Pobierz katalog

Komentarze

Transkrypt

Pobierz katalog
Aukcja nr 44
Malarstwo, rysunek, akwarela, grafika.
Kraków, 11 kwietnia 2015
www.artlist pl
AUKCJA NR
44
WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA
6-10 IV 2015
Nautilus Galeria i Dom Aukcyjny, ul. Św. Jana 12, Kraków
AUKCJA
Sobota, 11 IV 2015, godzina 1200
Od 1993
NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny
Sp. z o.o. spółka komandytowa
ul. Świętego Jana 12, 31-018 Kraków
REGON:123160754 NIP: 6762477614
tel.: + 48 12 422 91 60
fax: + 48 12 432 94 40
kom.: + 48 668 900 360
e-mail: [email protected]
www.nautilus-art.pl; www.artlist.pl
Konto bankowe:
17195000012006089170740002
OPRACOWANIE:
Michał Maksymiuk, Roman Marcinek, Maciej Żywolewski, Agnieszka Mazoń, Michał Pikul
ZDJĘCIA:
Maciej Żywolewski
PROJEKT i SKŁAD:
Agnieszka Mazoń, Maciej Żywolewski
DRUK:
Marka. Drukarnia. Druk offsetowy
ul. Morelowa 14, Kraków
Pierwsza strona okładki: Cranach Lucas St., Zmartwychwstanie, 1509 (poz. w kat. 1)
Czwarta strona okładki: Jarocki Władysław, Studyum portretowe, Teka Lamus, 1912 (poz. w kat. 38)
COPYRIGHT: © Nautilus Galeria i Dom Aukcyjny 2015
Katalog aukcyjny, wszelkie zawarte w nim opisy, zdjęcia i biogramy, podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie katalogu w całości lub
części bez uprzedniej zgody Galerii i Domu Aukcyjnego NAUTILUS stanowi naruszenie praw majątkowych, zagrożone
odpowiedzialnością cywilną i karną.
Zawartość katalogu
Dawni mistrzowiepoz. 1-7
Czas rewolucji - wiek XIX
poz. 8-16
W orbicie Młodej Polski
poz. 38-66
Lata dwudzieste.. lata trzydzieste
poz. 75-110
Mistrz i uczeńpoz. 17-37
Z pracowni artysty. Wojciech Weiss
poz. 67-74
Wokół nowoczesnościpoz. 111-157
- II Grupa Krakowska
poz. 111-130
- Katowicki underground - ST-53
poz. 135-139
- Klasyka nowoczesnościpoz. 131-134
- Własne światypoz. 140-157
W kręgu tradycjipoz. 158-188
Indeksstr. 46
Reprodukcje wszystkich prac można zobaczyć na stronie internetowej
www.artlist.pl
W ramach prac jednego artysty w katalogu została zachowana chronologiczna kolejność dzieł
Dawni mistrzowie
poz. 1
poz. 2
1. Cranach Lucas St.
Zmartwychwstanie, 1509
Drzeworyt; wym.: 250 x 172 mm; nie sygn. Plansza z cyklu
„Męka Pańska”, znakomity przykład grafiki renesansowej. Lit.:
Adelung (1793, Auferstehung); Brockhaus (1809, Lacrimä
Christi); Heiligenlexikon (1858, poz. 354); Schmidt (1902).
Grafika przycięta, na odwrocie ślady podklejenia.
Cena wyw.: 6000 zł
2. Dürer Albrecht
Dwunastoletni Jezus w świątyni, 1503
Drzeworyt; wym.: 298 x 210 mm; sygn. pł. p.d. monogramem
wiązanym AD. Grafika z „Życia Maryi”, wydanego drukiem
przez Benedictusa Chelidoniusa w 1511; praca datowana na
ok. 1503. Stan zachowania: drzeworyt obcięty do granic kompozycji, w p.d. rogu ubytek o powierzchni poniżej 1 cm kw.
Lit.: Meder 203G, Hollstein 1775.
Cena wyw.: 3200 zł
poz. 3
6
3. Dürer Albrecht (wg)
Spotkanie Joachima i św. Anny przy Złotej Bramie, ok. 1700
Rysunek tuszem, na papierze ze znakiem wodnym, wykonany
na podstawie rysunku Albrechta Dürera; wym.: 395 x 205 mm;
nie sygn. powtórzony tylko za oryginałem monogram wiązany
Dürera; rysunek wykonany ok. 1700 znajdował się w kolekcji
dr. Johanna Jacoba Ekmana (1771-1814), szwedzkiego lekarza
i kolekcjonera sztuki, przyjaciela Thorwaldsena i Berzeliusa.
Na odwrocie rysunku sygiel Ekmana i nadany później numer
w obrębie kolekcji.
Cena wyw.: 1600 zł
4. Le Prince Jean Baptiste
Kałmuk (Chalmuc), 1771
Akwatinta lawowana; wym.: 230 x 180 mm; sygn. pł. l.d.: Le Prince
1771. Odbitka obcięta bez szkody dla kompozycji, zachowany pełny odcisk płyty; naklejona narożnikowo na karton. Grafika z pracy
„Œuvres. Contenant plus de cent soixante planches gravées à l’eau-forte, & à l”imitation des dessins lavés au bistre; le tout d’après ses
compositions”, wyd. przez Basans i Poignant, F. Chéreau, 1782. Lit.:
Benezit, t. 6. Egzemplarz ze zbiorów F. Ścibałły. Uwaga! Grafika
uważana jest za jedną z pierwszych, wykonanych w tej technice prac.
Cena wyw.: 600 zł
poz. 4
5. Ostade Adriaen van (wg)
Walka na noże, XVII wiek
Akwaforta; wym.: 395 x 540 mm; nie sygn. Adraenowi van Ostade przypisuje się blisko 1000 obrazów, na
których przedstawiał życie codzienne mieszkańców
Holandii. Były to głównie sceny ludowe, najczęściej
z życia żebraków, włóczęgów, określane jako gueuseries;w sceny w chatach chłopskich, szynkach i oberżach
(widzimy palaczy w oparach dymu, pijaków, karciarzy,
wiejskich grajków, hulanki, kłótnie i bijatyki). Grafika
po konserwacji, obcięta do kompozycji.
Cena wyw.: 700 zł
poz. 6
6. Ostade Adriaen van (wg)
Pijacy, XVII wiek
Akwaforta; wym.: 395 x 540 mm; nie sygn. Grafika po konserwacji,
obcięta do kompozycji.
Cena wyw.: 700 zł
poz. 5
7
44. Aukcja Dzieł Sztuki
7. Ziarnko Jan
La Saincte Bible Françoise, selon la vulgaire latine revuë par le commandement du Pape Sixte V et imprimée de l’authorité de Clément
VIII. Avec sommaires sur chaque livre du Nouveau Testament extraicts des annales du Cardinal Baronius. Plus les moyens pour discerner
les Bibles Françoises Catholiques d’avec les Huguenotes … par Pierre Frizon. Première Edition illustrée & ornée d’un grand nombre de
figures en taille-douce […] Richer & Chevalier Paris 1621.
Biblia ilustrowana miedziorytami; wym. średnio: 130 x 215 mm; część sygn. na płycie monogramem wiązanym JZ lub Ziarnko
Polonus. Zachowane wszystkie ilustracje, brak karty tytułowej I tomu Starego Testamentu oraz końcowej części indeksu dodanej rozprawy o różnicach między biblią hugonocką i katolicką (od litery O). Łącznie 44 ryciny narracyjne, 29 postaci, liczne
ozdobniki i inicjały w tekście. Biblia była dedykowana Ludwikowi XIII. Ilustracje według kompozycji Ziarnki do Biblii Frizona
należą do największych osiągnięć w dorobku artysty. Przedstawiają cykle wydarzeń opisanych w danej księdze biblijnej według
konwencji rozwijającej się narracji, wydarzeń szczegółowo objaśnionych w didaskaliach pod ryciną. Ponad 30 rycin, w 1612 roku,
sztychował sam Ziarnko (według katalogu Antoniego Potockiego – 35, dokładna ich liczba jest trudna do określenia ze względu
na brak sygnatur). Pojedyncze prace narracyjne (2) oraz wszystkie wizerunki proroków i świętych, są dziełem artystów francuskich: Leonarda Gaultiera, Michela Lasne`a, Clementa Mellana, Jeana Messagera i Melchiora Taverniera. Zachowała się także
sztychowana mapa Ziemi Świętej i podróży św. Pawła. Grafiki zachowane w bardzo dobrym stanie, czyste, wyraźne odbicia.
Lit.: A. Potocki, „Katalog dzieł Jana Ziarnki malarza i rytownika polskiego z XVI i XVII wieku”, Kraków 1911; St. Sawicka,
„Jan Ziarnko, peintre-graveur polonais et son activité a Paris au premier quart du XVIIe siecle”, Paris, 1938; Kołaczkowski Jul.,
Słownik rytowników polskich, s. 70–72; Kopera Feliks, Malarstwo, 1926, II, s. 170–5; Łoziński Władysław, Sztuka Lwowska
w XVI i XVII w., 1898, s. 205–209; Mańkowski Tadeusz, Lwowski cech malarzy, 1936, s. 45.
Cena wyw.: 15 000 zł
8
9
Czas rewolucji - wiek XIX
8. Goya y Lucientes Francisco
Varilarguero y chulos haciendo el quite a un torero cogido, 1816
Akwaforta, akwatinta, sucha igła; wym.: 246 x 354 mm; nie
sygn.; plansza nr 39 z cyklu „Tauromachia”, edycja VI (z oryginalnej płyty przez Circulo de Bellas Artes, Madryd 1929).
Zachowany oryginalny opis. Cykl ten, w przeciwieństwie do
wcześniejszych, pozbawiony jest całkowicie odniesień społecznych i aluzji politycznych. Poświęcony został corridzie, ulubionej rozrywce Hiszpanów. Niektóre grafiki posłużyły jako
ilustracje do traktatu pióra Nicolasa Fernendeza de Moratina
o jej historii. Lit.: E. Piot, “Catalogue raisonné de l’oeuvre gravé
de Francisco Goya y Lucientes”, I (1842) 358; T. Harris, Goya:
Engravings and Lithographs, t. II, n. 221; E. Lafuente Ferrari,
La Tauromaquia, Barcelona 1974, p. 15.
Cena wyw.: 1400 zł
9. Goya y Lucientes Francisco
Temeridad de Martincho en la plaza de Zaragoza, 1816
Akwaforta, akwatinta, sucha igła; wym.: 246 x 354 mm; nie
sygn.; plansza nr 18 z cyklu „Tauromachia”, edycja VI (z oryginalnej płyty przez Circulo de Bellas Artes, Madryd 1929).
Na odwrocie potwierdzenie autentyczności i opis. Lit.: E. Piot,
“Catalogue raisonné de l’oeuvre gravé de Francisco Goya y Lucientes”, I (1842) 358; T. Harris, Goya: Engravings and Lithographs, t. II, n. 221; E. Lafuente Ferrari, La Tauromaquia,
Barcelona 1974, p. 15.
Cena wyw.: 1400 zł
10. Grottger Artur
Lirnik i chłopcy, ok. 1852
Ołówek, papier; owal: 16,5 x 12,2 cm; nie sygn. Na odwrocie
potwierdzenie autentyczności sporządzone w 1946 przez dra
Kazimierza Buczkowskiego, kustosza Muzeum Narodowego
w Krakowie. Praca, oprawiona w XIX-wieczne pp, pochodzi
ze zbioru rodziny Konopków, powstała w latach 1852-1854,
kiedy artysta przebywał w ich dworze w podkrakowskich Mogilanach.
Cena wyw.: 6000 zł
poz. 8
poz. 9
11. Kossak Wojciech (przypisywany)
Wojskowi z czasów napoleońskich na koniach, 1879
Akwarela/papier; wym.: 25,5 x 36 cm; nie sygn., tylko datowana:
14 Junii 79. Karta ze szkicownika artysty, pochodziła ze zbioru
Feliksa Ścibałły.
Cena wyw.: 4000 zł
12. Kossak Wojciech (przypisywany)
Wojskowi z czasów napoleońskich na koniach, 1879
Akwarela/papier; wym.: 25 x 37 cm; nie sygn., tylko datowana: 1/6 79. Karta ze szkicownika artysty, pochodziła ze zbioru
Feliksa Ścibałły.
Cena wyw.: 2500 zł
13. Radzikowski Walery Eljasz
Uczyta u Wierzynka, 1890
Tusz, ołówek, karton; wym.: 13,2 x 18,4 cm; sygn. oł. l.d.: 12/9
1890 WE.
Cena wyw.: 1000 zł
poz. 10
10
14. Radzikowski Walery Eljasz
Pożegnanie spiskowca, 1899
Tusz, ołówek, karton; wym.: 19,0 x 14,5 cm; sygn. oł. l.d.: 16/5
1899 WE.
Cena wyw.: 1000 zł
15. Radzikowski Walery Eliasz
Góralka na koniu, 1904
Kwasoryt; wym. odbitki: 201 x 160 mm, planszy: 305 x 235
mm, sygn. l.d.: WRE; oł. w p.d.: Walery Eljasz Radzikowski i nr
planszy (6). Drobne zanieczyszczenia papieru. Grafika z teki
„Studja z Tatr”, 1904.
Cena wyw.: 1300 zł
16. Autor nieznany
Autorzy Panoramy Racławickiej, 1893
Zdjęcie naklejone na autorski kartonik firmy Hamel i Feigl
Lwów; wym.: 125 x 160 mm; sygn. atelier na odwrocie.
