palm sunday march 20, 2016

Komentarze

Transkrypt

palm sunday march 20, 2016
PALM SUNDAY  MARCH 20, 2016
1st Reading:
Psalm:
2nd Reading:
Gospel:
Isaiah 50:4-7
Ps 21:8-9, 17-20,23-24
“My God, my God, why have you abandoned me?.”
Philippians 2:6-11
Luke 19:28-40
SUNDAY REFLECTION Today’s readings take us to the beginning of the heart of the Christian mystery – the suffering,
death, and resurrection of Christ. In the procession at the
beginning of the Palm Sunday liturgy we hear the Gospel
story of Jesus entering Jerusalem riding on a donkey. And he
is hailed by the crowds who proclaim him “the Son of David”,
a clear reference to their Messianic hopes for Jesus’ arrival in
Jerusalem. The whole gospel has been leading up to Jesus’
entry to Jerusalem and his subsequent suffering and death,
which he has foretold (or warned?) his disciples about repeatedly throughout his ministry of preaching and healing. And yet, no matter how many times he tells them this,
the disciples seem incapable of grasping this reality until
they themselves have experienced the risen Lord.
Palm Sunday: On Palm Sunday Christians celebrate the triumphal entry of Jesus Christ into Jerusalem, the week before
his death and resurrection. For many Christian churches,
Palm Sunday, often referred to as "Passion Sunday," marks
the beginning of Holy Week, which concludes on Easter Sunday. The Bible reveals that when Jesus entered Jerusalem,
the crowds greeted him by covering his path with palm
branches. Immediately following this time of celebration in
the ministry of Jesus, he begins his journey to the cross.
Triduum:The term Triduum means "three days." What the
Triduum commemorates, that which makes it the
"culmination of the entire liturgical year," is the passion,
death, and resurrection of Jesus Christ. Because Jesus was
willing to die for our sins and was resurrected, death no
longer is the end of life for us. It is the beginning of new life.
We gather at the Easter Triduum to remember the saving act
of Jesus and the miracle of his resurrection. Because Jesus
died and was resurrected, we live.
Holy Thursday: Holy Thursday – the Mass of the Lord's
Supper at 7:00pm. This is when we have the annual washing
of feet. According to the Tradition of the Church there is only
one Mass celebrated on this day. Extra hosts are consecrated
and then all of the Blessed Sacrament are taken from the
church and the tabernacle is left open to signify our longing
for Christ. Adoration of the Blessed Sacrament until
10:00pm.
Good Friday: Good Friday - celebration of the Lord's Passion. There is no Mass this day there is only Celebration of
the Lord’s Passion, veneration of the Cross and a communion
service. This is when we have veneration of the cross and the
entire passion of Christ is read by several lectors and the
priest. This day there will be 12:00 pm Good Friday service
in Polish and 9:30 am and 3:00 pm in English.
Easter Vigil: Easter Vigil - this is the high-point of the
Church's year. During this celebration of Christ’s death and
resurrection we have The vigil that starts at 8:00 pm, with an
Easter fire. Then the paschal (Easter) candle is lit and
processed into the church. Then we all share the light of
Christ with one another. Afterward, we have the liturgy of
the word, which will have readings about the story of God's
salvation history. It is a long and absolutely beautiful liturgy
with many "smells and bells"
Bundle Up collection:The St Vincent de Paul Society is
holding the next “ Bundle Up” collection to assist those in
need on weekend of April 9th and 10th . Please bring those
new or “gently used” items you can do without to benefit
those less fortunate in our neighbourhood. Truck will be at
the side of the church on both days. For further info please
call us 416 486 1115.
TH
SATURDAY, MARCH 19TH
8:30 AM
5:00 PM  Józef, Helena & Kazimierz Wawrzonek
 William McLeughlin (3 anni.) by wife
TH
SUNDAY, MARCH 20TH
9:00 AM
10:30 AM
12:00 PM
PALM SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD
For parishioners
Intention of Bram Rowden Pickard
O błogosławieństwo Boże w nowej pracy dla Mariana
 Krystyna Jachimowicz od córek z rodzinami
 Antonina & Julian Gołębiowski, Stanisław Janeczko od
syna z rodziną
 Bolesław i Jan od żony Ireny
ST
MONDAY, MARCH 21ST
7:00 PM  Władysław Armatys w rodz. urodzin od żony i dzieci
ND
TUESDAY, MARCH 22ND
7:00 PM
RD
WEDNESDAY, MARCH 23RD
8:30 AM
7:00 PM  Franciszek & Jozef Pacholec
TH
THURSDAY, MARCH 24TH
8:30 AM
TH
FRIDAY, MARCH 25TH
No Mass please see the schedule for Good Friday Liturgy
TH
SATURDAY, MARCH 26TH
8:00 PM
God’s blessing and good helath for Patrick
 Andrew Godnansingh by Mary Gomez
TH
SUNDAY, MARCH 27TH
6:00 AM
9:00 AM 

