katalog środkسw ochrony - Uni-Form

Komentarze

Transkrypt

katalog środkسw ochrony - Uni-Form
Ochrona mechaniczna
Ochrona przed chemikaliami i cieczami
Ochrona produktu
KATALOG
ŚRODKÓW
OCHRONY
Ochronę swoich dłoni możesz
powierzyć tylko ekspertom
WWW.ANSELL.EU
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
WSTĘP
KATALOG
ŚRODKÓW
OCHRONY
NASI DRODZY KLIENCI!
Trudno wyobrazić sobie czynność niewymagającą użycia dłoni. Podnoszenie i przenoszenie, sortowanie i pakowanie,
używanie narzędzi — wszystkie te działania wymagają użycia dłoni i ich nadzwyczajnych możliwości.
Co roku w Europie ponad 1,5 mln urazów dłoni związanych z pracą zawodową powoduje w każdym przypadku stratę ponad
trzech dni pracy, co daje rocznie co najmniej 4,5 mln straconych dni pracy. Mimo to pracownikom wydaje się, że ta cenna
część ciała jest niezniszczalna. Dlatego pracują bez środków ochrony dłoni lub stosują nieodpowiednie środki ochrony,
ryzykując urazy i wynikający z nich spadek wydajności.
Jako światowy lider w dziedzinie produktów do ochrony rąk Ansell bardzo poważnie traktuje takie zagrożenia. Oferujemy
pełny asortyment rękawic i usług dla przemysłu zapewniających ochronę przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.
Opracowujemy je z myślą o klientach i nieustannie ulepszamy we współpracy z przedstawicielami branży przemysłowej
i naukowcami.
Nasz nowy katalog jest owocem wielu lat doświadczenia i współpracy ze specjalistami w zakresie produktu oraz wszystkimi
naszymi klientami. Intensywne ogólnoświatowe badania doświadczeń, potrzeb i preferencji naszych klientów pomogły nam
w ujednoliceniu i uproszczeniu procesu tworzenia i doboru rękawic Ansell.
W oparciu o opinie klientów stworzyliśmy nową, znakomitą strategię produktu i marki grupującą ponad 200 produktów
w trzech kategoriach ochrony. Ochrona mechaniczna to ochrona przed skaleczeniami, otarciami, rozdarciami, ukłuciami
i zmęczeniem dłoni. Ochrona przed chemikaliami i cieczami to ochrona przed szkodliwymi produktami chemicznymi, olejami,
cieczami i zagrożeniami mechanicznymi. Ochrona produktów to ochrona dłoni i produktów przed zanieczyszczeniami.
W każdej kategorii znajdują się produkty serii „Performance: innowacyjne, wiodące w branży marki w wielu rodzajach do
wyboru. Oznaczone zostały także standardowe produkty firmy Ansell: „Produkty Classic”, aby ułatwić porównanie i wybór
spomiędzy wielu oferowanych rozwiązań.
Zachęcamy do zapoznania się z nowym katalogiem, w którym bez trudu można znaleźć nowatorskie, najlepsze na rynku
produkty i usługi idealnie odpowiadające Państwa potrzebom, zapewniające lepszą ochronę i zwiększające wydajność pracy.
Przypominamy, że eksperci pracujący w naszym dziale obsługi klienta zawsze chętnie pomogą Państwu w ochronie dłoni.
WERNER HEINTZ
Sr. Vice President & Regional Director EMEA
Ansell Healthcare
Ansell
Ansell Limited jest największym na świecie producentem wyrobów ochronnych. W swoich placówkach na terenie obu
Ameryk, Europy i Azji firma Ansell zatrudnia łącznie ponad 11 000 pracowników, zachowując wiodącą pozycję na rynku
rękawic z naturalnego lateksu i polimerów syntetycznych oraz na rynku prezerwatyw. Zakres działania firmy Ansell
koncentruje się na trzech głównych branżach: Occupational Healthcare, poprzez dostawę rękawic ochronnych dla
przemysłu; Professional Healthcare, poprzez dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla służby zdrowia;
i Consumer Healthcare, poprzez dostawę produktów służących ochronie zdrowia seksualnego oraz ochronie rąk
konsumenta. Informacje dotyczące firmy Ansell i jej produktów można znaleźć na stronie http://www.ansell.eu
1
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
SPIS TREŚCI
ASORTYMENT OCCUPATIONAL
HEALTHCARE
POMOC W PODJĘCIU DECYZJI
Ansell oferuje szeroki wachlarz rękawic ochronnych
Ansell oferuje szeroki wachlarz narzędzi
i odzieży do różnych celów.
pomagających w wyborze odpowiednich rękawic.
OCHRONA DŁONI
KARTY PORÓWNANIA I WYBORU
PRODUKTÓW
Przegląd asortymentu
12
Ochrona mechaniczna
Ochrona mechaniczna
Przegląd
14
Wielozadaniowe
22
Rękawice
23
Odporne na przecięcie
39
Ochrona przed chemikaliami i cieczami
Przegląd
16
Rękawice
69
Ochrona produktu
Odporne na działanie oleju
52
Do zastosowań specjalnych
54
Ochrona przed chemikaliami i cieczami
Nitryl
68
Przegląd
18
Neopren
79
Rękawice
95
Naturalna guma
83
Inne polimery
88
PRZEWODNIK PO BRANŻACH
108
Branża motoryzacyjna Transport Wytwarzanie
metalu i szkła Produkcja maszyn i wyposażenia
110
Przemysł chemiczny
112
Budownictwo
114
Ochrona produktu
Otoczenie krytyczne
94
Przetwarzanie i usługi w zakresie żywności
99
ZASOBY
Elektronika
94
Przemysł farmaceutyczny
94
Globalne możliwości firmy Ansell
2
99
Jak korzystać z przewodnika
3
Recykling
115
Znaczenie symboli
5
Utrzymanie czystości
115
Opis norm EN
6
Poznaj swoje rękawice
8
Rękawice do produktów spożywczych
Technologie firmy Ansell
10
Informacje o odporności chemicznej
64
Tabela przenikalności chemicznej
Ochrona mechaniczna
Ochrona przed chemikaliami i cieczami
Ochrona produktu
65
Guardian®
106
Indeks
116
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
2
GLOBALNE MOŻLIWOŚCI FIRMY ANSELL
GLOBALNE MOŻLIWOŚCI FIRMY ANSELL
ŚWIATOWY LIDER W DZIEDZINIE ŚRODKÓW OCHRONY
Firma Ansell, światowy lider w dziedzinie środków ochrony, projektuje, produkuje i sprzedaje wiele rodzajów rękawic
i odzieży ochronnej dla przemysłu. Cechy naszych produktów to innowacyjność, projektowanie i rozwój realizowane
z myślą o klientach oraz wsparcie wielu partnerów z całego świata.
Zakłady produkcyjne i op
paakkow
owaniowe
Nauka i technologia
Sprzedaż i marketing
Placówki połączone
KONCENTRACJA NA KLIENTACH
Spośród pozostałych producentów rękawic wyróżnia nas
sposób przekazywania innym naszej wiedzy specjalistycznej.
Naszym klientom gwarantujemy możliwość korzystania z:
• nowych produktów projektowanych zgodnie z ich potrzebami;
• doradztwa i wiedzy fachowej w dziedzinie ochrony dłoni
na światowym poziomie;
• audytu potrzeb w zakresie ochrony prowadzonego przez
naszych handlowców i ekspertów;
• porad działu technicznego w zakresie składników poszczególnych rodzajów rękawic i stopnia ochrony, którą
zapewniają, potwierdzonego odpowiednimi certyfikatami;
• specjalnych programów ułatwiających kierownikom
zakładów przemysłowych wybór rękawic odpowiednich do
danej pracy.
Usługi te pomagają w zdobyciu akceptacji pracowników
i propagują stosowanie odpowiednich rękawic, przez co
zmniejsza się liczba wypadków przy pracy i ich koszty.
FIRMA ANSELL I PARTNERZY
Firma Ansell współpracuje z wieloma partnerami w całej
Europie i na świecie.
Razem z takimi firmami, jak DuPont opracowaliśmy nowe
technologie ochronne. Wspólnie z firmami takimi, jak DSM
oferujemy materiały zapewniające wyjątkową ochronę
przed skaleczeniami i otarciami. Prowadzimy badania razem
z najsłynniejszymi uniwersytetami (np. The University of
Birmingham School of Psychology w Wielkiej Brytanii).
Współpracujemy również ściśle z sieciami wybranych
dystrybutorów. Firma Ansell pomaga takim partnerom w ramach specjalnych programów wsparcia, dzięki którym
mogą oni wraz z klientami dobierać odpowiednie dla danego
zajęcia rękawice. Wybieramy dystrybutorów, kierując się ich
kompetencjami ogólnymi i specjalistycznymi oraz zdolnością
do udzielania pomocy technicznej klientom z różnych
branż. Lokalizacja dystrybutorów w pobliżu najważniejszych
ośrodków przemysłowych w Europie gwarantuje klientom
firmy Ansell pomoc na światowym poziomie, której oczekują
od dostawcy działającego na skalę światową. Klient ma
do dyspozycji wiedzę i doświadczenie światowego lidera
w dziedzinie ochrony dłoni.
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
3
JAK KORZYSTAĆ Z PRZEWODNIK A
JAK KORZYSTAĆ Z PRZEWODNIKA
JAK ZNALEŹĆ ODPOWIEDNIE RĘKAWICE
Niniejszy przewodnik opracowaliśmy w taki sposób, aby znalezienie odpowiednich rękawic było jak najłatwiejsze. Opis
kolejnych etapów procesu wyboru pomoże rozpocząć tę procedurę. Wyjaśniamy w nim, jak wykorzystywać zawarte
w niniejszym przewodniku informacje w procesie wyboru odpowiednich środków ochrony dłoni.
KROK 1 — JAKIEJ OCHRONY POTRZEBUJESZ?
Najpierw ustal, jakiego rodzaju ochrona jest potrzebna w Twojej pracy. Nasze rękawice podzieliliśmy na trzy kategorie
odpowiadające konkretnym potrzebom.
OCHRONA MECHANICZNA (strony 20-61)
To ochrona przed skaleczeniami, otarciami, ukłuciami i zmęczeniem dłoni.
OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI (strony 62-91)
To ochrona przed niebezpiecznymi produktami chemicznymi i cieczami.
OCHRONA PRODUKTU (strony 92-105)
To ochrona dłoni i przedmiotu pracy przed zanieczyszczeniami w środowisku regulowanym:
• Laboratoria i pomieszczenia czyste („cleanroom”) w przemyśle farmaceutycznym
• Laboratoria i pomieszczenia czyste („cleanroom”) w przemyśle elektronicznym
• Rynki przetwarzania produktów spożywczych i powiązanych usług
KROK 2 — JAKIEGO SEGMENTU OCHRONY I JAKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI POTRZEBUJESZ?
Ustal, jaki segment ochrony i stopień wytrzymałości jest potrzebny w Twojej pracy. Znajdziesz rękawice zaspokajające
najróżniejsze potrzeby i nadające się do stosowania w różnych środowiskach pracy.
OCHRONA MECHANICZNA
OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI OCHRONA PRODUKTU
Które rękawice zapewniają ochronę lub
efektywność niezbędną w tej pracy?
Który(e) materiał(y) chroni(ą) przed
określonymi produktami chemicznymi /
olejami / cieczami?
Które rękawice odpowiadają przepisom
branżowym dotyczącym ochrony produktów
i/lub pracowników?
SEGMENTY ZASTOSOWANIA
SEGMENTY POLIMEROWE
SEGMENTY ZASTOSOWANIA
Wielozadaniowe
Odporne na przecięcie
Odporne na
działanie oleju
Do zastosowań
specjalnych
POZIOM ODPORNOŚCI
Lekkie
Średnie
Ciężkie
Nitryl
Neopren
Naturalna guma
Alkohol poliwinylowy
PCW (polichlorek winylu)
SEGMENTY EKSPOZYCYJNE
Zanurzenie
Rozprysk
Butyl
Viton®/Butyl
Laminowana powłoka
Winyl
• Laboratoria
i pomieszczenia
czyste („cleanroom”) w przemyśle
elektronicznym
i farmaceutycznym
• Przetwarzanie
żywności
• Usługi w zakresie
żywności
ŚRODOWISKO
SEGMENTY ZASTOSOWANIA
Kontrolowane
Krytyczne
Rękawice laboratoryjne
/do badań
Sterylne
Jednorazowe
Odporne na ciecze /
czynniki mechaniczne
Odporne na wysoką
i niską temperaturę
Odporne na
rozcięcia
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
4
JAK KORZYSTAĆ Z PRZEWODNIK A
JAK KORZYSTAĆ Z PRZEWODNIKA
KROK 3 — USTAL, KTÓRE RĘKAWICE NAJLEPIEJ ZASPOKAJAJĄ TWOJE POTRZEBY
Zapewniamy różnorodne środki umożliwiające wybór najbardziej odpowiednich rękawic. Każdy z nich ma pomóc w wyborze
rękawic spełniających wymogi bezpieczeństwa, wygody i budżetu związane z daną pracą.
KARTY PORÓWNANIA I WYBORU
PRODUKTÓW
[email protected]
ËË
INFORMACJE O PRODUKTACH
[email protected]
@ @@
ÍÓ
ñ
|oh{ĨÊÊñÎÓÓ
2 @@@
;
[email protected];
ÊÊñÎÓÓ
rzohndqh
zq˜wu}hg rql
|orqâ|fudĨâ
hyoduĨ
ñ
@
rolxuhwdq
dqnlhw}h«flŒjdf}hp
Ì
Ê
ÍÓ
ËÌ
rzohndqhzq˜wu}hg rql
|orq
rolxuhwdqqded}lhzrg| dqnlhw}h«flŒjdf}hp
Ì
Ê
Ĭ
Ĭ
ÍÓ
ËÍ
ÊÊñÍÓÊ
rzohndqhzq˜wu}hg rql
|orq
rolxuhwdqqded}lhzrg| dqnlhw}h«flŒjdf}hp
Í
Ê
Ĭ
Ĭ
ÍÓ
ËÍ
ÊÊñÍÓË
rzohndqh}dqxu}hqlrzr
zĔ
|orq
rolxuhwdqqded}lhzrg| dqnlhw}h«flŒjdf}hp
Í
Ê
ÊÊñÏÓÓ
rzohndqhzq˜wu}hg rql
ÊÊñÏÓÊ
lehuxiĨ
wulqjnqlwvĈ
ljhudzĨ
ulñulsĨ
|qlwĨ
Ĭ
Ĭ
ÍÓ
ËÎ
|orq
rolxuhwdq
ÍÓ
ËÏ
rzohndqhzq˜wu}hg rql
|orq
rolxuhwdq
ÍÓ
ËÏ
ÊÊñÏÓÎ
rzohndqhf}xenlsdof¥z
|orq
rolxuhwdq
dqnlhw}h«flŒjdf}hp
Ó
Ó
ÍÓ
ËÏ
ÊÊñÑÓÓ
rzohndqhzq˜wu}hg rql
|orq
ldqndqlwu|orzd
dqnlhw}h«flŒjdf}hp
Ì
Ê
Ĭ
Ĭ
Ĭ
ÍÓ
ËÐ
ÊÊñÑÓÊ
ldqndqlwu|orzd
dqnlhw}h«flŒjdf}hp
Ì
Ê
Ĭ
Ĭ
Ĭ
ÍÓ
ËÐ
ursnl}
GflŒjdf}
Ë
Ê
ÍÓ
ÐÏñÎÓË
rzohndqhzq˜wu}hg rql |orq
}ldqh}nursndpl} ¥nqrv|qwhw|f}qh
srvwurqlhzq˜wu}dg rql
}ldqh
¥nqrv|qwhw|f}qh
lhgrw|f}|
GflŒjdf}
Ê
Ê
ÍÓ
ËÑ
ÐÏñÊÓÓ
}ldqh
hnndedzh qd
lhgrw|f}|
GflŒjdf}
Ó
Ó
Ĭ
ÍÓ
ËÒ
ÐÏñÊÎÓ
}ldqh
l˜¸nlhâedzh qldqh
lhgrw|f}|
GflŒjdf}
Ê
Ê
Ĭ
ÍÓ
ËÒ
ÐÏñÊÏÓ
}ldqh
dzh qdlsrolhvwhu
lhgrw|f}|
GflŒjdf}
Ê
Ê
Ĭ
ÍÓ
ËÒ
ÐÏñËÓÓ
}ldqh
hnnlâur}flŒjolz|q|orq lhgrw|f}|
GflŒjdf}
Ê
Ê
Ĭ
ÍÓ
ËÒ
ÐÏñËÓË
}ldqh
hnnlâur}flŒjolz|q|orq lhgrw|f}|
GflŒjdf}
Ĭ
ñ
ÐÏñËÏÓ
}ldqh
lhv}dqhz ¥nqr
lhgrw|f}|
GflŒjdf}
Ó
Ê
Ĭ
ÍÓ
ÐÏñËÏÊ
}ldqh
lhv}dqhz ¥nqr
lhgrw|f}|
GflŒjdf}
Ê
Ê
Ĭ
ÍÓ
ËÒ
ÐÏñÌÓÊ
}ldqh
dzh qdlsrolhvwhu
ursnl}
GflŒjdf}
Ë
Ê
ÍÓ
ÌÓ
ÐÏñÍÓÊ
}ldqh
|orq
ursnl}
GflŒjdf}
Ë
Ê
ÍÓ
ÌÓ
dzh qd}grgdwndplv|qwhñ
w|f}q|plâ«flhjlqwhuorfn
dzh qd}grgdwndplv|qwhñ
w|f}q|plâ«flhjlqwhuorfn
dzh qd}grgdwndplv|qwhñ
w|f}q|plâ«flhjlqwhuorfn
dzh qd}grgdwndplv|qwhñ
w|f}q|plâ«flhjlqwhuorfn
dzh qd}grgdwndplv|qwhñ
w|f}q|plâ«flhjlqwhuorfn
lwu|o
vxzdqh
vxzdqhâshuirurzdq|
ju}elhw
dqnlhwrfkurqq|
Ì
Ê
Ĭ
Ĭ
Ĭ
ÏÓ
ÌÊ
Ì
Ê
Ĭ
Ĭ
Ĭ
ÏÓ
ÌÊ
lwu|o
Ì
Ê
Ĭ
Ĭ
Ĭ
ÏÓ
ÌÊ
lwu|o
Ê
Ĭ
Ĭ
ÐÏñÎÓÊ
dqnlhw}h«flŒjdf}hp
Ì
Ì
Ê
Ê
ÊÑÓñËÎÎ
Ĭ
sh qllpsuhjqrzdqh
sh qllpsuhjqrzdqh
dqnlhwrfkurqq|
Ì
vxzdqh
ÍÑñÊÓÓ
sh qllpsuhjqrzdqh
psuhjqrzdqhzq˜wu}h
g rql
sh qllpsuhjqrzdqhâ
rgg|fkdmŒfh
rzohndqhzq˜wu}hg rql |orq
rolxuhwdq
GflŒjdf}
Í
ÍÑñÊÓÊ
rzohndqhzq˜wu}hg rql |orq
rolxuhwdq
GflŒjdf}
Í
ÍÑñÊÓÎ
rzohndqhf}xenlsdof¥z |orq
rolxuhwdq
GflŒjdf}
Ó
Ó
ÍÓ
ÌË
ÍÑñÊËÓ
rzohndqhzq˜wu}hg rql rolhvwhu
rolxuhwdq
GflŒjdf}
Ì
Ê
ÍÓ
ÌË
ÍÑñÊËÊ
rzohndqhzq˜wu}hg rql rolhvwhu
rolxuhwdq
GflŒjdf}
Ì
Ê
ÍÓ
ÌË
ÍÐñÍÓÓ
lwu|o
GflŒjdf}
Ì
Ê
lwu|o
GflŒjdf}
Ì
Ê
lwu|o
lwudjrogĈ
Ì
Ê
Ĭ
lwu|o
dqnlhwrfkurqq|
Í
Ê
Ĭ
lwu|o
GflŒjdf}
Í
Ê
ÍÐñËÓÓ
rzohndqhzq˜wu}hg rql dzh qd}h«flhjlhp
lqwhuorfn
dzh qd}h«flhjlhp
d nrzlflhsrzohndqh
lqwhuorfn
dzh qd}h«flhjlhp
d nrzlflhsrzohndqh
lqwhuorfn
dzh qd}h«flhjlhp
d nrzlflhsrzohndqh
lqwhuorfn
rzohndqhzq˜wu}hg rql dzh qd}h«flhjlhp
lqwhuorfn
rzohndqhzq˜wu}hg rql dzh qd}h«flhjlhp
lqwhuorfn
dzh qd}h«flhjlhp
d nrzlflhsrzohndqh
lqwhuorfn
sh qlsrzohndqhâ
dzh qd}h«flhjlhp
rgg|fkdmŒfh
lqwhuorfn
rzohndqh}dqxu}hqlrzr dzh qd}h«flhjlhp
zĔ
lqwhuorfn
ÍÑñÌÓÌ
rzohndqhzq˜wu}hg rql
ÑÓñÊÓÓ
rzohndqhzq˜wu}hg rql dzh qd}grgdwndpl
ÏÓ
ÌÊ
ÏÓ
ÌÊ
Ê
ÍÓ
ÌË
Ê
ÍÓ
ÌË
Ĭ
Ĭ u}hp|v rzdu˜ndzlfd|oh{ĨÊÊñÎÓӃup|qvhooqdgdmh
vl˜grv}hurnlhjr}dnuhvx}dvwrvrzd¡}zlŒ}dq|fk}sudfdpl
prqwd¸rz|plÝ
Ĭ rvwd d}dsurmhnwrzdqdgrvxfk|fkoxeohnnr}drohmrq|fk
«urgrzlvnâznw¥u|fksudfrzqlf|srwu}hexmŒohnnlhmrfkurq|su}h}
ur}fl˜fldplrud}âzqlhnw¥u|fksu}|sdgndfkârfkurq|su}hgz|vrnŒ
whpshudwxuŒlur}su|vndplur}wrslrq|fkphwdorz|fknursolÝ
Ĭ dshzqldmŒfrsw|pdoq|nrpiruwrud}shzq|fkz|wâu˜ndzlfd
|oh{ĨÊÊñÎÓÓmhvwxqlzhuvdoq|pz|eruhpv x¸Œf|prsw|pdoqhm
surgxnw|zqr«flrud}eh}slhf}h¡vwzxÝ
hyoduĨ
qw|vwdw|f}qhâ}jrgqh}qrupŒÊÊÍÒ
u}h}qdf}rqhgr}dvwrvrzd¡vshfmdoq|fk
ËÒ
ËÒ
ÌËñÑÓÓ
lwu|o
|oh{ĨÊÊñÏËÍ
2 ;
[email protected];
;
;
@
;G'pp ÊÊñÏËÍ
rzohndqh
zq˜wu}hg rql
|orqâ|fudĨâ
|qhhpdĨ
rolxuhwdq
dqnlhw}h
«flŒjdf}hp
}duqdsrz rndqd
v}duhmz|«fl¥ fh
ÏâÐâÑâÒâ
ÊÓâÊÊ
ËËÓñËÐÓ
ÍÐñÍÓË
ÍÐñÍÓÒ
Ĩ
gjh
ÍÓñÊÎÐ
ÍÓñÍÓÓ
odgldwruĨ
Ĩ
dv|oh{Ĩ
urxiĈ
ÊÏñÎÓÓ
ÊÏñÏÎÓ
ËËñÎÊÎ
dzh qd}grgdwndpl
dwxudoqdjxpd
dwxudoqdjxpd
GflŒjdf}
˜ndzlfh}g xjlp
pdqnlhwhp
Í
Í
Ë
Ĭ
Ĭ
ÏÓ
ÌÌ
Ĭ
Ĭ
ÏÓ
ÌÌ
Ĭ
Ĭ
ÏÓ
ÌÌ
Ĭ
ÏÓ
ÌÌ
Ĭ
ÏÓ
ÌÌ
ñ
ÌÍ
ÏÓ
ÌÍ
Ĭ
ÏÓ
ÌÎ
Ĭ
Ë
ÏÓ
Ĭ
Ĭ ˜ndzlfh|oh{ĨÊÊñÏËÍjzdudqwxmŒnrpiruwlgreuŒfkz|wqr«â
frmhvwqlh}z|nohzd¸qhsrgf}dvzlhorjrg}lqqhmsudf|Ýr}dw|p
}dshzqldmŒxf}xflhsu}|mhpqhjrfk rgxÝ
Ĭ shfmdoq|vn dgsrolxuhwdqrzhmsrz rnlqdgdmhu˜ndzlfrpjl˜wnr«
lvsudzldâ¸h«zlhwqlhvl˜grsdvrzxmŒgrg rqlÝr¸qdlfkx¸|zd
zu¥¸q|fk«urgrzlvndfkâgrwu}|pdqldlsu}hqrv}hqld}du¥zqr
vxfk|fkâmdnlohnnr}dw xv}f}rq|fksu}hgplrw¥zÝ
Ĭ |«fl¥ ndpdvwuxnwxu˜su}˜g}|â}dzlhudmŒfŒ|qhhpdĨâæwkh
zruogČvvwurqjhvwƒehuĈåõqdmprfqlhmv}hz ¥nqr«zldwdöÝ}l˜nl
z|vrnlhmrgsruqr«flqdsu}hfl˜flhu˜ndzlfhqdgdmŒvl˜grfkz|wdqld
su}hgplrw¥zrrvwu|fknudz˜g}ldfkÝ
T Ĭ
vxzdqh
Ë
Ê
lwu|o
GflŒjdf}
Ë
Ê
Ĭ
lwu|o
GflŒjdf}
Ì
Ê
ñ
ÌÎ
dwxudoqdjxpd
GflŒjdf}
Ë
Ë
ÍÓ
ÌÏ
Ĭ
Ĭ urgxnfmdv}n d
Ĭ udfhprqwd¸rzhzeudq¸|
Ĭ gohz|}wzru}|zv}wxf}q|fkó
iruprzdqhrud}zwu|vnlzdqh
Ĭ udq¸dprwru|}df|mqd
Ĭ ;Œf}hqlhphwdorz|fkf}˜«flrud}
nrpsrqhqw¥z
Ĭ ev xjdsu}hgplrw¥zrrvwu|fk
nr¡fdfkâzvw˜sq|prqwd¸âfl˜flhpd |fk
vxfk|fkoxeohnnrvpdurzdq|fkf}˜«fl
lnrqvhuzdfmdÝ
ÌÍ
2 T
rzhuoh{Ĩ
|furqĨ
|gñxiĨ
dv}ehvwvhoohu
ËÐñÏÓÓ
rzohndqh}dqxu}hqlrzrzĔ dzh qdg¸huvhmrzd
lwu|o
ËÐñÏÓË
d nrzlflhsrzohndqh
rzohndqh}dqxu}hqlrzr
zĔ
d nrzlflhsrzohndqh
dzh qdg¸huvhmrzd
lwu|o
GflŒjdf}
dzh qdg¸huvhmrzd
lwu|o
dqnlhwrfkurqq|
ËÐñÑÓÎ
dzh qdg¸huvhmrzd
lwu|o
dqnlhwrfkurqq|
Í
Ë
Ĭ
Ĭ
Ĭ
ÏÓ
ÌÐ
ËÐñÑÊÓ
d nrzlflhsrzohndqh
dzh qdg¸huvhmrzd
lwu|o
xjlpdqnlhwrfkurqq|
Í
Ë
Ĭ
Ĭ
Ĭ
ÏÓ
ÌÐ
ÎËñÎÓË
sh qllpsuhjqrzdqh
psuhjqrzdqhzq˜wu}h
g rql
dzh qdg¸huvhmrzd
lwu|o
GflŒjdf}
Ì
Ê
Ĭ
ÏÓ
ÌÑ
dzh qdg¸huvhmrzd
lwu|o
dqnlhwrfkurqq|
Ì
Ê
Ĭ
ÏÓ
ÌÑ
ËÐñÏÓÐ
ÎËñÎÍÐ
GflŒjdf}
Í
Í
Í
Ë
Ĭ
Ë
Ë
Ĭ
Ĭ
Ĭ
Ĭ
Ĭ
Ĭ
Ĭ
ÏÓ
ÏÓ
ÏÓ
ÊËsduzzruhf}nxã
ÊËzruhf}n¥zznduwrqlh
x¸dhodvw|f}qr«
lrgsruqr«qdsu}hfl˜flh
G |olwhĨ
ÊËsduzzruhf}nxã
ÊËzruhf}n¥zznduwrqlh
Ĭ ohnwurqlndgrprzd
Ĭ udfhprqwd¸rzhzeudq¸|
Ĭ gohz|}wzru}|zv}wxf}q|fkóiruprzdqh
rud}zwu|vnlzdqh
Ĭ f|nodfk
Ĭ rqwrzdqlhrud}edgdqlhpd |fk
nrpsrqhqw¥zrud}f}˜«flvloqlnd
Ĭ hnnlhsudfhprqwd¸rzh}hohphqwdpl
srnu|w|plw xv}f}hp
ËÑ
ÌËñÊÓÎ
ÓÊñÊÊÍ
hqvllwhĨ
dqnlhw}h«flŒjdf}hp
ÌËñÊËÎ
ÌËñÑÊÎ
Ĩ
;G'pp lwu|o
ÏâÐâÑâÒâ
ÊÓâÊÊ
}duqdsrz rndqd
¸¥ whmz|«fl¥ fh
|oh{Ĩ
dqnlhw}h
«flŒjdf}hp
T rzohndqhzq˜wu}hg rql |orq
ÊÊñÍÓÓ
ÊÊñÏÊÑ
2ñ
ñ
;
;
;
[email protected];
G
@
qdnrplwd}u˜f}qr«
pdqxdoqdrud}xpr¸olzlhqlh
vn¥u}hrgg|fkdqldzedug}r
xqlzhuvdoq|fku˜ndzlfdfk
ihuxmhp|v}hurnlz|e¥uu˜ndzlfzlhor}dgdqlrz|fkru¥¸q|pvwrsqlxrfkurq|â}u˜f}qr«fllfkz|wqr«fl
su}h}qdf}rq|fkgru¥¸q|fkf}|qqr«flÝdnduwdx dwzlv}|enlhsru¥zqdqlhnrqvwuxnfmlâpdwhuld ¥zâurg}dm¥zlvwrsql
rfkurq|qdv}|fku˜ndzlf}vhullhuirupdqfhlodvvlfÝ
ð2
;
;
|qhhpdĨ
ÌÐ
ÌÐ
ÌÐ
dv}ehvwvhoohu
rz|surgxnw
Karty ułatwiają przegląd i porównanie opisów wszystkich
rękawic należących do danego segmentu zastosowań lub
rodzaju polimerów.
Dostarczają szczegółowych informacji o wszystkich
rękawicach, dzięki którym można podjąć świadomą decyzję.
CZEGO NALEŻY SZUKAĆ:
CZEGO NALEŻY SZUKAĆ:
Nazwy i rodzaje produktów
Parametry takie, jak konstrukcja, materiał wyściółki,
rodzaj mankietu, grubość i długość
Parametry takie, jak konstrukcja, materiał wyściółki,
rodzaj mankietu, grubość, długość, rozmiar
i opakowanie
Szczegółowe opisy produktów
Normy EN
Branże, w których produkt ma zastosowanie
Poziom odporności
Idealne zastosowania w branży
Numery stron ze szczegółowymi informacjami
o produkcie
Normy EN
Zastosowane technologie takie, jak Dyneema®,
Kevlar®,...
Bestseller
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
5
ZNACZENIE SYMBOLI
ZNACZENIE SYMBOLI
STANDARDY OCHRONY EN (PATRZ RÓWNIEŻ STRONY 6-7)
Ochrona przed chemikaliami
Proszę przeczytać instrukcję
XYZ
Ochrona mechaniczna
Ochrona przed niską temperaturą
ABC
Niska odporność na chemikalia
Skażenie promieniotwórcze
Ochrona przed wysoką temperaturą
Promieniowanie jonizujące
ABCD
Mikroorganizmy
ABCDEF
ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA (PATRZ RÓWNIEŻ STRONY 10-11)
OCHRONA (PATRZ RÓWNIEŻ STRONY 20-61)
SEGMENTY ZASTOSOWANIA
POZIOM ODPORNOŚCI
Wielozadaniowe
Odporne na działanie oleju
Lekkie
Ochrona przed przecięciem
Do zastosowań specjalnych
Średnie
Ciężkie
OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI (PATRZ RÓWNIEŻ STRONY 62-91)
SEGMENTY POLIMEROWE
Nitryl
PCW
Butyl
Zanurzenie
®
Neopren
Viton /Butyl
Naturalna guma
Laminowana powłoka
(nylon polietylenowy)
Alkohol poliwinylowy
Winyl
OCHRONA PRODUKTU (PATRZ RÓWNIEŻ STRONY 92-105)
SEGMENTY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
Kontrolowane
Krytyczne
Rękawice laboratoryjne/do badań
Sterylne
SEGMENTY EKSPOZYCYJNE
Rozprysk
PRZEZNACZENIE SPECJALNE
SEGMENTY ZASTOSOWANIA
W BRANŻY SPOŻYWCZEJ
Jednorazowe
Odporne na ciecze / czynniki
mechaniczne
Odporne na wysoką i niską
temperaturę
Ochrona przed przecięciem
Nasz bestseller
Nowy produkt
BRANŻE (PATRZ RÓWNIEŻ STRONY 108-115)
Rolnictwo i uprawa winorośli
Motoryzacja i transport
Budownictwo
Przemysł chemiczny
Elektronika
Przetwarzanie i usługi w zakresie
żywności
Szkło
Utrzymanie czystości
Logistyka i obsługa magazynów
Produkcja maszyn i wyposażenia
Konserwacja
Wytwarzanie metalu
Farmaceutyczna
Zakłady użyteczności publicznej
Recykling
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
6
OPIS NORM EN
OPIS NORM EN: STRESZCZENIE
EUROPEJSKIE STANDARDY W ODNIESIENIU DO RĘKAWIC OCHRONNYCH
Wszystkie rękawice firmy Ansell otrzymały certyfikat zgodny z dyrektywą w sprawie indywidualnych środków ochrony
89/686/EWG i odpowiednimi normami EN (opisanymi poniżej) oraz znak CE. Wszystkie produkty ochronne będą wytwarzane,
testowane, pakowane i dokumentowane w ścisłej zgodności z obowiązującymi w UE przepisami.
EN 420 — WYMAGANIA OGÓLNE
Piktogram oznacza, że użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją użytkowania.
EN 388 — OCHRONA MECHANICZNA
WYDAJNOŚĆ:
ABCD
1
2
3
4
5
A. Odporność na ścieranie (w cyklach)
100
500
2000
8000
-
B. Odporność na przecięcie (współczynnik)
1,2
2,5
5,0
10,0
20,0
C. Odporność na rozdarcia (w niutonach)
10
25
50
75
-
D. Odporność na przekłucie (w niutonach)
20
60
100
150
-
EN 374 — OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I/LUB MIKROORGANIZMAMI
MIKROORGANIZMY
WYDAJNOŚĆ:
AQL
1
2
3
4,0
1,5
0,65
Poziom według normy EN ≥ 2
OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI
XYZ
Czas potrzebny na przebicie > 30
min dla przynajmniej 3 substancji
chemicznych z poniższej grupy: (XYZ
reprezentują poszczególne symbole dla
3 spośród substancji, dla których czas
przebicia wyniósł więcej niż 30 min)
WYDAJNOŚĆ:
Minuty
A
B
C
D
E
F
Metanol
Aceton
Acetonitryl
Dichlorometan
Dwusiarczek węgla
Toluen
G
H
I
J
K
L
Dietyloamina
Tetrahydrofuran
Octan etylu
n-Heptan
Wodorotlenek sodu 40%
Kwas siarkowy 96%
0
1
2
3
4
5
6
< 10
10
30
60
120
240
> 480
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA NA WYBRANE PRODUKTY (AQL ≤ 4)
Ten piktogram nie dotyczy rękawic, które nie spełniają powyższych wymagań, a także mających AQL = 4 lub niższy.
EN 407 — ODPORNOŚĆ NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ
WYDAJNOŚĆ:
A. Reakcja na działanie ognia (czas płonięcia i czas żarzenia)
ABCDEF
Rozdarcie:
Poziom według normy EN ≥ 1
Ścieranie:
Poziom według normy EN ≥ 1
1
2
3
4
< 20 s
< 10 s
< 120 s
250 °C
> 15 s
<3s
< 25 s
350 °C
> 15 s
<2s
<5s
500 °C
> 15 s
brak wymogów
B. Kontakt z gorącymi przedmiotami (temp. kontaktu i temp. graniczna)
100°C
> 15 s
C. Ciepło konwekcyjne (współczynnik przenikania ciepła)
>4s
>7s
> 10 s
> 18 s
D. Ciepło promiennikowe (współczynnik przenikania ciepła)
>7s
> 20 s
> 50 s
> 95 s
E. Małe krople płynnego metalu (liczba kropli)
> 10
> 15
> 25
> 35
F. Duże ilości płynnego metalu (masa)
30 g
60 g
120 g
200 g
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
7
OPIS NORM EN
OPIS NORM EN: STRESZCZENIE
EUROPEJSKIE STANDARDY W ODNIESIENIU DO RĘKAWIC OCHRONNYCH
EN 511 — ODPORNOŚĆ NA NISKĄ TEMPERATURĘ
WYDAJNOŚĆ:
ABC
Rozdarcie:
Poziom według normy EN ≥ 1
Ścieranie:
Poziom według normy EN ≥ 1
A. Zimno konwekcyjne
Izolacja termiczna ITR w m².°C/W
B. Zimno odczuwane podczas kontaktu
Izolacja termiczna R w m².°C/W
C. Test na przenikanie wody
0
1
I < 0,10
0,10<I<0,15
0,15<I<0,22 0,22 <I<0,30
0,30<I
R<0,025
0,025<R<0,050 0,050<R<0,100 0,100<R<0,150
0,150<R
Wynik
negatywny
Wynik
pozytywny
2
-
3
-
4
-
EN 421 — SKAŻENIE RADIOAKTYWNE + PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE
Rękawice chroniące przed bezpośrednim kontaktem z substancją radioaktywną.
Rękawice chroniące przed bezpośrednim napromieniowaniem (promieniowanie rentgenowskie,
alfa, beta, gamma i promieniowanie neutronowe).
OPIS NORM EN: OPIS 3 KATEGORII ZAGROŻENIA
PRAWODAWSTWO EUROPEJSKIE
ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ PPE: 89/686/EWG
Dyrektywa określa dwie klasy rękawic odpowiednie dla dwóch poziomów zagrożenia: „zagrożenie minimalne” i „zagrożenie
dla życia” lub „powodujące nieodwracalne skutki dla zdrowia”. Zagrożenie mieszczące się między tymi dwoma przedziałami
może być określone jako: ‘pośrednie’. Aby zachować zgodność z dyrektywą 89/656/EWG, należy ocenić poziom ryzyka
i wybrać odpowiednie dla niego rękawice. w celu ułatwienia wyboru został opracowany system oznaczeń.
RĘKAWICE KATEGORII I - OCHRONA TYLKO PRZED MINIMALNYMI ZAGROŻENIAMI
W przypadku rękawic kategorii i z grupy niskiego ryzyka, np. rękawic do prac związanych z utrzymaniem czystości,
producenci rękawic mogą samodzielnie przeprowadzać testy i wydawać certyfikaty. Rękawicom z tej grupy
odpowiadają następujące oznaczenia CE:
RĘKAWICE KATEGORII II - OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI POŚREDNIMI
Rękawice kategorii II do ochrony przy pracach z grupy pośredniego ryzyka, np. standardowe rękawice robocze, charakteryzujące się dobrą odpornością na rozcięcie, przekłucie i ścieranie, muszą być poddane niezależnym testom
jednostki notyfikowanej. Jedynie jednostki notyfikowane dysponują prawem przyznania znaku CE, bez którego rękawice nie mogą zostać dopuszczone do sprzedaży. Każda jednostka notyfikowana ma własny numer identyfikacyjny.
Nazwa i adres jednostki notyfikowanej, która atestowała produkt, powinny znaleźć się w instrukcji użytkowania
dołączanej do rękawic. Rękawicom z tej grupy odpowiadają następujące oznaczenia CE:
RĘKAWICE KATEGORII III - OCHRONA PRZED ZAGROŻENIEM NIEODWRACALNĄ UTRATĄ ZDROWIA LUB ŻYCIA
Rękawice kategorii II do ochrony podczas prac z grupy najwyższego ryzyka, np. do prac chemicznych, również
muszą być przetestowane i certyfikowane przez jednostki notyfikowane. System zarządzania jakością stosowany
przez producenta w celu zapewnienia jednolitej jakości produktów również podlega niezależnej ocenie. Jednostka
dokonująca oceny ma własny numer, który powinien być wymieniony obok znaku CE (w tym wypadku 0493).
Rękawicom z kategorii III odpowiadają następujące oznaczenia CE:
Należy pamiętać, iż dyrektywa PPE 89/686/EWG została zmieniona dyrektywą 93/95/EWG oraz dyrektywami CE: 93/68/EWG i 95/58/EWG.
0493
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
8
POZNAJ SWOJE RĘK AWICE
POZNAJ SWOJE RĘKAWICE
Aby zapewnić optymalną efektywność danego zastosowania, wszystkie rękawice firmy Ansell mają niepowtarzalne
cechy. Szeroki asortyment włókien, wyściółek, substancji, w których rękawice są maczane, mankietów, faktur
i rozmiarów gwarantuje wybór najwłaściwszych dla danej czynności rękawic. Tu można się szybko zapoznać z tymi
cechami w celu wyboru indywidualnych środków ochrony najbardziej odpowiednich dla pracowników.
WYŚCIÓŁKI I WŁÓKNA
ZASTOSOWANE WŁÓKNO
POPRAWIONE WŁAŚCIWOŚCI
ZASTOSOWANE WŁÓKNO
POPRAWIONE WŁAŚCIWOŚCI
Bawełna
Komfort
Kevlar®
Odporność na przecięcie
Odporność na wysoką
temperaturę
Poliester
Wytrzymałość
Dyneema®
Odporność na przecięcie
Komfort
Odporność na ścieranie
Nylon
Rozciągliwość
HPPE
Odporność na przecięcie,
Komfort na ścieranie
Lycra®
Elastyczność
Stal nierdzewna
Odporność na przecięcie
Akrylowe
Izolacja
Glass fiber
Odporność na przecięcie
RODZAJE MANKIETÓW
Zawinięty mankiet
Mankiet ochronny
Lepiej chroni przed kroplami cieczy oraz
zapewnia lepszą wytrzymałość mankietu.
Materiał ochronny wokół nadgarstka
(zazwyczaj o długości 7 cm) zapewnia
dodatkową ochronę, a także ułatwia
zakładanie.
Proste
Rękawice z długim mankietem
Przedłużony w celu ochrony przedramienia przed wyciekiem.
Zapewniają dodatkową ochronę dzięki
większej długości (zwykle 10 cm lub
więcej), a także maksymalną ruchomość
nadgarstka.
Wkładanie
Ułatwia zakładanie.
Ściągacz
Utrzymuje rękawice w miejscu
i zapobiega przedostawaniu się
odprysków do ich wnętrza.
Ząbkowany
Tradycyjne wykończenie mankietu.
RĘKAWICE DO OCHRONY MECHANICZNEJ
Dziane - Ścisłe przyleganie zapewnia dobrą zręczność manualną i lepszą wydajność. Bezszwowa konstrukcja zapobiega
podrażnieniom dłoni przez szwy.
Zszywane i impregnowane - Dostępne w kilku odmianach konstrukcji i łączenia, głównie krojone i szyte. Impregnacja (materiał
syntetyczny) ściśle połączona z tkaniną w celu zapewnienia odporności na ścieranie. Proces szycia i impregnacji umożliwia
produkcję cienkich rękawic o większej elastyczności.
Powlekane - Produkowane poprzez umieszczanie dzianej lub tkanej wyściółki wewnątrz rękawicy, którą „podpiera” i wzmacnia.
Powlekanie - Zastosowany materiał określa właściwości mechaniczne, a mianowicie:
ZASTOSOWANY MATERIAŁ
POPRAWIONE WŁAŚCIWOŚCI
ZASTOSOWANY MATERIAŁ
Nitryl
Znakomita odporność na rozcięcia,
uderzenia, przebicia oraz obtarcia.
Chwyt na sucho.
Neopren
Pianka nitrylowa
Pewność chwytu zaolejonych
i mokrych przedmiotów
PU
Lateks
Pewność chwytu suchych i mokrych
przedmiotów
PCW
POPRAWIONE WŁAŚCIWOŚCI
Pewność chwytu mokrych, suchych
i zaolejonych przedmiotów
Dobra odporność na ścieranie.
Chwyt na sucho.
Dobra odporność na ścieranie.
Pewność chwytu mokrych, suchych
i zaolejonych przedmiotów.
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
9
POZNAJ SWOJE RĘK AWICE
POZNAJ SWOJE RĘKAWICE
RĘKAWICE DO OCHRONY PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI
Z usztywnieniem - Produkowane poprzez zanurzanie dzianej lub tkanej wyściółki w specjalnej substancji. Dzięki temu
rękawica jest „usztywniona” i wzmocniona.
Bez usztywnienia - Wykroje dłoni są bezpośrednio maczane w specjalnej substancji bez stosowania wyściółki czy
dodatkowej tkaniny.
