Marzec/Maj 2013

Komentarze

Transkrypt

Marzec/Maj 2013
WIADOMOŚCI
Z RATUSZA
Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 2 (91) marzec-maj 2013
Ruszyły inwestycje
Termomodernizacja
Ośrodka Sportu i Rekreacji
ISSN 1730-9190
ZAPROSZENIE
Burmistrz Blachowni i Przewodniczący Rady Miejskiej
serdecznie zapraszają Mieszkańców
na
DNI BLACHOWNI
15-16 czerwca 2013 roku.
Remont alejek przy zalewie
W programie:
gry i zabawy dla dzieci
konkursy dla najmłodszych oraz dla całych rodzin
warsztaty "baniek mydlanych"
malowanie twarzy
wystawa starych samochodów
pokaz sztucznych ogni
występy:
Zespoł "The Neverender"
Zespoł "GIMBA"
Młodzież z MDK w Blachowni
"Blachowianki" i "Cisianki"
"Taniec z kijami" Stowarzyszenia CZ-ART
Gala DISCO -POLO : "COVER", "JORRGUS", "SKANER"
Kabaret "MADE IN CHINA"
Targowisko stałe
"Mój Rynek" w Blachowni
Szczegółowy program imprez znajdziecie Państwo wkrótce na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Blachowni: www.blachownia.pl oraz na plakatach w całej
naszej gminie.
Budowa remizy OSP
dokończenie na str. 2 i 3
Remont alejek przy zalewie
W kwietniu rozpoczęła się rewitalizacja terenów przy zalewie. Wszystkie prace nad przywróceniem świetności tamtych terenów zostały
podzielone na etapy. Pierwszym etapem jest renowacja alejek spacerowych. Alejki, które znamy zostały wybudowane w czynie społecznym
w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Od tamtej pory straciły one wiele ze swojej urokliwości, pozarastały trawą, dzieła zniszczenia dopełniła trąba powietrzna, która nie oszczędziła drzew tuż przy
zbiorniku.
W pierwszym etapie do całkowitego remontu zostały zaplanowane
alejki od przedłużenia ul. Kubowicza do stanicy harcerskiej. Prace mają
zakończyć się w połowie czerwca, a wykonawcą jest firma INSTAL BUDOTECH z Lubszy, która złożyła podczas przetargu najkorzystniejszą
ofertę.
Przy nowych alejkach staną nowe ławeczki, kosze na śmieci i stylowe
latarnie, co powinno nadać nadbrzeżnym alejkom niepowtarzalnego
klimatu.
Wygaśnięcie mandatu radnego
Dnia 6 marca 2013 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
w Blachowni, na której podjęta została uchwała nr 177/XXX/2013
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Kułakowskiego.
Wygaśnięcie mandatu spowodował fakt, iż radny jest członkiem zarządu dwóch wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina
Blachownia posiada swoje udziały.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
w art. 24f ust. 1 wprowadza zakaz prowadzenia przez radnych działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny
uzyskał mandat, a także zarządzania przez radnych taką działalnością
lub bycie przez nich przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
Radny Marek Kułakowski nie zgodził się z opinią Rady Miejskiej w Blachowni i zaskarżył uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2013 r. sprawy oddalił skargę radnego.
W związku z wygaśnięciem mandatu, po uprawomocnieniu
się wyroku Wojewoda Śląski w ciągu 90 dni zarządza wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Blachowni.
2 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Budowa remizy OSP
Stara remiza jest w bardzo złym stanie. Po deszczu woda zalewała pomieszczenia niszcząc sprzęt, a sypiące się fragmenty ścian zagrażały
strażakom przebywającym w budynku. Pod koniec 2012 roku wykonano prace remontowe, by druhowie mogli bezpiecznie wykonywać swoje
obowiązki.
Nowa strażnica zostanie wzniesiona na Placu Wolności. 29 kwietnia
rozpoczęły się prace przy stawianiu ogrodzenia placu budowy a obecnie
trwają pierwsze prace ziemne.
W budynku nowej remizy będzie się znajdowała sala szkoleniowa, pomieszczenia socjalne, szatnie, magazyny, toalety, dyżurka. Hala garażowa
pomieści 4 samochody. Zostanie zmieniona lokalizacja pomnika św. Floriana. Koniec prac budowlanych jest planowany na czwarty kwartał 2015
roku. Remizę wybuduje firma COPPER-POL z Pabianic, a koszt budowy
to 1,3 mln zł.
Targowisko stałe
"Mój Rynek" w Blachowni
W marcu br. rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową targowiska stałego „Mój rynek w miejscowości Blachownia”. Wykonawca
ww. zadania jest Firma Usługowo Handlowa - Maciej Dobosz z Krzepic.
Zadanie to jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach
PROF. Na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania wynosi 50 %, pozostałe koszty pokryje Gmina Blachownia ze środków własnych. Termin
zakończenia zgodnie z umową w drugiej połowie 2014 roku. Targowisko
zlokalizowane jest przy ulicy Kubowicza na terenie dawnej oczyszczalni
ścieków. W skład targowiska wchodzić będą 3 wiaty stałe z ladami stoisk handlowych wydzielone przegrodami zapewniającymi podział na 40
straganów oraz 3 wiaty handlowe umożliwiające handel z 18-u samochodów dostawczych pod zadaszeniem. Zadaszone stoiska zajmują 65
% powierzchni handlowej targowiska. Projekt przewiduje możliwości
prowadzenia handlu bezpośrednio z samochodów - 17 stanowisk handlowych bez zadaszenia. Targowisko będzie utwardzone, oświetlone oraz
posiadać będzie przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Projekt przewiduje również wykonanie zaplecza socjalno-sanitarnego na terenie placu targowego. Zagospodarowanie terenu
targowiska przewiduje 33 miejsca parkingowe w tym również miejsca
parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczone zostały również
miejsca, w których mogą zostać ustawione stałe pawilony handlowe. Jest
15 takich miejsc i zostały zaplanowane z myślą o handlujących na targowisku przy ulicy Sportowej. Zaprojektowane targowisko zapewni dobre
warunki higieniczne przyszłym użytkownikom. Łączna powierzchnia
inwestycji wynosi 6.029m2
ZDRÓJ ULICZNY
Przy ulicy Sienkiewicza w Blachowni wykonany został zdrój uliczny. Jest
to urządzenie, które ma służyć mieszkańcom jako punkt czerpania wody
pitnej w czasie awarii wodociągu.
Wokół zdroju ulicznego zostanie
ułożona nawierzchnia z kostki
brukowej oraz ustawione będą
ławki parkowe. Całość będzie
tworzyć ciekawy element małej architektury nawiązujący do
obecnie modernizowanego ciągu
pieszo-rowerowego przy zbiorniku wodnym w Blachowni.
- Nr 2 marzec-maj 2013
Szanowni Państwo
Drodzy Mieszkańcy Blachowni
Przyszła długo oczekiwana wiosna i zgodnie z zapowiedziami rozstrzygnięte zostały przetargi na kolejne inwestycje.
Najwcześniej rozpoczęły się prace związane z budową nowego ryneczku. Na tę inwestycje
pozyskaliśmy środki z Unii Europejskiej.
Obecnie trwają prace przy termomodernizacji budynku OSIR-u. Zmiany elewacji, lekka konstrukcja zadaszenia i metalowe elementy nadają obiektowi lekkości, a nowa kolorystyka nawiąże do
hali sportowej, tak aby obiekt tworzył jeden kompleks sportowy.
W centralnym punkcie miasta rozpoczęła się budowa nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Nowoczesny obiekt wymusi również zmianę całej infrastruktury w rejonie ulic Sienkiewicza
i 1 Maja. Przyczyni się do tego również termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego.
Zaawansowane prace trwają przy budowie alejek spacerowych nad zbiornikiem wodnym w Blachowni. Jednocześnie
z ich budową będzie wymieniane zniszczone istniejące od wielu lat oświetlenie na stylowe parkowe latarnie. Odpoczynkowi na świeżym powietrzu sprzyjać będzie wymiana ławek parkowych, a dla najmłodszych mieszkańców powstanie nowy, obecnie najbardziej
nowoczesny plac zabaw. W najbliższym czasie powstanie basen z grzybkiem wodnym i dwiema zjeżdżalniami: słonikiem dla młodszych dzieci i smokiem dla starszaków. W tej lokalizacji zmieni się również budynek Urzędu Stanu Cywilnego a tuż przy parkingu
powstanie zdrój miejski tryskający świeżą wodą dla spragnionych przechodniów.
To pierwszy etap rewitalizacji części terenów rekreacyjnych gminy.
W tym rejonie świętować będziemy wspólnie w dniach 15 – 16 czerwca DNI BLACHOWNI, na które już teraz zapraszam wszystkich mieszkańców naszej gminy. W programie przewidzianych jest wiele atrakcji i niespodzianek, przede wszystkim dla
naszych najmłodszych mieszkańców, ale i dla całych rodzin. W konkursach, które pozwolą poznać się nam bliżej, przewidziane są
bardzo atrakcyjne nagrody. Zapraszam na wspólną zabawę i biesiadę. W programie przewidziane są występy gwiazd disco polo
i kabaretu.
Jak Państwo widzicie wiele ważnych i strategicznych inwestycji realizujemy jednocześnie. Przetargi na chodniki i ulice
przewidziane w budżecie są już w przygotowaniu. Proszę więc o cierpliwość i zrozumienie, gdyż tylko konsekwencja i dobre przygotowanie inwestycji pozwala realizować mi i moim współpracownikom kolejne ważne zadania dla Państwa.
Pozdrawiam serdecznie
Anetta Ujma Burmistrz Blachowni
Termomodernizacja Ośrodka
Sportu i Rekreacji
dokończenie ze str. 1
Termomodernizacja budynku OSiR oprócz wymiernych
Termomodernizację powyższych budynków wykona firma
F.U.H. DZIEDZICKI z Konopisk. Całkowity koszt zadania wyniesie
blisko 370 tys. zł.
kosztów związanych z oszczędnością na ogrzewaniu, wpłynie również na wizualny wygląd budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji, który
będzie prezentował się znacznie lepiej a z budynkiem hali sportowej
stworzy kompleks sportowy.