10:30 AM
12:00 PM


W intencji parafian
Krystyna & Walenty Kozakiewicz by children
Fr.Edward Taraszka
For parishioners
Balwina & Edward Drzazga od syna z rodziną
W int. Żołnierzy poległych w obronie wiary i Ojczyzny-od
Klubu Gazety Polskiej
O światło Ducha Św. dla pracodawców w Kanadzie i na
świecie
HOLY WEEK SCHEDULE –2016
Holy Thursday, March 24th
7:00PM - Mass of the Last Supper – English & Polish
Adoration of the Blessed Sacrament until 10:00 PM
Good Friday, March 25th
9:30AM – Good Friday Liturgy for children – English
12:00 PM – Good Friday Liturgy - Polish
3:00PM – Good Friday Liturgy - English
7:00 PM – Station of the Cross in Polish & Adoration of the
Blessed Sacrament until 10:00PM
Holy Saturday, March 26th
9:00 AM to 3:00PM - Adoration of the Blessed Sacrament
10:00 AM to 2:00 PM– blessing of the food (every hour)
8:00 PM – Easter Vigil – English & Polish
Easter Sunday March 27th
6:00 AM – Mass of Resurrection - Polish
9:00 AM – Mass in English
10:30 AM – Mass in English
12:00 PM – Mass in Polish
Easter Monday March 28th
9:00 AM - Mass in English
12:00 PM – Mass in Polish
Just a gentle reminder: Good Friday is a universal day of
fasting and abstinence from meat. Fasting you may eat one
full meal and two smaller meals, but those two smaller
together should not exceed the amount of the normal meal.
All Catholics age 18 to 59 are required to fast on Ash
Wednesday and Good Friday. You are excused from fasting if
you have a legitimate need to eat a normal amount of food on
fast days. Abstinence means not eating meat (fish is not
considered meat in this case). All Catholics 14 and older are
required to observe abstinence on these days.
NIEDZIELA PALMOWA  20 MARZEC 2016
REFLEKCJA EWANGELICZNA „Błogosławiony, który
przychodzi w imię Pańskie”. Do Jerozolimy wjeżdża Król
witany radosnymi okrzykami ludu. Euforia pociągnęła tłumy.
Łatwo kroczy się drogą wiary, gdy wokół wszyscy wołają
hosanna. Trudniej jest wtedy, gdy tłum krzyczy ukrzyżuj.
Pozwalając Bogu zagościć w swoim życiu, zgadzam się
zarówno na radosne hosanna, jak i złowieszcze ukrzyżuj. W
obu tych wydarzeniach to ON jest centrum. Czy pozwolisz
Mu dziś wejść do swojej codzienności?
Niedziela Palmowa: Wprowadza ona nas w tajemnicę
Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak
przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak,
że stoimy w tym tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę
będzie wołał: „Na krzyż w Nim”! Prośmy o łaskę, abyśmy w
nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal z
powodu naszych nieprawości po to, aby przeżyć prawdziwą
radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam
Zmartwychwstały.
Triduum Paschalne: Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz
Wielka Sobota – to centrum roku liturgicznego, przeżywamy
najważniejsze wydarzenia zbawcze – Mękę, Śmierć i
Zmartwychwstanie Jezusa, dlatego staramy się uczestniczyć
w nabożeństwach całymi rodzinami. Nadto nie żałujemy
czasu na modlitwę adoracyjną przy Panu Jezusie w ciemnicy
i przy Bożym Grobie. Do adoracji krzyża, do Bożego Grobu i
na poświęcenie pokarmów prowadzimy małe dzieci.
Wielki Czwartek: W ten dzień we wszystkich parafiach
celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą
Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia sakramentów
Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum
Paschalne. Po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament
zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej
ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław, języku,
tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny.
Wielki Piątek: W ten dzień Kościół nie sprawuje Mszy
Świętej. Zaprasza jednak wszystkich wiernych do udziału w
liturgii Męki Pańskiej, której szczytowym momentem jest
adoracja krzyża świętego. Za uczczenie krzyża w tym dniu
możemy dostąpić łaski odpustu zupełnego pod zwykłymi
