dopasować ułożenie do
odpowiedniej wersji i wykonaj sekwencję z nią
związaną.
KROK 4:
UKŁADANIE ŚRODKOWEJ WARSTWY
SPOSÓB TRZYMANIA KOSTKI
Trzymając UKOŃCZONĄ BIAŁĄ WARSTWĘ na DOLE
musisz teraz ułożyć środkową warstwę, co oznacza, że
musisz na właściwych miejscach ułożyć krawędzie.
WSKAZÓWKI
Wersja 3
Twój cel
• Postaraj się utworzyć na środku ścianki pionową niebieską kolumnę (mogłaby być ona także czerwona, pomarańczowa lub zielona) – JEST TO
BARDZO ISTOTNE!
• Stwórz pionową linię obracając górną ściankę (U) dopóki kolor krawędzi
znajdującej się na górze (U), nie mającej na sobie żółtego koloru, będzie
pasował kolorem do środka znajdującego się z boku. Kolor znajdujący się
na górze (U) krawędzi wyznaczy kierunek, w którym powinna być poruszona dana krawędź.
1)Jeżeli musisz przesunąć krawędź w kierunku pokazanym
na rysunku obok, wykonaj sekwencję ruchów przedstawioną poniżej:
Wersja 4
UKŁADANIE GÓRNEJ WARSTWY…
WSZYSTKIE ŻÓŁTE NA GÓRZE
ETAP 2: Sprawienie, że wszystkie rogi będą żółte
TERAZ poparz na górną ściankę (U) i dopasuj ją do
jednej z wersji przedstawionych poniżej.
Wersja 1 Jeżeli żaden róg na górnej ściance nie jest
żółty, musisz ustawić po lewej dowolny
róg z żółtym kolorem, tak aby kolor ten
znalazł się na lewej ściance Kostki.
2)Jeżeli
Jeżeli musisz przesunąć krawędź w kierunku pokazanym
na rysunku obok, wykonaj sekwencję ruchów przedstawioną poniżej:
Kontynuuj powyższe ruchy dopóki wszystkie krawędzi nie będą na właściwej pozycji.
UWAGA: Jeżeli jedna z krawędzi już znajduje się w środkowym rzędzie,
ale na złej pozycji, wykonaj jedną z powyższych sekwencji ruchów, aby
przesunąć ją do górnej warstwy. Później musisz wykonać odpowiednią
sekwencję ruchów, aby umieścić ją w odpowiednim miejscu na środkowej
warstwie.
GRATULACJE!
Jeżeli dwie dolne warstwy wyglądają tak jak na rysunku, możesz
przejść do kroku 5. Udało Ci się już ułożyć dwie trzecie Kostki!
Twój cel
Widok na górną
ściankę (U)
Wersja 2 Jeżeli jeden żółty róg znajduje się na
górnej ściance (U), ułóż go tak jak na
rysunku i wykonaj poniższą sekwencję
ruchów.
Wersja 3 Jeżeli dowolne dwa rogi są żółte, nie
musisz przejmować się ich ułożeniem.
MUSISZ ułożyć Kostkę tak, aby lewy żółty
róg znalazł się na przedniej ściance (F), tak
jak pokazano na rysunku.
Wykonaj poniższą sekwencję 1, 2 lub 3 razy aby osiągnąć pełną żółtą
górną ściankę (U). Po każdym wykonaniu sekwencji, ułóż Kostkę tak, aby
górna ścianka (U) PASOWAŁA do odpowiedniej wersji ułożenia i powtarzaj sekwencję ruchów dopóki wszystkie narożniki nie będą żółte.
KROK 5:
UKŁADANIE GÓRNEJ WARSTWY…
UŁOŻENIE ŻÓŁTEGO KRZYŻA
SPOSÓB TRZYMANIA KOSTKI
1)Dopasuj żółty układ znajdujący się na górnej ściance
(U) Twojej Kostki do jednego ze wzorów znajdujących
się poniżej.
2) Następnie wykonaj odpowiednią sekwencję ruchów.
GRATULACJE!
Twój cel
WSKAZÓWKI
• Żółte krawędzi znajdujące się na górnej ściance (U) NIE muszą pasować
do bocznych ścianek… przynajmniej na razie!
ETAP 1: Ułożenie żółtego krzyża
Wersja 1
Przejdź do Etapu 2 opisanego na następnej
stronie.
Jeżeli Twoja Kostka wygląda tak jak na rysunku,
możesz przejść do Kroku 6!
