Przyrząd kłowy, imadła, pryzmy, poziomice, kątowniki

Komentarze

Transkrypt

Przyrząd kłowy, imadła, pryzmy, poziomice, kątowniki
Precyzyjny przyrząd kłowy
Specyfikacja techniczna
Ø otw. chwytowego
ø 8 mm z tuleją redukcyjną mm
Wyposażenie standardowe
Nr
56AAK066
56AAK426
02AZA292
Opis
Statyw
Statyw
Tuleja redukcyjna dla czujników o tulei
chwytowej ø 8 mm
Seria 967
Precyzyjny przyrząd kłowy
• Przeznaczony do szybkiego i precyzyjnego sprawdzania bicia
przedmiotów cylindrycznych / stożkowych.
• Przyrząd wykonany jest z odpuszczanego i starzonego żeliwa.
• Kły wykonane są z hartowanej stali, precyzyjnie szlifowane.
56AAK066 Statyw dla 967-203-10, 967-201-10
56AAK426 Statyw dla 967-202-10
967-201-10
Ød
L1
L2
A
B
C
H
Ø D Zakres posuwu Waga
Statyw Nr Min-Maks
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
[mm]
[kg]
[mm]
967-203-10 068804
22
150 220 310 113
40
50
16
10
7
967-201-10 068802
22
300 400 500 144
55
75
16
12
13
967-202-10 063303
30
600 730 900 222 100 125
20
15
70
Nr
Stroke
Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
327
Imadła precyzyjne
Specyfikacja techniczna
Seria 930
Płyta sinusowa ze śrubą pociągową posiada następujące cechy:
• Wykonana ze stopowej stali narzędziowej, hartowana i precyzyjnie szlifowana.
• Ze szlifowaną poziomą pryzmą w ruchomej szczęce.
Równoległość
Prostopadłość
0,002 mm / 100 mm
0,005 mm / 100 mm
930-602
Nr
930-611
930-601
930-602
930-612
A
B
C
D
F
E
G
H
I
Waga
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
90
60
50
25
25
25
30
30
M5
1,6
160
70
62
30
33
32
80
45
M6
4
210
90
80
40
40
40
120
50
M6
7,6
285 120
90
40
55
50
150
70
M 6 17,4
Specyfikacja techniczna
Seria 930
To precyzyjne imadło ze śrubą pociągową posiada następujące zalety:
• Wykonane z hartowanej i precyzyjnie szlifowanej stali narzędziowej.
• Wyposażone w gniazdo klucza do hydraulicznego zwiększania siły nacisku.
• Ze szlifowaną poziomą pryzmą w ruchomej szczęce.
Równoległość
Prostopadłość
0,002 mm / 100 mm
0,005 mm / 100 mm
930-616
J
Wysokość x Waga
A
B
C
D
F
E
G maks.
H
I
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Głębokość [kg]
[mm]
930-616 285 120
90
40
55
50
150
70
M6
10 x 7
17,7
Nr
328
Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
Imadła precyzyjne
Specyfikacja techniczna
Równoległość
Prostopadłość
Seria 930
0,002 mm / 100 mm
0,005 mm / 100 mm
Wysokiej precyzji imadło z systemem dociągania, posiadające następujące cechy:
• Zapewnia wysoką jakość precyzyjnego szlifowania, frezowania, pomiarów i obróbki elektroerozyjnej.
• Wykonane ze stali narzędziowej, hartowanej i precyzyjnie szlifowanej.
930-632
930-607
Z poziomą szlifowaną pryzmą w ruchomej szczęce
Nr
930-630
930-631
930-632
930-633
J
Wysokość x Waga
A
B
C
D
F
E
G maks.
H
I
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Głębokość [kg]
[mm]
70
30
35
15
20
20
25
25
M4
0,35
110
45
45
20
25
25
50
35
M5
8x6
1
285 120
90
40
60
50
150
70
M6
12 x 7
13,5
370 175
95
45
60
50
200
110
M8
12 x 10
28,7
Z szybkim ustawianiem oraz szlifowaną pionową i poziomą pryzmą w ruchomej szczęce
J
Wysokość x Waga
A
B
C
D
F
E
G maks.