Pamiątkowa reprodukcja zdjęcia twórców monumentalnego dzieła, wykonane jesienią 1893. Od lewej stoją lub siedzą:
J. Styka, T. Axentowicz, W. Kossak, L. Boller, T. Popiel, W. Tetmajer i Z. Rozwadowski.
Cena wyw.: 400 zł
poz. 13
poz. 14
poz. 11
poz. 12
poz. 15
11
Mistrz i uczeń
17. Wyczółkowski Leon
Szymon Tatar, 1907
Miękki werniks; wym.: 275 x 235 mm; sygn. oł. p.d.:
Grotowi L. Wyczółkowski [dedykowane krakowskiemu
malarzowi, Teodorowi Grottowi]. W 1904 Wyczółkowski po raz pierwszy pojechał w Tatry i odtąd jeździł tam
wielokrotnie, a nawet, według relacji Teodora Grotta,
„na pewien czas opuścił pracownię i przeniósł się na
plener, w głuche turnie nad Czarny Staw i na szczyty
gór. (...) Towarzyszyło mu kilku górali z przewodnikiem
doświadczonym i znającym dokładnie Tatry, starym gazdą „Tatarem”, którego Wyczół tak często potem malował i rysował w grafice” (Leon Wyczółkowski. Listy
i wspomnienia. oprac. M. Twarowska, Wrocław 1960,
s. 274; D. Muszanka, Litografia Leona Wyczółkowskiego, Wrocław 1958.). Szymon Tatar (1828 - 1913),
góral z Zakopanego, był jednym z najsłynniejszych
przewodników tatrzańskich, towarzyszem wycieczek
m.in. T. Chałubińskiego i ks. J. Stolarczyka. Grafika
oprawiona.
Cena wyw.: 6500 zł
18. Wyczółkowski Leon
Widok miasta z kościołem, 1912
Litografia; wym.: 170 x 375 mm; sygn. oł. p.d.: LWyczół;
praca po konserwacji. Grafika z „Teki ukraińskiej”,
wyd. [b.m.] 1912 w nakładzie 50 egz. Kamienie i płyty
litograficzne po zamknięciu nakładu zniszczono. Lit.:
M. Grońska, Grafika …, poz. 623; D. Muszanka, Litografia Leona Wyczółkowskiego, Wrocław 1958.
Cena wyw.: 3600 zł
19. Wyczółkowski Leon
Sosny i mogiły, 1916
Litografia; wym. 210 x 342 mm; sygn. oł. p.d.: LWyczół. Praca z teki „Wspomnienia z Legionowa”, Kraków
1920, wydanej w nakładzie 24 egzemplarzy. Kamienie
i płyty litograficzne po zamknięciu nakładu zniszczono.
Lit.: M. Grońska, Grafika …, poz. 627; D. Muszanka,
Litografia Leona Wyczółkowskiego, Wrocław 1958..
Cena wyw.: 3000 zł
poz. 17
poz. 19
poz. 18
12
20. Wyczółkowski Leon
Warszawa. Dachy kamienic po stronie Dekerta, 1916
Litografia; wym.: 433 x 503 mm; sygn. oł. p.d.: L. Wyczół;
grafika kaszerowana; minimalne uszkodzenia powstała
w trakcie odbijania tak dużej pracy. Praca z teki „Stara
Warszawa”, Kraków 1916. Lit.: M. Grońska, poz. 625;
I. Tessaro-Kosimowa, Warszawa w starych albumach,
Warszawa 1978 (tamże dalsza literatura); D. Muszanka, Litografia Leona Wyczółkowskiego, Wrocław 1958.
Rzadkie.
Cena wyw.: 4000
21. Wyczółkowski Leon
Warszawa. Rynek Starego Miasta (strona północna), 1916
Litografia; wym.: 505 x 920 mm; sygn. oł. p.d.: L. Wycz;
grafika kaszerowana; uszkodzenia powstałe w trakcie
odbijania tak dużej pracy, po lewej pęknięcie papieru
w obrębie kompozycji. Praca z teki „Stara Warszawa”,
Kraków 1916. Lit.: M. Grońska, poz. 625; I. Tessaro-Kosimowa, Warszawa w starych albumach, Warszawa
1978 (tamże dalsza literatura); D. Muszanka, Litografia
Leona Wyczółkowskiego, Wrocław 1958. Rzadkie.
Cena wyw.: 5800 zł
poz. 20
poz. 21
22. Wyczółkowski Leon
Kościół Mariacki w Krakowie od strony absydy, 1924
Litografia kredą; wym: 302 x 378 mm (plansza 325 x 420);
sygn. oł. p.d.: L. Wyczół 1924, l.d.: Kreda. Lit.: Leon Wyczółkowski. Wystawa pośmiertna, czerwiec-lipiec 1937, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Lit.: D. Muszanka, Litografia Leona Wyczółkowskiego, Wrocław 1958.
Cena wyw.: 4000 zł
poz. 22
13
44. Aukcja Dzieł Sztuki
23. Wyczółkowski Leon
Autoportret kreda, 1924
Autolitografia kredą; wym. komp.: 370 x 495
mm (plansza 415 x 530 mm); sygn. oł. p.d.:
LWyczół 1924, l.d.: Kreda. Lit.: D. Muszanka,
Litografia Leona Wyczółkowskiego, Wrocław 1958, ilustracja na wklejce przed tekstem. Rzadkie.
Cena wyw.: 6000 zł
24. Wyczółkowski Leon
Dęby rogalińskie, 1924
Autolitografia tuszem; wym. komp.: 265 x 360
mm (plansza: 292 x 285 mm); sygn. oł. p.d.:
LWyczól 1924, l.d.: Tusz. Lit.: D. Muszanka,
Litografia Leona Wyczółkowskiego, Wrocław
1958, poz. 208. Rzadkie.
Cena wyw.: 4000 zł
poz. 23
poz. 24
25. Wyczółkowski Leon
Wnętrze kościoła z ołtarzem Wita Stwosza (podczas nabożeństwa), 1926
Litografia barwna (4-barwna); wym.: 494 x 382 mm, plansza
515 x 385 mm; sygn. i datowana oł. p.d.: LWyczółkowski 1926,
l.d. napis ołówkiem 4o barwna. Plansza z „Teki jubileuszowej kościoła Panny Marii w Krakowie”, Kraków 1926-1927.
Tekę artysta przygotowywał dla uczczenia 700-lecia kościoła
Mariackiego w Krakowie. Rocznica przypadała na rok 1926.
Pięciobarwne wnętrze kościoła Mariackiego jest jedną z dziewięciu litografii, z jakich składa się teka. Odbitka próbna.
Większość odbitek próbnych ma w swych zbiorach Biblioteka Narodowa w Warszawie. Odbitki próbne, zgromadzone
ze znawstwem przez Leopolda Wellisza (w kolekcji jest ich
aż 10) pokazują drogę, jaką dążył Wyczółkowski, by osiągnąć
pożądany efekt, ukazać rozświetlone złocistym światłem wnętrze świątyni. Lit.: Bibliografia: Twarowska, Wyczółkowski...
poz.107; D. Muszanka, Litografia Leona Wyczółkowskiego,
Wrocław 1958. Grafika po konserwacji. Rzadkie.
Cena wyw.: 4600 zł
26. Wyczółkowski Leon
Krucyfiks wawelski, 1929
Autolitgrafia kredą, ręcznie kolorowana: wym.: 425 x 270 mm
(plansza 452 x 300 mm); sygn. oł. p.d.: LWyczół 1929, l.d.:
Kredą (ręcznike kol.). Lit.: D. Muszanka, Litografia Leona
Wyczółkowskiego, Wrocław 1958. Rzadkiej urody odbitka,
doskonała kolorystycznie.
Odziedziczone po romantykach i Matejce zamiłowanie do historii, kultu narodowych i religijnych pamiątek, utożsamianych
często ze sobą w polskiej świadomości, znalazły wyraz w obrazach, rysunkach i pracach graficznych ukazujących monumentalność i piękno polskiego Akropolis. Szczególnym przywiązaniem darzył Wyczółkowski miejsca narodowego kultu sięgając
swą historią wieków średnich - trumnę Świętego Stanisława
oraz Krucyfiks Królowej Jadwigi.Ten ostatni portretowany był
przez mistrza wielokrotnie - początkowo głównie w technice
poz. 25
14
poz. 26
olejnej (Krucyfiks Wawelski, 1896, Muzeum Narodowe w Krakowie). Ok. 1904 roku artysta z powodów zdrowotnych zmuszony
był do porzucenia malarstwa na rzecz pastelu, a po 1911 roku - litografii, która to technika, doprowadzona przez Wyczółkowskiego do perfekcji, nabrała znamion nieprzewidywalności i spontaniczności. Prezentowana litografia - unikatowa, kolorowana
ręcznie z niezwykła wirtuozerią i wrażliwością barwną, stanowi doskonały przykład indywidualnego podejścia mistrza do każdego niemal egzemplarza grafiki.
Cena wyw.: 8000 zł
15
44. Aukcja Dzieł Sztuki
27. Pieniążek Józef
Kraków. Kościół św. Wojciecha, 1924
Akwaforta, akwatinta; wym.: 175 x 140 mm; sygn. oł. p.d.:
Józef Pieniążek, l.d.: Kraków; sygn. pł. p.d.: J. Pieniążek 1924.
Cena wyw.: 500 zł
28. Pieniążek Józef
Kraków. Krucyfiks z kościoła Mariackiego, 1924
Akwaforta, akwatinta; wym.: 220 x 142 mm; sygn. oł. p.d.:
Józef Pieniążek, l.d.: Kraków; sygn. pł. l.d.: Kraków 1924.
Cena wyw.: 600 zł
29. Pieniążek Józef
Krzemieniec. Zaułek ze schodami II, 1927
Akwaforta; wym.: 180 x 120 mm; sygn. oł. p.d.: Józef Pieniążek, l.d. tytuł; sygn. pł. l.d.: J. Pieniążęk / Krzemieniec 1927.
Grafika z „Teka graficzna. Krzemieniec miasto rodzinne Juliusza Słowackiego”, Lwów 1927. Lit.: Grońska M., „Grafika w książce, tece i albumie”, Wrocław 1994, poz. 436.
Cena wyw.: 500 zł
30. Pieniążek Józef
Teka Sandomierska, 1927
Teka odbita na prasie autora, Lwów 1926. Zachowana karta tytułowa ze spisem treści, egz. nr 19; na dole podpisana
przez artystę: Józef Pieniążek, Lwów 1926. Zachowana oryginalna teka. Na licu drzeworyt z widokiem ratusza (wym.:
170 x 125; sygn. pł. p.d.: JP). Grafiki: 1. Ogólny widok Sandomierza; akwatinta; wym.: 117 x 250 mm; sygn. oł. p.d.:
Józef Pieniążek, l.d. tytuł; sygn. pł. p.d.: J. Pieniążek // Sandomierz 1926. 2. Brama Opatowska; akwaforta, akwatinta;
wym.: 177 x 120 mm; sygn. oł. p.d.: J. Pieniążek, l.d.: Sandomierz / Brama Opatowska; sygn. pł. p.d.: J. Pieniążek / Sandomierz 1926. 3. Podcienia i ratusz; akwaforta, akwatinta;
wym.: 141 x 190 mm; sygn. oł. p.d.: J. Pieniążek, l.d. tytuł;
sygn. pł. p.d.: J. Pieniążek // Sandomierz 1926. 4. Kościół
św. Jakuba; akwaforta; wym.: 132 x 98 mm; sygn. oł. p.d.:
J. Pieniążek, l.d.: Sandomierz / Kościół św. Jakuba; sygn.
pł. p.d.: J. Pieniążek, l.d.: Sandomierz / 1926. 5. Zakątek;
akwaforta; wym.: 97 x 110 mm; sygn. oł. p.d.: J. Pieniążek,
l.d.: Sandomierz – zakątek z widokiem ratusza; sygn. pł.
p.d.: I. Pieniążek / Sandomierz. 6. Kapliczka przy kościele
Piotra i Pawła; akwaforta, akwatinta; wym.: 122 x 100 mm;
sygn. oł. p.d.: J. Pieniążek, l.d. tytuł; sygn. pł. p.d.: J. Pieniążek // Sandomierz. 7. Droga do Zawichostu; akwaforta,
akwatinta; wym.: 149 x 100 mm; sygn. oł. p.d.: J. Pieniążęk,
l.d.: Sandomierz / Ulica Zawichowska; sygn. pł. p.d.: J. Pieniążek 1926, l.d. Sandomierz. 8. Ratusz; akwaforta, akwatinta; wym.: 102 x 101 mm; sygn. oł. p.d.: J. Pieniążek, l.d.
tytuł; sygn. pł. p.d.: J. Pieniążek //Sandomierz 1926. 9. Wisła
pod Sandomierzem; akwatinta; wym.: 116 x 188 mm; sygn.
oł. p.d.: J. Pieniążek, l.d. tytuł; sygn. pł. l.d.: J. Pieniążek, p.d.:
1926. 10. Kapitularz romański w dawnym klasztorze cystersów w Koprzywnicy; akwaforta, akwatinta; wym.: 165 x 153
mm; sygn. oł. p.d.: J. Pieniążek, l.d.: Koprzywnica (w ziemie
sandom. [ierskiej]) / Kapitularz romański w dawnym klasztorze cystersów; sygn. pł. p.d.: J. Pieniążek // Koprzywnica
1926. Lit.: M. Grońska, „Grafika w książce, tece i albumie”,
Wrocław 1994, poz. 435. Stan idealny – doskonałe odbitki,
wszystkie sygnowane odręcznie przez autora.
