trans synergic 4000/5000/7200/9000 trans puls synergic 3200/4000

Komentarze

Transkrypt

trans synergic 4000/5000/7200/9000 trans puls synergic 3200/4000
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging
TRANS SYNERGIC
4000/5000/7200/9000
TRANS PULS SYNERGIC
3200/4000/5000/7200/9000
Spawanie MIG/MAG, TIG DC oraz przy użyciu elektrody topliwej
2
OBOWIĄZUJĄ NOWE STANDARDY
INFORMACJE OGÓLNE
SYSTEM CYFROWY
/ Tak jest zawsze: rewolucje albo kończą się niepowodzeniem i szybko się o nich zapomina, albo kończą się sukcesem i każdy o nich pamięta. Te drugie zmieniają obraz świata. Dokładnie taka sytuacja miała miejsce w przypadku
cyfrowych systemów spawalniczych firmy Fronius. Uchodziły one za sensację w całej branży. Tak jest jeszcze nawet
dzisiaj. Jednak dziś ten okres nowości już minął. Cyfrowe
systemy spawalnicze rozpowszechniły się i ustanowiły
nowe standardy. W zakresie doskonałości, powtarzalności
wyników spawania, komfortu obsługi oraz różnorodności
urządzeń peryferyjnych. Dla cyfrowych systemów spawalniczych dostępne są urządzenia peryferyjne, dopasowane do
wszystkich zastosowań i optymalnie do nich dostosowane.
/ Do spawania wyjątkowo wymagających stopów chromowo-niklowych
jest dostępna seria urządzeń CrNi. Wstępnie zaprogramowane
charakterystyki zapewniają łatwą i precyzyjną pracę z zastosowaniem
drutu litego i rdzeniowego w przypadku lutowania materiałów
chromowo-niklowych.
/ Zastosowania obejmują wszystkie możliwe warianty – od
spawania ręcznego, po spawanie w pełni automatyczne; począwszy od palników spawalniczych, zestawów przewodów,
chłodnic, poprzez dokumentację danych spawania, aż po
złącza komunikacyjne oraz możliwość realizacji procesów
wymagających wysokiej wydajności..
/ W pełni cyfrowe, sterowane mikroprocesorowe oraz źródła prądu spawalniczego z całkowicie cyfrową regulacją są
dostępne w wersjach dla prądu o natężeniu od 320 do
900 A. Z możliwością spawania łukiem spawalniczym z prądem pulsującym lub bez.
/ Wspornik wiązki do uchwytu Human wydłuża żywotność wiązki do
uchwytu i zapewnia łatwą obsługę.
3
ZASTOSOWANIE
GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA KAŻDEGO WYZWANIA
/ Urządzenia TS i TPS to sprzęt w pełni profesjonalny. Dlatego ich obszar zastosowania jest odpowiednio szeroki.
Spełniają one najwyższe wymagania zarówno w zakładach
rzemieślniczych, jak też przemysłowych. Dzięki modułowej
konstrukcji nadają się one do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym i kooperującym, w produkcji aparatury, budowie instalacji chemicznych, w produkcji maszyn i pojazdów
szynowych, a także w przemyśle stoczniowym. Jeśli chodzi
o materiały spawalnicze, to zasadniczo każde urządzenie nadaje się do pracy z każdym materiałem. Jednak urządzenia
TS stosuje się głównie do spawania stali; urządzenia TPS, z
uwagi na dodatkowy łuk spawalniczy z prądem impulsowym, stosuje się z kolei do spawania aluminium, stopów
chromowo-niklowych, blach ocynkowanych i do lutowania.
OD AWANGARDY DO GŁÓWNEGO NURTU
/ Urządzenia cyfrowe firmy Fronius należą do produktów
cieszących się największym powodzeniem. Powodem, dla
którego te pionierskie urządzenia rozwijają się tak dynamicznie i pozytywnie, jest z całą pewnością ich możliwość
obsługi wielu metod spawania. Dzięki zintegrowanej wiedzy ekspertów oraz 100%-owej doskonałości urządzenia te
umożliwiają stosowanie wszystkich procesów, od spawania
MIG/MAG i spawania zrobotyzowanego, przez spawanie
TIG z zajarzeniem stykowym, po spawanie ręczne elektrodą
topliwą.
/ Urządzenie TPS 9000 spawa z natężeniem prądu do 900 A;
zostało zaprojektowane do spawania zautomatyzowanego i
zrobotyzowanego.
/ Łatwa obróbka dwóch różnych materiałów dzięki dwóm
podajnikom drutu.
4
DOSKONAŁOŚĆ JEST MIARĄ WSZECHRZECZY
WŁAŚCIWOŚCI SPAWANIA
IDEALNIE ZAPROJEKTOWANY PRZEBIEG ZAJARZENIA
/ Decydujący wpływ na rozwój urządzeń cyfrowych miało
pragnienie całkowitej doskonałości w procesie spawania
oraz 100%-owej powtarzalności zoptymalizowanych wcześniej wyników spawania. Jest to widoczne przede wszystkim
podczas zajarzenia. Zarówno urządzenia TS, jak też TPS oferują szczegółowo zoptymalizowany i zaprogramowany przebieg zajarzenia, który zapewnia stale powtarzalną jakość.
/ Zależnie od zastosowania możliwe są różne warianty zajarzenia. Jednym z nich jest konwencjonalne rozpoczęcie spawania. W przypadku tego wariantu parametry zajarzenia są
dokładnie dopasowane do średnicy i jakości drutu. Skutkuje
to spokojnym, płynnym zajarzeniem. W chwili zakończenia
spawania sterowany impuls prądowy odrywa roztopioną
kroplę, co zapobiega powstawaniu niepożądanych kulek. Z
kolei dzięki zajarzeniu SFI, w połączeniu z palnikiem spawalniczym Robacta Drive, możliwe jest rozpoczęcie spawania bez rozprysku.