H
I
Nr
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Głębokość [kg]
[mm]
930-606 160
70
62
30
33
32
80
45
M6
8x7
3
930-607 210
90
80
40
40
40
120
50
M6
10 x 7
5,8
Precyzyjne płyty sinusowe
Specyfikacja techniczna
Równoległość
Prostopadłość
Dokładność ustawienia przy 45°
Seria 930
0,002 mm / 100 mm
0,005 mm / 100 mm
±15"
Płyta sinusowa o przedniej osi przechyłu posiada następujące cechy:
• Wykonana ze stali narzędziowej, hartowana i precyzyjnie szlifowana.
• Sworzeń łożyskowy i oporowy hartowane i szlifowane.
• System blokowania umożliwia ustawienie w dowolnym położeniu kątowym w zakresie regulacji.
• Precyzyjne ustawianie kąta za pomocą płytek wzorcowych, maks. 46°.
930-626
Waga
[kg]
930-626 7,6
Nr
Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
329
Precyzyjne płyty sinusowe
Specyfikacja techniczna
Seria 930
Ta precyzyjna płyta sinusowa wykonana ze stali stopowej posiada następujące zalety:
• Wykonana ze stopowej stali narzędziowej, hartowana i precyzyjnie szlifowana.
• Sworzeń łożyskowy i oporowy hartowane i szlifowane.
• System blokowania umożliwia ustawienie płyty w dowolnym położeniu kątowym.
• Precyzyjne ustawianie kąta do 46° za pomocą płytek wzorcowych.
Równoległość
Prostopadłość
Dokładność ustawienia przy 45°
0,002 mm / 100 mm
0,005 mm / 100 mm
± 15"
930-628
930-629
Z regulacją położenia w dwóch osiach.
Z otworami montażowymi M6
Waga
Nr
[kg]
930-628 11,3
Z regulacją położenia w dwóch osiach i mocowaniem
magnetycznym włączanym dźwignią
Waga
Nr
[kg]
930-629 20
330
Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
Pryzmy żeliwne
Specyfikacja techniczna
Równoległość pryzmy do
powierzchni podstawy µm
Twardość
Różnica wysokości pary
Dostawa
Seria 910
16 µm
180-250 HBW
16 µm
dostarczane w parach
• Wykonane z gęstego żeliwa, wysokoodpornego na ścieranie.
• Kąt wycięcia 90° jest równoległy do podstawy. Pryzmy stanowią parę posiadają identyczne wymiary.
• Do trasowania, ustawiania i kontroli przedmiotów cylindrycznych.
910-112
Nr
910-111
910-112
910-113
910-114
910-115
Długość Szerokość Wysokość Maks. ø przedmiotu Waga
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
100
40
30
6-40
1,5
150
50
40
8-50
3,5
200
70
50
8-70
6,5
250
85
60
12-85
10
300
100
70
12-100
15
Pryzmy żeliwne
Specyfikacja techniczna
Równoległość pryzmy do
powierzchni podstawy µm
Twardość
Różnica wysokości pary
Dostawa
Seria 911
16 µm
180-250 HBW
16 µm
dostarczane w parach
Pryzmy czterostronne posiadają następujące cechy:
• Pryzmy 90-stopniowe służą do trasowania, ustawiania i kontroli przedmiotów cylindrycznych.
• Pryzmy te dostarczane są w parach.
911-111
Długość Szerokość Wysokość Maks. ø przedmiotu Waga
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
911-111
60
120
100
8-90
6,5
911-112
75
150
130
8-110
13,5
911-113
90
200
170
8-150
23
Nr
Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
331
Pryzmy hartowane
Seria 181
Specyfikacja techniczna
Pryzmy zaciskami klamrowymi posiadają następujące cechy:
• Dwie pryzmy w zestawie.
• Kąt pryzm 90°. Pryzmy wyposażone zaciski klamrowe.
• Powierzchnie nośne są szlifowane i docierane.
• Przeznaczone do stosowania jako mocowanie przy sprawdzaniu
walcowości części maszyn precyzyjnych.
