Trzy asortymenty preparatów wspomagających wzrost roślin

Komentarze

Transkrypt

Trzy asortymenty preparatów wspomagających wzrost roślin
Trzy asortymenty
preparatów
wspomagających
wzrost roślin
uprawnych
Grupa Soufflet stale i bez wytchnienia dokłada wszelkich starań, aby
doskonalić swoje umiejętności, procesy i systemy zarządzania, po to, by
móc oferować produkty i usługi, które nie mają sobie równych na rynku.
Orientacja na ciągły rozwój w połączeniu z dążeniem do coraz lepszego
odpowiadania na potrzeby klientów sprawiają, że możemy dzisiaj zaproponować kompleksowe rozwiązanie, w pełni dostosowane do poszczególnych rodzajów upraw.
Niniejsza oferta opiera się na trzech rodzinach produktów, z których
każda spełnia określone zadania w poszczególnych fazach rozwoju roślin uprawnych.
FERTEQ
GUARDTEQ
wsparcie w doskonaleniu Państ wa upr aw
ADTEQ
FERTEQ
To grupa produktów pełniących rolę nawozów.
Wybrany produkt,
Podaje się je doglebowo lub dolistnie na okre-
które oferujemy to:
ślonych etapach wegetacji, w celu dostarczenia
CereaSTART
CereaTOP
NitroTOP
BorSTART
OilSTART
OilTOP
CornTOP
niezbędnych składników odżywczych.
Nawozy zwykle dostarczają sześć makro- i osiem
mikroelementów w różnych proporcjach. Niektóre z wybranych tu nawozów posiadają też specjalny filtrat, który pozwala zwiększać i stymulować zdolności absorpcyjne roślin.
GUARDTEQ
Produkty z tej rodziny mają za zadanie chronić Wybrany produkt,
rośliny. Działają ochronnie, zabezpieczając upra-
które oferujemy to:
wy przed czynnikami zewnętrznymi, dzięki czemu
SunGUARD
PodGUARD
minimalizują negatywny wpływ czynników środowiskowych na wielkość i jakość zbiorów.
Można je stosować przez cały sezon wegetacyjny, a najlepiej przed rozpoczęciem się najtrudniejszego dla roślin okresu.
ADTEQ
Rodzina produktów pełniących funkcję adjuwan-
Wybrany produkt,
tów. Dodawanie tego typu preparatów ma na celu
który oferujemy to:
poprawienie skuteczności działania środków
ochrony roślin. Można je dodawać na każdym
etapie rozwoju roślin uprawnych.
wsparcie w doskonaleniu Państ wa upr aw
Nawóz z wysoce skoncentrowanym, rozpuszczalnym w wodzie fosforem przyspiesza rozwój jęczmienia i pszenicy. Wspomagając przyswaja-
FERTEQ
CereaSTART
nie substancji odżywczych, mocno skoncentrowany fosfor przyspiesza
fazie rozwoju. CereaSTART gwarantuje bezproblemowy wzrost upraw
jęczmienia i pszenicy.
GUARDTEQ
wzrost i rozwój systemu korzeniowego każdej rośliny w jego wczesnej
Parametry techniczne:
w wodzie fosforu (29 %), a także zawiera rozpuszczalne w wodzie związki tlenku potasu (5 %) i tlenku magnezu (6 %).
Szereg zalet nawozu to zasługa dwóch jego najważniejszych cech:
1. Wysokie stężenie fosforu ma pozytywny wpływ na:
a. poprawę słabych parametrów gleby,
b. przyspieszenie rozwoju systemu korzeniowego rośliny w takim
stopniu, by mógł on samoistnie przyswoić maksymalną ilość
substancji odżywczych obecnych w glebie.
2. N
awóz podawany dolistnie, co ma dodatkowe zalety:
a. brak zależności od pH gleby, dzięki czemu roślina może w pełni
wykorzystać wszystkie zalety fosforu (tzn. lepsze przyswajanie
substancji odżywczych), bez względu na pH gleby,
b. brak zależności od temperatury gleby, co pozwala roślinie przyswajać więcej możliwego do wykorzystania fosforu, bez względu na to, czy zachowana jest idealna temperatura gleby wynosząca 21 °C,
c. brak zależności od wilgotności gleby, dzięki czemu roślina
może przyswajać fosfor nawet, gdy gleba jest sucha (co normalnie uniemożliwia przyswajanie fosforu),
d. dolistne przyswajanie fosforu stanowi uzupełnienie przyswajania fosforu przez system korzeniowy i zwiększa ilość substancji
odżywczych przyswajanych przez roślinę.