/ Konwencjonalne źródło prądu:
Zakończenie spawania bez impulsu
upalania.
ZAJARZENIE BEZ ROZPRYSKÓW:
/ Kierunek podawania drutu: do
przodu
/ Zatrzymanie podawania drutu:
rozpoznawanie zwarcia
/ Kierunek podawania drutu do
tyłu: zajarzenie łuku pilotującego
/ Kierunek podawania drutu do
tyłu: ustawianie łuku
spawalniczego
/ Kierunek podawania drutu do
przodu: proces zajarzenia
zakończony, rozpoczyna się
spawanie prądem pulsującym
/ Przejście materiału
/ Cyfrowe źródło prądu: Zakończenie spawania z impulsem upalania.
5
WIELOFUNKCYJNE POD WZGLĘDEM ŁUKU
SPAWALNICZEGO I PROCESU
/ Urządzenia cyfrowe zapewniają wiele możliwości. Dopasowują się one do każdego zadania, niezależnie od jego rodzaju. Zwłaszcza w przypadku łuku spawalniczego wymagania różnią się w zależności od zastosowania. Cyfrowe,
inwerterowe źródła prądu spawalniczego pozwalają na zastosowanie rozwiązań indywidualnych. W przypadku łuku
spawalniczego z prądem pulsującym dla każdego materiału dostępna jest odpowiednia forma impulsu. Urządzenia
te pracują tak precyzyjnie, że z każdym impulsem prądowym uwalnia się tylko jedna kropla spoiwa. Efektem jest
przebieg spawania prawie bez rozprysków i po raz pierwszy oznacza to dokładną pracę zwłaszcza w niższym zakresie mocy: bez problemu można spawać blachę aluminiową
o grubości 0,6 mm prądem pulsującym z użyciem drutu
elektrodowego 1,2 mm.
/ Stała długość łuku spawalniczego w przypadku różnych wolnych
wylotów drutu, dzięki cyfrowej regulacji procesu spawania.
/ Również cyfrowa regulacja długości łuku spawalniczego
stwarza w pełni nowe możliwości. Działa ona tak szybko i
precyzyjnie, że długość łuku spawalniczego pozostaje ciągle niezmienna; nawet gdy zmieni się wolny wylot drutu,
nie powstają prawie żadne rozpryski spawalnicze.
/ Ponadto dla urządzeń TPS została zaprojektowana funkcja SyncroPuls, w przypadku której na normalny impuls
nakładany jest impuls o niskiej częstotliwości. W wyniku
tego jakość spoiny jest porównywalna z jakością spoiny powstałej podczas spawania metodą TIG, a także spoina ma
perfekcyjny wygląd.
/ Wszystkie cyfrowe źródła prądu spawalniczego posiadają
możliwość obsługi wielu metod spawania, tzn. nadają się
one do spawania MIG/MAG w równym stopniu, jak do spawania metodą TIG i spawania ręcznego elektrodą topliwą.
Istnieje jedna funkcja, która jest szczególnie interesująca
podczas spawania metodą TIG: TIG-Comfort-Stop. Funkcja
ta zapobiega uciążliwemu zrywaniu łuku spawalniczego
pod koniec spawania. W wyniku zdefiniowanego ruchu
palnika spawalniczego prąd spawania automatycznie się
zmniejsza, zagwarantowana jest ochrona gazowa i następuje perfekcyjne wypełnienie krateru końcowego.
3
2
1
4
l
2
1
2
3
4
1
3
4
/ Przejście materiału w przypadku spawania prądem pulsującym: jedna
kropla na impuls.
1
t
6
FUNKCJA START DO ALUMINIUM
/ W przypadku aluminium dostępna jest dodatkowa możliwość zajarzenia: aby uniknąć błędów łączenia, konieczne jest nadtopienie materiału podstawowego już w fazie początkowej. Dlatego zajarzenie odbywa się z wykorzystaniem znacznie większej energii. Następnie
wydajność spawania jest ponownie obniżana. Aby jednak uniknąć
groźby zapadnięcia się materiału, można natychmiast obniżyć natężenie do wartości prądu krateru końcowego.
/ Bez funkcji start:
błąd łączenia na początku spoiny.
Materiał podstawowy: AlMg 3
Grubości blachy: 0,6 mm
Spoiwo: AlMg 5, Ø 1,2 mm
Gaz ochronny: Argon
/ Z funkcją start:
unikanie błędów łączenia.
7
ŁATWA PRACA
OBSŁUGA
RENTOWNOŚĆ
PLUG & WELD: WYBIERZ I PRACUJ
/ W firmie Fronius już w fazie projektowania produktu obowiązuje naczelna zasada maksymalnego ułatwienia obsługi.
Efektem obowiązywania tej zasady są źródła prądu spawalniczego, z którymi każdemu łatwo się pracuje. Dzięki temu
również skomplikowane urządzenia cyfrowe bazują na
praktycznym trybie Synergic. Jednym pokrętłem reguluje
się wszystko. Wybiera się nim materiał i grubość blachy. To
wszystko. Już można pracować. Cyfrowe źródła prądu automatycznie odwołują się do zaimplementowanej wiedzy eksperckiej i sterują całym procesem spawania. Jeśli zostanie
podana przybliżona grubość blachy, nastąpi natychmiastowe przywołanie prawidłowych parametrów.