Równoległość pryzmy do powierzchni
bocznych µm
Prostopadłość pryzm do powierzchni
tylnej
Twardość
Różnica wysokości pary
Symetria rowków pryzmowych
Dostawa
181-903-10
6 µm
9 µm
58-63 HRC
12 µm
6 µm
W parach
Przykład wykorzystania
Długość Szerokość Wysokość Maks. ø przedmiotu Waga
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
181-902-10
41
31,8
31,8
5-25
0,75
181-903-10
75
58
58
5-50
3,6
Nr
Pryzmy magnetyczne
Specyfikacja techniczna
Seria 181
Pryzmy magnetyczne standardowej długości o następujących cechach:
• Szlifowane i docierane powierzchnie nośne
• W dwóch rozmiarach, o typowej długości i kątach pryzm 90°.
• Przeznaczone do mocowania ferromagnetycznych przedmiotów cylindrycznych dla trasowania,
regulacji, pomiarów, itp.
Równoległość pryzmy
do powierzchni
bocznych µm
Prostopadłość pryzm do
powierzchni tylnej
Różnica wysokości pary
Symetria rowków
pryzmowych
Dostawa
10 µm
181-246 21 µm
181-947 21µm
181-946 11 µm µm
10 µm
10 µm
W parach(181-946 and
181-947)
Pojedynczo (181-246)
181-946
Nr
181-246
181-947
181-946
Długość Szerokość Wysokość
[mm]
[mm]
[mm]
98
98
64
70
70
58
95
98
79
Maks. Ø mierzonego
przedmiotu pryzmy 1
[mm]
50,8
50,8
50,8
332
Maks. ø przedmiotu
pryzmy 2
[mm]
25,4
25,4
25,4
Siła przyciągania Waga
[N]
[kg]
980
980
490
4
8
3,8
Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
Żeliwne płyty traserskie
Specyfikacja techniczna
Dokładność
Zgodnie z DIN 876
Klasa 1 : precyzyjnie skrobana
Klasa 3 : precyzyjnie strugana
Seria 902
• Konstrukcja żebrowa zapewnia wymaganą sztywność przy minimalnej wadze. Specjalne żeliwo
nadaje płycie wysoką odporność na ścieranie.
902-304
Nr
902-301
902-302
902-303
902-304
902-305
902-306
902-307
902-308
902-309
902-101
902-102
902-103
902-104
902-105
902-106
902-107
902-108
902-109
Wymiary
[mm]
300 x 300 x 85
400 x 400 x 90
500 x 400 x 100
600 x 500 x 120
800 x 500 x 140
1000 x 750 x 170
1200 x 800 x 180
1500 x 1000 x 200
2000 x 1000 x 220
300 x 300 x 85
400 x 400 x 90
500 x 400 x 100
600 x 500 x 120
800 x 500 x 140
1000 x 750 x 170
1200 x 800 x 180
1500 x 1000 x 200
2000 x 1000 x 220
Uwagi
Klasa dokładności 1
Klasa dokładności 1
Klasa dokładności 1
Klasa dokładności 1
Klasa dokładności 1
Klasa dokładności 1
Klasa dokładności 1
Klasa dokładności 1
Klasa dokładności 1
Klasa dokładności 3
Klasa dokładności 3
Klasa dokładności 3
Klasa dokładności 3
Klasa dokładności 3
Klasa dokładności 3
Klasa dokładności 3
Klasa dokładności 3
Klasa dokładności 3
Waga
[kg]
15
35
40
65
95
210
230
490
780
15
35
40
65
95
210
230
490
780
Kątownik granitowy 90°
Specyfikacja techniczna
Seria 972
Dokładność
Płaskość
Prostopadłość
Dostawa
• wykonany z naturalnego czarnego granitu, szlifowanego precyzyjnie po obydwu
stronach.
Klasa 00
DIN 876
DIN 875
Z certyfikatem inspekcji
972-106
Nr
972-106
972-107
972-108
972-109
Szerokość Dł. krawędzi zewnętrznych Waga
[mm]
[mm]
[kg]
50
300 x 200
6,5
50
400 x 250
10
60
500 x 300
17
70
600 x 400
30
Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
333
Płyty granitowe zgodne z DIN876
Specyfikacja techniczna
Seria 901
Granitowe płyty pomiarowe posiadają następujące cechy:
• Dostarczane bez stojaka, ale ze stalowymi wpustami sferycznymi.