Cena wyw.: 6000 zł
poz. 35
poz. 30
poz. 30
16
31. Pieniążek Józef
Wieczór w góralskiej chacie, 1927
Akwaforta; wym.: 210 x 160 mm; sygn.
oł. p.d.: J. Pieniążek; sygn. pł. l.d.: 1927
(reszta nieczytelna). Rzadkie.
Cena wyw.: 600 zł
32. Pieniążek Józef
Matka Boska Ostrobramska, lata 20.
Akwatinta; wym.: 175 x 127 mm; sygn.
i dedykowana oł. p.d.: Józef Pieniążek /
Jasiowi 24 VI 1948.
Cena wyw.: 600 zł
poz. 32
poz. 31
poz. 33
poz. 33
33. Pieniążek Józef
Podhale w obrazach, 1937
Album światłodruków, barwny. Wydanie własne, Lwów 1937;
wym.: folio, s. 28, [4], tablic 40. Oryginalna teka psk-płótno
(zakład introligatorski W.J. Romanowski we Lwowie) zdobiona, opatrzona drzeworytem sygn. pł. p.d.: JP. Teka i plansze (komplet) w stanie bardzo dobrym (wewnątrz teki drobne,
punktowe ślady wilgoci). Zachowana karta tytułowa, wstęp,
lista subskrybentów, spis tablic, a nawet nota od wydawcy.
Na tablicach widoki, stroje ludowe, zabytki architektury wg
akwarel J. Pieniążka. Praca dedykowana L. Wyczółkowskiemu.
Egzemplarz nr 34 ze 150 wydanych „w ozdobniejszej szacie”,
numerowanych i sygnowanych przez autora.
Cena wyw.: 1800 zł
poz. 33
17
44. Aukcja Dzieł Sztuki
34. Pieniążek Józef
Kraków. Kościół Mariacki – śnieżyca, lata 30.
Akwatinta; wym.: 278 x 175 mm; sygn. oł. p.d.: Józef Pieniążek,
l.d.: Kraków.
Cena wyw.: 500 zł
35. Pieniążek Józef
Chrystus z kościoła Mariackiego w Krakowie, 1943
Akwaforta; wym.: 370 x 290 mm; sygn. oł. p.d.: l.d. tytuł; sygn. pł.
p.d.: J. Pieniążek / 1943.
Cena wyw.: 800 zł
36. Pieniążek Józef
Jezu Ufam Tobie, 1944
Mezzotinta; wym.: 295 x 180 mm; sygn. oł. p.d.: J. Pieniążek,
l.d.: Jezus Miłosierdzia – mezzotinta 1944; sygn. pł. p.d.: JP 1944.
Praca przedstawiona w konkursie na wizerunek Jezusa Miłosiernego w l. 40.
Cena wyw.: 400 zł
37. Pieniążek Józef
Kraków. Wawel w oddali, 1951
Akwaforta; wym.: 148 x 106 mm; sygn. oł. p.d.: Józef Pieniążek,
l.d. tytuł; sygn. pł. p.d.: 19JP51.
Cena wyw.: 400 zł
poz. 28
poz. 37
poz. 36
18
W orbicie Młodej Polski
38. Teka Lamus, 1912
Teka autolitografii Władysław Jarockiego i Kazimierza Sichulskiego , wydana we Lwowie w 1912; zróżnicowane wymiary, średnio 490 x 640 mm; nakład
150 egz., kamienie zniszczono Zawiera prace Władysław Jarockiego (Jordan I, Hucuł, Jordan II, Studyum
portretowe, Sanie, Stary Michał z Witowa, Florencya,
Willa włoska, Góralka) oraz Kazimierza Sichulskiego
(Padół płaczu, Młyn, Wiatrak, Hejnał, Warneńczyk,
Salome, Szczwacz na Ukrainie, Archanioł Michał, Jacek
Malczewski, Słoneczniki). Lit. M. Grońska, „Grafika w
książce, tece i albumie”, Wrocław 1994, s. 242-243.
Bardzo rzadkie w komplecie. Stan zachowania: oryg.
teka w stanie dobrym, plansza Góralka - pęknięcie
planszy ze śladem podklejenia.
Cena wyw.: 22 500 zł
poz. 38
poz. 38
39. Teka Melpomeny, 1904
Autolitografie [karykatury artystów w rolach teatralnych], Kraków 1904; tabl. nlb. różnej wielkości 38; wym. teki: 515 x 400
mm.; Bystrzycki Sobiesław Włodzimierz: 1.Emerytura, 2. Leon
Stępowski w roli Hamleta w sztuce W. Szekspira „Hamlet”; Frycz
Karol Józef: 3. Marian Jednowski, Józefa Wójcicka i Aleksander Zelwerowicz jako Nicefor, Filomena i Lichocki w sztuce Anczyca „Kościuszko pod
Racławicami”, 4. Helena Sulima jako Rachel w sztuce S. Wyspiańskiego
„Wesele”, 5. Michał Przybyłowicz jako Stańczyk w sztuce S. Wyspiańskiego
„Wesele”, 6. Zelwerowicz i Popławski, 7. Felicja Rutkowska, Ludwiga
Fulda i Bronisława Jeremi w sztuce „Siostry Bliźnie”, 8. Mrozowska,
Olchowska, Sobiesław, Przybyłowicz, Leszczyński i Bończa w sztuce Jerzego Żuławskiego „Eros i Psyche”, 9. Leszczyński Jerzy, 10. Stanisława
Wysocka jako Klaudia w sztuce „Dzieci Waniuszyna”, 11. Jadwiga Mrozowska i Józef Sosnowski jako Psyche i Blaks w sztuce Jerzego Szaniawskiego „Eros i Psyche”, 12. Król w podziemiach ze sztuki Jerzego
Żuławskiego „Eros i Psyche”, 13. Marian Jednowski, Adolf Walewski
i Leon Stępowski w sztuce Piotra Augusta Carona Beaumarchais „Wesele
Figara”, 14. Paulina Wojnowska, 15. Michał Tarasiewicz z „Anastazji”
Elizy Orzeszkowej, 16. Kazimierz Kamiński jako malarz Priola, 17.
Zelwerowicz, Kotarbiński i Jednowski jako Lichocki, Bartosz i Nicefor
oraz Kościuszko w sztuce Anczyca „Kościuszko pod Racławicami”, 18.
Andrzej Mielewski jako Apolinary z „Anastazji” Elizy Orzeszkowej,
19. Bolesław Puchalski jako Poseł w sztuce Żuławskiego „Eros i Psyche”;
Kuczborski Stanisław: 20. Marian Jednowski jako Don Basilio w sztuce
Beaumarchais „Wesele Figara”, 21. Kotarbiński jako Sheylock w sztuce
Szekspira „Kupiec Wenecki”, 22. Taniec Chochoła ze sztuki S. Wyspiańskiego „Wesele”; Procajłowicz Antoni Stanisław: 23. Arkawin, 24.
Michał Przybyłowicz, 25. Władysława Ordonówna, 26. Stanisława
Wysocka; Rzecki–Szreniawa Stanisław: 27. Józef Kotarbiński jako Shylock i Stanisław Bronicz jako Tubał w sztuce Szekspira „Kupiec Wenecki”, 28. Bronisława Jeremi jako pazik Porcji w sztuce Szekspira „Kupiec
Wenecki”, 29. Helena Sulima w roli Jessiki w sztuce Szekspira „Kupiec
Wenecki”, 30. Michał Przybyłowicz jako król w sztuce „Kopciuszek”, 31.
Franciszek Frączkowski, 32. Helena Górska, 33. Arkawin, 34. Marianna Łazarewicz, 35. Franciszek Frączkowski i Marianna Łazarewicz;
Sichulski Kazimierz: 36. Józef Sosnowski i Władysława Ordonówna
w „Bolesławie Śmiałym”; Wojtkiewicz Witold: 37.Jadwiga Mrozowska z „Anastazji” Elizy Orzeszkowej, 38. Jadwiga Mrozowska jako Psyche w sztuce Jerzego Żuławskiego.
Cena wyw.: 25000 zł
poz. 39
19
44. Aukcja Dzieł Sztuki
40. Filipkiewicz Stefan
Pejzaż z gór (skraj lasu), 1908
Olej, tektura; wym.: 36,5 x 50,5 cm; sygn. l.d.: Stefan Filipkiewicz 08.
Cena wyw.: 5900 zł
41. Kamocki Stanisław
Kościół św. Barbary, 1904
Litografia; wym. komp.: 425 x 312 mm; sygn. oł.
p.d.: St. Kamocki 1904.
Cena wyw.: 400 zł
42. Konieczny Zygmunt
Stary znajomy, 1909
Akwaforta; wym.: 200 x 165 mm; sygn. oł. p.d.:
ZK, pł. l.d. stylizowany, trudno czytelny tytuł; praca z teki „Teka graficzna 1”, Kraków 1909, odbitej
w nakładzie 100 egz. Lit.: M. Grońska. Grafika
w książce ..., Wrocław 1994, s. 246, nr 318.
Cena wyw.: 600 zł
poz. 40
43. Laboschin Siegfried
Galicyjski rabin, ok. 1915
Akwaforta; wym.: 275 x 190 mm; sygn. oł. p.d.: S. Laboschin, l.d.: Der
Rabbi. Lit.: Benezit, t. 6, s. 353.
Cena wyw.: 400 zł
44. Łopieński Ignacy
Poronin pod Zakopanem (Przed kościołem), 1903
Akwaforta; wym.: 157 x 320 mm, papier żeberkowy z filigranem Van
Gelder Zonen, nie sygn. Grafika z: „Teka Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików”, Kraków 1903. Stan zachowania: uzupełniony ubytek na marginesie. Lit.: M. Grońska, Grafika w książce, tece i albumie,
Wrocław 1994, poz. 5; I. Jakimowicz, Pięć wieków grafiki polskiej,
Warszawa 1997, il. 98, s. 86; I. Kosowska, Narodziny polskiej grafiki
artystycznej, Kraków 2000, il. 93.
Cena wyw.: 2000 zł
poz. 42
poz. 44
20
poz. 41
45. Mehoffer Józef
Brzeg górskiej rzeki, ok. 1890
Ołówek, papier; wym.: 20,3 x 16,4 cm; nie sygn.; lekko postrzępione marginesy arkusza; praca ze zbiorów rodziny artysty, potwierdzenie pochodzenia przez wnuczkę malarza.
Cena wyw.: 2000 zł
46. Mehoffer Józef
Mona Lisa. Studium twarzy, ok. 1890
Ołówek, papier; wym.: 18,4 x 14,2 cm; nie sygn.; lekko postrzępione marginesy arkusza; praca ze zbiorów rodziny artysty, potwierdzenie pochodzenia przez wnuczkę malarza.
Cena wyw.: 2000 zł
47. Mehoffer Józef
Kaplica św. Wacława, ok. 1890
Ołówek, papier; wym.: 20,2 x 16,5 cm; nie sygn.; lekko postrzępione marginesy arkusza; praca ze zbiorów rodziny artysty, potwierdzenie pochodzenia przez wnuczkę malarza.
Cena wyw.: 2000 zł
poz. 46
poz. 47
48. Mehoffer Józef
Akt młodej dziewczyny, ok. 1890
Ołówek, papier; wym.: 38 x 24 cm; nie sygn.; lekko postrzępione marginesy arkusza; praca ze zbiorów rodziny artysty, potwierdzenie pochodzenia przez wnuczkę malarza.
Cena wyw.: 2500 zł
49. Misky Ludwik
Akt na tle kilimu, 1914
Akwaforta z akwatintą; wym.: 170 x 96 mm; sygn. oł. kopiowym l.d.: Misky oraz na płycie p.d.: Misky.
Cena wyw.: 500 zł
poz. 48
21
44. Aukcja Dzieł Sztuki
poz. 50
50. Nowakowski Aleksander / Nowakiwskij Oleksa
Wczesna wiosna, 1911
Olej, tektura malarska; wym.: 13 x 19,5 cm; sygn. p.d.:
M. 23 IV 911 AL. Nowakowski. Na odwrocie autorski
opis kompozycji cyrylicą: Wczesna wiosna – w promieniach słońca – Mogiła 23 IV 911. Niżej dedykacja dla dra
Bobulskiego (Kraków, ul. Starowiślna 48) z podziękowaniami za pomoc w zorganizowaniu wystawy prac malarza
(wystawa odbyła się na przełomie 1910 i 1911). Oleksa
Nowakiwskij, malarz pochodzenia ukraińskiego, uczył się
w latach 1888-1892 w pracowni F. F. Klimenki w Odessie. Studia uzupełniał w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie u J. Unierzyskiego, L. Wyczółkowskiego, J. Fałata
i T. Axentowicza. Związany był z pracownią malarstwa
pejzażowego Jana Stanisławskiego (w 1907 wziął udział
w wystawie jego uczniów). W latach 1900 - 1913 mieszkał w Mogile pod Krakowem, skąd wyjeżdżał na plenery
do Wielkopolski i w Karpaty. W 1913 roku przeniósł się
na stałe do Lwowa, gdzie w 1923 roku otworzył własną
szkołę malarską.
Cena wyw.: 10000 zł
51. Pankiewicz Józef
Chrystus umęczony, 1905
Akwaforta wg obrazu W. Piechowskiego; wym. komp.:
482 x 340 mm; sygn. pł. p.d.: J. Pankiewicz sc, l.d.: W. Piechowicz pinx. Grafika wykonana na zamówienie Komitetu Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Plansza grafiki
przycięta bez szkody dla odb. płyty. Lit.: „Józef Pankiewicz. Życie i dzieło”, Warszawa 2006, s. 311, poz. 59E.