Z wyściółką - Rękawice z wyściółką mają dzianą lub tkaną wyściółkę wewnętrzną zwiększającą ochronę mechaniczną
i lepiej wchłaniająca pot.
Flokowane - Rękawice z wyściółką flokowaną są wewnątrz pokryte krótkimi bawełnianymi włóknami ułatwiającymi
zakładanie rękawic i zwiększającymi wygodę.
Bbez wyściółki - Rękawice bez wyściółki nie mają wyściółki wewnętrznej. Zwykle zapewniają one większą zręczność
i wrażliwość dotyku, ale są mniej odporne na zagrożenia mechaniczne.
INNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Pudrowane - Łatwe do zakładania — Doskonałe dla osób często zmieniających rękawice.
Bezpudrowe - Doskonałe w miejscach, w których zachodzi niebezpieczeństwo skażenia produktu — Alternatywa dla osób
uczulonych na puder.
Oburęczne - Można je nosić na prawej lub lewej dłoni, co zwiększa wygodę i wartość tych rękawic.
Dla określonej dłoni - Przeznaczone wyłącznie dla prawej lub lewej dłoni, dzięki czemu lepiej leżą i zapewniają większą zręczność.
KARTA ROZMIARÓW RĘKAWIC
Zamówienie rękawic o właściwym rozmiarze to najlepszy sposób zapewnienia wygody ich stosowania. Rozmiar można
określić, mierząc obwód dłoni centymetrem krawieckim. Pomiaru należy dokonać powyżej kciuka i pod palcami. Obwód
dłoni (zaokrąglony do najbliższej połowy cala 1 cal = 2,54 cm) jest równy średniemu rozmiarowi rękawic dla danego
pracownika.
Pomiar taki nie uwzględnia wszystkich możliwych odchyleń wielkości dłoni. Na przykład niektórzy pracownicy mogą
mieć dłuższe palce. Pracownicy mogą uznać, że rękawice o pół numeru lub numer większe albo mniejsze leżą lepiej niż
rękawice o rozmiarze wynikającym z pomiaru.
ROZMIAR #
XS
S
M
L
XL
XXL
ROZMIAR
6
7
8
9
10
11
ROZMIARY WSZYSTKICH RĘKAWIC Z MANKIETAMI SĄ ZAKODOWANE KOLORAMI W PONIŻSZY SPOSÓB.
ROZMIAR
Kolor obrobienia
ściągacza*
* z wyjątkiem
Vantage® proFood®
6
7
8
9
10
11
Fioletowy
Czerwony
Żółty
Brązowy
Czarny
Jasnoniebieski
Brązowy
Zielony
Biały
Czerwony
Niebieski
11
10
9
8
7
6
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
10
TECHNOLOGIE FIRMY ANSELL
TECHNOLOGIE FIRMY ANSELL
Firma Ansell jest pionierem wielu technologii projektowania rękawic ochronnych, które dziś są uważane za rzecz
oczywistą. Są wśród nich takie innowacje, jak pianka nitrylowa i technologia cienkiego nitrylu, które obecnie są
powszechnie stosowane. Koncentracja na klientach sprawia, że ciągłe zwiększanie wygody użytkownika, wrażliwości
i pewności chwytu to najważniejsze cechy naszych produktów. Osiągnięcia technologiczne firmy Ansell pomogły nam
w zdobyciu dobrej reputacji producenta i dostawcy dobrej jakości nowoczesnych rękawic ochronnych dla przemysłu.
TECHNOLOGIA AQUADRI™
Aquadri™, nowa technologia firmy Ansell, Moisture Management Technology™, to ultracienki
system kontroli wilgoci zapewniający wyjątkowy poziom absorpcji wilgoci w rękawicach
ochronnych pozbawionych dodatkowych usztywnień. Rękawice Ansell z technologią Aquadri™
dłużej utrzymują suchość dłoni pracowników. Zapewnia im to większą wygodę w porównaniu
z tradycyjnymi rękawicami wyścielonymi flokowaną bawełną.
W porównaniu z rękawicami z tradycyjną wyściółką z flokowanej bawełny, rękawice z powłoką
Aquadri™ wykazują znacznie niższą — nawet o połowę — tendencję do pylenia. Zastosowanie
Patrz również strona 75
tej technologii umożliwia nawet trzykrotne pranie i suszenie po użyciu, bez utraty właściwości
absorpcji wilgoci, co przedłuża okres eksploatacji rękawicy. Użytkownik zyskuje większą
wygodę, a firma odnosi korzyści ze zoptymalizowanego całkowitego kosztu eksploatacji.
Virtex™ 79-700
KNITZONZ™ (TECHNOLOGIA ZWIĘKSZAJĄCA WYGODĘ)
KNITZONZ™- najnowsza opatentowana technologia firmy Ansell* — zwiększa elastyczność
i wygodę w miejscach o zwiększonym nacisku, zmniejszając w ten sposób zmęczenie dłoni.
W procesie dziania dokonano pewnych korekt zmniejszających napięcie w miejscach o znacznym nacisku. Proces ten umożliwia rozluźnienie ściegu w najważniejszych punktach zgięcia,
takich jak stawy palców.
New HyFlex® 11-800
*Patent USA nr 6,962,064
HyFlex® 11-801
HyFlex® 11-920
Patrz również strony 27, 53
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
11
TECHNOLOGIE FIRMY ANSELL
TECHNOLOGIE FIRMY ANSELL
TECHNOLOGIA ANSELL GRIP TECHNOLOGY™
Słaba chwytność podczas pracy z mokrymi i pokrytymi olejem przedmiotami w warunkach przemysłowych zmniejsza
wygodę i zwiększa wysiłek, co prowadzi do zmęczenia, nadwerężenia mięśni, ryzyka uszkodzenia kanału nadgarstka,
a w rezultacie do obniżenia produktywności. Właśnie dlatego w przemyśle poszukuje się sposobów ułatwienia pracownikom chwytania mokrych i pokrytych olejem przedmiotów.
Jako światowy lider w dziedzinie ochrony rąk, firma Ansell opracowała nową, rewolucyjną technologię Ansell Grip
Technology™, aby zaspokoić zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów. w trudnych warunkach Ansell Grip Technology™ zapewnia doskonałą przyczepność — to ona powoduje różnicę między stabilnym chwytem a stłuczkami
i stratami wynikającymi z utraty chwytności.
Ansell Grip Technology™ zapewnia pracownikom chwytność, kontrolę i pewność, pozwalające na bezpieczną
realizację zadań. Nawet jeżeli przedmiot zacznie się wyślizgiwać, zastosowanie minimalnej dodatkowej siły pozwoli użytkownikowi odzyskać pewny chwyt. Pracownicy zyskują większą wygodę i pewność — Ty zyskujesz na
produktywności.
W NIEK TÓRYCH RODZ AJACH NASZ YCH RĘK AWIC OCHRONNYCH TECHNOLOGIĘ
ANSELL GRIP TECHNOLOGY ™ STOSUJE SIĘ STANDARDOWO.
HYFLEX® 11-920
(STRONA 53)
OCHRONA MECHANICZNA
Rękawice te, zaprojektowane z wykorzystaniem opatentowanej technologii Ansell Grip
Technology™, zapewniają doskonałą chwytność przy pracy z częściami pokrytymi cienką
warstwą oleju, jednocześnie chroniąc skórę przed zabrudzeniem. Model HyFlex® 11-920 ma
również wszystkie najważniejsze cechy rodziny rękawic HyFlex®, w tym trwałość, komfort oraz
zręczność manualną.
ALPHATEC® 58-270, 58-530, 58-535
(STRONY 69-70)
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
AlphaTec® to kolejna generacja linii efektywnych, odpornych na chemikalia rękawic,
w której zastosowano technologię Ansell Grip Technology™, aby umożliwić użytkownikom
pracę z mokrymi lub zaolejonymi przedmiotami z wykorzystaniem mniejszej siły chwytu
i lepszą kontrolą. To unikalne połączenie odporności na płynne chemikalia oraz chwytności,
elastyczności i zręczności manualnej sprawia, że rękawice AlphaTec® są logicznym wyborem
przy pracy z chemikaliami.
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GRIP
TECHNOLOGY™ FIRMY ANSELL:
WWW.ANSELL.EU/GRIP
ANSELL GRIP
TECHNOLOGY ™
The new benchmark in
grip performance
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
OCHRONA
DŁOŃI
WWW.AN
WW
WWW
.AN
AN
NSEL
EL
L L.E
L .EU
L.
12
OCHRONA DŁONI
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
13
PRZEGLĄD ASORT YMENTU
ZNACZENIE OCHRONY DŁONI
Co roku w Europie około 4 mln urazów powoduje stratę czasu przekraczającą trzy dni. Wziąwszy pod uwagę, że ponad
1,5 mln (38%) tych urazów to urazy dłoni, łatwo można zrozumieć, dlaczego odpowiednia ochrona dłoni jest tak ważna.
Ansell chce dostarczać pracownikom najlepsze dostępne środki ochrony dłoni. Właśnie dlatego oferujemy tak szeroki
wybór produktów przeznaczonych dla różnych branż, do różnych czynności i do ochrony przed różnymi zagrożeniami.
Dzięki temu zawsze mogą Państwo znaleźć rękawice doskonale odpowiadające Państwa potrzebom.
Wszystkie produkty firmy Ansell w pełni odpowiadają wymogom rozporządzenia 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, dopuszczania i ograniczeń dotyczących produktów chemicznych (REACH). Dokonano wstępnej rejestracji wszystkich niezbędnych substancji. Wszystkie substancje uznane obecnie lub w przyszłości za substancje bardzo wysokiego
ryzyka (SVHC), a które są obecnie stosowane w jakimkolwiek produkcie firmy Ansell, zostaną wycofane i zastąpione
innymi, zanim będzie wymagane zezwolenie.
Oświadczenie firmy Ansell w sprawie REACH można otrzymać za pośrednictwem naszego portalu internetowego. Bardziej szczegółowych informacji udziela nasz dział spraw regulacyjnych.
RĘKAWICE DO OCHRONY MECHANICZNEJ
Rękawice te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić ochronę przed skaleczeniami, otarciami i ukłuciami,
a jednocześnie dobrą chwytność umożliwiającą przenoszenie materiałów w środowisku suchym lub mokrym. Mają
one również zróżnicowaną odporność na ciecze i różne cechy specjalne. Zapewniają przy tym zręczność i wygodę.
P O D S TAW O W E B R A N Ż E :
PRODUK T Y Z SERII PERFORM ANCE
Motoryzacja i transport
Wytwarzanie metalu
Szkło
Maszyny i wyposażenie
Budownictwo
Logistyka i obsługa magazynów
Elektronika
RĘKAWICE DO OCHRONY PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI
Zaprojektowane z myślą o doskonałej ochronie przed rozpryskami i/lub zanurzeniem w różnych produktach
chemicznych i cieczach. Rękawice te zapewniają też ochronę mechaniczną różnego stopnia w trudnych warunkach.
P O D S TAW O W E B R A N Ż E :
PRODUK T Y Z SERII PERFORM ANCE
Przemysł chemiczny
Branża farmaceutyczna
Konserwacja
Motoryzacja i transport
Wytwarzanie metalu
Budownictwo
Utrzymanie czystości
RĘKAWICE DO OCHRONY PRODUKTU
Rękawice te służą do ochrony produktu i pracownika w środowiskach, których dotyczą specyficzne wymogi prawne.
Ich cechy umożliwiają stosowanie w laboratoriach farmaceutycznych, pomieszczeniach czystych („cleanroom”),
a także na rynkach: elektronicznym oraz przetwarzania produktów spożywczych i usług pokrewnych.
P O D S TAW O W E B R A N Ż E :
PRODUK T Y Z SERII PERFORM ANCE
Przemysł chemiczny
Branża farmaceutyczna
Elektronika
Przetwarzanie i usługi w zakresie żywności
Rolnictwo i uprawa winorośli
* Źródło: Eurostat 2006. Urazy w krajach UE15 powodujące stratę powyżej 3 dni. Wszystkie urazy (wszystkich części ciała): 3 956 006. Urazy kończyn
górnych: 1 522 788 (38%).
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
14
OCHRONA MECHANICZNA
PRZEGLĄD KATEGORII
OCHRONA MECHANICZNA
Każda czynność i każde środowisko wymaga innego
stopnia ochrony mechanicznej, zręczności i chwytności.
Ta karta pomoże w ustaleniu, które rękawice najbardziej
odpowiadają Państwa potrzebom.
WIELOZADANIOWE
Idealna kompozycja chwytności, wygody, ochrony
i efektywności przy różnych czynnościach
wymagających wszechstronności.
S. 23
LEKKIE
Zapewniają doskonałą równowagę między
wygodą, ochroną i zręcznością przy
czynnościach lekkich i średnio ciężkich
obejmujących precyzyjne manipulacje
drobnymi częściami.
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
• Ogólne przenoszenie
• Sztancowanie metali na małą i średnią skalę
• Prowadzenie samochodów ciężarowych,
obsługa wózków widłowych i dźwigów
• Montaż nakrętek, wkrętów i śrub oraz
manipulacje nimi
SERIA PERFORMANCE
HyFlex®
S. 33
Ś R E D NI E
Zapewniają właściwą równowagę między
ochroną mechaniczną, efektywnością,
ergonomią i wygodą przy średnio ciężkich
czynnościach.
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
• Ogólne przenoszenie materiałów
• Hale końcowego montażu
• Wysyłki i przyjęcia towaru
PRODUKTY CLASSIC
Hynit® | Edge® | Hylite®
S. 36
CIĘŻKIE
Zapewniają ochronę i wygodę przy
trudnych i uciążliwych czynnościach
wymagających znacznej efektywności
mechanicznej i ergonomii.
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
• Roboty publiczne
• Konserwacja w ramach robót publicznych
• Ogólne przenoszenie
• Zbiórka odpadów
SERIA PERFORMANCE
PowerFlex®
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
ODPORNE NA
PRZECIĘCIE
15
OCHRONA MECHANICZNA
ODPORNE NA
DZIAŁANIE OLEJU
Wysoki stopień ochrony przed przecięciem
podczas czynności, w trakcie których użytkownicy
stosują lub montują części o ostrych krawędziach
albo nimi manipulują
DO ZASTOSOWAŃ
SPECJALNYCH
Przeznaczone do użycia w umiarkowanie zaolejonych miejscach, na przykład przy przenoszeniu
części pokrytych smarem, gdy ochrona skóry
przed olejem ma zasadnicze znaczenie
S. 52
S. 40
Wyjątkowa efektywność, w tym odporność
na temperaturę (wysoką i niską), znaczna
widoczność, tłumienie wibracji, właściwości
antystatyczne i niski poziom strzępienia
S. 55
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
• Ciesielstwo, stawianie ścian kartonowogipsowych i dekarstwo
• Ogólna konserwacja
• Przenoszenie kartonów i opakowań
• Narzędzia oraz narzędzia elektryczne
• Lekkie prace montażowe
• Montaż części elektrycznych
• Hale kocowego montażu
• Montaż, kontrola i pakowanie małych
lub delikatnych części
SERIA PERFORMANCE
SERIA PERFORMANCE
SERIA PERFORMANCE
HyFlex®
HyFlex®
HyFlex®
S. 42
S. 53
S. 57
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
• Przenoszenie skrzydeł drzwiowych,
felg i innych materiałów o ostrych
krawędziach, przenoszenie szkła lub
śliskich tworzyw sztucznych
• Montaż elementów instalacji
grzewczych, wentylacyjnych
SERIA PERFORMANCE
i klimatyzacyjnych
HyFlex®
• Montaż silników i przekładni
• Ogólna konserwacja instalacji
• Produkcja metali lekkich
• Warsztaty mechaniczne
• Obsługa maszyn i wyposażenia
• Operowanie narzędziami i pistoletami
pneumatycznymi
• Obsługa pił łańcuchowych i szlifierek
S. 45
SERIA PERFORMANCE
PRODUKTY CLASSIC
HyFlex®
VibraGuard®
S. 53
S. 58
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
• Przenoszenie szyb oraz przedmiotów
o ostrych krawędziach
• Przenoszenie i wykańczanie blach
• Przenoszenie ostrzy krążkowych i noży
• Manipulacja zaolejonymi blachami
• Manipulacja gorącymi oraz zaolejonymi
elementami
• Przemysł naftowy
• Zbiórka odpadów (znaczna widoczność)
• Przenoszenie gorących materiałów
(odporność termiczna)
• Ochrona przed zimnem (odporność
termiczna)
SERIA PERFORMANCE
PRODUKTY CLASSIC
SERIA PERFORMANCE
Vantage® | PowerFlex®
Oil-Tuf®
PowerFlex®
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
16
OCENA OCHRONY PRZED CHEMIK ALIAMI
OCENA OCHRONY PRZED CHEMIKALIAMI
OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI
PROCES OCENY
1 RODZAJ EKSPOZYCJI
Potwierdzenie stopnia ekspozycji, na który rękawice muszą być odporne.
Z ANURZENIE
ROZPRYSK
Rękawice chronią przed pełnym zanurzeniem
w produktach chemicznych.
Rękawice chronią przed mniejszymi zagrożeniami
ze strony produktów chemicznych, ale nie są
odpowiednie dla pełnego zanurzenia.
2 NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PROCES DECYZYJNY
Ansell jest liderem branży w dziedzinie konsolidacji analiz zagrożeń chemicznych i informacji o efektywności
polimerów w zakresie ochrony dłoni. w celu określenia wysokiej i średniej odporności na chemikalia należy użyć
szczegółowej karty chemicznej i tabeli czasów przenikania w podziale na produkty zgodnie z normą EN374. (strony
64-67 niniejszego katalogu).
3 NAJLEPSZY POLIMER
Ustal, który polimer jest najbardziej odporny na chemikalia danego typu i wybierz środek ochrony dłoni odpowiadający
Twoim potrzebom.
POLIMERY
Nitryl
Butyl
Neopren
Viton®/Butyl
Naturalna guma
Laminowana powłoka (nylon polietylenowy)
Alkohol poliwinylowy
Winyl
PCW
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
17
PRZEGLĄD POLIMERÓW
PRZEGLĄD POLIMERÓW
OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI
POLIMER
NITRYL
NEOPREN
S. 68
S. 79
• Chroni przed szerokim
zakresem olejów, kwasów,
zasad oraz przed wieloma
rozpuszczalnikami
• Doskonała ruchomość
i elastyczność nawet
w niskich temperaturach
• Mniejsza od nitrylu
odporność na rozdarcia, przekłucia, otarcia
i przecięcia
PVA
S. 89
• Ochrona przed wieloma
kwasami i alkoholami
• Bardzo elastyczny materiał
• Dobra ochrona przed
przecięciem
• Może powodować reakcje
alergiczne
• Nie należy stosować do
prac ze smarami i/lub
olejami
• Znaczna odporność
na związki alifatyczne,
aromatyczne, rozpuszczalniki chlorowe, estry
i większość ketonów
• Odporność na rozdarcia,
przekłucia, ścieranie
i przecięcia
• Rozpuszczalne w wodzie:
kontakt z roztworami wodnymi powoduje niszczenie
produktu
SERIA PERFORMANCE
PRODUKT CLASSIC
PRODUKT CLASSIC
PRODUKT CLASSIC
AlphaTec® | Sol-Vex®
Scorpio®
EconoHands® Plus
PVA®
SERIA PERFORMANCE
PRODUKT CLASSIC
PRODUKT CLASSIC
Touch N Tuff®
DermaShield®
AccuTech®
Rozprysk
VITON®/BUTYL
PCW
S. 90
S. 91
• Znaczna odporność na
wiele kwasów, substancji
żrących, zasad i alkoholi
• Doskonała odporność na
ścieranie
• Niezalecane do prac z ketonami i wieloma rozpuszczalnikami
• Mniej odporne na
przekłucia i rozdarcia niż
podobne rękawice z nitrylu
lub neoprenu
Zanurzenie
S. 83
• Doskonała ochrona przed
nakłuciami, ścieraniem
i rozdarciami
• Chroni przed zasadami, olejami, wieloma rozpuszczalnikami, estrami, smarami
i tłuszczami zwierzęcymi
• Znakomity chwyt na mokro
i na sucho
• Niezalecane do prac z ketonami i silnymi rozpuszczalnikami organicznymi
Zanurzenie
POLIMER
NATURALNA GUMA
LAMINOWANA POWŁOKA
S. 89
BU:
• Odporne na aldehydy,
ketony, estry i skoncentrowane kwasy nieorganiczne
• Doskonała elastyczność
i zręczność manualna
VB:
• Odporne na związki
alifatyczne, węglowodory
chlorowcowane i aromatyczne oraz skoncentrowane
kwasy nieorganiczne
WINYL
S. 91
• Największy zakres
odporności chemicznej
w asortymencie rękawic
firmy Ansell
• Lekkie i elastyczne
• Często stosowane
w zestawach do usuwania
rozprysków
• Ograniczona ochrona przed
zagrożeniami mechanicznymi
PRODUKT CLASSIC
PRODUKT CLASSIC
PRODUKT CLASSIC
Snorkel®
ChemTek™
Barrier®
• Znaczna odporność na
wiele kwasów, substancji
żrących, zasad i alkoholi
• Doskonała odporność na
ścieranie
• Niezalecane do prac z ketonami i wieloma rozpuszczalnikami
• Mniej odporne na
przekłucia i rozdarcia niż
podobne rękawice z nitrylu
lub neoprenu
KLASSIEK PRODUCT
Rozprysk
Dura-Touch®
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
18
FARMACJA I ELEKTRONIK A - PRZEGLĄD
PRZEGLĄD RĘKAWIC DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ
I ELEKTRONICZNEJ
OCHRONA PRODUKTU
Każda czynność w branży farmaceutycznej i elektronicznej wymaga specyficznej ochrony produktu i właściwości
rękawic. Ta karta pomoże w ustaleniu, które rękawice najbardziej odpowiadają Państwa potrzebom.
LABORATORIA I POMIESZCZENIA CZYSTE
W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ
LABORATORIA I POMIESZCZENIA CZYSTE
W BRANŻY ELEKTRONICZNEJ
Rękawice chroniące produkty przed zanieczyszczeniem i zapewniające pracownikom ochronę
przed rozpryskami chemikaliów. Odpowiednie do
produkcji, ekstrakcji, przetwórstwa, czyszczenia
i pakowania materiałów chemicznych stosowanych jako leki dla ludzi i zwierząt.
Rękawice przeznaczone dla branży elektronicznej. Odpowiednie do czynności wymagających
niewielkich ilości ekstrahowanych substancji
i niskiego poziomu cząstek stałych, optymalnych
właściwości elektrostatycznych oraz stałości
cech i jakości produktu.
S. 94
S. 94
RĘKAWICE
LABORATORYJNE/
DO BADAŃ
Zapewniają ochronę przed rozpryskami chemikaliów, jednocześnie
chroniąc produkty przed zanieczyszczeniem przez pracowników
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
• Przygotowywanie produktów farmaceutycznych
• Analizy laboratoryjne oraz prace techniczne
• Montaż i kontrola
• Produkcja elektroniki
SERIA PERFORMANCE
PRODUKT CLASSIC
Touch N Tuff®
NeoTouch®
KONTROLOWANE
Do stosowania w miejscach
objętych wymogami prawnymi,
w których występuje niewielka
ilość cząstek i emisji substancji
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
• Laboratoria medyczne
• Laboratoria badawcze
• Kontrola jakości
• Montaż elektroniki
• Przenoszenie delikatnych części
i materiałów
PRODUKT CLASSIC
PRODUKT CLASSIC
AccuTech®
AccuTech®
KRYTYCZNE
Do stosowania w miejscach
objętych wymogami prawnymi,
w których występuje wyjątkowo
mała ilość cząstek i emisji
substancji
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
• Ochrona przed krwią i innymi płynami
ustrojowymi
• Ochrona produktów optycznych oraz
części mikroelektronicznych i mikromechanicznych podczas przenoszenia
PRODUKT CLASSIC
PRODUKT CLASSIC
AccuTech®
Nitrilite®
S TE RYL N E
Odpowiednie do stosowania
w miejscach, gdzie obecność
organizmów powodujących
choroby lub zakażenia musi być
ograniczona
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
• Wyjmowanie wysterylizowanych produktów z autoklawów
• Prace laboratoryjne oraz analizy,
zwłaszcza tam, gdzie konieczna jest
odporność na kwasy
PRODUKT CLASSIC
DermaShield®
• Przenoszenie delikatnych części
i materiałów
• Montaż elektroniki
• Zastosowania związane z ochroną
produktu
PRODUKT CLASSIC
AccuTech®
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
19
PRZEGLĄD RĘK AWIC
RĘKAWICE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
OCHRONA PRODUKTU
Każda czynność w branży przetwarzania i usług w zakresie żywności wymaga specyficznej ochrony produktu
i właściwości rękawic. Ta karta pomoże w ustaleniu, które rękawice najbardziej odpowiadają Państwa potrzebom.
PRZETWARZANIE ŻYWNOŚCI
RYNKI USŁUGOWE
Rękawice chroniące przed zanieczyszczeniami oraz
zapewniające pracownikom ochronę przed ukłuciami,
zbyt wysokimi lub zbyt niskimi temperaturami oraz skaleczeniami. Dopuszczone do kontaktu z żywnością.*
Doskonałe do przetwarzania, pakowania, mrożenia,
wysyłek i odbioru, konserwacji oraz odkażania.
Rękawice chroniące Twoich pracowników, klientów
i firmę. Dopuszczone do kontaktu z żywnością.*
Doskonałe do pieczenia, przygotowywania żywności,
mycia naczyń, zabezpieczania żywności i przenoszenia gorących cieczy.
RĘKAWICE SŁUŻĄCE WYŁĄCZNIE
OCHRONIE PRODUKTU
ODPORNE NA CIECZE I
CZYNNIKI MECHANICZNE
ODPORNE NA WYSOKĄ
I NISKĄ TEMPERATURĘ
Zapewniają barierę między pracownikiem a produktem zapobiegającą przenoszeniu chorób przenoszonych drogą
pokarmową, bakterii i wirusów.
Chronią pracowników przed cieczami
i mniejszymi zagrożeniami mechanicznymi, a ponadto chronią produkty
przed zanieczyszczeniem.
Chronią pracowników przed wysokimi
i niskimi temperaturami, a także
chronią żywność przed zanieczyszczeniem.
Chronią pracowników przed urazami
związanymi z rozcięciem spowodowanym
przez przenoszenie materiałów i narzędzi
o ostrych krawędziach, a zarazem chronią
produkty przed zanieczyszczeniem.
S. 99 - 100
S. 99 - 100
S. 99 - 100
S. 99 - 100
PRZETWARZANIE ŻYWNOŚCI
JEDNORAZOWE
RYNKI USŁUGOWE
OCHRONA PRODUKTU I PRACOWNIKÓW
OCHRONA PRZED
PRZECIĘCIEM
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
• Przenoszenie i przygotowywanie żywności
• Lekka konserwacja
i sprzątanie
• Przetwarzanie nabiału
• Przetwarzanie ryb i owoców
morza
• Przetwarzanie owoców oraz
warzyw
• Przenoszenie produktów
schłodzonych i mrożonych
• Czyszczenie frytownic i rusztów
• Do produktów spożywczych
zawierających kwasy, wodę
i alkohol
• Przetwarzanie wołowiny /
wieprzowiny / drobiu / ryb
• Do prac z użyciem noży
ręcznych
• Czyszczenie i wymiana
ostrzy krajalnic
SERIA PERFORMANCE
PRODUKTY CLASSIC
PRODUKT CLASSIC
SERIA PERFORMANCE
Touch N Tuff®
proFood® Nitryl i lateks
wielokrotnego użytku
Virtex™
proFood® Insulated
Vantage® proFood®
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
• Piekarnie, delikatesy
i stołówki obsługujące
znaczną liczbę klientów
• Catering
• Do kontaktu z produktami
spożywczymi zawierającymi
kwasy, wodę i alkohol
• Odkażanie i mycie naczyń
• Pakowanie i żywności
• Przenoszenie gorących
blach piekarniczych
• Do przenoszenia (z przerwami) przedmiotów o temperaturze nieprzekraczającej
180°C
• Rękawica spodnia
• Usługi związane
z żywnością
• Czyszczenie i wymiana
ostrzy krajalnic
PRODUKTY CLASSIC
SERIA PERFORMANCE
PRODUKT CLASSIC
PRODUKT CLASSIC
TNT® blue
proFood® Jednorazowe
lateksowe i nitrylowe
Sol-Vex®
Crusader Flex®
proFood® Safe-Knit®
*oprócz Crusader Flex® — oprócz Virtex™ we Francji
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
20
OCHRONA MECHANICZNA
OCHRONA
MECHANICZNA
WWW.AN
ANSEL
SELL.E
L.EU
U
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
21
OCHRONA MECHANICZNA
OCHRONA MECHANICZNA
Ansell dostarcza rękawice do prac wymagających kontaktu z ostrymi krawędziami, manipulacji drobnymi częściami
i przebywania w środowisku zaolejonym. Nasze rękawice zapewniają ochronę i mają cechy, których potrzebujesz.
W rękawicach do ochrony mechanicznej wykorzystujemy nowatorskie technologie i nowoczesne włókna, które razem
zapewniają ochronę przed przecięciem, odporność na działanie olejów i chwytność. Staranne wykonanie rękawic
gwarantuje ergonomię i wygodę.
Nasze rękawice wielozadaniowe sprawdzają się przy czynnościach wymagających znacznej wszechstronności.
Rękawice chroniące przed skaleczeniem zapewniają doskonałą ochronę podczas prac z przedmiotami o ostrych
krawędziach. Aby zapewnić bezpieczeństwo w umiarkowanie zaolejonym środowisku, wybierz rękawice odporne na
działanie oleju. Nasze rękawice do zastosowań specjalnych mają wyjątkowe właściwości, takie jak ochrona przed
wysokimi i niskimi temperaturami oraz niewielkie strzępienie.
P O D S TAW O W E B R A N Ż E :
PRODUK T Y Z SERII PERFORM ANCE
Motoryzacja i transport
Wytwarzanie metalu
Szkło
Produkcja maszyn i wyposażenia
Budownictwo
Logistyka i obsługa magazynów
Elektronika
PRODUKTY Z SERII PERFORMANCE w tych znakomitych rękawicach uwzględniliśmy ostatnie
innowacje, dzięki którym jesteśmy liderami branży w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Jeżeli potrzebujesz
środka ochrony do najtrudniejszych prac w najtrudniejszych miejscach, te rękawice są dobrym wyborem.
Sprawdź, co oznacza optymalna równowaga ochrony, wygody i zręczności, którą zapewniają rękawice HyFlex®. Dzięki
ergonomicznemu projektowi łączą w sobie jakość i precyzję pracy.
Jeżeli potrzebujesz wygody, bezpieczeństwa i pewnego chwytu w trudnym środowisku, możesz zaufać rękawicom
PowerFlex®. Ergonomiczny projekt sprawia, że pracownicy lepiej wykonują trudniejsze czynności.
W rękawicach Vantage® wykorzystaliśmy zaawansowaną technologię i specjalne włókna doskonale chroniące dłonie
przed różnorodnymi zagrożeniami. Ponadto rękawice te zapewniają wygodę i trwałość.
PRODUKTY CLASSIC Nie bez powodu te rękawice są już w branży standardem. Klasyczne rękawice firmy
Ansell gwarantują efektywność i niezawodność, której wymagają wszystkie branże na całym świecie.
Hycron®, Hylite®, NitraSafe®
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
22
PORÓWNANIE I W YBÓR PRODUKTÓW
PORÓWNANIE I WYBÓR PRODUKTÓW
OCHRONA MECHANICZNA
WIELOZADANIOWE
PRZECIĘCIE
BEZ
SILIKONU
ANTYSTATYCZNE
Powlekane wnętrze dłoni Nylon
Poliuretan
Mankiet ze ściągaczem
3
1
40
23
Powlekane wnętrze dłoni
Nylon
Poliuretan na bazie wody
Mankiet ze ściągaczem
3
1
•
•
40
24
11-401
Powlekane wnętrze dłoni
Nylon
Poliuretan na bazie wody
Mankiet ze ściągaczem
4
1
•
•
40
24
11-402
Powlekane zanurzeniowo
w¾
Nylon
Poliuretan na bazie wody
Mankiet ze ściągaczem
4
1
•
•
40
25
11-600
Powlekane wnętrze dłoni
Nylon
Poliuretan
Mankiet ze ściągaczem
3
1
40
26
11-601
Powlekane wnętrze dłoni
Nylon
Poliuretan
Mankiet ze ściągaczem
3
1
40
26
11-605
Powlekane czubki palców
Nylon
Poliuretan
Mankiet ze ściągaczem
0
0
40
26
11-800
Powlekane wnętrze dłoni
Nylon
Pianka nitrylowa
Mankiet ze ściągaczem
3
1
•
•
•
40
27
11-801
Pianka nitrylowa
Mankiet ze ściągaczem
3
1
•
•
•
40
27
Kropki z PCW
Ściągacz
2
1
40
28
76-502
Powlekane wnętrze dłoni Nylon
Dziane z kropkami z PCW Włókno syntetyczne
po stronie wnętrza dłoni
Dziane
Włókno syntetyczne
Nie dotyczy
Ściągacz
1
1
40
28
76-100
Dziane
Lekka bawełna
Nie dotyczy
Ściągacz
0
0
•
40
29
76-150
Dziane
Ciężkie, bawełniane
Nie dotyczy
Ściągacz
1
1
•
40
29
76-160
Dziane
Bawełna i poliester
Nie dotyczy
Ściągacz
1
1
•
40
29
76-200
Dziane
Lekki, rozciągliwy nylon Nie dotyczy
Ściągacz
1
1
•
40
29
76-202
Dziane
Lekki, rozciągliwy nylon Nie dotyczy
Ściągacz
•
-
29
76-260
Dziane
Mieszane włókno
Nie dotyczy
Ściągacz
0
1
•
40
29
76-261
Dziane
Mieszane włókno
Nie dotyczy
Ściągacz
1
1
•
40
29
76-301
Dziane
Bawełna i poliester
Kropki z PCW
Ściągacz
2
1
40
30
76-401
Dziane
Nylon
Kropki z PCW
Ściągacz
2
1
40
30
32-105
W pełni impregnowane
Nitryl
1
•
•
•
60
31
W pełni impregnowane
3
1
•
•
•
60
31
32-800
3
1
•
•
•
60
31
Nitryl
Mankiet ochronny
3
1
•
•
60
31
PCW
Wsuwane
48-100
W pełni impregnowane
Impregnowane wnętrze
dłoni
W pełni impregnowane,
oddychające
Powlekane wnętrze dłoni Nylon
Wsuwane
Wsuwane, perforowany
grzbiet
Mankiet ochronny
3
32-125
Bawełna z dodatkami syntetycznymi, ścieg interlock
Bawełna z dodatkami syntetycznymi, ścieg interlock
Bawełna z dodatkami syntetycznymi, ścieg interlock
Bawełna z dodatkami syntetycznymi, ścieg interlock
Bawełna z dodatkami syntetycznymi, ścieg interlock
Poliuretan
Ściągacz
4
48-101
Powlekane wnętrze dłoni Nylon
Poliuretan
Ściągacz
48-105
Powlekane czubki palców Nylon
Poliuretan
Ściągacz
48-120
Powlekane wnętrze dłoni Poliester
Poliuretan
48-121
Powlekane wnętrze dłoni Poliester
Poliuretan
47-400
Nitryl
Ściągacz
3
1
•
•
60
33
Nitryl
Ściągacz
3
1
•
•
60
33
Nitryl
Nitragold™
3
1
•
•
•
60
33
Nitryl
Mankiet ochronny
4
1
•
•
60
33
Nitryl
Ściągacz
4
1
•
60
33
Naturalna guma
Ściągacz
Rękawice z długim
mankietem
4
2
•
60
34
Naturalna guma
4
2
•
-
34
PCW
Wsuwane
2
1
47-200
ze ściegiem
Powlekane wnętrze dłoni Bawełna
interlock
Bawełna ze ściegiem
Całkowicie powlekane
interlock
Bawełna ze ściegiem
Całkowicie powlekane
interlock
Bawełna ze ściegiem
Całkowicie powlekane
interlock
ze ściegiem
Powlekane wnętrze dłoni Bawełna
interlock
ze ściegiem
Powlekane wnętrze dłoni Bawełna
interlock
Bawełna ze ściegiem
Całkowicie powlekane
interlock
W pełni powlekane,
Bawełna ze ściegiem
oddychające
interlock
Powlekane zanurzeniowo Bawełna ze ściegiem
w¾
interlock
Nitryl
Ściągacz
2
1
48-303
Powlekane wnętrze dłoni
Nitryl
Ściągacz
3
1
80-100
Powlekane wnętrze dłoni Bawełna z dodatkami
Naturalna guma
Ściągacz
2
2
27-600
Powlekane zanurzeniowo w ¾ Bawełna dżersejowa
Nitryl
Ściągacz
4
2
•
•
27-602
Całkowicie powlekane
Powlekane zanurzeniowo
w¾
Całkowicie powlekane
Bawełna dżersejowa
Nitryl
Ściągacz
4
2
•
•
60
37
Bawełna dżersejowa
Nitryl
Mankiet ochronny
4
2
•
•
•
60
37
Bawełna dżersejowa
Nitryl
Mankiet ochronny
4
2
•
•
•
60
37
•
•
TYP
11-618
11-400
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
STRONA
RODZAJE MANKIETÓW
RODZAJ
BEZ
LATEKSU
MATERIAŁ
POWŁOKI
ŚCIERANIE
ZADANIE/RĘKAWICA
TEMPERATURA
PRANIA
Oferujemy szeroki wybór rękawic wielozadaniowych o różnym stopniu ochrony, zręczności i chwytności
przeznaczonych do różnych czynności. Ta karta ułatwi szybkie porównanie konstrukcji, materiałów, rodzajów i stopni
ochrony naszych rękawic z serii Performance i Classic.
LEKKIE
HyFlex®
®
FiberTuf
Stringknits™
Tiger Paw®
Tri-Grip®
Hynit®
76-501
32-815
STD®
01-114
SensiLite®
Nitryl
Nitryl
•
•
60
31
1
40
32
4
1
40
32
0
0
40
32
Ściągacz
3
1
40
32
Ściągacz
3
1
40
32
Ś R E D NIE
Hylite®
47-402
47-409
®
Edge
40-157
40-400
Gladiator®
KSR®
Easy Flex®
ProTuf™
16-500
16-650
22-515
Bawełna z dodatkami
•
•
•
•
60
34
60
35
-
35
40
36
60
37
C I Ę Ż K IE
PowerFlex®
Hycron®
27-607
27-805
Hyd-Tuf®
Nasz bestseller
27-810
Całkowicie powlekane
Bawełna dżersejowa
Nitryl
Długi mankiet ochronny
4
2
52-502
W pełni impregnowane
Impregnowane wnętrze
dłoni
Bawełna dżersejowa
Nitryl
Ściągacz
3
1
Bawełna dżersejowa
Nitryl
Mankiet ochronny
3
1
52-547
Nowy produkt
•
•
60
37
•
60
38
•
60
38
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
23
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
HyFlex® 11-618
WIELOZADANIOWE
LEKKIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
11-618
Powlekane
wnętrze dłoni
Nylon
Poliuretan
Mankiet ze
ściągaczem
Czarna powłoka na ciemnoniebieskiej wyściółce
6, 7, 8, 9,
10, 11
195 - 245
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
Ultra lekkie rękawice
zapewniające maksymalne
wyczucie i precyzję
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Lekki montaż wymagający wysokiego
stopnia precyzji
• Montaż końcowy, klimatyzacja, silniki elektryczne, montaż przewodów elektrycznych,
praca nastawiacza
• Przemysł AGD i artykułów elektrycznych
• Przemysł kosmetyczny/tworzyw sztucznych (także na etapie pakowania)
• Prace wykończeniowe
• Wybieranie i montowanie drobnych elementów (łożyska, sprężyny…)
OPIS
• Model HyFlex® 11-618 firmy Ansell to cienkie rękawice
zapewniające wyjątkowy komfort i wrażliwość dotykową w najbardziej delikatnych zastosowaniach.
• Rękawice HyFlex® 11-618 to najlżejsze powlekane rękawice, jakie
kiedykolwiek zostały wyprodukowane przez firmę Ansell — są
o 20% lżejsze od zwykłych rękawic nylonowo/poliuretanowych
firmy Ansell.
• Opracowane z myślą o szerokiej gamie zastosowań do lekkich
prac w suchym lub nieco zaolejonym środowisku, rękawice te
stanowią idealne rozwiązanie dla pracowników wymagających
wyższego poziomu wyczucia i precyzji od tego, który zapewniają
im obecnie używane rękawice.
• Doskonale nadają się także tam, gdzie są używane rękawice
bawełniane lub nie jest stosowana żadna ochrona mimo ryzyka
otarć, odcisków i drobnych skaleczeń.
• Odporność rękawic wpływa na ich trwałość. Ponadto granatowa
rękawica i czarna powłoka sprawiają, że rękawice doskonale
nadają się do pracy w środowisku o pewnym stopniu zabrudzenia.
KATEGORIA II
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Nasz bestseller
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
24
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
HyFlex® 11-400 11-401
WIELOZADANIOWE
RODZAJ
TYP
LEKKIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
Nylon
Poliuretan na
bazie wody
Mankiet ze
ściągaczem
11-400
11-401
Powlekane
wnętrze dłoni
OCHRONA MECHANICZNA
KOLOR
Biała powłoka na
białej wyściółce
Czarna powłoka na
czarnej wyściółce
HyFlex® 11-400
Poliuretanowa rękawica
na bazie wody do różnych
zastosowań, o poprawionej
wygodzie stosowania
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
HyFlex® 11-400
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
Prace wykończeniowe
Prace ogólne
Pakowanie
Delikatne prace
HyFlex® 11-400
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
6, 7, 8, 9,
10, 11
215 - 245
12 par w woreczku;
12 woreczków
w kartonie
HyFlex® 11-401
OPIS
• Firma Ansell rozszerza asortyment rękawic HyFlex® do różnych
zastosowań o poliuretanowe rękawice na bazie wody
HyFlex® 11-400 oraz 11-401.
• Poliuretan na bazie wody
Nowe rękawice poliuretanowe HyFlex® na bazie wody
są rewolucyjnym skokiem naprzód w długoterminowym
bezpieczeństwie i ochronie środowiska.
Użycie wody zamiast dimetyloformamidu jako rozpuszczalnika
w procesie wytwarzania rękawic poliuretanowych zwiększa
bezpieczeństwo pracowników firmy Ansell. Co więcej, dzięki
temu proces wytwórczy rękawic jest dużo bardziej przyjazny dla
środowiska.
Nasi klienci również zyskują dzięki tej technice produkcji:
poliuretan na bazie wody poprawia chwytność i wygodę rękawicy,
ponieważ poliuretan nie dostaje się do środka.
• Bezszwowa rękawica daje bardzo dobre dopasowanie, chwytność
i elastyczność.
• Doskonałe właściwości, umożliwiające skórze oddychanie.
• Poprawiony okres użytkowania dzięki odporności na obtarcia.
HyFlex® 11-401
KATEGORIA II
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Nowy produkt
ROZMIAR
EN
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
25
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
HyFlex® 11-402
WIELOZADANIOWE
LEKKIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
11-402
Powlekane zanurzeniowo w ¾
Nylon
Poliuretan na
bazie wody
Mankiet ze
ściągaczem
Czarna powłoka na
jaskrawożółtej wyściółce
6, 7, 8, 9,
10, 11
215 - 245
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
Rękawice poliuretanowe
na bazie wody – znakomita
widoczność i większy komfort
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Manipulowanie materiałami budowlanymi
• Kierowanie ciężarówkami, podnośnikami
widłowymi oraz dźwigami
• Prace w magazynach
• Polerowanie
• Prace ogólne
• Podział tuszy zwierzęcych
OPIS
• Firma Ansell przedstawia HyFlex® 11-402, pierwsze na rynku
rękawice łączące żółtą wyściółkę zapewniającą dużą widoczność
z powłoką z poliuretanu na bazie wody.
• Dzięki właściwościom poliuretanu na bazie wody użytkownicy
korzystają z poprawionej wygody stosowania połączonej
z zaletami serii HyFlex® – chwytnością i dopasowaniem.
• Rękawice są maczane do długości ¾, co wzmacnia ochronę tyłu
palca bez pogarszania elastyczności i chwytności.
• Wykorzystanie wody zamiast dimetyloformamidu jako
rozpuszczalnika poprawia wygodę rękawicy, ponieważ poliuretan
nie dostaje się do środka.
KATEGORIA II
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Nowy produkt
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
26
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
HyFlex® 11-600 11-601 11-605
WIELOZADANIOWE
RODZAJ
TYP
LEKKIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
11-600
11-601
11-605
Powlekane
wnętrze dłoni
Nylon
Poliuretan
Mankiet ze
ściągaczem
Powlekane
czubki palców
OCHRONA MECHANICZNA
KOLOR
ROZMIAR
EN
Biała powłoka na
białej wyściółce
6, 7, 8, 9,
10, 11
Szara powłoka na
czarnej wyściółce
Biała powłoka na
białej wyściółce
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Montaż drobnych elementów: małych łożysk, złączy i sprężyn
12 par w woreczku;
12 woreczków
w kartonie
195 - 235
OPIS
• Rękawice przemysłowe firmy Ansell HyFlex® 11-600, 11-601
i 11-605 zostały zaprojektowane do lekkich i delikatnych
zastosowań w suchym środowisku, wymagających maksymalnej
zręczności manualnej.