Klasa dokładności 00
Wymiary
Maks. Ciężar Waga
Nr
[mm]
[kg]
[kg]
901-131
400 x 250 x 50
50
15
901-132
400 x 400 x 50
60
25
901-133
630 x 400 x 70
65
53
901-134
630 x 630 x 70
75
83
901-135 1000 x 630 x 100
150
189
901-136 1000 x 1000 x 100
250
300
901-137 1200 x 800 x 160
600
460
901-138 1600 x 1000 x 160
650
768
901-139 2000 x 1000 x 220
750
1320
Klasa dokładności 0
Wymiary
Maks. Ciężar Waga
Nr
[mm]
[kg]
[kg]
901-121
400 x 250 x 50
100
15
901-122
400 x 400 x 50
120
25
901-123
630 x 400 x 70
130
53
901-124
630 x 630 x 70
150
83
901-125 1000 x 630 x 100
300
189
901-126 1000 x 1000 x 100
500
300
901-127 1200 x 800 x 160
1200
460
901-128 1600 x 1000 x 160
1300
768
901-129 2000 x 1000 x 220
1500
1320
Dokładność
Twardość Vickersa
Wytrzymałość na zginanie
Różnica ciśnień
Współczynnik rozszerzalności
liniowej
Zgodna z DIN 876
HV 850-900
13-22 N/mm2
Około 280 N/mm2
(5 do 7,5) x 10-6 x K-1
Płyta granitowa ze stojakiem (opcja)
• Płyty są odprężane i naturalnie starzone przez
tysiąclecia,
• Twardsze niż stal,
• Niemagnetyczne i nie przewodzące prądu,
• Łatwe w utrzymaniu, bo nie podlegające korozji.
Klasa dokładności 1
Wymiary
Maks. Ciężar Waga
Nr
[mm]
[kg]
[kg]
901-111
400 x 250 x 50
100
15
901-112
400 x 400 x 50
120
25
901-113
630 x 400 x 70
130
53
901-114
630 x 630 x 70
150
83
901-115 1000 x 630 x 100
300
189
901-116 1000 x 1000 x 100
500
300
901-117 1200 x 800 x 160
1200
460
901-118 1600 x 1000 x 160
1300
768
901-119 2000 x 1000 x 220
1500
1320
Klasa dokładności 2
Wymiary
Maks. Ciężar Waga
Nr
[mm]
[kg]
[kg]
901-101
400 x 250 x 50
100
15
901-102
400 x 400 x 50
120
25
901-103
630 x 400 x 70
130
53
901-104
630 x 630 x 70
150
83
901-105 1000 x 630 x 100
300
189
901-106 1000 x 1000 x 100
500
300
901-107 1200 x 800 x 160
1200
460
901-108 1600 x 1000 x 160
1300
768
901-109 2000 x 1000 x 220
1500
1320
Stojak
Nr
901-931
901-932
901-933
901-934
901-935
901-936
901-937
Wymiary płyty
Waga
DxSxW
[kg]
[mm]
630 x 400 x 50
22
630 x 630 x 70
25
1000 x 630 x 100
28
1000 x 1000 x 100 30
1200 x 800 x 160
30
1600 x 1000 x 160 35
2000 x 1000 x 220 40
334
Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
Płyty granitowe zgodne z DIN876
Specyfikacja techniczna
Dokładność
Zgodnie z DIN 876
Klasa 0
Seria 901
Granitowe płyty pomiarowe wykonane są ze wyjątkowo drobnoziarnistego granitu.
901-MC1000 / C-S1000
Klasa dokładności 0
Wymiary
Waga
Nr
[mm]
[kg]
901-MC400
400 x 250 x 60
20
901-MC404
400 x 400 x 60
40
901-MC630
630 x 400 x 80
61
901-MC636
630 x 630 x 100
25
901-MC800
800 x 500 x 100
123
901-MC1000 1000 x 630 x 140 300
901-MC1010 1000 x 1000 x 160 450
901-MC1200 1200 x 800 x 160 461
901-MC1600 1600 x 1000 x 180 1000
901-MC2000 2000 x 1000 x 220 1500
Stojak
Nr
Dla płyty
granitowej
C-S630
C-S636
C-S800
C-S1000
C-S1010
C-S1200
C-S1600
C-S2000
901-MC630
901-MC636
901-MC800
901-MC1000
901-MC1010
901-MC1200
901-MC1600
901-MC2000
Wymiary stojaka
Waga
DxSxW
[kg]
[mm]
630 x 400 x 790
23
630 x 630 x 790
25
800 x 500 x 790
25
1000 x 630 x 790
30
1000 x 1000 x 790
35
1200 x 800 x 790 mm
40
1600 x 1000 x 790 mm 55
2000 x 1000 x 790 mm 70
Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
335
Kątownik nastawny
Seria 180
• Zestaw trzech głowic na jednym hartowanym, wykonanym ze stali nierdzewnej liniale
(ramieniu), przeznaczony dla różnorodnych pomiarów różnego typu przedmiotów.
