MATERIAŁY I LEKI STOSOWANE W STOMATOLOGII

Komentarze

Transkrypt

MATERIAŁY I LEKI STOSOWANE W STOMATOLOGII
MATERIAŁY I LEKI STOSOWANE
W STOMATOLOGII
ŚRODKI DO ZNIECZULENIA
OGÓLNEGO
• Używane są do poważnych zabiegów
chirurgicznych zazwyczaj przeprowadzanych
na Sali operacyjnej początkowo podawane
dożylnie dla podtrzymania –wziewnie. Działają
na OUN powodując utratę świadomości tzn.
utratę czucia, odruchów ,kontroli mięśni i
amnezję.
• -PETOTHAL(triopentan sodu)
• -FLUOTHANE (halotan)
• -PODTLENEK AZOTU
ŚRODKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE
• Używane do znieczuleń podśluzówkowych
działają na obwodowy UN powodując
miejscową utratę odczuwania bólu.
• -XYLOCAINE(lignokaina)
• -CITANEST( prylokaina)
• -MARCAIN( bupiwakaina) o długotrwałym
działaniu, używana do bardzo długich
zabiegów w chirurgii szczękowej
ŚRODKI OBKURCZAJĄCE NACZYNIA
• Używane w stomatologii w połączeniu ze
środkami do znieczulenia miejscowego.
Powodują skurcz miejscowych naczyń
krwionośnych w celu zatrzymania środka
znieczulającego w danym miejscu.
• -ADRENALINUM
• -NORADRENALINUM
• -OCTOPRESSIN( felipresyna)
ŚRODKI BAKTERIOBÓJCZE I
MIEJSCOWE PREPARATY
PRZECIWZAKAŹNE, ANTYSEPTYKI
• -BETADINE( jodopowidon)
• -CORSODRYL(chlorheksydyna)
Do smarowania gardła i jamy ustnej
• ZOVIRAX(acyklowir)leczenie herpes simplex
• -NILSTAT(nystatyna)
• -FUNGILIN(amfoterycyna)
• Leczenie zakażeń grzybiczych( candidia albicans)
Miejscowe środki zawierające
steroidy
• Silnie działające środki przeciwzapalne które
mogą pogorszyć stan zakażenia chyba ze będą
zastosowane z antybiotykami.
• -KENALOG w preparacie ORABASE (ACETONID
TRIAMCYNOLONU)redukuje stan zapalny w
niektórych przypadkach owrzodzeń
• -LEDERMIX( acetonid triamcynolonu z
tetracykliną) ogranicza stan zapalny miazgi
• -CORLAN w granulkach ( hydrokortyzon)w
zapaleniach towarzyszącym aftom i
owrzodzeniom śluzówki
PRZECIW NADWRAŻLIWOŚCI
• -AZOTAN POTASU
• -CHLOREK STRONTU
• Zmniejszają nadwrażliwość zębów
ŚRODKI HEMOSTATYCZNE
• *Krwawienie z dziąsła
-ASTRIGIDENT(siarczan żelaza)
• -HAEMODENT(chlorek aluminium)
• -ALUSTIN
• -0,1% ADRENALINA
• -3%WODA UTLENIONA(H2O2)
• -CYCLONAMINA250MG
•
• *stosowane do opanowania krwawienia
•
•
•
•
•
•
•
•
-HEMOCOLLAGENE
-STYPRO
-GELOPACK
-GELATAMP
-SPONGOSTAN
-JODOTAMP
-DENTAL
-BIOCOL
ŚRODKI DEWITALIZUJĄCE
•
•
•
•
-PARAPASTA
-CAUSTINERFF
DEPULPIN
-DEVIPASTA
MATERIAŁY ENDODONTYCZNE
• USZCZELNIACZE KANAŁOWE:
• -Caryosal ,Canosan- tlenkowo-cynkowo
eugenolowy
• -Diaket, AH-26, AH-PLUS, Endorec- oparte na
żywicach syntetycznych
• -Kloroperka N-O –oparte na żywicy gutaperkowej
• -Apexit, Sealpex, Endomethason N- lecznicze
• -Acrosed, Ketac Endo,Parapastcement-cementy
PASTY DZIELIMY NA :
-1.Pasta rezorcynowo- fomaldehydowe
ENDOFORM- oparte na tlenku cynku,
siarczanie cynku, siarczanie baru- faza
proszkowa płynna- rezorcyną i formaliną z
paraformaldehydem
-2.Pasty pęczniejące- DIAKET, AH-26, BIOCALEX-3.TEMPOPHORE- pasta jodoformowa
-4. ENDOMETASON N ,LEDERMIX, FOLCAMIN pasty kortyzonowe
Do leków endodontycznych należą :
• -Jodoform-bakteristatycznie,
p/bólowo,p/krwotocznie
• -Chlorokamfenol- odkażające do kanału
• -Chlorofenol- bakteriobójczo, znieczulająco
miejscowo,
• -Tymol-silnie bakteriobójczo
• -Eugenol- odkażająco, znieczulająco
• -Formalina- antyseptyk do dewitalizacji
• -Kamfenol- p/bólowo, bakteriobójczo,
p/zapalnie
• -Cresophene- do odkażania kanałów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
--Endosal- do chemicznego opracowania kanałów
-Concepsis scrub do odkażania kanału
-Largal ultra- do poszerzania kanału
-Activ Point-sączki z chlorheksydyną
-Calcium Hydroxide Point –sączki z
wodorotlenkiem wapnia
-ćwieki gutaperkowe i sztyfty kanałowe
-Dexadent- p/zapalnie, p/bólowo, p/alergicznie
-Pulpomixine
-Septomixine Forte
-Grinazole- stosowana przy zgorzeli miazgi
•
•
•
•
•
Pomocnicze środki to:
Woda utlenione
Eter
Alkohol etylowy
Fizjologiczny roztwór chlorku sodu
WKŁADKI ZEBODOŁOWE
• -ANTALV
• -APERNYL
• -NIPAS
NICI RETRAKCYJNE
• SEPTOFIL
• -STAY-PUT
• -RETRACTO
Ultrapak -nici retrakcyjne
Leki rozrzedzające krew
• Należy odstawić na 2 dni przed planowanym
zabiegiem chirurgicznym
• -ACARD
• -POLOCARD
• -ASPIRYNA
MATERIAŁY DO WYPEŁNIEŃ
CZASOWYCH
• Są to materiały opatrunkowe należą do nich :
• Fleczer –cement cynkowo-siarczanowy ,przed
użyciem zarabia się metalowa szpatułką na
matowej powierzchni szklanej płytki mieszając
proszek z woda destylowaną w równych
ilościach dosypując proszek do wody. Czas
zarabiania ok. 15-25s. stosuje się również jako
tymczasowe utrzymanie koron protetycznych,
zarabiany do postaci gęstej śmietany.
