Hasło satelita

Komentarze

Transkrypt

Hasło satelita
satelita Landsat
(geomatyka), nazwa serii amerykańskich satelitów środowiskowych należących do NASA, z których
pierwszy znalazł się na orbicie już w w lipcu 1972 r. Obecnie dane zbierają satelity Landsat 4 i 5 operujące
na orbicie 705 km, okrążające Ziemię 14,5 razy na dobę przy cyklu 16 dniowym i szerokości ścieżki
omiatania 185 km. Wyposażone są m.in. w skaner Thematic Mapper (TM), które rejestrują promieniowanie
w zakresie widzialnym, podczerwieni oraz podczerwieni termalnej, w siedmiu zakresach, przy
rozdzielczości geometrycznej 30 m. Podstawowym zastosowaniem zobrazowań TM są analizy
użytkowania terenu, zwłaszcza w geologii, a także w ochronie środowiska (analizy zdrowotności
roślinności, detekcja zanieczyszczeń, kontrola stosowania środków chemicznych).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Krzysztof Okła

Podobne dokumenty