Dodatkowo wykonany zostanie monitoring składający się z
sześciu kamer co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie
budynku.
Będzie to pierwsza termomodernizacja budynków gmin-
nych w tym roku. Rozpoczęto ocieplenie budynku Urzędu Stanu
Cywilnego oraz Urzędu Miejskiego, który nosi jeszcze ślady pozostawione przez trąbę powietrzną.
Na wszystkie termomodernizacje gmina uzyskała dofinan-
sowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 2 marzec-maj 2013 3
Koło Emerytów w Blachowni
Zarząd Koła Emerytów i Rencistów w Blachowni zorganizował spotkanie swoich członków
i zaproszonych gości z okazji DNIA KOBIET. Nasze Koło dopiero teraz świętowało ten DZIEŃ,
a to z powodu remontu sali OSP od której jesteśmy uzależnieni. Święto spóźnione o ponad
miesiąc ale nie straciło swojego uroku. Goście zaproszeni i członkowie Koła licznie dopisali,
a wszystkich powitała przewodnicząca p. Henryka Ball. Wśród zaproszonych gości byli: p. Burmistrz Anetta Ujma wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej p. Henrykiem Kanią, ks. prałat
Andrzej Walaszczyk, z Zarządu Okręgu p. Barbara Badora i p. Ewa Kierach, dyr Domu Kultury
p. Maura Jochymczak, przewodnicząca Koła w Gnaszynie p. H Okwiet, przewodnicząca Koła
z Łojek p. K Palacz i z GS Blachownia p. Halina Mercik. Wymienieni goście nie szczędzili miłych słów powitalnych i życzeń.
Gromkimi brawami powitano Zespół
" Cisianki", który dodał splendoru całej uroczystości. Zespół posiada ciekawy repertuar,
piękne donośne głosy i humor. Przy ich występach nogi same podrywają się do tańca. Z rąk
przewodniczącej Zespół otrzymał dyplom jako wyróżnienie za propagowanie kultury i rozrywki. W trakcie imprezy korzystaliśmy też ze śpiewników i nagrań płynących z własnego nagłośnienia. Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na uroczystość za ich obecność i wspieranie naszego Koła, a paniom z Zarządu za przygotowanie poczęstunku.
H .M .
Koło Emerytów w Łojkach
8-go marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. Święto to zostało utworzone,
aby upamiętnić walkę kobiet o równouprawnienie. Obchody M.D.K. ustanowiono w 1910r.
w Kopenhadze. Również panowie mają swoje święto. Tradycja obchodów Dnia Mężczyzny
na świecie została zapoczątkowana w listopadzie 1999r. W Polsce D.M. obchodzony jest 10
marca. Dzień Kobiet i Mężczyzn emeryci z koła w Łojkach świętowali 9 marca. Tradycyjnie jak co roku wszystkim paniom i panom wręczono po czekoladzie. Święto Dnia Kobiet
i Mężczyzn swoimi występami umilał nam zespół Cisianki. Zarząd i członkowie koła
emerytóww Łojkach dziękują za przybycie zaproszonym gościom, wśród
których byli; Kierownik Działu Organizacyjnego w Urzędzie p. Katarzyna
Nowak, Radny z Łojek p. Jacek Rogut, Wice Prezes P.Z.E.R i I. w Częstochowie p. Zenobia
Mielniczuk, Prezes G.S. w Blachowni p. Halina Mercik, Przewodnicząca Koła Emerytów
w Blachowni p. Henryka Ball i p. Halina Terlicka z Koła Emerytów w Gnaszynie. Serdecznie dziękujemy również zespołowi Cisianki za ich wspaniały występ.
K.P.
Koło Gospodyń Wiejskich
23 marca 2013 r. w Mstowie odbyła się VIII Regionalna Prezentacja Potraw Wielkanowcnych. Blachownię zaprezentowało nasze KGW. Przybyłych gości przywitał Starosta Powiatu Częstochowskiego. Gościem honorowym Blachowni była
Pani Burmistrz Anetta Ujma, Dyrektor MDK Pani Maura Jochymczak, obecni
byli również Radny Rady Miejskiej w Blachowni Pan Wacław Matuszewski i
Radny Powiatu Częstochowskiego Pan Piotr Kurkowski. Jak zwykle stoły były
zastwione różnymi tradycyjnnymi potrawami i wypiekami, które przygotowały
członkinie KGW. Nasz stół oprócz potraw, babek i ciast miał piękną dekorację
przygotowaną przez Panią Czesławę Taranek. Wszystkim koleżankom z KGW
serdeczne podziękowanie składa Hanna Bajor.
W dniu 4 kwietnia 2013 r. obchodziliśmy w naszym KGW uroczystość 80 rocznicy urodzin naszej koleżanki Pani Czesławy Taranek, która dużo pracy wkłada
w działaność naszego Koła.
4 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 2 marzec-maj 2013
Bezpłatne spotkanie
informacyjne dla przedsiębiorców
Dnia 18 lutego 2013 roku w Sali konferencyjnej OSiR w Blachowni
odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców organizowane
przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie oraz Urząd Miejski
w Blachowni. Przybyłych przedsiębiorców przywitała Pani Anetta Ujma
Burmistrz Blachowni. Spotkanie prowadził Pan Piotr Krawczyk Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Celem spotkania była prezentacja zainteresowanym przedsiębiorcom możliwości
wsparcia firm dzięki inicjatywom podejmowanym przez Powiatowy
Urząd Pracy w Częstochowie.
Zakres poruszanej tematyki:
- środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- projekty realizowane przez PUP Częstochowa (np. projekt pn. „Kierunek biznes” , projekt pn „Biznesmen – Bizneswomen”),
- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz
inne instrumenty i usługi określone w ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
W związku z dużym zainteresowaniem lokalnych przedsiębiorców
przedmiotową problematyką tut. Urząd planuje cykliczne organizowanie spotkań informacyjnych dla firm.
Dnia 17 kwietnia 2013 r. w Sali konferencyjnej OSiR w Blachowni odbyło się kolejne, bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców
oraz dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą nt. pozyskania środków finansowych na założenie lub rozwój firmy.
W trakcie spotkania zostały przedstawione informacje dotyczące:
- środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- pożyczek dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej,
- dotacji na wdrożenie planu eksportu (działanie 6.1 PO IG),
- dotacji na e-usługi oraz B2B (działanie 8.1 i 8.2 PO IG),
- dotacji na tereny wiejskie (Działanie 312PROW).
Spotkanie przeprowadzili zaproszeni przez Burmistrza Blachowni
przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Pani Magdalena Kręciwilk oraz Pan Maciej Szecówka Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się indywidualne konsultacje dla przedsiębiorców dot. dotacji oraz środków na rozwój działalności gospodarczej.
Autor: Szymon Chlebicki
Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Blachownia
Jak już wszyscy zdążyli zauważyć wiosna to wbrew pozorom niezbyt piękna pora roku. Zamiast cieszyć się cieplejszymi i
dłuższymi dniami, pobudzeniem przyrody do życia, topniejącym
śniegiem, to zaczynamy coraz częściej patrzeć tylko i wyłącznie pod
nogi. Właściciele psów, którzy za nic mają to, że nie mieszkają samotnie na tej planecie jak co rok zafundowali nam slalom pomiędzy
psimi kupami na chodnikach. Nikt się nie przejmuje tym, że kupa
psa pozostawiona na chodniku lub trawniku czy piaskownicy, zostanie zamrożona, przysypana nową warstwą śniegu, na nią przyjdzie
następna i następna…
Na trawnikach, boiskach, placach zabaw i w parkach –
wszędzie zalegają psie odchody. Rozmiar tego zjawiska jest ogromny.
I nie chodzi już nawet o nieestetyczny widok. Coraz bardziej realne
jest zagrożenie epidemiologiczne. Badania potwierdziły zarówno
możliwość wystąpienia epidemii, jak i pojedynczych zagrożeń chorobowych.
W odchodach psów występuje wiele drobnoustrojów, które
mogą być przyczyną groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych.
Do najczęściej wywoływanych przez psie odchody chorób należą odzwierzęce inwazje pasożytnicze, takie jak toksokaroza, czy tasiemczyce. W psim kale występuje również szereg bakteryjnych czynników
chorobotwórczych, m.in. Salmonella, Yersinia i Campylobacter. Na
choroby te narażone są przede wszystkim dzieci bawiące się na trawnikach i w piaskownicach.
Przypomina się wszystkim właścicielom psów o tzw.
„dobrym” nawyku sprzątania po swoim pupilu. Każdy właściciel
jest zobowiązany do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń po
swoim psie na klatkach schodowych, na skwerach i trawnikach,
piaskownicach oraz innych miejscach służących do publicznego
użytku.
Zobowiązuje go do tego uchwały Rady Miejskiej w Blachowni nr 162/XXVII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Blachownia.
Kto nie wykonuje w/w obowiązków zawartych w Regulaminie podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. Dz. U. z
2012r, poz. 391 z późn. zm.) bądź karze nagany lub grzywny zgodnie
z art. 145 kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010r., Nr 46, poz. 275 z późn.
zm.).
Nasz apel nie jest skierowany przeciwko właścicielom psów.
To działanie na rzecz wygody wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy. Zastanówmy się, czy sprawi nam przyjemność wchodzenie w psie kupy, którymi nasze pupile zanieczyszczają każde wolne
miejsce na trawniku, chodniku czy placu? Jednym z najczęstszych powodów nie sprzątania po swoim pupilu jest brak świadomości, że psie
odchody mogą przeszkadzać innym, a drugi to - wstyd. A wstydzić
się powinni ci, którzy nie sprzątają po swoim psie, a nie ci, którzy to
robią!
Często zdarza się, że zwracając uwagę właścicielowi psa,
aby sprzątnął pozostawione po swoim pupilu nieczystości, jesteśmy
ignorowani lub słyszymy różnego rodzaju nieprzyjemne komentarze.