Postacie cementu cynkowosiarczanowego:
• -MULTIDENTIN-3kolory :
• Czerwony jako wkładka do dewitalizacji
• Żółty jako wkładka w leczeniu
endodontycznym
• Biały –próchnica głęboka ,wkładka czasowa
– TYMODENTIN-antyseptyczny
-AQUADENTIN,OXYDENTIN, FLETSCHER C,
ARTIDENTIN, PROVIDENTIN, AQUATIN,
PROVIPLEN-chemoutwardzalne
GOTOWE PASTY FLECZEROWE:
• -PROVIDENT, CAVIT G i M, IMPROVIN,
PROVIMAT, ULTRADUR, TEMPRIT, CIMPAT,
CENTRIX, CITODUR, COLTOSOL, PROVIPAST,
TEMSTIK –chemoutwardzalne
• -FERMIT ,FERMIT-N, CLIP F,światłoutwardzalne
CEMENT TLENKOWO –CYNKOWO EUGENOLOWY
• Zarabiamy na szklanej matowej płytce metalową
szpatułką do odmierzonej ilości płynu dodajemy
proszek tak długo aż uzyskamy konsystencje lekko
połyskująca , plastyczną. Stosowany do głębokiej
próchnicy niepowikłanej , zaliczamy do nich:
• -CARYOSAN- stosowany jako materiał
tymczasowy do wypełnienia kanałów w
endodoncji szczególnie u dzieci ,jako podkład,
oraz do mocowania prac protetycznych czasowo
• OXYZINC- odporny na ślinę
• -VIVAL- materiał tymczasowy o dużej trwałości
stosowany w pedodoncji lub jako cement
podkładowy
CEMENTY CYNKOWO -EUGENOLOWE
-ALUMINA EBA CEMENT
-CAVITEC
-FUNAL
-IRM
-HARVARD EUGENAT
-ISO-PULP
-KASOGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
KARIOFIL
PULPAL
PULPISOL
TECHNADENT SUPER EBA
-ZINKOXID SHR+
-NELKEND
-ZOE- PLUS
- ZINOMENT
CEMENTY PROWIZORYCZNE
Mieszanie tlenku cynku z krzemem i kwasem
fosforanowych technika sporządzenia tak jak
cementy fosforanowe czy krzemowych.
Opatrunek długotrwały szczelny zakładanych
w miejscach o trudnych warunkach , w
leczeniu endodontycznym , w przypadkach
przerw w trakcie leczenia(urlop, choroba).
MULTIPLEN , PLERODONT, SEPTO-PACK, TEMPACK, HARVARD VERSCHLUSS-cement,
MATERIAŁY PODKŁADOWE
•
•
•
•
•
ZALICZAMY DO NICH:
-cynkowo- fosforanowe( fosforanowe)
-polikarboksylowe
Wodorotlenkowo-wapniowe
-glassjonomerowe(GI),- szklano- jonomerowe,
szkło- jonomerowe,
• -cementy tlenkowo- cynkowo- eugenolowe
CEMENTY FOSFORANOWE
Technika zarabiania:
Matowa szklana płytka ,metalowa szpatułka,
dokładne proporcje proszku i płynu
odmierzane miarka ,równomierne mieszanie
dodając proszek do płynu tych samych
producentów.
Rodzaje cementów :
-Wolnowiążące ,,W”-zielone,
- ,,S”-szybkowiążące -czerwone
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-AGATOS –W i S
-ALDHESOR
-HARWARD CEMENT
-de TREY ZINC
-MULTIFIX
-MULTIPLEN ,,S”
-SEPTOSCELL
-TENEL
-CEGAL
-POSCAL
-ELITE CEMENT
-VARIOFIX
-ZINK-ZEMENT
Cementy polikarboksylowe
• Zarabianie wg instrukcji danego producenta
najczęściej jest to 1,5-2,5 części proszku i 1
część płynu zarabiany na płytkach
papierowych z tworzywa syntetycznego lub
metalowymi. Najczęściej spotykane cementy
karboksylowe to:
• BONDAL
• VIVAL
• ALDHESOR POLIKARBOKSYLOWY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
POLY-C i F
DORIFIX- C
DURELON
SELFAST
OXICAP(kapsułka)
CARBOCO
AQUALOX
CARBOXYLON
TYLOK- PLUS
HARVARD CEMENT CC
HYCEMENT
CEMENTY WODOROTLENKOWO WAPNIOWE
• Stosowane w głębokiej próchnicy bez obnażenia
miazgi ,z obnażeniem miazgi, przypadkowe
obnażenie lub skaleczenie miazgi, pokrycie miazgi
kanałowej w leczeniu amputacyjnym (zębów
mlecznych lub zębów stałych z
nieukształtowanymi korzeniami –
apeksygeneza),leczenie chorób tkanek
okołowierzchołkowych (ozębnej)wypełnienie
kanałów po leczeniu metoda ekstyrpacji
przyżyciowej, leczenie resorpcji wewnętrznej
zębiny i zewnętrznej cementu,w leczeniu
powikłań zapalenia miazgi w zębach z
nieuformowanym systemem korzeniowymapeksyfikacja.
Preparaty wodorotlenkowowapniowe dzielimy na:
• 1.cementy twardniejące –linery stosowane jako
podkładowe i pasty endodontyczne
• -chemoutwardzalne
• -światłoutwardzalne
• 2.preparaty nietwardniejące- mleczka stosowane
bezpośrednio na miazgę
• Cementy produkowane są jako:
• *dwuskładnikowe preparaty :baza + katalizator
• *Proszek zarabiany fizjologicznym roztworem soli
• *Jako pasta jednoskładnikowa samoutwardzalna
w warunkach jamy ustnej
• *Zarabiane ręcznie z zachowanie aseptyki używając
jałowej szpatułki metalowej na jałowej płytce szklanej .