SYSTEM ZAPEWNIAJĄCY EFEKTYWNOŚĆ
/ Inwestycja w cyfrowe źródło prądu spawalniczego jest
opłacalna pod każdym względem. Dzięki możliwości obsługi wielu metod spawania za pomocą jednego urządzenia,
można wykonać każdy proces spawania, i to przy zachowaniu najwyższej jakości pracy: MIG/MAG, TIG oraz spawanie
ręczne elektrodą topliwą. Poza tym podczas każdego zadania oszczędza się gaz. Po pierwsze dzięki szczelnemu dopływowi gazu do palnika spawalniczego, po drugie dzięki inteligentnej regulacji przepływu gazu. Do tego dochodzą
oszczędności powstające dzięki znacząco mniejszej ilości
rozprysków podczas spawania, automatycznemu wyłączaniu chłodnicy, niskiej mocy w trybie pracy jałowej, wysokiemu współczynnikowi sprawności, modułowej i przez to
elastycznej zasadzie funkcjonowania systemu, łatwemu dostępowi w celu serwisowania, przeprowadzaniu aktualizacji
przy użyciu komputera przenośnego. To właśnie jest system
zapewniający efektywność.
PANEL OBSŁUGI UŁATWI PRACĘ KAŻDEMU
/ Panel obsługi jest uporządkowany w sposób przejrzysty i
systematyczny. Każdy odnajdzie się w nim z łatwością.
Umożliwia wygodną pracę, ponieważ wszystko można łatwo ustawić i jest to praktycznie intuicyjne. Na panelu obsługi znajduje się ponadto jedna szczególnie praktyczna
funkcja, mianowicie Tryb zadania. Dzięki tej seryjnej funkcji możliwe jest zapisanie i wywołanie w każdej chwili ustawień urządzenia, które zostały już raz zoptymalizowane.
Dotyczy to również ustawień palnika spawalniczego. W celu
zapewnienia lepszej widoczności panel obsługi jest zamontowany ukośnie, w sposób chroniący przed obciążeniami
mechanicznymi.
Pokrętło
regulacyjne
Wyświetlacz
Przycisk
zapisywania
Wybór materiału
Tryb pracy
Metoda
spawania
/ Palnik spawalniczy JobMaster ze zintegrowanym pilotem zdalnej obsługi
i wskaźnikiem danych spawania.
8
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ /
/
/
/ /
/
/
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ / /
/ / /
/ / / /
/ / / / / / / / / /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ /
/
/
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ / /
/ / /
/ / / / /
/ / / / / / / /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/ /
/ /
/ / /
/ /
/ / / / / / / / / / / / / /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / / / / / / / / / / /
/ / /
/ / / /
/ /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/ /
/ /
/ /
/
/
/ /
/
/
/ /
/
/
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ / / / / / / / / / / / /
/ /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ /
/ /
/ /
/ /
/ / /
/ / / /
/ / / / / / / / /
/ Napęd 4-rolkowy zapewnia precyzyjny, płynny posuw
drutu.
/
/
PERFEKCYJNA WSPÓŁPRACA
/ Chcąc wykorzystać wszystkie możliwości, doskonałe właściwości spawania i wszystkie
przydatne funkcje w ich pełnym zakresie, należy myśleć systemowo. Cyfrowe źródła prądu
tworzą, w połączeniu ze wszystkimi elementami peryferyjnymi, doskonale do siebie dopasowane, wysoce innowacyjne i inteligentne systemy spawalnicze. W zależności od Państwa
wymagań, tworzymy skrojony na miarę Państwa potrzeb system spawania.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / /
/ / /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/ /
/ /
/
/ /
/
/
/
/
/
/
BEZPROBLEMOWY POSUW DRUTU
/ Najważniejszą rzeczą w przypadku posuwu drutu jest bezpieczne,
precyzyjne i możliwie bezproblemowe podawanie drutu. I to od napędu drutu do końcówki prądowej. Dzięki temu po pierwsze można
uniknąć uszkodzenia drutu, a po drugie proces spawania ma perfekcyjny przebieg. Firma Fronius oferuje różne podajniki drutu. Są
one zawsze dopasowane do danego zastosowania. Na przykład dla
stoczni, do spawania zrobotyzowanego, do spawania aluminium itd.
Zawsze z napędem drutu o wysokiej jakości: napęd 2-rolkowy, napęd
4-rolkowy lub napęd planetarny „PT-Drive”. Ten ostatni został zaprojektowany specjalnie do miękkich drutów aluminiowych, gdzie większa powierzchnia styku zapewnia jeszcze bardziej dokładny transport
drutu. Ponieważ w każdym podajniku drutu prędkość obrotowa silnika jest regulowana cyfrowo, również prędkość podawania drutu
można ustawiać precyzyjnie i w sposób zapewniający powtarzalność.
/
/ Palnik spawalniczy PushPull PT-Drive. Doskonałe podawanie drutu dzięki przenoszeniu mocy poprzez duże powierzchnie. Nawet w przypadku miękkich drutów aluminiowych.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / / / / / / / /
/ /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
9
/
/
/
/
/ /
/ /
/ /
SPAWANIE ZROBOTYZOWANE ZAPEWNIA
NIEZAWODNE PRZEJŚCIE PRĄDU
/ Palnik spawalniczy robota Robacta posiada
jedną genialną cechę. Zestyk wymuszony. Gwarantuje on zdefiniowane i niezawodne przejście
prądu, ponieważ drut spawalniczy jest prowadzony w końcówce prądowej pod dokładnie
określonym kątem. Przypadkowe, punktowe
przejścia prądu skracają proces. Wynikiem jest
utrzymująca się na stale wysokim poziomie, doskonała jakość spawania.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / / / / / / / / /
/ / /
/ /
/ /
/
/
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / / / / / / / /
/
/ / /
/
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / /
/ / / / / /
/ / /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/ /
/ /
/
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
PALNIK ROBACTA DRIVE – NA PIERWSZEJ LINII
FRONTU
/ Robacta Drive to palnik spawalniczy ze zintegrowanym napędem drutu do spawania zrobotyzowanego.
