Deltabar M, PMD55 (Karta katalogowa)

Komentarze

Transkrypt

Deltabar M, PMD55 (Karta katalogowa)
Poziom
Ciœnienie
Przep³yw
Temperatura
Analiza
cieczy
Rejestracja
Komponenty
systemów
Us³ugi
Rozwi¹zania
Karta katalogowa
Deltabar M PMD55
Pomiary różnicy ciśnień
Przetwornik różnicy ciśnień z czujnikiem piezorezystancyjnym
z metalową membraną
Interfejs cyfrowy HART
Zastosowanie
Zalety
Przetworniki różnicy ciśnień Deltabar M są
przeznaczone do realizacji następujących zadań:
• Pomiar przepływu (objętościowy lub masowy) gazów,
pary i cieczy z wykorzystaniem elementów
spiętrzających
• Dokładne pomiary poziomu, objętości lub masy cieczy
• Monitorowanie spadku ciśnienia np. na filtrach lub
pompach
• Dokładność w warunkach odniesienia: 0,1%
w wersji PLATINUM: do 0,075%
• Możliwość zmiany zakresu pomiarowego: 20:1
(wyższa na życzenie)
• Kompaktowa konstrukcja przetwornika
• Szybkie uruchomienie za pomocą przełączników typu
DIP switch
• Łatwa obsługa dzięki zastosowaniu intuicyjnego menu
użytkownika
– na obiekcie za pomocą wyświetlacza z 3 przyciskami
– zdalna z pomocą protokołu cyfrowego HART
nałożonego na sygnał 4...20 mA
• Pełna wymienność modułów pomiędzy
przetwornikami różnicy ciśnień, hydrostatycznymi
i ciśnienia klasy M (Deltabar M, Deltapilot M,
Cerabar M), w tym między innymi:
– wymienny wskaźnik
– uniwersalna elektronika dla wszystkich
przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień klasy M
• Uniwersalne zastosowanie dzięki szerokiemu
pakietowi certyfikatów i dopuszczeń
TI434P/31/PL/10.09
Deltabar M PMD55
Spis treści
Konstrukcja systemu pomiarowego . . . . . . . . . . . . . . 3
Warunki pracy (proces) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zasada pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pomiar poziomu, objętości lub masy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pomiar przepływu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Temperatura medium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Dopuszczalna temperatura medium, uszczelki . . . . . . . . . . . . . . 22
Dopuszczalne ciśnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wielkości wejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Budowa mechaniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Wartość mierzona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Objaśnienie terminów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Przyłącze technologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiary wersji V1; Rurki impulsowe pionowe; Ustawienie 90° . . .
Wymiary wersji H1; Rurki impulsowe poziome;
Ustawienie 180° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiary wersji H2; Rurki impulsowe poziome; Ustawienie 90° . . .
Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Materiał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wielkości wyjściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sygnał wyjściowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zakres wyjściowy – 4...20 mA HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sygnalizacja usterki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Obciążenie linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rozdzielczość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zachowanie dynamiczne: wyjście prądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zachowanie dynamiczne: wkładka elektroniki HART . . . . . . . . . . 9
Stała czasowa (tłumienie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Podłączenie elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Napięcie zasilające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Chwilowy pobór prądu podczas załączania urządzenia HART . . . 12
Wprowadzenie przewodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Specyfikacja przewodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zakłócenia napięcia zasilającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wpływ zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
23
24
25
26
27
27
Interfejs użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Obsługa lokalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Obsługa zdalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Certyfikaty i dopuszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Znak CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dopuszczenia Ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dopuszczenie do stosowania w przemyśle okrętowym
(w przygotowaniu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atest CRN (w przygotowaniu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dyrektywa ciśnieniowa (PED) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inne normy i zalecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
32
32
32
32
Specyfikacja zamówieniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
PMD55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Dokładność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Warunki odniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dokładność w warunkach odniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Stabilność termiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wpływ ciśnienia statycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Dokładność całkowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Stabilność długoterminowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Błąd całkowity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wpływ pozycji pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Oddziaływanie drgań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Czas przygotowania do pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Warunki pracy (montaż) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dokumentacja uzupełniająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skrócona instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dokumentacja montażu/sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
36
36
36
Formularz: Konfiguracja zgodna ze specyfikacją
użytkownika (HART) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pomiar ciśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pomiar poziomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Pomiar przepływu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ogólne wskazówki montażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Układ pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Montaż do ściany/rury (opcjonalnie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Aplikacje pomiarowe tlenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Aplikacje pomiarowe czystych gazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Warunki pracy (środowisko) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Temperatura otoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Temperatura składowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Stopień ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Klasa klimatyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Odporność na drgania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kompatybilność elektromagnetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ochrona przeciwprzepięciowa (opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2
Endress+Hauser
Deltabar M PMD55
Konstrukcja systemu pomiarowego
Zasada pomiaru
2
3
1
p1
4
p2
P01-PMD55xxx-03-xx-xx-xx-001
Cela pomiarowa przetwornika Deltabar M
1
2
3
4
Czujnik
Membrana przeciążeniowa/Membrana pośrednia
Ciecz wypełniająca
Membrana separująca
Membrany separujące (4) są uginane z obu stron pod działaniem ciśnienia p1 i p2. Ciecz wypełniająca (3)
przenosi ciśnienie na czujnik piezorezystancyjny (technika półprzewodnikowa). Zmiana napięcia na mostku
rezystancyjnym wywołana zmianą ciśnienia jest mierzona i przetwarzana przez układ mikroprocesorowy.
Pomiar poziomu, objętości
lub masy
Konfiguracja układu pomiarowego i tryb pracy
–
–
Dp
h= r g
h
h
+
–
Dp
h= r g
Dp
h= r g
h
+
+
PMD55, H1
PMD55, H2
PMD55, V1
P01-PMD55xxx-15-xx-xx-xx-002
Pomiar poziomu za pomocą przetwornika Deltabar M;
Z lewej: wersja V1; pionowe rurki impulsowe; ustawienie 90°
W środku: wersja H1; poziome rurki impulsowe; ustawienie 180 °
Z prawej: wersja H2; poziome rurki impulsowe; ustawienie 90°
h
Δp
ρ
g
Wysokość (poziom)
Różnica ciśnień
Gęstość medium
Stała grawitacji
Zalety
• Pomiar objętości i masy w zbiornikach o dowolnym kształcie, dzięki możliwości programowania
charakterystyki opisującej kształt zbiornika
• Możliwość wyboru różnych jednostek poziomu
• Szeroki obszar zastosowań, np.
– do pomiaru poziomu w zbiornikach ciśnieniowych
– pomiar w przypadku występowania piany
– pomiar w zbiornikach z mieszadłami lub wbudowanymi sitami
– pomiar w przypadku ciekłych gazów
– standardowy pomiar poziomu
Endress+Hauser
3
Deltabar M PMD55
Pomiar przepływu
Konfiguracja układu pomiarowego i tryb pracy
1
1
2
2
+
Q ~ Dp
p1
–
p2
Q
+
Q ~ Dp
p1
–
p2
Q
P01-PMD55xxx-15-xx-xx-xx-001
Pomiar przepływu z wykorzystaniem przetwornika Deltabar M PMD55 i elementu spiętrzającego, z lewej: kryza, z prawej:
rurka Pitota
1
2
Q
Δp
Deltabar M PMD55
Zblocze zaworowe 3-drożne
Przepływ
Różnica ciśnień, Δp = p1 – p2
Zalety
• Możliwość wyboru spośród pięciu trybów pomiarowych:
– Strumień objętości
– Standardowy strumień objętości (w warunkach określonych przez normy EN)
– Standardowy strumień objętości (w warunkach określonych przez normy amerykańskie)
– Strumień masy
– %
• Możliwość wyboru różnych jednostek poziomu z ich automatycznym przeliczaniem.
• Funkcja Low flow cut off [odcięcie niskiego przepływu]: jeśli przepływ jest niższy od zdefiniowanej wartości
granicznej, nie jest wówczas uwzględniany, co mogłoby prowadzić do znacznych wahań wartości
mierzonej.
• Standardowo zawiera dwa liczniki. Jeden licznik może być zerowany.
• Dla każdego licznika można indywidualnie ustawiać jednostki. Umożliwia to niezależne dzienne i roczne
sumowanie ilości.
!
4
Wskazówka!