• BIOPULP(calcium hydroxide) rozrabiany proszek z wodą
fizjologiczną lub destylowana jałową
• CALCIPULPE samotwardniejące gotowa w strzykawce
• REOGAN
• CALXYL
• T- DYKAL
• CALCIMOL- T-liner
• SEPTOCALCINE
• ALKALINER
• REOCAP- E
• LIFE- KERR
WODOROTLENKI TWARDNIEJĄCE
Uwalniają fluor, stosowane jako cementy
podkładowe.
• ULTRA-BLEND -uwalnia fluor
• PRISMA –podkład linearny
• CAVALLITE –liner z wypełniaczem
glassjonomerowym
WODOROTLENKI TWARDNIEJĄCE
Chemoutwardzalne:
• ALCA- LINER
• CALCIMOL
• CALCIPULPE
• DYCAL
• LIFE
• REOCAP
• REOCAP E
WODOROTLENKI TWARDNIEJĄCE
•
•
•
•
•
Światłoutwardzalne:
CAVALITE LC
CALCIMOL CC
PRISMA LC DYCAL
ULTRA- BLEND
CEMENTY GLASSJONOMEROWE(GI)
• Cementy glassjonomerowe to związki
wapniowo- glinkowo- krzemowe
uzupełnieniem składu nieorganicznego jest
fluor.
Cementy glassjonomerowe cementujące
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-AQUA CEMENT
-FUGI IONOMER TYP1
-FUJI 1
-FUJI CAP1
-GERISTORE
-GLASS IONOMER TYP 1
INFINITY
-KETAC CEM
-MERON
-MIRACLE MIX
Cementy glassjonomerowe typ2materiały do wypełnień
• -chemoutwardzalne
• -wzmocnione –cementy
• -utwardzane podwójnie –chemo +
światłoutwardzalne
• -utwardzalne potrójnie- chemo +światło +bez
dostępu światła
CEMENTY GLASSJONOMEROWEchemoutwardzalne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CHEMIFIL I
CHEMIFIL II
CHEMIFIL SUPERIOR
CHELON FIL
FUJI IONOMER TYO II i IIF
FUJI II CAP II
GLAS IONOMER
GIZ FIL II
KETAC FIL
Cementy glassjonomerowe wzmocnione
•
•
•
•
CHELON SILVER
FUJI MIRACLE MIX
KETAC SILVER
MIRACLE MIX
Utwardzalne podwójnie
•
•
•
•
•
DYRACT
FUJI II LC
GERISTORE
LCL 8
VARI GLASS VLC
Utwardzalne potrójnie
• VITREMER TC
• VITREMER SC
CEMENTY GLASSJONOMEROWE TYP
III –PODKŁADOWE I USZCZELNIACZE
BRUZD
• Tradycyjne- chemoutwardzalne
• Utwardzalne światłem
Tradycyjne - chemoutwardzalne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AQUA IONOBOND
BASE LINE
BASE LINE- CAPS
IONO SEAL
IONO BOND
FUJI III
FUGI IONOMER TYP I
G I LINER
KETAC BOND BASE
KETAC BOND LINER
LINING CEMENT
LINING CEMENT
ZIONOMER
CEMENTY GLASSJONOMEROWE –
utwardzane światłem
•
•
•
•
•
•
•
•
FUJI LINING LC
GERISTORE
ZIONOMER
VITREBOND
VITREMER TC
VARI GLASS
XR IONOMER
VIVAGLASS
Podział cementów
glassjonomerowych:
• 1.lutującer- wyściełające
• 2.wypełnieniowe i rekonstrukcyjne –
zachowawczo- protetyczne
• 3.uszczelniacze bruzd- profilaktyczne
• Technika przygotowania cementów
glassjonomerowych wymaga ścisłego
przestrzegania reżimu instrukcji. Ogólne zasady
sporządzania cementów to jednorazowego
użytku szpatułki oraz płytka papierowa, suchość
narzędzi, właściwe dozowanie proszku i płynu,
zabezpieczenie przed dostępem światła oraz
eliminowanie zbędnego naświetlenia.
Podkładowe cementy
glassjonomerowe utwardzalne
światłem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ALL- BOND F
FUJI II LC
GERISTORE
INFINITY
PHOTAC
VARI- GLASS
VITREBOND
XR- BOND
ZIONOMER
WSZYSTKIE MOŻNA STOSOWAĆ
JAKO PODKŁADY TRADYCYJNE
ORAZ JAKO LINERY
CEMENTY CERMETOWE
• Połączenie cementów glassjonomerowych z
metalami w stanie jonowym(zjonizowane
srebro, złoto, platyna, tantal)połączenie
porównywalne jest do porcelany protetycznej.
• Cementy cermetowe:
• ALPHA SILVER, ARGION- CER, KETAC SILVERCAPS, MIRACLE MIX, CHELON SILVER
• Większa wytrzymałość niż zwykłe.
MATERIAŁY DO WYPEŁNIEŃ STAŁYCH
• 1.Cementy krzemowe i krzemowofosforanowe
• 2.Amalgamaty
• 3.Kompozycyjne- materiały złożone
• 4.Materiały kompomerowe
• 5.Materiały ormocerowe
CEMENTY KRZEMOWE
• Są najbardziej klasyczne obok amalgamatów,
coraz bardziej wycofowywanie ze stomatologii
• Przy zakładaniu cementu krzemowego należy
zastosować podkład fosforanowe
,glassjonomerowe , z wodorotlenku wapnia
bądź podwójnego.
• ACHATIT BIOCHROMATIC, SILICAP (CAPS),
SILIPLEN, SS WHITE, VARIOSIL, SYNTREX
zawierają proszek i płyn.
• Technika zarabiania:
• Gładka powierzchnia płytki szklanej szpatułka
niemetalowa
• CEMENTY FOSFORANOWO-KRZEMOWE:
• MAMOR, KERATIT, KERACAP, CRISTAL,
KRYPTEX, PETRADUR
AMALGAMATY
• Dzielimy na nisko lub wysokomiedziowe oraz
nisko lub wysokosrebrowe. Maksymalna ilość
wypełnień amalgamatowych u pacjentów to 7.
Pod amalgamat używamy materiałów
podkładowych ,w celu zmniejszenia powikłań
głównie mikroprzecieku brzeżnego i próchnicy
wtórnej zalecane jest stosowanie uszczelniaczy
do wypełnień amalgamatowych np.
