Untitled - scenery.pl

Komentarze

Transkrypt

Untitled - scenery.pl
2
Połączenie elegancji z prostotą
stanowi o szlachetności
każdej rzeczy i osoby.
Combining elegance and simplicity
is the nobility
for every thing and person.
Элегантность вместе с простотои это
благородство каждой вещи и человека.
Charles-Maurice de Talleyrand
3
LUXURY
4
UNIQUE
8
SPIS TREŚCI
INDEX
СОДЕРЖАНИЕ
IMPULSE
14
QUANTUM
20
CRIO
24
FUNDO
24
CENNIK I SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
26
PRICE LIST AND TECHNICAL DETAILS
ПРАЙС ЛИСТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
WARTO WIEDZIEĆ
GOOD TO KNOW
ХОРОШО ЗНАТЬ
28
4
nowa definicja luksusu
LUXURY
luxury redefined
новое определение роскоши
5
6
LUXURY
LUXURY
Drzwi prysznicowe / Shower door / Душевая дверь:
1200 x 2000mm
Ścianka boczna / Side panel / Cтенка:
900 x 2000mm
Rodzaje szkła / Glass types / Типы стекла:
grafitowe / grey / Графитовое
Produkt dostępny od grudnia 2013 / Product available from December 2013 / В наличи с декабря 2013
Szczegółowe informacje techniczne oraz sugerowane modele brodzików znajdują się
na ostatnich stronach katalogu.
Detailed tables of sizes and suggested models of shower trays to be found
on the last pages of the catalogue.
Подробные таблицы размеров и предложенных моделей душевых поддонов
можно найти на последних страницах каталога.
7
8
wyjątek od reguły
UNIQUE
exception from the rule
исключение из правила
9
10
11
12
UNIQUE
Drzwi prysznicowe / Shower door / Душевая дверь:
1200 x 2000mm
Ścianka boczna / Side panel / Cтенка:
900 x 2000mm
Rodzaje szkła / Glass types / Типы стекла:
bezbarwne / transparent / прозрачное
Szczegółowe informacje techniczne oraz sugerowane modele brodzików znajdują się
na ostatnich stronach katalogu.
Detailed tables of sizes and suggested models of shower trays to be found
on the last pages of the catalogue.
Подробные таблицы размеров и предложенных моделей душевых поддонов
можно найти на последних страницах каталога.
13
14
chwila uniesienia
IMPULSE
moment of ecstasy
момент удовольствия
15
16
17
18
IMPULSE
Drzwi prysznicowe / Shower door / Душевая дверь:
900 x 2000mm
Ścianka boczna / Side panel / Cтенка:
900 x 2000mm
Rodzaje szkła / Glass types / Типы стекла:
bezbarwne / transparent / прозрачное
Szczegółowe informacje techniczne oraz sugerowane modele brodzików znajdują się
na ostatnich stronach katalogu.
Detailed tables of sizes and suggested models of shower trays to be found
on the last pages of the catalogue.
Подробные таблицы размеров и предложенных моделей душевых поддонов
можно найти на последних страницах каталога.
19
20
źródło przyjemności
QUANTUM
source of pleasure
источник удовольствия
21
22
QUANTUM
Drzwi prysznicowe / Shower door / Душевая дверь:
1200 x 2000mm
Ścianka boczna / Side panel / Cтенка:
900 x 2000mm
Rodzaje szkła / Glass types / Типы стекла:
bezbarwne / transparent / прозрачное
Szczegółowe informacje techniczne oraz sugerowane modele brodzików znajdują się
na ostatnich stronach katalogu.
Detailed tables of sizes and suggested models of shower trays to be found
on the last pages of the catalogue.
Подробные таблицы размеров и предложенных моделей душевых поддонов
можно найти на последних страницах каталога.
19
23
24
solidna podstawa
CRIO
FUNDO
solid base
прочная основа
CRIO
Brodzik prysznicowy - kwadratowy
Shower tray - square shape
Душевой поддон - квадратный
900 x 900 x 50mm
CRIO
Brodzik prysznicowy - prostokątny
Shower tray - rectangular shape
Душевой поддон - прямоугольный
1200 x 900 x 50mm
FUNDO
Podstawa pod kabinę prysznicową
Base for shower enclosure
Основа для душевой кабины
CZARNA / BLACK / ЧЁРНЫЙ
1500 x 1000 x 80mm
BIAŁA / WHITE / БЕЛЫЙ
1500 x 1000 x 60mm
Podstawę pod kabinę prysznicową należy samodzielnie dostosować do żądanego wymiaru.
