Polskie

Komentarze

Transkrypt

Polskie
Moduł sterowania AUMA MATIC AM 01.1 / AM 02.1 do sterowania napędami wieloobrotowymi typu SA i SAR i napędami
niepełnoobrotowymi typu SG/SGR. Dla wersji z interfejsem fieldbus, patrz osobna dokumentacja.
Napięcie zasilania
Standardowe napięcia:
Volt 220 230 240 380 400 415 440 460 480 500 Volt 110,115,120 220,230,240
Hz 50 50 50 50 50 50 60 60 60 50 Hz
60
50
Standardowe napięcia:
Volt
Hz
Zewnętrzne zasilanie układów
elektroniki (opcja)
Aparatura łączeniowa
Sterowanie
Sygnały wyjściowe
Napięcia wyjściowe
525
50
575
50
660
50
690
50
Prąd jednofazowy
napięcie / częstotliwość
Volt
208
Hz
60
Dopuszczalne wahania napięcia sieci elektrycznej 10 %
Dopuszczalne wahania częstotliwości sieci elektrycznej ± 5 %
Zużycie prądu ze sterownikiem zależy od napięcia sieci elektrycznej
100 do 120 V AC = max. 575 mA
208 do 240 V AC = max. 275 mA
380 do 690 V AC = max. 160 mA
24 V DC + 20 % / – 15 %,
Zużycie prądu: Podstawowa wersja średnio 200 mA z możliwością podniesienia do 500 mA
Standard:
Styczniki rewersyjne1) (mechanicznie i elektrycznie zablokowane) dla
silników o mocy do 1.5 kW, nominalny prąd silnika do 9 A (Tryb
OtwórzZamknij) lub 5.2 A (tryb regulacyjny)
Opcje:
Styczniki rewersyjne1) (mechanicznie i elektrycznie zablokowane) dla
silników o mocy do 7.5 kW, nominalny prąd silnika do 20 A (Tryb
OtwórzZamknij) lub 18 A (tryb regulacyjny)
Zespół tyrystorowy (zalecany dla napędów regulacyjnych)
dla silnika mocy do 1,5 kW, 500 V AC, z wewnętrznymi bezpiecznikami
dla silnika mocy do 3,0 kW, 500 V AC, z wewnętrznymi bezpiecznikami
dla silnika mocy do 5,5 kW, 500 V AC, wymaga zewnętrznych bezpieczników
Standard:
Wejściowe napięcie sterowania 24 V DC, OTWÓRZ STOP ZAMKNIJ
(przez optoizolator, z wspólnym przewodem), zużycie prądu: średnio
10 mA, na wejście
Zachować minimalny czas trwania impulsu dla napędów regulacyjnych
Opcja:
Wejściowe napięcie sterowania 115 V AC, OTWÓRZ STOP ZAMKNIJ
(przez optoizolator, z wspólnym przewodem), zużycie prądu: średnio
15 mA, na wejście
Standard:
5 wyjściowych przekaźników z pozłacanymi stykami:
4 bezpotencjałowe styki NO z przewodem wspólnym: max: 250 V AC,
0.5 A (rezystancja obciążenia)
Standardowa konfiguracja:
Położenie krańcowe AUF (otwarte), położenie krańcowe ZU (zamknięte),
przełącznik preselekcyjny FERN sterowanie zdalne, przełącznik
preselekcyjny ORT lokalny pulpit sterowania
1 bezpotencjałowy styk przełączający, max 250 V AC, 0.5 A
(rezystancja obciążenia) dla zbiorczej sygnalizacji awarii
Przeciążenie momentem, utrata fazy, zadziałanie zabezpieczenia silnika
Opcja:
Sygnały w kombinacji z pozycjonerem (patrz strona 2) :
Pozycja krańcowa OTWÓRZ i pozycja ZAMKNIJ (wymaga
mikrołączników tandemowych wewnątrz napędu)
Przełącznik preselekcyjny FERN sterowanie zdalne, przełącznik
preselekcyjny ORT lokalny pulpit sterowania przez przełącznik
preselekcyjny 2go poziomu
1 bezpotencjałowy styk przełączający, max 250 V AC, 0.5 A
(rezystancja obciążenia) dla zbiorczej sygnalizacji awarii
Przeciążenie momentem, błąd fazy, zadziałanie zabezpieczenia silnika
Standard:
Pomocnicze napięcie 24 V DC, max. 50 mA do zasilania wejść
sterowniczych, galwanicznie izolowane od napięcia wewnętrznego
Opcja:
Pomocnicze napięcie 115 V AC, max. 30 mA do zasilania wejść
sterowniczych , galwanicznie izolowane od napięcia wewnętrznego
2)
1) Wytwórca gwarantuje żywotność do minimum 2 milionów cykli. Jeśli przewiduje się większą ilość cykli, powinny być użyte elementy tyrystorowe z właściwie
nieograniczoną żywotnością.