ADTEQ
CereaSTART charakteryzuje się wysoką zawartością rozpuszczalnego
CereaSTART
Wpływ temperatury gleby na dostępność fosforu
w glebie
100 %
Dostępność fosforu (%)
100%
73 %
80%
60%
43 %
40%
31 %
20%
0%
21
18
16
13
Temperatura gleby (°C)
Spadek temperatury z 21 ° do 13 °C zmniejsza dostępność fosforu o 70 %,
co istotnie hamuje rozwój włośników korzeniowych.
10 °
15 °
20 °
25 °
30 °
35 °
Ref: Sattelmacher et al., 1990
FERTEQ
CereaSTART
Wpływ pH gleby na dostępność fosforu
GUARDTEQ
100 %
fosfor
50 %
4
5
6
7
8
pH gleby
Idealne pH gleby, zapewniające wystarczającą ilość dostępnego fosforu, mieści się w przedziale od 6 do 7.
Spadek pH poniżej tego poziomu powoduje blokowanie fosforu przez
żelazo, magnez i glin.
Jeśli poziom pH jest wyższy, fosfor dostępny jest tylko w postaci nierozpuszczalnego fosforanu wapnia.
ADTEQ
0 %
CereaSTART
Zalecenia dotyczące użytkowania:
Uprawa
Dawka
Ilość zabiegów
3 l
1 – 3 ×
Od połowy krzewienia do pierwszego kolanka;
w razie potrzeby zabieg można powtarzać w odstępach 10 – 15 dni.
1 – 3 ×
Od połowy krzewienia do pojawienia się pierwszego kolanka. Najlepiej wiosną, po wznowieniu
wegetacji; w razie potrzeby zabieg można powtarzać w odstępach 10 – 15 dni.
Jęczmień
jary
Jęczmień
ozimy
3 l
Termin stosowania
Jęczmień jary
3 l
12 13 21 25 29 30 31 32 37 45 49 51 59 61-69 71-92
Jęczmień ozimy
3 l
12 13 21 25 29 30 31 32 37 45 49 51 59 61-69 71-92
Mieszanki z pestycydami i nawozami:
CereaSTART można mieszać z powszechnie stosowanymi środkami owadobójczymi, grzybobójczymi i chwastobójczymi, a także z nawozami.
W porównaniu do nawozów stałych, CereaSTART skutecznie łączy zalety nawozu bogatego w fosfor z zaletami nawozu płynnego. W ten sposób wyeliminowane zostają wszystkie standardowe problemy związane
z brakiem odpowiedniej wilgotności, niskimi temperaturami i/lub niskim
pH gleby.
Wszystkie rośliny są autotrofami i, co oczywiste, chętnie korzystają
z narzędzi wspomagających pobieranie pierwiastków z gleby. Dlatego
FERTEQ
CereaTOP
uprawa roślin wymaga albo nawozów, albo stymulantów – jednak najleI właśnie taki efekt zapewnia CereaTOP, zarówno dla jęczmienia, jak
i pszenicy. To płynny nawóz rozbudowany o funkcję stymulatora.
GUARDTEQ
piej, gdy połączyć można oba te produkty.
Parametry techniczne:
(Ascophyllum nodosum). Naukowcy stwierdzili, że pozyskane z tych roślin oligosacharydy sprzyjają rozwojowi korzeni i aktywują enzymy.
Zastosowanie w CereaTOP filtratu z alg morskich
(GA 142) daje następujące efekty:
a. poprawę przyswajania substancji odżywczych, nawet w przypadku słabiej przyswajalnych form takich substancji,
b. zwiększoną aktywność liści, większe zbiory i lepsze parametry jakościowe, w przypadku zastosowania środka pomiędzy
pierwszym a drugim kolankiem.
Skład CereaTOP:
Zn
N
Mn
P
Mg
K
S
Fe
filtrat GA 142,
azot – 82 g/l,
rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu
– 120 g/l.
ADTEQ
CereaTOP zawiera filtrat oligosacharydów, uzyskany z alg morskich
CereaTOP
Fizjoaktywator roślin
Filtrat GA 142 ułatwia wzrost nadziemnych części ROŚLIN
Więcej biomasy
+ 7 % chlorofilu
Absorpcja większej ilości minerałów
Analiza nieorganiczna roślin 15 dni
po aplikacji GA 142
Grupa kontrolna – Filtrat GA 142
Azot: + 11 %
Mangan: +10 %
Fosfor: + 13 %
Magnez: +10 %
Siarka: + 7 %
(Laboratorium Fizjologii i Patologii Roślin,
St Pol de Leon, badania na pszenicy)
różnica GA 142 / próba kontrolna – średnia z 4 mikropól
Zalecenia dotyczące użytkowania:
Uprawa
Dawka Ilość zabiegów Termin stosowania
Jęczmień ozimy
1 l
1×
Od pierwszego kolanka do początku kłoszenia
Jęczmień jary
1 l
1×
Od pierwszego kolanka do pojawienia się liścia flagowego
Jęczmień ozimy
1 l
12 13 21 25 29 30 31 32 37 45 49 51 59 61-69 71-92
Jęczmień jary
1 l
12 13 21 25 29 30 31 32 37 45 49 51 59 61-69 71-92
CereaTOP jest kompatybilny z większością środków ochrony roślin.
