Ile może zjeść moje niemowlę?

Komentarze

Transkrypt

Ile może zjeść moje niemowlę?
Ile może zjeść moje niemowlę?
Rozmiar żołądka niemowlęcia
Dzień 10
Dzień 1
Dzień 3
Kuleczka
Piłeczka do ping
ponga
Jajko
Language: Polish
Adaptacja z książki Lindy J. Smith, “Coaches Notebook: Games and Strategies for Lactation Education. Wyd. Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, MA, 2002
Przykłady wielkości żołądka są tylko wizualizacją, a nie narzędziami pomiaru.
Zgodnie z prawem federalnym i polityką Ministerstwa Rolnictwa USDA, niniejsza instytucja nie ma prawa dyskryminować na podstawie rasy, koloru skóry, narodowości,
płci, wieku czy niepełnosprawności. Aby zgłosić skargę dot. dyskryminacji, napisz: USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington,
D.C. 20250-9410 lub zadzwoń: (800) 795-3272 lub (202) 720-6382 (TTY). USDA zapewnia równe traktowanie usługobiorcom i pracownikom.
DHS 4592 (N-03-10) Ile może zjeść moje niemowlę? Druk za zgodą Władz Stanu Illinois. 45 000 egz. P.O. nr