2) Niemożliwe w kombinacji z wyzwalaczem PTC
Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia zmian i poprawek. Niniejszy dokument unieważnia poprzednią wersję
1/3
Wydanie
Y001.280/006/pl
Pulpit sterowania lokalnego
Funkcje
Wyposażenie ochrony silnika
Podłączenie elektryczne
Schemat elektryczny
(podstawowa wersja)
Standard:
Przełącznik preselekcyjny ORT lokalny pulpit sterowania, AUS sterowanie
wyłączone, FERN sterowanie zdalne (możliwość zablokowania we
wszystkich trzech położeniach)
Przyciski sterownicze OTWÓRZ STOP ZAMKNIJ
3 lampki sygnalizacyjne:
położenie krańcowe ZU (zamknięte) kolor żółty, zbiorcza sygnalizacja
awarii kolor czerwony, położenie krańcowe AUF (otwarte) kolor zielony
Opcje:
Pokrywa ochronna lokalnego pulpitu sterowania
Standard:
Programowalny tryb wyłączania na drogę lub moment obrotowy dla
pozycji krańcowej OTWÓRZ i ZAMKNIJ
Ochrona przed przeciążeniem nadmiernym momentem obrotowym w
całym zakresie drogi
Przekroczenie momentu obrotowego (błąd momentu) może być
wyeliminowany poprzez zbiorczą sygnalizację awarii
Błąd fazy kontrolowany z automatyczną korekcją fazy
Praca z podtrzymaniem lub bez dla pozycji ZDALNY
Praca z podtrzymaniem lub bez dla pozycji LOKALNY
Migacz może być włączany lub wyłączany przez napęd (opcja)
Opcje:
Pozycjoner3):
Nominalna pozycja armatury poprzez wejście analogowe E1 =0/4 20 mA
Galwaniczny izolator dla wartości nominalnej pozycji (0/4 20 mA) i
sygnału zwrotnego (0/4 20 mA)
Programowalne zachowanie na zanik sygnału
Programowalna człość (strefa martwa) oraz czas przerwy
Praca SPLlT RANGE (dzielony zakres)3)
Standard:
Kontrola temperatury silnika w połączeniu z wyzwalaczem PTC w
kombinacji z termistorami w silniku napędu
Opcje:
Dodatkowy termiczny przekaźnik przeciążeniowy w sterowniku w
połączeniu z wyłącznikami termicznymi w silniku napędu
Wyzwalacz PTC w kombinacji z termistorami w silniku napędu
Standard:
Wtyczka okrągła AUMA z przykręcanym typem połączenia:
Gwinty dla dławików kablowych:
Mgwinty:
1 x M20 x 1,5; 2 x M25 x 1,5
Pggwinty:
1 x Pg13,5; 2 x Pg21
NPTgwinty:
1 x ½" NPT; 2 x ¾" NPT
Opcje:
Mgwinty:
1 x M20 x 1,5; 2 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5
1 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5
Pggwinty:
1 x Pg13,5; 2 x Pg21; 1 x Pg29
1 x Pg13,5; 1 x Pg21; 1 x Pg29
NPTgwinty:
2 x ¾" NPT; 1 x 1¼" NPT
Ggwinty:
2 x G¾"; 1 x G1"; 1 x G1¼"
2 x G¾"; 1 x G1¼"
Specjalne gwinty, inne niż wymienione standardowo, dostępne
Gniazdo sterowania ze stykami pozłacanymi (tulejki i wtyki)
Uchwyt naścienny do przymocowania sterownika oddzielnie od napędu
Ochrona pokrywy dla gniazda wtykowego przy zdejmowanej wtyczce
MSP 1110KC3F18E1 KMS TP110/001
Sygnał zwrotny położenia (opcja) Wyjście analogowe E2=0/4 20 mA (maksymalne obciążenie 500 Ω)
