biuletyn 414 - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w

Komentarze

Transkrypt

biuletyn 414 - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w
Biuletyn
2/2017 (414)
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi Królowej w Poznaniu
Niedziela Chrztu Panskiego 8.01.2017 r.
Ewangelia wg św. Mateusza
J
ezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego
chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od
Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Ustąp
teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu
ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto
otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak
gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». (Mt 3, 13-17)
RODZINA RODZINIE
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i zdecydowali się pomóc
Syryjskim rodzinom. Na apel odpowiedziało 30 rodzin, które zadeklarowały kwotę prawie 5 500
zł comiesięcznych wpłat. Pozwoliło nam to „zaadoptować” 10 rodzin. Wierzymy, że uczynione
dobro które zostało okazane tym konkretnym osobom poprawi nie tylko ich sytuację materialną,
ale także zaowocuje w ich sercach i pomnoży dobro w życiu ofiarodawców. Zachęcamy do
osobistej modlitwy w intencji tych rodzin. Są to rodziny: Rose Hanaouwy, Neserine Jabour,
Ghassan Abdulmasih Deeb, Ferial Salim Elias, Silvana Rima Khoury, Balsam Mikhael Deeb, Tarek
Nicola Mishtawi, Sivan Bedros Zakarian, Lwiza Mikhael Mahfoud, Habib Samaan Abyad.
Bal Karnawałowy
Tegoroczny Para ialny Bal Karnawałowy odbędzie się 18 lutego 2017 w holu Hali
SportowejUAM.Rozpoczynamyogodz.20.00.Dogodz.23.00wramachnaszejzabawy
odbędąsięlekcjetanga,któ repoprowadzątancerzezeSzkołyTańcaAdamaCzuba.
Wprogramiewieczoruprzewidzianyjestgorącyposiłekok.pó łnocy,aprzezcałyczas
zimne przekąski. Przygotowaliś my też wspaniałe zabawy i konkursy. Do wygrania
biletywstępuna„Milongę”,czyliwieczó rzTangiemArgentyń skim.cd.nastr.2
cd. Bal Karnawałowy
Zabawę poprowadzi p. Piotr Witoń (2015) oraz DJ Bogusław Janik (2015).
Wpisowe120złodosoby.Całkowitydochó dzimprezyprzeznaczonyjestnacele
para ialne (imprezy i spotkania organizowane przez para ię). Oczywiś cie mile
widzianesąstrojenawiązującedotanga;).
Serdeczniezapraszamy.Niechtanocbędzienasza!!!
Zapisy:p.MartaKaź mierskatel.603777145,[email protected],
AlinaPokojska606272899,[email protected]ęci
wzięciaudziałuwbalubędziewpłata120złodosobynakontopara ii:
34114020170000490212162428.
Odwiedziny duszpasterskie
KOLĘDA
Trwają odwiedziny duszpasterskie, czyli Kolęda. Kolędujemy od poniedziałku do soboty. W
dni powszednie kolędę rozpoczynać będziemy o godz. 16.00, w soboty o godz. 13.00. Jest to
szczególny czas, kiedy w gronie rodzinnym wraz z kapłanem można prosić o
błogosławieństwo w nowym roku, powierzać wszystkie rodzinne sprawy, a także
porozmawiać z duszpasterzami parafii. Będziemy bardzo szczęśliwi jeśli spotkamy się w
Waszych domach na wspólnej modlitwie i rozmowie. Gdyby ktoś nie mógł przyjąć kolędy
w wyznaczonym terminie prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii lub biurze parafialnym.
Kolęda uzupełniająca odbędzie się 24 stycznia. Mieszańców nowych domów którzy
chcieliby przyjąć kolędę prosimy o zgłoszenie tego w biurze lub zakrystii. Ofiary zbierane
przy okazji kolędy są przeznaczone na dokończenie budowy naszego domu parafialnego.
Na naszej stronie FB można będzie znaleźć w dzień
poprzedzający kolędę podział ulic na poszczególnych księży.
Mamy nadzieję, że pomoże to nam wszystkim w zaplanowaniu
kolędowego spotkania. Do zobaczenia!
Chcesz widzieć i wiedzieć jeszcze więcej? Wejdź na:
www.facebook.com/jadwiga.poznan
Z życia naszej parafii i archidiecezji
KALENDARIUM
08.01,NiedzielaChrztuPań skiego
BIERZMOWANII III
Spotkanieformacyjnewgrupachdlaucznió w
kl. III gimnazjum we wtorek, 10 stycznia
ogodz.19.00.
WCZESNAKOMUNIAŚWIĘTA
Najbliż sze spotkanie rodzicó w i dzieci