Zawarty w CereaTOP filtrat GA 142 odgrywa szczególną rolę w procesie
odżywiania jęczmienia i pszenicy. Zwiększa on aktywność odpowiedzialnych za potencjał zbiorów liści flagowych (+ 7 % chlorofilu).
Na rośliny i ich rozwój klimat zawsze ma wpływ – czy jest to zbyt wysoka
temperatura, nadmierne nasłonecznienie (promieniowanie UV), wiatry
FERTEQ
SunGUARD
o działaniu wysuszającym, poranne przymrozki czy po prostu wahania
chronić przed każdym takim stresem abiotycznym. Tak właśnie działa
SunGUARD – obniża tempo transpiracji przez aparaty szparkowe.
GUARDTEQ
temperatury. Aby nie dopuścić do utraty cennej wody, rośliny trzeba
Parametry techniczne:
syjne, regulujący działanie aparatów szparkowych i utrzymujący turgor
w roślinie. Każda z tych cech ma korzystny wpływ na uprawy:
a. Czynnik odbijający promieniowanie słoneczne. Aplikacja nalistna tworzy przezroczystą powłokę odbijającą nadmierne promieniowanie słoneczne odpowiedzialne za nagrzewanie tkanek,
a tym samym zmniejsza niebezpieczeństwo uszkodzenia liści
z powodu przegrzania.
b. Regulacja działania aparatów szparkowych. Preparat reguluje
otwieranie i zamykanie się aparatów szparkowych w warunkach
stresu i obniża do minimum tempo transpiracji o 35 % – 40 %.
c. Utrzymanie odpowiedniego turgoru. Środek działa na komórki
miękiszu gąbczastego, zmniejszając przestrzeń międzykomórkową i tym samym ułatwia roślinie utrzymanie odpowiedniego
turgoru tkanek i ograniczenie drewnienia (twardnienia) ścian komórkowych w czasie stresu klimatycznego.
SunGUARD zawiera 24 % MgO, alkohole tłuszczowe (linolowy, palmitynowy).
ADTEQ
SunGUARD to nawóz płynny zawierający dodatkowo czynniki reflek-
SunGUARD
Z SunGUARD
Bez SunGUARD
ZBIORY
Optymalna jakość i wielkość
(PS, białka)
Z SunGUARD
Bez SunGUARD
Zalecenia dotyczące użytkowania:
Uprawa
Dawka
Ilość zabiegów
Zboża
0,75 l
1 – 3 ×
Termin stosowania
Od końca krzewienia do końca kwitnienia
Nawóz w postaci płynnej:
• jest łatwy w stosowaniu i kompatybilny z większością produktów fitosanitarnych
• nie podlega ograniczeniom jeśli chodzi o termin i okres stosowania.
Korzystaj z SunGUARD zawsze, gdy jest to konieczne i zanim pojawią się
warunki powodujące stres Twoich upraw!
SunGUARD to prawdziwy obrońca roślin, skutecznie chroniący je przed
stresem pogodowym. Środek ten przyspiesza fotosyntezę, zmniejsza wydatek energetyczny upraw i utrzymuje odpowiedni bilans aktywności fizjologicznej roślin.
Azot ma istotny wpływ na wydajność i jakość produkcji. To paliwo napędzające wzrost roślin – odpowiednie zaopatrzenie w azot stymuluje proces
FERTEQ
NitroTOP
fotosyntezy, w którym energia słoneczna przekształcana jest w biomasę,
formulacji jest przeznaczony do stosowania dolistnego. Dzięki temu liście
są w stanie przyswoić więcej azotu, niż z mocznika.
GUARDTEQ
co pozwala uzyskać wyższe plony. NitroTOP w specjalnie opracowanej
Parametry techniczne:
wany do organów spichrzowych.
• Najpierw, roślina wykorzystuje frakcję mocznikową (66 %) => szybkie
odżywianie.
• Pozostała frakcja, mocznik formaldehydowy (33 %), jest stopniowo uwalniana do rośliny, zależnie od postępu rozkładu wiązań chemicznych =>
stopniowe, rozłożone w czasie odżywianie (trwa kilka tygodni).
