P¸O¡SK - Extra Płońsk

Komentarze

Transkrypt

P¸O¡SK - Extra Płońsk
P oRTAl ,
KTóRy oT WWW oRzy
Ci
oCzy
W W W. e x T R A P o l S K A . P l
Dołącz do nas na www.facebook.com/extraplonsk
NA
FB
JEST NAS JUŻ PONAD
2100!
P¸O¡SK
iSSn 2300-5165
NR 109
l
www.ext
ra-plonsk
.pl
9 CZERWCA 2015
l
ROK III
NAKŁ
AD
5000
EGZ.
Baboszewo
Czerwińsk
Dzierzążnia
Joniec
naruszewo
nowe Miasto
Raciąż
Sochocin
załuski
Piknik Rodzinny AERO 2015 str. 4
gAzeTA BezPłATnA
X V I M a z o w i e c k i e D n i R ol n i c t wa – Dod atek specjalny (7-10 s t r.)
Urząd Miejski pozwany przez Andrzeja Pietrasika
W nUMeRze
reklama
MA jOwE tRAsy
PłOńskich biEgAczy
choć emocje już opadły, wrażenia
po majowych startach
zawodników klubu biegacza im.
Piotra sękowskiego zostaną
na zawsze. to był bardzo
intensywny i bardzo udany
miesiąc.
reklama
56 dni niewykorzystanego urlopu
burmistrza – sprawa trafiła do sądu
Andrzej Pietrasik, jako osoba fizyczna, pozwał Urząd Miasta w Płońsku o sprostowanie świadectwa pracy. W pozwie domaga
więcej na 11 str. się przywrócenia zapisu mówiącego o wypłacie mu ekwiwalentu za zaległe 56 dni
urlopu wypoczynkowego, które Przewodniczący Rady Miejskiej chciał, żeby burmistrz wykorzystał i zmienił zapis w świadectwie pracy. Jak wyliczył Przewodniczący Rady – Krzysztof Tucholski ekwiwalent
za pełną liczbę 56 dni będzie kosztować
miasto ponad 30 tys. złotych.
Dokończenie na ááá
reklama
STR. 2
2
na tapecie
Urząd Miejski pozwany przez Andrzeja Pietrasika
56 dni niewykorzystanego urlopu
burmistrza – sprawa trafiła do sądu
Dokończenie ze ááá
STR. 1
– Mając na uwadze budżet, zadłużenie miasta i deficyt, nie godzę się
na takie wydawanie publicznych pieniędzy. (…) Wyciągnąłem do burmistrza rękę. Raz słownie, a drugi raz pisemnie prosiłem o wykorzystanie zaległego urlopu.(…) czas naglił mnie
z wydaniem świadectwa pracy, więc
wykreśliłem zapis o wypłacie ekwiwalentu, a zrobiłem pisemny zapis o wykorzystaniu 56 dni urlopu wypoczynkowego zgodnie z kodeksem pracy. I oto zostaliśmy wszyscy, jako miasto, mieszkańcy pozwani do sądu
o przywrócenie tego zapisu o wypłacie
ekwiwalentu. – tłumaczył dziennikarzom podczas konferencji prasowej
w poniedziałek, 8 czerwca Przewodniczący Krzysztof Tucholski.
– Uważam, że prawo zostało złamane zarówno przez burmistrza, ponieważ
nie wykorzystał urlopu, jak i panią wiceburmistrz, która nadzoruje wykorzystanie urlopu przez pana burmistrza.
– mówił na konferencji Tucholski. -Wiceburmistrz, jako osoba kompetentna do udzielenia urlopu powinna w myśl kodeksu pracy dokonać czynności dopełnienia udzielenia urlopu.
Za jej niedopełnienie ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw pracowniczych przewidzianą w art. 282 § 1,
pkt. 2 kodeksu pracy. – cytował.
4 lata wcześniej, na początku ubiegłej kadencji ówczesna Przewodnicząca
Rady Miejskiej Jolanta Mikołajewska
podpisała świadectwo pracy burmistrza,
na wypłatę 29 744 zł brutto ekwiwalentu za niewykorzystane 50 dni urlopu
wypoczynkowego.
bieg uliczny na Dzień Dziecka
Biegiem, biegiem przez Płońsk!
Po raz pierwszy w naszym mieście
płońszczanie brali udział w biegu
ulicznym organizowanym w ramach
festynu rodzinnego Mama, Tata i Ja.
zainteresowanie było ogromne – pobiegło niemal 140 osób! najmłodsi
uczestnicy to kilkulatkowie, biegli
trzymając za rękę mamę lub tatę,
dzielnie pokonując 2,5 km dystans.
Uczestnicy ruszyli z płyty stadionu
miejskiego, do pokonania mieli odcinek
do ronda Nauczycielstwa Polskiego,
stamtąd powrót w ul. Kopernika, aż
do ronda im. Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego i nawrotkę
do stadionu, w miejsce mety.