• Hartowane głowice.
180-102B
Głowica kątownika
180-910B
Metryczne
Nr
Opis
Zestaw kątownikowy :
głowica kątownika (180-102B)
głowica centrująca (180-202B)
180-910B
głowica kątomierza(180-301B)
długość ramienia 300 mm(180-505B)
Waga
[g]
1110
180-202B
Głowica centrująca
Ramię (osobno)
Waga
Zakres
Podziałka
Nr
[g]
[mm]
180-505B 300 1 mm. 0,5 mm. 1 mm. 0,5 mm 130
Głowica
Waga
[g]
180-102B
Głowica kątownika, hartowana i szlifowana, z poziomicą i rysikiem traserskim
350
180-202B
Głowica centrująca, hartowana i przechładzana
150
180-301B Odwracalna głowica kątomierza, z poziomicą, o dwukierunkowej skali od 0 do 180° 520
Nr
Opis
180-301B
Odwracalna głowica kątomierza
336
Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
Kątomierz uniwersalny
Specyfikacja techniczna
Podziałka
Podziałka tarczy
Dostawa
Seria 187
5 ' (0° - 90° - 0°)
4 x 90°
W etui
Wyposażenie standardowe
Nr
187-106
187-107
950750
Kątomierz wysokiej precyzji o następujących cechach:
• Pomiary kątów maszyn, form i przyrządów.
• Możliwość mocowania na wysokościomierzach.
• Dostarczany ze szkłem powiększającym.
Opis
Ramię 150 mm
Ramię 300 mm
Uchwyt wysokościomierza z końcówką
traserską 9 x 9 mm
187-106 dla 187-901, 187-908
187-107 dla 187-901, 187-907
950750 dla wysokościomierzy o 9x9 mm chwycie końcówki traserskiej
Wyposażenie specjalne
Nr
187-105
187-908
z uchwytem dla wysokościomierza
Opis
Dodatkowy kątownik ostrokątny
187-105 wyposażenie standardowe dla 187-901
187-901
ze szkłem powiększającym
Metryczne
Nr
Kąty końców ramion Długość ramienia
187-901
60°, 45° oraz 30°
150, 300 mm
187-907
60° oraz 45°
150 mm
187-908
60° oraz 45°
300 mm
Specyfikacja techniczna
Podziałka
Podziałka tarczy
Dostawa
Seria 187
5'
4 x 90°
w etui z dodatkowym kątownikiem
ostrokątnym
Wyposażenie standardowe
Nr
187-105
Opis
Dodatkowy kątownik ostrokątny
Wyposażenie specjalne
Nr
952624
Opis
Uchwyt dla wysokościomierzy z
końcówką traserską 9 x 9 mm
187-201
Długość ramienia stałego Długość ramienia przestawnego Waga
[mm]
[mm]
[g]
187-201
135
150
212
Nr
Zastosowanie z mocowaniem dla kątów ostrych
Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
337
Kątomierz uniwersalny Digimatic
Funkcje
ON/OFF
DATA/HOLD
Wyjście danych
Zerowanie
PRESET
Miara kąta sześćdziesiętna/dziesiętna
Seria 187
Uniwersalny kątomierz cyfrowy z wyjściem danych, posiadający następujące cechy:
• Łatwy do oczytania wyświetlacz LCD.
• Automatyczne wyłącznie po 10 minutach bezczynności, stałe punkty
odniesienia ułatwiające ustawianie.
• Ramię pomiarowe może być przesuwane i blokowane na całej długości.
• Dokładna regulacja do precyzyjnego ustawiania dowolnych wymiarów kątowych.