Badanie po-
NitroTop
650
równawcze
Mocznik
1040
selektywności
dolistnej po za-
Saletra amonowa
stosowaniu róż-
Fosforan amonu
nych rodzajów
nawozów
1440
RSM
1800
2050
Siarczan amonu
2310
Saletra potasowa
0
1000
2000
3000
3420
4000
Nie krystalizuje się na liściach, w przeciwieństwie do innych preparatów (standardowy mocznik, konwencjonalne roztwory azotu). Połączenie mocznika formaldehydowego z mocznikiem gwarantuje:
• Istotne zmniejszenie strat azotu w wyniku ulatniania się.
• Wysoką zwilżalność poprzez obniżenie napięcia powierzchniowego
kropli na liściach.
ADTEQ
Azot jest wchłaniany przez roślinę poprzez liście i następnie transporto-
NitroTOP
• Lepsze właściwości wnikania w liście i dobrą lepkość (mniejsze straty
z powodu wypłukiwania).
• Dobrą kompatybilność fizyko-chemiczną z większością produktów fitosanitarnych (brak konieczności wykonywania dodatkowych oprysków).
Zalecenia dotyczące użytkowania:
Zastosowanie NitroTOP:
• Do zwiększania wielkości zbiorów i zawartości białka w pszenicy.
• W warunkach krótkotrwałej suszy jako natychmiast dostępne źródło
azotu.
• Jako uzupełnienie lub substytut ostatniego nawożenia azotem.
• W połączeniu z ostatnim środkiem grzybobójczym, w celu optymalizacji
ilości plonów i białek.
Uprawa
Dawka
Pszenica
15 – 20 l
Ilość zabiegów Termin stosowania
1×
od otworzenia się pochewki liściowej do kwitnienia
(pojawienia się kłosa)
Pszenica ozima
20 l
7 10-13 21 25 29 30 31 32 37 39
49 51 59 61-69 71-92
NitroTOP jest preparatem zapewniającym odpowiednią kombinację i ilość
azotu, co daje użytkownikowi większe możliwośći:
• bezpieczne łączenie z innymi produktami fitosanitarnymi,
• zabieg na 1 hektarze wymaga użycia tylko 100 litrów wody,
• produkt przyjazny środowisku (mniejsza ilość azotu pozostająca po żniwach).
Bor to ważny składnik odżywczy roślin, a jego niedobór powoduje skrócenie łodyg, plamy i zniekształcenie liści oraz nekrozę młodych liści.
FERTEQ
BorSTART
Dla rzepaku i słonecznika bor ma pierwszorzędne znaczenie, ponieważ
nów spichrzowych i odgrywa istotną rolę przy tworzeniu cukrów i zapewnianiu płodności pyłku. Do osiągnięcia optymalnego wzrostu różne
gatunki roślin wymagają różnych ilości boru. BorSTART opracowano w
GUARDTEQ
zwiększa odporność na przymrozki, wspomaga transfer cukru do orga-
specjalnej postaci użytkowej z myślą o zaspokojeniu potrzeb rzepaku
i słonecznika.
ADTEQ
PARAMETRY TECHNICZNE
BorSTART zawiera bor w stężeniu 9,2 % (120 g/l). Jest to dolistny nawóz płynny, w postaci skoncentrowanej zawiesiny, do bezpośredniego
oprysku dolistnego. W skład BorSTART wchodzi cukier (SORBITOL),
naturalny nośnik dostarczający bor do rośliny, podczas gdy w innych
produktach do tego samego celu wykorzystywane są substancje chemiczne. Stabilność formuły zapewnia kompleksowy system koloidowy.
BorSTART usprawnia przyswajanie i przyspiesza wnikanie boru oraz
polepsza zatrzymywanie i rozproszenie kropel na liściach.
bor płynny 150 g/l
Z BorSTART
BorSTART
Porównanie przyswajania boru w postaci BorSTART i boru
płynnego 150 g/l
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
8
7,5
pH
9
8,5
9,5
10
*roztwór 5%
pH początkowe (woda): 7
pH BorSTART
pH boru w płynie* 150 g/l
pH podawanego w postaci oprysku dolistnego preparatu BorSTART usprawnia wchłanianie i przyswajanie boru przez roślinę.
Uprawa
Dawka
Rzepak
1 l
2×
Jesienią: w stadium 4 – 6 liści / Wiosną: pomiędzy wydłużaniem, a tworzeniem pąków kwiatowych
2,5 l
2×
Pomiędzy stadium 4 – 6 liści a tworzeniem pąków
kwiatowych
Słonecznik
Ilość zabiegów Termin stosowania
Rzepak
Słonecznik
1 l
10 11 12 14 18
1 l
32
51 55/57 61
2,5 l
63
65
69
89
9
10
12
15
51
57
61
63
65
92
BorSTART jest mieszalny z większością środków ochrony roślin.