Na mecie czekał burmistrz Andrzej
Pietrasik, który każdemu biegaczowi zakładał na szyję pamiątkowy medal. Nie
110 dni delegacji zagranicznych
Według zestawienia z lat 2010-2014
w poprzedniej kadencji Burmistrz Miasta
Płońska, 110 dni spędził na służbowych
wyjazdach zagranicznych. Łącznie był
w 13 krajach, w tym 12 dni w Grecji, 23
we Włoszech, 11 dni w Meksyku, 11 dni
w Belgii i 11 dni w Rosji. Pozostałe delegacje były krótsze niż 10-dniowe.
– W tym czasie burmistrz nie wykorzystał ani jednego dnia urlopu. To
jest 22 tygodnie. (…) Niektóre podróże
były z małżonką, oczywiście jest zapis,
ze żona pana Burmistrza płaciła za swój
pobyt. – dodał Przewodniczący Krzysztof Tucholski.
Odpowiedź do sądu złożona bez
wiedzy tucholskiego w jego imieniu?
„Sąd zobowiązuje do przedłożenia pełnomocnictwa szczególnego
było przegranych, każdy kto uczciwie
ukończył bieg może czuć się zwycięzcą.
Wśród uczestników biegu rozlosowano
nagrody rzeczowe. Główną niespodzianką był rower. Specjalne nagrody otrzymały rodziny, które biegły w składzie co
najmniej 3-osobowym.
Organizatorem biegu było Gimnazjum nr 2 w Płońsku przy współpracy
Urzędu Miejskiego.
do postępowania w niniejszej sprawie udzielonego przez Prze wodniczącego Rady Miasta adwokatowi,
Janowi Piskor skiemu i potwierdzenia czynności wniesienia odpowiedzi i zawar tego w nim stanowiska
pozwanego.” – czytamy we fragmencie zapisu wezwania na rozprawę sądową Prze wodniczącego Rady Miejskiej, która ma się odbyć w Sądzie
Rejonowym w Ciechanowie 28 lipca.
– Po tym piśmie dopiero wyciągnąłem z Urzędu Miejskiego infor mację, że pan Pietrasik złożył pozew,
a pan Piskorski został pełnomocnikiem i bez konsultacji ze mną, ani
członkami Rady Miejskiej odpisał
na pozew w moim imieniu. Ja o tej
sprawie dowiedziałem się dopiero jak
zostałem wezwanie z sądu, wtedy poprosiłem Urząd Miejski o wydanie mi
dokumentów, czyli pozwu i odpowiedzi złożonej sądowi przez adwokata
Jana Piskor skiego. – relacjonował
Krzysztof Tucholski.
W odpowiedzi adwokata Jana Piskorskiego na pozew złożony do sądu
czytamy: „ W imieniu pozwanego
Urzędu Miejskiego w Płońsku uznaję
powództwo w całości. Strona pozwana potwierdza wszystkie twierdzenia
powoda, uznając je za oczywiście zasadne. Obowiązki z zakresu prawa
pracy związane z wystawieniem świadectwa pracy powodowi jako bur mistrzowi, po zakończeniu kadencji, wykonuje Przewodniczący Rady Miejskiej, którym obecnie jest Pan Krzysztof Tucholski. Niestety Przewodniczący Rady pomimo przedstawionych
opinii prawnych prezentuje odmienne stanowisko i odmawia wypłaty
ekwiwalentu za urlop oraz wpisania
prawa do ekwiwalentu pieniężnego za
niewykorzystany urlop w ust. 6 świadectwa pracy.”
co na to burmistrz Miasta?
Sprawy póki co, nie miał okazji
skomentować burmistrz Miasta Andrzej Pietrasik. Skontaktowaliśmy się z
rzecznikiem prasowym bur mistrza,
jednak dowiedzieliśmy się jedynie, iż
włodarz jest na ważnym spotkaniu.
Komentarz burmistrza w tej sprawie
opublikujemy w kolejnym wydaniu tygodnika.
Syl wia So bót ka
Fot. Syl wia So bót ka
Mama Tata i Ja
– Miasto Dzieciom
Syl wia So bót ka
WięCeJ zDJęć nA
www.extra-plonsk.pl
Miejska biblioteka Publiczna
noc bibliotek z Dorotą Stalińską
Jak powiedziała dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Płońsku – Bożena Kaliściak, bibliotekarze pozazdrościli muzealnikom akcji „noc Muzeum”. Tak to narodził się pomysł or-
ganizacji „nocy Bibliotek”. Również
w naszej płońskiej czytelni przy Północnej w sobotni wieczór wiele się
działo.
Spotkanie rozpoczęło się tuż
po godz. 19.00 wspólnym czytaniem
„Lokomotywy” Juliana Tuwima oraz innych wierszy. Dyrektor Bożena Kaliściak rozdała chętnym książki, po czym
każdy zaprezentował swoją interpretację
fragmentu utworu. Było przy tym sporo śmiechu i zabawy. A jak się okazuje
talentów recytatorskich u nas pod dostatkiem.