Cena wyw.: 1200 zł
22
poz. 51
52. Rapacki Józef
Wiejska chata, ok. 1920
Litografia; wym.: 340 x 490 mm; sygn. oł. l.d. monogram wiązany JR.
Cena wyw.: 600 zł
53. Rapacki Józef
Dom wiejski z Mazowsza, ok. 1920
Litografia; wym.: 335 x 450 mm; sygn. oł. l.d. monogram wiązany JR.
Cena wyw.: 600 zł
54. Rubczak Jan
Kraków. Wawel od strony kościoła św. Idziego, ok. 1907
Akwaforta; wym. komp.: 305 x 170 mm; plansza:
505 x 325 mm; sygn. oł. p.d.: Jan Rubczak, l.d.:
Przed restauracją (kościoła). Artysta wykonał także niemal identyczną kompozycję w formacie 180
x 100 mm. Rzadkość.
Cena wyw.: 1800 zł
poz. 55
poz. 58
poz. 56
poz. 59
55. Rubczak Jan
Gros-Horloge [zegar astronomiczny] z Rouen, ok. 1912
Akwaforta; wym.: 195 x 140 mm; plansza: 325 x 250
mm; sygn. oł. p.d.: Jan Rubczak; w p.d.r. zapiski kolekcjonerskie oł. Rzadkość.
Cena wyw.: 2000 zł
56. Rubczak Jan
Wnętrze francuskiej katedry, ok. 1912
Akwaforta; wym. komp.: 320 x 220 mm; plansza:
505 x 405 mm; sygn. oł. p.d.: Jan Rubczak; w p.d.r.
zapiski kolekcjonerskie oł. Rzadkość.
Cena wyw.: 2500 zł
57. Rubczak Jan
Paryż. Pont Neuf, ok. 1912
Akwatinta; wym. komp.: 170 x 207 mm; plansza: 328 x 505 mm; sygn. oł. p.d.: Jan Rubczak.
Rzadkość.
Cena wyw.: 2500 zł
58. Rubczak Jan
Motyw z ogrodów Paryża, ok. 1912
Akwaforta, akwatinta; wym. komp.: 240 x 210 mm;
plansza: 505 x 405 mm; sygn. oł. p.d.: Jan Rubczak; w p.d.r. zapiski kolekcjonerskie oł.; grafika
przedstawia Fontaine des Quatre parties du monde
(Fontannę Czterech Części Świata), której głównym elementem jest kula ziemska podtrzymywana
przez kobiety symbolizujące kontynenty - Amerykę, Azję, Afrykę i Europę. Rzadkość.
Cena wyw.: 2500 zł
59. Rubczak Jan
Kraków. Mały Rynek, ok. 1912
Akwaforta, akwatinta; wym. komp.: 270 x 204 mm;
plansza: 347 x 275 mm; sygn. oł. p.d.: Jan Rubczak;
w p.d.r. pp zapiski kolekcjonerskie oł. Rzadkość.
Cena wyw.: 2400 zł
poz. 57
23
44. Aukcja Dzieł Sztuki
60. Rubczak Jan
Wawel. Widok na katedrę, ok. 1913
Akwaforta, akwatinta; wym. komp.: 240 x 295 mm;
plansza: 280 x 370 mm; sygn. oł. p.d.: Jan Rubczak, l.d.:
tinta. Grafika znana w różnych odmianach kolorystycznych, ta w odcieniach czerni.
Cena wyw.: 2400 zł
61. Rubczak Jan
Wnętrze lasu [Las], przed 1914
Akwaforta; wym.: 135 x 195 mm; sygn. oł. p.d.: Jean
Rubczak; grafika w kartonowym pp., zakwaszenie papieru. Praca z okresu paryskiego. Rzadkie.
Cena wyw.: 800 zł
62. Schmutzer Ferdinand
Wiedeńska kwiaciarka, ok. 1909
Akwaforta kolorowana; wym.: 360 x 240 mm; sygn.
śr.d.: F. Schmutzer. Grafika Wiener Blumenverkauferin, pojawia się na rynku antykwarycznym także jako
Blumenmarkt in Paris.
Cena wyw.: 600 zł
poz. 60
63. Szczygliński Henryk
Cmentarzyk wiejski, 1912
Litografia barwna; wym.: 325 x 420 mm; sygn. oł. l.d.:
Henryk Szczygliński 916 nr 2.
Cena wyw.: 1000 zł
poz. 64
poz. 61
64. Wojtkiewicz Witold, Procajłowicz Antoni
Plansza z „Teki Melpomeny”, 1904
Nierozcięta karta - na jednym arkuszu praca W. Wojtkiewicza: Jadwiga Mrozowska z „Anastazji” Elizy
Orzeszkowej oraz Antoniego Procajłowicza: Arkawin,
Michał Przybyłowicz, Władysława Ordonówna (trzy
opozycje). Prace sygn. na płycie: W. Wojtkiewicz 1904
oraz monogramem AP. Wym. planszy 375 x 285 mm.
Rzadkie w tym stanie.
Cena wyw.: 2400 zł
24
poz. 63
65. Tetmajer Włodzimierz
Postać, ok. 1905
Ołówek, papier, akwarela; wym. w św. pp.: 50 x 14,5 cm;
sygn. l.d.: W. Tetmajer.
Cena wyw.: 4200 zł
poz. 65
poz. 66
66. Wyspiański Stanisław
Posągi z katedry w Reims, 1890
Ołówek, papier; wym.: 32 x 22 cm; rysunek dwustronny, w sumie cztery rzeźby; opisany przez artystę piórem: 1. 3ego Lipca
1890 r w Reims [król Pepin]; 2. Dnia 3ego Lipca 1890 w Reims;
3. Dnia 27ego czerwca 1890go [anioł z portery fasady]; 4. 3ego
Lipca 1890 w Reims.Rysunek pochodzi z kolekcji znanego krakowskiego architekta Jerzego Struszkiewicza.
poz. 66
W 1890 Wyspiański wyruszył w podróż po Europie, zwiedzając Wiedeń, Wenecję, Padwę, Weronę, Mantuę, Mediolan,
Como, Lucernę, Bazyleę. Dotarł do Paryża, gdzie pozostał
dłuższy czas. Zwiedził katedrę w Saint-Denis. Podróż powrotną do kraju poświęcił na studia nad zachodnioeuropejskim
gotykiem. Odwiedził najsłynniejsze katedry romańskie i gotyckie w Chartres, Rouen, Amiens, Laon, Reims, Strasburgu
i Norymberdze. Bezpośrednia relacja z tej podróży zawiera
się w listach kierowanych do przyjaciół, zwłaszcza do Lucjana
Rydla. Korespondencja ta, wraz z „Notatnikiem z podróży po
Francji”, miała stać się później podstawą dla nieopublikowanej
nigdy rozprawy o wielkich katedrach francuskich.
Cena wyw.: 8000 zł
25
Z pracowni artysty. Wojciech Weiss
68.
Weiss Wojciech
Plakat „X wystawa sztuki”, 1905
Litografia kredką i pędzlem; wym.: 895 x 588
mm; sygn. na kamieniu l.d. monogram wiązany: WW oraz poniżej: Lit. A. Pruszyński Kraków: - AP; napis „SZTUKA” 10 WYSTAWA.
67. Weiss Wojciech
Samobójczyni nad Wisłą, 1903
Akwaforta z akwatintą, papier żeberkowy; wym.: 140 x 198
mm; sygn. oł. p.d.: WW.
Wystawy i literatura: Praca wystawiana po raz pierwszy XXVI
Ausstellung der Vereinigung Bilderner Kunstler Osterreich
Secession, Wien 1906, poz. 147 (Selbstmord); R. Weiss, Wojciech Weiss. Twórczość graficzna, Nautilus Kraków 2006, poz.
19; Grafika Wojciecha Weissa, Katalog wystawy w MNK, 1975,
s. 10, poz.39; Muzeum Etnograficzne, Kraków, kat. poz. 117;
wystawa 1976, Kraków, Ekspresjonizm w grafice polskiej, poz.
356; Szkicownik Wojciecha Weissa, Kraków, 1976, il. nr 72,
brak numeracji stron; Pejzaże Wojciecha Weissa, Kielce 1985,
poz. 400; Wojciech Weiss, Poznań, 1977, il. 302, poz. 345; Obrazy śmierci w sztuce polskiej XIX i XX wieku, Kraków 2000,
poz. II/2-58 (w katalogu tym wskazówki do bibliografii:
Odchodzącemu światu, Muzeum Narodowe w Warszawie,
Zamek królewski w Warszawie, 1996 s. 109, (E. Micke-Broniarek); I. Jakimowicz, Pięć wieków grafiki polskiej, Muzeum
Narodowe w Warszawie, 1997, s. 101 – 103; Kossowski Łukasz, O inspiracji sztuką i naturą w dojrzałej twórczości Wojciecha Weissa, 1901-1939, Rocznik Historii Sztuki, 1996,
t. XXII, s. 197; Obrazy śmierci w sztuce polskiej XIX i XX
wieku Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2002, katalog s. 34.;
Wojciech Weiss. Twórczość graficzna, Renata Weiss, 2006,
kat. poz. 19, il. s.41 opis grafiki na str. 16.; Wojciech Weiss.
Twórczość graficzna, Kraków, Sopot, Poznań, Warszawa, 2006;
A. Król, R. Weiss, Ten krakowski Japończyk… Inspiracje sztuką Japonii w twórczości Wojciecha Weissa, Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej, Kraków 2008, katalog il. 125, s. 141.
Opis na s. 140 (wystawa ta prezentowana była także w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Miedzi w Legnicy); Ł. Kossowski, Inspiracje sztuką Japonii w malarstwie
i grafice polskich modernistów, Muzeum Narodowe w Kielcach, 1981, kat. poz. 145, il. 62.
Cena wyw.: 3200 zł
26
Wystawy i literatura.: R. Weiss, Wojciech
Weiss. Twórczość graficzna, Nautilus Kraków
2006, poz. (u) 5. ; Ten krakowski Japończyk…
Inspiracje sztuką Japonii w twórczości Wojciecha Weissa, A. Król, R. Weiss, Muzeum
Sztuki i Techniki Japońskiej 2008, katalog il.
123, s. 139, opis s. 138 i 140. Wystawa prezentowana także w Muzeum Narodowym
we Wrocławiu oraz w Muzeum Miedzi
w Legnicy. W katalogu reprodukowany całostronicowo ten sam egzemplarz (!). Uczestniczył on także w trzech edycjach wystawy;
Wojciech Weiss. Twórczość graficzna, Renata
Weiss, 2006, kat. poz.(u) 5 s. 60 tamże ilustracja , opis s. 20
-21; Wojciech Weiss. Twórczość graficzna. Wystawa, Wiedeń 1908, Wystawa „Sztuki” w Hagenbund; Zawsze młoda!
Polska. Sztuka około 1900. Katalog wystawy Muzeum Narodowe w Krakowie 2012, rozdział Sztuki piękne i użyteczne,
il. s. 159, opis s. 229; Plakat wykorzystany na okładce katalogu Grafika Wojciecha Weissa, MNK 1975, kat. poz. 235,
il.; 1997: Bruksela - Młoda Polska 1890-1920, w Krakowie
wystawa powtórzona z Belgii w MNK, kat. poz. 78, il. 63; Plakat młodopolski, 2003 Poznań; Wystawa plakatu, Muzeum
Narodowe, 2004 Kraków; Wojciech Weiss. Twórczość graficzna, Kraków, Sopot, Poznań Warszawa, Stalowa Wola, 2006;
ten egzemplarz (!) plakatu wystawiany i publikowany w: R.
Weiss, Akordy światła i koloru. Malarstwo Wojciecha Weissa
i Aneri, Stalowa Wola, 2007, opis s. 86, il. s. 87, wystawa prezentowana w: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Galeria BWA w Olsztynie, Muzeum Zamojskich w Kozłówce,
Muzeum w Sosnowcu, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu,
Muzeum okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,
Muzeum Regionalne w Mielcu; Wojciech Weiss, Muzeum
w Suchej Beskidzkiej, 2003; Królewski Zamek w Niepołomicach. Wystawa stała. Wojciech Weiss, 2004-2007; Wojciech
Weiss. Młodopolskie plakaty i rysunki. Mińsk Mazowiecki,
2011; Wojciech Weiss. Młodopolskie plakaty i rysunki, Chorzów, 2013; Wojciech Weiss. Młodopolskie plakaty i rysunki,
Nakło Śląskie, 2013; Wojciech Weiss. Młodopolskie plakaty
i rysunki. Muzeum Miasta Łodzi, 2014; S. Kozakowska, Sztuka Młodej Polski, Krakw 1999, il. s. 33.
Cena wyw.: 6200 zł
69. Weiss Wojciech
Florencja - Battistero, 1915
Drzeworyt; wym.: 95 x 148 mm; sygn. tuszem p.d.: WWeiss;
sygn. pł. l.d. monogram wiązany WW. Na odwrocie pieczęć
autorska. Lit.: R. Weiss, Wojciech Weiss. Twórczość graficzna,
Nautilus Kraków 2006, poz. 29.
Cena wyw.: 400 zł
poz. 68
27
44. Aukcja Dzieł Sztuki
70. Weiss Wojciech
Wenecja - Bragocja, 1925
Drzeworyt; wym.: 132 x 146 mm; sygn. tuszem p.d.: WWeiss. Grafika z teki „Drzeworyty”. Lit.: R. Weiss, Wojciech
Weiss. Twórczość graficzna, Nautilus Kraków 2006, poz. 56.