Dodatkowe informacje dotyczące systemu pomiarowego Deltatop, patrz
• TI422P: Pomiar przepływu z zastosowaniem kryz spiętrzających oraz przetwornika różnicy ciśnień Deltabar
• TI425P: Pomiar przepływu z użyciem elementu spiętrzającego w postaci rurki Pitota oraz przetwornika
różnicy ciśnień Deltabar
Endress+Hauser
Deltabar M PMD55
Typowe układy do pomiarów przepływu
A
B
C
PMD55, V1
PMD55, H1
PMD55, V1
P01-PMD55xxx-11-xx-xx-xx-011
A: pomiar cieczy w pionowym odcinku rurociągu, wersja H1; pozioma rurka impulsowa; ustawienie 180°
B: pomiar gazu w poziomym odcinku rurociągu; wersja V1; pionowa rurka impulsowa, ustawienie 90°
C: pomiar pary w poziomym odcinku rurociągu; wersja V1; pionowa rurka impulsowa; ustawienie 90°
Przykład montażu
2
2
1
1
PMD55, V1
PMD55, V1
P01-PMD55xxx-11-xx-xx-xx-014
1: Zblocze zaworowe
2: Rurka impulsowa
Endress+Hauser
5
Deltabar M PMD55
Wielkości wejściowe
Wartość mierzona
Różnica ciśnień, na podstawie której wyznaczany jest przepływ (strumień objętości lub masy) oraz poziom,
objętość lub masa.
Zakres pomiarowy
Ciśnienie
nominalne
[mbar]
Granice pomiaru
dolna (LRL)
górna (URL)
[mbar]
[mbar]
Minimalny zakres,
który może być
ustawiony 1
MWP2
[mbar]
[bar]
OPL3
Min. ciśnienie
robocze 4
z jednej strony
z obu stron
[bar]
[bar]
Oznaczenie wersji
w kodzie
zamówieniowym5
Poz. 070
[mbarabs]
10
w przygotowaniu
7B
30
w przygotowaniu
7C
100
–100
+100
5
160
160
240
0,1
7D
500
–500
+500
25
160
160
240
0,1
7F
1000
-1000
+1000
50
160
160
240
0,1
7G
3000
–3000
+3000
150
160
160
240
0,1
7H
16000
–16000
+16000
800
160
160
240
0,1
7L
40000
–40000
+40000
2000
160
160
240
0,1
7M
1.
Zakresowość > 20:1 może być ustawiona na życzenie.
2.
MWP (maksymalne ciśnienie pracy; MWP = PN) dla danego przyrządu pomiarowego jest determinowane przez element układu pomiarowego o najniższym
ciśnieniu nominalnym, tzn. oprócz celi pomiarowej należy również uwzględnić przyłącze technologiczne. Należy uwzględnić zależność ciśnienie/
temperatura. Stosowne normy oraz dalsze informacje: patrz → str. 22.
3.
OPL: wartość graniczna nadciśnienia; wartość graniczna dla danego przyrządu zależy od elementu układu pomiarowego o najniższym ciśnieniu
znamionowym (→ str. 22).
4.
Minimalne ciśnienie robocze podane w tabeli dotyczy oleju silikonowego w warunkach odniesienia.
Minimalne ciśnienie robocze przy 85°C dla oleju silikonowego: 10 mbar (abs)
5.
Patrz także punkt „Kod zamówieniowy”
6
Endress+Hauser
Deltabar M PMD55
Objaśnienie terminów
Objaśnienie terminów: zakresowość (TD), zakres ustawiony i zakres od zera
Przypadek 1:
• ⏐Dolna wartość zakresu ustawionego ⏐ ≤ ⏐Górna
wartość zakresu ustawionego ⏐
Przykład:
• Dolna wartość zakresu ustawionego (LRV) = 0 bar
• Górna wartość zakresu ustawionego (URV) = 100 bar
• Zakres nominalny (URL) = 500 bar
➀=➁
LRL
LRV
URV
URL
–500 mbar
0
100
+500 mbar
➂
Zakresowość :
• Zakres nominalny/ ⏐Górna wartość zakresu
ustawionego⏐ = 5:1
zakres ustawiony :
• URV – LRV = 100 mbar
Zakres ustawiony jest względem punktu zerowego
(zakres od zera).
➃
➄
P01-xxxxxxxx-05-xx-xx-xx-001
Przykład: czujnik pomiarowy 500 mbar
Przypadek 2:
• ⏐Dolna wartość zakresu ustawionego ⏐ ≥ ⏐Górna
wartość zakresu ustawionego ⏐
➀=➁
LRV
LRL
Przykład:
• Dolna wartość zakresu ustawionego (LRV) = –300 bar
• Górna wartość zakresu ustawionego (URV) = 0 bar
• Zakres nominalny (URL) = 500 bar
–500 mbar
URV
URL
0
+500 mbar
–300 mbar
➂
Zakresowość:
• Zakres nominalny / ⏐Górna wartość zakresu
ustawionego⏐ = 1,67:1
Zakres ustawiony:
• URV – LRV = 300 mbar
Zakres ustawiony jest względem punktu zerowego
(zakres od zera).
➃
➄
P01-xMD7xxxx-05-xx-xx-xx-007
Przykład: czujnik pomiarowy 500 mbar
1
2
3
4
5
LRL
URL
LRV
URV
Endress+Hauser
Zakres ustawiony
Zakres od zera
Zakres nominalny i Górna wartość zakresu
nominalnego (URL)
Nominalny zakres pomiarowy
Zakres pomiarowy czujnika
Dolna wartość zakresu nominalnego
Górna wartość zakresu nominalnego
Dolna wartość zakresu ustawionego
Górna wartość zakresu ustawionego
7
Deltabar M PMD55
Wielkości wyjściowe
Sygnał wyjściowy
Sygnał 4...20 mA z nałożonym sygnałem cyfrowym opartym na protokole HART 6.0, technika 2-przewodowa
Zakres wyjściowy –
4...20 mA HART
3,8 mA ... 20,5 mA
Sygnalizacja alarmu
Zgodnie z NAMUR NE 43
• 4...20 mA HART
Opcje:
– Maks. wartość alarmowa*: może być ustawiona w zakresie 21 ... 23 mA (ustawienie fabryczne: 22 mA)
– Zamrożenie wartości mierzonej: zachowana zostaje ostatnia wartość mierzona
– Min. wartość alarmowa: 3,6 mA
Obciążenie
RLmax
[W]
1456
1239
804
➁
➀
369
11.5
30
20
RLmax £
40 45
U
[V]
U – 11.5 V
0.023 A
P01-PMD55xxx-05-xx-xx-xx-006
Diagram obciążeniowy
1
2
RLmax
U
Napięcie zasilające 11,5 ... 30 V DC dla przyrządu w wersji iskrobezpiecznej
Napięcie zasilahjące 11,5 ... 45 V DC (dla wersji przyrządu z gniazdem wtykowym 35 V DC) dla innych typów
ochrony oraz dla wersji bez certyfikatu
Maksymalna rezystancja obciążenia
Napięcie zasilające
Wskazówka!
W przypadku obsługi przyrządu za pomocą komunikatora ręcznego lub poprzez komputer PC
z oprogramowaniem narzędziowym, minimalna rezystancja linii powinna wynosić 250 Ω.
Rozdzielczość
• Wyjście prądowe: 1 μA
• Wskaźnik: możliwość ustawienia (ustawienie fabryczne: odzwierciedlenie maksymalnej dokładności
przetwornika)
Zachowanie dynamiczne:
wyjście prądowe
Czas martwy, czas narastania (T63)
I
100 %
90 %
63 %
t1
t2
t
P01-xxxxxxxx-05-xx-xx-xx-007
Czas martwy i czas narastania
8
Endress+Hauser
Deltabar M PMD55
Czujnik pomiarowy
Czas martwy [ms]
Czas narastania T63 (= t2) [ms]
10 mbar
w przygotowaniu
30 mbar
w przygotowaniu
100 mbar
60
500 mbar
50
1 bar
50
60
Zachowanie dynamiczne:
HART
3 bar
50
16 bar
60
40 bar
60
Czas martwy, czas narastania (T63)
Czujnik pomiarowy
Czas martwy [ms]
Czas narastania T63 (= t2) [ms]
10 mbar
w przygotowaniu
30 mbar
w przygotowaniu
100 mbar
60
500 mbar
50
1 bar
50
370
3 bar
50
16 bar
60
40 bar
60
Cykl odczytu
Komendy HART: średnio od 2 do 3 na sekundę.
Przetwornik Deltabar M obsługuje tryb BURST dla cyklicznej wymiany danych za pomocą protokołu HART.
Czas cyklu (czas uaktualniania)
Średnio 310 ... 520 ms.
Czas odpowiedzi
≤ 250 ms
Stała czasowa (tłumienie)
Stała czasowa wpływa na wszystkie wyjścia (sygnału wyjściowego, wskaźnika).
• Ustawiana za pomocą wskaźnika lokalnego, komunikatora ręcznego, lub komputera PC
z oprogramowaniem narzędziowym: ustawiana płynnie w zakresie: 0 ... 999 s
• Ustawiana za pomocą mikroprzełącznika na wkładce elektroniki, pozycja „On” = wartość ustawiana
za pomocą oprogramowania, pozycja „Off” (tłumienie wyłączone)
• Ustawienie fabryczne: 2 s
Endress+Hauser
9
Deltabar M PMD55
Zasilanie
Podłączenie elektryczne
Wskazówka!
• W przypadku stosowania przyrządu w strefie zagrożonej wybuchem, podczas instalacji obowiązują krajowe
normy i przepisy oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, Dokumentacja montażu i sterowania → str. 36,
punkty „Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa” i „Dokumentacja montażu/sterowania”.