• Z możliwością zamocowania na wysokościomierzach i przyrządach traserskich
serii 192 za pomocą uchwytu.
Specyfikacja techniczna
Zakres
Powtarzalność
Rozdzielczość
Maks. dopuszczalny
błąd
Czas życia baterii
Wyświetlacz
Dostawa
Uchwyt
-360° - 360°
1' (0,01°)
1' (0,01°)
2' (0,03°)
około 2 000 godzin
LCD, wysokość znaków 6,5
mm
w etui z 1 baterią
Wyposażenie standardowe
Nr
187-106
187-107
950750
187-502
Seria 187
Opis
Ramię 150 mm
Ramię 300 mm
Uchwyt wysokościomierza z końcówką
traserską 9 x 9 mm
187-106 dla 187-501
187-107 dla 187-502
950750 dla 187-501, 187-502
Wyposażenie specjalne
Nr
187-105
905338
905409
02AZD790F
06ADV380F
Opis
Dodatkowy kątownik ostrokątny
Kabel Digimatic (1m)
Kabel Digimatic (2 m)
Kabel danych dla U-WAVE
Kabel Input Tool Direct USB (2m)
Artykuły eksploatacyjne
Nr
05SAA217D
Opis
Bateria litowa CR-2032
Metryczne
Nr
187-501
187-502
Długość ramienia
150 mm
300 mm
Waga
[g]
624
662
338
Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
Poziomnice precyzyjne
Specyfikacja techniczna
Dokładność
Wymiary (SxGxW)
Kąt rozwarcia pryzmy
Dostawa
Seria 960
DIN 2267
200 x 44 x 39,3 mm
140°
W drewnianej skrzynce
• Do ustawiania poziomu precyzyjnie obrabianych powierzchni.
960-601
Płaskość
Czułość
Dopuszczalna odchyłka powierzchni Waga
Nr
mm/m na Czułość "(sekunda kąta)
[kg]
(dokładność wskazania) dolnej µm
działkę
[µm]
960-601
0,1
20"
20% wrażliwości
5
1,57
960-602
0,05
10"
20% wrażliwości
5
1,57
960-603
0,02
4"
5 µm/m
5
1,57
Poziomnice ramowe
Specyfikacja techniczna
Dokładność
Wymiary (SxGxW)
Kąt rozwarcia pryzmy
Dostawa
Seria 960
DIN 2267
200 x 44 x 200 mm
140°
W drewnianej skrzynce
Precyzyjne poziomnice ramowe posiadają następujące cechy:
• Służą do ustawiania i sprawdzania ustawienia płaskich i cylindrycznych
powierzchni maszyn precyzyjnych.
• Dwie pryzmatyczne i dwie płaskie powierzchnie nośne, precyzyjnie docierane.
• Rozdzielone libelki, wzdłużna i poprzeczna.
960-701
Nr
960-701
960-702
960-703
Czułość
mm/m na
działkę
Czułość "(sekunda
kąta)
0,1
0,05
0,02
20
10
4
Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
Płaskość
Maks. dopuszcz. błąd
powierzchni
(dokładność wskazań)
[µm]
20% wrażliwości
20% wrażliwości
5 µm/m
339
5
5
3
Równoległość
powierzchni
[µm]
5
5
3
Prostopadłość
powierzchni Waga
[kg]
odniesienia
[µm]
5
4
5
4
3
4
Cyfrowa poziomnica precyzyjna
Seria 950
Specyfikacja techniczna
Cyfrowa poziomnica precyzyjna posiada następujące cechy:
• Służy do pomiaru płaskości, prostopadłości i nachylenia.
• Precyzyjne powierzchnie nośne ramy aluminiowej, wysoka sztywność i niska waga.
Zakres
Zasilanie
Czas życia baterii
Dostawa
360° (4 x 90°)
Standardowa bateria 9V
ok. 500 godzin
Dostarczane z etui
Wyposażenie specjalne
Nr
50AAA983A
Opis
25 stykowy kabel sygnałowy RS-232 C z
przełącznikiem nożnym
- Uwaga: 50AAA983A tylko dla 950-318
950-317
Czułość
Waga
Dopuszczalny błąd Powtarzalność
Model Wyjście danych
(stopnie)
[g]
(stopnie)
(stopnie)
Poziomo : 0,1
0,1
Pro 360
0,1
300
950-317
Pionowo : 0,2
0,05 (0 do 10)
0,01 (0 do 9,99)
300
950-318
0,1 (80 do 90)
0,05
Pro 3600
0,1 (10 do 90)
0,2 (10 do 80)
Nr
Odległość pomiędzy dwoma M 3 x 0,5 mm
Otwory montażowe
Grubościomierz
Seria 184 - Szczelinomierz
• Wymiary wyraźnie wybite na każdym listku.