• Są niczym druga skóra i zapewniają wygodne i dokładne obchodzenie
się z małymi obiektami.
• Chronią też produkty przez zanieczyszczeniami z rękawic oraz
wzajemnym zanieczyszczeniem produktów.
• Jeśli ktoś potrzebuje wykonywać precyzyjne i/lub czyste prace,
rękawice HyFlex® 11-600, 11-601 oraz 11-605 są właściwym
rozwiązaniem.
KATEGORIA II
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Nasz bestseller
210 - 260
HyFlex® 11-601
HyFlex® 11-600
Maksymalna zręczność manualna i wrażliwość
dotykowa, przydatne przy najdelikatniejszych
pracach
6, 7, 8,
9, 10
DŁUGOŚĆ mm PAKOWANIE
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
27
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
HyFlex® 11-800
WIELOZADANIOWE
LEKKIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
11-800
Powlekane
wnętrze dłoni
Nylon
Pianka nitrylowa
Mankiet ze
ściągaczem
Szara powłoka na
białej wyściółce
6, 7, 8, 9,
10, 11
200 - 265
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
OPIS
Nowa wersja oryginału
• Najpopularniejsze rękawice Ansell HyFlex® 11-800 z oryginalnej
pianki nitrylowej są teraz lepsze niż kiedykolwiek wcześniej.
• Wszechstronne rozwiązanie do precyzyjnego montażu i prac
ogólnych. Zapewnia idealną równowagę między wygodą, zręcznością
i ochroną.
• Zaawansowana technologia dziania zapewnia większą rozciągliwość
i elastyczność w miejscach o zwiększonym nacisku. Dłoń pracuje
swobodniej, rośnie wygoda, zmniejsza się zmęczenie.
• Nowy wygląd dzięki ulepszonej metalicznej powłoce.
• Dostępne od połowy 2010 r.
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
Prace w magazynach
Prace montażowe w branży AGD
Lekkie prace montażowe
Prace ogólne
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
KnitZonz™
KATEGORIA II
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
HyFlex® 11-801
WIELOZADANIOWE
RODZAJ
11-801
LEKKIE
OCHRONA MECHANICZNA
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
Powlekane
wnętrze dłoni
Nylon
Pianka nitrylowa
Mankiet ze
ściągaczem
Czarna powłoka na
szarej wyściółce
6, 7, 8, 9,
10, 11
200 - 265
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
Znakomita zręczność
manualna oraz umożliwienie
skórze oddychania w bardzo
trwałych rękawicach
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Prace w magazynach
• Lekkie prace montażowe
• Prace ogólne
OPIS
• Rękawica HyFlex ® 11-801 firmy Ansell pod kątem uzyskiwania
optymalnych wyników przy pracach w środowisku suchym lub
lekko zaolejonym, wymagających lekkiej ochrony mechanicznej oraz
wysokiego poziomu precyzji.
• Idealnie nadają się do prac montażowych, oraz logistycznych
i magazynowej.
• Zastosowanie materiału spandex eliminuje groźbę uczulenia, a brak
silikonu ryzyko redukuje skażenie produktu.
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
KATEGORIA II
KnitZonz™
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Nasz bestseller
Nowy produkt
28
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
FiberTuf®
WIELOZADANIOWE
RODZAJ
TYP
76-501
Dziane z kropkami z PCW
po stronie wnętrza dłoni
76-502
Dziane
LEKKIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
Włókno
syntetyczne
MATERIAŁ
POWŁOKI
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
Ściągacz
Niebieski
7, 8, 9, 10
240 - 280
12 par w woreczku;
12 woreczków
w kartonie
Kropki z PCW
Nie dotyczy
FiberTuf® 76-501
Unikalne włókno, zapewniające wyjątkowy
komfort oraz trwałość
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
•
•
Pakowanie
Montaż, kontrola i pakowanie małych elementów
Produkcja tekstylna: włókna, tkaniny, materace, kable
Prace montażowe w branży AGD
Prace ogólne
Używana jako podstawowa lub spodnia rękawica, chroniąca przed
zimnem tam, gdzie jest to konieczne
KATEGORIA II
Nasz bestseller
Nowy produkt
FiberTuf® 76-502
OPIS
• Dobrze dobrane, dopasowane do danego zadania, rękawice
ochronne powodują zauważalną różnicę zarówno w wydajności
pracy, jak i w kwestii bezpieczeństwa pracowników.
• Wykonana z nowego włókna z poliestrów aromatycznych rękawica
przemysłowa FiberTuf® została zaprojektowana w celu uzyskania
optymalnych wyników w zastosowaniach w suchym środowisku
wymagających lekkiej ochrony mechanicznej, wygody oraz pewnego
chwytu.
• Ponieważ rękawica FiberTuf® oferuje lepszą wydajność i trwałość niż
tradycyjne rękawice bawełniane, nylonowe lub poliamidowe, jest ona
rozsądnym wyborem, zapewniającym najlepszą ogólną wydajność
w zastosowaniach związanych z przenoszeniem, pakowaniem oraz
lekkimi pracami montażowymi.
• Jeżeli potrzebujesz rękawic o podwyższonej odporności na ścieranie
i lepszej chwytności, wybierz model 76-501 z kropkami z PCW.
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
29
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
Stringknits™
WIELOZADANIOWE
RODZAJ
TYP
76-100
LEKKIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR EN
Lekka bawełna
76-150
Ciężkie,
bawełniane
76-160
Bawełna i poliester
76-200
MATERIAŁ
POWŁOKI
OCHRONA MECHANICZNA
Dziane
76-202
Lekki,
rozciągliwy
nylon
215, 235
230, 250
Naturalne
230 - 260
7, 8, 9, 10
Nie dotyczy
Ściągacz
190 - 235
Biały
Mieszane
włókno
6, 7, 8, 9,
10, 11
195 - 245
Szary
9
255
Naturalne
7, 9
230, 250
Stringknits™ 76-160
Lekka, rozciągliwa rękawica w asortymencie
materiałów i materiałów wykończeniowych
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
•
Prace ogólne
Delikatne prace
Montaż precyzyjny suchych części
Nakładanie mas uszczelniających i szczeliw w malarniach
Pakowanie
Stringknits™ 76-200
• Można ją stosować samodzielnie lub w charakterze dodatkowej
wyściółki. Oszczędna ochrona produktu.
• Brak szwów, które mogą obcierać i drażnić. Pozwala na dłuższe
i wygodniejsze noszenie, dzięki nieobecności słabych punktów, które
mogłyby się pruć lub strzępić.
• Konstrukcja Stringknits™ daje dobry przewiew przy ręce. Dłonie nie
stają się gorące ani spocone.
• Oburęczna. Nie ma konieczności posiadania pary, co jest bardziej
ekonomiczne.
• Wszystkie modele nadają się do prania w temperaturze 40°C.
Nie skurczy się, nie zesztywnieje ani nie straci swojego kształtu.
Większa higiena noszenia. Większa oszczędność dla pracodawcy.
• 76-200 i 76-202: wersje nylonowe bardziej miękkie, wygodniejsze,
elastyczne, niestrzępiące się.
76-100, 76-200 & 76-202: Przeznaczone do zastosowań specjalnych
76-202 = Kategoria i
Nowy produkt
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
OPIS
KATEGORIA II
Nasz bestseller
PAKOWANIE
7, 9
76-260
76-261
DŁUGOŚĆ mm
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
30
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
Tri-Grip®
WIELOZADANIOWE
LEKKIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
76-401
Dziane
Nylon
Kropki z PCW
Ściągacz
Białe z niebieskimi
7, 8, 9, 10
kropkami
Spełnia najwyższe wymagania
pod względem komfortu,
elastyczności oraz wydajności
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Pakowanie
• Konserwacja
• Prace ogólne
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
230 - 270
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
OPIS
• Dzięki wykonaniu ze 100% międlonego, rozciągliwego nylonu,
Tri-Grip® zapewnia wygodne dopasowanie, umożliwiając
pracownikom wykonywanie najbardziej delikatnych prac.
• Kropki z PCW zapewnia pewny chwyt bez utraty zręczności
manualnej.
• Zwiększony komfort. Bardziej ścisłe dopasowanie do ręki dzięki
właściwościom retencyjnym nylonu, co wpływa na zwiększenie
wydajności pracownika.
• Bezszwowa konstrukcja. Eliminuje podrażnienia z powodu szwy.
Zwiększa komfort użytkowania.
• Pozwala oddychać skórze dłoni. Dziana struktura rękawicy redukuje
pocenie się.
KATEGORIA II
Tiger Paw®
WIELOZADANIOWE
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
76-301
Dziane
Bawełna
i poliester
LEKKIE
OCHRONA MECHANICZNA
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
KOLOR
MANKIETÓW
Kropki z PCW
Ściągacz
Bawełna z dodatkami
syntetycznymi, kropki PCW
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Pakowanie
• Prace ogólne
KATEGORIA II
Białe z niebieskimi
kropkami
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm PAKOWANIE
7, 8, 9, 10
230 - 270
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
OPIS
• Wykonana z poliestru i bawełny rękawica Tiger Paw® posiada wiele
właściwości i zalet rękawicy Tri-Grip® przy bardziej przystępnej
cenie.
• Mocniejsza konstrukcja rękawicy sprawia, że jest ona odpowiednia
do wykonywania cięższych zadań.
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
31
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
Hynit®
WIELOZADANIOWE
RODZAJ
LEKKIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
TYP
MATERIAŁ
POWŁOKI
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
Wsuwane
32-105
32-800
perforowany grzbiet
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
•
•
•
7, 7½, 8,
9, 10
Mankiet ochronny
Rękawica szyta
impregnowana nitrylem
Hynit® 32-815
Niebieski
Mankiet ochronny
Impregnowane wnętrze
dłoni
32-815
215 - 235
Wsuwane,
W pełni impregnowane Bawełna
z dodatkami
Nitryl
syntetycznymi,
ścieg interlock
32-125
260 - 295
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
240 - 260
OPIS
• Specjalna receptura nitrylu łączy doskonałą odporność na ścieranie
ze znakomitą elastycznością.
• Impregnacja niewchłaniająca cieczy nie przepuszcza olejów, smarów
oraz brudu.
• Szeroki wybór modeli, długości i rozmiarów. Pozwala na dobranie
optymalnej kombinacji cech do konkretnego zastosowania.
Prace montażowe w branży AGD
Pakowanie
Produkcja puszek i materiałów lekkich
Montaż komponentów
Wysyłki i przyjęcia towaru
Stalownie: prace ogólne
Produkcja tekstylna: włókna, tkaniny,
materace, kable
Hynit® 32-105
KATEGORIA II
Hynit® 32-800
32-105 & 32-125: Przeznaczone do zastosowań specjalnych
STD®
WIELOZADANIOWE
LEKKIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
01-114
W pełni impregnowane, oddychające
Bawełna z dodatkami syntetycznymi, ścieg interlock
PCW
Wsuwane
Brązowy
7, 7½, 8,
9, 10
220 - 235
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
Powłoka impregnowana
winylem, superelastyczna
rękawica z dzianiny interlock
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
OPIS
• Nieprzepuszczalna. Powłoka chroni przed smarami, olejami oraz
brudem.
• Dopasowana, miękka i rozciągliwa, zapewnia doskonałą wygodę oraz
zręczność manualną.
• Równie wygodna jak bawełna, lecz mocniejsza i trwalsza.
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Wysyłki i przyjęcia towaru
• Montaż, kontrola i pakowanie małych
elementów
• Nawijanie silników elektrycznych
• Tylko w przypadku minimalnych zagrożeń
KATEGORIA I
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Nasz bestseller
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
32
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
SensiLite® 48-100 48-101 48-105
WIELOZADANIOWE
RODZAJ
48-100
48-101
48-105
TYP
Powlekane
wnętrze dłoni
LEKKIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
Nylon
MATERIAŁ
POWŁOKI
Poliuretan
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm PAKOWANIE
Ściągacz
Biała powłoka na
białej wyściółce
Czarna powłoka na
czarnej wyściółce
Biała powłoka na
białej wyściółce
6, 7, 8, 9,
10, 11
210 - 265
Powlekane
czubki palców
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
OPIS
Komfort i ochrona
w lekkich i precyzyjnych
zastosowaniach
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
SensiLite® 48-100
OCHRONA MECHANICZNA
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Montaż, kontrola i pakowanie małych
elementów
• Lekkie prace montażowe
• Rodzina rękawic przemysłowych SensiLite® firmy Ansell została
zaprojektowana do lekkich zastosowań wymagających wysokiego
komfortu oraz ochrony przed obtarciami.
• Umożliwiająca precyzyjne chwytanie małych obiektów w suchym lub
lekko oleistym środowisku rękawica SensiLite® to praktyczny wybór
dla osób potrzebujących zręczności manualnej.
• SensiLite® zapewnia zwiększone bezpieczeństwo, zręczność
manualną oraz trwałość — w porównaniu z innymi rękawicami
często używanymi w tych samych zastosowaniach.
SensiLite® 48-101
KATEGORIA II
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
SensiLite® 48-120 48-121
WIELOZADANIOWE
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
LEKKIE
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
Ściągacz
Biała powłoka na
białej wyściółce
Czarna powłoka na
czarnej wyściółce
6, 7, 8, 9,
10, 11
210 - 260
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
48-120
48-121
Powlekane
wnętrze dłoni
Poliester
Poliuretan
Ekonomiczna ochrona do
lżejszych zastosowań
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
SensiLite® 48-120
OCHRONA MECHANICZNA
• Montaż drobnych elementów: małych
łożysk, złączy i sprężyn
• Kontrola jakości
OPIS
• Rękawice SensiLite® 48-120/48-121 to ekonomiczna ochrona dłoni,
zapewniająca dobrą chwytność, sprawność manualną i wygodę.
• Poliestrowa powłoka zapewnia optymalną ochronę dłoni
w zastosowaniach lekkich. Dzięki poliuretanowej wyściółce wnętrza
dłoni rękawica wykazuje wytrzymałość na rozdarcie i ścieranie.
• Stanowią także dobrą alternatywę dla lekkich oraz średnich
rękawic bawełnianych dzięki ochronie oraz pewnemu chwytowi,
zapewnianemu przez ich powłokę.
SensiLite® 48-121
KATEGORIA II
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Nasz bestseller
Nowy produkt
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
33
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
Hylite®
WIELOZADANIOWE
RODZAJ
TYP
47-400
Powlekane
wnętrze dłoni
47-402
Całkowicie
powlekane
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
Bawełna ze
ściegiem
interlock
ŚREDNIE
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
OCHRONA MECHANICZNA
KOLOR
7, 8, 8½,
9, 10
Ściągacz
Nitryl
ROZMIAR
EN
PAKOWANIE
270
12 par w woreczku;
12 woreczków
w kartonie
Niebieski
7, 8, 9, 10
47-409
Nitragold™
Nitrylowa powłoka, wyściółka
wykonana w całości z dzianiny
interlock
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
Hylite® 47-409
DŁUGOŚĆ mm
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Zaopatrywanie w gaz i elektryczność
• Wysyłki i przyjęcia towaru
• Montowanie oraz badanie małych
komponentów oraz części silnika
• Zbiórka odpadów
• Prace z blachami i lekkimi metalami
• Prace na wytłaczarkach
• Prace ogólne
290
OPIS
• Uniwersalna alternatywa dla bawełny, lekkiej skóry oraz PCW.
• Specjalny skład nitrylu zapewnia znakomite połączenie
elastyczności, odporności mechanicznej oraz ochrony przed olejem.
• Naturalny kształt dłoni – łatwiej ją nosić przez dłuższy czas.
• Dostępne w szerokim asortymencie modeli, długości i rozmiarów.
• Pozbawione silikonu. Gwarancja czystości blach metalowych: ważne
w przemyśle stalowym i motoryzacyjnym.
Hylite® 47-400
KATEGORIA II
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
Edge®
WIELOZADANIOWE
RODZAJ
40-157
40-400
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
Całkowicie
powlekane
Powlekane
wnętrze dłoni
Bawełna ze
ściegiem
interlock
ŚREDNIE
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
Mankiet ochronny
Nitryl
KOLOR
Szary
Ściągacz
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
9, 10
255, 260
8, 9, 10
270
12 par w woreczku;
12 woreczków
w kartonie
• Łączenie metalowych części oraz
komponentów
• Obróbka metali
• Konserwacja
• Wysyłki i przyjęcia towaru
• Manipulacja blachami
• Operowanie wygniatarkami oraz prasami
• Obróbka skrawaniem oraz wykańczanie
odlewów
• Spawanie punktowe
• Dopasowuje się do dłoni, poprawiając ruchomość oraz zręczność.
• W lekko zaolejonym otoczeniu porowata nitrylowa powłoka pomaga
odprowadzić olej z powierzchni rękawicy, dając pewniejszy chwyt.
• Oczekiwany okres żywotności przekracza okres żywotności skóry,
a 270 g bawełny.
• Ergonomiczne, lekkie, elastyczne i solidne: idealne połączenie do
zastosowań wymagających szybkiego oraz dokładnego obchodzenia
się z obiektami.
Edge® 40-400
KATEGORIA II
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
Nasz bestseller
ROZMIAR
EN
OPIS
Odporność, wygoda
i oddychanie skóry
Edge® 40-157
OCHRONA MECHANICZNA
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
34
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
Gladiator®
WIELOZADANIOWE
RODZAJ
16-500
16-650
ŚREDNIE
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
Powlekane
wnętrze dłoni
Całkowicie
powlekane
Bawełna ze
ściegiem
interlock
Naturalna guma
RODZAJE
MANKIETÓW
ROZMIAR
EN
Zielony
7, 8, 9, 10
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
Płytki i ceramika
Arkusze blachy
Śliskie tworzywa sztuczne
Zbiórka odpadów
Władze lokalne
Hodowla ostryg
Tereny zielone
DŁUGOŚĆ mm PAKOWANIE
230 - 260
Rękawice z długim
mankietem
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
•
•
•
•
•
•
•
KOLOR
Ściągacz
Zanurzeniowo powlekana
naturalną gumą rękawica
z dzianiny interlock
Gladiator® 16-650
OCHRONA MECHANICZNA
300
12 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
OPIS
• Rękawica zapewniająca jeszcze lepsze cechy eksploatacyjne
w lżejszych i średnio ciężkich pracach przy szkle.
• Marszczone wykończenie zapewnia znakomity chwyt w przypadku
śliskich powierzchni zarówno na mokro, jak i na sucho oraz chroni
dłoń przed ostrymi przedmiotami.
• Ergonomiczny kształt rękawicy powtarzający kształt ręki. Bardziej
naturalny kształt rękawicy daje lepsze dopasowanie i większe
bezpieczeństwo przy pracy.
• Dobre podparcie ręki, dobra odporność na przecięcie, duża wygoda.
• AQL 16-650 wynosi 1,5 (EN374)
Gladiator® 16-500
KATEGORIA III
KSR®
WIELOZADANIOWE
ŚREDNIE
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
22-515
W pełni powlekane,
oddychające
Bawełna ze ściePCW
giem interlock
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
Wsuwane
Żółty
7, 7½, 8,
9, 10
245
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
Zanurzeniowo powlekane
winylem, z wyściółką
z dzianiny interlock
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
OCHRONA MECHANICZNA
OPIS
• Lekkie, elastyczne i wygodne: idealne do lekkiej pracy wymagającej
długiego noszenia rękawic.
• Znakomity chwyt do prac z małymi oraz trudnymi obiektami.
• Lepsze od 270-gramowych rękawic bawełnianych i z koźlej skóry.
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
•
•
Konserwacja
Wysyłki i przyjęcia towaru
Badanie produktów
Pakowanie
Prace z narzędziami
Prace z profilami aluminiowymi
KATEGORIA II
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
35
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
Easy Flex®
WIELOZADANIOWE
ŚREDNIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
47-200
Powlekane zanurzeniowo w ¾
Bawełna ze ściegiem interlock
Nitryl
Ściągacz
Ciemnoturkusowy
6½, 7, 8,
9, 10
270
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
Rękawice do prac ogólnych
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Montaż komponentów
• Pakowanie
• Produkcja tekstylna: włókna, tkaniny,
materace, kable
• Wysyłki i przyjęcia towaru
• Prace w magazynach
• Produkcja urządzeń mechanicznych
• Montowanie elementów przeniesienia
napędu oraz silników, a także pakowanie
i kontrola
OPIS
• Przewiewność oraz komfort bawełny – ale znacznie pewniejszy
chwyt.
• Umożliwia to łatwiejsze i bezpieczniejsze chwytanie gładkich
obiektów, takich jak pudełka lub akcesoria.
• Pokrycie tylko na palcach oraz wnętrzu dłoni. Chroni obszar
roboczy, a jednocześnie pozostawia grzbiet dłoni niepokryty, co
umożliwia skórze dłoni oddychanie.
• Dużo lepsza odporność na rozdarcia, przebicia oraz obtarcia.
• Powłoka z nitrylu chroni przez olejami oraz smarami.
• Ich trwałość jest pięciokrotnie dłuższa od trwałości zwykłej
rękawicy bawełnianej.
KATEGORIA II
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
ProTuf™
WIELOZADANIOWE
ŚREDNIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
48-303
Powlekane
wnętrze dłoni
Bawełna
z dodatkami
Nitryl
Ściągacz
Pomarańczowa powłoka
na szarej wyściółce
7, 8, 9, 10
260 - 285
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
Ekonomiczna ochrona rąk
przy średnio ciężkich pracach
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
Prace ogólne
Materiały budowlane, beton, cegły i płytki
Zewnętrzne prace budowlane
Pakowanie
KATEGORIA II
Nowy produkt
OPIS
• Rękawice ProTuf™ 48-303 są dzianymi rękawicami z powłoką
nitrylową do średnio ciężkich prac. Pomarańczowa nitrylowa
powłoka zapewnia dobrą chwytność i odporność na ścieranie,
natomiast bawełniano-poliestrowa dziana wyściółka gwarantuje
wygodę i zręczność.
• ProTuf™ 48-303 to dobry wybór, jeżeli szukasz ekonomicznych
rękawic dobrej jakości.
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
36
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
PowerFlex® 80-100
WIELOZADANIOWE
CIĘŻKIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
80-100
Powlekane
wnętrze dłoni
Bawełna
z dodatkami
Naturalna guma
Ściągacz
Zielona powłoka na
żółtej wyściółce
7, 8, 9, 10, 11 250 - 280
Swietne właściwości mechaniczne z komfortem
oraz pewnym chwytem
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
Materiały budowlane, beton, cegły i płytki
Zbiórka odpadów
Wysyłki i przyjęcia towaru
Prace ogólne
KATEGORIA II
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
OPIS
• Rękawica PowerFlex® 80-100 firmy Ansell została zaprojektowana
do ochrony rąk przy wykonywaniu szerokiej gamy czynności
manipulacyjnych i przy przenoszeniu różnorodnych przedmiotów.
• Jej trwałość i odporność na przecięcie jest połączona z dużym
komfortem noszenia. Zapewniając optymalną wydajność
i bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac na budowie, w branży
transportu czy przy wysyłce i dostawie towarów, rękawica
PowerFlex® 80-100 stanowi rozsądny i logiczny wybór.
• Dzięki powłoce z naturalnej gumy lateksowej rękawica PowerFlex®
80-100 marki Ansell ma doskonałe ogólne właściwości
mechaniczne, gwarantujące maksymalną ochronę i trwałość.
• Wypukły, marszczony wzór powłoki lateksowej zapewnia rękawicy
świetny chwyt w suchych i mokrych warunkach pracy.
• Automatycznie dziana wyściółka posiada optymalnie naprężoną
powierzchnię wewnętrzną, co zapewnia rękawicy doskonałe
dopasowanie do ręki i elastyczność.
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
37
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
Hycron®
WIELOZADANIOWE
RODZAJ
27-600
27-602
27-607
TYP
Powlekane zanurzeniowo w ¾
Całkowicie
powlekane
Powlekane zanurzeniowo w ¾
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
CIĘŻKIE
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
Bawełna
dżersejowa
Nitryl
Niebieski
8, 9, 10, 11
240 - 270
8, 9, 10
245 - 265
PAKOWANIE
8, 9, 10, 11
240 - 270
12 par w woreczku;
12 woreczków
w kartonie
9, 10, 11
Długi mankiet
ochronny
10
Hycron® 27-600
Zanurzeniowo powlekane
nitrylem, z wyściółką
dżersejową
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Materiały budowlane, beton, cegły i płytki
• Nieheblowane drewno, boazerie oraz
sklejka
• Surowe odlewy i rdzenie
• Wypraski zimne z tworzyw sztucznych
• Pręty metalowe, arkusze blach, puszki
i inne wyroby z metalu
• Kable wysokoenergetyczne
• Sprzątanie ulic i zbiórka odpadów
310
Hycron® 27-607
OPIS
• Duża, solidna rękawica na twarde i ciężkie życie: trzykrotnie
trwalsza od ciężkich wyrobów skórzanych.
• Unikatowy skład nitrylu firmy Ansell. Zapewnia większą
wytrzymałość przy pracy z przedmiotami ostrymi oraz grożącej
obtarciami.
• Mocniejsza i elastyczniejsza od rękawic z PCW. Stanowi także
znakomitą zaporę dla smarów oraz oleju, nie ulega degradacji jak
skóra czy bawełna.
• Wykonana bez silikonu. Gwarantowana czystość w produkcji metali
oraz silników.
• Szeroki wybór modeli, długości i rozmiarów. Pozwala na dobranie
optymalnej kombinacji cech do konkretnego zastosowania.
Hycron® 27-810
Hycron® 27-602
KATEGORIA II
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
Nasz bestseller
DŁUGOŚĆ mm
Mankiet ochronny
Całkowicie
powlekane
Hycron® 27-805
ROZMIAR EN
Ściągacz
27-805
27-810
OCHRONA MECHANICZNA
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
38
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
Hyd-Tuf®
WIELOZADANIOWE
RODZAJ
52-502
52-547
CIĘŻKIE
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
W pełni
impregnowane
Impregnowane
wnętrze dłoni
Bawełna
dżersejowa
Nitryl
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJE MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
Brązowy
9, 10
Ściągacz
310
Mankiet ochronny
Hyd-Tuf® 52-502
Powłoka impregnowana
nitrylem, wyściółka
dżersejowa
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
Hyd-Tuf® 52-547
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Łączenie metalowych części oraz
komponentów
• Montaż i prace wykończeniowe
• Zaopatrywanie w gaz i elektryczność
• Prace ogólne na morzu
• Prace przy lekkich odlewach i częściach
metalowych
• Odlewanie wtryskowe, prace przy zimnych
elementach
• Konserwacja
• Górnictwo
• Obsługa maszyn
• Prace w magazynach
280
PAKOWANIE
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
Hyd-Tuf® 52-547
OPIS
• Zastępuje klasyczną rękawicę skórzaną do zastosowania ogólnego
w średnio intensywnych pracach. Bardziej elastyczna, wygodniejsza,
o wiele bardziej trwała w ciężkich warunkach pracy.
• Wysoko wydajna impregnacja nitrylowa. Daje znakomitą odporność
na otarcia oraz dobrą odporność na rozcięcia, rozdarcia i przebicia.
Skutecznie chroni przed smarem, olejem oraz brudem.
• Miękka, elastyczna wyściółka dżersejowa. Rękawica wygodnie
przylega do ręki, a jednocześnie bezpiecznie ją otula. Wchłania pot,
utrzymując rękę suchą i w komforcie przez dłuższy czas.
• Znakomity chwyt na sucho. Praca szybsza i łatwiejsza.
Nadaje się do prania w pralkach automatycznych: nie skurczy się,
nie zesztywnieje ani nie straci swojego kształtu. Bardziej higieniczna
i trwała – można jej wielokrotnie używać w sposób bezpieczny
i ekonomiczny.
KATEGORIA II
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
Nasz bestseller
DŁUGOŚĆ
mm
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
39
PORÓWNANIE I W YBÓR PRODUKTÓW
PORÓWNANIE I WYBÓR PRODUKTÓW
OCHRONA MECHANICZNA
OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
ANTYSTATYCZNE
TEMPERATURA
PRANIA
STRONA
•
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
11-500
11-624
11-625
11-627
11-628
Powlekane wnętrze dłoni
Powlekane wnętrze dłoni
Powlekane wnętrze dłoni
Powlekane wnętrze dłoni
Powlekane wnętrze dłoni
Nylon, Lycra®, Kevlar®
Nylon, Lycra®, Dyneema®
Lycra®, Dyneema®, Nylon
Nylon, Lycra®, Dyneema®
Nylon, Lycra®, Dyneema®
Nitryl
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Mankiet ze ściągaczem
Mankiet ze ściągaczem
Mankiet ze ściągaczem
Mankiet ze ściągaczem
Długi mankiet ze
ściagaczem
3
4
4
4
4
2
3
3
3
3
11-630
Powlekane wnętrze dłoni
Nylon, Lycra®, Kevlar®,
HPPE, Bawełna
Poliuretan
Mankiet ze ściągaczem
4
11-638
Powlekane wnętrze dłoni
Nylon, Lycra®, Kevlar®,
HPPE, Bawełna
Poliuretan
Długi mankiet ze
ściagaczem
4
11-501
Powlekane wnętrze dłoni
Kevlar®, Ansell Intercept
Technology™
Pianka nitrylowa
Mankiet ze ściągaczem
3
4
•
•
40
42
11-435
Powlekane wnętrze dłoni
Nylon, Lycra®, Włókno
szklane, Dyneema®
Poliuretan na
bazie wody
Mankiet ze ściągaczem
4
5
•
•
40
42
BEZ
LATEKSU
TYP
PRZECIĘCIE
•
RODZAJ
ŚCIERANIE
ZADANIE/RĘKAWICA
BEZ
SILIKONU
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz maksymalnej, czy minimalnej ochrony przed przecięciem, Ansell ma rękawice
zapewniające właściwy stopień ochrony i wygodę podczas pracy. Ta karta umożliwia porównanie właściwości
i charakterystyk rękawic z serii Performance i Classic oraz znalezienie produktu odpowiadającego Twoim potrzebom.
LEKKIE
HyFlex®
Ś R E D NI E
HyFlex®
Neptune® Kevlar®
Metalist®
Safe-Knit® Guard
Kevlar® Rękawy
4
40
41
4
40
41
70-205
Dziane
Kevlar®
Neptune®
Ściągacz
1
3
•
40
43
70-216
Dziane
Kevlar®
Neptune®
Ściągacz
1
4
•
40
43
70-325
Dziana z kropkami z PCW po
obu stronach
Kevlar®
Neptune®
Ściągacz
1
3
•
40
43
70-420
Dziane bez palców
Kevlar®
Neptune®
Ściągacz
1
4
•
40
43
70-421
Dziane bez palców z kropkami
z PCW po obu stronach
Kevlar®
Neptune®
Ściągacz
1
4
•
40
43
28-400
Powlekane zanurzeniowo w ¾
Ściągacz
4
2
•
60
43
59-416
Rękaw spawalniczy
Kevlar®, Bawełna ze ściegiem Nitryl
interlock
Kevlar® & Lenzing FR®
Nie dotyczy
Rękaw
1
3
60
44
59-417
Rękaw monterski
Kevlar®
Nie dotyczy
Rękaw
1
3
60
44
70-110
Dziane z otworem na kciuk
Kevlar®
Nie dotyczy
Rękaw
1
3
•
40
44
70-114
Dziane z otworem na kciuk
Kevlar®
Nie dotyczy
Rękaw
1
3
•
40
44
70-118
Dziane z otworem na kciuk
Kevlar®
Nie dotyczy
Rękaw
1
3
•
40
44
70-122
Dziane z otworem na kciuk
Kevlar®
Nie dotyczy
Rękaw
1
3
•
40
44
70-123
Rękaw z otworem na kciuk i rzepem Kevlar®
Nie dotyczy
Rękaw
1
3
•
40
44
70-124
Rękaw z otworem na kciuk i rzepem Kevlar
®
Nie dotyczy
Rękaw
1
2
•
40
44
70-206
Dziane bez otworu na kciuk
Kevlar
®
Nie dotyczy
Rękaw
1
3
•
40
44
70-210
Dziane bez otworu na kciuk
Kevlar®
Nie dotyczy
Rękaw
1
3
•
40
44
80-602
80-658
Powlekane wnętrze dłoni
Kevlar®
Naturalna guma
Ściągacz
3
4
•
40
45
Powlekane zanurzeniowo w ¾
Stal, Kevlar®, Włókno szklane
Naturalna guma
Długi mankiet tekstylny
X
5
•
40
46
70-750
Dziane
Włókna syntetyczne, Kevlar®
Nie dotyczy
Ściągacz
1
5
40
47
70-761
Dziane
Włókna syntetyczne, Kevlar®
Nie dotyczy
Ściągacz
2
4
40
47
70-771
Dziane
Włókna syntetyczne, Kevlar®
Nie dotyczy
Ściągacz
2
5
40
47
75-781
Dziane
Nie dotyczy
Ściągacz
X
5
40
47
70-860
Dziane
Włókna syntetyczne, Kevlar®
Dyneema®, Włókno szklane,
Włókna syntetyczne
Nie dotyczy
Ściągacz
3
5
70-765
Nie dotyczy
Mankiet regularny 25 cm
4
4
70-766
Dziane ze skórzanym wnętrzem dłoni Skóra, Włókna syntetyczne,
®
Dziane ze skórzanym wnętrzem dłoni Kevlar
Nie dotyczy
Przedłużony mankiet 35 cm
4
4
70-820
Dziane ze skórzanym wnętrzem dłoni Skóra, Kevlar®
Nie dotyczy
Ściągacz
4
3
•
40
49
72-065
Włókna syntetyczne, PCW,
Dyneema®
Nie dotyczy
Ściągacz
3
5
•
60
49
72-155
Dziana z kropkami z PCW po
obu stronach
Dziane, jednonitkowe,
bezszwowe
Włókna syntetyczne,
Dyneema®
Nie dotyczy
Ściągacz
1
4
•
60
49
72-165
Dziane, dwunitkowe, bezszwowe
Włókna syntetyczne, Dyneema® Nie dotyczy
Ściągacz
3
5
•
60
49
72-265
Rękaw dziany
Włókna syntetyczne, Dyneema® Nie dotyczy
Velcro®
3
5
•
60
49
C I Ę ŻK I E
PowerFlex®
Vantage®
Safe-Knit® Kevlar® XG
Safe-Knit® GP
Safe-Knit® GP Rękawy
®
®
Neptune Kevlar
®
NitraSafe
Grab-It® Safe
Nasz bestseller
•
•
40
47
40
48
40
48
70-215
Dziane
Kevlar®
Neptune®
Ściągacz
1
4
•
40
50
70-225
Dziane
Kevlar®
Neptune®
Ściągacz
2
5
•
40
50
70-335
Kevlar®
Neptune®
Ściągacz
1
4
•
40
50
70-345
Dziana z kropkami z PCW po
obu stronach
Kevlar®
Neptune®
Ściągacz
2
5
•
40
50
75-110
Dziane z zewnętrzną warstwą
frotte
Kevlar®
Neptune®
Ściągacz
2
5
•
40
50
28-329
Powlekane wnętrze dłoni
Nitryl
Nitragold™
4
3
•
60
51
28-359
Całkowicie powlekane
Nitryl
Nitragold™
3
3
•
60
51
Porowaty nitryl
Nitragold™
4
3
•
60
51
Porowaty nitryl
Nitragold™
3
3
•
60
51
Naturalna guma
Ściągacz
2
3
•
60
51
Naturalna guma
Mankiet ochronny
2
3
•
60
51
Naturalna guma
Mankiet ochronny
2
3
•
60
51
28-330
Powlekane wnętrze dłoni
28-360
Całkowicie powlekane
28-310
Powlekane wnętrze dłoni
28-312
Powlekane wnętrze dłoni
28-317
Powlekane wnętrze dłoni
Nowy produkt
Grzbiet wykonany w całości
z włókien Kevlaru®
Bawełna dżersejowa, Grzbiet
wykonany w całości z włókien
Kevlaru®
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
40
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
HyFlex® 11-500
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
LEKKIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm PAKOWANIE
11-500
Powlekane
wnętrze dłoni
Nylon, Lycra®,
Kevlar®
Nitryl
Mankiet ze
ściągaczem
Czarna powłoka na
żółtej wyściółce
6, 7, 8, 9,
10, 11
180 - 255
Znakomita zręczność
manualna oraz umożliwienie
skórze oddychania w bardzo
uniwersalnych rękawicach
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Elektronika domowa
• Prace montażowe w branży AGD
• Odlewy z tworzyw sztucznych – formowane
oraz wtryskiwane
• W cyklach
• Montowanie oraz badanie małych
komponentów oraz części silnika
• Lekkie prace montażowe z elementami
pokrytymi tłuszczem
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
OPIS
• Przemysłowa rękawica HyFlex® 11-500 firmy Ansell nadaje
się do szerokiego zakresu zastosowań związanych z pracami
montażowymi.
• Została zaprojektowana do suchych lub lekko zaolejonych
środowisk, w których pracownicy potrzebują lekkiej ochrony przez
rozcięciami oraz, w niektórych przypadkach, ochrony przed wysoką
temperaturą i rozpryskami roztopionych metalowych kropli.
• Zapewniając optymalny komfort oraz pewny chwyt, rękawica
HyFlex® 11-500 jest uniwersalnym wyborem służącym optymalnej
produktywności oraz bezpieczeństwu.
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Kevlar®
KATEGORIA III
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
HyFlex® 11-624
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
LEKKIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
11-624
Powlekane
wnętrze dłoni
Nylon, Lycra®,
Dyneema®
Poliuretan
Mankiet ze
ściągaczem
Czarna powłoka na
szarej wyściółce
6, 7, 8, 9,
10, 11
220 - 270
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
Duża elastyczność
i odporność na przecięcie
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Produkcja szkła
• Prace montażowe w branży AGD
• Odlewy z tworzyw sztucznych –
formowane oraz wtryskiwane
• Branża motoryzacyjna
• Łączenie metalowych części oraz
komponentów
• Obsługa przedmiotów o ostrych
końcach, wstępny montaż, cięcie małych
suchych lub lekko smarowanych części
i konserwacja.
KATEGORIA II
Nasz bestseller
OPIS
• Rękawice HyFlex® 11-624 gwarantują komfort i dobrą chwytność,
co jest niezwykle ważne podczas wielogodzinnej pracy. Poza tym
zapewniają uczucie przyjemnego chłodu.
• Specjalny skład poliuretanowej powłoki nadaje rękawicom giętkość
i sprawia, że świetnie się dopasowują do dłoni. Można ich używać
w różnych środowiskach, do trzymania i przenoszenia zarówno
suchych, jak i lekko zatłuszczonych przedmiotów.
• Wyściółka ma strukturę przędzy, zawierającą Dyneema®, “the
world’s strongest fiber™” (najmocniejsze włókno świata). Dzięki
wysokiej odporności na przecięcie rękawice nadają się do chwytania
przedmiotów o ostrych krawędziach.
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Dyneema®
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
41
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
HyFlex® 11-625 11-627 11-628
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
LEKKIE
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
11-625
Mankiet ze
ściągaczem
®
11-627
Powlekane
wnętrze dłoni
Lycra ,
Dyneema®,
Nylon
Poliuretan
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm PAKOWANIE
Biała powłoka na
białej wyściółce
6, 7, 8,
9, 10
210 - 255
6, 7, 8, 9,
10, 11
12 par w woreczku;
12 woreczków
w kartonie
210 - 270
270 - 320
OPIS
Zręczność manualna wraz
z najwyższą odpornością
na rozcięcia zapewniają
optymalną produktywność
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
HyFlex® 11-627
KOLOR
Pomarańczowa
powłoka na szarej
wyściółce
Długi mankiet ze
ściagaczem
11-628
HyFlex® 11-625
OCHRONA MECHANICZNA
Produkcja szkła
Branża aeronautyczna
Prace montażowe w branży AGD
Odlewy z tworzyw sztucznych – formowane
oraz wtryskiwane
• Łączenie metalowych części oraz
komponentów
• Obsługa przedmiotów o ostrych końcach,
wstępny montaż, cięcie małych suchych lub
lekko smarowanych części i konserwacja
• Prace wykończeniowe
• HyFlex® 11-625, 11-627 i 11-628 zapewniają idealną równowagę
pod względem komfortu oraz pewności chwytu wraz z najwyższą
odpornością na rozcięcia.
• Wyściółki mają innowacyjną strukturę przędzy, zawierającą
optymalną domieszkę materiału Dyneema®. Daje to wysoki poziom
ochrony przed rozcięciami, przydatny przy pracach związanych
z montażem, kontrolą, przenoszeniem oraz obsługą, wymagających
kontaktów z ostrymi elementami.
• Lycra® w wyściółkach trzech rękawic, a także poliuretanowa
powłoka, zapewniają znakomitą elastyczność.
• Wszystkie trzy modele przeznaczone są do pracy w środowisku
suchym oraz lekko zaolejonym.
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Dyneema®
KATEGORIA II
HyFlex® 11-628
11-625 & 11-627: Przeznaczone do zastosowań specjalnych
HyFlex® 11-630 11-638
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ WYŚCIÓŁKI
Powlekane
wnętrze dłoni
Nylon, Lycra®, Kevlar®,
HPPE, Bawełna
ŚREDNIE
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
Poliuretan
Mankiet ze
ściągaczem
Długi mankiet ze
ściagaczem
Pomarańczowa
powłoka
na szarej
wyściółce
6, 7, 8, 9,
10, 11
11-630
11-638
Zręczność manualna wraz
z najwyższą odpornością
na rozcięcia zapewniają
optymalną produktywność
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
HyFlex® 11-630
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
HyFlex® 11-638
Nasz bestseller
OCHRONA MECHANICZNA
Produkcja szkła
Branża aeronautyczna
Prace montażowe w branży AGD
Odlewy z tworzyw sztucznych –
formowane oraz wtryskiwane
• Łączenie metalowych części oraz
komponentów
• Prace z częściami metalowymi o ostrych
lub nieregularnych krawędziach
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
215 - 275
12 par w woreczku;
12 woreczków
w kartonie
290 - 340
OPIS
• Wyściółka rękawic HyFlex® 11-630 oraz 11-638 ma strukturę
przędzy zawierającą optymalną domieszkę polietylenu
wysokowydajnego (HPPE). Daje to wysoki poziom ochrony przed
rozcięciami, przydatny przy pracach związanych z montażem,
kontrolą, przenoszeniem oraz obsługą, wymagających kontaktów
z ostrymi elementami.
• Lycra® w wyściółkach obu rękawic, a także poliuretanowa powłoka,
zapewniają znakomitą elastyczność i dopasowanie.
• Specjalny skład powłoki poliuretanowej zapewnia pewny chwyt na
suchych oraz lekko zaolejonych obiektach.
• Skład poliuretanu zwiększa także odporność na obtarcia na
powierzchni roboczej rękawic.
KATEGORIA II
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
42
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
HyFlex® 11-501
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
ŚREDNIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
11-501
Powlekane
wnętrze dłoni
Kevlar®, Ansell Intercept Technology™
Pianka
nitrylowa
Mankiet ze
ściągaczem
Niebieska powłoka na sza- 6, 7, 8,
rowrzosowej wyściółce
9, 10
Znakomita ochrona przed
rozcięciem oraz manualna
zręczność w uniwersalnej
rękawicy
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
•
•
Obróbka metali
Montaż karoserii
Prasy i wytłaczarki
Spawanie
Produkcja szkła
Przemysł tworzyw sztucznych
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
203 - 255
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
OPIS
• Rękawica HyFlex® 11-501 firmy Ansell została zaprojektowana
w celu zdecydowanego podniesienia standardów ochrony oraz
manualnej zręczności w przypadku rękawic odpornych na rozcięcia.
Cel ten udało się osiągnąć dzięki Ansell Intercept Technology™.
• Rękawica HyFlex® 11-501 jest także odporna na wysoką
temperaturę, co umożliwia jej wszechstronne zastosowanie.
• Jeśli pracownik potrzebuje wysokiego poziomu ochrony przy
zachowaniu optymalnej wydajności, rękawica jest HyFlex® 11-501
odpowiedzią na to zapotrzebowanie.
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Ansell Intercept Technology™, Kevlar®
KATEGORIA III
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
HyFlex® 11-435
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
ŚREDNIE
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
11-435
Powlekane
wnętrze dłoni
Nylon, Lycra®, Włók- Poliuretan na
no szklane, Dyneema® bazie wody
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
Mankiet ze
ściągaczem
Czarna powłoka na szarowrzosowej wyściółce
6, 7, 8, 9,
10, 11
220 - 270
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
Poliuretanowa rękawica na
bazie wody, z niespotykaną
chwytnością i wysoką
ochroną przed rozcięciem
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Obsługa przedmiotów o ostrych
końcach, wstępny montaż, cięcie małych
suchych lub lekko smarowanych części
i konserwacja.
• Trzymanie szyb oraz przedmiotów
o ostrych krawędziach
• Trzymanie blach metalowych, cięcie
suchych, malowanych lub galwanizowanych
części
OPIS
• Rękawica HyFlex® 11-435 jest pierwszą na rynku rękawicą
o odporności na rozcięcia klasy 5, produkowaną z poliuretanu na
bazie wody.