Druga część imprezy to spotkanie
ze sztuką, a dokładniej mówiąc z fotografią i malarstwem. Noc Bibliotek była
okazją do prezentacji wystawy zdjęć
płońszczanki Katarzyny Rólki – „12 fotografii. Katarzyna Rólka” oraz malarstwa Krzysztofa Tadeusza Sowińskiego.
Artyści należą do Stowarzyszenia Pracy
Twórczej w Ciechanowie.
O godz. 21.00 uczestnicy spotkali się z Dorotą Stalińską, która przygotowała dla płońszczan recital poetycko-muzyczny. Do późnych godzin wieczor nych przy lampce wina,
truskawkach i cieście trwały rozmowy,
i dyskusje.
Syl wia So bót ka
Fot. Ka ta rzy na Ról ka
WięCeJ zDJęć nA
www.extra-plonsk.pl
W słoneczną i wietrzną niedzielę, 31 maja z okazji czerwcowego święta dzieci
na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji odbył się 9. Festyn Rodzinny
„Mama Tata i Ja- Miasto dzieciom”
Festyn rozpoczął się od pokazu tańca w wykonaniu płońskich mażoretek prowadzonych przez Edytę Gałecką. Następnie na płycie stadionu miejskiego rozpoczął się IV Grand Prix Durasan w skokach. Oglądaliśmy również mecz piłki nożnej
(nauczyciele kontra uczniowie Gimnazjum nr 2), chętni wzięli udział w I Rodzinnym Biegu Ulicznym oraz Płońskim Dniu Dawcy Szpiku.
W programie imprezy zaplanowano: konkursy plastyczne, zabawy, miasteczko
ruchu drogowego, malowanie twarzy, park rozrywki, wata cukrowa dla wszystkich
oraz bezpłatny wstęp na basen.
Od godz. 15.00 na scenie oglądaliśmy przedstawienia teatralne, w których zaprezentowały się dzieci z płońskich przedszkoli w ramach trzeciego przeglądu teatralnego „Scena dla Przedszkolaka”.
Organizatorami festynu byli: Urząd Miejski, Miejskie Centrum Kultury, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, Punkt Profilaktyki
Uzależnień i Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gimnazjum
Publiczne nr 2 przy współpracy Komendy Powiatowej
Policji w Płońsku i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku.
Tekst i fo to Syl wia So bót ka
na tapecie 3
9 czerwca 2015
warsztaty plastyczne z wolontariuszami
ŚWiAT DzieCięCeJ FAnTAzJi
W maju wolontariusze z gimnazjum nr 2 w Płońsku rozpoczęli coroczny cykl
warsztatów plastycznych. Przedsięwzięcie to, realizowane jest od 2012 roku
w ramach projektu finansowanego przez płoński Urząd Miasta oraz parafię św.
Michała Archanioła w Płońsku.
Wolontariusze pokazali najmłodszym m. in.:
jak wykonywać papierowe
koszyki, torebki czy ramki z patyczków do lodów.
Wykonane przedmioty
mogą być idealnym prezentem na różne okazje
jak np. na Dzień Matki,
Dzież Ojca czy na urodziny przyjaciela.
Przeprowadzone
warsztaty są doskonałym
przykładem zaangażowania młodzieży w twórcze
działania na rzecz społeczności lokalnej. Młodzież gimnazjalna ucząc się spędzania
twórczo czasu, przy okazji służy pomocą młodszym dzieciom.
W trakcie warsztatów materiały i świetną zabawę zapewniają organizatorzy.
Ponadto po zajęciach na wszystkich uczestników czeka słodki poczęstunek.
KATA RZY NA RÓL KA
fot. Mo ni ka Kar wow ska
ogłoszenie
Długi weekend
Podczas długiego weekendu płońscy policjanci zatrzymali kilkoro nietrzeźwych kierowców. W sumie było ich
aż dziewięcioro. Na szczęście weekend
był w miarę spokojny – bezwypadkowy
W nocy z czwartku na piątek w Cieciersku policjanci zatrzymali 21 letniego
mieszkańca gm. Raciąż, który kierował
osobowym volkswagenem mając w organizmie ponad 2,3 promila alkoholu.
W piątek wieczorem w Raciążu
z ruchu wyeliminowany został nietrzeźwy kierowca osobowej hondy. 33-letni
mieszkaniec gm. Raciąż miał w organizmie 2,8 promila alkoholu.
W sobotę w nocy w Jońcu policjanci zatrzymali do kontroli nietrzeźwego
rowerzystę, 33-latka z Załusk. Mężczyzna miał w organizmie 2,6 promila alkoholu.
W niedzielę około 2: 48 w nocy
w Dzierzążni policjanci wyeliminowali
z ruchu nietrzeźwą 19-latkę z gm. Baboszewo, która kierowała volkswagenem.
Młoda kobieta nie posiadała prawa jazdy i miała w organizmie ponad 1 promil alkoholu.
Amfetamina ukryta
w doniczce z kwiatem
Płońscy kryminalni w mieszkaniu
należącym do 26-letniej mieszkanki Raciąża znaleźli narkotyki. Zawiniątko zawierające 10 gramów amfetaminy należało do jej 27-letniego chłopaka.