• Zgodnie z normą IEC/EN 61010 przyrząd powinien być wyposażony w odpowiedni wyłącznik.
• Przyrządy z wbudowaną ochroną przeciwprzepięciową muszą być uziemione.
• Przyrząd posiada wbudowany układ zabezpieczający przed odwrotną polaryzacją, przepięciami oraz filtr
przeciwzakłóceniowy HF.
4...20 mA HART
Zero
Display
Span
2
1
on
R
delta p only
FIELD COMMUNICATION PROTOCOL
–
HART
SW / Ö
SW / P2=High
damping
SW / Alarm min
off
+
4
3
P01-PMD55xxx-04-xx-xx-xx-002
Podłączenie elektryczne wersji 4...20 mA HART
1
2
3
4
Zaciski napięcia zasilania i zaciski sygnałowe
Zaciski testowania
Zacisk uziemienia
Minimalne napięcie zasilania: 11,5 VDC
Testowanie sygnału 4 ... 20mA
Sygnał wyjściowy 4...20 mA może być zmierzony pomiędzy zaciskami testowymi bez rozwierania linii
wyjściowej.
Podłączenie przyrządów z wtykiem Harting Han7D
+
–
+ –
7
8
6
1
2
Han7D
5
3
4
+–
P01-xxx7xxxx-04-xx-xx-xx-001
Z lewej: podłączenie elektryczne urządzeń z wtykiem Harting Han7D
Z prawej: widok wtyku w przyrządzie
10
Endress+Hauser
Deltabar M PMD55
Podłączenie przyrządów z wtykiem M12
–
+ –
+
M12
+–
P01-xxx7xxxx-04-xx-xx-xx-000
Z lewej: podłączenie elektryczne urządzeń z wtykiem M12
Z prawej: widok wtyku w przyrządzie
Endress+Hauser oferuje dla urządzeń z wtykiem M12 następujące akcesoria:
Gniazdo wtykowe M 12x1, proste
• Materiał: obudowa PA (poliamid); nakrętka CuZn (mosiądz), niklowana
• Stopień ochrony (zamknięta obudowa): IP67
• Kod zamówieniowy: 52006263
Gniazdo wtykowe M 12x1, kątowe
• Materiał: obudowa PBT/PA (tworzywo sztuczne/poliamid); nakrętka GD-Zn, niklowana
• Stopień ochrony (zamknięta obudowa): IP67
• Kod zamówieniowy: 51006327
Przewód 4 x 0,34 mm 2 z gniazdem kątowym M12, złącze z nakrętką, długość 5 m
• Materiał: obudowa PUR (poliuretan); nakrętka CuSn/Ni; przewód powlekany PCV
• Stopień ochrony (zamknięta obudowa): IP67
• Kod zamówieniowy: 52010285
Podłączenie przyrządów z wtykiem 7/8"
–
+ –
7/8”
+
+–
P01-xxx7xxxx-04-xx-xx-xx-003
Z lewej: podłączenie elektryczne urządzeń z wtykiem 7/8"
Z prawej: widok wtyku w przyrządzie
Endress+Hauser
11
Deltabar M PMD55
Przyrządy ze złączem zaworowym
+ –
–
+
+–
P01-xMx5xxxx-04-xx-xx-xx-005
Z lewej: podłączenie elektryczne urządzeń ze złączem zaworowym
Z prawej: widok wtyku w przyrządzie
Napięcie zasilania
Wskazówka!
• W przypadku stosowania przyrządu w strefie zagrożonej wybuchem, podczas instalacji obowiązują krajowe
normy i przepisy oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, Dokumentacja montażu i sterowania.
• Wszystkie dane dotyczące ochrony przeciwwybuchowej zawarte są w oddzielnej dokumentacji, dostępnej
na życzenie. Standardowo dokumentacja ta jest dostarczana wraz z przyrządami posiadającymi
dopuszczenie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. → str. 36, punkty „Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa” i „Dokumentacja montażu/sterowania”.
4...20 mA HART
Typ ochrony
Napięcie zasilania
• Wersja iskrobezpieczna
11.5 ... 30 V DC
• Inne typy ochrony
• Przyrządy bez atestu
11.5 ... 45 V DC (wersje z gniazdem wtykowym 35 V DC)
Chwilowy pobór prądu
podczas załączania urządzenia
HART
12 mA lub 22 mA (możliwość wyboru)
Wprowadzenie przewodów
→ Patrz Kod zamówieniowy, → str. 33, Poz. 050 „Podłączenie elektryczne”
Parametry przewodów
• Zalecamy stosowanie ekranowanej, skręconej pary żył
• Zaciski dla żył 0,5 ... 2,5 mm2
• Zewnętrzna średnica przewodu: 5 ... 9 mm
Zakłócenia napięcia
zasilającego
Bez wpływu na sygnał 4 ... 20 mA przy składowych zmiennych napięcia do ± 5 % w zakresie dopuszczalnym
[zgodnie ze specyfikacją sprzętową HART HCF_SPEC-54 (DIN IEC 60381-1)]
Wpływ zasilania
≤ 0,001% zakresu nominalnego/1 V
12
Endress+Hauser
Deltabar M PMD55
Dokładność pomiaru
Warunki odniesienia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zgodne z IEC 60770 i IEC 61298-1, rozdziały od 5 do 7
Temperatura otoczenia TA = stała, w zakresie: +21 ... +33°C
Wilgotność ϕ = stała, w zakresie: 5 ... 80 % wilgotności względnej
Ciśnienie otoczenia pA = stałe, w zakresie: 860 ... 1060 mbar
Pozycja pracy czujnika pomiarowego: stała w zakresie: ±1° względem poziomu i ±1° pionu
P1 = strona wysokiego ciśnienia
Wprowadzenie wartości LOW SENSOR TRIM i HIGH SENSOR TRIM jako górnej i dolnej wartości zakresu
Zakres pomiarowy URV - LRV
Materiał membrany: stal 316L
Ciecz wypełniająca: olej silikonowy
Materiał kołnierzy przyłączeniowych: stal AISI 316L
Napięcie zasilające: 24 V DC ± 3 V DC
Obciążenie linii HART: 250 Ω
Dokładność w warunkach
odniesienia
Dokładność w warunkach odniesienia podana jest z uwzględnieniem liniowości, włączając histerezę
i powtarzalność, zgodnie z metodą punktów granicznych wg IEC 60770.
Dla przyrządów posiadających pierwiastkową charakterystykę:
Celem obliczenia dokładności strumienia płynu, dokładność przetwornika Deltabar M mnoży się przez
współczynnik 0,5.
% zakresu ustawionego
Czujnik
pomiarowy
10 mbar
30 mbar
100 mbar
500 mbar
1 bar
3 bar
16 bar
40 bar
Wersja Standard
Wersja Platinum
w przygotowaniu
w przygotowaniu
• TD 1:1 do TD 4:1
• TD > 4:1
=
=
• TD 1:1 do TD 10:1 =
• TD > 10:1
=
±0.1
±(0,012 x TD +
0,052)
• TD 1:1 do TD 4:1
• TD > 4:1
= ±0.075
= ±(0,012 x TD +
0,027)
±0.1
±(0,0015 x TD +
0,085)
• TD 1:1 do TD 10:1
• TD > 10:1
= ±0.075
= ±(0,0015 x TD +
0,060)
TD: Zakresowość, → str. 7
Stabilność temperaturowa
-10 ... +60°C
-40 ... -10°C, +60 ... +85°C
Czujnik pomiarowy
% zakresu ustawionego
10 mbar
30 mbar
w przygotowaniu
100 mbar
±(0,18 x TD + 0,02)
±(0,30 x TD + 0,15)
500 mbar
1 bar
3 bar
±(0,08 x TD + 0,05)
±(0,12 x TD + 0,10)
16 bar
±(0,10 x TD + 0,10)
±(0,15 x TD + 0,20)
40 bar
±(0,08 x TD + 0,05)
±(0,37 x TD + 0,10)
TD: Zakresowość, → str. 7
Endress+Hauser
13
Deltabar M PMD55
Wpływ ciśnienia statycznego
Czujnik pomiarowy
Wpływ na punkt zerowy
Wpływ na zakres pomiarowy
10 mbar
30 mbar
!
Dokładność całkowita
w przygotowaniu
100 mbar
±0,15 % URL / 70 bar
±0,14 % URL / 70 bar
500 mbar
1 bar
3 bar
16 bar
40 bar
±0,075 % URL / 70 bar
±0,14 % URL / 70 bar
Wskazówka!
Wpływ ciśnienia statycznego na punkt zerowy może być zniwelowany przez kalibrację.
„Dokładność całkowita” podana jest z uwzględnieniem liniowości włączając histerezę, powtarzalność,
zależność punktu zerowego od temperatury, jak również wpływ ciśnienia w przewodach. (pst = 70 bar).