Jednak każdy z nas ma pełne prawo domagać się, aby właściciel czworonoga posprzątał po swoim zwierzaku. Jeśli tego nie zrobi, sprawę
można zgłosić na Policję.
To, jak wygląda nasza gmina i miasto zależy wyłącznie od nas –
mieszkańców.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 2 marzec-maj 2013 5
VIII Turniej Tańca Towarzyskiego Blachownia 2013
20 kwietnia 2013 roku w Blachowni odbył się VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Blachownia 2013, w którym wzięło udział 49 par niesklasyfikowanych
oraz 10 solistek. Turniej rozgrywany był w 9 kategoriach, w tym 2 kategorie solistek
w przedziale wiekowym od 5 do 14 lat. Największą grupę stanowiły przedszkolaki (16
par) oraz grupa 8—9 lat (18 par). Pary reprezentowały 12 Klubów Tańca Towarzyskiego z: Będzina, Opoczna, Krakowa, Częstochowy, Kłomnic, Radomska, Mykanowa, Strzelec Małych i Blachowni. Od wczesnych godzin rannych zjeżdżały się pary
taneczne. Tancerze rejestrowali się, uczestniczyli w próbie parkietu i przygotowywali
się do rozgrywek.
Turniej Tańca Towarzyskiego otworzyła w imieniu Pani Burmistrz Blachowni, Kierownik Referatu Organizacyjnego Pani Katarzyna Nowak. Nagrody z ramienia Starosty Częstochowskiego wręczał Pan Pakuła Roman oraz
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Blachowni Pani Maura Jochymczak.
VIII Turniej Tańca Towarzyskiego Blachownia 2013 cieszył się ogromnym powodzeniem uczestników, sala wypełniła się po brzegi widzami zainteresowanymi tańcem
towarzyskim.
W VIII Turnieju Tańca Towarzyskiego Blachownia 2013 Klub Tańca Towarzyskiego
KROK z Miejskiego Domu Kultury w Blachowni reprezentowało 8 par tanecznych.
W finale zatańczyli zdobywając następujące miejsca:
- Radek Mikołajczyk – Oliwia Jankowska – miejsce II
- Robert Konopka- Marlena Kasprzyk – miejsce V
- Oskar Bednarski – Wiktoria Gaudzińska – miejsce VI
- Mikołaj Błąd-Jarocki – Patrycja Stanik - miejsce V
Po raz I w turnieju zatańczyły pary:
- Kacper Cenkier – Sonia Wacławek w ¼ finału
- Marek Mrowiec- Marlena Kasprzyk w ½ finału
- Oskar Brandt – Natalia Lula ½ finału
Wszystkim parom gratulujemy sukcesu oraz życzymy wytrwałości i dalszej owocnej
pracy
Katarzyna Klekot
Wiosenne śpiewanie
W piątek 19 kwietnia b.r. w Miejskim Domu Kultury odbył się XXI Festiwal Piosenki Blachownia 2013.
W konkursie udział wzięło ponad 40 uczestników w wieku od 4 do 16 lat, każdy z nich wykonał jeden
utwór. Śpiewających oceniało jury w składzie: przewodniczący – Piotr Janik, członkowie: Robert Gliński, Konrad Znaj. Ocenie podlegał dobór repertuaru, intonacja, interpretacja i wrażenie ogólne. Poziom
konkursu był w tym roku bardzo wysoki, oceny uczestników wyrównane, przez co wybranie najlepszych
było dla jurorów niełatwym zadaniem. Po obradach udało się jednak wyłonić zwycięzców.
Kategoria: 4-5-latki:
I.
Kaya Galas
II.
Karolina Ratajczak
III.
Karolina Rachmińska
Wyróżnienia: Milena Jura Tymon Kowalczyk
Kategoria: 6-latki i klasy I-III
I.
Wiktoria Konieczna
II.
Weronika Konieczna
III.
Adrian Lewenhoff
Wyróżnienia: Dżesika Panasińska, Wiktoria Stawicka
Kategoria: klasy IV-VI i gimnazjum
I.
Klaudia Ściebura
II.
Klaudia Pyrzyk
III.
Anna Krzywoń
Wyróżnienie: Paulina Krawczyk
Wiosenny konkurs piosenki można uznać za bardzo udane przedsięwzięcie. Młodzi wokaliści pracują
nad sobą i doskonalą swoje umiejętności, przez co każdy kolejny koncert jest świetnym przeżyciem dla
widowni zebranej w Sali Widowiskowej. Wszystkim laureatom gratulujemy i zapraszamy na kolejne
edycje Festiwalów.
6 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 2 marzec-maj 2013
Sylwia Hreczańska
Otwarcie sezonu wędkarzy
Otwarcie sezonu modelarzy
21 kwietnia wędkarze z Koła Wędkarskiego w Blachowni rozpoczęli sezon. Już od godziny 6.00 trwała zbiórka zawodników. Po rozlosowaniu
stanowisk, punktualnie o 7.30 swój początek miały pierwsze, tegoroczne zawody wędkarskie w Blachowni. Do zmagań na zbiorniku Wykopalisko przystąpiło 29 wędkarzy.
26 kwietnia w godzinach popołudniowych do hotelu OSiR w Blachowni zaczęli zjeżdżać się goście z całej Polski, by następnego dnia stanąć
do rywalizacji modeli żaglowych sterowanych radiem. Po dość długiej
zimie, modelarze mogli wyjść ze swoich pracowni by sprawdzić wyniki
swoich prac na trzecich już tej klasy zawodach odbywających się w naszym mieście. Otwierająca sezon impreza jest pierwszą w kraju z cyklu
zaliczanych do Mistrzostw i Pucharu Polski.
Jak co rok otwarcie modelarskich regat uświetniła Burmistrz Blachowni,
pani Anetta Ujma która została matką chrzestną dwóch nowych modeli
jachtów żaglowych.
Zawody trwały dwa dni a modelarze dzielili się wiedzą i doświadczeniem miedzy sobą a także z publicznością, która podziwiała kunszt wykonania modeli i współzawodnictwo na wodzie. Niedziela była drugim
dniem walki na wodzie o poprawę swoich pozycji w klasyfikacji zawodów co nie było łatwe, ponieważ aura była raczej marcowa i wszystkim
kostniały palce od zimnego powietrza. Na zakończenie zawodów odbył
się bieg długodystansowy o Puchar Burmistrza Blachowni, który wygrał
najszybszy model należący do kolegi Grzegorza Bojanowskiego z Konstancina-Jeziornej.
Modelarze należący do Harcerskiego Międzyszkolnego klubu Żeglarskiego „39-er” w Blachowni pokazali, że zimy nie przespali i po sukce-
O godzinie 11.30 sędziowie dali sygnał zakończenia zawodów i przystąpili do ważenia zdobyczy, po czym wszystkie ryby wypuszczono do
wody. Wszyscy uczestnicy spotkali się w rybaczówce na tradycyjnym
posiłku z grilla.
W pierwszych tegorocznych zawodach triumfował Kornel Marchewka ,
drugie miejsce zajął Artur Zawisza, a na trzecim miejscu uplasował się
Bogdan Górski. W kategorii juniorów triumfował Radosław Poch przed
Michałem Ciukiem, trzecie miejsce zajął Kamil Musiałczyk, a czwarte
Eryk Żyłka.
Podczas zawodów, tylko jednemu startującemu nie udało się złowić
ryby, a zwycięzca mógł się pochwalić prawie 5 kg ryb. Najczęściej łapano leszcze, karpie, sumiki karłowate, jazgarze.
Informacja: Rafał Jędrysiak
Wyniki IV kolejki
Gminnej Ligi Siatkówki 2013
W sobotę 27 kwietnia 2013 roku rozegrane zostały kolejne mecze Gminnej Ligi Siatkówki o Puchar Burmistrza Blachowni 2013.
Wyniki i aktualną tabelę GLS przedstawiam poniżej.
TABELA V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI 2013
l.p
Nazwa drużyny
Mecze
Pkt
Sety
1
PELIKAN BLACHOWNIA
4
7
5-4
2
EKONOMIK
4
7
8-2
3
OGRODY ROZKOSZY
3
5
6-1
4
HAPPY TEAM
3
4
5-2
5
VOLLEY TEAM
4
3
4-7
6
DZIAŁKI
3
2
4-4
7
MANAMA NA
4
2
2-8
8
ICE TEAM
3
0
0-6
Aneta Stawicka
sach w roku ubiegłym udowodnili, że trudno będzie odebrać im laury
zdobyte rok wcześniej. W koronnej klasie modeli redukcyjnych NSS-A
zajęli wszystkie stopnie podium. Pierwsze miejsce wywalczył Kamil Kołaczyk przed ojcem Markiem, a trzecie miejsce przypadło Janowi Kmieciowi, który już rok temu zapowiadał starty nowym modelem i słowa
dotrzymał. W klasie NSS 650 standard - małe modele regatowe – trzecie
miejsce wywalczył kolega z naszego klubu, Marek Stala.
Zawody były bardzo udane a goście zadowoleni z pobytu w naszym mieście. Zarząd krajowy sekcji NSS dopinguje organizatorów aby nie przestawali w swoich staraniach w przyszłym roku organizując IV edycję
zawodów a może nawet Mistrzostwa Polski.
Marek Kołaczyk
IV KOLEJKA 27 KWIETNIA 2013 ROKU
ZESPOŁY
ROZGRYWAJĄCE
Wynik
NAJLEPSZY
ZAWODNIK MECZU
Chojnacki Łukasz
PELIKAN OGRODY ROZKOSZY
0:2
(22;18)
DZIAŁKI - VOLLEY
2:1
(-23;13;10)
EKONOMIK - ICE TEAM
2:0
(10;15)
Wawrzyniak Kamil
HAPPY TEAM MANAMA NA
2:0
(11;16)
Marszałek Adam
Turek Zbigniew
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 2 marzec-maj 2013 7
Z życia OSP Blachownia, Cisie
Zebranie Sprawozdawcze
OSP w Cisiu
W sobotę 16 marca w remizie w Cisiu odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze członków miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Niezmiernie miło było nam gościć Burmistrza Blachowni oraz jednocześnie Prezesa Zarządu Gminnego Panią Anettę Ujmę, reprezentanta
Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie kapitana Krzysztofa Dzwonnika, Komendanta Gminnego druha Grzegorza Jelonka, radnego druha Jerzego Zdunka oraz leśniczego z Nadleśnictwa Herby Pana Marka
Dybskiego. Po przywitaniu przybyłych gości Prezes złożył najlepsze
życzenia druhnom, które w tym roku obchodzą 10. rocznicę powstania
Kobiecej Drużyny Pożarniczej. Druh Rafał zaznaczył, iż przez te lata
druhny pozostawiły wyraźny ślad swojej działalności, godnie reprezentowały jednostkę oraz gminę na zawodach, ale i również czynnie uczestniczyły w życiu jednostki, służyły pomocą przy organizacji uroczystości oraz stanowiły ozdobę wśród męskich szeregów naszej jednostki.