AMALGAM- LINER, AMALGAM BOND,
METABOND.
• Preparaty stosowane jako system wiążący do
wypełnień amalgamatowych i uszczelniające
zarazem są:
• RESINOMER, ALLOY BOND, MPP PLUS, PANAVIA
EX.
• Techniki przygotowawcze:
• 1. kapsułkowe - wstrząsarki
• 2.w mieszalnikach ze wstrząsarką –automatyczne
dozowanie i wstrzasanie w kapsułce
• 3.ręczne zarabianie – w moździerzu i pistolet
szklany po dokładnym odmierzeniu wymaganych
do wielkości ubytku ilość składników rtęci i
opiłków metali w porcji 1:1
Postacie fabryczne i typy
amalgamatów:
• 1.amalgamaty konwencjonalne- STABIL B,
STANDALLOY, QUICKALLOY
• 2.amalgamaty wysokosrebrowe- DISPERSALLOY,
LUXALLOY, AMALCAP PLUS
• 3.amalg.niskosrebrowe- DISPERSALLOY, TYTIN,
ORALLOY
• 4.amalg. wysokomiedziowe- DURALLOY,
VIVALLOY, ANA 2000, DUETT, VALIANT, EMALLOY,
• 5.amalgamaty np. Fluorkowe –DENTORIA FX-13
• DEFINITE , SUREFIL lub hydroksylowe ARISTON
pHc
Zalecenie BHP:
• 1.stosowanie bezpiecznych technik
sporządzania amalgamatów przy użuciu
urządzeń mechanicznych np. wstrząsarki ,
mieszalniki z dozownikami
• 2. stosowanie nowoczesnych materiałów
eliminując ręczne zarabianie skracając proces
kondensowania formowania polerowania
• 3. właściwe dozowanie materiału do ubytku
eliminując powstawanie resztek
amalgamatowych
• 4.usuwanie wypełnień amalgamatowych w
maskach ustno- nosowych ,na mokro , z użyciem
spryskiwacza i chłodzenia wodnego
• 5.przechowywanie składników do ręcznego
zarabiania w hermetycznie zamkniętych
pojemnikach, szafkach , oznakowanych.
• 6.resztki amalgamatowe – w oznakowanych ,
hermetycznych słoikach szklanych lub
porcelanowych wypełnionych 5% roztworem jodu
–BELLADONNY
• 7. obowiązkowe wietrzenie pomieszczeń i
stosowanie klimatyzacji
MATERIAŁY ZŁOŻONE KOMPOZYCYJNE
• Podział oparty na sposobie wiązania i utwardzania
żywic łączących:
-*Chemoutwardzalne :
CHARISMA PPF
DEGUFILL
ISOPAST
EVICROL
CRISTINE 2
MULTI CORE
BIFIX
ALFA DENT CHEMICAL CURE COMPOSITE
*Światłoutwardzalne (fotoutwardzalne) :
- CHARISMA
- TETRIC CERAM
- TE ECONOM
- BRILLANT ESTHETIC LINE
- SYNERGY
- MIRIS
- QUI X FIL
•
•
•
•
*dualne czyli chemo i światłoutwardzalne :
PARA POST
PARA CORE
CALIBRA
• *termoutwardzalne:
• WKŁADY I LICÓWKI PROTETYCZNE
Grupy materiałów kompozycyjnych :
•
•
•
•
•
•
•
1.konwencjonalne
ADAPTIC
CONCISE
EVICROL
2.z mikrowypełniaczem
-homogenne- HELIOMOLAR
-niehomogenne- HELIOPROGRESS, ISOSIT,
DURAFIL, SILUX, VISIO- DISPERS
• 3. hybrydowe – CHARISMA, TETRIC, TETRICCERAM, PRISMA, HERCULITE- R, BRILLIANT,
PERTAC .
Materiały pomocnicze w stosowaniu
kompozytów:
• WYTRAWIACZ
• -kwas fosforowy 37% - kondycjoner
• Są w postaci wodnej lub żelu pokrywamy brzeg szkliwa
i zębiny ubytku aż do uzyskania matowej powierzchni
czas ok. 15-60 sek zależności od preparatu i jego
właściwości chemicznych usuwamy spłukując
intensywnie wodą przez 30-60 sek. Wytrawiamy po
założeniu podkładu –podścielaczem. Po opracowaniu
zębiny powierzchnia pokrywa się wysiękiem czyli
warstwą mazistą z kanalików zębiny koniecznie trzeba
zneutralizować tą warstwę używając uzdatniacza (
conditioner, cleaner), primer.
• PRIMER
• Substancja zmieniająca właściwości tkanek
ubytku w kierunku zwiększonej skuteczności
działania kolejnych czynników systemu
łączącego.
• Nośnikiem substancji primera jest aceton ,
pokrywamy zębinę ubytku na 20-30 s
osuszamy dmuchawką przez 20-30s.
• Proces przygotowania podłoża do założenia
wypełnienia nazywamy hybrydyzacją .
• Szczelne połączenie kompozytu ze szkliwem
wymaga stosowania czynnika wiążącego
którym są żywice wiążące tzw. bonding resin.
• Żywice odgrywają rolę –retencyjną i
uszczelniającą .
• System wiążący dwuskładnikowy zawiera:
• -czynnik łączący- coupling
• -substancja kleista- adhesive
• COUPLING to płyn który pokrywa tkanki
ubytku w celu ułatwienia adhezji.
• Adhesive jest substancja kleistą. Substancje
kleiste mogą być światłoutwardzalne –
naświetlenie lampą polimeryzacyjną przez 2030s lub samoutwardzalne ulegają
polimeryzacji samoistnej w j. ust. Przez 4060s.zachowując suchość.