% zakresu ustawionego
Czujnik
pomiarowy
Wersja Standard, TD 1:1
-10 ... +60°C -40 ... -10°C; +60 ... +85°C
10 mbar
30 mbar
Stabilność długoterminowa
100 mbar
±0,18
±0,23
±0,17
±0,23
500 mbar
1 bar
3 bar
±0,13
±0,16
±0,12
±0,15
16 bar
±0,16
±0,24
±0,15
±0,23
40 bar
±0,13
±0,16
±0,12
±0,15
Czujnik pomiarowy
% URL/rok
% URL/5 lat
w przygotowaniu
100 mbar
±0,18
±0,35
500 mbar
1 bar
3 bar
16 bar
40 bar
±0,05
±0,13
Czujnik pomiarowy
% URL/rok
% URL/5 lat
10 mbar
30 mbar
14
-10 ... +60°C -40 ... -10°C; +60 ... +85°C
w przygotowaniu
10 mbar
30 mbar
Błąd całkowity
Wersja Platinum, TD 1:1
w przygotowaniu
100 mbar
±0,26
±0,39
500 mbar
1 bar
3 bar
±0,14
±0,18
16 bar
±0,17
±0,20
40 bar
±0,14
±0,18
Endress+Hauser
Deltabar M PMD55
Wpływ pozycji pracy
4 mbar1, 2
Wskazówka!
Wpływ pozycji pracy na przesunięcie zera można korygować → str. 16, punkt „Ogólne wskazówki
montażowe”.
Oddziaływanie drgań
Czas przygotowania do pracy
1.
2.
Norma
Oddziaływanie drgań
GL
≤ dokładności dla przyśpieszeń
10 ... 18 Hz: ±4 mm;
18 ... 500 Hz: 5 g
IEC 61298-3
≤ dokładności dla przyśpieszeń
10 ... 60 Hz: ±0,35 mm;
60 ... 2000 Hz: 5 g
4 ... 20 mA HART: <5 s
Przyrząd obrócony prostopadle względem osi membrany.
W przypadku przyrządów, w których cieczą wypełniającą jest olej obojętny, wartość ta jest dwukrotnie większa.
Endress+Hauser
15
Deltabar M PMD55
Warunki pracy (montaż)
Ogólne wskazówki
montażowe
• Przesunięcie zera powodowane zmianą pozycji pracy może być kompensowane bezpośrednio za pomocą
przycisków na przyrządzie.
• Endress+Hauser oferuje uchwyty do montażu do ściany/rury → str. 17, punkt „Montaż do ściany/rury”.
• W przypadku wykonywania pomiarów mediów o wysokiej zawartości cząstek stałych, np. ścieków, zaleca
się instalowanie separatorów oraz zaworów spustowych do wychwytywania i usuwania osadów.
• Zastosowania zbloczy zaworowych 3-drożnych lub 5-drożnych ułatwia uruchomienie, montaż i konserwację
bez konieczności przerywania procesu.
• Ogólne zalecenia dotyczące rurek impulsowych podano w normie DIN 19210 lub w jej krajowych,
bądź międzynarodowych odpowiednikach.
• Rurki impulsowe należy instalować ze stałym nachyleniem, wynoszącym co najmniej 10 %.
• Prowadząc rurki impulsowe na zewnątrz należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed
zamarzaniem, np. poprzez zastosowanie izolacji termicznej rurociągów.
Układ pomiarowy
Pomiar przepływu
• Układ pomiarowy dla gazów: instalować przetwornik powyżej punktu pomiarowego.
• Układ pomiarowy dla cieczy i par: instalować przetwornik poniżej punktu poboru.
• W przypadku pomiarów przepływu par należy instalować syfony kondensatu na tym samym poziomie,
co punkt poboru oraz w tej samej odległości od przetwornika Deltabar M.
Pomiar poziomu
Układ do pomiaru poziomu w zbiornikach otwartych
• Instalować przetwornik poniżej dolnego króćca pomiarowego. Strona niskociśnieniowa powinna być
otwarta do ciśnienia atmosferycznego.
Układ do pomiaru poziomu w zbiornikach zamkniętych oraz zamkniętych zbiornikach zawierających parę
pod ciśnieniem
• Instalować przetwornik poniżej dolnego króćca pomiarowego. Zawsze podłączać stronę niskociśnieniową
powyżej poziomu maksymalnego.
• W przypadku pomiarów poziomu w zbiornikach zamkniętych zawierających parę syfon kondensatu
utrzymuje ciśnienie na stałym poziomie po stronie niskociśnieniowej.
Pomiar ciśnienia
• Układ pomiarowy dla gazów: instalować przetwornik powyżej punktu pomiarowego.
• Układ pomiarowy dla cieczy i par: instalować przetwornik poniżej punktu poboru.
• W przypadku pomiarów różnicy ciśnień pary należy instalować syfony kondensatu na tym samym poziomie,
co punkt poboru oraz w tej samej odległości od przetwornika Deltabar M.
16
Endress+Hauser
Deltabar M PMD55
!
Endress+Hauser oferuje uchwyty do montażu do ściany/rury. Uchwyt wraz z akcesoriami montażowymi
do rury jest dostarczony w komplecie z przetwornikiem.
Wskazówka!
W przypadku stosowania bloku zaworowego, należy uwzględnić jego wymiary.
1
0
M1 6
7/1
6
30
54
6.4
41
.4
66
.3
2
135
41.3
90
54
60
41.3
54
37.5
Montaż do ściany / rury
(opcjonalnie)
12
4
74
74
10
6
P01-PMD55xxx-06-xx-xx-xx-004
Uchwyt do montażu do ściany/rury
1
2
Adapter (+ 6 śrub z podkładkami)
Uchwyt montażowy (+ uchwyt do montażu do rury i 2 nakrętki)
Podczas montażu prosimy przestrzegać poniższych zaleceń:
• Aby zapobiec powstawaniu wżerów na śrubach montażowych, przed montażem należy je nasmarować
smarem uniwersalnym.
• W przypadku montażu do rury, nakrętki uchwytu powinny być dokręcone jednakowym momentem,
wynoszącym co najmniej 30 Nm.
Endress+Hauser
17
Deltabar M PMD55
Typowe sposoby zabudowy
PMD55, H2
A
1
2
3
3
B
2
1
PMD55, V1
P01-PMD55xxx-17-xx-xx-xx-001
A: Montaż w przypadku poziomych rurek impulsowych; wersja H2
B: Montaż w przypadku pionowych rurek impulsowych; wersja V1
1: Deltabar M; 2: Adapter; 3: Uchwyt montażowy
18
Endress+Hauser
Deltabar M PMD55
Aplikacje pomiarowe tlenu
Aplikacje pomiarowe czystych
gazów
Endress+Hauser
Tlen oraz niektóre inne gazy reagują bardzo wybuchowo w kontakcie z olejami, wszelkimi tłuszczami
i tworzywami sztucznymi, w związku z czym konieczne jest podjęcie następujących środków:
– Wszystkie elementy układu pomiarowego muszą być oczyszczone, zgodnie z wymaganiami BAM
(wg normy DIN 19247).
Kod zamówieniowy (→ str. 33): Poz. 570 „Warunki pracy”, wersja HB „Wykonanie oczyszczone dla tlenu”
– Niedopuszczalne jest przekroczenie określonych temperatur i ciśnień maksymalnych, zależnych
od zastosowanego materiału.
Poz. 190 „Uszczelka”
P max dla aplikacji pomiarowych tlenu
Tmax dla aplikacji pomiarowych tlenu
A: FKM Viton
30 bar
-18 ... +60°C
E+H oferuje również wykonania odtłuszczone do aplikacji specjalnych, np. do pomiaru ciśnienia czystych
gazów, innych niż tlen.
Kod zamówieniowy (→ str. 33): Poz. 570 „Warunki pracy”, opcja HA „Wykonanie odtłuszczone”.
W odniesieniu do tych wersji przyrządu nie występują żadne specjalne ograniczenia w zakresie warunków
procesowych.
19
Deltabar M PMD55
Warunki pracy (środowisko)
Temperatura otoczenia
• –40...+85°C
• Wskaźnik lokalny: -20 ... +70°C
Rozszerzony zakres temperatur pracy przy ograniczeniu parametrów optycznych takich jak szybkość
wyświetlania i kontrast: -40 ... +85°C
Dla przyrządów przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, patrz „Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa”, „Dokumentacja montażu i sterowania” → str. 36, punkty „Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa” i „Dokumentacja montażu/sterowania”).
Temperatura składowania
• –40 ... +90°C
• Wskaźnik lokalny: –40 ... +85°C
Stopień ochrony
→ str. 33, poz. 050 „Podłączenie elektryczne”
Klasa klimatyczna
Klasa 4K4H (temperatura powietrza: –20 ... 55°C, wilgotność względna: 4...100%) zgodnie z normą
DIN EN 60721-3-4 (możliwa kondensacja)
Odporność na drgania
Typ przyrządu
Norma
Odporność na drgania
PMD55
GL
gwarantowana dla przyspieszeń
2 ... 18 Hz: ±4 mm;
18 ... 500 Hz: 5 g we wszystkich 3 osiach
IEC 61298-3
gwarantowana dla przyspieszeń
10 ... 18 Hz: ±0,35 mm ;
60 ... 2000 Hz: 5 g we wszystkich 3 osiach
IEC 61298-3
gwarantowana dla przyspieszeń
10 ... 60 Hz: ±0,15 mm ;
60 ... 500 Hz: 2 g we wszystkich 3 osiach
PMD55
z uchwytem montażowym
Kompatybilność
elektromagnetyczna
20
• Kompatybilność elektromagnetyczna zgodna z wymaganiami norm serii EN 61326 i zaleceniami NAMUR
EMC (NE21). Dodatkowe informacje, patrz Deklaracja zgodności.