Po krótkim przemówieniu przystąpiono do meritum spotkania. Przewodniczącym zebrania został druh Jerzy Zdunek, protokół z zebrania
sporządzała druhna Katarzyna Sneka. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszły druhny Ilona Hadrian
i Joanna Pisula
oraz dh Maciej
Gazda.
Zarząd
OSP przedstawił
bardzo szczegółowe sprawozdanie z działalności
jednostki
oraz
sprawozdanie finansowe za 2012
rok.
Streszczając słowa druhów warto nadmienić, iż na dzień 31.12.2012 roku pełne
uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych posiada 25
członków naszej jednostki. W minionym roku zastępy OSP Cisie wyjeżdżały do interwencji łącznie 41 razy, z czego 12 to miejscowe zagrożenia, a 29 pożary. Przeprowadzone zostały 42 zbiórki szkoleniowe
oraz 19 zbiórek gospodarczych, oprócz tego strażacy w ramach utrzymania kondycji fizycznej trenowali na hali sportowej w Blachowni w
każdy piątek. Najczęściej do akcji wyjeżdżali: Daniel Hadrian, Katarzyna Sneka, Maciej Gazda, Beata Sneka oraz Zenon Szuba. Jednostka została zaopatrzona w sprzęt pomocny w ratowaniu życia i mienia
m.in. agregat prądotwórczy trójfazowy, kamizelkę K.E.D., 2 aparaty
ODO z maskami oraz czujnikami bezruchu, opryskiwacz Oleo-Mac SP
126, zestaw ratownictwa wysokościowego oraz ubrania koszarowe dla
Kobiecej Drużyny Pożarniczej. Po raz kolejny na zawodach sportowopożarniczych strażacy osiągnęli sukcesy: drużyna męska została Mistrzem, a drużyna kobieca Wicemistrzem Powiatu Częstochowskiego.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytała druhna Beata Sneka, natomiast projekt planu działalności i planu finansowego na bieżący rok przedstawili druh skarbnik i druhna sekretarz.
W krótkiej dyskusji nad działalnością OSP głos zabrali Pani Burmistrz Anetta Ujma, która wyraziła chęć dalszej, tak owocnej
współpracy oraz kpt. Krzysztof Dzwonnik, który oprócz podsumowania wrażeń na temat ogólnego wizerunku jednostki oraz
jej gotowości bojowej przytoczył statystyki zdarzeń występujących w minionym roku na terenie powiatu i miasta Częstochowy.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej zostało udzielone absolutorium
dla Zarządu OSP za okres sprawozdawczy. Członkowie OSP przyjęli jednogłośnie plan działalności i plan finansowy na 2013 rok.
Zebranie przebiegło w miłej i życzliwej atmosferze, a po zakończeniu części oficjalnej wszyscy udali się na skromny poczęstunek.
Tradycyjnie już strażacy z OSP w Cisiu czynnie włączyli się w obchody
8 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Triduum Paschalnego w Parafii Najświętszego Zbawiciela w Blachowni-Błaszczykach. Druhny i druhowie pełnili w Wielką Sobotę wartę honorową przy Grobie Pańskim oraz uczestniczyli w uroczystej procesji i
Mszy Świętej Rezurekcyjnej odbywającej się w kościele pw św. Antoniego
w Cisiu. Strażacy, jak co roku, brali również udział w Procesji i Mszy Rezurekcyjnej w Niedzielę Wielkanocną w kościele parafialnym w
Błaszczykach. W uroczystościach
udział wzięły druhny: Borek Katarzyna, Gazda Karolina, Gwiździńska Marta, Sneka Beata i Sneka
Katarzyna oraz druhowie: Drynda Adam, Gazda Maciej, Hadrian
Daniel, Kocher Rafał, Kulej Marcin, Liota Marek, Pawiński Daniel,
Puchała Andrzej, Sneka Emil, Szuba Zenon, Wilk Edward i Zdunek Jerzy.
Katarzyna Sneka
Turniej Wiedzy Pożarniczej
na Szczeblu Miejskim
10 kwietnia 2013 roku odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem
"Młodzież Zapobiega Pożarom" na szczeblu miejskim.
Turniej odbywał się w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe,
gimnazjum oraz szkoły średnie.
W turnieju udział wzięły dzieci i młodzież ze szkół:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni: Jakub Kotliński, Jakub Parkitny
Szkoła Podstawowa nr 3 w Blachowni: Tomasz Gawor, Patrycja Stanik,
Anna Krzywoń
Szkoła Podstawowa w Cisiu: Radosław Wilk, Patrycja Graczyk, Filip
Leliwa
Szkoła Podstawowa w Łojkach: Marta Bartyzel (najmłodsza uczestniczka), Paweł Ujma oraz Kacper Kowalski.
Szkoły średnie reprezentował Tomasz Góździk.
Wynik konkursu:
Szkoły podstawowe:
I miejsce - Jakub Kotliński - 27 pkt
II miejsce - Radosław Wilk - 24 pkt
III miejsce - Tomasz Gawor - 24 pkt
Gimnazjum:
I miejsce - Anita Pilarz - 37 pkt
II miejsce - Piotr Gloc - 31 pkt
III miejsce - Rafał Gębuś - 27 pkt
Szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce Tomasz Góździk - 40 pkt.
Uczniów szkół przygotowały: mgr Danuta Filipowicz, mgr Krystyna
Walenta, mgr Bożena Wierzbicka, mgr Anna Jedynak.
Na zakończenie turnieju Pani Burmistrz Anetta Ujma wręczyła nagrody
oraz dyplomy.
Komisja turniejowa w składzie: Pani Jadwiga Maciejewska, dh Ryszard
Cierpiał, dh Janusz Mszyca dh Henryk Trzepizur, dh Grzegorz Jelonek,
dh Daniel Hadrian
oraz dh Andrzej
Puchała. W
Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
który odbył się 13
kwietnia w Złotym
Potoku, Tomasz
Góździk zajął III
miejsce , Anita Pilarz (gimnazjum)
w ścisłym finale
uplasowała się na V miejscu. Nasz najmłodszy uczestnik Jakub Kotliński zajął w swojej grupie dobre VIII miejsce. Gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów!
J.M.
- Nr 2 marzec-maj 2013
DYŻUR WAKACYJNY
Z życia OSP w Blachowni
1. W okresie przerwy wakacyjnej w miesiącu lipcu na terenie gminy
Miniony okres obfitował w szereg znaczących wydarzeń. Zaczęły palić
Blachownia dyżur pełni Przedszkole wskazane przez organ prowasię trawy i mieliśmy kilkanaście wyjazdów do akcji. Strażacy oprócz tych
dzący.
statutowych powinności zajęli się remontem strażnicy, który wykona- 2. Dyrektor każdego Przedszkola podaje do wiadomości rodziców
ny był w tzw. czynie strażackim. Ciężar całego przedsięwzięcia wzięli
na tablicy ogłoszeń adres dyżurującego Przedszkola i sposób zgłaszana swoje ramiona druhna Karina Cynkowska i Przemysław Korbel z
nia dzieci na dyżur.
pomocą druhów. Część wyposażenia podarowali nam sponsorzy oraz 3. Do dyżurującego Przedszkola będą przyjmowane dzieci na podstawie
dużo środków pozyskaliśmy od Pani Burmistrz Anetty Ujmy.
Karty Zgłoszenia dziecka złożonej przez rodziców dziecka do dyrektoW wyremontowanej Sali odbyło się w dniu 23 marca 2013 Zebranie
ra Przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym.
Sprawozdawcze, które przeprowadził dh Roman Gębuś a protokołował
dh Grzegorz Jelonek. W obradach uczestniczyli nasi goście w osobach: 4. Termin składania zgłoszeń mija 31 maja danego roku.
Pani Burmistrz Anetta Ujma, Przewodniczący Rady Miasta Pan Hen- 5. Dyrektorzy Przedszkoli przekazują listy zbiorcze z wykazem dzieci.
ryk Kania, Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP kpt. Paweł Froch. Po
przedstawionych sprawozdaniach przystąpiono do dyskusji z których 6. Opieka w lipcu organizowana jest dla:
wynikało, iż straż pracuje zgodnie ze statutem. Po przyjęciu planów pra- a) dzieci zameldowanych na terenie gminy Blachownia;
cy i planu finansowego Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków dh b) dzieci aktualnie uczęszczających do Przedszkoli prowadzo
Krzysztof Szwarlik przedstawił projekt uchwał. Projekt został przyjęty nych przez gminę Blachownia;
jednogłośnie. Należy wspomnieć, iż na początku zebrania Prezes Janusz c) dzieci obojga pracujących rodziców, którzy w żaden sposób Mszyca przekazał naczelnikom ryngraf od klubu motocyklowego Jura nie mogą zapewnić dziecku opieki.
Riders w podziękowaniu za współpracę. Minutą ciszy uczczono pamięć
zmarłego druha Edmunda Spyry. Na zakończenie Prezes Janusz Mszyca 7. Przedszkole w okresie przerwy wakacyjnej pobiera:
podziękował gościom i druhom strażakom za przybycie i merytoryczne a) opłatę – 1,25 zł za każdą godzinę pobytu dziecka poza reali
przeprowadzenie obrad.
zacją podstawy programowej tj. poza godzinami 8.00 – 13.00,
b) opłatę za wyżywienie zgodną z dzienną stawką żywieniową obowiązującą w Przedszkolu.