• Najwyższa ochrona przed rozcięciami i opiłkami. Bezszwowa,
pleciona rękawica o bardzo dobrym dopasowaniu, chwytności
i elastyczności. Doskonałe właściwości, umożliwiające skórze
oddychanie oraz uczucie chłodu.
• Poliuretan na bazie wody poprawia chwytność i wygodę rękawicy,
ponieważ poliuretan nie dostaje się do środka.
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Dyneema®
KATEGORIA II
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
Nowy produkt
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
43
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
Neptune® Kevlar® 70-205 70-216 70-325 70-420 70-421
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
RODZAJ
ŚREDNIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
TYP
MATERIAŁ
POWŁOKI
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJE
MANKIETÓW
ROZMIAR
EN
KOLOR
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
70-205
Dziane
Żółty
220 - 280
70-216
70-325
Dziana z kropkami z PCW po
obu stronach
70-420
Dziane bez palców
Żółty
70-421
Dziane bez palców z kropkami
z PCW po obu stronach
Żółte z niebieskimi kropkami
Kevlar®
Neptune®
Znakomita ochrona
mechaniczna oraz odporność
na rozcięcia
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
Neptune® Kevlar®
70-205
•
•
•
•
•
•
Montaż i prace wykończeniowe
Arkusze blach oraz obróbka metali
Montaż karoserii
Szklarskie prace naprawcze
Prace na wytłaczarkach
Prace montażowe w branży AGD
Neptune® Kevlar®
70-216
12 par w woreczku;
12 woreczków
w kartonie
Żółte z niebieski7, 8, 9, 10
mi kropkami
Ściągacz
190 - 250
OPIS
• Rękawice dziane Neptune® Kevlar® firmy Ansell zostały tak
zaprojektowane, aby zapewniały znakomitą wytrzymałość
mechaniczną w zastosowaniach związanych z lekką i ciężką
produkcją oraz obsługą.
• Oprócz bardzo wysokiej odporności na przecinanie dzięki
wzmocnieniom z włókna Kevlar®, rękawica ta zapewnia
pracownikom także wysoki komfort oraz zręczność manualną.
• Powłoka Neptune® impregnuje włókna przed cieczami, co chroni
włókna Kevlar® przed uszkodzeniem i tym samym zwiększa
żywotność rękawic. Wzmocniona lamówka na kciuk zwiększa
odporność na obtarcia, co także poprawia trwałość rękawicy.
Oburęczne rękawice nadają się do prania i wielokrotnego
wykorzystania.
• Dodatkowo kropki z PCW po obu stronach rękawicy zapewniają
pewny/mocniejszy chwyt. w ofercie znajdują się także rękawice z tej
serii pozbawione czubków palców, co daje dodatkową zręczność
manualną. (konkretne modele – więcej informacji w specyfikacjach)
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Kevlar®
KATEGORIA III
70-420 & 70-421: Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Metalist®
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
ŚREDNIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
28-400
Powlekane zanurzeniowo w ¾
Kevlar®, Bawełna ze
ściegiem interlock
Nitryl
Ściągacz
Żółty
7, 8, 9, 10
270
12 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
Odporne na rozcięcia
rękawice do prac z metalem,
zapewniające optymalną
zręczność manualną oraz
komfort
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
OPIS
• Opierając się na cechach rękawicy Hylite®, firma Ansell stworzyła
rękawicę Metalist®, odznaczającą się jeszcze większą odpornością
na rozcięcia oraz otarcia, bez poświęcania jej zręczności manualnej.
Jest to stworzone pod kątem spełnienia wymagań dotyczących
lekkiej przemysłowej obróbki oraz manipulacji elementami z metali.
• Pozbawione silikonu rękawice Metalist® 28-400 zapewniają
czystość obsługiwanych arkuszy metalu.
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
Obróbka metali
Zaopatrywanie w gaz i elektryczność
Wysyłki i przyjęcia towaru
Trzymanie blach metalowych, cięcie suchych, malowanych lub
galwanizowanych części
• Pręty metalowe, arkusze blach, puszki i inne wyroby z metalu
• Łączenie metalowych części oraz komponentów
Nasz bestseller
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Kevlar®
KATEGORIA II
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
44
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
Safe-Knit® Guard
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
59-416
Rękaw spawalniczy
Kevlar® &
Lenzing FR®
59-417
ŚREDNIE
OCHRONA MECHANICZNA
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
Nie dotyczy
Rękaw
KOLOR
Brązowy
660
Żółty
Odporne na wysoką
temperaturę oraz rozcięcia
ochronne rękawy dla
spawaczy i montażystów
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Ogólne zastosowania montażowe blisko stanowisk
spawalniczych
• Manipulacja detalami metalowymi w środowisku
pracy z gorącymi elementami
DŁUGOŚĆ mm PAKOWANIE
Nie dotyczy
Kevlar®
Rękaw monterski
ROZMIAR
EN
530
12 sztuk w pakiecie;
3 pakiety w kartonie
OPIS
• 59-416: Ten 66-centymetrowy rękaw spawacza jest wykonany
z tkaniny łączącej Kevlar® – połączonej z wewnętrzną warstwą
bawełny. To sprawa, że rękawy są lekkie i pozwalają skórze
oddychać, a jednocześnie zapewniają ochronę przed wysoką
temperaturą pryskających roztopionych kropli oraz iskier.
• 59-417: Ten 53-centymetrowy rękaw montera jest wykonany
z Kevlaru®, połączonego z wewnętrzną warstwą bawełnianego
splotu. Warstwa Kevlaru® zapewnia odporność na rozcięcia
w przypadku lekkich oraz średnio ciężkich prac. Powstrzymuje także
gorąco, co czyni go przydatnym w obszarach, gdzie obecne są
gorące obiekty i gdzie wymagana jest ochrona przed poparzeniami.
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Kevlar®
KATEGORIA III
Kevlar® Rękawy
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
ŚREDNIE
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
OCHRONA MECHANICZNA
KOLOR
ROZMIAR
EN
70-110
70-114
70-118
DŁUGOŚĆ mm
254
Dziane
z otworem
na kciuk
356
457
70-122
Kevlar®
70-123
70-124
70-206
70-210
PAKOWANIE
Nie dotyczy
Rękaw
Żółty
Rękaw
z otworem na
kciuk i rzepem
559
152
254
Znakomita ochrona
mechaniczna oraz odporność
na przecięcia
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
•
•
Montaż i prace wykończeniowe
Arkusze blach oraz obróbka metali
Montaż karoserii
Prace na wytłaczarkach
Prace montażowe w branży AGD
Szklarskie prace naprawcze
OPIS
• Automatycznie dziana wyściółka, wykonana w całości z włókien Kevlaru®.
• Oferowana w wielu odmianach, co umożliwia osiągnięcie optymalnej
równowagi pomiędzy zręcznością manualną a odpornością na przecięcia.
• Komfort i pewny chwyt. Wykonane z nowoczesnych paraaramidowych
włókien zawierających 100% Kevlaru®.
• Wyjątkowa odporność na przecięcia oraz sprawność manualna.
Używany do produkcji 100% Dupont Kevlar® daje bardzo dobry stosunek
odporności na przecięcia do masy rękawa. Większość rękaw ma otwory
na kciuk i chronią obszar nadgarstka.
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Kevlar®
KATEGORIA III
70-206 70-210
Nasz bestseller
12 sztuk w woreczku;
12 woreczków w kartonie
356
Dziane bez
otworu na kciuk
70-114 70-122
Nie dotyczy
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
45
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
PowerFlex® 80-602
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJ
TYP
80-602
Powlekane
Kevlar®
wnętrze dłoni
CIĘŻKIE
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
Naturalna guma
Ściągacz
Niebieska powłoka 7, 8, 9, 10,
na żółtej wyściółce 11
Połączenie doskonałej odporności na przecięcie
z pewnym chwytem
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
OCHRONA MECHANICZNA
Produkcja szkła
Przemysł tworzyw sztucznych
Trzymanie szyb oraz przedmiotów o ostrych krawędziach
Trzymanie blach metalowych, cięcie suchych, malowanych lub
galwanizowanych części
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
245 - 285
12 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
OPIS
• Rękawica PowerFlex® 80-602 firmy Ansell jest praktyczną
ofertą zapewniającą skuteczną ochronę podczas wykonywania
czynności manipulacyjnych przy szkle, metalu i plastyku. Cechuje
ją wyjątkowo dobra odporność na przecięcie, duża ogólna
wytrzymałość mechaniczna, nadzwyczajny komfort noszenia.
• Rękawica PowerFlex® 80-602 marki Ansell posiada wyjątkowo
wysoki współczynnik odporności na przecięcie równy 4 (wg.
normy EN). Tak wysoki poziom ochrony uzyskano poprzez
zastosowanie dzianej wyściółki z Kevlaru® i powłoki z naturalnej
gumy. Ta powłoka jest ponadto bardzo wytrzymała na ścieranie,
rozdarcie i przebicia mechaniczne.
• Wypukły, marszczony wzór powłoki lateksowej zapewnia rękawicy
świetny chwyt w suchych i mokrych warunkach pracy.
• Używanie bezsilikonowej rękawicy PowerFlex® 80-602 zapobiega
pozostawianiu odcisków palców na metalizowanym ciepłym szkle
izolacyjnym, dzięki czemu powierzchnie pozostają czyste i nie jest
konieczne ich dodatkowe czyszczenie.
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Kevlar®
KATEGORIA III
Nasz bestseller
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
46
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
PowerFlex® 80-658
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
CIĘŻKIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
80-658
Powlekane zanurzeniowo w ¾
Stal, Kevlar®,
Włókno szklane
Naturalna
guma
Długi mankiet
tekstylny
Niebieska powłoka na zielono-wrzosowej wyściółce
6, 7, 8, 9,
10, 11
260 - 295
12 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
OPIS
Poczuj działanie najwyższej ochrony przed
skaleczeniem
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Przenoszenie ciężarów, metalowe krawędzie
• Przetwórstwo odpadów: recykling, sortowanie (szkło, puszki, części
metalowe)
• Trzymanie szyb oraz przedmiotów o ostrych krawędziach
• Trzymanie blach metalowych, cięcie suchych, malowanych lub
galwanizowanych części
• Najwyższa ochrona przed rozcięciami, drzazgami i opiłkami.
Rękawica PowerFlex® 80-658 chroni użytkownika dzięki swojej
trójwarstwowej konstrukcji, w skład której wchodzi stal, włókno
szklane i tworzywo Kevlar®. Rękawica przekracza klasę 5.
odporności na przecięcia według normy EN388.
• Przedłużony rękaw poprawia bezpieczeństwo przedramienia.
• Rękawica PowerFlex® 80-658 jest maczana do długości ¾
i niezwilżalna, dzięki czemu chroni skórę przed kontaktem
z nieprzyjemnymi cieczami.
• Dobra odporność na kontakt z ciepłem. Klasa 2. według
normy EN407 oznacza bezpieczeństwo w kontakcie z ciepłymi
przedmiotami.
• Marszczone wykończenie z naturalnej gumy zapewnia pewny chwyt.
• Długi czas eksploatacji czyni z rękawicy PowerFlex® 80-658 bardzo
rentowne rozwiązanie.
• Zielonowrzosowy kolor maskuje brud.
• Świetnie się myje, bez utraty wygody stosowania i koloru.
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Kevlar®
KATEGORIA III
Zawiera włókno szklane
Nowy produkt
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
47
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
Vantage® 70-750 70-761 70-771 70-860 75-781
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
RODZAJ
TYP
CIĘŻKIE
RODZAJE
MANKIETÓW
MATERIAŁ WYŚCIÓŁKI
70-750
70-761
Dziane
70-771
Włókna syntetyczne,
Kevlar®
Ściągacz
OCHRONA MECHANICZNA
KOLOR
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
Żółte i niebieskie
7, 8, 9, 10
220 - 280
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
6, 7, 8, 9,
10, 11
220 - 270
8, 9, 10, 11
240 - 270
Zielono-szare
75-781
250 - 280
7, 8, 9, 10
Dyneema®, Włókno szklane,
Włókna syntetyczne
70-860
Niebieski
220 - 250
Vantage® 70-750
Najwyższa trwałość
i odporność na przecięcia
dzięki zaawansowanej
technologii
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
Vantage® 70-771
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Łączenie metalowych części oraz
komponentów
• Montaż karoserii
• Prasy i wytłaczarki
• Prace z częściami metalowymi o ostrych
lub nieregularnych krawędziach
• Ochrona przed wysokimi temperaturami
i drobnymi rozpryskami płynnego metalu
Vantage® 70-860 • Spawanie
• Sprawdzanie usterek
• Kontrola wykończenia elementów
metalowych
• Prace z umiarkowanie oleistymi częściami
metalowymi o ostrych lub nierównych
krawędziach
• Prace przy automatycznym podajniku
spawalniczym
12 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
12 par w woreczku;
3 woreczki w kartonie
12 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
Vantage® 70-761
OPIS
• Optymalne połączenie odporności na przecięcie, komfortu
i zręcznoś ci manualnej. Szukasz maksymalnej odporności na
przecięcia połączonej ze znakomitą trwałością? Rozwiązaniem jest
seria Vantage® firmy Ansell. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej
technologii te najwyższej jakości rękawice zapewniają lepszą
odporność na przecięcia, doskonałą elastyczność i większą
wygodę.
• Jeszcze lepsze właściwości. Technologia odporności na przecięcia
firmy Ansell stosowana wyłącznie w naszych najlepszych
rękawicach wykorzystuje rewolucyjnie przygotowane włókna
o najwyższym możliwym stosunku odporności na przecięcia do
masy. To sprawia, że rękawice Vantage® są idealne do pracy
z ostrymi narzędziami i materiałami.
• Wszechstronność. Seria Vantage® oferuje różne poziomy ochrony
do pracy w wielu środowiskach. Rękawice Vantage® zapewniają
świetną ochronę nie tylko przed przecięciami, ale także przed
wysokimi temperaturami i niewielkimi rozpryskami płynnego
metalu.
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Dyneema®, Kevlar®
Vantage® 75-781
KATEGORIA III
70-860: Przeznaczone do zastosowań specjalnych
70-860: Kategoria II
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
48
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
Vantage® 70-765 70-766
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
RODZAJ
70-765
70-766
TYP
CIĘŻKIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE MANKIETÓW
Dziane ze
Skóra, Włókna synteskórzanym
tyczne, Kevlar®
wnętrzem dłoni
OCHRONA MECHANICZNA
KOLOR
Mankiet regularny 25 cm
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ mm
8, 9, 10, 11
240 - 270
7, 8, 9, 10, 11
310 - 350
Zielono-szare
Przedłużony mankiet 35 cm
Vantage® 70-765
Lepsza ochrona przed
przecięciem i skóra doskonałej
jakości zapewniająca dobrą
chwytność
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
Vantage® 70-765
Vantage® 70-766
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Prasy i wytłaczarki
• Spawanie
• Prace z ciężkimi i oleistymi elementami
metalowymi
• Prace z częściami metalowymi o ostrych
lub nieregularnych krawędziach
• Ochrona przed wysokimi temperaturami
i drobnymi rozpryskami płynnego metalu
KATEGORIA III
Nasz bestseller
Nowy produkt
PAKOWANIE
12 par w woreczku;
3 woreczki w kartonie
Vantage® 70-766
OPIS
• Wzmocniony kciuk i szwy przeniesione na grzbiety palców
zmniejszają ryzyko przecięcia oraz zapewniają lepszą ochronę
i dłuższy okres użytkowania rękawic. Nowy model chroni przed
rozdarciami i przekłuciami oraz gwarantuje pewny chwyt nawet
w oleistych środowiskach dzięki zastosowaniu skóry wysokiej
jakości w części chroniącej wnętrze dłoni. Wersja 70-766 ma
dłuższy mankiet zapewniający dodatkową ochronę.
• Wewnątrz pleciona kolorowa tkanina poliestrowo-bawełniana
zapewniająca wygodę.
• Wnętrze dłoni zabezpieczone skórą wysokiej jakości.
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Kevlar®
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
49
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
Safe-Knit® Kevlar® XG
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
CIĘŻKIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
70-820
Dziane ze skórzanym
wnętrzem dłoni
Skóra, Kevlar®
Ściągacz
Żółty
8, 9, 10
270 - 300
12 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
Wyjątkowa kombinacja
chwytności w środowiskach
zaolejonych oraz odporności
na rozcięcia
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
Montaż karoserii
Arkusze blach oraz obróbka metali
Produkcja stalowych prętów i operowanie nimi
Prace z ciężkimi i oleistymi elementami metalowymi
OPIS
• Rodzina rękawic Safe-Knit® Kevlar® XG firmy Ansell została
zaprojektowana do zastosowań związanych z manipulowaniem ciężkimi
przedmiotami w sektorach przemysłu zajmujących się metalami. Przy
niezrównanym stosunku masa-grubość rękawica Safe-Knit® Kevlar®
XG zapewnia znakomitą wytrzymałość mechaniczną, połączoną
z komfortowym dopasowaniem.
• W przypadku zastosowań, w których istotna jest wysoka odporność na
rozcięcia i dobry chwyt zaolejonych przedmiotów, a także w przypadku
zastosowań wymagających manipulowania ciepłymi częściami z metalu,
rękawice te zapewniają wyjątkową wydajność oraz bezpośrednio
przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa i produktywności.
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Kevlar®
KATEGORIA III
Safe-Knit® GP
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
RODZAJ
72-065
72-155
72-165
72-265
CIĘŻKIE
MATERIAŁ WYŚCIÓŁKI
TYP
Dziana z kropkami z PCW
po obu stronach
Dziane, jednonitkowe,
bezszwowe
Dziane, dwunitkowe,
bezszwowe
RODZAJE
MANKIETÓW
Włókna syntetyczne,
PCW, Dyneema®
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ
mm
7, 8, 9, 10
240 - 280
Nie dotyczy
380
Włókna syntetyczne,
Dyneema®
Szary
Velcro®
Niezrównana odporność na
przecięcie plus wygoda i komfort
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Odlewy z tworzyw sztucznych – formowane
oraz wtryskiwane
• Przetwarzanie papieru
• Obróbka metali
OPIS
Dyneema®
KATEGORIA II
®
Safe-Knit GP 72-065
6 sztuk w woreczku;
2 woreczki w kartonie
• Rękawica Safe-Knit® GP zawiera wyższy procent włókien Dyneema®
niż jakakolwiek inna rękawica na rynku. Materiał rękawicy jest
tak samo mocny jak włókno stalowe, a przy tym jest lżejszy
i bardziej elastyczny. Nie występują problemy z pęknięciem włókien,
pojawiające się czasem w przypadku rękawic zawierających włókna
stalowe.
• Można ją nosić pod jedną z naszych supermocnych rękawic
nitrylowych.
• Noszenie podwójnych rękawic daje niezawodną ochronę
w najbardziej niebezpiecznych zastosowaniach.
• Rękawy Safe-Knit® GP zapewniają optymalną ochronę przed
przecięciem i ścieraniem, a ich lekkość i dopasowanie gwarantują
użytkownikom duży komfort.
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Safe-Knit® GP 72-155
PAKOWANIE
Szare z niebieskimi
kropkami
Ściągacz
Rękaw dziany
Safe-Knit® GP 72-165
OCHRONA MECHANICZNA
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
50
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
Neptune® Kevlar® 70-215 70-225 70-335 70-345 75-110
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
RODZAJ
CIĘŻKIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
TYP
MATERIAŁ
POWŁOKI
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJE
MANKIETÓW
70-215
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
7, 8, 9, 10
220 - 280
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
9
260
6 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
Żółty
Dziane
70-225
70-335
70-345
75-110
Dziana z kropkami
z PCW po obu stronach
Kevlar®
Neptune®
Ściągacz
Dziane z zewnętrzną
warstwą frotte
Żółte
z niebieskimi
kropkami
Żółty
Neptune® Kevlar® 70-345
Znakomita ochrona
mechaniczna oraz odporność
na rozcięcia
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
Neptune® Kevlar®
70-225
•
•
•
•
Montaż karoserii
Obsługa obrabiarek
Arkusze blach oraz obróbka metali
Montaż i prace wykończeniowe
Neptune® Kevlar®
70-335
Neptune® Kevlar® 75-110
OPIS
• Komfort i pewny chwyt. Dzięki wykonaniu z nowoczesnych krótkich
paraaramidowych włókien Kevlar®, rękawice te zapewniają lepszą
wrażliwość dotykową oraz lepsze dopasowanie. Bezszwowa
konstrukcja pozwala na uniknięcie obtarć, a zastosowanie krótkich
włókien daje dodatkowy komfort. Dodatkowo kropki z PCW po
obu stronach rękawicy (konkretne modele – więcej informacji
w specyfikacjach) zapewniają pewny/mocniejszy chwyt.
• Wyjątkowa odporność na rozcinanie oraz sprawność manualna.
Używany do produkcji 100% Dupont Kevlar® daje bardzo
dobry stosunek odporności na rozcięcia do masy rękawicy.
Zastosowanie pętelkowego frotte zwiększa izolację termiczną.
Powstała dzięki temu nieco grubsza rękawica zapewnia wysoki
stopień absorpcji wstrząsów bez utraty zręczności manualnej.
• Wydajność pod względem kosztów. Powłoka Neptune®
impregnuje włókna przed cieczami, co chroni włókna Kevlar®
przed uszkodzeniem i tym samym zwiększa żywotność rękawic.
Wzmocniona lamówka na kciuk zwiększa odporność na obtarcia,
co także poprawia trwałość rękawicy. Oburęczne rękawice nadają
się do prania i wielokrotnego wykorzystania.
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Kevlar®
KATEGORIA III
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
51
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
NitraSafe®
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
RODZAJ
TYP
28-329
Powlekane wnętrze dłoni
Całkowicie
powlekane
Powlekane wnętrze dłoni
Całkowicie
powlekane
28-359
28-330
28-360
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
Grzbiet
wykonany w całości z włókien
Kevlaru®
CIĘŻKIE
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
Nitryl
Porowaty nitryl
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ
mm
Czarna powłoka na
żółtej wyściółce
7, 8, 9, 10
235-280
Brązowa powłoka na
żółtej wyściółce
8, 9, 10
255-280
PAKOWANIE
12 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
Brązowy
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
NitreSafe® 28-360
KOLOR
Czarny
Nitragold™
Ochrona dłoni dzięki
wzmocnieniu włóknem
Kevlar®, połączona
z komfortem i elastycznością
NitreSafe® 28-329
OCHRONA MECHANICZNA
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Produkcja stalowych prętów i operowanie
nimi
• Użycie prefabrykowanych materiałów
• Manipulowanie materiałami budowlanymi
• Prace przy drewnie oraz prace
konstrukcyjne
• Prasy i wytłaczarki
• Arkusze blach oraz obróbka metali
• Montaż podzespołów
OPIS
• Seria rękawic ochronnych NitraSafe® firmy Ansell łączy wyjątkową
ochronę, którą zapewnia wzmocniona włóknem Kevlar® konstrukcja,
z chwytem i elastycznością zaawansowanej technologii powlekania
nitrylem. Seria NitraSafe® zapewnia bezpieczną pracę z zaolejonymi,
ciężkimi metalowymi częściami, natomiast NitraSafe® Foam łączy
dobry chwyt z komfortem.
• Oba rodzaje rękawic, także w połączeniu z mankietem Nitragold™,
zapewniają wyjątkową ochronę mechaniczną przed rozcięciami oraz
obtarciami.
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Kevlar®
KATEGORIA II
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
Grab-It® Safe
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
RODZAJ
TYP
Powlekane
wnętrze dłoni
Bawełna dżersejowa, Grzbiet
wykonany w ca- Naturalna guma
łości z włókien
Kevlaru®
28-310
28-312
CIĘŻKIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
28-317
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
Mankiet
ochronny
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
Grab-It® Safe 28-310
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
Produkcja szkła
Płytki i ceramika
Arkusze blachy
Śliskie oraz mające ostre krawędzie
tworzywa sztuczne
Zielona powłoka na
żółtej wyściółce
PAKOWANIE
8, 9, 10
260
12 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
300
OPIS
• Zaprojektowana specjalnie do prac ze szkłem oraz z innymi niebezpiecznie
ostrymi materiałami.
• Zapewnia znakomitą odporność na przecięcia oraz przebicia – dzięki
dodatkowym wzmocnieniom, umieszczonym dokładnie tam, gdzie ich
najbardziej potrzeba.
• Marszczone wykończenie zapewnia bezpieczny chwyt w przypadku gładkich
oraz śliskich materiałów, nawet na mokro.
• Mocna bawełniano-Kevlarowa® wyściółka z dodatkowymi wzmocnieniami
z Kevlaru® między kciukiem a palcem wskazującym. Zapewnia cenną,
dodatkową ochronę w tym szczególnie wrażliwym obszarze.
• Dzielona wyściółka z Kevlaru® z wewnętrzną taśmą elastyczną.
Większa wygoda, dopasowanie i trwałość.
• Zapewnia ochronę termiczną.
Kevlar®
KATEGORIA III
DŁUGOŚĆ mm
270
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Grab-It® Safe 28-317
Nasz bestseller
KOLOR
Ściągacz
Powlekane lateksem,
z wyściółką z włókien Kevlar®
i bawełny. Grzbiet wykonany
w całości z włókien Kevlar®.
•
•
•
•
OCHRONA MECHANICZNA
ROZMIAR
EN
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
52
PORÓWNANIE I W YBÓR PRODUKTÓW
PORÓWNANIE I WYBÓR PRODUKTÓW
OCHRONA MECHANICZNA
ODPORNE NA DZIAŁANIE OLEJU
PRZECIĘCIE
BEZ LATEKSU
BEZ SILIKONU
ANTYSTATYCZNE
TEMPERATURA
PRANIA
STRONA
ZADANIE/
RĘKAWICA
ŚCIERANIE
Technologia Ansell Grip zapewnia optymalną kontrolę podczas pracy ze śliskimi przedmiotami. Unikalna powłoka
odprowadza olej z powierzchni rękawic i zapobiega jego wsiąkaniu. Oznacza to, że pracownicy mogą bez obaw
przenosić małe i ostre przedmioty w miejscach zaolejonych i śliskich. Rękawice HyFlex® 11-920 zostały tak
pomyślane, aby zwiększyć bezpieczeństwo, efektywność i wydajność pracy w takich warunkach.
11-900
Powlekane wnętrze dłoni Nylon
Nitryl
Mankiet ze ściągaczem
3
1
•
•
•
40
52
11-920
Powlekane wnętrze dłoni Nylon
Nitryl
Mankiet ze ściągaczem
3
1
•
•
•
40
53
52-647
Impregnowane wnętrze
dłoni
Nitryl, frotte
Mankiet ochronny
3
2
60
53
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
LEKKIE
HyFlex®
Ś R E D NIE
HyFlex®
CIĘŻKIE
Oil-Tuf®
Bawełna dżersejowa
•
HyFlex® 11-900
ODPORNE NA DZIAŁANIE
OLEJU
LEKKIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
11-900
Powlekane
wnętrze dłoni
Nylon
Nitryl
Mankiet ze
ściągaczem
Niebieska powłoka
na białej wyściółce
6, 7, 8, 9, 10
200 - 255
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
Znakomita zręczność
manualna i wrażliwość
dotykowa w odpornej na olej
rękawicy
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
Prace montażowe w branży AGD
Elektronika domowa
Narzędzia oraz narzędzia elektryczne
Lekkie prace montażowe
OPIS
• Przemysłowa rękawica robocza HyFlex® 11-900 firmy Ansell
zapewnia jednocześnie lekką ochronę mechaniczną i zachowanie
manualnej zręczności.
• Zaprojektowano ją specjalnie do użycia w umiarkowanie zaolejonym
środowisku związanym z produkcją oraz konserwacją, gdzie
koniecznością jest ochrona połączona z chwytem wyłącznie na
sucho oraz odpornością na otarcia.
• Jeśli pracownicy potrzebują możliwości bezpiecznego obchodzenia
się ze sprzętem, a jednocześnie i komfortu w wymienionym
środowisku, rękawica robocza HyFlex® 11-900 firmy Ansell daje
wspaniałe wyniki.
KATEGORIA II
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Nasz bestseller
Nowy produkt
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
53
HyFlex® 11-920
ODPORNE NA DZIAŁANIE
OLEJU
ŚREDNIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
11-920
Powlekane
wnętrze dłoni
Nylon
Nitryl
Mankiet ze ściągaczem
Niebieska powłoka na 6, 7, 8, 9,
niebieskiej wyściółce 10, 11
Rewolucyjne połączenie doskonałej chwytności
i wysokiej odporności na działanie oleju
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
•
•
Montaż i prace wykończeniowe
Kontrola jakości
Obróbka metali
Prace montażowe w branży AGD
Wytwarzanie i obróbka metali lekkich
Ogólne prace konserwacyjne w
zakładach i fabrykach
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
208 - 273
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
OPIS
• W modelu HyFlex® 11-920 firma Ansell zastosowała swoją
opatentowaną technologię Ansell Grip Technology™. Mikro-skopijne
kanaliki w powłoce rękawicy odprowadzają olej zapewniając pewny
kontakt pomiędzy rękawicą a powierzch-nią. Daje to użytkownikowi
rękawic pełne poczucie pewności w pracy z małymi i średnich rozmiarów elementami pokrytymi olejem lub smarem.
• Ochrona skóry przed zabrudzeniem olejem. Wyposażenie modelu we
wszystkie najważniejsze cechy gamy produktów HyFlex® firmy Ansell
sprawia, że użytkownicy cenią sobie ich świetne dopasowanie,
wygodę oraz suchość, jak również doskonałą zręczność manualną
i wrażliwość dotykową.
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
KATEGORIA II
Ansell Grip Technology™, KnitZonz™
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Oil-Tuf®
ODPORNE NA DZIAŁANIE
OLEJU
CIĘŻKIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
52-647
Impregnowane
wnętrze dłoni
Bawełna
dżersejowa
Nitryl, frotté
Mankiet
ochronny
Beżowe
9, 10
260 - 270
6 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
Powłoka impregnowana nitrylem,
na wyściółce dżersejowej
dodatkowa warstwa frotte
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Manipulacja zaolejonymi blachami
• Manipulacja gorącymi oraz zaolejonymi
elementami
• Przemysł naftowy
OPIS
• Rękawica stworzona specjalnie do najcięższych, najbardziej
zaolejonych warunków.
• Wspaniała odporność mechaniczna. Nitrylowa warstwa ma wyższą
odporność na rozerwania i otarcia niż bawełna czy skóra.
• Powierzchnia chwytna frotte. Zapewnia antypoślizgowy chwyt dla
lepszego trzymania.
• Zatrzymująca olej warstwa z wysokiej jakości
nitrylu.
KATEGORIA III
Przeznaczone do krótkiego kontaktu z suchymi przedmiotami o temperaturze nieprzekraczającej 180°C
Nasz bestseller
Nowy produkt
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
54
PORÓWNANIE I W YBÓR PRODUKTÓW
PORÓWNANIE I WYBÓR PRODUKTÓW
OCHRONA MECHANICZNA
DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH
PRZEZNACZENIE
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
PRZECIĘCIE
BEZ SILIKONU
ANTYSTATYCZNE
TEMPERATURA
PRANIA
STRONA
ZADANIE/
RĘKAWICA
ŚCIERANIE
Ansell oferuje rękawice do czynności wymagających odporności na temperaturę (wysoką i niską), znacznej
widoczności, tłumienia wibracji, właściwości antystatycznych i niskiego poziomu strzępienia. Ta karta zawiera
charakterystyki naszych rękawic do celów specjalnych i ułatwia znalezienie produktu najlepszego do danej czynności.
11-120
Wyładowania
elektrostatyczne
Powlekane wnętrze
dłoni
Nylon
Pianka
nitrylowa
Mankiet ze
ściągaczem
3
1
•
•
Nie
dotyczy
55
11-122
Wyładowania
elektrostatyczne
Niepowlekana
Nylon
Nie dotyczy
Mankiet ze
ściągaczem
2
1
•
•
Nie
dotyczy
55
11-125
Wyładowania
elektrostatyczne
Powlekane palce
Nylon
Pianka
nitrylowa
Mankiet ze
ściągaczem
2
1
•
•
Nie
dotyczy
55
Nie dotyczy
Ściągacz
1
•
40
56
Nie dotyczy
Ściągacz
40
55
Nitryl
Velcro®
3
2
60
57
Nitryl
Velcro®
3
2
60
57
Naturalna
guma
Ściągacz
X
2
40
58
3
2
•
60
59
60
59
RODZAJ
LEKKIE
HyFlex®
®
Therm-A-Knit
78-101
Izolacja przed zimnem
Dziane
Włókno
syntetyczne
78-406
Wyładowania
elektrostatyczne
Dziane
Poliester
Bawełna ze
ściegiem
interlock, Gelfôm
Bawełna
z dodatkami
syntetycznymi, ścieg
interlock, Gelfôm
3
Ś R E D NIE
Eliminator™
VibraGuard
2
2
•
07-111
Tłumiące wibracje
Impregnowane
wnętrze dłoni
07-112
Tłumiące wibracje
W pełni
impregnowane
80-400
Izolacja przed zimnem
Hi-Viz
Powlekane wnętrze
dłoni
Frotte akrylowe
Izolacja przed zimnem
Impregnowane
wnętrze dłoni
Bawełna
dżersejowa
Nitryl
Mankiet
ochronny
Izolacja przed zimnem
W pełni
impregnowane
Bawełna dżersejowa,
Pianka izolacyjna
Nitryl
Ściągacz
3
2
•
23-173
Izolacja przed zimnem
Chropowate
wykończenie,
Całkowicie powlekane
Wyściółka
termoizolacyjna
PCW
Mankiet
ochronny
3
3
•
•
60
60
23-191
Izolacja przed zimnem
Gładkie wykończenie,
Całkowicie powlekane
Wyściółka
termoizolacyjna
PCW
Ściągacz
3
1
•
•
60
60
23-193
Izolacja przed zimnem
Gładkie wykończenie,
Całkowicie
powlekane
Wyściółka
termoizolacyjna
PCW
Mankiet
ochronny
3
1
•
•
60
60
23-491
Izolacja przed zimnem
Hi-Viz
Gładkie wykończenie,
Całkowicie powlekane
Wyściółka
termoizolacyjna
PCW
Ściągacz
3
1
•
60
60
23-700
Izolacja przed zimnem
Całkowicie
powlekane
Poliuretan
PCW
Rękawice z długim mankietem
4
2
•
Nie
dotyczy
60
42-445
Odporne na wysoką
temperaturę
Powlekane
Poliester
nietkany
Nitryl
Rękawice z długim mankietem
2
2
•
60
61
42-474
Odporne na wysoką
temperaturę
Powlekane
Poliester
nietkany
Nitryl
Rękawice z długim mankietem
2
2
•
60
61
43-113
Odporne na wysoką
temperaturę
Nie dotyczy
Długi mankiet
tekstylny
2
5
•
40
61
®
C I Ę ŻK I E
PowerFlex®
Winter
Hyd-Tuf®
Therm-A-Grip®
Winter
Monkey Grip®
Winter Hi-Viz®
Polar Grip®
52-590
44-315
Crusader Flex®
Mercury®
Nasz bestseller
Dziane
Nowy produkt
®
Kevlar , Bawełna
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
55
HyFlex® 11-120 11-122 11-125
D O Z A S T O S O WA Ń
SPECJALNYCH
RODZAJ
TYP
11-120
Powlekane
wnętrze dłoni
11-122
Niepowlekana
11-125
Powlekane palce
LEKKIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJE
MANKIETÓW
ROZMIAR
EN
KOLOR
Pianka
nitrylowa
Nylon
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
220-275
Mankiet ze
ściągaczem
Nie dotyczy
6, 7, 8, 9,
10, 11
Szary
Pianka
nitrylowa
205-250
12 par w woreczku;
12 woreczków
w kartonie
OPIS
Wyjątkowa wygoda
oraz ochrona przed
wyładowaniami
elektrostatycznymi
• HyFlex® 11-120, 11-122 i 11-125 zostały zaprojektowane specjalnie
do pracy w branży mikroelektronicznej, gdzie występuje konieczność
unikania wyładowań elektrostatycznych.
• Ich niewielka grubość ułatwia operowanie coraz mniejszymi
elementami.
• Firma Ansell jest wyjątkiem oferując rękawice z pianką nitrylową.
Modele HyFlex® 11-120 i 11-125 z pianką nitrylową gwarantują, że
powierzchnie pozostaną czyste i nieskażone.
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
HyFlex® 11-120
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Produkcja elektroniki
• Prace malarskie przygotowawcze
i wykończeniowe
• Pomieszczenia klimatyzowane
HyFlex® 11-122
KATEGORIA II
HyFlex® 11-125
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
11-125: Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Eliminator™
D O Z A S T O S O WA Ń
SPECJALNYCH
ŚREDNIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
78-406
Dziane
Poliester
Nie dotyczy
Ściągacz
Biały
9
350
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
Antystatyczna, niestrzępiąca
się wyściółka z przędzy
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
OPIS
• Dobre właściwości elektrostatyczne dzięki srebrnym włóknom,
które zachowują właściwości antystatyczne po praniu.
• Przedłużony mankiet lepiej okrywa przedramię i zachowuje ciągłość
odzieży z rękawicą.
• Wstępnie wyprana i skurczona: przy kolejnym praniu tkanina będzie
się kurczyć w minimalnym stopniu.
• Prace malarskie przygotowawcze
i wykończeniowe
• Produkcja elektroniki
• Obszary kontroli
KATEGORIA II
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
56
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
Therm-A-Knit®
D O Z A S T O S O WA Ń
SPECJALNYCH
LEKKIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
78-101
Dziane
Włókno
syntetyczne
Nie dotyczy
Ściągacz
Niebieski
7, 9
240, 260
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
Dziane rękawice termoizolacyjne
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Dla osób pracujących na dworze
• Używana jako podstawowa lub spodnia rękawica, chroniąca przed
zimnem tam, gdzie jest to konieczne
KATEGORIA II
OPIS
• Rękawice Therm-A-Knit® schną szybciej niż rękawice z bawełny.
Skutecznie usuwa wilgoć ze skóry, zapewniając tym samym, że
osoba je nosząca odczuwa ciepło i komfort.
• Włókna ze specjalnym, pustym rdzeniem. Zapewnia
najlepszą termiczną izolację pomiędzy skórą a otaczającym ją
środowiskiem.
• Wytwarzanie technologią automatycznego dziania. Wystarcza na
dłużej i jest wygodniejsza.
• Brak szwów, które można przetrzeć lub rozedrzeć. Chroni przed
uczuciem dyskomfortu oraz podrażnieniami skóry.
• Nadaje się do prania w temperaturze maksymalnie 40°C.
Większa higiena noszenia.
• Oburęczne, każda pasuje na obie dłonie. Nie ma konieczności
posiadania pary, co jest bardziej ekonomiczne.
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
57
VibraGuard® 07-111
D O Z A S T O S O WA Ń
SPECJALNYCH
ŚREDNIE
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
07-111
Impregnowane
wnętrze dłoni
Bawełna ze ściegiem
Nitryl
interlock, Gelfôm
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
Velcro®
Białe
i niebieskie
8, 9, 10
175 - 190
1 para w woreczku;
6 woreczków w kartonie
Powłoka impregnowana
nitrylem, wkładka Gelfôm.
Płócienny tył zapinany na
rzepy.
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Obróbka metali
• Ochrona przed skutkami wstrząsów
i uderzeń o średnim natężeniu
• Czynności związane z zatrzaskiwaniem
i przykręcaniem
• Polerowanie
• Branża aeronautyczna
OPIS
• Miękka wkładka Gelfôm w okolicy kciuka i palca wskazującego oraz
wnętrza dłoni wzmacnia ochronę przed uderzeniami.
• Receptura z nitrylu firmy Ansell, daje doskonałą odporność na
przecięcia, przebicia, ścieranie oraz nieprzepuszczalność dla smaru
i oleju.
• Nie trzeba zdejmować rękawicy podczas przykręcania lub pracy
z małymi elementami, takimi jak gwoździe itp.
• Naciskanie włącznika elektronarzędzia jest o wiele łatwiejsze
w wersji z półpalcami.
KATEGORIA II
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
VibraGuard® 07-112
D O Z A S T O S O WA Ń
SPECJALNYCH
ŚREDNIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
07-112
W pełni
impregnowane
Bawełna z dodatkami syntetycznymi,
ścieg interlock, Gelfôm
Nitryl
Velcro®
Niebieski
8, 9, 10, 11 225 - 240
Powłoka impregnowana
nitrylem, wkładka Gelfôm
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
•
•
•
Szlifierki ręczne
Szlifierki napędzane pedałem
Rylec wibracyjny
Dłuto pneumatyczne
Wiertła do nawierzchni drogowych
Młoty wysoko wydajne
Klucze i ubijaki udarowe
PAKOWANIE
1 para w woreczku;
6 woreczków w kartonie
OPIS
• Idealne do prac przy wibracjach o częstotliwości przekraczającej
300 Hz.
• Zmniejszają wibracje pochłaniane przez dłoń i palce pracownika.
Rękawice VibraGuard® chronią przed zespołem wibracyjnym.
• Rękawica VibraGuard® wykonana z nitrylu o unikatowej recepturze
firmy Ansell, dającego odporność na przecięcia, przebicia, ścieranie
oraz nieprzepuszczalność dla smaru i oleju.
• Tłumienie drgań — norma EN10819:
TRM (współczynnik drgań o średniej częstotliwości) = 0,90
TRH (współczynnik drgań o wysokiej częstotliwości) = 0,52
KATEGORIA II
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Nowy produkt
DŁUGOŚĆ
mm
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
58
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
PowerFlex® 80-400
D O Z A S T O S O WA Ń
SPECJALNYCH
CIĘŻKIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
80-400
Powlekane
wnętrze dłoni
Frotte
akrylowe
Naturalna
guma
Ściągacz
Niebieska powłoka na
7, 8, 9, 10, 11 250 - 295
jaskrawożółtej wyściółce
Doskonała izolacja i komfortowa praca w niskiej
temperaturze
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
•
•
Wysyłki i przyjęcia towaru
Zbiórka odpadów
Zakłady chłodnicze
Składowanie towarów łatwo psujących się
Konserwacja w ramach robót publicznych
Zewnętrzne prace budowlane
KATEGORIA III
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
12 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
OPIS
• Ansell’s PowerFlex® 80-400 to rękawica ogólnego zastosowania
zapewniająca wyjątkową izolację i ochronę przed zimnem, jak
również duży komfort użytkowania i pewny chwyt.
• Rękawica posiada termiczną podszewkę z akrylowego frotte
oraz lateksową powłokę izolacyjną, która gwarantuje doskonałą
ochronę przed zimnem. Rękawica zapewnia wygodę i ochronę
przed krótkotrwałymi kontaktami w temperaturach do –30°C.
• Jaskrawożółta akrylowa podszewka z frotte rękawicy PowerFlex®
80-400 gwarantuje jej dobrą widoczność w warunkach słabego
oświetlenia. Sprzyja to poprawie bezpieczeństwa innych
pracowników przy słabym świetle.
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
59
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
Winter Hyd-Tuf®
D O Z A S T O S O WA Ń
SPECJALNYCH
CIĘŻKIE
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
52-590
Impregnowane
wnętrze dłoni
Bawełna dżersejowa
Nitryl
Mankiet ochronny
Brązowy
9, 10
280
6 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
OPIS
Powłoka impregnowana
nitrylem, wyściółka
dżersejowa
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Łączenie metalowych części oraz
komponentów
• Montaż i prace wykończeniowe
• Zaopatrywanie w gaz i elektryczność
• Prace przy lekkich odlewach i częściach
metalowych
• Odlewanie wtryskowe, prace przy zimnych
elementach
• Konserwacja
• Górnictwo
• Obsługa maszyn
• Prace w magazynach
• Zastępuje klasyczną rękawicę skórzaną do zastosowania ogólnego
w średnio i bardzo intensywnych pracach. Bardziej elastyczna,
wygodniejsza, o wiele bardziej trwała w ciężkich warunkach pracy.
• Wysoko wydajna impregnacja nitrylowa. Daje znakomitą odporność
na otarcia oraz dobrą odporność na rozcięcia, rozdarcia i przebicia.
Skutecznie chroni przed smarem, olejem oraz brudem.
• Miękka, elastyczna wyściółka dżersejowa. Rękawica wygodnie
przylega do ręki, a jednocześnie bezpiecznie ją otula. Wchłania pot,
utrzymując rękę suchą i w komforcie przez dłuższy czas.
• Znakomity chwyt na sucho. Czyni pracę szybszą i łatwiejszą.
KATEGORIA II
Therm-A-Grip®
D O Z A S T O S O WA Ń
SPECJALNYCH
CIĘŻKIE
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
44-315
W pełni
impregnowane
Bawełna dżersejowa,
Nitryl
Pianka izolacyjna
OCHRONA MECHANICZNA
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
Ściągacz
Brązowy
9, 10
240, 255
6 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
Powłoka impregnowana
nitrylem, wyściółka z pianki
izolacyjnej
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Kierowanie ciężarówkami, podnośnikami
widłowymi oraz dźwigami
• Prace budowlane na zewnątrz
• Zamiatanie ulic
• Prace przy domu oraz w polu w warunkach
zimowych
• Patrolowanie obiektów nieogrzewanych
OPIS
• Izolacja piankowa odcina zimno i utrzymuje ciepło. Dzięki
nieprzepuszczalności nitrylu, rękawica jest odporna na działanie
śniegu i deszczu, a także na brud oraz smar.