BorSTART usprawnia wnikanie boru i nawilżanie rośliny, jednocześnie zapewniając następujące zalety:
• ekonomię (mniejsze dawki, lepsze dozowanie, dłuższe działanie),
• wydajność techniczną (jakość podawania środka),
• ochronę środowiska (całkowicie biodegradowalny).
Po sezonie zimowym rośliny często potrzebują lekkiej zachęty do wznowienia wzrostu. Wiadomo również, że zawartość siarki w ziarnach ma
FERTEQ
OilSTART
wpływ na ilość i jakość oleju. OilSTART jest delikatnym starterem zeną roślinie zanim ona sama mogłaby ją w pełni pozyskać.
Parametry techniczne:
GUARDTEQ
wnętrznym zawierającym siarkę w odpowiednich proporcjach, potrzeb-
OilSTART to nawóz dolistny łączący azot i siarkę w odpowiednio zbiw wodzie siarce środek ten doskonale zaspokaja wymagania odżywcze
roślin w okresie wiosennym. Specjalna forma użytkowa LS – lignosulfonaty gwarantuje skuteczne i szybkie wchłanianie. Dzięki takiej formie
liście przyjmują siarkę szybciej, niż z tradycyjnej postaci płynnej. Wraz
z azotem siarka stanowi pierwiastek o kluczowym znaczeniu dla rzepaku w okresie wiosennym.
W tym okresie zawartość siarki w glebie jest niewystarczająca dla potrzeb rośliny. (patrz wykres)
Siarka: podawanie doglebowe i asymilacja
SO3 kg/ha
200
Koniec cyklu podawania
dolistnego dla zbóż
Na koniec cyklu przyswajanie siarki przez korzenie
staje się wyjątkowo trudne,
szczególnie w suchych
warunkach.
Konieczność podawania
dolistnego wiosną – Podawanie
doglebowe nie zaspokaja
potrzeb rośliny.
150
100
50
0
9
10
11
12
1
2
Zawartość w glebie
Zapotrzebowanie zbóż
Zapotrzebowanie rzepaku
3
4
5
6
7
8
miesiąc
ADTEQ
lansowanych proporcjach. Dzięki skoncentrowanej i rozpuszczalnej
OilSTART
Skład
Zawartość %
Zawartość g/l
azot (N) – razem
2,1 %
30 g/l
amidowy
1,6 %
22 g/l
organiczny
0,5 %
8 g/l
rozpuszczalny w wodzie magnez (MgO)
2,14 %
30 g/l
trójtlenek siarki (SO3) – razem (rozpuszczalny 6 %)
71 %
1000 g/l
rozpuszczalny w wodzie bor (B)
1,92 %
27 g/l
rozpuszczalny w wodzie molibden (Mo)
0,21 %
3 g/l
Zalecenia dotyczące użytkowania:
Uprawa
Dawka
Rzepak
3 – 5 l (maksymalne stężenie 5 %)
Ilość zabiegów
1×
jesienią - w stadium 4 – 8 liści
wiosną – od fazy wydłużania pędu
do początku kwitnienia
Słonecznik
3 – 5 l (maksymalne stężenie 5 %)
2×
Pierwszy zabieg: w stadium 6 – 8 liści
Drugi zabieg: przed kwitnieniem
Rzepak
Termin stosowania
Słonecznik
5 l
10 11 12 14 18
32
51 55/57 61
5 l
63
65
69
89
9
10
12
15
51
57
61
63
65
92
W dzisiejszych czasach gleby zawierają znacznie mniej siarki (chociażby
z powodu zmniejszonej zawartości siarki w opadach atmosferycznych,
mniejszej ilości obornika organicznego w strefach uprawnych, gdzie nie
prowadzi się hodowli zwierząt). Mające miejsce zimą wypłukiwanie oraz
zbiór upraw powodują utratę od 100 do 300 kg siarki z hektara. Kompensacja tego zjawiska poprzez stosowanie dolistnych nawozów o dużej zawartości siarki staje się więc praktyczną koniecznością.
Rośliny potrzebują składników odżywczych w każdej fazie wzrostu.
Ilość zawiązanych łuszczyn w stadium kwitnienia ma wpływ na wiel-
FERTEQ
OilTOP
kość plonu. Pobudzając funkcje autrotroficzne ułatwiamy roślinie roztak działa OilTOP – fizjoaktywator odżywiania, opracowany specjalnie
z myślą o rzepaku i słoneczniku.
PARAMETRY TECHNICZNE:
GUARDTEQ
winięcie możliwości przyswajania potrzebnych jej minerałów. Dokładnie
Zadaniem OilTOP jest zwiększanie aktywności fotosyntetycznej, a przez
zawartemu w OilTOP filtratowi GA 142. Filtrat działa na dwa fizjologiczne
elementy roślin:
a. aktywuje rozwój korzeni, a tym samym enzymów biorących
udział w przyswajaniu minerałów. Skutkuje to wzrostem biomasy rośliny o 15 % (patrz ilustracja).