Płońscy policjanci zajmujący się
zwalczaniem przestępczości narkoty-
Dzień dziecka w siedlinie
W Siedlinie również zabawa
W 2015 roku w Siedlinie dawnym punkcie
skupu mleka powstała
świetlica
wiejska.
W sobotę, 6 czerwca
po raz pierwszy odbyła się w niej impreza na większą skalę dla
mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych.
Dzień Dziecka mimo, że obchodzony był
tydzień wcześniej w Siedlinie przeniesiono na sobotę, 6 czerwca. To pierwsza tak duża impreza organizowana na terenie świetlicy z inicjatywy obecnego sołtysa, Wójta Gminy
kowej po raz kolejny wykazali się profesjonalizmem i czujnością. Tym razem „namierzyli” jedno z mieszkań
na terenie Raciąża, gdzie przechowywane były narkotyki. W piątek (29 maja) w czasie przeszukania lokalu należącego do 26-letniej raciążanki, w doniczce z kwiatem znaleźli ukrytą torebkę strunową, tzw. „dilerkę” z białym proszkiem. Jak się okazało proszkiem z torebki była amfetamina – w sumie 10 gramów. Z takiej ilości narkotyku można uzyskać nawet 100 porcji konsumpcyjnych. Zawiniątko było własnością 27-letniego
chłopaka właścicielki mieszkania, który już wcześniej niejednokrotnie miał
konflikt z prawem. Mężczyzna został
zatrzymany. Usłyszał zarzut posiadania narkotyków, do którego się przyznał. Grozi mu za to do trzech lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.
zabrakło zabawy na dmuchanych zamkach, malowania twarzy, warsztatów kuglarskich, oglądani policyjnego radiowozu i innych atrakcji. Animatorem prowadzącym zabawy była Joanna Burdecka. Pokaz sztuki kuglarskiej zapewniła
grupa „Straszydło” z Płońska prowadzona przez Roberta Poryzińskiego, działająca przy płońskim MCK. W pokazie
uczestniczyli również ochotnicy, którzy
na warsztatach mieli okazję sprawdzić
swoje umiejętności w żonglerce.
Impreza przebiegła w kameralnej,
radosnej atmosferze. A co najważniejsze, dzieci również w swoim rodzinnym
Siedlinie miały imprezę zorganizowaną
na miarę swoich potrzeb, bez potrzeby
wyjazdu do Płońska.
Syl wia So bót ka
Fot. Syl wia So bót ka
Płońsk oraz pracowników świetlicy
i mieszkańców.
Zabawa rozpoczęła się przed południem rajdem rowerowym. Później nie
WięCeJ zDJęć nA
www.extra-plonsk.pl
z miejskich obser wacji
Prace naprawcze „wjazdówki” mają się
rozpocząć w przyszłym tygodniu
Przy ul. Północnej na drodze wjazdowej do parkingu przy blokach 3 oraz 5 będzie sporo łatania…
o tym, w ja kim tra gicz nym sta nie
jest jed na z osie dlo wych dróg na le żą cych
ad mi ni stra cyj nie
do Spół dziel ni Miesz ka nio wej
przy ul. Pół noc nej prze ko nu ją się
każ de go dnia miesz kań cy blo ków 3 oraz 5, któ rzy „wjaz dów ką”
przy skle pie odzie żo wym „Ma ska ra da” do jeż dża ją na par king
przed okna swo ich miesz kań.
na oko ło 20 me tro wym od cin ku
dziur ma my ty le, ile w do brej kla sy se rze szwaj car skim.
W piątek, 5 czerwca rozmawialiśmy w tej sprawie z prezesem spółdzielni mieszkaniowej Ireneuszem Duszczykiem, który będąc na urlopie wypoczynkowym znalazł dla nas chwilę na rozmowę.
– Nie planujemy w tym roku
gruntownego remontu. No niestety,
skromne środki.... Doraźne naprawy
w tym roku będą, jeżeli będziemy łatać tam dziury to w grę wchodzi łatanie betonem. – powiedział prezes
spółdzielni.
Zapytaliśmy również kiedy prace
mogą zostać wykonane.
– To jest kwestia przyszłego tygodnia – odpowiedział prezes Ireneusz
Duszczyk.
Jak się okazuje władze spółdzielni
problem widzą, nie widzą kłopotu z wykonaniem doraźnych prac naprawczych.
Tak, więc mieszkańcy – możecie oczekiwać w niedługim czasie na poprawę warunków wjazdu.
Syl wia So bót ka
Fot. Syl wia So bót ka
4
na tapecie
reklama
ogłoszenie
Piknik Rodzinny AeRo 2015
Koncerty, konkursy, zawody na celność lądowania o Puchar Wójta gminy Sochocin, ale przede wszystkim
szeroko rozumiane lotnictwo – było
tematem przewodnim Pikniku Rodzinnego AeRo 2015, który odbył się
w sobotę, 30 maja na lądowisku w Milewie niedaleko Sochocina.