Cena wyw.: 400 zł
71. Weiss Wojciech
Kotka karmiąca, 1926
Drzeworyt; wym.: 177 x 116 mm; sygn. oł. p.d.: W. Weiss.
Lit.: R. Weiss, Wojciech Weiss. Twórczość graficzna, Nautilus Kraków 2006, poz. 78.
Cena wyw.: 1500 zł
72. Weiss Wojciech
Bal na dnie morza, 1930
Litografia trójbarwna pędzlem; wym.: 1000 x695 mm; sygn.
na kamieniu p.d. monogram wiązany WW; u dołu po lewej:
Lit. Art. A. Pruszyński Kraków; napis: zw. Artystów plastyków – BAL – na dnie morza, pl. Św. Ducha 1. Lit.: R. Weiss, Wojciech Weiss. Twórczość graficzna, Nautilus Kraków
2006, poz. (u) 24.
Cena wyw.: 3500 zł
73. Weiss Wojciech
Akt siedzącej przy stoliku, ok. 1930
Monotypia jednobarwna; wym.: 240 x 180 mm; sygn. oł.
p.d.: WWeiss. Lit.: R. Weiss, Wojciech Weiss. Twórczość graficzna, Nautilus Kraków 2006, poz. (m) 10.
Cena wyw.: 5800 zł
74. Weiss Wojciech
Żółte kwiaty w dzbanku, lata 30.
Monotypia, wym.: 27 x 21 mm; sygn. oł. p.d.: W. Weiss. Lit.:
R. Weiss, Wojciech Weiss. Twórczość graficzna, Kraków
2006, poz. (m) 61; Grafika Wojciecha Weissa, MNK 1975,
poz. 218, s. 52.
Cena wyw.: 4500 zł
poz. 74
28
poz. 72
poz. 73
Lata dwudzieste... lata trzydzieste
75. Bielecki Władysław
Burza pod Wawelem, 1924
Drzeworyt barwny; wym. komp.: 175 x 175 mm; sygn. oł. p.d.: Wł. Bielecki del. et imp. / 924, l.d.: Burza pod Wawelem. Oryg. drzeworyt.
Twórczość artysty zdradza wyraźne inspiracje grafiką japońską.
Świadczą o tym zarówno perfekcyjne opanowanie techniki kolorowego drzeworytu, jak i zabiegi formalne - odważna kompozycja,
często niesymetrycznie położona dominata, płynny, ciemny kontur.
Bielecki, podobnie jak mistrzowie japońskiego drzeworytu - Hokusai, Hiroshige czy Kuniyoshi, ukazuje człowieka jako drobną, pozornie marginalną część całej kompozycji. Postaci ludzkie wydają się
być zagubione, przytłoczone przez monumentaln architekturę czy
nieokiełznane siły natury. Dekoracyjnie potraktowane, diagonalne
smugi deszczu w „Burzy pod Wawelem” są wyraźnym nawiązaniem
do Nagłej ulewy w Shõno czy Wodnych ptaków (1858) Utagawy Hiroshige.
Cena wyw.: 600 zł
76. Bielecki Władysław
Tyniec - podwórze, 1924
Drzeworyt barwny; wym. komp.: 135 x 150
mm; sygn. oł. p.d.: Wł. Bielecki del. et imp.
/ 924, l.d.: Tyniec podwórze. Oryg. drzeworyt;
sygn. pł. l.d.: WB. Po konserwacji.
Cena wyw.: 600 zł
poz. 75
77. Bielecki Władysław
Wawel – Wieża Zegarowa, 1924
Drzeworyt barwny; wym. komp.: 212 x 173
mm; sygn. oł. p.d.: Wł. Bielecki del. et imp.
/ 924, l.d.: Wawel Wieża Zegarowa. Oryg.
drzeworyt. Po konserwacji.
Cena wyw.: 600 zł
78. Bielecki Władysław
U drzwi Twoich, 1924
Drzeworyt barwny; wym.: 120 x 80 mm;
sygn. oł. p.d.: Wład. Bielecki fec. et imp./924.,
tyt. i techn. l.d.; egz. 10/30. Po konserwacji.
Cena wyw.: 360 zł
poz. 77
79. Bonnard Pierre
Elegantka, 1930
Akwaforta; wym. komp.: 175 x 118 mm;
sygn. płyty śr.d. monogram wiązany PB.
Grafika z książki „La vie de Sainte-Monique”; Wyd. Amboise Vollard, Paryż.
Cena wyw.: 1100 zł
80. Brożek Maksymilian
Zamek w Lublinie, 1939
Drzeworyt; wym.: 225 x 336 mm; sygn.
oł. p.d.: MBrożek, l.d. tytuł. Na prawym
marginesie dedykacja artysty dla dla
grafika i malarza Wojciecha Barylskiego
(1953), z którego zbioru pochodzi praca.
Lit.: Bartnik R., Widoki Lublina w Zbiorach Graficznych Muzeum Lubelskiego,
[w:] Ikonografia dawnego Lublina, [red.]
Z. Nestorowicz, Lublin 1999, s. 123.
Cena wyw.: 600 zł
poz. 79
poz. 80
29
44. Aukcja Dzieł Sztuki
poz. 81
81. Cieczkiewicz Edmund
Czarny Staw w Tatrach, lata 20.
Olej, tektura; wym.: 66 x 100 cm; sygn. p.d.: E. Cieczkiewicz.
Cena wyw.: 5000 zł
82. Detke Wiktor
Martwa natura z begonią, lata 30.
Olej, płótno; wym.: 55 x 45,5 cm; sygn. p.d.: W. Detke. Stary blejtram z pieczątką krakowskiego zakładu Iskra i Karmański. Studiował w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku
L. Mehofferowej w Krakowie, a później w Paryżu. Około
1927/28 prowadził pracownię malarską lubelskiego oddziału szkoły L. Mehofferowej. Członek Cechu Jednoróg i krakowskiej Grupy Dziesięciu. Wystawiał w Warszawie , Łodzi,
Krakowie, Bydgoszczy, wielokrotnie w IPS. Wystawy indywidualne m.in. w Warszawie (Salon Garlińskiego) i w Sosnowcu;
rozstrzelany przez Niemców 1 sierpnia 1944 w Warszawie.
Cena wyw.: 5100 zł
83. Giedroyć-Wawrzynowicz Janina Róża
Sadzenie drzewka, 1930
Akwarela; wym.: 31 x 24,3 cm; sygn. farbą p.d.: J.R. Gierdoyć.
Projekt okładki „Płomyka”, nr 35 z 1930; uszkodzone narożniki (p.g., l.d.).
Cena wyw.: 600 zł
84. Grabowski Zygmunt
Pastuszek, 1930
Ołówek karton; wym. planszy: 31 x 23,8 cm; sygn. oł. l.d.: Z. Grabowski. Na odwrocie stemple urzędowe wyrażające zgodę na
wywóz pracy za granicę. Projekt ilustracji do „Płomyka”.
Cena wyw.: 800 zł
poz. 82
30
85. Grabowski Zygmunt
Bałwanek, 1930
Ołówek karton; wym. planszy: 29,2 x 23,3 cm; sygn. oł. l.d.:
Z. Grabowski. Na odwrocie stemple urzędowe wyrażające zgodę na wywóz pracy za granicę. Projekt ilustracji do „Płomyka”.
Cena wyw.: 800 zł
poz. 83
86. Kitz Marcin
Bratki, 1931
Akwarela, karton; wym. w św. pp.: 38 x 27,5; sygn. p.g.: Kitz 931.
Cena wyw.: 3500 zł
poz. 86
87. Kohman (Florjański) Władysław
Klasztor PP. Benedyktynek we Lwowie, 1938
Drzeworyt; wym.: 160 x 118 mm; sygn. oł. p.d.: Florjański 1943.
Plansza z cyklu prezentowanego m.in. na Salonie TPSP w Krakowie. Rzadka praca lwowskiego artysty.
Cena wyw.: 600 zł
88. Kowalski Leon
Zima w Krakowie (ul. Św. Jana), lata 20.
Miękki werniks; wym.: 190 x 240 mm; sygn. oł. p.d.: Leon Kowalski; plansza 18 z teki „L’Art graphique de Leon Kowalski
Pologne”, [b.d., Kraków]. Lit.: „Leon Kowalski: artysta malarz
i grafik 1870-1937”. Kraków [1939], poz. 64.
Cena wyw.: 800 zł
poz. 88
89. Kowalski Leon
Powrót z Mekki. Teodozja, lata 20.
Akwaforta; wym.: 200 x 270 mm; sygn. oł. p.d.: L. Kowalski,
l.d. tyt.; plansza 28 z teki „L’Art graphique de Leon Kowalski
Pologne”, [b.d., Kraków]; w egzemplarzu MNK tytuł Podróż
do Mekki - Krym. Lit.: „Leon Kowalski: artysta malarz i grafik
1870-1937”. Kraków [1939], poz. 64.
Cena wyw.: 500 zł
90. Kowalski Leon
Cyganka, pocz. XX w.
Akwaforta; wym.: 295 x 190 mm; sygn. oł. p.d.: L. Kowalski;
plansza 25 z teki „L’Art graphique de Leon Kowalski Pologne”,
[b.d., Kraków]. Lit.: „Leon Kowalski: artysta malarz i grafik
1870-1937”. Kraków [1939], poz. 64.
Cena wyw.: 600 zł
poz. 89
31
44. Aukcja Dzieł Sztuki
91. Makowski Tadeusz
Doniczki z kwiatami, ok. 1927
Olej, płótno; wym.: 16 x 27 cm; sygn. l.d.: T / Makowski; na
odwrocie: Tade Makowski / Pots de fleurs / Paris. Do obrazu
dołączona ekspertyza.
Prezentowany obraz należy do cyklu impresji malarskich o podobnej tematyce, stworzonych przez artystę w latach 1926-1927.
W tym czasie Makowski przebywał w wiosce Breuilpont, w Departamencie Eure. Płótna z tego czasu ukazują zgrzebne wiejskie
podwórka, zagrody i drogi w całej ich brzydocie, nobilitowanej poprzez subtelną gamę kolorystyczną do piękna renesansowych
fresków. Maria Rogoyska we wstępie do katalogu wystawy malarza w Muzeum Narodowego w Warszawie w 1960 roku pisze:
„Ten przyrost liryzmu uciszył również paletę Makowskiego. W omawianych latach stała się ona znów przygaszona i wytworna.
(...) Zwiewna subtelność koloru decyduje, że niekiedy jego obrazy zdają się wypowiedziane jakimś malarskim półszeptem”. Sam
artysta określił to słowami: „Maluję w gamach szarych i robię wszystko, by je uczynić przejrzystymi. Łagodne światło łatwiej mi
uchwycić w ten sposób“. (Pamiętnik, 2 X 1927). Władysława Jaworska w monografii „Tadeusz Makowski. Życie i twórczość”
określiła cykl obrazów z Breuilpont „majstersztykami kolorystycznymi Makowskiego“. Autorka opracowania pisze: „Finezja
formy, rozwiązanie problemu światła, znakomite walory plastyczne (...) wystawionych na ławie doniczek z kwiatami - wszystko
to zdaje się być potwierdzeniem estetycznego credo artysty (...): Mierzymy sztukę materialnym metrem anatomii i perspektywy,
a tymczasem tu decyduje wyższy czynnik, tj. wzruszenie, w jakim dzieło się narodziło“.
Cena wyw.: 36 000 zł
32
92. Malczewski Rafał
Zakopiańskie opłotki, lata 30.
Akwarela; wym.: 30,5 x 23,8 cm; sygn. niebieską farbą l.d.: Rafał Malczewski; praca oprawiona w ramkę z epoki, na zaplecku
stempel wiedeńskiej firmy Oskar Balzer.
Cena wyw.: 6000 zł
poz. 92
94. Orwicz (Kociołek) Stefan
Wenecja. Dziedziniec Pałacu Dożów, lata 20.
Akwaforta; wym. komp..: 295 x 182 mm; sygn. oł. śr.d.: S. Orwicz.
Cena wyw.: 600 zł
95. Prochaska Franciszek
Widok miasta, lata 30.
Akwaforta; wym.: 103 x 136 mm; nie sygn. Praca przedstawiciela koloryzmu, ucznia Józefa Pankiewicza., a także zasłużonego legionisty i żołnierza Wojska Polskiego. Większość prac
znajduje się w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku.
Cena wyw.: 600 zł
96. Rdza Bolesław
Pierwszy bocian, 1921
Aplikacja z różnych gatunków papieru, podmalowanych gwaszem; wym.: 50,5 x 66 cm; sygn. p.d. białą kredką: Bolesław
Rdza / Lwów luty 1921. (il. str. 32)
Cena wyw.: 1200 zł
97. Rdza Bolesław
W noc zimową, 1921
Aplikacja z różnych gatunków papieru, podmalowanych gwaszem; wym.: 50,5 x 66 cm; sygn. p.d. białą kredką: Bolesław
Rdza 16 IV 1921. Na odwrocie naklejka Salonu Sprzedaży
Dzieł Sztuki przy TPS w Krakowie z opisem pracy. (il. str. 32)
Cena wyw.: 1200 zł
93. Mrożewski Stefan
Parzival wg Wolframa von Eschenbach, 1933-1934
Teka 12 drzeworytów; wym.: 290 x 248 mm; sygn. oł. p.d.:
S. Mrożewski, l.d. nr teki 25/25. Dedykacja: Parsifal 12 gravures
sur bois originales de Stefan Mrożewski dédié à messieurs: W.S.F.
Jongejan, W. Jongejan, Amsterdam 1934. Zawiera plansze 1. Gahmuret, ojciec Parsifala i Belakane. 2. Gahmuret przyjeżdża na turniej do Konvoles w Hiszpanii. 3. Parsifal pachole poluje na ptaki.