POŚREDNIE SYSTEMY WIĄŻĄCE:
• 1.system wiążący wytrawiający , wysuszające i
neutralizujące warstwę mazistą
• -kwasowe – kwas fosforowy EDTA są to:
• ALL- BOND
• GLUMA
• PHOTO-BOND
• REST-BOND
• MIRAGE- BOND
• -system neutralizujące lub usuwające warstwę
mazistą
• SYNTAC
• SCOTCH- BOND-2
• PERTAC
• ALL-BOND bez kwasu
• 2.systemy spajające –spajacze, primery z
dwubiegunową zdolnością łączenia z jednej
strony z kolagenem zębiny drugim z
kompozytem
• -system Gluma- oparty na wytrawianiu
zastosowaniu cleanera, primera oraz
uszczelniacza
• -system wykorzystujący warstwę mazistą do
zwiększenia adhezji zębinowej
• XR BONDING system
• PRISMA UNIVERSAL BOND-2
• SYNTAC DENTIN PRISMA
• ADHESIVE S-101
MATERIAŁY KOMPOMEROWE:
To połączenie materiałów kompozycyjnych z
glassjonomerami.
• Wiązanie zachodzi dwufazowo:
• -fotopolimeryzacja
• -reakcja kwas-zasada
Do kompomerów należą:
• -uniwersalne
• DYRACT EXTRA
• DYRACT AP-LC
-uniwersalny wielokolorowy do zębów
mlecznych
• TWINKY STAR
-do stałych i mlecznych
• GLASIOSITO LC
-do ubytków kl.V
• COMPOGLASS
• COMPOGLASS F
Inne kompomery to:
• ELAN, LUXAT, HYTAC CAPS, FREEDOM LC
• Do głębokich ubytków zaleca się stosowanie
podkładów z wodorotlenku wapnia.
ORMOCERY
Miały zastąpić amalgamaty.
• Z grupy DEFINITE (DEFINITE FLOW, DEFINITE
MULTIBOND) do II,III,V kl. Blacka
• Z grupy ADMIRA( ADMIRA, ADMIRA FLOW,
ADMIRA CAPS) uniwersalny materiał do
wszystkich kl. Blacka
MATERIAŁY FLOW
• Materiał pochodzący z grupy kompozycyjnych,
kompomerowych , ormocerowych. Konsytencja
płynna i półpłynna charakteryzuje się lejnością,
zdolnością wnikania, wypełniania szczelin ,niska
lepkość, zdolność zwilżania podłoża oraz uwalnia
fluor. Wskazania:
• Ubytki szczelinowe
• Profilaktycznie zamiast laków
• Nadżerki
• Ubytki klinowe
• Hipoplazja szkliwa
• Unieruchamianie rozchwianych zębów jako szyny
kompozytowe
• Materiały:
•
•
•
•
•
•
ADMIRA FLOW- ormocer LC
TETRIC FLOW- mikrohybrydowy kompozyt
DYRACT FLOW- kompomer
GRANDIO FLOW- nanohybrydowy
FLOW-it- estetyczny materiał 28 kolorów
PERMA FLOW DC –mikrohybrydowy materiał
chemo i światłoutwardzalny
•
•
•
•
•
•
ARABESK FLOW- ceramiczny, mikrihybrydowy
REVOLUTION FORMUŁA 2
GC - UNIFIL- FLOW –hybrydowy
HELIOMOLAR FLOW
ESTHEL-X FLOW
POINT 4 FLOWABLE
USZCZELNIACZE BRUZD I LAKIERY
PROFILAKTYCZNE
• Miejsca zwiększonego ryzyka na próchnicę to
bruzdy w trzonowcach i przedtrzonowcach.
Laki są materiałami zabezpieczającymi przed
czynnikami kariogennymi.
Ogólny podział materiałów:
• -Laki czyli uszczelniacze bruzd działają
izolacyjnie i impregnująco na szkliwo
• -lakiery, środki impregnacji szkliwa na gładkich
powierzchniach , działa też izolacyjnie
• -glassjonomery jako uszczelniacze
• *chemoutwardzalne (KETAC –SILVER, CHELONSILVER)
• *światłoutwardzalne (FUJI, IONOMER VLC)
LAKI DZIELI SIĘ NA :
wg struktury chemicznej
• -cyjanoakrylanty,- nietrwałe, drażniące
miazgę, rzadko stosowane
• -poliuretany –również nietrwałe stosowane
jako lakiery profilaktyczne zawiera fluor
• -żywice epoksydowe oparte na żywicy BIS –
GMA
PODZIAŁ CHEMICZNY LAKÓW:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.kompozytowe
GRANDIO FLOW
PERMAFLOW
ULTRASEAL XT
CONSEAL
2.kompomerowe
DYRECT SEAL
DYRACT FLOW
JONOSIT SEAL
COMPOGLASS FLOW
•
•
•
•
•
3.glassjonomerowe
FUJI III
CHEM FIL II
GC FUJI TRIAGE
KETAC BON
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB
POLIMERYZACJI
• 1.światłoutwardzalne
• HELIOSEAL
• PRISMASHIELD
• ALPHA – SEAL
• ESPE 717
• ESTILUX- GLAUZE
• NUVA
SEAL
•
•
•
•
•
2.chemoutwardzalne (samoutwardzalne)
DELTON
LUMICON
EVICROL- FISSUR
CONCISE BWSS
•
•
•
•
•
3.uszczelniacze z fluorem
FISSURIT
HELIOSEAL F
IONOSEAL
ULTRASEAL XT
USZCZELNIACZE BRUZD
• DYRECT SEAL- kompomerowy uszczelniacz do
świeżo wyrzniętych zębów
• LC SEALER- lak fluorkowy
• GRANDIO FLOW- kompozyt do poszerzonego
lakowania bruzd
• SEAL PROTECT- lak zębinowy do pokrywania
abrazji, erozji, nadżerek, głównie przyszyjkowych,
zębiny
• GUDMA ESTISEAL F- światłoutwardzalnych
uszczelniaczy bruzd
• PERMA SEAL- żywica światłoutwardzalna głównie
rebondingu
Właściwości uszczelniaczy:
• *łatwa i szybka aplikacja do bruzd
• *duża lepkość z jednoczesną zdolnością
penetracji do bruzd
• *dobra i długotrwała adhezja do szkliwa
• *szybka polimeryzacja w jamie ustnej
• *odporność mechaniczna na siły żucia
• *odporność chemiczna , termiczna w
warunkach jam. ust.
• *działanie kariostatyczne( uwalnianie fluoru)
Czynniki wpływające na trwałość laku
w jam. ust.