UŁOŻENIE ŻÓŁTYCH ROGÓW
NA WŁAŚCIWYCH MIEJSCACH
SPOSÓB TRZYMANIA KOSTKI
1)Chwyć Kostkę tak jak pokazano na
rysunku, a następnie obracaj górną
ściankę (U) dopóki co najmniej 2 rogi
Twój cel
nie znajdą się w prawidłowym miejscu, 2 rogi MUSZĄ znaleźć się miejscach A, B lub A, D lub B, C,
tak jak to pokazano poniżej. Jeżeli wszystkie 4 rogi znajdują się na prawidłowych miejscach, przejdź do Etapu 2, opisanego na następnej stronie.
Instrukcja w formacie PDF do pobrania na www.g3poland.com
ETAP 1: Ułożenie żółtych rogów na właściwych miejscach
Trzymając Kostkę tak jak to opisano powyżej popatrz na górną ściankę (U).
Obróć Kostkę tak, aby 2 prawidłowo umiejscowione rogi znalazły się z tyłu,
na miejscach A, B albo po przekątnej od siebie, na polach A, D lub B, C.
Jeżeli rogi A i B znajdują się na właściwych miejscach, w celu zamienienia ich miejscami C i D musisz wykonać poniższą sekwencję ruchów:
Kwadrat
na środku
Górna
ścianka (U)
Jeżeli musisz zamienić miejscami dwa rogi znajdujące się po przekątnej
takie jak B i C lub D i A, wykonaj sekwencję raz. Następnie obróć Kostkę tak,
aby 2 prawidłowo ułożone rogi znalazły się z tyłu i następnie wykonaj podaną
sekwencję jeszcze raz.
KWADRAT NA ŚRODKU
Trzymając w ręku ułożoną Kostkę wykonaj następującą sekwencję:
CIEKAWOSTKI!
Gdybyście w każdej sekundzie wykonywali obrót jednej ze ścian Kostki, przejście przez wszystkie możliwe kombinacje zajęłoby Wam 1 400 trylionów lat
(tak dla porównania, wszechświat ma około 14 000 bilionów lat).
Najdroższą Kostką Rubika w historii była Masterpiece Cube wyprodukowana
przez Diamond Cutters International w 1995 roku. Ta normalnych rozmiarów,
działająca Kostka była pokryta 225 karatami ametystów, 34 karatami rubinów
oraz 34 karatami szmaragdów, a wykończona była 18 karatowym złotem. Jej
wartość została oszacowana na około 1,5 miliona dolarów.
GRATULACJE!
Jeżeli Twoja Kostka wygląda tak jak na rysunku, możesz
przejść do Etapu 2!
Największa Kostka Rubika została zbudowana przez Daniela Urlings z Luxemburga. Zmieściłyby się w niej 64 zwykłe Kostki.
UŁOŻENIE ŻÓŁTYCH KRAWĘDZI
NA WŁAŚCIWYCH MIEJSCACH
Na całym świecie sprzedano ponad 300 milionów egzemplarzy oryginalnej
Kostki Rubika.
ETAP 2: Ułożenie żółtych krawędzi na właściwych miejscach
Górna
ścianka (U)
Górna
ścianka (U)
Twój cel
Jeżeli 1 krawędź jest prawidłowa,
a 3 nie, złap Kostkę tak, aby prawidłowo ułożona krawędź
znalazła się z tyłu (B). Następnie musisz sprawdzić, czy
krawędzie trzeba poruszyć zgodnie z ruchem wskazówek
zegara czy też przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
i zastosować odpowiednią sekwencję ruchów.
Jeżeli wszystkie 4 krawędzie są ułożone nieprawidłowo,
wykonaj jeden raz dowolną z sekwencji przedstawionych
poniżej, a następnie sprawdź jak należy przesunąć trzy
pozostałe krawędzie i zastosuj odpowiednią sekwencję.
Aby przesunąć E, F, G zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub E, F, G, H zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Aby przesunąć E F G przeciwnie do ruchu wskazówek zegara lub E F G H przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Wypróbuj także te dodatkowe ruchy
KOLOROWY KRZYŻ
Trzymając w ręku ułożoną Kostkę wykonaj następującą
sekwencję:
Polecamy oryginalne produkty
marki Rubik
Wielokolorowy
krzyż
Wyłączny dystrybutor na Polskę
oryginalnych produktów marki Rubik:
G3 s.c. S. Kowalczyk, E. Adamus, T. Bąk
62-510 Konin, Plac Niepodległości 1, www.g3poland.com
RUBIK’S® is a trademark of Seven Towns, Ltd.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Użyto na podstawie licencji.

Podobne dokumenty