Stopień ochrony zgodnie z
EN 60 529
Standard:
Optionen:
IP 67 (kiedy zmontowany)
IP 684)
komora wtyczki elektrycznej dodatkowo uszczelniona przeciwko wnikaniu
(podwójne uszczelnienie)
3) Wymaga nadajnika położenia ( potencjometr lub RWG ) w napędzie
4) Dla wersji z ochroną lP 68 zalecane jest wyższe zabezpieczenie antykorozyjne KS lub KX
Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia zmian i poprawek. Niniejszy dokument unieważnia poprzednią wersję
2/3
Wydanie
Y001.280/006/pl
Ochrona antykorozyjna
Lakierowanie
Kolor
Temperatura otoczenia
Odporność na wibracje zgodnie
z IEC 60 068265)
Waga
Standard:
KN
Odpowiednie do instalacji w zakładach przemysłowych,
elektrowniach wodnych i konwencjonalnych z niską koncentracją
zanieczyszczeń
Opcje:
KS
Zalecane dla zastosowania w obszarach częściowego lub stałego
działania mediów agresywnych ze średnią koncentracją
zanieczyszczeń (np.w oczyszczalniach ścieków, przemyśle
chemicznym)
KX
Zalecane do stosowania w ekstremalnie agresywnym środowisku o
dużej wilgotności i wysokim stężeniu zanieczyszczeń
KXG jak KX, ale dla wersji bez aluminium (elementy zewnętrzne)
Standard:
Dwuskładnikowy lakier z miką żelazową
Opcja:
Specjalna farba gruntująca / specjalne lakierowanie (wybór klienta)
Standard:
AUMA silvergrey (podobny do RAL 7037)
Opcja:
Inne kolory dostępne na zamówienie
Standard:
– 25 °C do + 70 °C
Opcje:
– 40 °C do + 70 °C, wersja niskotemperaturowa
– 50 °C do + 70 °C, wersja niskotemperaturowa zawiera system grzewczy
– 60 °C do + 70 °C, wersja niskotemperaturowa zawiera system grzewczy
Wersja niskotemperaturowa zawiera grzałkę do podłączenia z zewnętrznego zasilania
230 V AC lub 115 V AC.
1 g, z 10 do 200 Hz
Srednio 7 kg (z wtyczką Ex okrągłą AUMA)
Uchwyt naścienny8)
AUMATIC montowany oddzielnie od napędu, zawiera wtyczkę okrągłą AUMA.
Kable połączeniowe na życzenie.
Zalecane dla wysokiej temperatury otoczenia, trudnego dostępu, lub w przypadku
dużych wibracji podczas pracy.
Dyrektywy EC
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): (89/336/EWG)
Dyrektywa niskonapięciowa: (73/23/EEC)
Dyrektywa maszynowa: (98/37/EC)
Opis produktu "Moduł sterowania napędem AUMA MATIC "
Arkusz wymiarów "Elektryczne napędy wieloobrotowe/Elektryczne napędy
niepelnoobrotowe z zintegrowanym sterownikiem AUMA MATIC"
Dokumenty dodatkowe
5) Odporność na wibracje podczas rozruchu lub dla uszkodzenia instalacji. Jednak wytrzymałość zmęczeniowa może nie pochodzić z tego.
6) Długość przewodu między napędem a sterownikiem może wynosić maksymalnie 100 m. Nie właściwe dla wersji z potencjometrem w napędzie. Zamiast
potencjometru należy użyć RWG.
Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia zmian i poprawek. Niniejszy dokument unieważnia poprzednią wersję
3/3
Wydanie
Y001.280/006/pl

Podobne dokumenty