4. Parsifal zwalcza Kongruna. 5. Parsifal przybywa do Graalburgu. 6. Parsifal w otoczeniu członków Graala. 7. Parsifal rozmyśla
o Condwiramus, żonie swej. Widzi trzy krople krwi. 8. Parsifal
walczy z Gawanem.9. Parsifal w pustelni Siguri. 10. Gawan walczy ze lwewm w dziwnym zamku. 11. Parsifal obrany królem rycerzy Graala. 12. Parsifal spotyka Condwiramus, żonę swą. Pozostałe teki w zbiorach : JAHM (141). Sugestia ilustrowania Parsifala
(tak SM określa dzieło Eschenbacha) wyszła od holenderskich
przyjaciół artysty, braci, Wilhelma Jongejana, profesora literatury niemieckiej na uniwersytecie w Utrechcie, i Willema Georg’a
Frederika, prawnika. Wilhelm Jongejan podarował artyście swój
egzemplarz poematu. Po latach artysta wpisał w niej: ‘’Książka
ta służyła mi do ilustrowania Parsifala w Amsterdamie 1933-34
wydanego w Walii w Gregynog Hall przez Davidson, Stefan
Mrożewski, Walnut Creek, California 1974’’. Zapis ten nie jest
dokładny i wymaga wyjaśnienia: artysta sprzedał klocki walijskiej oficynie wydawniczej Gregynog Press założonej w 1922
przez siostry, Gwendoline i Margaret. Wydawnictwo zakończyło swoją działalność w 1940. Przez niemal dwadzieścia lat istnienia Gregynog Press wydało 45 książek i druków, jednak nie
Parsifala. Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej rylca”, Warszawa 2004,
poz. 118-129. Bardzo rzadkie.
Cena wyw.: 12 000 zł
poz. 93
poz. 93
poz. 95
33
44. Aukcja Dzieł Sztuki
poz. 96
poz. 97
98. Rouba Michał
Fragment katedry wileńskiej, 1938
Drzeworyt barwny; wym.: 255 x 280 mm; sygn. oł. p.d.: M. Rouba 1938 Wilno, l.d. tytuł i numer odbitki (18). Rzadkie.
Cena wyw.: 1500 zł
99. Rubczak Jan
Zaproszenie na wystawę Cechu „Jednoróg”, 1925
Akwaforta; wym.: 67 x 90 mm, plansza 278 x 185 mm (złożona
na pół); sygn. oł. p.d.: Jan Rubczak; pod kompozycją za proszenie
na I wystawę Cechu Artystów Malarzy „Jednoróg” w gmachu
Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie (IV-V 1925).
Cena wyw.: 400 zł
100. Rzegociński Witold
Burza, lata 30.
Akwaforta; wym.: 323 x 270 mm (plansza 545 x 405 mm);
sygn. oł. p.d.: Rzegociński Witold; l.d.: tytuł; poniżej dedykacja
dla artysty Jerzego Turka
Cena wyw.: 800 zł
101. Skoczylas Władysław
Hulanka, 1921
Drzeworyt; wym.: 190 x 235 mm; sygn.
oł. p.d.: WSkoczylas; plansza włączona do
„Teki Podhalańskiej”. Lit.: M. Grońska,
Grafika w książce, tece i albumie, Wrocław
1994, poz. 500.
Cena wyw.: 1600 zł
poz. 98
102. Steller Paweł
Pejzaż z Istebnej, 1928
Akwarela, karton; wym.: 30 x 48 cm;
sygn. farbą: Steller P. / (Istebna 1928).
Cena wyw.: 1400 zł
103. Steller Paweł
Góral w guńce, 1934
Drzeworyt na bibule; wym.: 140 x 100
mm; sygn. oł. p.d.: P. Steller 1934, l.d.:
Drzeworyt – Góral w guńce. Lit.: „Gazeta
Ustrońska”, 1993 nr 41, s. 3 (il.).
Cena wyw.: 600 zł
34
poz. 102
104. Waliszewski Zygmunt
Przy straganie, ok. 1928
Piórko, papier; wym.: 23,8 x 17,5 cm; sygn. p.d.:
Z. Walisz. W l.d. rogu suchy tłok firmowy ekskluzywnej wytwórni materiałów artystycznych
Austria-Zeichen.
Cena wyw.: 1600 zł
105. Waniek Eugeniusz
Rózia, 1933
Miedzioryt; wym. 193 x 165 mm; sygn. kredką
p.d.: E. Waniek, oł. l.d.: sztych 1933 r. Lit.: „Eugeniusz Waniek. Malarstwo, grafika, rysunek. Lata
30. i Grupa Krakowska”, Kraków 2002, poz. 12.
Cena wyw.: 1400 zł
106. Waniek Eugeniusz
Szwaczka (Przy maszynie) II, 1933
Suchoryt; wym.: 173 x 125 mm; sygn. oł. p.d.: E.
Waniek, l.d.: Suchoryt 1933. Lit.: „Eugeniusz Waniek. Malarstwo, grafika, rysunek. Lata 30. i Grupa
Krakowska”, Kraków 2002, poz. 9.
Cena wyw.: 1400 zł
poz. 104
poz. 105
109. Wojnarski Jan
Krucyfiks królowej Jadwigi na Wawelu, lata 20.
Akwaforta; wym.: 430 x 305 mm; sygn. p.d.: Jan
Wojnarski, l.d.: odb.własnoręczna. Lit.: B. Lewińska-Gwóźdź, Między niebem a kamieniem. Jan Wojnarski 1879-1937. Malarstwo, grafika i rysunek, il.: 32.
Cena wyw.: 1200 zł
110. Zakrzewski Władysław
Noc księżycowa nad Bałtykiem, 1935
Akwaforta dwubarwna; wym.: 290 x 210 mm; sygn.
oł. p.d.: Zakrzewski, l.d. tytuł i technika.
Cena wyw.: 400 zł
107. Winnicki-Radziewicz Aleksander
Roboty kolejowe, 1933
Akwatinta, akwaforta; wym.: 192 x 168 mm; sygn.
piórkiem p.d.: A. Winnicki 933. Bardzo rzadka praca
artysty należącego do I Grupy Krakowskiej.
Cena wyw.: 2800 zł
108. Wojnarski Jan
Starzec, lata 20.
Miękki werniks, tinta; wym.: 320 x 250 mm; sygn.
oł. p.d.: J.Wojnarski, l.d.: odb. własnoręczna i pieczątka; oraz pł. l.d. (lustrzanie): JWojnarski. Zakwaszenia
marginesów bez szkody dla kompozycji.
Cena wyw.: 800 zł
poz. 107
poz. 109
35
Wokół nowoczesności
II Grupa Krakowska
111. Kantor Tadeusz
Portret chłopca, lata 40.
Tusz, papier; wym. w świetle paspartou: 29 x 19,2 cm; sygn. oł.
p.d.: T. Kantor.
Cena wyw.: 3500 zł
HC XXII. Na rynku pojawiają się także pojedyncze plansze
z teki, numerowane od 1 do 300.
Cena wyw.: 1000 zł
112. Kantor Tadeusz
Postacie emballages, 1964
Zespół 6 rysunków na dwóch planszach; tusz, papier; wym.
w świetle pp: 17 x 17,5 cm każda; sygn. tuszem p.d.: T. Kantor
1964 oraz Chexbres, 1964, T. Kantor. Prace powstały podczas
pobytu artysty w szwajcarskim miasteczku Chexbres, gdzie
w 1964 zredagował „Manifest ambalaży”.
Cena wyw.: 4200 zł
114. Kowalski Andrzej Seweryn
Kompozycje geometryczna, 1996
Technika własna, karton; wym.: 50 x 69 cm; sygn. tuszem p.d.:
A.S.Kowalski 96; praca dwustronna. „W jego twórczości malarskiej i graficznej od końca lat 50. przenikają się organiczne,
swobodne formy plam o charakterystycznej tonacji barwnej
(brązów i żółcieni oraz oliwkowych zieleni i szarości), komponowane z konsekwentnym porządkiem geometrii” – z kat. wystawy
w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach 2013.
Cena wyw.: 1800 zł
113. Kantor Tadeusz
Figury i postaci, 1976
Zestaw 5 plansz w kartonowej tece; zestaw nr XXII; druk artystyczny; wym.: 39,8 x 29,4 cm; sygn. oł. p.d.: T. Kantor, l.d.:
115. Kraupe-Świderska Janina
Martwa natura, 1949
Olej, płótno; wym.: 100 x 77,5 cm; sygn. l.d.: J. Kraupe.
Cena wyw.: 8000 zł
poz. 112
poz. 115
poz. 112
36
autorski p.g.: Namiestnik (niebieskim długopisem); na odwrociu wtórny
podpis: Kaz./MIKULSKI/”Teatr/ GROTESKA. Stan zachowania: kilka
drobnych zaplamień arkusza. Maska do sztuki Rolfa Hochhuth, „Namiestnik”, premiera w 1966. Praca z kolekcji Jana Polewki, dyrektora
Teatru Lalki, Maski i Aktora „Groteska” w Krakowie.
Cena wyw.: 600 zł
121. Mróz Daniel
Krakowskie mieszkanie, lata 60.
Tusz, karton; wym.: 43 x 71 cm; sygn. w obrębie kompozycji: rys. D. Mróz.
Projekt dekoracji do przedstawienia teatralnego.
Cena wyw.: 2800 zł
122. Nowosielski Jerzy
Święty, lata 60.
Akwarela, ołówek, karton; wym.: 32 x 23 cm; sygn. p.d.: J.N. Na odwrocie szkic kopuły cerkiewnej i zarys konstrukcyjny ikonostasu. (il. str. 36)
Cena wyw.: 4500 zł
poz. 117
116. Kraupe-Świderska Janina
h-moll Messe I [Msza H-moll Jan Sebastiana Bacha], 1994
Linoryt barwny; wym.: 700 x 497 mm; sygn. białym
tuszem p.d.: J. Kraupe 1994, l.d. tytuł w języku niemieckim; egz. 3 z 10.
Cena wyw.: 1000 zł
123. Nowosielski Jerzy
Ikonostas, lata 60.
Akwarela, ołówek, karton; wym.: 32,2 x 22,2 cm; sygn. p.d.: J. Nowosielski. Na odwrocie szkic wnętrza cerkwi i monogram JN.
Cena wyw.: 4500 zł
117. Jarema Maria
W kawiarni „U Plastyków”, 1943
Akwarela, papier; wym.: 19,5 x 15,5 cm (w świetle
p.p.); sygn. na odwrocie oł.: Maria Jarema 1943. Na
paspartou w l.d. dedykacja: Od męża Marysi Kornela
Filipowicza, dn. 21. IV. 74 r.
Cena wyw.: 4000 zł
118. Lenica Alfred
Kompozycja - informel, lata 50.
Gwasz, papier; wym.: 21 x 26,5 cm; sygn. p.d.: Lenica
Cena wyw.: 2500 zł
119. Lenica Alfred
Kompozycja, 1971
Technika własna; wym.: 29,5 x 42,3 cm; sygn. p.d.:
Lenica 1971; na odwrocie sygn. oł.: A. Lenica. Do
końca lat 50. kształtował się bardzo indywidualny styl
malarza, który z czasem stał się wyróżniającym czynnikiem jego twórczości. Cała przestrzeń obrazów wypełniona była ozedrganymi formami odtworzonymi
kontrastującymi kolorami.
Cena wyw.: 3500 zł
poz. 118
poz. 121
120. Mikulski Kazimierz
Namiestnik – projekt maski, 1966
Akwarela, ołówek, papier; wym.: 15 x 11 cm; opis
37
44. Aukcja Dzieł Sztuki
124. Pamuła Jan
Układ , 1990/1991
Akryl, płótno; wym.: 74,5 x 50 cm; sygn. i datowany na
blejtramie. Drobne uszkodzenia malatury.
Cena wyw.: 4900 zł
125. Tarasin Jan
Przedmioty, 1990
Serigrafia; wym.: 400 x 300 mm; sygn. oł. p.d.: J. Tarasin
90. Grafika z teki „Jan Tarasin. Eröffnung. Otwarcie.
Opening”, Berlin 1991, wydanej przez Kunstlerhaus
Bethanien.
Cena wyw.: 360 zł
126. Tarasin Jan
Forma, 1990
Serigrafia; wym.: 400 x 300 mm; sygn. oł. p.d.: J. Tarasin
90. Grafika z teki „Jan Tarasin. Eröffnung. Otwarcie.
Opening”, Berlin 1991, wydanej przez Kunstlerhaus
Bethanien.
Cena wyw.: 360 zł
127. Tarasin Jan
Białe żagle, 1990
Serigrafia; wym.: 400 x 300 mm; sygn. oł. p.d.: J. Tarasin
90. Grafika z teki „Jan Tarasin. Eröffnung. Otwarcie.
Opening”, Berlin 1991, wydanej przez Kunstlerhaus
Bethanien.
Cena wyw.: 360 zł
128. Tarasin Jan
Dzieci, 1990
Serigrafia; wym. (w świetle pp): 300 x 575 mm; sygn.
oł. p.d.: J. Tarasin 90. Grafika z teki „Jan Tarasin. Eröffnung. Otwarcie.
Cena wyw.: 360 zł
poz. 122
poz. 124
129. Tchórzewski Jerzy
Kompozycja (Rogaci), 1984
Linoryt; wym.: 200 x 135 mm; sygn. oł. p.d.: J. Tchórzewski, l.d.
numer odbitki: 46/100; praca wklejona do karnetu wydanego
z okazji wystawy prac artysty w krakowskiej galerii Desa przy
ul. Św. Jana 3, czerwiec 1984.