• Listki są łatwe do wyjęcia.
184-304S
Metryczne
Nr
Zakres
184-304S 0,05 - 1 mm z krokiem 0,05 mm
Dokładność
Liczba listków
Długość listków
[mm]
0,05 do 0,15 mm : ±0,005 mm
0,2 do 0,5 mm : ±0,012 mm
0,55 do 1 mm : ±0,02 mm
20
150
340
Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
Kątownik stalowy 90°
Specyfikacja techniczna
Dokładność
Seria 916
Zgodnie z DIN 875
90°-wy kątownik stalowy posiada następujące cechy:
• Dostępny w trzech typach.
• Hartowane i precyzyjnie szlifowane krawędzie.
Typ ostokrawędziowy
Dł. krawędzi zewnętrznych Przekrój
Klasa
Uwagi
Nr
[mm]
[mm]
916-105
50x40
14x4
00 stal nierdzewna
916-106
75x50
15x4
00 stal nierdzewna
916-107
100x70
20x5
00 stal nierdzewna
916-108
150x100
25x6
00 stal nierdzewna
916-109
200x130
30x7
00 stal nierdzewna
Kątownik ostrokrawędziowy
Kątownik
Dł. krawędzi zewnętrznych Przekrój
Klasa
Uwagi
Nr
[mm]
[mm]
916-202
75x50
15x5
0
stal nierdzewna
916-203
100x70
20x5
0
stal nierdzewna
916-204
150x100
25x5
0
stal nierdzewna
916-205
200x130
30x6
0
stal nierdzewna
916-206
250x165
35x7
0
stal nierdzewna
916-207
300x200
40x8
0
stal nierdzewna
916-208
400x265
45x10
0
stal nierdzewna
916-209
500x330
50x10
0
stal
916-222
75x50
15x5
1
stal
916-223
100x70
20x5
1
stal
916-224
150x100
25x5
1
stal
916-225
200x130
30x6
1
stal
916-226
250x165
35x7
1
stal
916-227
300x200
40x8
1
stal
916-228
400x265
45x10
1
stal
916-229
500x330
50x10
1
stal
916-232
75x50
15x5
2
stal
916-233
100x70
20x5
2
stal
916-234
150x100
25x5
2
stal
916-235
200x130
30x6
2
stal
916-236
250x165
35x7
2
stal
916-237
300x175
35x7
2
stal
916-238
400x100
35x7
2
stal
916-239
500x150
40x8
2
stal
Kątownik
Kątownik płaski ze stopą
Dł. krawędzi zewnętrznych Przekrój
Klasa
Uwagi
[mm]
[mm]
916-311
75x50
15x5
0
stal nierdzewna
916-312
100x70
20x5
0
stal nierdzewna
916-313
150x100
25x5
0
stal nierdzewna
916-314
200x130
30x6
0
stal nierdzewna
916-315
250x165
35x7
0
stal nierdzewna
916-316
300x200
40x8
0
stal nierdzewna
916-317
400x265
45x10
0
stal nierdzewna
916-318
500x330
50x10
0
stal nierdzewna
916-321
75x50
15x5
1
stal
916-322
100x70
20x5
1
stal
916-323
150x100
25x5
1
stal
916-324
200x130
30x6
1
stal
916-325
250x165
35x7
1
stal
916-326
300x200
40x8
1
stal
916-327
400x265
45x10
1
stal
916-328
500x330
50x10
1
stal
916-332
100x70
20x5
2
stal
916-333
150x100
25x5
2
stal
916-334
200x130
30x6
2
stal
916-335
250x165
35x7
2
stal
916-336
300x175
35x7
2
stal
916-337
400x200
35x7
2
stal
916-338
500x250
40x8
2
stal
Nr
Kątownik ze stopą
Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
341

Podobne dokumenty