Montuje się go bezpośrednio na wysuniętej najbardziej do przodu osi robota spawalniczego. Dzięki
temu napęd Master znajduje się w miejscu działania
i zapewnia całkowicie równomierny posuw drutu, a
tym samym najwyższą precyzję procesu spawania.
Również w przypadku długich wiązek przewodów.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / / / / / / / /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/ / /
/ /
/ /
/
/
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / / / / / /
/ / /
/ / / /
/ /
/ / /
/ /
/ /
/
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / /
/ / /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/ Robacta Drive z zewnętrzną prowadnicą drutu:
szybka wymiana prowadnicy, najkrótsze czasy
przestojów.
/
/
/
/
/ Z kolei szczególną innowację stanowi zewnętrzna
prowadnica drutu. To gwarancja szybkiej, niewymagającej użycia narzędzi wymiany prowadnicy i tym
samym najkrótsze czasy przestojów.
/
/
/
/
/
/
/
/
/ Zestyk wymuszony
zapewnia dokładnie
zdefiniowane przejście
prądu. Proces spawania
jest bardziej precyzyjny,
a zużycie mniejsze.
/
PAKIET
SUKCESU
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / / / / / /
/ /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
10
WSZYSTKO DA SIĘ WYMYŚLIĆ, WSZYSTKO DA SIĘ ZROBIĆ
MAKSYMALNA INTELIGENCJA: RCU 5000i
/ Urządzenie RCU 5000i to zapewniająca pełen komfort,
nadzwyczaj prosta jednostka do obsługi zdalnej z wyświetlaczem tekstowym. Prawdziwa innowacja. Bezpośrednio
przy elemencie, który ma zostać zespawany, można tworzyć
wszystkie zadania i charakterystyki, zarządzać nimi, a także
monitorować wszystkie dane spawania. I do tego najłatwiej,
jak tylko się da. Urządzenie RCU 5000i podczas wszystkich
kroków obsługi oferuje bardzo konkretne wsparcie, o ile
użytkownik go potrzebuje. Z drugiej strony zaś obsługa za
pomocą menu jest podobna do obsługi oprogramowania
komputerowego, gdzie występuje menu główne, podmenu
itd. W sposób jak najbardziej przejrzysty i łatwy w obsłudze.
ZARZĄDZANIE DANYMI SPAWANIA
WITAMY W WELDOFFICE
/ Przy pomocy programu Fronius-WeldOffice można zebrać
dane ze wszystkich źródeł prądu spawalniczego w jednym
miejscu; i to nie tylko dane spawania, ale także dane telemetryczne – czyli wszystkie dane o stanie maszyny. Dane te
można potem wizualizować i archiwizować przy użyciu
komputera. Wszystkie źródła prądu można połączyć w sieć
za pomocą własnych adresów TCP/IP, tworząc najlepszą
podstawę do efektywnego zarządzania danymi spawania.
/ Struktura menu jest usystematyzowana według grup użytkowników. Za pomocą bezdotykowych kluczy z transponderem użytkownik może aktywować funkcje, dla których ma
przypisane uprawnienia do aktywacji. Poza tym urządzenie
wyposażone jest w kartę Smart-Media: nośnik danych, na
którym można zapisać lub zabezpieczyć wszystkie dane, lub
przenieść je bezpośrednio do innego źródła prądu lub też do
innego komputera. Urządzenie RCU 5000i posiada ponadto
zintegrowany system zapewnienia jakości oraz kompatybilne z systemem Windows złącze USB do aktualizacji.
/ RCU 5000i
/ Centralne gromadzenie, wizualizacja, analiza i
archiwizacja danych spawania wszystkich źródeł
prądu przy użyciu oprogramowania WeldOffice.
11
WSZYSTKO WIDOCZNE NA PIERWSZY RZUT OKA:
FRONIUS XPLORER
/ Przy pomocy przyjaznego dla użytkownika oprogramowania Fronius Xplorer można łatwo i przejrzyście zarządzać
połączonymi w sieć systemami spawania w zautomatyzowanych obszarach produkcyjnych.
/ Wirtualne stanowisko dyspozytorskie wyróżnia się graficznym interfejsem użytkownika i intuicyjnymi symbolami.
Ponadto lokalizacja oraz stan poszczególnych systemów są
widoczne w jednym miejscu. W celu zapewnienia szybszej
obsługi oprogramowanie to można obsługiwać za pomocą
ekranu dotykowego.
PRZYKŁAD SYSTEMU SPAWANIA ZROBOTYZOWANEGO:
Ważne:
/ Perfekcyjna zgodność pomiędzy wszystkimi elementami
systemu, od źródła prądu spawalniczego, przez podajnik
drutu i palnik spawalniczy, aż po monitorowanie i dokumentowanie danych spawania.
/ Obsługa zdalna z wykorzystaniem uprawnień użytkowników.
/ Elastyczne powiązanie z interfejsem robota.
/ Dzięki oprogramowaniu Fronius Xplorer sterowanie i monitorowanie
systemów spawania, zarządzanie jakością na podstawie zadanych i
rzeczywistych danych procesowych, analiza wyników i błędów, aż po
kompletną dokumentację pożądanych danych zadanych i rzeczywistych
stają się codzienną rutyną.