• Maksymalny błąd: <0,5% zakresu
• Wszystkie pomiary wykonano przy zakresowości (TD) = 2:1.
Endress+Hauser
Deltabar M PMD55
Ochrona
przeciwprzepięciowa
(opcjonalnie)
Przyrząd może być wyposażony ochronę przepięciową, → str. 33 „Kod zamówieniowy”, poz. 610 „Akcesoria
wbudowane:” wersja „NA”. Ochrona przeciwprzepięciowa jest montowana fabrycznie na gwincie obudowy
(M20x1,5) dla dławika kablowego i ma długość ok. 70 mm (podczas montażu należy uwzględnić dodatkowy
zapas na długości). Przyrząd jest podłączony w sposób pokazany na poniższym rysunku.
Szczegółowe informacje, patrz TI103R/31/pl, XA036R/31/a3 i KA161R/31/a6.
Przewody wejściowe
+
➀
Zabezpieczane
urządzenie
-
+
➁
Czerwony
Czarny
-
+
-
Przewody
podłączeniowe
Uziemienie ekranu
➀ brak
➁ bezpośrednie
HAW569Z
P01-xMx5xxxx-04-xx-xx-pl-006
Endress+Hauser
21
Deltabar M PMD55
Warunki pracy (proces)
Temperatura medium
• –40 ... +85°C
• W przypadku rurek impulsowych dłuższych od 100 mm : –40 ... +120°C
Wskazówka!
• Dla aplikacji pomiarowych tlenu, przestrzegać zaleceń podanych na str. → 19, punkt „Aplikacje pomiarowe
tlenu”.
• Przestrzegać zakresu temperatur dopuszczalnych dla uszczelek.
→ Patrz również następny punkt „Dopuszczalna temperatura medium, uszczelki”.
Dopuszczalna temperatura
medium, uszczelki
Dopuszczalne ciśnienie
22
Poz. 190 kodu
zamówieniowego1
Uszczelka
Temperatura medium2
A
FKM Viton
–20 ... +85°C
C
PTFE
-40 ... +85°C
F
NBR
–20 ... +85°C
H
EPDM
w przygotowaniu
1.
Patrz Kod zamówieniowy (→ str. 33)
2.
Ograniczenia dotyczące aplikacji pomiarowych tlenu, → str. 19
• Wartość ta zależy od elementu układu pomiarowego o najniższym ciśnieniu nominalnym.
– → str. 6, punkt „Zakres pomiarowy”
– → punkt „Budowa mechaniczna”.
Maksymalne ciśnienie pracy (MWP) jest podane na tabliczce znamionowej. Wartość ta jest określona
dla temperatury odniesienia 20°C lub 38°C (dla kołnierzy wg ANSI) i może być stosowana do urządzenia
przez czas nieograniczony. Należy uwzględnić zależność ciśnienie/temperatura.
• Dopuszczalne wartości ciśnień dla wyższych temperatur można znaleźć w następujących normach:
– EN 1092-1: 2001 Tab. 18
– ASME B 16.5a – 1998 Tab. 2-2.2 F316
– ASME B 16.5a – 1998 Tab. 2.3.8 N10276
– JIS B 2220
• MWP ma zastosowanie do zakresów temperatur określonych w punktach „Temperatura otoczenia”
(→ str. 20) oraz „Temperatura medium” (patrz wyżej).
• Ciśnienie próbne odpowiadające wartości granicznej nadciśnienia (OPL) dla przyrządu = 1,5 x MWP.
Aby uniknąć trwałego uszkodzenia przyrządu, może być ono stosowane jedynie przez ograniczony okres
czasu.
• Zgodnie z dyrektywą ciśnieniową(97/23/WE) stosowane jest skrócone oznaczenie „PS”. Skrót „PS”
odpowiada wartości parametru MWP (maksymalne ciśnienie pracy) przyrządu pomiarowego.
• Jeżeli w przypadku danego zakresu czujnika i wybranego przyłącza technologicznego, wartość OPL
(graniczna wartość nadciśnienia) dla przyłącza jest mniejsza niż wartość nominalna czujnika, wówczas
fabrycznie ustawiona wartość maksymalna zakresu nominalnego odpowiada wartości OPL dla przyłącza
technologicznego. Jeśli wymagana jest praca w całym zakresie czujnika, należy wybrać przyłącze
technologiczne o wyższej wartości OPL (1,5 x PN; PN = MWP).
• W przypadku aplikacji pomiarowych tlenu, nie mogą zostać przekroczone wartości pmax i Tmax dla aplikacji
pomiarowych tlenu podane na str. → 19, „Aplikacje pomiarowe tlenu”.
Endress+Hauser
Deltabar M PMD55
Budowa mechaniczna
Przyłącze technologiczne/
Materiał
Kołnierzy owalny, przyłącze 1/4-18 NPT wg IEC 61518
PMD55, H1
PMD55, V1
P01-PMD55xxx-11-xx-xx-xx-015
Oznaczenia przyłączy technologicznych „P1” i „P2”
Ustawienie fabryczne
• P1: Strona wysokiego ciśnienia (+)
• P2: Strona niskiego ciśnienia (-)
Ustawienie to można zmienić za pomocą mikroprzełącznika w przedziale podłączeniowym przyrządu
oraz za pomocą menu obsługi:
on
2
3
4
5
off
SW / P2=High
1
P01-PMD55xxx-04-xx-xx-xx-011
Mikroprzełącznik w przedziale podłączeniowym przyrządu. Mikroprzełącznik nr 5 służy do ustawienia przyłącza
wysokiego ciśnienia.
• DIP5 w pozycji „off” [wył.]: Stronę wysokiego ciśnienia ustawia się za pomocą menu obsługi.
Menu „Setup” [Konfiguracja], parametr 006: „Strona wysokiego ciśnienia”; ustawienie domyślne: P1)
• DIP 5 w pozycji „on” [wł.]: Przyłącze P2 jest ustawione jak przyłącze wysokiego ciśnienia, niezależnie
od nastawy w menu obsługi.
Endress+Hauser
23
Deltabar M PMD55
66,4
Wymiary wersji V1;
Rurki impulsowe pionowe;
Ustawienie 90°
15,5
122
75
13
54
104
95
61
M10
A: 150
116
B: 164
41
M10
mm
P01-PMD55xxx-06-xx-xx-pl-001
A: Pokrywa bez wziernika.
B: Pokrywa z wziernikiem.
Rysunek niniejszy dotyczy następujących opcji w Poz. 110 („Przyłącze technologiczne”) kodu zamówieniowego:
HAJ, HA4, HBJ, HB4
24
Endress+Hauser
Deltabar M PMD55
75
61
104
Wymiary wersji H1;
Rurki impulsowe poziome;
Ustawienie 180°
A: 170
122
116
B: 184
mm
P01-PMD55xxx-06-xx-xx-pl-002
A: Pokrywa bez wziernika.
B: Pokrywa z wziernikiem.
Rysunek niniejszy dotyczy następujących opcji w Poz. 110 („Przyłącze technologiczne”) kodu zamówieniowego:
HGJ, HG4, HHJ, HH4
Endress+Hauser
25
Deltabar M PMD55
66,4
Wymiary wersji H2;
Rurki impulsowe poziome;
Ustawienie 90°
95
75
15.5
13
104
61
M10
A: 150
41
122
54
116
B: 164
M10
mm
P01-PMD55xxx-06-xx-xx-pl-003
A: Pokrywa bez wziernika.
B: Pokrywa z wziernikiem.
Rysunek niniejszy dotyczy następujących opcji w Poz. 110 („Przyłącze technologiczne”) kodu zamówieniowego:
HNJ, HN4, HOJ, HO4
26
Endress+Hauser
Deltabar M PMD55
Masa
Obudowa
• z wkładką elektroniki i pokrywą bez wziernika: 1,0 kg
• z wkładką elektroniki i pokrywą z wziernikiem: 1,1 kg
Przyłącza technologiczne
w przygotowaniu
Materiały
Obudowa
• odlew aluminiowy powlekany proszkowo żywicą poliestrową: kolor RAL 5012 (niebieski)
Pokrywa obudowy
• Aluminium
Przyłącza technologiczne
• w kontakcie z medium procesowym:
– Stal AISI 316L
– Stal C22.8
• bez kontaku z medium procesowym: stal AISI 316
Endress+Hauser
27
Deltabar M PMD55
Interfejs użytkownika
Obsługa lokalna
Przyciski i elementy obsługi znajdujące się na wkładce elektroniki
➅
Display
Zero
➆
➄
Span
on
R
HART
FIELD COMMUNICA TION PROT OCOL
delta p only
SW / √
SW / P2=High
damping
SW / Alarm min
off
on [zał.]