8. Wymienione opłaty dyrektor Przedszkola pełniącego dyżur pobiera
z góry do 30 czerwca.
9. W przypadku nieudokumentowanej zwolnieniem lekarskim nieobec
ności dziecka nie przysługuje zwrot kosztów.
10. Opiekę nad dziećmi pełnić będą nauczyciele ze wszystkich przed
szkoli z gminy Blachownia. Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli przedszkoli wynosi 35 dni roboczych, a przerwa wakacyjna
trwa 1 miesiąc i z tego powodu nauczyciele część swojego urlopu
wykorzystują w sierpniu.
11. W lipcu 2013r. Dyżur będzie pełnić Przedszkole w Łojkach,
ul. Długa 50, tel. 343271201
Jak co roku braliśmy udział w organizacji w naszej parafii Świąt WielkaBożena Majorczyk
nocnych. Strażacy pełnili warty przy Grobie Pańskim oraz brali udział
Konkurs
Masz piękną działkę – zgłoś się do konkursu.
Zapraszamy wszystkich działkowiczów
do wzięcia udziału w
KONKURSIE NA
NAJPIĘKNIEJSZĄ DZIAŁKĘ W BLACHOWNI
we mszy rezurekcyjnej. Warty pełnili zmianie I druhny Karina Cynkowska i Joanna Musiał oraz druhowie: Grzegorz Jelonek, Piotr Dominiak,
Mariusz Drzazga, Tomasz Góździk, Piotr Góra, Krzysztof Szwarlik,
Krzysztof Walaszczyk i Sławomir Zawis. Pierwszą zmianę rozprowadzał
dh Henryk Trzepizur. Zmianę II od godz. 15 pełnili druhowie: Józef Soszyński, Włodzimierz Walaszczyk, Jan Korbel, Rafał Matusz, Wojciech
Cesarz, Łukasz Mrowiec, Witold Głąb oraz Krzysztof Parkitny, a rozprowadzał dh Janusz Mszyca.
Grzegorz Jelonek
Termin składania zgłoszeń – do 7 czerwca w Miejskim
Domu Kultury w Blachowni (telefon 343270335)
Rozstrzygnięcie w dniu 10 czerwca 2013 roku w godzinach od 9.00 do 13.00.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród – w ramach
obchodów Dni Blachowni 16 czerwca 2013 roku.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 2 marzec-maj 2013 9
XX Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Polskiej Unii Taekwondo
W zawodach udział wzięło 566 zawodniczek i zawodników, a tym:
9 maluchów
129 dzieci
159 młodzików
99 kadetów
69 juniorów
101 seniorów.
Zawodnicy reprezentowali 35 klubów, w tym 3 z zagranicy (Austria,
Azerbejdżan, Walia).
Ilość zawodników startujących w naszych mistrzostwach okazała się
absolutnym rekordem w 20-letniej historii Polskiej Unii Taekwondo.
Zawody sędziowało 53 sędziów Polskiej Unii Taekwondo. Sędzia główny- Zbigniew Pawlak. Sekretarz zawodów- Marta Brylińska.
Organizatorzy: Zbigniew Pawlak, Magdalena Makowska, Łukasz Wabnic. Klub gospodarzy, KS „Orient” wystawił 134-osobową reprezentację. W
generalnej klasyfikacji medalowej klubów, „Orient” okazał się bezkonkurencyjny, zdobywając łącznie 48 medali: 19 złotych, 11 srebrnych, 18
brązowych, co dało nam pierwsze miejsce na podium.
Rok 2013 jest dla naszego klubu rokiem jubileuszy- odbyły się XX Mistrzostwa Polski, XX-lecie obchodzi Polska Unia Taekwondo, oraz, co dla
nas najważniejsze, w tym roku świętujemy XX-lecie naszego Klubu. W związku z tym, podczas ceremonii oficjalnego rozpoczęcia zawodów
wręczyliśmy pamiątkowe statuetki i podziękowania osobom związanym
z naszym Klubem. Byli to:
-Sędziowie: Marek Sosiński, Jacek Puszek, Tomasz Czerwik.
-Byli instruktorzy naszego klubu: Marcin Dziliński, Damian Wysocki,
Jakub Demuth, Brygida Bizoń, Krzysztof Wiśniewski.
Zawodnicy reprezentujący każdą z sekcji: Klaudia Wójcik (Częstochowa
Raków), Maciej Kasprzyk (Blachwnia), Kacper Bator (Częstochowa Północ), Łukasz Typel (Myszków), Artur Kula (Zawiercie), Wiktoria Fronczyk (Radomsko), Mariusz Nowak (Łazy), Michał Szajkowski (Pajęczno),
Weronika Burdzyńska (Będzin).
-Sekcję z Blachowni prowadzoną przez Annę Bąbik, godnie reprezentowali następujący zawodnicy:
Patrycja Rykała-młodzik- I m techniki szybkościowe
Maciek Kasprzyk-młodzik- II m techniki szybkościowe
Tadzik Podolak -kadet- I m techniki specjalne
Renatka Skórka-dzieci 2008r-III m techniki sprawnościowe
Wojtek Marzec-dzieci 2008r-III m techniki techniki szybkościowe
Mateusz Wypart-młodzik
Mateusz Połys-młodzik
Wiktoria Włodarska-dzieci
Konrad Stępień-dzieci
Radek Skórka-dzieci
Natalka Stępień-dzieci
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
VII Powiatowy Turniej Cheerleaders
25 marca 2013 roku w Hali Sportowej w Blachowni odbył się Powiatowy Turniej Cheerleaders, który został zorganizowany przez: Gimnazjum w
Blachowni, Szkołę Podstawową nr 1 w Blachowni, Miejski Dom Kultury w Blachowni, pod patronatem Burmistrz Blachowni i Starosty Częstochowskiego. W turnieju uczestniczyło 18 zespołów (około 200 uczniów), które rywalizowały w czterech kategoriach: formacje gimnazja, formacje
szkoły podstawowe, mini formacje gimnazja, mini formacje szkoły podstawowe. Jury w składzie: Katarzyna Ujma, Marta Dobrowolska, Anna
Dobrakowska, Adrianna Gaj oceniało: choreografie (różnorodność elementów, dynamika układu, wykorzystanie przestrzeni, kompozycja, koordynacja), oryginalność układu, zgodność muzyki z choreografią, estetyka, dokładność wykonania, wrażenie artystyczne. Zespoły otrzymywały od
0 do 5 punktów za każdy podpunkt karty sędziowskiej.
Wynik rywalizacji:
Formacje gimnazjum
Mini formację szkoły podstawowe
I miejsce - GIMNAZJUM BLACHOWNIA
I miejsce - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 BLCHOWNIA
II miejsce - GIMNAZJUM KOZIEGŁOWY
II miejsce - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 CZĘSTOCHOWA
III miejsce - GIMNAZJUM OLSZTYN
III miejsce - SZKOŁA NR 27 CZĘSTOCHOWA
Wyróżnienie - GIMNAZJUM MSTÓW, GIMNAZJUM NR 3 CZĘSTOCHOWA
Formacje szkoły podstawowe
I miejsce - SZKOŁA PODSTAWOWA BRZYSZÓW
II miejsce - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 CZĘSTOCHOWA
III miejsce - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 BLACHOWNIA
Wyróżnienie - SZKOŁA PODSTAWOWA MSTÓW, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 CZĘSTOCHOWA
Mini formacje gimnazja
I miejsce - GIMNAZJUM BLACHOWNIA
II miejsce - GIMNAZJUM OLSZTYN
III miejsce - GIMNAZJUM NR 24 CZĘSTOCHOWA
Wyróżnienie - GIMNAZJUM NR 12 CZĘSTOCHOWA
Szum pomponów, dynamiczna muzyka i emocje związane z rywalizacją to cechy charakterystyczne tego tanecznego turnieju, który jak co roku tak
i w tym przyciągnął wiele szkolnych zespołów.
Agnieszka Ziental, Maura Jochymczak
10 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 2 marzec-maj 2013
Nie płać kary!
Podpisz odpowiednią umowę na wywóz nieczystości!
W trosce o środowisko, jak również w dążeniu do miana
czystej i przyjaznej gminy, uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie zostaną wszczęte kontrole posesji pod kątem posiadania pojemników na nieczystości stałe, sposobów opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości płynnych oraz oczyszczalni
przydomowych.
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie zamówienia właściciela
nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy mającego zezwolenie
na wywóz i transport nieczystości ciekłych, z którym należy podpisać umowę (art.5 ust.1 i art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. Dz. U. z 2012r, poz. 391 z późn. zm.).
Przedsiębiorcy mają obowiązek posiadać decyzję na
wywóz i transport nieczystości ciekłych wydaną przez Burmistrza Blachowni. Przedsiębiorca wykonujący usługę zobowiązany jest po jej wykonaniu do wystawienia faktury dla zlecającego.
Do 30 czerwca 2013 roku, w podobny sposób należy postępować przy pozbywaniu się zebranych na swojej posesji odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do posiadania umowy z firmą, która ma zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych. Firma taka także musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Blachowni.
Od 1 lipca 2013roku, obowiązek odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych będzie spoczywał na gminie Blachownia.
DRODZY MIESZKAŃCY
TYLKO PODPISANIE UMOWY I OKAZANIE DOWODÓW
PŁACENIA ZA WYŻEJ WYMIENIONE USŁUGI UCHRONI
OD ZAPŁACENIA KARY GRZYWNY!!!
WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZE
W ROD „ODLEWNIK”
W świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Blachowni
odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, które otworzył Prezes ogrodu p. Jerzy Wawszczak witając przybyłych gości. Zarząd Okręgu Częstochowskiego PZD reprezentował p. Adam
Więcławik Dyrektor Biura Okręgu Zarządu oraz p. Zygmunt
Kulejewski członek Prezydium Okręgu Zarządu PZD, miasto
Blachownia reprezentowane było przez Burmistrza Blachowni
p. Anettę Ujmę , Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Blachowni p. Sławomira Liska, Radnego powiatu częstochowskiego
p. Piotra Kurkowskiego , przedstawiciela Zarządu Mieniem Komunalnym w Blachowni p. Annę Parkitną oraz Prezesów ROD
w Blachowni, p. Helenę Rogale p. Elżbietę Kucharz oraz p. Ryszarda Piśniaka. Na przewodniczącego zebrania wybrano p. Andrzeja Tomczyńskiego, powołano komisje statutowe a przebieg
zebrania protokołowała p. Helena Wolska.