• Materiał impregnowany nitrylem daje doskonałą odporność na
otarcia i dobrą odporność na rozdarcia i przecięcia. Trwalsze
od tradycyjnych rękawic skórzanych lub zimowych rękawic
dżersejowych do prac zewnętrznych.
• Nie sztywnieje i nie pęka na zimnie. Zachowuje elastyczność
w temperaturze do –10°C.
• Znakomity chwyt na sucho. Czyni pracę szybszą i łatwiejszą.
KATEGORIA II
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
60
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
Winter Monkey Grip®
D O Z A S T O S O WA Ń
SPECJALNYCH
RODZAJ
23-173
23-191
23-193
CIĘŻKIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
TYP
MATERIAŁ
POWŁOKI
Chropowate wykończenie,
Całkowicie powlekane
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
Mankiet ochronny
Wyściółka terGładkie wykończenie, Całko- moizolacyjna
wicie powlekane
PCW
Ściągacz
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
265 - 295
Brązowy
290 - 315
10, 11
Mankiet ochronny
Zanurzeniowo powlekane winylem,
z wyściółką termoizolacyjną
Winter Monkey Grip®
23-173
OCHRONA MECHANICZNA
12 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
265 - 295
OPIS
•
•
•
•
Zapewnia dłoniom ciepło, suchość i ochronę przed otarciami.
Powłoka z PCW chroni przed olejem i smarem.
Powłoka z PCW zachowuje elastyczność w niskich temperaturach.
Doskonała chwytność.
• Prace przy przedmiotach i materiałach
pokrytych smarem i olejami
• Prace z chemikaliami w niskiej temperaturze
• Zimowy transport ropy
• Utrzymanie chłodni i zamrażalni
KATEGORIA II
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
Winter Hi-Viz®
D O Z A S T O S O WA Ń
SPECJALNYCH
RODZAJ
23-491
CIĘŻKIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
TYP
Gładkie wykończenie, Wyściółka terCałkowicie powlekane moizolacyjna
OCHRONA MECHANICZNA
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
PCW
Ściągacz
Fluorescencyjny
pomarańczowy
10
295
12 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
Zanurzeniowo powlekane
fluorescencyjnym winylem,
z wyściółką termoizolacyjną
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
OPIS
• Rękawica, która świeci w mroku!
• Jaskrawopomarańczowy fluorescencyjny kolor sprawia,
że rękawice te są wyraźnie widoczne, nawet w mroku
i przygasającym świetle.
• Ciepła, wodoodporna, nieprzepuszczalna dla oleju oraz smaru.
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
Kierowanie ruchem drogowym
Kierowanie ruchem na lotnisku
Sygnalizacja ręczna
Place budowy dróg i kolei
KATEGORIA II
Polar Grip®
D O Z A S T O S O WA Ń
SPECJALNYCH
RODZAJ
23-700
CIĘŻKIE
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
Całkowicie
powlekane
Poliuretan
PCW
Rękawice z długim
mankietem
Fluorescencyjny
pomarańczowy
9, 10
275 - 300
6 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
Izolowane rękawice zimowe,
z poliuretanową wyściółką
termoizolacyjną wyjmowaną
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
•
•
•
•
OCHRONA MECHANICZNA
Zewnętrzne prace budowlane
Chłodnie
Transport zimowy
Konserwacja dróg oraz terenów
Media, prace w domu i w polu
Prace przy drewnie
Rafinacja chemiczna
Odwierty morskie
OPIS
• Solidna rękawica zimowa, znacznie lepsza od skórzanych, nie
chłonie wody, odporna na działanie soli i innych chemikaliów,
utrzymująca dłonie w cieple.
• Izolacja z pianki poliuretanowej zapewnia dodatkowe ciepło
i wygodę.
• Chropowate wykończenie powłoki PCW daje nieporównywalną siłę
chwytu na powierzchniach mokrych i śliskich.
KATEGORIA III
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
OCHRONA MECHANICZNA - INFORMACJE O PRODUKCIE
61
Crusader Flex®
D O Z A S T O S O WA Ń
SPECJALNYCH
RODZAJ
OCHRONA MECHANICZNA
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
Powlekane
Poliester
nietkany
Nitryl
Rękawice z długim
Szary
mankietem
42-445
42-474
CIĘŻKIE
Znakomita ochrona i wygoda
w umiarkowanie wysokich
temperaturach
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
240
9, 10
330
PAKOWANIE
12 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
OPIS
• Do przenoszenia (z przerwami) przedmiotów o temperaturze
nieprzekraczającej 180°C.
• Znakomita odporność na rozcięcia, rozdarcia oraz otarcia.
• Znakomity chwyt zarówno na suchych, jak i zaolejonych
powierzchniach.
• Wygodne i elastyczne: pochłaniająca pot nietkana wyściółka.
Crusader Flex® 42-474 • Manipulacja gorącym szkłem
• Manipulacja gorącymi odlewami i płytami
drewnianymi
• Wyjmowanie gumowych opon z form, pasów
oraz profili, wulkanizacja, gładzenie itd.
• Wyjmowanie wysterylizowanych produktów
z autoklawów
Crusader Flex® 42-445
KATEGORIA III
42-445: Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Przeznaczone do krótkiego kontaktu z suchymi przedmiotami o temperaturze nieprzekraczającej 180°C
Mercury®
D O Z A S T O S O WA Ń
SPECJALNYCH
RODZAJ
43-113
CIĘŻKIE
OCHRONA MECHANICZNA
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
MATERIAŁ
POWŁOKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
Dziane
Kevlar®,
Bawełna
Nie dotyczy
Długi mankiet tekstylny
Żółty
10, 11
380
6 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
Rękawice odporne na wysoką
temperaturę
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Manipulacja gorącym szkłem
• Wyjmowanie wysterylizowanych produktów
z autoklawów
• Wyjmowanie termoplastów z form
• Produkcja opon
OPIS
• Lider wśród rękawic do zastosowań związanych z najwyższymi
temperaturami.
• Zapewnia także fantastyczną odporność na rozcięcia, rozdarcia
oraz obtarcia.
• Miękkie, wygodne i chłonne – najchłodnejsze w najgorętszych
warunkach.
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Kevlar®
KATEGORIA III
Przeznaczone do krótkiego kontaktu z suchymi przedmiotami o temperaturze nieprzekraczającej 350°C
Nasz bestseller
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
62
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
OCHRONA PRZED
CHEMIKALIA I CIECZE
WWW
W
WW.AN
.ANSEL
SEL
L L.E
L U
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
63
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI
Ansell ma rękawice odpowiednie do czynności wymagających ochrony przed chemikaliami. Nasz szeroki asortyment
rękawic obejmuje produkty chroniące w minimalnym stopniu przed rozpryskami produktów chemicznych oraz
produkty zapewniające ochronę podczas czynności obejmujących pełne zanurzenie w produktach chemicznych. Dzięki
zastosowaniu wielu rodzajów polimerów nasze rękawice zapewniają ochronę przed różnorodnymi chemikaliami
i cieczami, a także różne stopnie ochrony przed rozcięciami, rozdarciami, ścieraniem i przekłuciem oraz odporności
termicznej.
Spośród rękawic z nitrylu, neoprenu, naturalnej gumy, polichlorku winylu (PCW), alkoholu poliwinylowego (PVA),
laminowanej powłoki, winylu, butylu i vitonu/butylu wybierz te, które zaspokajają Twoje potrzeby w zakresie ochrony
chemicznej. We wszystkich wykorzystaliśmy najnowsze technologie, pamiętając o wygodzie i zręczności. Szeroki wybór
produktów jednorazowych i wielokrotnego użytku sprawia, że łatwo można znaleźć dobrze chroniące rękawice po
przystępnej cenie.
P O D S TAW O W E B R A N Ż E :
PRODUK T Y Z SERII PERFORM ANCE
Przemysł chemiczny
Branża farmaceutyczna
Konserwacja
Motoryzacja i transport
Wytwarzanie metalu
Budownictwo
Utrzymanie czystości
SERIA PERFORMANCE: w tych rękawicach wykorzystaliśmy najnowszą technologię. Są one przeznaczone
do najtrudniejszych i najbardziej wymagających czynności. Te nowatorskie rękawice zapewniają najwyższy poziom
bezpieczeństwa i wygody pracowników, zapewniając przy tym najbardziej wszechstronne rozwiązania.
Przekonaj się, że oferujemy większą zręczność i wygodę podczas czynności wymagających ochrony chemicznej —
pewnej ochrony mechanicznej. Nowy standard efektywności mokrego i suchego chwytu zapewnia niespotykaną
dotąd kontrolę i zwiększa wydajność pracy.
Wszechstronny, efektywny polimer Sol-Vex® zapewnia doskonałą równowagę ochrony chemicznej i mechanicznej oraz
efektywność pracy w środowisku mokrym i suchym. Sol-Vex® jest w naszej branży wzorcem dla rękawic odpornych na
chemikalia.
Jest na tyle cienki, że zapewnia doskonałą zręczność i maksymalną elastyczność, a jednocześnie dostatecznie
gruby, aby zapewnić odporność na przekłucia i rozdarcia. Jednorazowe rękawice polimerowe Touch N Tuff® chronią
pracowników i produkty w środowisku mokrym i suchym.
PRODUKTY CLASSIC: Tym rękawicom, wypróbowanym i sprawdzonym przez wiele branż, ufa cały świat.
Jeżeli potrzebujesz efektywnych i niezawodnych rękawic, nie szukaj dalej — masz klasyczne rękawice Ansell.
Sol-Knit®, Hycare®, Econohands® Plus, Conform® +
64
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
OPIS NORM EN
OPIS NORM EN: ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
Ansell jest liderem branży w dziedzinie konsolidacji analiz zagrożeń chemicznych i informacji o efektywności
polimerów w zakresie ochrony dłoni. w celu określenia wysokiej i średniej odporności na chemikalia należy użyć
szczegółowej karty chemicznej i tabeli czasów przenikania w podziale na produkty zgodnie z normą EN374.
NAZWA PRODUKTU
RODZAJ
A
B
C
D
E
F
Alkohol
metylowy
Aceton
Acetonitryl
Chlorek
metylenu
Dwusiarczek
węgla
Toluen
67-56-1
67-64-1
75-05-8
75-09-2
75-15-0
G
H
Dwuetylo- Czterowoamina
dorofuran
108-88-3 109-89-7
109-99-9
I
J
K
L
Octan
etylu
n-heptan
Wodorotlenek
sodu
40%
Kwas
siarkowy,
96%
141-78-6
142-82-5 1310-73-2
AccuTech®
91-104
> 480
(50%)
AccuTech®
91-250
> 480
AccuTech
®
91-225.325
3
AlphaTec®
58-530.535
70
AlphaTec®
58-270
®
6
13
19
28
15
STOSOWANE
PIKTOGRAMY
766493-9
38
(98%)
57
> 480
> 480
55
JKL
> 480
> 480
50
JKL
> 480
(50%)
> 480
(50%)
> 480
(50%)
Austral Plus
87-800.805
Barrier®
02-100
> 480
> 480
> 480
16
> 480
> 480
> 480
Bi-Colour™
87-900
54
8
14
1
<5
5
<5
ChemTek™
38-514
> 480
428
> 480
<5
<5
<5
<5
ChemTek™
38-520
> 480
> 480
> 480
9
<5
10
8
9
105
9
> 480
265
BIK
ChemTek™
38-628
> 480
> 480
> 480
142
> 480
> 480
57
17
> 480
> 480
> 480
> 480
DFL
Conform® +
69-140
®
Conform +
12
8
10
<5
<5
> 480
> 480
9
5
43
5
<5
0
> 480
221
> 480
(95%)
ABC
180 (95%)
AKL
146
BIK
> 480
(50%)
> 480
(50%)
> 480
(50%)
> 480
(50%)
> 480
(50%)
220 (95%)
14
> 480
258
14
> 480
470
<5
> 480
(50%)
21
(98%)
> 480
> 480
0
69-150
®
<5
0,5
> 480
(50%)
DermaShield
73-701.711.721
Dura-Touch®
34-500
Duzmor® Plus
87-600
Extra™
87-950.955
44
15
Gladiator®
16-650
35
<5
Greenfit™ Plus
79-300
18
®
Hycare
62-200
128
<5
19
Neotop®
29-500
116
17
34
NeoTouch®
25-101.201
9
0,2
<5
Neox®
09-922.924.928.430
247
11
354 (95%)
AKL
Neox®
09-912
> 480
112
152
> 480
334 (95%)
AKL
Neox®
09-022
> 480
90
109
> 480
218
AKL
93-401
<5
<5
Nitrilite
®
30
2
8
5
8
1
0
<5
1
<5
<5
<5
4
6
<5
6
7
9
6
<5
4
<5
5
0,3
58
6
10
0,2
1
<5
<5
23-700
18
5
9
<5
7
Profil™ Plus
87-850
30
8
17
<5
5
PVA®
15-552.554
5
37
> 480
28
Scorpio
08-352.354
154
<5
Snorkel®
04-412.414.418.460
35
<5
Sol-Knit®
39-112.122.124
4
<5
3
Sol-Vex®
37-900
74
10
14
Sol-Vex
®
> 480
4
> 480
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
4
12
30
57
127
9
15
28
7
11
Sol-Vex®
37-185.665
129
20
Sol-Vex®
37-655
64
10
9
Sol-Vex®
37-645
12
4
8
ThermaPrene™
19-024.026
70
226
92-665.670
Touch N Tuff®
92-600.605
Touch N Tuff®
92-500
Universal™ Plus
Virtex™
52
<5
37-675.676.500+
TNT Blue
11
<5
37-695
3
4
> 480
<5
Sol-Vex®
®
158
> 480
(50%)
> 480
(50%)
> 480
(50%)
10
> 480
41
> 480
(95%)
15
> 480
466 (95%)
AKL
35
AKL
<5
132
17
(98%)
33
> 480
> 480
(50%)
> 480
(50%)
> 480
(50%)
105
AKL
> 480
110
(95%)
AJL
> 480
28
26
10
19
> 480
23
17
6
18
> 480
<5
54
79
29
> 480
<5
<5
0,5
<5
<5
87-650.660.665
10
<5
5
<5
79-700
6
<5
<5
1
<5
1
<5
<5
AKL
7
(98%)
> 480
(50%)
<5
(50%)
> 480
8
12
1
240
AKL
10
(98%)
<5
Polar Grip®
®
27
198
> 480
(50%)
> 480
(50%)
<5
BCD
63
JKL
127
AKL
> 480
> 480
96
JKL
> 480
> 480
(50%)
43
JKL
> 480
353
AKL
1
> 480
(50%)
1 (99100%)
<5
> 480
(50%)
138
> 480
13
<5
> 480
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
65
INFORMACJE O ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ
CZAS PRZENIKANIA
ZGODNIE Z NORMĄ EN374-3:2003
CZAS PRZENIKANIA WG NORMY EN374-3:2003
(W MINUTACH)
0
1
2
3
4
5
< 10
10-30
Nie
zalecane
NAZWA CHEMICZNA
Ochrona przed
rozpryskami
60-120
120-240
6
240-480
Średni stopień ochrony
> 480
Wysoki stopień ochrony
NAZWA PRODUKTU
AlphaTec®
BiBarrier® Colour™
58-270
107-98-2
120 - 240
60- 120
> 480
10 - 30
Aceton
67-64-1
6
< 10
> 480
8
> 480
> 480
Acetonitryl
75-05-8
13
< 10
> 480
14
> 480
Akrylan metylu
96-33-3
< 10
< 10
> 480
< 10
Akrylonitryl
107-13-1
6
< 10
> 480
Aldehyd glutarowy,
50%
111-30-8
> 480
> 480
Alkohol allilowy
107-18-6
30 - 60
10 - 30
Alkohol butylowy
71-36-3
> 480
Alkohol izopropylowy
67-63-0
> 480
Alkohol oktylowy
111-87-5
Benzen
71-43-2
Benzyna
Benzyna ciкїka hydroodsiarczona (ropa naftowa)
Benzyna lakowa
Scorpio® Snorkel®
08-352 04-412
08-354 04-414
04-418
04-460
Sol-Vex®
Virtex™
37-900
37-185
37-665
37-675 79-700
37-676
37-500+
15-552
15-554
10 - 30
30 - 60
> 480
60 - 120
10 - 30
296
240 - 480
236
10 - 30
15
17
37
<5
<5
10
10 - 30
7
<5
> 480
10
34
145
28
< 10
14
20
11
<5
240 - 480
10 - 30
< 10
< 10
> 480
< 10
< 10
10 - 30
10 - 30
< 10
< 10
9
> 480
> 480
10
15
> 480
43
< 10
7
< 10
< 10
< 10
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
< 10
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
10 - 30
> 480
30 - 60
10 - 30
120 - 240
< 10
240 - 480
60 - 120
30 - 60
30 - 60
51
10 - 30
> 480
> 480
120
> 480
> 480
60 - 120
> 480
60 - 120
> 480
120 - 240
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
80
71
120 - 240
55
240 - 480
95
> 480
> 480
> 480
96
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
120 - 240
> 480
> 480
> 480
> 480
240 - 480
14
< 10
> 480
< 10
19
> 480
5
10
> 480
<5
<5
24
28
22
<5
8006-61-9
120 - 240
60 - 120
> 480
< 10
> 480
> 480
< 10
10 - 30
> 480
30 - 60
60 - 120
240 - 480 240 - 480
134
60 - 120
64742-82-1
240 - 480
120- 240
> 480
< 10
> 10
> 480
< 10
10 - 30
> 480
10 - 30
10 - 30
240 - 480 240- 480 240 - 480
64742-88-7
> 480
> 480
> 480
10
10 - 30
> 480
12
48
> 480
60 - 120
10 - 30
> 480
> 480
> 480
240 - 480
64742-49-0
> 480
> 480
> 480
10 - 30
> 10
> 480
10 - 30
10 - 30
> 480
60 - 120
10 - 30
> 480
> 480
> 480
120 - 240
7664-39-3
38-628
PVA®
29-500
1-metoksy-2-propanol
87-900 38-520
Extra™ Neotop®
87-950
87-955
CAS
02-100
ChemTek™
58-530
58-535
NAZWA
CHEMICZNA
Benzyna lekka hydroodsiarczona (ropa naftowa)
Bezwodny fluorowodyr
30-60
240 - 480 240 - 480
240 - 480 240 - 480
120 - 240 240 - 480
10 - 30
< 10
< 10
90
< 10
> 480
> 480
< 10
6.5
< 10
25
2
< 10
< 10
1
< 10
Bisfenol A
80-05-7
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
Chlorek benzoilu
98-88-4
< 10
< 10
> 480
< 10
> 480
> 480
< 10
< 10
> 480
< 10
< 10
> 10
> 10
< 10
< 10
Chlorek metylenu
75-09-2
< 10
< 10
16
1
9
142
1
4
> 480
< 10
< 10
4
4
2
< 10
Chlorek tionylu
7719-09-7
< 10
< 10
120 - 240
< 10
< 10
> 480
< 10
< 10
120 - 240
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
Chloroform
67-66-3
< 10
< 10
32
< 10
< 10
120 - 240
< 10
< 10
> 480
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
Cykloheksanol
108-93-0
> 480
> 480
> 480
10 - 30
> 480
> 480
< 10
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
Cykloheksanon
108-94-1
Destylat lekki hydroodsiarczony (ropy naftowej)
64742-47-8
Dietyloamina
55
16
> 480
30 - 60
> 480
10 - 30
35
39
> 480
51
30
69
113
42
6
> 480
> 480
> 480
10 - 30
10 - 30
> 480
10 - 30
10 - 30
> 480
30 - 60
10 - 30
> 480
> 480
> 480
240 - 480
109-89-7
28
10 - 30
> 480
<5
8
57
6
9
11
<5
<5
57
79
17
<5
Dimetyloformamid
68-12-2
18
< 10
> 480
99
> 480
> 480
91
58
13
35
19
19
43
<5
<5
Dimetylosulfotlenek
67-68-5
120 - 240
60 - 120
> 480
> 480
> 480
> 480
240 - 480
> 480
< 10
> 480
< 10
300
240 - 480
> 120
> 10
Disiarczek węgla
75-15-0
10 - 30
< 10
> 480
<5
<5
> 480
<5
<5
> 480
<5
<5
12
<5
12
< 10
Etanol
64-17-5
> 480
20
240 - 480
> 480
10 - 30
350
< 10
> 480
60 - 120
> 480
> 480
170
30 - 60
Eter metylowo-tbutylowy
1634-04-4
> 480
> 480
> 480
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
> 480
10 - 30
< 10
> 480
> 480
> 480
60 - 120
Etyloamina
75-04-7
60 - 120
30 - 60
> 480
10 - 30
60 - 120
10 - 30
< 10
60 - 120
240 - 480
60 - 120
< 10
83
60 - 120
85
30 - 60
Etylobenzen
96-33-3
< 10
< 10
> 480
< 10
120 - 240
< 10
< 10
< 10
> 480
< 10
< 10
10 - 30
10 - 30
< 10
< 10
240 - 480 120 - 240
* Mimo długiego czasu przenikania możliwe jest przedwczesne zniszczenie rękawic. Zalecane tylko do ochrony przed rozpryskami.
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
66
INFORMACJE O ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ
CZAS PRZENIKANIA
ZGODNIE Z NORMĄ EN374-3:2003
NAZWA CHEMICZNA
NAZWA PRODUKTU
AlphaTec®
BiBarrier® Colour™
58-530
58-535
58-270
02-100
ChemTek™
87-900 38-520
Extra™ Neotop®
PVA®
Scorpio® Snorkel®
08-352 04-412
08-354 04-414
04-418
04-460
38-628
87-950
87-955
29-500
15-552
15-554
Sol-Vex®
Virtex™
37-900
37-185
37-665
37-675 79-700
37-676
37-500+
NAZWA
CHEMICZNA
CAS
Fenol
108-95-2
78
10 - 30
> 480
202
> 480
> 480
245
> 480
> 480
> 480
220
78
60 - 120
64
< 10
Formaldehyd, 35%
50-00-0
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
< 10
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
Fosforan trikrezylu
1330-78-5
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
Freon TF
76-13-1
> 480
> 480
> 480
> 10
< 10
< 10
< 10
10 - 30
> 480
240 - 480
< 10
> 480
> 480
> 480
60 - 120
Ftalan dibutylu
84-74-2
> 480
> 480
240 - 480
10 - 30
> 480
> 480
10 - 30
60 - 120
> 480
60 - 120
60 - 120
> 480
> 480
> 480
240 - 480
Gamma-butyrolakton
96-48-0
< 10
< 10
> 480
240 - 480
> 480
> 480
> 480
120 - 240 120 - 240 120 - 240
< 10
10 - 30
10 - 30
< 10
< 10
Glikol butylowy
111-76-2
> 480
30 - 60
> 480
> 480
10 - 30
120 - 240 120 - 240
> 480
< 10
Glikol etylenowy
107-21-1
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
120 - 240
> 480
> 480
Glikol etylowy
110-80-5
120 - 240
60 - 120
> 480
10 - 30
> 480
10 - 30
10 - 30
60 - 120
< 10
290
10 - 30
Glikol propylenowy
57-55-6
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
60 - 120
Heksametylodisilazan
999-97-3
> 480
> 480
> 480
67
< 10
> 480
30 - 60
30 - 60
> 480
30 - 60
10 - 30
> 480
> 480
> 480
120 - 240
Heksan
110-54-3
> 480
> 480
> 480
<5
10 - 30
> 480
7
27
> 480
78
9
> 480
> 480
> 480
> 480
Heptan
142-82-5
> 480
> 480
> 480
< 10
9
> 480
< 10
27
> 480
15
< 10
> 480
> 480
> 480
> 480
Izoforon
78-59-1
120 - 240
60 - 120
> 480
10 - 30
> 480
10 - 30
10 - 30
30 - 60
> 480
60 - 120
< 10
240
Izooktan
540-84-1
> 480
> 480
> 480
30 - 60
10 - 30
> 480
10 - 30
150
> 480
> 480
10 - 30
> 480
> 480
> 480
> 480
Izopropanol
67-63-0
> 480
> 480
> 480
80
> 480
> 480
71
120 - 240
55
240 - 480
95
> 480
> 480
> 480
96
Ksylen
1330-20-7
41
10
> 480
< 10
10 - 30
> 480
9
8
> 480
17
6
83
90
56
<5
Kwas akrylowy
79-10-7
30 - 60
10 - 30
> 480
60 - 120
> 480
240 - 480
60 - 120
64
< 10
> 480
166
69
30 - 60
40'
<5'
Kwas azotowy, 70%
7697-37-2
53 *
14 *
> 480
235
> 480
> 480
> 480
> 480
< 10
> 480
198
41 *
60 - 120 *
40 *
<5
Kwas bromopropionowy
Kwas chlorowodorowy, 37%
Kwas fluorowodorowy,
48%
Kwas fosforowy,
stężony
Kwas maleinowy,
roztwyr wodny
Kwas mrówkowy,
98-100%
240 - 480 120 - 240
240 - 480 240 - 480 240 - 480
> 480
> 480
> 480
120 - 240 120 - 240 120 - 240
240 - 480 120 - 240
10 - 30
60 - 120
30 - 60
10 - 30
590-92-1
> 480 *
> 480 *
> 480
> 480
> 480
> 480
240 - 480
> 480
< 10
> 480
120 - 240
> 480 *
> 480 *
> 480 *
120 240 *
7647-01-0
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
< 10
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
394
7664-39-3
120 240 *
60 - 120 *
> 480
> 480
> 480
> 480
369
(40%)
> 480
< 10
> 480
> 480
120 240 *
120 240 *
179 *
< 10
7664-38-2
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
< 10
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
110-16-7
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
< 10
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
64-18-6
30 - 60
10 - 30
> 480
108
58
> 480
< 10
> 480
76
46
30 - 60
22
< 10
Kwas nadoctowy, 39%
79-21-0
124
30 - 60
> 480
62
> 480
> 480
60 - 120
300
1
> 480
155
60 - 120
60 - 120
55
20
Kwas octowy lodowaty
64-19-7
104
23
> 480
129
> 480
> 480
135
193
< 10
> 480
> 120
155
190
61
9
Kwas siarkowy, 96%
7664-93-9
55 *
50 *
> 480
149
265
> 480
258
201
<5
302
(95%)
35
105 *
127 *
63 *
13
Kwas szczawiowy,
roztwyr wodny
144-62-7
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
< 10
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
Metakrylan metylu
80-62-6
10 - 30
< 10
> 480
< 10
60 - 120
< 10
< 10
10
240 - 480
8
< 10
27
10 - 30
19
< 10
Metanol
67-56-1
70
21
> 480
41
> 480
> 480
44
116
5
154
35
127
129
28
6
Metyloamina, 40%
74-89-5
> 480
> 480
> 480
10 - 30
> 480
> 480
< 10
> 480
< 10
> 480
60 - 120
> 480
> 480
> 480
10 - 30
Metyloetyloketon
78-93-3
7
< 10
> 480
7
237
> 480
8
9
41
5
< 10
10
13
5
<5
Metyloizobutyloketon
108-10-1
< 10
< 10
> 480
9
240 - 480
10 - 30
14
13
60 - 120
16
< 10
37
10 - 30
27
< 10
Monochlorobenzen
108-90-7
< 10
< 10
> 480
< 10
10 - 30
> 480
< 10
< 10
> 480
< 10
< 10
10 - 30
10 - 30
< 10
< 10
Monoetanoloamina
141-43-5
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
240 - 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
240 - 480 240 - 480
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
67
INFORMACJE O ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ
CZAS PRZENIKANIA WG NORMY EN374-3:2003
(W MINUTACH)
0
1
2
3
4
5
< 10
10-30
Nie
zalecane
NAZWA CHEMICZNA
30-60
Ochrona przed
rozpryskami
60-120
120-240
6
240-480
Średni stopień ochrony
> 480
Wysoki stopień ochrony
NAZWA PRODUKTU
AlphaTec®
BiBarrier® Colour™
58-530
58-535
58-270
02-100
ChemTek™
87-900 38-520
Extra™ Neotop®
PVA®
Scorpio® Snorkel®
08-352 04-412
08-354 04-414
04-418
04-460
38-628
87-950
87-955
29-500
15-552
15-554
Sol-Vex®
Virtex™
37-900
37-185
37-665
37-675 79-700
37-676
37-500+
NAZWA
CHEMICZNA
CAS
N-metylo-2-pirolidon
872-50-4
10 - 30
< 10
> 480
26
> 480
120 - 240
30 - 60
10 - 30
< 10
10 - 30
< 10
27
10 - 30
10 - 30
< 10
n-undekan
1120-21-4
> 480
> 480
> 480
30 - 60
10 - 30
> 480
10 - 30
60 - 120
> 480
120 - 240
< 10
> 480
> 480
> 480
> 480
Nadtlenek wodoru,
30%
7722-84-1
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
< 10
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
140
Nafta
64742-81-0
> 480
> 480
> 480
60 - 120
60 - 120
> 480
30 - 60
240 - 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
Nafta VMP
8030-30-6
60 - 120
30 - 60
> 480
10 - 30
> 10
> 480
< 10
30 - 60
> 480
60 - 120
60 - 120
> 480
> 480
84
30 - 60
Nitrobenzen
98-95-3
60 - 120
30 - 60
> 480
< 10
> 480
> 480
< 10
< 10
> 480
< 10
< 10
105
305
105
10 - 30
Octan 1-metoksy-2propylu
108-65-6
120 - 240
60 - 120
> 480
< 10
> 480
30 - 60
< 10
10 - 30
> 480
10 - 30
< 10
203
120 - 240
132
< 10
Octan butylu
123-86-4
49
10 - 30
> 480
10 - 30
60 - 120
10 - 30
16
23
> 480
9
7
66
60 - 120
47
<5
Octan etylu
141-78-6
15
< 10
> 480
9
105
> 480
14
10
> 480
16
<5
33
29
18
<5'
Octan glikolu etylowego
111-15-9
60 - 120
30 - 60
> 480
21
> 480
10 - 30
29
31
> 480
30 - 60
10 - 30
60 - 120
129
60 - 120
10 - 30
Octan propylu
109-60-4
10 - 30
< 10
> 480
< 10
30 - 60
< 10
< 10
< 10
> 480
< 10
< 10
10 - 30
10 - 30
20
< 10
Olej mineralny
8012-95-1
> 480
> 480
> 480
10 - 30
> 480
> 480
10 - 30
10 - 30
> 480
30 - 60
< 10
> 480
> 480
> 480
120 - 240
Olej napędowy
68334-30-5
> 480
> 480
> 480
< 10
10 - 30
> 480
< 10
10 - 30
> 480
10 - 30
10 - 30
> 480
> 480
> 480
> 480
Piperazyna, roztwyr
wodny
110-85-0
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
< 10
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
Pirydyna
110-86-1
10 - 30
< 10
> 480
1
252
> 480
< 10
12
8
< 10
7
13
10 - 30
10
< 10
Propanol
71-23-8
> 480
> 480
> 480
120 -240
> 480
> 480
127
> 480
68
> 480
121
> 480
> 480
> 480
30 - 60
Propionitryl
107-12-0
< 10
< 10
> 480
< 10
> 480
10 - 30
< 10
10 - 30
> 480
98
< 10
10 - 30
10 - 30
< 10
< 10
Ropa naftowa
68308-34-9
> 480
> 480
> 480
< 10
> 480
> 480
< 10
10 - 30
> 480
10 - 30
10 - 30
> 480
> 480
> 480
> 480
Rozpuszczalnik
Stoddarda
8052-41-3
> 480
> 480
> 480
10 - 30
< 10
> 480
< 10
120 - 240
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
Smoła węglowa
8007-45-2
> 480
> 480
> 480
< 10
> 480
> 480
< 10
10 - 30
> 480
10 - 30
10 - 30
> 480
> 480
> 480
> 480
Styren
100-42-5
19
< 10
> 480
8
10 - 30
> 480
10
9
> 480
<5
9
32
31
24
<5
Tetrachlorek węgla
56-23-5
< 10
< 10
> 480
< 10
< 10
> 480
< 10
10 - 30
Tetrachloroetylen
127-18-4
133
60 - 120
> 480
10 - 30
13
> 480
11
17
> 480
4
5
395
397
136
12
Tetrahydrofuran
109-99-9
< 10
< 10
> 480
< 10
9
17
6
6
52
<5
<5
10
10 - 30
6
< 10
Tetrahydrotiofen
110-01-0
10 - 30
< 10
> 480
< 10
> 480
> 480
< 10
11
> 480
7
10 - 30
29
66
12
< 10
Toluen
108-88-3
19
< 10
> 480
5
10
> 480
4
7
> 480
<5
<5
30
54
23
<5
Trichloroetylen
79-01-6
10 - 30
< 10
> 480
3
5
> 480
3
5
> 480
< 10
< 10
10 - 30
10 - 30
12
< 10
Trietanoloamina
102-71-6
> 480
240 - 480
> 480
> 480
> 480
> 480
240 - 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
60 - 120
Trietyloamina
121-44-8
> 480
> 480
> 480
5
< 10
> 480
13
23
> 480
<5
< 10
> 480
> 480
> 480
100
1336-21-6
265
120 - 240
27
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
< 10
> 480
> 480
> 480
> 480
(50%)
> 480
48
> 480
> 480
(40%)
> 480
> 480
(40%)
Wodorotlenek amonu,
25%
Wodorotlenek sodu,
50%
1310-73-2
240 - 480 120 - 240 240 - 480
240 - 480 240 - 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
<5
240 - 480 120 - 240
> 480
> 480
240 - 480 240 - 480 240 - 480
> 480
> 480
10 - 30
Dane podane w powyższej tabeli opracowano na podstawie testów laboratoryjnych wnętrza dłoni rękawic oraz ekstrapolacji pochodzących z nich danych. Badania te były
wykonywane za pomocą standardowych metod testowych i mogą nie odzwierciedlać prawidłowo konkretnych warunków użytkowania produktu. Ponieważ firma Ansell nie
ma możliwości przewidzenia ani kontrolowania warunków użytkowania produktu, wszystkie dane należy traktować jako informacyjne, a firma Ansell zrzeka się wszelkiej
odpowiedzialności.
* Mimo długiego czasu przenikania możliwe jest przedwczesne zniszczenie rękawic. Zalecane tylko do ochrony przed rozpryskami.
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
68
PORÓWNANIE I W YBÓR PRODUKTÓW
PORÓWNANIE I WYBÓR PRODUKTÓW
OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI
NITRYL
Jako lider branży w dziedzinie produkcji rękawic nitrylowych Ansell zapewnia najlepsze środki ochrony przed
zasadami, olejami, wieloma rozpuszczalnikami i tłuszczami zwierzęcymi. Nasze rękawice nitrylowe zapewniają
również znakomitą odporność na rozdarcia, przekłucia, ścieranie i przecięcia przy niewielkiej grubości polimeru,
z którego są wykonane. Ta karta umożliwia porównanie właściwości rękawic z serii Performance i z serii Classic.
Rękawice nitrylowe nie są zalecane do pracy z ketonami i niektórymi rozpuszczalnikami organicznymi.
ZASTOSOWANIE/
RĘKAWICA
DŁUGOŚĆ mm
GRUBOŚĆ mm
BEZPUDROWE
RODZAJ
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
STRONA
58-270
Nylon
300
Nie dotyczy
Nie dotyczy
69
Nylon
Mankiet ochronny
Rękawice z długim
mankietem
Rękawice z długim
mankietem
Rękawice z długim
mankietem
Rękawice z długim
mankietem
Rękawice z długim
mankietem
Rękawice z długim
mankietem
Rękawice z długim
mankietem
Rękawice z długim
mankietem
Rękawice z długim
mankietem
Rękawice z długim
mankietem
Prosty mankiet
Rękawice z długim
mankietem
Rękawice z długim
mankietem
Rękawice z długim
mankietem
Teksturowane
58-530
Teksturowane
305
Nie dotyczy
Nie dotyczy
70
Teksturowane
356
Nie dotyczy
Nie dotyczy
70
Łacha piasku
455
0,56
Nie dotyczy
71
Odwrócony romb
330
0,38
Nie dotyczy
71
Łacha piasku
330
0,28
Nie dotyczy
71
71
ZA NU R Z E NIE
AlphaTec®
Sol-Vex®
58-535
Nylon
37-185
Nieflokowane
37-500+
Flokowane
37-645
Nieflokowane
37-655
Nieflokowane
37-665
Nieflokowane
37-675
Flokowane
37-676
Flokowane
37-695
Flokowane
37-900
Flokowane
Bawełna ze ściegiem
interlock
Bawełna ze ściegiem
interlock
Bawełna ze ściegiem
interlock
39-112
Sol-Knit®
39-122
39-124
Łacha piasku
330
0,38
Nie dotyczy
Odwrócony romb
380
0,56
Nie dotyczy
71
Łacha piasku
330
0,38
Nie dotyczy
72
Odwrócony romb
330
0,38
Nie dotyczy
72
Odwrócony romb
380
0,425
Nie dotyczy
72
Odwrócony romb
380
0,425
Nie dotyczy
73
Gładkie
310
Nie dotyczy
Nie dotyczy
74
Szorstki
310
Nie dotyczy
Nie dotyczy
74
Szorstki
350
Nie dotyczy
Nie dotyczy
74
Nie dotyczy
75
Nie dotyczy
75
Virtex™
79-700
Aquadri™
Prosty mankiet
Romb
310 mm
+/- 10 mm
0,225 mm (powłoka
nitrylowa 0,200 mm
i powłoka wewnętrzna
0,025)
Greenfit™ Plus
79-300
Flokowane
Prosty mankiet
Romb
300
0,3
92-500
Nie dotyczy
Ściągaczem
Teksturowane końce palców
240
0,12
Nie
77
92-600
Nie dotyczy
Ściągaczem
Gładkie
240
0,12
Tak
77
92-605
Nie dotyczy
Ściągaczem
Gładkie
300
0,12
Tak
77
92-665
Nie dotyczy
Ściągaczem
Teksturowane końce palców
300
0,10
Tak
78
92-670
Nie dotyczy
Ściągaczem
Teksturowane końce palców
240
0,10
Tak
78
93-311
Nie dotyczy
Ściągaczem
Teksturowane końce palców
305
0,12
Tak
96
93-401
Nie dotyczy
Ściągaczem
Teksturowane końce palców
305
0,12
Tak
96
48-601
Nie dotyczy
Ściągaczem
Teksturowane końce palców
240
0,08
Tak
78
R O Z P RYSK
Touch N Tuff®
®
TNT Blue
Nitrilite
®
Starpack®
Nasz bestseller
Nowy produkt
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
69
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
AlphaTec® 58-270
NITRYL
RODZAJ
58-270
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ mm
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
Nylon
Mankiet
ochronny
Teksturowane
Czarne i szare
Nie dotyczy
7, 8, 9, 10,
11
300
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
Rękawice odporne na
działanie produktów
chemicznych, zapewniające
doskonałą chwytność
i zręczność manualną
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Konserwacja
• Lekki montaż w środowiskach
chemicznych
• Praca z chemikaliami
• Prace przy przedmiotach i materiałach
pokrytych smarem i olejami
• Rafinacja – ropa naftowa i benzyna
• Zajmowanie się farbami, tuszami,
barwnikami i klejami
OPIS
• Firma Ansell wprowadza do linii AlphaTec® nowe rękawice do
lekkich i średnio ciężkich prac z produktami chemicznymi.
AlphaTec® 58-270 również gwarantuje doskonałą chwytność,
zręczność manualną i wygodę.
• Cienka, podwójna warstwa nitrylu i bezszwowa wyściółka
z włókien nylonowych o rozmiarze 15 gwarantują wrażliwość
dotykową i elastyczność. Rękawice te są również lekkie, dzięki
czemu są wygodniejsze niż inne rękawice odporne na produkty
chemiczne. Łatwe do zakładania i zdejmowania rękawice
AlphaTec® 58-270 zatrzymują minimalną ilość ciepła, przez co
ograniczają pocenie skuteczniej niż inne rękawice odporne na
produkty chemiczne.
• Rękawice AlphaTec® gwarantują najlepszą chwytność podczas
prac z produktami chemicznymi, olejami i smarami dzięki Ansell
Grip Technology™.
• Rękawice AlphaTec® 58-270 są odporne na płyny. Kształt
mankietu ochronnego zapobiega wyślizgiwaniu się, swędzeniu
dłoni oraz ułatwia określenie rozmiaru dzięki barwnemu
ściągaczowi. Ręce użytkownika pozostają czyste, a jego skóra
nie jest narażona na kontakt ze szkodliwymi olejami, produktami
chemicznymi i innymi płynami.
• AQL 0,65 (EN374)
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Ansell Grip Technology™
KATEGORIA III
X131
EN388
JKL
EN374
EN374
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
Nowy produkt
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
70
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
AlphaTec® 58-530 58-535
NITRYL
RODZAJ
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
CHWYTNOŚĆ
MANKIETÓW
KOLOR
Nylon
Rękawice z dłuTeksturowane
gim mankietem
Burgund z czarną
dłonią
GRUBOŚĆ mm
ROZMIAR
EN
Nie dotyczy
7, 8, 9, 10,
11
7, 8, 9, 10,
11
58-530
58-535
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
305
6 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
356
AlphaTec® 58-535
Unikatowe połączenie
chwytności oraz
odporności na chemikalia
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
AlphaTec® 58-530
AlphaTec® 58-530
•
•
•
•
•
•
•
•
Praca z chemikaliami
Przemysł drukarski
Górnictwo
Aeronautyka
Służby ratunkowe
Konserwacja
Chemikalia związane z rolnictwem
Prace chemiczne, zwłaszcza
przy substancjach żrących
i rozpuszczalnikach
• Prace przy przedmiotach i materiałach
pokrytych smarem i olejami
• Zajmowanie się farbami, tuszami,
barwnikami i klejami
• Rafinacja – ropa naftowa i benzyna
AlphaTec® 58-535
OPIS
• W rękawicach AlphaTec® zastosowano rewolucyjną technologię
Ansell Grip Technology™ pozwalającą użytkownikowi na pracę
z mokrymi oraz śliskimi przedmiotami przy mniejszej sile
i większej pewności chwytu. To unikalne połączenie odporności
na płynne chemikalia oraz chwytności, elastyczności i zręczności
manualnej sprawia, że rękawice AlphaTec® są logicznym wyborem
przy pracy z chemikaliami.
• Niezawodna ochrona przed chemikaliami, zapewniająca
dodatkowe bezpieczeństwo. Opatentowana technologia Ansell
Grip Technology™ daje pewność, że podczas produkcji powłoka
polimerowa nie przeniknie do wyściółki. Dlatego też powłoka jest
solidna i pewna, co znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo
chemicznego przecieku na skórę.
• Rękawice AlphaTec® mają odporność chemiczną równoważną
rękawicom Sol-Vex® 37-645.
• AQL 0,65 (EN374)
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Ansell Grip Technology™
KATEGORIA III
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
Nasz bestseller
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
71
Sol-Vex® 37-500+ 37-675 37-676 37-695
NITRYL
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJ
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
RODZAJE
MANKIETÓW
37-500+
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ mm
Odwrócony romb Niebieski
37-675
Rękawice z długim mankietem
Flokowane
37-676
Łacha piasku
0,38
Zielony
Odwrócony romb
37-695
0,425
Sol-Vex® 37-675
Bardzo komfortowa,
odporna chemiczne
rękawica do wielu różnych
zastosowań
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
Sol-Vex® 37-695
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Przetwórstwo chemiczne
i przygotowanie chemikaliów
• Rafinacja – ropa naftowa i benzyna
• Obróbka metali
• Chemikalia związane z rolnictwem
• Przemysł drukarski
Sol-Vex® 37-500+
7, 8, 9, 10,
11
6, 7, 8, 9,
10, 11
7, 8, 9, 10,
11
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
330
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
380
12 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
Sol-Vex® 37-676
OPIS
• Dostępna w wielu długościach, grubościach, rozmiarach oraz
z różnymi wyściółkami, rękawica nitrylowa Sol-Vex® firmy Ansell
została zaprojektowana tak, aby zapewnić optymalne wyniki
w suchych i mokrych środowiskach, w których odporność na
chemikalia jest krytyczna. Nadająca się do wielokrotnego użycia,
z niezrównaną ochroną przed obtarciami, rękawica ta zapewnia
użytkownikowi także wysoki komfort.
• Rękawice nitrylowe Sol-Vex® są idealne tam, gdzie trzeba
zapewnić bezpieczeństwo w szerokim zakresie środowisk pracy
w obecności agresywnych środków chemicznych.
• Flokowana bawełniana wyściółka rękawicy, w połączeniu
z elastycznością nitrylowej emulsji, zapewnia użytkownikowi
wyjątkowy komfort.
• Wykończenie w formie odwróconych rombów dodatkowo zwiększa
chwytność.
• Wykończenie wzorem „łacha piasku”, daje rękawicy gładką
powierzchnię, pośrednio zmniejszającą koszty – dzięki mniejszej
liczbie odrzutów delikatnych części.
• Rękawica Sol-Vex® 37-695 jest dłuższa niż standardowa
(38 cm), dzięki czemu chroni także nadgarstek oraz dolny odcinek
przedramienia.