3
4
off [wył.]
5
SW / √
SW / P2=High
2
stała czasowa
SW / Alarm min
1
➀ ➁➂ ➃ ➄
P01-Mxxxxxxx-19-xx-xx-pl-012
Wkładka elektroniki HART
1
Mikroprzełącznik do blokowania/odblokowywania
funkcji obsługi lokalnej
Mikroprzełącznik do włączania/wyłączania (on/off)
tłumienia
Mikroprzełącznik prąd alarmu/Min. wartość
alarmowa (3,6 mA)
Mikroprzełącznik do ustawiania trybu pracy
i charakterystyki przetwarzania
Mikroprzełącznik do ustawiania strony wysokiego
ciśnienia
Gniazdo opcjonalnego wskaźnika
Zielona dioda LED wskazująca prawidłową pracę
przyrządu
Przyciski obsługi do ustawiania dolnej wartości
(zero) i górnej wartości (span)
2
3
4
5
5
6
7
Funkcje mikroprzełączników
Mikroprzełącznik
Symbol/
oznaczenie
28
„off” [wył.]
„on” [zał.]
Przyrząd jest zablokowany.
Przyrząd jest odblokowany
Można zmieniać parametry definiujące Nie można zmieniać parametrów
definiujących wartości mierzone.
wartości mierzone.
1
1.
Pozycja mikroprzełącznika
2
tłumienie τ
Tłumienie wyłączone.
Sygnał wyjściowy reaguje natychmiast
na zmiany wartości mierzonej.
Tłumienie włączone.
Sygnał wyjściowy reaguje z opóźnieniem
na zmiany wartości mierzonej τ.1
3
SW/Alarm min
Prąd alarmu jest ustawiany za pomocą
menu obsługi.
Prąd alarmu wynosi 3,6 mA niezależnie od
nastawy wybranej za pomocą menu obsługi.
4
SW/√
Charakterystykę przetwarzania
ustawia się za pomocą menu obsługi.
Charakterystyka przetwarzania jest
pierwiastkowa niezależnie od nastawy
wybranej za pomocą menu obsługi.
5
SW/P2= High
Stronę wysokiego ciśnienia ustawia się
za pomocą menu obsługi.
Strona wysokiego ciśnienia jest ustawiona na
przyłącze technologiczne P2 niezależnie od
nastawy wybranej za pomocą menu obsługi.
Wartość opóźnienia można ustawiać za pomocą menu obsługi.
Ustawienie fabryczne: τ = 2 s lub zgodnie z zamówieniem.
Endress+Hauser
Deltabar M PMD55
Funkcje przycisków obsługi
Endress+Hauser
Przycisk(i)
Znaczenie
„Zero”
naciśnięcie przycisku przez co najmniej 3 sekundy
Ustawienie dolnej wartości zakresu pomiarowego (LRV)
„Span”
naciśnięcie przycisku przez co najmniej 3 sekundy
Ustawienie górnej wartości zakresu pomiarowego (URV)
„Zero” i „Span”
naciśnięcie obu przycisków jednocześnie przez co najmniej
3 sekundy
Regulacja pozycji pracy (korekcja przesunięcia zera)
„Zero” i „Span”
naciśnięcie obu przycisków jednocześnie przez co najmniej
12 sekund
Resetowanie przyrządu (przywrócenie ustawień
fabrycznych)
29
Deltabar M PMD55
Wskaźnik lokalny (opcja)
Czterowierszowy wskaźnik ciekłokrystaliczny (LCD) służy do wyświetlania wskazań i obsługi lokalnej.
Umożliwia odczyt wartości mierzonych, tekstów dialogowych jak również ostrzeżeń i komunikatów błędów,
ułatwiając w ten sposób użytkownikowi obsługę na każdym jej etapie. Wskaźnik ciekłokrystaliczny może być
obracany skokowo co 90°.
W zależności od pozycji pracy przyrządu, ułatwia to obsługę przyrządu i odczyt wartości mierzonych.
Cechy
• 8-cyfrowe wskazanie wartości mierzonej wraz ze znakiem i przecinkiem dziesiętnym, wskaźnik słupkowy
odwzorowujący sygnał prądowy 4 ... 20 mA HART
• Trzy przyciski obsługi
• Prosta obsługa za pomocą menu, dzięki przejrzystej 3-poziomowej strukturze (bloki, grupy, funkcje)
• Oznaczenie każdego parametru 3-cyfrowym kodem identyfikacyjnym dla ułatwienia obsługi
• Opcje konfiguracji wskaźnika zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, tj. możliwość ustawienia języka
dialogowego, naprzemiennych wskazań, ustawienia kontrastu, wyświetlania dodatkowych wartości
mierzonych takich jak temperatura czujnika itp.
• Zaawansowane funkcje diagnostyczne (ostrzeżenia i komunikaty o błędach, wskaźniki „peak-hold” tj.
wskazanie maksymalnego poziomu sygnału w określonym przedziale czasu, itd.)
Wskazanie wartości mierzonej
Oznaczenie punktu
Wartość
pomiarowego
Nagłówek
Symbol
Wiersz główny
Wiersz
informacyjny
–
+
E
Jednostka
Wykres słupkowy
Menu obsługi
Przyciski obsługi
Parametr z listą wyboru
Kod
bezpośredniego
dostępu
Opcje
wyboru
Parametr, który może być edytowany
Wartość, która
może być
edytowana
P01-Mxxxxxxx-07-xx-xx-pl-002
30
Endress+Hauser
Deltabar M PMD55
Obsługa zdalna
Wszystkie parametry ustawiane programowo są dostępne zależnie od ustawienia przełącznika blokady zapisu
na przyrządzie.
HART
Obsługa zdalna za pomocą:
• Komunikatora ręcznego DXR375. Przy użyciu komunikatora ręcznego można skonfigurować wszystkie
parametry przyrządu za pomocą menu.
• Komunikatora Field Xpert. Field Xpert jest kompaktowym ręcznym komunikatorem, bazującym
na przemysłowym komputerze PDA, posiadającym 3.5-calowy ekran dotykowy, wyposażonym w system
operacyjny Windows Mobile. Zapewnia on komunikację bezprzewodową z opcjonalnym modemem,
wyposażonym w interfejs VIATOR Bluetooth, podłączonym do urządzenia HART w trybie point-to-point
lub bezprzewodowo (WiFi), za pomocą obiektowego serwera sieciowego Endress+Hauser Fieldgate
FXA520. Komunikator Field Xpert może również pracować jako niezależne urządzenie w aplikacjach
zarządzania aparatura obiektową. Dalsze informacje: patrz instrukcja obsługi BA060S/31/pl.
• FieldCare. FieldCare jest oprogramowaniem Endress+Hauser do zarządzania aparaturą obiektową (Plant
Asset Management Tool), opartym na standardzie FDT. Za pomocą oprogramowania FieldCare można
konfigurować wszystkie urządzenia produkcji Endress+Hauser.
– FieldCare oferuje następujące funkcje:
– Konfiguracja przetworników w trybie offline i online
– Przesyłanie nastaw z i do przetwornika (upload/download)
– Tworzenie dokumentacji punktu pomiarowego
– Opcje podłączenia:
– Za pomocą modemu Commubox FXA191 zapewniającym iskrobezpieczną komunikację HART poprzez
interfejs RS232C w celu zdalnej obsługi z komputera wyposażonego w oprogramowanie FieldCare.
Dalsze informacje: patrz Karta katalogowa TI237F/31/pl.
– Za pomocą modemu Commubox FXA191 zapewniającym iskrobezpieczną komunikację HART poprzez
port USB, w celu zdalnej obsługi z komputera wyposażonego w oprogramowanie FieldCare.
Dalsze informacje: patrz Karta katalogowa TI404F/31/pl.
1
4...20 mA
³ 250 W
2
–
+
5
3
FieldCare
4
6
8
ENDRESS + HAUSER
RMA 422
9
7
01-xMx5xxxx-04-xx-xx-xx-009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sterownik PLC
Rezystor do komunikacji HART
Modem z interfejsem VIATOR Bluetooth z kablem podłączeniowym
Komunikator Field Xpert (przemysłowy komputer PDA)
Ekranowanie
Modem Commubox FXA191 (RS232) lub FXA195 (USB)
Komunikator ręczny DXR375/FC375
Przetwornik sygnałowy RMA42 lub zasilacz RN221N (z wbudowanym rezystorem komunikacyjnym)
Podłączenie z:
- modemem Commubox FXA191 (RS232), FXA195 (USB)
- komunikatorem ręcznym DXR375/FC375
Wskazówka!
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem Endress+Hauser.
Endress+Hauser
31
Deltabar M PMD55
Certyfikaty i dopuszczenia
Znak CE
Umieszczając na przyrządzie znak CE Endress+Hauser potwierdza, że przyrząd spełnia wszystkie stosowne
wymagania Unii Europejskiej.