Cena wyw.: 400 zł
130. Umińska Jadwiga
Fryderyk Chopin, 1949
Zestaw 2 prac; ołówek, papier; wym. komp.: 20 x 12 oraz 14 x 6
cm; praca większa sygn. tuszem p.d.: Jadwiga Umińska; prace są
efektem m.in. współpracy autorki z Państwowym Wydawnictwem
Muzycznym w latach 50. Dołączone drukowane zaproszenie na
koncert w Londynie, z wykorzystanym projektem Umińskiej.
Cena wyw.: 600 zł
poz. 128
38
Klasyka nowoczesności
131. Stażewski Henryk
Kompozycja, 1976
Serigrafia; wym. pl.: 604 x 595 mm; sygn. oł. p.d.: H. Stażewski
1976; l.d.: 28/100.
Cena wyw.: 4000 zł
132. Szapocznikow Alina
Exposition imaginaire nr 1, 1970
Plakat wystawy w paryskiej galerii Malakoff; fotoprint; wym.:
650 x 470 mm; na marginesie pieczęć tuszowa z nazwą wstawy, oraz nadruk z opisem pracy: Envahissement de tumeurs
(Inwazja nowotworów) […] 1968-1970; na odwrocie pieczęć
tuszowa: Alina Szapocznikow / 32 Rue Victor Hugo / 92 – Malakoff. Widoczne ślady złożenia, lekkie przedarcie w centrum
kompozycji. Lit.: J. Gola, Katalog rzeźb Aliny Szapocznikow,
Kraków 2001, s. 172.
Cena wyw.: 400 zł
poz. 132
133. Vasarely Viktor
Gestalt, 1970
Litografia barwna na czarnym podkładzie (Schoeller Parole
Carboard); wym.: 820 x 770 mm; sygn. oł. p.d.: Vasarely; l.d.
numer odbitki: 144/300; grafikę odbił Denis Rene w litografierni International Art Print. Doskonałe, innowacyjne prace
o geometrycznych formach, skomplikowanych układach wzorów i barw, przyniosła artyście m.in. Order Legii Honorowej
oraz Guggenheim Foundation Award.
Cena wyw.: 5000 zł
134. Vasarely Viktor
Kezek. Composition Cinetique, 1986
Litografia barwna; wym. planszy: 820 x 730 mm; sygn. oł. śr.d.:
Vasarely; obok informacja: EA XV/XXV. Odbitka z niskiego
nakładu będącego w dyspozycji artysty.
Cena wyw.: 5000 zł
poz. 134
poz. 134
poz. 131
39
44. Aukcja Dzieł Sztuki
Katowicki underground — ST-53
135. Broll Urszula
Geometria w czerwienia, 1955
Akwarela, karton; wym: 44 x 56,8 cm; sygn. oł. na odwrocie:
Broll / 1955.
Cena wyw.: 1600 zł
136. Stanek Zdzisław
Kompozycja figuralna, lata 60.
Technika własna; wym.: 71 x 49,5 cm; sygn. na odwrocie:
Z. Stanek; drobne uszkodzenia marginesów, bez szkody dla
kompozycji.
Cena wyw.: 1200 zł
poz. 135
137. Stanek Zdzisław
Obraz świateł 3, 1961
Technika własna; wym.: 45 x 62 cm; wprawiona autorsko w paspartou, na którym sygn. piórem p.d.: Z. Stanek 61, l.d. tytuł.
Cena wyw.: 1200 zł
poz. 137
poz. 139
138. Stanek Zdzisław
Kwiat VI, 1962
Olej, masa plastyczna, płótno; wym.: 100 x75 cm; na odwrocie
nalepka autorska z opisem autorskim i adresem pracowni.
Cena wyw.: 6000 zł
poz. 138
40
139. Urbanowicz Andrzej
R. 38 B, 1960
Olej, płótno; wym.: 40 x 70 cm; sygn. na odwrocie: A. Urbanowicz 1960. Lit.: Katalog wystaw w Galerii Sztuki Współczesnej ESTE, Gliwice 2008, il. s. 17. Pracownia Urbanowicza
była w latach 60. i 70. jednym z ważniejszych ośrodków polskiej „kontrkultury”. W pracowni Urbanowicza i jego ówczesnej żony Urszuli Broll bywali m.in. Henryk Waniek, malarz,
Zdzisław Beksiński czy Henryk Mikołaj Górecki.
Cena wyw.: 5700 zł
Własne światy
140. Burkiewicz Franciszek
Upiór I, 1965
Linoryt; wym.: 395 x 299 mm; sygn. oł. p.d.: Fr. Burkiewicz 1965, l.d.: Upiór I – linoryt 8/50. Praca ze zbiorów
rodziny artysty.
Cena wyw.: 600 zł
141. Burkiewicz Franciszek
Pejzaż techniczny ze słońcem, 1981
Gwasz, karton; wym.: 27,2 x 62,0 cm; nie sygn.; datowany
p.g. Praca ze zbiorów rodziny artysty.
Cena wyw.: 1000 zł
poz. 142
142. Burkiewicz Franciszek
Pejzaż kosmiczny z miastem, 1981
Gwasz, karton; wym.: 43,7 x 62,0 cm; nie sygn.; datowany
p.g. Praca ze zbiorów rodziny artysty.
Cena wyw.: 1000 zł
143. Daniec Tomasz
Neue Ordnung (A), 2002
Mieszane techniki metalowe (akwaforta, akwatinta, intaglio), barwne; wym. planszy: 1000 x 680 mm; sygn. oł. p.d.:
T-Daniec 2002, śr.d. tytuł, l.d.: 9/50. Lit.: KPTD, katalog
wystawy, Kraków, poz. 3.
Cena wyw.: 800 zł
poz. 148
144. Houwalt Ildefons
Kuszenie Świętego Antoniego, l. 40.
Tempera, ołówek, papier; wym. w św. pp.: 18,7 x 29,5 cm; nie sygn.
Cena wyw.: 2500 zł
145. Houwalt Ildefons
Pejzaż surrealistyczny, lata 60.
Tempera, karton; wym.: 21 x 29,4 cm; nie sygn.
Cena wyw.: 1000 zł
146. Houwalt Ildefons
Imieniny, 1967
Tempera, gwasz, ołówek; wym.: 21 x 13 cm; nie sygn. Reprodukcja w katalogu T. Kostyrko, Ildefons Houwalt, Warszawa
1993, s. 17.
Cena wyw.: 3000 zł
147. Houwalt Ildefons
Laureatka, 1948
Tempera, papier, ołówek; wym.: 32,5 x 22,8 cm; nie sygn. Reprodukcja w katalogu T. Kostyrko, Ildefons Houwalt, Warszawa 1993, s. 19.
Cena wyw.: 3000 zł
poz. 147
148. Houwalt Ildefons
Akademia Sztuk Pięknych, 1947
Tempera, papier; wym.: 20 x 29 cm; nie sygn. Reprodukcja
w katalogu T. Kostyrko, Ildefons Houwalt, Warszawa 1993, s. 17.
Cena wyw.: 3000 zł
41
44. Aukcja Dzieł Sztuki
149. Lebenstein Jan
Litografie z teki „Carnet Incomplet”, 1966
3 litografie z teki „Carnet Incomplet”, m.in.:
Ballon-Baba (sygn. na pl.: J.L.); Mythe en
commun; Scène Champêtre; prace nie sygn.
Cena wyw.: 1200 zł
150. Malina Marian
Kobieta w pasiastej sukience, 1947
Akwarela, tusz, papier; wym.: 26 x 18 cm;
sygn. oł. p.d.: M. Malina 1947 r.; kompozycja naklejona na karton, niewielki ubytek
p.g. narożnika.
Cena wyw.: 600 zł
poz. 149
poz. 151
151. Malina Marian
Portret kobiecy, 1980
Collage: odbitka stemplowa, tusz, farba, papier gazetowy; wym.: 32 x 26,5 cm; praca
nie sygn. pochodząca ze spuścizny po artyście, przechowywanej w rękach rodziny;
kompozycja naklejona na karton.
Cena wyw.: 600 zł
152. Malina Marian
Nocą, 1962
Collage: tusz, akwarela, ołówek; wym.: 12 x 16 cm; projekt grafiki o trym samym tytule; praca nie sygn. pochodząca ze spuścizny po artyście, przechowywanej w rękach
rodziny; kompozycja naklejona na karton.
Cena wyw.: 400 zł
153. Pietsch Andrzej
Podróżni V – przed świtem, 1971
Akwaforta barwna; wym.: 640 x 450 mm; sygn. oł. p.d.: APietsch 1971, l.d. tytuł, śr.d.
nr egzemplarza 13/40. Stan idealny. Lit.: Katalog wystawy z cyklu „Graficy z Krakowa”, MNK Kraków 1999, s. 55.
Cena wyw.: 1000 zł
poz. 153
154. Pietsch Andrzej
Podróżni – godzina 5.45, 1969
Akwaforta; wym.: 640 x 427 mm; sygn. oł. p.d.: APietsch 1969, l.d. tytuł (także wersja
angielska), śr.d. nr egzemplarza 17/30. Stan idealny.
Cena wyw.: 1200 zł
155. Pietsch Andrzej
Podróżni – wejście I m, 1974
Akwaforta barwna; wym.: 575 x 505 mm; sygn. oł. p.d.: APietsch 1974, l.d. tytuł (także wersja angielska), śr.d.: e/a. Stan idealny.
Cena wyw.: 1000
156. Pietsch Andrzej
Bariery, 1975
Akwaforta; wym.: 640 x 500 mm; sygn. oł. p.d.: APietsch 1975, l.d. tytuł (także wersja
angielska), śr.d.: proof (odbitka próbna). Stan idealny. Lit.: Katalog wystawy z cyklu
„Graficy z Krakowa”, MNK Kraków 1999, s. 54.
Cena wyw.: 1000 zł
poz. 154
42
157. Szczęsna Zofia
CRAB Pulsar, 2014
Mezzotinta; wym.: 680 x 980 mm; sygn. na odwrocie: Zofia Szczęsna, tytuł, EA 2014.
Cena wyw.: 800 zł
W kręgu tradycji
158. Berezowska Maja
Walczące odaliski, 1957
Tusz, gwasz; wym.: 24 x 48 cm; sygn. p.d.: Maja Berezowska 57.
Cena wyw.: 1800 zł
159. Berezowska Maja
Dziedzic i faktor, 1962
Akwarela, tusz; wym.: 34,5 x 24,8 cm; sygn. tuszem d.: Maja Berezowska 62.
Cena wyw.: 1600 zł
160. Berezowska Maja
Łucznicy, ok. 1952
Tusz, papier; wym.: 27,5 x 20,5 cm; sygn. l.d.: Maja Berezowska.
Ilustracja do książki Anny Antonowskiej „Wielki Mourawi”, wydanej w 1952 przez Wydawnictwo Czytelnik.
Cena wyw.: 1600 zł
161. Berezowska Maja
Na starej kłodzie, ok. 1952
Tusz, papier; wym.: 27,5 x 20 cm; sygn. l.d.: Maja Berezowska. Ilustracja do książki Anny Antonowskiej „Wielki Mourawi”, wydanej
w 1952 przez Wydawnictwo Czytelnik.
Cena wyw.: 1600 zł
poz. 158
162. Bożek Kacper
Infantki, 1999
Sucha igła, wym.: 344 x 496 mm; sygn. oł. p.d.: Kacper Bożek 1999,
śr.d. tytuł, l.d.: e/a. Unikatowa praca artysty, płyta zniszczona.
Cena wyw.: 600 zł
163. Bylina Michał
Warszawska „bitwa pod Sans-Souci”, 1962
Gwasz, karton; 23,7 x 34,5 cm; sygn. tuszem p.d.: Bylina. Interesujące varsavianom: scena pacyfikacji zorganizowanej
przez PPS manifestacji 1-majowej (rok 1900) przez carską policję i Kozaków; wydarzenie przeszły do historii jako
tzw. bitwa pod Sans-Souci, od nazwy popularnej kawiarni (od
okrągłej werandy zwanej potocznie Patelnią) w Alejach Ujazdowskich gdzie doszło do zamieszek; aresztowano wówczas ok.
300 osób. Staranny szkic do obrazu, który w wersji 140 x 200 cm
znalazł się w zbiorach Muzeum PPR.
Cena wyw.: 1200 zł
poz. 163
164. Chromy Bronisław
Chrystus ukrzyżowany, ok. 1977
Brąz patynowany; studium do rzeźby Z życia do
życia znajdującej się w nowohuckim kościele Arka
Pana; ostateczna wersja rzeźby, odlana przez miejscowych hutników, dominuje w nawie świątyni.
Cena wyw.: 2600 zł
165. Chrystow Sławomir
Adam i Ewa, 2014
Technika własna, tektura; wym.: 48,3 x 37,7 cm;
sygn. w obrębie kompozycji: S.Chrystow MMXIV.
Cena wyw.: 2400 zł
poz. 162
166. Get-Stankiewicz Eugeniusz
Konfrontacje, 1986
Miedzioryt kolorowany; wym.: 390 x 230 mm;
sygn. oł. p.d.: Get 86, z lewej: XII Ogólnopolskie
Konfrontacje Teatralne 1986 Klasyka polska; poniżej egz. 45/50 miedzioryt kol. Stan zachowania:
w górnej części tła niewielki ubytek papieru.
