meble miejskie

Komentarze

Transkrypt

meble miejskie
MEBLE
MIEJSKIE
City
Furniture
2
Astrini Alphabet – MODELUJEMY TWOJE OTOCZENIE / we model your surroundings
Meble Astrini stworzyliśmy z potrzeby kreowania
nowoczesnej przestrzeni miejskiej, łączącej
estetykę i funkcjonalność , umożliwiającej
wyrażenie własnego „ja”.
We have made Astrini furniture because of the need for creating
modern city space, that connects aesthetics and functionalism,
that makes expressing of one’s own „me”.
Andrzej Stróżyk
Mecenas Projektu
The Mecenas of Design
3
Koncept
Design
Twoje miasto
Przestrzeń miejska zawsze tętni życiem
– to przecież grupa ludzi, mieszanka stylów
i indywidualności. Miasto oznacza również
efektowny design i wyznaczenie nowych
trendów. Naszym zdaniem najważniejszym
jest tworzenie miejsc spotkań i relaksu, zieleni
i odpoczynku. Takich, gdzie każdy może poczuć
się „jak u siebie”, a równocześnie mieć kontakt
z designem na najwyższym poziomie.
Concept
Design
Your city
City space is always a lively place – but it
is also a group of people, mixture of styles
and individualities. The city means also
effective design and indicating new trends.
We think, that creating place for meetings,
relax, green spaces and rest is the most
important thing. Places, where everyone
can „feel at home” and at the same time
to in touch with the high level design.
4
Astrini Alphabet – ALFABET / alphabet
„A” jak Astrini
Alphabet
„A” like
Astrini Alphabet
5
Alfabet oznacza kolejność i uporządkowanie,
każdy element jest idealnie dopasowany
i ma swoje stałe miejsce.
Alphabet means order and method, every single element is perfectly
fitted and has its own place.
Dokładnie tak, jak meble Astrini.
Zaprojektowaliśmy je z myślą o tym, by doskonale
wkomponowały się w przestrzeń Twojego miasta
– parku, placu, rynku. Wraz z otaczającymi
drzewami, trawnikiem, krzewami tworzą unikalne
miejsce o niepowtarzalnej atmosferze. Dzięki nim
powstaje przestrzeń spotkania z innymi ludźmi,
pełna pozytywnej energii, spontaniczności, emocji,
gwaru, zabawy i śmiechu.
Exactly as Astrini furniture. We designed
them thinking about perfect composing
with the space of your city – park, square,
market square. With the surroundings of
trees, lawn and bushes, they create unique
place with inimitable atmosphere. Thanks to
them, meeting space appears, full of positive
energy, spontaneity, emotions, commotion,
fun and laughter.
6
Astrini Alphabet – FORMA / FORM
Inspirująca
gra słów
ASTRINI Leszno
Inspiring
wordplay
7
Kunszt efektownego łączenia elementów.
Trzynaście puzzli to nieskończenie wiele znaczeń.
Artistry of impressive composing of elements.
Thirteen puzzles it’s endlessly meanings.
Astrini Alphabet to rozwiązanie wielofunkcyjne.
Każdy z trzynastu elementów zapewnia wiele
możliwości, jest jedyny w swoim rodzaju,
niepowtarzalny. Zestawienie poszczególnych
elementów daje litery alfabetu, a te z kolei
tworzą unikalną kompozycję, kuszącą kolorami
i kształtami. Widoczne z dalszej perspektywy
układają się w konkretne znaczenie, np. nazwę
miasta. Zagraj z nami w miejsce scrabble,
stwórz słowo-klucz swojego miejsca.
Astrini Alphabet is multifunctional solution.
Each of thirteen elements gives many
possibilities and is the only one on its kind.
Combination of individual elements gives
letters of alphabet, and they, in a row,
create unique composition, tempting with
colours and shapes. Visible from further
perspective, compose specific meanings,
f.e. name of your city. Play with us in
scrabble, make the key-word of your place.
ASTRINI Mediolan
8
Astrini Alphabet – ERGONOMIA / ERGONOMICS
Zdaniem projektantów City Alfabet” nowoczesny design
i ergonomia zawsze idą ze sobą w parze.
The designers of City Alphabet say that modern design
and ergonomics always go togehter.
Piotr Wełniak
Projektant mebli City Alphabet
Designer of City Alphabet furniture
Michał Bartkowiak
Projektant mebli City Alphabet
Designer of City Alphabet furniture
9
Ergonomia
w normie
“Podczas projektowania mebli City Alphabet,
poszukiwałem funkcji i estetyki poprzez
wykorzystanie swych rzeźbiarskich
doświadczeń i morficznego myślenia.