Dopuszczenia Ex
•
•
•
•
•
ATEX
FM
CSA
NEPSI
IECEx
Wszystkie dane dotyczące ochrony przeciwwybuchowej zawarte są w oddzielnej dokumentacji, dostępnej
na życzenie. Standardowo dokumentacja ta jest dostarczana wraz z przyrządami posiadającymi dopuszczenie
do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
→ str. 36, punkty „Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa” i „Dokumentacja montażu/sterowania”.
Dopuszczenie do stosowania
w przemyśle okrętowym
(w przygotowaniu)
• Germanischer Lloyd (GL)
• American Bureau of Shipping (ABS)
Atest CRN (w przygotowaniu)
Niektóre wersje przyrządów posiadają atest CRN. Dla przyrządów z atestem CRN należy zamówić przyłącze
technologiczne z atestem CRN, posiadające dopuszczenie CSA.
Dyrektywa ciśnieniowa (PED)
Przetwornik Deltabar PMD55 podlega pod Artykuł 3 ust.3 Dyrektywy 97/23/WE (dyrektywy ciśnieniowej)
oraz jest zaprojektowany i wytwarzany zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej.
Inne normy i zalecenia
DIN EN 60770 (IEC 60770):
Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami przemysłowymi
Część 1: Metody badań i procedury
DIN16086:
Elektryczne przyrządy do pomiaru ciśnienia, czujniki ciśnienia, przetworniki ciśnienia, terminy, specyfikacja
w kartach danych
Normy serii EN 61326:
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach – Wymagania kompatybilności
elektromagnetycznej EMC.
32
Endress+Hauser
Deltabar M PMD55
Kod zamówieniowy
PMD55
W poniższej specyfikacji nie zaznaczono opcji wzajemnie się wykluczających.
010
Certyfikaty:
AA
BA
BB
BC
BD
B1
CA
CB
CC
CD
C1
FA
FB
FC
FD
F1
GA
IA
IB
ID
IE
I1
MA
MB
NA
NB
8A
Do zastosowań w strefie niezagrożonej wybuchem
ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6
ATEX II 1/2 D Ex t IIIC
ATEX II 2 G Ex d IIC T6
ATEX II 3G Ex nA IIC T6
ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6 + ATEX II 1/2 D Ex iaD
CSA C/US IS Cl. I, II, III Div.1 Gr. A-G, CSA C/US IS Cl. I Div. 2 Gr. A-D, Ex ia
CSA C/US XP Cl. I Div.1 Gr. B-G, Ex d (uszczelnienie przewodu nie wymagane)
CSA C/US Cl. II, III Div.1 Gr. E-G
Certyfikat CSA General Purpose
CSA C/US IS/XP Cl.I,II Div.1 Gr. A-G/B-G
FM IS Cl. I, II, III Div.1 Gr. A-G, AEx ia, FM NI Cl. I Div.2 Gr. A-D
FM XP Cl.I,II Div.1 Gr. A-G, AEx d (uszczelnienie przewodu nie wymagane)
FM DIP Cl.II,III Div.1 Gr. E-G
FM NI Cl.I Div.2 Gr. A-D
FM IS/XP Cl.I,II Div.1 Gr. A-G
GOST Ex ia IIC T6 (w przygotowaniu)
IEC Ex ia IIC T6 Ga/Gb
IEC Ex d IIC T6 Gb (w przygotowaniu)
IEC Ex t IIIC Da/Db (w przygotowaniu)
IEC Ex ic IIC T6 Gc (w przygotowaniu)
IEC Ex ia IIC T6 Ga/Gb + Ex ia IIIC Da/D
INMETRO Ex ia IIC T6 (w przygotowaniu)
INMETRO Ex d IIC T6 (w przygotowaniu)
*NEPSI Ex ia IIC T6 (w przygotowaniu)
NEPSI Ex d IIC T6 (w przygotowaniu)
ATEX II Ex ia/Ex d + FM/CSA IS + XP, ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 + ATEX II 2G Ex d IIC T6 +
FM/CSA IS + XP Cl.I,II Div.1 Gr A-G/B-G
FM/CSA IS + XP Cl.I,II Div.1 Gr. A-D/B-G, FM IS/FM XP Cl.I/II Div.1 Gr.A-G +
CSA IX/XP Cl.I,II Div.1 GrA-G
8B
Endress+Hauser
020
Elektronika/interfejs cyfrowy:
2
4-20mA HART
030
Wskaźnik/Obsługa:
1
2
LCD, przyciski na wkładce elektroniki
Bez wskaźnika LCD, przyciski na wkładce elektroniki
040
Obudowa:
A
B
F30 Aluminium
F30 Aluminium, wziernik
050
Podłączenie elektryczne:
A
B
C
D
I
M
P
V
Dławik M20, IP66/68 NEMA4X/6P
Gwint M20, IP66/68 NEMA4X/6P
Gwint G1/2, IP66/68 NEMA4X/6P
Gwint NPT1/2, IP66/68 NEMA4X/6P
Złącze M12, IP66/68, NEMA4X/6P
Wtyk 7/8", IP66/68, NEMA4X/6P
Wtyk Harting Han7D, 90deg, IP65
Wtyk ISO 4400 M16, IP64
060
Ciśnienie nominalne PN:
2
6
7
1bar/100kPa/14.5psi
70bar/7MPa/1015psi
160bar/16MPa/2400psi
070
Zakres nominalny czujnika:
7B
7C
7D
7F
7G
7H
7L
7M
10mbar/1kPa/0.15psi
30mbar/3kPa/0.45psi
100mbar/10kPa/1.5psi
500mbar/50kPa/7.5psi
1bar/100kPa/15psi
3bar/300kPa/45psi
16bar/1.6MPa/240psi
40bar/4MPa/600psi
33
Deltabar M PMD55
070
Zakres nominalny czujnika:
88
Przystosowany do Deltatop
080
Dokładność w warunkach odniesienia:
D
G
Wersja Platinum
Wersja Standard
090
Zakres ustawiony/Jednostki:
B
C
D
E
F
J
K
L
8
Zgodny z zakresem nominalnym; mbar/bar
Zgodny z zakresem nominalnym; kPa/MPa
Zgodny z zakresem nominalnym; mm/mH2O
Zgodny z zakresem nominalnym; cale H2O/stóp H2O
Zgodny z zakresem nominalnym; psi
Ciśnienie ustawiane wg specyfikacji użytkownika; patrz specyfikacja dodatkowa
Poziom ustawiany wg specyfikacji użytkownika; patrz specyfikacja dodatkowa
Przepływ ustawiany wg specyfikacji użytkownika; patrz specyfikacja dodatkowa
Przystosowany do Deltatop; patrz specyfikacja dodatkowa
110
Przyłącze technologiczne:
HAJ
HA4
HBJ
HB4
HGJ
HG4
HHJ
HH4
HNJ
HN4
HOJ
HO4
NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20; 316L, wersja V1, Montaż: Rurki impulsowe pionowe, ustawienie 90°
NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20; C22.8, wersja V1, Montaż: Rurki impulsowe pionowe, ustawienie 90°
NPT1/4-18 IEC61518 M10, 316L, wersja V1, Montaż: Rurki impulsowe pionowe, ustawienie 90°
NPT1/4-18 IEC61518 M10; C22.8, wersja V1, Montaż: Rurki impulsowe pionowe, ustawienie 90°
NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, 316L, wersja H1, Montaż: Rurki impulsowe poziome, ustawienie 180°
NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, C22.8, wersja H1, Montaż: Rurki impulsowe poziome, ustawienie 180°
NPT1/4-18 IEC61518 M10, 316L, wersja H1, Montaż: Rurki impulsowe poziome, ustawienie 180°
NPT1/4-18 IEC61518 M10, C22.8, wersja H1, Montaż: Rurki impulsowe poziome, ustawienie 180°
NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, 316L, wersja H2, Montaż: Rurki impulsowe poziome, ustawienie 90°
NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, C22.8, wersja H2, Montaż: Rurki impulsowe poziome, ustawienie 90°
NPT1/4-18 IEC61518 M10, 316L, wersja H2, Montaż: Rurki impulsowe poziome, ustawienie 90°
NPT1/4-18 IEC61518 M10, C22.8, wersja H2, Montaż: Rurki impulsowe poziome, ustawienie 90°
V1:
HAJ, HA4, HBJ, HB4
H1:
HGJ, HG4, HHJ, HH4
H2:
HNJ, HN4, HOJ, HO4
P01-PMD55xxx-11-xx-xx-xx-012
34
170
Materiał membrany:
A
B
stal 316L
Alloy C
180
Ciecz wypełniająca:
1
2
Olej silikonowy
Olej obojętny
190
Materiał uszczelki:
A
C
F
J
FKM Viton
PTFE
NBR
EPDM
500
Język obsługi (opcjonalnie):