+ 15 % biomasa
Grupa referencyjna – Filtrat GA 142
Analiza dla całej rośliny:
Wyniki po 15 dniach od aplikacji GA 142
+ 12 % azot
+ 13 % bor
+ 16 % siarka
(różnica GA 142 / grupa kontrolna – średnia z prób
na 4 mikropolach)
b. zmniejsza tempo redukcji łuszczyn poprzez ograniczenie konkurencji o składniki odżywcze (pomiędzy fazą wzrostu a kwitnieniem/rozwojem łuszczyn), co jest głównym powodem ich
redukcji. W ten sposób zwiększa się liczba dojrzałych łuszczyn.
Prowadzone przez ponad 3 lata badania wykazały wzrost średniej liczby łuszczyn o 20 % (patrz ilustracja).
Więcej o filtracie GA 142:
GA 142 to zawierający oligosacharydy filtrat z alg morskich, Ascophyllum nodosum. Opatentowana metoda wytwarzania nawozu pozwala na jego zastosowanie jako oprysku
dolistnego, co umożliwia aktywację szeregu funkcji fizjologicznych rośliny: autotrofizmu
biosyntezy hormonów kwitnienia
ADTEQ
to zwiększenie ilości łuszczyn rzepaku. Działanie to jest możliwe dzięki
OilTOP
Przyrost łuszczyn w %
Wyniki z cyklu 111 badań przeprowadzonych w latach 1999 – 2011:
30
25
+ 26 %
+ 22 %
20
+ 24 %
+ 19 %
+ 16 %
+ 19 %
+ 19 %
+ 16 %
+ 14 %
+ 12 %
15
+ 9 %
+ 7 %
10
5
0
1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
OilTOP składa się z GA 142 oraz 130 g/l boru (9,9 %).
Zalecenia dotyczące użytkowania:
Uprawa
Dawka
Rzepak
1,5 l
1×
Od początku fazy wydłużania pędu do rozpoczęcia
kwitnienia.
2 l
1×
faza 5 liści – faza przed kwitnieniem.
Słonecznik
Ilość zabiegów Termin stosowania
Rzepak
Słonecznik
1,5 l
10 11 12 14 18
32
51 55/57 61
2 l
63
65
69
89
9
10
12
15
51
57
61
63
65
92
OilTOP jest mieszalny z większością środków ochrony roślin takich jak:
środki grzybobójcze i owadobójcze.
OilTOP świetnie sprawdza się jako nawóz dzięki swojemu stymulującemu
i pobudzającemu działaniu. Sprawdzona i zapewniająca wysoką wydajność technologia zastosowana w OilTOP ma korzystny wpływ na fizjologię odżywiania rzepaku oraz na rentowność upraw.
W celu utrzymania efektywności stymulatorów wzrostu rzepaku (np. nawozów BorSTART, OilSTART i OilTOP), oraz w celu ograniczenia strat
FERTEQ
PodGUARD
rzepaku ozimego przed i podczas zbiorów, należy korzystać z produktu
opracowano preparat ochrony PodGUARD.
Parametry techniczne:
GUARDTEQ
chroniącego łuszczyny, aż do momentu zbiorów. W tym właśnie celu
Formuła PodGUARD opiera się na biodegradowalnym sklejaczu o 20 %
PodGUARD ma za zadanie ograniczać fizyczne naprężenie łuszczyny.
Pomimo to PodGUARD w żadnym stopniu nie ogranicza potencjału
wzrostu rzepaku.
Formuła preparatu PodGUARD tworzy membranę chroniącą łuszczynę przed przedostawaniem się kropel deszczu,skracając w ten sposób
czas schnięcia łuszczyny. PodGUARD zmniejsza podatność łuszczyn
na pękanie i zwiększa stopień ich wypełnienia.
Potencjał ekonomiczny - 130 kg/ha
Tony
4,00
3,75
3,72
3,85
3,50
3,25
3,00
Kontrola
PodGUARD
ADTEQ
zawartości alkoholu poliwinylowego. Sklejające i powlekające działanie
PodGUARD
Zalecenia dotyczące stosowania:
PodGUARD można stosować w postaci oprysku na łuszczyny rzepaku
w połączeniu z desykantami.
PodGUARD stosuje się w momencie utraty przez większość łuszczyn intensywnej, zielonej barwy, od ciemnej zieleni do jasnej zieleni.
PodGUARD doskonale chroni rzepak, ponieważ jego właściwości sklejające ograniczają pękanie łuszczyn i gwarantują dobre zbiory nawet przy
niesprzyjającej pogodzie. Wymiernym efektem stosowania PodGUARD
są większe plony.
