Podanie o pracę

Komentarze

Transkrypt

Podanie o pracę
Podanie o pracę
Podstawowym dokumentem sporządzanym w trakcie poszukiwania pracy jest podanie
o pracę. MoŜna je napisać i przesłać z własnej inicjatywy do potencjalnego pracodawcy.
Przykład podania o pracę
Dominik Zatajski
ul. Zimowa 12/ 45
23 – 152 Wrocław
tel. dom. 071 – 256 -12 – 14
tel. kom. 609 -145 -325
Wrocław, dnia 30 – 04 - 2006
Szanowny Pan Dyrektor
Jan Nowak
Firma Spedycyjna „POLService”
ul. Jaracza 23
45 – 263 Wrocław
Sprawa: podanie o pracę
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pracy na stanowisko kierowcy samochodów cięŜarowych.
W tym roku ukończyłem Szkolę Policealna o profilu transportowo – spedycyjnym. Odbywałem u Państwa
praktykę zawodową w roku 2005. Otrzymałem ocenę bardzo dobrą. Posiadam uprawnienia do kierowania
pojazdami cięŜarowymi.
Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania i przyjęcie mnie na stanowisko kierowcy
samochodów cięŜarowych.
Z wyrazami szacunku
Dominik Zatajski
1) świadectwo ukończenia szkoły policealnej
2) kwestionariusz osobowy,
3) orzeczenie lekarskie
Ćwiczenie – podanie o pracę
Sporządź podanie o prace do wybranej dowolnej firmy spedycyjnej w Twoim miejscu
zamieszkania.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
1) zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym podania o pracę,
2) sporządzić podanie o prace do wybranej dowolnej firmy spedycyjnej w Twoim miejscu
zamieszkania.
WyposaŜenie stanowiska pracy:
− komputer z dostępem do Internetu,
− przykłady pism.

Podobne dokumenty