W roku 2013 Rodzinny Ogród Działkowy „ Odlewnik” obchodzi Jubileusz 65-lecia swojego istnienia. Z okazji tego
Jubileuszu prezes ogrodu w imieniu zarządu, rodzin działkowych złożył serdeczne podziękowania działkowcom, władzom
samorządowym naszego miasta, klubowi SLD Częstochowa
oraz Radzie Powiatu Częstochowskiego za udzielenie poparcia
Ustawy o ROD, projektu Obywatelskiego Ustawy o ROD oraz
za pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. Na
wniosek Zarządu ROD „Odlewnik”, Prezydium Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców uhonorowało Odznaką „Za
Zasługi dla PZD” następujące osoby: p. Anettę Ujmę Burmistrza
Blachowni, p. Henryka Kanię Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Blachowni, p. Sławomira Liska Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Blachowni, p. Piotra Kurkowskiego Radnego Powiatu Częstochowskiego oraz p. Jerzego Jeziorowskiego działkowca
ROD „Odlewnik.
Odznaczenia te wręczyli przedstawiciele Okręgu Zarządu PZD
Częstochowa.
W dowód uznania za prace na rzecz społeczności
działkowej, Złotą Odznaką „Zasłużony Działkowiec” wyróżniono: p. Romualdę Malcher oraz p. Łukasza Leśniak.
Srebrną Odznaką „Zasłużony Działkowiec”, wyróżniono: p. Elżbietę Glińską, p. Joannę Kaczmarek, p. Stanisławę Gajzner, p. Krzysztofę Pisulę, p. Marka Jabłońskiego, p.
Stanisława Budzik.
Brązową Odznaką „Zasłużony Działkowiec” wyróżniono p.
Genowefę Łobodzińską oraz p. Marzannę Kucharską.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście dziękując
i potwierdzając poparcie dla istnienia ogrodów na terenie
naszego miasta. Przewodniczący komisji statutowych przedstawili sprawozdania za rok 2012 . Sprawozdania merytoryczne i finansowe były rzeczowe i wyczerpujące. Prezes
ogrodu w swoim sprawozdaniu przedstawił informacje o
działalności Zarządu ogrodu i podziękował działkowcom za
pracę na rzecz ogrodu.
Następnie głos zabrał p. Adam Więcławik przedstawiając szczegółową informację na temat obecnej sytuacji ogrodów i PZD. Duże emocje budziły opłaty za śmieci. Na liczne pytania działkowców odpowiedzi udzieliła p. Anna Parkitna, p. Sławomir Lisek i p. Anetta Ujma. Na zakończenie przegłosowano stosowne uchwały do działalności na rok 2013, jednogłośnie poparto Obywatelski projekt Ustawy o ROD oraz przyjęto stanowiska w sprawie projektu Solidarnej Polski o ROD,
propozycji do projektu Platformy Obywatelskiej oraz w sprawie dalszego funkcjonowania PZD.
J.W.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 2 marzec-maj 2013 11
Mały kleszcz – duże zagrożenie
BURMISTRZ BLACHOWNI INFORMUJE,
ŻE W BLACHOWNI DZIAŁA PUNKT
KONSULTACYJNY DLA OSÓB
UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN
Czynny w drugi poniedziałek każdego m-ca w godzinach 15.00 – 19.00
w Blachowni ul. 1-go Maja 99
Osoba udzielająca porad: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta – Elżbieta Dziewięcka tel.: 507 25 65 96
Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z pomocy:
- jeśli picie alkoholu stało się u Ciebie przyczyna problemów zdrowotnych, rodzinnych, finansowych, zawodowych
- jeśli Twoje zachowanie pod wpływem alkoholu wzbudza niepokój
u Ciebie i Twojego otoczenia
- jeśli odczuwasz bezsilność wobec nadużywania alkoholu przez osobę
bliską
- jeśli doświadczasz przemocy domowej
- jeśli wychowujesz się w domu z problemem alkoholowym
Celem uzyskania pomocy do Punktu mogą zgłaszać się osoby uzależnione, osoby pochodzące z rodzin z problemem uzależnienia, osoby doświadczające przemocy domowej.
Działalność Punktu Konsultacyjnego polega przede wszystkim na:
-zwiększeniu dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla
osób uzależnionych, współuzależnionych; ofiar i sprawców przemocy
oraz DDA
-interwencji wobec osób nadużywających alkoholu oraz członków ich
rodzin
-wczesnej diagnozie uzależnienia
-pośrednictwie w kontakcie z innymi instytucjami pomocowymi
-kierowaniu do odpowiednich instytucji i specjalistów
-inicjowaniu procesu leczenia; motywowaniu do poddania się terapii
odwykowej w specjalistycznych placówkach
-udzielenie wsparcia osobom w sytuacjach kryzysowych
ZAPRASZAMY
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
WSKAZÓWKA: Jak wyciągnąć kleszcza?
Należy wyciągnąć go przy użyciu pęsety. Należy chwycić kleszcza jak
najbliżej skóry i wyciągnąć zdecydowanym, prostym ruchem na zewnątrz,
unikając wykręcania. Nie należy drażnić go gorącem lub chemikaliami,
gdyż może to spowodować, że wstrzyknie on więcej zarazków do skóry.
Czasami nie udaje się usunąć kleszcza w całości. Dzieje się tak na ogół wtedy,
gdy kleszcz wpił się już głęboko w skórę i zaczął żerować. Pozostawiony w
skórze kawałek aparatu gębowego kleszcza lub główka na ogół oznacza, że jeżeli był on zarażony - zdążył przekazać ugryzionemu czynnik infekcyjny.
Jeśli kleszcz zagnieździł się bardzo głęboko lepiej samemu nie podejmować
próby usunięcia pasożyta tylko jak najszybciej zgłosić się do lekarza.
Wbrew obiegowym opiniom, nie zgniatać, nie przypalać, nie
smarować
tłuszczami,
benzyną,
środkami
dezynfekującymi
ani innymi substancjami. Czynności te mogą powodować
zwracanie treści pokarmowych przez kleszcze, co może podnieść
ryzyko infekcji przenoszonymi przez nie drobnoustrojami.
Po wyjęciu kleszcza ranę należy zdezynfekować (spirytusem salicylowym
lub wodą utlenioną), a ręce dokładnie umyć. Miejsce ukąszenia należy
obserwować przez kolejne tygodnie - w wypadku wystąpienia rumienia,
obrzęku lub pojawienia się objawów grypowych należy jak najszybciej
skonsultować się z lekarzem.
12 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Rozmiar kleszcza w porównaniu z
zapałką
Lato zbliża się dużymi krokami. Czas wakacji i urlopów,
relaks i odpoczynek. Nie zapominajmy jednak, że w tym zwłaszcza
okresie narażeni jesteśmy na pewne niebezpieczeństwo, jakim jest mały
pajęczak – nosiciel boreliozy. Pamiętajmy, by zawsze po kontakcie z
przyrodą (lecz nie tylko!) obejrzeć, czy przypadkiem podczas naszego
obcowania z naturą lub też zwierzętami nie „przyczepił się” do naszej
skóry mały kleszcz. Czynność, która trwa nie dłużej niż 5 minut,
pozwoli nam zachować zdrowie, a może i uratować życie! Dorosłe
samice są długości 3–4 mm, natomiast samce — 2,5 mm. Każde
stadium rozwojowe kleszcza musi raz wyssać krew kręgowca, aby móc
się dalej rozwijać. Cykl rozwojowy jednego pokolenia kleszczy trwa
średnio 2 lata.
Wzrost temperatury powoduje wzrost aktywności kleszczy,
która rozpoczyna się na przełomie marca/kwietnia, a trwa
do
października/listopada. Większość dotychczas dokładnie
zlokalizowanych naturalnych ognisk infekcji to obszary przejściowe
między dwoma różnymi typami roślinności, jak np. brzegi lasów
graniczące z łąkami, polany, błonia nad rzekami i stawami, zagajniki
z zaroślami, obszary, gdzie las liściasty przechodzi w iglasty lub
odwrotnie, albo wysoki w niski, obszary zarośnięte paprociami,
jeżynami, czarnym bzem i leszczyną. Kleszcze spotyka się na trawie,
w niskich krzakach oraz w leszczynie. Wiszą na źdźbłach trawy i na
spodzie liści, z tego powodu są niewidoczne.
Borelioza – choroba wywoływana jest przez krętki Borrelia
Burgdorferi (B.B.) przenoszone na ludzi przez kleszcze, które żerują
na ponad 300 gatunkach ssaków, ptaków i gadów ( głównie drobne
gryzonie) oraz zwierzętach wolnożyjących i domowych – PSY, KONIE,
KROWY.
Do zakażenia dochodzi podczas ukąszenia przez zainfekowanego
kleszcza. Wczesne usunięcie pasożyta ogranicza ryzyko zakażenia,
gdyż krętki bardzo szybko rozprzestrzeniają się po ciele nowego
gospodarza. Przyjmuje się, że do zakażenia potrzebny jest okres 36 –
48 godzin. Borelioza jest przewlekłą, wielofazową chorobą układową,
charakteryzującą się występowaniem objawów skórnych, stawowych,
kardiologicznych i neurologicznych. Okres wylęgania bakterii wynosi
przeciętnie 3 do 30 dni. W miejscu wniknięcia krętka pojawia się tzw.
rumień wędrujący (zaczerwienione, nieco wybrzuszone znamię),
często niezauważony przez pacjenta. Występuje on u niecałej połowy
przypadków. Po okresie kilku tygodni pojawiają się inne objawy
choroby, w których dominują objawy grypopodobne. W dalszej
kolejności objawy neurologiczne: zapalenie korzeni nerwowych,
zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, porażenie nerwów
czaszkowych. Objawy kliniczne wczesnego stadium zakażenia mogą
wystąpić po wielu miesiącach, a stadium późnego nawet po kilku
latach.