Poprzez wykorzystanie wysokogatunkowego
tworzywa został uzyskany komfort
użytkowania oraz przyjemność oglądania.”
Piotr Wełniak
„City Alphabet to propozycja dla kreatywnych.
Odbiorca sam decyduje w jaki sposób chce
siadać czy spędzać wolny czas. Forma alfabetu
ma inspirować i wzbudzać nowe doznania, to
przede wszystkim świeżość w podejściu do
projektowania formy i przestrzeni miejskiej."
Michał Bartkowiak
Ergonomics
in norm
„During designing of City Alphabet furniture,
I was looking for function and aesthetics,
by using my sculpturing experiences and
morphous thinking. Thanks to using highquality material we have get a comfort of
using and pleasure of watching.”
Piotr Wełniak
„City Alphabet is an offer for creative people.
Spectator is the one who decides how to
sit on it and spend free time. The form of
alphabet should inspire and stimulate new
experience, it is especially inventiveness in
attidue to design of form and city space.”
Michał Bartkowiak
10
Astrini Alphabet – EMOCJE / EMOTIONS
Alphabet
emocji
Meble Astrini dostarczają pretekstów do
spontanicznego nawiązywania znajomości i
uśmiechu, dzięki czemu świat staje się bardziej
przyjazny. Osoby aktywne, spędzające czas
wolny na świeżym powietrzu, dzięki meblom
Astrini regenerują się i wyzwalają pokłady sił.
A jak akceptacja, B jak błogość, C jak czułość,
D jak dobrostan, E jak entuzjazm, F jak frajda…
Teraz możesz stworzyć swój własny Alphabet
dobrych emocji.
The alphabet
of emotions
Astrini furniture give pretexts to make
spontaneous acquaintance and smile, thanks
to them the world is becoming more friendly.
Thanks to Astrini furniture, active people, who
spend their free time outdoor, regenerate
themselves and release layers of energy.
A for acceptance, b for bliss, c for caresses, d
for daze, e for enthusiasm , f for fun … You can
create your own alphabet of good emotions.
spokój
relax
11
Stworzona przez nas marka oznacza zarówno
meble użyteczności pubicznej, jak i olbrzymią
skalę pozytywnych emocji.
The brand created by us, means both
- usable furniture and huge scale of positive emotions.
radość
Joy
12
Astrini Alphabet – ERGONOMIA / ERGONOMICS
Projektantka mebli Due chce zapewnić przestrzeni miejskiej
enklawy estetyki i funkcjonalności.
The designer of Due furniture wants to provide
the enclaves of aestethics and functionalism to city space.
Dorota Koziara
Projektantka mebli Due
Designer of Due furniture
13
Sztuka
w skali
miasta
”Sztuka w połączeniu z funkcją to aktualne
tematy dotyczące przyjaznej przestrzeni
publicznej. Due to system mebli skłaniający
do spotkań i dialogu, cech tak ważnych we
współczesnym, chaotycznym świecie.
Due to projekt z myślą o konkretnych
odbiorcach, użytkownikach, którzy chcą się
bawić i wypoczywać na swieżym powietrzu,
to także konceptualna, geometryczna forma
obiektów stanowiąca kontrast dla organicznej
natury jednocześnie wspaniale z nią
harmonizując.”
Dorota Koziara
Art in
a city
scale
“Art connected with function are current
subject relating to friendly public space.
Due is the system of furniture that inclines
towards meeting and dialogue, features
important in contemporary, chaotic world.
Due is a project for specific spectators,
users, who want to enjoy and rest outdoor,
it is also conceptual, geometric form of
objects, that present a contrast to organic
nature, and at the same time is in harmony
with it.”
Dorota Koziara
14
Astrini Alphabet – DUE / DUE
Meblowanie
miasta
Furnishing
the city
Dzięki oryginalnej i wyrazistej bryle idealnie prezentują się w otoczeniu
pejzażu miejskiego. Zgodnie z naszą koncepcją okazują się wyrazistym
i intrygującym elementem przestrzeni. Ich fenomen polega na spójnym
łączeniu funkcjonalności z artyzmem. Sposób ich wykorzystania zależy
od inwencji korzystających z nich osób – od Ciebie. Możesz usiąść, wypić
kawę na wynos, poczytać gazetę, pobawić się z dzieckiem, porozmawiać
ze znajomymi… Fantazyjna forma mebli Due wyzwoli w Tobie olbrzymie
pokłady kreatywności.