To pierwsza tego
typu impreza, zorganizowana z tak wielkim rozmachem. Była
niewątpliwe gratką
dla sympatyków lotnictwa. Mogli oni obser wować
pokazy
modeli samolotów
zdalnie sterowanych,
ale również prawdziwych maszyn. Odważniejsi mieli okazję
uczestniczyć w rejsach widokowych
nad
Sochocinem
i Płońskiem.
O tym, że w okolicy mamy wielu
pasjonatów lotnictwa świadczy fakt, że
do konkursu wiedzy na ten temat stanęło ponad stu uczestników. Za zadanie
mieli udzielić poprawnych odpowiedzi
na około dwadzieścia pytań. Najlepiej
poinformowanymi okazali się: Miłosz
Karpeta oraz Karol Niesłuchowski, którzy w nagrodę polecieli w rejs widokowy
samolotem. Miłosz zabrał, ze sobą swojego tatę. Jak podkreślał tuż po lądowa-
niu – Wrażenia były niesamowite, a podczas konkursu nie było trudnych pytań.
Poziom wiedzy uczestników był
bardzo wysoki – relacjonował Dariusz
Serwach z Aeroklubu Regionu Płońskiego oraz pilot samolotu, którym zwycięzcy polecieli na podniebną wycieczkę.
W zawodach na celność lądowania
najlepszy był zespół pilotów z Włocławka, który przyziemił maszynę centralnie
w linie. Druga załoga na podium, miała
już około trzy metry odchylenia.
Nagrody zwycięzcom wręczyli gospodarze i współorganizatorzy: Andrzej
Romatowski – Wójt Gminy Sochocin,
Aleksander Jarosławski – Wójt Gminy
Płońsk oraz Dariusz Serwach z Aeroklubu Regionu Płońskiego.
Podczas Pikniku Rodzinnego odbywały się także inne – bardziej przyziemne – atrakcje. Wśród nich: zawody strażackie, koncerty, plac zabaw dla dzieci,
występy taneczne i wiele innych.
W centralnym punkcie lądowiska,
znajdowała się sceną, a w pobliżu niej
plac zabaw dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne.
Po południu wystąpiła Orkiestra
Strażacka z Sochocina oraz Kapela Folkowa. Następnie publiczność wysłuchała występu grupy The Shining Track.
Swoje zdolności taneczne prezentowały
również dzieci i młodzież z Płońska.
Zanim, ze sceny popłynęły dźwięki
utworów zaaranżowanych przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP Joniec,
pojawił się na niej Łukasz Juszkiewicz
– uczestnik programu The Voice of Poland wraz z zespołem Acoustic Błogie
prezentując nowatorskie aranżacje znanych utworów bluesowych i rockowych
opracowane przez Kryspina Kadeja dyrektora sochocińskiego GOKu. Na zakończenie do tańca grał zespół disco
polo „Spontan”.
Mimo wielu różnorodnych form
rozrywki, uwaga uczestników skupiała
się przede wszystkim na lotnictwie
na lądujących i startujących co chwilę
samolotach oraz dodatkowych atrakcjach lotniczych.
Organizatorami pikniku byli: Gmina Sochocin, Gminny Ośrodek Kultury
w Sochocinie oraz Aeroklub Rejonu
Płońskiego. Partnerzy przedsięwzięcia
to: Gmina Płońsk i Starostwo Powiatowe w Płońsku.
Tygodnik Extra Płońska był patronem medialnym tego wydarzenia.
Piotr Pszczół kow ski
fot. Piotr Pszczół kow ski
WięCeJ zDJęć nA
www.extra-plonsk.pl
reklama
9 czerwca 2015
reklama 5
6
reklama
9 czerwca 2015
xVi Mazowieckie Dni Rolnictwa – PoŚWięTne 2015
Już w ten weekend
Mazowieckie Dni Rolnictwa
Czytelnicy, wielkimi krokami zbliża się
największa płońska impreza rolnicza xVi Mazowieckie Dni Rolnictwa oraz
Mazowiecka Wystawa zwierząt Hodowlanych.
reklama
Największe na Mazowszu targi rolne organizowane
pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego
cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno zwiedzających jak i wystawców. Co roku odwiedza je około 25 tys.
osób.
Dokończenie na str. II
Szczególnie zapraszamy na stoiska: firmy Cedrob
(RR1), Albet oraz MAx gadomscy (C3) oraz
nadleśnictwa Płońsk (006).
i
ii
xVi Mazowieckie Dni Rolnictwa – PoŚWięTne 2015
Dokończenie ze str. I
13-14 czerwca przyjdź na teren płońskiego oddziału MODR Poświętne i zobacz
jak rozwija się polska wieś, zaopatrz się
w produkty, które oferują rolnicy i spędź
czas z rodziną w swojskiej atmosferze.