/ Analogicznie do tego, że powyższy schemat stanowi tylko
przykład spawania zrobotyzowanego, istnieje potencjalna
możliwość stworzenia jeszcze wielu wariantów przeznaczonych do spawania różnych materiałów w różnych zastosowaniach. Naturalnie możliwe są także niezliczone konfiguracje, spełniające wiele innych wymagań.
ELEMENTY SYSTEMU PLUG & WELD:
3
RCU 5000i
2
1 Źródło prądu spawalniczego TPS 4000
2 Pilot zdalnej obsługi RCU 5000i
5
1
ROB 5000
4 Interfejs robota Rob 5000
4
5 Palnik spawalniczy Robacta
I/O
6
Robot
Control
3 Podajnik drutu VR 1500
7
6 Sterownik robota
7 Doprowadzanie drutu
12
CHODZI O CAŁOŚĆ
PRODUKTY
ŹRÓDŁA PRĄDU SPAWALNICZEGO
TS 4000 / 5000, TPS 3200 / 4000 / 5000
/ Pierwsze na świecie w pełni cyfrowe, sterowane mikroprocesorowo i regulowane cyfrowo inwerterowe źródła prądu spawalniczego
MSG. Zapewniają niepowtarzalną precyzję w procesie spawania,
dokładną powtarzalność i nieporównywalne właściwości spawania.
Niektóre najważniejsze informacje: różne warianty zajarzenia, dopasowany łuk spawalniczy, funkcja start do aluminium, zintegrowany menedżer źródeł prądu. Każde źródło prądu dostępne jest w
wersji ze zdalną obsługą, tzn. z zewnętrznym panelem obsługi.
TS 7200 / 9000, TPS 7200 / 9000
/ Powyższe źródła prądu spawalniczego bazują na sprawdzonym
rozwiązaniu: np. dwa źródła prądu TPS 5000, połączone szybkim
interfejsem transmisji danych, dają razem moc 900 A. A przy tym
zachowują one wszystkie zalety sterowanych cyfrowo źródeł prądu
spawalniczego firmy Fronius. Ten połączony równolegle duet został
zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności stapiania, która jest pożądana podczas zautomatyzowanego, zrobotyzowanego i wysokowydajnego spawania.
CHŁODNICE
FK 4000
/ Chłodnica wodna do spawania ręcznego.
FK 4000 R
/ Chłodnica wodna do zastosowań wymagających zwiększonej wydajności; np. w przypadku długich wiązek do uchwytu lub w trybie pracy z robotem.
VR 1530 PD
/ Jednostka podająca z napędem planetarnym, przystosowana specjalnie do pracy zautomatyzowanej i zrobotyzowanej, w celu zapewnienia nadzwyczaj stabilnego podawania drutu również w
przypadku długich wiązek do uchwytu.
VR 2000
/ Mniejszy, bardziej kompaktowy podajnik drutu o niewielkiej masie i cechujący się dużą poręcznością, z wbudowanym regulatorem
ilości gazu i wskaźnikiem przepływu dla szpuli D200/K200.
VR 4000
/ Napęd 4-rolkowy o doskonałych właściwościach podawania drutu,
nadaje się również do stosowania z długimi wiązkami do uchwytu.
Zapewnia wszechstronność zastosowań dzięki uchwytowi szpuli
drutu oraz kompaktowej budowie.
VR 4000 YARD
/ Doskonale nadaje się do prac stoczniowych. Poręczny, mały i lekki
– waży zaledwie 11 kg, całkowicie zamknięty i bardzo niezawodny.
VR 4040
/ Urządzenie podające do drutów aluminiowych o wadze 40 kg.
Kontrola końca drutu, podgrzewanie i oświetlenie wewnętrzne. Perfekcyjne do zastosowań zrobotyzowanych.
VR 7000
/ Przenośny, zamknięty podajnik drutu do szpul D300/K300. W zależności od wymagań przystosowany do prędkości podawania drutu w zakresie 0–12, 0–22 i 0–30 m/min.
FK 9000 R
/ Chłodnica FK 9000 R zapewnia optymalne chłodzenie w przypadku zastosowań wymagających wysokiej wydajności. Jest ona seryjnie wyposażona w czujnik termiczny, czujnik przepływu i filtr
wody.
SYSTEMY PODAJNIKÓW DRUTU
VR 1500
/ Niewielki, lekki, regulowany cyfrowo, zrobotyzowany podajnik z
napędem 4-rolkowym, przystosowany do montażu na robotach
3-osiowych. W zależności od wymagań przystosowany do prędkości podawania drutu w zakresie 0–12, 0–22 i 0–30 m/min.
/ VR 1500
/ VR 2000
13
/ TR 4000 C
/ RCU 4000
PALNIKI SPAWALNICZE
AL 2300 / 3000 / 4000, AW 2500 / 4000 / 5000 / 7000
/ Palniki spawalnicze w wersji z chłodzeniem wodnym lub gazowym oraz optymalnym stopniowaniem w przypadku każdego zakresu mocy. Zestyk wymuszony, zapewniający precyzyjne przejście
prądu, zoptymalizowane prowadzenie gazu, zamontowany obrotowo uchwyt palnika. Regulacja UpDown zapewnia bezstopniowe
ustawianie wydajności spawania podczas spawania. W wersji Job-Master ze zintegrowanym pilotem zdalnej obsługi i wskaźnikiem.
PT-DRIVE
/ Niezwykle lekki i kompaktowy palnik spawalniczy PushPull z
innowacyjnym planetarnym systemem napędowym. Doskonałe
podawanie drutu w przypadku miękkich drutów aluminiowych.
ROBACTA, ROBACTA DRIVE
/ Zrobotyzowany palnik ze zdefiniowanym przejściem prądu dzięki zestykowi wymuszonemu. W przypadku palnika Robacta Drive
napęd główny jest zamontowany bezpośrednio na wysuniętej najbardziej do przodu osi robota spawalniczego w celu zapewnienia
płynnego podawania drutu.