• AQL 0,65 (EN374)
KATEGORIA III
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
Nasz bestseller
ROZMIAR
EN
72
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
Sol-Vex® 37-185 37-645 37-655 37-665
NITRYL
RODZAJ
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ mm
37-185
ROZMIAR
EN
0,56
37-645
Rękawice z długim mankietem
Nieflokowane
37-655
37-665
Łacha piasku
7, 8, 9, 10,
11
0,28
Zielony
0,56
8, 9, 10, 11
Sol-Vex® 37-665
Bardzo komfortowa,
odporna chemiczne
rękawica do wielu różnych
zastosowań
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Przetwórstwo chemiczne
i przygotowanie chemikaliów
• Rafinacja – ropa naftowa i benzyna
• Obróbka metali
• Chemikalia związane z rolnictwem
• Przemysł drukarski
Sol-Vex® 37-645
PAKOWANIE
455
1 para w woreczku;
12 woreczków w kartonie
330
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
380
1 para w woreczku;
12 woreczków w kartonie
0,38
Odwrócony romb
Sol-Vex® 37-185
DŁUGOŚĆ mm
Sol-Vex® 37-185
OPIS
• Dostępna w wielu długościach, grubościach, rozmiarach oraz
z różnymi wyściółkami, rękawica nitrylowa Sol-Vex® firmy Ansell
została zaprojektowana tak, aby zapewnić optymalne wyniki
w suchych i mokrych środowiskach, w których odporność na
chemikalia jest krytyczna. Nadająca się do wielokrotnego użycia,
z niezrównaną ochroną przed obtarciami, rękawica ta zapewnia
użytkownikowi także wysoki komfort.
• Rękawice nitrylowe Sol-Vex® są idealne tam, gdzie trzeba
zapewnić bezpieczeństwo w szerokim zakresie środowisk pracy
w obecności agresywnych środków chemicznych.
• Wersja rękawicy bez wyściółki jest całkowicie niestrzępiąca
się, co eliminuje ryzyko zanieczyszczenia strzępkami i czyni ją
idealną w obszarach produkcyjnych wrażliwych na wprowadzenie
zewnętrznych zanieczyszczeń.
• Wykończenie w formie odwróconych rombów dodatkowo zwiększa
chwytność.
• Wykończenie wzorem „łacha piasku”, daje rękawicy gładką
powierzchnię, pośrednio zmniejszającą koszty – dzięki mniejszej
liczbie odrzutów delikatnych części.
• AQL 0,65 (EN374)
Sol-Vex® 37-655
KATEGORIA III
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
73
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
Sol-Vex® 37-900
NITRYL
RODZAJ
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
37-900
Flokowane
Prosty mankiet Odwrócony romb Czerwony
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
Znakomity nitryl, zapewniający nowe standardy
bezpieczeństwa przy zajmowaniu się
niebezpiecznymi chemikaliami
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
•
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
Rafinacja – ropa naftowa i benzyna
Analiza laboratoryjna
Przemysł drukarski
Czyszczenie
Szczególnie niebezpieczne zajęcia z chemikaliami, np. przy produkcji
chemikaliów, transporcie agresywnych chemikaliów oraz zajmowaniu
się mieszankami chemicznymi
GRUBOŚĆ
mm
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
0,425
7, 8, 9, 10, 11
380
1 para w woreczku;
12 par w zbiorczym worku;
6 zbiorczych worków w kartonie
OPIS
• Nowo opracowana nitrylowa emulsja jest mocniejsza i zapewnia
znakomitą odporność na chemikalia. Ustanawia nowe standardy
dla parametrów mechanicznych – dzięki niespotykanej odporności
na obtarcia oraz przebicie, niemal dwukrotnie przekraczającej
parametry obecnych wiodących nitrylów.
• Znakomita odporność na chemikalia. Wyprzedza wszystkie
istniejące nitryle w testach na przesiąkanie.
• 100% testowania: każda rękawica jest przed wysłaniem
indywidualnie poddawana testowi na przeciekanie oraz
sprawdzana pod kątem defektów. Gwarantowana jakość produktu
oznacza, że rękawic tych można z pełnym zaufaniem używać
w niebezpiecznych sytuacjach.
• Każda rękawica indywidualnie testowana sprężonym powietrzem.
• Posiadają certyfikat ISO 9001.
• AQL wynosi 0,065 (EN374). Jest to najniższy wskaźnik w branży.
KATEGORIA III
Każda rękawica testowana osobno
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
74
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
Sol-Knit®
NITRYL
RODZAJ
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
39-112
39-122
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ mm
ROZMIAR
EN
Zielony
Nie dotyczy
7, 8, 9, 10
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
310
12 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
Gładkie
Bawełna ze
ściegiem
interlock
Rękawice z długim mankietem
Szorstki
39-124
350
Sol-Knit® 39-122
Wyjątkowa wydajność
mechaniczna oraz
odporność chemiczna
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
Sol-Knit® 39-124
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
•
•
Konserwacja
Manipulowanie podzespołami
Napełnianie zbiorników
Odtłuszczanie
Obróbka metali
Przetwórstwo chemiczne
i przygotowanie chemikaliów
• Chemikalia związane z rolnictwem
KATEGORIA III
Sol-Knit® 39-112
OPIS
• Rękawica przemysłowa Sol-Knit® firmy Ansell zapewnia
mocną mechaniczną oraz chemiczną ochronę w wielu różnych
środowiskach pracy.
• Ta bardzo mocna rękawica zapewnia jej użytkownikom optymalny
komfort dzięki naturalnemu kształtowi, co czyni ją dobrze
dostosowaną do użytkowania podczas długotrwałych zajęć.
• Znakomita zręczność manualna oraz bardzo dobry chwyt
zarówno na sucho, jak i na mokro, składają się na bezpieczeństwo
użytkownika, a ostatecznie na ogólną wydajność.
• Jeśli potrzebna jest trwała rękawica z ochroną chemiczną,
Sol-Knit® będzie właściwym wyborem.
• AQL 1,0 (EN374)
75
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
Virtex™
NITRYL
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
RODZAJ
MATERIAŁ RODZAJE
WYŚCIÓŁKI MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ mm
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
79-700
Aquadri™
Romb
Niebieski
0,225 mm (powłoka
nitrylowa 0,200 mm
i powłoka wewnętrzna
0,025 mm)
7, 8, 9, 10,
11
310 mm
+/- 10 mm
1 para w woreczku; 50 par w wewnętrznym pudełku dystrybutora;
4 dystrybutory w kartonie
Prosty mankiet
OPIS
Całodniowy komfort w lekkich
rękawicach
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Przenoszenie oraz lekki montaż
w warunkach suchych, mokrych bądź
zaolejonych
• Lekki montaż w środowiskach chemicznych
• Testowanie systemów i silników
• Warsztaty lakiernicze
• Rozpuszczalniki oparte na węglowodorach
oraz olej
• Malowanie, powlekanie oraz czyszczenie
• Dystrybucja żywności
• Rękawice Virtex™ są zaprojektowane specjalnie w celu zapewnienia
wyjątkowego komfortu, elastyczności i dobrej odporności na
chemikalia.
• W rękawicach Virtex™ zastosowano nową, unikatową i zgłoszoną
do opatentowania technologię Aquadri™ – Ansell Moisture
Management Technology™. Technologia ta daje rękawicom
znakomitą zdolność absorpcji wilgoci i pozwala użytkownikowi na
utrzymanie suchszych dłoni przez dłuższy czas.
• Rękawice, w których zastosowano technologię Aquadri™, wykazują
zauważalnie niższą tendencję do pylenia (nawet o 50%) niż rękawice
z tradycyjnym flokowaniem z czystej bawełny. Oprócz większego
komfortu korzyścią jest zatem także zoptymalizowany koszt
posiadania.
• AQL 0,65 (EN374)
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Aquadri™
except in France
KATEGORIA III
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
Greenfit™ Plus
NITRYL
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
RODZAJ
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ mm
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
79-300
Flokowane
Prosty mankiet
Romb
Zielony
0,3
7, 8, 9, 10
300
1 para w woreczku; 12 par w zbiorczym
worku; 12 zbiorczych worków w kartonie
Nitrylowe, chemoodporne
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Detergenty oraz płyny czyszczące
• Czyszczenie
• Prace porządkowe
KATEGORIA III
OPIS
• Wykonane z innowacyjnego związku nitrylu, który zapewnia wszelkie
zalety nitrylu, jak i komfort oraz manualną zręczność, właściwą dla
rękawic z naturalnej gumy.
• Nie zawiera naturalnej gumy.
• Idealny wybór dla wrażliwej skóry i długiego okresu noszenia.
• Flokowana rękawica do prac średnio ciężkich, elastyczna i łatwa
w noszeniu.
• Naturalne dopasowanie do ręki zapewnia zręczność manualną
i komfort noszenia.
• AQL 0,65 (EN374)
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
76
W YNIKI TOUCH N TUFF®
Wybór wzorca Touch N Tuff®
OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI
Firma Ansell wykonała obszerne testy bezpudrowej rękawicy nitrylowej Touch N Tuff® 92-600, aby zagwarantować jej
użytkownikowi najlepszą możliwą ochronę przed rozpryskami substancji chemicznych.
Testy przeprowadzone przez Centexbel — niezależne certyfikowane belgijskie laboratorium badawcze — potwierdzają,
że w porównaniu z innymi jednorazowymi rękawicami nitrylowymi rękawice Touch N Tuff® zapewniają najlepszą
ochronę przed substancjami chemicznymi. Testowano odporność na przesiąkanie przy zastosowaniu dziewięciu
najczęściej spotykanych substancji chemicznych podstawowych rodzajów. Poza rękawicami Touch N Tuff®
przetestowano jedenaście konkurencyjnych rodzajów rękawic. Zwycięzcą okazały się rękawice Touch N Tuff®, które
zapewniają najwyższy poziom ochrony przed największą liczbą substancji chemicznych. Tak wysoki poziom ochrony
sprawia, że rękawice Touch N Tuff® idealnie nadają się do wielu zastosowań przemysłowych, w których istnieje ryzyko
rozprysków substancji chemicznych. Pracownicy sektora farmaceutycznego, samochodowego i chemicznego oraz
laboratoriów, którzy w pracy są narażeni na rozpryski substancji chemicznych, powinni nosić rękawice Touch N Tuff®.
Touch N Tuff® Chemiczne przesiąkanie izopropanolu
Porównanie odporności na przesiąkanie izopropanolu rękawicy Touch N Tuff® i 11 konkurencyjnych jednorazowych rękawic
nitrylowych. Aby otrzymać pełne wyniki testu, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected]
60
40
20
0
80
Touch N Tuff® 92-600
80
60
40
20
A
B
C
D
E
F
Czas przesiąkania w minutach. Wyniki badań Touch N Tuff® 92-600.
G
H
I
J
K
0
77
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
Touch N Tuff® 92-600 92-605
NITRYL
RODZAJ
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ROZPRYSK
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ
mm
BEZPUDROWE
ROZMIAR EN
Ściągaczem
Gładkie
Zielony
0,12
Tak
6½-7, 7½-8, 8½-9,
9½-10
6½-7, 7½-8, 8½-9,
9½-10, 10½-11
92-600
92-605
240
300
PAKOWANIE
100 rękawic w pudełku;
10 pudełek w kartonie
OPIS
Sprawdzona odporność
na rozpryski substancji
chemicznych
• Szczegółowe badania rękawic Touch N Tuff ® wykonane przez
certyfikowaną instytucję na większej liczbie środków chemicznych
potwierdzają, że rękawice te są odporne na długotrwałe działanie
większej liczby przemysłowych środków chemicznych niż jakiekolwiek
inne jednorazowe rękawice nitrylowe (zob. str. 76).
• Rękawice Touch N Tuff® są wykonane z nitrylu, dzięki czemu
zapewniają aż cztery razy lepszą odporność na przebicie niż
porównywalne rękawice z naturalnego lateksu i trzy razy lepszą
odporność w porównaniu z podobnymi rękawicami neoprenowymi.
• Nie zawierają białek naturalnej gumy i nie powodują ryzyka
wystąpienia u użytkownika alergii typu I. Badania na pierwotne
podrażnienie skóry i obciążeniowe skórne testy płatkowe nie
wykazały ryzyka podrażnienia lub alergicznego zapalenia skóry.
• Te rękawice nitrylowe gwarantują łatwe zakładanie i dobrą
chwytność w suchym i mokrym środowisku, dzięki zastosowaniu
unikatowej technologii cienkiego nitrylu (Thin Nitrile Technology).
• Rękawica jest uniwersalna i nadaje się do wielu zastosowań.
• AQL 1,5 (EN374)
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
Touch N Tuff® 92-605
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
Touch N Tuff® 92-600
DŁUGOŚĆ
mm
•
•
•
•
•
•
•
•
Praca z chemikaliami
Analiza laboratoryjna
Branża farmaceutyczna
Warsztaty lakiernicze
Przemysł drukarski
Elektronika
Lekkie prace montażowe
Lekkie prace montażowe z elementami
pokrytymi tłuszczem
• Produkcja szkła
• Praca z cytostatykami
• Manipulacja drobnymi elementami
KATEGORIA III
Touch N Tuff® 92-600
92-600: Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Rękawica Touch N Tuff® została przetestowana pod względem antystatyczności (normy EN 1149-1 i 1149-3) i spełnia wymogi określone w normie EN 1149-5
Touch N Tuff® 92-500
NITRYL
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ROZPRYSK
RODZAJ
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ
mm
BEZPUDROWE
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
92-500
ściągaczem
Teksturowane
końce palców
Zielony
0,12
Nie
6½-7, 7½-8, 8½9, 9½-10
240
100 rękawic w pudełku;
10 pudełek w kartonie
Sprawdzona odporność na
rozpryski niebezpiecznych
substancji chemicznych
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
•
Analiza laboratoryjna
Przemysł chemiczny
Służby ratunkowe
Elektronika
Manipulacja drobnymi elementami
OPIS
• Trzykrotnie wyższa odporność na przebicie w porównaniu
z jednorazowymi rękawicami z lateksu lub PCW.
• Technologia cienkiego nitrylu zapewnia zdumiewająco małą grubość
rękawicy wynoszącą tylko 0,12 mm. Niezrównana wygoda
oraz wrażliwość dotykowa – a przy tym ta cienka rękawica jest
zaskakująco mocna.
• 100% nitrylu; bez wosków, silikonu czy plastyfikatorów.
• Zawinięty mankiet. Zapewnia dodatkową ochronę w nadgarstku
i bezpieczny chwyt.
• Lekka i komfortowa w użyciu jako wyściółka. Podwójne zapięcie to
najlepsza metoda przy zajmowaniu się niebezpiecznymi materiałami.
• AQL 1,5 (EN374)
KATEGORIA III
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Nasz bestseller
Nowy produkt
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
78
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
TNT® Blue
NITRYL
RODZAJ
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ
mm
BEZPUDROWE
ROZMIAR EN
Ściągaczem
Teksturowane
końce palców
Jasnoniebieski
0,10
Tak
6-6½, 7-7½,
8-8½, 9-9½
92-665
92-670
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ROZPRYSK
Teksturowane jednorazowe
rękawice nitrylowe
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
TNT® Blue 92-670 •
•
•
•
•
Analiza laboratoryjna
Przemysł chemiczny
Służby ratunkowe
Elektronika
Manipulacja drobnymi elementami
DŁUGOŚĆ
mm
300
240
PAKOWANIE
100 rękawic w pudełku;
10 pudełek w kartonie
OPIS
• Wykonane z innowacyjnego związku nitrylu, zapewniającego
wyjątkowe właściwości chemiczne i mechaniczne, komfort oraz
zręczność manualną.
• Trzykrotnie wyższa odporność na przebicie w porównaniu
z jednorazowymi rękawicami z lateksu lub PCW. Lżejsze
i chłodniejsze, a jednocześnie bezpieczniejsze i bardziej trwałe;
bardziej warte swojej ceny.
• 100% nitrylu; bez wosków, silikonu czy plastyfikatorów.
• Bezpudrowe. Nie ma ryzyka skażenia jedzenia skrobią kukurydzianą,
używaną do pudrowania rękawic.
• Teksturowane wykończenie opuszków palców. Ulepszony chwyt.
• Zawinięty mankiet. Zapewnia dodatkową ochronę w nadgarstku
i zapewnia bezpieczny chwyt.
• AQL 1,5 (EN374)
Touch N Tuff® 92-665
KATEGORIA III
92-670: Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Starpack®
NITRYL
RODZAJ
48-601
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ROZPRYSK
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ mm
BEZPUDROWE
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ mm PAKOWANIE
Ściągaczem
Teksturowane
końce palców
Biały
0,08
Tak
6½-7, 7½-8,
8½-9, 9½-10
240
Komfort, zręczność
manualna i ochrona w wielu
zastosowaniach
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
•
•
•
•
Warsztaty lakiernicze
Przemysł drukarski
Prace porządkowe
Dystrybucja żywności
Ochrona lotniska
Przeszukiwania i kontrole policyjne
Kosmetyki
Konserwacja
OPIS
• Rękawica jednorazowa, Starpack® 48-601 posiada mankiet ze
ściągaczem, który zapewnia ochronę w wielu zastosowaniach.
Sprawdza się w pracach porządkowych, sprzątaniu hotelu, lekkich
motoryzacyjnych pracach naprawczych, przeszukaniach policyjnych,
utrzymaniu sprzętu biurowego oraz profesjonalnych zabiegach
kosmetycznych.
• Rękawice Starpack® 48-601 można także używać do
podstawowych prac związanych z żywnością i jej serwowaniem
w hotelach i sklepach spożywczych.
• Miękkie, cienkie, nitrylowe rękawice z teksturowanymi palcami
zapewniają wygodę i wrażliwość dotykową przy precyzyjnym
chwytaniu delikatnych przedmiotów.
• Niezawierające lateksu rękawice Starpack® 48-601 nie powodują
ryzyka wystąpienia u użytkownika alergii typu I.
• AQL 2,5 (EN374) (test wodoszczelności)
KATEGORIA III
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Nasz bestseller
Nowy produkt
100 rękawic w pudełku;
10 pudełek w kartonie
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
79
PORÓWNANIE I W YBÓR PRODUKTÓW
PORÓWNANIE I WYBÓR PRODUKTÓW
OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI
NEOPREN
Neopren jest odporny na wiele olejów, kwasów, substancji żrących i rozpuszczalników, ale odpornością na rozdarcia,
przekłucia, ścieranie i przecięcia nie dorównuje nitrylowi ani naturalnej gumie. Ta karta zawiera charakterystyki
naszych rękawic z neoprenu i ułatwia znalezienie produktu najlepszego do danej czynności.
ZASTOSOWANIE/
RĘKAWICA
RODZAJ
MATERIAŁ WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
DŁUGOŚĆ
mm
GRUBOŚĆ
mm
BEZPUDROWE
STRONA
Gładkie
305
Nie dotyczy
Nie dotyczy
80
Gładkie
785
Nie dotyczy
Nie dotyczy
80
Gładkie
305
Nie dotyczy
Nie dotyczy
80
Gładkie
305
Nie dotyczy
Nie dotyczy
80
Gładkie
355
Nie dotyczy
Nie dotyczy
80
Gładkie
455
Nie dotyczy
Nie dotyczy
80
Szorstki
460
Nie dotyczy
Nie dotyczy
80
Szorstki
660
Nie dotyczy
Nie dotyczy
80
Szorstki
300
Nie dotyczy
Nie dotyczy
81
Szorstki
350
Nie dotyczy
Nie dotyczy
81
Romb
300
0,75
Nie dotyczy
81
ZA NU R Z E NI E
Neox
®
ThermaPrene™
Scorpio
®
Neotop®
09-022
Dżersej izolacyjny
09-430
Bawełna dżersejowa
09-912
Bawełna dżersejowa
09-922
Bawełna dżersejowa
09-924
Bawełna dżersejowa
09-928
Bawełna dżersejowa
19-024
Podwójna wyściółka izolacyjna
19-026
Podwójna wyściółka izolacyjna
08-352
Bawełna ze ściegiem interlock
08-354
Bawełna ze ściegiem interlock
29-500
Flokowane
Rękawice z długim
mankietem
Rękawice z długim
mankietem
Rękawice z długim
mankietem
Rękawice z długim
mankietem
Rękawice z długim
mankietem
Rękawice z długim
mankietem
Rękawice z długim
mankietem
Rękawice z długim
mankietem
Rękawice z długim
mankietem
Rękawice z długim
mankietem
Prosty mankiet
25-101
Nie dotyczy
Ściągaczem
Teksturowane końce palców
240
0,13
Tak
82
25-201
Nie dotyczy
Ściągaczem
Teksturowane końce palców
290
0,13
Tak
82
73-701
Nie dotyczy
Prosty mankiet
Chropowate opuszki
310
0,175
Tak
97
73-711
Nie dotyczy
Chropowate opuszki
310
0,175
Tak
97
73-721
Nie dotyczy
Mankiet ze
ściągaczem
Mankiet ze
ściągaczem
Chropowate opuszki
310
0,175
Tak
97
ROZPRYSK
NeoTouch®
DermaShield®
Nasz bestseller
Nowy produkt
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
80
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
Neox®
NEOPREN
RODZAJ
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
09-022
Dżersej izolacyjny
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ mm
ROZMIAR
EN
09-430
09-912
09-922
Bawełna dżersejowa
Rękawice z długim mankietem
Gładkie
Czarny
Nie dotyczy
10
DŁUGOŚĆ mm PAKOWANIE
305
6 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
785
12 par w kartonie
305
09-924
355
09-928
455
Jeden z najlepszych rodzajów
neoprenu, zapewniający
doskonałą ochronę przed
szerokim zakresem chemikaliów
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
Neox® 09-922
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Prace chemiczne, zwłaszcza przy
substancjach żrących i rozpuszczalnikach
• Odtłuszczanie
• Obróbka metali
• Rafinacja – ropa naftowa i benzyna
• Petrochemia
• Galwanizacja
12 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
12 par w woreczku;
3 woreczki w kartonie
OPIS
• Wysokiej jakości powłoka neoprenowa. Chroni przed szerokim zakresem
olejów, kwasów, zasad, alkoholi oraz przed wieloma rozpuszczalnikami.
• Dobra ochrona przed wszystkimi zagrożeniami mechanicznymi.
• Opcjonalnie dostępny specjalny przedłużany mankiet Hi-Lo ze specjalną
wyściółką bawełnianą, do użycia zarówno w niskich, jak i wysokich
temperaturach. Pozwala na krótki kontakt z gorącymi cieczami
o temperaturach do 180°C oraz z cieczami zimnymi o temperaturach do
-25°C.
• Wygodny anatomiczny kształt
rękawicy odtwarza obrys ręki
w spoczynku. Polepsza
zręczność, zmniejsza
zmęczenie ręki.
• AQL 1,0 (EN374)
KATEGORIA III
Neox® 09-430
Uwaga: NIE używać rękawic 09-022 w temperaturach powyżej 180°C
ThermaPrene™
NEOPREN
RODZAJ
19-024
19-026
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ mm
ROZMIAR
EN
Podwójna
wyściółka
izolacyjna
Rękawice z
długim
mankietem
Szorstki
Czarny
Nie dotyczy
8, 10
460
660
Zanurzeniowo powlekane
neoprenem, z podwójną
wyściółką izolacyjną
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
ThermaPrene® 19-024
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Czyszczenie parą wodną i konserwacja
sprzętu
• Galwanizacja
• Produkcja obwodów drukowanych
• Prace przy przedmiotach w zimnych lub
ciepłych chemikaliach
ThermaPrene® 19-026
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
1 para w woreczku;
12 woreczków w kartonie
OPIS
• Rękawice ThermaPrene™ łączą charakterystyczną dla neoprenu
elastyczność i odporność na czynniki chemiczne, z komfortem noszenia
oraz odpornością na wysokie temperatury, jakie zapewnia miękka
termoizolacja termiczna. Rękawice zostały zaprojektowane celem
zabezpieczenia użytkownika w sytuacjach, gdzie obecne są zagrożenia
termiczne oraz zagrożenia chemiczne.
• Znakomite właściwości chemiczne oraz mechaniczne. Detergenty oraz
środki czyszczące nie mają na nie wpływu. Znakomita ochrona przed
smarami oraz olejami. Znakomita elastyczność oraz chwytność.
• Wygodna podwójna wyściółka izolacyjna. Zapewnia ochronę przez
krótkimi kontaktami z gorącymi powierzchniami o temperaturze do
180°C.
• AQL 1,0 (EN374)
KATEGORIA III
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149.
Uwaga: NIE używać rękawic w temperaturach powyżej 180°C.
Uwaga: NIE używać rękawic w ogniu ani w pobliżu otwartego ognia.
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
81
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
Scorpio®
NEOPREN
RODZAJ
08-352
08-354
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ
mm
ROZMIAR EN
Bawełna ze
ściegiem interlock
Rękawice z długim
mankietem
Szorstki
Zielony
Nie dotyczy
8, 9, 10
DŁUGOŚĆ mm PAKOWANIE
300
350
12 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
OPIS
Zanurzeniowo powlekane
neoprenem, rękawica
z dzianiny interlock
• W 100% cieczoszczelna. Miękka, rozciągliwa wyściółka, dziana
bez szwów w obszarze roboczym. Niezwykle wygodna w noszeniu.
Osłania rękę, wchłania pot i zapobiega zadrapaniom.
• Znakomity chwyt na mokro. Bezpieczniejsza praca oznacza większą
wydajność.
• Wyjątkowa elastyczność. Łatwiej w niej manipulować, mniej męczy
dłoń i łatwiej się ją zdejmuje oraz zakłada.
• Powłoka z neoprenu. Szeroki zakres odporności chemicznej.
• AQL 1,0 (EN374)
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
Scorpio® 08-352 N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Czyszczenie
• Analiza laboratoryjna
• Rafinacja – ropa naftowa i benzyna
• Petrochemia
• Chemikalia specjalne
Scorpio® 08-354
KATEGORIA III
Neotop®
NEOPREN
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
RODZAJ
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ
mm
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
29-500
Flokowane
Prosty mankiet
Romb
Czarny
0,75
7, 8, 9, 10, 11
300
12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie
Ochrona przy średnim
zagrożeniu chemicznym wraz
ze znakomitą elastycznością
i łatwością pracy
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
•
Rolnictwo
Przemysł chemiczny
Rafinacja – ropa naftowa i benzyna
Czyszczenie
Konserwacja
KATEGORIA III
OPIS
• Idealna w niskich temperaturach — neopren utrzymuje znakomitą
elastyczność nawet w niskich temperaturach.
• Receptura neoprenu. Chroni przed szerokim zakresem kwasów,
zasad, alkoholi oraz wieloma rozpuszczalnikami.
• Znakomita elastyczność. Zawiera naturalną gumę. Znacznie mniej
męcząca dla dłoni niż inne rękawice do ciężkich robót.
• Flokowana czystą bawełną. Miękka, komfortowa i chłonna.
• AQL 0,65 (EN374)
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
82
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
NeoTouch®
NEOPREN
RODZAJ
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ROZPRYSK
RODZAJE
CHWYTNOŚĆ
MANKIETÓW
KOLOR
GRUBOŚĆ
mm
BEZPUDROWE
ROZMIAR EN
Tak
6½-7, 7½-8, 8½9, 9½-10
25-101
Ściągaczem
25-201
Teksturowane
końce palców
Jasnozielony 0,13
NeoTouch® 25-101
Unikalne połączenie ochrony przed alergią oraz
komfortu
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Zastosowania związane z przenoszeniem, montażem oraz kontrolą
we wszystkich rodzajach środowisk przemysłowych, w których nie
ma potrzeby ochrony mechanicznej
• Prace laboratoryjne oraz analizy, zwłaszcza tam gdzie konieczna jest
odporność na kwasy
• Branża farmaceutyczna
240
290
PAKOWANIE
100 rękawic w pudełku;
10 pudełek w kartonie
NeoTouch® 25-201
OPIS
• Rękawice NeoTouch® były pierwszymi jednorazowymi rękawicami
neoprenowymi, przeznaczonymi do użycia w przemyśle.
• Dzięki bezlateksowemu składowi rękawice NeoTouch® nadają się
do ochrony przed alergiami typu I. Ponieważ nie są pudrowane,
ograniczają także ryzyko zapaleń skóry u użytkowników.
• Zapewniają znakomitą ochronę przed kwasami, zasadami oraz
alkoholami. Dzięki wyjątkowej formule rękawice NeoTouch® są
zdecydowanie najwygodniejszymi syntetycznymi jednorazowymi
rękawicami, dostępnymi obecnie na rynku.
• Rękawice NeoTouch® mają wewnętrzną powłokę poliuretanową,
ułatwiającą zakładanie. Ich teksturowane czubki palców
zapewniają bezpieczny chwyt zarówno w suchym, jak i wilgotnym
środowisku. Mankiet-ściągacz zapewnia solidny uchwyt dłoni,
a ich zielony kolor ułatwia identyfikację.
• Rękawice NeoTouch® są badane pod kątem AQL dla mikrootworów
na poziomie 1,5, a tym samym spełniają prawne normy dotyczące
rękawiczek medycznych.
• AQL 1,5 (EN374)
KATEGORIA III
25-101: Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Nasz bestseller
DŁUGOŚĆ mm
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
83
PORÓWNANIE I W YBÓR PRODUKTÓW
PORÓWNANIE I WYBÓR PRODUKTÓW
OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI
NATURALNA GUMA
Bardzo duża elastyczność i znaczna odporność na wiele kwasów i alkoholi sprawiają, że rękawice firmy Ansell
z naturalnej gumy są wygodne, a jednocześnie chronią przed chemikaliami i cieczami. Możesz wykorzystać tę kartę
do porównania rękawic gumowych i ustalenia, które z nich są najlepsze dla Ciebie.
Produkty zawierające naturalną gumę mogą powodować reakcje alergiczne. Ponadto nie należy ich stosować
w kontakcie ze smarami i/lub olejami.
ZASTOSOWANIE/
RĘKAWICA
RODZAJ
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
DŁUGOŚĆ
mm
GRUBOŚĆ mm
BEZPUDROWE
STR.
87-190
Flokowane
Proste
wykończenie
Rybia łuska
305
0,35
Nie dotyczy
84
87-195
Flokowane
Proste
wykończenie
Rybia łuska
305
0,35
Nie dotyczy
84
87-650
Flokowane
Ząbkowany
Rybia łuska
305
0,40
Nie dotyczy
85
87-660
Flokowane
Ząbkowany
Rybia łuska
305
0,40
Nie dotyczy
85
87-665
Flokowane
Ząbkowany
Rybia łuska
305
0,40
Nie dotyczy
85
87-600
Nieflokowane
Ząbkowany
Rybia łuska
305
0,43
Nie dotyczy
85
87-800
Flokowane
Ząbkowany
Rybia łuska
300
0,50
Nie dotyczy
85
87-805
Flokowane
Ząbkowany
Rybia łuska
300
0,50
Nie dotyczy
85
87-850
Flokowane
Ząbkowany
Pikot
300
0,55
Nie dotyczy
86
87-900
Flokowane
Prosty mankiet
Romb
323
0,68
Nie dotyczy
86
87-950
Flokowane
Prosty mankiet
Romb
320
0,75
Nie dotyczy
87
87-955
Flokowane
Prosty mankiet
Romb
320
0,75
Nie dotyczy
87
62-200
Bawełna ze ściegiem
interlock
Rękawice z długim
mankietem
Gładkie
300
Nie dotyczy
Nie dotyczy
87
69-140
Nie dotyczy
Ściągaczem
Gładkie
240
0,12
Nie
87
69-150
Nie dotyczy
Ściągaczem
Teksturowane
240
0,12
Tak
87
Tak
98
ZA NU R Z E NI E
Econohands® Plus
Universal™ Plus
Duzmor® Plus
Austral® Plus
Profil™ Plus
Bi-Colour™
Extra™
Hycare®
ROZPRYSK
Conform® +
91-104
Nie dotyczy
Mankiet ze
ściągaczem
Teksturowane
końce palców
290
0,15 Grubość dłoni,
0,20 Grubość czubków palców,
0,12 Grubość mankietu
91-225
Nie dotyczy
Prosty mankiet
Chropowaty
300
0,18 Grubość dłoni,
0,20 Grubość czubków palców,
0,25 Grubość mankietu
Tak
98
91-250
Nie dotyczy
Prosty mankiet
Chropowaty
285
0,18 Grubość dłoni,
0,20 Grubość czubków palców,
0,23 Grubość mankietu
Tak
98
91-325
Nie dotyczy
Prosty mankiet
Chropowaty
300
0,18 Grubość dłoni,
0,20 Grubość czubków palców,
0,25 Grubość mankietu
Tak
98
AccuTech®
Nasz bestseller
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
84
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
Econohands® Plus
N AT U R A L N A G U M A
RODZAJ
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
Flokowane
Proste
wykończenie
Rybia łuska
87-190
87-195
KOLOR
GRUBOŚĆ
mm
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ mm PAKOWANIE
0,35
6½-7, 7½-8,
8½-9, 9½-10
305
Żółty
Niebieski
Wyjątkowo cienkie rękawice,
zapewniające znakomitą
wrażliwość
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
Econohands® Plus
87-190 •
•
•
•
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
1 para w woreczku;
12 par w zbiorczym worku;
12 zbiorczych worków w kartonie
OPIS
• Specjalna obróbka celem zmniejszenia ryzyka reakcji alergicznych.
• Grubość – 0,35 mm. Zapewnia niezrównaną wrażliwość.
• Dostępne w dwóch kolorach. Pozwala na rozdział pod względem
zadań.
• Znakomity stosunek jakości do ceny.
• AQL 0,65 (EN374)
Czyszczenie
Konserwacja
Lekkie prace montażowe
Prace porządkowe
Econohands® Plus
87-195
87-195
KATEGORIA I
Tylko w przypadku minimalnych zagrożeń
Universal™ Plus
N AT U R A L N A G U M A
RODZAJ
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
87-650
Żółty
87-660
Półprzezroczysty
czerwony
Flokowane
Ząbkowany
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
Rybia łuska
87-665
GRUBOŚĆ
mm
ROZMIAR EN
0,40
6½-7, 7½-8,
8½-9, 9½-10
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
305
1 para w woreczku;
12 par w zbiorczym worku;
12 zbiorczych worków
w kartonie
Niebieski
Wygodne rękawice odporne
na chemikalia
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
Universal™ Plus
87-650
Universal™ Plus
87-660
Nasz bestseller
•
•
•
•
•
Lekkie prace montażowe
Rafinacja – ropa naftowa i benzyna
Czyszczenie
Praca z chemikaliami
Rafinacja chemiczna
OPIS
• Zazwyczaj wybierane są rękawice z naturalnej gumy.
• 100% naturalna guma zapewnia znakomitą wrażliwość dotykową
przy najlepszej odporności na rozciąganie.
• Flokowana wyściółka z czystej bawełny jest miękka, nie drażni skóry
i jest wyjątkowo wygodna.
• Specjalna obróbka celem zmniejszenia ryzyka reakcji alergicznych.
• AQL 0,65 (EN374)
KATEGORIA III
85
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
Duzmor® Plus
N AT U R A L N A G U M A
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
RODZAJ
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ
mm
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
87-600
Nieflokowane
Ząbkowany
Rybia łuska
Naturalne
0,43
6½-7, 7½-8, 8½9, 9½-10
305
1 para w woreczku;
12 par w zbiorczym worku;
12 zbiorczych worków w kartonie
Dobra ochrona przed bardziej
szkodliwymi substancjami
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
•
•
•
Branża farmaceutyczna
Manipulacja włóknem szklanym
Montaż precyzyjny
Ochrona produktu
Czyszczenie
Konserwacja
Prace porządkowe
OPIS
• Unikalne połączenie wytrzymałości oraz elastyczności w celu
bezpiecznego operowania bardziej niebezpiecznymi substancjami.
• Pozbawiona dodatkowych usztywnień, nieflokowana naturalna guma.
• Zaledwie 0,43 mm grubości, co zapewnia wyjątkową wrażliwość
dotykową oraz wydajność.
• Zredukowane ryzyko reakcji alergicznych.
• AQL 0,65 (EN374)
KATEGORIA III
Austral® Plus
N AT U R A L N A G U M A
RODZAJ
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
CHWYTNOŚĆ
MANKIETÓW
Flokowane
Ząbkowany
87-800
KOLOR
GRUBOŚĆ
mm
ROZMIAR EN
0,50
6½-7, 7½-8, 8½300
9, 9½-10
Żółty
Rybia łuska
87-805
Różowy
Idealna rękawica ogólnego
zastosowania
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
®
Austral Plus 87-800
• Przetwórstwo chemiczne i przygotowanie
chemikaliów
• Do użytku ogólnoprzemysłowego
w pracach średnio ciężkich
• Prace porządkowe
• Czyszczenie
Austral® Plus 87-805
KATEGORIA III
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
1 para w woreczku;
12 par w zbiorczym worku;
12 zbiorczych worków w kartonie
OPIS
• Solidna, uniwersalna i higieniczna, o szerokim zakresie odporności
na chemikalia.
• Specjalna obróbka celem zmniejszenia ryzyka reakcji alergicznych.
• AQL 0,65 (EN374)
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
86
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
Profil™ Plus
N AT U R A L N A G U M A
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
RODZAJ
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ
mm
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
87-850
Flokowane
Ząbkowany
Pikot
Żółty
0,55
6½-7, 7½-8,
8½-9, 9½-10
300
1 para w woreczku;
12 par w zbiorczym worku;
12 zbiorczych worków w kartonie
OPIS
Specjalnie zaprojektowana
do obsługi procesów
chemicznych w wilgotnych
warunkach
• Rękawice o średniej masie zapewniające doskonałą chwytność.
• Znakomita odporność na zagrożenia mechaniczne oraz zwiększona
odporność na chemikalia.
• 100% bawełniane flokowanie. Sprawia, że rękawica jest bardziej
miękka i wygodna do noszenia. Pomaga absorbować pot.
• Specjalna obróbka w celu zmniejszenia ryzyka alergii.
• AQL 0,65 (EN374)
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Prace porządkowe
• Ogólne prace w wilgotnych warunkach
KATEGORIA III
Bi-Colour™
N AT U R A L N A G U M A
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
RODZAJ
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ
mm
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
87-900
Flokowane
Prosty mankiet
Romb
Zielony
i żółty
0,68
6½-7, 7½-8,
8½-9, 9½-10,
10½-11
323
1 para w woreczku;
12 par w zbiorczym worku;
12 zbiorczych worków w kartonie
Dobra ochrona przed
wieloma chemikaliami
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
Montaż samolotów
Produkcja baterii/akumulatorów
Przemysł chemiczny
Produkcja elektroniki
KATEGORIA III
OPIS
• Mieszanka neoprenu oraz lateksu, dająca pewną ochronę przed
bardzo szerokim spektrum chemikaliów.
• Podwójnie zanurzane dla uzyskania podwójnej ochrony.
• Bardzo mocna ochrona przed solami oraz detergentami.
• Ciężkie rękawice bez dodatkowych usztywnień, z wykończeniem
wypukłym rombem. Mocne i trwałe, o znakomitym chwycie zarówno
na sucho, jak i na mokro.
• Wysokiej jakości flokowane czystą bawełną: pomagają zredukować
ryzyko podrażnienia skóry.
• AQL 0,65 (EN374)
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
87
Extra™
N AT U R A L N A G U M A
RODZAJ
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
Flokowane
Prosty mankiet
Romb
KOLOR
87-950
GRUBOŚĆ
mm
ROZMIAR
EN
0,75
6½-7, 7½-8,
8½-9, 9½10, 10½-11
Czarny
Pomarańczowy
87-955
PAKOWANIE
1 para w woreczku;
12 par w zbiorczym worku;
12 zbiorczych worków w kartonie
320
OPIS
Dodatkowa ochrona przy
ciężkich pracach.
• O połowę grubsze niż standardowe flokowane rękawice.
• Bardzo wysoka odporność na wiele ketonów, soli, detergentów,
alkoholi, alkaliów oraz tłuszczy.
• 100% naturalnej gumy bez wypełniaczy. Znakomita odporność
na mechaniczne zagrożenie oraz zwiększona ochrona przed
chemikaliami.
• Chlorowane. Dają lepszy chwyt i zwiększają odporność na
chemikalia.
• 100% bawełniane flokowanie. Sprawia, że ciężka rękawica jest
bardziej miękka i wygodna do noszenia.
Pomaga absorbować pot.
• AQL 0,65 (EN374)
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
Extra™ 87-950
DŁUGOŚĆ
mm
• Ciężkie prace: wszędzie tam, gdzie
wymagana jest też czułość dotykowa
• Przetwórstwo chemiczne i przygotowanie
chemikaliów
• Konserwacja maszyn oraz ciężkiego sprzętu
KATEGORIA III
Hycare®
N AT U R A L N A G U M A
RODZAJ
62-200
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
Bawełna ze ście- Rękawice z długiem interlock
gim mankietem
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ
mm
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
Gładkie
Jasnoniebieski
Nie dotyczy
6, 7, 8, 9,
10, 11
300
1 para w woreczku; 12 par w zbiorczym
worku; 12 zbiorczych worków w kartonie
Wzmacniana naturalna guma
do średnio ciężkich prac
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Praca z chemikaliami
• Prace porządkowe
• Detergenty oraz płyny czyszczące
OPIS
• Znakomita izolacja od gorąca oraz zimna.
• Długi mankiet, pozwalający bezpiecznie pracować z cieczami.
• Naturalna guma. Znakomita odporność na zagrożenia chemiczne
oraz mechaniczne.
• Gładkie wykończenie. Dobry chwyt w suchych oraz wilgotnych
środowiskach pracy.
• AQL 4,0 (EN374)
KATEGORIA III
Conform®+
N AT U R A L N A G U M A
RODZAJ
RODZAJE MANKIETÓW
69-140
69-150
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ
mm
Naturalne
0,12
Gładkie
Ściągaczem
BEZPUDROWE
Nie
Teksturowane
Tak
Połączenie bezpieczeństwa
i komfortu przy wykonywaniu
delikatnych prac
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Analiza laboratoryjna
• Produkcja elektroniki
• Branża farmaceutyczna
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ROZPRYSK
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
5-6½, 7-8½,
9-10½
240
100 rękawic w pudełku;
10 pudełek w kartonie
OPIS
• Oburęczna – jedna rękawica pasuje na obie dłonie. Przy zaledwie
trzech rozmiarach, można je wygodnie nosić na dłoniach każdej
wielkości. Wygodna i ekonomiczna. Stany magazynowe można
zredukować do minimum.
• Elastyczne i wygodne do noszenia. Chłodniejsze niż winyl,
o znakomitym chwycie oraz elastyczności palców.
• Dostępne w wersji pudrowanej i niepudrowanej.
• Najniższy poziom AQL 1,5. (EN374).
KATEGORIA III
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Nasz bestseller
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
88
PORÓWNANIE I W YBÓR PRODUKTÓW
PORÓWNANIE I WYBÓR PRODUKTÓW
OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI
INNE POLIMERY
PCW zapewnia znaczną odporność na wiele kwasów, substancji żrących, zasad i alkoholi, a także na ścieranie. Ta
karta umożliwia porównanie charakterystyk rękawic z PCW firmy Ansell. Dzięki tym rękawicom pracownicy uczuleni
na lateks mogą poczuć wygodę, którą zapewnia naturalna guma, bez obawy przed rekcjami alergicznymi.
Rękawice te nie są zalecane do pracy z ketonami i wieloma innymi rozpuszczalnikami.
ZASTOSOWANIE/
RĘKAWICA
RODZAJ
MATERIAŁ
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
DŁUGOŚĆ
mm
GRUBOŚĆ
mm
BEZPUDROWE
STR.
Alkohol poliwinylowy
Bawełna ze
ściegiem interlock
Rękawice z długim
mankietem
Gładkie
305
Nie dotyczy
Nie dotyczy
89
Alkohol poliwinylowy
Bawełna ze
ściegiem interlock
Rękawice z długim
mankietem
Gładkie
355
Nie dotyczy
Nie dotyczy
89
ZA NU R Z E NIE
15-552
PVA®
Barrier
15-554
®
02-100
Nylon polietylenowy
Nie dotyczy
Rękawice z długim
mankietem
Gładkie
380 - 410
0,062
Nie dotyczy
89
04-412
PCW
Bawełna
dżersejowa
Rękawice z długim
mankietem
Szorstki
305
Nie dotyczy
Nie dotyczy
90
04-414
PCW
Bawełna
dżersejowa
Rękawice z długim
mankietem
Szorstki
355
Nie dotyczy
Nie dotyczy
90
04-418
PCW
Bawełna
dżersejowa
Rękawice z długim
mankietem
Szorstki
455
Nie dotyczy
Nie dotyczy
90
04-460
PCW
Bawełna
dżersejowa
Rękawice z długim
mankietem
Szorstki
255
Nie dotyczy
Nie dotyczy
90
38-514
Butyl
Nieflokowane
Z mankietem ze
ściągaczem
Szorstki
350
0,35
Nie dotyczy
91
Nieflokowane
Z mankietem ze
ściągaczem
Szorstki
350
0,50
Nie dotyczy
91
Nieflokowane
Z mankietem ze
ściągaczem
Gładkie
350
0,70
Nie dotyczy
91
Nie dotyczy
Ściągaczem
Gładkie
240
0,12
Nie
91
Snorkel®
ChemTek™
38-520
Butyl
38-628
Butyl/Viton
34-500
Winyl
®
R O ZP RYSK
Dura-Touch®
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
89
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
PVA®
A L KO H O L P O L I W I N Y L O W Y
RODZAJ
15-552
15-554
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ mm
Bawełna ze
ściegiem
interlock
Rękawice z
długim
mankietem
Gładkie
Czerwony
Nie dotyczy
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ mm PAKOWANIE
9
305
9, 10
355
1 para w woreczku;
12 woreczków w kartonie
OPIS
Powłoka z alkoholu poliwinylowego (PVA) lepsza niż
w innych rękawicach odpornych na chemikalia
• Jedyna rękawica nadająca się do prac przy silnych rozpuszczalnikach
organicznych.