- Nr 2 marzec-maj 2013
Dwa osobniki, przed i po
pasożytowaniu na psie.
Opracowała: insp. obrony cywilnej i spraw obronnych
Halina Warzecha – Zielińska.
Sukces Radosława Marszałka
Liga Kmicica 2013
27 kwietnia w Policach, został rozegrany Turniej Polish Open Winmau. Na
starcie spotkało się blisko 600 najlepszych darterów z całego świata. W kategorii juniorów startował Radosław MARSZAŁEK mieszkaniec naszego
miasta. W sobotniej rywalizacji, w doborowej stawce zawodnikowi z Blachowni, udało się zająć świetne trzecie miejsce. Sukces jest o tyle większy,
że Radek jako jedyny Polak stanął na stopniu podium w tak prestiżowym
turnieju.
W zawodach juniorów zwyciężył Joshua MCCARTHY z Anglii, a drugie
miejsce zajął Nikita ZHELTONOSOV reprezentujący Rosję.
Obecnie Radek trenuje i przygotowuje się do Mistrzostw Polski, które odbędą się w lipcu. Więcej informacji o działalności i wynikach zawodników
z Blachowni, zrzeszonych w Polskiej Organizacji Darta, możemy znaleźć
na stronie www.dart-blachownia.pl.
28 kwietnia 2013 r. na obiekcie „ Moje Boisko – Orlik 2012” w
Blachowni rozegrana została III kolejka II Edycji Amatorskiej Ligi
Piłki Nożnej „ LIGA KMICICA 2013”.
Wyniki:
GRUPA1:
ŚMIETA NA PO OBIEDZIE – SPACERNIAK
ZESPÓŁ ORŁY - SENIOR LP
1.
2.
3.
4.
Zespół
ŚMIETANA PO OBIEDZIE
SENIOR
SPACERNIAK
ZESPÓŁ ORŁY
Mecze
3
3
3
3
13 : 5
10 : 4
Pkt
9
6
3
0
Bramki
33-15
26-17
25-29
14-35
GRUPA2:
PRZEMYTNICY RZEŻUCHY – TORNADO
JIHAD - PEREŁKI
LP
Zespół
1.
PRZEMYTNICY
RZEŻUCHY
PEREŁKI
TORNADO
JIHAD
2.
3.
4.
Mecze
Pkt
Różnica
+ 18
+9
-4
- 21
5:3
3 : 20
Bramki
Różnica
3
6
16-14
+2
3
3
3
6
6
0
30-9
15-15
13-36
+ 21
0
- 23
Najlepszym bramkarzem kolejki wybrany został Oskar Kaczor. W
klasyfikacji najlepszych strzelców prowadzi Michał Wręczycki z 14
trafieniami na koncie.
Rafał Ziółek
Jacek Rup Mistrzem Śląska
W dniach 15 - 17 marca 2013 roku w Gliwicach odbyły się Indywidualne
Mistrzostwa Śląska Juniorów i Kadetów w boksie, w których uczestniczyli
zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego "Blachownia" tj.: Damian
Zieleniewicz - waga 70 kg, kategoria wiekowa kadet oraz 3 juniorów Maciej Wasilewski - waga 69 kg, Karol Walaszczyk - waga 81 kg, Jacek Rup
- waga 91 kg. Losowanie zawodników przed zawodami nie było sprzyjające dla zawodników z Blachowni, już w walkach eliminacyjnych trafili na
bardzo dobrych zawodników i swoje walki przegrali Maciej Wasilewski
ze Smołką Aleksandrem z UKS Śląsk Ruda Śląska oraz Karol Walaszczyk
z Wowro Marcinem również z Rudy Śląskiej i tym samym odpadli z turnieju o Mistrzostwo Śląska.
Damian Zieleniewicz dotarł do półfinału, w którym przegrał na punktu z
Wodzińskim Mateuszem z Górnika Sosnowiec i ostatecznie zajął III miejsce zdobywając Brązowy Medal Mistrzostw Śląska Kadetów w boksie.
Jacek Rup w półfinale pokonał przez RSC w II rundzie Smykałkę Tomasza z TS Chemik Kędzierzyn , a w finale, wygrał na punkty z Wodeckim
Miłoszem z LKS Myszków (ubiegłorocznym V-Mistrzem Polski Kadetów)
i zdobył tytuł Mistrza Śląska Juniorów w wadze 91 kg
Andrzej Zalas
Była to ostatnia kolejka pierwszej rundy zasadniczej. Po przerwie
trwającej do 19 maja 2013r. zawodnicy rozegrają rundę rewanżową.
Program IV kolejki przedstawia się następująco:
1.JIHAD – PEREŁKI
14:30
2.PRZEMYTNICY RZEŻUCHY – TORNADO 15:30
3. ZESPÓŁ ORŁY– SENIOR
16:30
4. ŚMIETANA PO OBIEDZIE – SPACERNIAK 17:30
Serdecznie zapraszam
Klasyfikacja strzelców (pierwsza dwudziestka):
L.p.
Nazwisko i Imię
Bramki
1
Wręczycki Michał
14
2
Galon Robert
11
3
Pasieka Robert
9
4
Kulasiewicz Jakub
8
5
Kędzierski Grzegorz
7
6
Klusek Marcin
7
7
Kieś Jakub
7
8
Załęcki Dariusz
7
9
Czerw Jakub
5
10
Sobczyk Adrian
5
11
Mrozik Patrycjusz
5
12
Sienkiewicz Piotr
4
13
Ratajczak Krystian
4
14
Wójcik Artur
4
15
Kluczniak Mateusz
3
16
Nowak Jan
3
17
Szewczyk Daniel
3
18
Wójcikiewicz Piotr
3
19
Kościelniak Rafał
3
20
Kostrzewa Patryk
3
Andrzej Kuzior
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 2 marzec-maj 2013 13
Turniej minisiatkówki
20 kwietnia 2013r. na obiekcie Hali Sportowej w Blachowni odbył
się pierwszy z cyklu turniejów siatkarskich organizowanych przez
Uczniowski Klub Sportowy " Gimnazjum" Blachownia - "GK-STUDIO
CUP 2013".
Do udziału w rozgrywkach zaproszonych zostało 6 klubów z terenu
Częstochowy i okolic. Zaproszenie przyjęły: Exact System Norwid Częstochowa, M-Volley Częstochowa, SPS Politechnika Częstochowska,
LKPS Borowno, STS Victoria Lubliniec oraz gospodarz zawodów UKS
Gimnazjum Blachownia.
W turnieju udział wzięło 110 najmłodszych adeptów piłki siatkowej podzielonych na 3 kategorie wiekowe : 3-4 klasa, 5 klasa i 6 klasa szkoły
podstawowej z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców. Młodzi
siatkarze rywalizowali rozgrywkach dwójek siatkarskich a zawody rozegrano "systemem brazylijskim" - tak więc każda z par rozegrała w turnieju przynajmniej dwa spotkań.
Wszyscy uczestnicy ugoszczeni zostali skromnym poczęstunkiem i
drobnymi upominkami. Najlepsze pary w poszczególnych kategoriach
nagrodzone zostały pamiątkowymi statuetkami.
Dziewczęta klasa 5 :
1. A. Grabińska, S. Zajec - LKPS Borowno
2. W. Zając, J. Dybowska - STS Victoria Lubliniec
3. Z. Lesik, O. Knaszewska - STS Victoria Lubliniec
4. K. Stachowiak, J.Rozpondek - SPS Politechnika Częstochowska
7-8. T. Pośpiech, A. Bluszcz - Gimnazjum Blachownia
7-8. J. Synowicz, P. Rykała - Gimnazjum Blachownia
Chłopcy klasa 5 :
1. O. Bińczyk, R. Gołębiowski - LKPS Borowno
2. E. Jowelt, M. Jawus - M-Volley Częstochowa
3. J. Starczewski, M. Jasiewski - M- Volley Częstochowa
4. T. Gorgoń, J. Tyrała - M- Volley Częstochowa
7-8. B. Barzak, D. Cierpiał - Gimnazjum Blachownia
Dziewczęta klasa 6 :
1. J. Rajek, E. Wang - SPS Politechnika Częstochowska
2. N. Choraczyńska, M. Wojtak - M-Volley Częstochowa
3. A. Szymczak, A. Łapeta - LKPS Borowno
4. N. Dąbek, A Zyska - Gimnazjum Blachownia
9-10. J. Śledzińska, M. Kawelczyk - Gimnazjum Blachownia
Chłopcy klasa 6 :
1. D. Nabiałczyk, A. Radecki - LKPS Borowno
2. D. Teklak, Ł. Pałuszka - M-Volley Częstochowa
3. K. Królikowski, M. Szeczówka - M-Volley Częstochowa
4. K. Lizura, B. Głąb - Exact System Norwid Częstochowa
5-6. A. Strózik, K. Ciura - Gimnazjum Blachownia
Turniej młodziczek
Spośród reprezentantów Blachowni najlepiej spisała się para Mateusz
Kuzior, Igor Kempa. Chłopcy byli bezkonkurencyjni w kategorii chłopców klas 3-4.
A oto wyniki:
Dziewczęta klasa 3-4:
1. J. Stolarska, W. Rajek - SPS Politechnika Częstochowska
2. A. Radzioch, K. Goik - STS Victoria Lubliniec
3. M. Chruściel, Z. Jasiewicz - STS Victoria Lubliniec
4. N. Skubała, H. Bukalska - STS Victoria Lubliniec
5-6. M. Kozak, N. Fajer - Gimnazjum Blachownia
10-11. P. Galon, N. Barzak - Gimnazjum Blachownia
Chłopcy klasa 3-4 :
1. M. Kuzior, I. Kempa - Gimnazjum Blachownia
2. P. Banasiak, P. Madej - M-Volley Częstochowa
3. P. Kata, K. Musiałczyk - Gimnazjum Blachownia
4. F. Wróbel, J. Szpręgiel - Exact System Norwid Częstochowa
5-6 K. Pilarz, M. Połys
14 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
UKS "GIMNAZJUM" jest organizatorem cyklu turniejów siatkarskich
GK STUDIO CUP 2013 dla dzieci i młodzieży. W organizacji turniejów wspierają nas firmy: GKS STUDIO , SOLAR -LAMPY i MICHAŚ.