przygotowującychsiędoWczesnejKomunii
w sobotę, 14 stycznia o godz. 10.45
(katecheza i Msza ś w.). W niedzielę, 8
styczniaogodz.10.00katechezawsalcenad
zakrystią.
RKCH„ODRODZENIE”
RuchKulturyChrześ cijań skiej„Odrodzenie”
zaprasza serdeczniewszystkich chętnych w
każ dy drugi wtorek miesiąca na spotkania
formacyjne.Najbliż szespotkanieopłatkowe
zewspó lnymś piewaniemkolędodbędziesię
w dniu 10.01.2017 o godz. 18.00 w Domu
zakonnymprzyul.Mleczowej1.
NOWYNUMERTELEFONU
Mamy nowy para ialny numer telefonu:
616118174
Za przykładem św. Brata Alberta
W ciągu ostatniej doby siedem osób zmarło z powodu wychłodzenia - wynika z
danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. "W związku z falą zimna w Polsce
zachęcam do jeszcze większej wrażliwości na każdego bezdomnego człowieka, aby
nie stał się ofiarą mrozów. Caritas oraz inne instytucje charytatywne Kościoła
katolickiego są otwarte na potrzebujących schronienia" - napisał w apelu abp
Gądecki. " W sytuacji, gdy osoby giną z powodu zamarznięcia, zechciejmy wykazać
szczególną czujność, aby nikogo nie pozostawić bez dachu nad głową. Będzie to
uczynek miłosierdzia spełniony w roku św. Brata Alberta, który troszczył się o
bezdomnych i ubogich" - zwrócił uwagę przewodniczący KEP.
W naszej parafii znajduje się Schronisko Brata Albert przy ul. Widłakowej. Nocleg
można znaleźć również w instytucjach państwowych, dzwoniąc na ogólnopolski
telefon alarmowy 112 lub na numer straży miejskiej 986.
Oary na potrzeby naszej parai oraz budowę domu
paraalnego,
można składać na tacę, osobiście, do skarbonek
lub na konto paraalne:
Spółdzielcza Grupa Bankowa:
43 1610 1133 2018 0140 2951 0001
Paraalny Zespół Caritas można wspierać
dokonując wpłat na konto:
mBank: 34 1140 2017 0000 4902 1216 2428
Intencje Mszalne
Niedziela Chrztu Pańskiego 8.01
8.00 + Irek Żak
9.15 + Maria Mrug
9.15 + Helena Konieczna (greg. 8)
10.45 dziękczynna w 40 rocz. ur. Roberta
Pilarskiego z prośba o błog. Boże
12.15 ++ Jan, Stanisław, Bogdan
Wojciechowscy
12.15 + Tomasz
19.00 + Leszek Kałek (od rodziny
Wiśniewskich i Plagów)
Poniedziałek 9.01
8.00 + Helena Konieczna (greg. 9)
8.00 za parafian
Wtorek 10.01
8.00 + Helena Konieczna (greg. 10)
8.00 + ks. Stanisław Drzał Schr
8.00
Środa 11.01
8.00 + Helena Konieczna (greg. 11)
8.00 w intencji Krzysztofa, Oliwii i Jana o
gotowość pełnienia woli Bożej
8.00
Czwartek 12.01
8.00 + Helena Konieczna (greg. 12)
8.00
8.00
Piątek 13.01
8.00 + Helena Konieczna (greg. 13)
8.00
8.00
Sobota 14.01
8.00 + Tadeusz Słomowicz 11. rocznica i za
zmarłych z rodziny.
8.00 + Helena Konieczny (greg. 14)
10.45 Przygotowanie do Wczesnej Komunii św.
18.00 +Zbigniew Przybylski (m-c po pogrzebie)
II Niedziela Zwykła 15.01
8.00 + Mariusz Bruś (od Alicji z dziećmi)
8.00 + o pomyślną operację Barbary
9.15 + Helena Konieczny (greg. 15)
9.15 + Tadeusz Jarzyński- int. od p. Orlińskiej
10.45 + Zbigniew Przybylski (int. od grupy
Filomatek)
12.15 za parafian
12.15 + Ryszard Drygas
19.00 w 25. urodziny Benedykta z
podziękowaniem za otrzymane łaski z
prośbą o błogosławieństwo.
MSZE ŚW. W NASZYM KOŚCIELE - ul. Mleczowa 1
Niedziela o godz. 8.00, 9.15, 10.45, 12.15, 19.00 (w wakacje zamiast 19.00 jest Msza o 20.00).
Dni powszednie o godz. 8.00 i 18.00, Czwartek godz. 20.00 Msza studencka (X-XI, II- VI)
Roraty w Adwencie godz. 6.00, I Piątek (od września do czerwca) o godz. 8.00, 17.30, 19.00.
SPOWIEDŹ
Dni powszednie - przed i po Mszy św., w niedzielę - podczas każdej Mszy św.,
wyjątkowo „na dzwonek" w domu zakonnym, ul. Mleczowa 1.
BIURO PARAFIALNE - ul. Mleczowa 1
W poniedziałek i Piątek w godz. 16.30 - 17.30, w środę 19.00 - 20.00,
przy ul. Mleczowej 1, w Domu Zakonnym.
W I piątek miesiąca nieczynne. W sprawach pilnych na telefon.
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
Kościół i Biuro ul. Mleczowa 1, 61-680 Poznań, tel. 61 611 81 74;
www.jadwiga.poznan.pl, [email protected]
www.jadwiga.poznan.pl