• Prawie obojętna na rozpuszczalniki aromatyczne i chlorowane.
• Wygodna, anatomiczna rękawica z modelowanymi wstępnie palcami
i kciukiem. Ułatwia manipulacje, powoduje mniejsze zmęczenie
podczas noszenia.
• Miękka, dwuwarstwowa wyściółka dziana. Otula rękę i wchłania pot.
• AQL 1,0 (EN374)
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
PVA® 15-552
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Przemysł drukarski
• Przetwórstwo chemiczne i przygotowanie
chemikaliów
• Produkcja elektroniki
• Prace laboratoryjne oraz analizy,
zwłaszcza tam gdzie konieczna jest
odporność na kwasy
PVA® 15-554
KATEGORIA III
Antystatyczne, zgodne z normą EN1149
Uwaga: Nie używać rękawic w wodzie ani w rozpuszczalnikach bazujących na wodzie
-
Barrier®
L A M I N O WA N A P O W Ł O K A
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
Z ANURZENIE
RODZAJ
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ
mm
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
02-100
Nie dotyczy
Rękawice
z długim
mankietem
Gładkie
Biały
0,062
6, 7, 8, 9,
10, 11
380 - 410
1 para w woreczku;
12 par w zbiorczym worku;
6 zbiorczych worków w kartonie
Doskonale chronią przed
szerokim zakresem
chemikaliów
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
•
•
•
•
Aeronautyka
Branża motoryzacyjna
Służby ratunkowe
Sprzątanie środowiska
Ogólny przemysł chemiczny
Analiza laboratoryjna
Branża farmaceutyczna
Lotnictwo
OPIS
• Odporne na działanie czynników chemicznych nitrylowe rękawice
z pięciowarstwowym laminowaniem
• Dopasowany do ręki, ergonomiczny model.
• Szerokie spektrum ochrony.
• Kontrolowane w 100%. Każda rękawica jest indywidualnie
testowana sprężonym powietrzem.
• AQL 0,065 (EN374)
KATEGORIA III
Każda rękawica indywidualnie testowana sprężonym powietrzem
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
90
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
Snorkel®
PCW
RODZAJ
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ mm
ROZMIAR EN
04-412
DŁUGOŚĆ mm
305
9, 10
04-414
04-418
Bawełna
dżersejowa
Rękawice z długim mankietem
355
Szorstki
Zielony
Nie dotyczy
455
10
04-460
255
Snorkel® 04-460
Zanurzeniowo powlekane
winylem, rękawica dżersejowa
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
Snorkel® 04-414 • Przemysł obronny
• Manipulacja kwasami, substancjami
żrącymi i rozpuszczalnikami
• Rafinacja – ropa naftowa i benzyna
• Petrochemia
• Zakłady użyteczności publicznej
PAKOWANIE
12 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
12 par w woreczku;
3 woreczki w kartonie
12 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
Snorkel® 04-412
OPIS
• Znakomity chwyt z pewną manipulacją, zwłaszcza w mokrych
warunkach. Bezpieczniejsza praca – mniej poślizgów.
• Wytrzymuje ścieranie trzykrotnie dłużej niż zwykłe rękawice
powlekane PCW.
• Naturalne dopasowanie do ręki zapewnia lepszą zręczność
manualną i komfort noszenia.
• Asortyment rękawic o różnych długościach. Pozwala dobrać
długość zapewniającą najlepszą ochronę.
• AQL 1,5 (EN374)
Snorkel® 04-418
KATEGORIA III
04-460: Przeznaczone do zastosowań specjalnych.
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
91
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI I CIECZAMI
ChemTek™
BUT YL/VITON®
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJ
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
38-514
Nieflokowane
38-520
Z mankietem ze
ściągaczem
Szorstki
Czarny
Gładkie
38-628
GRUBOŚĆ mm
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ mm PAKOWANIE
0,35
7, 8, 9, 10, 11
350
0,50
7, 8, 9, 10
350
0,70
9, 10
350
• Linia ChemTek™ zapewnia skuteczną ochronę przed najbardziej żrącymi
chemikaliami przy zachowaniu sprawności i wygody.
• ChemTek™ butyl 38-514 i 38-520 zapewniają doskonałą ochronę przed
aldehydami, ketonami i estrami, a także przed stężonymi kwasami
nieorganicznymi.
• ChemTek™ Viton®/butyl 38-628 zapewnia doskonałą ochronę przed
węglowodorami alifatycznymi, halogenowanymi i aromatycznymi (benzen,
toluen, ksylen), a także przed stężonymi kwasami nieorganicznymi.
• Rękawice ChemTek™ są zaskakująco elastyczne i zapewniają doskonałą
sprawność. Rękawice te zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie
użytkowników – mają naturalny, dostosowany do dłoni, ergonomiczny
kształt, są miękkie w dotyku, nie sprawiają kłopotu przy wkładaniu
i zapewniają dobrą chwytność.
• Ponieważ materiał, z którego są wykonane, nie zawiera protein
lateksowych, nie ma ryzyka wystąpienia alergii na lateks.
• AQL 1,5 (EN374)
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
ChemTek™
38-628
ChemTek™
38-520
36 par w kartonie;
pakowane osobno
z wkładką
OPIS
Maksymalna ochrona
przed niebezpiecznymi
substancjami chemicznymi
ChemTek® 38-514
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ZANURZENIE
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Przemysł chemiczny
• Przetwórstwo chemiczne i przygotowanie
chemikaliów
• Rafinacja – ropa naftowa i benzyna
• Przemysł drukarski
• Branża motoryzacyjna
• OEM
• Górnictwo
• Aeronautyka
• Pomoc w razie katastrof
KATEGORIA III
Dura-Touch®
WINYL
OCHRONA PRZED CHEMIK ALIAMI
I CIECZAMI
ROZPRYSK
RODZAJ
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ mm
BEZPUDROWE
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
34-500
Ściągaczem
Gładkie
Bezbarwny
0,12
Nie
6-6½, 7-7½,
8-8½, 9-9½
240
100 rękawic w pudełku;
10 pudełek w kartonie
Oburęczne, jednorazowe
rękawice winylowe
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Manipulacja pleksiglasem, porcelaną oraz metalami szlachetnymi
Zajmowanie się farbami, tuszami, barwnikami i klejami
Politurowanie
Malowanie, powlekanie oraz czyszczenie
Polerowanie kamieni szlachetnych
Montaż precyzyjny
Badanie produktów
Analiza laboratoryjna
Czyszczenie wyposażenia
Fryzjerstwo
OPIS
• Rodzina jednorazowych rękawic winylowych „premium”. Efektywny
pod względem kosztów wybór w sytuacjach, gdy rękawice trzeba
często zmieniać.
• Konkurencyjna cena. Mocniejsza, ekonomiczna alternatywa dla
domowych rękawic gumowych. Obniża koszty środków ochrony
rąk/produktów tam, gdzie występuje wysoka częstotliwość zmiany
rękawic.
• Brak szwów, które można przetrzeć lub rozedrzeć. Cieczoodporne,
bez słabych punktów.
• Pudrowane. Wygodniejsza do noszenia i łatwiejsza do zdjęcia oraz
założenia bez rozdzierania. Rękawice nie zawierają talku, który
mógłby zanieczyścić produkty.
• Oburęczne, każda pasuje na obie dłonie. Bardziej ekonomiczne
i wygodne: nie trzeba dobierać w pary lewych i prawych.
• AQL 4,0 (EN374). Niezawodna bariera przed skażeniami oraz
infekcjami.
KATEGORIA III
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
92
OCHRONA PRODUKTU
OCHRONA
PRODUKTU
WWW.ANSELL.E
EU
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
93
OCHRONA PRODUKTU
OCHRONA PRODUKTU
Do czynności wymagających ochrony produktu i pracownika Ansell proponuje rękawice spełniające specyficzne wymogi
prawne dotyczące różnych środowisk. Mamy rękawice dla pracowników laboratoriów farmaceutycznych, pomieszczeń
czystych w branży elektronicznej i branży przetwórstwa spożywczego chroniące produkt, zwiększające bezpieczeństwo,
zmniejszające ryzyko zanieczyszczenia oraz zwiększające efektywność pracy.
OTOCZENIE KRYTYCZNE
Rękawice używane w środowiskach krytycznych, do których należą laboratoria i pomieszczenia czyste w branży
farmaceutycznej i elektronicznej, muszą zapewniać ochronę, a także niski poziom emisji substancji i cząstek. Dlatego
Ansell oferuje rękawice chroniące przed rozpryskami chemikaliów podczas produkcji, ekstrakcji, przetwarzania,
czyszczenia i pakowania materiałów chemicznych. Proponujemy również rękawice o optymalnych właściwościach
elektrostatycznych oraz rękawice odpowiednie do pracy w środowisku wymagającym ograniczenia liczby organizmów
powodujących choroby i zakażenia.
PRZETWARZANIE I USŁUGI W ZAKRESIE ŻYWNOŚCI
Rękawice używane podczas pracy z żywnością muszą odpowiadać krajowym normom dla produktów dopuszczonych do
kontaktu z żywnością oraz normom higieny żywnościowej. Dlatego Ansell oferuje rękawice zapewniające ochronę przed
zanieczyszczeniami oraz wysokimi i niskimi temperaturami, stanowiące barierę między pracownikiem a produktem,
chroniące przed cieczami oraz zabezpieczające pracowników przed skaleczeniami.
P O D S TAW O W E B R A N Ż E :
PRODUK T Y Z SERII PERFORM ANCE
Chemiczna
Farmaceutyczna
Elektroniczna
Przetwarzanie żywności i usługi związane
z żywnością
Rolnictwo i uprawa winorośli
SERIA PERFORMANCE: Rękawice te, przeznaczone do pracy w najbardziej uciążliwych miejscach, lepiej
chronią pracowników i produkty dzięki zastosowanym w nich innowacjom. Jeżeli szukasz rozwiązań spełniających
wymogi Twojej pracy i wykraczających poza Twoje oczekiwania, zaufaj naszym rękawicom z serii Performance.
Wszechstronny, efektywny polimer Sol-Vex® zapewnia doskonałą równowagę ochrony i efektywności pracy
w środowisku mokrym i suchym. Sol-Vex® jest w naszej branży wzorcem dla rękawic odpornych na chemikalia.
Rękawice te są na tyle cienkie, że zapewniają doskonałą zręczność i maksymalną elastyczność, a jednocześnie
dostatecznie grube, aby zapewnić odporność na przekłucia i rozdarcia. Jednorazowe rękawice polimerowe
Touch N Tuff® chronią pracowników i produkty w środowisku mokrym i suchym.
PRODUKTY CLASSIC: Te klasyczne rękawice do różnych prac wciąż cieszą się wielkim powodzeniem. Jeżeli
szukasz rękawic efektywnych, trwałych, wygodnych i dobrze chroniących, wybierz te, które stosuje już wiele branż.
AccuTech®, NeoTouch®, DermaShield®
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
94
PORÓWNANIE I W YBÓR PRODUKTÓW
PORÓWNANIE I WYBÓR PRODUKTÓW
OCHRONA PRODUKTU
BRANŻA FARMACEUTYCZNA / ELEKTRONICZNA
Czynności wykonywane w środowiskach podlegających szczegółowym regulacjom prawnym muszą odpowiadać
szczegółowym specyfikacjom. Ansell oferuje szeroki wachlarz rękawic do różnych celów dla branży farmaceutycznej
i elektronicznej. Ta karta ułatwia porównanie właściwości rękawic z serii Performance i z serii Classic.
ZASTOSOWANIE/
RĘKAWICA
RODZAJ
MATERIAŁ
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
DŁUGOŚĆ
mm
GRUBOŚĆ mm
BEZPUDROWE
ŚRODOWISKO
STR.
L A B O RA T O R I A F AR M A CE U T Y CZ N E I ELEKT RON ICZN E
Touch N Tuff
®
92-500
Nitryl
Ściągaczem
Teksturowane końce
palców
92-600
Nitryl
Ściągaczem
92-605
Nitryl
Ściągaczem
92-665
Nitryl
Ściągaczem
92-670
Nitryl
Ściągaczem
TNT® Blue
25-101
Neopren
Ściągaczem
25-201
Neopren
Ściągaczem
NeoTouch®
93-311
Nitryl
Ściągaczem
93-401
Nitryl
Ściągaczem
Prosty
mankiet
Mankiet ze
ściągaczem
Mankiet ze
ściągaczem
Nitrilite®
DermaShield
AccuTech
®
73-701
Neopren
73-711
Neopren
73-721
Neopren
240
0,12
Nie
•
77
Gładkie
240
0,12
Tak
•
77
Gładkie
300
0,12
Tak
•
77
Teksturowane końce
palców
Teksturowane końce
palców
Teksturowane końce
palców
Teksturowane końce
palców
Teksturowane końce
palców
Teksturowane końce
palców
300
0,10
Tak
•
78
240
0,10
Tak
•
78
Chropowate opuszki
Chropowate opuszki
Chropowate opuszki
310
240
0,13
Tak
•
82
290
0,13
Tak
•
82
305
0,12
Tak
•
96
305
0,12
Tak
•
96
310
0,175
Tak
•
•
97
310
0,175
Tak
•
•
97
0,175
Tak
•
97
Tak
•
98
0,15 Grubość dłoni,
0,20 Grubość czubków palców,
0,12 Grubość mankietu
0,18 Grubość dłoni,
0,20 Grubość czubków palców,
0,25 Grubość mankietu
0,18 Grubość dłoni,
0,20 Grubość czubków palców,
0,23 Grubość mankietu
0,18 Grubość dłoni,
0,20 Grubość czubków palców,
0,25 Grubość mankietu
91-104
Naturalna
guma
Mankiet ze
ściągaczem
Teksturowane końce
palców
290
91-225
Naturalna
guma
Prosty
mankiet
Chropowaty
300
91-250
Naturalna
guma
Prosty
mankiet
Chropowaty
285
91-325
Naturalna
guma
Prosty
mankiet
Chropowaty
300
Naturalna
guma
Naturalna
guma
ściągaczem
Gładkie
240
0,12
Nie
•
87
ściągaczem
Teksturowane
240
0,12
Tak
•
87
®
69-140
Conform® +
69-150
Laboratoria
Tak
Tak
•
Tak
•
Kontrolowane i krytyczne
•
98
•
98
98
Steril
CERTYFIKOWANA ZGODNOŚĆ
Numery seryjne oraz terminy trwałości są widoczne na każdym poziomie opakowania — od torebek zbiorczych po kartony transportowe. Każda seria ma
certyfikat zgodności (Certificate of Conformance — COC). Można go znaleźć w Internecie pod adresem http://www.ansell.eu/coc/
Na tej samej stronie internetowej znajdują się również zaświadczenia o sterylizacji odpowiednich produktów.
Nasz bestseller
Nowy produkt
95
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
OCHRONA PRODUKTU - INFORMACJE O PRODUKCIE
Touch N Tuff® & TNT® Blue
NITRYL
RODZAJ
RODZAJE
MANKIETÓW
ROZPRYSK
CHWYTNOŚĆ
BEZPUDROWE
GRUBOŚĆ mm
Teksturowane
końce palców
92-500
92-600
92-605
KOLOR
OCHRONA PRODUKTU
Nie
Zielony
0,12
Gładkie
Tak
Teksturowane
końce palców
92-665
Jasnoniebieski
0,100
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
Touch N Tuff 92-605
TNT® Blue 92-670
240
300
100 rękawic w pudełku;
10 pudełek w kartonie
240
300
Touch N Tuff®
• Cieszące się powodzeniem nitrylowe rękawice Touch N Tuff®
firmy Ansell zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o osobach
narażonych zawodowo na rozpryski substancji chemicznych.
• Duża odporność na przebicie, wygoda i chwytność.
• Zapobieganie alergiom typu I.
• Szczegóły na stronach 76 i 77.
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
•
•
•
•
•
•
•
6½-7, 7½-8, 8½-9,
9½-10
PAKOWANIE
OPIS
Doskonałe rękawice
jednorazowe
®
DŁUGOŚĆ
mm
6½-7, 7½-8, 8½-9,
9½-10, 10½-11
6½-7, 7½-8, 8½-9,
9½-10
6-6½, 7-7½, 8-8½,
9-9½
Ściągaczem
92-670
ROZMIAR EN
Praca z chemikaliami
Analiza laboratoryjna
Warsztaty lakiernicze
Przemysł drukarski
Manipulacja drobnymi elementami
Lekkie prace montażowe
Lekkie prace montażowe
z elementami pokrytymi
tłuszczem
TNT® Blue
• Szczegóły na stronie 78.
KATEGORIA III
92-500, 92-600, 92-670: Przeznaczone do zastosowań specjalnych
NeoTouch®
NEOPREN
RODZAJ
ROZPRYSK
OCHRONA PRODUKTU
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ
mm
BEZPUDROWE
ROZMIAR EN
Ściągaczem
Teksturowane
końce palców
Jasnozielony
0,13
Tak
6½-7, 7½-8,
8½-9, 9½-10
25-101
25-201
Unikalne połączenie ochrony
przed alergią oraz komfortu
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
NeoTouch® 25-101
• Zastosowania związane z przenoszeniem,
montażem oraz kontrolą we wszystkich
rodzajach środowisk przemysłowych,
w których nie ma potrzeby ochrony
mechanicznej
• Prace laboratoryjne oraz analizy, zwłaszcza
tam gdzie konieczna jest odporność na
kwasy
290
100 rękawic w pudełku;
10 pudełek w kartonie
• Rękawice NeoTouch® były pierwszymi jednorazowymi rękawicami
neoprenowymi, przeznaczonymi do użycia w przemyśle.
• Rękawice NeoTouch® są idealnym rozwiązaniem w kwestii
ochrony pracowników przed alergiami typu i i są przykładem
ciągłego zaangażowania firmy Ansell w badania nad materiałami
alternatywnymi dla naturalnej gumy.
• Zapewniają znakomitą ochronę przed kwasami, zasadami oraz
alkoholami. Dzięki wyjątkowej formule rękawice NeoTouch® są
zdecydowanie najwygodniejszymi syntetycznymi jednorazowymi
rękawicami, dostępnymi obecnie na rynku.
• Patrz również strona 82.
KATEGORIA III
25-101: Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Nowy produkt
240
PAKOWANIE
OPIS
NeoTouch® 25-201
Nasz bestseller
DŁUGOŚĆ mm
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
96
OCHRONA PRODUKTU - INFORMACJE O PRODUKCIE
Nitrilite®
NITRYL
RODZAJ
ROZPRYSK
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
Ściągaczem
Teksturowane
końce palców
93-311
93-401
KOLOR
Biały
GRUBOŚĆ
mm
0,12
Wyjątkowa ochrona dla
pracowników oraz produktów
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
•
Przemysł biotechnologiczny
Produkcja elektroniki
Warsztaty lakiernicze
Prace montażowe w branży AGD
Produkcja półprzewodników
PA K O WA N I E
Rękawice nitrylowe są podwójnie pakowane w opakowania zgodne
z normami pomieszczenia sterylnego, a następnie układane
w kartonach transportowych. 10 zbiorczych worków PE w kartonie.
1000 rękawic w kartonie.
Rękawice model 93-401 są pakowane próżniowo po 50 sztuk
w nieoznakowanych torebkach PE. Dwie torebki po 50 rękawic są
pakowane do jednego zbiorczego worka PE.
Model 93-401 jest pakowany w pomieszczeniu o klasie czystości 10.
Wszelkie nadruki i etykiety są wykonywane tuszem odpornym na
alkohol izopropylowy. Rękawice są pakowane w podwójne torebki w celu
uzyskania jak najlepszej ochrony przed skażeniem.
KATEGORIA III
OCHRONA PRODUKTU
BEZPUDROWE
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
Tak
5½-6, 6½-7, 7½-8,
8½-9, 9½-10
6-6½, 7-7½, 8-8½,
9-9½, 10-10½
305
Zobacz niżej
OPIS
• Rodzina rękawic Nitrilite® firmy Ansell oferuje dwa poziomy
czystości. Rękawice te, produkowane w bezpudrowym środowisku
o parametrach kontrolowanych, odznaczają się wyjątkowo niskimi
poziomami emisji jonów oraz cząsteczek, co daje znakomitą
ochronę produktów.
• Wykonane w 100% z polimeru nitrylowego, zapewniają
użytkownikom ochronę przed alergiami związanymi z proteinami
lateksu.
• Mają także wyjątkową odporność na przebicia oraz odporność
chemiczną, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.
• Wszystkie te cechy, wraz z optymalnymi właściwościami
elektrostatycznymi, czynią rękawice Nitrilite® idealnymi w wielu
sektorach przemysłu – od elektroniki do lakiernictwa samochodowego oraz biotechnologii.
• AQL
93-311 wynosi 2,5 (EN374)
93-401 wynosi 1,5 (EN374)
• Liczba cząsteczek
93-311 < 2400 cząsteczek/cm2.
93-401 < 400 cząsteczek/cm2.
97
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
OCHRONA PRODUKTU - INFORMACJE O PRODUKCIE
DermaShield®
NEOPREN
RODZAJ
RODZAJE
MANKIETÓW
73-701
Prosty mankiet
73-711
73-721
Mankiet ze
ściągaczem
ROZPRYSK
OCHRONA PRODUKTU
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ
mm
BEZPUDROWE
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
Chropowate
opuszki
Zielony
0,175
Tak
6, 6½, 7, 7½,
8, 8½, 9
310
Zobacz niżej
Rękawice najbardziej
zaawansowane pod względem
ochrony przed alergiami
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
Aseptyczna produkcja leków
Przemysł biotechnologiczny
Produkcja urządzeń medycznych
Praca z cytostatykami
PA K O WA N I E
73-701 & 73-711
Pakowane parami: Rękawice są pakowane parami w etui PE
i zgrzewane koperty PE; 10 par na zgrzewany worek PE; 5 zgrzewanych
worków PE na worek zbiorczy, 4 worki zbiorcze na warstwę w kartonie;
200 par na karton. Wszystkie nadruki są wykonywane przy użyciu
zgodnego z normami pomieszczenia sterylnego, odpornego na alkohol
izopropylowy tuszu. Torebki PE można łatwo otworzyć, oddzierając ich
brzeg. Rękawice są pakowane w potrójne torebki w celu uzyskania jak
najlepszej ochrony przed skażeniem.
OPIS
• Wykonane z polichloroprenu rękawice DermaShield ® są
najbardziej zaawansowanymi technicznie sterylnymi rękawicami
dostępnymi obecnie na rynku. Nie zawierają protein lateksowych
ani katalizatorów, dzięki czemu ryzyko alergii typu i i IV na
naturalną gumę zostaje ograniczone do minimum. Rękawice
DermaShield® cechują się taką samą wygodą i elastycznością,
jak rękawice gumowe i mają podobną konkurencyjną cenę, jednak
zawartość neoprenu gwarantuje lepszą odporność chemiczną.
Nowy mankiet ze ściągaczem zapobiega zwinięciu się rękawicy,
gwarantując lepszą ochronę. DermaShield®: optymalna ochrona
produktu i pracownika.
• Rękawice DermaShield ® 73-701 i 73-711 są sterylne
i dostosowane do środowisk krytycznych zgodnych z normą ISO 5
(klasa 100 i GMP AB).
• Rękawice DermaShield® 73-721 są dostępne w wersji
przeznaczonej do pracy w środowiskach niesterylnych
o parametrach kontrolowanych.
• AQL 0,65 (EN374)
73-721
Opakowanie zbiorcze: 20 rękawic prawych i lewych pakowanych
w osobne przegrody łatwego do otworzenia woreczka PE
z perforowanym otwarciem; 1 woreczek PE pakowany w worek PE
pakowany próżniowo; 2 worki PE w pakowanym próżniowo worku
zb zbiorczym PE, 5 worków zbiorczych PE w warstwie; 200 par
w kartonie. Wszystkie nadruki są wykonywane przy użyciu zgodnego
z normami.
KATEGORIA III
Nowy produkt
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
98
OCHRONA PRODUKTU - INFORMACJE O PRODUKCIE
AccuTech®
N AT U R A L N A G U M A
RODZAJ
RODZAJE
CHWYTNOŚĆ
MANKIETÓW
91-104
Mankiet ze
ściągaczem
ROZPRYSK
Prosty mankiet
BEZPUDROWE
KOLOR
GRUBOŚĆ mm
Naturalne
0,15 Grubość dłoni,
0,20 Grubość czubków palców,
0,12 Grubość mankietu
0,18 Grubość dłoni,
0,20 Grubość czubków palców,
0,25 Grubość mankietu
0,18 Grubość dłoni,
0,20 Grubość czubków palców,
0,23 Grubość mankietu
0,18 Grubość dłoni,
0,20 Grubość czubków palców,
0,25 Grubość mankietu
Teksturowane
końce palców
91-225
91-250
OCHRONA PRODUKTU
Chropowaty
91-325
ROZMIAR
DŁUGOŚĆ mm PAKOWANIE
EN
6, 7, 8,
9, 10
290
300
Tak
6, 6½, 7,
7½, 8,
8½, 9
Zobacz niżej
285
300
AccuTech® 91-250
Tworzenie standardu wygody
i jakości
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
AccuTech® 91-325 •
•
•
•
•
Przemysł biotechnologiczny
Produkcja urządzeń medycznych
Analiza laboratoryjna
Branża farmaceutyczna
Produkcja paneli LCD
PA K O WA N I E
91-104:
Rękawice są pakowane po 100 sztuk w łatwe do otworzenia, zgodne
z normami pomieszczenia sterylnego opakowania, a następnie układane
w kartonach transportowych. Wszystkie nadruki są wykonywane przy
użyciu zgodnego z normami pomieszczenia sterylnego, odpornego na
alkohol izopropylowy tuszu. Rękawice są pakowane w podwójne torebki
w celu uzyskania jak najlepszej ochrony przed skażeniem. Torebki PE
można łatwo otworzyć, oddzierając ich brzeg.
91-225, 91-250, 91-325:
Rękawice są pakowane parami w etui PE i zgrzewane koperty PE;
10 par na zgrzewany woreczek PE; 5 zgrzewanych woreczków PE
na worek zbiorczy PE; 4 worki zbiorcze PE w pełnym kartonie;
200 par na karton. Wszystkie nadruki są wykonywane przy użyciu
zgodnego z normami pomieszczenia sterylnego, odpornego na alkohol
izopropylowy tuszu. Rękawice są pakowane w potrójne torebki w celu
uzyskania jak najlepszej ochrony przed skażeniem. Torebki PE można
łatwo otworzyć, oddzierając ich brzeg.
AccuTech® 91-104
OPIS
AccuTech® 91-225, 91-325, 91-104:
• Rękawice AccuTech® stanowią optymalne rozwiązanie
w środowiskach sterylnych oraz w środowiskach o parametrach
kontrolowanych.
• Rękawice te są produkowane z naturalnej gumy na podstawie
specjalnej receptury zapewniającej wysoki poziom wygody,
wrażliwości oraz precyzji.
• Niski poziom zawartych w nich alergenów minimalizuje ryzyko
wystąpienia u użytkownika alergii związanych z lateksem.
• Dzięki znakomitym właściwościom technicznym rękawice te
można wykorzystywać w szerokim zakresie zastosowań i w wielu
różnych środowiskach.
• AQL 91-225, 91-325 wynosi 0,65 (EN374)
• AQL 91-104 wynosi 1,5 (EN374)
AccuTech® 91-250:
• Ponieważ w wymienionych gałęziach przemysłu coraz częściej
praktykuje się częste zmienianie rękawic, rękawice 91-250
mają wewnętrzną silikonową powłokę, pozwalającą na łatwe ich
zakładanie – także dwuwarstwowo. Mankiet jest nieco grubszy
i dobrze dopasowuje się po naciągnięciu na ubranie.
• Rękawice 91-250 są produkowane ze specjalnie przetwarzanego
lateksu, co zapewnia im zwiększoną giętkość oraz rozciągliwość.
Cieńsze opuszki palców rękawic w połączeniu z ich chropowatą
powierzchnią zapewniają lepszą wrażliwość oraz
zwiększoną precyzję pracy i zręczność manualną.
• AQL 91-250 wynosi 0,65 (EN374)
KATEGORIA III
Nasz bestseller
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
99
OCHRONA I W YBÓR PRODUKTÓW
OCHRONA I WYBÓR PRODUKTÓW
OCHRONA PRODUKTU
PRZETWARZANIE ŻYWNOŚCI I RYNKI ŻYWNOŚCI
MATERIAŁ
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
BEZPUDROWE
ŚCIERANIE
PRZECIĘCIE
ZASTOSOWANIE/
RĘKAWICA
KONTAKT
Z ŻYWNOŚCIĄ
Wszystkie produkty firmy Ansell przeznaczone do kontaktu z żywnością i oznaczone w związku z tym piktogramem przedstawiającym
kieliszek i widelec zgodnie z dyrektywą Komisji nr 80/590 Odpowiadają postanowieniom rozporządzenia WE nr 1935/2004
oraz rozporządzenia Komisji nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Ponadto są one zgodne ze specyficznymi wymogami dyrektywy Komisji nr 2002/72
w sprawie tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub gumy i materiałów tekstylnych przeznaczonych do
kontaktu z żywnością, z odpowiednimi europejskimi przepisami krajowymi dotyczącymi materiałów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością oraz z odpowiednimi pośrednimi przepisami FDA dotyczącymi substancji dodawanych do żywności. Uwalnianie substancji
do żywności jest regularnie kontrolowane i monitorowane w naszych zakładach produkcyjnych oraz w niezależnych firmach testowych
w celu zapewnienia, że rękawice z żadnej partii produkcyjnej nie będą uwalniać swoich substancji składowych do żywności w ilościach
powodujących niemożliwą do akceptacji zmianę jej składu. Deklaracje zgodności w zakresie kontaktu z żywnością można pobrać
z witryny internetowej firmy Ansell. Szczegółowych informacji udziela dział zgodności firmy Ansell.
RODZAJ
DŁUGOŚĆ
mm
GRUBOŚĆ
mm
STR.
92-600
Nitryl
Nie dotyczy
Ściągaczem
Gładkie
240
0,12
•
•
-
-
77
92-605
Nitryl
Nie dotyczy
Ściągaczem
Gładkie
300
0,12
•
•
-
-
77
JEDNORAZOWE
Touch N Tuff®
92-665
Nitryl
Nie dotyczy
Ściągaczem
Teksturowane
końce palców
300
0,10
•
•
-
-
78
92-670
Nitryl
Nie dotyczy
Ściągaczem
Teksturowane
końce palców
240
0,10
•
•
-
-
78
TNT® Blue
proFood® single use
nitrile
92-470
Nitryl
Nie dotyczy
Ściągaczem
Teksturowane
końce palców
240
0,10
•
•
-
-
101
92-471
Nitryl
Nie dotyczy
Ściągaczem
Teksturowane
końce palców
240
0,10
•
•
-
-
101
300
0,10
•
•
-
-
101
240
0,10
•
•
-
-
101
92-481
Nitryl
Nie dotyczy
Ściągaczem
Teksturowane
końce palców
92-465
Nitryl
Nie dotyczy
Ściągaczem
Teksturowane
końce palców
69-440
Naturalna
guma
Nie dotyczy
Ściągaczem
Gładkie
240
0,12
•
Naturalna
guma
Nie dotyczy
Ściągaczem
Teksturowane
końce palców
240
0,12
•
310 mm
+/- 10 mm
0,225 mm
(powłoka nitrylowa
0,200 mm i powłoka wewnętrzna
0,025 mm)
330
proFood® single use
latex
69-450
-
-
101
•
-
-
101
Z wyjątkiem
Francji
•
2
0
75
0,38
•
•
4
1
102
102
OCHRONA PRZED CIECZAMI I CZYNNIK AMI MECHANICZNYMI
37-355
Nitryl
Flokowane
Prosty mankiet
Odwrócony
romb
Bawełna ze
ściegiem
interlock
Flokowane
Rękawice z długim mankietem
Gładkie
300
Nie dotyczy
•
•
4
1
Prosty mankiet
Romb
300
0,30
•
•
2
0
102
Nieflokowane
Ząbkowany
Rybia łuska
300
0,4
•
•
X
0
103
proFood
resusable latex
Flokowane
Ząbkowany
Rybia łuska
300
0,4
•
•
X
0
103
ZADANIE/RĘKAWICA
Nitryl
Nitryl
87-305
87-315
Naturalna
guma
Naturalna
guma
RODZAJ
MATERIAŁ
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
STR.
•
40
3
1
103
•
•
90
3
5
104
•
•
•
90
2
4
104
•
•
•
90
3
5
104
250 - 330
•
•
•
90
3
5
104
250, 500
•
•
•
90
3
5
104
DŁUGOŚĆ mm
BEZ
LATEKSU
®
39-360
79-340
PRZECIĘCIE
Romb
ŚCIERANIE
Prosty mankiet
TEMPERATURA PRANIA
Nie dotyczy
BEZ SILIKONU
Nitryl
®
proFood
resusable nitrile
•
79-700
KONTAKT
Z ŻYWNOŚCIĄ
Virtex™
O D P O R N E N A W Y S O K Ą I N I S K Ą T E M P E R AT U R Ę
proFood®
insulated
Dziane
Włókno syntetyczne
Mankiet ze
ściągaczem
215, 235
•
70-866
Dziane
Dyneema®, Włókno
szklane, Włókna
syntetyczne
Ściągacz
235 - 280
•
72-285
Dziane
Włókna syntetyczne,
Dyneema®
Ściągacz
250 - 330
72-286
Dziane
Włókna syntetyczne,
Dyneema®
Ściągacz
250 - 330
72-287
Dziane
Włókna syntetyczne,
Dyneema®
Ściągacz
72-290
Dziane
Włókna syntetyczne,
Dyneema®
Rękaw
78-110
PRZECIĘCIE
Vantage®
proFood®
proFood®
Safe-Knit®
ODZIEŻ
NR REF
MATERIAŁ
STR.
ODZIEŻ
NR REF
MATERIAŁ
STR.
Czepek
BC-21W
Polipropylen
105
Fartuch
PVC-45G
PCW
105
Rękaw
VSB-8-HS-E
Winyl
105
Fartuch
PVC-45W
PCW
105
Fartuch pełny
CAL-8-E
PCW
105
Fartuch
BN-45L-E
Neopren
105
Ochraniacze na buty
SC-36BCPE/SC-41BCPE
Polietylen
105
Fartuch
CW-45PT / CB-45PT
Nylon
105
Nasz bestseller
Nowy produkt
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
100
TABELA PRODUKTÓW ŻY WNOŚCIOW YCH
TABELA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
CZEKOLADA, CIASTA,
CIASTKA I TŁUSTE
PRODUKTY SPOŻYWCZE
(CZYNNIK REDUKCJI 5)
MIĘSO I TŁUSTE PRODUKTY SPOŻYWCZE
(CZYNNIK REDUKCJI 4)
RYBY I TŁUSTE PRODUKTY
SPOŻYWCZE
(CZYNNIK REDUKCJI 3)
MASŁO, MARGARYNA
I TŁUSTE PRODUKTY
SPOŻYWCZE
(CZYNNIK REDUKCJI 2)
OLEJ
(CZYNNIK REDUKCJI 1)
KWASOWE
(PH ≤ 4,5)
ALKOHOLOWE
(<10°)
WODNE
(PH > 4,5)
OCHRONA PRODUKTU
STR.
JE D NO R A Z O W E
NITRYL
proFood® Jednorazowe nitrylowe 92-465
proFood® Jednorazowe nitrylowe 92-470
proFood® Jednorazowe nitrylowe 92-471
proFood® Jednorazowe nitrylowe 92-481
Touch N Tuff® 92-600
Touch N Tuff® 92-605
TNT® Blue 92-665
TNT® Blue 92-670
Starpack®
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
101
101
101
101
95
95
95
95
78
•
•
•
•
•
•
101
101
NATURALNA GUMA
proFood® Jednorazowe lateksowe 69-440
proFood® Jednorazowe lateksowe 69-450
STR.
O D P O R N E N A CI E CZ E / CZ Y N N I KI M ECH AN ICZN E
NITRYL
Sol-Vex® 37-185, 37-500, 37-645, 37-655,
37-665, 37-675, 37-676, 37-695
®
proFood Nitryl wielokrotnego użytku 37-355
Sol-Knit® 39-112
Sol-Knit® 39-122, 39-124
proFood® Nitryl wielokrotnego użytku 39-360
proFood® Nitryl wielokrotnego użytku 79-340
Virtex™ 79-700 (*)
•
•
•
•
•
•
•
•
71
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
102
74
74
102
102
75
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
87
84
103
103
•
•
NATURALNA GUMA
Hycare® 62-200
Econohands® Plus 87-195
proFood® Lateks wielokrotnego użytku 87-305
proFood® Lateks wielokrotnego użytku 87-315
STR.
O D P O R N E N A WY S O K Ą I N I S K Ą TEM PERAT URĘ
proFood® Insulated 78-110
T YLKO DO SUCHYCH PRODUKTÓW
103
STR.
O C HR O N A P R Z E D P R Z E CI Ę CI E M
Vantage® proFood® 70-866
proFood® Safe-Knit® 72-285
proFood® Safe-Knit® 72-286
proFood® Safe-Knit® 72-287
proFood® Safe-Knit® 72-290
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SYSTEM PIKTOGRAMÓW FIRMY ANSELL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
104
104
104
104
104
(*) z wyjątkiem Francji
Ten symbol oznacza, że produkt może być używany w kontakcie z żywnością. Wszystkie rękawice proFood® są
oznaczone tym symbolem oraz piktogramem wskazującym, dla której grupy żywności są najbardziej odpowiednie,
zgodnie z wykonanymi testami.
Nadaje się do użycia przy produktach wodnych
(pH > 4,5)
Nadaje się do obróbki masła, margaryny i tłustych produktów
spożywczych — czynnik redukcji 2
Nadaje się do użycia przy wszelkiego rodzaju tłustych potrawach
(<10°)
Nadaje się do obróbki ryb i tłustych produktów spożywczych —
czynnik redukcji 3
Nadaje się do użycia przy produktach kwaśnych
(pH ≤ 4,5)
Nadaje się do obróbki mięsa i tłustych produktów
spożywczych — czynnik redukcji 4
Nadaje się do użycia przy tłustych potrawach lub żywności
z olejem Czynnik redukcji 1
Nadaje się do obróbki czekolady, ciasta, ciastek i tłustych
produktów spożywczych — czynnik redukcji 5
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
101
OCHRONA PRODUKTU - INFORMACJE O PRODUKCIE
proFood® Jednorazowe nitrylowe
JEDNORAZOWE
RODZAJ
RODZAJE
MANKIETÓW
NITRYL
CHWYTNOŚĆ
GRUBOŚĆ
mm
KOLOR
OCHRONA PRODUKTU
BEZPUDROWE
DŁUGOŚĆ
mm
ROZMIAR EN
Biały
92-470
240
92-471
Ściągaczem
92-481
Teksturowane
końce palców
0,10
Jasnoniebieski
6-6½, 7-7½, 8-8½,
9-9½
Tak
Niebieski
92-465
32 cm wys., 21 cm szer.,
17,8 cm dług.
8,5 cm wys., 3 cm szer.,
21,25 cm dług.
Dystrybutor do jednorazowych produktów wysokiej jakości proFood®
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
100 rękawic w woreczku;
10 woreczków w kartonie
300
240
POS 002
POS
002NEU
PAKOWANIE
100 rękawic w pudełku;
10 pudełek w kartonie
1sztuka w kartonie
OPIS
• Wykonane z innowacyjnego związku nitrylu, zapewniającego
wyjątkowe właściwości chemiczne i mechaniczne, komfort oraz
zręczność manualną.
• Teksturowane wykończenie opuszków palców. Ulepszony chwyt.
• Nie zawierają naturalnej gumy.
• Nadają się do użycia przy wszelkiego rodzaju tłustych potrawach.
• Wyjątkowa odporność na tłuszcze zwierzęce – w porównaniu
z PCW oraz naturalną gumą.
• Bezpudrowe. Nie ma ryzyka skażenia jedzenia skrobią kukurydzianą,
używaną do pudrowania rękawic.
• AQL 1,5 (EN374)
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Wszystkie końcowe etapy przetwarzania
mięsa oraz ryb
• Pomieszczenia klimatyzowane
• Potrawy gotowe
proFood® 92-471 • Przetwarzanie nabiału
• Dostarczanie żywności
KATEGORIA III
proFood® 92-481
92-470, 92-471, 92-465: Przeznaczone do zastosowań specjalnych
proFood® Jednorazowe lateksowe
JEDNORAZOWE
RODZAJ
N AT U R A L N A G U M A
RODZAJE
CHWYTNOŚĆ
MANKIETÓW
69-440
KOLOR
GRUBOŚĆ mm
Naturalne
0,12
Gładkie
Ściągaczem
69-450
proFood® 69-450
BEZPUDROWE
Nie
Teksturowane
końce palców
Tak
OCHRONA PRODUKTU
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
5-6½, 7-8½,
9-10½
240
100 rękawic w pudełku;
10 pudełek w kartonie
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
OPIS
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
• Wykonane z czystej, naturalnej gumy o niskim poziomie
resztkowych protein.
• Dostępne dwa rodzaje: bezpudrowe oraz pudrowane.
• AQL 1,5 (EN374)
• Dystrybucja żywności
• Wszystkie końcowe etapy przetwarzania
mięsa oraz ryb
• Potrawy gotowe
• Przetwarzanie nabiału
• Końcowe etapy przetwarzania owoców
i warzyw, bez żadnych dodatków
tłuszczowych
• Dostarczanie żywności
KATEGORIA III
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
102
OCHRONA PRODUKTU - INFORMACJE O PRODUKCIE
proFood® Nitryl wielokrotnego użytku
ODPORNE NA CIECZE I CZYNNIKI
MECHANICZNE
NITRYL
OCHRONA PRODUKTU
RODZAJ
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
KOLOR
GRUBOŚĆ
mm
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ
mm
37-355
Flokowane
Prosty mankiet
Odwrócony romb
Niebieski
0,38
7, 8, 9, 10
330
39-360
Bawełna ze
ściegiem
interlock
Rękawice z długim mankietem
Gładkie
Nie dotyczy
8, 9, 10
0,30
6½-7, 7½-8,
8½-9, 9½-10
79-340
Flokowane
Zielony
Prosty mankiet
Romb
300
proFood® 37-355
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
proFood® 79-340
•
•
•
•
Przetwarzanie drobiu
Przetwarzanie wołowiny i wieprzowiny
Przetwarzanie ryb
Prace porządkowe
KATEGORIA III
PAKOWANIE
1 para w woreczku;
12 par w zbiorczym worku;
12 zbiorczych worków w kartonie
1 para w woreczku;
12 par w zbiorczym worku;
6 zbiorczych worków w kartonie
1 para w woreczku;
12 par w zbiorczym worku;
12 zbiorczych worków w kartonie
proFood® 37-360
OPIS
•
•
•
•
•
•
•
Nadaje się do użycia przy wszelkiego rodzaju tłustych potrawach.
Nie zawiera naturalnej gumy.
Znakomite właściwości chemiczne oraz mechaniczne.
Bezpieczna zarówno dla jedzenia, jak i rąk pracownika.
Znakomita elastyczność, nawet w zimnym otoczeniu.
37-355 i 79-340: AQL wynosi 0,65 (EN374).
39-360: AQL wynosi 1,0 (EN374)
103
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
OCHRONA PRODUKTU - INFORMACJE O PRODUKCIE
proFood® Lateks wielokrotnego użytku
ODPORNE NA CIECZE I CZYNNIKI
MECHANICZNE
RODZAJ
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
87-305
Nieflokowane
87-315
N AT U R A L N A G U M A
RODZAJE
MANKIETÓW
CHWYTNOŚĆ
Ząbkowany
Rybia łuska
KOLOR
ROZMIAR
EN
Niebieski
0,4
6½-7, 7½-8,
300
8½-9, 9½-10
Flokowane
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
proFood® 87-315
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
1 para w woreczku;
12 par w zbiorczym worku;
12 zbiorczych worków w kartonie
OPIS
• Wykonana ze 100% czystego lateksu.
• Wnętrze chlorowane w celu zminimalizowania ryzyka alergii.
• 87-315: Chlorowana powierzchnia zewnętrzna w celu zwiększenia
odporności chemicznej oraz mechanicznej.
• AQL 0,65 (EN374)
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
OCHRONA PRODUKTU
GRUBOŚĆ
mm
Przetwarzanie drobiu
Przetwarzanie wołowiny i wieprzowiny
Przetwarzanie ryb
Przetwarzanie owoców oraz warzyw
proFood® 87-305
KATEGORIA III
proFood® Insulated
O D P O R N E N A W Y S O K Ą I N I S K Ą T E M P E R AT U R Ę
OCHRONA PRODUKTU
RODZAJ
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
ROZMIAR
EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
78-110
Dziane
Włókno syntetyczne
Mankiet ze ściągaczem
Biały
7, 9
215, 235
1 para w woreczku;
12 par w zbiorczym worku;
12 zbiorczych worków w kartonie
OPIS
Dziane rękawice
termoizolacyjne
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
proFood® 78-110
• Stosuje się w warunkach chłodniczych przy
niesterylnym i suchym zajmowaniu się
żywnością
• Używana jako podstawowa lub spodnia
rękawica, chroniąca przed zimnem tam,
gdzie jest to konieczne
• Włókna ze specjalnym, pustym rdzeniem. Zapewnia najlepszą
termiczną izolację pomiędzy skórą a otaczającym ją środowiskiem.