PILOTY ZDALNEJ OBSŁUGI
TR 2000 / 4000 / 4000 C
/ Pilot zdalnej obsługi odpowiedni do danych wymagań. TR 2000,
pilot zdalnej obsługi do programów MIG; TR 4000, uniwersalny
pilot zdalnej obsługi; TR 4000 C, komfortowy pilot zdalnej obsługi z funkcjami dodatkowymi.
RCU 4000
/ RCU 4000 umożliwia w pełni zdalną obsługę źródła prądu spawalniczego.
RCU 5000I
/ Innowacyjny pilot zdalnej obsługi z LCD. Proste, logiczne menu
użytkownika; uszeregowane według czynności roboczych różnych grup użytkowników; z zarządzaniem użytkownikami oraz
monitorowaniem danych spawania.
/ Rob 5000
/ Robacta TC 1000
ZARZĄDZANIE DANYMI SPAWANIA
WELDOFFICE
/ Gromadzenie, zapisywanie, edycja, wizualizacja, archiwizacja danych spawania i danych telemetrycznych w jednym miejscu.
INTERFEJS
ROB 3000 / 4000 / 5000
/ Standard We./Wy.; komunikacja z wszystkimi dostępnymi na
rynku robotami.
MODUŁY MAGISTRALI
/ Moduł złączy, za pomocą którego można uzyskać dostęp do różnych systemów magistrali, np. Interbus, Profibus, CanOpen, DeviceNet (światłowody lub technika bazująca na okablowaniu).
CZYSZCZENIE PALNIKÓW SPAWALNICZYCH
ROBACTA REAMER
/ Mechaniczny system czyszczenia obszaru dyszy gazowej oraz
strony czołowej dyszy gazowej wewnątrz stanowiska robota, za
pomocą frezu dostosowanego do dysz gazowych i geometrii palnika spawalniczego.
ROBACTA TC 1000
/ Robacta Touchless Cleaner podczas spawania stali bezdotykowo
i oszczędnie usuwa rozpryski spawalnicze z okolicy dyszy gazowej
przy użyciu sił elektromagnetycznych.
JEDNAK TO JESZCZE NIE WSZYSTKO
/ Mówiąc o systemie, mamy na myśli rzeczywiście kompletny system. Dlatego dostępnych jest jeszcze wiele elementów, które można w dowolnej chwili zamówić, dostosowując je do indywidualnej
konfiguracji systemu. Na przykład wózki PickUp lub Trabant,
wsporniki, uchwyty z podwójną głowicą, wspornik wiązki do
uchwytu Human itp.
14
NA KOŃCU JEST ZADOWOLENIE
BEZPIECZEŃSTWO
SERWIS
TO OCZYWISTOŚĆ
/ Mówienie o bezpieczeństwie jest zbędne. Każde urządzenie Fronius musi osiągać maksymalne wyniki w testach. Nie
inaczej jest w przypadku cyfrowych źródeł prądu spawalniczego. Wręcz przeciwnie. Oferują one jeszcze więcej bezpieczeństwa. Jedną z funkcji jest monitorowanie doziemienia.
W przypadku awarii zapobiega ona przepływowi prądu spawalniczego przez przewód uziemiający i zniszczeniu systemu przewodów ochronnych. Jest to funkcja seryjna. Z drugiej strony wentylator sterowany termicznie zmniejsza
zanieczyszczenie wnętrza urządzenia, pracując tylko w razie
potrzeby. Wszystko inne jest kwestią oczywistą: oznaczenie
S, oznaczenie CE wg normy EN 60 974/1 oraz EN 50 199 w
tym test na przewrócenie, certyfikat CSA, stopień ochrony
IP 23, zapewniający możliwość pracy na budowach.
PRZEMYŚLANY W KAŻDYM CALU, WSZĘDZIE SKUTECZNY
/ Już podczas projektowania należy pomyśleć o każdym
szczególe i proszę nam wierzyć, nasi projektanci uwielbiają
te szczegóły. Ta konsekwentna praca jest bardzo dobrze widoczna, jeśli się spojrzy na łatwość serwisowania naszych
produktów. Jest to istotna kwestia właśnie w przypadku źródeł prądu spawalniczego. Dużą zaletą w przypadku urządzeń cyfrowych jest tutaj ich prosta – obejmująca tylko kilka podzespołów budowa. Podzespoły elementów systemu
są rozmieszczone w sposób przejrzysty i łatwo dostępny.
Dużym ułatwieniem w serwisowaniu jest również wyświetlanie kodów serwisowych, takich jak „Brak gazu ochronnego”. Do szybkiej lokalizacji usterek można użyć komputera
przenośnego. Ponadto również do aktualizacji: stanowiące
cyfrowy rdzeń urządzenia oprogramowanie można aktualizować, aby zawsze dotrzymywać kroku rozwojowi techniki
spawalniczej.
/ Wszystko to, i jeszcze więcej, należy brać pod uwagę od
samego początku, jeśli na końcu ma się pojawić zadowolenie. I tak też jest.
/ Uchwyt odciążający do zestawu
przewodów połączeniowych
zwiększa okres żywotności.
/ Zdolność do użycia na placach budowy dzięki stopniowi ochrony IP 23.
/ Zintegrowany uchwyt palnika na
wózku „PickUp”.