W programie znajdziecie wiele atrakcji:
• na poletkach doświadczalnych prezentacja nowych odmian roślin uprawnych,
nowoczesnych technologii upraw, działania
środków ochrony roślin i nawozów
• wystawa ciągników, maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolnej
• prezentacja nowych środków do produkcji zwierzęcej
• kiermasz wydawnictw MODR
• indywidualne doradztwo fachowe
• kiermasz kwiatów, roślin ozdobnych,
drzewek i krzewów owocowych
• prezentacja dziedzictwa kulinarnego
i kulturowego wsi mazowieckiej
• wystawa zwierząt hodowlanych (klacze, bydło mleczne, trzoda chlewna)
• prezentacja bydła mięsnego i opasowego
• konkurs na najciekawsze stoisko XVI MDR
• konkurs na HIT Targowy
• XX Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
• V Ekologiczny Turniej Rodzinny
reklama
9 czerwca 2015
xVi Mazowieckie Dni Rolnictwa – PoŚWięTne 2015
iii
iV
xVi Mazowieckie Dni Rolnictwa – PoŚWięTne 2015
11
9 czerwca 2015
Majowe trasy płońskich biegaczy
Choć emocje już opadły, wrażenia
po majowych startach zawodników
Klubu Biegacza im. Piotra Sękowskiego zostaną na zawsze. To był bardzo
intensywny i bardzo udany miesiąc.
Już 1 maja, w Załuskach odbył
się II Bieg o Puchar Prezesa Zarządu O.
G. ZOSP RP, gdzie barwy Klubu godnie
reprezentowali Marcin Komorowski
i Bartłomiej Baniak. Wspaniała, leśna
trasa, 4,3 km. dystansu Podium bezapelacyjnie należało do biegaczy w zielonych koszulkach za sprawą zdobycia 1
(Marcin) i 2 (Bartek) miejsca.
Tradycyjnie, jak co roku, w pierwsza sobotę maja w Ciechanowie wystartował Bieg Uliczny Pomiędzy Zamkami
na dystansie 10 kilometrów. To już 7
edycja i jeden z pierwszych tak słonecznych dni i chociaż chwilami wiatr dokuczał to panowała przyjazna atmosfera.
Pomiędzy Zamkiem Książąt Mazowieckich w Ciechanowie a Zamkiem w Opinogórze trasa asfaltowa ale mimo
wszystko nie należała do łatwych. Pośród 98 startujących znalazł się Marcin
Tomczak i Roman Smoliński. Panowie
wykazali się świetną formą osiągając wyniki wysoko powyżej przeciętnych.
W dniu Święta Konstytucji 3-go
Maja w Warszawie odbył się pierwszy
z corocznego cyklu bieg rozpoczynający patriotyczną Warszawską Triadę Biegową. Na dystansie 5 kilometrów wystartowało ponad 3,5 tysiąca zawodników, a wśród nich czterech biegaczy
z płońskiego Klubu. Przed startem tradycyjnie odśpiewano Hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Trasa znana wszystkim
ze słynnego kilkusetmetrowego podbiegu na Agrykoli który dziesiątkuje szeregi zawodników na wielu imprezach biegowych w Warszawie. Rafałowi Czeremańskiemu, Łukaszowi Majkowskiemu,
Marcie i Jerzemu Michalak nastroje dopisywały zarówno przed startem jak
i na mecie. Pierwsza trójka pobiła własne rekordy życiowe. Apetyt rośnie
w miarę jedzenia, więc już w lipcu
z pewnością zobaczymy ich na starcie
Biegu Powstania Warszawskiego będącego kolejną imprezą z cyklu.
Kilka dni później, 9 maja w Sandomierzu w ramach 5. Sandomierskiego
Sportowego Weekendu Kwitnących Sadów odbył się półmaraton i bieg na 10
kilometrów. Jan Opałka, wybrawszy
dłuższy dystans zajął 3 miejsce w swojej
kategorii. Trudna trasa, która faktycznie
częściowo wiodła przez kwitnące sady,
pełna była niespodzianek w postaci
wzniesień, błota, kałuż, wąwozów, suchych gałęzi i pokrzyw. Łatwo można było się zgubić. Jednak tak doświadczony biegacz jak Jan wytrwale parł
do przodu osiągając kolejny sukces.
W sobotę, 16 maja w Lisewie k.
Płońska odbył się Charytatywny Bieg
PCK. W kameralnym gronie wystartoreklama
wało 8 zawodników z Klubu. Daniel
Karwowski, choć niejednokrotnie gościł
już na podiach, po raz pierwszy w karierze biegowej wygrał. Prócz niego wystartowali: Paweł Orzechowski, Jacek Baniak, Roman Smoliński, Marcin Tomczak, Jan Opałka, Szymon Cichocki
i Dariusz Racinowski.
Tymczasem w słonecznej Italii odbywały się Mistrzostwa Europy Weteranów w Biegach Ulicznych, gdzie barwy
narodowe oraz barwy klubowe wspaniale reprezentował Marek Dzięgielewski.