The base for the shower enclosure should be individually adjusted to the desired size.
Основа для душа регулируется до нужного размера.
25
26
CENNIK I SZCZEGÓŁY TECHNICZNE / PRICE LIST AND TECHNICAL DETAILS
ПРАЙС ЛИСТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
-SYMBOL-SYMBOL-КОД-
-ELEMENT-ELEMENT-ЭЛЕМЕНТ-
-WYMIARY-DIMENSIONS-РАЗМЕРЫ-
-REGULACJA-ADJUSTMENT-РЕГУЛИРОВКА-
-SZKŁO-GLASS-СТЕКЛО-
-CENA-PRICE-ЦЕНА-
SCN-019*
SCN-020*
SCN-003*
drzwi / door / дверь
ścianka / panel / стенка
zestaw do montażu wnękowego
recess installation set
комплект для монтажа в нишу
1200 x 2000mm
900 x 2000mm
-
1200 - 1215mm
-
8mm grafitowe / grey / Графитовое
8mm grafitowe / grey / Графитовое
-
3373 PLN
1820 PLN
283 PLN
SCN-004
SCN-005
SCN-006
drzwi / door / дверь
ścianka / panel / стенка
zestaw do montażu wnękowego
recess installation set
комплект для монтажа в нишу
1200 x 2000mm
900 x 2000mm
-
10mm bezbarwne / transparent / прозрачное
10mm bezbarwne / transparent / прозрачное
-
3460 PLN
1331 PLN
273 PLN
SCN-007
SCN-008
SCN-009
SCN-010
drzwi L / door L / дверь Л
drzwi P / door R / дверь П
ścianka / panel / стенка
zestaw do montażu wnękowego
recess installation set
комплект для монтажа в нишу
900 x 2000mm
900 x 2000mm
900 x 2000mm
-
SCN-011
SCN-012
drzwi / door / дверь
ścianka / panel / стенка
1200 x 2000mm
900 x 2000mm
-SYMBOL-SYMBOL-КОД-
-ELEMENT-ELEMENT-ЭЛЕМЕНТ-
-WYMIARY-DIMENSIONS-РАЗМЕРЫ-
SCN-013**
SCN-014**
SCN-015**
SCN-016**
podstawa L / base L / основа Л
podstawa P / base R / основа П
podstawa L / base L / основа Л
podstawa P / base R / основа П
SCN-017
SCN-018
brodzik / shower tray / поддон
brodzik / shower tray / поддон
LUXURY
UNIQUE
1205 - 1225mm
-
IMPULSE
900 - 920mm
900 - 920mm
-
8mm bezbarwne / transparent / прозрачное
8mm bezbarwne / transparent / прозрачное
8mm bezbarwne / transparent / прозрачное
-
1837
1837
1162
270
PLN
PLN
PLN
PLN
8mm bezbarwne / transparent / прозрачное
8mm bezbarwne / transparent / прозрачное
2023 PLN
1116 PLN
QUANTUM
1500
1500
1500
1500
x
x
x
x
1000
1000
1000
1000
x
x
x
x
1165 - 1195mm
-
FUNDO
80mm
80mm
60mm
60mm
-KOLOR-COLOUR-ЦВЕТ-
czarny / black / чёрный
czarny / black / чёрный
biały / white / белый
biały / white / белый
CRIO
900 x 900 x 50mm
1200 x 900 x 50mm
* Produkt dostępny od grudnia 2013 / Product available from December 2013 / В наличи с декабря 2013
**Podstawę pod kabinę prysznicową należy samodzielnie dostosować do żądanego wymiaru.
The base for the shower enclosure should be individually adjusted to the desired size.
Основа для душа регулируется до нужного размера.
Szkło naszych produktów jest chronione nowoczesną, hydrofobową powłoką.
Our product’s glass is protected from dirt and scale with a modern, hydrophobic coating.
На весь продуктах защитное покрытие на поверхность стекла.