15
DANE TECHNICZNE
ŹRÓDŁA PRĄDU SPAWALNICZEGO
TPS 3200
TS 4000
TPS 4000
TS 5000
TPS 5000
TS 7200
TPS 7200
TS 9000
TPS 9000
Napięcie sieciowe
Tolerancja napięcia sieciowego
Bezpiecznik sieciowy 3 x 400 V
Prąd pierwotny (100 % czasu włączenia)
Cos phi
Prąd spawania
MIG/MAG
TIG
Elektroda
3 x 400 V
+/- 15 %
35 A
8,7 – 11,5 kVA
0,99
3 x 400 V
+/- 15 %
35 A
12,4 kVA
0,99
3 x 400 V
+/- 15 %
35 A
13,1 kVA
0,99
2 x 3 x 400 V
+/- 15 %
2 x 35 A
2 x 12,4 kVA
0,99
2 x 3 x 400 V
+/- 15 %
2 x 35 A
2 x 13,1 kVA
0,99
3 – 320 A
3 – 320 A
10 – 320 A
40 % czasu wł. 320 A
100 czasu wł. 220 A
65 V
14,2 – 30,0 V
IP 23
625/290/475 mm
34,6 kg
3 – 400 A
3 – 400 A
10 – 400 A
50 % czasu wł. 400 A
100 % czasu wł. 320 A
70 V
14,2 – 34,0 V
IP 23
625/290/475 mm
35,2 kg
3 – 500 A
3 – 500 A
10 – 500 A
40 % czasu wł. 500 A
100 % czasu wł. 360 A
70 V
14,2 – 39,0 V
IP 23
625/290/475 mm
35,6 kg
6 – 720 A
6 – 720 A
20 – 720 A
60 % czasu wł. 720 A
100 % czasu wł. 640 A
70 – 80 V
2 x 14,2 – 34,0 V
IP 23
2 x 625/290/475 mm
2 x 35,2 kg
6 – 900 A
6 – 900 A
20 – 900 A
60 % czasu wł. 900 A
100 % czasu wł. 720 A
70 – 80 V
2 x 14,2 – 39,0 V
IP 23
2 x 625/290/475 mm
2 x 35,6 kg
TPS 3200 MV
TS 4000 MV
TPS 4000 MV
TS 5000 MV
TPS 5000 MV
TS 7200 MV
TPS 7200 MV
TS 9000 MV
TPS 9000 MV
3 x 200 V – 240 V
3 x 380 V – 460 V
3 x 575 V
+/- 10 %
35 A
35 A
10,4 kVA
10,4 kVA
0,99
3 x 200 V – 240 V
3 x 380 V – 460 V
3 x 575 V
+/- 10 %
63 A
35 A
11,9 kVA
12,4 kVA
0,99
3 x 200 V – 240 V
3 x 380 V – 460 V
3 x 575 V
+/- 10 %
63 A
35 A
14,6 kVA
12,8 kVA
0,99
2 x 3 x 200 V – 240 V
2 x 3 x 380 V – 460 V
2 x 3 x 575 V
+/- 10 %
2 x 63 A
2 x 35 A
2 x 11,9 kVA
2 x 12,4 kVA
0,99
2 x 3 x 200 V – 240 V
2 x 3 x 380 V – 460 V
2 x 3 x 575 V
+/- 10 %
2 x 63 A
2 x 35 A
2 x 14,6 kVA
2 x 12,8 kVA
0,99
3 – 320 A
3 – 320 A
10 – 320 A
40 % czasu wł. 320 A
100 % czasu wł. 220 A
70 – 80 V
14,2 – 30,0 V
IP 23
625/290/475 mm
34,6 kg
3 – 400 A
3 – 400 A
10 – 400 A
50 % czasu wł. 400 A
100 % czasu wł. 280 A
70 – 80 V
14,2 – 34,0 V
IP 23
625/290/475 mm
35,2 kg
3 – 500 A
3 – 500 A
10 – 500 A
40 % czasu wł. 500 A
100 % czasu wł. 320 A
70 – 80 V
14,2 – 39,0 V
IP 23
625/290/475 mm
35,6 kg
6 – 720 A
6 – 720 A
20 – 720 A
60 % czasu wł. 720 A
100 % czasu wł. 640 A
70 – 80 V
2 x 14,2 – 34,0 V
IP 23
2 x 625/290/475 mm
2 x 35,2 kg
6 – 900 A
6 – 900 A
20 – 900 A
60 % czasu wł. 900 A
100 % czasu wł. 720 A
70 – 80 V
2 x 14,2 – 39,0 V
IP 23
2 x 625/290/475 mm
2 x 35,6 kg
Czas włączenia przy 10 min 40° C
Napięcie trybu pracy jałowej
Napięcie robocze
Stopień ochrony
Wymiary dł./szer./wys.
Masa
ŹRÓDŁA PRĄDU SPAWALNICZEGO MULTIVOLTAGE
Napięcie sieciowe
Opcjonalne napięcie sieciowe
Tolerancja napięcia sieciowego
Bezpiecznik sieciowy 3 x 400 V
3 x 200 – 240 V
Bezpiecznik sieciowy 3 x 400 V 3 x 200 – 460 V
Wydajność pierwotna (100 % czasu wł.) 3 x 200 – 240 V
Wydajność pierwotna (100 % czasu wł.) 3 x 200 – 460 V
Cos phi
Prąd spawania
MIG/MAG
TIG
Elektroda
Czas włączenia przy 10 min 40° C
Napięcie trybu pracy jałowej
Napięcie robocze
Stopień ochrony
Wymiary dł./szer./wys.