Ograniczony wzrost kukurydzy spowodowany jest słabym wigorem, niską aktywnością korzeni i niewystarczającym zaopatrzeniem w wodę
FERTEQ
CornTOP
i minerały (w tym fosfor). Uzyskiwana w trakcie zbioru liczba ziaren ściśle
rydzy przekłada się na wyższy plon. CornTOP opracowano specjalnie
z myślą o nawożeniu kukurydzy i usprawnianiu jej funkcji fizjologicznych.
CornTOP to fizjoaktywator, który:
• zwiększa wigor rośliny poprzez rozwój systemu korzeniowego (patrz
ilustracja).
Zwiększona gęstość włośników – lepszy wigor.
+ 50% suchej masy
Analiza całej rośliny po 21 dniach
od aplikacji GA 142
Azot: + 15 %
Fosfor: + 15 %
Potas: + 4 %
Cynk: + 57 %
Grupa referencyjna (kontrolna) – Filtrat GA 142
(różnica GA 142 a grupa kontrolna –
średnia z prób na 2 mikropolach)
Zwiększa ilość chlorofilu w roślinie.
+ 6 % chlorofil
+ 12 % tkanki zielonej
CornTOP a grupa kontrolna
3 tygodnie po zastosowaniu
ADTEQ
Parametry techniczne:
GUARDTEQ
zależy od stanu odżywienia rośliny w stadium 4 – 10 liści. Z tego właśnie
względu kontrola i optymalizacja mechanizmów fizjologicznych kuku-
CornTOP
Cechy te pozwalają zoptymalizować fizjologię kukurydzy i korzystnie
wpływają na liczbę ziaren w kolbie.
Opatentowana formuła CornTOP powstała na bazie filtratu GA 142.
GA 142 to zawierający oligosacharydy filtrat z alg morskich, Ascophyllum nodosum. Opatentowana metoda wytwarzania środka umożliwia jego
zastosowanie jako nawozu dolistnego, co umożliwia aktywację szeregu
funkcji fizjologicznych rośliny.
CornTOP zawiera:
• rozpuszczalny w wodzie fosfor (P2O5). . . . . . . . . . 129,00 g/l (8,5 %)
• molibden (Mo) (kompleks schelatowany EDTA) . . . . 0,24 g/l (0,02 %)
• cynk (Zn) (kompleks schelatowany EDTA) . . . . . . . 23,33 g/l (1,98 %)
• GA 142
Zalecenia dotyczące stosowania:
Uprawa
Dawka
kukurydza
Ilość zabiegów Termin stosowania
2 l
1×
Od stadium 4 – 8 liści.
Kukurydza
2 l
1 11 12 14
16
18
19
26
34
53
59
65
75
80
CornTOP jest mieszalny z większością środków ochrony roślin takich jak:
środki grzybobójcze, owadobójcze i wybrane środki chwastobójcze.
CornTOP aktywuje wzrost już od samego początku i ma silne działanie
pobudzające. Dzięki zastosowaniu skutecznie działających i sprawdzonych technologii CornTOP jest niezbędny do uzyskania założonych zbiorów kukurydzy, a co za tym idzie uzyskania planowanej rentowności.
FERTEQ
GUARDTEQ
-38 °C
FreezGUARD jest to płynny koncentrat przeznaczony do
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mrozowymi służący
ochronie opryskiwacza podczas okresu zimowego.
Zapewnia dokładne czyszczenie całego systemu dystrybucji
opryskiwacza i dzięki właściwościom antykorozyjnym
przedłuża trwałość opryskiwacza. Oleje zawarte w składzie
ochrona przed mrozem
zapobiegają wysuszeniu oraz stwardnieniu elementów
przewodów i rozpylaczy. Antykorozyjne cechy zmniejszają
zużycie i pozwalają przedłużyć żywotność opryskiwacza.
FreezGUARD rozpuszcza pozostałości środków ochrony roślin,
które przykleją się do zbiornika opryskiwacza.
Jak przygotować opryskiwacz do zimowania ?
ochrona przed mrozem
aż do -38 °C
1. Opryskiwacz starannie oczyścić wewnątrz i na zewnątrz
z pozostałości. Zastosować produkt przeznaczony do
czyszczenia urządzeń rolniczych. Następnie spłukać czystą
wodą i oprożnić opryskiwacz.
2. Napełnić opryskiwacz wodą i dodać rekomendowaną
dawkę FreezeGuard. Otworzyć wszystkie zawory, włączyć
pompę i obieg spowodować aby przygotowana mieszanina
krążyła przez cały system przewodow, aż do momentu
kiedy zacznie rozpylać się przez dysze. Nastepnie zatrzymać
opryskiwacz i zamknąć wszystkie zawory.