• Wyeliminowanie gwałtownego pocenia się dzięki włóknom
utrzymującym temperaturę ciała.
• Brak szwów, które można przetrzeć lub rozedrzeć. Bezszwowa
konstrukcja chroni przed uczuciem dyskomfortu oraz
podrażnieniami skóry.
• Nadają się do prania w temperaturze do 40°C przy użyciu zwykłych
detergentów. Bardziej higieniczne.
• Każda pasuje na obie dłonie. Nie ma konieczności posiadania pary,
co jest bardziej ekonomiczne.
• Wykonane wyłącznie z elementów zatwierdzonych do kontaktu
z żywnością.
KATEGORIA II
Przeznaczone do zastosowań specjalnych
Nasz bestseller
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
104
OCHRONA PRODUKTU - INFORMACJE O PRODUKCIE
Vantage® proFood®
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
RODZAJ
70-866
TYP
OCHRONA PRODUKTU
MATERIAŁ WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
KOLOR
Ściągacz
Jasnoniebieski
®
Dziane
Dyneema , Włókno szklane, Włókna syntetyczne
Doskonała ochrona przed
przecięciem i zimnem
dzięki wykorzystaniu
zaawansowanej technologii
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
•
•
•
•
•
•
Rozbiór tuszy zwierzęcych
Podział tuszy zwierzęcych
Krojenie na plastry i w kostkę
Filetowanie ryb
Przetwarzanie owoców oraz warzyw
Przygotowywanie posiłków
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ
mm
PAKOWANIE
6, 7, 8, 9, 10
235 - 280
6 sztuk w wielorazowym woreczku zamykanym
na zamek; 12 woreczków w kartonie
OPIS
• Technologia odporności na przecięcia firmy Ansell stosowana
wyłącznie w naszych najlepszych rękawicach wykorzystuje
rewolucyjnie przygotowane włókna Dyneema® o najwyższym
możliwym stosunku odporności na przecięcia do masy. Rękawice
Vantage® proFood® o poziomie 5 odporności na przecięcia oferują
idealną ochronę podczas pracy z ostrymi nożami, zwiększając
bezpieczeństwo operatora.
• Niskie temperatury, w jakich odbywa się higieniczne
przygotowywanie żywności są nieprzyjemne i niezdrowe dla
pracowników. Zamiast zwykłych włókien w rękawicach Vantage®
proFood® użyto specjalnie przygotowanych włókien dla lepszej
izolacji i ochrony przed niskimi temperaturami do 0° C.
• Doskonała wygoda i chwyt zapewniające lepszą wydajność pracy.
• Ekonomiczna: nie kurczy się w praniu w wysokich temperaturach.
• Zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi żywności.
• Znormalizowane kodowanie kolorem obrzutek.
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Dyneema®
KATEGORIA II
proFood® Safe-Knit®
ODPORNE NA PRZECIĘCIE
RODZAJ
OCHRONA PRODUKTU
TYP
MATERIAŁ
WYŚCIÓŁKI
RODZAJE
MANKIETÓW
Ściągacz
Dziane
Włókna
syntetyczne,
Dyneema®
KOLOR
ROZMIAR EN
DŁUGOŚĆ mm
PAKOWANIE
6, 7, 8, 9, 10
250 - 330
6 sztuk w woreczku;
2 woreczki w kartonie
Nie dotyczy
250, 500
1sztuka w woreczku;
12 woreczków w kartonie
72-285
72-286
72-287
72-290
Jasnoniebieski
Rękaw
Wyjatkowa odpornosc na
przeciecie, komfort noszenia
i trwałosc
P O D S TAW O W E B R A N Ż E
N A J L E P S Z E Z A S T O S O WA N I A
proFood® 72-285
•
•
•
•
•
Rozbiór tuszy zwierzęcych
Podział tuszy zwierzęcych
Przygotowywanie warzyw w sklepie
Przetwarzanie ryb
Filetowanie ryb
OPIS
Zawiera Dyneema®. Wysoka odporność na rozcięcie przez noże.
Rękawice można prać w temperaturze do 90°C.
Nadają się do użycia przy wszystkich rodzajach żywności.
Połączenie włókna Dyneema® z innymi innowacyjnymi włóknami.
Wyższa odporność na otarcia.
• Poprawiona izolacja termiczna.
•
•
•
•
Z A S T O S O WA N A T E C H N O L O G I A
Dyneema®
KATEGORIA II
proFood® 72-290
Nasz bestseller
Nowy produkt
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
105
OCHRONA PRODUKTU - INFORMACJE O PRODUKCIE
FARTUCHY, RĘKAWY, CZEPKI, OCHRANIACZE NA BUTY
DO PRAC LEKKICH
Do ekonomicznej ochrony przy pracach lekkich. Chłodne, lekkie i wygodne:
Dobry wybór do lekkich prac wymagających sprzętu jednorazowego użytku.
SC-36BCPE
Ochraniacz
na buty
SC-41BCPE
Ochraniacz
na buty
BC-21W
Czepek
Chlorowany polietylen o grubości 0,0381 mm z elastycznym
otworem
Polipropylen oplatany
Branża farmaceutyczna
Konserwacja
Logistyka
i obsługa
magazynów
EN
14605
BRANŻE
Utrzymanie
czystości
KOLOR KAT. CE PB[4]
Elektronika
WYMIARY
Przetwarzanie
i usługi w zakresie żywności
OPIS
Przemysł
chemiczny
PRODUKT
Budownictwo
NR REF.
Grubość 0,040 mm.
15 x 36 cm.
Niebieski
N.D
•
•
Grubość 0,040 mm.
15 x 41 cm.
Niebieski
N.D
•
•
16 g. Długość 530 mm.
Biały
N.D
•
•
•
DO ŚREDNIO INTENSYWNYCH PRAC
Dobra, uniwersalna konstrukcja do ogólnych prac laboratoryjnych i produkcyjnych. Dodatkowa ochrona przed rozpryskami substancji
chemicznych (wiele kwasów, substancji żrących i zasad), tłuszczów, olejów i smarów oraz odporność na rozcięcia, stłuczenia, otarcia
i przekłucia.
CW-45PT
Fartuch
z PCW
CB-45PT
Fartuch
z PCW
CB-48
Fartuch
z PCW
CAL-8-E
VSB-8HS-E
Branża farmaceutyczna
Konserwacja
Logistyka
i obsługa
magazynów
EN
14605
BRANŻE
Utrzymanie
czystości
KOLOR KAT. CE PB[4]
Elektronika
WYMIARY
Przetwarzanie
i usługi w zakresie żywności
OPIS
Przemysł
chemiczny
PRODUKT
Budownictwo
NR REF.
Grubość 0,152 mm.
84 x 112 cm.
Biały
III
•
•
•
•
Grubość 0,152 mm.
84 x 112 cm.
Niebieski
III
•
•
•
•
Grubość 0,152 mm.
84 x 119 cm.
Niebieski
III
•
•
•
•
Fartuch
pełny
Zgrzewane brzegi i krawędzie, zabudowany
tył, maksymalna osłona. Elastyczne mankiety. Najwyższej jakości nieprzetworzony
winyl (0,2032 mm) i zgrzewy wykonane
metodą dielektryczną (brak szwów) gwarantują zabezpieczenie przed zbieraniem
się substancji zanieczyszczających i umożliwiają czyszczenie zgodne z normą dla klasy
100. Brak odkrytych części elastycznych
lub metalowych, które mogłyby gromadzić
ładunki lub korodować.
Grubość 0,203 mm.
142 x 145 cm.
Niebieski
III
•
•
•
•
•
Winylowe
rękawy
Wysokiej jakości winyl (0,2032 mm),
obustronne elastyczne wykończenie.
Grubość 0,203 mm.
Długość 460 mm.
Niebieski
III
•
•
•
Wykonany z najwyższej jakości nieprzetworzonego winylu. Dostarczany z białymi troczkami z tworzywa sztucznego.
Dobrze leży i osłania.
DO PRAC CIĘŻKICH
Ochrona przed rozpryskami w średnio intensywnych i ciężkich pracach. Odporność na działanie szerokiego zakresu chemikaliów. Doskonała
elastyczność i odporność na środki chemiczne, tłuszcze, oleje, smary, rozcięcia i tarcia, a jednocześnie łatwość czyszczenia.
Fartuch
z PCW
PVC-45W
Fartuch
z PCW
BN-45L-E
Fartuch
neoprenowy
Nylonowe troki i przelotki z pcw.
Winyl.
Wzmocniony neopren dla lepszej
trwałości. Poliestrowe troki i mosiężne przelotki.
Grubość 0,508 mm.
84 x 112 cm.
zielony
III
•
•
•
Grubość 0,508 mm.
84 x 112 cm.
Biały
III
•
•
•
424 g.
90 x 115 cm.
czarny
III
•
•
•
U WA G I : N.D = Nie dotyczy - CE kat. III = Kategoria III
Szczegółowych informacji o normie EN 14605 udziela nasz dział techniczny pod adresem: [email protected]
•
•
Branża farmaceutyczna
Konserwacja
PVC-45G
Logistyka
i obsługa
magazynów
EN
14605
BRANŻE
Utrzymanie
czystości
KOLOR KAT. CE PB[4]
Elektronika
WYMIARY
Przetwarzanie
i usługi w zakresie żywności
OPIS
Przemysł
chemiczny
PRODUKT
Budownictwo
NR REF.
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
“
106
GUARDIAN®
Nagroda dla Lidera Obsługi Klienta 2008
przyznana przez Frost & Sullivan
”
Dzięki usłudze Guardian® w przedsiębiorstwach
mogą być podejmowane właściwe decyzje
zwiększające bezpieczeństwo i wydajność.
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
107
GUARDIAN®
ROZWIĄZANIE, KTÓRE POZWALA OSZCZĘDZAĆ
Pracownicy szczebla kierowniczego w przemyśle często muszą zachować równowagę między wzajemnie wykluczającymi się
czynnikami obejmującymi bezpieczeństwo, wydajność i standaryzację. Guardian to wyjątkowe narzędzie zarządzania, które
pozwala na uzyskanie idealnej równowagi między tymi czynnikami. w tym celu wykorzystuje szczegółową analizę stanowisk
pracy, jednostek produkcyjnych i procesów. Metodologia Guardian® ujawnia ukryte możliwości ulepszeń i proponuje zalecenia,
dzięki którym można zrealizować cele w zakresie bezpieczeństwa i wydajności. Dzięki niej możesz podejmować właściwe
decyzje zwiększające bezpieczeństwo i wydajność, co pozwala obniżyć koszty.
OBOWIĄZKI
KORZYŚCI Z USŁUGI GUARDIAN®
Dyrektorzy finansowi muszą gospodarować
składkami na ubezpieczenie pracowników od
urazów, pozasądowymi ugodami z tytułu urazów
oraz pieniędzmi na środki bezpieczeństwa.
Globalne rozwiązania zastosowane na wszystkich stanowiskach
pracy i we wszystkich zakładach w każdym kraju:
PROBLEMY
Zmniejszony koszt
eksploatacji
Dyrektorzy ds. zakupów muszą realizować
budżet, minimalizować straty i zapewnić
dostępność niezbędnych środków ochrony dłoni
dla wszystkich pracowników.
Kierownicy fabryk muszą maksymalizować
wydajność pracowników i minimalizować liczbę
roboczogodzin straconych w wyniku wypadków.
Wydajność
Kierownicy liniowi muszą zapewnić pracownikom praktyczne, wygodne i niezmniejszające
efektywności pracy środki ochrony dłoni.
Kierownicy ds. BHP dążą do zmniejszenia liczby
urazów związanych z pracą.
Bezpieczeństwo
pracowników
• Znormalizowane procedury i najlepsze praktyki
• Ograniczone i uproszczone zarządzanie zamówieniami
i zapasami
• Korzyści skali
• Rozwiązania w zakresie ponownego użytku, recyklingu
i usuwania
Maksymalna efektywność rękawic przeznaczonych do każdej
czynności:
• Ochrona odpowiednia dla każdego rodzaju ryzyka
• Większa wygoda pracowników
Mniejsza liczba urazów dłoni i mniejsze koszty z nimi
związane:
• Programy szkoleniowe dla pracowników
• Większa świadomość pracowników w zakresie
bezpieczeństwa
JAK TO DZIAŁA?
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
1. Słuchanie: informacje od klienta dotyczące celów
w zakresie bezpieczeństwa, wydajności pracy i redukcji
kosztów
Aby uzyskać więcej informacji o usłudze Guardian®
prosimy o kontakt pod [email protected]
2. Audyt: identyfikacja zagrożeń z podziałem na stanowiska
pracy, analiza obecnych kosztów zakupu rękawic
i kosztów urazów
3. Raporty: zalecenia zmierzające do optymalizacji
bezpieczeństwa i wydajności poszczególnych stanowisk
oraz do redukcji kosztów eksploatacji
4. Wdrożenie: testy i szkolenie pracowników
5. Monitorowanie: kontrola wyników
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
PRZEWODNIK
BRANŻA
WWW
W.AN
.ANSELL.EU
U
108
108
PRZEWODNIK PO BRANŻACH
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
109
PRZEWODNIK PO BRANŻACH
PRZEWODNIK PO BRANŻACH
Aby ułatwić Ci znalezienie rękawic idealnie odpowiadających Twoim potrzebom, na następnych stronach wymieniliśmy
najlepsze rękawice zalecane dla Twojej branży. Na tych kartach porównaliśmy rękawice, abyś mógł szybko zapoznać
się z zaletami każdej z nich. Przy uwzględnieniu różnorodnych cech, których wymagają poszczególne branże i czynności,
najlepsze rękawice można znaleźć w każdej z trzech kategorii ochrony.
STRONY 110 - 111
BRANŻE: MOTORYZACYJNA,
TRANSPORTOWA, METALURGICZNA,
SZKLANA, MASZYN I WYPOSAŻENIA
• Odlewnictwo, odlewy ciśnieniowe
• Obróbka skrawaniem
• Sztancowanie, wykrajanie, prasowanie i
wtryskiwanie, łamanie
• Montaż pierwotny, spawanie
• Montaż mechaniczny
• Laboratorium
• Obróbka powierzchni, malowanie, odtłuszczanie,
czyszczenie
• Wykończenie i kontrola
• Montaż końcowy
STRONY 19, 99, 100
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
STRONY 112 - 113
PRZEMYSŁ CHEMICZNY
• Wydobycie surowców
• Obsługa magazynów
• Laboratoria / Prace badawczo-rozwojowe
• Przetwórstwo i produkcja
• Służby ratunkowe
• Naprawy i konserwacja
• Wysyłki i transport
STRONA 114
BRANŻA BUDOWLANA
• Murarstwo
• Dekarstwo
• Glazurnictwo
• Tynkarstwo i ciesielstwo
• Malarstwo i dekoratorstwo
• Roboty publiczne
• Hydraulika i ogrzewanie
• Prace elektryczne
• Przetwarzanie żywności
• Usługi związane z żywnością
STRONY 18, 94
STRONA 115
BRANŻA RECYKLINGU
• Zbiórka odpadów komunalnych i przemysłowych
• Sortowanie odpadów komunalnych i
przemysłowych
• Demontaż pojazdów przeznaczonych do kasacji
• Demontaż odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych
• Recykling baterii
• Recykling chemikaliów, olejów i ścieków
• Gospodarka ściekowa
BRANŻE: FARMACEUTYCZNA
I ELEKTRONICZNA
• Zastosowanie w laboratoriach
• Środowisko kontrolowane, krytyczne i sterylne
STRONA 115
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
• Sprzątanie biur
• Sprzątanie terenu
• Pozostałe sprzątanie
• Sprzątanie obiektów publicznych
• Czyszczenie urządzeń produkcyjnych i sprzątanie
obiektów przemysłowych
110
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
PRZEWODNIK PO BRANŻACH
BRANŻE: MOTORYZACYJNA, METALURGICZNA, SZKLANA, MASZYN
I WYPOSAŻENIA
ODLEW- OBRÓBKA SZTANCO- MONTAŻ MONTAŻ
NICTWO, SKRAWA- WANIE, WYPIERMECHAODLEWY
KRAJANIE, WOTNY, NICZNY
NIEM
CIŚNIEPRASOWA- SPAWANIE
NIOWE
NIE I WTRYSKIWANIE,
ŁAMANIE
ZASTOSOWANIA
LABORATORIUM
OBRÓBKA WYKOŃ- MONTAŻ LOGISTYPOCZENIE, KOŃCOWY
KA
WIERZCHNI, KONTROLA
MALOWANIE,
ODTŁUSZCZANIE,
CZYSZCZENIE
KONSERWACJA
STRONA
23
24
24
25
26
26
26
27
27
28
28
29
29
29
29
29
29
29
30
30
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
34
34
34
35
35
36
37
37
37
37
37
38
38
40
40
41
41
41
41
41
42
42
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
46
OCHRONA MECHANICZNA
HyFlex®
FiberTuf®
Stringknits™
Tiger Paw®
Tri-Grip®
Hynit®
STD®
SensiLite®
Hylite®
Edge
®
Gladiator®
KSR®
Easy Flex®
ProTuf™
PowerFlex®
Hycron
®
Hyd-Tuf®
HyFlex®
®
®
Neptune Kevlar
Metalist®
Safe-Knit® Guard
Kevlar® Rękawy
PowerFlex
®
Nasz bestseller
Wielozadaniowe
11-618
11-400
11-401
11-402
11-600
11-601
11-605
11-800
11-801
76-501
76-502
76-100
76-150
76-160
76-200
76-202
76-260
76-261
76-301
76-401
L
32-105
32-125
32-800
32-815
01-114
48-100
48-101
48-105
48-120
48-121
M
47-400
47-402
47-409
40-157
40-400
16-500
16-650
22-515
47-200
48-303
80-100
27-600
27-602
27-607
27-805
27-810
52-502
52-547
H
11-500
11-624
11-625
11-627
11-628
L
11-630
11-638
11-501
11-435
M
70-205
70-216
70-325
70-420
70-421
28-400
59-416
59-417
70-110
70-114
70-118
70-122
70-123
70-124
70-206
70-210
80-602
H
80-658
H
•
L
L
•
•
L
L
L
•
L
L
•
•
L
L
L
L
L
L
L
•
L
L
L
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L
L
•
•
•
•
M
M
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
M
M
•
M
M
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
M
M
M
H
H
H
H
•
•
•
•
•
•
•
•
H
H
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
H
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
H
H
H
H
H
H
•
•
•
•
•
•
H
•
•
•
•
L
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
H
•
•
•
L
L
L
M
M
•
•
•
M
H
H
•
•
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
H
H
•
•
H
H
•
•
•
H
H
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nowy produkt
Ochrona przed przecięciem
Odporne na działanie oleju
Do zastosowań specjalnych
L
Lekkie
M Średnie
H Ciężkie
111
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
PRZEWODNIK PO BRANŻACH
BRANŻE: MOTORYZACYJNA, METALURGICZNA, SZKLANA, MASZYN
I WYPOSAŻENIA
ZASTOSOWANIA
ODLEW- OBRÓBKA SZTANCO- MONTAŻ MONTAŻ
NICTWO, SKRAWA- WANIE, WYPIERMECHAODLEWY
KRAJANIE, WOTNY, NICZNY
NIEM
CIŚNIEPRASOWA- SPAWANIE
NIOWE
NIE I WTRYSKIWANIE,
ŁAMANIE
LABORATORIUM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OBRÓBKA WYKOŃ- MONTAŻ LOGISTYPOCZENIE, KOŃCOWY
KA
WIERZCHNI, KONTROLA
MALOWANIE,
ODTŁUSZCZANIE,
CZYSZCZENIE
KONSERWACJA
STRONA
OCHRONA MECHANICZNA
Vantage®
Safe-Knit® Kevlar® XG
Safe-Knit® GP
Safe-Knit® GP Rękawy
Neptune® Kevlar®
NitraSafe®
Grab-It® Safe
HyFlex
H
H
H
®
Oil-Tuf
H
H
H
Eliminator™
Therm-A-Knit®
VibraGuard®
PowerFlex®
Winter Hyd-Tuf®
Therm-A-Grip®
Winter Monkey Grip®
Winter Hi-Viz®
Polar Grip®
®
Crusader Flex
®
•
•
•
•
H
•
H
H
H
H
H
•
•
•
•
H
•
•
H
H
H
H
H
H
•
•
•
•
•
•
H
H
H
L
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
M
•
•
•
•
•
•
•
•
•
H
L
11-120
11-122
11-125
78-406
HyFlex®
•
H
11-900
11-920
52-647
®
Mercury
H
70-750
70-761
70-771
75-781
70-860
70-765
70-766
70-820
72-065
72-155
72-165
72-265
70-215
70-225
70-335
70-345
75-110
28-329
28-359
28-330
28-360
28-310
28-312
28-317
•
•
L
•
•
•
L
M
78-101
07-111
07-112
M
80-400
52-590
44-315
23-173
23-191
23-193
23-491
23-700
42-445
42-474
43-113
H
•
•
M
•
•
M
•
•
•
•
•
•
•
•
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
47
47
47
47
47
48
48
49
49
49
49
49
50
50
50
50
50
51
51
51
51
51
51
51
52
53
53
55
55
55
55
56
57
57
58
59
59
60
60
60
60
60
61
61
61
OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI
AlphaTec®
Sol-Vex®
Sol-Knit®
Virtex™
Greenfit™ Plus
58-270
58-530
58-535
37-185
37-645
37-655
37-665
37-675
37-676
37-695
37-900
39-112
39-122
39-124
79-700
79-300
Starpack®
92-500
92-600
92-605
93-311
93-401
92-665
92-670
48-601
Scorpio®
Neotop®
08-354
29-500
Universal™ Plus
87-650
87-660
87-665
PVA®
15-552
15-554
Dura-Touch®
34-500
Touch N Tuff®
Nitrilite®
TNT® Blue
N B R Nitryl
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NE
NE
NR
NR
NR
P VA
P VA
V
N E Neopren N R Naturalna guma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P VA Alkohol poliwinylowy
V Winyl
Zanurzenie
Rozprysk
69
70
70
71
71
71
71
72
72
72
73
74
74
74
75
75
77
77
77
97
97
78
78
78
81
81
84
84
84
89
89
91
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
112
PRZEWODNIK PO BRANŻACH
PRZEMYSŁ CHEMICZNY
ZASTOSOWANIA
WYDOBYCIE
SUROWCÓW
OBSŁUGA MAGA- LABORATORIA / PRZETWÓRSTWO
ZYNÓW
PRACE BADAWI PRODUKCJA
CZO-ROZWOJOWE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SŁUŻBY RATUN- NAPRAWY I KONKOWE
SERWACJA
WYSYŁKI
I TRANSPORT
STRONA
•
•
•
•
•
•
23
24
24
25
27
27
28
28
29
30
31
31
32
32
33
33
33
35
35
36
37
37
37
37
37
38
38
40
40
41
41
41
41
42
44
44
45
46
47
47
47
47
48
49
49
49
49
51
51
51
51
53
53
55
55
55
56
58
59
59
60
60
60
60
60
61
###
HyFlex®
FiberTuf
®
Stringknits™
Tri-Grip®
Hynit®
STD®
SensiLite®
Hylite®
Easy Flex®
ProTuf™
PowerFlex®
Hycron®
Hyd-Tuf®
HyFlex
®
Safe-Knit® Guard®
Kevlar® Rękawy
PowerFlex®
Vantage®
Safe-Knit® GP
Safe-Knit® GP Rękawy
®
NitraSafe
®
HyFlex
Oil-Tuf®
HyFlex®
Therm-A-Knit®
PowerFlex®
Winter Hyd-Tuf®
Therm-A-Grip®
Winter Monkey Grip®
Winter Hi-Viz®
Polar Grip®
Crusader Flex®
Nasz bestseller
Wielozadaniowe
11-618
11-400
11-401
11-402
11-800
11-801
76-501
76-502
76-202
76-401
32-105
01-114
48-100
48-101
47-400
47-402
47-409
47-200
48-303
80-100
27-600
27-602
27-607
27-805
27-810
52-502
52-547
11-500
11-624
11-625
11-627
11-628
11-630
11-435
59-417
70-110
80-602
80-658
70-750
70-761
75-781
70-860
70-765
72-065
72-155
72-165
72-265
28-329
28-359
28-330
28-360
11-920
52-647
11-120
11-122
11-125
78-101
80-400
52-590
44-315
23-173
23-191
23-193
23-491
23-700
42-474
L
L
L
L
L
L
L
L
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L
L
L
•
•
L
L
L
M
M
M
M
M
H
H
H
H
H
H
H
H
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L
L
L
L
L
M
•
•
•
•
•
L
M
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
M
H
H
•
•
H
H
H
H
H
H
•
•
•
H
H
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
H
H
•
•
•
•
•
H
H
H
M
H
•
•
L
L
L
H
H
H
H
H
•
•
•
•
•
•
•
H
H
H
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L
H
•
•
•
•
Nowy produkt
Ochrona przed przecięciem
Odporne na działanie oleju
Do zastosowań specjalnych
L
Lekkie
M Średnie
H Ciężkie
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
113
PRZEWODNIK PO BRANŻACH
PRZEMYSŁ CHEMICZNY
ZASTOSOWANIA
WYDOBYCIE
SUROWCÓW
OBSŁUGA MAGA- LABORATORIA / PRZETWÓRSTWO
ZYNÓW
PRACE BADAWI PRODUKCJA
CZO-ROZWOJOWE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SŁUŻBY RATUN- NAPRAWY I KONKOWE
SERWACJA
WYSYŁKI
I TRANSPORT
STRONA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
69
70
70
71
71
71
71
71
72
72
72
73
74
74
74
75
75
77
77
77
78
78
78
80
80
80
80
80
80
80
80
81
81
81
82
82
97
84
84
85
86
87
87
87
87
89
90
90
90
90
91
91
91
91
OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI
AlphaTec®
Sol-Vex®
Sol-Knit®
Virtex™
Greenfit™ Plus
Touch N Tuff®
TNT® Blue
Starpack®
Neox®
ThermaPrene™
Scorpio®
®
Neotop
NeoTouch®
DermaShield®
Econohands® Plus
Duzmor® Plus
Bi-Colour™
Extra™
Conform® +
Barrier®
Snorkel®
ChemTek™
Dura-Touch®
58-270
58-530
58-535
37-185
37-500+
37-645
37-655
37-665
37-675
37-676
37-695
37-900
39-112
39-122
39-124
79-700
79-300
92-500
92-600
92-605
92-665
92-670
48-601
09-022
09-430
09-912
09-922
09-924
09-928
19-024
19-026
08-352
08-354
29-500
25-101
25-201
73-721
87-190
87-195
87-600
87-900
87-950
87-955
69-140
69-150
02-100
04-412
04-414
04-418
04-460
38-514
38-520
38-628
34-500
Nasz bestseller
N B R Nitryl
N E Neopren
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
LF
PVC
PVC
PVC
PVC
BU
BU
VB
V
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nowy produkt
N R Naturalna guma
P V C PVC
B U Butyl
L F Laminowana powłoka
V B Viton®/Butyl
V Winyl
Zanurzenie
Rozprysk
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
114
PRZEWODNIK PO BRANŻACH
BRANŻA BUDOWLANA
MURARSTWO
ZASTOSOWANIA
GLAZURNICTWO
TYNKARSTWO TYNKARSTWO MALARSTWO
I CIESIELSTWO I CIESIELSTWO I DEKORATORSTWO
HYDRAULIKA ELEKTRYCZNOŚĆ STRONA
I OGRZEWANIE
ROBOTY
PUBLICZNE
OCHRONA MECHANICZNA
L
11-618
11-400
11-401
11-402
11-800
11-801
32-105
32-125
32-800
32-815
48-100
48-101
48-105
48-120
48-121
HyFlex®
Hynit®
®
SensiLite
Hylite®
Easy Flex®
ProTuf™
PowerFlex®
Hycron®
Hyd-Tuf®
L
L
L
L
L
L
L
Vantage®
®
Therm-A-Knit
VibraGuard®
PowerFlex®
•
•
•
•
•
•
•
L
L
L
L
47-400
47-402
47-409
47-200
48-303
M
80-100
27-600
27-602
27-607
27-805
27-810
52-502
52-547
H
M
M
M
M
H
H
H
H
H
H
H
L
L
L
L
M
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
M
M
M
H
H
H
L
11-900
11-920
HyFlex®
•
•
•
•
•
•
•
L
80-602
80-658
70-765
PowerFlex®
•
•
•
•
•
•
•
L
11-624
11-625
11-627
11-628
11-630
11-638
11-501
11-435
HyFlex®
•
L
M
L
78-101
07-111
07-112
80-400
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
M
M
H
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
24
24
25
27
27
31
31
31
31
32
32
32
32
32
33
33
33
35
35
36
37
37
37
37
37
38
38
40
41
41
41
41
41
42
42
45
46
48
52
53
56
57
57
58
OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI
AlphaTec®
Sol-Vex®
Virtex™
Greenfit™ Plus
Touch N Tuff®
Econohands® Plus
Universal™ Plus
Bi-Colour™
Hycare®
Nasz bestseller
Wielozadaniowe
58-270
58-530
58-535
37-185
37-500+
37-645
37-655
37-665
37-675
37-676
37-695
79-700
79-300
92-500
92-600
92-605
87-190
87-195
87-650
87-660
87-665
87-900
62-200
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
69
70
70
71
71
71
71
71
72
72
72
75
75
77
77
77
84
84
84
84
84
86
87
•
•
•
•
•
•
Nowy produkt
Ochrona przed przecięciem
Odporne na działanie oleju
Do zastosowań specjalnych
L
Lekkie
M Średnie
H Ciężkie
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
115
PRZEWODNIK PO BRANŻACH
RECYKLING
ZBIÓRKA
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
I PRZEMYSŁOWYCH
ZASTOSOWANIA
SORTOWANIE
DEMONTAŻ
DEMONTAŻ
ODPADÓW
POJAZDÓW PRZEODPADÓW
KOMUNALNYCH ZNACZONYCH DO
URZĄDZEŃ
I PRZEMYSŁOKASACJI
ELEKTRYCZNYCH
WYCH
I ELEKTRONICZNYCH
RECYKLING
BATERII
RECYKLING
CHEMIKALIÓW,
OLEJÓW I ŚCIEKÓW
GOSPODARKA
ŚCIEKOWA
STRONA
OCHRONA MECHANICZNA
HyFlex®
PowerFlex®
HyFlex
L
11-800
80-100
11-624
11-625
11-627
11-630
80-658
11-920
80-400
®
PowerFlex®
HyFlex®
PowerFlex®
H
L
L
L
M
H
M
H
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
36
40
48
48
41
46
53
58
Ochrona przed chemikaliami i cieczami
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NR
58-530
58-535
37-185
37-500+
37-665
37-675
79-700
92-500
92-600
92-605
62-200
AlphaTec®
Sol-Vex®
Virtex™
Touch N Tuff®
Hycare®
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
70
70
71
71
71
72
75
77
77
77
87
SPRZĄTANIE
ZASTOSOWANIA
SPRZĄTANIE BIUR
SPRZĄTANIE
TERENU
•
•
•
•
•
•
•
•
INNE SPRZĄTANIE
(SAMOCHODÓW,
CZYSZCZENIE
UBRAŃ, ITP.)
SPRZĄTANIE OBIEKTÓW PUBLICZNYCH
CZYSZCZENIE
URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH I SPRZĄTANIE OBIEKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH
STRONA
•
•
•
•
•
•
•
•
27
40
41
41
41
53
58
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
70
70
71
71
71
72
75
77
77
77
78
78
84
84
87
OCHRONA MECHANICZNA
HyFlex®
HyFlex®
HyFlex®
PowerFlex®
L
11-800
11-624
11-625
11-627
11-630
11-920
80-400
L
L
L
M
M
•
H
OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI
AlphaTec®
Sol-Vex®
Virtex™
Touch N Tuff®
TNT® Blue
Econohands® Plus
Hycare®
Nasz bestseller
58-530
58-535
37-185
37-500+
37-665
37-675
79-700
92-500
92-600
92-605
92-665
92-670
87-190
87-195
62-200
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NR
NR
NR
Nowy produkt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N B R Nitryl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N R Naturalna guma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zanurzenie
Rozprysk
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
116
INDEKS NAZW PRODUKTÓW
INDEKS NAZW PRODUKTÓW
NAZWA PRODUKTU
RODZAJ
STR.
NAZWA PRODUKTU
RODZAJ
STR.
NAZWA PRODUKTU
RODZAJ
STR.
AccuTech®
91-104
98
HyFlex®
11-630
41
ProTuf™
48-303
35
AccuTech®
91-225
98
HyFlex®
11-638
41
PVA®
15-552
89
AccuTech®
91-250
98
HyFlex®
11-800
27
PVA®
15-554
89
AccuTech®
91-325
98
HyFlex®
11-801
27
Safe-Knit® GP
72-065
49
AlphaTec®
58-270
69
HyFlex®
11-900
52
Safe-Knit® GP
72-155
49
AlphaTec®
58-530
70
HyFlex®
11-920
53
Safe-Knit® GP
72-165
49
AlphaTec®
58-535
70
Hylite®
47-400
33
Safe-Knit® GP Rękawy
72-265
49
Austral® plus
87-800
85
Hylite®
47-402
33
Safe-Knit® Guard
59-416
44
Austral® plus
87-805
85
Hylite®
47-409
33
Safe-Knit® Guard
59-417
44
Barrier®
02-100
89
Hynit®
32-105
31
Safe-Knit® Kevlar® XG
70-820
49
Bi-Colour™
87-900
86
Hynit®
32-125
31
Scorpio®
08-352
81
ChemTek™
38-514
91
Hynit®
32-800
31
Scorpio®
08-354
81
ChemTek™
38-520
91
Hynit®
32-815
31
SensiLite®
48-100
32
ChemTek™
38-628
91
Kevlar® Rękawy
70-110
44
SensiLite®
48-101
32
Odzież
BC-21W
105
Kevlar® Rękawy
70-114
44
SensiLite®
48-105
32
Odzież
BN-45L-E
105
Kevlar® Rękawy
70-118
44
SensiLite®
48-120
32
Odzież
CAL-8-E
105
Kevlar® Rękawy
70-122
44
SensiLite®
48-121
32
Odzież
CW-45PT / CB-45PT
105
Kevlar® Rękawy
70-123
44
Snorkel®
04-412
90
Odzież
PVC-45G
105
Kevlar® Rękawy
70-124
44
Snorkel®
04-414
90
Odzież
PVC-45W
105
Kevlar® Rękawy
70-206
44
Snorkel®
04-418
90
Odzież
SC-36BCPE/SC-41BCPE
105
Kevlar® Rękawy
70-210
44
Snorkel®
04-460
90
Odzież
VSB-8-HS-E
105
KSR®
22-515
34
Sol-Knit®
39-112
74
Conform® +
69-140
87
Mercury®
43-113
61
Sol-Knit®
39-122
74
Conform® +
69-150
87
Metalist®
28-400
43
Sol-Knit®
39-124
74
Crusader Flex®
42-445
61
Neotop®
29-500
81
Sol-Vex®
37-185
71
Crusader Flex®
42-474
61
NeoTouch®
25-101
82
Sol-Vex®
37-500+
71
DermaShield®
73-701
97
NeoTouch®
25-201
82
Sol-Vex®
37-645
71
DermaShield®
73-711
97
Neox®
09-022
80
Sol-Vex®
37-655
71
DermaShield®
73-721
97
Neox®
09-430
80
Sol-Vex®
37-665
71
Dura-Touch®
34-500
91
Neox®
09-912
80
Sol-Vex®
37-675
72
Duzmor® Plus
87-600
85
Neox®
09-922
80
Sol-Vex®
37-676
72
Easy Flex®
47-200
35
Neox®
09-924
80
Sol-Vex®
37-695
72
Econohands® Plus
87-190
84
Neox®
09-928
80
Sol-Vex®
37-900
73
78
Econohands® Plus
87-195
84
Neptune® Kevlar®
70-205
43
Starpack®
48-601
Edge®
40-157
33
Neptune® Kevlar®
70-215
50
STD®
01-114
31
Edge®
40-400
33
Neptune® Kevlar®
70-216
43
Stringknits™
76-100
29
Eliminator™
78-406
55
Neptune® Kevlar®
70-225
50
Stringknits™
76-150
29
Extra™
87-950
87
Neptune® Kevlar®
70-325
43
Stringknits™
76-160
29
Extra™
87-955
87
Neptune® Kevlar®
70-335
50
Stringknits™
76-200
29
FiberTuf®
76-501
28
Neptune® Kevlar®
70-345
50
Stringknits™
76-202
29
FiberTuf®
76-502
28
Neptune® Kevlar®
70-420
43
Stringknits™
76-260
29
Gladiator®
16-500
34
Neptune® Kevlar®
70-421
43
Stringknits™
76-261
29
Gladiator®
16-650
34
Neptune® Kevlar®
75-110
50
Therm-A-Grip®
44-315
59
Grab-It® Safe
28-310
51
NitraSafe®
28-329
51
Therm-A-Knit®
78-101
56
Grab-It® Safe
28-312
51
NitraSafe®
28-330
51
ThermaPrene™
19-024
80
Grab-It® Safe
28-317
51
NitraSafe®
28-359
51
ThermaPrene™
19-026
80
Greenfit™ Plus
79-300
75
NitraSafe®
28-360
51
Tiger Paw®
76-301
30
Hycare®
62-200
87
Nitrilite®
93-311
96
TNT® Blue
92-665
78
Hycron®
27-600
37
Nitrilite®
93-401
96
TNT® Blue
92-670
78
Hycron®
27-602
37
Oil-Tuf®
52-647
53
Touch N Tuff®
92-500
77
Hycron®
27-607
37
Polar Grip®
23-700
60
Touch N Tuff®
92-600
77
Hycron®
27-805
37
PowerFlex®
80-100
36
Touch N Tuff®
92-605
77
Hycron®
27-810
37
PowerFlex®
80-400
58
Tri-Grip®
76-401
30
Hyd-Tuf®
52-502
38
PowerFlex®
80-602
45
Universal™ Plus
87-650
84
Hyd-Tuf®
52-547
38
PowerFlex®
80-658
46
Universal™ Plus
87-660
84
HyFlex®
11-120
55
Profil™ Plus
87-850
86
Universal™ Plus
87-665
84
HyFlex®
11-122
55
proFood® Safe-Knit®
72-285
104
Vantage®
70-750
47
HyFlex®
11-125
55
proFood® Safe-Knit®
72-286
104
Vantage®
70-761
47
HyFlex®
11-400
24
proFood® Safe-Knit®
72-287
104
Vantage®
70-765
48
HyFlex®
11-401
24
proFood® Safe-Knit®
72-290
104
Vantage®
70-766
48
HyFlex®
11-402
25
proFood® Insulated
78-110
103
Vantage®
70-771
47
HyFlex®
11-435
42
87-305
103
Vantage®
70-860
47
HyFlex®
11-500
40
proFood® Lateks
wielokrotnego użytku
87-315
103
Vantage®
75-781
47
HyFlex®
11-501
42
37-355
102
Vantage® proFood®
70-866
104
HyFlex®
11-600
26
39-360
102
VibraGuard®
07-111
57
HyFlex®
11-601
26
79-340
102
VibraGuard®
07-112
57
HyFlex®
11-605
26
69-440
101
Virtex™
79-700
75
HyFlex®
11-618
23
69-450
101
Winter Hi-Viz®
23-491
60
92-465
101
Winter Hyd-Tuf®
52-590
59
92-470
101
Winter Monkey Grip®
23-173
60
92-471
101
Winter Monkey Grip®
23-191
60
92-481
101
Winter Monkey Grip®
23-193
60
HyFlex®
11-624
40
HyFlex®
11-625
41
HyFlex®
11-627
41
HyFlex®
11-628
41
Nasz bestseller
Nowy produkt
proFood® Nitryl
wielokrotnego użytku
proFood® Jednorazowe
lateksowe
proFood® Jednorazowe
nitrylowe
K ATALOG ŚRODKÓW OCHRONY
117
INDEKS
INDEKS REFERENCYJNY
NR. REF.
STR.
NR. REF.
STR.
NR. REF.
STR.
NR. REF.
STR.
01-114
31
27-805
37
58-535
70
76-502
28
02-100
89
27-810
37
59-416
44
78-101
56
04-412
90
28-310
51
59-417
44
78-110
103
04-414
90
28-312
51
62-200
87
78-406
55
04-418
90
28-317
51
69-140
87
79-300
75
04-460
90
28-329
51
69-150
87
79-340
102
07-111
57
28-330
51
69-440
101
79-700
75
07-112
57
28-359
51
69-450
101
80-100
36
08-352
81
28-360
51
70-110
44
80-400
58
08-354
81
28-400
43
70-114
44
80-602
45
09-022
80
29-500
81
70-118
44
80-658
46
09-430
80
32-105
31
70-122
44
87-190
84
09-912
80
32-125
31
70-123
44
87-195
84
09-922
80
32-800
31
70-124
44
87-305
103
09-924
80
32-815
31
70-205
43
87-315
103
09-928
80
34-500
91
70-206
44
87-600
85
11-120
55
37-185
72
70-210
44
87-650
84
11-122
55
37-355
102
70-215
50
87-660
84
11-125
55
37-500+
71
70-216
43
87-665
84
11-400
24
37-645
72
70-225
50
87-800
85
11-401
24
37-655
72
70-325
43
87-805
85
11-402
25
37-665
72
70-335
50
87-850
86
11-435
42
37-675
71
70-345
50
87-900
86
11-500
40
37-676
71
70-420
43
87-950
87
11-501
42
37-695
71
70-421
43
87-955
87
11-600
26
37-900
73
70-750
47
91-104
98
11-601
26
38-514
91
70-761
47
91-225
98
11-605
26
38-520
91
70-765
48
91-250
98
11-618
23
38-628
91
70-766
48
91-325
98
11-624
40
39-112
74
70-771
47
92-465
101
11-625
41
39-122
74
70-820
49
92-470
101
11-627
41
39-124
74
70-860
47
92-471
101
11-628
41
39-360
102
70-866
104
92-481
101
11-630
41
40-157
33
72-065
49
92-500
77
11-638
41
40-400
33
72-155
49
92-600
77
11-800
27
42-445
61
72-165
49
92-605
77
11-801
27
42-474
61
72-265
49
92-665
78
11-900
52
43-113
61
72-285
104
92-670
78
11-920
53
44-315
59
72-286
104
93-311
96
15-552
89
47-200
35
72-287
104
93-401
96
15-554
89
47-400
33
72-290
104
BC-21W
105
16-500
34
47-402
33
73-701
97
BN-45L-E
105
16-650
34
47-409
33
73-711
97
CAL-8-E
105
19-024
80
48-100
32
73-721
97
CB-45PT
105
19-026
80
48-101
32
75-110
50
CB-48
105
22-515
34
48-105
32
75-781
47
CW-45PT
105
23-173
60
48-120
32
76-100
29
POS 002
101
23-191
60
48-121
32
76-150
29
POS 002NEU
101
23-193
60
48-303
35
76-160
29
PVC-45G
105
23-491
60
48-601
78
76-200
29
PVC-45W
105
23-700
60
52-502
38
76-202
29
SC-36BCPE
105
25-101
82
52-547
38
76-260
29
SC-41BCPE
105
25-201
82
52-590
59
76-261
29
VSB-8-HS-E
105
27-600
37
52-647
53
76-301
30
27-602
37
58-270
69
76-401
30
27-607
37
58-530
70
76-501
28
® i ™ stanowią własność spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. © 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone.
DYNEEMA to zastrzeżony znak handlowy firmy Royal DSM N.V.
KEVLAR to zastrzeżony znak handlowy firmy DuPont.
Serdecznie dziękujemy firmie DuPont za umożliwienie nam wykonania w jej fabryce zdjęć zamieszczonych na stronie 69.
VITON to zastrzeżony znak handlowy firmy DuPont.
LYCRA to zastrzeżony znak handlowy firmy INVISTA.
LENZING FR to zastrzeżony znak handlowy firmy Lenzing Aktiengellschaft.
Prawa autorskie do wszystkich stron są własnością firmy Ansell. Wykorzystanie zdjęć i kopiowanie jest dopuszczalne za uprzednią pisemną zgodą firmy Ansell.
Niniejszy katalog i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego
z produktów firmy Ansell, ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie przyjmuje odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez
użytkownika rękawic do konkretnego celu.
Katalog środków ochrony Ansell jest drukowany na papierze wytworzonym
z drewna certyfikowanego przez FSC (Forest Stewardship Council) farbami
zawierającymi oleje roślinne.
ZCATALPL / Catalogue PL / 03-10 / 6.000 / Connexion - SSBC
KATALOG
ŚRODKÓW
OCHRONY
Ochrona mechaniczna
Ochrona przed chemikaliami i cieczami
Ochrona produktu
WWW
W.A
A NSEL
ELL.E
EU
Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu E-mail [email protected]

Podobne dokumenty