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AK
AL
Angielski
Niemiecki
Francuski
Hiszpański
Włoski
Holenderski
Chiński
Japoński
550
Kalibracja (opcjonalnie):
F1
F2
Certyfikat kalibracji fabrycznej 5-punktowej
Certyfikat kalibracji fabrycznej DKD 10-punktowej
570
Warunki pracy (opcjonalnie; można wybrać kilka cech):
HA
Wersja odtłuszczona
Endress+Hauser
Deltabar M PMD55
Endress+Hauser
570
Warunki pracy (opcjonalnie; można wybrać kilka cech):
HB
HC
IA
IB
Wykonanie oczyszczone dla tlenu
Do aplikacji pomiarowych bez silikonu
Skonfigurowany minimalny prąd alarmowy
Skonfigurowany tryb BURST HART PV
580
Badania, certyfikat (opcjonalnie; można wybrać kilka cech):
JA
JB
JF
KD
KE
Certyfikat materiałowy (części zwilżane) wg EN10204-3.1
Materiał (części zwilżane) zgodny z normą NACE MR0175
Próba ciśnieniowa zgodnie z AD-2000
Certyfikat testu szczelności helem, świadectwo kontroli wg EN 10204 3.1
Świadectwo próby ciśnieniowej, świadectwo kontroli wg EN 10204 3.1
590
Certyfikaty dodatkowe (opcjonalnie; można wybrać kilka cech)
LA
LE
LF
Deklaracja zgodności SIL (w przygotowaniu)
Dopuszczenie GL do stosowania w przemyśle okrętowym (w przygotowaniu)
Dopuszczenie ABS do stosowania w przemyśle okrętowym (w przygotowaniu)
610
Akcesoria wbudowane: (opcjonalnie):
NA
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
620
Akcesoria w komplecie (opcjonalnie; można wybrać kilka cech):
PB
PC
P1
Wspornik montażowy + adapter do montażu do ściany/rury, stal 304
Adapter do montażu do ściany/rury, stal 304
Kołnierz owalny typy PZO, patrz dodatkowa specyfikacja
850
Wersja oprogramowania:
78
01.00.zz, HART, DevRev01
895
Oznaczenie:
Z1
Z2
Oznaczenie TAG punktu pomiarowego, patrz odrębna specyfikacja
Adres przyrządu, patrz dodatkowa specyfikacja
35
Deltabar M PMD55
Dokumentacja uzupełniająca
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi: BA382P
Skrócona instrukcja obsługi
4 ... 20 mA HART: KA1027P
Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Certyfikat
Kategoria
Wkładka
elektroniki
Dokumentacja
BA
Ex ia IIC
II 1/2 G
– 4...20 mA HART
– XA457P
BB
Ex t IIIC
II 1/2 D
– 4...20 mA HART
– XA458P
BC
Ex d IIC
II 2G
– 4...20 mA HART
– XA459P
BD
Ex nA IIC
II 3 G
– 4...20 mA HART
– XA461P
B1
Ex ia IIC
Ex ia D
II 1/2 G
II 1/2 D
– 4...20 mA HART
– XA460P
Dopuszczenie
EPL
Wkładka
elektroniki
Dokumentacja
IA
Ex ia IIC
Ga/Gb
– 4...20 mA HART
– XA462P
IB
Ex d IIIC
Gb
– 4...20 mA HART
– XA463P
ID
Ex t IIIC
Da/Db
– 4...20 mA HART
– XA490P
IE
Ex ic IIC
Gc
– 4...20 mA HART
– XA492P
I1
Ex ia IIC
Ex ia IIIC
Ga/Gb
Da/Db
– 4...20 mA HART
– XA491P
Wkładka
elektroniki
Dokumentacja
Rodzaj
Oznaczenie
certyfikatu wersji w kodzie
zamówieniowym
ATEX
Rodzaj
Oznaczenie
certyfikatu wersji w kodzie
zamówieniowym
IECEx
Dokumentacja montażu/
sterowania
36
Rodzaj
Oznaczenie
certyfikatu wersji w kodzie
zamówieniowym
Dopuszczenie
FM
FA
IS Cl.I,II,III Div.1 Gr. A-G, AEx ia
NI Cl. I Div.2 Gr.A-D
– 4...20 mA HART
– ZD234P
CSA
CA
C/US IS Cl.I,II,III Div.1 Gr A-G
C/US IS Cl.I Div.2 Gr A-D, Ex ia
– 4...20 mA HART
– ZD237P
Endress+Hauser
Deltabar M PMD55
Formularz: Konfiguracja zgodna ze specyfikacją
użytkownika (HART)
Ciśnienie
Jeśli w poz. „090: Zakres ustawiony/Jednostki” Kodu zamówieniowego wybrano wersję „J: Ciśnienie
ustawiane wg specyfikacji użytkownika”, należy wypełnić poniższy formularz i dołączyć go do zamówienia.
Jednostka ciśnienia (a)
mbar
bar
psi
mmH2O
mH2O
stóp H2O
cali H2O
mmHg
Pa
kG/cm 2
kPa
MPa
Ustawienie fabryczne: mbar/bar zależnie od celi pomiarowej
Zakres kalibracji/Wartości wyjściowe
LRV: _____________________ [jednostka ciśnienia]
URV: _____________________ [jednostka ciśnienia]
Informacja wyświetlana
1 wartość wyświetlana
Wartość mierzona
Stała czasowa (tłumienie)
2 wartość wyświetlana
Brak
(ust. fabryczne)
Ciśnienie
Prąd [mA] (tylko HART)
Temperatura
Wartość mierzona (%)
Tłumienie: ____ s
P01-xxxxxxxx-16-xx-xx-pl-001
Endress+Hauser
37
Deltabar M PMD55
Pomiar poziomu
Jeśli w poz. „090: Zakres ustawiony/Jednostki” Kodu zamówieniowego wybrano wersję „K: Poziom
ustawiany wg specyfikacji użytkownika”, należy wypełnić poniższy formularz i dołączyć go do zamówienia.
P01-PMD55xxx-16-xx-xx-pl-001
38
Endress+Hauser
Deltabar M PMD55
Przepływ
Jeśli w poz. „090: Zakres ustawiony/Jednostki” Kodu zamówieniowego wybrano wersję „L: Przepływ
ustawiany wg specyfikacji użytkownika”, należy wypełnić poniższy formularz i dołączyć go do zamówienia.
Jednostka ciśnienia
Jednostka ciśnienia / Wartość mierzona (PV)
Masa
mbar
bar
psi
mm Hg
2
kgf/cm
mm H2O
m H2O
stóp H2O
cali H2O
Objętość
Warunki
robocze
kg/s
kg/min
kg/h
t/s
t/min
t/h
uncje/s
uncje/min
funty/s
funty/min
funty/h
Pa
kPa
MPa
Ustawienie fabryczne:
mbar/bar, w zależności od czujnika
pomiarowego
Procent
Warunki
normalne
3
3
m /s
Nm/s
3
3
m /min Nm/min
3
3
m /h
Nm/h
3
l/s
Nm/d
l/min
l/h
Galony am./s
Galony am./min
Galony am./h
ACFS
ACFM
ACFH
Warunki
standardowe
3
Sm/s
3
Sm/min
3
Sm/h
3
Sm/d
SCFS
SCFM
SCFH
SCFD
%
3
Ustawienie fabryczne : Objętość; m /h
Charakterystyka przetwarzania
Liniowa
Pierwiastkowa (Ustawienie fabryczne)
Punkt pracy
Ciśnienie maks. _____ [jednostka ciśnienia]
Ciśnienie maks. _____ [jednostka ciśnienia]
Przepływ maks. _____ [jednostka przepływu]
Przepływ maks. _____ [jednostka przepływu]
LRV
_____ [jednostka ciśnienia]
(Dolna wartość ustawionego zakresu)
LRV
_____ [jednostka ciśnienia]
(Dolna wartość ustawionego zakresu)
Wartość odcięcia niskiego przepływu
Wartość: _____
_ [%]
(Ustawienie fabryczne = 5%)
Informacja wyświetlana
1 wartość wyświetlana
Wartość mierzona (PV)
2 wartość wyświetlana
brak (Ustawienie fabryczne)
Ciśnienie
Licznik 1
Licznik 2
Prąd [mA]
Główna wartość mierzona (%)
Temperatura
Stała czasowa (tłumienie)
Tłumienie:____ s
(Ustawienie fabryczne: 2s)
P01-PMD55xxx-16-xx-xx-pl-002
Endress+Hauser
39
Deltabar M PMD55
Polska
Endress+Hauser
Polska sp. z o.o.
UL7O‘OWSKA
7ROC‘AW
4EL
&AX
INFO PLENDRESSCOM
WWWPLENDRESSCOM
TI434P/31/PL/10.09

Podobne dokumenty

Elektrownie i elektrociepłownie zasilane

Elektrownie i elektrociepłownie zasilane Liquiline jest modułowym, dwuprzewodowym przetwornikiem przewodności dla inżynierii przemysłowej. Urządzenie posiada kontekstowe menu operatora w języku polskim, które ułatwia użytkowanie. Konstruk...

Bardziej szczegółowo