warunkami. Przypominamy też, że w Wielki Piątek wierni
między 18 a rozpoczęciem 60 roku życia, oprócz
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani
do zachowania postu ścisłego, czyli do spożycia jednego
posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków w ciągu
dnia. Osoby starsze i nieco młodsze (które ukończyły 14 lat)
niech pamiętają tego dnia o wstrzemięźliwości od pokarmów
mięsnych.
Wielka Sobota: Jest ona dniem adoracji Najświętszego
Sakramentu w Grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, kiedy
przyjdziemy pobłogosławić pokarmy. Jest to czas
upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal
obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i
w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów
mięsnych. Zachęcamy do zachowania zwyczajów związanych
ze śniadaniem wielkanocnym w naszych rodzinach, takich
jak: wspólna modlitwa, dzielenie się jajkiem i składanie
życzeń. Wieczorem w sobotę po zachodzie słońca, o godz.
20:00,
rozpoczniemy najważniejszą liturgię roku
kościelnego – liturgię Wigilii Paschalnej. Będziemy
celebrować noc Paschy Pana – noc Jego przejścia ze śmierci
do życia. Będziemy celebrować Jego zmartwychwstanie, Jego
zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Liturgię
rozpoczniemy od poświęcenia ognia i zapalenia paschału,
będziemy słuchać słowa Bożego, znów zaśpiewamy radosne
Alleluja, a także weźmiemy udział w poświęceniu wody i
odnowimy chrzcielne przyrzeczenia, za co możemy uzyskać
odpust zupełny. Całość zwieńczy uroczysta liturgia
eucharystyczna.
25 marca: to dzień, w którym Kościół obchodzi uroczystość
Zwiastowania Pańskiego. Jednak normy kalendarza
liturgicznego wskazują na znaczenie dni Wielkiego Tygodnia
i oktawy paschalnej, więc uroczystość tę obchodzić będziemy
dopiero w poniedziałek po niedzieli Miłosierdzia Bożego, 4
kwietnia.
I Czytanie:
Psalm:
II Czytanie:
Ewangelia:
Iz 50,4-7
Ps 11, 8-9.17-20.23-24
„Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
Flp 2,8-9
Łk 22,14-23,56
PIELGRZYMKA DO WILNA Konferencja Polskich Księży na
Wschodnią Kanadę organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Wilnie na Kaszubach w sobotę
2 kwietnia z okazji Święta Bożego Miłosierdzia. Uroczystej
Mszy św. przewodniczył będzie oraz Słowo Boże wygłosi ks.
kardynał Zenon Grocholewski z Watykanu. Program
pielgrzymki: o godz. 11:00 różaniec, o godz. 11:30 Msza św.,
o godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. Po więcej
informacji lub zapisy prosze dzwonić pod numer 905-8191040 albo 905-845-3553. Serdecznie zapraszamy!
BANKIET WIELKANOCNY Serdecznie zapraszamy na
Bankiet Wielkonocny Radia Maryja, który odbędzie się
w Niedzielę Miłosierdzia, 3 kwietnia o godz. 16:00
w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II
w Mississauga, a o godz. 14:30 Msza Święta z udziałem
gości z Torunia i z Chicago. Bilety do nabycia pod numerem
905-819-1040 oraz 905-845-3553.
Wielki Tydzień – 2016
Wielki czwartek, marzec 24
19:00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej po polsku & angielsku
Adoracja Najświętrzego Sakramentu do godziny 22:00.
Wielki Piątek, marzec 25
9:00 – Liturgia dla dzieci i rodzin po angielsku
12:00 – Liturgia Wielkiego Piątku po polsku
15:00 – Liturgia Wielkiego Piątku po angielsku
19:00 – Droga Krzyzowa po polsku i Adoracja Najświętrzego
Sakramentu do godz. 22:00.
Wielka Sobota, marzec 26
9:00 do 15:00 - Adoracja Najświętrzego Sakramentu
10:00 do 14:00 –błogosławieństwo pokarmów( co godzinę)
20:00 - Wigilia Paschalna – po polsku i angielsku
Niedziela Wielkanocna, 27
6:00 - Rezurekcja po polsku
9:00 – Msza po angielsku
10:30 – Msza po angielsku
12:00 – Msza po polsku
Poniedziałek Wielkanocny, 28
9:00 – Msza po angielsku
12:00 –Msza po polsku
March 6th Sunday Collection: $ 2617.00 ShareLife:$4010.00
THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY!

Podobne dokumenty