3. Opryskiwacz jest przygotowany do zimowania.
-38 °C
Pielęgnacja opryskiwacza
właściwości antykorozyjne
zapobieganie zatykaniu dysz oraz
wysuszeniu i blokowaniu zaworów
przedłuża żywotność opryskiwacza
rozpuszcza pozostałości środków
ochrony roślin
Ponowne uruchomienie
opróżnić opryskiwacz i wypłukać czystą wodą.
DAWKOWANIE
Dawkowanie w zależności od temperatury:
Roztwór
(%)
FreezGUARD
(l)
Woda
(l)
-20 °C
40
40
60
-30 °C
50
50
50
-38 °C
60
60
40
Skład: Płyn przeciwdziałający zamarzaniu na bazie
pochodzenia roślinnego
Opakowanie: 10 l
Soufflet Agro Polska Sp. z o.o.
ul . Szwajcarska 13, 61-285 Poznań
tel./fax 61 650 10 07
www.soufflet.pl
ADTEQ
FreezGUARD
Płyn przeciwdziałający zamarzaniu
i korozji.
Każdego roku znacząca ilość pieniędzy jest inwestowana w zakup środków ochrony roślin. W Polsce szacuje się że jest to kwota ok. 2 mld zł.
FERTEQ
MultiAD
Jednakże, skuteczność tych produktów zależy w więcej niż 70% od jaga rozwiązać problemy związane ze stosowaniem pestycydów. Zmniejszeniu ulegają straty powodowane przez znoszenie i odparowanie
cieczy roboczej, przyspieszeniu ulega proces absorpcji substancji czy-
GUARDTEQ
kości oprysku i rodzaju użytych dysz. Zastosowanie adiuwantów poma-
nnej w tkance roślinnej poprzez obniżenia napięcia powierzchniowego i
poprawienie właściwości cieczy roboczej.
ADTEQ
PARAMETRY TECHNICZNE:
MultiAD to wielofunkcyjny adiuwant organosilikonowy przeznaczony dla
wszystkich środków ochrony roślin. Główne składniki to kopolimery polieteru silikonu (100 %).
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:
a.
Redukcja znoszenia kropel
Produkt optymalizuje wielkość kropel cieczy roboczej w przedziale 150–300 mikronów jednocześnie minimalizowana jest ilość
kropel mniejszych niż 100 mikronów. Niepożądane straty są
zmniejszoneo 25 %, a szkodliwe oddziaływania na środowisko
znacznie zredukowane.
Bez adjuwantu
b.
Z adjuwantem MultiAD
Zpomalení vysychání postřikové kapaliny
Zastosowanie adiuwantu zmniejsza szybkość parowania wody
z kropli cieczy roboczej rozpylanej na rośliny tym samym zapobiega odwrotnej rekrystalizacji substancji czynnych. Ta cecha
jest bardzo ważna dla głównie herbicydów totalnych, których
substancja czynna glifosat jest utworzona w postaci soli IPA ale
również dla szerokiej grupy sulfonylomoczników.
c. Zwiększenie wnikania substancji aktywnych
Produkt obniża napięcie powierzchniowe roztworów natryskowych
cieczy roboczej zapewniając w ten sposób bardziej jednorodne
pokrycie roślin. Dotyczy to także powierzchni roślin trudnych do
pokrycia cieczą, takich jak liście pokryte cienką warstwą wosku,
liście z dużą ilością włosków lub silnej kutykuli. Produkt powoduje
zwiększenia wnikania substancji czynnych pestycydów. Pokrycie
rośliny ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w przypadku fungicydów kontaktowych, insektycydów i herbicydów.
bez adiuwantu
z adiuwantem MultiAD
krystaliczna woskowa
warstwa
włoski
Zapobieganie rozpryskiwaniu się kropel
Retencja kropel na
powierzchni trudnej
do pokrycia
bez adiuwantu
z adiuwantem MultiAD
ZALECANA DAWKA:
Ilość wody na ha
Dawka MultiAD
Mniej niż 100 l/ha
0,1 l/ha
100–200 l/ha
0,2 l/ha
Więcej niż 300 l/ha
0,3 l/ha
MultiAD dobrze wstrząsnąć przed użyciem i dodać do opryskiwacza zawsze jako ostatni. Optymalna dawka wynosi 100–200 litrów wody/ha. Maksymalne stężenie wynosi 0,2 %.
Zastosowanie adiuwantu MultiAD pozwala zwiększyć skuteczność stosowanych środków ochrony roślin z 70 % do 95 %. Dzięki możliwości zaoszczędzenia czasu można uniknąć konieczności wykonywania
zabiegów w bardzo niekorzystnych warunkach takich jak temperatura
powyżej 23 °C, wietrzna pogoda, niska wilgotność, wysokie nasłonecznienie, itp.

Podobne dokumenty