Mimo wypadku, jakiemu uległ kilka dni
wcześniej, w niedzielę 17 maja podjął się
zmagań z dystansem półmaratonu. I tym samym w Grosseto w klasyfikacji generalnej Polak zdobył 48 miejsce
a swojej kategorii wiekowej 7 pozycję.
To wspaniały wyniki chluba dla Polski
oraz ziemi płońskiej.
Kolejny weekend także obfitował
w zmagania biegowe. W sobotę, 23 maja
w Kucharach Królewskich we współpracy
z Nadleśnictwem Płońsk został zorganizowany przez Klub III Bieg Kwitnących
Ogrodów. Impreza przebiegła pod znakiem sukcesów, Jan Opałka celebrował
pięćsetny start, Szymon Cichocki uczcił
Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa
przebiegając 110 kilometrów leśnymi
ścieżkami biegowymi, Daniel Karwowski
zdobył 2 miejsce. W sumie w biegu głównym (10 kilometrów) wzięło udział 17 klubowiczów. Jak zwykle wspaniała oprawa,
gorąca atmosfera i wszechobecna życzliwość sprawiały że czas leciał nieubłaganie.
Mimo iż pogoda nie sprzyjała piknikowi,
to wszyscy bawili się świetnie.
Marcin Tomczak potraktował start
w Kucharach jako rozgrzewkę, żeby wieczorem w Ciechanowie przebiec I Nocny Półmaraton „Otwórz Się Na Ciechanów”. Bieg organizowany po raz pierwszy przez Urząd Miasta Ciechanów
Urząd Gminy Opinogóra Górna,
Mazowiecki TKKF Warszawie, Klub
Biegacza przy Miejskim Ognisku TKKF
„Promyk” w Ciechanowie, MOSiR Ciechanów przyciągnął aż 80 zawodników.
Wszyscy liczą na kolejne edycje.
Następnego dnia w Winnicy odbył
Bieg Pogoń Za Lisem (Grand Prix Winnicy w Biegach Przełajowych). Piotr Wentykier, Paweł Orzechowski i Piotr Jezierski,
choć lisa nie dogonili, osiągnęli wspaniałe wyniki wyraźnie zaznaczając na zawodach obecność płońskiego Klubu.
Marcin Komorowski, choć nie
mógł wziąć udziału w biegu w Kucharach, w niedzielę 24 maja udał się
do Łomianek na I Bieg im. Ireny Szewińskiej. Bieg Łomianek, pod patronatem tej wspaniałej lekkoatletki na dystansie 10 kilometrów odbył się w bardzo serdecznej atmosferze. Trasa „szybka”, atestowana a nasz klubowicz dobiegł na metę we wspaniałym czasie, zajmując 2 miejsce w swojej kategorii. Na-
grodą był posiłek oraz tort z okazji urodzin Pani Ireny.
Również w niedzielę, w Tarnowie
Podgórnym odbył się IV Bieg Lwa (półmaraton), w którym udział wziął Grzegorz Witulski. Trasa nie była łatwa, 3 pętle zmuszały do częstego wyprzedzania
ogłoszenie
zawodników. Dzięki wspaniałej organizacji, punktom nawadniania i kurtynom wodnym mimo temperatury około 25 stopni udało się dobiec bez większych szkód dla organizmu. Bieg w elitarnym gronie, posiłek regeneracyjny rekompensowały trudy biegu.
Trwa kolejny miesiąc zmagań biegowych. Zrobiło się gorąco ale doświadczeni biegacze z płońskiego Klubu wiedzą
jak biegać mądrze, dzięki czemu z pewnością za miesiąc będziemy mogli podać
kolejną porcję biegowych specjalności.
Mał go rza ta Bie niak
12 reklama
13
9 czerwca 2015
V ekologiczny Turniej Rodzinny
Mazowiecki ośrodek Doradztwa Rolniczego o/Poświętne wspólnie z nadleśnic twem Płońsk, Bankiem Spółdzielczym w Płońsku oraz Polskim
górnictwem naftowym i gazownictwem już po raz piąty zapraszają
na ekologiczny Turniej Rodzinny, który odbędzie się w sobotę 13 czerwca 2015 r. o godz. 10: 00 podczas xVi Mazowieckich Dni Rolnictwa
w Poświętnem.
Ekologiczny Turniej Rodzinny
to gwarancja świetnej zabawy dla całej
rodziny oraz zdrowej rywalizacji dla
drużyn, które z przyrodą są za pan brat.
Organizatorzy zapewnili wiele cennych
i atrakcyjnych nagród. Inicjatywę tę
wspiera także Sekretariat Regionalny
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego
Turniej składa się z 3 etapów: pierwszy to forma rozgrywek sprawnościowo
– intelektualnych, gdzie każda z drużyn
będzie miała za zadanie przebyć pewien
odcinek trasy odpowiedzieć i na pytania
dotyczące świata przyrody, drugi etap to
ekologiczne koło fortuny, zaś najzabawniejszy jest ostatni etap – kalambury.
reklama
Licz na dru żyn, któ re mo gą
wziąć udział w tur nie ju jest ograniczo na. De cy duje ko lej ność zgło szeń. Są one przyjmowane do 12
czerwca do godziny 14.30 (ewentualnie w dniu tur nie ju w namiocie
or ganizatorów do godziny 9.40, jeżeli będą wolne miejsca). By wziąć
udział w Tur nie ju wy starczy wypełnić kar tę zgło sze nia i prze słać
na adres mailowy, bądź zgłosić drużynę telefonicznie u jednego z Or ganizatorów.