•
•
•
•
*rodzaj laku
*świeżość materiału
*należyte oczyszczanie bruzd ,czystość podłoża
*suchość podłoża w każdej fazie procedury
zakładania laku
• *dobre wytrawianie szkliwa bruzd
• *niezbędna grubość warstwy laku (nakładanie
wielowarstwowe)
• *warunki okluzyjne
Materiały dodatkowe przy lakach:
• PASTY oczyszczające do bruzd np.pumeksowa,
• KLINT, CHEMA POLISH I, NUPRO- F,
DETATRINE, pasta oczyszczające DR BEST oraz
wytrawiacze 37% kwas fosforowy .
• Lakiery profilaktyczne wywodzą się z laków
zawierających fluor.
NALEŻĄ DO NICH:
• EPOXYLIT z 2% FLUOREM SODU
• EPOXYLIT 9070 z 10% monofluorofosforanem
sodu
• FLUOR PROTECTOR
• DURAPHAT z NAF (COLGATE)
• FLUORIDIN GEL N 5
• FLUORMEX ŻEL
• BIFLUORID
• VIVA SENS
• SEAL &PROTECTOR
LAKIERY ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE:
• *profilaktyce próchnicy gładkich powierzchni szkliwa
• *remineralizacji szkliwa w plamie próchnicowej , w
odwapnieniach szkliwa, próchnicy podpowierzchniowej
• *zapobieganiu próchnicy wtórnej wokół wypełnień
kompozytowych
• *zapobieganiu próchnicy w miejscach retencji
aparatów ortodontycznych
• *profilaktyce egzogennej u osób z wysokim ryzykiem
próchnicy
• *likwidacja nadwrażliwości szyjek zębów w ubytkach
klinowych , przyszyjkowych, nadżerkach szkliwa
ŚRODKI I PREPARATY WYBIELAJĄCE:
•
•
•
•
•
•
Do wybielania stosuje się:
1.pasty ,,wybielające’’
2.pasty ścierne, polerownicze
3.środki do odbarwiania endodontycznego
4.środki działające egzodontycznie
a)do stosowania nieprofesjonalnego –
domowego
b)do stosowania profesjonalnego
• PASTY WYBIELAJĄCE działają polerująco lub
ścierająco:
• HAXYL- żel
• BIOCHEM- proszek
• DR BEST
• SUPERSMILE
• REMBRANDT
• COLGATE PLATINIUM
• SIGNAL WHITENING
• OPALUSTRE
• ELGYDIUM BICARBONATE
• PASTY ŚCIERNE- proszek Biochem powinny być
stosowane pod kontrolą lekarza.
• PASTY POLEROWNICZE –Detartine, Nupro –F, M,
C,Klint, Clean Polish,Chema polish, stosowane w
profesjonalnych zabiegach profilaktycznohigienicznych, których stosuje higienistka
stomatologiczna.
• ŚRODKI DO STOSOWANIA ENDODONTYCZNEGO:
• Stosuje się środki bardzo silne utleniacze o
wysokim stężeniu (nadtlenek wodoru, nadtlenek
mocznika) musi być szczelność kanału zębowego
dodatkowo zabezpieczonego warstwą cementu
po kontroli rtg , odbarwienie wykonuje tylko i
wyłącznie lekarz ale przygotowuje asystentka.
Preparaty dostępne: proszki do zarabiania
pasty:
• OPALESCENSE ENDO (żel)
• PEROXIDON
• ENDOPEROX
• Środki egzodontycznie stosowane na szkliwo
zewnętrznie do zabiegów profesjonalnych
stosowane są środki 35-50% w gabinecie a
domowo 10-15%.
Do zabiegów nieprofesjonalnych stosuje się:
• OPALESCENSE, ILUMINE, REMBRANDT
CLASSIC, NITE WHITE CLASSIC, VIVA STYL,
PLATINUM, POLA DAY, POLA NIGHT.
Stosowanie środków za pomocą
fotoenergii lub termoenergii:
• 1.pasywne wybielanie- samoistne działanie
środków wybielających
• 2. aktywne wybielanie –z zastosowaniem
lampy UV (polimeryzacyjnej), energii
laserowej, lampy łukowej.
PREPARATY :
• 1)oparte na nadtlenku wodoru- ACCEL PLUS
50, OPALESCENSE XTRA BOOST, OPALESCENSE
XTRA, HYDROGEN PEROXIDE GEL, ACCEL,
WHITENING GEL, PERFECTION WHITE
SUPEROXOL
• 2)oparte na nadtlenku mocznikaOPALESCENSE QUICK, WHITE SPEED, GEL
WHITE, ILUMINE, CARBAMIDE PEROXIDE,
INSTA BRITE, LUSTREDENT
MATERIAŁY POMOCNICZE
STOSOWANE W PROTETYCE
• 1)masy podścielające – czasowe,
krótkoterminowe- GC SOFT LINER
• 2)materiały do podścieleń długoterminowychREBARON, GC RELINE SOFT, EXTRA SOFT,
• 3)materiały korekcyjne- EXABITE II NDS,
OMNIBITE PLUS, -masy silikonowe do rejestracji
zwarcia GC FIT CHECKER, CHECKER II,
REGISTRADO- masy do korekty przedwczesnych
kontaktów zwarciowych mostów, koron
protetycznych.
• 4)materiały do czasowej rekonstrukcji braków
w uzębieniu, do uzupełnień czasowych,
prowizorycznych, koron ochronnych,
doraźnych napraw protetycznych w
warunkach klinicznych PROVITEMP K,
VILLACRYL STC, UNIFAST TRAD.
• 5)środki uzupełniające – kleje protetyczne,
ZHEEMACK, ADHENAL SL, PROTEFIX
• Funkcje klejów spełniające rolę podścielające
• Preparaty do czyszczenia łyżek wyciskowych z
mas DISSOL, GC FREDEAN
Masy wyciskowe
• Stosuje się je do wykonywania uzupełnień
pośrednich (licówki, korony, mosty, wkłady). Z
otrzymanego wycisku wykonuje się następnie
model pozytywny.
Klasyfikacja materiałów wyciskowych:
• Elastyczne:
– Hydrokoloidowe:
• Agarowe (odwracalne);
• Alginatowe (nieodwracalne).
• Elastomerowe:
Polisulfidowe;
• Silikonowe:
– Kondensacyjne;
– Addycyjne.
• Polieterowe.
Nieelastyczne:
Gipsy modelarskie;
• Masy termoplastyczne;
• Woski wyciskowe;
• Masy tlenowo-cynkowo-eugenolowe.