Cena wyw.: 600 zł
43
44. Aukcja Dzieł Sztuki
167. Jahl Władysław
Don Kichot wśród pikinierów, 1951
Akwaforta; wym. komp.: 195 x 150 mm; sygn. oł. p.d.: Jahl,
l.d.: epr d’artist; odbitka stanowa grafiki z teki „Don Quichotte”,
Paryż 1951. Rzadkie.
Cena wyw.: 500 zł
168. Jahl Władysław
Don Kichot wśród pikinierów, 1951
Akwaforta; wym. komp.: 195 x 150 mm; nie sygn.; odbitka stanowa grafiki z teki „Don Quichotte”, Paryż 1951. Rzadkie.
Cena wyw.: 500 zł
169. Jahl Władysław
Don Kichot na łożu boleści, 1951
Akwaforta; wym. komp.: 195 x 150 mm; nie sygn.; odbitka stanowa grafiki z teki „Don Quichotte”, Paryż 1951. Rzadkie.
Cena wyw.: 500 zł
poz. 172
Akwaforta; wym.: 183 x 220 mm; sygn. oł. p.d.: Jahl; na lewo:
a Lucienne / 1941-1952; l.d.: [stan] 6me; egz. 3 z 3. Unikatowa
praca artysty.
Cena wyw.: 600 zł
173. Jakubowska Teresa
Na ulicy w Amsterdamie, 1957
Drzeworyt; wym. komp.: 178 x 182 mm; sygn. oł. p.d.: Teresa
Jakubowska 57, l.d. tytuł.
Cena wyw.: 400 zł
174. Kisling Mojżesz
Akt w turbanie [Nu au turban], 1952
Akwatinta; wym. komp.: 570 x 417 mm (plansza: 700 x 530 mm);
sygn. oł. p.d.: Kisling, l.d.: 55/100. Edycja Guillarda, Paryż 1952.
Stan zachowania: bardzo dobry. Rzadka i dekoracyjna praca.
Cena wyw.: 6500 zł
175. Konarska-Słonimska Janina
Jak się Józek Smaś pojechał wysłuchać, 1940
Tusz, akwarela; wym.: 13,2 x 17,5 cm; sygn. oł. l.d.: Janina Konarska, p.d.: 1940 Tring (miasteczko w Hertfordshire). Projekt
ilustracji do fragmentu powieści K. Tetmajera, „Na skalnem
Podhalu”, opublikowanej w świątecznym wydaniu „Wiadomości Polskich”, Londyn, 29 XII 1940, s. 6.
Cena wyw.: 800 zł
poz. 174
170. Jahl Władysław
Don Kichot zraniony, 1951
Akwaforta; wym. komp.: 195 x 150 mm; sygn. oł. p.d.: Jahl, l.d.:
epr d’artist; odbitka stanowa grafiki z teki „Don Quichotte”, Paryż
1951. Rzadkie.
Cena wyw.: 500 zł
171. Jahl Władysław
Don Kichot czeka na swego sługę, 1951
Akwaforta; wym. komp.: 195 x 150 mm; sygn. oł. p.d.: Jahl, l.d.: 3e
etat; epr d’artist; odbitka stanowa grafiki z teki „Don Quichotte”,
Paryż 1951. Rzadkie.
Cena wyw.: 500 zł
172. Jahl Władysław
A Lucienne ( Joanna d’Arc na czele armii francuskiej), 1941-1952
44
poz. 175
poz. 177
poz. 179
176. Krasnodębska-Gardowska Bogna
Akwarium, 1962
Drzeworyt barwny; wym.: 250 x 330 mm; sygn. oł. p.d.: B. Krasnodębska-Gardowska, l.d.: tytuł, data, śr.d.: 9/20. Lit.: A. Pietrzak,
„Mistrzyni współczesnego Drzeworytu”, Warszawa 1999,
kat. 145.
Cena wyw.: 600 zł
177. Malina Marian
Propaganda lat 50., lata 50.
Zestaw 5 projektów plakatów propagandowych; akwarela, karton,
papier; wym. każdej z prac ok.: 50 x 37 cm. Kompozycje wpisujące się w nurt komunistycznej, przerysowanej i wzorowanej na
sowieckiej, propagandy. Prace przedstawiają amerykańskich
bankierów z bombą atomową pod pachą, Brytyjczyka na lwie
(też z bombą), zwłoki Murzynów itp.
Cena wyw.: 2400 zł
178. Niesiołowski Tymon
Śpiąca kobieta, 1957
Akwaforta; wym.: 245 x 165 mm; sygn. oł. p.d.: Tymon 57.
Cena wyw.: 1100 zł
179. Starowieyski Franciszek
Oni 1/2 akt, 1978
Węgiel, pastel, papier; wym.: 83 x 101 cm; sygn. monogramem
wiązanym d.: FS oraz tyt. Praca podklejona bibułką japońską;
pod i nad kompozycją opisy inscenizatorskie. Rysunek stanowi projekt scenografii do spektaklu „Oni” według Stanisława
Ignacego Witkiewicza, wystawionego 30 I 1978 w teatrze Ateneum w Warszawie (reż. Piotr Paradowski). Po konserwacji.
Cena wyw.: 5600 zł
180. Starowieyski Franciszek
Oni 2 akt, 1978
Węgiel, pastel, papier; wym.: 84 x 100 cm; sygn. monogramem wiązanym d.: FS oraz tyt. Praca stanowi projekt
scenografii do spektaklu „Oni” według Stanisława Ignacego
Witkiewicza, wystawionego 30 I 1978 w teatrze Ateneum
w Warszawie (reż. Piotr Paradowski). Po konserwacji.
Cena wyw.: 5600 zł
poz. 181
181. Starowieyski Franciszek
Oni. Intermedium po I akcie, 1978
Węgiel, pastel, papier; wym.: 78 x 101,5 cm; sygn. monogramem wiązanym d.: FS oraz tyt. Praca podklejona bibułką
japońską; pod i nad kompozycją opisy inscenizatorskie. Rysunek stanowi projekt scenografii do spektaklu „Oni” według
Stanisława Ignacego Witkiewicza, wystawionego 30 I 1978
w teatrze Ateneum w Warszawie (reż. Piotr Paradowski). Po
konserwacji.
Cena wyw.: 5600 zł
182. Starowieyski Franciszek
Oni. Finał, 1978
Pastel, papier; wym.: 78,5 x 100 cm; sygn. śr.d. monogramem
wiązanym FS; praca podklejona bibułką japońską; pod kompozycją opis inscenizatorskie. Rysunek stanowi projekt scenografii do spektaklu „Oni” według Stanisława Ignacego
Witkiewicza, wystawionego 30 I 1978 w teatrze Ateneum
w Warszawie (reż. Piotr Paradowski). Po konserwacji.
Cena wyw.: 5600 zł
183. Uniechowski Antoni
Pan Twardowski, lata 50.
Akwarela, gwasz, tusz, papier; wym.: 15 x 29,5 cm; sygn. tuszem p.d.: AU. Poniżej kompozycji zapiski kolekcjonerskie.
Cena wyw.: 1200 zł
45
44. Aukcja Dzieł Sztuki
184. Szancenbach Jan
Kawony i dynia II, 1988
Olej, płótno ; wym.: 85 x 95 cm; sygn.
p.d.: Szancenbach.
Cena wyw.: 23 000 zł
185. Szancenbach Jan
Kwiaty i owoce, 1995
Olej, płótno; wym.: 96 x 80 cm; sygn.
p.d.: Szancenbach.
Cena wyw.: 21 000 zł
46
poz. 186
poz. 187
186. Waśkowski Wacław
6 ekslibrysów w drzeworycie, 1944
Karnet z 6 drzeworytami; wym.: 245 x 179 mm; karnet nr
44 ( z nakładu 50 egz.) sygn. ołówkiem przez autora; sygn.
także wszystkie prace. Ekslibrisy: Piotra Obsta, Tadeusza Mikulskiego, Tadeusza Lesznera (2), Czesława Krzywickiego,
Edwarda Chwalewika.
Cena wyw.: 240 zł
187. Zin Wiktor
Ruiny zamku – brama, lata 50.
Tusz, karton; wym.: 48 x 31,4 cm; sygn. p.d.: Wiktor Zin.
Cena wyw.: 1000 zł
188. Zin Wiktor
Barokowy hełm wieży, lata 50.
Tusz, karton; wym.: 35,5 x 25 cm; sygn. p.d.: Winktor Zin.
Cena wyw.: 800 zł
poz. 187
47
Indeks
A
Axentowicz Teodor 9
B
Berezowska Maja 41
Bielecki Władysław 27
Bonnard Pierre 27
Bożek Kacper 41
Broll Urszula 38
Brożek Maksymilian 27
Burkiewicz Franciszek 39
Bylina Michał 41
Bystrzycki Sobiesław Włodzimierz 17
C
Chromy Bronisław 41
Chrystow Sławomir 41
Cieczkiewicz Edmund 28
Cranach Lucas St. 4
D
Daniec Tomasz 39
Detke Wiktor 28
Dürer Albrecht 4
Dürer Albrecht (wg) 4
F
Filipkiewicz Stefan 18
Florjański patrz Kohman ...
Frycz Karol Józef 17
G
Get-Stankiewicz Eugeniusz 41
Giedroyć-Wawrzynowicz Janina Róża 28
Goya y Lucientes Francisco 8
Grabowski Zygmunt 28
Grottger Artur 8
L
Laboschin Siegfried 18
Lebenstein Jan 40
Lenica Alfred 35
Łopieński Ignacy 18
M
Makowski Tadeusz 30
Malczewski Rafał 31
Malina Marian 40, 43
Mehoffer Józef 19
Mikulski Kazimierz 35
Misky Ludwik 19
Mróz Daniel 35
Mrożewski Stefan 31
Tarasin Jan 36
Tchórzewski Jerzy 36
Teka Lamus 17
Teka Melpomeny 17
Teka. Podhale w obrazach 15
Teka Sandomierska 14
Tetmajer Włodzimierz 9, 23
U
Umińska Jadwiga 36
Uniechowski Antoni 43
Urbanowicz Andrzej 38
Niesiołowski Tymon 43
Nowakiwskij Oleksa 20
Nowakowski Aleksander 20
Nowosielski Jerzy 35
Vasarely Viktor 37
O
Orwicz (Kociołek) Stefan 31
Ostade Adriaen van (wg) 5
P
J
R
Jahl Władysław 42
Jakubowska Teresa 42
Jarema Maria 35
Jarocki Władysław 17
Radzikowski Walery Eljasz 8, 9
Rapacki Józef 21
Rdza Bolesła 31
Rouba Michał 32
Rubczak Jan 21, 22, 32
Rzegociński Witold 32
Kamocki Stanisław 18
Kantor Tadeusz 34
Kisling Mojżesz 42
Kitz Marcin 29
Kociołek patrz Orwicz ...
Kohman (Florjański) Władysław 29
T
V
Houwalt Ildefons 39
K
Stanek Zdzisław 38
Starowieyski Franciszek 43
Stażewski Henryk 37
Steller Paweł 32
Styka Jan 9
Szancenbach Jan 44
Szapocznikow Alina 37
Szczęsna Zofia 40
Szczygliński Henryk 22
N
Pamuła Jan 36
Pankiewicz Józef 20
Pieniążek Józef 14, 15, 16
Pietsch Andrzej 40
Procajłowicz Antoni Stanisław 17, 22
Prochaska Franciszek 31
H
48
Konarska-Słonimska Janina 42
Konieczny Zygmunt 18
Kossak Wojciech 8
Kowalski Andrzej Seweryn 34
Kowalski Leon 29
Krasnodębska-Gardowska Bogna 43
Kraupe-Świderska Janina 34, 35
S
Schmutzer Ferdinand 22
Sichulski Kazimierz 17
Sichulski Kazimierza 17
Skoczylas Władysław 32
W
Waliszewski Zygmunt 33
Waniek Eugeniusz 33
Waśkowski Wacław 45
Weiss Wojciech 24, 26
Winnicki-Radziewicz Aleksander 33
Wojnarski Jan 33
Wojtkiewicz Witold 17
Wojtkiewicz Witold 22
Wyczółkowski Leon 10, 11, 12
Wyspiański Stanisław 23
Z
Zakrzewski Władysław 33
Ziarnko Jan 6
Zin Wiktor 45
Od 1993
NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny - poza swym podstawowym obszarem działalności, jakim
jest sprzedaż dzieł sztuki w galerii i w trakcie cyklicznych aukcji oraz organizacja wystaw,
oferuje także swoim klientom pomoc w zakresie:
•
•
•
•
•
•
wyceny dzieł sztuki
wspólnego, kreatywnego budowania kolekcji grafiki i malarstwa
profesjonalnej inwentaryzacji zbiorów
opracowywania i przygotowywania do druku publikacji, katalogów kolekcji
i wydawnictw artystycznych
profesjonalnych zdjęć dzieł sztuki i ich komputerowej obróbki
sprzedaży zdjęć reprodukcyjnych do publikacji - oferta dla wydawców i redakcji
NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny
Sp. z o.o. spółka komandytowa
ul. Świętego Jana 12, 31-018 Kraków
tel.: + 48 12 422 91 60
fax: + 48 12 432 94 40
kom.: + 48 668 900 360
e-mail: [email protected]
www.nautilus-art.pl; www.artlist.pl
KRAKÓW 2015

Podobne dokumenty

Katalog PDF - artlist.pl

Katalog PDF - artlist.pl ZDJĘCIA: Maciej Żywolewski PROJEKT i SKŁAD: Agnieszka Mazoń, Maciej Żywolewski DRUK: Drukarnia Skleniarz ul. B. Czerwieńskiego 3d 31-319 Kraków

Bardziej szczegółowo