Regulamin oraz scenariusz Ekologicznego Turnieju Rodzinnego znajduje
się na stronach organizatorów.
reklama
14 reklama
P¸O¡SK
zeSPół ReDAKCyJny: Sylwia Sobótka
[email protected]
Katarzyna Rólka, Małgorzata Bieniak, Paweł Kołakowski
BiURo ReKlAMy: Mirosław Ochnio, tel. 502 106 886
Piotr Pszczółkowski, tel. 502 68 48 21
ADReS ReDAKCJi
09-100 Płońsk, ul. Płocka 69 lok. 1 (I piętro)
[email protected]
ReDAKToR nACzelny
Piotr Pszczółkowski, tel. 502 68 48 21
[email protected]
nAKłAD 5000 egz.
WyDAWCA
Agencja Reklamowa Art MEDIA
06-400 Ciechanów, Plac Kościuszki 12a
DRUK Agora SA, ul. Daniszewska 27, Warszawa
Na podstawie umowy franchisingowej z Extra – Media.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń
i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.
15
9 czerwca 2015
reklama
reklama
iii PłoŃSKi DzieŃ DAWCy
SzPiKU KoSTnego
Już po raz trzeci działaliśmy razem
i przeprowadziliśmy akcję „zostań
Dawcą Szpiku Kostnego”. W czasie
pikniku rodzinnego „Mama, tata i ja”
w dniu 31 maja można było uzyskać
niezbędne informacje oraz zarejestrować się jako potencjalny dawca
szpiku kostnego.
W ramach akcji w Gimnazjum nr 2
zostały przeprowadzone liczne działania
mające na celu podniesienie świadomości uczniów i zwrócenie uwagi na problem białaczki.
Oto niektóre z nich: lekcje tematyczne, projekcje filmów oraz 2 konkursy.
Konkurs wiedzy teoretycznej gdzie
najlepsze wyniki uzyskali:
1 miejsce – Fabczak Karolina kl. 3a
2 miejsce – Szymańczyk Jakub
kl. 3a
3 miejsce – Krawczyk Julia kl. 3a
oraz konkurs plastyczny,, Szpik
kostny darem życia” gdzie laureatami
konkursu zostali:
1 miejsce – Wiktor Wiśniewski
kl. 1a
Przyznano również 3 wyróżnienia:
– Zofia Ciecierska – kl. 1c
– Robert Karpiński – kl. 3d
– Julia Skonieczna – kl. 2a
Prace konkursowe zaprezentowano płońszczanom w czasie trwania akcji. Dodatkowo wolontariusze przygotowali dla mieszkańców Płońska i okolic plakaty i ulotki informacyjne. Przypomnijmy, że pierwszą tego typu akcję w Płońsku przeprowadziło Gimnazjum nr 2 w Płońsku w 2012 roku
gdzie zarejestrowało się 127 osób. Następnie 2013 zarejestrowano 35
osób. Tegoroczny wynik to 16
osób, ale jak
podkreślają inicjatorki akcji nie
wynik jest ważny
lecz znalezienie
właściwej osoby,
która może podarować nowe
życie.
Mo ni ka
Kar wow ska
16
ogłoszenie
Tragiczne lądowanie paralotniarza
W sobotę, 30 maja
około godz. 7.20 w miejscowości Milewo doszło
do tragicznego w skutkach wypadku lotniczego. Zginął 38-letni paralotniarz, mieszkaniec Lublina. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna
podczas lotu, najprawdopodobniej już podczas
podchodzenia do lądowania spadł z wysokości
ponad 50 m (być może
nawet 100m). Na miejscu
zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora oraz członkowie Komisji ds. wypadków Lotniczych z Warszawy. Przyczyny i okoliczności zdarzenia będą
wyjaśniane.
RED, fot. KPP Płońsk
reklama

Podobne dokumenty

Okradł cho re dziec ko!

Okradł cho re dziec ko! wcześniejszych wizyt zachowywał się podejrzanie, agresywnie – Złodziej, który 10 kwietnia o 8.44 ukradł jedną ze skarbon przychodził regularnie do MCK od kilku tygodni. Widać to na monitoringu, zau...

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymi ze świata na Tygodniu Misyjnym w Płońsku

Pielgrzymi ze świata na Tygodniu Misyjnym w Płońsku tłuszczu – jeśli nie zadbamy o prawidłowe odżywianie, o odpowiednią podaż każdego makroelementu to zaczniemy spalać… własne mięśnie! Ciało będzie szczuplejsze ale i wątlejsze,

Bardziej szczegółowo