Komponenty masy wyciskowej:
• Dokładność - zdolność do odwzorowania
szczegółów pola protetycznego;
• Stabilność wymiarów – zdolność do
zachowania stałości wymiarów;
• Odporność na rozrywanie – wytrzymałość na
rozerwanie w trudnych rejonach, szczególnie
w kieszonce dziąsłowej.
•
•
•
•
•
•
•
•
Właściwości masy wyciskowej:
Właściwości hydrofilne;
Wytrzymałość na rozrywanie;
Stabilność wymiarów w różnych warunkach;
Dokładność odwzorowania szczegółów;
Czas pracy / czas wiązania;
Łatwość usuwania z jamy ustnej;
Smak;
„Czytelność ” wycisku.
1.Zastosowania i formy mas wyciskowych:
• Hydrokoloidowe – Agarowe (odwracalne):
– Korony i mosty (duża dokładność).
– Formy:
• Materiał w tubkach:
–do strzykawek i do nakładania na łyżkę
wyciskową;
–wymaga specjalnych urządzeń i łyżek
wyciskowych.
2.Hydrokoloidowe – Alginatowe
(nieodwracalne):
Modele orientacyjne,
• Protezy ruchome.
• Formy:
– Ważenie proszku;
– Proszek dodawany do wody (gumowa miska,
mieszalnik);
– Mieszanie w ciągu 45 sek. do 1 min;
– Aplikacja na łyżkę;
– Usunięcie po 2 – 3 minutach.
• Elastomerowe – Silikonowe – Kondensacyjne:
Protezy całkowite, Korony, mosty.
• Formy:
– Dokładne mieszanie:
• pasta – pasta,
• pasta – płyn.
– Technika Putty-wash,
– Redukcja skurczu polimeryzacyjnego:
• Pełen asortyment łyżek wyciskowych:
–
–
–
–
–
Masa gęsta na łyżkę,
Cienka folia plastikowa,
Pobranie wycisku,
Wewnątrzustna łyżka indywidualna,
Aplikacja płynnej masy.
4 . Elastomerowe – Silikonowe – Addycyjne:
Vinylpolisiloksany
• Korony i mosty,
• Protezy ruchome;
• Rejestracja zwarcia;
• Udoskonalony skład w porównaniu do C-silikonów
(brak produktów ubocznych);
• Pierwsza pasta [vinylpoli(dimetylsiloksanowy)
prepolimer];
• Druga pasta (siloksanowy prepolimer);
• Katalizator (kwas chloroplatynowy).
• Dodatek surfaktanta:
– Redukuje kąt styku,
– Udoskonalone właściwości:
• Możliwość odlewania modeli (gips);
• zwilżalność (ciągle wymagają suchego pola pracy).
• Formy:
• Materiał adhezyjny na łyżkę wyciskową,
• Double mix:
– Łyżka indywidualna (heavy-body);
– light-body na preparację.
• Putty-wash (posiadanie pełnego asortymentu
łyżek).
• Elastomerowe – polieterowe:
• Korony i mosty;
• Rejestracja zwarcia.
Zalety i wady mas wyciskowych:
1.Hydrokoloidowe – Agarowe (odwracalne):
Zalety:
– Dokładność wymiarów,
– Hydrofilność,
– Wypiera płyny i krew z kieszonek dziąsłowych,
– Ekonomiczne (po uwzględnieniu początkowego
zakupu urządzeń),
– Brak łyżek indywidualnych i środków adhezyjnych,
– Korzystny smak,
– Nie wymaga mieszania.
• Wady:
• Początkowe koszty inwestycyjne (specjalny
sprzęt),
• Materiał musi być przygotowany na zapas
• Łatwo ulega rozrywaniu
• Niestabilny wymiarowo:
– Konieczne natychmiastowe odlanie modelu,
– Jeden model z wycisku,
• Trudne do dezynfekcji.
2. Hydrokoloidowe – Alginatowe (nieodwracalne):
Zalety:
– Tania masa;
– łatwa w użyciu;
– Hydrofilina.
• Wady:
– Łatwo ulega rozerwaniu;
– Niestabilna wymiarowo:
• Natychmiastowe odlanie;
• Jeden wycisk-jeden model.
– Niska dokładność (zbyt mała dla stałych uzupełnień
protetycznych);
– Wysoka trwała deformacja;
– Trudne do dezynfekcji.
• Technika wykonania:
• Mieszamy w misce elastycznej łopatką z
tworzywa sztucznego dolewając do
odmierzonej fabryczną miarką ilość proszku
odpowiednią ilość wody przegotowanej lub
odstanej o temp.18stop.mieszamy
intensywnie do uzyskania jednolitej masy o
ciastowatej plastycznej konsystencji czas ok.
40-90 sek. Wiązanie ok. 1,5-2,5 min. W
Kromopanie zmiana barwy trzyfazowe
3. Elastomerowe – Polisulfidowe:
Zalety:
– Niskie koszty (w porównaniu do polieterów i
silikonów);
– Długi czas pracy;
– Wysoka wytrzymałość na rozrywanie;
– Duża elastyczność;
– Dobre odwzorowanie szczegółów.
Wady:
• Słaba stabilność wymiarów:
– Woda jako produkt uboczny;
– Odlewanie w ciągu godziny;
– Jeden odlew.
• Łyżki indywidualne;
• Właściwości użytkowe:
– mieszanie pasta-pasta;
– nieładny zapach;
– może brudzić ubrania.
– Długi czas wiązania
4. Elastomerowe – Silikonowe –
Kondensacyjne:
Zalety:
– Lepsze właściwości elastyczne,
– Czystość, miły zapach,
– Magazynowanie łyżek wyciskowych (putty-wash),
– Dobry czas pracy i czas wiązania.
Wady:
• Słaba stabilność wymiarów:
– Duży skurcz polimeryzacyjny:
• polimeryzacja,
• parowanie etanolu.
– Natychmiastowe odlewanie modeli (w ciągu 30
minut);
• Hydrofobowe właściwości (słabe zwilżanie).
5.Elastomerowe – Silikonowe – Addycyjne:
Zalety:
– Wysoka dokładność,
– Wysoka stabilność wymiarów (odlewanie w ciągu
tygodnia),
– Łyżki standardowe lub indywidualne,
– Wielokrotność odlewania,
– Łatwość mieszania,
– Miły smak.