Odbyły się już zmagania sportowe dzieci oraz turniej młodziczek, który
rozegrany został 27 kwietnia w Hali Sportowej w Blachowni.
Nasze młodziczki stawiają pierwsze kroki w turniejach klubowych, ale
ich walka i zaangażowanie są godne uznania. Dziewczęta rozegrały trzy
spotkania z: STS Victorią Lubliniec, SPS Politechniką Częstochowa,
UKS Stars Volley Częstochowa.
Wyniki rozgrywek: UKS "Gimnazjum" - STS Victoria 1:2
UKS "Gimnazjum" - SPS Politechnika 0:2
UKS "Gimnazjum" - UKS Stars Volley 1:2
STS Victoria - SPS Politechnika 0:2
UKS Stars Volley - STS Vistoria 1:2
SPS Politechnika - UKS Stars Volley 2:0
Drużyna UKS"Gimnazjum" Blachownia: Natalia Korbel, Sandra Kępa,
Zuzanna Dziubek, Natalia Trejtowicz, Anna Chudy, Natalia Dąbek, Victoria Bugajska, Daria Cała, Wioletta Żyłka, Weronika Piskoń, Kamila
Okularczyk.
Trenerzy poszczególnych drużyn dokonali również wyboru najlepszych
zawodniczek drużyny. I tak tytuł MVP drużyny:
- SPS Politechnika Częstochowska otrzymała Patrycja Jundziłł
- UKS Stars Volley - Roksana Napora,
- STS Victoria Lubliniec - Klaudia Wróbel,
- UKS Gimnazjum Blachownia - Natalia Dąbek.
Andrzej Kuzior
- Nr 2 marzec-maj 2013
,,Witamy wiosnę w naszej bibliotece” Biblioteka zaprasza i proponuje
20 marca to dzień w którym witamy wiosnę. Z tej okazji odwiedziła nas grupa dzieci
z przedszkola w Blachownia. Tematem spotkania była wiosna i jej zwiastuny. Dzieci
umiejętnie wymieniły jakie kwiatki zwiastują nam wiosnę, jakie ptaki przylatują do
Polski z ciepłych krajów oraz jakie zimują w Polsce, a ich widok wcale nie oznacza
przyjścia wiosny. Dzieci poznały również kwiaty pospolite i chronione zwiastujące
nam wiosnę. Wiedzą już, które mogą spotkać w ogródku i bez obaw zrywać do wazonu, a które są pod szczególną ochroną i które możemy tylko oglądać. Następnie
przedszkolaki otrzymały kolorowanki z wiosennymi kwiatami i ptakami. Podczas
zabawy plastycznej dobierając odpowiednie kolory do każdego kwiatka, dzieci
ochoczo zabrały się do malowania. Wykonane prace możemy podziwiać w bibliotece.
R.G.
„Biblioteka buduje studnie w Sudanie”
Sudan Południowy. Na około 1700 mieszkańców przypada tu JEDNO
ujęcie wody. Ustawione w kilkunastometrowym rzędzie żółte baniaki wskazują kolejność oczekiwania w kolejce do studni. Kobiety dniami i nocami czekają,
by napełnić dwudziestolitrowy baniak. Jedna osoba zużywa tu około 6
litrów wody dziennie, które muszą wystarczyć do picia, mycia i gotowania. Taka
ilość wody jest w stanie zaspokoić zaledwie jedną trzecia minimalnych potrzeb.
Przeciętny Europejczyk
zużywa 200 litrów wody
dziennie. W dniach od
18 do 25 marca 2013 roku
na terenie gminy Blachownia zorganizowano
zbiórkę makulaturyw ramach akcji „Pomoc dla
Sudanu Południowego”.
Nasza biblioteka również
przystąpiła do tej akcji.
Część makulatury przygotowałyśmy we własnym
zakresie. Z obawy, że nie
zdążmy w wyznaczonym terminie, o pomoc zwróciliśmy się do dyrekcji Szkoły
Podstawowej Nr 1. Z pomocą w przygotowywaniu makulatury przybyła do nas
młodzież z klasy VI c z Panią Teresą Kufel. Młodzież bardzo wzięła sobie do serca
pomoc i nawet po skończonych zajęciach szkolnych odwiedziły nas uczennice, które zaoferowały pomoc w dokończeniu pracy zaczętej przez koleżanki i kolegów. Nawet dzieci odwiedzające naszą bibliotekę z chęcią pomagały w akcji. Wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 1 zebraliśmy 700 kg makulatury.
R.G.
Relaks z książką
Harlan Coben
Wszyscy mamy tajemnice.
Warszawa 2012
Suzze Trevantino, dawna gwiazda tenisa
zwraca się do Myrona Bolitara z prośbą
o pomoc. Jej mąż, muzyk rockowy Lex
Ryder, zniknął po przeczytaniu wpisu na
Facebooku kwestionującego ojcostwo
nienarodzonego dziecka pary. Kobieta
przysięga, że to ich dziecko. Suzze obawia się, że Lexowi
może grozić śmiertelne niebezpieczeństwo. Myron musi
odnaleźć nie tylko zaginionego małżonka, ale również
autora facebookowej notki. Przy okazji poszukiwań męża
Suzze, Myron odnajduje Kitty, żonę swojego młodszego
brata Brada oraz syna Brada, Mickeya. Kiedy Suzze umiera,
Myron dochodzi do wniosku, że jej śmierć oraz inne dziwne
wydarzenia są ze sobą powiązane. Coś łączy Suzze, Brada,
Kitty, Lexa i Gabriela Wire, lidera HorsePower. Tylko co?
Agnieszka Tyszka
Miłość niejedną ma minę.
Josélito Michaud
W pułapce dzieciństwa.
Warszawa 2011
Julianna ma lat piętnaście
i rozwodzących się rodziców. Owo
rozstanie nie jest jednak najgorszą
rzeczą, jaką według Julianny, robią jej
rodzice. Zdecydowanie najgorsze jest
to, że Gerard, nowy ukochany mamy,
planuje wprowadzić się do ich wspólnego
mieszkania, a Monika - przyszła żona taty
- wkrótce urodzi Juliannie siostrzyczkę. Dla dziewczyny wszystko dzieje się za szybko. Julianna trafia do domu
cioci, starszej pani, która pomaga rozżalonej nastolatce
spojrzeć na nowo na sytuację w jakiej się znalazła, uczy
ją jak nabrać dystansu i otacza miłością bardzo potrzebną
Juliannie czującej, że rodzice ja zawiedli. „Miłość niejedną
ma minę” to książka o różnych miłościach – niespełnionych,
tych które umarły, nowonarodzonych, oraz o tych, które
przychodzą niespodziewanie.
Warszawa 2012
Dramatyczna
historia
poszukiwań
matczynej miłości i domu, osnuta na
prawdziwych wspomnieniach autora
z dzieciństwa. Olivier tuła się po rodzinach
zastępczych, lecz jego prawdziwy
dramat rozpoczyna się z chwilą, gdy
jako pięciolatek trafia pod dach tyrana
i alkoholika, pana Suprenant, dla którego
głównym argumentem w kontaktach z domownikami jest
pięść. Po dwóch latach chłopiec wyzwala się spod kontroli
psychopatycznego opiekuna, lecz nie oznacza to końca
jego gehenny. Oliviera czeka jeszcze wiele przykrych
rozczarowań. Kiedy dociera do pełnego ciepła, jakże
odmiennego od poprzedniego domu państwa Rivard, nie
jest w stanie otworzyć się na to, co przynosi rzeczywistość.
Gdy zaś trafia do ostatniego domu zastępczego, do rodziny
Dubreuil, jest mocno wyobcowany i walczy z lękiem,
który dopada go często i którego trudno się pozbyć.
Dopiero po tragicznym wypadku samochodowym odkryje
wstrząsający sekret, który zaważy na całym jego życiu.
Czy zraniony we wczesnym dzieciństwie chłopiec zniesie
kolejny wstrząs i będzie potrafił otworzyć się na miłość?
R.G.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 2 marzec-maj 2013 15
Zasady selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Blachownia
ELEKTROŚMIECI : przekazujemy do punktu selektywnej zbiórki odpadów uprawnionemu podmiotowi z którym
Gmina zawarła umowę; ZUŻYTE BATERIE: wrzucać do oznakowanych napisem "BATERIE" pojemników;
ODPADY WIELKOGABARYTOWE: przekazywać uprawnionemu podmiotowi, z którym gmina zawarła umowę na
odbiór odpadów; LEKI PRZETERMINOWANE: wrzucać do oznakowanych pojemników umieszczonych w aptekach;
ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE: przekazywać uprawnionemu podmiotowi, z którym gmina zawarła
umowę na odbiór odpadów.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA:
wydaje Urząd Miejski w Bla­chow­ni tel. (034) 327 04 61,
adres redakcji: Zespół Obsługi Jednostek Oświa­to­wych
w Bla­chow­ni ul. Sienkiewicza 22, tel. (034) 3 20 49 72,
e-mail: [email protected]
nakład: 1 000 egz. ISSN 1730 - 9190
16 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Materiały do gazety i ogłoszenia przyjmowane są
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Blachowni ul. Sienkiewicza 22.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania artykułów.
Nie przyjmowane są artykuły niepodpisane.
Ogłoszenia są bezpłatne. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
- Nr 2 marzec-maj 2013
Zapraszamy do współpracy

Podobne dokumenty

Wrzesień

Wrzesień Marka Długosza uwiły wieniec dożynkowy. Po przejściu korowodu na stadion wzięliśmy udział we Mszy św., po której powitał wszystkich starosta częstochowski. Następnie odbyła się prezentacja wieńców ...

Bardziej szczegółowo