DUE Leszno
15
Meble miejskie Due stanowią
kwintesencję nowoczesnego wzornictwa
Due furniture are quintessence of modern design
Thanks to original and expressive form, they look presentable in city
landscape. In accordance with our idea they become expressive and
intriguing element of space. Their phenomenon consists in coherent
composing of functionalism and artistry. The way of using depends
on user’s invention – on you. You can sit, drink your take-out coffee,
read newspaper, play with your kid, talk to friends… Fancy form of Due
furniture will release great layers of creativity.
16
Astrini Alphabet – EKOLOGIA / ECOLOGY
Ekostyl
tworzenia
Ecostyle
of creating
17
Filozofia marki Astrini opiera się na łączeniu efektownego
designu z najwyższą jakością tworzywa.
The philosophy of Astrini brand is based on composition
of impressive design and high – quality material.
 MATERIAŁY
 DBAMY O ŚRODOWISKO
 KOLORY I KSZTAŁTY
MATERIALS
Do produkcji mebli
wykorzystujemy ekologiczną
żywicę, co gwarantuje
doskonałą wytrzymałość,
trwałość oraz odporność na
zabrudzenia, uszkodzenia
mechaniczne i warunki
atmosferyczne.
In production process we use
ecological resin, what guarantees
excelent strenght, durability, dirty,
mechanical damages and weather
conditions resistance..
ENVIRONMENT CONSCIOUS
Użycie przez nas
ekologicznego surowca
przyczynia się do ochrony
środowiska. Zależy nam na
tym, aby nasze działania
nie zaburzały równowagi
w naturze.
We contribute to environment
protection by using ecological
material. We care about our
activity do not disrupt the balance
of nature.
COLOURS AND SHAPES
Innowacyjna technologia,
którą stosujemy, pozwala
na uzyskanie bogatej,
wręcz nieograniczonej
gamy kolorystycznej oraz
oryginalnych kształtów.
Innovative technology, that we use,
allows to get rich, unlimited gamut
of colours and original shapes.
18
Astrini Alphabet – ELEMENTY / ELEMENTS
ALPHABET ASTRINI
A / pow. 10,5 m 2
Ą / pow. 13,47 m 2
B / pow. 7,6 m 2
C / pow. 12,12 m 2
Ć / pow. 15,09 m 2
D / pow. 7,6 m 2
E / pow. 6,95 m 2
Ę / pow. 9,92 m 2
F / pow. 9,95 m 2
G / pow. 5,9 m 2
H / pow. 7,45 m 2
I / pow. 7,45 m 2
19
Alphabet Astrini tworzą litery utworzone z 13 podstawowych elementów składowych.
Każda litera jest zarówno czytelna, jak i funkcjonalna; zapewnia relaks oraz doznania estetyczne.
Astrini Alphabet are letters created by 13 component elements.
Each of them are both readable and functional; ensures relax and aesthetic experiences
J / pow. 6,52 m 2
K / pow. 11,15 m 2
L / pow. 3,9 m 2
Ł / pow. 7,45 m 2
M / pow. 11,7 m 2
N / pow. 9,5 m 2
Ń / pow. 12,47 m 2
O / pow. 6,6 m 2
Ó / pow. 9,57 m 2
P / pow. 7,6 m 2
Q / pow. 10,15 m 2
R / pow. 10,57 m 2
20
Astrini Alphabet – FUNKCJA / FUNKTION
ALPHABET ASTRINI
S / pow. 11,8 m 2
Ś / pow. 14,77 m 2
T / pow. 4,76 m 2
U / pow. 7,8 m 2
V / pow. 7,6 m 2
W / pow. 11,7 m 2
X / pow. 7,1 m 2
Y / pow. 10,57 m 2
Z / pow. 9,5 m 2
Ź / pow. 12,47 m 2
Ż / pow. 10,66 m 2
! / pow. 4,71 m 2
? / pow. 8,76 m 2
PRZECINEK / pow. 2,97 m 2
KROPKA / pow. 1,16 m 2
ŚREDNIK / pow. 4,13 m 2
21
Poczuj tę
chwilę
Feel this
moment
funkcje mebli city alphabet / Functions of City Alphabet furniture
kwietnik
piaskownica
ławka
leżak
Flower bed
sandbox
bench
deckchair
stolik
table
zjeżdżalnia
slide
tor
skateowy
parking
rowerowy
miejsce
dla psa
Skate track
Bike park
Place to
your dog
podnóżek rehabilitacja
footstool
rehabilitation
daszek
posiłek
praca
Small roof
meal
Work place
ASTRINI Ufficio Primo
22
Astrini Alphabet – UŻYTKOWNICY / USERS
23
Astrini Design, ul. Graniczna 7, Wilkowice, 64-115 Święciechowa
T: +48 65 529 91 91, F: +48 65 529 78 88, E: [email protected], www.astrini-design.pl

Podobne dokumenty