Wady:
• Drogie,
• Siarka hamuje wiązanie:
– Lateksowe rękawiczki,
– Siarczany żelaza i glinu obecne w roztworach
retrakcyjnych.
•
•
•
•
Krótki czas pracy,
Oczyszczanie filarów przed pobraniem wycisku,
Niższa wytrzymałość na rozrywanie,
Możliwość uwalniania wodoru:
– Pęcherzyki na modelu,
– Dodatek palladu w celu o absorbcji.
6.Elastomerowe – polieterowe:
Zalety:
– Duża dokładność,
– Dobra stabilność wymiarów,
– Standardowe lub podwójne łyżki wyciskowe,
– Dobre odwzorowanie szczegółów,
– Odlewanie w ciągu tygodnia (przechowywanie w
suchych warunkach),
– Wiele modeli,
– Dobra zwilżalność.
•
•
•
•
•
•
Wady:
Drogie,
Krótki czas pracy,
Sztywne (trudne do usunięcia z podcieni),
Gorzki smak,
Niska wytrzymałość na rozrywanie,
Absorbcja wody (zmiany wymiarów).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Masy alginatowe:
KROMOPAN
VIVAL
SEPTALGIN
YPEEN
PHASE
ALGIS
TROPICALGIN
HYDROGUM
ALGINOR
ORTHOPRINT
Przechowujemy w chłodziarce w zamkniętym
pojemniku – worek foliowy z wilgotną ligniną.
•
•
•
•
•
•
•
•
Masy silikonowe:
OPTOSIL
XANTOPREN
TIXOFLEX
GC EXAMIX
DENTAL
ZETA PLUS
Fabrycznie produkowane są w postaci gęstej
kitowatej pasty( heavy body) i pasty rozrzedzonej
( ligft body)jako warstwa ostateczna wycisku
dwufazowego lub do pobierania wycisków
czynnościowych.
Materiały protetyczne
• Materiały protetyczne do wykonywania uzupełnień
protetycznych ruchomych i stałych.
1.Masy wyciskowe.
2.Materiały modelowe.
• Gipsy dentystyczne,
• Materiały ceramiczne,
• Metale i stopy metali,
• Cementy krzemowo-fosforanowe,
• Materiały polimerowe,
• Metaliczne materiały modelowe.
– Amalgamat,
– Metale osadzane galwanicznie na powierzchni wycisków,
– Stopy metali natryskiwane na powierzchnię wycisku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.Woski laboratoryjne.
4.Masy ogniotrwałe.
5.Materiały ścierne i polerownicze.
6.Metale i stopy metali.
Korony i wkłady,
Metalowe elementy protez aparatów
ortodontycznych,
Szyny chirurgiczne.
7.Materiały ceramiczne. Korony porcelanowe,
Wkłady koronowe,
Licówki porcelanowe,
Licówki koron metalowo-ceramicznych,
Sztuczne zęby.
8.Tworzywa na bazie żywic.
1.Tworzywa akrylowe.
–
–
–
–
–
Płyty protez,
Aparaty ortodontyczne,
Korony, licówki, zęby sztuczne,
Szyny chirurgiczne,
Indywidualne łyżki wyciskowe.
2.Materiały kompozytowe.
– Licówki koron i mostów metalowo-kompozytowych,
– Licówki.
Woski laboratoryjne
Podział wosków laboratoryjnych:
• 1.Woski modelowe:
– Wosk modelowy (czerwony, różowy, żółty, biały),
– Wosk używany do formowania płyty protezy,
– Wosk odlewowy (zielony, czarny, granatowy).
•
•
•
•
2. Woski pomocnicze:
Wosk typu pudełkowego (‚boxing’) i woski użytkowe,
Wosk kleisty (żółty),
Wosk do pobierania wycisków czynnościowych,
Wosk do ustalania zwarcia.
• 3.Materiały wyciskowe:
• Wosk korekcyjny,
• Wosk zgryzowy.
Zastosowanie wosków:
• Wosk modelowy czerwony/różowy:
– Wzorniki zwarciowe-płyty i wały;
– Modelowanie dostawek woskowych;
– Ustawianie zębów w celu późniejszej zamiany
wosku na tworzywo akrylowe;
– Kreski zwarciowe;
– Wstępne modelowanie przęseł mostów;
– Inne prace pomocnicze.
• Wosk modelowy czerwony/różowy musi mieć
odpowiednie właściwości fizyczne, by w
temperaturze jamy ustnej nie uległ
zniekształceniu i zmiękczeniu, musi być
dostatecznie trwały i niełamliwy.
• Wosk modelowy żółty/biały:
– Modelowanie zębów, licówek i koron.
• Wosk odlewowy:
– Modelowanie brył przy odlewach metalowych;
– Woskowe konstrukcje np. szkieletu ruchomych
protez.
•
•
•
•
•
•
•
•
Wosk pomocniczy: Wytwarzanie modeli;
Pobieranie wycisków.
Lutowanie.
Wosk typu pudełkowego („boxing”) i woski użytkowe:
Stosowane głównie w procesie odlewania modeli
gipsowych z wycisków;
Zwykle o ciemnym kolorze, wykazują adhezje, co
sprawia, że można je przyczepić do łyżek wyciskowych i
modeli gipsowych;
Umożliwiają np. łatwiejsze zaadaptowanie brzegów
łyżki standardowej, łyżki perforowanej do wycisków
alginatowych;
W ortodoncji (białe) określane jako woski obwodowe;
Woski użytkowe używane są również do przedłużania
obrzeża łyżek wyciskowych.
• Wosk kleisty (żółty): Sklejanie wycisków
gipsowych;
• Sklejanie części protez stałych (mostów)
przeznaczonych do lutowania;
• Sklejanie części złamanych protez przed ich
naprawą;
• Wyjmowanie licówek z modeli
woskowych przy wykonywaniu mostów
metodą komorową lub grafitową;
• Przyklejanie zębów porcelanowych do
szelakowej płyty protezy (przy ustawianiu
zębów.
Typy wosków:
• Typ I: WOSKI MIĘKKIE – kształtowanie
brzegów i licówek;
• Typ II: WOSKI ŚREDNIE – modele
przymierzane w jamie ustnej, w temperaturze
umiarkowanej;
• Typ III: WOSKI TWARDE – modele
przymierzane w jamie ustnej w klimacie
tropikalnym.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Podobne dokumenty