Masa
LISTA KONTROLNA
INFORMACJE OGÓLNE
/ Napęd 4-rolkowy
/ Impuls upalania (perfekcyjne zakończenie drutu, optymalne ponowne
zajarzenie)
/ Automatyczne wyłączanie chłodnicy
/ Zajarzenie stykowe
/ Cyfrowa regulacja procesu spawania
/ Nawlekanie drutu
/ Wprowadzanie drutu bez gazu i prądu
/ Oszczędna pod względem energetycznym technologia inwerterowa
/ Monitorowanie za pomocą przekaźnika ziemnozwarciowego
/ Rozbudowa za pomocą modułów
/ Zdalna obsługa
/ Automatyczne wypalanie oczyszczające
/ Funkcja kontroli gazu
/ Tryb zadania
/ Adapter szpuli z koszykiem
/ Monitorowanie przerwania łuku
spawalniczego
/ Sterowanie mikroprocesorowe
/ Kalibracja obwodu spawania (rezystancja, indukcyjność)
/ Bezstopniowe ustawianie prądu spawania za pomocą palnika spawalniczego
/ Tryb Synergic
/ Wentylator sterowany za pomocą
temperatury
/ Zabezpieczenie przed przegrzaniem
TRYBY PRACY
/ Tryb 2-taktowy
/ Tryb 4-taktowy
/ Punktowanie
/ Rozpoczęcie spawania aluminium
(specjalny tryb 4-taktowy)
/ Specjalny tryb 2-taktowy
WSKAŹNIK
/ Wymiar a
/ Tryb pracy i metoda spawania
/ Grubość blachy
/ Prędkość podawania drutu
/ Korekta dynamiki, długości łuku
spawalniczego i odrywania kropli
/ Funkcja Hold
/ Numer zadania
/ Tryb ręczny
/ Prąd silnika
/ Monitorowanie napięcia sieciowego
/ Prędkość spawania
/ Prąd spawania i napięcie spawania
(wartość rzeczywista, wartość orientacyjna)
/ Kody serwisowe
/ Pośredni łuk spawalniczy
/ Zbyt wysoka temperatura
USTAWIANE PARAMETRY
/ Dynamika
/ Prąd krateru końcowego
/ Czas swobodnego wypalania
/ Czas wstępnego / dodatkowego wypływu gazu
/ Gorący rozruch (Hot-Start)
/ Korekta długości łuku spawalniczego, odrywania kropli
/ Bezstopniowa regulacja wydajności
spawania
OPCJE
/ Uchwyt z podwójną głowicą
/ Kontrola końca drutu
/ Zawór odcinający gazu
/ Praca z prądem stałym / napięciem
stałym
/ Uchwyt do podnoszenia przy użyciu
dźwigu
/ Tryb PullMig
/ Interfejs robota, analogowy / cyfrowy
/ Przełącznik kluczykowy
/ Monitorowanie danych spawania
/ Programy spawania z bazy danych
/ Zajarzenie bezrozpryskowe
/ Sygnał przepływu prądu
/ SyncroPuls
/ TIG Comfort Stop
/ Weld Process Data (WeldOffice,
/ JobExplorer)
/ Dzieło, które rozpoczął Günter Fronius w 1945 roku w austriackiej miejscowości Pettenbach, przerodziło się w pasmo sukcesów: Dzisiaj nasza firma zatrudnia około 3000 pracowników na całym świecie i jest właścicielem ponad 1000 przyznanych patentów. Nasze aspiracje nie uległy zmianie: być liderem w dziedzinie innowacyjności. Przesuwamy granice
możliwości. Tam, gdzie inni stawiają małe kroki, my wykonujemy skoki w rozwoju. Odpowiedzialne obchodzenie się z naszymi zasobami jest podstawą działalności naszej firmy.
SOLAR ENERGY
/ Wyzwaniem jest dokonanie skoku
w kierunku odnawialnych źródeł
energii. Istotą naszej wizji jest wykorzystanie energii odnawialnej w celu
uzyskania niezależności energetycznej. Dzięki naszym usługom, systemom falowników i akumulatorów,
optymalizującym uzyski energetyczne, jesteśmy jednym z wiodących
dostawców w branży fotowoltaicznej.
PERFECT CHARGING
/ Jako liderzy w zakresie know-how
na temat ładowania akumulatorów,
tworzymy wyjątkowe rozwiązania,
zapewniające optymalne korzyści
dla naszych klientów. W dziedzinie
intralogistyki pracujemy nad optymalizacją przepływu energii dla
elektrycznych urządzeń do transportu poziomego i wciąż dążymy do
innowacji. W warsztatach samochodowych nasze wydajne systemy
ładowania akumulatorów zapewniają bezpieczeństwo procesów.
v04 Nov 2014 PL
PERFECT WELDING
/ Opracowujemy produkty i kompletne systemy — ręczne i zautomatyzowane — oraz odpowiednie
usługi dla naszych klientów na
globalnym rynku spawalniczym.
Naszym celem jest rozszyfrowywanie »DNA łuku elektrycznego«.
Tekst i rysunki zgodne ze stanem technicznym w czasie przekazania do druku. Zmiany zastrzeżone.
Wszystkie dane pomimo starannego opracowania są bez gwarancji i są wyłączone od odpowiedzialności. Prawo autorskie © 2011 Fronius™. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DZIAŁAMY W TRZECH DZIEDZINACH, LECZ MAMY
JEDNĄ PASJĘ: PRZESUWAMY GRANICE MOŻLIWOŚCI.
Fronius Polska Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel’a 8
44-109 Gliwice
Polska
Telefon + 48 32 621 07 00
Fax +48 32 621 07 01
[email protected]
www.fronius.pl
Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefon +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
[email protected]
www.fronius.com
PL v02 Oct 2014 aw19
Dalsze informacje na temat wszystkich produktów firmy Fronius oraz naszych partnerów handlowych i przedstawicieli można uzyskać na stronie internetowej www.fronius.com

Podobne dokumenty