Ceny netto. Ceny dla klientów zagranicznych będą przeliczane w oparciu o kursy walut.
Net prices. All prices for the foreign customers will be calculated according to currency exchange rate.
Цены нетто. Для зарубежных клиентов цены будут рассчитываться фактического валютного курса.
biały / white / белый
biały / white / белый
-CENA-PRICE-ЦЕНА-
413
413
376
376
PLN
PLN
PLN
PLN
975 PLN
1275 PLN
LUXURY
UNIQUE
IMPULSE
QUANTUM
A
A’
B
C
D
H
A
A’
B
C
D
H
A
A’
B
C
D
H
A
A’
B
C
D
H
1200 - 1215mm
1165mm
880mm
585mm
545mm
2000mm
CRIO
A
B
C
D
E
900mm
900mm
50mm
90mm
18mm
1205 - 1225mm
1170mm
820mm
605mm
550mm
2000mm
CRIO
A
B
C
D
E
1200mm
900mm
50mm
90mm
18mm
900 - 920mm
865mm
865mm
555mm
290mm
2000mm
FUNDO
A
B
C
D
D
1500mm
1000mm
50mm
60mm biały / white / белый
80mm czarny / black / чёрный
1165 - 1195mm
1185mm
885mm
555mm
630mm
2000mm
27
28
WARTO WIEDZIEĆ / GOOD TO KNOW / ХОРОШО ЗНАТЬ
Drzwi prysznicowe oraz ścianki są wyposażone w hartowane szkło o grubości 8/10mm.
Shower doors and side panels are equipped with tempered, 8/10mm thick glass.
Душевые двери и стены из безопасного стекла толщиной 8/10mm с защитным покрытием.
Szkło naszych produktów jest chronione nowoczesną, hydrofobową powłoką chroniącą szkło przed
zabrudzeniem i ułatwiającą utrzymanie kabiny w czystości.
Our product’s glass is protected from dirt and scale with a modern, hydrophobic coating that helps the user
to keep the shower enclosure clean.
На весь продуктах нанесено защитное покрытие на поверхность стекла, которое предотвращает
осаждение камня и других загрязнений на стекле и позволяет легко содержать кабину в чистоте.
Szereg atestów przyznanych przez najważniejsze instytucje certyfikujące jest najlepszym dowodem
na bezpieczeństwo ich użytkowania.
A number of approvals granted by the major certification bodies is the best proof for their safety.
Ряд сертификатов самых важных учереждении свидетельствует о безопасности их использования.
Rynienka skutecznie zapobiega ściekaniu wody na podłogę poprzez odprowadzenie jej z drzwi do wnętrza kabiny.
Drain seal effectively prevents water from dripping onto the floor by redirecting it from the shower door
to the interior.
Леток предотвращает стекание воды наружу и отводит стекающую воду в поддон.
Wysoką jakość naszych produktów potwierdzamy pisemną, 5-letnią gwarancją oraz zapewniamy dostępność części
zamiennych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
We confirm quality of our products with 5-year warranty and we guarantee availability of spare parts during the
warranty and post-warranty service.
Высокое качество наших продуктов потверждаем письменной гарантей , обеспечаем доступность запчасти
после окончания гарантий.
Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w asortymencie i parametrach technicznych produktów, a także ich wycofania z oferty
w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia mają charakter poglądowy. Mimo dołożenia wszelkich starań, prezentowane na zdjęciach produkty mogą odbiegać
od rzeczywistego wyglądu. New Trendy Sp. z o.o. nie odpowiada za ewentualne błędy drukarskie i pomyłki.
This publication does not constitute an offer within the meaning of applicable regulations. The manufacturer reserves the right to make
changes in the assortment and technical parameters of products, and their withdrawal from the offer at any time without prior notice.
Photos are for illustration only. Despite making every effort to present products, they may differ from the actual.
New Trendy is not responsible for any typographical mistakes.
Призводитель имеет право проводить изменеия в ассортиментие, изменения технических параметров продуктов а также может
изъят товар из оферты. Фотографии, представленные в каталоге, могут не отражать полный внешний вид товара.
New Trendy Sp. z o.o. не отвечает за печатные ошибки.
29
potwierdzona jakość
quality confirmed
подтвержденное качество

Podobne dokumenty